Utdrag Finans

Page 1


Finans

61993 Finans – s. 1

20.11.2023 13:59


Martin Svedman

Finans

61993 Finans – s. 3

20.11.2023 13:59


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2024 ISBN 978-82-02-81447-2 1. utgave, 1. opplag 2024 Omslag: Elisabeth Vold Bjone Omslagsfoto: Lina Hindrum Sats: Type-it AS, Trondheim 2024 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2024 Satt med 11.5/14.4 pkt. Sabon og trykt på 115 g Munken print cream. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Enhver bruk av hele eller deler av utgivelsen som input eller som treningskorpus i generative modeller som kan skape tekst, bilder, film, lyd eller annet innhold og uttrykk, er ikke tillatt uten særskilt avtale med rettighetshaverne. Bruk av utgivelsens materiale i strid med lov eller avtale kan føre til inndragning, erstatningsansvar og straff i form av bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

61993 Finans – s. 4

20.11.2023 13:59


Til Maria

61993 Finans – s. 5

20.11.2023 13:59


1

61993 Finans – s. 7

20.11.2023 13:59


Morskonsernet ville ikke ha oss lenger Solgte bedriften til et oppkjøpsfond i Boston Er en av dem som sitter hjemme Permittert uten lønn Året har nettopp skiftet Dagene er korte og kalde

9

61993 Finans – s. 9

20.11.2023 13:59


I vårt siste møte satt vi i hver vår skinnsofa på det mest uformelle møterommet Karaffel med isvann Kleenex-boks Emma gråt sa det var vanskelig for henne Beina skalv da jeg gikk hjem Frosten brant

10

61993 Finans – s. 10

20.11.2023 13:59


Etter at hun ble administrerende direktør så ingen Emma lenger Hun rapporterte til Ingalill i Stockholm Ingalill rapporterte til Keith i London Keith rapporterte til en visepresident i oppkjøpsfondet i Boston Emma viste foiler på projektorlerretet Ville organisere bedriften rundt fire ekspertiseområder istedenfor fem innsiktsdomener Min idé Foreslo det på det siste avdelingsmøtet før Emma ble utnevnt til administrerende Emma forklarte at mange kom til å bli overflødige Sto et sølvfat med ananasskiver som ingen rørte på det lange konferansebordet En av grunnene til at det gikk dårlig for bedriften var at Emma forlot salgsdirektørstillingen for å prøve seg nederst på den internasjonale konsernrangstigen Var hun som betjente de største kundene Fikk rammeavtalen med fiskeoppdretteren til å gå i svart Tvinnet meieriet rundt lillefingeren

11

61993 Finans – s. 11

20.11.2023 13:59


Datteren min var fortsatt liten da det begynte å hviskes etter avdelingsmøtene Veksten var i ferd med å avta Noe var galt med bedriftens fokus Om kveldene løftet jeg Miriam fra sengen min der hun pleide å sovne over i hennes egen Nettene kjentes store og trygge

12

61993 Finans – s. 12

20.11.2023 13:59


Husker hvor opptatte vi var Hvordan vi snakket om hvor opptatte vi var Husker alle mine kollegaer De som forsvant ut De som videreutviklet seg Roterte mellom ulike business lines

13

61993 Finans – s. 13

20.11.2023 13:59


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.