Drabant Vol. 3 av Øyvind Holen

Page 1


109044_drabant vol3_cc18_r1.indd 2

29/06/2018 15.48


109044_drabant vol3_cc18_r1.indd 3

29/06/2018 15.48


© CAPPELEN DAMM AS 2018 ISBN 978-82-02-43990-3 1. utgave, 1. opplag 2018 Illustrasjoner: Mikael Noguchi Omslagsdesign: Mikael Noguchi Fargelegging: Kristina Consuelo Grønvold og Mikael Noguchi Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2018 Satt i SF Toontime v1.0 og trykt på 150 g G-print smooth. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no Følg Drabant: www.facebook.com/DrabantComics instagram.com/tegneserien_drabant Utgitt med støtte fra Norsk kulturråd

Utgitt med støtte fra Leser Søker bok

109044_drabant vol3_cc18_r1.indd 4

29/06/2018 15.48


109044_drabant vol3_cc18_r1.indd 5

29/06/2018 15.48


109044_drabant vol3_cc18_r1.indd 6

29/06/2018 15.48


109044_drabant vol3_cc18_r1.indd 7

29/06/2018 15.48


109044_drabant vol3_cc18_r1.indd 8

29/06/2018 15.48


109044_drabant vol3_cc18_r1.indd 9

29/06/2018 15.48


109044_drabant vol3_cc18_r1.indd 10

29/06/2018 15.48


109044_drabant vol3_cc18_r1.indd 11

29/06/2018 15.48


109044_drabant vol3_cc18_r1.indd 12

29/06/2018 15.48


109044_drabant vol3_cc18_r1.indd 13

29/06/2018 15.48