Dyrk frukt og bær

Page 1TOMMY TØNSBERG OG KENNETH INGEBRETSEN

DYRK

FRUKT OG BÆR

Dyrk frukt og bær_materie.indd 1

08.01.2019 10:48


2  |

Dyrk frukt og bær_materie.indd 2

08.01.2019 10:48


Forord Å dyrke frukt og bær er ikke vanskelig. Faktisk er de blant de enkleste spiselige vekstene å lykkes med. Fordi de aller fleste av dem er flerårige, kan du høste av dem hvert år uten altfor mye innsats hvis du planter dem på en plass de vil trives. Du trenger heller ikke å ha stor plass for å dyrke frukttrær eller bær­ busker. De trives godt i en liten hage eller på en terrasse, men det gjelder å velge de riktige sortene med en vekstform som passer til plassen. Frukt og bær er overraskende lett å få til på liten plass dersom du ønsker det. Gi dem en solrik plassering, da blir frukten tidligere moden og søtere. Bærbusker krever mindre sol enn frukttrær og kan bære bra selv i lys skygge. Velg sorter som er hardføre nok til ditt område. Når planter står i potter, kan det være lurt å velge en hardførhetssone høyere, da planten er mer utsatt for kulde.

Tommy Tønsberg og Kenneth Ingebretsen

Foror d | 3

Dyrk frukt og bær_materie.indd 3

08.01.2019 10:49


4 | Foror d

Dyrk frukt og bær_materie.indd 4

08.01.2019 10:49


Slik lykkes du med frukt og bær VALG AV VOKSEPLASS Selv om mange frukttrær og bærbusker vil kunne greie seg i mager jord og på lett skyggefulle plasser, vil du kunne få langt bedre avling dersom du gir dem den beste plassen du kan avse i hagen. Mange vil gi noe avling i magrere jord, men du vil få langt bedre resultat dersom du for­bedrer jorda noe før planting. Kompost eller kompostert husdyrgjødsel vil gjøre enhver jordtype, enten det er sandholdig jord eller leirholdig jord, mer fruktbar og hjelpe til å holde på næringsstoffer så vel som fuktighet. PLANTING Når du skal plante frukttrær eller bærbusker, graver du et plantehull som er litt større enn potten planten kommer i. Hullet bør være både bredere og dypere. Deretter legger du litt kompost eller kompostert husdyrgjød­ sel i bunnen av hullet og blander det godt inn med den eksisterende jorda. Plasser treet eller busken i hullet og tilpass slik at toppen av rot­ klumpen er i høyde med bakken. Du skal altså ikke plante så dypt at jorda dekker stamme, greiner eller bladverk. Det kan hende at du må ta planten opp og fylle på mer jord under. Trykk gjerne jorda i bunnen av hullet lett til så den ikke synker sammen når du vanner og planten blir stående for dypt. Når du har fått planten i rett høyde, kan du fylle på jord rundt. Bland deretter inn mer kompost i jorda du grov ut av hullet S l i k ly k k e s d u m e d f r u k t o g b æ r   |   5

Dyrk frukt og bær_materie.indd 5

08.01.2019 10:49


og fyll på rundt rotklumpen. Press lett til og vann godt. Husk at store trær krever mye vann hvis det er tørt, så hold et øye med dem i hvert fall den første sesongen.

OPPSTØTTING AV FRUKTTRÆR Frukttrær er høye og har ofte en liten krone med greiner. Det kan lett skje at vinden tar tak i kronen og beveger treet og rotklumpen slik at det aldri får rotet seg ordentlig. Derfor er det viktig å forankre treet. Dette gjør du ved å slå ned en kraftig staur eller stolpe ved siden av treet og binde nederste del av stammen fast i denne. Det er ikke nødvendig å binde fast toppen av treet siden litt bevegelse i trekronen bare er fordel­ aktig, men det er viktig at ikke rotklumpen beveger seg så begynnende rotdannelse rives av. Bærbusker trenger sjelden oppbinding på samme måte da de er lavere, men bor du veldig vindutsatt til, skader det ikke å støtte opp litt. GRUNNSTAMMER Alle frukttrær vi kjøper i Norge er podet på en grunnstamme. Grunnen til at vi poder frukttrær på grunnstammer er for å få dem til å vokse bedre eller ikke vokse for mye. Mange av frukttresortene våre kan bli store trær hvis de får vokse på egen rot. Podes de på en svaktvoksende grunnstamme, får du et mindre tre som passer bedre i mindre hager. HARDFØRHETSSONER Har du vært i hagesenteret og lest planteskilt og etiketter, har du sikkert støtt på begrepene «herdighetssoner» og «hardførhetssoner». Dette er et system som er utviklet av Det norske hageselskap og går ganske enkelt ut på at Norge er delt inn i åtte klimasoner, med tilhørende herdighetstall, 6   |   S l i k ly k k e s d u m e d f r u k t o g b æ r

Dyrk frukt og bær_materie.indd 6

08.01.2019 10:49


Dyrk frukt og bær_materie.indd 7

08.01.2019 10:49


8   |   S l i k ly k k e s d u m e d f r u k t o g b æ r

Dyrk frukt og bær_materie.indd 8

08.01.2019 10:49


H1–H8. Ved å se på klimasonekartet kan du finne ut hvilken klimasone du bor i. Velger du planter med et herdighetstall som passer til din sone, er det større sjanse for at plantene vil vokse og trives i din hage. Klimaso­ nene og herdighetstallene er utviklet først og fremst med tanke på busker og trær, og egner seg godt for frukttrær og bærbusker. Dersom du ikke vet hvilken klimasone du bor i, kan du finne klima­ sonekartet på Hageselskapets nettsider, www.hageselskapet.no Husk at klimasonene er veiledende. For eksempel kan du få planter med et lavere klimatall enn det som tilsvarer din hage til å overleve og trives ved å plante dem på en lun plass.

BESKJÆRING Beskjæring av frukttrær er et stort tema og nesten for stort til å dekkes i ett kapittel. Likevel kan vi si at beskjæring er noe vi gjør for å begrense veksten og få treet til å bære mer frukt. Det er flere tanker om når riktig beskjæringstidspunkt for frukttrær er. Noen beskjærer på ettervinteren / tidlig vår. Fordelen er at du ser plantens greinverk godt når den ikke har blader, og det er enklere å se hva som bør beskjæres. Andre mener at juli, august og september er den beste tiden å beskjære. Fordelen ved å be­ skjære på ettersommeren er at det ikke blir så sterk ettervekst og mange vannskudd (skudd som vokser rett til værs, etter beskjæring). Det er tre hovedgrunner til at vi beskjærer: • For å få inn lys og luft i kronen, slik at frukten utvikler seg bedre og ikke så lett angripes av soppsykdommer som trives med fuktighet og mer stillestående luft, samt skadedyr som kan gjemme seg. • For å fjerne døde og syke greiner og greiner som krysser hverandre.

S l i k ly k k e s d u m e d f r u k t o g b æ r   |   9

Dyrk frukt og bær_materie.indd 9

08.01.2019 10:49


Kryssende greiner kan gnisse på hverandre, skale av barken og gi gro­ bunn for sykdom. • For å fjerne greiner som vokser i vinkler som gjør dem mer utsatt for å brekke av hvis det blir snø, samt fjerne gamle greiner for å slippe frem yngre som kan gi bedre avling. Når det gjelder bærbusker beskjærer vi for å forynge busken da veldig gamle greiner ofte gir dårligere avling. Det står litt om beskjæring av de forskjellige sortene under hver frukt- eller bærsort.

TIPS: BESKYTT AVLINGEN Selv om skadedyr og sykdommer kan være en utfordring på e­ nkelte frukttrær og bærbusker, er fugler kanskje den største utfordringen ved bærdyrking. Den beste måten å beskytte bærene på er med et nett som spennes opp over avlingen. Bruk et nett som er litt stivt slik at ikke fugler setter seg fast og dør. Det aller beste er å samle bærbuskene på ett sted og bygge eller kjøpe et såkalt fruktbur å ha over dem. Et fruktbur er en ramme som dekkes av et fuglenett og spennes stramt så fuglene ikke kommer til, og heller ikke setter seg fast.

1 0   |   S l i k ly k k e s d u m e d f r u k t o g b æ r

Dyrk frukt og bær_materie.indd 10

08.01.2019 10:49


S l i k ly k k e s d u m e d f r u k t o g b æ r   |   1 1

Dyrk frukt og bær_materie.indd 11

08.01.2019 10:49


FRUKT OG BÆR I POTTER OG KASSER Det er fullt mulig å dyrke både frukttrær og bærbusker i potter og kas­ ser dersom du ikke har egen hage. God jord er det viktigste. Du bør ikke bruke den billigste jorda til frukttrær og bærbusker. Det krever mye energi å bære fram frukt, så jorda må være næringsrik og ha god drene­ ring. Jord basert på kompost er å foretrekke, men det kan være en fordel å blande i jord fra bakken ute også, dersom du har tilgang på det. Planter i potter har to utfordringer – den ene er tørke, den andre er ­næring. Velg en plantebeholder som er så stor som mulig. Jo større ­beholder/ potte du bruker, desto sjeldnere trenger planten tilførsel av vann, og avlingen blir også større. Er du mye bortreist, kan du vurdere et selvvanningssystem. Siden plantene ikke kan få annen næring enn den du gir dem, er det viktig at du gjødsler dem to–tre ganger i løpet av sommerhalvåret. Beskjær plantene dine årlig for å begrense størrelsen og for å få bedre avling.

1 2   |   S l i k ly k k e s d u m e d f r u k t o g b æ r

Dyrk frukt og bær_materie.indd 12

08.01.2019 10:49


S l i k ly k k e s d u m e d f r u k t o g b æ r   |   1 3

Dyrk frukt og bær_materie.indd 13

08.01.2019 10:49