Norsk rettskriving

Page 1

torunn eide / torill wiiger tørjesen

norsk

Språkheftene – øv og lær gir øvelse i grunnleggende ferdigheter i grammatikk, rettskriving og tekstbygging.

Engelsk Grammatikk ISBN 978-82-02-30679-3 (Engangshefte)

rettskriving

Engelsk Klar for eksamen ISBN 978-82-02-29589-9 (Flergangshefte)

Norsk Grammatikk ISBN 978-82-02-30680-9 (Engangshefte)

Norsk Rettskriving ISBN 978-82-02-30692-2 (Engangshefte) Fasit finner du på www.cappelendamm.no

r æ l g øv o 978-82-02-30692-2 I SISBN B N 978-82-02-30692-2

9

788202 306922 www.cappelendamm.no


torunn eide / torill wiiger tørjesen

norsk rettskriving


Tekstkilder: Bjerke, André: Sukkerungen s. 44, Her er Erna s. 46, fra ABC, Aschehoug 1959. Garcia Lorca, Federico / Tove Bakke: Piruett s. 4, fra Appelsin og sitron, Samlaget 1998. Svingen, Arne og Uri, Helene: utdrag fra Sommeren vi kledde oss nakne, s. 70, Gyldendal 2005 Fotografier: ©Getty Images: s. 4, 37, 69

© Cappelen Damm AS, Oslo 2009 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Norsk rettskriving er laget til bruk på grunnskolens ungdomstrinn. Hovedillustratør: Line Jerner Bilderedaktør: Kjersti Laake, Unni Wiel Omslagsdesign: Sandvik design Grafisk formgiving: Sandvik design Forlagsredaktør: Unni Wiel Trykking/innbinding: AIT Otta AS, 2009 Utgave 1 Opplag 1 ISBN 978-82-02-30692-2 www.cappelendamm.no


Innhold BOKSTAVER BLIR ORD 4 • Vokaler og konsonanter 4 • Diftonger 7 • Stor eller liten forbokstav? 8 • Ordbok 9 • Tallord 11 • Forkortelser 16 • Deling av ord 19 • Enkel eller dobbel konsonant? 23 • Forenkling av dobbel konsonant? 27 • Å eller og? 30 • Da eller når? 35 LYDLÆRE 37 • Å-lyd 37 • O-lyd 44 • Æ-lyd 46 • J-lyd 50 • Kj-lyd 54 • Sj-lyd 57 • Stum d 62 • V-lyd 66 TEGNSETTING 69 • Punktum 69 • Spørsmålstegn 72 • Utropstegn 74 • Komma 75 • Anførselstegn 86 • Kolon 87


Vi bruker som regel enkel konsonant etter lang vokal. Vi bruker som regel dobbel konsonant etter kort vokal. Her fins det noen unntak, som for eksempel: han, vil, tør, vel …

Oppgave 34 Bursdagsbarnet tok en stor bit av kaken. Alle på leiren ble bitt av mygg. Vi måtte tilkalle lege. Pasienten fikk beskjed om å legge seg. Kjolen er gul. André tok gull i skolemesterskapet i svømming. a Skriv de uthevede ordene som har lang vokal.

b Skriv de uthevede ordene som har kort vokal.

c Hvordan skriver vi ord med lang vokal – enkel eller dobbel konsonant?

d Hvordan skriver vi ord med kort vokal – enkel eller dobbel konsonant?

Vi bruker aldri dobbel m i slutten av et ord.

Oppgave 35 – Du er slem, sa Lise. – Da er du dum, svarte Per. a Hvilke to ord i setningene over blir skrevet med en m? Hvorfor?

b Skriv de to setningene på nytt og bytt ut du med dere.

c Hva skjedde med m-en i oppgave b? Hvorfor?

bokstaver blir ord

Enkel eller dobbel konsonant?

23


24 bokstaver blir ord

Oppgave 36 a Lag setninger med ordene: kam, dam, skam, pram, lam

b Lag setninger der du bruker de samme substantivene i flertall.

Oppgave 37 a Lag setninger der du bruker disse adjektivene foran substantiv i entall: tam, tom, slem, stum, lam

b Lag setninger der du bruker de samme adjektivene foran substantiv i flertall.


25

b Lag seks setninger der du forteller hva du alltid har hatt lyst til å prøve. Få med ordet alltid.

bokstaver blir ord

Oppgave 38 a Lag seks setninger der du forteller hva du aldri har prøvd. Få med ordet aldri.


26 bokstaver blir ord

Oppgave 39 Hvilke ord får du dersom du skriver ordene under med dobbel konsonant? bake fin mate tiger bile vase tape kloke hat

Oppgave 40 Skal det være enkel eller dobbel konsonant i ordene? k / buti____

l / ko____isjon

t / kapi____el

n / begy____e

l / ta____erken

l / bi____ett

r / konku____anse

n / i____sekt

r / fo____etning

n / pe____al

k / a____urat

k / to____

k / no____

t / høy____aler

Oppgave 41 a Finn antonymer til verbene: å tømme, å slukke, å slutte

b Finn antonymer til adjektivene: tykk, pen, slem, våt, tom


Vi forenkler som oftest dobbel konsonant når det kommer en ny konsonant etter. Oppgave 42 Knut har bare en nøkkel til garasjen. I går mistet han nøkkelen sin. Nå har far bestilt to nye nøkler til han. Håper han ikke mister de nye nøklene. Hvorfor blir dobbeltkonsonanten i ordet «nøkkel» forenklet i to av setningene over?

Oppgave 43 Skriv verbene i infinitiv: begynte, bestemte, fylte, tente, brente, rømte, bygde, spilte

Oppgave 44 bøffel, partikkel, vaffel, kapittel, artikkel, tøffel, fakkel Lag to setninger med hvert substantiv. I den ene setningen bruker du substantivet i entall og i den andre setningen bruker du flertall.

bokstaver blir ord

Forenkling av dobbel konsonant

27


28 bokstaver blir ord

Oppgave 45 Skriv setningene på nytt, men sett verbene i preteritum. Henrik svømmer fort.

Visesangeren stemmer gitaren.

Linda skremmer hestene.

Barna bygger hytte i skogen.

De kaller henne Laura Kålåker.

Vi skyller oss i dusjen.

Mormor fyller 60 år.

Oppgave 46 Sett inn riktig form av adjektivet i hver setning. stygg / Det var et ________ skjerf. Hunden er ________. grønn / Vi kjøpte 1 kg ________ epler. Vi bor i et ________ hus. tynn / Det var et ________ teppe. Kan du finne en ________ tråd til meg? spiss / Mor har ei ________ tann. Hun ga et ________ svar. frekk / Kameraten sendte meg et ________ blikk. Er du ________, eller? tørr / Marius har ________ humor. Har du et ________ håndkle? trygg / Vi bor i et ________ område. Alle barna her er ________.


29

Oppgave 47 Glasset er fullt. Spydet er spisst. Det er sant og visst. a Lag setninger der du bruker ordene: vist, spist og fult

b Lag setninger der du bruker ordene: visst, spisst, fullt

Oppgave 48 Sett inn riktig ord i setningene. spist / spisst

Elevene hadde ________ opp frukten.

spist / spisst

Jeg har aldri sett et så ________ verktøy før.

fult / fullt

Ansiktet til mannen var ________.

fult / fullt

Det var helt ________ i kinosalen.

vist / visst

Hun hadde det ________ ikke helt greit.

vist / visst

Har du ________ læreren tegningen?

bevist / bevisst Sjåføren var ikke ________ etter ulykken. bevist / bevisst Tyven har ennå ikke ________ at han er uskyldig.

bokstaver blir ord

Noen ord skrives med dobbel konsonant for ikke å bli forvekslet med andre ord: visst, spisst, fullt.


30 bokstaver blir ord

Å eller og? Infinitivsmerket å kan bare stå foran verb i infinitiv. Når to infinitiver kommer etter hverandre, setter vi og foran den siste infinitiven. Etter preposisjon bruker vi å foran en infintiv. Bindeordet og binder sammen ord, uttrykk og setninger av samme type.

Oppgave 49 Mohammed danser og synger. Han liker å opptre og spille. Mohammed spiller gitar og keyboard. Gitaren er gammel og god. Gitaren mangler en streng, og keyboardet mangler en tangent. a Hvilke ordklasser binder og sammen i de fire første setningene?

b Hva binder og sammen i den siste setningen?

Oppgave 50 a Skal det være og eller å i setningene under? b Skriv ved siden av hver setning hvilken ordklasse som blir bundet sammen med og. Vi måtte bite i det grønne ____ sure eplet.

Ordklasse: _______________

Læreren sang ____ plystret i timen.

Ordklasse: _______________

Tilskuerne skrek ____ hylte under kampen.

Ordklasse: _______________

Skal du ____ jeg danse på ballet?

Ordklasse: _______________

Vi kranglet ____ diskuterte så fillene føyk.

Ordklasse: _______________

Treneren satt ____ drømte på tribunen.

Ordklasse: _______________

I fjor sommer var vi i Italia ____ Spania.

Ordklasse: _______________

Jeg spiser frukt ____ grønnsaker hver dag.

Ordklasse: _______________


31

Sadia pleier alltid ______ låse sykkelen. Jeg liker ______ male ______ tegne. Har dere lyst til ______ reise til Australia i sommer? Karl ______ Hussein spiller fotball ______ håndball. Katten stirret ______ og flekket tenner. Skal vi dra til byen ______ handle? Kongen dro på seiltur ______, dronningen dro på fjellvandring. Vil du gå ______ se om posten har kommet? Jeg elsker ______ bli kjent med nye kulturer ______ treffe nye mennesker.

Oppgave 52 Sett inn og eller å i setningene under. Klassen ønsket ______ dra på fjellet ______ gå på isbreer. Om sommeren hater jeg ______ ligge i solen ______ lese. Vil du hjelpe meg med ______ løse matteoppgaven? Har du prøvd ______ forklare han regelen? Jeg har avtalt ______ møte dem på flyplassen ______ kjøre dem til hotellet. Vi hadde bestemt ______ se den nye filmen ______ gå ______ spise etterpå. Lærerne pleier ______ synge ______ underholde på avslutningen. Til høsten skal vi reise til byen ______ se forestillingene Et dukkehjem ______ Peter Pan. Skal vi gå på biblioteket ______ låne bøker? Mormor er flink til ______ tegne ______ male. Greide du ______ løse oppgaven? ______ gå på ski er det beste jeg vet.

bokstaver blir ord

Oppgave 51 Sett inn og eller å i setningene under.


32 bokstaver blir ord

Når et verb i infinitiv er underforstått og utelatt, bruker vi og foran neste infinitiv i setningen. Eksempel: Kari skal (gå) ut og jogge.

Oppgave 53 Skal det være og eller å? Til sommeren skal vi til Pakistan ______ besøke familien vår. Nora må gå hjem ______ gjøre lekser. Lars må hjem ______ rette teksten sin. I vinterferien skal vi dra på hytta ______ gå på ski. Skal vi reise til mormor ______ hjelpe henne på gården? Skal vi til farfar ______ hjelpe han med å få ut båten? Petter må ut ______ gå med avisen. Postbudet må reise ut ______ levere posten. Vi bruker å ved noen faste uttrykk. Eksempel: Sant å si så kan jeg ikke svare. Etter preposisjon bruker vi å foran en infinitiv. Eksempel: Han ringte for å gi beskjed. Etter presens partisipp bruker vi og. Eksempel: Vi ble stående og stirre.

Oppgave 54 Sant å si kan jeg ikke huske hvor jeg parkerte scooteren. Jeg har navneskilt på den, vel å merke. Scooteren er så å si ny. Politiet kom for å fjerne scooteren. Da ble jeg bare stående og stirre. Hvilken regel for bruk av og eller å er brukt i hver setning over?


VEL Å

K R E M

E 33

Oppgave 55 Lag to setninger med hvert uttrykk i ballongene.

Oppgave 56 a Hvilken ordklasse tilhører ordene: med, på, for, til

b Skal det være og eller å? Er du god til ______ kjøre snowboard? Ahmed er flink til ______ spare penger. Naboen kom for ______ låne en dvd-film. Jeg fikk ikke til ______ sende sms. Hun holdt opp med ______ kritisere han. De løp ut for ______ se hva som hadde skjedd. Den lille jenta holdt på ______ drukne. Læreren er flink til ______ forklare nye ord og begreper. Tora sendte en sms for ______ si at hun elsker han. Gjestene kom for ______ bli. Er han til ______ stole på, tror du?

SANT Å S

I

bokstaver blir ord

SÅ Å SI


34 bokstaver blir ord

Oppgave 57 a Hva kaller vi denne formen av verbet: liggende, stående, gående, sittende?

b Skal det være og eller å? Politiet ble stående ________ observere tyvene. Tyvene ble liggende ________ hviske til hverandre. En politibetjent ble sittende ________ lytte ________ spane. Helikopteret ble stående på bakken ________ vente på beskjed.

voff, voff....

Oppgave 58 Skal det være og eller å? Katten lå i stolen ______ sov ______ drømte. Sant ______ si skjønte jeg ikke hva reporteren sa. Du må ikke stå stille ______ fryse! Skal vi gå ut i hagen ______ gjøre i stand til grillfesten? Den lykkelige jenta ble liggende ______ drømme. Maria og Henry liker ______ feriere i Alpene. Naboen kom for ______ si adjø. Skal vi sette oss på kafeen ______ og drikke en kopp sjokolade? De ble sittende ______ krangle hele kvelden. Skal vi slutte ______ krangle ______ bli venner igjen? Storebroren min lovet ______ komme ______ se på finalekampen. Jeg hoppet i sjøen for ______ redde hunden, Mille Kakao. Når det er surt ______ kaldt ute, får jeg lyst til ______ pakke kofferten og reise til Marokko. Da vi gikk, ble hunden stående ______ bjeffe ______ pipe.


Da og når forteller om tid. Vi bruker da når vi forteller om noe som har skjedd. Vi bruker når om noe som gjentar seg ofte. Vi bruker når om noe som kan skje i framtiden.

Oppgave 59 Da jeg var liten, bodde jeg på Røros. Når jeg er forkjølet, føler jeg meg slapp. Når jeg blir ferdig med videregående, vil jeg studere språk. Les setningene over og sett strek under den setningen som forteller om noe som har skjedd. Hvorfor er det brukt da i denne setningen?

Hvorfor er det brukt når i de to andre setningene? Skriv de to reglene.

Oppgave 60 Skriv tre setninger og fortell hva du gjorde i morges. Begynn hver setning med da.

Oppgave 61 Skriv tre setninger og fortell hva du skal gjøre i morgen. Begynn hver setning med når.

bokstaver blir ord

Da og når

35


36 bokstaver blir ord

Oppgave 62 Skriv tre setninger og fortell hva du pleier å gjøre etter skoletid. Begynn hver setning med når.

Oppgave 63 Sett inn da eller når i setningene under.

a… Den gang d når … Hver gang

______ jeg skal på begynne på videregående, håper jeg at jeg lærer noe om programmering. ______ pingvinene dykker, kan de være opptil 18 minutter under vann. ______ Gabriel var i Paris, var han helt på toppen av Eiffeltårnet. Treneren vår er flink til å motivere oss ______ vi spiller kamper. Jeg surfer alltid på nettet ______ jeg kommer hjem fra skolen. ______ jeg besøkte pappa i helgen, gikk vi på kino. ______ det regner, liker Bonzo seg best inne. Hvordan reagerte læreren din ______ han hørte nyhetene? ______ det er fint vær i påsken, går vi alltid lange skiturer. Jeg må bruke briller ______ jeg leser. ______ vi var på Øyafestivalen, øste regnet ned. Elevene jublet ______ de fikk vite at klassen hadde vunnet en reise. ______ flyet landet, klappet alle passasjerene.

Oppgave 64 Sett inn da eller når i setningene under. ______ vi har elevråd, skriver nestleder vanligvis referat. ______ vi hadde elevråd på torsdag, måtte jeg skrive referat. ______ vi skal velge nytt elevråd, vil jeg gjerne være med.

Jeg tok en dusj ______ jeg kom hjem fra treninga i ettermiddag. Jeg dusjer alltid ______ jeg har trent. ______ jeg skal på treninga i kveld, vil jeg dusje etterpå.


37 lydlære

Lydlære Å-lyd Lang å-lyd skrives oftest med å, som i mål, blå, blåse. Kort å-lyd skrives oftest med o, som i nok, folk, dommer. Oppgave 65 Oscar skjøt ballen nok en gang i mål. Guttene med de blå draktene jublet. Folk på tribunene hylte og skrek. Dommeren så på klokka og blåste av kampen. a Setningene over inneholder ord med kort og lang å-lyd. Sett strek under ordene med kort å-lyd, og ring rundt ordene med lang å-lyd. b Hvordan skriver vi vanligvis lang å-lyd? c Hvordan skriver vi vanligvis kort å-lyd?

Oppgave 66 Skriv minst tre rimord til hvert av ordene under. gå gåte blåse låne


38 lydlære

Oppgave 67 Skriv minst tre rimord til hvert av ordene under. hopp rokk lopper slott Oppgave 68 Sett inn ord med lang å-lyd i setningene under. Kan jeg få ________ sykkelen din? Carew skjøt ballen rett i ________. I ________ var jeg på kino. Flyet kunne ikke lande på grunn av tett ________. Det er tolv __________ i et år. Du ________ jeg har det bra.

Oppgave 69 Sett inn o eller å i ordene under. k___pp

sk___l

b___lle

h___p

tr___ll

skos___le

m___le

st___kk

f___lk

r___tte

l___kk

s___kk

m___ke

p___st

p___tte

t___re

dr___pe

s___pe

k___tt

fl___te

fl___kk

t___pp

h___pe

h___ppe

v___ksen

br___ke

b___ksekamp

Oppgave 70 Lag setninger der du bruker ordene i rammen. morsom, voldsom, voksen, kontroll, forrige, nettopp, dobbelt, loddrett, boksekamp

>>>


39 lydlære

Lang å-lyd skrives oftest med o foran g og v. Eksempel: tog, sove Unntak: låve, håv

Oppgave 71 Lillebroren min har en bok om et tog som heter Thomas. Jeg har lovet å lese boka for han før han skal sove. Han liker å høre om Thomas og alle vognene. a Setningene over inneholder fem ord med lang å-lyd foran g og v. Skriv dem.

b Hvordan skriver vi oftest lang å-lyd foran g og v?

Oppgave 72 tog, sove, vogn, svoger, hov, grov, love, ovn, klovn, over, rovdyr, hoven, doven Alle ordene i ordsamlingen har lang å-lyd som skrives med o foran v og g. Sorter ordene i alfabetisk rekkefølge.

Oppgave 73 Lag setninger med fire av ordene i ordsamlingen over.

Da jeg var liten, fikk jeg et elektrisk tog.


40 lydlære

Oppgave 74 Fyll inn o eller å i ordene under. Jeg l___ver å følge reglene for bruk av internett. På l___ven sitter nissen med sin julegrøt. Sv___geren min er fransk. Vi har bestilt s___vev___gn på t___get i natt. «Høyt henger de, og sure er de,» sa reven om r___gnebærene. D___vendyr henger etter tærne når de skal s___ve. Dommeren blåste i fløyta da kampen var ___ver. Inas ankel var h___ven etter at hun tråkket over. Fiskeren brukte h___ven for å få fisken opp i båten. Kl___vnen vinket til de små barna.

Når et ord med kort å-lyd kommer av et ord med lang å-lyd, skriver vi den korte å-lyden med å. Eksempel: å slå – har slått, blå – blått

Oppgave 75 Skriv adjektivene under foran et substantiv i intetkjønn. våt, grå, blå, små, rå, skrå

et


41 lydlære

Oppgave 76 Lag setninger med hvert av verbene i presens perfektum. å slå, å gråte, å spå, å så, å gå, å flå, å stå

Oppgave 77 Sett inn riktig form av adjektivene: våt / Det er ______ i gresset tidlig om morgenen. blå / Det norske flagget er rødt, hvitt og ______. rå /

Bikkjene spiste ____ kjøtt.

skrå / Taket på hytta er ______. grå / Det regner og er______og trist ute.

Oppgave 78 a Bøy verbene i verbskjemaet. Infinitiv

Presens

Preteritum

å slå å slåss å stå å gå b Lag setninger med hvert verb over i presens perfektum.

Presens perfektum


42 lydlære

Noen ord med å-lyd uttales likt, men har ulik betydning og skrives forskjellig. Eksempel: et slott – har slått

Oppgave 79 Sett inn de riktige ordene i setningene under. love / låve Du må ________ meg at du ikke bruker mobilen i timen. Bak stabburet ligger en stor, rød ________. slott / slått Vi spilte foran kongens ________. Jenta hadde ________ seg stygt i slalåmbakken. vott / vått Jeg har mistet en blå ________ i løypa. Du må ikke gå ut i kulda med ________ hår! godt / gått Det var ________ å bli ferdig med oppgaven. I vinter har jeg ________ nesten 50 mil på ski. håven / hoven Lillefingeren var blitt veldig ________. Fiskeren brukte ________ for å få fisken opp i båten. flott / flått Så ________ at du kunne komme! Mange er redde for å bli bitt av ________.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.