Utdrag Tideverv

Page 1


Tideverv

60722 Tideverv – s. 1

09.08.2023 12:01


60722 Tideverv – s. 2

09.08.2023 12:01


Carmen Korn

Tideverv Oversatt av Ute Neumann, MNO

60722 Tideverv – s. 3

09.08.2023 12:01


Carmen Korn Originalens tittel: Zeitenwende Oversatt av Ute Neumann, MNO © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2023 ISBN 978-82-02-75081-7 1. utgave, 1. opplag 2023 Omslagsdesign: Miriam Edmunds Omslagsfoto: Omslagsfoto: © INTERFOTO/Miller; © Marcel Malherbe/ ArcaidImages; © Greenery/ shutterstock.com Sats: Type-it AS, Trondheim 2023 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia, 2023 Satt i 10/12 pkt. Sabon og trykt på 60 g Holmen Book Cream 2,0 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

60722 Tideverv – s. 4

09.08.2023 12:01


Tideverv

60722 Tideverv – s. 1

09.08.2023 12:01


60722 Tideverv – s. 2

09.08.2023 12:01


Til Maris, Paul, Michael, Hannah og alle barn som skal følge

60722 Tideverv – s. 5

09.08.2023 12:01


60722 Tideverv – s. 6

09.08.2023 12:01


Personregister

HENNY OG HENNES NÆRMESTE Henny Unger, født Godhusen Årgang 1900. Henny har hatt hele fire ulike navn opp gjennom livet. Men etter ekteskapet med tidlig avdøde Lud Peters og skilsmissen fra Ernst Lühr har Henny funnet lykken med legen Theo Unger. Hun jobber ikke lenger som jordmor på Finkenau, men hjelper til i gynekologpraksisen til sin datter Marike ved behov. Theo Unger Årgang 1892. En flaske Helbing karvelikør forhindret i sin tid at den unge legen og jordmoren ble et par, og dermed ble en annen Hennys første kjærlighet. Nå er Theo Unger lykkelig over at han med Henny ikke bare har funnet kvinnen i sitt liv, men fått en hel familie med på kjøpet. Marike Utesch, født Peters Årgang 1922. Hennys datter fra ekteskapet med Lud. Etter at Theo pensjonerte seg, har hun drevet den felles praksisen i Neuer Wall alene. Hun har vært gift med sin ungdomskjæreste Thies Utesch siden desember 1945, og sammen har de barna Katja og Konstantin.

7

60722 Tideverv – s. 7

09.08.2023 12:01


Katja Utesch Årgang 1950. Kjæresten Karsten Jentzsch kaller henne Rivjern-Katja. Men det er en sannhet med modifikasjoner. Katja vet hva hun vil, det er bare med hensyn til Karsten at Katja er merkelig ubesluttsom. Hun er forelsket, men den demonstrative uvørenheten og mandigheten hans irriterer henne mer og mer. Konstantin Utesch Årgang 1962. Lillebroren til Katja skal vokse opp til å bli en målbevisst ung mann. Klaus Lühr Årgang 1931. Hennys sønn fra hennes andre ekteskap. Programmet hans på NDR, Etter skumringen, har i årenes løp blitt en egen institusjon. Fra han var nitten år har han elsket jazzpianisten Alex Kortenbach, som mistet hele familien i ildstormene etter bombingen av Hamburg mens han selv bodde i Argentina. Tapet tynger Alex fremdeles, selv om han for lengst har blitt en del av Klaus’ familie.

LINA OG HENNES NÆRMESTE Lina Peters Årgang 1899. Den tidligere lærerinnen er en av eierne til bokhandelen Landmann. At lillebroren Lud ikke bare rakk å gi henne en svigerinne i løpet av sitt korte liv, men også en niese og en nevø, er noe Lina er uendelig takknemlig for. Louise Stein Årgang 1901. Linas mangeårige livspartner. En gang var det en hyggelig felles tradisjon å nyte en cocktail foran det store, åpne vinduet i loftsleiligheten, men Louise drikker ikke lenger bare ved festlige anledninger.

8

60722 Tideverv – s. 8

09.08.2023 12:01


Momme Siemsen Årgang 1912. Han er medeier av bokhandelen, sammen med Lina og Louise. Momme er gift med Anni og har tre døtre, men han trives fortsatt med å bo på det som tidligere var Gustes pensjonat. Der flyttet han inn da han kom fra Dagebüll i Holstein for å gå i bokhandlerlære i Hamburg.

IDA OG HENNES NÆRMESTE Ida Yan, født Bunge Årgang 1901. Bortskjemte frøken Bunge hadde neppe trodd at livet hennes skulle ta slike vendinger. Ida fant kjærligheten med kjøpmannen Tian Yan, som er sønn av to kinesiske foreldre, og hun og Henny og Käthe ble venner for livet. Akkurat som familien Siemsen har familien Yan bodd hos Guste i mange år. Guste Kimrath Årgang 1887. I flere tiår holdt Guste åpent hus på den arvede eiendommen i Johnsallee, og de som søkte tilflukt hos henne, fikk mye mer enn på et vanlig pensjonat. Med sitt store hjerte og åpne sinn er hun en viktig person i livet til flere enn bare de to familiene som nå bor hos henne. Florentine Yan Årgang 1941. Ida og Tians datter har lenge vært en internasjonalt etterspurt modell. Lenge elsket Florentine to menn, Alex Kortenbach og lydteknikeren Robert Langeloh. Men etter hvert har hun forstått at hun aldri kan få Alex. Og på tross av alt flåseri har hun oppriktige følelser for Robert. Hun har gitt ham kjælenavnet Husky fordi han helt siden han ble skadet i krigen har gått rundt med et blått glassøye sammen med det ekte grønne.

9

60722 Tideverv – s. 9

09.08.2023 12:01


KÄTHE OG HENNES NÆRMESTE Käthe Odefey, født Laboe Årgang 1900. Käthe og Henny vokste opp som naboer og har vært venner gjennom hele livet. Under krigen havnet Käthe i konsentrasjonsleir fordi hun var kommunist, og det måtte noen omveier til før hun igjen fant sammen med sine gamle venner i Uhlenhorst. Rudi Odefey Årgang 1900. Käthes ektemann. For skjønnånden Rudi er det nesten ufattelig at han siden 1919 har elsket en kvinne som ikke bryr seg om lyrikk. Men i hans øyne er Käthe fortsatt den samme sensuelle ungjenta som han falt hodestups for i ungdommen. Ruth Odefey Årgang 1944. Foreldreløse Ruth kom inn i livet til Käthe og Rudi som seksåring. Ruth har vokst opp til å bli en alvorlig ung kvinne. Men selv for adoptivforeldrene og hennes nære venninner Katja og Florentine er Ruth ofte et mysterium, akkurat som hennes skjebnesvangre kjærlighet til András Bing.

60722 Tideverv – s. 10

09.08.2023 12:01


MARS 1970

Käthe tok løpefart og hoppet. Sto på det motsatte fortauet og virket først litt andpusten, men så vinket hun til Henny og gjorde et nytt byks. Kastet seg i armene på venninnen, som lettet tok imot Käthe. Åtte byks. Fra huset til den ene til huset til den andre. En lek fra barndommens dager, da de kunne se inn på kjøkkenet til hverandre. «Jeg får det fortsatt til!» Triumf i Käthes stemme. Bilene sakket farten. Kanskje den gærne dama ikke var helt ferdig med å leke kenguru. Fotgjengerne snudde seg etter de to kvinnene. Lo. Måpte. Gærne gamlinger! Det var den første soldagen i mars måned, så langt hadde himmelen vært dekket av skyer. Var det derfor Henny og Käthe var så overmodige på vei til Eilenau? «Nå er det din tur til å hoppe», sa Käthe. Henny ristet på hodet. Det mykt bølgete lyse håret falt ned i ansiktet hennes, mens Käthes var tykt, bølgete og mørkt. De fikset litt på fargen, begge to, satte sin lit til Wella. Det hvite håret fikk ektemennene deres ha for seg selv. «Jeg vil helst være den som tar imot», sa Henny. «Men så er jo skjørtet ditt trangt som et pølseskinn også.» Käthe tok tak i sin egen strikkekjole, som tittet frem under den halvlange jakken. «Denne er tøyelig. Jeg nekter å la meg stoppe av et klesplagg.» Tenk at de fortsatt hadde letthet igjen i kroppen, de visste å sette pris på det. Henny skulle fylle sytti i slutten av måne11

60722 Tideverv – s. 11

09.08.2023 12:01


den, like gammel som århundret var hun, og Käthe hadde feiret rund dag i januar. Men det føltes ikke sånn. Hvor var all tiden blitt av? «Skal vi legge veien om Finkenau?» spurte Käthe. «Hilse på vårt gamle arbeidssted?» «Det blir for mange minner på én dag, det holder med barndomshjemmet», sa Henny. «La oss bare gå rett til Lina.» Lina, søsteren til Hennys første ektemann. Etter at Lud døde så altfor tidlig, hadde hun beholdt svigerinnen som venninne gjennom hele livet. «Og Ida kommer også? Jeg trodde hun skulle til Paris for å følge opp sin bortkomne datter?» «Florentine kommer tilbake til Hamburg i neste uke.» Henny snudde seg og kastet et siste blikk på huset der hun hadde bodd gjennom barndommen og ungdommen, og som hun hadde flyttet tilbake til da hennes egen leilighet ble ødelagt av bomberegnet i juli 1943. Gardinet rørte på seg i vinduet i tredje etasje, Henny tenkte nesten at det var moren, som hadde vært død i snart fire år. «Karstadt gjenåpner i mai», sa Käthe da de svingte inn i Hamburger Strasse. De så bort på det svære kjøpesenteret som var under bygging. «En betongkloss. Det er ikke det jeg ser for meg når jeg hører ordet ‘vakkert’.» «Ikke kom med den visa om at alt var bedre før.» «Det er jeg den siste til å mene. Men gamle Karstadt er vel verdt å minnes. Husker du? Danseorkesteret på takterrassen?» Så deilig å se det treetasjes huset ved kanalen, som hadde klart seg i Eilenau i sju tiår, og der Lina og Louise bodde på kvisten. Rød teglstein. Hvit stukkatur. De tre vindusfløyene sto vidåpne denne milde dagen. Tro om de der oppe kunne høre Käthe som stemte i en liten sang? Knoppene brister, jeg er så glad! Småfugler kvitrer i vei. 12

60722 Tideverv – s. 12

09.08.2023 12:01


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.