Page 1

SECOND LIFE

Àngels Pujol


QUÉ ÉS? ¡ S econd Life és un món virtual en 3D en el que tot està construït pels residents [Linden Lab] ¡ C onstruït com servei a Internet


PRINCIPIS DE BÀSICS ¡ A ccés gratuït / funcionalitats avançades de pagament ¡ E l s r e s i d e n t s t e n e n a v a t a r s q u e e l s representen ¡ C onstrueixen l’entorn i interactúen amb altres ¡ T é el seu propi sistema econòmic (Linden Dollars)


DADES ¡ 1 1 milions de comptes ¡ P IB de 64 mill USD al 2006

20. SECOND LIFE  

TIC, ESO, EDUCACIÓ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you