Utdrag Ridderne og det store bålet

Page 1


Nede ved vannet står et høyt byggverk. Det er laget av stokker og tørrgran og pinner og planker og gamle tønner. Nesten som et tårn. Alle ridderne i borgen har vært med å bygge det. I kveld skal det bli til århundrets sankthansbål.

Akkurat nå står to små riddere og kikker opp på det litt skeive tårnet. Det er ridder Rosenbusk og ridder Bang. – Tenk om jeg ikke får det til? sier ridder Bang. – Så klart du får det til, sier ridder Rosenbusk. – Du kommer til å klare det helt fint.


Ridder Bang smiler. Men inni seg er han ikke så sikker. Det er nemlig han som skal tenne bålet i år. Han har blitt trukket ut til å være Årets tennemester. I kveld klokka åtte, mens alle ser på, skal han gå frem og tenne bålet. Det er en stor ære, så klart. Men det kan jo være litt vanskelig å tenne et bål. Særlig hvis du aldri har gjort det før. Bang har nesten aldri tent opp i peisen engang. Det er alltid noen andre som gjør det. En av de flinke, Torkel Vinglepinn, for eksempel, han som er førsteridder. – Jeg vet hva vi gjør, sier Rosenbusk. – Vi lager et lite øvingsbål, og så kan du øve deg på det? – Ja! Du er så lur, Rosenbusk, sier Bang.


De tar med seg noen pinner og lager et minibål. Rosenbusk tar frem en blomstrete tøypose. – Jeg har med meg knusk også, jeg, sier han. I posen har Rosenbusk fyrtøy og knusk. Knusk er et slags knusktørt bøss. Det er helt perfekt når du skal tenne bål. Ekte knusk er laget av en sjelden sopp. Den soppen vokser bare på gamle bjørketrær og er nesten umulig å finne. Derfor er knusk veldig dyrt, så man må ikke sløse med det. Rosenbusk napper løs en liten dott og dytter den inn under pinnene. – Da er det klart for tennemesteren! sier han. Ridder Bang tar fyrtøyet og holder det bort mot knusket. Han slår på tennstålet så det blir gnister. I teorien er det ganske enkelt:

1) Man skal lage gnister med

fyrtøyet.

de i e skal lan n e t is n G 2)

knusket,

og

3) man må blåse på, akku rat passe, sånn at det begynner å brenne .


1, 2, 3 og ... blååååååååååås! Bang klarer det på første forsøk! Det vesle bålet tar fyr! – Hæ? sier Bang. – Jeg klarte det! – Hurra! roper Rosenbusk. – Hurra for tennemesteren! Han klapper begeistret i hendene. Da faller det en stor knuskdott ut av posen. ALT knusket han har igjen detter ned i bålet. – Redd knusket! roper Bang. Rosenbusk sparker knuskdotten ut av varmen. Han sparker så hardt at den fyker opp i lufta. Men der får et vindkast tak i den og tar den med seg. Den brennende knuskdotten flyr RETT MOT storbålet. – NEEEEEEI! roper Bang.


Dotten henger seg fast høyt oppe, på et gammelt juletre, og flagrer og brenner. – Vi må ta vann i hjelmen og klatre opp! roper Bang.


Men det er et helt håpløst forslag. Det er nesten umulig å klatre oppover et vaklete bål samtidig som du holder en hjelm som er full av vann. Det spraker i julegrana, ilden sprer seg og røyken stiger til værs.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.