ABC for barske barn- Aktivitetshefte

Page 1Anne Østgaard Johan Reisang (ill.)


Fargelegg tegningen!


1

L

2

Aa

Disse bokstavene danner et ord når de blir plassert i riktig rekkefølge. Følg strekene og plasser bokstavene på rett plass så ser du hvilket ord det blir.

E

P

N

Mitt skip er lastet med. Skriv så mange ord du kan på A. A

I

P

3

A

S

Fyll inn ordet som mangler i denne sangen. ___________ fugler små de er.

Ape

4

Tegn en agurk.

5


Fargelegg tegningen!


5

Sett ring rundt alle B-ene.

M E D B 6

A G E L

O H B A

I A H E

B C A H

A F I T

F A K V

S D B E

Tell alle B-ene i oppgaven ovenfor. Hvor mange finner du?

A N O T 7

___________ 8

9

Bb Fyll inn ordet som mangler i sangen. _____________ sover

Skriv så mange jentenavn du kan på B.

Skriv så mange guttenavn du kan på B.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Sett en strek mellom ordene som rimer!

FLY

BRUS

HEI

TØRST

ULV

BY

FØRST

STOR

SUS

VEI

MOR

GULV 7


Fargelegg tegningen!


10

Finn ord som rimer på Calle. _______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

11

Tegn en campingvogn.

12

Skriv bokstavene i alfabetisk rekkefølge.

F

K

I

C

E

G

D

H

J

Cc

9


Fargelegg tegningen!


13

Disse bokstavene danner et ord når de blir plassert i riktig rekkefølge. Følg strekene og plasser bokstavene på rett plass så ser du hvilket ord det blir.

I

14

T

D

O

Mitt skip er lastet med. Skriv så mange ord du kan på D. D

E

Dd R

15

G

Fyll inn ordet som mangler i denne sangen. _______ og jeg og vi to.

Drage

16

Tegn en delfin.

11