Page 1


CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2017 ISBN 978-82-02-55279-4 1. utgave, 1. opplag 2017 Illustrasjoner: Jenny Jordahl Omslagsdesign: Jenny Jordahl Sats: Jenny Jordahl Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 Satt i 17/25 pkt. Gabriela og trykt på 150 g Munken lynx. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no


Der havet er på sitt blåeste blå, bor havfruene.


Og der skogen er pü sitt grønneste grønne, bor huldrene.


Ingen havfruer er like. Det er det aller beste med havfruer. Det finnes torskefruer, flyndrefruer, krabbefruer, breiflabbfruer, ålefruer, rekefruer, kråkebollefruer og sjøhestfruer.


Og ingen huldre er like. Det er det aller flotteste med huldre. Det finnes piggsvinhuldre, uglehuldre, ekornhuldre, gaupehuldre, elghuldre, slangehuldre, rüdyrhuldre og bjørnehuldre.


Den minste havfruen med de største drømmene var Hannemone. Hun hadde lyst til å se den gåtefulle verdenen langt forbi havets ende.


Blant huldrene gikk det sagn om det mystiske blü dypet som omkranset skogen. Hver kveld klatret Hulda opp i det høyeste treet hun kunne finne. Der speidet hun etter skogens ende.


«Vent til du har funnet noen å reise med,» sa havfruene. «For om du skal på et så stort eventyr, er det best å dele det med en du er glad i.»


«Ikke reis før du har funnet en som kan bli med deg,» sa huldrene. «For det store dypet er ikke noe sted å dra alene, uansett hvor modig du er.»

Profile for Cappelen Damm AS

Hannemona og Hulda av Jenny Jordahl  

Hulda og Hannemone er Hulder og havfrue. En lever i skogen og en i havet. En gang i året er det duket for fest. Da skal man finne sin make....

Hannemona og Hulda av Jenny Jordahl  

Hulda og Hannemone er Hulder og havfrue. En lever i skogen og en i havet. En gang i året er det duket for fest. Da skal man finne sin make....

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded