Page 1

t y n r e p k m d . a c auto Oktober 2016 # Blad nr. 53

in familie d g o ig d l ti Det bedste

e autocampernyt d a l b 2 Oktober 2016 # Blad nr. 53

Det bedste til dig og din familie

i ét

.dk

rie e f ing p cam . 53 ad nr # Bl

ig til d ste bed Det

16 ber 20 Okto

2 bladeautocampernyt Maj 2016

Oktober

e til dig Det bedst

# Blad

nr. 53

til dig

.dk

.dk

pingferie

og din

2 blade i ét

din familie

familie

Fritidsbilen

Telte

.dk

Tag

Düsseldorf

Fritids trend: bilen

ne

året

GRAT IS

Tag

Autocampere

Alcase

Nyheder fra

med Nordlyst på ur

til vinterhalv Fortelte

Düsseld fra orf

Costa Brava

Campingvogne

Kompressorkøleskab

autocaLej en mper Ny

.dk

Køjevog til børnefam

ilien

Nyheder

Ny trend:

magasinet

med

på Tag med ur lyst Fortelte

Teltvogne

GRATIS

Tag magasinet

Campingpladse

med

r

Nord

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

Kom

ingferie pre ne adecamp køleskabssor2 bli ét rnyt Køjevogilien nr. 53 Oktober 2016 # Blad

Det bedste

til dig og

din familie

.dk

Tag med på

Nordlystur

2 blade ét

2016

mpe toca au

# Blad

Det

nr.

52

til

dig

og

din

Alcase

.dk

i

Maj

Køjevogne

til børnefamilien

Fortelte

familie

til vinterhalvåret

bedste

Nyheder fra en mper Düsseldorf Lej autoca trend: bilen Costa Ny Brava

efam til børn

Nyhede Forteltet Düsselr fra våre dorf til vinterhal GRAT GRATIS

Tag magasinet

Fritids

med

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

GRATIS Tag magasinet

ssorb Kompre køleska

med

dser

Telte

Düsse

Telte

gne

Tag

Campingpla

Teltvogne

Fortelte

Camp ingvo gne

re

Autocampe

Campingvo

fra Nyheder orf

Telte

Blad nr. 2016 #

53

e til dig Det bedst

nr.

ie famil

ade 2 bl ét

Blad

og din

pe m ca to au

52

te ds t be De

til

dig

og

din

.dk

i

.dk

køleskab

med på

Tag ur Nordlyst

ne Køjevog

efamilien til børn

Alsace elte

Fort t rhalvåre til vinte

ilie fam

fra Nyheder orf

Frit

Telte

gvogne Campin

Nyheder fr a

mpere Autoca

rso es pr ab Komlesk kø se fra rf Alca er ed ldo Nyh se e

Düsseldorf Fortelte

IS GRAT Tag

et med asin mag

ne og ltv Te

er ds pla ing mp Ca

Fortelte

er gplads ne Campin Teltvog

gne

o r- Køjev milien rnefa ø b l i t

Tag magasinet med

er gplads ne Campin Teltvog

ly Nord

mpere Autoca

GRATIS

r Düsseld pe j en m Le toca d: en Costa au tren bil Brava Ny ids

mag asin et med

Camp ingpla dser

Tag magasinet med

Kompresso gferie

pin decam bla t rnyt Oktober

gvogne Campin

IS

å ed p Tag m stur

Autoc ampe re Fortel te Teltvo gne

GRATIS

Düsseld

#

til dig og

Lej en autocamper

r fra Nyhede ldorf

2016

2016

Det bedste

i ét

ie famil og din

Lej autocampen er

familie

rie ingfe camp 53

Alcase

Maj

til dig og din

yt .dk autocampern Det bedste

Blad nr. 2016 #

Costa Brava

2

52

2 bladecam 52 Maj 2016 # Blad nr.

Oktober

ilie fam

in og d

# Blad nr.

Det bedste

i ét

Lej en autocamper

lte

Fortlevåret ha GRAT e t n r Tag mag til vi asin IS et m ed

Telte Camp ingvogne Autocampe re Fortelte Teltvogne Campingpla dser

s Dü lte Te

gn vo ing mp Ca

re pe am toc Au

lte rte Fo

ra der f Nyhe eldorf

Düss a Costva Bra

GRATIS

et med Tag magasin

er lads ingp amp e C n g o Teltv lte Forte ere amp utoc A e vogn ping Cam Telte

Kompressorkøleskab Alsace Nyheder fra

Düsseldorf

GRATIS

Tag ma gasine t med

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser Omslag.indd 4

28-09-2016 20:13:54


Annoncer.indd Omslag.indd 3 45

30-04-2016 28-09-2016 12:03:21 20:13:44


PB Autocamper Allingåbro

særlige VIP gæster, nemlig børnene. sin høje kvalitet. ”Hos os er børnene i centrum. Når vi Udover dem generelle høje standard har udvikler vores feriepark tænker vi på Jambo udnævnt en speciel kundegruppe til børsærlige VIP gæster, børnene. nenes behov, og vinemlig elsker at se, hvor meget ”Hos os er børnene i centrum. Når vi børnene trives hos os” siger Christina Egeudvikler vores feriepark tænker vi på børlund, Jambo pladsens nenes behov,Feriepark. og vi elsker atUdover se, hvor meget børnene er trives hos os” siger Christina Ege- et faciliteter der i hele sommerferien lund, Jambo Feriepark. Udover pladsens omfattende aktivitetsprogram, hvor der faciliteter er der i hele sommerferien et leges, udfordres, læres og knyttes omfattende aktivitetsprogram, hvor der masser af udfordres,Også læres og knyttes masser af Fårup nyeleges, venskaber. pladsens nabo, nye venskaber.understreger Også pladsens nabo, Fårup karakSommerland, stedets Sommerland, understreger stedets karakter ter af ferieeldorado børn. Holder af ferieeldorado forfor børn. Holder man man ferie Jambo Feriepark kan kan man nemlig ferie påpåJambo Feriepark man nemlig kombinerecampingferien campingferien medmed fri adgang kombinere fri adgang til Fårup Sommerland. til Fårup Sommerland.

ligeledes CampingNyt.indd 72 vundet internationale priser for

19-12-2012 22:16:22

Se mere på www.jambo.dk

Se mere på www.jambo.dk

Sun Living

www.facebook.com/campingferie.dk

Campingferie.dk 3 Campingferie.dk Campingferie.dk 5 5 Campingferie.dk 5

Campingferie.dk Campingferie.dk 5 5 Campingferie.dk 5

Se vores ER: ÅBNINGSTID -lager på brugtvogns Hverdag 8-17 g www.pb-autocamper.dk da søn lørdag og ER: ID kl. 11-15 ÅBNINGST

REDAKTIONEN HAR ORDET Sun Living

REDAKTIONEN HAR ORDET

Se vores ns-lager på

brugtvog Hverdag 8-17 camper.dk www.facebook.com/campingferie.dk ndag www.pb-auto lørdag og sø kl. 11-15 Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

PB Scandi-Mobil A/S

PB Scandi-Mobil A/S

”Nu lokker atter veje” Sommer, soldeoglange camping Campingferie.dk 97

»Man camperer Forord ”Nu lokker atter de lange veje” Sommer, sol og camping H S campist Kære og kære annoncør »Man camperer da hele året« H Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

CampingNyt.indd 97

27-04-2013 17:57:00

Kære campist og kære annoncør Campingferie.dk 97

CampingNyt.indd 97

27-04-2013 17:57:00

vis du kender den sang jeg tænker på, så er du næppe menkommet derimod dertil det jegpå kalder å teenager, er vi endelig året, voksen, hvor vi for sangenfinde stammer fra 1955 , men er blevet indspillet skal sommertøjet og solcremen frem, såi et utal af indspilninger op gennem årene. Tænk, at leve af sin hobby. For pokker, vi kan komme ud i det blå og hente ny energi. Teksten kommer fra Sigfred Pedersen og musikken fra Norhvor har det været nogle fantastiske år Ikke nok med det. Mange skal også ud og henman Andersen i 1955, men er blevet flittigt nyfortolket. med oplevelser fra campingture til Afrite nye oplevelser og måske nye venner, eller genopfridu passer kender dentilsang jeg tænkerforpå, Teksten i vis sig selv perfekt mange campister, nårså er du næppe ka, campingture gennem Rusland, USA ske tidligere bekendtskaber, for der er vel ikke noget solen vinderteenager, kampen mod sneen og får overtag begynder detvoksen, at og vinterture til Polarcirklen med ned til men derimod det jeg kalder for sanså skønt som at sidde under solsejlet og nyde de sidste å ercampister. vi endelig kommet dertil pådetåret, hvor vi rykke i mange Nogle få begynder at finde gamle -42 graders frost. I Sverige og Norge er stråler af solen, mens temperaturen falder til et niveau, gen stammer fra 1955 , men er blevet indspillet i et utal skoleatlasskal frem, finde mens desommertøjet fleste tager deresog Ipad,solcremen Iphone, bær- frem, så det de seneste år blevet til ture som ”Athvoreller mange os igen trække vejret. Men har afafindspilninger op gennem årene. bare stationære PC kan og begynder at klikke sig indman på Google Tænk, at leve af sin hobby. For pokker, lanterhavsvejen”, ”Verdens Ende”, ”Jagten vi kan komme ud i det blå og hente ny energi. det svært med for meget varme, kan man selvfølgelig Men nu er der bestilt en Kabe som leveres i løbet af januar Ovenstående er titlen på en Camping-Event som Campingfor at finde nye spændende feriemål, eller måske vælger de det Teksten kommer fra Sigfred Pedersen og musikken fra Norpåny det tunge vand” samt ”Udvandrerne”. hvor har det været nogle fantastiske år køle sig ned med en enkelt, (eller flere) kølige drinks, Ikke nok med det. Mange skal også ud og hensom skal være rammenMen om lad en række spændende campingferie gennemført den uge i gennem det nye år. Ideenår.var, at sikrehar kendte sted, som de første har besøgt mange mig ikke glemme vores eget man Andersen i og 1955, men eren blevet nyfortolket. mens man sidder nyder lidt god mad og flittigt taler om med oplevelser fra campingture til Afride næste år. Den første Ekspedition sætte fokus på camping vedmåske at køre tur venner, Danmark Rundt igenopfrien Events og Ekspeditioner Begge dele er lige gode, man skal selvfølgelig vælge det der te nye oplevelser og nye eller fantastiske land, hvor der bliver ved med dagens medpasser familien, bekendte. Teksten i sig selv perfekt tilatmange for når passer enoplevelser bedst. kommer i februar og den kan du traditionen tro følge ”Live” på ganske almindelig campingvogn forvenner at vise,og alle nyerecampister, camka, campingture gennem Rusland, USA at være spændende campingture som ske tidligere bekendtskaber, forerder er vel ikke noget Når solen såkampen er forsvundet i horisonten og dagen går Grundet uro forskellige isneen verden måske en delbegynder Campingferie.dk sociale medier Facebook, Twitter, YouTpingvogne kan bruges helesteder året. Selvfølgelig bliver komforten solen vinder mod ogder får overtag det at og deskal opleves. Gennem de sidste måneog vinterture til Polarcirklen med ned til påskønt hæld falder der også en dejlig rohvilket over så som at sidde under solsejlet ogikke nyde de sidste som vælger at holde ferie i Danmark, jeg er en seldorf og Jönköping. der Vi skal ikkepå glemme ”Rhinen ube Instagram. aldrig så god som i en vinteroptimeret vogn,campingpladfor synes slet at katale har heller jeg været ture som ”Overi havrykke i mange campister. Nogle fånaturens begynder at finde detog gamle -42 graders frost. I Sverige og Norge er sen, hvor man så kan nyde fuglene eller lyde. non ide, da de danske campingpladser har brug for en rigtig flammer” som altid er en dejlig oplevelse sammen med andre Kom og mød og få en snak med Peer Neslein på Kabe stanom en decideret vintervogn som f.eks en Kabe Classic, som stråler af solen, mensde temperaturen falder til viet niveau, bunden til Mandø” og ”Campingtur til skoleatlas frem, Ipad, Iphone, bedste ved camping erfleste nok, attager man i sin ferieland godDet sæson og ikke nok med det. Danmark er bor etderes skønt campister. den ibærBella Centret og Messecenter Herning til Ferie for Alle. kigger nærmere på mens inde i dette magasin. det de seneste år blevet til ture som ”AtSydhavsøerne”. Danmark er et fantastisk hvor mange af igen kan trække vejret. Men har man egen vogn og har enmøder dejlig stående som takt og det gemmer på os så mange spændende steder, kun DerGoogle kommer måske land. også en spændende turdig! i efteråret, bare eller stationære PCseng og begynder atisom klikke sig Som helårscampist man stadig spørgsmålet ”Kanligger I ind på Detrigtig ligger og venter lanterhavsvejen”, på ”Verdens Ende”, ”Jagten med at klokken nærmer sig på en. DetDet og påmed ati campingvognen?”. blive fundet. som jeg har drømt om i mange år.der Denbestilt handler om Maria Magdet svært for meget kan man selvfølgelig Signe & Peer holde varmen Ja - kalder det kan vi godt. er vælger Men en ny Kabe leveres i løbet af januar Ovenstående er titlen påmidnat, envarme, Camping-Event som CampingInu miner lommebog kan jeg nævne, at som for atventer finde nye spændende feriemål, eller måske de detNeslein på det tunge vand” samt ”Udvandrerne”. starter ofte med en svag visken, hvor man tænker dalena, mere vil jeg ikke sige. Campister og redaktører det enkle svar, vi gerne villeførste understrege vores tur køle siggennemført nedsom med en enkelt, (eller flere) kølige drinks, derskal gemmer sigrammen planer for omkring som være omdette en20række spændende campingferie har den uge imed det nye år. Ideen var, at sikre kendte som de har besøgt gennem mange år. 14 campingture er planlagt ”hvad varrundt det”,sted, efterhånden kan det godt stige til Vores Vinter Camp bliver i Jylland og mens du læser er Men lad mig ikke glemme vores eget Campingferie.dk Danmark imen en almindelig campingvogn som du iog øvrigt 30 andre nye kommende campingture mens man sidder og nyder lidt god mad taler om vi sikkert på en ny tur vi kalder ”Jagten på Tranerne”, som du kan år. Den første Ekspedition På Campingferie redaktionen vil vi kigge nærmere på en række noget der minder om en ordre, som man så selvfølgeEvents og Ekspeditioner de næste sætte fokus på camping ved at køre en tur Danmark Rundt i en Begge dele lige gode, man skal selvfølgelig vælge det der selv kan kigge inder i på campingudstillingerne i Bella, Ålborg og og ekspeditioner, som sikkert vil tage fantastiske land, hvor der bliver ved med følge på nettet fra omkring 1.april. Og det er IKKE en aprilsnar. danske øer hen over foråret, sommeren og efteråret. Det komlig følger. dagens oplevelser med hvor familien, Herning på Caravelair standen, du også kan Mads passer en bedst. kommer i februar den kanda du traditionen tro følge ”Live” på ganske almindelig campingvogn forvenner at møde vise,og atbekendte. alle nyere cammig omkring 10 år atog gennemføre, der at være spændende campingture som Så der er noget om ordene ”Nu lokker atter de lange veje”. merFor derpokker, dagbøger, film og artikler ud af undervejs, som vi altid hvor erforsvundet det dejligt at være campist. Nielsen fra Campingferie, som varsteder med på turen rundt. Når solen så er i horisonten og dagen går kommer nye ideer, og projekter og ekspediGrundet uro forskellige i verden er der måske en del Campingferie.dk de sociale medier Facebook, Twitter, YouTpingvogne kan bruges hele året. Selvfølgelig bliver komforten harVores gjort. Campingferie Men vi skal også påblad spændende ture til bl.a. Normanmaj skulle gerne udstråle skal opleves. Gennem de sidste månetioner til hele tiden. på falder der også en rohvilket over campingpladVenlig hilsen diet og opleve D-dag netop selve dagen den 6.vogn, juni. som vælger at holde ferie i Danmark, jeg er en kaseldorf ogosJönköping. Vienskal heller ikkepå glemme ”Rhinen solhæld og med en snert af endejlig redaktion der brænog Instagram. aldrig såsommer god som ipå en vinteroptimeret for synes slet ikke at tale ube Så lad aftale, at vi laver status der har jeg været ture som ”Overi havPeer Neslein Viide, skalcamping. også noglecampingpladser afi Norges smukkeste steder og for en sen, hvor man så kan nyde fuglene eller naturens lyde. for 4der campingudstillinger Danmark i 2014 non da deopleve danske har brug rigtig flammer” som er en dejlig oplevelse sammen med andre Kom og mød og få en snak med Peer Neslein på Kabe stanom en decideret vintervogn som f.eks en Kabe Classic, som vi igen omkring åraltid 2025, hvor vi nærmer os bunden til Mandø” og ”Campingtur til campist og opdagelsesrejsende selvfølgelig skal vi også til de store campingudstillinger i Düsbedste ved camping ersåmagasin. nok, at man i sinRedaktør, blad nr. 100, så kan viog se om jeg har fået Herning til Ferie for Alle. NuDet hvor vi er ved bliver campinglivet god sæson og campingudstillinger ikke nok med det. Danmark er bor et skønt ferieland campister. den i Bella Centret Messecenter kigger nærmere på inde i dette Sydhavsøerne”. Danmark er et fantastisk God sommer til alle gennemført alle drømmeturene. Jeg tror i årdet sparket i gang hele 4 mange store campingudstillinger i henegen vogn og afhar en dejlig seng stående som isom taktkun og gemmer på så spændende steder, Der kommer måske land. også en rigtig spændende turdig! i efteråret, Som helårscampist møder man stadig spørgsmålet ”Kanligger I Peer Neslein ligger og venter på bare at inden jeg når der til, er derDet komholdsvis Belle Centeret i København, Odense Congres Center, med at klokken nærmer sig midnat, kalder på en. Det Redaktør men mest campist og venter på at blive fundet. som jeg har drømt om i mange år. Den handler om Maria met & masser nye ideer til campingeksfaringer. det, vi kalder u sidder nu med CampingfePeerafNeslein holde campingvognen?”. - det Det kan vi godt. Detden erægte Signe Ålborgvarmen Hallen ogiMessecenter Herning. DetJa er måske ligeer det I min lommebog kan jeg nævne,Magat starter ofte med en svag visken, hvor man tænker peditioner og rejser i lommebogen. vare. rie.dk blad nr. 50 i hånden og dalena, mere vil jeg ikke sige. skub den danske campingindustri skal have for at komme godt Campister og redaktører det enkle svar, som vi gerne ville understrege med vores tur der gemmer sig planer for omkring 20Netop med at levere det som de det kanår.vimen førstville og fremmest 14 campingture er planlagt fra start i det nye Det være skønt hviskan udstillingerne ”hvad var det”, efterhånden detdette godt stige til Vores Vinter Camp bliver i Jylland og mens du læser dette er Campingferie.dk Danmark rundt i en almindelig campingvogn som du i øvrigt 30 andre nye kommende campingture Pas godt på jer selv og husk vi lever kun danske campister vil læse om, såsom optakker jer campister og ikke kunne virke som en skibakke for branchen. nyopleve tur viskal kalder på Tranerne”, som du kan På Campingferie redaktionen vil visom kigge nærmere på Ålborg en række noget der minder omcampingudstillingerne en ordre, man så iselvfølgeen gang. på Det en vi skal vihilsen gøre”Jagten nu. levelser, campingture, udstyr, eks- vi sikkert mindst annoncørerne for. selv kanmere kigge ind i på Bella, og Læs om de 4 campingferieudstillinger inderejser, i bladet. og ekspeditioner, som sikkert vil tage Læs også om kompressorkøleskabe Venlig elkommen tilog Autocamperfølge på nettet fra omkring 1.april. Og det er IKKE en aprilsnar. danske øer hen over foråret, sommeren og efteråret. Det komlig følger. peditioner og vogne har altid været vo50 gratis udgivelser af campingfeHerning på Caravelair standen, hvor du også som kan møde Mads mig omkring 10 år at gennemføre, da der bl.a. er standard i mange fritidsbiPeer Neslein nyt.dk bladet som indeholder Velkommen i 2016. Jeg alle et rig-lokker atter de lange veje”. resvære mål. Det vil vi altid prøve opfylde. rie For bladet er det blevet til siden Så der er noget omønsker ordene ”Nu mer derpokker, dagbøger, film ogoktober artikler ud af undervejs, som vi at altid hvor er det dejligt at campist. Nielsen fradet Campingferie, som var læsmed turen rundt. kommer ideer, projekter og ekspediler,atsom kan køle uanset om detcamping er 35erår.med Campist ognye redaktør masser afudkom. spændende tig godt Detpå skyldes, vi på redaktionen er 2003, hvor første blad Peer Neslein køber ny campingvogn Pacifique sin dybde har gjort. Men vi skal også på spændende ture til bl.a. NormanVores Campingferie skulle gerne udstråle campister ind i hjertet. Det ude. er ikke Det er blevet til mere end 5.000maj tæt blad tioner til hele tiden. graders varme Autocampernyt.dk ning den Gennem det sidste årom harautocampere Peer Neslein købtog flere brugtehelt campå 3 meter et rummeligt hilsen diet ogsommer opleve D-dag på netop selve dagen den 6. juni. Peer Neslein sol og med enkan snert enbare redaktion der bræn-Det er en Venlig der skal overstås. beskrevne sider med campingstof og af pingvogne, for–at vise at man blive tiletfåjob kroner. nye trend Fritidsbiler, som ercampist det store Så lad os aftale, at vi laver en status ogNeslein velegnet Redaktør, campist ogrejsefortelt. eventyrer livsstil som for undertegnede har stået Peer 15.000 billeder som ofte480 stammer fraaf Norges Vifor skal også opleve nogle smukkeste steder og Først var det en Solifer til kr. 79.900, så en lidt større Soder camping. Reportager hit i en række lande, bl.a.ogvores naboigen omkring år 2025, hvor vi nærmer os på i snart 30 år. redaktionens egne campingture er• Skinnemål: fra 735 til 1130 lifer 560 til kr. 130.000 desværre blev stjålet) og senest Redaktør, campist og opdagelsesrejsende Det bedste til dig og selvfølgelig skal vi(som også til de store campingudstillinger i Düs-

S

da hele året«

D

V

Pacifique 300

4 campingudstillinger i Danmark i 2014

Maj 2016 # Blad nr. 52

autocampernyt

skr.Sverige Norge, ogblev Tyskland og så bliver Læs også reportagerne fra• Europas ark kan vi se om jeg har fået m Priserså fra: Nuenlande hvor er ved campingudstillinger campinglivet Materiale:størPolyester blad nr. 100, Danvi Hobby 540 til 69.900 som vinteroptimeret i TV2 Fri. 3tileralle God site ligogså som på vej til4 Danmark. ste campingudstilling i Düsseldorf, ilnu 7.495 kr. bsommer • Græskant:hvor Indvendig gennemført alle drømmeturene. Jeg tror i år sparket gang af hele store campingudstillinger i hentr. fortelt PeermNeslein sideri er autocampere fylder mere •ogAlle mere deaftageligebare at inden jeg når der til, er der kom.dk holdsvis Belle Centeret i København, Odense Congres Center, Kom og oplev måske verdens stærkeste fastlægger telt •med en dybde på grips mm stålstel Inkl. power Fritidsbil Redaktør mest campist store haller. Det samme gør 25 sig gældenmet masser af nye ideer til campingeksfaringer. Det er det, vi kalder den ægte u- men sidder nu med CampingfeÅlborg Hallen og Messecenter Herning. Det er måske lige det 350 cm, hos CAMPINGFORUM, ØSTERBRO 6, 6933 KIBÆK • Mulighed for tilkøb: Anneks (2 str.) Lej en Find din lokale forhandler på www.campingagenten.dk bladecampingferie autocampe de at påkomme den store svenske campingudstil”Fritidsbilen” vinr. på50 redaktionen peditioner og rejser i 2lommebogen. rie.dksom blad i hånden oghave vare. r skub den danske campingindustri skal for godt i ét t y n ling Elmiadette i Jönköping. har døbtdet denne kassevogne, er en per .dk Ny trend: cam Netop med at levere det som de Campingferie.dk 5 kanår.type viDet først og være fremmest fra start i det nye ville skønt hvis udstillingerne auto Fritidsbilen praktisktakker kombination af en bilog som jer selv og husk - vi lever kun danske campister vil læse om, såsom op- Pas godt på15-12-2015 jer skibakke campister ikkealle kunne virke som en for branchen. Forord.indd 22:27:21 Film på YouTube Forord.indd5 5 kan køre på almindeligt kørekort, en bil 09-03-2016 22:16:03 en gang. Det vi skal opleve skal vi gøre levelser, rejser, campingture, udstyr, eksmindst annoncørerne for. å nu. Forord.indd 5Læs mere 01-05-2016 11:49:53 om de 4decampingog ferieudstillinger ed p der kan parkeres fleste steder og en Huskinde at dui bladet. kan se film med en række af Tag m ystur peditioner og vogne har altid været vo50 gratis udgivelser af campingfel bil med de samme faciliteter som større de nye autocampere fra de store udstilNord Velkommen i 2016. ieKo Jeg ønsker alle et rigres mål. Det vil vi altid prøve at opfylde. rie bladet er det blevet til siden oktober m pr autocampere. Mange vælger derfor at linger på Campingferies videokanal på esso gne fer ping år. køleskab r- Køjevo ilien m tig godt camping Det skyldes, at vi på redaktionen er 2003, hvor det første blad udkom. a Peer Neslein køber ny campingvogn e c Pacifique med sinrnedybde fam købe bilen som familiens bil nr. 2, som YouTube: https://www.youtube.com/ lad er yt campister ind i hjertet. Det er ikke Det er blevet tiltilmere 5.000 tæt købt flere 2 b i ét mpern Alcase til bø Gennem det sidste årend har brugtehelt camkan bruges at fra golf,Peer jagt,Neslein fiskeri, user/campingferie lte på 3 meter et rummeligt ca Fortlevåret to Peer Neslein baretiletfåjob der skal overstås. Det er en beskrevne sider med og Nyheder fr au a pingvogne, for at visecampingstof at man kan blive kroner. camping, weekendture og ferier – kortcampist h r a GRAT e nt og velegnet Dürejsefortelt. ss Redaktør, campist og eventyrer som for 15.000 billeder ofte480 stammer fra så enlivsstil IS eldorf til vi sagt – det en fritidsbil. På gensyn Først var ensom Solifer til kr. 79.900, lidt større So-undertegnede har stået på i snart 30 år. redaktionens egne campingture og erTelte 735 Ca • Skinnemål: fra til 1130 mp lifer 560 til kr. 130.000 (som desværre blev stjålet) og senest ingvogne Autocampe re Fortelte s Tel ark tvogne Ca fra: Priser mpingplads • Materiale: Polyester Danm en Hobby 540 til kr. 69.900 som blev vinteroptimeret i TV2 Fri. er a r 3 f te r s GRATIS kr. 7.495 billig • Græskant: yIndvendig hede orf

D

din familie

e i r e gf n i p m Pacifique 300 a c Oktober

2016

# Blad nr.

Det bedste

53

til dig og din

familie

.dk

2 blade i ét

Maj 2016

nr. # Blad

52

e til dig Det bedst

nr. 53 Blad 16 # ber 20 Okto

ig til d ste bed Det

in og d

og

d: Ny tren ilen

Fritidsb

Telte

GRAT IS

Tag

Autoc ampe re Fortel te Teltvo gne

GRATIS

orf Düsseld

Blad nr. 2016 #

53

e til dig Det bedst

og din

gvogne Campin

mag asin et med

Camp ingpla dser

Tag magasinet med

Alcase fra Nyheder

Telte

til vint Fortelt erhalvå e ret

Nyhede

Düssel r fra dorf

Costa Brava

Camp ingvo gne

sorKompres køleskab

Oktober

Nordly på stur

Køj

til bør evogne nefamili en

Lej en per autocam

ilie fam

Tag med

.dk

ie din famil

mpere Autoca

Fortelte

er gplads ne Campin Teltvog

.dk

ie famil

med på

ade 2 bli ét

Tag ur Nordlyst

vogne

.dk

Køje ilien efam til børn

elte

Maj

2016

Blad

nr.

52

te ds t be De

#

til

dig

og

din

Fort t rhalvåre til vinte

ilie fam

fra Nyheder orf r Düsseld pe j en m Le toca d: en Costa au tren bil Brava Ny itids

Fr

Telte

gvogne Campin

GRATIS

Tag magasinet med

mpere Autoca

rso es pr ab Komlesk kø se fra rf Alca er ed ldo Nyh se e

s Dü lte Te

mtr. fortelt

Forord_2.indd

N

gn vo ing mp Ca

Fortelte

er gplads ne Campin Teltvog

IS GRAT Tag

re pe am toc Au

et med asin mag

lte rte Fo

ne og ltv Te

er ds pla ing mp Ca

seld

Tag mag asin et m ed

et med Tag magasin

Düsaftagelige • Alle sider er ser a Kom og oplev måske verdens stærkeste fastlægger telt •med en dybde på grips plad 25 mm stålstel power ping CostInkl. Cam ne va a r ltvog e T B 350 Find cm, din hoslokale CAMPINGFORUM, ØSTERBRO 6, 6933 KIBÆK lte • Mulighed for tilkøb: Anneks (2 orte str.) 28-09-2016 11:14:20 3 forhandler på www.campingagenten.dk re F elte

pe cam Auto ogne ingv p m Ca


EN AF DANMARKS FØRENDE SPECIALISTER INDENFOR AUTOCAMPERE · AUTOCAMP.DK

KÆMPE BRUGTVOGNS-

MEKKA p.dk på www.autocam Se mange flere

6 MDR.

100% G

Altid mere end 50 brugte ARANTI autocampere at vælge imellem

ÅRHUSVEJ 10 (V/ AFK. LÅSBY) · 8670 LÅSBY · TLF. 70 25 43 00 · SØNDAG KL. 11-15 Annoncer.indd 96

27-09-2016 20:51:53


Den nye generation Campingferie.dk 5

INDHOLD 6

Højest mulige komfort og ekstrem lav vægt – et godt stykke under 3,5 tons. Alligevel byder Hymermobil B-Klasse Dynamic Line på nogle af de større autocamperes egenskaber: Fleksibilitet, komfort, design, perfektion og kvalitet.

6 I fritidsbil til Alsace 11 Kompressorkøleskabet kan køle 12 Vendelbo Vans: 100 års jubilæum med rødder i autobranchen 14 Flyv til Alicante - hvor en autocamper venter på dig og din familie 16 Nye modeller vælter ind hos PB Autocamper

18 AdBlue giver renere udstødning

14 14

20 Caravan Salon Düsseldorf 2017 25 Krig mellem ladestemer 28 Lej en autocamper - som er tilpasset nutiden 31 Autocampere fra Giottiline 32 Pointbiler i Haslev: Succes blev et ”problem” 34 Få vasket din autocamper eller campingvogn 36 Euro 5 og 6 - hvad betyder det?

Hymermobil B-Klasse Dynamic Line I DL 588 oplever man store enkeltsenge med flerzonede koldskumsmadrasser, standard mørklægningsplissé gardiner i førerkabinen og en hæve/sænke seng der forsvinder op under loftet i dagtimerne - og dermed giver plads til to ekstra personer. I det helt nye møbelkoncept finder man mange nyttige opbevaringsmuligheder, en bekvem siddegruppe med fleksibelt bord som let kan justeres og store ventilerede overskabe. Priseksempel: Hymermobil B klasse DL 588 fra kr. 1.051.900,Se meget mere på www.hymer.com

22

Aut. forhandler:

PB Scandi-Mobil A/S 8961 Allingåbro Tlf. 8648 1581 www.pb-autocamper.dk

Indhold2.indd 5

28-09-2016 12:54:15


6 Campingferie.dk

Alsace

I fritidsbil til

Det største slot i Alsace, Frankrig, er Haut Koenigsbourg. Det ligger på Vinruten i Alsace, lige på kanten af Vogeserbjergene. Slottets facade måler 270 meter. Det blev opført af en schweizisk adelsfamilie i det 12. århundrede. I 1633 under Trediveårskrigen blev borgen afbrændt af svenske tropper og lå hen som ruin i næsten 300 år. Men i 1901, da Alsace var tysk, lod kejser Wilhelm 2. slottet genopføre som en komplet middelalderlig ridderborg. Fra toppen af borgen er der en dejlig udsigt over området. En rundgang på borgen kan også anbefales.

Ca. 1.000 km syd for Danmark ligger Alsace i Frankrig, indrammet af Vogeserne mod vest og Rhinen og Tyskland mod øst.

TEKST OG FOTOS PEER NESLEIN

O

mrådet er populært blandt danske campister og turister generelt. Både på grund at den smukke natur, hyggelige middelalderbyer og ikke mindst områdets vinproduktion. Gennem Alsace finder man også Route du Vin, eller vinruten om du vil. Lisbeth og Peer Neslein har pakket en RoadCar fritidsbil, mens datteren Signe og barnebarnet Malu følger efter i deres egen bil, hvor de har pakket deres telt. Målet er Ribeauville og den af danskerne så kendte campingplads Pierre de Courbertin.

Alsace.indd 6

27-09-2016 20:58:57


Campingferie.dk 7 Ribeauville og det øvrige område i Alsace er kendt for de mange storke som bor på byens tage og spadserer rundt på markerne og campingpladserne.

Malu synes det er sjovt at der ikke er stænger til deres Kampa Lizard 2 air telt, men derimod luftkanaler, som jeg pumper op i løbet af få sekunder.

Ribeauville ligger omkring 15 km nord for Colmar og 75 km syd for Strasbourg. Den er en af byerne på Vinruten i Alsace. Ribeauvillé (elsassisk: Rappschwihr: tysk: Rappoltsweiler) er en by og kommune i det nordøstlige Frankrig. Byen er et souspréfecture (underpræfektur) i departement Haut-Rhin i regionen Alsace og har knapt 5.000 indbyggere. I Middelalderen hørte byen under herrerne og greverne af Rappoltstein, men da greveslægten uddøde i 1673 kom byen under Zweibrücken-Birkenfeld. Herrerne af Rappoltstein beskyttede de omvandrende troubadourer i landet mod betaling. Fra 1673 var greven af Zweibrücken-Birkenfeld tillige «konge over spillemændene» (Pfeiferkönig).

Alsace.indd 7

27-09-2016 20:59:01


8 Campingferie.dk Alle veje fører til Santiago de Compostela og katedralen af samme navn i Galicien det nordvestlige Spanien. Her en af de kendte muslingeskaller som viser at Jacobsvejen går gennem byen.

En af de gamle byporte i Ribeauville ses i tårnet i baggrunden.

Alsace

I fritidsbil til

Haut Koenigsbourg. Det største slot i Alsace

Vi har fundet frem til en tysk soldaterkirkegård fra 2 verdenskrig. Malu holder meget af at høre historier fra fortiden og de mange kors og alderen på de unge soldater gør et stort indtryk på hende.

Alsace.indd 8

27-09-2016 20:59:07


Campingferie.dk 9 Vi er kørt de få km til Colmar der er den administrative hovedby i departementet HautRhin i Frankrig. Mens Alsace fra 1871 til 1918 var en del af det tyske kejserrige, hed byen Kolmar med K. Byen ligger på Vinruten i Alsace. Den franske billedhugger Frédéric Auguste Bartholdi (1834 – 1904) blev født i Colmar. Bartholdi huskes især for skabelsen af Frihedsgudinden. I Colmar er der rejst denne kopi i halv størrelse af Frihedsgudinden for at ære byens berømte søn.

Petite Venise (Lille Venedig) er Colmars mest romantiske kvarter. Det består af små huse ud til floden Lauch og ligger i den sydlige del af den alsaciske by mellem Quai de la Poissonnerie og rue Turenne.

Hyggelig stemning i Colmar.

Vi har sat en Isabella netfront på markisen som skal vise sig at være rigtig god i solskin, men ikke mindst når der kommer et skybrud. Jeg er ikke nogen ørn til at lave mad, men jeg har styr på min SAfire grill (den er nemlig enkel). Pigernes telt står baggrunden.

Flot facade med masser af blomster og det er ikke en blomsterbutik. Alsace.indd 9

Storken spankulerer rundt på campingpladsen og tigger mad. Vi giver den ikke noget. Vi vil nemlig nødigt have besøg af storken!

27-09-2016 20:59:14


AUTOCAMPER – friheden til at opleve alt det du gerne vil - når du har lyst

AUTOCAM PER specialisten

– vores erfaring… din sikkerhed

2016 100 års jubilæum

KOM OG SE DE MANGE MULIGHEDER HOS OS

UDLEJNING Centralbooking tlf. 98 96 21 88

: ÅBNINGSTIDER 17:00

Man.-fre. ....kl. 18:00Lørdag........kl. 10:00-16:00 le) (nov./dec./jan. kun efter afta

Søndag.......kl. 12:00-16:00 (dec. kun efter aftale)

VÆRKSTED: Besøg vores store specialværksted for autocampere i Nordjylland - regelmæssig servicevogn i hele Danmark (brofast). Nu servicepartner værksted på Sjælland & Sydjylland.

VENDELBO VANS Damhusvej 23 · 9830 Tårs · Tlf. 98 96 21 88 · info@vendelbo-vans.dk · www.vendelbo-vans.dk Annoncer.indd 91

27-09-2016 21:02:44


Campingferie.dk 11

DET ER IKKE TIL AT SE DET, men køleskabet gemmer sig bag de 3 låger i overskabet over køkkenbordet i denne Hobby Vantana camper.

KØLESKABET ER NEMT at få adgang til via de 3 låger. Den midterste er en skuffe til 4 flasker op til 0,7 liter.

Kompressorkøleskabet kan køle Igennem de seneste år er kompressorkøleskabet begyndt at dukke op i takt med at producenterne har fundet frem til elektronik der ikke er så strømkrævende som køleskabene krævede tidligere.

M

an kan sige at samme udvikling som vi har set med LED elektronik i pærer nu er kommet til kompressorkøleskabe som på 12 volt ikke kræver meget strøm (40-50 watt), hvilket er vigtigt da kompressorkøleskabe ikke kan køre på gas. Mange producenter af mindre autocampere f.eks kassevogne anvender kompressorskabe fra omkring 60 liter og opefter. Absorptionskøleskab er navnet på de traditionelle køleskabe som kan køre på gas, el og 12 volt når bilens motor er i gang.

De skal bruge nogle timer i drift før de køler og de kan kun køle 20 grader lavere end udetemperaturen. Man kan sige at her i den nordlige del af Europa er der måske ikke de store problemer, men hvis sommervarmen slår til, må det anbefales at lægge et termometer i køleskabet så du ved hvad du udsætter dine madvarer for. Når der er 35 grader uden for og du stikker hånden ind i køleskabet som er på 15 grader, føles det dejligt køligt, men maden og din mave kan ikke tåle det.

Caravelair først med kompressor køleskab Franske Caravelair var først med kompressorkøleskabet i visse af deres campingvogne, ovenikøbet indrettet i skuffen under køkkenbordet. Smart og virkelig god løsning som stadig er populær når campister vælger Caravelair. Campingferie.dk og Autocampernyt.dk har testet både kompressorskabet i Caravelair og kompressorskabe i bl.a. RoadCar og uanset udetemperatur har de holdt 4-5 grader i skabet, også selv om udetemperaturen i

sommer har været oppe på 35 grader.

Hobby præsenterer ny smart løsning Nu går Hobby traditionen tro efter guldet indenfor kompressor skabe i første omgang i deres kastenwagen (kassevogn) autocamper, som stormer frem i mange lande. Her bruger mange producenter allerede kompressorkøleskabe, men Hobby præsenterer selvfølgelig deres egen smarte løsning i form af et kompressorkøleskab i øjenhøjde i overskabet over køkkenbordet. Kompressorskabet er udarbejdet i samarbejde med Dometic. Om denne løsning dukker op i Hobby campingvogne vides ikke, da fordelen med at anvende det i en kassevogn er at køleskabet kan monteres på metalkassen. Om konstruktionen i en campingvogn kan bære denne løsning vides ikke.

KØLESKABET ER 140 CM BREDT og rummer hele 90 liter, men der er ingen frostboks i skabet.

Kompressorkoeleskab.indd 11

27-09-2016 21:05:35


12 Campingferie.dk

Vendelbo Vans

100 års jubilæum

med rødder i autobranchen

synes det var lidt spændende, så da vognen var færdig var der faktisk rigtig mange som havde lyst til at låne den. Allerede året efter var udlejningsflåden oppe på 5 autocampere som hovedsalig bestod af ombyggede Bedom aften og weekender med at camperne kom ind i billedet. orretningen med teTaars Auto havde i flere år en ford & Mercedes postbiler. Der handle med biler, det var blevet lefon nr. 29, udviklede så omfattende at Torbens foræl- lokal kunde, bestyreren på pleje- var rigtig mange af lejerne som sig og der blev byghjemmet i Tårs, som havde købt fortalte om deres anderledes fedre forlangte at han stoppede get til, der kom snart rie og den frihed som de aldrig eller startede for sig selv. På det en ombygget VW bus, vognen salg af Shell benzin til og nabo tidspunkt var man først myndig blev serviceret på værkstedet og før havde oplevet, så pludselig ejendommen blev tilkøbt. For var der et nyt marked for autosom 21 årig og man kunne ikke en dag ville kunden sælge, da Torbens, far Harry og hans bror de skulle flytte til udlandet. Lise campere. Lovgivning og mynfå næringsbrev til at drive forHenry, var det naturligt at tage over og drive forretningen vide- retning før man var myndig, der- var skeptisk, med prisen var ikke dighederne havde ikke taget højde for den udvikling, så der så høj, da den efterhånden var for blev der søgt dispensation i re, som lå på adressen i hovedvar meget pionerer arbejde og gaden indtil 1966, hvorefter der Stats Amtet, således Torben kun- en del rusten. Der kom til at gå en spændende tid. Der var ikke en hel vinter med at renovere, ne blive myndig som 19 årig. blev flyttet til den nuværende mange fabrikker i udlandet som Torben svejsede og Lise syede Efter soldatertiden blev Lise adresse på Damhusvej 23 i Tårs. i vore dage, og dem der var var Torben startede med at hand- og Torben gift og de anskaffede nyt betræk og gardiner. Der var sig en campingvogn, hvilket op- mange af de lokale som rystede nystartede og meget mindre, så le, mens han gik i skole og det fyldte deres behov i flere år, men på hovedet over det nye påfund, vi gik selv i gang med at udvikle fortsatte igennem mekanikmodeller, først på basis af kasmen der var også mange som det var en tilfældighed at autoker læretiden, her gik fritiden

I 1916 startede Torbens bedstefar Jens Jensen cykel og autoværksted på Bredgade i Tårs og var en af de første ejere at et automobil i området.

F

Vendelbo Vans.indd 12

27-09-2016 21:09:05


Campingferie.dk 13

Medarbejderne i Vendelbo Vans

sevogne, som fik monteret højt tag og efterhånden blev det en lille produktion baseret på nye chassiser, som fik påbygget en kabine, hvor vi helt selv fremstillede både kabine og inventar, mange af disse modeller møder man stadig på landevejene. Vendelbo Vans startede i 1984 og fungerede de første

år sideløbende med Tårs Auto, men efterhånden blev efterspørgslen på autocampere så stor at Tårs Auto ikke længere var synlig.

4 generation er klar I dag er den næste generation med Jens og hans kone Ulla også en del af virksomhedens

Torben Jensen, Vendelbo Vans, ved en af de nye Dethleffs autocampere.

Vendelbo Vans.indd 13

osv. således vi kan hjælpe og rådgive kunderne på den bedste måde. Der er ligeledes partner aftale med Dometic og Truma, så vi er opdateret med den sidste nye viden hvad angår køl og varme. Alle teknisk personale har som minimum mekanikker basisuddannelsen og så er der nogle som oven i hatten har caravan tekniker uddannelsen tilføjet og løbende branche kurser hos de enkelte leverandører og fabrikker, så i vinterperioden, mangler vi gennemsnitlig næsten konstant en medarbejder som er på kursus, for at følge med i den sidste nye udvikling på området. Vendelbo Vans har i rigtig mange år forhandlet og importeret McLouis, Elnagh, Mobilvetta og ikke mindst Bürstner autocampere og forhandlingen er i jubilæumsåret udvidet til også at omfatte Dethleffs, Sunlight, Globecar og Roadcar, således vil produktprogrammet i fremtiden dække alle modelvarianter daglige personale, så fremtiden fra de allerstørste til de mindste som hele Danmarks autocamper autocampere. specialist ser ud til at være sikret, mange år frem i tiden. Vejen frem til i dag har været INFO OM VENDELBO VANS: snoet, fra år 2000 blev der etabHele Danmarks autocamper cenleret afdeling, først i Tyskland og ter, ligger i Tårs (Nordjylland). derefter i Sverige, ligesom en Vi repræsenterer 8 forskellige afdeling på Sjælland, var aktiv nye mærker, vi har altid ca. 75 nogle år. Vi har lært en masse nye og brugte autocampere på undervejs og vi føler at med den lager. gode infrastruktur, der er i DanHos os kan du få en tryghedsafmark i dag, har vi bedst muligtale, så husker vi dine service terhed for at servicere vores kunder miner og så kommer vores serfra en stærk base, hvor vi kan tilvicevogn evt. ud til dig. byde hele pakken, på en gang. Skades service center, hvor vi Vendelbo Vans har i dag staogså nemt kan afhente selv de dig afdelingen i Flensborg, med største autocampere på vores salg, service og udlejning, ligespecialtransporter. som vi har en servicepartner på Udstyrsbutik med tilbehør og reSjælland og vores egen konsuservedele til alle mærker. lent som er bosiddende på SjælStort 2 etagers reservedelslager land. på 600 kvm. (1200 kvm.). Vendelbo Vans har valgt at Servicepunkter på Sjælland og specialisere sig indenfor alt hvad Flensborg. der har med autocampere at Danmarks største specialværkgøre og være med i fronten, når sted for bil- & bo- del. der sker nye tiltag, derfor har vi Udlejning af autocampere i Danogså 2 Fiat mekanikere ansat, mark & Tyskland. så vi også kan servicere bildeEgen stellplads 24/7, som du allen. Der er en partneraftale med tid er velkommen til at benytte. Goldschmitt, som er specialist yderligere information: i optimering af undervognen, www.vendelbo-vans.dk med luftaffjedring, hydraulik

27-09-2016 21:09:06


14 Campingferie.dk

Flyv til Alicante hvor en autocamper venter på dig og din familie

Måske drømmer du om at opleve Spanien varme sletter og de smukke strande i området omkring Alicante, men måske synes du at turen derned i en autocamper er for lang.

N

u kan du booke en autocamper som venter på dig i Alicante. Alt dette klarer du hjemmefra gennem www. camperworld.dk - du skal blot selv finde den flyafgang og tidspunkt du ønsker at rejse på

Alicante.indd 14

gennem de mange billige flyselskaber, som tilbyder rejser til meget billige priser. I løbet af 3-4 timer er du i Alicante og din autocamperferie er startet. Du flytter ind i en nyere autocamper fra Camper World – som

er indrettet til det antal personer du har bestilt. Autocamperen er udstyret med køkken og køleskab, som er udstyret med det service og udstyr du skal bruge. Sengene er redt op med sengetøj – der er toilet med kassettetoilet og separat brusekabine.

Autocamperen er naturligvis udstyret med solmarkise og campingmøbler – således at du kan nyde de lune timer om aftenen. Alt er klart - så du og din familie nu kan køre ud i det lune Alicante til mange spændende oplevelser i en moderne autocamper.

27-09-2016 21:21:31


Campingferie.dk 15

Nyt for CamperWorld Projektet er ikke nyt – det har kørt og er gennemprøvet i nogle år – men det er nyt for Camper World. Derfor vil Peer Neslein fra

www.autocampernyt.dk gennemprøve det i løbet af dette efterår og komme med gode oplevelses forslag til en vellykket 7 dages ferie og en vellykket 14 dages ferie.

AIR lufttelt

Tænker du på en solferie med oplevelser i en moderne autocamper – i den kommende vinter, så hold øje med internet portalerne www.autocampernyt.dk og www.camperworld.

dk som vil berette mere om dette nye og spændende projekt i december – januar måned.

”Sæt et Kampa fortelt på din autocamper eller van” Motor Rally AIR Pro

Motor Ace AIR

Travel Pod Action AIR

Travel Pod Motion AIR

NYHED

NYHED

Motor Fiesta AIR Pro

Find din lokale forhandler på www.campingagenten.dk Alicante.indd 15

27-09-2016 21:21:32


16 Campingferie.dk

Delintegrerede autocampere er blevet utroligt populære. Her er det Carado T448.

Nye modeller vælter ind hos PB Autocamper

Mange danskere har fundet ud af at hvis man skal købe en ny eller brugt autocamper, skal man også lige en tur forbi Allingåbro på Djursland, hvor PB Autocamper ligger. Her kan man nemlig se et stort udvalg af både brugte og ikke mindst nye autocampere. Et udvalg på omkring 75 forskellige modeller er ikke ualmindeligt.

P

eter Borup, indehaver af PB Autocamper oplyser at firmaet netop har modtaget nye 2017 modeller af både Hymer B588 DynamicLine og Carado T448.

PB Autocamper.indd 16

Hymer B588 DynamicLine Hymer B588 DynamicLine er bygget på Fiat Ducato 2,3 / 150 Multijet. Bilen er udstyret med følgende pakker: DynamicLine Komfort-Pakke (Goldschmitt special-spiralfje-

der til forakslen; automat. klimaanlæg med pollenfilter – motordrevet, Tempomat FIAT – Cruise Control, indgangsdør med elektr. oplukkelig vindue og indgangsbelysning; vindue i indgangsdør (bodel) med rullegardin; myggenet i indgangsdøren & 160L

27-09-2016 21:25:57


Campingferie.dk 17

Hymer

jumbo køleskab) og Hymer B-DynamicLine Design-Pakke (Hymer ekslusiv 16” Fælge; højglans kølergrill, ekstra streamer på sideskørter, kromdetaljer kølergrill). Desuden er camperen udstyret med tågelygter, multifunktionsrat, rat og gearknop i læder, elektrisk rollo ved forruden, ambiente belysning mm.)

Carado T448 Carado T448 er bygget på Fiat Ducato 2,3 / 130 Multijet og bilen er udstyret med Fiat/ Chassis-Pakke (Klimaanlæg i førerhus man., El-sidespejl, Cruise Control, Forberedt til radio m. højtaler, passagerairbag, antenne int. i det udv.spejl, Captain Chair-Sæder, højdejusterbar passagersæde, ESP med ARS og Hill Holder og Basis-Pakke (heki-mini, panorama tagluge, brusebadsbeklædning, trærist i brusebad, garderobe). Desuden er Carado T448 udstyret med ekstra serviceklap på venstre side, rude i T-luge, isoleret spildevandstank, hæve-/sænkeseng, 5. siddeplads, Truma Combi 6E mm.).

Hymer

Hymer

Carado

Knaus Sky Ti 650 MF PB Autocamper i Allingåbro har netop modtaget ny 2017 model af Knaus Sky Ti 650 MF. Autocamperen er bygget på Fiat Ducato 2,3 / 130 Multijet. Bilen er udstyret med Fiat-Pakke (Klimaanlæg – manuelt, El-spejl, Passagerairbag, Tempomat-Cruise Control, højdejusterbar passagersæde, 16” hjul og Sky Ti-Pakke (kofanger lakeret, Midi-Heki med belysning, Pilotsæder med luksus tekstil, rollo i førerhus, C-Plus Betjeningsdel, myggenetsdør) og dør med vindue og myggenet og L-siddegruppe.

Flere nye modeller på vej Nye 2017 modeller fra Knaus og Weinsberg er også på vej til Allingåbro og de forventes at være ankommet i slutningen af september. Hvis du overvejer at anskaffe dig en ny autocamper, kan det anbefales at se de nye modeller snarest muligt, da fabrikkerne ikke kan følge med efterspørgselen. Hvis du venter med at bestille til den store ferieudstilling i Herning i februar, kan du komme ud for at skulle vente på din nye autocamper. Yderligere information: www.pb-autocamper.dk Knaus

PB Autocamper.indd 17

27-09-2016 21:25:59


18 Campingferie.dk

AdBlue

giver renere udstødning TEKST.: MADS NIELSEN

A

dblue? Hvad er nu det for noget? Det er i hvert fald noget vi får se mere til på nye biler og autocampere med Diesel motorer og sikkert kommer til at forholde os rigtig meget til. Miljøkrav fra EU gør at producenterne af biler og autocamperer skal gøre deres motorer mindre forurenende, og her kommer så Adblue ind i billedet. Adblue er et tilsætningsstof der tilsættes i udstødningssystemet og påfyldes bilen via en separat tank. Der er i dag flere tankstatio-

Adblue til autocamperen MN.indd 18

ner der har Adblue påfyldnings standere, og der kommer flere til. EU har sat nye miljøkrav til bil og autocampere. Partikeludledningen skal gøres mindre, og det er særligt en udfordring for diesel drevne motorer. For at overholde EU’s nye Euro 6-norm, vil mange biler skulle have tilføjet et additiv for at udelade så meget som muligt af de skadelige NoX’er i udstødningen. For at mindske miljøpåvirkningen er der flere muligheder, her er Adblue et af de foretrukne valg for de fleste bilfabrikanter. En række bilmærker har

brugt Adblue i mange år, men de nye miljøkrav gælder altså først fra september 2016 og kun for fabriksnye biler. Mercedes-Benz, VW, Peugeot, Citroën og Fiat bruger i dag Adblue på visse af deres modeller. Hvad er Adblue? Adblue er som udgangspunkt et miljøvenligt stof og betragtes som uskadeligt. Adblue sprøjtes ind i udstødningen i katalysator delen under kørslen. Via en SCR-katalysator hjælper Adblue med at nedbryde kvælstofilte i udstødningen. Bilens partikelfilter opfanger herefter 99,9 pct. af de sundhedsskadelige partikler. På de

fleste biler fyldes Adblue på via en påfyldningsstuds til en separat tank ved siden af dieselstudsen. Adblue skal på de fleste nuværende bilmodeller påfyldes ved service. Serviceintervallet ligger gerne på 20.000-30.000 km. Det afhænger af motor og størrelsen af denne. En lampe på bilens instrumentbræt vil advare bilisten, når Adbluetanken er ved at være tom. Der kan som tidligere omtalt tankes på tankstationer som både har mindre beholdere og standere med Adblue. Behovet for Adblue vil fremgå af servicebogen. Bliver Adblue-beholderen helt tom, kan bilen ikke starte.

27-09-2016 21:50:25


20 Campingferie.dk

BÜRSTNER HARMONY. En ny serie i luksusklassen er i dag så vigtig, at producenterne gerne vil kende kernekundernes reaktion når den introduceres. Derfor inviteres udvalgte til at se de kommende modeller.

Caravan Salon Düsseldorf 2016

I sidste weekend af august søger tusindvis af autocamper folk mod Düsseldorf for at se de nye autocampere for den kommende sæson. Selv om autocampersalget er steget meget i 2015 og 2016, er der stadig masser af nyheder som kan lokke flere over i en firehjulet ferieform. På de kommende sider kan de se nogle af de mange nyheder. Ikke dem alle, men et bredt udvalg af mulighederne.

ADRIA COMPACT PLUS SLS. Er din kompakte autocamper ikke stor BÜRSTNER IXEO TIME IT 726 EDITION 30. Bürstner Edition 30 er en række specialudstyret jubilæumsmodeller som markerer at autocamnok til at indrette lange senge, kan du vælge denne smarte SlideOut løsning. Du kan vælge mellem enkeltsenge eller en Queens Bed i perproduktionen startede for 30 år siden. To af modellerne er på vej til Danmark. midten af soveværelset.

Autocamper Nyheder.indd 20

28-09-2016 13:25:10


Campingferie.dk 21

BÜRSTNER LYSEO T 700. Bürstner Lyseo er en helt ny indstigningsserie der nok skal lokke flere over som autocamper turister.

CHAUSSON WELCOME 600 TRAVEL LINE. Her ser du passagersæderne forrest og en siddegruppe bagerst. Hvor er den obligatoriske dobbeltseng? Læg mærke til at der hænger en sænkeseng over begge siddegrupper.

CHAUSSON WELCOME 630. Welcome 630 er indrettet med enkeltsenge på langs oppe over siddegruppen bag førerpladserne. Og de kan selvfølgekig sænkes enkeltvis.

CARTHAGO C-TOURER I 144 QB LIGHTWEIGHT – en letvægtscamper med ”dronningesengen” over hækgaragen.

Autocamper Nyheder.indd 21

CARTHAGO E-LINE modellerne kan laste 450 kg i hækgaragen. Det svarer til 50 kasser vand med 9 én liters flasker. Værsgo og skyl.

28-09-2016 13:25:14


22 Campingferie.dk

Caravan Salon Düsseldorf 2016

DETHLEFFS TREND T 7057 DBM. Dethleffs Trend serien kommer i en ny udgave, både som del- og helintegreret. Her med en Queens Bed i soveværelset.

HYMER S-KLASSE STUDIO. Jeg blev faktisk inviteret indenfor, men skulle nå en anden aftale. Så jeg afslog, og har siden fortrudt det. Æv!

HYMER VAN 374. Du kan godt få både siddegruppe og enkeltsenge over en hækgarage i en camper på under 6 m. totallængde. F.eks. i Hymer Van 374.

KNAUS SKY TI 650 MF. En totallængde på 7 m: Fransk soveværelse, vinkelkøkken og en ekstra rummelig siddegruppe. Det er fakta for denne Knaus Sky TI.

Autocamper Nyheder.indd 22

28-09-2016 13:25:18


er en 74.

Campingferie.dk 23

RAPIDO 8096 DF 55 YEARS. Ny Rapido med højdejusterbar Queens Bed i soveværelset. Her i en 55 års jubilæumsudgave.

SUNLIGHT T 69 L. En camper med de populære enkeltsenge over en hækgarage - på vej til Danmark.

Linere på vej mod Danmark Grænsen for hvornår en autocamper kan kaldes for en Liner er ikke fast. Men hvis det betyder en totalvægt over 3.500 kg, så er her fire gode bud på klassen.

Autocamper Nyheder.indd 23

WEINSBERG CARACOMPACT 600 MEG PEPPER. Weinsberg har altid været gode til at designe specialudgaver. Denne CaraCompact 600 MEG Pepper er ingen undtagelse.

KNAUS SUN I 900 LX. 882 cm ekstra rummelig camper med Queens Bed i soveværelset og en totalvægt på 5.000 kg. – På vej mod Danmark.

28-09-2016 13:25:23


24 Campingferie.dk

Caravan Salon Düsseldorf 2016

EKSTRAORDINÆRE

CROSSOVER

CONCORDE CHARISMA 850 L. 859 cm autocamper med et ekstra stort toiletrum og en totalvægt på 7.490 kg. Er planlagt udstillet på Ferie for Alle 2017.

DETHLEFFS GRAND APLHA A 7820-2. Den helt nye Grand Aplha A 7820-2 med et superkøkken, enkeltsenge i karnappen, og denne rummelige siddegruppe bagerst. 858 cm totallængde og 5.000 kg i totalvægt.

Soverum i flere plan

Med Kabe Crossover har vi skabt en fleksibel autocamper uden kompromiser. X 780 LXL har en indbydende planløsning med et L-formet køkken, fransk dobbeltseng og separat brusekabine. Det der adskiller Crossover fra de andre delintegrerede modeller er den nedskænkbare seng over dinetten, som giver to ekstra sovepladser.

PHOENIX TOP-LINER 8300 L. 865 cm autocamper med meget plads, enkeltsenge over hækgarage, en totalvægt på 7.490 kg. Er planlagt udstillet på Ferie for Alle 2017.

Priseksempel: Travelmaster X 780 LXL fås til 1.412.900,Se meget mere på kabe.dk

Aut. forhandler:

I de kommende måneder kan du se mere om de nye modeller på www.autocamper-nyt.dk

Campinggaarden 8260 Viby J Tlf. 8628 3566 www.cgo.as

Autocamper Nyheder.indd 24

28-09-2016 13:25:26

Importør: intercamp.dk


AUTOCAMPERE kører IGEN til den kendte adresse i Hedehusene Service reparatio n forsikring sskader på alle m ærker og model le r

Vi har overtaget Neergaard Campings værksted – bl.a. bremsestand og plads til selv de helt store autocampere. Og så har vi den erfaring, det kræver at servicere en moderne autocamper uanset mærke!

Service a ftaler til arbejdstr ailere og mand skabsvog ne Vi holder jer køren de

Jesper Povelsen Hovedgaden 532 - 2640 Hedehusene Tel: 89 88 31 26 - info@jpcaravan.dk

GOD PLADS UNDERVEJS

Det er ganske simpelt: Når du har brug for ekstra plads, men stadig gerne vil opleve verden. Når du planlægger store ture, og stadig gerne vil komme komfortabelt rundt. Når du vil campere, og stadig have lidt luksus. Så er det CARALOFT du har brug for. Hvorfor? Fordi vi har tænkt alle detaljer igennem. Fordi vi ikke lader dig i stikken. Vi har sørget for, at du har plads til alle dine campingdrømme - og lidt mere til. Vi ønsker at du føler dig hjemme i hele verden, og det er derfor at CARALOFT er den perfekte autocamper til dig! Aut. forhandler:

PB Scandi-Mobil A/S 8961 Allingåbro Tlf. 8648 1581 www.pb-autocamper.dk

Annoncer.indd 82

BY KNAUS

27-09-2016 21:56:39

Importør: intercamp.dk


Campingferie.dk 25

Thore Løvlie

Krig mellem ladesystemer

Peer Neslein har talt med den norske strømekspert Thore Løvlie som har udarbejdet elektronik som kan få stor betydning for campister i autocampere og campingvogne som er udstyret med batteri. I dette tilfælde nævner vi blot autocampere, som Thore selv kører i. THORE FORTÆLLER:

A

utocamperens ladesystemer samarbejder ikke med hinanden i moderne autocampere. Hvad er konsekvensen? Man kan sige at der er krig i autocamperens strømsystem som fører til krig i pengepungen. Men hvad er det der går galt? • Når man i dag starter bilmotoren på autocamperen og solcellerne er i produktions modus, altså indlader batteriet, vil bilens dynamo/generator reagere på spænningen fra solcellerne ved at reducere sin egen strømproduktion. • Når man kører rundt med autocamperen vil solcellerne være den svageste partner i lade/strømsystemet og Dynamoen øger sin spænningsstrøm i det øjeblik solcellen bliver svag. Strømproduktionen reduceres således under hele køreturen. Resultatet er

en evig konkurrence mellem solcellerne og dynamoen. Det samme sker når man holder stille og tilslutter autocamperen til 230 volt. • Konsekvensen af kampen om hvem der skal oplade batterierne er at autocamperen fyldes med ekstra vægt og udstyr som aldrig er 100% effektivt. Man kan sige at bilen bliver tungere og tegnebogen lettere. •

Hvor mange ladesystemer kan en autocamper egentlig køre rundt med på en gang? • • • • • •

Bilens dynamo Solceller på taget 230 volt ac ladere Effoy ladere Generatorer gas/diesel etc Ladeforstærkere batteri til batteri ladere • Dynamoen/generatoren manipuleres ved at man monterer ny regulator på dynamoen.

For flere år siden blev der • Lagrer solstrømmen i større forsket på netop dette fæmængder og i et større temnomen i Norge, men hvad po end tidligere. blev resultatet af den • Øger solcellens effektivitet forskning? ved at tage imod strøm og Vi fjerner problemet ved at fjerne årsagene. I dag bruger vi en ny batterilader samt nye løsninger som har løst problemet. Det siste nye er MSR systemet som skiller solcellen fra dynamoen således at begge disse ladesystemer kan producere strøm samtidigt uden at ødelægge det for de andre systemer. For første gang kan man således få strøm fra begge disse ladesystemer når bilmotoren er i drift. Det samme gælder når autocamperen er tilsluttet 230 volt.

Hvad gør det nye MSR solstrøms system? • Skiller sig fra de øvrige ladesystemene.

Styr paa ladning.indd 25

fylde sit eget backup batteri helt nede fra 9 volt for senere at levere strømmen tilbage til forbrugsbatteriene når der er behov for dette. Man lader således sine forbrugs batterier med solstrøm senere på aftenen når solen er borte. • I tillæg får man ekstra batteri kapasitet til forbrug.

Yderligere information: Thore Løvlie Rådgivende ingeniør i lithiumteknik lithiumteknikk@gmail.com Thore Løvlie søger en seriøs person eller firma til at varetage hans produkter i Danmark. Send ham en mail hvis du har interesse i dette.

27-09-2016 22:06:45


ROADCAR

MEGET MERE END EN AUTOCAMPER (Priser 2017)

Roadcar 540

Læs alt om Roadcar

eller book allerede nu din fritidsbil til ferien på

fritidsbiler.dk

fra

457.000,-

Køb ell er en Road lej hos Poi car ntBiler Haslev

Alle Roadcar køres føles let som en personbil og til lille kørerkort

Roadcar 600

fra

494.000,Roadcar 640

fra

516.000,-

Ferieturer Camping weekender Familiebesøg Festivaler Kano-kajak-fisketure r e g a t i V Storbysbesøg din e n r e g er Cykelferie o.m.a. l l e l i b person mper i Som familiens nr. 2 bil autoca te Kan parkeres som byt personbil

Se vores brugte biler/autocamper på

fritidsbiler.dk

FINLANDSGADE 2 | 4690 HASLEV | TEL: 56314061 | MOBIL: 40374061 | AN@POINTBILER.DK | CVR. NR.: 33035462 Annoncer.indd 75 Annonce Fritidsbiler.indd 1

27-09-2016 22:15:14 22:14:21


Kæmpe udvalg

Vi udlejer ca. 50 autocampere. Bestil nu til ferierne i 2017

Nyhed:

Kom og se den nye Camper World camper – bygget på Renault Den er til 4 personer og prisen er kun 498.000 kr. Er på lager i løbet af vinteren.

CENTER FOR AUTOCAMPERE SALG & UDLEJNING I KØBENHAVN

Camper World sælger og udlejer autocampere fra: Hobby – Giottiline – Mister – Hymer – Mobilvetta – Ahorn – Plasy og PLA

Camper World sælger autocampere fra Concorde og Morelo

Camper World Annoncer.indd 74

Ejby Industrivej 2, 2600 Glostrup Tlf. 88 16 90 00

www.camperworld.dk info@camperworld.dk

27-09-2016 22:17:11


28 Campingferie.dk

Lej en Camper – som er tilpasset nutiden

Camper World i Glostrup udlejer nye autocampere, som er udstyret som et moderne hotel værelse. TEKST: POUL NEERGAARD LARSEN FOTOS: AUTOCAMPERNYT.DK

R

ejselysten er større end nogensinde og mange nye lande er nu også deltagere i den store rejselyst, som vi alle oplever i disse år. Når vi går på gaderne

Lej en camper.indd 28

i København myldrer det i dag med alle nationaliteter. Når vi går på gaderne i de fleste større provinsbyer oplever vi det samme. Det har betydet stor turistfremgang i Danmark og det har betydet en stor udvidelse af hotel kapaciteten.

Nye krav Turisterne som besøger Danmark i dag er mere mangfoldige end de var for 20 – 30 år siden. Interessen for at se og opleve andet end traditionelle turist attraktioner er meget større i dag og turisterne, som besøger Danmark, er meget ofte familier

med børn, hvor der stilles krav til mange forskellige oplevelser. Derfor oplever vi også i dag en stor interesse for autocamper turisme, hvor turisten - sammen med sin familie - kan bevæge sig til mangfoldige oplevelser i såvel natur som kultur og ikke mindst samvær med lokale befolknin-

27-09-2016 22:19:40


Campingferie.dk 29

ger, hvor man virkelig oplever det land man besøger. For at leve op til den standard, som er kravet i dag, hvor der skal konkurreres med mange andre ferieformer, har Camper World – som er en videreførelse af Neergårds Camping – i 2016 indsat 22 nye autocampere i udlejningsflåden, og har til den kommende sæson 2017 foreløbig bestilt 36 fabriksnye autocampere – således at der i 2017 udbydes mere end 50 nye autocampere til udlejning. Det sker fordi interessen for autocamper ferie er større end nogensinde og der er i 2016 sagt nej til mange lejemål. Camper World lever op til de krav der stilles til autocamper leje i nutiden, hvor turisten – den dan-

Lej en camper.indd 29

ske eller udenlandske – forventer en ny ren og fuldt møbleret autocamper – hvor sengene er redt med nye lækre dyner og linned – hvor al service til køkkenet medfølger. Det skal være samme oplevelse som når man flytter ind på et første klasses hotel værelse. Autocamperen er naturligvis udstyret med de mest moderne teknikker og er udstyret med køleskab – fryser – kabinevarme – markise og cykelholder.

– og som vil booke mange autocamper lejemål i den kommende sæson. Det er alle tre gamle bekendtskaber til Neergårds Camping, som gennem årene har booket rigtig mange autocampere og sendt mange turister til København. Den typiske udenlandske turist booker 2 – 3 uger og turen går næsten altid gennem Sverige, Norge og Danmark.

Med denne store udvidelse af udlejnings flåden - vil den danske autocamper turist få de samme fordele med flere nye autocampere og nye autocampere som er udstyret og tilpasset nutiden. Yderligere information: www.camperworld.dk

Bookingbureauer På den store messe i Düsseldorf har Camper World indgået aftaler med tre af de største bookingbureauer – som globalt findes

27-09-2016 22:19:42


PB Autocamper Allingåbro

Carado

mer

PB Autocamper Allingåbro

Knaus

Autocampere LYSEO T

Autocampere

Luksus i Hymer verdensklasse

Autocampere i luksusklassen

Autocampere i luksusklassen

Se v brugtvo ores gn på ww s-lager autocamw.pbper.dk

Se v brugtvo ores gn på ww s-lager autocamw.pbper.dk

ymer Hymer Hymer Hymer PB Scandi-Mobil A/S PB Scandi-Mobil A/S er Hymer Autocampere i luksusklassen Åben Mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 17.00. Åben lørdag og søndag fra kl. 11.00 til kl. 16.00.

Autocampere i luksusklassen Åben Mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 17.00. Åben lørdag og søndag fra kl. 11.00 til kl. 16.00.

Autocampere i luksusklassen

Hymer

Autocampere i luksusklassen

Autocampere i luksusklassen

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · Mobil 40 29 38 60 · www.pb-autocamper.dk

pere i luksusklassen

Hymer

klassen

Autocampere i luksusklassen

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · Mobil 40 29 38 60 · www.pb-autocamper.dk

Autocampere i luksusklassen

Autocampere i luksusklassen

andi-Mobil A/S

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

PB Scandi-Mobil A/S

PB Autocamper Allingåbro

PB_Autocamper_kvart.indd 1 1 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

08-03-2015 21:30:05 PB_Autocamper_kvart.indd 5 Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

Sun Living

Scandi-Mobil A/S PB Scandi-Mobil A/S

16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

08-03-2015 21:30:10

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

-når det PB handler om menneskers Scandi-Mobil A/Sdrømme og tryghed. PB-annoncer.indd 2

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

03-10-2013 17:18:17

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

Åben Mandag til torsdag: 03-10-2013 17:18:17 PB-annoncer.indd 2 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

di-Mobil A/S

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

03-10-2013 17:18:17

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

PB Scandi-Mobil A/S (Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

Åben Mandag til torsdag: 03-10-2013 17:18:17 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

PB Scandi-Mobil A/S

Sun Living Lido S 42 Åben 03-10-2013 17:18:17 PB-annoncer.indd 2 03-10-2013 17:18:17 Mandag til torsdag: 08.00-17.00 SL er bygget på Fiat Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Ducato 2,3 / 130 MultiSøndag: Lukket ro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk jet. Bilen er udstyret 03-10-2013 17:18:17 PB-annoncer.indd 2 03-10-2013 17:18:17 med følgende pakker: Åben Åben Adria Pakke og Fiat Mandag til torsdag: Mandag til torsdag: 08.00-17.00 08.00-17.00 Komfort Pakke 1 og 2. Fredag: 08.00-14.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket Søndag: Lukket Camperen har Captain pb-autocamper.dk (Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60) Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk (Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60) Chair sæder, HyggepaÅben Åben Mandag til torsdag: Mandagog til torsdag: PB-annoncer.indd 03-10-2013 17:18:17 2 03-10-2013 17:18:17 kke (sengetæppe 08.00-17.00 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Fredag: 08.00-14.00 puder) ,Truma Combi, Lørdag: 10.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket Søndag: Lukket opvarmet spildevand(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60) (Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60) Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk Den lave chassisramme på Lyseo T og de klogt stank, malet kofanger placerede elementer gør, at vognen får en komfortabel PB-annoncer.indd 03-10-2013 2 17:18:17 03-10-2013 17:18:17 og myggenets kassette. PB-annoncer.indd 2

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

il A/S

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

PB Scandi-Mobil A/S

mer PB Scandi-Mobil A/S

DEN NYE LYSEO T

Autocampere i luksusklassen

Se v brugtvo ores gn på ww s-lager autocamw.pbper.dk

indvendig ståhøjde på ca. 205 cm. Overalt vil du opleve mere frihed og mere komfort f.eks. helt plant termogulv, XL indgangsdør samt elektrisk indgangstrin. Alle modellerne fra T 590 har mulighed for tilvalg af elektrisk hæve/sænkeseng.

ymer Hymer Årets autocamper 2015 Chausson Welcome 610 PB Scandi-Mobil A/S er DanCamper A/S

ool

Autocampere i luksusklassen Åben Mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 17.00. Åben lørdag og søndag fra kl. 11.00 til kl. 16.00.

Lyseo T fås i 8 forskellige grundrids til priser fra 704.700,-

Autocampere i luksusklassen

Oplev den nye Lyseo T hos Vendelbo Vans eller på www.burstner.dk

Autocampere i luksusklassen

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · Mobil 40 29 38 60 · www.pb-autocamper.dk

pere i luksusklassen

lassen

andi-Mobil A/S

PB_Autocamper_kvart.indd 6 1 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk Annoncer.indd Annoncer.indd 63 71

Vegavej 8 • 8700 Horsens syd • 2075 5797 • info@dancamper.dk Se mere på www.dancamper.dk Vendelbo Vans 9830 Tårs Åben Tlf.: 9896 2188 Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00

08-03-2015 21:30:11

08-05-2015 27-09-2016 20:58:26 22:39:54 03-10-2013 17:18:17


Campingferie.dk 31

Autocampere fra Giottiline Camper World viderefører importen af autocampere fra Giottiline og udvider programmet med den fuldintegrerede G Line. TEKST: POUL NEERGAARD LARSEN FOTOS: AUTOCAMPERNYT.DK

P

å et møde mellem ledelsen for den italienske autocamper fabrik Giottiline og Brian Clemens fra Camper World i Glostrup – som fandt sted i august måned – enedes man om, at Camper World viderefører importen af Giottiline til Danmark. Giottiline har siden 2012 været importeret og forhandlet af Neergårds Camping, men i forbindelse med, at Camper World i 2015 købte Neergårds Camping, falder det helt naturligt, at dette agentur videreføres af Campe

Autocampere fra Giottiline.indd 31

World. Camper World har herefter ene-forhandling af Giottiline autocampere i Danmark og udvider samtidig programmet med den meget eksklusive fuldintegrerede autocamper G Line, som der i 2016 er importeret og solgt flere af. G. Line produceres i tre karosseri størrelser: GL 936 som er 699 cm. lang – GL937 som er 744 cm. lang og GL938 som er 744 cm. lang.

Senge Modellerne produceres med Queensbed – to enkeltsenge og tværgående dobbeltseng. Alle modeller leveres med en super

folde ned dobbeltseng i forenden. Når vi kalder den super er det fordi den ligger tæt til loftet, når den ikke anvendes. Så tæt – al man næsten ikke bemærker den og som bevirker, at selv høje personer kan gå fuldt oprejst under sengen – uden at støde hovedet. Sengen betjenes elektrisk.

Modeller G Line er bygget på Citroen Jumper og kan leveres i tre motorstørrelser: 130/150 og 180HK. Alle modeller med en totalvægt på 3500 kg. Således at de kan føres af en person med alm. B. kørekort.

Det kendte Therry program fra Giottiline fortsætter med to alkovemodeller og fire delintegrerede modeller, som alle er bygget på Citroen Jumper. Giottiline er bygget solidt – i lyse og venlige interiør farver, som passer godt til os nordboer. De er alle meget vel udstyret og kan anvendes til helårsbrug. I alle fuldintegrerede og delintegrerede er der monteret 145 liters køleskab med separat fryseboks. De første 2017 modeller fra Giottiline er allerede bestilt og vil komme til Glostrup hos Camper World på Ejby Industrivej 2 i løbet af dette efterår. Yderligere information: www.camperworld.dk

27-09-2016 22:44:56


32 Campingferie.dk

Succes blev et ”problem” Karin og Aksel Nielsen der driver PointBiler i Haslev har været aktive campister i en del år. De sidste år har de selv kørt på camping i autocampere og solgt brugte autocampere til deres kunder.

TEKST OG FOTOS: PEER NESLEIN

M

en i sommeren 2016 besluttede de at udvide forretningen med salg af nye campere. I første omgang ville de kun sælge såkaldte fri-

Succes blev et problem.indd 32

tidsbiler, som er opbygget i kassevogne. Det betyder, at de kan køres på almindeligt kørekort, men stadig rumme alle de samme faciliteter som en almindelig autocamper. Indehaveren Aksel Nielsen fik en aftale i stand med mær-

ket RoadCar og forventede, at der skulle en masse arbejde til for at få gang i salget af fritidsbiler, som Peer Neslein har døbt denne type campere. Der er i princippet en Fiat kassebil med en indbygget feriebolig. Strategien hos PointBiler var at hen-

vende sig til alle dem som ikke viste at de have et behov for en autocamper, så al markedsføring blev lagt på navnet Fritidsbiler, da en RoadCar er meget mere end en autocamper, da den kan bruget til meget andet. Den er god til weekendture,

27-09-2016 22:48:42


Campingferie.dk 33

FRA 2017 VIL DET OGSÅ VÆRE MULIGT AT LEJE EN ROADCAR fritidsbil hos PointBiler Haslev, som vil få leveret 15 Roadcar frem til august 2017, så man skal være hurtigt ude for at reservere en af de biler hvis man ønsker at leje eller eje.

f.eks for dem der skal ud i naturen og kigge på fugle. Eller lystfiskere og jægere, golfspillere, eller campister som ønsker en bil der ikke fylder meget mere end en stor personbil. Dette er specielt rart hvis man gerne vil besøge byer og museer på sine ferieture. Sluttelig er en fritidsbil et godt alternativ til familien der skal bruge en bil nr. 2. Pointbiler havde sagt ja til at aftage 5 stk. biler til resten af året, men allerede efter 2 mdr. var de alle solgt. Så Pointbiler har været ude at finde flere biler bl.a. lidt brugte RoadCar fra Tyskland, da fabrikken ikke kan følge med efterspørgelsen på nye vogne.

med Teestrup Motor Center ApS ca. 3 km fra adressen i dag. Firmaet har haft en stille og rolig udvikling, hvor der både har være opgangstider og nedgangstider. Aksel Nielsen fortæller: Vi har prøvet lidt forskelligt og har være autoforhandler af flere forskellige mærker. Vi har siden 1984 haft PAVA undervognsbehandling. I 2005 blev vi medlem af den landsdækkende forhandlerkæde Mesterbiler.

ke Karin og hans fritidsbil til en weekendtur. Yderligere information hos PointBiler, Finlandsgade 2, 4690 Haslev eller på hjemmesiden www.fritidsbiler.dk hvor du kan finde information om Roadcar.

Nyt koncept

Oktober 2013 blev PointBiler Danmark stiftet af Aksel og kollegaen Leif Støttrup fra Farsø, fordi de havde sat sig for at gøre en forskel i dansk brugtbilshandel og PointBiler Haslev er en af Info om PointBiler de første PointBiler i Danmark. 2015 blev det bedste år noPointBiler Haslev er en alsidig gensinde for PointBiler der fik autoforretning hvor 8 personer solgt over 285 brugte biler, hvilhar deres daglige gang. Forretningen ejes af Karin og Aksel Niel- ket ikke mindst skyldes god service og tilfredse kunder der vensen som har være selvstændige der tilbage. siden 1982. Det hele startede

Succes blev et problem.indd 33

Aksel Nielsen fortæller: Omkring fritidsbilerne og den succes som vi har oplevet, skyldes en del af det sikkert at vi selv brænder for at campere i en fritidsbil, samtidigt med at vi via vores egne campingture i den type biler, kan rådgive kunderne på bedst mulige måde, slutter Aksel Nielsen, som er ved at pak-

AKSEL NIELSEN, POINTBILER tjekker en markise som netop er blevet monteret på hans værksted.

27-09-2016 22:48:44


34 Campingferie.dk

Få vasket din autocamper eller campingvogn

inden vinteren kommer StaVask vil gerne tilbyde en luksusvask hvor normalprisen er kr. 705.- til en speciel pris på Kr. 470.- dette tilbud gælder resten af året.

D

u får en professionel vask af din autocamper eller campingvogn Hjulkasser bliver højtryksspulet. Vi bruger en effektiv sæbe til rensning af alufælge/kapsler. Til afslutning får campingvogn/ autocamper en skyllevoks, som plejer og forlænger levetiden på vognens lak. Ruderne bliver ikke matte eller ridsede, da der bruges specielt sæbe og hvor børster bliver rengjort jævnligt. Desuden er alle produkterne miljøvenlige. En velplejet campingvogn/

Vask.indd 34

autocamper vil under normale omstændigheder også have en højere gensalgsværdi. Derfor er der gode grunde til få vasket sin campingvogn/autocamper professionelt hos Sydhavnens Truck & Autovask. Du behøver ikke bestille tid, bare kom forbi og få en kop kaffe eller en sodavand mens din autocamper eller campingvogn bliver vasket. Yderligere information: Sydhavnens Truck & Autovask | Bådehavnsgade 44 | 2450 København SV | Tlf. 36 16 53 16 www. stavask.dk sta@stavask.dk

27-09-2016 22:53:04


D K E V M F ib niD atsur etsrøf

DET DANSKE COMFORTVIDEO , KLIMA ER ET AFLED LYS, Dæktryksmålere MINDSK UDGIFTERNE TIL VERDENS og gasalarm DYRE RUSTREPARATIONER MEST RUSTJUMPSTARTER GASALARM LED LYS FREMMENDE

FUGT- OG SALTHOLDIG LUFT TÆRER PÅ DIN BIL OG CAMPINGVOGN

Mød os på Ferie for alle i Herning 26. - 28. februar 2016

NGO

Høj luftfugtighed og temperaturer mellem 10 og 18 grader store TM for rust, og gør det danske dele af året skaber ideelle betingelser klima til et af verdens mest rustfremmende. Store mængder af fugt i din bils hulrum udsætter dine køretøjer for rustangreb allerede inden for første leveår. Men… Det er der heldigvis råd for!

erots redarg 8 eksnad ted rø fa redgnæm bergnatsu !rof dår sivgidle

Når du investerer i en Dinitrol Behandling, giver du din bil og campingvogn de bedste forudsætninger for at overleve i det danske hårde klima.

go lib nid u ted i evelre

Detaljerede sprøjteskemaer til alle bilmodeller, grundig uddannelse af sprøjteteknikkere og løb kontroli ved Teknologisk Brug LEDende belysning stedet TriGasCampingvogne, Institut er din garanti forfor enHalogen, korrekt udført høj kvalitetsrustbeog spar meAlarm skyttelse. En Dinitrol Rustbeskyttelse Din bil ogautocampere campingvogn udsættes for get strøm. sikrer derfor dine køretøjer Fuldautomai mange år og mindsker udgifterne til dyre Der kommer helerustreparationer. tiden og både rustangreb allerede inden for det tisk nye typer LED pærer, se kalibrering. brochure og hjemmeside. første leveår! Den originale DIN GARANTI FOR DEN HØJESTE KVALITET 2 trins alarm Nu også pærer til lygter på Linnepe Alarm 80 db alarm Start bilen, oplad telefoDinitrols har mere end 50 års erfaring med udførelse og udvikling campingvogn og bil. Advarer for: af rustbeskyttelse til det hårde danske klima, og har produkter til nen og meget mere. -Propan/Butan Lamper Indbygget lygte. både bil og campingvogn. -Kulilte CO Nu også hele lamper, se -Bedøvelsesgasser. udvalget på hjemmesiden, ”Strømbank” Nem installation leveres både som lampetter oplader og brug og med flexslange: Komplet - 5 stk.VALG, NÅR DU IKKE VIL GÅ PÅ DINITROL - DET4SIKRE KOMPROMIS MED Pris mindre end med LED diode - holdbartelefoner Vegavej 8 • 8700 Horsens kr. 900,00 hed 25CENTER - 35000 timer. KVALITET OG SIKKERHED. FIND DIT LOKALE DINITROL PÅ DINITROL.DK Fri fragt i Danmark ved ordrer over 699 DKK tlf. 2075 5797 • info@dancamper.dk

-naddu gidnur ksigolonkeT -ebtsurstetila rejøterøk enid r .renoitara

TETILAVK gnilkivdu go esl lit retkudorp rah

Vores styrke din tryghed !

Se over 50 nye og brugte autocampere i vores udstilling. JEPOTECH ApS,på Sandbakkevej 44, 4390 Vipperød. Se mere www.dancamper.dk Tlf. 59 11 01 99 www.jepotech.dk Se forhandlerlisten hjemmesiden Dinitrol – VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE på ‒ siden 1965

CF Jan. 2016

DanCamper A/S

D KD.LORTINI

PB Autocamper Allingåbro Carado

PB Autocamper Allingåbro Moreloer på

Autocampere

mp Autoca lasse. første k n for dem,

ymer

mpere Autoca lger ekstrem der væ meget høj g luksus o alitet. kv

Autocampere i luksusklassen

Se brugtvores vogns l a g e r på www.p

Se v brugtvo ores gn på ww s-lager autocamw.pbper.dk

Hymer Hymer PB Scandi-Mobil A/S mer Autocampere i luksusklassen Åben Mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 17.00. Åben lørdag og søndag fra kl. 11.00 til kl. 16.00.

b-auto camp er.dk

Autocampere i luksusklassen

Autocampere i luksusklassen

Åben

Mandag til fredag kl. 8.00-17.00. Lørdag og søndag efter aftale

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · Mobil 40 29 38 60 · www.pb-autocamper.dk

campere i luksusklassen

Pb Scandi-Mobil A/S · Industriparken 16 · 8961 Allingåbro

susklassen

Scandi-Mobil A/S

PB annonce.indd 2 PB_Autocamper_kvart.indd 1 6 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk Annoncer.indd 68 Annoncer.indd 85 Annoncer.indd 6692 Åben Annoncer.indd

B Scandi-Mobil A/S

parken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

Tlf. 86 48 15 81 · Mobil 40 29 38 60 · www.pb-autocamper.dk

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket (Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket (Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

16-12-2015 23:10:00 08-03-2015 21:30:05 03-10-2013 17:18:17

07-03-2016 22:33:24 30-04-2016 16:24:43 16-12-2015 22:58:21 23:12:41 27-09-2016


36 Campingferie.dk

Euro 5 & 6

- hvad betyder det? Euronormerne sætter grænser for, hvor meget nye biler må forurene. Et af værktøjerne til at mindske forureningen fra biler, autocampere og andre køretøjer er de fælles europæiske krav, de såkaldte euro-normer. Euronormerne sætter grænser for, hvor meget nye biler må forurene. brug. Det vil sige, at kørsel, tomgang og andre ting er regnet med. Gennem særlige afprøvningsmetoder og beregninger kontrollerer man at bilerne overholder grænseværdierne, inden de sættes til salg. Resultatet er en typegodkendelse af bilerne, og den tager ikke højde for kørte kilometer eller den samlede udledning fra trafikken.

talysator eller lignende. For det meste vil det dog være nødvendigt med en katalysator for at overholde grænseværdien for nye køretøjer. Indførslen af euronormer i hele EU har haft stor effekt. Selvom trafikken er steget, er forureningen med partikler, bly og svovl faldet. Euro 5 udslippet af bl.a. partikler og NO x fra det enkelte køretøj, er nedbragt til under 95 % af niveauet, fra før euro-normerne blev indført i 1992.

fra den samlede trafik. Det nyeste krav Euro 6 er gælMiljøstyrelsen forhandler dende fra september 2016 euro-normer i EU Siden 1993 har Euro-normerne reguleret vægten af partikMiljøstyrelsen er på regeringens ler i udstødningen. Med vedtavegne med til at forhandle reggelsen af Euro 5-normen i 2010 lerne på plads i EU. Alle køretøblev der også sat grænseværdier jer, der sælges i et EU-land, skal for antallet af partikler i udstødoverholde euronormerne, uanningen. Euro 6 krav skal overholset hvor de er fabrikeret. I Dandes fra september 2016 på alle mark producerer vi ikke biler, nye indregistrerede biler. men er på denne måde med til I 2011 blev partikelfilter obat stille krav til de biler, vi køber Euronormer med stor ligatorisk for dieseldrevne perfra udenlandske bilfabrikker. effekt sonbiler og i 2012 for varebiler/ Hvad betyder Autocampere. Bilerne skal have Euronormerne sætter en maksieuronormerne Skrappere og skrappere de mest effektive partikelfiltre, mumgrænse for en række stofder begrænser udslippet af parEn bils euronorm fortæller, hvil- fer, som biler sender ud. Alle nye euronormer biler, der sælges i EU, må altså ket EU-direktiv om luftforureGennem årene er kravene blevet tikler af alle størrelser med tæt på 100 %. ning bilen lever op til. Den sikrer, ikke forurene mere end det tilstadig skrappere. Stadig strenat du overholder en række miljø- ladte. En euronorm sætter græn- gere krav betyder at den enkelte Kilde.: Miljø ministeriet ser for, hvor mange stoffer et kø- bil udleder færre stoffer. Eurokrav, når du køber en ny bil. retøj må udlede, men stiller ikke normerne begrænser udledninNår bilen godkendes, tages der højde for bilens almindelige krav om bestemt udstyr, som ka- gen fra den enkelte bil og ikke TEKST.: MADS NIELSEN

Euro 5 og 6.indd 36

27-09-2016 23:00:28


NYHED: FRISK LUFT I VOGNEN

Tagvindue med ventilator

Dometic FanTastic Vent 7350 Tagvindue med integreret trinløs ventilator - giver frisk og ren luft i køretøjet!

KNAUS SUN I Alle os med Knaus

=

KNAUS SUN I - Måske den bedste kompakte linermodel nogensinde! Dynamisk design og talrige highlights. SUN I giver jer alt med på vejen. To størrelser og fem forskellige grundrids. Enkeltsenge, queensbed eller dobbeltseng? Du bestemmer. Hos Knaus har man brugt mere end to års hårdt og minutiøst arbejde på at produktudvikle SUN I, og den vil helt sikkert sætte nye standarder. Hos PB autocamper i Allingåbro vil man kunne opleve hele programmet, og her vil man kunne se, at det ikke er pral, når vi kalder Sun I den måske bedste kompakte linermodel nogensinde.

Indstil den ønskede temperatur på fjernbetjeningen, så starter og slukker ventilatormotoren automatisk. • • • • •

Effektivt luftskifte Passer til standard-tagåbninger Automatisk eller manuel funktion Fjernbetjening med vægholder Regnsensor

Inkl. fjernbetjening

Læs mere og find din nærmeste forhandler:

www.dometic.dk

Aut. forhandler:

PB Scandi-Mobil A/S 8961 Allingåbro Tlf. 8648 1581 www.pb-autocamper.dk Annoncer.indd 64

FRIHED, DER BEVÆGER

27-09-2016 23:09:19

Campingferie Bladet 53 - Autocampernyt  
Campingferie Bladet 53 - Autocampernyt  
Advertisement