99 helt ko-ko dyregåter

Page 1


b

99heltKoKo_materie.indd 2

04.07.2019 17:39


c

99heltKoKo_materie.indd 3

04.07.2019 17:40


d

99heltKoKo_materie.indd 4

04.07.2019 17:40


Bjørn F. Rørvik

Illustrert av

Eivind Gulliksen

99heltKoKo_materie.indd 1

04.07.2019 17:40


Hvilken bil foretrekkes av hunder? Svar: Vovvo 740

2

99heltKoKo_materie.indd 2

04.07.2019 17:40


3

99heltKoKo_materie.indd 3

04.07.2019 17:40


Hvilken fisk kan brukes på grøten? Svar: Smørrøye

4

99heltKoKo_materie.indd 4

04.07.2019 17:40


Hvilken mus er god å ha når du skal lage mat på tur? Svar: Primusen Hvilket leke-husdyr er flinkest til å grille? Svar: Barbie-ku

99heltKoKo_materie.indd 5

04.07.2019 17:40


I hvilken japansk matrett brukes rå ku? Svar: Kushi*

*Kan også lages med mus (mushi) eller pus (pushi), hvis du ikke har ku i nærheten.

6

99heltKoKo_materie.indd 6

04.07.2019 17:40


Hva får du hvis du griller marsvin på spidd? Svar: Marsvinmellows

Hvilket av våre vanligste skjell bør ikke være lenge under vann? Svar: Tacoskjellet

7

99heltKoKo_materie.indd 7

04.07.2019 17:40


Hva kalles en inntørket hvalross? Svar: Hvalrossin Hva får du hvis du blander hund i vaffelrøra? Svar: Voffel

8

99heltKoKo_materie.indd 8

04.07.2019 17:40


Hva sa kelneren da den forkjølede gjesten klagde på maten? Svar: Ja, men du bestilte jo paddekaker!

9

99heltKoKo_materie.indd 9

04.07.2019 17:40


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.