Norsk grammatikk

Page 1

torunn eide / torill wiiger tørjesen

norsk

Språkheftene – øv og lær gir øvelse i grunnleggende ferdigheter i grammatikk, rettskriving og tekstbygging.

Engelsk Grammatikk ISBN 978-82-02-30679-3 (Engangshefte)

grammatikk

Engelsk Klar for eksamen ISBN 978-82-02-29589-9 (Flergangshefte)

Norsk Grammatikk ISBN 978-82-02-30680-9 (Engangshefte)

Norsk Rettskriving ISBN 978-82-02-30692-2 (Engangshefte) Fasit finner du på www.cappelendamm.no

r æ l g øv o 978-82-02-30680-9 I SISBN B N 978-82-02-30680-9

9

788202 306809 www.cappelendamm.no


torunn eide / torill wiiger tørjesen

norsk grammatikk


© Cappelen Damm AS, Oslo 2009 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Norsk grammatikk er laget til bruk på grunnskolens ungdomstrinn. Hovedillustratør: Line Jerner Omslagsdesign: Sandvik Design Grafisk formgiving: Sandvik Design Bilderedaktør: Kjersti Laake / Unni Wiel Forlagsredaktør: Unni Wiel Repro: Renessanse Media Trykking/innbinding: AIT Otta As, 2009 Utgave 1 Opplag 1 ISBN 978-82-02-30680-9 www.cappelendamm.no


Innhold Ordklasser 4 • Substantiv 4 • Adjektiv 8 • Verb 15 • Pronomen 35 • Preposisjoner 42 • Interjeksjoner 44 • Adverb 46 • Konjunksjoner 50 • Subjunksjoner 53 • Determinativ 61 setninger 71 • Helsetninger 71 • Leddsetninger 74 Setningsanalyse 79


15 ordklasser / verb

VERB FAKTA • Verb er ord som forteller hva noen gjør, eller hva som hender. • Vi kan sette infinitivsmerket å foran grunnformen av et verb. • Imperativ lages av stammen av verbet. Vi bruker imperativ når vi uttrykker en befaling. • Vi deler verb i to grupper: svake verb og sterke verb. • Verb bøyes i ulike tider.

Infinitiv Vi kan sette infinitivsmerket å foran grunnformen av et verb. Da står verbet i infinitiv. Oppgave 17 Tonje liker å padle. Hun forbereder alltid padleturen med å undersøke forholdene. Hun er alltid flink til å bruke redningsvest og hjelm. Skriv verbene i setningene over som står i infinitiv.


16 ordklasser / verb

Oppgave 18 I ordsamlingen finner du 15 verb. trene, drama, spiser, moped, gjorde, spennende, gråte, katt, Kina, hverandre, drakk, alltid, snill, sto, gikk, interesse, kjørte, stoppet, ringe, papir, program, diskuterte, dere, lo, Bergen, bråkte, sjelden, ble, pennal, sydde Skriv verbene i infinitiv med infinitivsmerket foran.

å trene,

Presens Presens er en tid av verbet som forteller at noe hender nå. Vi bruker også presens om noe som hender ofte, og om noe som skal hende i framtiden. Oppgave 19 Akkurat nå sitter jeg på toget til flyplassen. Jeg flyr ofte med SAS. I kveld reiser jeg til Stockholm. a Studer setningene over: – Sett strek under verbet som forteller at noe hender nå. – Sett ring rundt verbet som forteller om noe som hender ofte. – Sett kryss under verbet som forteller om noe som skal skje. b Hvilken tid av verbet finner du i de tre setningene? ________________________ Oppgave 20 Skriv verbene i ordsamlingen under i presens. hadde sunget, svømte, dro, gikk, gråt, å spise, har funnet, kom, å si, fortalte, å være, tok

synger,


17 ordklasser / verb

Oppgave 21 a Les utdraget fra De tøffeste gutta, og sett strek under verbene som står i presens. b Skriv verbene i infinitiv med infinitivsmerket foran.

å si,

De tøffeste gutta Å, nei ikke vanndammen, sier jeg uten særlig innlevelse. Jeg vet hvor det bærer. De knuffer meg først ned på bakken. Frank tar beina og Jørgen armene, så svinger jeg fram og tilbake mens de teller til ti. Jeg spreller, men det er ikke nok til at jeg kommer løs. På ti slipper de, og jeg flyr helt til jeg smeller i bakken og kjenner kaldt sølevann spruter inn i ørene og siger gjennom klærne. Det smaker litt som sjokolademilkshake, gjør det ikke? flirer Jørgen. Jeg harker og spytter mens jeg hører latterbrølene rundt meg. Fra De tøffeste gutta av Arne Svingen Oppgave 22 a Skriv tekstutdraget fra Tom Sawyer på nytt, men verbene i presens. Tom Sawyer Tom og Huck løp av sted og snublet i røtter i mørket der de sprang til hver sin kant. Stormen ulte gjennom skogen. Det ene blendende lynet etter det andre dro over himmelen, og øredøvende torden brakte løs. Så begynte regnet å strømme ned. Guttene ropte til hverandre, men stemmene deres druknet i brølet fra stormen og tordenskrallene. […] Fra Tom Sawyer av Mark Twain

>>>


18 ordklasser / verb

b Skriv verbene inn i skjemaet under. Infinitiv

å løpe

Presens

løper

Preteritum Preteritum er en tid av verbet som forteller om noe som har hendt før. Oppgave 23 Lørdag kveld spiste vi sushi. Kristian gjorde i stand maten. Da jeg var liten, likte jeg ikke sushi i det hele tatt. Da gikk det mest i pizza hjemme hos oss. a Skriv verbene i setningene over.

b Hvilken tid står verbene i? _______________ c Bøy de fem verbene i skjemaet. Infinitiv

Presens

Preteritum

å spise


19 ordklasser / verb

Oppgave 24 a Lag fem setninger der du forteller om hva du gjorde i går. Bruk preteritum. b Sett strek under verbene.

I går

Oppgave 25 a Sett strek under verbene i teksten om Aristoteles. b I hvilken tid er teksten skrevet?________________ c Bøy de første ti verbene i skjemaet. Aristoteles For lenge siden trodde folk at jorda var flat, men 330 år f.Kr. fant filosofen Aristoteles ut at jorda var rund. Han så nemlig at stjernebilder kom til syne over horisonten i sør når han reiste mot ekvator fra Hellas. Dette viste at han flyttet seg på overflaten av en kule, og at jorda ikke var flat. Aristoteles bodde i antikkens Makedonia og var en gresk filosof og naturforsker. Han var elev av Platon. Selv ble han privatlærer for sønnen til Filip 2. av Makedonia. Sønnen het Aleksander, og han overtok tronen i 340 f.Kr. Folk kalte ham senere for Aleksander den store. Aristoteles grunnla senere sin egen skole i Aten med navnet Lyceum. Der underviste han og ledet arbeidet til flere filosofer og vitenskapsmenn.

>>>


20 ordklasser / verb

Infinitiv

Presens

Preteritum

å tro

Oppgave 26 a Teksten under er skrevet i presens. Sett strek under alle verbene. b Skriv teksten på nytt, men sett verbene i preteritum. Henrik skyver dem unna og klarer å komme seg løs. Han løper så fort han kan mot kafeen. Han smetter inn døra og styrter bort til bordet der Caroline sitter. Han setter seg med ryggen til vinduet og håper guttene ikke ser han. Hjertet hans banker. Caroline spør ikke. Hun vet hva som hender.


Presens perfektum Presens perfektum er en tid av verbet som forteller om noe som har hendt. Vi lager presens perfektum ved hjelp av presens av hjelpeverbet ha eller være sammen med hovedverbet i perfektum partisipp. Derfor sier vi at presens perfektum er en sammensatt tid. Oppgave 27 Mamma har bestemt at vi skal reise til Frankrike. Hun har planlagt en tur til Paris med hele familien. Jeg har aldri vært i Paris før, og jeg har tenkt å gå helt opp til toppen av Eiffeltårnet. Jeg ringer når vi er kommet fram. a Sett strek under verbene som danner presens perfektum. b Skriv verbene inn i skjemaet, og bøy dem. c Hvilke to hjelpeverb bruker vi for å lage presens perfektum? ______ _________ Infinitiv

Presens

Presens perfektum

Preteritum

å bestemme

Oppgave 28 a Sett strek under verbene som står i presens perfektum. b Bøy verbene i skjemaet på neste side.

Andy har trukket vinnerloddet og har fått kontrakt i London Andy har overbevist engelske musikere om sitt talent. – Jeg har jobbet i årevis for å få denne kontrakten, sier Andy og smiler. Jeg har spilt mange konserter, og publikum har likt musikken min. Alt har gått min vei den siste tiden, men jeg har ikke fått alt i fanget. Dette har jeg slitt hardt for! Jeg har bodd i Bergen i mange år, men nå har jeg bestemt meg for å flytte til London.

>>>

ordklasser / verb

21


22 ordklasser / verb

Infinitiv

Presens

Preteritum

Presens perfektum

å trekke

Preteritum perfektum Preteritum perfektum er en tid av verbet som forteller at noe hadde skjedd. Vi lager preteritum perfektum ved hjelp av preteritum av hjelpeverbet ha eller være sammen med hovedverbet i perfektum partisipp. Oppgave 29 Julie hadde fått en e-post av Andrea. Andrea hadde spurt om Julie ville være med på kjøpesenteret. Julie hadde svart at de kunne møtes utenfor, men hun var gått da Andrea kom. a Sett strek under verbene i setningene over som danner preteritum perfektum. b Sett ring rundt hjelpeverbene. c Bøy verbene i skjemaet på neste side.


Presens

Preteritum

Preteritum perfektum

hadde fått

Oppgave 30 Skriv verbene i ordsamlingen under i preteritum perfektum. å svømme, å finne, å tegne, å begynne, å gå, å drikke, å hjelpe, å sy, å sette, å sitte, å stå

Oppgave 31 a Sett strek under verbene i tekstutdraget fra Kabalmysteriet som står i preteritum perfektum. b Bøy verbene i skjemaet på side 24. Kabalmysteriet Røykepausene begynte alltid med at fatter’n holdt et lite foredrag om noe han hadde sittet og tenkt på mens han hadde kjørt, og jeg hadde lest Donald eller lagt kabal i baksetet. Han tok til å preike om noen greier han hadde vært opptatt av så lenge jeg hadde kjent han. Helt fra fatter’n gikk i land etter mange år til sjøs, hadde han interessert seg for roboter. Fra Kabalmysteriet av Jostein Gaarder >>>

23 ordklasser / verb

Infinitiv

Presens perfektum


24 ordklasser / verb

Infinitiv

Presens

Preteritum

Presens perfektum

Preteritum perfektum

hadde sittet

Presens futurum og presens futurum perfektum Presens futurum er en tid av verbet som forteller at noe kommer til å skje. Vi lager presens futurum av hjelpeverbene skal eller vil i presens sammen med grunnformen (infinitiv) av hovedverbet. Presens futurum perfektum er en tid av verbet som forteller at noe skal ha eller vil ha skjedd. Vi lager presens futurum perfektum av hjelpeverbene skal ha og vil ha sammen med hovedverbet i perfektum partisipp. Oppgave 32 Jeg skal begynne på svømmetrening til høsten. Theo vil reise på språkskole til sommeren. Om en uke vil vi ha dratt på påskeferie. Jeg er sikker på at Andreas vil ha slått rekorden sin før VM. a Verbene over står enten i presens futurum eller i presens futurum perfektum. Sett strek under verbene som står i presens futurum, og ring rundt verbene som står i presens futurum perfektum. b Bøy verbene i skjemaet. Infinitiv

Presens

Preteritum

Presens perfektum

Preteritum perfektum

>>>


skal begynne

Oppgave 33 Skriv videre på setningene og bruk presens futurum av verbet. I ettermiddag skal jeg I morgen vil Neste lørdag Til jul

Oppgave 34 Skriv videre på setningene og bruk presens futurum perfektum av verbet. Når det blir sommer, skal jeg ha Når jeg er ferdig med skolen, Før jeg fyller 18 år, Innen fredag

Preteritum futurum og preteritum futurum perfektum Preteritum futurum er en tid av verbet som forteller at noe skulle eller ville skje. Vi lager preteritum futurum av hjelpeverbene skal eller vil i preteritum sammen med grunnformen (infinitiv) av hovedverbet. Preteritum futurum perfektum er en tid av verbet som forteller at noe skulle eller ville ha skjedd. Vi lager preteritum futurum perfektum av hjelpeverbene skulle ha eller ville ha sammen med hovedverbet i perfektum partisipp.

25 ordklasser / verb

Presens futurum

Presens futurum perfektum


26 ordklasser / verb

Oppgave 35 Donald skulle være med på bilrace neste lørdag. Til uka ville jeg bli ferdig med strikkingen. Fredag skulle vi ha reist på klassetur. Neste år ville vi ha spilt turneringen. a Verbene i setningene står enten i preteritum futurum eller i preteritum futurum perfektum. Sett strek under verbene som står i preteritum futurum, og ring rundt verbene som står i preteritum futurum perfektum. b Bøy verbene i skjemaet. Infinitiv

Presens

Preteritum

Presens perfektum

Preteritum perfektum

å være

Presens futurum

Presens futurum perfektum

Preteritum futurum

Oppgave 36 Kvinne Du vasker kvinne

presens

du vasket har vasket hadde vasket vil eller skal vaske vil eller skal ha vasket ville eller skulle vaske ville eller skulle ha vasket.

Sidsel Mørck

>>>

Preteritum futurum perfektum


27

Infinitiv

Presens

Preteritum

Presens perfektum

Preteritum perfektum

å vaske å hoppe å spille å løpe

Presens futurum

Presens futurum perfektum

Preteritum futurum

Modale hjelpeverb Modale hjelpeverb uttrykker ønske om eller sannsynligheten for at noe skal skje, eller sterk vilje. Modale hjelpeverb står sammen med grunnformen av verbet. De modale hjelpeverbene er burde, kunne, måtte, skulle, tore, ville.

Oppgave 37 Du burde bruke mer tid på leksene dine! Jeg kunne hjelpe deg med å finne stoff på nettet. Maria måtte levere oppgaven på fredag. Gruppa mi skulle presentere oppgaven for alle elevene. Simen torde ikke dramatisere tekstutdraget. Læreren ville gi oss tilbakemelding samme dag. a Hver av setningene over inneholder et modalt hjelpeverb. Sett strek under disse. b Sett ring rundt hovedverbene i setningene.

Preteritum futurum perfektum

ordklasser / verb

a I diktet er verbet å vaske bøyd i alle verbets tider. Sett riktig tid av verbet bak hver verselinje i diktet. b Bøy verbene å vaske, å hoppe, å spille, å løpe i alle tider i bøyingsskjemaet.


28 ordklasser / verb

Oppgave 38 Bøy de modale hjelpeverbene i presens og preteritum. Infinitiv

å burde

Presens

Preteritum

bør

å kunne å måtte å skulle å tore å ville Oppgave 39 Sett strek under de modale hjelpeverbene i setningene under. Skriv verbene i infinitiv. Jeg kan kanskje komme i morgen.

å kunne

Må du gå hjem allerede? Kaja burde gå hjem nå. Nå må du stå stille. Ingen skal være alene i friminuttet. I kveld vil jeg ikke se på tv. Ingen torde å si ifra om at de hadde jukset. Nora måtte hente lillebroren sin i barnehagen.

Svake og sterke verb Svake verb får endelse i preteritum: -et, -te, -de, -dde, -a. Endelsen i preteritum kan noen ganger være valgfrie, som i hoppa/hoppet, bråkte/bråket/bråka. Oppgave 40 Linda klarte det! Fallskjermhopperen landa/landet trygt på jordet. Martin lurte på om det var hans tur. Hva skjedde egentlig med Martin? Det var noe som stoppa/stoppet han.

>>>


29 ordklasser / verb

a Skriv verbene i setningene.

b Hvilke endelser kan svake verb få i preteritum?

|

|

|

Oppgave 41 å rope, å drible, å spille, å hoppe, å høre, å prøve, å snu, å leke, å drømme, å vise, å sykle, å ha a Skriv verbene i ordsamlingen i preteritum. b Sett strek under endelsen i hvert verb. c Hvilken endelse får svake verb på engelsk?

Oppgave 42 Fellini og konsertmysteriet «Der kommer hun!», hvisket Fellini plutselig. Og jammen gjorde hun ikke det. Den digre, brunflekkede skikkelsen vraltet oppover gaten. Rett mot stedet der vi lå. Jeg gjorde meg så usynlig jeg kunne. Og det tror jeg nok Fellini også prøvde på. For tispa var virkelig skremmende farlig der hun kom − og med lårmuskler som rent fikk det til å svimle for meg. Men hun enset oss ikke. Luntet rett forbi. Helt til hun kom til Fredriksens frisørsalong. Der stanset hun. Satte seg pladask på fortauskanten. Løftet den stygge snuten mot himmelen og ga fra seg et lite, forsiktig ul. Slik satt hun en lang stund. Så reiste hun seg endelig opp igjen. Ristet seg, tisset noen dråper − og travet tilbake samme vei som hun var kommet. Fra Fellini og konsertmysteriet av Tor Åge Bringsværd >>>

|


30 ordklasser / verb

a Sett strek under alle verb i teksten Fellini og konsertmysteriet. b Skriv de svake verbene i preteritum. Sett strek under endelsene.

hvisket

Sterke verb får ikke endelse i preteritum. Sterke verb får ofte vokalskifte som se/så, gå/gikk, ligge/lå. Marius lo godt av Monty Python-filmene. Han så alle filmene som gikk på tv. Videoene lå også ute på YouTube. Oppgave 43 a Skriv verbene i setningene over.

b Skriv de samme verbene i infinitiv.

c Er verb som ikke har endelse i preteritum, sterke eller svake?

Oppgave 44 Skriv verbene i ordsamlingen i preteritum. å se, å finne, å være, å synge, å gå, å stå, å hjelpe, å sitte, å skyte, å skrive


31

Infinitiv

Preteritum

Svakt verb

Sterkt verb

skrev

å skrive

X

å gå å fortelle å klage å hoppe å hjelpe å spørre å løpe å sitte

Parverb Noen verb har både sterk og svak bøying. Vi kaller dem parverb. Verb som tar direkte objekt (DO), kaller vi transitive verb. Transitive parverb får svak bøying. Verb som ikke kan ta direkte objekt, kaller vi intransitive verb. Intransitive parverb får sterk bøying. Oppgave 46 Hun hengte kåpa si på knaggen. Kåpa hang der. Hun brente fingeren sin. Huset brant. Studer setningene over. Bøy parverbene å henge og å brenne både som transitive og intransitive verb. Infinitiv

Presens

Preteritum

å henge (transitivt verb)

hengte

å henge (intransitivt verb)

hang

å brenne (transitivt verb) å brenne (intransitivt verb)

Presens perfektum

Preteritum perfektum

ordklasser / verb

Oppgave 45 Sett inn preteritum av verbene som står i infinitiv. Er verbene svake eller sterke? Sett kryss i riktig kolonne.


32 ordklasser / verb

Oppgave 47 Verbene under kan ha både sterk og svak bøying i preteritum. Sett inn det transitive eller det intransitive verbet som passer, i setningene under. slengte/slang

Gutten ble så sint at han ____________ boka i gulvet.

Gjengen gikk og ___________ borte på senteret.

smelte/smalt

Læreren _________ døra igjen etter seg.

Den tunge døra___________ igjen bak oss.

knekte/knakk

De ________ alle nøttene som lå i skålen.

Kvisten ____________ .

skvettet/skvatt Bilen ___________ søle på fotgjengerne.

Mannen _______ unna.

Oppgave 48 Verbene i ordsamlingen er transitive og tar direkte objekt (DO). Lag en setning med hvert verb i preteritum. Sett DO over direkte objekt. smelte, fryste, skvettet, slengte, knekte, hengte, brente

Pappa smelte hånden i bordet

Oppgave 49 Verbene i ordsamlingen er intransitive og tar ikke direkte objekt. Lag en setning med hvert verb i preteritum. smalt, skvatt, slang, knakk, hang, brant

>>>


33 ordklasser / verb

Imperativ Verbet kan uttrykke befaling eller oppfordring. Denne utsagnsmåten kaller vi imperativ. Som imperativ brukes stammen av verbet.

Oppgave 50 – Skyt i hjørnet! – Kast ballen til Hanne! – Gå til forsvaret! – Dekk opp vingløperen! – Pass deg! – Stå på! – Løp oppover! – Ta ballen! Replikkene over blir innledet med imperativsformen av verbet. Sett ring rundt verbene. Skriv verbene i infinitiv.

Oppgave 51 Bruk verbene i ordsamlingen og lag setninger med imperativ av verbene. å sitte, å komme, å finne, å gå, å stoppe, å løpe, å spise, å skrive

Sitt, Rex!

|

|

|

|

|

|


34 ordklasser / verb

Presens partisipp Vi lager presens partisipp av verbet ved å legge til endelsen -ende til stammen av verbet.

Oppgave 52 Guttene kom stormende inn i klasserommet. Offeret ble liggende på bakken. Rektor kom løpende. Verbene over som er uthevet, står i presens partisipp. Skriv verbene i infinitiv. _______________ _______________ _______________ Oppgave 53 Sett inn presens partisipp av verbene. ligge / Jeg ble ______________ under dyna etter at klokka hadde ringt. hyle / Lillebror løp _______________ bort til mamma for å få trøst. sitte / Aurora ble __________________ selv om de andre reiste seg. synge / Skuespilleren kom ____________ inn på scenen. stå / Alle ble ________________ da kronprinsen kom. gå / Alexander kom _________________ langs veien.

Oppgave 54 Lag setninger der du bruker presens partisipp av verbene i ordsamlingen. sykle, hoppe, gråte, danse, juble, hinke


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.