Karsten får en katt

Page 1


KARSTEN OG PETRA-BØKENE

TEKST: TOR ÅGE BRINGSVÆRD • TEGNINGER: ANNE G. HOLT

KARSTEN FÅR EN KATT


© CAPPELEN DAMM AS, 2018 ISBN 978-82-02-58970-7 1. utgave, 1. opplag 2018 Illustrasjoner: Anne G. Holt Omslagsdesign: Séan Brewer Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2018 Skrift: Palatino 12/15 og trykt på Arctic Volume 150 g www.cappelendamm.no


Mamma’n til Karsten arbeider i en avis inne i Den store byen. En dag hun kommer hjem fra jobb, smiler hun lurt til Karsten. «Jeg har med en presang til deg!»w

«Det er noe du har ønsket deg veldig lenge,» sier mamma. «Bli med ut i gangen, så skal du få se!»


Mamma har satt fra seg et bur i gangen. Og nå hører de en liten stemme som piper og klynker.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.