Page 1

t s i p m a c y n Marts 2017 # Blad nr. 55

din familie g o ig d l ti te s Det bed

e d a nyccam ampist l b 2 Marts 2017

# Blad nr. 55

Det bedste til dig og din familie

i ét

rie e f ing p cam 2 bladeautocampe.drnkyt Januar

2017

# Blad nr.

Det bedste

i ét

54

til dig og din

Blad nr. 2017 #

54

e til dig Det bedst

Januar

og din

Januar

2017

# Blad

Det bedste

i ét

nr. 54

til dig

nr. 54 Januar 2017 # Blad

Det bedste

til dig og

i ét

Costa Brava

Camping er: udstilling n, Københaving Tag

Autocampere

Fortelte

Det bedste

til dig og

din familie

.dk

GRATIS

Campingpladse

Tag magasinet

54

til

dig

og

din

Fortelte

til vinterhalvåret

Nyheder fra

Düsseldorf

e

i ét 2 blad

ferie ping decam Blad nr. 2017 #

54

og din

e til dig Det bedst

Januar

GRATIS

Costa Brava

din

Tag magasinet

med

GRATIS Tag magasinet

gne

Campingvo

med

dser

Campingpla

Camp ingvo gne Teltvogne

re

r

Fortelte

Autocampe

nr. 54 Januar 2017 # Blad

Det bedste

til dig og

din familie

.dk

Tag med på

Nordlystur

2 blade ét

.dk

i

Januar

2017

mpe toca au

# Blad

Det

nr.

54

til

dig

og

din

Køjevogne

til børnefamilien

en Lej mper autoca

familie

bedste

Fortelte

til vinterhalvåret

Nyheder fra

Düsseldorf

e

i ét 2 blad

GRATIS

Costa Brava

Tag magasinet

med

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

GRATIS Tag magasinet

ssorb Kompre køleska

dser

Düsse

Telte

med

Campingpla

r fra Nyhede ldorf

Alsace

gne

Teltvogne

re

Fortelte

Autocampe

Campingvo

ping Vintercam

en Lej mper autoca

fam familie

nr. nr

familie

Tag

ogne

Nordl med ysturpå

.dk

billig vogn camping

Køjev børne

din

54

til dig

Blad

2017

#

bedste

Januar

Det

i ét

2 blade

til

ssorb Kompre køleska

og

2b la i d

e

i ét 2 blad

famili en vinter Forte halvår lte et

din

til

og

r fra Nyhede ldorf

Alsace

Düsse

gne

inet Tag magasinet

med

ser dser

ampingplad Campingpla

TIS GRA Tag

Autocamp

Nyhed er

GRATIS

Fortelte

Telte Campingv

17 20eller GRATIS

mod

med

magasinet

gvogne Campin

Autoca

Camp ingpla dser

GRATIS

Tag magasinet med

er gplads ne Campin Teltvog

er gplads ne Campin Teltvog

IS GRAT Tag

r de e type: ve, s om llig pere ko eLæ rskecam gn, Alet, H r fo to vo er Line re au asse tegr ret, pe K elin re am toc D nteg Au e li

Telte

Autoca

mag asin et med

Tag magasinet med

elt vinterfort Fortelte Isabella mpere Teltvogne

re Autocampe

Campingvo

Düss fra Costa eldor Brava f

Telte

ladser

dig

cam ét e ping ferie

til

Campingp

54

Teltvogne

nr.

te bedste

Fortelte

# Blad

Det

ere

2017

ogne

Januar

rrnyt.dk t: mpe Vintertes toca Danmarks au ste

gvogne Campin

0 po 10 Tem ede Guid ture g n i p cam ra Nyt f re ndle a h r fo GRAT IS

Tag

Autoc ampe re Fortel te Teltvo gne

Telt, teltv campingvoogn, autocampegn, r

Camping er: udstilling n, Københaving og Hern Odense Guidede: ture camping ren, lystu Nord Rhinen sen, Ulveskan

rie ferie ingfe adecamp 2 bli ét rnyt

ilie fam

Telte

.dk

ie famil

ytk rn .d pe am c to au og

20

modelle17 r

Køjevogne

til børnefamilien

en Lej mper autoca

familie

bedste

elt vinterfort Fortelte Isabella mpere

dig

r

med

Tag med på

nr.

typer oca pingture Kassev mpere: cam ren, Delinte ogn, AlkoNordlystu en ve, Rhin lintegr greret,skan He- sen, ereUlve t, Line

.dk

i

mpe toca au

# Blad

Det

ping Vintercam t: Vintertes Danmarks billigste vogn camping

til

IS

med

Nordlystur

2 blade ét

2017

Telte

te ds t be De

magasinet

Teltvogne

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

nr. 54 Januar 2017 # Blad

Januar

Düsse

54

autocam Lej en per

Køjevogne

til børnefamilien

Düsseld fra Fortelte orf til vinterhalvåretGRAT

Campingvogne

ingferie Læs om se og Hern Oden adecamp fors de 2 bli ét rnyt aut kellige Guidede:

Telte

nr.

.dk

.dk

Tag med på

Alsace

Nyheder

Telte

Düsseldorf

r fra Nyhede ldorf

Blad

pernyt .dk

Kompress Nordlystur køleskab or-

i

Nyheder fra

Alsace

#

familie

2 blade

din familie

2 blade ét

ssorb Kompre køleska

2017

og din

rie campingfe

ie famil

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

ar Janu

.dk

rie ingfe camp

ilie fam g din ig o til d te s bed Det

. 55 ad nr # Bl 2017 Marts

la 2 b i ét

familie

2 bladeautocam

et med asin mag

er ds pla ing mp Ca

Gode råd til nye campister Danmarks billigste campingvo gn

GRAT IS

Tag mag asin et m ed

Telte Camp ingvogne Autocampe re Fortelte Teltvogne Campingpla dser lte Te

lte rte Fo

ne og ltv Te

gn vo ing mp Ca

fra agerer t o p Re tilling uds

Gode råd til nye campister Danmarks billigste campingvogn

GRATIS

et med Tag magasin

ser plad ping Cam ne g o v Telt lte Forte ere amp utoc A e vogn ping Cam Telte

Telt, teltvogn, campingvogn, autocamper

GRATIS

Tag ma gasine t med

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser


Alt inkl.

Alt inkl.

Emmerbølle

Ristinge


Campingferie.dk 3

Forord”Ny Campist”

Indhold Forord til ”Ny Campist”

N

år først du en gang har prøvet at campere og vågne op til en dejlig dag med fuglefløjt og solskin lige uden for døren, så er du allerede på vej til at blive afhængig af den frihed du oplever som campist. Du kan nemlig selv bestemme hvor du vil være, hvor længe du vil være der, ligesom du undervejs kan ændre dine planer. Du har nemlig dit hjem med dig i bilen i form af telt, en teltvogn på krogen, en campingvogn, eller måske en autocamper. Bedst af det hele er, at du sover i din egen seng hver dag, uanset om du er i Hanstholm eller Haparanda. Hvis du har børn vil du også opdage at inden du får kørt støttebenene ned, har dine børn fundet legekammerater, mange gange fra andre lande. Det klarer børn fint. Nu er der jo også mange der bliver campister i en voksen alder. De har måske haft et job, hvor de har rejst og boet på hoteller, men nu vil de rejse og bo midt i naturen. Konklusionen er enkel. Åbn døren og træd direkte ud i naturen fra teltet, teltvognen, campingvognen eller autocamperen. Ikke for at ødelægge den gode stemning, men det jeg holder campingmest af er, at ligge i camping .dk tromvognen og høre regnen trom me blidt på taget. Det er skønt. 2 bladecampingferie Tempo 100 i ét yt pern Der findes et stort udvalg i cam auto Guide campingtude telte, teltvogne, campingvogn re Nyt fra brugog autocampere, nye som brug forhandler e råd Godel nye campingte. Så besøg et par camping ti r te is p cam forhandlere og find ud af at en yt arks perrn cam Danmligste e auto d il gn b la t erie Repo moderne campingvogn ikke ser o v b g tage pin 2 i é ngf GRAT i udstillingceramfra ud som i 80’erne. mp IS r ca Velkommen som campist.

campingferie Marts 2017

# Blad nr. 55

Det bedste til dig og din familie

ist p m a c ny Januar

2017

# Blad nr.

Det bedste

Januar

2017

# Blad

Det bedste

i ét

54

til dig

og din

Det bedste

familie

.dk

til dig og

og din

familie

Lej en Nyheder autocamper Düsseldorf fra

i

ingfe rie

.dk

.dk

i ét

din familie

2 blade ét

Tag

med Nordlystur på

Køjevogne til børnefamilie

til vinterhalvåre Fortelte

Costa Brava

Telte

n

t

GRATIS

Campingvogne

Camping udstilling Odense Københaver: og Hern n, ing

Guidede camping Ulves Nordlystuture: kansen, ren, Vinte Rhinen rcam ping Vinte Danmrtest: billig arks ste camping 2017 vogn modeller GR Isabella Tag magaAT vinterfort sinet IS Campin med elt gvogne Tag

Autocampere

Kompressorkøleskab

Fortelte

Alsace

magasinet

med

Teltvogne

GRATIS

Tag magasinet

Nyheder fra

Campingpladser

med

Düsseldorf

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

.dk pernyt

deautocam ie 2 bla i ét fer nr. 54 Januar 2017 # Blad

Det bedste

til dig og

din familie

2 blade ét i

Januar

2017

ing mp ca

# Blad

Det

nr.

54

til

dig

og

din

familie

.dk

Tag

på med ur

Lej en autocamper

Düsseldorf fra

orf

Costa Brava Telte

Campingvogne

Blad nr. 2017 #

54

til dig

og din

Tag magasinet

Det bedste

til dig og

54

til

dig

og

din

familie

Tag

på med ur

ng r: mpi ge Ca illin avn, g st nh in ud be rn

Autocam pere

ogne Campingv

Fortelte

ere Fortelte Autocamp

din

22

Ung campist og uafhængig

26

Camplet - pak, klik og kør

Teltvog ne Campin gpladse r

GRATIS

Tag magasinet med

Teltvogne

ladser Campingp

modeller

GRATIS Tag magasinet

fra

orf

Nyheder

r

Düsseld

Campingpladse

Teltvogne

Costa Brava Telte

med

Fortelte

Kø og se en

Autocampere

Campingvogne

He

og

din

familie fami

Tag

2b la i d e

Lej mperen

autoca

familie

din

54

til dig

#

bedste

Det

2 blade

S GRATI Tag

Autocampere

Campingvogne

Telte

ere Fortelte Autocamp

Teltvogne

ladser Campingp

ATIS

GR Telte Cam pingvogne Autocamper e Fortelte Teltvogne med

magasinet

ser

og

r

Campingpladse

i ét

Telte

med

Teltvogne

Campingplad

nr.

gasinet Tag magasinet

Fortelte

ogne Campingv Teltvogne

B ad Blad

GRATIS

Costa Brava

Fortelte

aut ét oca mp ern er yt .dk

året Fortelte

til vinterhalv

orf

Düsseld

Kompre køleska ssorb

2017

Tag magasinet med

ilien

Køjevog

til børnefam

fra

Nyheder

ng mpi erca : Vint test er arks Vint nm te vogn Da lligs ng bi pi

Alsace

Januar uar

Kassevogn, et,skHeUlve Delintegrer Liner lintegreret,

Tag mag asin et m ed

GRATIS

på med ur

Nordlyst ne

i ét 2 blade

fra

dig

Autocampere

til

dorf

54

e

nr.

Nyheder

# Blad

t bedste Det

Düssel

2017

e ided re: Gu ngtu ren,

Odde pi tu en ie typerm lys in fer Læs om ing forskellige re: ca rd n, Rh No se , mp autocampe Alkove ca an .dk

Januar

Campingvogn

og

ilie fam

Telte

dig

Isabella - 60 år og altid klar til ferie

r

2017

Nordlyst ne

ilien Kompressor- Køjevog køleskab til børnefam året GRATIS Fortelte Alsace Tag magasinet med vinterhalv Nyheder fra til

Düsseldorf

til

21

Campingpladse

Lej en autocamper

.dk

i

nr.

bedste

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

54

Danmarks billigste campingvogn

med

nyt .dk pernyt

din familie

2 blade ét

ing mp ca

# Blad

i ét 2 blade

nr.

20

Teltvogne

.dk

familie

nr. 54 Januar 2017 # Blad

2017

Det

ste bed

Ny campist med hår på brystet

Fortelte

Autocampere

de Læs omllige typer forskeampere: autoc vogn, Alkove, Kasse egreret, HeDelint reret, Liner linteg

Januar

Blad

16

GRATIS

Telte

Düsseld

deautocam .dk ie 2 bla i ét fer

#

Vintercamping i teltvogn

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

Nyheder

Det bedste

Det

15

ilien Kompressor- Køjevog køleskab til børnefam året GRATIS Fortelte Alsace Tag magasinet med vinterhalv Nyheder fra til

i ét 2 blade

Januar

2017

Autocamperer - de forskellige typer

Nordlyst ne

bedste

Telte

Januar

12

familie

nr. 54

til dig

2 blade

.dk pernyt autocam nr. 54 Januar 2017 # Blad

Blad nr. 2017 #

Det bedste

55

Gode råd og informationer for nye og kommende campister

54

til dig og din

2 bladecamp

Januar

ilie fam g din ig o til d ste bed t e D

d nr. # Bla 2017 Marts

4

lt rte terfo ere vin ocamp ella gne Aut Isab pingvo

Tag

For

e telt

sinet maga

Telt

med

ne vog

er ads gpl pin Cam

m ca

ogn,n, teltv Telt, pingvogr camocampe aut e Telt

Cam

e vogn ping Cam Telte

pere cam Auto

Campingplad ser

GRATIS

med Tag magasinet

r adse ngpl ampi e C ltvogn te Te el rt Fo

Peer Neslein Redaktør Campingferie.dk

Udgiver: Neslein Media ApS / Knudslundvej 19, 2605 Brøndby Redaktion: Tlf. 43 44 17 16. / Fax 43 44 26 46 Chefredaktør: Peer Neslein, campingjournalist/ Tlf. 43 44 17 16 / peer@campingferie.dk Redaktion: Peer Neslein, campingjournalist / Sven Petersen / Mads Nielsen, campingjournalist / JensPeder Rasmussen, skribent / Heine Lauersen / Henrik Trier, skribent / Rasmus Neslein, fotograf / Lisbeth Neslein, sekretær Annoncesalg: Tlf. 43 44 17 16 / Fax 43 44 26 46 / Mads@campingferie.dk / Peer@neslein.dk Tryk: Aller Tryk / ISSN 1909-2659 Distribution: Campingferie.dk bladet udkommer 4 gange om året i månederne januar, marts, maj og oktober. Bladet er gratis og kan afhentes hos din lokale campingforhandler. Du kan også hente bladet hos OK Plus benzinstationer som er nævnt på campingbladet. dk. Derudover kan bladet afhentes hos en af landets Suzuki bilforhandlere eller på en af Monarch restauranterne, der ligger på de danske motorveje. Ialt ca. 330 afhentningsteder i hele Danmark. Du kan også tegne et selv-henter abbonnement. Læs mere på www.campingferie.dk


4 Campingferie.dk

Ny campist

Gode råd og informationer for nye og kommende campister

HVORFOR CAMPINGFERIE? Campingferie er en ideel ferieform for stort set alle typer af familier. For børnefamilien er det lykken at ligge på en topmoderne campingplads med swimmingpool og legefaciliteter samt toilet og badeværelser i børnestørrelser. For de unge teenagere er pladsens Internet Cafe et typisk samlingspunkt, hvor man mødes med jævnaldrende. For det grå guld er campingpladserne blevet til ”vandhuller” på deres rejser rundt i Europa, hvor alt fra golfbaner til museer og seværdigheder står på den daglige menu. Familierne hygger sig i deres eget sommerhus på hjul, hvor alle sover i sin egen seng. Og skulle man blive træt af området eller naboen, varer det ikke mange minutter før campingvognen er hægtet på krogen og familien er på vej mod nye oplevelser.

FAMILIENS FØRSTE CAMPINGVOGN

Om du starter med en ny eller brugt campingvogn er op til dig selv. Fordelen med en brugt campingvogn er, at du ikke taber meget på den brugte, når du senere skifter til en ny, når du og familien har fået mere erfaring omkring behov og indretning. Fordelen ved en ny campingvogn er, at alt er nyt og ubrugt.

HANDLE HOS FORHANDLER ELLER PRIVAT?

Hos en privat køber du vognen som beset uden nogen former for garanti eller reklamationsret. Hos den lokale campingforhandler der er medlem af Campingbranchen bliver du altid sikret af en 2 års reklamationsret, uanset om du køber ny eller brugt vogn. På den nye vogn får du ligeledes en garanti, hvilket også kan være tilfældet på brugte vogne hos nogle forhandlere. Hvis du handler en brugt vogn hos en forhandler kan du ligeledes bede om at få den fugt- og gastestet før du får den leveret, så du ved at sikkerheden er i orden.


Campingferie.dk 5

HVILKEN INDRETNING SKAL DU VÆLGE?

Når der sælges mere end 500 forskellige campingvogns indretninger i Danmark kan det være svært at finde den model, der passer bedst til familien? Der er lige så mange forskellige argumenter for, som imod, ved hver af de forskellige modeller. Forhandlerne kan give masser af gode råd og vejledning omkring valg af den rigtige vogn til dig og din familie. Men i sidste ende skal du selv træffe beslutningen. Børnefamilier kigger ofte efter vogne med køjer til børnene og dobbeltseng til de voksne, mens seniorerne kigger efter vogne med dobbelt- eller enkeltsenge.

Børnene elsker at komme med mormor og morfar på weekendture.

STUEN (SIDDEGRUPPEN)

Siddegruppen i vognen er familiens samlingspunkt, hvor man hygger sig med morgenmad, frokost eller aftensmad. Her er familien samlet og kan planlægge dagens aktiviteter, eller fortælle hinanden hvad de har oplevet i løbet af dagen. I stort set alle vogne kan siddegruppen omdannes til en dobbeltseng. De fleste vælger dog en vogn med faste senge til både børn og voksne, så man slipper for at rede op morgen og aften. Farver, træsorter og indretninger er utallige. Så det gælder om at finde en vogn som du og din familie føler jer hjemme i.

BØRNEVÆRELSE

Mange sværger til en dejlig dobbeltseng som her, hvor der bag soveværelset er adgang til toilet, håndvask og bruserum.

SOVEVÆRELSET

De fleste campingvogne er indrettet med soveværelse, ofte 2 afdelinger, hvis der er tale om en vogn indrettet til børn. Fordelen ved et soveværelse er, at der ikke skal redes senge morgen og aften. Den enkelte kan gå i seng, når man har lyst, selv om resten af familien ønsker at blive oppe og se TV eller spille spil. Seniorer vælger ofte enkeltsenge, hvor vognen er udstyret med dejlige senge med gode madrasser som man kender hjemmefra. I nogle modeller kan man skubbe sengene sammen til en dobbeltseng. Ofte kan hovedgærdet hæves efter behov. Masser af skabsplads sikrer at familiens tøj er pakket væk. De fleste vogne er udstyret med en slags foldedør eller lignende som kan lukkes for soveværelset.

Soveværelset kan også være et dejligt hyggeplads for børnene.

Hyggeligt børneværelse med god skabsplads, garderobeskab og opbevaringsplads under sengen og sofaen.

Det kan sikkert ikke overraske at børnene elsker at have deres eget værelse i campingvognen, som de også har der hjemme. Hvis familien har 2 eller 3 børn, eller måske 4, så findes der også løsninger med køjer til alle børn, samtidigt med at de voksne har deres soveværelse i den anden ende af vognen. De fleste børneværelser er udstyret med en skydedør eller lignende så børnene kan hygge sig i deres værelse. En populær indretning er køjevognen, som samtidigt er udstyret med siddeplads, hvor børnene kan sidde og tegne, læse, eller spille spil. Sofaen kan ligeledes omdannes til en ekstra soveplads.

Børnenes hule i campingvognen er ofte et populært sted, hvor de ikke bliver forstyrrede.


BADEVÆRELSE

Alle campingvogne er udstyret med et badeværelse med indbygget toilet og håndvask med koldt og for det meste varmt vand. Nogle vogne har også en bruseniche, men ikke alle. Denne vogn har en praktisk bruseniche som kan være specielt praktisk hvis familiens mindste kommer snavsede hjem fra campingpladsens legeplads.

KØKKEN

Køkkenet indeholder altid vask, gasblus og køleskab med fryseboks, så man har det man skal bruge for at kunne klare en almindelig husholdning som man har behov for. Der kan være 2, 3 eller 4 gasblus og der kan være større eller mindre afsætningsplads. I nogle vogne er der også mikroovn, eller gasbageovn, eller ekstra stort køleskab med stor frostboks. Der arbejdes og hygges i køkkenet.

Toiletrum med bruseniche og håndvask.

ET GODT RÅD Campingvogne ruster ikke, men det er altid en god ide at få en campingvogn fugt- og gastestet inden du køber den brugte vogn. Dette klarer den lokale forhandler for dig. Med nye vogne følger ofte også en fugtgaranti med vognen.

Her er det store køleskab med stor frostboks placeret lige over for køkkenbordet. Glaspladen over håndvasken kan slås ned så der bliver bedre afsætningsplads når vasken ikke bruges. Bemærk fjernsynet i køkkenskabet.

Rummeligt køkken med praktisk udtræksskuffe til gryder.


VAND

Campingvognen har en vandtank som rummer det rene drikkevand. Når man bruger vand i sin håndvask løber det gennem afløbsrør ud af vognen, hvor det skal samles i en spildevandstank, som du placerer under vognens afløb, når du ankommer til en campingplads. Spildevandet tømmes på de dertil indrettede steder på campingpladsen.

GAS

Gas der anvendes i en campingvogn er ikke giftigt, men det er tilsat et lugtstof så man kan lugte hvis der skulle være en utæthed. Alle gasforbrugere som varmeovn, gaskomfur og køleskab er udstyret med termosikringer som automatisk slukker for gassen hvis flammen blæser ud. Det anbefales, at den lokale campingforhandler tester campingvognens gasanlæg minimum hvert andet år. Moderne gasflasker kan fås gennemsigtige, såkaldte compositflasker, så man kan se hvor meget gas man har tilbage.

VARME

De fleste campingvogne er udstyret med en gas varmeovn, som kan være punktvarme, hvilket vil sige at varmen kun kommer ud af ovnen. Hvis vognen er udstyret med blæservarme betyder det, at der er ført varmeslanger rundt i hele vognen, så varmen bliver fordelt. En blæser sørger for at blæse varmen rundt. Endelig kan en vogn været udstyret med centralvarme som er et system med radiatorer, med opvarmet glykol, som man kender hjemmefra, som er ført rundt i hele vognen. Vogne kan også være udstyret med gulvvarme, enten i form af et elfolie, eller vandbåren gulvvarme.

ET GODT RÅD Det kan anbefales, at du lejer en autocamper før du køber, så du får lidt erfaring med indretning og hvordan det er at bo i en autocamper.

TELTVOGNEN

En teltvogn er let at køre med efter bilen, den kan trækkes af stort set alle biler og den er nemmere at slå op end et stort familietelt. Denne model indeholder 2 sovekabiner med plads til 2 personer i hver. En teltvogn kan trækkes af selv de mindste biler. De fleste teltvogne kan også godkendes til Tempo 100, som betyder, at du må køre 100 km i timen på motorveje i Tyskland. Det kan være rart hvis ferieturen går mod syd. I Frankrig må du ligeledes køre stærkere end i Danmark.

Find din lokale campingforhandler her:

www.campingbranchen.dk


DE PRAKTISKE TING

FINANSIERING

Der er mange firmaer, som du kan få finansieret dit campingvognskøb igennem. Både banker, kreditforeninger og forskellige finansieringsinstitutter byder sig til. Hvad du vælger, er dit valg, men du bør som minimum høre 2 – 3 forskellige steder. Din egen bank eller sparekasse er et godt sted at starte. Campingforhandleren kan som regel også formidle et tilbud. For at få det bedste tilbud skal du se på de samlede omkostninger inklusive de forskellige gebyrer og engangsbeløb. Du kan sagtens komme ud for, at få et tilbud med en meget lav månedlig ydelse. Men når du ser på de samlede omkostninger, så er det såkaldte billigste tilbud det dyreste. Er vognen ny, kan du let få et godt tilbud ved et af de finansieringsinstitutter, der har specialiseret sig i campingbranchen. Tilbuddet er ofte en del billigere end det du kan få i din bank, så det gælder om at undersøge markedet grundigt.

HVAD KOSTER DET AT HAVE EN CAMPINGVOGN?

Når du ejer en campingvogn er der 3 områder du bør være opmærksom på, nemlig vægtafgift, forsikring og vedligeholdelse. Lad din forhandler give dig nogle aktuelle priser på den campingvogn som du og din familie måske overvejer at købe.

DEN FØRSTE CAMPINGTUR

PAK CAMPINGVOGNEN RIGTIGT

Når campingvognen skal pakkes med udstyr til ferieturen, er det vigtigt at alle tunge ting pakkes i skabene tæt på gulvet lige omkring akslen/hjulene. Ikke noget med tungt porcelæn, dåsemad eller 5 kg kartofler i overskabene. Overskabene kan bruges til tøj og andre lettere ting. Hvis tunge ting lægges for langt bagud, opstår nemt slingre- eller nikkebevægelser. Med den rigtige lastning får du en vogn, der kører sikkert helt uden slinger.

FORSIKRING OG VÆGTAFGIFT

Størrelsen på en egnet kaskoforsikring kan svinge meget. Det skyldes selskabernes mange forskellige samleordninger og andre særlige regler som tilhørsforhold til foreninger, klubber, fagforbund m.m. Det er ikke et lovkrav, at du skal kaskoforsikre din campingvogn, men der skal ikke ske ret meget skade, før forsikringspræmien er tjent hjem. Der er heller ikke lovkrav om at din campingvogn skal have en ansvarsforsikring, da den er dækket af den lovpligtige forsikring på din bilforsikring som dækker det der er hægtet på bilens anhængertræk. Det vil sige, at de skader din campingvogn forvolder på andre bliver dækket, men ikke skaderne på din campingvogn. Det kræver en kaskoforsikring.

GODE RÅD: Husk før du kører med campingvognen: Denne liste er god at bruge indtil man har fundet sin egen rutine. Brug den - hver gang - før kørsel med campingvognen. Husk altid at kontrollere: • • • • • •

Her finder du din nye eller brugte teltvogn, campingvogn eller autocamper: Klik dig ind på nettet på

www.campingferie.dk eller på www.autocampernyt.dk

hvis du er på udkig efter en autocamper.

• • • • • • • • • • • • • • •

at kuglekoblingen er korrekt låst at sikkerhedswiren er monteret at det 7 ell. 13-polede stik er monteret at alt lys fungerer på campingvognen at campingvognens håndbremse er slækket at næsehjulet er skruet op og fastspændt at støttebenene er skruet op at trappetrin er fjernet at gaskassen er låst at campingvognen er lastet korrekt at kugletrykket er korrekt at alle vinduer er lukkede at alle tagluger er lukkede at alle skabsdøre og skuffer er lukkede at løs udrustning (TV) er fjernet at TV-antennen er kørt ned og låst at stopklodser er fjernet at bilens bakspejle er monterede og korrekt indstillede at registreringsattest findes i bilen (kopi er ok i DK) at campingvognens yderdør er låst at bremserne fungerer, hvilket checkes ved at køre 5-10 meter frem og bremse.


KØRSEL MED CAMPINGVOGN

SPEJLE

Du skal have spejle på din bil når du kører med campingvogn, så du kan se bagud. Hvis du kører på en tysk motorvej og trækker ud for at overhale er det vigtigt, at du har fuldt udsyn bagud, så der ikke kommer en med 200 km/t, når du trækker ud. De nyeste modeller i spejle er tilpasset de forskellige bilmodeller. De sidder godt fast og vibrerer ikke. Campingferie anbefaler at spejlene er med buet glas, så du får det største udsyn bagud. Bemærk, at du i bilens spejl IKKE kan se bilen der er på vej bagfra. Den kan du kun se i dit campingspejl. Derfor skal du have campingspejle på.

CAMPINGMØBLER

Uanset om du bruger fortelt, markise, solsejl eller ingen ting, så har de fleste et sæt campingmøbler, så de kan sidde og nyde livet på campingpladsen. Der findes selvfølgelig et meget stort udvalg af både borde, stole, drømme- og solsenge, parasoller med mere.

FORTELTET

Et fortelt er svært at undvære på en campingtur, da det fordobler campingvognens areal samtidigt med at de fleste hurtigt finder ud af at forteltet er en slags udestue til campingvognen. Der findes et ual af modeller som kan anvendes helt eller delvist ved at lyne sider og front af som man kun har et solsejl. Om aftenen er det til gengæld rart at kunne lukke en del af teltet af så man kan sidde og hygge sig i forteltet om aftenen. Et fortelt er en dejlig udestue.

EL-KABEL

Du skal medbringe et 25 meter langt godkendt kabel monteret med CEE stik som de fleste campingpladser bruger. Enkelte pladser kører med andre 230 volt stik, så lad din campingforhandler vise dig en adapter som er rar at medbringe. Alternativt kan man leje eller låne en adapter på campingpladsen.

En svømmepøl er altid populær for hele familien, når vejret viser sig fra sin bedste side.

Kampa lufttelt med luftkanaler som stænger.

Hygge i fortelt med traditionelle stænger i stål.


10 Campingferie.dk

CAMPINGPLADSER

Danmark har mere end 500 campingpladser som er placeret nogle af de smukkeste steder i landet. Mange af pladser er indrettet efter forskellige temaer som kan være med fokus på aktiviteter for børn og unge, de voksne, eller måske som udgangspunkt for spændende ture i området. Klik dig ind på www.campingferie.dk og find campingpladser i Danmark og hele Europa.

YDERLIGERE INFORMATION PÅ NETTET

SUPERTILBUD

Du kan også læse mere om campingvogne på nogle af de mange portaler, der beskæftiger sig medcamping, f.eks.: www.campingferie.dk www.autocampernyt.dk www.campingvogne.dk

Betal på Mobilepay 40 30 05 04 eller indsæt på konto 5301 0262890 – husk at skrive navn og adr. Så kommer bogen med posten.

GRATIS CAMPINGMAGASIN

Hent det gratis Campingferie. dk magasin i januar, marts, maj og oktober, hos din lokale cam-pingforhandler.

campingferie Marts 2017

# Blad nr. 55

Det bedste til dig og din familie

.dk

2 bladecampingferie Januar

17 20

ad # Bl

# Blad nr.

55 nr.

dig til

din og

Januar

54

til dig

og din

2017

# Blad

Det bedste

i ét

Det bedste

familie

til dig og

din familie

og din

familie

i

ingfe ferie rie

Camp ingudstillinge Odense Københav r: og Hern n, ing

.dk

i ét

Lej en Nyheder autocamper Düsseldorf fra

2 blade ét

Tag

med Nordlystur på

Køjevogne til børnefamilien

til vinterhalvåret Fortelte

Costa Brava

Telte

Tempo 100

.dk

nr. 54

til dig

2 blade

.dk pernyt autocam nr. 54 Januar 2017 # Blad

GRATIS

Campingvogne

Guide campingturde e

campGuidede ingtu Ulves Nordlystu re: kansen, ren, Vinte Rhine rcam ping n de Vinte ie 2 bla Danmrtest: i ét fer ing billig arks mp camp ste ca 2017 ingvo gn modeller GR Isabe Tag lla vinte ag magaAT Telte sinet IS rforte Camping med lt vogne Tag

Autocampere

Kompressorkøleskab

Fortelte

Alsace

magasinet

med

Teltvogne

GRATIS

Tag magasinet

Nyheder fra

Campingpladser

med

Düsseldorf

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

nyt .dk pernyt per autocam nr. 54 Januar 2017 # Blad

Det bedste

t dig og til

familie din familie

2 blade ét

nr. ig # Blad il ddig e ttil dst be t bedste Det De

Lej en autocamper

.dk .dk

i

54

Januar

ilie am ffamilie in ddin oogg

med turr Nordlystu e ogne

Tag

2017

lien

Kompressor- Køjevogn køleskab til børnefami ret året Fortelte GRATIS Alsace Tag magasinet et med vinterhalv Nyheder fra til

i ét 2 blade

Düsseldorf

pladser Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

fra

Nyheder

GRATIS Tag magasinet

rf

Costa Brava Telte

med

Nyt fra forhandler e

adser

Düsseldo

Campingpladser

Teltvogne

Fortelte

Autocampere

Autocam pere

Campingvogne

de Læs omllige typer forske mpere: autocavogn, Alkove, Kasse egreret, HeDelint eret, Liner lintegr

ilie fam

ogne Campingv

Fortelte

ere Fortelte Autocamp

Teltvogn e Camping pladser

GRATIS

Tag magasinet med

Teltvogne

ladser Campingp

å Repotag e r ye od iler t nsterfra udstilGling i p cam errks

Telte Cam pingvogne

ny.dtk per am

og

din

ie famil

yt nyt pern .dk

ca mp ing fer ie

dig

2017

til dig

og din

familie

Nordly

og

54

Det

2 blade

Alsace

i ét

r fra

dorf

milien

e

fam ilie

20 ler model

Tag magasinet med

Teltvogne

Fortelte

Campingpladser

GRATIS Tag

med

magasinet

ser

Campingplad

Teltvogne

Fortelte

ne

Autocampere

til

e

lvåret Fortelt

vinterha

GRATIS

med

Tag

magasinet

ser pladser

lte Forte

GRATIS

Teltvogne

Tag

Fortelte

ne

Autocampere

Campingvog

Telte

gne ingvo Camp

Tag magasinet

Tag

r adse ingpl Camp

et asin mag

med

n, og , ltv vogn e t , g r t Tel mpinampe ca toc au

IS GRAT

med inet agas Tag m

din

Tel te

For

f

Nyheder

Düsseldor fra

Campingvogne

Telte

Vi

med

IS AT GR

ogne Teltv

nt er Vi ca Da nt m pi bi nm er ng ca lligs ar test m ks : Isab pingte vo el Cam gn la pin vint gvo gne er fo Aut rte oca mp lt ere

Kompressor køleskab Alsace

Telte

med

og

GRATIS

Campingplad

dorf

Düssel Costa Brava

Teltvogne

#

.dk

i ét

familie

og din

milien

børnefa

autocampe Lej en r

2 blade

Det

54

til dig

2 bl ad i ét e ca #B Blad a nr.

2017

Januar

Det bedste

gne

Køjevo

til

r fra

Nyhede

i ét

2 blade

de typer om Læs kellige ere: ove, fors ocamp , Alk Heaut sevogn ret, r Kas integre t, Line Del egrere re ampe lint Autoc

på med stur

Nordly

og

54

magasinet

Tag

din din

nr.

dig dig

Blad

til

#

bedste

2017

Januar

Campingplad ser

GRATIS

vinterha

Fortelte

54

nr.

dig

til

Blad

Campingvogne

Düssel Costa Brava

ie

r 2017

til

DüsseldorfAutocampere

Nyhede

.dk

beds te

fra

Nyheder

Telte

Campingvog

familie fami

Janua

gne

Køjevo

Kompressor-til børnefa Fortelt lvåret køleskab

Telte

mp autoc ampe ing rrnyt fer

Det

17

på med stur

Tag

familie

nr.

dig

Blad

til

#

bedste

2017

Januar

Lej en

autocamper

.dk

2 blade i ét

i ét din

2

nr. 54

Autocampere

# Blad

bedste

ca mp ing fer ie

Det

Od ud Ca en se Kø still mpi og benh inge ng He av r: Ul ve ca rn n, in sk No m Gu g an rd ping id se ly tu ed n, stur re e Rh en : in , en

Januar

.dk

eautocam blad

Cam pin gpl ads er

nr. 54

te til beds

GRAT IS

Tag mag asin et m ed

a nm ste Da billig ogn Autocam pere Fort gv elte Teltvogne pin m ca

Tel tvo gne

# Blad

Det

Campingpladser

2017

d

telt e

toc deau bla t Januar

2

familie

2 bladecamp

t s i p m ca y n

ste ed tb De

54

til dig og din

yt perrn .dk cam auto Blad nr. 2017 #

Det bedste

Telte

rts Ma

2017

Det bedste

i ét

Januar

e Telt

ne vog ing mp Ca

re pe am toc Au

e telt For

Køb ”Håndbog for campister” på ca. 300 sider til en speciel pris på kr. 99 inkl. forsendelse. Normalprisen på bogen er kr. 249,Bogen er den mest omfattende bog om alt indenfor camping fra telt, teltvogn, campingvogn og autocamper, samt alt i udstyr såsom, fortelte, varmeanlæg, solceller, stole, borde og masser af teknik og gode råd.

Telt

ne vog

r dse pla ing mp Ca

Find din lokale campingforhandler her:

www.campingbranchen.dk


VEGg foAr

tillæ ” ”Silver edition kun 5.000,-

VEGA

DANMARKS BILLIGSTE

CAMPINGVOGN

Den lille og smarte VEGA er den nye stjerne i camp campingverdenen. VEGA er en lille og let campingvogn som passer godt til størsteparten af den danske bilpark, der især kendetegnes ved de mange mini- og mikrobiler. Vognens tekniske data viser at målene er beskedne. Samtidig har VEGA en lav egen-, køreklar og totalvægt som er på beskedne 650, 685 og 850 kg. Alligevel in indeholder den, alt man har brug for, på en tur i det blå.

Findes i fire forskellige grundrids

VEGA fås til priser fra kr. 56.900,VEGA Campingvogn

Importør: intercamp.dk Tlf. 7684 0820

www.campingvogn.dk

STORFAMILIE

Bürstners unikke hæve/sænkeseng

Med Premio Plus og Averso Plus har Bürstner skabt helt nye dimensioner inden for funktion og komfort. Plus princippet tilbyder en familie med owp til syv personer et bekvemt ophold om dagen og altid en god soveplads om natten.

Premio Plus & Averso Plus 440 TK

PLUSPUNKTER PREMIO PLUS

Averso Plus 500 TS

Premio Plus & Averso Plus 510 TK Averso Plus 520 TL

PREMIO PLUS fra kr. 154.880,AVERSO PLUS fra kr. 177.980,Importør: Intercamp Tlf. 7684 0820

Find din nærmeste burstner forhandler på burstner.dk

Alle os med Bürstner


12 Campingferie.dk

AUTOCAMPERE I Danmark har vi valgt begrebet autocampere, mens de i vores nabolande hedder Husbiler (Sverige) og Bobiler (Norge). Måske skulle vi Danmark hellere have valgt navnet campingbiler, men nu blev det altså autocampere.

DE FORSKELLIGE TYPER TEKST: PEER NESLEIN FOTO: FABRIKSFOTO & ARKIVFOTO

I

denne artikel vil vi fortælle om de forskellige typer autocampere og ikke de forskellige fabrikater eller forskellige indretninger. I Danmark er det også relativt nemt at finde den autocamper, det

mærke og den indretning man ønsker, da det kræver at man blot besøger den håndfuld forhandlere der findes, som er specialister i autocampere. Obs: Bemærk, at der er brugt forskellige billeder fra forskellige vogne, så selv om der måske vises en model med navn på, hører de andre billeder ikke nødvendigvis stil den.

KASSEVOGNEN

Navnet kan lyde lidt billigt og nedsættende, men det skal man ikke lade sig forvirre af, da der er tale om autocampere i samme kvalitet som de andre typer, pladsen er bare mindre. Nogle fabrikater bruger måske andre betegnelser, men i denne artikel er en kassevogn en autocamper bygget

inde i en kassevogn. Kassevogne er meget brugte og fås ofte i 3 længder. 5,4 meter, 6,0 meter og 6,40 meter. Bredden er 2,05 m.

FORDELE: Kan køres af alle med alm. kørekort. Bruges ofte som bil nr. 2. Kan parkeres på almindelige parke-

ringspladser i byer. Nem at komme rundt med. Hvis man er typen der gerne vil opleve nye steder, herunder byer, er kassevognen et godt alternativ. Bilen er ganske økonomisk at køre med p.g.a sin størrelse.

ULEMPER: Man skal lige vænne sig, til at

der ikke er meget plads. Man skal ikke invitere venner med på en weekendtur, så bliver det sidste gang man har set dem. Men for 2 personer der ikke fylder for meget, er det alletiders rejsevogn. Hvis man tidligere har sejlet med båd, føler man sig hurtigt hjemme.


Campingferie.dk 13

ALKOVEMODELLEN

Det var oprindeligt alkovemodellen som var den mest populære autocamper model, men den forsvandt lidt ud af billedet da de delintegrerede modeller kom. Men de seneste år har børnefamilier, eller bedsteforældre med børnebørn, fået øj-

nene op for den ekstra dobbeltseng over førerhuset, som absolut kan være praktisk. Bredden ligger på 230-235 cm.

findes faktisk alkovemodeller som har op til 6 selepladser og 6 sovepladser. Normalt har en autocamper 4 selepladser.

FORDELE:

ULEMPER:

Den største fordel er den ekstra soveplads over førerhuset. Der

Alkoven giver bilen en stor flade som kan gøre den mere el-

ler mindre vindfølsom og have et lidt større brændstofforbrug end en delintegreret camper. Nogle føler, at de kører med en kasket med en stor skygge på.

DELINTEGRERET AUTOCAMPER

Dette er absolut den mest populære autocamper som findes i et hav af indretninger og udformninger. Delintegreret betyder, at førerhuset er bilens normale førerhus, mens resten af camperen fra førerhuset og bagud er bygget af campingfabrikken. Delintegrerede autocampere bygges både så de kan køres på almindeligt kørekort, altså 3.500 kg, men fås også med større to-

talvægt som så kræver stort kørekort. Bredden ligger på 230235 cm.

Fordele: Denne typer autocampere er så populære at der findes så mange indretninger, farver, materialer og priser,at den enkelte familie kan finde den vogn som lige netop passer dem. Hertil kommer masser af muligheder for at bestille en specielt model

eller få monteret det ekstraudstyr man ønsker. Der findes en håndfuld autoriserede autocamperforhandlere, så man kan relativt hurtigt få et overblik over de mange muligheder i løbet af et par weekender. Men så kommer det svære valg, nemlig at vælge den rigtige.

Ulemper: Det er svært at finde ulemper på denne type vogn, men man skal måske lige tjekke hvad den må laste, inden man vælger en masse udstyr, hvis den skal køres på almindeligt kørekort.


14 Campingferie.dk

HELINTEGRERET AUTOCAMPER

Den helintegrerede autocamper har fået bygget både førerhus og resten af campingdelen hos campingproducenten, som har modtaget chassis med motor, men ingen former for førerhus. Campingfabrikken fremstiller selv førerhuset, som en del af campingdelen, hvilket har den fordel at det bliver bedre isoleret end et standard metalførerhus fra en bil-

fabrik. Førerhus og campingdel er således en samlet del.

FORDELE: Den helintegrerede autocamper hører til den rummelige type, lige fra førerhuset, som har samme bredde som resten af vognen, til bagenden af vognen. Denne type autocamper kan ofte leveres som 3500 kg til al-

mindeligt kørekort. I mange modeller er der dobbeltgulv hvilket kan betyde, at vandtanke ligger i det isolerede mellemgulv og ikke under vognen i det fri. Bredden ligger på 230-235 cm.

ULEMPER: For nogen kan det tage lidt tid at vænne sig til at man ikke lige kan nå forruden da man sidder et

stykke bag fronten, mens andre føler at det giver en dejlig oversigt. Helintegrerede campere er ofte dyrere end de øvrige typer, idet campingfabrikken har fremstillet hele karrosseriet, inkl. førerhuset. De større helintegrerede campere, med større lasteevne, kræver ofte stort kørekort.

LINER

En Liner er en autocamper i busstørrelsen med en vægt på mellem 5-10 tons. En liner er bygget til at rumme alt det udstyr og den indretning man ønsker, da bilens chassis er en lastbil/bus. Bredden på en liner ligger på 250 cm. Der kræves stort kørekort.

Fordele: En Liner vinder på sin størrelse og bredde som er 2,5 meter. Der

er tale om et helårshus som man kan køre rundt med hele året. Selv om det kan være svært at tro er en Liner bygget til at der kun skal bo 2 personer i den, men selvfølgelig er der ofte flere sovepladser, så der er mulighed for at gæster kan overnatte. Vognens lasteevne betyder ,at man kan montere alt det udstyr man ønsker, herunder 42” fladskærm sammen med surround lydanlæg med subwoofer.

Lasterummet kan også rumme en MC, scooter eller el-cykler inde i bagenden af vognen.

eller man kan vælge en stellplads som ofte er indrettet til netop store campere. Kommer man til små franske middelalderbyer og Ulemper: Italienske kystbyer, skal man nok Liner’s størrelse som er dens fordel, ikke køre gennem centrum. Når er også dens ulempe. Med en Liner dette er sagt lærer man hurtigt at kører man ikke ind på en græsplæ- planlægge sine rejser, som man ne på en campingplads, men ven- ligeledes bør gøre hvis det var en ter til lejrchefen anviser en plads, så campingvogn der var på krogen. den ikke synker ned. Mange campingpladser har specielle pladser,


Campingferie.dk 15

Camping Spejle

Bedst i

Vintercamping

i teltvogn

test

• Universal, passer til næsten alle biler. • Lav vægt, kun 400 gram. • Stiv konstruktion, få bevægelige dele giver optimal stabilitet. • Velegnet for caravans op til 2,5 m. bredde. • Fremstillet i Danmark. • Specielle trykfødder til biler med forhøjet spejlkant medfølger. Se bil info og forhandler på

www.BRUNSGAARD.eu

HØJT TIL LOFTET Måske

CaraLoft tilbyder ståhøjde helt op til 2,15 m i grundrids 650 MGH, 700 MEH og 700 MXH.

STÅHØJDE også for de HØJE

2,15 m 1,99 m 1,90 m Morten Sterup Nielsen pakkede sin teltvogn, sin hund (Buller) og ikke mindst varmt tøj og tog på en weekendtur i sin Combi-Camp teltvogn til svalereden camping og hytteby i Sæby, sidst i januar.

M

orten fortæller at det var en fantastisk tur i det smukke vinterlandskab med dags temperaturer på 4 grader og ned til -6 grader om

natten. I teltvognen havde han omkring 16 om natten (takket være en varmeovn). Morten fortæller at det ikke er sidste gang han tager på en tur i vinterhalvåret i sin teltvogn.

I køkkenet I badrum og bagerste del Under hævesengen

CaraHome fra CaraLoft fra CaraCompact fra

538.500 560.500 621.900

Dynamisk design og talrige highlights. Hos Knaus har man brugt mere end to års hårdt og minutiøst arbejde på at produktudvikle SUN I, og den vil helt sikkert sætte nye standarder. Luksuriøse Sun I tilbydes i to størrelser under 8 m og i 5 grundrids.

Aut. forhandler:

PB Scandi-Mobil A/S 8961 Allingåbro Tlf. 8648 1581 www.pb-autocamper.dk

Turen starter hos...

BY KNAUS

ww


16 Campingferie.dk

Ny campist med hår på brystet Jeg begyndte at kører med campingvogn for et år siden (2016) og har været en tur til Le Mans 24 timers løb, en campingtur på ca. 3500 km. Så kom en tur til Sverige ca. 2500 km og så kastede jeg mig ud i det store eventyr, nemlig en vintertur til Nordkapp, hvor jeg på hjemvejen skulle mødes med Peer Neslein i Jokkmokk, for at være med på hans Nordlystur til Vintermarked og Ishotellet i Jukkasjärvi. var, at Søren var kørt fra Danmark allerede den 28. december og at han lige havde været på Nordkapp, inden vi skulle mødes første uge i februar i Jokkmokk. Det or mig blev det en tur er super sejt klaret – og så helt på 8242 km, så jeg har det første år som campist alene. Det har jeg stor respekt for, kørt omkring 14.242 km slutter Peer Neslein. Her er historien om en ny med min campingvogn, fortæller campist, som kastede sig ud i et Søren Bøgelund Pedersen. stort eventyr. Peer Neslein fortæller: Søren havde meldt sig til min tur Fra lastbil til til Jokkmokk og en uge før skrev campingvogn han til mig at han var kørt i forve- Søren Bøgelund Pedersen fik en jen og om vi ikke bare kunne mø- skør idé i slutningen af 2016 vil des i Jokkmokk. Det var helt ok nogen nok mene. Søren kører med mig. Det var den sidste uge sværgodstransport med vindi januar, men hvad jeg ikke vidste møller på store lastvognstog i FOTO SØREN B. PEDERSEN TEKST BJARNE FONNESBECH & PEER NESLEIN

F

Skandinavien og næste gang han havde ferie, så ville han koble campingvognen efter hans BMW 520i årgang 2003. Ikke på en solferie, men derimod en tur nordpå i januar 2017, som så blev den næste lange ferie for ham. Campingvognen er en Kabe Briljant (4,80 m lang og 2,50 m bred) årgang 2007 med gulv- og centralvarme, og isoleret til at kunne klare 40 graders kulde. ”Med 3 gasflasker og 2 batterier (á 100 Ampere) kan jeg endda klare mig i 6 dage uden at skulle på campingplads”, fortæller Søren. I Sverige er det lovligt at campere på rastepladser eller i den fri natur, blot man følger

reglerne i Allemandsretten. Takket været Søren’s arbejde hvor han arbejder i lange perioder, kan han derefter også holde fri i andre lange perioder, så vejen var banet for en længere tur til de nordligste destinationer i Norge, Sverige og Finland. Søren B. Pedersen fortæller: ”Først og fremmest havde jeg i tankerne, at jeg ville køre en tur til Jokkmokk Vintermarked, som er blevet afholdt hvert år i de sidste 411 år og ville således gerne opleve markedet det 412. år. Planen fra starten var, at jeg skulle følges med 5 andre campingvogne derop (alle fra www.


Campingferie.dk 17

campingferie.dk), men de skulle kun på en 10 dages tur, og jeg havde jo lidt flere dage i bagagen at tage af”, siger han. ”Første halvdel af turen var mere eller mindre planlagt; jeg startede hjemme fra Isenvad (Midtjylland) den 28. december 2016, satte kursen mod Frederikshavn og efter sejlturen til Göteborg gik turen nordpå. Planen var at holde Nytårsaften i Idrefjäll (ca. 800 km hjemmefra). Det mål blev nået uden problemer. Derefter kørte jeg til Hudiksvall, for at være sammen med en svensk kammerat i en uges tid, hvor vi bl.a. kørte i snescooter på fjeldet. Det var mega sjovt (Snescooteren havde 150 hk og vejede 219 kg – en perfekt fordeling af vægt og motorkraft). Næste stop hed Örnskjoldsvik (Yderligere 240 km mod nord), hvor jeg besøgte et par bekendte. Herefter blev køreturen af mere spontan karakter”, fortæller Søren.

Polarcirklen ”Hjemmefra havde jeg iøvrigt også i TV-programmet ”Størst” set Peter Ingemann besøge Julemandens hjem i Finland (Finnerne mener han bor i Finland), så jeg besluttede mig for at næste destination skulle være byen Rovaniemi ved Polarcirklen, hvor han åbenbart bor – en køretur på omkring 600 km fra Örnskjoldsvik. Julemandens bopæl er en kæmpe turistattraktion, som besøges af gæster fra hele verden. Da jeg var der, kom besøgende så langvejs fra som Australien og New Zealand. Efter at være kommet i julestemning kom jeg på den idé, at jeg da ligeså godt kunne køre videre til Nordkapp, nu jeg var i området. Nordkapp besøgte jeg nemlig i sommeren 1992 i en Toyota Land Cruiser. Det ville være sjovt at se Nordkap ved vintertide”, fortæller Søren og tænker tilbage på en fed tur i 4-hjuls trækkeren. ”Køreturen derop fra Rovaniemi gik via Ivalo (FIN), de nor-

ske byer Karasjok og Lakselv – her holdt jeg 2 dages ufrivillig pause pga. snestorm. Nordkapp nåede jeg den 23.1.17 efter lidt over 4.000 kilometers kørsel. Stedet lignede sig selv, men der var vildt meget sne – det var virkelig en udfordring at køre i en baghjulstrukket bil i al den sne”, fortæller Søren og er glad for, at han fik købt pigdæk til hele trækket inden afgang.

Med kursen mod syd Fra Nordkapp satte jeg kursen mod syd, nemlig Jokkmokk. Det blev så næste mål, men før dette blev nået kørte jeg via de norske byer Alta og Kautokeino til Karesuando i Sverige, hvor der ligger en knivfabrik, som jeg også gerne ville se. (www. karesuandokniven.com). Efter Karesuando, Sveriges nordligste by og slutstedet fra E45 fra Sicilien, kørte jeg via Kiruna og Gällivare, hvor jeg fik en god rundvisning i en stor mine, hvor der blev brudt kobber , sølv og guld. Derefter kør-

te jeg så til Jokkmokk for at se markedet. Her skulle jeg også møde Peer og Mads fra Campingferie samt de øvrige deltagere på deres tur. I Jokkmokk var der meget flot samisk håndværk at se, ligesom det var en kulinarisk oplevelse at smage de lokale egnsretter af elg og bjørn. Det var ”kun” 27 graders frost i Jokkmokk, da jeg kom, men vejret blev hurtigt mildere. Sidste år var temperaturen helt nede på 42 graders kulde”, beretter Søren. (Se evt. mere om markedet her: www.jokkmokksmarknad.se) ”Efter Jokkmokk og hygge med deltagerne fra Campingferie.dk delte vi os i hold og kørte sydpå. For mit vedkommende hed destinationen Isenvad (altså derhjemme). Den køretur blev på godt 1.700 km og varede godt 3 dage. Jeg nåede Danmark den 8. februar efter en oplevelsesrig tur af de større”, slutter Søren Bøgevad Pedersen.


ROADCAR

MEGET MERE END EN AUTOCAMPER Roadcar 540

Læs alt om Roadcar

eller book allerede nu din fritidsbil til ferien på

fritidsbiler.dk

fra

457.000,-

Køb ell er en Road lej hos Poi car ntBiler Haslev

Alle Roadcar køres føles let som en personbil og til lille kørerkort

Lej en R oad for kun car

Roadcar 600

7500,-

0

fra

494.000,Roadcar 640

fra

516.000,-

Ferieturer Camping weekender pr. u Book d ge ir Familiebesøg fritidsb ekte på iler.dk Festivaler Kano-kajak-fisketure r Vi tage in Storbysbesøg d gerne eller bil Cykelferie o.m.a. n o s r e i p r mpe a c Som familiens nr. 2 bil o t u a e t t by Kan parkeres som personbil

Se vores brugte biler/autocamper på

fritidsbiler.dk

FINLANDSGADE 2 | 4690 HASLEV | TEL: 56314061 | MOBIL: 40374061 | AN@POINTBILER.DK | CVR. NR.: 33035462


BRUGT CAMPINGVOGN MED FULD TRYGHED

Vi har fjernet usikkerheden omkring køb af brugt campingvogn, og giver nu alle vore kunder mulighed for at vælge mellem 3 pakker, der giver tryghed for en god handel. Kom forbi og se vores store udvalg af brugte vogne eller besøg www.bije.dk

TRYGHEDSPAKKE

FINANSIERING

• 3 års tæthedsforsikring med årligt eftersyn

89 5, -

4. 95 0, -

0, 85

2.

• DCU serviceeftersyn U4. • 12 måneders 100 % Teknisk klargøring garanti på vognen af campingvognens • 6 måneders tekniske områder samt • Tempo 100 godkendelse ombytningsmulighed funktionstest af vognen inkl. 2 nye dæk • DCU Gastest (ikke alle vogne) • Garanti for at der ikke er • DCU Fugttest skjult restgæld i vognen • Klargøring til syn • Instruktion ved levering • Vejeseddel med camping- af campingvognen vognens faktiske vægt

TÆTHEDSPAKKE

Pri sp r. å r

TEMPO 100 PAKKE

Vi tilbyder finansiering med og uden udbetaling på nogle af markedets bedste vilkår, så du får sikkerhed for en tryg handel. Bijé er vejen til en vellykket ferie.

Bomose Alle 19 · 3200 Helsinge · Tel. (+45) 48 79 31 10 · www.bije.dk Åbent alle hverdage 10-17, lørdag 10-16, søn- og helligdage 10-16 (1. september til 29. februar: Lørdage lukket)


20 Campingferie.dk

Danmarks billigste campingvogn Efter to forrygende sæsoner og et navneskifte, står VEGA vognene stærkere end nogensinde før på det danske marked for små lette campingvogne.

D

ette har givet importøren INTERCAMP A/S i Lunderskov blod på tanden, og

sammen med de danske VEGA forhandlere præsenterede man helt nye modeller af den lille lette rejsecaravan på feriemes-

sen ”Ferie For Alle 2017” i Herning. En af modellerne er i et nyt eksteriør med et nyt smart design, men sidst og ikke mindst en helt ny VEGA campingvogn i ”Silver Edition”. Priserne på de nye VEGA modeller er stadigt super attraktive og starter ved kun kr. 56.900,for den mindste model.

Alle modeller kan fås med en ”GT” pakke og nu også i en ”Silver” udgave med smarte alufælge og meget mere. Se mere her: www.campingvogn.dk


Campingferie.dk 21

DEN ASYMMETRISKE OPBYGNING oser af nostalgi, men er stadig dagens bedste løsning, der giver masser af plads. I brochuren fra 1964 hedder det: ”Opholdsstuen rummer mageligt plads til et kaffeselskab på 8 voksne personer.”

Isabella – 60 år og altid klar til ferie

Isabella var en drøm, der blev til virkelighed i 50’erne. Her fik vi fjernsynet og transistorradioen. Vi lærte også at køre på knallert og scooter. Flere og flere fik egen bil – og nogle fik campingvogn - og vi lærte nye ord som trafikkaos, Romtraktat og Sputnik. I byen Vejle i Danmark valgte en mand ved navn Søren Odgaard at gøre campinglivet til sin levevej og starter blandt andet med udlejning af telte. Velstanden stiger og flere vil eje i stedet for at eje, så Søren Odgaard starter produktionen af bl.a. villateltet Capri med alle de erfaringer han havde fra at udleje telte.

Ferier kan ikke gøres om

Søren Odgaard havde en højere mening med hans idé og virksomhed. Han ville ikke bare producere telte i en fornuftig kvalitet til en fornuftig pris: Dengang var ferien meget kortere end den er i dag, men dengang som nu gælder det: Ferier kan ikke gøres om. Derfor var det et must for Isabella, at der aldrig bliver Mr. Camping gået på kompromis med kvaliteSøren Odgaard havde nok aldrig ten eller de mange detaljer, der sikrer gode campingoplevelser forestillet sig, hvor god en idé, og det fulde udbytte af ferien. han havde fået og hvor meget han som person kom til at betyde for camping. Ikke bare i Dan- Feel the Moment mark, men i hele Europa, hvor Isabella går også tilbage til røddet er de færreste campister, der derne med en ny udgave af et ikke kender navnet Isabella. klassisk villatelt fra 1964 med

navnet Moment 300 og det helt enkle Moment 180. De har årtiers drømme om campingoplevelser indbygget, men først og fremmest er de i kvalitet en 100% nutidig udgave af Isabellas kvalitet og sans for detaljer.

Sådan fortsætter vi - og vi glæder os til at være med de næste 60 år. Se mere her: www.isabella.net


22 Campingferie.dk

Det at være ung campist og

uafhængig


Campingferie.dk 23

Kristine og Jesper Geerthsen Olsen på henholdsvis 28 og 33 år købte en mindre Adria campingvogn som de rejser i sammen med deres 2 små hunde. Kristine er salgsleder, og Jesper er elektriker og arbejder med alarmmontering. Turerne går mest til udlandet, gerne Italien, hvor Rom indtil videre har været den længste tur. Vognen har Jesper optimeret, så den kan bruges hele året. Næste langtur kunne gå til Nordkapp. det, skal 12 volt laves om til 230 volt. Så vi fik brug for en inverter. Grunden til valget af Victron a vi i 2013 beslutteEnergy - Pure Sinewave Phoenix de os for, at købe en 12/500 inverter er blandt ancampingvogn, valgdet pga., at der er tilgang via sin te vi vognen ud fra, hvor meget vores daværende bil smartphone, tablet eller pc. Her kunne trække. Det skulle derfor kan man blandt andet, holde øje med, forbruget og batterispænvære en let rejsevogn – det bedingen. tød jo så, at der ikke var meget Nogle færgeoverfarter plomudstyr i vognen. Vi gjorde det berer gasflasken, så den ikke kan klart, at vi ville være uafhængig tændes. Er man på færgeoveraf strøm. Vi var helt grønne infart, kan man tænde for køleskadenfor camping, og derfor var bet på henholdsvis 12volt eller der nogle ting, vi ikke lige tæn230volt, vores monterede udstyr ker over. Men vi er blevet meget kloge- har indbygget batterivagter, så man behøver ikke, at være bere, i de 3 år vi har haft vognen. kymret, om at batteriet bliver En af de mange store spekuafladt. lationer og debatter, er kørsel Vores omformer vejer 3,9 kg med køleskab på strøm. 0g kan levere 5 liter varmt vand Det er vi blevet meget mere på 30-50 min. kloge på. KRISTINE OG JESPER FORTÆLLER:

D

Hvad med varmt vand? Vi vil have muligheden for, at kunne holde ind, med campingvognen uden, at skulle tænke på, om vi har gas nok til køleskabet, eller om vi kan bruge vandvarmeren mm. For at kunne

Her ses en udmåling, der viser bilens spænding under kørsel som det beskrives.

Hvor kommer strømmen fra? En ting er, at man gerne vil være uafhængig, men hvordan laver man så sin egen strøm? Man skal have et solcellepanel og gerne lidt sol. Men man

skal have en regulering for at udnytte panelets høje spænding. Vi har monteret flg. Solcelle regulering, Ultra-fast Maximum Power Point Tracking - Blue Solar MPPT 75/15 med opkobling via bluetooth til vores smartphone/tablet.

spænding, som typisk er på et 19-22 volt herunder paneles maksimale effektpunkt for størst muligt indladning. MPPT giver en ekstra udnyttelse på 10-30 %. Til fordel, kan man montere, 2 stk. paneler i serie. Her stiger panel spændingen til det dobbelte, og indladningstiden vil blive længere og forskellige type paneler kan sammenkobles. Dette setup, vedligeholder batteriet via solcellen for tidlig forår til sent efterår. På den måde undgår vi at have 230 volt tilsluttet ved stilstand.

Strøm på farten? Den har en del, nyttige funktioner som. • Forbrugs udgang. • Battery Life: intelligent batteri management. • Programmerbart batteri lade kurve. • Dag/nat timing og light dimming valgmulighed. • Programmering, real-time data og historie display valgmuligheder. Vi har monteret en 100 watt monocrystallinsk solcelle fra Camper.dk, Cleversolar ES-100. Panelet vejer 7,6 kg, MPPT regulering vejer 0,5kg. Fordelen ved MPPT frem for det traditionelle PVM er, at førstnævnte udnytter spændingen, mellem batteriets top lade spænding og solcellens max

Vi har valgt en såkaldt booster/ konverter, så vi kan oplade batteriet i campingvognen, imens vi er på farten gennem bilen. Det gøres med henholdsvis en Orion-Tr DC/DC 18A (220w) konverter som er isoleret, foruden en Danpower Dan 1212H. Eftersom moderne biler, indlader anderledes pga. deres brændstof besparende program, så er spændingen på bilens batteri markant lavere. Derfor bruges en booster, som laver en højere spænding, end den får ind via bilens generator. Kort fortalt, så afgiver bilens generator en spænding, f.eks. 14,6 volt i en lille tid, når batteri så er opladt, så falder denne til mellem 12,8-13,15 volt målt på bilens batteri. Når bilen så motorbremser, stiger spændingen igen til over 14 volt, men sådan kan man jo ikke køre langt.


24 Campingferie.dk

Det at være ung campist og

uafhængig Det har været en udfordring, at få den korrekte ladning til at virke, pga. spændingsfald i systemet. Dette kun pga. moderne bilers ladesystem, da alle bilproducenter ønsker at spare på brændstofforbruget.

Opbevaring af strømmen!

ren med henholdsvis 13 eller 4A. Der er sket meget, siden vi skrev under på slutsedlen, til vores lille hjem på hjul. Vi er blevet en del klogere med hensyn til, at gøre ferien mere fri. Camping er jo noget, man gør for at komme tættere på naturen, slappe af og opleve noget hele ferien. Men det behøver vel ikke at være primitivt? Vores campingvogn er en Adria Aviva 390 PS Lite – en af de lidt mere primitive mht. teknologi. Det er en fin lille og let rejsevogn, men absolut ikke lavet, til den uafhængige campist.

Kernen i el-nettet, er et AGM batteri, fra producenten Exide. Størrelsen på dette er 92Ah. (Det er testet, med en batteri tester, til at yde omkring 99Ah). Tilknyttet batteriet, har vi en 4 trins 230 volt lader, som ikke kun lader batteriet op, men også vedligeholder det om vinteren. Det er en Blue Power IP67 Charger Orion-Tr DC/DC 18A vejer 1,3 kg. 12volt 13/4Ampere. Den kan Danpower – Dan1212H vejer vedligeholde batteriet om vinte- 800gram.

Vi har optimeret varmen, så vi nu kan bruge vognen i de kolde måneder. Derudover er el nettet lavet om, så det ikke er afhængigt af, om vi er i nærheden af 230 volt. Det er blevet gjort med Victron Energy og Danpower´s inverter, konverter, solcelleregulering samt batterilader. Batteri vejer omkring 26 kg.

Hvordan er det så gået? Man må sige Victron Energy formår, at gøre uafhængig til virkelighed. Victron Energy, er en hollandsk producent. De formår, at lave en masse gode produkter, med f.eks. bluetooth adgang, VE. Direct. Det er vi faldet for, da det gør både brugerfladen og monteringen nem. Og så yder de 5 års garanti - hvor andre producenter, kun yder 2 års garanti. Med disse komponenter, har vi mulighed for at være uafhængige i solskinsmånederne. Hvis man har i tankerne, at vi

var helt grønne inden for camping for 3 år siden, er der sket en del og vi har formået at få udstyret vognen med diverse udstyr, som giver os indladning, batterivagt og strømlagring. Det giver en hvis tryghed, at have monteret dette udstyr med diverse batterivagter så man skåner ens batteri for dybdeafladninger. Alt udstyr, er monteret således, at det er lige til at tage ud, ved evt. salg af vognen. Man kan læse mere om udstyret på: www.victron.dk www.lectron.dk

Uforglemmelige øjeblikke

I alle Weinsberg modeller oplever man de samme værdier: Tysk ingeniørkunst, høj kvalitet og rigtig meget for pengene. Her får man f.eks. masser af standardudstyr for pengene.

Masser af standardudstyr:

Vælg mellem 11 forskellige - bl.a. disse bestsellers:

CaraOne 390 QD Fås fra 108.900,-

Agent: Procamp Tlf. 7631 4444

CaraOne 450 FU Fås fra 128.900,-

CaraOne 550 QDK Fås fra 145.500,-

Find din nærmeste Weinsberg forhandler på weinsberg.dk

• Sporstabilisator Winterhof • Kassette kombirullegardiner • Myggenetsdør - hel • Serviceklap • Midi Heki tagluge • Gulvvarme (550 QDK - 740 UDF) • Hjulstøddæmpere • GFK glasfibertag • Baldakin med belysning i køkken • Gasvarmeovn Truma 3004 (740 UDF Truma SL 5004) • Køleskab Dometic 107 ltr. • Dometic keramisk kassettetoilet

Alle os med weinsberg

BY KNAUS


Allegra 475

g

i in os ne ern ød er H M ess & m nse på de ,O

Antarès Style 420

lla

Be

8 specialvogne til det danske marked, med lav vægt og masser af udstyr

kr.

kr.

135.900,-

159.900,-

Besøg din lokale Caravelair forhandler og få special brochuren, hvor du kan se mere om udstyret i de 8 vogne. Se også Caravelairs mange andre modeller.

Antarès 335

Antarès Style 400

Antarès Style 450

Egenvægt fra 665 kg

kr.

95.900,-

Antarès Style 470

kr.

135.900,-

kr.

kr.

135.900,-

114.900,-

Antarès Style 476

Allegra 450

kr.

135.900,-

Se forhandlere på www.campingagenten.dk

kr.

159.900,-


26 Campingferie.dk

Pak, klik, kør - så let er Camp-let To camping ikoner rykker sammen Når Camp-let i år udstiller på samme stand D3210 som Isabella er det med god grund. Selve teltdelen af Camp-let har i mange år været fremstillet hos Isabella og de er fx begge repræsenteret på de samme markeder i Europa. Med andre ord er der mange grunde til, at Camp-let i

efteråret er blevet, som der står på Camp-let’s website: Member of the Isabella Group.

Næsten ens historie – og samme værdier Begge virksomheder har været drevet af ejerfamilierne siden starten. Isabella blev startet i en garage i Vejle i 1957 af Søren Odgaard. Året før konstruerede


Campingferie.dk 27

Christian Nissen i Gram en sammenklappelig teltvogn. Det var dog først i 1969 at den Camplet, som vi kender i dag, kom i produktion. Begge virksomheder bygger på de samme værdier: Høj kvalitet og et vedvarende ønske om at udvikle og forbedre. Sammen kan de nu sikre, at endnu flere får gode campingoplevelser.

køkkenet ud, 2) Luk vognen op og 3) Fold fortelt og sovekabine ud. Helt enkelt. Når man skal vælge Camp-let model, er der også 3 muligheder: Camp-let 2GO, Camp-let Classic og Camp-let Premium.

Hvor meget komfort vil du have?

udstyrs niveauet er skruet ekstra op med fx luksuskøkken og mulighed for fortelt og solsejl.

Din personlige Camp-let Ikke to campister er ens. Derfor kan man ikke bare vælge mellem 3 modeller, man kan også

skræddersy dem, så de passer til familiens behov både med komfortudstyr og udstyr, der øger anvendeligheden fx beslag til montering af cykler. Eller bøjler, der giver mulighed for at opbevare en Camp-let på højkant i garagen.

Camp-let 2GO er basis udgaven med masser af muligheder for, Pak – klik – kør når behovet opstår, at tilkøbe I campingoplevelser med Camp- ekstraudstyr og opgradere på både udstyr og komfort. Camplet går tallet 3 igen: For det let Classic er Camplet koncepførste er ferie med Camp-let tets stærke kort med mere plads helt enkel: Man pakker, klikker Camp-let’en på anhængertræk- og udstyr, der er tilpasset alt det, en ægte Camp-let campist har ket og så kører man: Ferien er brug for. Endelig er der Campstartet. Det samme gælder, når let Premium, hvor komfort og man når frem til målet: 1) Slå

Den prisvindende teltvogn

Giver dig den bedste ferie

O ARS IN A R

TW

W

LIG H

GH

DS

SE

R AWA R

W RO

YE

st

A

A

L

AN

IN

UBS

1

ER

I LE

Y E A RS

CL

SEV

T LE I S U R E

RA

E C A R AV

R AL VE

EI

H ·T

T

Camp-let | giver dig den bedste ferie | www.camp-let.dk

✓ ✓ ✓ ✓

Minimal forøgelse af brændstofforbrug Lav vægt – ingen vægtafgift Lav højde – frit udsyn bagud Større kørekomfort end campingvogn

Member of the Isabella Group

Nycampist blad 55 marts 2017  
Nycampist blad 55 marts 2017  
Advertisement