Jazz og smykketyveriet av Lesley Gibbes & Stephen Michael King

Page 1


Til Rodney, Austin og Georgia. L.G. Til Twiggy. S.M.K.

ii

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 2

26.06.2017 10.37


iii

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 3

26.06.2017 10.37


Lesley Gibbes Originalens tittel: Fizz and the Show Dog Jewel Thief Oversatt av Carina Westberg, MNO Copyright © Text, Lesley Gibbes 2016 Copyright © Illustrations, Stephen Michael King 2016 By arrangement with Allen & Unwin, Australia and Ia Atterholm Agency, Sweden. Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2017 ISBN 978-82-02-52975-8 1. utgave, 1. opplag 2017 Illustrasjoner: Stephen Michael King Omslagsdesign og materiedesign: Stephen Michael King og Trish Hayes Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 Satt i Berkeley Oldstyle Book og trykt på 100 g Munken Print Cream 1,5. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 4

26.06.2017 10.37


og

SMYKKETYVERIET LESL

I

AV

EY

GIBBES

ST LLU

RAS

STE

JO

NE

V R A

PHE

N

AEL

KING

H MIC

OVERSATT AV CARINA WESTBERG, MNO

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 5

26.06.2017 10.37


Jazz

Rex

Remi Raff Silvano Frøken Glitter

Jazz ’ mor

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 6

26.06.2017 10.37


Benny

Julianus

Betjent Brysk

Brittens mor Britten Amadeus

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 7

26.06.2017 10.37


Kapittel 1 Den første saken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Kapittel 2 Jazz blir ny.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Kapittel 3 Hele gjengen er her!.. . . . . . . . . . . . 15 Kapittel 4 Kostymet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kapittel 5 Moteshowet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kapittel 6 Den første ledetråden. . . . . . . . . . . 41 Kapittel 7 Talentjakten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Kapittel 8 Pågripelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 9

26.06.2017 10.37


Med en spesiell takk til Margaret Connolly, Sue Flockhart, Erica Wagner, Stephen Michael King og Trish Hayes. L.G.

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 10

26.06.2017 10.37


n e k a s e t s r ø f Den

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 1

26.06.2017 10.37


«

eg greide det, jeg er faktisk her!» bjeffet Jazz da han sto utenfor Soldal politistasjon på sin første arbeidsdag.

Hjertet hans slo raskt. Dette var dagen han hadde drømt om. Dette var dagen han skulle bli en ekte spanerhund. «For feig til å gå inn, pudderkvast? Din lille taper!» Amadeus snerret og bykset opp trappen. «Kan du ikke dra tilbake til hundeutstillingene, der du hører hjemme? Og overlate politiarbeidet til de store gutta.»

2

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 2

26.06.2017 10.37


Amadeus slo med baklabbene mot Jazz, og så braste han gjennom dobbeltdøra inn til den travle politistasjonen. Han trodde ikke at en liten, lodden hund som Jazz kunne være en modig politihund. Jazz trakk pusten dypt, og så gikk han inn. Han var fast bestemt på å gjøre sitt beste og bevise at Amadeus tok feil.

3

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 3

26.06.2017 10.37


På Soldal politistasjon var det hektisk aktivitet. Betjent Brysk dukket opp i mengden i den flotte, blå uniformen. Han skred bort til Jazz og Amadeus. «Velkommen til Soldal politistasjon,» sa han stolt. «Og gratulerer med bestått opplæring ved Blåly politihundskole. Jeg venter mye av de to beste elevene som ble uteksaminert derfra.» Jazz skjøt fram brystet. Han var ivrig etter å ta fatt.

4

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 4

26.06.2017 10.37


«Denne veien, gutter,» sa betjent Brysk og førte Jazz og Amadeus langs en korridor og til kontoret. «Dere har en sak å løse.» Jazz og Amadeus satte seg foran betjent Brysks skrivebord. Jazz lurte på hva den første saken deres gikk ut på. «Oppgaven deres,» sa betjent Brysk og åpnet en tykk saksmappe, «er å pågripe en smykketyv som har herjet på hundeutstillinger i det siste.» Jippi! tenkte Jazz. Dette var nettopp den typen sak han trengte for å vise Amadeus hvor skarp han kunne være.

5

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 5

26.06.2017 10.37


«Jazz, jeg sender deg på hemmelig oppdrag … som deltager på Perlegård hundeutstilling.» «Hva var det jeg sa, frøken pjuskelusk?» flirte Amadeus inn i Jazz’ øre. «Du er bare en liten utstillingshund!» Jazz hang med halen. Å overbevise Amadeus om at han var smart og uredd, ville ikke bli lett, særlig ikke når han ble striglet som en utstillingshund. Han konsentrerte seg om betjenten.

6

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 6

26.06.2017 10.37


«Smykketyven fra hundeutstillingene har stjålet vinnerens tiara i de tre siste mesterskapene,» sa betjent Brysk. «Deres oppgave er å pågripe smykketyven før han rekker å stjele denne.» Han holdt opp et fotografi av en glitrende tiara. «Perlegård-tiaraen er den aller mest kostbare tiaraen i utstillingskretser. Jeg er sikker på at smykketyven vil slå til igjen. Magefølelsen sier meg at han selv er deltager i hunde­ utstillingene. Det er derfor jeg vil ha en politispanerhund på saken.» Betjent Brysk så på Amadeus. «Amadeus, du skal patruljere rutinemessig under konkurransen og holde utkikk etter noe mistenkelig,» sa betjent Brysk. «Dere må være årvåkne, begge to. Denne smykketyven har sine knep. Han 7

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 7

26.06.2017 10.37


pleier å distrahere folk – som å slå av strømmen eller utløse brannalarmen – før han stjeler tiaraen under kroningsseremonien. Oppgaven deres blir å ta smykketyven på fersk gjerning før han kommer seg unna. Kan jeg regne med dere?» «Du kan bare leke lodden utstillingshund, pudderkvast,» hvisket Amadeus. «Det blir jeg som tar smykketyven, ikke du. Er det forstått?» «Da sier vi det sånn,» sa betjent Brysk. «Perlegård hundeutstilling begynner i dag.»

8

Jazz og smykketyveriet_Materie.indd 8

26.06.2017 10.37


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.