Døden

Page 1


Jeg går og legger meg, pappa! God natt!
Å nei, en bok om døden, og jeg er med i den!


Kommer noen jeg kjenner til å dø?

Det kan hende. Det er jo en bok om døden.


Uææh! Hvem er du!?

Slipp meg ut! Jeg vil ikke dø!

Gå vekk! Jeg vil ikke være med i denne boka!

Slapp av, det er bare en bok, du skal ikke dø.

Ikke ennå, i hvertfall. Dessuten er døden helt naturlig.


Nehei, døden er skikkelig ekkel!

Jeg vil ikke ha mareritt!


Jeg trodde ikke du var så redd ...

Skal jeg heller skrive om noen andre? Ei jente, for eksempel.

Redd!?

Nehei, ta meg!

Er du helt sikker?

Da må du love å høre på hele historien?

Ja!

Ja …?

Også hvis jeg sier at du skal dø?

Nei! Nå går jeg.

Ha det!


Jeg bare tulla, kom tilbake, du skal ikke dø ...


Lover du?

Blir det et stort, fint bilde av meg på forsida?

Avtale. Er du klar?

Jeg tror det ...

Hvem er det som skal dø?

Det er ikke sikkert noen skal dø.

Det er en bok om døden, da er det alltid noen som dør!


Mamma?

Mamma?

Mamma? Hvorfor setter du melka i steikeovnen?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.