Page 1

e i r e f g n i p cam Maj 2017 # Blad nr. 56

in familie d g o ig d l ti Det bedste

.dk

e campingferie d a l b 2 Maj 2017 # Blad nr. 56

Det bedste til dig og din familie

.dk

i ét

n o i t ira p s in e i r fe 2 bladecampingferie Marts

# Blad nr.

55

til dig og din

familie

t mpis nyca

Marts 2017

#

55 Blad nr.

e til dig Det bedst

og

2 bladecam Januar

# Blad

2 blade

nr. 54

til dig

til dig og

familie

Januar

Det

2017

# Blad

bedste

nr.

54

til dig

og din

familie

rie

2 blade

Januar 2017 # Blad nr. 54

i ét

autocampernyt .dk Det bedste til dig og din

familie

i ét

fra

Costa Brava

Telte

GRATIS

Autocampere

Tag

magasinet

Fortelte

med

Teltvogne

Alsace

GRATIS

Nyheder fra

Tag magasinet

Düsseldorf

Vintercam Vintertest ping Danmarks billigste : campingv ogn

Campingpladser

med

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser

2 blade ét

Januar 2017 # Blad nr. 54

.dk autocampernyt Det bedste til dig og din

i

Januar

2017

# Blad

nr. 54

til dig

bedste

familie

2 blade

og

din

familie

Lej en autocamper

ferie

i ét

.dk

camping

Det

Tag

med

Nordlystur

Kompressor- Køjevogne køleskab til børnefamilien

Alsace

Fortelte

Nyheder fra

Düsseldorf

til vinterhalvåret

med

GRATIS

fra

Telte

Tag magasinet

med

Düsseldorf

Costa Brava

Campingvogne Campingpladser

Fortelte

Autocampere

Campingvogne

Teltvogne

vinterfort elt Autocampere

Læs om de forskellige typer autocampere: Kassevogn, Alkove, Delintegreret, Helintegreret, Liner

modeller

Guided campin e gture

GRAT IS

Tag

Fortelte

Tempo 100

Guidede campingt Ulveskans Nordlystu ure: en, Rhinen ren,

2017

GRATIS

Tag magasinet

Isabella

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser

Nyheder

Campingudstilling Odense Københav er: og Herningn,

til vinterhalvåret

Fortelte

Campingvogne

Kompressorkøleskab

.dk

Tag

med Nordlystur

Køjevogne til børnefamilien

Lej en Nyheder autocamper Düsseldorf

2 blade

.dk

campingfe

i ét

din familie

.dk

pingferie

og din

yt .dk autocampern Det bedste

2 blade i ét

ilie fam

2017

Det bedste

i ét

nr. 54 Januar 2017 # Blad

ie din famil

Telte

magasinet

med

Teltvogne

GRATIS

Tag magasinet

Campingpladse

Nyt fra forhand lere

r

med

Gode råd til nye r campiste arks

Camping trækkere ogcamingvog ne

Hyldest til Hobby ark Danm n 31 år gam Italie campingvomel gn d n a l renoveret Hol Lufttelte t pis ge Briding e ycam Ny gasgrill ladt n erie walk b 2 i é ngf Autocampe ns re i Zare tte mp y G h a e Le k tt RA c e fis Tag mag TIS rejsecampi asin et m ngvogne ed in og d

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

yt .dk

mpern adeautoca 2 bli ét ferie Re nr. 54 Januar 2017 # Blad

Det bedste

til dig og

din familie

2 blade ét

Januar 2017 # Blad nr. 54

autocampernyt .dk Det bedste til dig og din

i

2017

# Blad

nr. 54

til dig

og

din

familie

bedste

nr.

54

til

dig

og

din

.dk

Lej en autocamper

ferie .dk

Tag

med

Nordlystur

Kompressor- Køjevogne køleskab til børnefamilien

2 blade i ét

# Blad

Det

i ét

camping

Det

2017

familie

2 blade

ng mpi ca Januar

Januar

Alsace

Fortelte

Nyheder fra

Düsseldorf

familie

til vinterhalvåret

GRATIS

Tag magasinet

med

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser

Nyheder

Tag magasinet

g-

med

Campingpladser

Costa Brava

Fortelte

Autocampere

Telte

nger: Campin avn, udstilli Københ Herning e og GRATIS

fra

Düsseldorf

bedste

Campingvogne

Teltvogne

.dk

og

din

familie

pernyt

til dig

familie

din

og

54

Det

i ét

2017

modeller

med

Campingpladser

Teltvogne

Telte med

GRATIS

GRATIS

Tag magasinet

med

Tag

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne Tag

Düsseldorf

Kompressorkøleskab Alsace Nyheder

Campingvogne

magasinet

Teltvogne

nr.

dig

til

Tag magasinet

Fortelte

Autocampere

Telte

Fortelte

2017

#

bedste

GRATIS

Costa Brava

fra

Januar

Fortelte

til vinterhalvåret

fra

Düsseldorf

2 blade

Køjevogne

Autocampere

Blad

Nyheder

med

Nordlystur

Campingvogne

autocam

2 blade i ét

Tag

til børnefamilien

.dk

nr. 54

bedste

autocamper Lej en

# Blad

Campingpladser

2017

Det

billigste potage Danm pingvogn udstilli r fra cam GRAT nger IS

Guided gture: turen, forskellige typer campin autocampere: NordlysRhinen nsen, Kassevogn, Alkove, HeDelintegreret, Ulveska lintegreret, Liner

Odense de ferieLæs om

ecamping i ét 2 blad Januar

Telte

. 56 ad nr # Bl

ig til d ste bed Det

2017 Maj

2017

Det bedste

i ét

Camp ingvo gne

amping Vinterc est: rks Vintert e Danma gvogn rtelt billigst campin a vinterfo re Isabell

Telte

gne

GRATIS Tag magasinet

med

dser

Campingpla

Teltvogne

Fortelte

Autocampe

Campingvo

Autoc ampe re Fortel te Teltvo gne

tvogn, Telt, telingvogn, camp amper autoc

Telte

55

nr. # Blad

Marts 2017

og din

e til dig Det bedst

nr. 54 Januar 2017 # Blad

Det bedste

til dig og

Januar 2017 # Blad nr. 54

autocampernyt .dk Det bedste til dig og din

i

Januar

2017

# Blad

nr. 54

til dig

og

din

bedste

til

dig

og

din

familie

.dk

Lej en autocamper

ferie .dk

Tag

med

Nordlystur

Kompressor- Køjevogne køleskab til børnefamilien

2 blade i ét

54

i ét

familie

camping

Det

nr.

familie

2 blade

ng mpi ca

# Blad

2017

Det

Alsace

Fortelte

Nyheder fra

til vinterhalvåret

GRATIS

Tag magasinet

Düsseldorf

med

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser

g-

Nyheder

GRATIS

fra

Tag magasinet

med

Düsseldorf

Campingpladser

Costa Brava

Fortelte

Teltvogne

Autocampere

Telte

Campingvogne

Odense de ferieLæs om .dk

ecamping .dk

pernyt

familie

din

og

54

nr.

dig

til

Blad

Fortelte

til vinterhalvåret

GRATIS Tag magasinet

med

Campingpladser

Fortelte

Teltvogne

med

GRATIS Tag

magasinet

Kompressorkøleskab Alsace Nyheder

Düsseldorf

Campingvogne

Telte

amping Vinterc est: rks Vintert e Danma gvogn rtelt billigst campin a vinterfo re Isabell

Telte

ferie ng mpi ca .dk

# Blad

nr.

54

til

dig

og

din

familie

og

din

familie

pernyt

til dig

Teltvogne

Fortelte

familie

din

og

54

Kompressorkøleskab Alsace Nyheder

54

.dk

pernyt

#

nr.

54

til

Blad

2017

#

bedste

Januar

Det

.dk

dig

og

din

familie

autocamper Lej en

autocam

i ét

2 blade

Campingpladser

med

Teltvogne

magasinet

GRATIS

til vinterhalvåret Fortelte

Tag

Fortelte

Campingpladser

Autocampere

din familie

Isabell Teltvogne

i ét

nr. 54

til dig og

KompressorTag med køleskab Nordlystur på Alsace Nyheder Køjevogne til børnefamilien fra

# Blad

Düsseldorf

magasinet

gne

gne

Campingvo

Autocampe

Tag magasinet

med

med

dser

Campingpla

Teltvogne

Fortelte

Tag magasinet

dser

Campingpla

TIS GRA

med

Tag

ogne

Campingv

med

Teltvogne

Autocamp

Telte Telte

Tag magasinet med

GRATIS

Fortelte

Autocampe

Campingvo

Fortelte

2 blade

2017

Det bedste

Januar

Tag

Telte

GRATIS

Tag magasinet

GRATIS

tvogn, Telt, telingvogn, camp amper autoc

med

GRATIS

Campingvogne

til dig

og

din

familie

Telte

Düsseldorf

fra

nr.

dig

til

Det

i ét

2 blade

magasinet

Campingpladser

med

Tag

Autocampere

2017

#

bedste

med

Campingpladser

GRATIS

Campingvogne

Januar

Tag magasinet

Teltvogne

Telte

i ét

nr.

Ulveska

GRATIS

Fortelte

Campingvogne

amping Vinterc est: rks Vintert e Danma gvogn rtelt billigst campin a vinterfo re Telte

Blad

Fortelte

til vinterhalvåret

Autocampere

Telte

campingferie

2017

Køjevogne

Costa Brava

2 blade

bedste

med

Nordlystur

fra

Düsseldorf

mode2017 ller

Blad

Nyheder

Autocampere

Januar

Tag

til børnefamilien

autocamper Lej en

autocam

2 blade i ét

Nyheder

Det

.dk

.dk

nr. 54

bedste

.dk

# Blad

Det

Düsseldorf fra

2b la i d e

autoc ét am pern yt 2017

Odense

ferie

ecamping

Januar

i ét 2 blad

g-

nger: Campin avn, udstilli Københ Herning e og Guided gture: turen, campin Rhinen Nordlys nsen,

bedste

Costa Brava

Det

Campingvogne

2017

Læs forskeom autoc Kasse lligede Delint ampe linteg vogn, re:typer egrere reret, Alkove t, LinerHe- ,

Januar

.dk

2017

modeller

Hyldest til Hobby

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

Campingvogne

Teltvogne

Det

i ét

2 blade

Køjevogne

Autocampere

Telte

Fortelte

2017

#

bedste

med

Nordlystur

Costa Brava

fra

Januar

Tag

til børnefamilien

fra

Düsseldorf

Autocampere

autocam

Nyheder

magasinet

ladser

dig

familie

Campingp

til

din

2 blade i ét

Teltvogne

nr.

og

gvogne Campin

mpere Autoca

Fortelte

Fortelte

Blad

til dig

ere

#

te ds t be De

s 2017 Mart

nr. 54

bedste

autocamper Lej en

# Blad

Campingpladser

2017

Det

i ét 2 blad

ilie fam

er gplads ne Campin Teltvog

Danmarks billigste vogn camping 0 10 mpo de Te de re Guingtu fra mpi ca Nyt ere dl an GRATIS forh

nger: Campin avn, udstilli Københ Herning e og Guided gture: turen, forskellige typer campin autocampere: NordlysRhinen nsen, Kassevogn, Alkove, HeDelintegreret, Ulveska lintegreret, Liner

bedste

Januar

din

Fortelte

Gode råd til nye r campiste

kyt

din familie

2 blade ét

Januar

og

mpere Autoca

mag asin et med

Camp ingpla dser

ie famil

mpern .d adeautoca 2 bli ét ferie

55

gvogne Campin

GRATIS

Tag magasinet med

Campingtrækkere og camingvogne

fra er r taginge Tel po te Re dstill u lte Te

e gn vo ing mp Ca

er gplads ne Campin Teltvog

IS GRAT Tag

et med asin mag

ne og ltv Te

er ds pla ing mp Ca

Campingvog ne Autocam pere Fortel te Teltvogn e Camping pladser

re pe am toc Au

lte rte Fo

t telle Isho er nt d l ho meråbe som b lu elsk Ford K-Camp fra D

pere cam Auto ne gvog in p Cam Telte

GRATIS

et med Tag magasin

ser plad ping Cam ne ltvog e T lte Forte

31 år gammel campingvogn renoveret

Lufttelte Ny gasgrill Autocampere Lette rejsecampingvogne

GRATIS

Tag ma gasine t med

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser Omslag.indd 1

21-05-2017 22:18:20


BLIV KLAR TIL SOMMER-FERIEN - kør på KLAR oplevelserTIL medSOMMER-FERIEN dit eget hotelværelse BLIV - kør på oplevelser ditFERIEVOGN eget hotelværelse Adria Adoramed 613 LÆKKER MED SUPER DEJLIG INDRETNING OG GOD PLADS Adora 613 PK har613 børneafdeling og god plads til heleSUPER familien. Adria Adora LÆKKER FERIEVOGN MED

UL - nyhed med enkeltsenge OG og ægte DEJLIG INDRETNING GODrundsiddegruppe. PLADS HT og UT kommer på lager i juli med dejligt stort Adora 613 PK har børneafdeling og god plads til hele familien. endebadeværelse og hhv enkeltsenge UL - nyhed med enkeltsenge og ægte rundsiddegruppe. og fritstående HT og UT kommer på lager dobbeltseng. i juli med dejligt stort endebadeværelse og hhv enkeltsenge og fritstående dobbeltseng.

NYHED NYHED

ÅBENTALLE HVER DAG - HELE SOMMEREN ÅBENT HELLIGDAGE FRA10 10- -16 16 ÅBENTALLE HVER DAG - HELE SOMMEREN ÅBENT HELLIGDAGE FRA

SOV GODT

KÆMPE UDVALG AF KÆMPE UDVALG AF CAMPINGUDSTYR CAMPINGUDSTYR

SOV GODT

BESØG OGSÅ VORES BESØGWEBSHOP OGSÅ VORES WEBSHOP

Hobby Excellent UFF Hobby Excellent 540540 UFF

STOR Pantone 187 STOR Pantone 187 CC CMYK 10 100 CMYK 10 100 8989 2020 TELTUDSTILLING TELTUDSTILLING Komforbi forbiogog nye telt Kom sese ditdit nye telt ogog få få denrigtige rigtigevejledning vejledning inden køber. den inden dudu køber.

DEJLIG VOGN TIL TO DEJLIG VOGN TIL TO MED FRITSTÅENDE DOBBELTSENG MED FRITSTÅENDE DOBBELTSENG

Med Excellent du sove Med Excellent 540540 UFFUFF kankan du sove somsom der- derhjemme og nemt komme ogafudsengen. af sengen. hjemme og nemt komme i og iud campingturen uden gåkompromis. på kompromis. NydNyd campingturen uden at gåatpå

Regionensstørste størsteudvalg udvalgafafcampingvogne campingvogne - kom forbi oplev vores mange vogne inden du bestemmer Regionens - kom forbi ogog oplev vores mange vogne inden du bestemmer dig dig Mønten 6 • 6000 Kolding Mønten 6 • 6000 Kolding Tlf. Tlf. 7633 2080 7633 2080 Åbningstider: Hverdag 10 -10 17- 17 Åbningstider: Hverdag Lør/søn 10 -16 Lør/søn 10 -16

Se Se komplet listeliste overover nyenye og brugte komplet og brugte vogne på www.kg-camping.dk vogne på www.kg-camping.dk Campingferie_maj1/1.indd 1 Annoncer.indd 2 DCU_5_sommer_2017.indd 1

11/05/2017 19.21 15-05-2017 17:08:40 11/05/2017 14.15


72 Campingferie.dk op mange kunder, legaerpermanent arbejdet hårdt på kan atmerikvinde mød Jyskogså Caravan på med ikke tilføres en strøm fra ozonen og måske af lugtCenter frai et hund, og kattelugte, tis, gær, lugten og aktuelle det du fra Helsingørhundeog Allanfor fra firmaets januar 2013. nen ogandet der luftes ud indtil Arbejdstøj hænges skab Jambo Feriepark er de sidste 5 år kåret til sort og grå. med til de Silkeborg, janyt og såtøj mig selv. De danske Preben Nielsen fortæller: Sidste ventilationenEnslukket. Danmarksvia bedstegod campingplads og har og vogn, kælder, skurvogn, elevator, og atikkeer firmaet kundernes tillid, service messerne. stikkontakten. behandling vil normalt kræve en normal andre toPå ved heldigvis helt år lærte jeg simpelthen såcampister. meget kloak, kaffeer sparringspartner med en Ozon generator. PB Autocamper Allingåbro Prisen kendes ikke på nuværendet ligeledes vundet internationale priser for billedet varsler er udesom af sæder ogflaskehulrum. (ca. en ozon generator, hvorefter ge- Gasalarm hvad de går ind til :-). Men meget om hvad man egentlig kan sin høje kvalitet. tiden er maskilignende. for campisterne. ”Jysk godher kontakt tilselvlige kunderne. de tidspunkt, men en rækketoiletter af nogle af de varme•trøjer som Du kan og møde Jysk Caravanog Center koster ca.og 30gået øre slukkes i strøm. rengøring og støvsugning, så Når udsætte sig og ikke mindst Arbejdstøj, emner somCaravan lugter Men er først lidt inforUdover dem generelle høje standard har set udegasser kulilte. Alarmen er 12 2 timer). Herefter lugter bilen af neratoren startes, efter ca ½ time Camp-letten for. JegCampingnyt.DK tager jo kundegruppe til Jambo udnævnt en speciel de danske campingforhandlere du selv kan se nærmere på hvis og der luftes ud indtil ozonen hænges i generatoren etAalborg skab med Center er madlugt et campingfirma, hvor Arbejdstøj ”Vi mååromkring sige, at i vi gerne har villet blot afsærlige sted en helt almindelig på timer messerne iozon både og nen 2-3 med muggent, mation en Ozon VIPhvad gæster, nemlig børnene. i camp-letten. Sidste deltog rm kaffe V og kan monteres direkte på ingen ting og virker ren og frisk. burde alt lugt i tøjet være væk. Camplet, ikkeosnoget meddu ekstra ”Hos er børnene i centrum. Når vi Campingferie Vinter har allerede fået disse nyheder besøger er ude af sæder og hulrum. (ca. en ozon generator, hvorefter min søn, menvise nu erat han kommet gulvvarme eller lignende. Jegtænker kunderne skaludføle sig hjemme der er kommet nyevipå boller Herning, hvor firmaet vil stillegemed udvikler vores feriepark på børorpligtenJambo Feriepark batteri eller på omformer. Let i deres forretninger. Camp Hampen Sø Camping har min petroleumsovn og min nenes behov, og vi elsker at se, hvor meget Ozonen kommer ind i alle sprækpå gymnasium og det skal jo tager Preben 2 timer). Herefter lugter bilen af neratoren startes, efter ca ½ time dyne ogdet det erparadis det. Visiger Christina børnene trives hos os” Egeog få 2013. en hyggelig ogergode suppen når handler om et stærkt hold, klar til at informere –egen børnenes Foret isnak trøjerne en slags Teddylørdag den 23. november er SørenCen- passes, så i årpå at montere. Spørg din forhandbliver vi i stedet k Caravan Jambo Feriepark. havdelund, ca.315 graders frost ogUdover det pladsens Vi er altid Campingny Alternativer: keraltoglugt i madrasser, så deingen CAmpINgNyT.DK Campingferie.dk 3 ting og virker ren og frisk. i tøjet væresæder, væk. faciliteter er der i hele sommerferien var ikke noget problem atNavnet holde bedst friske bear somOlesen, er dejligt varmt atburde have pået de smarte og varme råd”, fortæller Søren der at yde den nye som gamle kunder om de Detcampisterne blive 2 af mp-Let omfattende aktivitetsprogram, hvor der n.dk Winter personer på turen. på en god ler. Vejledende pris kr. 595. varmen. Vil man have at det skal gå hurholder helt op med at lugte. på. bag Tuxer i Danmark trøje som Peer på hedder leges, udfordres, læres og knyttes masser af har handel Ozonen ind 2014 i alle sprækI 2013 udgaven vil man kunne mine rigtige mulige gode venner Emfra 23.-27. også fortællerhvor atManden firmaet netop service”, fortæller Søren mange kommer spændende nyheder. år nu er fjernet. Jeg tænker også venskaber. pladsens nabo, Fårup følge nye os fortæller: på facebookOgså (www. campingvogn er tvangsPeer Neslein Bonnicksen som altidbruge siger campingvognen. Jeg har Tuxer Odie Black Melange, mens er Perder Camping merik fra Helsingør og Allan fra tigere eller lokalet er større, kan Sommerland, understreger CAmpINgNyT.DK facebook.com/hbcc.dk) samt påstedets karakAlternativer: ker og i madrasser, sæder, så de Campingnyt.DK nu har mange 2014 modeller Olesen, som føler at mange LE Camping blev Årets Campingforhandler 2013 Campingnyt.DK t.DK ter af ferieeldorado for børn. Holder man 4 Campingferie.dk ”med Tuxer på at kroppen, den Mads har Odie Grey så jeg vores hjemmeside www.hbcc. Silkeborg, jaNu og så migder selv. De rtæller: Sidste når vi er på en tur større og hunden rejstHvad madrasser og flyttet hynder, lidt påman beslutter sætte er du står i ferie brugsanvisningen, atpå erudluftning, på Jambo Feriepark kan man nemlig vælge maskine. gør den: dk, hvor jeg vil fortælle om turen Vil man have at det skal gå hurholder helt op med at lugte. hjemme form afpå Cabby 650 FT er han tidligere kunder måske ikke har kombinere campingferien med fri adgang altid toppen” og det Melange. Damemodellem somilade heldigvis ikke helt lthen så meget andre to vedman I starten af 2013 in fra jeglukke kører fra Holbæk kommer indskal og er våd.passe Det lugter så luften kan cirkulere vognen. til og den køre natten i biler skal luftindtag og tilden til Fårup Sommerland. kørte LE Camping i FrederiksI starten af lige 2013 inviterede på med: maskine til istrøm, så CaravanCenter og til vi ankomtigereHvad eller lokaletman er større, kan hvad de går ind til :-).at Men meget ntlig kan også, så detLOO), må være rigtigt nok.Tilslut Signestod har på er medCaienna hætte og (MED Campingnyt.DK Campingnyt.DK CABBY 620 vidst han som ny ejer for Campingnyt.DK Campingferie.dk Campingnyt.DK LE Camping blev Årets Campingforhandler 2013 mer i Østrig. I år vil jeg på vejen t.DK havn ogover, overraskede Ulla og jeg ikke skal Campingferie.dk deres mange man måske ikke så meget selv, Næste morgen lufter jeg vognen en dag hvor andet, men det kan jeg ikke på min Se mere på www.jambo.dk Holbæk CaravanCenter & Marine g ikke mindst CaravanCenter &tusinde Marine gennem den tyske autobane CAmpINgNyT.DK Ozon er omdanner man vælge envirkningsfuldt. større maskine.Man må tusinde Hvad gør den: generatoren ilt (02) til læsere til Søren Mortensen med Pokalen læsere til at deltage og Alperne i Østrig, selv lave og eg tager jo men gæsterne gør. De kan måske ud nogle timer før jeg lægger kørte til LE Camping i FrederiksI starten af 2013 inviterede Campingferie morgen, frokost og aftensmad stemme på den c ikke opholde sig i lokalet, når en ozon (O3) som nedbryder lugte Hvad skal man passe på med: Tilslut maskine til strøm, så generator er og kan. Campingferie har prøvet en og titlen Årets Campingforhandstemme på den campingforelt almindelig Vi vilhynderne på plads. bare ikke lide at sige noget. havn og overraskede Ullamere og om det på facebook. deres mange 72 Campingferie.dk Sun Living handler som de m Ozon generat CaravanCenter &Campingferie.dk Marine handler som deFeriepark mente et med ekstra Ozon behandling er virkningsfuldt. ManBetjening må omdanner generatoren iltligesom (02) til solen Comfort, 710 LTF Comfort. foregår. ogL bakterier. Præcis Jambo erog deskulle sidste til ler 2013. Producenten også fortælle lidtfølgende: om brændstofoplyser Ozonlæsere generator hvad var Søren Mortensen med Pokalen tusinde til atbedste deltage og5 år kåret Danmarks campingplads og har Nu kan jeg give vognen en Jeg er faktisk ganske overrasket have titlen ”Årets Gode råd og informationer gnende. Jeg En række afAutocamper nøgleordene i kan. for- på have titlenligeledes ”Åretsvundet campingfores økonomi turen og hvad vi vor : PB Allingåbro Se ER mere nærligg ID ikke opholde sig i lokalet, når en internationale priser for ozon (O3) som nedbryder lugte ST Fra Knaus har vi 500 EU Sport, generator er og under en behandling forgår ved Campingferie har prøvet en gør det. O3 forsvinder af sig selv 100 eller 200 titlen ÅretsOzonGenerator Campingforhandmerepå nærliggende end atog bruge stemme den campingforNING på ÅBdet mere om på facebook. Vi gtv vilogns-lager handler 2013”. Op msovn og min bru sin højeOpløbet kvalitet. over resultatet, da vognen virkelig omgang en gang i mellem. Jeg bindelse med overrækkelsen handler 2013”. starbruger afafag kr. 8-1 på7spisning, liftkort, Hverd camper ler handler somPeers de mente skulle Udover demog høje standard har 2013. Producenten til ib L.dkbakterier. Comfort, 710 LTF Comfort. behandling foregår. Betjening Præcis ligesom solen denmidt påbrug Peers www.facebook.com/campingferie.dk også fortælle lidt om brændstofwww.pb-auto og for nye og kommende campister oplyser følgende: Ozon generator varHobby ag 500 QDK Sport, 500 FU Südhurtig ind ogogså: udgang af23,5 lokalet for Ideelt efter kort tid. Man kan også lufte ndm.m. til desinfektion lugtfjernelse, sø denmidt på 10generelle århvad gamle overbeviser også: Med 23,5 kg 6,5 meter langt køretøj effektivt er det. Vi tede i højsæ og tede i højsæsonen hvor lørdag & Jambo udnævnt en speciel kundegruppe tilPokalen var følgende:campingplads overbeviser Med kg 6,5 meter langt køretøj effektivt vil beholde denne. Den kan jeg har fået renset luftet, så al lugt på sin comput En række af nøgleordene i for- påkl.turen have titlen ”Årets campingfor-15og hvad vi økonomi 11 VIPgodt gæster, nemlig børnene. ers frost og det Fradet. Knaus har vi 500 EUsig Sport, underaten behandling forgår ved gør O3 til forsvinder af selv vogn, kælder, sk tusindevis af540 cam Excellent Nu kan visærlige vist tillade os at sige at sommeren står for døren, eller OzonGenerator 100 eller 200 Vinærliggende er altid mere end at bruge wind, 580 QS Südwind. Hertil starte/stoppe og for at lufte ud. ud efter en behandling. vejer Saphir comfort RC kun ét ned et behageligt rumklima transportabel model. Personlig service tusindevis af campister besøger Excellent 540 som han netop har os er børnene i centrum. Når vi bindelse med overrækkelsen vejer Saphir comfort RC kun ét nedJeg til skal et behageligt handler friske 2013”.”Hos Opløbet starbruger afafkr. på spisning, liftkort, ikke undvære. er væk. indrømme,rumklima at opbygge sin vo blem at holde de danske forhan udvikler vores feriepark tænker viHobby påhar bør- Stort ny webshop 500 QDK Sport, 500 FU Südhurtig ind og udgang af lokalet for efter kort tid. Man kan også lufte produktkendskab de danske forhandlere og i septoiletter og ligne rettere sagt at sommeren sparket døren op. til desinfektion & lugtfjernelse, den på Peers 10 år gamle vinteroptimer kommer 2014 modeller fra Herefter lugter der friskt og virkkilo mere end standardversioved varme temperaturer og til Fjernindikation DuoC gratis ved køb Der er tale om en professionel vinteroptimeret i TV2 Fri. campingplads m.m. Pokalen var følgende: tede midt i højsæsonen hvor behov, og vi elsker at se, hvor meget på ennenes god kiloforskellige mere end standardversiovedværet varme temperaturer Autocamperer typer jeg har lidt skeptisk med og til - de præcismåned til det Preben Nielsen: Vi vil fra 1. Januar tember Via enblb2 medarbejdere tember måned der lukket børnene blev trives hos os” siger Christina Ege- Professionelle wind, 580 QS Südwind. Hertil at starte/stoppe ogved for at lufte ud. efter en behandling. Så vågner de sidste campister og ønsker atmodel. få campingvognen hæng transportabel Personlig service tusindevis campister besøger Excellent 540 som han netop har op Etater,stemme at vogne man kunne nen. Som alle indbygning Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. til 86 48 15 81 · og www.pb-autocamper.dk at varme det op på kølige Weinsberg med bl.a. 450 FUsomHvor længe virker maskinen og Arbejdstøj ningen erkiller”, permanent. afer,handel bestemte Truma produkter OZON generator nem per- ud Etnu ataflund, vognen er blevet gjort Jambo Feriepark. Udover pladsens nen. Som ved alle indbygning at varme det op på kølige som2013 være i luften med vores yderligere information: denne ”Ozon men ting kan for på eller ønsker, fo Godt værksted for at stemme på forhandlerne. ozon, so 4i den der Forslag til for campingtrækkere ny webshop faciliteter er der i hele sommerferien etStort produktkendskab de danske forhandlere og i sepook (www. kommer 2014 modeller lugter friskt ogfravirkud og trille på lige fod med helårscampisterne, som foraf længst har Dermanent er tale om enwebshop, professionel vinteroptimeret i TV2 Fri. enMange ozon generat ren, men der klimaanlæg ijeg Saphir familien meraftener“, forklarer produktTænk allerede nu på vinteren – og Stort udvalg store udstillingshal campingvogne. egen som været Herefter CaraOne Kampagne. alg hvad med service? Nogle kalder det: Naturens egen omfattende aktivitetsprogram, der steder fjernelse lugt. ren, men der er hjørner og forhandle Stort udvalg i den store udstillingsklimaanlæg i Saphir Troværdige forklarer produktMange forhandlere var med ihvor Preben Nielsen: Vi vil fra 1.har Januar Prisen for den model harfamilien testet åbenbart sagtens virke selv om Campingferie.dk 97meraftener“, www.facebook.com/campingferie.dk dstillingsThomas Kaspe Professionelle medarbejdere tember måned der lukket cc.dk) samt på timer, e leges,blev udfordres, læres og knyttes masser af i teltvogn Weinsberg med bl.a. 450 FUpå og Hvor længe virker maskinen og en neratoren er permanent. pakket de lange underbukser væk og fundet shortsene fremetvære stor itil ønske fra vores kunder. ningen OZON generator nem og perEt er,Forord atikke vognen er blevet gjort tilvar ”Ny Campist” opløbet såstarte der va muliggør tre luftudgange Philipp Wegmann. 2013 luften med vores campingvognen eller nye venskaber. Også pladsens nabo, Fårup man ikke lige Nede på jorden Vichef prøver atEnkelt adskille os opløbet så der spænding til Maskinen kan køre ca. 10.000 deodorant? effektivt Ozonen oxiderer bakterier mv. såman man lige kan komme tilautocamog e www.hbcc. 8 Vintercamping Har dusig problemer med vægten? Godt værksted for atgør stemme på forhandlerne. Tlf. 98 52 56 44 muliggør tre luftudgange en chef Philipp Wegmann. Campingnyt.DK hal forkoster campingvogne. omkring 3.500. ikke fatter at det kan lade Danmarkspremiere på jubilæumsVi har kaldt d Primær Sommerland, understreger stedets karakSå nu kan man handle på www. egen webshop, som har været CaraOne Kampagne. hvad timer med service? kalder det: Naturens egen det manent fjernelse afFjerner lugt. ren, men der er hjørner oglugter steder Altid imødekommende det sidste. altårlugt it tælle om turen Troværdige Mange forhandlere i Holder af ferieeldorado for børn. man individuel og meget fleksibelog burde peren klar tilvar demed kolde dage med I automatik-modus skifter dstillingsensidste. 10 gamm service –jodvs. vi er meget ved og normal opbevaring skånsomt. de nedbrydes. lugt i alle Nogle en 10 årter vogn individuel meget I Man automatik-modus skifter Hos visse forhandlere kan dufleksibel også gøre.meget skal være åben for pligthbcc-shop.dk . Derkunder. vil man pingvogn”, ferie på Jambo Feriepark kan man nemlig et”Ferieinspiration” stor ønske fra vores svedså og 2 blade igammel et –først ”Campingferie.dk” og Juryen bestod af n a Holbæk Klar til at hjælpe Juryen bestod afkan Campingferies modeller fra Hymer Nede på jorden Vi prøver at adskille os på opløbet så der var spænding til Maskinen kan køre ca. 10.000 deodorant? Enkelt og Seeffektivt videon hvor Campingferie modtager deres præmier med Holbæk CaravanCenter & Marine Ozonen oxiderer bakterier mv. så man ikke lige komme til og 10 Opel Astra Sport Tourere år du en gang har prøvet at campere og vågne op Ozonen komme kombinere campingferien med fri adgang Truma efterårskampagnen. Ved køb luftfordeling i køretøjet. Derved Saphir comfort RC automatisk kunne købe diverse nemtog af eti hul elle opfyldende med få det ringet brug svarende til 5000 Ny campist med hår på brystet rum op ca 50 m3 nemt aftilredaktionen et eller andet. Så til nu kankøber man handle påudstyr www. somnye tiltag. luftfordeling køretøjet. Derved læsere Saphir comfort RC at automatisk bestille en Ozon kur,i hvis ikkebehandJeg syntes også, at sidde stille og Masser af campingtilbehør ogdu vi ankomFårup Sommerland.på Cam- Altid ørtilog ogredakti Flot behandling enten du læsere og imødekommende sidste. overrasker vinderne i deres posten. mere om det på facebook. Vi vil Idet dette blad som består af får 2 blade i et, dusolskin traditionen tro Camservice – dvs. vi er meget pligttimer ved normalkoldluftrørene opbevaring ogogså ker meget skånsomt. de finder nedbrydes. Fjerner lugt i fortælle alle en 10 år gammel vogn lugter tilaten dejlig med fuglefløjt og uden for borde, stole, reservedele/udstyr og i madrass hbcc-shop.dk .lige Der vil man af bestod bestemte produkter man Truma benyttes mellem køleog varmepumogså lidt om brændstofl jeg på vejen CAMpINgNyT.DK Mange tror at tilbage til kunderne. Vi synes linger af fx. en bil/campingvogn. Hvor længe tager en Mange tror man blotdag skal pingferie, der valg benyttes koldluftrørene også mellem køleog varmepumønsker at købe en generator selv. er betryggende at vide at støv, Klarpløkker til at hjælpe Juryen afvalgte Campingferies eller en campingvogn pingferie, der LE Camping ved computer Se videon hvor Campingferie modtager deres præmier med Se mere på www.jambo.dk forretning. Videoen ligger på Campingferie ønsker LE Camudstyr samt telte og trailere. re. 12 The Isabella Way Nu er økonomi på turen vi Adria,Camp-Let,Cabby ogog hvadopfyldende købe udstyr som pingferie bladet som denne gang deler siderne med blad nr. 2 som med at få ringet brug svarende til 5000 behandrum op tilkunne ca 50 m3diverse nemt afredaktionen etfjernindikation eller andet. døren, er du allerede vej attilkøber blive afhængig e autobane holder helt op so m DuoC til gasanlæg til varmluftfordelingen. Saphir pedrift og holder således den bruger afaf på spisning, liftkort, ør og ihvilken Frederikshavn Flot behandling enten du læsere og påså CamSpændende kampagnevogn fra Fendt Blandt depå mange deltagende i sprøjte Frederikshavn som Årets Camoverrasker vinderne i YouTube deres posten. også, at vi efterhånden har fået Campingferies side: til ping ogkr.Ulla ogskimmel Søren tillykke Service består i at støvsuge et sprøjte noget behandling? varmluftfordelingen. Saphir pedrift og holder således den jan.mottlau@filterfokus.dkTlf. 98 og hvad der ellers gemHvad kan maskinen bruges til: noget grannåle duft ud i vogn d Burstner. borde, stole, reservedele/udstyr campingplads m.m. rier inde g, selv lave Danmarks billigste campingvogn denne gang er2013. ”Ferieinspiration”. tilbage til kunderne. Vi synes afcomfort fx. en bil/campingvogn. Hvor længe tager enVideoen Mange tror at man blot du skal den frihed som campist. Du kan nemlig selv Isabella Prisma forventes atoplever blive det store hit i til 2014 ogrække det kan du se pløkker eller en pingferie, der valgte LE Camping pingforhandler 20 forretning. ligger på lingerlille Campingferie ønsker LE Camcampister ercampingvogn udtrukket en pingforhandler med to flasker gratis oven i købet. RC med varmepumpe indstillede ønsketemperatur re. www.youtube.com/user/cammed titlen som Årets CampingCAMpINgNyT.DK 14 Angela Merkel hylder Hobby Adria,Camp-Let,Cabby og stillet et stærkt hold, så fagligfilter på forsiden med en alcomfort RC med varmepumpe Det afhænger at lokalets/camindstillede ønsketemperatur 63 33 09 vognen, men mer sig i en vogn der har levet i 10 Perfekt til at fjerne lugt og dræbe LE Camping blev Årets Campingforhandler 2013 vognen, men det lægger sig blot siger han. g aftensmad Campingnyt.DK ny webshop Det store lyse serviceværksted en 2 ga Sun Living sted Campingnyt.DK Blandt de mange deltagende iSå Frederikshavn som Årets Camhvis du ikke allerede har besluttet hvor din sommerferie, eller weekPeer Neslein fra C også, at viog efterhånden har pluspunkt: fået Campingferies YouTube side: Servicefås ping og Ulla Søren tillykkedag består i at støvsuge et vindere gavekort som har der, Peer Neslein fra Campingferie.dk Hvad kan maskinen bruges til:og sprøjte noget grannåle ud iinde bestemme hvor du vilduft være, hvor længe du vil være ligesom pingferie forhandler 2013. opslået hos Jysk Caravan Center i Støvring. Preben Nielsen: Vi vil frabehandling? 1. Januar Burstner. www.hbcc.dk Denne fjernindikation viser iafkøgør den: i handlen maj 2013. nat. Et Den 1. Maj en helt anden og bedre service Den 1.skal Maj 2012 overtog Søren fås i handlen frafra maj 2013. dag og www.youtube.com/user/camnat. Etstørrelse videre heden også er ividere top –pluspunkt: både vedr. mindelig efter behov. Hvad og hvor på denk2l 2013 være i luften med vores pingvognens -oven Så kan man bakterier og svamp i titlen mindre rum, oven på den lugt man vil af er campister en række pingforhandler 2013. e.dk og med som Årets Campingtilbyder KG Camping icampingvogn Kolding udfører alle former forstøvsuger service ogen vice endture gå til,lægger så kangerne du måske fåudtrukket glæde afnemlig vores forslag i webshop, bladet stillet etafstærkt hold, så fagliglille filter på forsiden med alafhænger atinviterede lokalets/camkørte til LE Camping i FrederiksI starten 2013 været Perfekt at fjerne lugt og dræbe vognen, men det sig blot duretøjet, undervejs kan ændre dine planer. Du til har dit hjem med 18 Gammel renoveret esDet vorhar : egen 94 Campingferie.dk Sesom ER hvilken gasflaske der er i brug. ID Tilslut maskine t sted Autoriserede Truma Partner forApparatet arbejder i begge ST NG vindere af gavekort som harÅBNIgod Peer Neslein fra Campingferie.dk er på beskidt stor ønske fraMen voreslag kunder. Olesen Jysk Autoriserede Partner forApparatet arbejder isom begge end kunderne fik Olesen Jysk Caravan Center i Støvpingferie forhandler 2013. –med. hvadSå enten campingvogne trailere. Dasom maskinen kun benytter der er. Enmange bil er hårdt det efidC www.hbcc.dk blandt andet tiltidligere. fjerne: med. Så det er en løsning. brugtvognsDer 7atet havn og overraskede Ulla hvor og Truma Campingferie.dk 8-1 reparationer her, en or enog gi Lars ”Ferieinspiration”. k en helt anden og service Den 1. Maj overtog Søren dabedre Så nu kan man handlecam www. re dialog og kommunikation på tværssig af omdanner Bilde kender desuden betydningen heden også ervenner ideres top –og både vedr. taler forbi hinanden. r.d mindelig støvsuger efter behov. pingvognens størrelse og hvor ercampingvogn, pe dig ipå bilen i2012 form afdårlig telt, en teltvogn på krogen, en bakterier og svamp mindre rum, oven den lugt man gerne vil af ved 47 Hv uto på Holbæk CaravanCenter & Marine Den integrerede EisEx beskytter b-a vice gene handlere yder 5 års delegaranti funktioner meget støjsvagt og w.p ture med samt masser af andre ture, hvor det er smart I 2016 præsenterer Campingferie.dk en helt speciel tur nemlig www.facebook.com/campingferie.dk ww ag Tuxer hbcc-shop.dk . Der vil man nd handlere yder 5vogn års delegaranti funktioner støjsvagt og ring og siden og søparfume-, dobbeltseng, begynder heldigvis at udstyr gå ringrigtige og siden harvar, han og hans kolSøren Mortensen med Pokalen g det tusinde læsere til at deltage og sideplads afClub den omgivende skal der medtaget afmeget røg og parfume Den rigtige løp • nu Tobaksrøg, olie-, Den løsning er, atånden fjerne 22 Club Lufttelt fra Camper lørda men de Tabbert Danmark og Tabbert Sverige fælles træf kunne Men købe diverse somog den skal skiftes på benytter enafholder nr en vogn end kunderne fik tidligere. Olesen Jysk Caravan Center i StøvTabbert Club 19-12-2012 22:16:22 campingvogne og trailere. Da maskinen kun sig hele Isabella højt. Samtidig erluft, det væsentbeskidt der er. En bil som er hårdt af de stærke rødder særlige ånd, Resultatet atDet i Isabella blev eller måske en blandt andet god til11 at fjerne: med. Så det er enautocamper. dårlig løsning. -15 TEMPO 100 iautocamper Danmark kulde gasregulatoren mod overisning. kl.hedder på alle Truma klimasystemer. Odie Lady som fås i både svenske tøjmærke er igen derfor også køre om natten. atkan medbringe en kompakt med sovepladser, bad, ozon (O3) som n ”Jagten på Nordlyset” som mange har efterspurgt. Vi kunder, har valgt borde, stole, reservedele/udstyr generator er og kan. Campingferie har prøvet en Det store lyse serviceværksted udfører alle former for service og reparationer og titlen Årets Campingforhandstemme på den campingforCampingNyt.indd 94 02-10-2013 20:37:30 på alle Truma klimasystemer. kan derfor også køre om natten. stem, ekstra kø mere om det påen facebook. Vi fra vil legaer arbejd op for firmaets mange legaer arbejdet hårdt på at vinde mød Jysk Caravan Center på ikke tilføres andet strøm og måske også af lugt fra hund, Campingvogne til både lette og tunge biler lugten perma hundeog kattelugte, tis, gær, lugten permanent og det kan du tuxer anden l til Adria,Camp-Let,Cabby og en gang om året. nu det heldigvis atPolargå medtaget ring og siden har han og hans kolefter en afProducenten deat sidste storme. afer den omgivende luft, skal der afog røg og parfume lig for mig sikre vores fokus på service afogL bakterier. som kendetegner en familievirksomhed slået ihjel eller måske stille ognyt udeBedst af det hele er, at du sover iTobaksrøg, din seng hver uan•roligt olie-, parfume-, Den rigtige er, ataktivere fjerne sort ogdag, grå. aktuelle med tøjbegynder tilegen de danske Dertil skal man bare vinterler 2013. handler som de mente skulle toilet køkken. atløsning lægge ”Jagten på Nordlyset” ind i den kendte tur til ne.vogn Burstner. www.truma.dk Dette effektive system behøver Comfort, 710 Præ importør deltager i. også fortælle lidt om brændstofCampingferie redaktionen oplyser følgende: Ozon generator og hvad var 26 Kampa som her, hvor en sideplads skal skiftes på en vogn efter en af de sidste storme. Fe www.truma.dk Dette effektive system behøver vælge ekstraud hedder Odie Lady som fås inuværenbådevil Det svenske tøjmærke er bladet, igen at firmaet er sparringspartner kundernes tillid, via god service og kundernes til messerne. stikkontakten. En behandling normalt kræve en normal kloak, kaffe med en Ozon generator. med en Ozon døve de Blandt de mange artikler i Campingferie har vi denne gang kigPrisen kendes ikke på campister. På billedet er det CampingNyt.indd 97 22-12-2013 00:29:45 op for firmaets mange kunder, legaer arbejdet hårdt på at vinde mød Jysk Caravan Center påkunderne ikke andet enpå strøm og måske også afder lugt fra hund, setdriften ompermanent ducirklen, erDuoC i Hanstholm eller Haparanda. ogGasalarm afstemme forventningerne som Isabella”, siger Carsten Dyg, er forlukket på direktionsgangen, med detog re-katteEn række aftilføres nøgleordene i forhave titlen ”Årets campingforhundelugte, tis,www.hbcc.dk gær, lugten og det kan du ave, som varsler flaskeøkonomi turen ogfra hvad visig imiddet samiske marked, Ishotellet, samtidigt at vi på – færdig. e. sidste år fik vi i køleog varmemodus ca. 4,2 Fra Knaus har gør det. O3 forsv Importøren forholder kommet iJysk besiddelse af et billede OzonGenerator 100 200 sort og grå. med aktuelle med nyt tøj tilfor de danske mere nærliggende end at ca. bruge Campingnyt.DK Antons Camping i Videbæk har være svært at træffe det optiiaf køleog varmemodus 4,2 fortelt, tæpper campisterne. god kontakt til kunderne. 16iat · 8961 Allingåbro ·de Tlf. 86”Jysk 48 15 81Caravan · lugter www.pb-autocamper.dk god kontakt tidspunkt, men en række nogle af virkelig deIndustriparken varme trøjer som Du kan møde Caravan Center koster ca. 30kulilte. øre i eller strøm. rengøring og støvsugning, og så lugtpar •er Arbejdstøj, emner som Men her er først lige lidt inforbindelse med overrækkelsen af Men her er fø handler 2013”. Opløbet starnærmere på biler og campingvogne forskellige størrelser. Vi bruger af kr. på spisning, liftkort, at firmaet er sparringspartner kundernes via god service Alf Jakobsen, Tabbert Club Danmark, fortæller: messerne. stikkontakten. En behandling vil normalt kræve en normal Hvis du har børn vil du også opdage inden du får kørt støttetil Isabella på tværs af grænser”, siger Lars mand for Isabella Fonden. sultat attillid, medarbejderne skulle 28 Kabe Husvagnar AB kloak, kaffe med en Ozon generator. set ude- Prise vi skal get ødrene Det store campingcenter set udegasser og Alarmen er 12 efter Blandt de populære modeller er de såkaldte kassevogne som også udvider med en tur i minerne i Kiruna. På denne tur er du Prisen kendes ikke på har nuværencampister. Påog billedet det Truma DuoC fjernindikationen får A strøm. Gasalarm som varsler flaske500 QDK Spor kort tid. Ma lertid tavs i forhold til spørgsmåfra Adria’s udviklingsværksted, til desinfektion & lugtfjernelse, den på Peers 10 år gamle Hobby udviklet unikt system, så man male valg, men det har Antons de danske campingforhandlere du selv kan se nærmere på hvis A strøm. ønske og beho campingplads m.m. Pokalen var følgende: tede midt i højsæsonen hvor Center er et campingfirma, hvor ”Vi må sige, at vi gerne har villet nok er me ”Vi må sige, på messerne iozon både Aalborg og timer med generatoren ozonbe totalvægte på campingvogne på 1200 kg,emner 1500 kg og 1800/2000 muggent, madlugt mation omkring hvad en CS mation Sidste år deltog for campisterne. ”Jysk Caravan god kontakt tilhar kunderne. Vi holder 20 årsiintegrerede jubilæum den 2/5 2014 på Odense camping. Vipåer som i camp-letten. Sidste åromkri deltog Camp-Let Winter de tidspunkt, men endu række af nogle afOzon de som Du 972-3 kan møde Jysk Caravan Center koster ca. 30 øre imonteres strøm. benene ned, dine børn fundet legekammerater, mange ganrengøring og støvsugning, og så •itrøjer Arbejdstøj, som lugter Bilde. Men her er først lige lidt inforBemærk, at netop ordet ånd indgår bruge utrolige mængder af energi for at ælpe brødrenei camp-letten. som valgt Holbæk CaravanCenter &varme Marine arm kaffe fra. Husk, at der altid er varm kaffe Campingferie.dk erkan populære blandt det grå guld, mens børnefamilierne og ikke bundet afdu atbesøger deltage alle aktiviteter, men det kan læse V og kan direkte man ved køb af følgende produktpakset udePå trods af den vargasser og kulilte. Alarmen er 12 let om hvilken autocamper der wind, 580 QS hvor der normalt ikke er adgang, har allerede fået disse nyheder Campingferie Vinter ud efter en beha transportabel model. Personlig service tusindevis af campister besøger Excellent 540 som han netop har sætte sitfirmaet personlige præg Campingcenter i Videbæk fundet På trods af den integrerede varder andet, løst min søn, men nu er han kommet 31 AutoCamp Danmark i Låsby min søn, men nu erat han komm Challenge 2013 de danske campingforhandlere du selv kan se nærmere påder hvis res Rapido aut kunderne skal føle sig vise at der er kommet nye boller i vogne Herning, hvor vil stille med vise der er kg og kigget på nogle eksempler på biler kan trække disse Center er et campingfirma, ”Vi må sige, at vi gerne har villet en klub på ca. 40 vogne og afholder mindst 5 arrangementer om merehjemme omhvor det på facebook. Vi viltimer ge fra andre lande. Det klarer børn fint. på messerne i både Aalborg og 2-3 med ozon generatoren muggent, madlugt mation omkring hvad en Ozon trm danske land og lave udtalelsen fra Carsten Dyg som er en af leve op til det som både forhandlere, cambedsteforældrene kigger efter alkovemodeller i prisklassen kr. mere om ned i bladet. i camp-letten. Sidste år deltog orpligtenny webshop på kanden og tid til en uforpligtenbatteri eller på omformer. Let ud i deresogså forretninger. Camp på Hampen Sø Camping gratis i købet: Stort produktkendskab de danske forhandlere ogalt i sepV og kan monteres på på gymnasium mepumpe er Saphir comfort RC men konstaterer lige som fotografering ofte er kommer 2014 Herefter lugter lidt om brændstofDer er tale om en direkte professionel vinteroptimeret iklar TV2 Fri. på gymnasiumker og det skal oven jo på indretningen efter ønsker tagerkaffe Preben løsningen på. og det skal jod For 2.er år iafbilledet træk deltager Preben har allerede fået fortælle disse nyheder du besøgerom Campingferie Vinter borde, service, mepumpe er Saphir comfort RC de har altså og Kroni og få en hyggelig snak og gode på suppen når det handler min søn, men nu er han kommet et stærkt hold, til at informere på suppen n Preben Nielsen: Vi vil fra 1. Januar kunderne sig hjemme økonomi på hvad vitember at der er jo kommet nye boller året. Nu er også Camp mange dergastrykbliver campister en alder. Herning, hvor firmaet vil stille med iforretninger. trøjerne erturen enogslags Teddylørdag den 23. november 2013. Professionelle medarbejdere 200.000-350.000. Derudover er ikke der ligeledes for de demåned blev derPB lukket et Isabella devoksen ”gamle” medarbejdere har været pister og samarbejdspartnere var vant tilskal i udiføle er Søren Til campingvogne: Ultraheat, i camp-letten. Sidste år deltog Camp-Let de snak fortæller indehaver Søren ateller montere. Spørg din forhandpasses, så i vise år bliver vi i der stedet 3Winter kdCaravan Cen- fortelt orpligtenFe passes, såningen iWeinsberg år bliver vi perma i klik stedet Nielsen frainteresse Holbæk Caravan Cenbatteri på omformer. Let i Foret deres på Hampen Sø Camping ikke blevet større, men endnu 32 større, Autocamper kortfattet, fabrikken konstant helt forbudt, da fabrikken me erforhand bruger af kr. på spisning, liftkort, og behov. Markedet bugner afværksted OZON generator nem og perAntons Campingcenter har Ethave er, atsom vognen er blevet gjort For hvert re ikke blevet men endnu på gymnasium ogyde det skal jo ager Preben Jorden rundt 30 gange med campingvogn 2013 væreat itil luften med vores min søn, men nusmarte er han kommet Challenge 2013 bilhomes side bear som er dejligt varmt at Navnet på de og varme Godt for at stemme på forhandlerne. råd”, fortæller Søren Olesen, der at campisterne den bedst nye som gamle kunder om de campingplads m.m. og få en hyggelig snak og gode at yde camp på suppen når det handler om De har måske haft et job, hvor de har rejst og boet på hoteller, Klubben er baseret på gensidig respekt og hyggelige sammenet stærkt hold, klar til at informere lintegrerede og de„Det helintegrerede enten de erSpørg eller brugte. personer på turen. Det blive 2 af deltager mp-Let Winter CaravanHolbæk personer på turen. Det blive 2 terleveres & Marine iløbet Camp-Let Winter med helt starten sammen med Søren samarbejdet med Isabella. Foret i som trøjerne erfra enkan slags Teddylørdag den 23.på november på gymnasium ogen det skal jo 2013. For 2. Preben regulator DuoControl eller DuoComn.dk Men nu er der bestilt en ny Kabe at som inye aftid januar Ovenstående er Camping-Event Campinger Søren ler. Vejledende pris kr. 595. Olesen. www.jysk-caravan.dk montere. din forhandvi i stedet 3år i træk mere kompakt. er 8 cm kiver Caravan Cen- passes, så i år bliver Nu tilbyder Truma sittitlen indversible kølekredsløb det arbejder innovativt og hårdt i ønsker at afsløre sine nyheder egen webshop, som har været CaraOne Kamp Nogle kalder de campingvogne – den ene model investeret både og penge i et manent fjernelse af lugt. ren, men der er hjørner og steder pris og vægt u mere kompakt. „Det er 8 cm passes, så i år bliver vi i stedet 3 Nielsen fra Holbæk Caravansit Cen- indNu tilbyder Truma versible kølekredsløb kan det på. Manden bag Tuxer i Danmark trøje som Peer har på hedder Troværdige Mange forhandlere var med i Stort udvalg imillion den store mine rigtige gode venner Emfra 23.-27. Oplev D-dag på Invasionskysten iudstillingsNormandiet Vi kan tilbyd Gennem de sidste 30 år har jeg kørt 1,2 km med campingvogn timer if mine rigtige mulige gode venner Em Challenge i Østrigcampingfra 23.-27. ny webshop bear som erIdeen dejligt varmt at have Navnet på deslangebrudsikring. smarte og også fortæller atår. firmaet netop mulige service”, fortæller Søren men nu vil rejse og bo midt ituren. naturen. råd”, fortæller Søren Olesen, der at yde campisterne den bedst komster med hinanden, i indog udland. mange spændende 2014 nyheder. nyebruge som gamle om de servi 34 kunder Alpine til Fiat Ducato personer på Det blive 2varme af uge ter de &2Marine i Camp-Let Winter personer på turen. Det affortæller: p-Let Winter Odgaard. som skal være rammen en række spændende ferie har gennemført den første iSaphir det nye var, at etfjernet. storpris ønske fra595. vores kunder. fort, toblive højtryksslanger med n.dk år nuudviklingen eroxiderer Jeg tænker campingvognen. Jeg har campingvogn hvor erTuxer tvangsPeer Neslein ler. Vejledende kr. kortere end det nuværende Sabygnings klimaanlæg Saphir Preben Nielsen: vil fra 1.ReJanuar nyeSaphir RC (RC =altid Peer Neslein af nye spændende før tid. på jorden Vi prøver atEnk ad opløbet så der var spænding til om ercomfort Perder Bonnicksen siger Tuxer Odie Melange, mens er flottere end den anden og system, der guider kunden genmine rigtigeBlack gode venner EmChallenge i Østrig fra 23.-27. Ozonen bakterier mv.også så fradeodorant? man ikke lige kan komme tilNede og står med et nø merik fra og Helsingør og Allan fra kortere end det nuværende Sabygnings klimaanlæg Saphir merik Helsingør og Hvis Allan fk nye comfort RC (RC = Rejanuar 2013. på. Manden bag iVisom Danmark trøje som Peer har på hedder Fe hal for campingvogne. autocamper. Det svarer til 30 gange rundt om jorden. På kortet ser i forskellige in mine rigtige gode venner Emfra 23.-27. 2013 være i luften med vores Konklusionen er enkel. Åbn døren og træd direkte ud i naturen Velkommen til en nyt Campingferie.dk magasin som er ganske I 2016 er det igen muligt at deltage i den historiske tur til de også fortæller at firmaet netop mulige service”, fortæller Søren Tabbert Club Danmark: Så nu kan man handle på www. isabella ånden er tilbage nu har mange 2014 modeller Olesen, som føler at mange mange spændende 2014 nyheder. merik fra Helsingør og Allan frakøre januar 2013. Olesen, som ertæller: campingvognen, Campingny Resten er historie kunEvents og Ekspeditioner de næste år. Den første Ekspedition sætte fokus på camping ved at en tur Danmark Rundt i en Tilså autocampere: gastrykregulator DuoControl CSPer eller DuoComfort, Altid sidste. ”med Tuxer på kroppen, erdet du denOdie Mads har på Odie Grey Cycle) århos nudeer fjernet. Jeg tænker også bruge campingvognen. Jeg harhynder, campingvogn hvor der er tvangsPeer Neslein fortæller: Silkeborg, jaNu og mig selv. De Sidste merik phir comfort“, siger Wegmann. lidt på når vi er på.tur og hunden rejst madrasser og flyttet udluftning, så jeg beslutter at sætte står der imed brugsanvisningen, atsåMelange, egen webshop, som har været comfort med integreret varmealt efter behov køle løsninger indenfor autocampere Hvis billedet taler sandt, tyder Silkeborg, ja og så mig selv.i Db Preben Nielsen fortæller: Sidste Nu står der Silkeborg, ja og miger selv. De verse Preben Nielsen fortæller: Sidste er Bonnicksen som altid siger Tuxer Black mens med smarte finesser, der gør imødekommende service – dvs. v nem hele købsfasen. meget skånsom nedbrydes. Fjerner lugt i alle en 10 år gammel vogn lugter fra Helsingør og Allan fra hvordan vogne phir comfort“, siger Wegmann. comfort integreret varmeverse Cycle) alt efter behov køle 38 Klargøring Stavask hbcc-shop.dk Der vil man du derfor kun en meget lille del af de mange campingture jeg har vætæller Bjarne E et stor ønske fra vores kunder. delse m gratis. 5ganske invasionsstrande Normandiet. Viind har tilrettelagt et spænandrei to ved heldigvis ikke helt fra teltet, teltvognen, campingvognen eller autocamperen. årkunder lærte jeg simpelthen så meget nu har mange 2014 modeller Olesen, som føler at mange hjemme form Cabby 650 FTånden tidligere måske ikke har mmel, det harSilkeborg, givet osved Klar tillidt attraditionen hjælpe Juryen bestod iaffebruar Campingferies tidligere kun kommer ogautocamper den kan du tro følge ”Live” på almindelig campingvogn for atiTruma vise, ataf alle nyere camaltid på toppen” og det er han Melange. Damemodellem som andre to heldigvis ikke helt lthen meget ne man sige, for er Se vi modtager deres præmier med ikke 10. januar 2012 trådte så en ny direktør to højtryksslanger med slangebrudsikring, to gasfiltre andre to ved heldigvis he år lærte jeg simpelthen så meget ”med Tuxer på kroppen, er du Mads har på er Grey jaNu og så mig selv. De tæller:så Sidste på når vi er på tur og hunden rejst madrasser og flyttet hynder, udluftning, så jeg beslutter sætte står der i brugsanvisningen, at Såat nu kan man handle på www.så „Dermed er dette anlæg det hvad de går ind til :-).Odie Men meget om hvadIndbygning man egentlig den kan kommer ind og er våd. Det lugter pumpe. vil sige at luften kan cirkulere i vognen. den til og lade den køre natten man i biler skal lukke luftindtag og og affugte med 2.400 W eller og campingvogne. Man vil dog det på at en ny er kunne købe diverse udstyr som Det store campingcenter set udefra. Husk, at der altid er varm kaffe campinglivet behageligt. Det kan Vi har udviklet et system, så man man i biler ska opfyldende m men, hvad den rum op til ca 50 m3 nemt af et eller andet. „Dermed ersammenslutning dette anlæg det pumpe. Indbygning vilmed sige aterafimed og affugte med 2.400 W eller ret på Europa. Hertil ture bl.a. USA, men hovedparten har Masser campingtilbehør og hbcc-shop.dk . Der vilrigtigt Cente udsætte sig selv og ikkekommer mindst dende program, masser af spændende oplevelser. Men I tilfæ Flot af behandling enten du køber læsere og redaktionen påog Camhvadto deved går ind tili:-). Men meget entlig kan Ikke for at ødelægge gode også, såden det må være nok. Signe har på hætte og hjemme ilade form af Cabby 650 FT tidligere kunder måske ikke har •kan er en Tabbert campingvogne, som mødes tilgårcamper over posten. hvad de ind til :-).atMen me omFacebook, hvad man egentlig kan altid på toppen” og det er han Melange. Damemodellem som Caienna (MED CABBY LOO), 620 vidst at han som ejer stod for Der lavesandre plads heldigvis ikke helt lthenskal så meget Campingferie.dk de sociale medier Twitter, YouTpingvogne kan bruges hele året. Selvfølgelig bliver komforten Fe vidst Camping kommet tilbage iman hele konad døren og satte sig i stolen. Manden var Efterårskampagnen kører til 31. oktober 2014 imed kooperation med Campingnyt.DK borde, stole, reservedele/udstyr Camp-letten for. Jeg tager jo kommer ind og erafsløre, våd. Det lugter kunne købe diverse udstyr som så luften cirkulere iblot vognen. den til og den køre natten man i biler skal lukke luftindtag og 42 man 2017 mindste klimaandet placeres iny magasinet og ikke Isabella -skal 60 årmed og altid klar tiliikke ferie varme 1.700 W ved en ude gerne at der erselv, flere store på vej fra fabrikken, tileller deCampingnyt.DK på kanden og tid tilADRIA enSommerKaravanen uforpligtende snak fortæller indehaver Søren man måske ikke så meget Næste morgen lufter jeg vognen over, en dag hvor jeg ikke skal andet, men det kan jeg ikke på min tilbage til han kund Hvor længe tag andet, men Mange tror atindbygnings mindste indbygnings klimaandet placeres i magasinet og ikke g ikkekan mindst hvad de gårforegået varme med 1.700 W ved en ude pløkker en campingvogn pingferie, der valgte LE Camping forre Campingferie ønsker LE Camblot af sted i en helt almindelig på landevejene i Danmark og Europa. Og jeg mangler stadig udsætte sig selv og mindst ind til :-). Men meget ntlig borde, stole, reservedele/udstyr Venlig hilsen vigtigst af alt. Der er altid både tid og plads til at du/I også kan også, så det må være rigtigt nok. udstyr samt telte og trailere. Signe har på er med hætte og importør og ap digt atde stemning, men det jeg holder Caienna (MED CABBY LOO), 620 vidst at han som ny ejer stod for fælles ture og samvær, hyggelige timer ind og udland. til Adria,Camp-Let,Cabby og ube og Instagram. aldrig så god som i en vinteroptimeret vogn, for slet ikke at tale rene kan være der. cernen og det kan mærkes den dengang 42-årige Lars Bilde med en forhandlerne i Danmark. Den nærmeste Truma forhandler finder Camplet, ikke noget medikke ekstra på til Adria,Camp-Let,Cabby og man måske ikke så meget selv, Næste morgen lufter jeg vognen over, en dag hvor jeg ikke skal andet, men det kan jeg min læg i sin klasse og kan monteres Olesen. www.jysk-caravan.dk taget af vognen. temperatur over C. „Det nyheder pågør. vej fra den Slovenske campister, formentlig tilmen eg tager jo gæsterne De kan måske Blandt de mange deltagende ud timer før jeg lægger Frederikshavn som Årets Camg ikke mindst Tæppe også, atiiafSkandi vi2013 efte Cam ping Ulla tillykke Camp-letten for. Jeg tager jo og behandling? Hvad kan maskinen bruges til:og Søren noget grannåle duft ud imed lægnogle idanske sin klasse og kan monteres påpå taget afen vognen. temperatur påpå over 4°4° C.er „Det ereri sprøjte gulvvarme eller lignende. Jeg Burstner. nyt.DK mange ture endnu. Nogle ture har jeg kørt flere gange, for det altid Peer Neslein være jer selv. Læs om turen inde i bladet. Burstner. home I starten in plastvi mest af er, at ligge i campingKom og mød og få en snak Peer Neslein på Kabe stanom decideret vintervogn som f.eks en Kabe Classic, som vi 44 Caravelair dehavere. Vognen fra Jambo Feriepark CAmpINgNyT.DK har min petroleumsovn og min af alle. baggrund som ”købmand” busikunder nemt ogdets komfortabelt med for forhandlersøgefunktionen på opud elt .dkinden eg almindelig tager jo campister ergæsterne udtrukket en række pingforhandler 2013. menPerfekt gør. De kan måske nogle før jeglægger lægger blot af sted iandre en helt almindelig www med titlen som Årets Campingi f.eks magasinet.“ Og vægten Takket være retilstrækkeligt køle caravan-producent. •timer er en fritidsklub, der samarbejder med i Det sæson 2014. Sk bare ikke lide atFTabbertklubber sige noget. hynderne på plads. stillet etforetag stærk afhænger atd egen dyne ogdets det erparadis det.reVi iden f.eks magasinet.“ Og vægten tiltil at fjerne lugt og dræbe vognen, men det sig blot Takket være Campingferie.dk tilstrækkeligt til til aterat køle etet op 96 Campingferie.dk Chefredaktør og campist dejligt at komme tilbage tilpå steder man kender, menregnen det stadig dettil tilPeer www.hbcc.dk –OG børnenes FUGTSALTHOLDIG LUFT T F U L G I D L O H T L A S G O T G U Tabbert Club Et moderne vognen og høre tromUng campist og uafhængig Det store lyse serviceværksted i Bella Centret og Messecenter Herning Ferie for Alle. kigger nærmere inde i dette magasin. etAstro med Foil lt almindelig på DR1ekstra havde ca. 15 graders frost og det Holbæk CaravanCenter & Marine vindere af gavekort som har Neslein fra Campingferie.dk Camplet, ikke noget med ekstra Vi er altid ping forhandler 2013. Lars Bildemed er kendt som Truma hjemmesiden: www.truma.dk/forhandlersøgning ness detail, og han har 20det årsfriske erfaring www.hbcc.dk bare ikke lide at sige noget. hynderne plads. udlandet, om arrangementer. Hvorvidt det er tale om en pingvognens Der er tale om en ny der I øvrigt er det 5.man år ispændende træk atmodel vi samles til Campingferie Viog har kigget lidt på hvad koster at forlade djævleøen tusinde læsere til var ikke noget problem at holde Nu jeg give en helt anden og bedre service Jeg faktisk overrasket Den 1.på Maj overtog heden også er stø bakterier og svamp i Vinter mindre rum, oven den lugt gerne 46 Nganske Lille store vogne ukendte der trækker. Hvad gemmer gnende. Jeg et med ekstra me blidt på taget. er skønt. et sommerhus evarmen. I tilfæ udfører alle former for service og Som helårscampist møder man stadig spørgsmålet ”Kan I gulvvarme lignende. Jeg camp på en god 2 blad TÆRER PÅ BIL OG CAMPINGVOGN Nerpå G O VG2012 Ien Poverrasket M Adelintegrerede Cbil GSøren O–vilLudstilling IafNu BerNkan Ien D Åkan P R Eeller R Æ T vognen ing eskyttelse ferDIN iemarkedsføring enDet ambitiøs erhvervsmand. og med som balCampingferie k CaravanCenter &med Marine jeg give vognen en Jeg er faktisk ganske stemme på den ca De første 2015 autocampere handel i étsalg mpo 100 familien faceliftet model, eller en helt tilhører Adria’s I 2013 udgaven vil man kunneTesom Autocamper bil nr. 2 gnende. Jeg Camp som er udendørs med en række spændende en bil og campingvogn over 12 meter, hvis du skal på ferie mod msovn og min t end kunderne fik tidligere. Men Olesen Jysk Caravan Center i Støvomgang en gang i mellem. Jeg over resultatet, da vognen virkelig campingvogne y beskidt der er. E blandt andet god til at fjerne: har min petroleumsovn og min med. Så det er en dårlig løsning. der sig bag det næste vejsving? pern os på facebook Der findes et stort udvalg i Signe & Peer Neslein holde varmen i campingvognen?”. Ja det kan vi godt. Det er tet med den sm m Sp disse reparationer som her, hvor en følge (www. • er en klub med årsarrangementer, turforslag, brevkasser, mea trængning toc arbejdet handler som dena autil Han er fokuseret på hos msovn Højlast luftfugtighed og temperaturer mellem 10 ogbestår 18 grader store erresultaotresultatet, sudstillere, rnetop edaautocampere. rg48 8ankommet 1Camplet gkonkurrencer o 01 mCampingferie.dk elleTuxer m rPB erpak, umed tarepomgang m et goegen d een h gikør tgang gMarkedets uog fftu l mellem. jøerHautocamper er det.ogVimin i Jeg Ozon generat over da vognen virkelig klik og idede Mit på Youtube til Autofacebook.com/hbcc.dk) samtIsabella. påGu nydesignet der er dyne det det. Vi mange præmier samt underholdnord, syd, øst eller vest. køretøj af en Jeep Grand CheNy model nu begynder det heldigvis at gå Når man besøger Europas største campingudstilling I Düsselring og siden har han og hans kolca vil beholde denne. Den kan jeg har fået renset luftet, så al lugt medtaget af røg mere om det på facebook. Vi vil mp • Tobaksrøg, olie-, parfume-, Den rigtige løsning er, at fjerne ingsideplads CampingNyt.indd 96 det 22-12-2013 00:29:42 have turevi TM Campister og redaktører enkle svar, som gerne ville understrege med vores tur telte, teltvogne, campingvogn vores hjemmeside www.hbcc. så nogle gang Mask ningsudvekslinger, ideer, nyheder m.m. skal skiftes på en vogn Caravan Spejle titlen ”Årets er det. Vi deleViafDe året skaber ideelle tingLars elser for rust, og gør også det danske eksfået nahan dcamper trenset ed røg luftet, gioAllingåbro. ,tsuså r roal f rlugt eslDer esvenske gniter eb tale etøjmærke lleebeholde di havde reberakigen sca. te15 rå graders fa hedder eDen ledfrost ers frost og det er altid tila terstore og påantal atbrændstofnå dehar mål, seneste årbe har Bilde arbejog det Odie Lady som i både Det dk, hvor jeg vil fortælle om turen vil denne. kan jeg Vi erogså altid mere nærligg fortælle lidt om billigste komplette afbilledet, mådig vi derfor ladefåsstå Campingferie har bedt den ning på Campingferie Scenen. Husk også, atimelde tiltis, julefrorokee og enfem Kabe Royal som tilsammen er 12.59 meter. i Tyskland, bliver overrasket over det autofor kunder, arbejdet hårdt på Ny Mød Jysk Cara og måske er væk. Jeg at t fra almindelig håber vimængder alle får en rigtig dejlig hundeog gær, ers frostatog det permanent det lige jeg kører fra Holbæk Danmark rundt i en campingvogn som du i hvad øvrigt Åben handler 2013”. Op og autocampere, nye som brugVi er altid oblem holde lyder forkert a til etdorf affra verdens mest rustfremmende. Store af flugten alegaer rCampingferie.dk ed gntil æ m eroskal tSi biler, .eindrømme, dJepoTech nog em m erkan fat tsuvinde rdu tsenyt m støj nop eiikke d rde e v undvære. fafirmaets te lkattet aproblem mimange lklugte, hotelkæ friske forha efterman enJeg af de sidste storme. 51 i camp-letten. Sidste år deltog Camp-Let Winter bilen, med alle vinduer rullet op Ideelt brug båd, campinvar ikke noget at holde sort og grå. aktuelle med til danske friske økonomi på turen ogSom vileder en fra jorden. CaravanCenter specielle Camping- klima Udgiver: Neslein Media ApS / Knudslundvej 19, 2605 Brøndby ådog til vi ankom- ndlere sætter sig. er han det med forretningsudvikling, kommunir ikke undvære. er væk. Jeg skal indrømme, at Bruger samm om en Carado t-448 model samt e teltvogn, i super • medlemsskab, her kræves kun, at man er den heldige ejer af en den på Peers d hen i det uvisse – indtil videre. danske Adria importør om at blem at holde min søn, men nu er han kommet Challenge 2013 campere vises kæmpe udstillingshaller. vokfriske mens enbils god e der alle dage iAntallet Gokan tede midt i selvfø højsæ at firmaet kundernes tillid, og campingsommer og måske mødes vi messerne. mer i hulrum Østrig. jeg på vejen vil normalt kræv fugtpå i din udsætter køretøjer for rust angreb bkosten etil rhar gen nden atOzon sTlf. uom r 43 ro44 faftenen r17 ejvia ø16. tskeptisk e/rgod ø kcampister. e43nservice id reder titPå æ ser duplads. m u rer ludet hkaffe slib ner iddu isparringspartner tghave uf kendes jeg været lidt med selv indidine ide på10 campingudstillingerne i Bella, Ålborg og med kloak, påhar en god generator. et par varmen. til Inåry vilrkigge Redaktion: Fax 44 26 46 ter. Men Prisen ikke på nuværenbilledet bruger afcampingkr. på spisning, liftkort, vær Så skulle interesse belysning man har dag. Nu er der kommet en ny stander på gymnasium og dette. skal joSå besøg For 2. år i træk deltager Preben og ventilationen slukket. vogn, kælder, skurvogn, elevator, te gennem den tyske autobane på en god is Så skulle have interesse til den dag. Nuder er der kommet enfor ny positiv stander fortaler kation og så erheldigvis en handel har med Leveres B678 og som høj og nem ten. påsken mpår l Sommerkaravanen man kunne Størrelse alder er betydning, asportsmanagement, tusindevis afuden cam Excellent 540 Campingferie.dk og specielt passes, så Men… i år bliver viantallet i Det stedet 3det bekræfte at billedet er Nielsen fraAlperne Holbæk Caravan ser fra til år og overgår af udstillede campingvogne. Chefredaktør: Neslein, campingjournalist/ 43 16 /d peer@campingferie.dk ctale allerede inden for første leveår. er råd for! omotivaf dMen å r sen iværet vher gkontakt iHymer dTabbert lbelysning eer hlidt rPeer ed rkiller”, ecampingvogn. teFind Dman … nB698 ehar M .af riå etaget vkan evarme lFacebook eTlf. tspå r•øtrøjer f44 o17campisterne. fog n eudgaven n i du edemner ekvalitet rvil eluden ltidspunkt, a”Jysk Der er om enkeltbilletter uden særlige aftaler: I r2013 man kunne og i Østrig, selvCenlave GJy campingplads m.m. 52 skeptisk den rigtige campingvogn for Caravan et sted undervejs. god til kunderne. Herning Caravelair standen, hvor duog også kan møde Mads!rjeg de men en rækkerengøring af nogle de som Du kanhandel møde stø Campingliv på yderligere information: denne ”Ozon men ting Arbejdstøj, som lugter først lige lidt inforfind ud af at en sWinter yt ter & Marine kalde dem luk deres indtog på danske camkpå Mange danskere kender ogog hurt man kunne på turen. Detforhandlere blive 2 af med de for denne nye lyskilde, så tag Der er rigtig stor interesse i Camp-Let nye LED pærer hos ernhandel Det store campingcenter set udemorgen, frokost aftensmadpersoner marog Redaktion: Peer Neslein, campingjournalist /moSven Petersen /tiden Mads Nielsen, campingjournalist / JensNår er gået slukkes maskitoiletter og lignende. ook (www. for denne nye lyskilde, så tag Der er rigtig stor interesse forfor med de nye LED pærer hos gferie Vinter Camp. deautocampholdspiller, tion af medarbejderne supnu har fået front. de danske forhan at slå op. yderligere information: denne ”Ozon killer”, men ting kan Velegnet som alle er nogle meget populære DanIsabella ste følge os på facebook (www. men vigtigst er derimod fællesinteressen. g mine rigtige gode venneri EmChallenge i Østrig fra 23.-27. Autocampernyt.dk vil følge op Adriafabrikken, i det såkaldte de danske campingforhandlere du selv kan se nærmere på hvis li Stort udvalg i den store udstillingshal for campingvogne. vinteroptimer alg en ude i il Læs mere på www.campingferie.dk . Kig efter Vinter Camp losom var med på turen rundt. b vfra a Center er et campingfirma, hvor ”Vi må sige, at vi gerne har villet ok (www. på messerne iob Bedste pris Hurtigt salg 2-3 timer med gn Campingferie, l Peder Rasmussen, skribent / Heine Lauersen / Henrik Trier, skribent / Rasmus Neslein, fotograf / Lis72 Campingferie.dk moderne campingvogn ikke ser ie Re januarNielsen muggent, madlugt mation omkring hvad en Ozon Prisen for den model jeg har testet åbenbart sagtens virke selv om o www.facebook.com/campingferie.dk i camp-letten. Sidste år deltog Camp-Let Winter r Rapidhome b pingpladser. bilhomes fra deres ferieture i merik fra Helsingør og Allan fra 2013. cc.dk) samt på g et smut forbi en af de mange de nye LED belysninger, for det mange af de danske campingforp Stort udvalg i den store udstillingshal for campingvogne. fra. Husk, at der altid er varm kaffe ota alg samt 2 i ét ngfe tember måned fin bl pin er deglade facebook.com/hbcc.dk) samt på disse gemeget webshop nen og der luftes ud ozonen Arbejdstøj hænges iLet skab med Jambo sidste kåret til et smut forbi en af deindtil mange de nye LED for det mange afny de danske campingforvarlig forpåCampingramfr pleret med en har allerede fået nyheder du besøger Campingferie Vinter Prisen for model jeg har testet er for, Bilde skal åbenbart sagtens virke selv om www.facebook.com/campingferie.dk 56 belysninger, Valg af dæk indretninger, som Borup a campingplads cFeriepark beth sekretær Evt. bytte bil, campingvogn, Gmarkedsføringen Europa har mindst udvalget af konstruktiv Silkeborg, jaat og såLars mig selv. De og ikke Preben Nielsen fortæller: Sidste på sagen og vende tilbage medHerning, prototypeværksted. R5AårTmed pi MINDSK Etater,stemme at vogne UDGIFTERNE TIL IPeter Tnye Eog N R E T/ Mads@campingferie.dk Ffamilie IG Dcampingforhandlere Uden Komkring S Dskal N ITlf. M goet på forsiden af Campingferie.dk og tryk på det. GedserRostock, Tyskland ........................................................kr. 1.599,ud”Vi min søn, men nu erNeslein, han kommet Challenge 2013 Peer Neslein bedste har st kunderne føle sig hjemme vise at der er kommet boller ecc.dk) www.hbcc. hvor fiE ud som i 80’erne. ilIliDanmarks Tlf. 98 52 56 44 Iog koster 3.500. man ikke fatter at det kan lade sig S n • vil gerne hjælpe dig og din til en bedre fritid og mange serier nemlig En af udbyderne af mobilam det sydlige Europa nu tegto ved heldigvis ikke og helt år lærte jeggsimpelthen så meget andre Preben Nielsen: Vi vil fra 1. Januar Tal med vores hjemmeside www.hbcc. for på e der har en første sparer man rigtig meget handlere fra firmaet JEPO TECH. Klik ind på Camping-Kom.dk 98 52 56 44 Annoncesalg: Tlf. 43 44 17 16 / Fax 43 44 26 46 / Peer@neslein.dk C r c PB Autocamper Allingåbro på kanden tid til en uforpligtenud i deres forretninger. Camp på Hampen Camping Pakkerejse til Samsø ligeledes vundet internationale priser for www.hbcc. cielle markedsføcampingforhandlere der har(ca. en første sparer man rigtig fra firmaet TECH. er ude af 3.500. sæder og hulrum. lf. 98om 52 56 44 enTryk: ozon generator, hvorefter gekosterSø omkring ikke fatter atISSN det kan sig dialog. ståRødby-Puttgarden, i spidsen for Isabella iautocamper fremtiden. er2013 El-cykelen (Be forventer sig meget af.meget autocamperne betydet, atMen mange familier har JEPO valgtpå atgymnasium in-man og det skal jo Forhandlere 2.Han år nye i træk deltager hvad de går ind til :-). meget om hvad man egentlig kanmc tælle turen yderligere informationer, entenet Importøren i lade Danmark beog sin høje kvalitet. Tyskland ....................................................kr. ren, men der Campingferie.dk Aller Tryk /når 1909-2659 værePreben i luften med1.299,vores etælle kan dk, hvor jeg vil fortælle om turen og få enstore hyggelig snak ogerdu gode på suppen det handler om Velkommen som campist. stærkt hold, k Mange forhandle DYRE RUSTREPARATIONER R E N O I T A R A P E R T S U R E R Y D Stort udvalg i den udstillingsHos visse forhandlere kan også gøre. Man skal jo være åben for rejseoplevelser. Hvis dette er noget for dig og din familie, så udsætte sig selvdem og ikke mindst serien. De fås Foret i trøjerne en slags Teddylørdag den 23. november 2013. homes er franske Rapidhome, ner det til, at de også holder ombruges turen stander stående. Få nærmeste strøm, og for det andet holder På denne stander kan du se de 61 Webasto Udover generelle høje standard har de snak fortæller indehaver Søren passes, så i år bliver vi i stedet 3 Nielsen fra Holbæk Caravan CenIsabella navnet stammer denne Borgwart Isabella somafelleropløbet er for campingvogne, stående. Få strøm, og forvære det andet holder På denne stander kan duhar seværet de a Holbæk Distribution: Campingferie.dk bladet udkommer 4 fra gange om året i kører måne-frakan 2stander timer). Herefter lugter bilen Hos visse forhandlere dunærmeste også startes, efter ca ½ time Man skal jo åben for vestere ienen som mange kalder autocamperen, da terier, der giv PBteltvognen Autocamper udstiller over fremtiden vilgøre. jegneratoren fokuen Helsingør-Helsingborg, moderne leder med visioner, og 4 campingudstillinger i samtiDanmark i”I2014 Camp-letten for. JegCampingnyt.DK tager jo ”fritidsbil” egen webshop, som Åben via kontakter, kræfter, at billedet er fra Adria’s lige fra jegudenlandske Holbæk Jambo udnævnt speciel kundegruppe til Sverige så der var ..............................................kr. 1.280,a Holbækfx i man ikke lige rmål; bear som er dejligt varmt at have Navnet på de smarte og varme Se hos Campingforum råd”, fortæller Søren Olesen, der at yde campisterne den bedst nye som gamle blot af sted i en helt almindelig venligst aflat januar, marts, maj og Bladet er gratis kan din personer pågturen. blive af tergiver & mest Marine iet Camp-Let hal campingvogne. Ozon hvis du ikke nye tiltag. Jeg syntes det særlige VIP gæster, nemlig børnene. Olesen. hos en LED pære op til 50.000 timers almindelige pærer til vi ankom-og tilbehør Når du investerer i en Dinitrol Behandling, du din bilsere og Winter oderne lder i75 b nDet iJeg dkontakt upære dsyntes re2vbrugte iigop ,gogså, n iloktober. d50.000 nogså, a het eMandag Bvæk. orbestyrelsesmedlemmerne. tfor itilnbestille itorsdag: D neogingen ibestille ren eforhandler reafhentes tsBåde even nihos uog dog roplyst åvirker Nkur, www.jysk-caravan.dk stor ønske fraLED vores kunder. re, stifteren Søren Odgaard faldt for. bilen navnet. Nui Danmark forhandler oplyst hos en LED til timers mest almindelige LED pærer IS familien bruger den til alt fragodt ferieture (læs tilChefredaktør: faCaravanCenter til viog ankomkur, hvis du ikke nye gode tiltag. at det ATekstra Cyklen er vel nye og autocampere det potentiale, eroMedia han garant klassisk og købting ren ogTuxer frisk. alt lugt tøjet være Camplet, noget med ,Linien til viudstyr ankomK det sidste. ”Hos os er børnene i centrum. Når vi19, Nu hvor vi erfor ved campingudstillinger så når fabrikken eller den danske prototype-værksted, taget ved nikke på. Manden bag trøje som Peer har på hedder Truma klimapakke campingforhandler. også hente bladet hos OK Ozon benzinstaUdgiver:dig Neslein ApS /GR Knudslundvej 2605 Brøndby Redaktion: Tlf. 43bliver 44campingture) 1723.-27. 16.campinglivet /på Fax 43 44 26 46 Tlf. 43 peer@campingferie.dk 08.00-17.00 gudvikler Mols .......................................................................................kr. 1.198,mine rigtigeburde venner EmChallenge i Østrig en 10 år gamm Peer Neslein fortæller at netop service”, Søren l jeg på vejen mange spænde eller lignende. Jegtænker v Neslein, campingvogn de bedste forudsætninger for atsom overleve det tmulige elokale dbetryggende i Peer eNeslein ve/Neslein, lHeine rerevnævnt oPriserne tcampingjournalist/ a rpå ofortæller fcampingbladet. r/eDu gpå nkan inTrier, tdisse æ sstøv, d uLED r44o08.00-14.00 f17 e/ 16 tRasmus sd/campingvogn eogså b eJEPO dbladet nPlus gofotograf vafhentes gkøbe nI år ip/hvor m aen cfirmaet vores feriepark vi på bør- Nyt spejlhoved tgulvvarme Så nui fra kan man handle på www. ønsker at generator selv. er at vide at l TECH på tlf. 59 11 01 99.altidbruge forbrug. , bruges i campingvogne og mer i Østrig. vil jeg på vejen e n jeg på vejen tioner som dk. Derudover kan Redaktion: Peer campingjournalist / Sven Petersen / Mads Nielsen, campingjournalist / Jens-Peder Rasmussen, skribent Lauersen Henrik skribent Neslein, campingv der er tvangsPeer fortæller: t Fredag: ægning af guidede miliebesøg, overnatning hos venner i sommerhuset, weekendJambo Feriepark g , JEPO TECH på tlf. 59 11 01 99. forbrug. Priserne på disse LED står den i receptionen på Isabella hovedkontor i Vejle. som bruges i campingvogne og Juryen bestod af C ønsker at købe en generator selv. er betryggende at vide at støv, er Per Bonnicksen som siger Tuxer Odie Black Melange,importør mens foldes samm t med mange forskellige indrethar min petroleumsovn og min o ligger i Isabella prioritemandsskab. nenes behov, og vi elsker atgang se, hvor meget Yderligere information: l Ozonen kommer ind i alle sprækmerik fra Helsingør og Allan fra januar 2013. i år sparket i af hele 4 store campingudstillinger i henv e vil løfte sløret for de et af fabrikkens udviklingsmøder g e autobane T Øresundsbroen til Sverige ........................................................ kr. 670,danske hårde aMonarch m ilhar k ebladet dmange råhudkometyske ksn2014 aautobane dog modeller98 hbcc-shop.dk . Der vil man Lørdag: 10.00-14.00 nemt afredaktio et elleo hospærer en af Tryk landets bilforhandlere eller på enaf af.campingtilbehør restauranLisbeth Neslein, sekretær Tlf. Ege4316, 44 176715 16 / FaxRedaktør 43 44autocampere. 26 46 / N Mads@campingferie.dk /også Peer@neslein.dk Tryk: Aller / ISSN 1909-2659 Distribution: Campingferie.dk nu Olesen, som føler at mange ogklima. detAnnoncesalg: erparadis det.os” Visiger Christina børnene trives hos gennem pi–negen e autobane Dornen Esbjerg børnenes er iSuzuki forhold til deres leveDet er muligt jan.mottlau@filterfokus.dkTlf. skimmel og hvad der ellers gemMasser erJambo m læsere og ”med Tuxer 98 på at kroppen, den Mads har på er Odie Greyden pdyne agange Silkeborg, jaker og så mig selv. De Preben Nielsen fortæller: Sidste rejst madrasser udluftning, såer jeg beslutter sætte er du Nu står brugsanvisningen, at re oglave kontakt til TV- mer c4Isabella pærer er i iforhold til deres leveautocampere. Det er også muligt lund, Feriepark. pladsens jan.mottlau@filterfokus.dkTlf. skimmel og hvad ellers gemmPrisma ca. 15 graders frost ogUdover det Centeret rummet eller ninger og priser. Søndag: Lukket g, selv selv www.tabbert-club.dk er altid holdsvis Belle idet København, Odense Congres Center, terne, derder ligger påder de danske motorveje. Ialt ca. 330 afhentningsteder i hele om året i månederne januar, marts, maj Vi og oktober. Bladet eri 2014 gratis ogog kan afhentes hos din lokale campingforhandler. Du kan også hente bladet hos OK Plus benzinstationer som ahavde kunne købe diverse udstyr som Alternativer: madrasser, sæder, så de kommende 2014 møder som også den danske cRing: forventes at blive store hit det kan du se og Alperne irform Østrig, lavenyheder. g, lave gagenten.dk Storebæltsbroen ........................................................................... kr. 360,CAmpINgNyT.DK Campingferie.dk tocampingbladet. faciliteter erforventes der i hele sommerferien et Detaljerede sprøjteskemaer til alle bilmodeller, grundig uddan-ved nMonarch adtidligere duog grestauranterne, id–inrigtig ui ren gkan ,rvogn einteressante. llder edtegne o m liet bMelange. edelikke l(Ellers aDanmarkspakke litiflrhar emotorveje. aim eRing kshjemme e40 ttelte jCarado øwww.jepotech.com r33 p330 s60) emere deit-448 epåjlaaltid teaf Dselv var ikke noget problem at holde U Cabby 650 FT kunder måske Mange tror at friske u 75 16 70 10 Mail: steens-mc@steens-mc.dk Isabella Prisma at blive det store hit i 2014 og det kan du se Isabella Prism pingferie, der valg g. aftale. 29 38 Polar med på toppen” og det er han Damemodellem som andre to heldigvis ikke helt Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk år lærte jeg simpelthen så meget a tid, at se hvordan de lyser i forhold Danmark. Du også selv-henter abbonnement. Læs 63 09 mer sig der har levet 10 nævnt på dk. Derudover kan bladet afhentes hos en af landets Suzuki bilforhandlere eller på en af ligger på danske Ialt ca. afhentningudstyr samt og trailere. www.BRUNSGAARD.eu aftensmad borde, stole, reservedele/udstyr så luften kan cirk den til og lade den køre natten omfattende aktivitetsprogram, hvor der man i biler skal lukke luftindtag og gggaftensmad pressen. på en god at www.jepotech.com tid, rigtig interessante. se hvordan de lyser i forhold varmen. 63 33 09 mer sig i en vogn der har levet i 10 Det kraftige www.pb-autocamper.dk Ålborg Hallen og Messecenter Herning. Det er måske lige det morgen, frokost og aftensmad Vil skal gåvære hurop nelse sprøjteteknikkere og løb kontrol Teknologisk ksholder iind gwww.campingferie.dk oltil on:-).kat ehelt Than demeget v som lormed tnony k eat dSigne nlugte. ebstod øhar l gopå erer ekmed kinCaienna khætte etman etjøog rphave s fa eogså, sat lCABBY endet opslået hos Jysk Caravan ihandel Støvring. leges, udfordres, læres ogtegne knyttes masser af ende steder i hele af Danmark. Duvilos kan også etCenter selv-henter abbonnement. Læs mere på www.campingferie.dk Priserne er udregnet pr. den 26.9.2014 hvad Men om hvad man egentlig kan så det må rigtigt nok. i sprøjte Frederikshavn so Brug LED belysning i ved stedet I hos 2013 udgaven man kunne Se på internettet www.steens-mc.dk (MED LOO), 620 vidst ejer for noget opslået Jysk Caravan Center i Støvring. opslået hos Jy til Adria,Camp-Let,Cabby ogde gårandet, nye venskaber. Også pladsens nabo, Fårup morgen20 l dag hvor ikke skalkan Næste følge os på facebook (www. e.dk skub den danske campingindustri skal have formindst at komme godt-ebtsurstemen Institut erSommerland, din garanti for enHalogen, korrekt udført høj kvalitetsrustbetilavdet k jøhkan trøfjeg du tikke kerrpå ok nmin e rof itover, ntigere a72 ragen nid re tulokalet titsnIjeg udsætte sig selv og ikke e.dk pingforhandler Campingferie.dk eller er større, for og spar meunderstreger stedets karakBurstner. 94 Campingferie.dk CAmpINgNyT.DK facebook.com/hbcc.dk) samt på PB-annoncer.indd 4 03-10-2013 17:18:33 94 Campingferie.dk vognen, men 94 Campingfer DK ter af ferieeldorado for Rustbeskyttelse børn. Holder man Det store lyse serviceværksted Camp-letten for. Jeg tager jo skyttelse. En Dinitrol sikrer derfor dine køretøjer r e j ø t e r ø k e n i d r o f r e d r e r k i s e s l e t t y k s e b t s u R l o r t i n i D n E . e s l e t t y k s vores hjemmeside www.hbcc. ud nogle timer f fra start i det nye år. Det ville være skønt hvis udstillingerne Yderligere in udsættes for r o f s e t t æ s d u n g o v g Peer Neslein fra C strøm. ferie på Jambo Feriepark kanget man nemlig man vælge en større maskine. gør den: Ovenstående skal ikke sestilsom klynkeri, men en konstate- Hvad dk, hvor jeg vil fortælle om turen Den på 1. Maj 2l blot afbranchen. sted i en helt blot almindelig kombinere campingferien med fri adgang oven den i mange ogkører mindsker udgifterne dyre rustreparationer. .renoitarap1ertsur eryd lit enreudfører ftigdu realle ksdn im go rfor å egservice nam i og 10-12-2015 23:06:42hynderne www.hbcc.dk Der kommer tiden former ligeår frakunne jeg fra virke Holbæk som en skibakke for på pla Trigano annonce.indd Tinghøj Moto til Fårup Sommerland. kørte tilmed LEhele Camping iikke FrederiksI startenMC afring 2013 inviterede n for det KABE t e d r o f n e d n i e d 19-12-2012 Hvad skal man passe på med: Tilslut maskine til strøm, så CaravanCenter og til vi ankomCamplet, noget med12-12-2016 ekstra 19-12-2012 at ingen Sjællendere eller uden campingvogn kan for22:16:22 22:16:22 Annonce Steens 2017.indd 1 IMPERIAL 09:40:07 Campingnyt.DK Campingnyt.DK Olesen Jysk CampingNyt.indd 72 ROYAL 560 XL KS Strøm på campingvognen? nye typer LED pærer, se med. Så det eC Det store lyse serviceværksted udfører alle former service Campingnyt.DK Forord_NyCampist.indd 3 i Se 03-03-2017 23:32:37 lyse serviceværksted udfører alle former for service og reparationer Østrig. I på år vil jeg på vejenom de Læs mere 4 campingog ferieudstillinger inde i bladet.Det store CampingNyt.indd 02-10-2013 20:37:30 reparationer her,forhvor en og reparationer havn og overraskede Ulla Campingferie.dk deres mange JegTommy er faktisk gan CampingNyt.indd 94 94 mer 02-10-2013 20:37:30som Jesse mere www.jambo.dk gulvvarme ellerog lignende. CampingNyt.indd 94 er vognen til Marine dig, der gårlade endnu længere og som ønsker det ultimativt sidste nye. Denne model er resultatet Jeg af et samararavanCenter & gennem den tyskeVærkstedsvej autobane CAmpINgNyT.DK Ozon erAvirkningsfuldt. Man må øen uden atbrochure tage tegnebogen opKVALITET ad lommen. omdanner generatoren iltE (02) til og hjemmeside. Ny adresse: 13, 4600 Køge ring og siden Den rigtige lø Ny adresse: Værkstedsvej 13, 4600 Køge Søren Mortensen med Pokalen tusinde læsere til at deltage og DIN GARANTI FOR DEN HØJESTE T E T I L A V K E T S E J Ø H N D R O F I T N A R G N I D som her, hvor en sideplads skal skiftes på en vogn efter en af de sidste storme. Alperneimportør i Østrig, selv lavede danske forhandlere som her, hvor en sideplads skal skiftes på en vogn efter enpå af de bejde mellem KABE, denogdanske og og sælges derforpetroleumsovn kun i Danmark. og min har min Invertere og batteriladere m.m. Stilbjergvej 8 over resultatet, d skal skiftes ensidste vognstorme. post@trailerkort.dk med simbox er du sideplads altid farten Nuen pærer tilCampingforhandlygter på morgen, frokost og CampingNyt.indd 97 22-12-2013 CampingNyt.indd 97Jeg 22-12-2013 00:29:45 post@trailerkort.dk fristes til at den. sige, at jyderne og fynboerne er heldige. ikkepå opholde sig i lokalet, når en 00:29:45 “IMPERIAL” ligner ikke en KABE, som duaftensmad kender Et også helt og spændende udvendigt design: DesignDe har (O3) som nedbryder lugte on-line generator er og kan. Campingferie har prøvet ognyt titlen Årets stemme på den campingforegen dyne og det er”Innovation det. Vifacebook. Til bbilen, CampingNyt.indd 97 legaer arbejd mprøvede på markedet. mere om det på Vi vilgnilkozon lugten perma Start oplad telefo6800 Varde har fået renset lu Dinitrols har mere endflotte 50 års med udførelse og udvikling ivdu go eslerøfdu dem gnirafrefter e srå 0en 5 daf nede ersidste em rahstorme. slortiniD 72 direkte Campingferie.dk by KABE” trykkes/lakeres på vognens hvideerfaring blanke aluplade i 3-D optik. il, båhelårstelt Sun Living campingvogn og bil. ler 2013. havde ca.gab. 15 graders frost og detbrændstofhandler som de mente skulle døren tilerog Europa stående åben påcampingvogn vid Vælg indretning efter din families behov. Alt lige fraBetjening den Comfort, behandling Præcis Jambo Feriepark de sidste 5 år kåret til køber Vi altid også fortælle lidt om d, mere. Peer Neslein Producenten oplyser følgende: Ozon generator var Den campingplads fra Barkundernes af rustbeskyttelse tilhvad det danskeny klima, og har produkter til lit retog kL udbakterier. orperrapopulære h• gIngen o710 ,amiLTF lkroaming-afgifter eligesom kComfort. snad edrsolen åh tederlitbeliggende eslettyksebtsca. uforegår. r f40 a min en nenflog Tlf 75261341 Danmarks campingplads oghårde har ermed væk. JegOzon skaltili y omeget Vi har gjort bedste lidt mere ud af denne model, vi har af løftet udstyrsniveauet var ikke noget at holde friske harvogn Enidet række nøgleordene iproblem for- på have titlen ”Årets campingforøkonomi turen hvad vi es : og 200 g kompakte til to, familievognen og op til den utroligt PB Autocamper Allingåbro Se vor ER ID ligeledes vundet internationale priser for ST Fra Knaus vi 500 EU Sport, under en behandling forgår ved Men gør det. O3 forsvinder af sig selv c NG OzonGenerator 100 eller mere nærliggende end at bruge både bil og campingvogn. . n g o v g n i p m a c g o l i b e d å b celona, syd for byen og den kendes af stadig flere danskere som NI på Gennem det sidste år har Peer Neslein købt flere brugte camÅB • Ingen kontrakt, ingen binding endnu en tand, så udover det Lamper normale Royal-udstyr fibjergskråninger nder du: god kontakt s-lager m R ogn på en god E her er fø gtv varmen. R igaIndbygget mulighed for, at opleve landevejen, bru sin høje kvalitet. pingv lygte. 7 A jeg har været lid P er dansk største salgssucces afOspisning, alle liftkort, bindelse med overrækkelsen af handler 7000 2013”. Opløbet star-teltimports g 8-1 bruger på Skr. Detop store campingcenter set udeFjerner effektivt sorte striber, erafda per.dk D HvU • Montering af comfortudstyr på din bobil, såsom: Læderindtræk: Vælg mellem Chicago eller (lys) NER rummelige model med til seks sovepladser. Udover dem generelle høje standard har(sort) w.pb-autocam til brug ib ognStandBy www.facebook.com/campingferie.dk NuHobby hele lamper, se ag handel 500 QDK Sport, 500 FU Südhurtig ind og udgang af23,5 lokalet for Ideelt efter kort tid. Man kan også lufte ndm.m. 0 •UDSTYR Du ved præsis hvad det koster pingvogne, for atogså vise atMiami man kanudgaven blive til fåwwkroner. vender tilbage år efter år. Dette skyldes ikke mindst den dantil lugtfjernelse, søRkunne denmidt på•• Ventilator Peers 10 år kan gamle I desinfektion 2013 vil0 man overbeviser også: Med 23,5 kg 6,5 meter langt køretøj effektivt ogK .0 g& ”Vi må sige, 5campist da campingplads 2lør var følgende: tede i højsæsonen hvor RET mation omkri PÅ TIL CAMPINGFERIEN. ved køleskab. Dobbelt og med separat afbryder Jambo udnævnt en speciel kundegruppe tilPokalen overbeviser også: Med kg 6,5 meter langt køretøj effektivt Y i camp-letten. Sidste år deltog Camp-Let Winter de otte modeller man vælge mellem, det måler 740 cm. T denne ”Ozon kill S på sin computa fra. Husk, at der altid er varm kaffe U -15 Skal vipres. mødes på Campingferie Camp? dit”Strømbank” eget tempo og•Sidste uden Det er frihed! 11(www. PÅ Vinter på hjemmesiden, i camp-letten. år SAT-antenne, Solcellepanel, Eberspächer varme i Bodelen, cykelstativ m. kl.D nter særlige VIPdeltog gæster, nemlig børnene. følge os på facebook vogn, kælder, sk • Du betaler kun for de dage du er på snavs og belægninger. Heki II540 soltag medvar lysbesøger •udvalget Stort Solifer helfi gur spejl i klædeskab Først det en 480 til kr. 79.900, så en lidt større Soske Kamma, som er kontaktperson for danskerne når de besøger wind, 580 QS Südwind. Hertil at starte/stoppe og for at lufte ud. ud efter en behandling. vejer Saphir comfort RC kun ét ned til et behageligt rumklima transportabel model. Personlig service tusindevis af campister Excellent som han netop har Stort udvalg i de min søn, men nu er han komm Challenge 2013 Bedste pris Hurtigt salg IKKE FORTELTE, MOVER OG MARKISER OG comfort RC kun ét vise atsagten der ”Hos os er børnene i centrum. Nårpå vi imin bredden har en dybde hele 380som cm. inkl. slusen. samt på vejer Saphir ned tilGÆLDER et behageligt rumklima åbenbart www.faceboo opbygge siner v søn, men nu er han kommet •og Booster •leveres Udvendige højttalere 13 oplader både lampetter facebook.com/hbcc.dk) på kanden og tidår til en uforpligtenudvikler vores feriepark tænker viafholder på bør- Stortvi •VED Op til 1GB data pr. dag • Service på alle typer køretøjer udføres af up-to-date uddannet personale nyblev webshop Traditionen tro den årlige Vinter Camp hen over en Herefter lifer 560 til kr. 130.000 (som desværre stjålet) og senest produktkendskab de danske forhandlere og i septoiletter og lign på gymnasium og det skal jo For 2.og i træk deltager Preben mødes KUN BESTILLING I VORES WEBSHOP. pladsen. Pladsen har åbent hele året mange danskere kommer 2014 modeller fra lugter der friskt og virkkilo mere end standardversioved varme temperaturer og til • Forteltlampe med sensor • Udvendig elektrisk trappetrin Fjernindikation DuoC gratis ved køb Der er tale om en professionel vinteroptimeret i TV2 Fri. PLUSPUNKTER 2017 tat på gymnasium og det skal deltager Preben Meget økonomisk i brug. nenes behov, ogjo viværet elsker atpå se, hvor meget Standbyteltene har vidne til flere storme og et par på suppen n vores hjemmeside www.hbcc. og med flexslange: Komplet kilo mere end standardversioved varme temperaturer og til Klik ind Camping-Kom.dk Tlf. 98 52 56 44 man ikke fatter præcis til det DanCamper A/S Preben Nielsen: Vi vil fra 1. Januar en A/S de snak indehaver 4 SIKRE -DanCamper 5 stk.VALG, •M Vi Sdækker affortæller • Stort 115 Amp. batteri •PÅ Tagræling stedet fra Professionelle medarbejdere tember måned der lukket børnene trives hos os” siger Christina EgeDET NÅR DU IKKE VIL GÅ KOMPROMIS MED D Itro M Obl.a. RPdet M Omeste KFU ÅsomPÅ Gverden LNielsen Inen. Vpladsen, EK KHolbæk I Uder Dvirker RCaravan ÅN ,indbygning GCenLAbeligV passes, ERKog ISsåArbejdstøj Ti årEbliver D - LviVia Oi Klik R TIinba2 • Campershop med diverse tilbehør og udstyr weekend november, nærmere betegnet 21. –8623. på ningen en Hobby 540 til kr. 69.900 som blev vinteroptimeret i TV2 Fri. sfiber m.m. hæn passes, i år bliver vi iblev stedet lbæk Caravan Cen- orkaner traditionen for at overvintre på erSøren smukt dk, hvor jegAllingåbro vil fortælle om turen Som ved alle Industriparken 16 · 8961 · Tlf. til 48 81 · og www.pb-autocamper.dk at varme det op på kølige Weinsberg med 450 Hvor længe maskinen erEdet permanent. bestemte Truma produkter med LED diode -ønsker holdbarOZON generator nem perEtsåaf er, at vognen eri3blevet gjort uden problemer af nogen art, så du også at15november lund, Jambo Feriepark. Udover pladsens • 1.900 kg totalvægt at yde camp nen. Som ved alle indbygning at varme op på kølige som2013 være i luften med vores gøre. Man skal jo personer på turen. Det blive 2 ter & Marine i Camp-Let Winter eller ønsker, fo AL-KO chassis med antislingrekobling telefoner • Tilslut op til 5 enheder til dit hotspot samtidig Godt værksted for at stemme på forhandlerne. ozon, Skader ikke vinduer og Vegavej 8 • 8700 Horsens Olesen. www.jysk-caravan.dk Vegavej 8personer • 8700 Horsens faciliteter der i hele sommerferien et på turen. Det erblive 2DINITROL af Camp-Let Winter TAST KODEN: lige fraDINITROL.DK jeg kørertilfraovenstående Holbæk Storebælt Camping, da netop i relation vil til-KD.Nogle • Se de mange hed 25 -–vi 35000 timer. en ozon gende. EnÅdet: bus fra pladsen og som såLCaraOne Omeraftener“, RTVærkstedet ligger 500 m fra Motorvej E45. IN I•DKampagne. P RNaturens Ekører TNinternet E CproduktLTILBUD999 ORpå TINmobilnettet Iklimaanlæg D Edirekte LAmed KO Ltilservice? T IiD D NIfamilien Ffamilien .D EHmine RErigtige KKnye ISmulige G Ovenner Tgenera EJeg TIEm Lsys G FIND DIT LOKALE CENTER PÅ 389.900 Prisen for denne pragtmodel Kr. klimaanlæg Saphir forklarer Tænk allerede nu på gang vinteren og beholde dit fortelt næste det stormer, skal du købe etlugt. egen webshop, som har Campingferie.dk været hvad kalder egen ol.SIKKERHED. omfattende aktivitetsprogram, der steder manent fjernelse afankomren, men der er hjørner og gode Challenge i Østrig fra 23.-27. servi i Barcelone, Saphir DKK Troværdige forklarer produktMange forhandlere var med ierhvor Lynhurtigt gode tilbud 97meraftener“, illingstiltag. mine rigtige gode venner Emstrig fra2075 23.-27. Thomas Kaspe GFK glasfiber tag, front og bagende CaravanCenter og til vi timer, e tlf. 2075 5797 • info@dancamper.dk leges, udfordres, læres og knyttes masser af tlf. 5797 • info@dancamper.dk Peer Neslein godese de sjællandske campister i år. Så til næste afvikler • Fri overnatningsplads – med 500 m til Vejle City og 500 m til Bilka et stor ønskeifraår vores kunder.vi på webshoppen: ledes eratnem ateffektivt besøge. Yderligere oplysninger fås ved skrive neratoren Igummilister. GAVEKORTS FELTET merik Helsingør og starte Allan fr januar StandBy telt hos Dansk Teltimport, derjorden ermer eneforhandler tre luftudgange en tilfra er chef Philipp Wegmann. campingvognen eller venskaber. Også nabo, Nede Vi prøver adskille osudefra. på sånye der spænding til Fårup store campingcenter set Husk,muliggør atmuliggør der2013. altid er varm Maskinen kan køre ca.at10.000 deodorant? Enkelt og merikopløbet fragør Helsingør ogvar Allan frapladsens Ozonen oxiderer man ikke lige kan komme tilautocamog på i Østrig. I år vil jegbakterier på vejen mv. så Det tre luftudgange en chef Philipp Wegmann. Olesen, somd r blank igen. betryggende Vi har kaldt Det store campingcenter set udefra. Husk, at der altid erkaffe varm Lav vægt Primær POTECH ApS,på 44,selv. 4390 Vipperød. Sommerland, understreger stedets karakSå nuprøver kan manvihandle på www. campingtur.nu Se mere www.dancamper.dk Silkeborg,burde ja-Nu og så mig selv.iiDb Preben Nielsen fortæller: Sidste kaffe står der vores Vinter Camp i Jylland. På gennem den måde at dele sol ogpåmeget Se nærm • Forhandler af Rapido og PhoeniX autocampere Silkeborg, ja ogDansk så mig De nbruge fortæller: Sidste kamma@vilanovapark.com Danmark. Teltimport har solgt Standby telte i 15 år. Altid imødekommende det sidste. alt lugt t Se mere påSandbakkevej www.dancamper.dk den tyske autobane til effektiv ter af ferieeldorado for børn. Holder man individuel og meget fleksibel peren klar til de kolde dage med I automatik-modus skifter kanden og tid til en uforpligtende snak fortæller indehaver Søren Se mere på www.nordkemi.dk service – dvs. vi er meget pligttimer ved normal opbevaring og skånsomt. de nedbrydes. Fjerner lugt i alle en 10 år gammel vogn lugter individuel og meget fleksibel I automatik-modus skifter Vi ønsker dig en rigtig god rejse tidligere kun www.simbox.dk hbcc-shop.dk . Der vil man skimmel og hvad pingvogn”, så på kanden og tid til en uforpligtende snak fortæller indehaver Søren -1/1 ·www.jepotech.dk Se forhandlerlisten på hjemmesiden andre toEved heldigvis ikke he årTlærte jeg simpelthen så meget Indgangsdør (2-punktslåsning) med affaldsspand ferie på Jambo Feriepark man nemlig sved og Find det du skal&kanbruge på www.victron.dk levering! andreJuryen to ved heldigvis ikke helt mpelthen så meget ERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE ‒10.00-13.00 siden 1965 5 6 9 1 n e d i s ‒ E S L E T Y K S E B T S U R E T S D E B S N D R E V – l o r t og Alperne i...Gratis Østrig, lave Klar tilkøb at hjælpe bestod afCamping Campingferies man i biler ska Søn- og helligdage 12.00-16.00 vind lige. Aabybro Fritid · Knøsgårdvej 121 ·lukket 9440 · Tlf.selv 98 24 48helligdage 00 Se videon hvor Campingferie modtager deres præmier med Hverdage 10.00-17.00 · Lørdag · Lørdag i Aabybro perioden 1/9-31/1 · Sønog 12.00-16.00 • VI MATCHER TYSKE PRISER!!! www.vilanovapark.com Aabybro Camping & Fritid · Knøsgårdvej 121 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 24 48 00 Ozonen komme Isabella Prisma forventes at blive det store hit i 2014 og det kan du se Olesen. www.jysk-caravan.dk kombinere campingferien med fri adgang Truma efterårskampagnen. Ved luftfordeling i køretøjet. Derved Saphir comfort RC automatisk kunne købe diverse udstyr som opfyldende med at få du ringet brug svarende til kan 5000 behandhvad de går ind til :-). Men mes om hvad man egentlig rum op til cakøber 50 nemt aftil et andet. luftfordeling i køretøjet. Derved Saphir comfort RC automatisk PåKøleskab www.simbox.dk finder detaljerede oplysninger om priser, dækning, betingleser etc. hvadlæsere de går ind :-).eller Men meget egentlig kan vidst at han Olesen. www.jysk-caravan.dk mer sig istille en vogn sidde og morgen, frokost og m3 aftensmad til Fårup Sommerland. og 142/86 ltr. og i hu Flot behandling enten du og redaktionen på Camoverrasker vinderne i deres posten. men de borde, stole, reservedele/udstyr kerandet, og i madrass opslået hos Jysk Caravan Center i Støvring. udsætte sigkoldluftrørene selv og bil/campingvogn. ikkeTæppe mindstogså af bestemte produkter får man Truma benyttes koldluftrørene også mellem køleog varmepumelv og ikke mindst CAMpINgNyT.DK tilbage til kunderne. Vi synes linger af fx. en Hvor længe tager en 96 Campingferie.dk Mange tror at man blot skal benyttes mellem køleog varmepumCampingferie.dk 5 pløkker eller en campingvogn pingferie, der valgte LE Camping ved computer Se mere på www.jambo.dk forretning. Videoen ligger på Campingferie ønsker LE CamServiceklap Nu e 72 Campingferie.dk Kvalitets opbevaringstelte til Adria,Camp-Let,Cabby og 68 Campingferie.dk 92 Campingferie.dk 96 Campingferie.dk Camp-letten for. Jeg tager jo or. JegCampingnyt.DK tager jo 68 fjernindikation Campingferie.dk op m 94 Campingferie.dk DuoC til gasanlæg Campingferie.dk 5et holder til varmluftfordelingen. Saphir pedrift og holder således den e inden28-02-2017 for kvalitetsautocampere Blandt de mange i sprøjte Frederikshavn som Årets 96 helt Campin medCamluksuriøs også, at efterhånden har fået Der Campingferies YouTube side: til og Ulla Søren tillykke Service består at støvsuge er kunping behandling? brugt de varmluftfordelingen. Saphir ogvi holder således den Hvad deltagende kanBurstner. maskinen bruges til:og noget grannåle duft ud i indretning. 19:36:14 hvilken vogn d Foil blot afpå stedlamelbund i en heltiAstro almindelig 2 størrelser Gulv 01-05-2014 20:39:37 pedrift 5-zonede koldskumsmadrasser rier indD n helt almindelig 94 Campingferie.dk nder fremstillingen. er udtrukket enerrække Tag og pingforhandler 2013.gratis sider erlægger med tomen flasker oven icampister købet. bygget op i glasfiber, comfort RC med varmepumpe indstillede ønsketemperatur som ekstra www.youtube.com/user/cammed titlen som Campingstærkt og Årets CAMpINgNyT.DK stillet et stærkt hold, så Årets fagliglille filter på forsiden med en al-23:20:29 comfort RC med varmepumpe Det afhænger at lokalets/camCamplet, ikke noget med ekstra indstillede ønsketemperatur noget med ekstra Perfekt til at fjerne lugt og dræbe LE Camping blev Campingforhandler 2013 vognen, det sig blot siger han. estvinder i Campingnyt.DK 150x200 cm kr. 2.895.en 2 ga Varme Truma S3004 med tændautomatik Sun Living ed Campingnyt.DK Forord.indd 3 20-05-2017 dobbeltbund. vindere gavekort harmed polyurethan AltCampingferie.dk Peer Nesleinfjernindikation fra træ i konstruktionen CampingNyt.indd 72 som 19-12-2012 22:16:22 er erstattet pingferie forhandler 2013. www.hbcc.dk Denne viser inde iaf køHvad gørlyse den: fås i handlen maj 2013. dag og nat. Et pluspunkt: erstyrofoam lignende. Jeg og CampingNyt.indd gulvvarme eller lignende. Jeg Ny model 22-12-2013 00:29:42 Det store serv en helt anden og bedre service Den 1.96Maj overtog Søren fås i handlen frafra maj 2013. dag nat. Etstørrelse videre heden også er ividere top –pluspunkt: både vedr. mindelig støvsuger efter behov. pingvognens og Indhold.indd ask - Så kan man k bakterier og svamp i mindre rum, 200x250 cm kr. 2012 oven på den lugt gerne vil af Ny CampingNyt.indd 944og Caravan Spejle tilbyde Truma Theme, varmt vand Der er •hvor Ingen fugtgennemtrængning 53.795.årsman tæthedsgaranti. ce ogog voks Feriepark model CampingNyt.indd 19-12-2012 22:16:14 CampingNyt.indd 92 inviterede kørte til LE Camping i FrederiksI starten af 2013 leumsovn og min(pur-skum). ApS har min petroleumsovn og min es CampingNyt.indd CampingNyt.indd 22-12-2013 00:29:42 vor : 90 CampingNyt.indd 68 68 19-12-2012 Se ER Forord.indd 5 96 14-09-2015 Gastest retøjet, hvilken gasflaske der er i brug. ID Tilslut maskine t Autoriserede Truma Partner for-22:16:14 Caravan Spejle Apparatet arbejder i begge ST tidligere. Men kter for ÅBNINGfik som her, hvor Partner forApparatet isom begge Begge med Jysk ekstra stænger i taget. Olesen Caravan Center i Støv- end kunderne CampingNyt.indd 96 end – hvad enten campingvogne Da maskinenTruma kun benytter sig21:37:57 derarbejder er. Enog biltrailere. er hårdt Autoriserede gns-lager på beskidt

e.

CampingNyt.indd 72

19-12-2012 22:16:22

Indhold Indhold Indhold

Campingferie prøver Ozon generatoren

Forord

LE Camp

NX-1 kulilte og Jysk C Jysk Caravan Center satser på service gasalarm REDAKTIONEN HAR ORDET NX-1 kulilte og indvendigt Jysk Caravan Center satser på service Ozon generator renser vognen Saphir comfort RC med varmepumpe Fjern 4 Saphir comfort RC med varmepumpeByg din egen campingvogn Spion foto - Adria Autocamper gasalarm Tabbert Club Danmark fejrer 20 års jubilæ i cam Truma efterårskampagne CampingNyt.indd 72

sender ping ngvogn

19-12-2012 22:16:22

PB Scandi-Mobil A/S 12

615 16 820

med på spændende guidede campingture NTag »Man camperer CampingNyt.indd 97

Knaus

REDAKTIONEN HAR ORDET Ozon 27 g VAN TI 600 ME Jysk Caravan Center satser på service 12 EN ÆGTE BESTSELLER 10

da hele året« PREMIO

mobilhomes på de danske 30 cam

PB Scandi-Mobil A/S

Nordkemi Danmark ApS

ortelt umsmåtte

60

27-04-2013 17:57:00

32

36 Campin

Hvorfor skal skal 21 straffes? sjællandske campister campingferie

Campingferie prøver Ozon generatoren Campingferie prøver Ozon generatoren CampingNyt.indd 97

Marts 2017

27-04-2013 17:57:00

38

LE43 Campi

# Blad nr. 55

Det bedste til dig og din familie

2015 autocampere hosGalleon PB Autocamper46 22 TRIGANO Jysk C E K S N t 50 s AUTOCAMPERE OG indvendigt i 26 Ozon generator renser vognen p åNyd fuld tid i Campingferie.dk Foldba COMFORTVIDEO Sede denye nyeLED LEDpærer pærer m friheden og sæt dit eget, tempo. Se a NYERE CAMPINGVOGNE c ny Dæktryksmålere ngvogn ED LYS, 60F 14 Vil du sælge Campingvogn ngvogn KØBES KONTANT

KE

Januar

2017

# Blad nr.

Det bedste

familie

.dk

2 bladecamp Januar

2017

# Blad

Det bedste

i ét

Blad nr. 2017 #

54

Det bedste

til dig

og din

nr. 54

til dig

og din

familie

Det bedste

familie

til dig og

.dk

i ét

din familie

Lej en Nyheder autocamper Düsseldorf fra

2 blade ét i

ingfe rie

.dk

2 blade

.dk pernyt autocam nr. 54 Januar 2017 # Blad

Januar

Tag

med Nordlystur på

Køjevogne til børnefamilie

til vinterhalvåre Fortelte

Costa Brava

Telte

n

t

GRATIS

Campingvogne

Tag

Autocampere

Kompressorkøleskab

ilie fam 55 d nr. g din # Bla ig o 2017 Marts til d ste bed t e D

Fortelte

Alsace

med

Campingpladser

med

Düsseldorf

nr. 54 Januar 2017 # Blad

Det bedste

til dig og

i

2017

ing mp ca

# Blad

Det

nr.

54

til

dig

og

din

familie

Vinte rcam ping Vinte Danmrtest: billig arks ste camping 2017 vogn modeller GR Isabella Tag magaAT vinterfort sinet IS med elt

.dk pernyt

din familie

2 blade ét

Januar

.dk

Tag

på med ur

Camping udstilling Odense Københaver: og Hern n, ing

Guidede camping Ulves Nordlystuture: kansen, ren, Rhinen

magasinet

Teltvogne

GRATIS

Tag magasinet

Nyheder fra

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

deautocam ie 2 bla i ét fer

30

54

til dig og din

Lej en autocamper

Nordlyst ne

bedste

ilien Kompressor- Køjevog køleskab til børnefam året GRATIS Fortelte Alsace Tag magasinet med vinterhalv Nyheder fra til

i ét 2 blade

Düsseldorf

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

GRATIS Tag magasinet

fra

Nyheder

orf

Telte

Düsseld

Costa Brava Telte

Campingvogne

med

r

Campingpladse

Campin gvogne Teltvogne

Fortelte

Autocampere

Autocam pere

de Læs omllige typer forskeampere: autoc vogn, Alkove, Kasse egreret, HeDelint reret, Liner linteg

Telte

ogne Campingv

Fortelte

ere Fortelte Autocamp

Teltvog ne Campin gpladse r

GRATIS

Tag magasinet med

Teltvogne

ladser Campingp

S Campingferie prøver Ozon generatoren T-T66 SU 24 Steen’s MC Center PB Scandi-Mobil A/S JUMPSTARTER LED LYS DE ED68 NE 26 .dk

og gasalarm Blad nr. 2017 #

Januar

54

Det bedste

til dig

og din

familie

deautocam .dk ie 2 bla i ét fer nr. 54 Januar 2017 # Blad

Det bedste

til dig og

.dk pernyt

din familie

2 blade ét

2017

ing mp ca

# Blad

Det

nr.

54

til

dig

og

din

familie

Tag

på med ur

2017

Nordlyst ne

bedste

ng r: mpi ge Ca illin avn, g st nh in ud be rn

ilien Kompressor- Køjevog køleskab til børnefam året GRATIS Fortelte Alsace Tag magasinet med vinterhalv Nyheder fra til

i ét 2 blade

Düsseldorf

modeller

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

2017

Januar

#

Blad

Det

nr.

54

ste bed

til

dig

og

din

GRATIS Tag magasinet

fra

orf

Nyheder

r

Düsseld

Campingpladse

Teltvogne

Costa Brava Telte

med

Fortelte

Kø og se en

Autocampere

Campingvogne

He

dig

og

din

familie

Tag

2b la i d e

Lej mperen

autoca

familie

din

og

54

til dig

nr.

året Fortelte

til vinterhalv

GRATIS Tag magasinet

orf

#

Det

Campingpladse

S GRATI

Teltvogne

Costa Brava

Fortelte

Telte fra

Kompre køleska ssorb

Campingvogne

ere Fortelte Autocamp

magasinet

ogne Campingv

e

dorf

Alsace

Düssel

Campingvogn

Nyheder

ng mpi erca : Vint test er arks Vint nm te vogn Da lligs ng bi pi Telte

Teltvogne

ladser Campingp

Tag mag asin et m ed

CampingNyt.indd 72

m ca

ella gne Isab pingvo

e Telt

Tag

lt rte terfo ere vin ocamp

For

e telt

sinet maga

Telt

62

19-12-2012 22:16:22

ATIS

GR Telte Cam pingvogne Autocamper e Fortelte Teltvogne med

Tag

Autocampere

i ét

Telte

med

r

Düsseld

bedste

Blad

Tag magasinet med

ilien

aut ét oca mp ern yt .dk 2017

Kassevogn, et,skHeUlve Delintegrer Liner lintegreret,

Køjevog

til børnefam

fra

Nyheder

2 blade

Januar

GRATIS

på med ur

Nordlyst ne

i ét 2 blade

ser

til

Campingplad

54

Teltvogne

nr.

bedste

Fortelte

# Blad

Det

Autocampere

2017

e ided re: Gu ngtu ren,

Odde pi tu en ie typerm lys in fer Læs om ing forskellige re: ca rd n, Rh No se , mp autocampe Alkove ca an .dk

Januar

18

Lej en autocamper

.dk

i

Januar

ilie fam

med

ne vog

er ads gpl pin Cam

Aut

Cam

Tag magasinet

Campingplad ser

med

r adse ngpl ampi e C ltvogn te Te el rt re Fo mpe toca e Au vogn ping Cam

Vilanova park syd for Barcelona caMp SYSTeM NJRKøreskole Køreskole 40 FRA DEN 26. MAJ OGkulilte FREMog Internet når du rejser? 40 83 60 92 NJR NX-1 83 60 By for fremtiden Jysk Caravan Center satser på 92 serviceer et besøg værd TIL DEN 7. JUNIgasalarm 2014 REDAKTIONEN HAR ORDET caMp-clean Ozon generator renser vognen indvendigt Saphir comfort RC med varmepumpe Fjer Saphir comfort RC med varmepumpe LE Camping blev Årets Campingforhandler 2013

BESØG

res styrke dinViltryghed ! du sælge Campingvogn CampingNyt.indd 72

ender Truma efterårskampagne og brugte autocampere i vores udstilling. ing PB Scandi-Mobil A/S NordkemiDanmark Danmark ApS ApS Nordkemi

Byg dinfoto egen campingvogn Spion -VI Adria Autocamper GIVER 15% RABAT Få mere komfort i dit fortelt Tabbert Club Danmark fejrer 20 års jubilæ i cam Vil d

19-12-2012 22:16:22

CAMPINGTUR.NU CF Jan. 2016

Trailerkort.dk Trailerkort.dk A... TYSK KVALITET I SÆRKLASSE!

Brug Astro Foil aluminiumsmåtte

Nordkemi Danmark ApS

Telte

»Man camperer REDAKTIONEN HAROG ORDET llingåbro AUTOCAMPERE camper Allingåbro CampingNyt.indd 97

Campin

27-04-2013 17:57:00

Tag med spændendeEnguidede campingture caMppåSYSTeM ny æra begynder!

AU


4 Campingferie.dk

Forslag til campingtrækkere Fra 1200kg til over 1800kg

I takt med at bilerne er blevet mere økonomiske og lettere har det samtidigt betydet at de ofte har fået lavere påhængsvægte. Det har givet mange campister problemer når de skal skifte til en ny bil. TEKST.: MADS NIELSEN FOTO.: FABRIKSFOTO

M

ads Nielsen fra Campingferie. dk har kigget lidt på markedet og udvalgt et par modeller med forskellige muligheder i pris og træk på krogen. Mads Nielsen fortæller: Der er selvfølgelig mange forudsætninger at tage højde for når man køber en bil, og da det er individuelt for de fleste, er denne lille oversigt kun en

Traekkere.indd 4

smagsprøve på hvad man kan finde for tiden. Vi har opdelt artiklen i antal kilo på krogen, samt bilens bredde som har betydning for hvor bred en campingvognen som bilen må trække. Reglen er at bilens bredde plus 35 cm i hver side angiver hvor bred campingvognens totalbredde maksimalt må være til den pågældende bil. En campingvogn må dog ikke være bredere end 250 cm. Det er også her man som campist som oftest først kigger. Kan bilen trække den camping-

vogn man har eller den man eventuelt ønsker sig, dette plejer at være den første udvælgelse. Herefter er der selvfølgelig alle de andre parametre såsom diesel eller benzin og sidst men ikke mindst, er der mærke. Model og pris. V har i kigget på de nye SUV modeller, de findes både som 4x4 og med almindeligt forhjulstræk. Det er en gruppe af biler der er blevet meget populærere. Før var de noget udskældte for deres forholdsvise høje forbrug af brændstof, men det er ikke noget problem længere. De fle-

ste nye SUV modeller har rigtig fine brændstoftal og dermed er de ikke meget dyrere at eje end almindelige stationcars som man ligestiller pladsmæssigt. De nye SUV modeller har også alt det nye sikkerhedsudstyr som de fleste biler tilbydes med i dag, så der er ingen grund til at kigge skævt til denne gruppe biler mere. Her er hvad vi har udvalgt som forslag til campingtrækkere i de forskellige vægtklasser.

18-05-2017 23:20:39


ilo på krogen 1.200 – 1.400 k

Campingferie.dk 5

SUZUKI S-CROSS

NISSAN QASHQAI

SUZUKI S-CROSS er en crossover i job- og familieklassen, der samler det bedste fra en personbil og en SUV i én og samme bil. Under motorhjelmen ligger den nye Boosterjet turbomotor, og den er blevet opgraderet med mere udstyr. S-Cross har rigtig god plads i kabine og bagagerum, høj siddeposition, gode køreegenskaber og fremkommelighed samt en flot brændstoføkonomi. Den nye SCross model drives frem af Suzukis nyeste motorteknologi. Boosterjet hedder motorerne, der tilbydes i en 1.0 og en 1.4 version med hhv. 112 og 140 HK. Med et drejningsmoment på 160 / 220 NM

NISSAN QASHQAI var for 10 år siden startskuddet til kategorien af crossovers, og siden har de bygget videre på det fundament med den nyeste teknologi. Den er spækket med udstyr, der gør kørslen mere sikker og sjov – Nissan QASHQAI er en familie-Crossover, der har udstyr og finish på højeste niveau. QASHQAI dCi 110 MT må trække 1350 kg på krogen (med bremser). Bredden er 180,6 cm så den må trække campingvogne på maks. 250,6 cm.

Alle S-Cross benzinmodeller må trække 1.200 kg på krogen (med bremser). Bredden er 178,5 cm så den må trække en campingvogn på 248,5 cm. S-Cross 1.4 Boosterjet Aktive er sat til 18,5 liter benzin på 100 kilometer og koster 600,00 i halvårlig ejerafgift. Priserne er fra Kr.: 194.990.- (ifølge oplyst prisliste)

Ydelsen er 110HK med et drejningsmoment på 260NM QASHQAI dCi 110 MT er sat til 26,3 liter diesel på 100 kilometer og koster 1060,00 i halvårlig ejerafgift. Priserne er fra Kr.: 219.790.- (ifølge oplyst prisliste)

1.500 – 1.800 kilo på krogen

SUZUKI VITARA

VOLKSWAGEN TIGUAN

SUZUKI VITARA er en skarp SUV i klassen for praktiske biler med stil og temperament. Den har historien med sig, og har altid været mange campisters foretrukne SUV. I modsætning til den ældre Grand Vitara, er den nye Vitara en SUV der lever op til de mest moderne krav hvad angår både udstyr og sikkerhed. Den kan fås enten på benzin eller diesel og leveres med to- eller firehjulstræk.

DEN NYE TIGUANS iøjnefaldende design ligger på linje med de øvrige modeller fra VW store program. Denne bil leveres med et stort antal tilbehørs muligheder og det intelligente førerassistentsystem i Tiguan giver mere kørekomfort og kan hjælpe med at håndtere kritiske situationer på bedste vis eller endda med helt at undgå dem. Selv om man kun sjældent bemærker disse teknologier, så er det en god følelse at vide, at de er der. Tiguan leveres med de momentstærke motorer og firehjulstrækket 4MOTION (ekstraudstyr). Tiguan 1,4 BlueMotion TSI må trække 1800 kg på krogen (med bremser). Bredden er 183,9 cm så den må trække campingvogne op til 253.9 cm

Suzuki Vitara 1,6 Diesel 16V må trække 1500 kg på krogen (med bremser). Bredden er 177,5 cm så den må trække en campingvogn på maks 247,5 cm. Ydelsen er 120HK med et drejningsmoment på 320NM Suzuki Vitara 1,6 Diesel er sat til 25,0 liter diesel på 100 kilometer og koster 1040,00 i halvårlig ejerafgift. Priserne er fra Kr.: 187.990.- (ifølge oplyst prisliste)

Traekkere.indd 5

Ydelsen er 150HK med et drejningsmoment på 250NM Tiguan 1,4 BlueMotion TSI er sat til 17,5 liter benzin på 100 kilometer og koster 890,00 i halvårlig ejerafgift. Priserne er fra Kr.: 387.995.- (ifølge oplyst prisliste)

18-05-2017 23:20:40


Over 1.800 kilo på kro gen

6 Campingferie.dk

VOLVO XC90

SSANGYONG KORANDO

Volvo XC90 er udviklet som en af de sikreste biler i verden og scorede d100 procent i Safety Assist kategorien. Den er samtidig den første model, der scorer maksimalt i de to bremsetests AEB City og AEB Interurban. Udover sikkerheden har Volvo formået at lave en bil i de lækreste materialer og med den nyeste teknologi. XC90 er ikke en billig bil, men den er helt sikkert et vældigt godt bekendtskab både som pendlerbil og campingtrækker. XC90 leveres både i diesel og benzin versioner, men også i en elektrisk/benzin version. D5 AWD versionen er en diesel på 225HK med hele 470 NM til rådighed i drejningsmoment. XC90 D5 AWD må trække 2.800 kg på krogen (med bremser) Bredden er 200 cm så den må trække alle campingvogne. Forbruget er oplyst til 17,5 km/l og er sat til 2670,00 i halvårlig ejerafgift. Priserne er fra Kr.: 1.080.000.- (ifølge oplyst prisliste)

Ssangyong Korando er en stilfuld performer med en højtydende dieselmotor og et design der understreger dynamikken. Korando er en elegant og stilfuld klassisk SUV. Ssangyong har været på banen i mange år med SUV modeller der kan trække en hel del og til priser der er i den lette ende. Korando er et rigtig godt bud på en trækker til en overkommelig pris til de større campingvogne. Udstyrslisten er omfattende og sikkerheden er også fuldt med. Ssangyong Korando 2,2 Diesel må trække 2000 kg på krogen (med bremser). Bredden er 183 cm så den må trække campingvogne op til 253 cm. Ydelsen er 130HK med et drejningsmoment på 400NM Korendo 2,2 Diesel er sat til 14,8 km/liter og koster 2250,00 i halvårlig ejerafgift. Priserne er fra Kr.: 289.995.- (ifølge oplyst prisliste)

Camping gør dig lykkelig Slip ferien og glæden fri sammen med dem du holder af. Indånd duften af forår og mærk sommerens lykkefølelse. Kig forbi os og se de mange modeller og muligheder. Fra egoist-vognen til køjevogne med plads til hele familien. Kom ind og mærk efter, hvorfor Hobby giver mere udstyr, mere komfort og mere campinglykke for pengene! Tag flugten mod sol, sommer, feriedrømme og oplevelser.

dlere 21 forhan g n ri p – på s lpe jæ h for at rie fe å p dig

Find din lokale forhandler på hobbyinfo.dk

f

www.facebook.com/hobbydanmark Mød os på hobbyinfo.dk og få de gode historier på dengodeferie.dk

Traekkere.indd 6

18-05-2017 23:20:40


8 specialvogne til det danske marked, med lav vægt og masser af udstyr

Antarès Style 420

Allegra 475

kr.

kr.

135.900,-

159.900,-

Besøg din lokale Caravelair forhandler og få special brochuren, hvor du kan se mere om udstyret i de 8 vogne. Se også Caravelairs mange andre modeller.

Antarès 335

Antarès Style 400

Antarès Style 450

Egenvægt fra 665 kg

kr.

95.900,-

Antarès Style 470

kr.

135.900,-

kr.

kr.

135.900,-

114.900,-

Antarès Style 476

Allegra 450

kr.

135.900,-

kr.

159.900,-

Se forhandlere på www.campingagenten.dk Annoncer.indd 7

18-05-2017 23:33:51


8 Campingferie.dk

Har du problemer med vægten? I takt med at bilerne bliver lettere og mere økonomiske medfører det samtidigt at de får nedsat deres evne til at være campingtrækkere. Her er nogle få eksempler på campingvogne til biler der kan trække totalvægter op til 1.200 kg, 1.500 kg og 1.800/2.000 kg. Vi skal understrege at dette kun er få eksempler. To eksempler op til 1.200 kg totalvægt

To eksempler op til 1.500 kg totalvægt

Adria Aviva 400 PS

Hobby Excellent 460 UFe

Tværvendt dobbeltseng forrest og sidevendt siddegruppe samt toiletrum bagerst. Totalvægt: 1.100 kg.

Fransk soveværelse og rundsiddegruppe bagerst. Totalvægt: 1.350 kg. Kan opvejes op til 1.500 kg. Fås også som Hobby De Luxe og Hobby De Luxe Edition.

Bürstner Premio Life 420 TS

Knaus Sport 500 QDK

Tværvendt dobbeltseng, sidevendt siddegruppe og køkken samt toiletrum bagerst. Totalvægt: 1.100 kg.

Dobbeltseng på tværs, sidegruppe og tværvendte køjer bagerst. Totalvægt: 1.300 kg. Opvejning op til 1.700 kg.

Campingvogne til biler 1200-2000kg.indd 8

15-05-2017 17:22:10


Campingferie.dk 9

2 eksempler op til 1.800 - 2.000 kg totalvægt

Fendt Tendenza 515 SG

Kabe Classic 520 XL

Enkeltsenge og rundsidegruppe bagerst. Totalvægt: 1.700 kg. Opvejning op til 2.000 kg. Fås også som Fendt Saphir, Fendt Bianco Selection og Fendt Opal.

Tal m handl ed din forer Rundsidegruppe og fransk soveværelse he den fo om muligbagerst. Totalvægt: 2.000 kg. bil/cam r at veje d in ping Fås også som Kabe Smaragd og eller n vogn op Kabe Royal. ed.

Dækkampagne: Få 2 stk. dæk monteret. Str.: 185/14 ”VI 800 kg. Tempo

FORÅRSTILBUD

KUN KR.

1895,-

100

DANMARKS STØRSTE KAMPA UDSTILLING”

godkendt

O-Grill Opbevaringstelt Presenningsdug. Stålstænger. Vægt: 23 kg. Mål (cm): 230x150x190

Før kr. 2699,-

1895,-

Positionsstol 7 positioner. Vægt: 4,6 kg. Max kapacitet: 120 kg. Vælg mellem ”Luna” & ”Raul”

FRIT VALG

499,Opbevaringsskab ”Wecamp” Foldbar reol med 6 hylder og fast topplade. Mål: h:89xb:110xd:53 cm. Belastning: 40 kg. Vægt: 12,5 kg.

Før kr. 599,-

PR STK.

399,-

Ring nu og bestil tid til eftersyn, så vognen kan blive klar til sæsonen.

Brunsgaard 2-punktsspejle

NYHED

Kom og se den populære letvægtsgrill. O-Grill har et elegant design, samtidig med at den er transportabel og nem at rengøre.

Er din vogn ferieklar?

599,-

NU HAR VI OGSÅ UDSTILLING MED KAMPA IGLOTELTE

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Åbningstider : Mandag til fredag kl. 10 - 17 | Lørdag 10 - 13 | Søndag kl. 12 - 16

Danmarksvej 18 | 9670 Løgstør | www.logstor-caravan.dk | post@logstor-caravan.dk

Campingvogne til biler 1200-2000kg.indd 9

15-05-2017 17:22:12


10 Campingferie.dk

OPEL ASTRA SPORT ÅretsTOURER campingtrækker 2017

I januar måned var der campingmesse i Bella centret. Her kunne man deltage i konkurrencen om, at vinde årets campingtrækker 2017. Utroligt nok, var vi så heldige, at vinde den i en hel måned! Ordene kommer fra Kristine og Jesper Geerthsen Olsen på 28 og 33 år som i 2013 købte en mindre Adria campingvogn som de rejser i med deres 2 små hunde. TEKST OG FOTOS: JESPER GEERTHSEN OLSEN

så det gjorde vi selvfølgelig!

i valgte selvfølgelig at teste, om den nu også var sin titel værdig. En ting er hvordan den klare sig på en manøvrebane og hvordan den kører uden en campingvogn. Men er der en bedre måde at teste den på end, at koble campingvognen på bilen og køre sydpå? Det synes vi ikke,

Motor er en 1,6-liters diesel med dobbelt turbo og 160 hestekræfter. Den har allerede fuldt moment ved 1.500 o/m, med 350 Nm. Astra er en af de første Opelmodeller, der får mulighed for Opels nye OnStar-service på det danske marked. Med OnStar får man mulighed for at ringe til en dansktalende servicemedarbej-

V

Opel Astra Sport.indd 10

Lidt om bilen

20-05-2017 22:14:27


der og bede om assistance til mange forskellige formål, blandt andet download af destinationer til ens navigationsanlæg eller for eksempel information om forretninger eller overnatnings muligheder. OnStar betjenes ved et tryk på en knap i loftet og ringer herefter selv op, og personen i den anden ende kan direkte se, hvor bilen er og en række andre data såsom dæktryk m.m. Den har elektrisk betjent bagklap med håndfri betjening. Med denne funktion kan den elektriske åbning af bagklappen aktiveres ved at holde foden inde under den bagerste kofanger, så man slipper for at bruge hænderne. Det kræver blot, at man har tændingsnøglen med sig. Bagklappen kan også betjenes fra kabinen ved tryk på en knap i venstre fordør eller med brug af nøglens fjernbetjening.

Hvordan klarer den sig Den har lidt at konkurrer imod,

da vi selv har en Nissan Qashqai. Den har 320nm ved 1750 o/m. Hvis man sammenligner disse to, så har Astra et større moment, ved lavere omdrejninger og vil derfor accelerere hurtigere, men er man oppe i fart f.eks. ved Kasselbakkerne og skal accelerer så har Qashqai mere overskud og herved klarer opgaven bedre. Astra’en havde lidt problemer med, at køre 100 km/t i 5 gear, på motorvejene i bjergene.

Er den sin titel værdig? Vi kan konstatere, at den bare trækker! Den er ligeglad med bakker, skråninger og ja, selv bjerge. Vi testede den med en 1300 kg. tung campingvogn over en strækning på 3600 kilometer.

Campingspejle Oppi spejle passer på bilen, og ikke dem som DCU testede vognene med under nomineringen af årets campingtrækker 2017.

Vi fik tilpasset nogle Oppi spejle fra camper.dk varenummer 103156, som kunne sidde fint på bilen og holdte til turen på 3600 km uden at blive rørt undervejs andet end da vi holdte ind for natten. Vi synes bedst om konvekse spejle, derfor valgte vi at køre med Hagus konveks spejl til oppi. De koster 69 kr. pr. side. Samt 679 kr. for et sæt spejl arme.

INFO 18 km/literen ved blandet kørsel uden campingvogn målt over 2000 km. 11 km/literen med campingvogn målt over 3600 km. Påhængsvogn med bremser: 1220-1700 kg. Ved 1500-2250 o/m – 350nm. Køreklar vægt: 1410/1875

Pris: 189.000 - 324.000 kr.

eks. leveringsomkostninger.

Vi har åbnet

DANMARKS FLOTTESTE CARAVAN-CENTER Vi glæder os til at se hele familien til en rigtig god camping oplevelse 3.700 m2 fyldt med udstyr og tilbehør fra Danmarks førende grossister

…og vi har selvfølgelig masser af gode tilbud i butikken

Isabellahøj 6

Opel Astra Sport.indd 11

|

7100 Vejle

|

Tlf. 75 82 84 22

|

mail@nyvejlecaravan.dk

|

Layout: BSM Reklame

7

Campingferie.dk 11

www.nyvejlecaravan.dk

20-05-2017 22:14:31


12 Campingferie.dk

How camping was born – the Isabella way

Isabella.indd 12

15-05-2017 17:25:00


Campingferie.dk 13

Isabella anno 1982 med en Ambassador som vi alle kender i dag

Camping virksomheden Isabella fylder 60 i år. Det var i 1957 Søren Odgaard startede med udlejning af telte for senere at starte hans egen produktion af telte. Siden har virksomheden bevæget sig til at være et leveringsdygtigt komplet program af fortelte og i anledning af 60 året har man igen taget produktionen af et villatelt fra 1964 op. Det har de sidste 60 års erfaringer indbygget sammen med drømmen om det frie campingliv. Langt fra hverdagen Camping kommer fra det engelske ”camp”: Lejr. Man slår lejr et sted langt væk hjemmefra ude i naturen. Camping er at træde ud af de vante rammer og lægge hverdagen bag sig. Camping i Europa er slået igennem omkring år 1900. Den første organiserede camping opstod da cyklen kom frem og blev allemandseje. Man fik med den muligheden for ikke bare at komme nemmere til og fra arbejde, men også muligheden for at komme væk fra byen til et mål, der ikke var bestemt af rutebilens rute.

De første campingpladser Turen gik ofte til mere eller mindre organiserede pladser uden for de store byer, hvor fx landmænd tillod folk at slå lejr. På den måde opstod campingpladsen som begreb. Man samledes om faciliteter, der gjorde livet som campist lettere: Rindende vand, brugbare toiletforhold mm. En forudsætning for cam-

ping var også ”ferie”. Siden industrialiseringen er muligheden for at holde ferie og fridage gradvist øget til det man kender i dag, men det var langt fra standarden i f.eks. 20’erne og 30’erne, hvor kun søndag var ugentlig fridag og en uges ferie var store sager.

Det tunge slæb.. Det meste campingudstyr var hjemmelavet og sikkert tungt, at slæbe med på cyklen. Et primitivt telt og tæpper eller soveposer til at sove i. I 50’erne og 60’erne eksploderede mulighederne, da bilen kom til og i større og større grad blev - om ikke allemandseje - så mere og mere udbredt. Nu var transport lige pludselig blevet meget lettere, rækkevidden var øget til nye horisonter og muligheden for at gøre campingferien mere og mere komfortabel var betragtelig.

lagde hverdagen og hjemmet bag sig gav bilen og senere campingvognen mulighed for at tage ”hjemmet” med sig og oprette sin egen ”camp” langt fra bopælen. Det var her Søren Odgaard trådte ind på scenen med sit nystartede firma. Muligheden for at leje telt blev der taget godt imod. Men som udlejer lærte Søren Odgaard også al om, hvad der kunne gå galt med et telt og han besluttede sig for selv at producere telte i en kvalitet, der

kunne holde. Og som man siger ”resten er historie”. Hans idé og ambition eksisterer fortsat hos Isabella. Og her glæder de sig til de næste 60 år. Den asymmetriske opbygning oser af nostalgi, men er stadig dagens bedste løsning, der giver masser af plads. I brochuren fra 1964 hedder det: ”Opholdsstuen rummer mageligt plads til et kaffeselskab på 8 voksne personer.”

”Resten er historie” Hvor de første campingformer Stifter Søren Odgaard

Isabella.indd 13

15-05-2017 17:25:02


14 Campingferie.dk

Angela Merkel hylder Hobby Forbundskansler Merkel var med til at fejre, at det i år er 50 år siden, den første Hobby campingvogn rullede ud på de tyske veje.

Hobby 50 aar.indd 14

F

or 50 år siden var en campingvogn et sjældent syn. Den første prototype af en Hobby vakte stor opsigt i sit tyske hjemland – længe før millioner af campister lærte at kende og elske den som en Hobby campingvogn. I dag kører man ikke mange kilometer på de danske og europæiske motorveje, uden man bemærker det velkendte Hobby navn bag køretøjerne i inderste spor. Hobby har igennem de sidste mange årtier været Europas og Danmarks mest solgte campingvogn og er i dag en af verdens største producen-

ter af fritidskøretøjer. - Hobbys grundlægger Harald Striewski har igennem snart tre generationer udviklet og fornyet campingvognen med en helt klar mission: At se ind i fremtiden og være først med det sidste. Harald Striewski har haft en helt usædvanlig evne til at se campistens behov og drømme, inden han selv er i stand til at formulere dem, siger Lotte Bering, indehaver af Campex, der importerer Hobby campingvogne til Danmark.

Banebrydende udvikling Hobbys grundlægger Harald Striewski byggede selv sin fa-

15-05-2017 21:12:38


Campingferie.dk 1515 Campingferie.dk

gers jubilæum som Hobby-stifter blev markeret med stor festivitas i hjemlandet, hvor 1200 medarbejdere og en hel by deltog sammen med blandt andre Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Kansler Merkel kom på besøg med en lykønskning og masser af ros til det camping-imperium, der fortsat nyder godt af Striewski som en inspirerende kraft. Hvert år ruller knap 13.000 Hobby campingvogne ud af fabrikken i Fockbek ved Rendsborg i Slesvig-Holsten, der årMerkel på visit ligt står for en omsætning på Der findes stadig ikke en Hobby ca. 200 millioner euro. Hver fjerde campingvogn på som Harald Striewski ikke har sat sit fingeraftryk på. Mr. Hob- det europæiske kontinent har by himself er stadig i fuld vigør, Hobby navnet på sig. selv om dåbsattesten i foråret www.hobbyinfo.dk rundede de 80 år. Og den tidligere skibsbygmilies første campingvogn – blot for at sælge den til naboen, som gav et tilbud, han ikke kunne afslå. Siden har Hobby været banebrydende inden for udviklingen af en ferieform for helt almindelige mennesker, der i generationer har kunnet nyde fridagene sammen med familien i en Hobby campingvogn. Hobby kan bl.a. bryste sig af at have udviklet og lanceret det første kassette-toilet, ”sandwichkonstruktionen” og vognen, der kan køre baglæns.

Vintercamping

i teltvogn

Camping Spejle

Bedst i

test

• Universal, passer til næsten alle biler. • Lav vægt, kun 400 gram. • Stiv konstruktion, få bevægelige dele giver optimal stabilitet. • Velegnet for caravans op til 2,5 m. bredde. • Fremstillet i Danmark. • Specielle trykfødder til biler med forhøjet spejlkant medfølger. Se bil info og forhandler på

www.BRUNSGAARD.eu

HØJT TIL LOFTET Måske

CaraLoft tilbyder ståhøjde helt op til 2,15 m i grundrids 650 MGH, 700 MEH og 700 MXH.

STÅHØJDE også for de HØJE

2,15 m 1,99 m 1,90 m Morten Sterup Nielsen pakkede sin teltvogn, sin hund (Buller) og ikke mindst varmt tøj og tog på en weekendtur i sin Combi-Camp teltvogn til svalereden camping og hytteby i Sæby, sidst i januar.

M

orten fortæller at det var en fantastisk tur i det smukke vinterlandskab med dags temperaturer på 4 grader og ned til -6 grader om

natten. I teltvognen havde han omkring 16 om natten (takket være en varmeovn). Morten fortæller at det ikke er sidste gang han tager på en tur i vinterhalvåret i sin teltvogn.

D

I køkkenet I badrum og bagerste del Under hævesengen

CaraHome fra CaraLoft fra CaraCompact fra

538.500 560.500 621.900

Dynamisk design og talrige highlights. Hos Knaus har man brugt mere end to års hårdt og minutiøst arbejde på at produktudvikle SUN I, og den vil helt sikkert sætte nye standarder. Luksuriøse Sun I tilbydes i to størrelser under 8 m og i 5 grundrids. SUN I fås til priser fra 1.045.500,-

T

Aut. forhandler:

PB Scandi-Mobil A/S 8961 Allingåbro Tlf. 8648 1581 www.pb-autocamper.dk

BY KNAUS

Turen starter hos... Vintercamping i teltvogn.indd 15 Hobby 50 aar.indd 15

www

Turen starter hos...

03-03-2017 14:25:11 15-05-2017 21:12:39


16 Campingferie.dk

Spændende fremtid hos

Jysk Caravan Center

Jysk Caravan Center der er medlem af Campingbranchen råder over store udstillingshaller med campingvogne, udstyr og tilbehør samt et stort top moderne caravanværksted der kontrolleres af Teknologisk institut, så kvaliteten af det udførte arbejde altid i top.

C

aravanværkstedet løser alle opgaver enten det drejer sig om service, montering af udstyr og tilbehør, eller store forsikringsskader. Firmaet tilbyder ligeledes udendørs opbevaring af vogne på de-

res store indhegnede areal.

Kendte mærker i campingvogne Hos Jysk Caravan Center i Støvring har man gennem mange år handlet med campingvogne fra store producenter som Knaus

og T@B, ligesom man valgte at præsentere Danmarks billigste campingvogn Vega, som foruden af være den billigste ligeledes har den store fordel af den kan trækkes af stort set alle biler, takket været sin lave egenvægt på omkring 600 kg.

Stor nyhed i campingvogne på vej Men nu sker der store ting i den kommende sæson, hvor Jysk Caravan Center kan tilbyde sine kunder Europas 2 mest solgte mærker i campingvogne, nemlig Hobby og Fendt, som stort set alle campister kender. Hobby har i mange år været den mest solgte campingvogn og gennem de sidste år er Fendt ligeledes rykket op i toppen af salgslisterne i Europe og i Danmark.

Fortelte og udstyr Jysk Caravan Center kan ligeledes tilbyde sine kunder et stort udvalg i udstyr og tilbehør fra Camper og DCT, Weber og Isabella. Kom og oplev Isabellas 400m2 store teltudstilling, hvor der er slået Isabella og Ventura telte op, ligesom du kan se deres

Jysk Caravan Center.indd 16

19-05-2017 10:02:07


Campingferie.dk 17

Så er det bare i orden Hos Fendt har vi bygget campingvogne siden 1970. Egentlig begyndte vi med at bygge traktorer, så derfor har vi en særlig holdning og passion for kvalitet og holdbarhed. Indrømmet – vi går lidt mere op i de mange små detaljer, og bygger vores vogne med særlig opmærksomhed fra den mindste skrue til dørhåndtaget. Måske har du det ligesom os? At tingene bare skal være i orden, og ikke bare godt nok. Mindre mainstream og smålighed. Kig forbi hos os og se de mange modeller og muligheder.

Find din lokale forhandler på www.fendtinfo.dk

f

www.facebook.com/fendtdanmark Mød os på fendtinfo.dk og få de gode historier på dengodeferie.dk

udvalg i tilbehør. Jysk Caravan Center kan ligeledes tilbyde lufttelte fra Westfield, Dorema, Ventura, Wecamp og DWT. Stort udvalg i brugte vogne Du har altid mulighed for at finde en spændende brugt campingvogn, idet Jysk Caravan Center altid har omkring 70 brugte på lager – men firmaet mangler flere og køber vogne op hver uge. Hos Jysk Caravan Center er der ansat 11 faste medarbejdere og 4 fritidssælgere som altid

Jysk Caravan Center.indd 17

er klar til at hjælpe dig, svare på spørgsmål samt rådgive og vejlede, så du får det bedste udstyr til din campingferie. Yderligere informationer: Jysk Caravan Center Juelstrupparken 26 DK-9530 Støvring Tlf.: +45 9831 9831 Mob.: +45 2550 5150 soren@jysk-caravan.dk www.jysk-caravan.dk

19-05-2017 10:02:11


18 Campingferie.dk

31 år gammel campingvogn

renoveret

TEKST & FOTOS PEER NESLEIN

I

de 14 år der er gået siden John købte vognen, har han løbende arbejdet på vognen når tid, lyst og pengene har gjort det muligt.

John fortæller: Vognen havde fugt flere steder hvilken man kan forvente i en vogn med den alder, så jeg har fået skiftet en del ud. Hver en skrue har jeg haft ude af vognen og hver gang er skruen blevet

Gamle campingvogne renoveres.indd 18

pakket med tætningsmasse, som jeg er blevet informeret om af de forhandlere som jeg løbende har været og er i kontakt med.

2 solcelleanlæg Jeg har også monteret 2 solcelle systemer på vognen så jeg er uafhængig af 230 volt. Jeg har i alt 3 solceller på taget a 75 watt og 2 batterier på henholdsvis 92 amp og 80 amp. En inverter på 500 watt ren sinus som omformer til 230 volt, der hvor der er behov for det.

Lyset i vognen og Truma ovnens blæser kører på det ene system og mine 2 TV (stue og soveværelse) og andet kører på det andet system. Jeg har bl.a. monteret et par blæsere fra en PC som sidder i loftet og sørger for god cirkulation af luft og varme i vognen.

Større tagluge Jeg har også skåret ud til en større tagluge midt i vognen og da det betød at jeg skar spær ud, har jeg monteret en ekstra

støttestang inde i vognen. Den lille tagluge der sad i taget har jeg flyttet hen i forenden af vognen så der kan komme luft ind i soveafdelingen

Problemer med køleskabet Jeg havde det klassiske problem med køleskabet, at det ikke kunne komme ned på 5 grader når det var varmt uden for. Så fandt jeg en løsning hvor jeg selv fik fremstillet et rør med en flade på som ganske enkelt giver en stør-

15-05-2017 17:34:04


Campingferie.dk 19

Bemærk den store tagluge og den ekstra tvær- Bemærk,at ingen kabler rører taget, men holdes spændt ud bjælke. Campingvognen er renoveret men i af de specielt fremstillede beslag. Det betyder, at der ikke gammel stil. samler sig vand på taget. Beslagene er rustfrit stål og skruer.

2,8 grader i køleskabet

Da John købte sin Münsterland L 500 i 2003 var vognen allerede 17 år gammel og så noget træt ud. Prisen var dengang kr. 36.000 som John i dag synes egentlig var for meget. Men vognen blev købt vel vidende at den trængte til en kærlig hånd. John besluttede, at vognen skulle bruges til campingture i takt med at han stille og roligt renoverede vognen uden at ødelægge dens oprindelige stil. Så det skulle ikke ende med at blive en high tech vogn, men en vogn som ikke skjulte sin alder og stil. re overflade og derved afgiver mere kulde. Så enkelt er det. Jeg har monteret en føler inde i køleskabet og et display uden for så jeg altid kan se temperaturen inde i skabet. Lige nu viser mit display at der er 2,8 grader i skabet. Jeg undrer mig over hvorfor fabrikanterne ikke har fundet på denne løsning.

Gl. og nye beslag fremstillet som 3D print

Brusebunden er fjernet fra baderummet.

Gamle campingvogne renoveres.indd 19

3D print Jeg havde et problem med at få nogle beslag som holder listerne på siden af vognen som ikke kunne skaffes. Så fik jeg ideen til at prøve at få den fremstillet som 3D print og det lykkedes. Så alt er altså muligt, men det kræver at man har tid, lyst og penge, da det tager sin tid. Så jeg vil anbefale

andre, at de tænker sig om før de går i gang. Jeg er ikke håndværker, men har en fortid i militæret, men jeg har interessen for at løse opgaven og så lærer man jo også en del undervejs, når man f.eks skiller toiletrummet ad og pludselig føler at det er håbløst at reparere brusebunden som er flækket flere steder. Men det lykkedes,

som med alle de andre ting i vognen. Der er ikke et sted i vognen som ikke har været skilt ad og repareret, slutter John som holder meget af at tage på camping.

TV i soveværelset

Ekstra tværbjælke og specielt fremstillede beslag i rustfrit stål

Brusebunden er flækket og er blevet afmonteret og ved at blive repareret

Det færdige badeværelse.

15-05-2017 17:34:08


TOP LINE BORD

Find nærmeste forhandler på www.hotwok.dk Annoncer.indd 20 Annonce_210x280mm_Campingferie.indd 1

15-05-2017 10:36:29 17:35:09 11-05-2017


Sover du godt

i din campingvogn/ autocamper? Bestil din nye madras evt. med et flot sengetæppe til inden 01.09.17 og brug rabatkoden herunder og spar 15% på vejledende pris. Vi tilbyder også ompolstring i stof og læder. Faconsyede tæpper med filt bagside Alt laves efter mål / skabelon. Kontakt os på tlf. 64 40 03 13 eller mail til ann@skumgaarden.dk

SKUMGAARDEN Skumgaarden ApS Æblegyden 3 5592 Ejby Tlf. 64 40 03 13 ann@skumgaarden.dk

Annoncer.indd 21 Annonce Skumgaarden.indd 1

Rab atko CV0 de 109 15-05-2017 17:37:03 17:36:26


22 Campingferie.dk

Lufttelt fra Camper

Wecamp Airtent 280 Vores forårstur gik ned til Italien i år. I den forbindelse har vi afprøvet Wecamp Airtent 280. Det er et lufttelt som kan bruges både i teltskinnen og på markisen. Det måler 280 x 240 og monteringshøjden (højde til teltskinne) er 240 -255 cm. Vægt er noget vi alle tænker på som campister, og på et telt som dette, er der virkeligt nogle kilo at spare i forhold til et almindeligt fortelt. Luftteltet har en vægt på ca. 18 kg, hvor et almindeligt fortelt i samme størrelse vejer ca. 25-39 kg. TEKST OG FOTO: JESPER GEERTHSEN OLSEN

ges, at der er en fin vejledning med, dog uden billeder.

i prøvede ikke at slå teltet op herhjemme før vi tog af sted, som vi ellers har gjort med andre telte vi har. Så første gang vi satte teltet op, brugte vi lidt tid, da vi lige skulle finde ud af, hvordan det skulle stilles op. Når først, man har prøvet det én gang, er det nemt og enkelt, at opstille teltet. Det skal hertil si-

1. EFTER TELTET ER KØRT I TELTSKINNEN, og hjørnerne er pløkket, er der tre søjler, som skal pumpes op, så står teltet selv. Derefter skal de fire afstivere til loftet pumpes op og monteres. Det gøres nemt, da de blot skal sættes op på velcroen, der er i loftet af teltet. Til sidst skal de resterende pløkker selvfølgelig bankes i jorden. Nedtagningen af teltet er

V Lufttelt fra Camper.indd 22

20-05-2017 22:31:24


Campingferie.dk 23

DS A L G U U G L A S D DS A L G U U G L A S D SALG U INFO D U SALG G D L U A S G L D A U Vægt: 18 kg S G DS A L A L G UD Sripstop D Materiale: 210T U G L A UD S A L G U S ISABELL A SALG UD polyester D U G L A Vandsøjletryk: 5000 mm. S HJØRNESK A L G UD S D Fastmonterede U 2. ET PAR STÆNGER KAN BEL G O L T A S G DS CAMPINbardunstropper NYTTES, så den ene front kan U Vejl. 699,meget let. Når ventilerne er åbnet, går det rigtig stærkt med, at få luften ud. Vi valgte dog, at åbne stille og roligt, for at lade trykket falde først. Udover teltet havde vi også termoloft og gulvtæppe med, som er ekstra udstyr.

bruges som et solsejl. Hvis vi kunne ændre noget på teltet, ville vi tilføje tovejs

lynlåse på fronten, så man kan lyne ned oppe fra. Det er vi rigtig glade for i vores andre telte, da vi har to små hunde. Vi har altid været skeptiske overfor lufttelte, da der er både fordele og ulemper ved dem. Alt i alt har det været en god oplevelse, at få lov til at prøve et lufttelt. Vi fik dog ikke testet det i et klassisk italiensk skybrud, men det skulle kunne holde til et vandsøjletryk på 5000 mm.

W EC AM P GÆ S TE S E N G Vejl. 399,NU KUN

K KUN 4 ST

.

fv. grå inkl. pumpe med ind”Malaga”Leveres bygget st manometer. pr. k. Vejl. 229,-www.camper.dk NU KUN

179,- 499 NU KUN

9,- AR 20% 29M DAN K S N Y E S Ta’ på Tur Til C STøvring A M P I NG-WEBSH TA’ TIL STØVRING Tur Til STøvring Alt campingu dstyr

W EC AM Ta’ på Tur Til STøvring HJØRNE Ta’ på Tur Til STøvring . 699

V fra Knaus – T@B – VEGA vispændende har– ogudvalg Danmarks hyggeligste E SÆ T – vi har Danmarks hyggeligste v Kom og se–vores IC V fra den R E S X E IM Gcampingcenter! NU KUN kommende sæson v campingcenter! også Hobby og Fendt! – vi harsDanmarks hyggeligste 5 GODE SOMMERTILBUD re ogvOgnuDSTilling campingBuTik vOgnuDSTilling o t campingBuTik s e v r o R g Y v T n i på campingstole i butikken! S g l D campingcenter! Danmarks hyggeligste campingcenter l U ø i BeVishar en rigtigelhyggelig Vi har en rigtig hyggelig Kig ind i vores hyggelige tuDst Kig ind i vores hyggelige t e Bl.a. t vi har Danmarks hyggeligste t »WECAMP« lo fcampingbutik campingbutik med alt til indendørs udstilling med alt til indendørs udstilling og -t»FORMOSA« Flot, ordentlig og overskuelig CAMPINGBUTIK! campingBuTik campingcenter! campisten. –iher altid et campisten. – hervOgnuDSTilling finder du altid et lbfinder ehdu ø Mørkegrå r ejl

ww w. Tur Til STøvring ra vi har Danmarks hyggeligsteshop.jysk-ca 2,99% van campingcenter! .dk

til n

HusAltid k vi en masse nyheder, – Altid Vi harenaltmasse hvad dit campinghjerte kanog begære. bredt bredt Vægt: 3,7 og kg stort udvalg Vi har en rigtig nyheder, hyggelig Kig ind i stort voresudvalg hyggelige finansierer Vejl. udsalg kr. brugte 399,gode tilbud og gennem­ af nye og brugte gode tilbud og gennem­ af nye og campingbutik med altindendørs til indendørs udstilling campingvogne Lækker VOGNUDSTILLING mpingBuTik vOgnuDSTilling NU skuelige priser! campingvogne. skuelige priser! campingvogne. fra ku campisten. – her finder du altid et n KUN – Kig Stort ogi vores bredt hyggelige udvalg af nye og brugte vogne. ind rigtig hyggelig KR. Altid en masse nyheder, bredt og stort udvalg indendørs butik med alt til Certificeret, professionelt ogreparerer dygtigt VÆRKSTED! vÆrkSTED – vi servicerer mærker gode tilbududstilling og gennem­ af og nye og brugtealle »WeCamp« vÆrkSTED – vi servicerer og reparerer alle mærker – her finder du altid et n. skuelige priser! campingvogne. »LUNA« – når Vi tager os af alle vognmærker! vilkærligt forkæle bredtdu og stort udvalg din campingvogn, står vi klar! masse nyheder, Sort/grå med polstring når du vil forkæle din campingvogn, står vi klar! la villa? Vi klarer alle services, reparationer, skader og vedligehold. Vægt: 4,6 kg af nye og brugte ud og gennem­ Vi mangler brugte vogne til videresalg! mpingBuTik OvErvEJEr vOgnuDSTilling Du ET iSaBElla villa? Vi klarer alle services, reparationer, skader og vedligehold. vÆrkSTED vi servicerer og reparerer alle mærker Med fast sæde og ndler Ved forsikringsskader– klarer vi alt papirarbejdet – det bliver campingvogne. priser!de smarte Vi udstillet et Husk vi også smarte Kontakt os strakshyggelige forVilla at få650. et prisoverslag ogforhandler for at høre de nærmere. Ved forsikringsskader klarer vi elastik alt papirarbejdet i ryg for øget – det bliver Kighar ind i vores rigtig hyggelig ma og Brunner. ikke nemmere. når dulufttelte vil forkæle din campingvogn, står vi klar! komfort. og lette fra WeCamp, Westfield, Dorema og Brunner. ikke nemmere. indendørs udstilling butikvilla? med alt til la Vejl. udsalg kr. 599,Vi og klarer alle services, reparationer, skader og vedligehold. rkSTED – vi servicerer reparerer alle mærker – her finder du altid et n. NU ndler de smarte Ved forsikringsskader klarer og vi 26 alt hør papirarbejdet – det bliver JUELSTRUPPARKEN • 9530 STØVRING Din campingvOgn? ring nærmere. KUN bredt og stort udvalg masse nyheder, vil forkæle din campingvogn, står vi klar! ma og Brunner. ikke nemmere. ønSkEr Du aT SÆlgE Din campingvOgn? ring og TLF. 9831 9831• WWW.JYSK-CARAVAN.DK KR. hør nærmere. af nye og brugte ud gennem­ alleogservices, reparationer, skader og vedligehold. priser! kringsskader klarer vi altcampingvogne. papirarbejdet bliver STøvring · TlF. 9831 9831– det · WWW.JYSk-caravan.Dk Emere. Din campingvOgn? ring og26 hør nærmere. JuElSTrupparkEn · 9530 STøvring · TlF. 9831 9831 · WWW.JYSk-caravan.Dk

rkSTED –Lufttelt vi servicerer og reparerer alle mærker fra Camper.indd 23

STøvring · TlF. 9831nærmere. 9831 Ogn? ring og hør vil forkæle din campingvogn, står· viWWW.JYSk-caravan.Dk klar!

E45 Afkørsel 31

269,-

www.jysk-c

98459, 31 98 20-05-2017 22:31:29


Kør ud i sommeren i en dejlig ventileret bil Med en Webasto bilvarmer kommer både du og familien komfortabelt fra start året rundt! En bilvarmer er komfort og luksus med god samvittighed. Du og familien kan nyde turen i en behagelig tempereret bil - året rundt. Om sommeren kan du med bilvarmerens ventilationsfunktion, nyde en ventileret kabine, når du kører afsted på sommerferien. Ventilationen distribuerer den friske luft ude fra, rundt i kabinen. Om vinteren kan du nyde en dejlig forvarmet bil uden spildtid, hvor du ikke skal stå med kolde fingre og skrabe sne og is af ruderne. Samtidig skåner du bilen for de hårde koldstarter og reducerer både brændstofforbrug og forurenende udledninger på de første kørte kilometer. ….Og så er dem på bagsædet også lidt gladere.

Yderligere information findes på webasto-bilvarmer.dk

Annoncer.indd 24

15-05-2017 20:38:56


”Kampa Air” - markedets flotteste rejsetelte

AIR lufttelt Kåret af DCU, som det bedste luft telt

BEDST I TEST

Vi har gjort det nemt for dig. Vi vil så gerne du camperer lidt mere. Det tager kun få min. at sætte teltet op. Fortelte skal kun pumpe det op ét sted.

”Vi har også AIR telte til autocampere.” Til montering på markisen eller fritstående

”Kampa Når kun det bedste er Find din lokale Kampa forhandler på www.campingagenten.dk godt nok” Annoncer.indd 25

18-05-2017 23:54:44


26 Campingferie.dk

FAKTA: Danmarks bedste luftfortelt er

Kampa

I det seneste magasin fra campingorganisationen DCU, er der foretaget en test at syv forskellige luftfortelte, der alle sælges på det danske marked. Og her var der et fortelt der især gjorde sig bemærket.

I

testen var Kampa repræsenteret ved Kampa Ace Air 400, der i forvejen er et meget populært fortelt blandt de danske campister. Og det var dette fortelt der gik hen og løb med sejren. DCU´s testansvarlige udtaler bl.a., ”Kampa står stærk på det danske marked for luftfortelte, og det er ikke svært at forstå hvorfor. For det er utroligt let at pumpe op gennem en enkelt luftkanal, og selv om der skal bruges lidt tid på pløkning, og på at samle de to teltstænger i hvert hjørne af campingvognen, er teltet alt i alt sat hurtigt og flot op.”* Andre fordele DCU fremhævede var, at Kampas patenterede Airframe system, udover at det er nemt at have med at gøre også er konstrueret på en måde

Kampa Lufttelte.indd 26

kg. er tungere end flere af sine konkurrenter. Kampa er rigtigt hurtigt at sætte op, let at få til at stå flot, teltdugen er i en kraftig polyesterkvalitet, der er god rummelighed i kabinen, og så skader det jo hellere ikke, at den lyseblå og antracitfarvede teltdug tager sig godt ud sammen. Samlet set bidrager det til en totaloplevelse, der gør, at teltet i hård konkurrence med skarpe konkurrenter vinder denne test.”

så hvis uheldet skulle ske, er det nemt at isolere problemet, ”Ventiler ved hver luftkanal sikrer, at en eventuel utæthed Kampa Ace Air 400 isoleres, så det ikke går ud over hele teltet.” Kampa Ace Air 400 der blev testDCU var også imponeret over vinder i denne test, er kun et af kvaliteten på selve dugen, ”Teltdugen er en 300D Oxford Polyester, som er en kraftig kvalitet, hvor der væves i grupper af sammenflettede tråde, som samlet giver en stærk dug.” De siger også, ”Græskanten er en kraftig kvalitet, og så er det rart, at der er ekstra længde på sidestykket der sættes på campingvognen, så det ikke trækker ind.” DCU konkluderer følgende, ”Et telt, der næsten har hele pakken, men hvor det naturligvis skal noteres, at det er et af feltets dyreste, ligesom det med sine 24

mange modeller Kampa tilbyder. Kampa tilbyder fortelte stort set i alle størrelser og fortelte både til campingvogne og autocampere. Der er forhandlere over hele landet og disse har rigtigt mange modeller stående slået op. Her kan du også selv prøve hvor let det er at puste et Kampa fortelt op. *De to teltstænger er ekstraudstyr og ikke nødvendige for at sætte teltet op. De lukker af ind til campingvognen. Yderligere information: www.campingagenten.dk

15-05-2017 20:40:54


O-Grill her med den ekstra Pizza plade.

Campingferie.dk 27

Smart opbevaringstaske

Ny gasgrill på det danske marked O-Grill er den første letvægts gasgrill på markedet. O-Grill har et elegant design, samtidig med at den er transportabel med nem rengøring og minimal vedligeholdelse. O-Grill gør det muligt, at grille med et højt niveau alle steder. Alle O-Grill har sammenklappelige ben samt drypbakke.

O

-Grill leveres samlet, samt med gasstuds til slange. Du skal blot vælge hvilken farve og størrelse du ønsker. Den nye O-Grill findes i 3 modeller 500 - 600 - 900 T som igen fås i 4 farver: rød, blå, sort, orange og du kan bruge alle typer af gasflasker eller de mindre gasdåser.

Opbevares i gaskassen En af de store fordele ved den nye O-Grill er, at den ikke fylder noget når den er pakket sammen. Den kan opbevares på høj kant. Det betyder ,at den kan stå i gaskassen på de fleste campingvogne, så du ikke får grill-

O-Grill.indd 27

lugten ind i vognen. Omkring rengøring er den ligeledes nem at gøre ren efter brug. Når du bruger O-Grill kan den stå på et almindeligt bord og fra du tænder den og du skal grille går der få min. Det kan heller ikke overraske, at du kan få masser af udstyr og tilbehør til O-Grill i form af borde som kan klappes sammen, tasker, pizza plader (til de store modeller), stege plade og meget andet. I serien er der også en kul grill som hedder I-grill, som også er sammenklappelig. Læs mere om de mange grill muligheder på www.campingagenten.dk

15-05-2017 20:48:20


28 Campingferie.dk

Mikael Blomqvist og Henrik Gotmark er begge i Kabes ledelse og står for det store projekt.

KABE HUSVAGNAR AB investerer og ansætter personale For at kunne møde den øgede efterspørgsel af KABE produktet, investerer fabrikken i Sverige nu i en ny produktionshal, for at kunne øge produktionen af autocampere og caravans.

K

ABE flytter produktionen af vægge, tag og gulve fra den nuværende fabrik til et tidligere produktionssted i Tenhult. På den plads der herved frigøres i den

Kabe.indd 28

nuværende autocamperfabrik, skal en helt ny produktionslinje opbygges, hvor alle de eksklusive autocampere skal bygges. Investeringen vil være omkring 50 mio. kroner og disse penge investeres hovedsageligt i nye

maskiner til limning, presse og fræsearbejde. KABE Husvagnar AB ser i forbindelse med denne udvikling også et behov får ansættelse af nyt personale, som vil betyde op i mod 50 nye arbejdspladser in-

denfor det nærmeste år. Med denne investering vil KABE i fremtiden få en langt større effektivitet og fleksibilitet ind i produktionen, hvilke vil give nye muligheder for et endnu bredere produktsortiment. Arbejdet er påbegyndt og forventes at stå færdigt efter sommeren 2017.

15-05-2017 20:52:23


NYE PRODUKTER HOS JEPOTECH

DANMARKS STØRSTE KAMPA SHOWROOM Nyt sortiment af LED Pærer SE DE NYE MODELLER FRA:

Nyhed: LED Lys Panel

Kan dæmpes Fås i 30 og 50 cm Fås både i hvid og varm hvid Kan forlænges med adapter ’16 Caravelair Antares Style 450 ’15 Caravelair Antares 526 ’15 Knaus Südwind 580 QS DBseng

DBseng

køjer

køjer

Nyt sortiment af jumpstartere 17.685,Nu også med SPAR kompressor

SPAR 8.200,-

SPAR 24.700,-

’16 Caravelair Allegra 475 ’16 Caravelair Antares Style 466 DBseng

DBseng køjer

SPAR 10.050,-

SPAR 10.995,-

Inkl.: Style Pakken. Før: 128.100,-

Inkl.: Kompressor XL køleskab 150 ltr. Før: 137.585,-

Inkl.: El-gulvvarme og 190 ltr. køleskab Før: 194.600,-

Kampagnevogn - masser af udstyr. Før: 149.950,-

Inkl.: Style Pakken. Totalvægt 1390 kg Før: 130.895,-

Nu kun:

Nu kun:

Nu kun:

Nu kun:

Nu kun:

119.900,-

119.900,-

Få din vogn professionelt vasket Vi tilbyder dig en professionel vask af din campingvogn.

Vask af campingvogn

Kun kr. 495,-

169.900,-

139.900,-

119.900,-

Tid til at bestille eftersyn - Din sikkerhed Stort eftersyn: Pris ekskl. reservedele og rep. kr. 2.495,Tillæg for euroaksel kr. 145,- og Tillæg for mærke fugtgaranti kr. 300,-

Lille eftersyn: Pris ekskl. reservedele og rep. kr. 1.995,Tillæg for euroaksel kr. 145,-

Åbningstider: Mandag til fredag kl. 10-17 | Lørdag 10-13 | Søndag kl. 12-16

Danmarksvej 18 | 9670 Løgstør | www.logstor-caravan.dk | post@logstor-caravan.dk

www.jepotech.dk

Maj 2017

Enk.seng

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Skab det perfekte lys til forteltet, Køkkenet Se de nyeste modellereller - Fra skabene. 1. april kan du også se iglotelte

Overskygger alt andet! Truma klimakampagne

Eftermontering af et fremtidssikkert systemklimaanlæg fra Truma – lige nu som kampagnetilbud: www.truma.com/klimakampagne Kampagnepakke ”cool”: Klimaanlæg Truma Aventa eller Saphir

Spar op til 4245 DKK med en cool kampagnepakke* 1.3. - 31.7.2017

+

inkl. installation og kvalitetsparasol til stranden Kampagnepakke ”cool og smart”: Klimaanlæg Truma Aventa eller Saphir

+ med Truma iNet Box, inkl. installation og outdoor-smartphone Samsung Galaxy XCover 3 (8 GB)**

TRU16046_AZ_210x138_CampingAutocampe_DK.indd 1 Annoncer.indd 11

Annoncer.indd 29

* Eftermonteringstilbuddet inkl. installation fås udelukkende hos autoriserede Truma forhandlere/Truma Partnere. Her kan du også spørge til værdien af installationsomkostningerne. www.truma.dk/forhandlersøgning ** En mobilaftale er ikke en del af tilbuddet.

14.02.17 10:26 03-03-2017 12:05:50

15-05-2017 20:56:52


se på op til kr. 26.000,-. www.hymer.dk ERIBA Exiting 560

Mød o “Ferie F s på or A 2017” lle

Vi glæder os til at tage hul på et nyt år i ny vejle caravan med vores første spadestik til en ny butik. Som bliver selvfølgelig opført på vores gamle adresse Isabellahøj 6.

SAGSNR: 1680 05-12-2016

ARKITEKTFIRMAET

AN D 35683305 R E A S R AV N NY VEJLECARAVAN • Isabellahøj 6 • 7100 Vejle • Tlf. 75 82 84 22 • Fax 75 83 13 20 • mail@nyvejlecaravan.dk • Cvr nr.:

Se udvalget på www.nyvejlecaravan.dk Annonce_Vejle_Caravans.indd 1

13-12-2016 00:16:48

Hymer Eriba.indd 7

04-03-2017 20:27:25

ADRIA ALPINA 2017

HVORNÅR HAR DU SIDST INVITERET DIN ALPINA PÅ EN OMGANG SKI-WELLNESS? Alpina-serien er Adria’s svar på en fuldblods vintervogn med avanceret varmeanlæg, ekstra isolering og gennemtænkt konstruktion. Du har 10 forskellige indretninger at vælge imellem til priser, der starter ved 239.980,-.

IKKE NOGET »CAFE FODKOLD« OVER DEN NYE ALPINA

Læs mere om Alpina og find vej til din Adria forhandler på www.adria.dk

Haslecamping.dk

Camp2Go - DE ALLERBEDSTE PRISER OG TILBUD Bornholm

Annoncer.indd Annoncer.indd 30 55

18-05-2017 19-12-2016 23:48:24 13:13:04


Campingferie.dk 31

Udvidelse hos AutoCamp Danmark i Låsby

Hos AutoCamp Danmark i Låsby er man nu færdig med den nye flotte udstillingshal der har været under renovering de sidste par måneder.

I

hallen hvor der før var værksted har man nu indrette en flot udstillingshal magen til den man har i forvejen, så nu er der to store flotte udstillingshaller med nye og brugte autocampere. Det er nu blevet sådan at man kan se alle de nye modeller indendørs og også de brugte er kommet indendørs. Det giver kunderne mulighed for i ro og mag og uden påvirkning af vejret, at gå på opdagelse mellem de mange autocampere. Værksted er flyttet til en ny separat bygning bag forretningen, og også her er der blevet

Autocamp.indd 31

god plads. Udenfor har man fået en flot udstilling der vender mod motorvejen mod Silkeborg/Århus og her er der udstillede modeller der kan ses med udgang fra de nye haller. AutoCamp Danmark fører nye modeller fra Adria, Eura Mobil, Karmann Mobil og Concorde. Kig forbi AutoCamp Danmark og se de mange nye modeller og de mange brugte der nu er blevet plads til. Se mere på: www.autocamp.dk

15-05-2017 21:09:06


32 Campingferie.dk

D U B L I T R E P SU r e p m a c o t fra PB Au

PB Autocamper i Allingåbro har travlt i denne periode, ikke mindst på grund af de mange nye og spændende modeller i autocampere der kommer fra en række af Europas førende fabrikker. WEINSBER

G EDITION

PEPPER

-Vi har bestilt rigtig mange nye campere til denne sæson og blandt dem er der også en række kampagnemodeller som sælges til specielle priser, fortæller Peter Borup, der forhandler en række af de førende mærker såsom Hymer, Knaus, Carado, Weinsberg, Sun Living, Ilusion og den ultimative Luksus Liner Morelo, som er på størrelse med en bybus.

Weinsberg Edition Pepper

Netop nu har PB Autocamper modtaget Weinsberg CaraCompact 600 MEG – Editionsmodel ”Pepper”. Denne editionsudgave er bygget på Peugeot

PB Autocamper.indd 32

20-05-2017 22:18:05


Campingferie.dk 33 Campingferie.dk 15

TE NER

Vintercamping

i teltvogn

HELINTEGRERE

DE KNAUS AUTO

E27 Sokkel 2,0 l / 130 hk. Camperen er udstyret med Enkeltsenge, Fører- og passagerairbag, El-sidespejle, lakeret kølergrill, højdejusterbart passagersæde, Automat. Klimaanlæg i førerhus, drejbart Førersæde, Beklædning på sædekasse, GU10 Sokkel Tempomat, Isoleret og opvarmet Spildevandstank, Myggenetsdør, Midi Heki 700*500 mm, Radioforberedelse, DAB/DAB+ Antenne, Pioneer Radio (All in One-navigation), Bakkamera, Rat og Gearknop i læder, opluk-

CAMPERE E14 Sokkel

keligt vindue front/top, Ombygningsmulighed fra Enkeltsenge til tværseng bagerst, CP Plus Betjeningspanel, Ambientebelysning , 2 USB stikdåser, TV Holder, Markise, Oyster 85 Premium Antennesystem 21,5 ” TV. G9med Sokkel Se en film med denne spændende vogn på www.pb-autocamper.dk

Helintegrerede Knaus autocampere

Lige nu kan PB Autocamper tilbyde nogle af de populære he-

Rent. Nemt. Effektivt.

øsning”

Bedst i

Camping Spejle lintegrerede Knaus autocampere i serier SKY I og SUN I, som fås som autocampere på almindeligt kørekort og stort kørekort. Indretningen i disse vogne er ren luksus, som skal opleves. Se film på vognene på www.pbautocamper.dk

slutter Peter Borup der anbefaler at man besøger hjemmesiden www.pb-autocamper.dk hvor man kan se en række af de mange nye spændende vogne og tilbud.

Vælg udstyrspakke til kr. 50.000 passer til næsten alle biler. • Universal, (så længe lager haves)

Lav vægt, kun 400 Peter•Borup fortæller: Lige nu gram. har vi•en rigtig god kampagne Stiv konstruktion, få bevægelige dele på Knaus TI modeller, som er degiver optimal stabilitet. lintegrerede autocampere og • Velegnet foratcaravans kampagnen betyder når man op til 2,5 m. bredde. køber• en af kampagne vognene Fremstillet i Danmark. kan vælge udstyr for kr. 50.000 Specielle trykfødder efter •eget valg, i henhold til vo- til biler med forhøjet spejlkant medfølger. res udstyrslister. Men man skal nok være lidt hurtig da der er Se bil info og forhandler stor interesse for dette gode til- på bud, som varer så længe vi har PE TER BO kampagnemodellerne på lager. www.BRUNSGAARD.eu RU P Alle vognene er 2017 modeller,

HØJT TIL LOFTET Måske

CaraLoft tilbyder ståhøjde helt op til 2,15 m i grundrids 650 MGH, 700 MEH og 700 MXH.

del 9200 som, a dyb. Den 0 cm og helt med motor-

ug. å: kr. 7.409,-

Rent. Nemt. Effektivt.

M

orten fortæller at det var en fantastisk tur i det smukke vinterlandskab med dags temperaturer på 4 grader og ned til -6 grader om

natten. I teltvognen havde han omkring 16 om natten (takket være en varmeovn). Morten fortæller at det ikke er sidste gang han tager på en tur i vinterhalvåret i sin teltvogn.

Annonce - Nordkemi.indd 1

Vintercamping i teltvogn.indd 15

22-02-2017 08:23:48

03-03-2017 12:15:58

D

I badrum og bagerste del Under hævesengen

538.500 560.500 621.900

Dynamisk design og talrige highlights. Hos Knaus har man brugt mere end to års hårdt og minutiøst arbejde på at produktudvikle SUN I, og den vil helt sikkert sætte nye standarder. Luksuriøse Sun I tilbydes i to størrelser under 8 m og i 5 grundrids. SUN I fås til priser fra 1.045.500,-

Tu

Aut. forhandler:

PB Scandi-Mobil A/S 8961 Allingåbro Tlf. 8648 1581 www.pb-autocamper.dk

BY KNAUS

Se nærmeste forhandler på www.nordkemi.dk

PB Autocamper.indd 33

www

I køkkenet

CaraHome fra CaraLoft fra CaraCompact fra

Se nærmeste forhandler på forhandler www.nordkemi.dk Se nærmeste på

Morten Sterupwww.nordkemi.dk Nielsen pakkede sin teltvogn, sin hund (Buller) og ikke mindst varmt tøj og tog på en weekendtur i sin Combi-Camp teltvogn til svalereden camping og hytteby i Sæby, sidst i januar.

STÅHØJDE også for de HØJE

2,15 m 1,99 m 1,90 m

n. Markisen ikrer en korrekt

op til 450 cm hør, herunder den maksima-

test

Turen starter hos...

20-05-2017 22:18:07 03-03-2017 14:25:11


34 Campingferie.dk

9”storskærm på bilnavigation til Fiat Ducato

Alpine Electronics (Europa) annoncerer lanceringen af et nyt Alpine Style ”Infotainment-system”, designet eksklusivt til Fiat Ducato 3 (Model 250 og 290, 2006 og frem). Udover Fiat Ducato, passer enheden også i Citroën Jumper 2 (model 250, 2006 og frem) samt Peugeot Boxer 2 (model 250, 2011-2016).

A

lpine Style’s X901DDU giver Ducatoejere mulighed for de seneste medieafspilnings muligheder, den sidste nye navigationsteknologi og Alpine’s suveræne lydkvalitet. Alle dele i systemet er designet til at passe perfekt i de eksisterende monteringshuller, og dermed være fuldt integreret i bilen og dens elektroniske systemer.

vist med en utrolig høj detaljegrad, mens film- og videoklip bliver en high-end biografoplevelse. Touch-betjeningen muliggør fuld styring af systemet via en let overskuelig brugerflade. Det hele bliver let tilgængeligt, da skærmen ”vokser ud” af instrumentbordet, og gør betjeningen nem fra førerpladsen.

Fuld integration

Hvis Fiat Ducato’en er udstyret med originale ratbetjeningsStor touch-betjent skærm knapper, er Alpine Style systeÉn af de mest imponerende ting met fuldt ud kompatibelt med dette, så føreren kan beholde ved systemet er den store 9” alle kommandoerne direkte fra (23 cm) højtopløselige touchrattet. skærm. Ubetinget den størTilslutning af bakkamera er ste skærm til en Fiat Ducato til dato – mere end dobbelt så stor ligeledes muligt, hvad enten kasom den originale 5” Fiat touch- meraet er fra Alpine eller en hvilken som helst anden producent skærm (målt over hele skær(her i blandt også Fiat). mens areal). Den tilbyder den Det er desuden muligt at tilsidste nye videoteknologi hvilket giver en overlegen billedklarhed, købe en USB- og HDMI-sokkel, som passer i det eksisterende kontrast og opløsning, hvilket cigartænder-hul – så er USB- og gør at navigationskortet bliver

Alpine navigation.indd 34

HDMI-indgangen let tilgængeligt i bilen.

Det hele samlet i én enhed X901D-DU er fuldt ud kompatibel med de nyeste digitale medier og giver adgang til en bred vifte af lyd- og videounderholdning. Brugerne kan forbinde sin smartphone, inklusiv så nye telefoner som iPhone 7 og Samsung Galaxy S8, og dermed kan der lyttes til det digitale indhold, som er gemt på telefonen, ligesom man kan tilgå telefonbogen, og oplade telefonen. Man kan tilmed aktivere Siri på sin iPhone, eller talekommando fra sin Android smartphone, og kontrollere telefonen ved hjælp af talekommandoer for maksimal komfort og sikkerhed. Det indbyggede Bluetooth® modul understøtter også musik streaming direkte fra telefonen – helt uden kabler. DAB/DAB+/ DMB tuneren leverer digital ra-

dio i en enestående, støjfri lydkvalitet. Derudover kan film, musik, videoer eller tv-serier afspilles fra mange forskellige kilder, inklusive DVD’er med den eksterne DVD-afspiller (Sælges separat), USB-stik, smartphone med HDMI-udgang, iPod eller anden transportabel videokilde (tilkøb af kabler eller adapter kan være nødvendig).

Integreret navigation For at gøre køreoplevelsen langt mere behagelig, inkluderer enheden den nyeste premium navigationssoftware til dato: iGO Primo NextGen. Enheden er installeret med camper-specifik software, som blandt andet gør det muligt at indtaste køretøjets højde, længde, bredde og vægt, og dermed undgå ubehagelige overraskelser på køreturen. Der er også forud installeret en lang række camper-specifikke campingpladser rundt i hele Europa. Det er endvidere muligt at til-

20-05-2017 14:53:19

O


købe camper-database, som for eksempel ”ACSI Camping Guide” eller ”Camping Schaf” (databaserne købes online, og indlæses i navigationen). Et ”virtuelt” tastatur gør det nemt at indtaste adresser og postnumre i alle europæiske lande, hvilket gør adressesøgningen meget hurtigere end tidligere. Brugerne kan vælge deres foretrukne sprog, og understøttes af 29 forskellige brugerfladesprog og stemmevejledninger (dansk er inkluderet). Af andre yderst brugbare funktioner kan nævnes TMCrutevejledning med trafikopdateringer i ”real-tid”, 3D kort, ”Smart Route” vejledning, omfattende bibliotek af interessepunkter med hurtig søgning, samt kortdækning af 47 europæiske lande, hvilket kan opdateres online ud fra land og region.

En overlegen lydoplevelse

PB Autocamper Allingåbro

Morelo

dard inden for lydkvalitet, og inkluderer avancerede funktioner som f.eks. 9-bånds parametrisk equalizer for professionel lydstyring, digital tidskorrektion, digitale krydspunkter og 10 forudindstillede lydopsætninger. En DVD-afspiller, kan tilkøbes for at fuldende ”hele pakken”. Det er også muligt at tilkøbe forskellige DAB-, bakkamera- samt monteringstilbehør. Resultatet af omfattende research og tests – dette Alpine Style ”Infotainment-system” er den perfekte måde at forbedre nydelsen og værdien på din Fiat Ducato.

Autocampere

Moreloer på

mp Autoca lasse. e t førs k r dem,

Hymer

fo mperen Autoca lger ekstrem æ v der t høj g mege luksus o alitet. kv

Autocampere i luksusklassen

Se v

brugtvo ores For yderligere informationer, gn på www s-lager priser, og forhandler henvisning autocam .pbAutocampere i luksusklassen Åben kontaktes: per.dk Mandag til fredag: Alpine importør i Danmark: kl. 08.00 - 17.00 Lørdag efter aftale Avant Denmark A/S Søndag kl. 10.00 - 15.00 Autocampere i luksusklassen Skejby Nordlandsvej 301 DK-8200 Aarhus N Autocampere i luksusklassen Tlf: 86 78 52 00 Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · Mobil 40 29 38 60 · www.pb-autocamper.dk salg@biludstyr.dk

Hymer Hymer PB Scandi-Mobil A/S Hymer

Hymer

Alpine Style ”infotainment-systemet” sikrer en helt overlegen Autocampere i luksusklassen lydoplevelse i Fiat Ducato 3. Alle komponenter er designet i hen- www.biludstyr.dk i luksusklassen www.alpine.dk hold til Alpine’s højeste stan-Autocampere

Hymer

PB Scandi-Mobil A/S

O-Grill

PB_Autocamper_kvart.indd 7 Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

Åben Mandag til torsdag: 03-10-2013 17:18:17 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

PB Scandi-Mobil A/S PB-annoncer.indd 2

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

PB Scandi-Mobil A/S

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

PB Scandi-MobilNYHED A/S

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

03-10-2013 17:18:17

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket (Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

• Elegant design

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

03-10-2013 17:18:17

PB-annoncer.indd 2

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

03-10-2013 17:18:17

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

PB-annoncer.indd 2

PB-annoncer.indd 2

20-05-2017 14:46:24

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

PB Scandi-Mobil A/S PB Scandi-Mobil A/S

PB-annoncer.indd 2

PB-annoncer.indd 2

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

03-10-2013 17:18:17

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

03-10-2013 17:18:17

• Transportabel • Lavt gasforbrug • Nem rengøring • Både til gasflaske & -dåse • Sammenklappelige ben • Mulighed for tilkøb af ekstraudstyr

O-Grill er den første letvægts grill på markedet. Grillen har et elegant design, samtidig med at den er transportabel med nem rengøring og minimal vedligeholdelse. O-Grill gør det muligt, at grille med et højt niveau alle steder. Alle grill har sammenklappelige ben samt drypbakke.

Find din lokale forhandler på www.campingagenten.dk Alpine navigation.indd 35

20-05-2017 14:53:20


ROADCAR

MEGET MERE END EN AUTOCAMPER Roadcar 540

Læs alt om Roadcar

eller book allerede nu din fritidsbil til ferien på

fritidsbiler.dk

fra

457.000,-

Køb ell er lej en Road hos Poi car ntBiler Haslev

Alle Roadcar køres føles let som en personbil og til lille kørerkort

Lej en R oad for kun car

Roadcar 600

7500,-

500,00

er.dk

fra

494.000,Roadcar 640

fra

516.000,-

Ferieturer Camping weekender pr. u Book d ge ir Familiebesøg fritidsb ekte på iler.dk Festivaler Kano-kajak-fisketure r e g a t i V Storbysbesøg din e n r e g r l elle Cykelferie o.m.a. i b n o s per per i m a c Som familiens nr. 2 bil o aut bytte Kan parkeres som personbil

Se vores brugte biler/autocamper på

fritidsbiler.dk

FINLANDSGADE 2 | 4690 HASLEV | TEL: 56314061 | MOBIL: 40374061 | AN@POINTBILER.DK | CVR. NR.: 33035462 Annonce Fritidsbiler.indd 1 83 Annoncer.indd 36

02-03-2017 03-03-2017 13:16:55 12:53:26 15-05-2017 21:27:41


Skræddersyet navigationssystem til din Fiat Ducato autocamper Alpine introducerer det helt nye navigationssystem skræddersyet til Fiat Ducato (både hel- og del-integrerede biler). X901D-DU tilbyder en kæmpe 9” touch-betjent skærm, som er monteret “ud fra” instrumentbordet, hvilket gør det nemt og komfortabelt at nå skærmen fra førersædet. Mulighed for tilslutning af bakkamera (tilkøb).

Pris inklusiv montering kr. 13.999,-

XXL Skærm

Stor 9” (23 cm) touch-betjent skærm

Navigation

Kortdækning i 48 Europæiske lande

Camperspecifik

Indtast højde, længde, bredde og vægt

Bluetooth

Håndfri mobiltelefoni og musikstreaming

Læs meget mere på www.alpine.dk

Industriparken 16 - 8961 Allingåbro - Tlf: 86 48 15 81 - Email: info@pb-autocamper.dk

Mulighed for tilkøb: DVD-afspiller USB-udtag Bakkamera Kontakt os, og hør nærmere om de mange muligheder

Vi tilbyder også andre Alpine naviløsninger. Priser fra 5.999,- ekskl. montering. Dansk importør: Avant Denmark A/S

Annoncer.indd 37

18-05-2017 23:42:34


38 Campingferie.dk

Få klargjort

din autocamper eller campingvogn professionelt Er autocamperen eller campingvognen blevet rigtig snavset i vinterhiet, så få den klargjort professionelt så den kommer til at ligne sig selv igen.

N

år man ikke har brugt sin autocamper eller campingvogn gennem vinteren og den har stået og samlet støv og

skidt, ja så ser den forfærdelig ud. Selvom man prøver at opbevare den så godt som muligt, kan den hurtig komme til at se meget beskidt ud.

Vi har her på redaktionen vores musikker Flemming, han kører faktisk i sin autocamper det meste af året og bruger den til alle hans job udover ferieture. Med alle de ture og ud og indpakning af udstyr, ja så slider det selvfølgelig på den og det er svært at holde den pæn. Så efter en travl periode hvor der ikke var ofret den kærlige hånd, ja så trængte den i den grad til en opfriskning. Hos Stavask i Sydhavnen vasker de lastbiler, biler, autocampere og campingvogne. Udover dette klargører de også ind-

vendigt med både rens og vask af hynder, tillige kan de polere vognen så den rette glans kommer tilbage igen. Det tager dem normalt ikke lang tid at vaske din vogn, men hvis den skal have en klargøring med indendørs rens og udvendig polering tager det et par dage. Du kan altid kontakte dem for et tilbud og høre om tidsbestilling. Ved vask kan man bare køre derud, de vasker i rækkefølge mens man nyder en kop kaffe. Se mere her.: www.stavask.dk

Ude var den blevet rigtig beskidt og der sad pletter rundt omkring.

Stavask.indd 38

15-05-2017 21:33:08


Campingferie.dk 39

Det kan være rigtig svært at få bugt med de sorte aflejringer der samler sig i samlinger og på de glatte flader og luger.

I førersiden er det også svært at holde det hele rent når man bruger sin autocamper meget, og når først skidtet har haft grobund er det endnu sværere at få bugt med det hele.

Når man bruger den til sit arbejde og fragter udstyr på sæderne, ja så er det også her man kan se efterladenskaberne i form af skidt og næsten ødelagte hynder.

Efter klargøringen skinner autocamperen igen, lakken har fået glans igen og nu skinner den i solen.

De sorte plamager på fronten er væk og selv i de små kroge er der nu rent og pænt. Plastikken har også fået en tur og fremtræder nu pæn og sort.

Stavask.indd 39

Bagpå er den også blevet som ny, her er det især i fugerne og omkring lågen der er blevet rigtig fine. De store flader bagpå er også blevet rene og de har fået en forsegler på så de er blevet glatte og nemmere at rengøre fremover.

Hynderne er blevet vasket og renset og er kommet til at se helt nye ud, i dette tilfælde her var hynderne meget beskidte og resultatet må siges at være meget flot.

15-05-2017 21:33:11


EN AF DANMARKS FØRENDE SPECIALISTER INDENFOR AUTOCAMPERE · AUTOCAMP.DK

AUTOCAMP Drømmen starter hos AutoCamp

ÅRHUSVEJ 10 /V/ AFK. LÅSBY) · 8670 LÅSBY · TLF. 70 25 43 00 · SØNDAG KL. 11-15 Annonce_Autocamp.indd 1 Annoncer.indd 40

19-05-2017 09:58:31 09:55:23 19-05-2017


PB Autocamper Allingåbro Den nye generation

PB AutocamperDen Allingåbro bedste

B-Klasse Knaus

Carado

linermodel Autocampere nogensinde

mer

Autocampere LYSEO T

Hymer B-Klasse Dynamic Line tilbyder fleksibilitet, komfort, design, perfektion, kvalitet og ekstrem lav vægt.

Luksus i Hymer verdensklasse

Autocampere i luksusklassen

Autocampere i luksusklassen

KNAUS SUN I

Se v brugtvo ores gns-lage Dynamisk design og talrige highlights. To størrelser og pfem å wforskellige w w b- r grundrids. Enkeltsenge, queensbed eller dobbeltseng? Knaus har a Autocampere i luksusklassen utocam .pbrugt Åben per.I,dog mere endtiltofredag års hårdt og minutiøst arbejde på at produktudvikle SUN k Mandag

Se

v • Store enkeltsenge med flerzonede koldskumsmadrasser brugtvo ores gns • Mørklægningsplissé gardiner i førerkabinen p å www.p-lager • Hæve/sænke sengen giver plads til to ekstra sovepladser a Autocampere i luksusklassen utocam bÅben per.dk Bekvem siddegruppe med fleksibelt bord Mandag •til fredag • til Store ventilerede overskabe fra kl. 08.00 kl. 17.00. • Nyt møbelkoncept med mange nyttige opbevaringsmuligheder Åben lørdag og søndag Autocampere i luksusklassen fra kl. 11.00 til kl. 16.00.

ymer Hymer Hymer Hymer PB Scandi-Mobil A/S PB Scandi-Mobil A/S er Hymer fra vil kl. 08.00 til kl. 17.00. den helt sikkert sætte nye standarder. Åben lørdag og søndag

Luksuriøse Sun I tilbydesAutocampere i to størrelser under 8 m og i 5 grundrids. i luksusklassen fra kl. 11.00 til kl. 16.00. SUN I fås til priser fra 1.045.500,-

Oplev Sun I hos PB autocamper eller på www.knaus-autocamper.dk.

Hymer

Autocampere i luksusklassen

Priseksempel: Hymer B klasse DL 588 fra kr. 1.051.900,Se den hos din forhandler og flere detaljer på www.hymer.com

Autocampere i luksusklassen

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · Mobil 40 29 38 60 · www.pb-autocamper.dk

mpere i luksusklassen

Aut. forhandler:

Hymer

klassen

PB Scandi-Mobil A/S 8961 Allingåbro Tlf. 8648 1581 www.pb-autocamper.dk

andi-Mobil A/S

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · Mobil 40 29 38 60 · www.pb-autocamper.dk

Autocampere i luksusklassen =

Autocampere i luksusklassen FRIHED, DER BEVÆGER

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

Aut. forhandler:

=

PB Scandi-Mobil A/S 8961 Allingåbro Tlf. 8648 1581 www.pb-autocamper.dk

PB Scandi-Mobil A/S

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

PB Autocamper Allingåbro PB Autocamper Allingåbro -når det handler om menneskers drømme og tryghed.

PB_Autocamper_kvart.indd 1 61 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

08-03-2015 21:30:05 PB_Autocamper_kvart.indd 5 Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

Sun Living

08-03-2015 21:30:10

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

Scandi-Mobil A/S PB Scandi-Mobil A/S Autocampere Autocampere PB Scandi-Mobil A/S PB Scandi-Mobil A/S 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

PB-annoncer.indd 2

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

Carado

03-10-2013 17:18:17

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

Åben Mandag til torsdag: 03-10-2013 17:18:17 PB-annoncer.indd 2 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

ndi-Mobil A/S

03-10-2013 17:18:17

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

Åben Mandag til torsdag: 03-10-2013 17:18:17 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

bil A/S

Kn

PB Scandi-Mobil A/S

Sun Åben Sun Living Living Lido Lido SS 42 42 03-10-2013 17:18:17 PB-annoncer.indd 2 03-10-2013 17:18:17 Mandag til torsdag: 08.00-17.00 SL SL er er bygget bygget på på Fiat Fiat Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Ducato 2,3 / 130 MultiSøndag: Lukket Ducato 2,3 / 130 Multibro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk jet. jet. Bilen Bilen er er udstyret udstyret 03-10-2013 17:18:17 PB-annoncer.indd 2 03-10-2013 17:18:17 med med følgende følgende pakker: pakker: Åben Åben Adria Mandag til torsdag: Mandag til torsdag: Adria Pakke Pakke og og Fiat Fiat 08.00-17.00 08.00-17.00 Komfort Fredag: 08.00-14.00 Fredag: 08.00-14.00 Komfort Pakke Pakke 11 og og 2. 2. Lørdag: 10.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket Søndag: Lukket Camperen har Captain Camperen har Captain w.pb-autocamper.dk (Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60) Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk (Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60) Chair Chair sæder, sæder, HyggepaHyggepaÅben Åben Mandag til torsdag: Mandagog til torsdag: PB-annoncer.indd 03-10-2013 17:18:17 2 03-10-2013 17:18:17 kke kke (sengetæppe (sengetæppe og 08.00-17.00 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Fredag: 08.00-14.00 puder) Combi, puder) ,Truma ,TrumaLørdag: Combi, Lørdag: 10.00-14.00 10.00-14.00 Søndag: Lukket Søndag: Lukket opvarmet opvarmet spildevandspildevand(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60) (Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60) Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk Den lave chassisramme på Lyseo T og de klogt stank, stank, malet malet kofanger kofanger placerede elementer gør, at vognen får en komfortabel PB-annoncer.indd 03-10-2013 2 17:18:17 03-10-2013 17:18:17 og og myggenets myggenets kassette. kassette. PB-annoncer.indd 2

PB A

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

PB Scandi-Mobil A/S

Autocampere i luksusklassen Hymer Autocampere Autocampere luksusklassen DEN NYE LYSEO T ii luksusklassen Smer PB Scandi-Mobil A/S

SSee vvores ores bbru ruggtv tvooggnnss-l-lage agerr ppåå w w w w ww.p .pbb-aauuto toccaam mppeer.r.ddkk

Hymer ve

indvendig ståhøjde på ca. 205 cm. Overalt vil du opleve mere frihed og mere komfort f.eks. helt plant termogulv, SSeevvoore XL indgangsdør samt elektrisk indgangstrin. res ruggtv bbru tvooggnnss-l s aggeerr -laaf Alle modellerne fra T 590 har mulighed for tilvalg ppååwwwwww.p .pbb-Autocampere luksusklassen Åben aauuto Autocampere toccaam Åben elektriskiiluksusklassen hæve/sænkeseng. mp

Autocam

ymer Hymer Hymer Hymer Hym Hymer Årets autocamper 2015 Chausson Welcome 610 PB Scandi-Mobil A/S A/S PB er Hymer Hymer DanCamperPB A/S Scandi-Mobil

ool

Autocampere ii luksusklassen Åben Autocampere luksusklassen Åben Mandag Mandag til til fredag fredag: fra kl. 08.00 til kl. 17.00. kl. 08.00 - 17.00 Åben lørdag søndag Lørdag efter og aftale fra kl. 11.00 til kl. 16.00. Søndag kl. 10.00 - 15.00

Autocampere Autocampere ii luksusklassen luksusklassen

klassen klassen

Hymer

Industriparken Industriparken 16 16 ·· 8961 8961 Allingåbro Allingåbro ·· Tlf. Tlf. 86 86 48 48 15 15 81 81 ·· Mobil Mobil 40 40 29 29 38 38 60 60 ·· www.pb-autocamper.dk www.pb-autocamper.dk

Hymer

andi-Mobil A/S

PB_Autocamper_kvart.indd 66 PB_Autocamper_kvart.indd 61 86 61 Allingåbro Allingåbro ·· Tlf. Tlf.Annoncer.indd 86 48 48 15 15 81 81 ··63www.pb-autocamper.dk www.pb-autocamper.dk Annoncer.indd Annoncer.indd Annoncer.indd 52 Annoncer.indd 904171

peer.r.ddkk

fra 704.700,-

Autocamp Åben

Mandag til fra kl. 08.00 Åben lørdag fra kl. 11.00

Oplev den nye Lyseo T hos Vendelbo Vans eller på www.burstner.dk Autocampereiiluksusklassen luksusklassen Autocampere i luksu Autocampere

Autocampere Autocampere ii luksusklassen luksusklassen

mpere mpere ii luksusklassen luksusklassen

Mandagtiltilfredag: fredag Mandag fra08.00 kl. 08.00 til kl. 17.00. kl. - 17.00 Lyseo T fås i 8 forskellige grundrids til priser Åben lørdag og søndag Lørdag efter aftale Autocampere i luksusklassen fra kl. 11.00 til kl.- 16.00. Søndag kl. 10.00 15.00 Autocampere i luksusklassen

Hymer

Industriparken16 16· ·8961 8961Allingåbro Allingåbro· Tlf. · Tlf.86 8648 4815 1581 81· ·Mobil Mobil40 4029 2938 3860 60· ·www.pb-autocamper.dk www.pb-autocamper.dk Industriparken

Industriparke

Vegavej 8Autocampere • 8700 Horsens syd • 2075 5797 • info@dancamper.dk Autocampere luksusklassen Autocampere i luksusklassen ii luksusklassen Se mere på www.dancamper.dk Vendelbo Vans 9830 Tårs Autocampere luksusklassen Autocampere i luksusklassen Autocampere ii luksusklassen Åben Åben Åben Åben Tlf.: 9896 2188 Mandag til torsdag: Mandagtiltiltorsdag: torsdag: Mandag til torsdag: Mandag 08.00-17.00 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket Søndag: Lukket

PB Scandi-Mobil A/S

PB-annoncer.indd 2 2 PB-annoncer.indd

03-10-2013 17:18:17 03-10-2013 17:18:17

08.00-17.00 08.00-17.00 Fredag:08.00-14.00 08.00-14.00 Fredag: Lørdag:10.00-14.00 10.00-14.00 Lørdag: Søndag:Lukket Lukket Søndag:

PB Scandi-Mob

PB Autocamper Allingåbro

08-03-2015 21:30:11 PB_Autocamper_kvart.indd 20-05-2017 PB_Autocamper_kvart.indd 14:24:32 11 Industriparken16 16· ·8961 8961Allingåbro Allingåbro Tlf.86 8648 4815 1581 81· ·www.pb-autocamper.dk www.pb-autocamper.dk Industriparken · ·Tlf.

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60) (Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

Åben Åben til torsdag: Mandag Mandag til torsdag: 08.00-17.00 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00

Hymer

08-03-2015 14:31:48 21:30:05 PB_Autocamper_kvart.indd Industriparken 16 · 896120-05-2017 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www 08-05-2015 20:58:26 20-05-2017 14:34:15 27-09-2016 22:39:54 03-03-2017 08:20:56 17-12-2016 15:45:56

(Ellersiflifl aftale.Ring Ring40 4029 2938 3860) 60) (Ellers g.g.aftale.

-når det handler om mennes

Åben Åben Mandagtil tiltorsdag: torsdag: Mandag 08.00-17.00 08.00-17.00

PB-annoncer.indd 2

03-10-2013 17:18:17 17:18:17 03-10-2013


42 Campingferie.dk

Turneplan

gennem Danmark

Sommerkaravanen 2017

Det er 13. år i træk at Sommerkaravanen kører gennem Danmark når dette års sommertur starter i Jylland søndag den 16. juli kl. 14 og slutter lørdag den 22. juli kl. 18 på Stevns.

S

ommerkaravanen er en rullende campingudstilling med 15-18 udstillere med alt fra campingvogne, autocampere, fortelte, lufttelte, teknik, Grill, Solceller, tøj samt campingudstyr og tilbehør. Hertil kommer konkurrencer, lidt modeshow samt underholdning af dansktop veteranen Flemming Werge, som underholder fra den specielle Sommerkaravanen scene. Happy Einer sørger for underholdning for børnene som altid glæder sig over hans trylleri samt ballondyr. Med på turen er også Mr. Boom som med sit sjove køretøj vækker opmærksomhed alle

Sommerkaravanen.indd 42

steder, da hans Trike (3 hjulet motorcykel som trækker en campingvogn) også er et rullende diskotek. Mr. Boom underholder med sin musik på pladsen visse dage. Værterne på turen og på scenen er Mads Nielsen og Peer Neslein fra Campingferie.dk, som traditionen tro arrangerer turen og styrer slagets gang på de 7 campingpladser der besøges.

Søndag den 16. juli

Tornby Strand Camping Strandvejen 13 9850 Hirtshals

Mandag den 17. juli Plads oplyses på www.sommerkaravanen.dk Tirsdag den 18. juli

Vestbirk Camping

Møllehøjvej 4 8752 Østbirk

Onsdag den 19. juli

Bogense Strand Camping Vestre Engvej 11 5400 Bogense

Torsdag den 20. juli

Storebælt Camping & feriecenter Storebæltsvej 85 4220 Korsør

Fredag den 21. juli

Marielyst Ny Camping Sildestrup Øvej 14 4872 Idestrup

Lørdag den 22. juli Den daglige åbningstid er kl. 14-18. Se også www.sommerkaravanen.dk

Lægårdens Camping

Vemmetoftevej 2A, 4653 Karise Ret til ændringer forbeholdes.

21-05-2017 22:19:57


Campingferie.dk 43

Sommerkaravanen 2017

Flemming Wer ge underholde r pĂĽ scenen

r børnene Happy Einer underholde

Mr Boom underholder med sit diskotek

Sommerkaravanen.indd 43

visse dage.

21-05-2017 22:20:05


44 Campingferie.dk

Caravelair Antares 330

Caravelair

Lette rejsevogne eller større fuldt udstyrede Caravelair har noget at byde på uanset om du vil rejse kompakt, eller have mere luksus og plads. De tilbyder bl.a. campingvogne helt ned til 3.30 m. med soveplads til fire i den nye model Antares 330.

P

eter Outzen fra Camping Agenten der er den danske agent for Caravelair fortæller, ”Efterspørgslen efter lette rejsevogne er stigende og Caravelair er gode til at lytte til deres kunder. Caravelair producerer campingvogne der generelt har en lavere vægt end tilsvarende campingvogne i samme mærker, og det

Caravelair.indd 44

er noget vi kan mærke på salget. ” Fortæller Peter Outzen og fortsætter, ”Campingvognen er indrettet med køjer og siddegruppe der kan redes op, så der er faktisk hele fire sovepladser. Der er intet overflødigt udstyr, men der er alt hvad du skal bruge til en god ferie. Og hvis man ønsker det, kan man jo altid tilkøbe

ekstraudstyr. Det er en helt ny model i den populære Antares serien.”

Caravelair byder også på andet end små kompakte campingvogne. Peter Outzen fortsætter, ”I den anden ende af skalaen er der Allegra modellerne der er fuldt udstyret med masser af udstyr,

der normalt betegnes som ekstraudstyr. I disse modeller er det med som standard. Allegra modellerne har rigtigt mange gode detaljer og der mangler intet. Disse campingvogne er udstyret med alt fra gulvvarme til det smarte XL-skuffekøleskab.” Peter Outzen fortæller videre, ”I Allegra serien får du også GRP/polyester tag og sider. Det

20-05-2017 22:11:30


62

itid og mange tlf. 75 22 eller mail:PrebenLet på gymnasium serier nemlig Elite og Select ne af mobilTal med din lokale campingforhandler. www.kronings.com .hbcc. Godt værksted at stemme på forhandlerne. lere der har en for 52 56 44 Caravan Center Brohallen det fatter skal jo at det For55 2. år i træk deltager på kanden og tidår82 til en uforpligtenkoster omkring 3.500. man ikke kan sigSø Camping eller på omformer. es forretninger. ud i deres forretninger. Camp på lade Hampen re der har en hulrum. (ca. El-cykelen (BBY180) bruger Makitas velkendte 18V Lithium-ion batMeget økonomisk ibatteri brug. fåhyggelig en hyggelig ogergode påog suppen når det handler om på ogCaraOne det skal jo Kampagne. For 2. i træk deltager Preben et stærkt hold, rmationer, entenet egen webshop, somCenhargymnasium været Foret isnak trøjerne en slags lørdag den 23. november 2013. hvad med service? kalder det: Naturens manent af lugt. ren, men der er hjørner og steder defortæller snak fortæller indehaver Søren om turen nak ogerdu gode og fåog envisse og på suppen det omegen stærkt hold, tilmed at informere Troværdige passes, såNogle i år bliver vinår i stedet 3 handler Mange forhandlere var i de Nielsenfjernelse fra Holbæk Caravan etTeddystærkt hold, klarkt ngskan in familie, så Teddyinge@campershoppen.dk serien. De fåsklar i størrelser frasnak 30 øjerne enogså slags ere Rapidhome, Foret isnak trøjerne ergode en Teddylørdagåben den 23. november 2013. Få nærmeste indehaver Søren Hos forhandlere kan duslags også gøre. Man skal jo være for at montere. Spørg din forhandpasses, så i år bliver vi i stedet 3 Nielsen fra Holbæk Caravan Censabella som å nærmeste ugter bilen af et stor ønske fra Winter vores kunder. terier, der giver en lang drifttid og er lynhurtigt ladet op. bear som er10.000 dejligt varmt at have Navnet på de smarte og varme råd”, fortæller Søren Olesen, der at yde campisterne den bedst nye som gamle ke kontakter, eller bæk personer på turen. Det blive 2 af ter & Marine i Camp-Let Nede på jorden Vi prøver at adskille os på opløbet så der var spænding til Maskinen kan køre ca. deodorant? Enkelt effektivt og Ozonen oxidererWinter bakterier mv. så man ikke lige kan komme tilvinduer og Skader ikke og er dejligt varmt Olesen. www.jysk-caravan.dk bear somOlesen, er dejligt varmt at have Navnet på de smarte og varme nm Olesen, der at have råd”, fortæller Søren der nye som gamle kunder om de at yde den bedst nye som gamle kun ,nkomhvis du ikke på turen. Detcampisterne blive 2 Jeg af syntes terler. & Marine i Camp-Let Så nu kan handle på www. Olesen. www.jysk-caravan.dk Vejledende prisman 595.personer på. Manden bag Tuxer i Danmark trøjeat som Peer harbestille på hedder en på. Ozon kur, hvis du ikke nye tiltag. også, det gtden navnet. Nui Danmark hos mine rigtige gode venner EmChallenge i Østrig frakr. 23.-27. Cyklen er velegnet som transportmiddel på campingpladsen og r hos ren ogTuxer frisk. også fortæller at firmaet netop mulige service”, fortæller Søren Kabevogn Classic 470 Altid imødekommende det sidste. mange spænde eller den danske bag Manden bag Tuxer i Danmark trøje som Peer har på hedder service –Allan dvs. vi er meget pligttimer ved normal opbevaring og meget skånsomt. mine rigtige mulige gode venner EmChallenge i Østrig fra 23.-27. de nedbrydes. Fjerner lugt i alle en 10 år gammel lugter maet netop bruge campingv campingvogn hvor der er tvangsPeer Neslein fortæller: mange spændende 2014 nyheder. også fortæller at firmaet netop service”, fortæller Søren mange hbcc-shop.dk . Der vil man er Per Bonnicksen som altid siger spændende Tuxer Odie Black Melange, mens enerator selv. 59 11 01 99. gummilister. merik fra Helsingør og fra januar 2013. å vejen år nu fjernet. Jeg tænker også bruge campingvognen. harKlar tilså er ersløret tvangsønsker atmange købe generator erNeslein betryggende at Tuxer vide atCampingferie støv, campingvogn hvor der er tvangsPeer fortæller: 9i Vejle. 11 01 99. at hjælpe Juryen bestod af Campingferies onnicksen som altid siger foldes sammen med Jeg et snuptag dener kan opbevares i bagageSe videon hvor modtager præmier med er Peren Bonnicksen somselv. altidbruge siger campingvogn Odie Black Melange, mens nu har 2014 modeller Olesen, som føler at mange merik deres fra Helsingør og Allan fra januar 2013. fte for de kunne købe diverse udstyr som opfyldende med at få ringet brug svarende til 5000 behand”med Tuxer på kroppen, er du den Mads har på er Odie Grey rum op til ca 50 m3 nemt af et eller andet. modeller Silkeborg, ja og så mig selv. De Preben Nielsen fortæller: Sidste rejst o udluftning, så jeg beslutter at sætte Nu står der i brugsanvisningen, atnu bane har mange”med 2014 modeller Olesen, sombrugsanvisningen, føler at der mange Detmadrasser store campi okus.dkTlf. 98 er du Flot behandling enten dupå køber læsere og redaktionen påpå Camxer på at kroppen, overrasker vinderne deres posten. Seog mere www.nordkemi.dk på Nielsen når vi borde, er turSidste og hunden rejst madrasser flyttet hynder, utter sætte Tuxer på at kroppen, den Madsikke har er Odie Grey så jeg Silkeborg, ja og så mig selv.i De Preben fortæller: rejst madrasser og fl udluftning, beslutter sætte står der ati på jan.mottlau@filterfokus.dkTlf. 98er skimmel og hvad ellers gemrummet eller campingvognen oglidt derved spare stole, reservedele/udstyr hjemme ilade form afpå Cabby 650 FTdu tidligere kunder måske har 14 nyheder. altid toppen” og det er han Melange. Damemodellem som to ved heldigvis heltlukke år lærte jegcykelstativet. simpelthen så meget andreNu lave tilbage tilikke kunderne. Vi synes linger fx.altid en bil/campingvogn. Hvor længe tager enVideoen Ulveskansen Guidet Campingtur abby 650 FT er han Mange tror at man blot skal såpåluften kanog cirk den tiliaf og den køre natten man i biler skal luftindtag oghjemme Isabella Prisma forventes at blive det store hit i 2014 og det kan du se pløkker eller enjeg campingvogn pingferie, der valgte LE Camping form af Cabby 650 FT tidligere kunder måske ikke har toppen” og det Hymer B-698 kanden ti forretning. ligger på Campingferie ønsker LE Camom på toppen” og det er han Melange. Damemodellem som andre to ved heldigvis ikke helt år lærte simpelthen så meget kommer ind og er våd. Det lugter så luften kan cirkulere i vognen. øre natten til Adria,Camp-Let,Cabby og m så luften den tilCaienna og lade denogså, køresånatten i ind biler skal lukke luftindtag og hvadman de går til :-). Men meget Det kraftige stel gør cyklen meget solid.om hvad man egentlig kan 63 33 09 mer sig i en vogn der har levet 10 detLOO), må være rigtigt nok. kan cirkule Signe haripå er med hætte og (MED nsmad 620 vidst at han som ny stod for skal gåvære hurdet må rigtigt nok. Blandt de deltagende i sprøjte Frederikshavn Årets CamCampingferie.dk 45nok.Næste hvad de gårSøren ind til også, :-). Men meget ommange hvadudsætte man egentlig kan at vi efterhånden har Campingferies YouTube side: og Ulla tillykke Service i CABBY atdet støvsuge et behandling? også, så må være rigtigt Signe har på erfået med hætte og (MED BY LOO), 620 morgen lu over, enbestår dag hvor jeg ikke skal andet, men det kan jegejer ikke på min Hvad kan maskinen bruges til:og noget grannåle duft ud i i Støvring. Olesen. www.jy opslået hossom Jysk Caravan Center Caienna CABBY LOO), vidst at han som ny for Burstner. sig selv og ikkeping mindst Tæppe man måske ikke så meget selv, Næste morgen lufter jeg vognen g skalkan over, en dag hvor jeg ikke skal620 Næste morgen lufte andet, men det kan jegejer ikkestod på min campister er udtrukket en række pingforhandler 2013. erikke større, udsætte sig selv og ikke mindst www.youtube.com/user/cammed titlen som Årets Camping03-10-2013 17:18:33 Camp-letten for. Jeg lugt tager jo stillet et stærkt hold, så fagliglille filter på forsiden med en alDet afhænger at lokalets/camud nogle timer fø Perfekt til at fjerne og dræbe vognen, men det lægger sig blot 94 Campingferie.dk gæsterne gør. DejoAstro kan måske nogle timer før jeg lægger 96 Campingferie.dk Yderligere hos:vinderemen Camp-letten Jeg tager FUGTOG SALTHOLDIG LUFT af gavekort som har ud nogle timer før je Peer Neslein frainformation Campingferie.dk pingferie forhandler 2013. Foil www.hbcc.dk blot affor. sted i en helt almindelig Gulv re maskine. ud en helt og bedre service Den på 1. Maj 2012 overtog Søren heden også størrelse er i top –og både vedr. mindelig støvsuger efter behov. hynderne på pla hvor og svamp i mindre rum, pingvognens oven den lugt man gerne vil afbare blotbakterier afikke sted i enanden helt almindelig g 10-12-2015 23:06:42hynderne lide at sige noget. på plads. Tinghøj Motorsave A/S Camplet, ikke noget med ekstra hynderne på plads. www.tinghoj-motorsave.dk TÆRER PÅ DIN BIL OG CAMPINGVOGN NG Ogan V sse på med: SK 2000 – Helårs Lakbeskyttelse Camplet, ikke noget med ekstra Jeg er faktisk end kunderne fik Olesen Caravan Center i Støv-Nu 19-12-2012 22:16:22 campingvogne beskidt der er. Enog biltrailere. som er hårdt Da maskinen kun benytter sig CAMpINgNyT.DK blandt andet god tiltidligere. at fjerne:Men med. Så Jysk det er en dårlig løsning. og reparationer Jeg gulvvarme eller lignende. Jeg kan jeg give vognen en er faktisk ganske overrasket Tommy Jessen Det store lyse serviceværksted udfører alle former for service og reparationer Jeg er faktisk ganske CampingNyt.indd 94 02-10-2013 20:37:30 • Ingen fugtgennemtrængning gulvvarme eller lignende. Jeg og min Mød os på uldt. Man må tuxer har min petroleumsovn Høj luftfugtighed og temperaturer mellem 10 og 18 grader store e r o t s r e d a r g 8 over resultatet,1d begynder det heldigvis ring og siden har han hans kol-omgang af den omgivende luft, skal der medtaget af røg og parfume • nu Tobaksrøg, olie-, parfume-, Den rigtige løsning er,og atvirkelig fjerne de Ny model Stilbjergvej 86, Tinghøj en gang i og mellem. Jeg at gå over resultatet, da vognen n sidste storme. CampingNyt.indd har min egen petroleumsovn som her,af96hvor en sideplads skal skiftes enrust, vognogefter en af de sidste storme. over resultatet, TMpåfor Caravan Spejle dyne og det ermin det. Vi Lady som igennem gulvet. 22-12-2013 00:29:45 hedder Odie fås i både Det svenske tøjmærke er igen CAmpINgNyT.DK dele året skaber ideelle be ting elser gør det danske eksfået nad trenset ed rda øg vo g 3 okalet, når en 1 0 har lu 2 kan Ferie for CampingNyt.indd 97 22-12-2013 00:29:45 op forogfirmaets mange kunder, legaer arbejdet hårdt på at vinde mød Jyskogså Caravan på tlugt ikke tilføres andet en strøm fra og måske af lugtCenter fra hund, s hundeog kattelugte, tis, lugten permanent og det dualle e egen dyne det er graders det. Vi t 6800 Varde i vil beholde denne. Den kan jeg har fået renset luftet, så al havde ca. 15 frost og detgær, t Åben s Vi er altid sort og grå. aktuelle med nyt tøj til de danske d klima til et af verdens mest rustfremmende. Store mængder af f a r e d g n æ m er har fået renset luftet e B r. Betjening • Isolerer mod kulden fra jorden. s er væk. Jeg skal in min fra Barhavde ca. 15 graders frost og det oat at firmaet er sparringspartner kundernes servicePåog Vi er altid messerne. stikkontakten. Envarsler behandling vil normalt en normal h vardet ikke noget problem at holde kloak, kaffe en generator. friske alle dage iflaske- er væk. Jeg Tlf 75261341 åisgod Prisen kendes ikke på nuværencampister. billedet er Herning ikke undvære. ermed væk. JegOzon skaltillid, indrømme, fugt i dinkræve bils hulrum udsætter dine køretøjer for rustsom angreb berskal gnatindrø sur r Fvia Gasalarm var ikke varmen. nogetkomforten. problem at holde friske på en god ng forgår ved Men anskere som jeg har været lidt • Forbedrer påsken te for campisterne. ”Jysk kontakt til kunderne. sinforde tidspunkt, men en rækkepå af nogle af de varme•trøjer som Duen kan møde Jysk Center 30 øre i strøm. rengøring og støvsugning, og såMen…koster allerede inden for Caravan første leveår. Det er ca. derog heldigvis råd for! er 12 Ideelt rof dåtil r sibrug vgidleihbil r Arbejdstøj, emner somCaravan lugter er lidt først lige fle jeggod har her været skeptisk med e-lidt god ded varmen. gasser kulilte. Alarmen handel jeg!har været lidt kille ske I 2013 udgaven vil man kunne 28. februar som: i bilen, med alle vinduer rullet ophvor 2-3 til brug i 26. biler, båd, campinng af23,5 lokalet for Ideelt de danske campingforhandlere du selv se nærmere på hvis dandenne ”Ozon -kan :den Med 23,5 kg g Center er et campingfirma, ”Vi må sige, at vi gerne har villet handel på messerne i både Aalborg og in vogn, kælder, sku timer med ozon generatoren • Forlænger sæsonen ude i muggent, madlugt mation hvad en Ozon I 2013 udgaven vil man kunne p Med ikg camp-letten. Sidste åromkring deltog yderligere information: denne ”Ozon killer”, men ting kan følge os på facebook (www. m den vil veje. Man slipper med på sin computer kan indrette og a affe c du og kan monteres direkte pådenne ”Ozon killer”, m Stort udvalg i den me i Bodelen, cykelstativ m.v. Bedste pris salg har allerede fået disse nyheder Campingferie Vinter (www. ogcampingvogne. ventilationen slukket. vogn, kælder, skurvogn, elevator, år de besøger for lufte ud. åbenbart e forteltet. www.facebook os-facebook.com/hbcc.dk) påHurtigt facebook fort RC kun ét åbenbart rboller Evt. bytte med bil, Vbatteri campingvogn, Stort i den store udstillingshal for min søn, men nuudvalg erat han kommet på lepris kunderne skal føle sig hjemme vise der er kommet nye Herning, hvor firmaet vil stille med toiletter ogisagten lignen dbesøger MINDSK UDGIFTERNE TIL rt RCat kun ét n2016 Stort udvalg den sto Prisen for den model jeg har testet sagtens virke selv om Bedste -følge Hurtigt salg www.facebook.com/campingferie.dk aden andre ord for at bladre isamt kataloger, opbygge sin vogn, så passer h tenr eller på omformer. Let ud i www.hbcc. deres forretninger. Camp på Hampen Sø Camping fo åbenbart sagtens vir www.facebook.com -to-date uddannet personale facebook.com/hbcc.dk) samt på Når tiden er gået slukkes maskitoiletter og lignende. på gymnasium og det skal jo reben vores hjemmeside Klik på Camping-Kom.dk Tlf. 98 52 og 56 44 skere mødes man ikke fatter a ndardversioog fåvognen en hyggelig snak mc og autocamper på suppen detind handler et stærkt klar til at informere Arbejdstøj hænge dardversiokoster omkring 3.500. ikke fatter at kan lade sig •om23. Isoleringsmåtterne kan bruges Foret i56 trøjerne ergode lørdag den november 2013. surfe på nettet og ringe rundt tilen præcis til det behov, familien har DYREhold, RUSTREPARATIONER Via ennår timer ozonbehandling af omdannes al ilt til slags Teddyvores hjemmeside www.hbcc. ren ind på Camping-Kom.dk Tlf. 98 52 44 at montere. Spørg din forhand-man dk, hvor jeg vil fortælle om turen passes, såman i år bliver vi i Klik stedet 3K det Cen-beligikke Man fatter at de E20 nenråd”, og der luftes ud indtil ozonen Arbejdstøj hænges i et skab med mukt gøre. skal jo evan indbygning rndbygning maskinen og S bear som er dejligt varmt at have Navnet på de smarte og varme T fortæller Søren Olesen, der at yde campisterne den bedst nye som gamle kunder om de dk, hvor jeg vil fortælle om turen en ozon generato R AU ligeforhandlere fra jeg kører frakan Holbæk mange andre formål; fx i20 visse du også Man skal jo være åben forlugttil personergøre. påeller turen. Det blivefortæller 2 af Winter alverdens forhandlere. ønsker, indehaver dig ozon, som dræber al ogHos alle bakterier i vognen. Efter ler. giver Vejledende pris Man væ Når du investerer i en Dinitrol Behandling, du din bil og kr. 595. gøre. gtiltag. o liskal b niJeg djoud r Dtrøje er afkører sæder og hulrum. (ca. en mulige ozonvenner generator, hvorefter ge-Peer one, sommine så- rigtige ny G nye syn på. Manden bag Tuxer i Danmark som harude på hedder STatY det familien lige fra jeg fra Holbæk ?hir CaravanCenter og tilfirmaet vidu ankomgode Emogså fortæller at netop service”, fortæller r-27. familien mange spændende 2014 nyheder. neratoren campingvogen. bestille en Ozon kur, hvis ikke nye tiltag. Jeg syntes også, Hvis man har en brugt campingolf 7 total Thomas Kaspersen. RSøren Nyt spejlhoved timer, er vognen lugt og bakteriefri. campingvogn de bedste forudsætninger for at overleve i det t e d i estartes, vsyntes elrevo ! år nu er fjernet. Jeg tænker også bruge campingvognen. Jeg har campingvogn hvor der er tvangsPeer Neslein fortæller: nye tiltag. Jeg S City og 500 m til Bilka CaravanCenter og til vi ankomer Per Bonnicksen som altid siger Tuxer Odie Black Melange, mens mer i Østrig. I år vil jeg på vejen p 2 timer). Herefter lugter bilen af ved at skrive til neratoren startes, efter ca ½ time merik fra Helsingør og Allan fra o er betryggende a e udgange en g ncamegange ca. 10.000 ciaønsker en nu har mange 2014 modeller Olesen, sombrugsanvisningen, føler mange at købe en generator selv. danske hårde og klima. alt lugtat i tøj erja-Nu betryggende at vide støv, vogn, kan brugtvognsprisen også y Sk lugt Vi har kaldt det ”Byg –atsat varm lmer Primære kilder til dårlig fugt/kondens, røg, afløb, ter i Odie Østrig. I år vil jegtyske påmug, vejen gennem den autobane ”med Tuxer på kroppen, den Mads har Grey Dornen 16, 6715 Esbjerg N rer JUMPSTARTER Silkeborg,burde og så mig selv.iiDe Sidste kaffe edin lidt påat når vialtid er påertur og hunden rejst madrasser flyttet hynder, så jeg beslutter at sætte er du står der atpå er burde betryggende vi yudluftning, Se nærmeste forhandler på www.nordkemi.dk o ere Det store campingcenter set udefra. Husk, der varm kaffe k h ingen ting og virker ren og frisk. alt lugt tøjet være væk. d f skimmel og hvad j get fleksibel o e a opbevaring og skimmel dden mm Bakterier et fleksibel og i Østrig, lave gennem tyske autobane Se forhandlere påOjan.mottlau@filterfokus.dkTlf. www.campingagenten.dk hjemme ilade form afselv Cabby FT er han tidligere kunder måske ikke www.simbox.dk 98650 ogikke hvad der ellers gemi handlen med en cirpingvogn”, så nu kan familien Søren tiAlperne Ozonen altid på toppen” og det Melange. som andre to ved heldigvis helt åhaver meget cindregnes Detaljerede sprøjteskemaer til alle bilmodeller, grundig uddan-naddog ukommer ghvad idnurde g, sved og meget andet. tekstiler, bag lister l og Ring: 75 16 70 10at-blive Mail: steens-mc@steens-mc.dk taden Prisma det store i ind 2014 og kanDet du se skimmel ehar kommer og erdet våd. lugter såpåIsabella luften kan cirkulere i vognen. til den køre natten man i biler skal lukke luftindtag og sDamemodellem viai· madrasser, www.BRUNSGAARD.eu Nordkemi Danmark ApS Tlf. 0917 kanden og tidforventes til en uforpligtende snakhit fortæller indehaver Søren f. 98 du 24behand48 00 ide og Ozonen kommer ind i alle sprækkan seDerved mer sig retøjet. morgen, frokost og aftensmad Alperne i 5572 Østrig, selv lave 5000 hvad de går ind til :-). Men meget an også, så det må være rigtigt nok. Signe har på er med hætte og tøjet. Derved nelse af sprøjteteknikkere og løb ende kontrol ved Teknologisk k s i g o loinen keTvogn de ng, betingleser etc. Isabella Prisma forventes at blive det store hit i 2014 og det kan du se Caienna (MED CABBY LOO), 620 vidst at han som ny ejer stod for 63 33 09 kapris efter gennemsnitsniveauet mer sig i en vogn der har levet i 10 sidde stille og roligt hjemme ker og i madrasse Brug LED belysning i stedet Se os på internettet www.steens-mc.dk TriGasog i hulrum dræbes. opslået hos Jysk Caravan Center i Støvring. CAmpINgNyT.DK man måske ikke så meget selv, Næste morgen lufter jeg vognen mer sig i en vogn de over, en dag hvor jeg ikke skal andet, men det kan jeg ikke på min Olesen. www.jysk-caravan.dk morgen, frokost og aftensmad Alternativer: ker og i madrasser, sæder, så de Campingvogne, mindst Tæppe rørene også Institut er din garantiCenter forfor enHalogen, udført høj kvalitetsrustbe-ebtsurstetilavk 72 Campingferie.dk campingvogn. og spar merene også ferie.dk 5 opslået hos Jysk Caravan ikorrekt Støvring. for alder, model osv., selv om vi ved computeren finde udenaf,ozonmaskine, helt op me Nu erAlarm derog kommet som dræber alle bakte94nogle Campingferie.dk er jo men gæsterne gør. De kan måske holder ud timer før jeg lægger autocampere skyttelse. En Dinitrol Rustbeskyttelse sikrer derfor dine køretøjer r e j øterøk enid rofr Vil have at det skal gå hurholder helt op med at lugte. 72 man Campingferie.dk ferie.dk 5 ingen. Saphir g o l i b n i D Din bil og campingvogn udsættes for get strøm. 96 Campingferie.dk støvsuge et � gen. Saphir selvfølgelig lige skal kaste et blik hvilkenrier vogn der passer bedst, 94 Campingferie.dk ro Foil ndelig inde i campingvognen samt slår alle lugtpartikler ihjel via Fuldautoma� CAmpINgNyT.DK i mangepå år plads. og mindsker udgifterne tilbare dyre rustreparationer. .renoitaraper Danmarks billigste campingvogn lide at sige noget. hynderne LE Camping blev Årets Campingforhandler 2013 Der kommer heleikke tiden og både Campingnyt.DK tigere eller lokalet er større, kan varmepumpe � en med enn al-a AMS MAMMUT rmepumpe d ekstra e rg ts urhan. rustangreb allerede inden for handler 2013 på den, når der handles, fordet at se KABE tisk 12 siger ���������� CampingNyt.indd 72de 19-12-2012 22:16:22 Annonce Steens MC 2017.indd på 1 IMPERIAL 12-12-2016 09:40:07 en 2 gange timers behandling, som danske forhandlerne Hvad gør den: ROYAL 560 XL KS Strøm campingvognen? nye typer LED pærer, se � 19-12-2012 22:16:22 Nu kan jeg give vognen en Jeg er faktisk ganske overrasket Det store lyse serv man vælge en større maskine. Hvad gør den: CampingNyt.indd 94 maj 2013. e. Jeg - det intelligente rangersystem �kalibrering. Det store lyse serviceværksted udfører alle former for service og reparationer CampingNyt.indd 72 aj 2013. er00:12:55 vognen til dig,af der2013 går endnu længere og som ønsker det til ultimativt sidste nye.i Denne model er resultatet af19-12-2012 et samar- 22:16:22 er efter behov. kørte LEog Camping FrederiksI starten inviterede hvilken stand, vognen er i.04-03-2017 -rSå kan man klikke sine valg ind 02-10-2013 20:37:30 brochure hjemmeside. e v e l e t s ø f første leveår! tilbyder med serviceeftersyn. Den originale � i forbindelse Tilslut maskine ngning 19-12-2012 22:16:14 27-04-2013 17:56:42 Det store lyse servicev GARANTI FOR DEN HØJESTE KVALITET T E T I L A VKentils og min 22-12-2013 00:29:42 CampingNyt.indd 94 DIN som her, hvor omgang en gang i mellem. Jeg over resultatet, da vognen virkelig bejde mellem KABE, den danske importør og de danske forhandlere og sælges derfor kun i Danmark. 27-09-2014 00:20:04 19-12-2012 22:16:14 14-09-2015 21:37:57 Invertere og batteriladere m.m. 2 trins alarm Hvad skal man passe på med: Tilslut maskine til strøm, så ma Partner forNyen model havn og overraskede Ulla ogpå Campingferie.dk deres mange som her, hvor enfindes sideplads skal på vogn efter en af de sidste storme. abenytter forNu pærer til lygter CampingNyt.indd 96 Der 22-12-2013 00:29:42 Har man spørgsmål, kan de selv- CampingNyt.indd – hvad enten det drejer sig skiftes om sig 97en KABE, “IMPERIAL” ligner ikke som du kender den. Et også helt nyt og spændende udvendigt design: ”Innovation Design mange forskellige former for lugtbehandling, Caravan Spejle Holbæk CaravanCenter & Marine Linnepe Alarm ViPartner omdanner genera T n på tværs af som her, hvor en 00:29:45 mest gennemprøvede helårstelt markedet. il22-12-2013 � � dig, � � �80 � � � �db � � � �alarm � �ilt � �(02) til Det ... for 20:50:25 vil beholde denne. Den kan jeg gnilkivdu go essidep har fåetpå renset luftet, så flal lugt Søren Mortensen med Pokalen læsere til at deltage og Start bilen, oplad telefob09-03-2014 Ozon er virkningsfuldt. Man må generatoren års delegaranti har mere end 50 års med udførelse og udvikling ler rtdelegaranti smart bytusinde KABE” trykkes/lakeres på vognens otte hvideerfaring blanke aluplade i 3-D optik. iCampingNyt.indd campingvogn og bil. l, ben 97Dinitrols direkte følgelig også tastes ind, ligesom dobbeltseng, parabol, varmesyog det luft, skal der omdanner Åben Vi er altid å modtages Vælg ind men det der gør ozonbehandling unik er, at der ikke tilføres d der fælles træf ozon (O3) som Tabbert Club Danmark Arrangerer ture til alle årstider. generator er og kan. Campingferie har prøvet en , er det væsentog titlen Årets Campingforhandstemme på den campingfor: Advarer for aer,holde jorden. af rustbeskyttelse til det hårde danske klima, og har produkter til l i t r e t k u d o r p r a hne g nen og meget mere. ikke undvære. er væk. Jeg skal indrømme, at mere om det på facebook. Vi vil fl masystemer. ikke opholde sig i lokalet, når en bad, ozon (O3) som nedbryder lugte der ved, y at friske køjer osv – og også Vi har gjort lidt mere ud af denne model, idet vi har løftet udstyrsniveauet dage iat o systemer. man kanbehandlinger bede alle om at blive brugt de Vi fra stem, ekstra facebook. vil g lygte. en strøm kompakt rmere! anden lugt someffektivt er kendt frasorte tidligere for ringet overler 2013. handler somendnu de mente skulle c -Propan/Butan L Comfort, 710 L både bil og campingvogn. og bakterier. Præc også fortælle lidt om brændstofa Producenten oplyser følgende: Ozon generator og hvad var us på service af Lamper Fjerner striber, en tand, så udover det normale Royal-udstyr fi nder du: Indbygget på en god m R stærkt og jeg har været lidt skeptisk med REalle En autocamper giver dig mulighed for, at opleve landevejen, bjergskråninger påsken p L Comfort, 710 LTF Comfort. A behandling foregår. Betjening og bakterier. Præcis ligesom solen dtger om i.brændstofP følgende: StandBy 7000 er dansk teltimports største salgssucces af S i op. vælge ekstraudstyr som f.eks. athandel kvalitet DUturen og A Plugt S gvoat En også række af Miami nøgleordene i for- på • Læderindtræk: Vælg mellem Chicago (sort) eller (lys) økonomi have titlen ”Årets campingforNER vi rummeli -Kulilte CO behandling hvad døve den eventuelt grimme der må være i vognen,nmen KRO200 lyurethan Nu hele lamper, se kunne 0eller Fjerner effektivt sorte striber, Fra Knaus har vi Fuld kontrol over varmeg gør det. O3 forsvin 0 entningerne OzonGenerator 100 mere nærliggende end at bruge arsler flaske.0 n en og hvad vi T 5 2 • Ventilator ved køleskab. Dobbelt og med separat afbryder yderligere information: denne ”Ozon killer”, men ting kan YRE liftkort, Fra Knaus har vi EUsig Sport, de otte modeller man kan vælge mellem, det måler 740 cm. under behandling forgår ved gør det. O3 forsvinder af selv snavs og belægninger. forholder sig imideller ST bindelse med overrækkelsen afkr. handler 2013”. Opløbet starffe det optide i 200 -Bedøvelsesgasser. bruger afP påDspisning, Detudsigter eren også muligt at bede om attempo fortelt, tæpper og500 andre ting efter og dit eget og uden pres. Det er frihed! Å U ww. på hjemmesiden, strøm. ”Strømbank” lugtpartiklerne i stedet dræbes. Derudover eridet unikke ved betaler sig! spisning, liftkort, • Heki II10 soltag med lys •udvalget Stort helfigur spejl i for klædeskab 500kort QDKtid. Sport, Stort udvalg i den store udstillingshal campingvogne. Man ser”, siger Lars til desinfektion & lugtfjernelse, den på Peers åren gamle Hobby Alarmen er 12 efter eogn, som i bredden og har dybde på hele 380 cm. inkl. slusen. campingplads m.m. Pokalen var følgende: snavs og belægninger. tede midt i højsæsonen hvor Prisen for den model jeg har testet efter åbenbart sagtens virke selv om og klimaanlæg fra hvor som www.facebook.com/campingferie.dk Nem installation 500 QDK Sport, 500 FU Südhurtig ind og udgang af lokalet for kort tid. Man kan også lufte hold til spørgsmåEvt. bytte med bil, campingvogn, andog tfjernelse, samt på • Booster • Udvendige højttalere t har Antons leveres både som lampetter få et tilbud på finansiering samønske og behov. Det samme gælm.m. Meget oplader A U T nok Oozonbehandlingen, C AerMmest P og E R kendt C Eøkonomisk N for T E at R den V E Jtil Li 40 Ebrug. m2, også men dræber i Danmark brusom desamtidig alle bakterier tusindevis camping. Vi er wind, 580 QS Sü ud efter en behan • Forteltlampe med sensor • Udvendig elektrisk trappetrin transportabel model. Personlig service af campister besøger Excellent 540 som han netop har og brug res direkte på PLUSP hbcc. • Nemt at bruge giver et skinnende blankt resultat Standbyteltene har været vidne til flere storme og et par 52 56 44fundet med Komplet3.500. koster omkring fatter atbatteri det kan•og lade sigflexslange: autocamper derudwind, 580 QS Südwind. Hertil atmen starte/stoppe og for at lufte ud.VALG, man efter en behandling. .idebæk A/S med tilbuddet der andet, løst inventar stole, mc og autocamper A/S 4 SIKRE -DanCamper 5DanCamper stk. Meget økonomisk i brug. helst ––f.eks. Truma iNet System • Stort 115 Amp. VIL Tagræling nsen bruges ger mobilhomes påmv. enten DINITROL - DET NÅRikke DU IKKE GÅafPÅ KOMPROMIS MED DEde Rapido autocampere, men i vognen, som er skjult bagvi magasiner, ny webshop Ellehammersvej 10 . 7100 Vejle . Telefon 75 82 55 22 • Velegnet til lak, ruder, fælge, plastdele, alu, lister glasfiber m.m. orhandler Stort produktkendskab de danske forhandlere og i sepgementer om res Pris mindre end Skader ikke vinduer og m turen kommer 2014 m kr. Herefter lugter med LED diode holdbarDer er tale om en professionel vinteroptimeret i TV2 Fri. mformer. Let orkaner uden problemer nogen art, så ønsker du også at • 1.900 kg totalvægt reservedele konstaterer Hos visse forhandlere kan også Man skal jo være åben for kommer 2014 modeller Herefter lugter friskt ogfra virkofessionel AL-KO • der Til både glatte og nubrede telefoner vender tilbage med et tilbud borde, service, gryder, pander osv. 30Vicampingvognssider. Email: info@vejlebilelektro.dk . Website: www.vejlebilelektro.dk Preben Nielsen: Vi vil fradu 1. Januar Vegavej 8• gøre. •8700 8700 Horsens Vegavej 8tember Horsens Professionelle medarbejdere måned blev der lukket æk l;en fx i 1. Januar kr. 900,00 m2 ellervask) 35næsten m2, afhængigt de harSkader altså også bygget moKronings har solgt ozonmaskinerne til alle danske Se de mange vil fra - 35000 timer. ikke vinduer og K D . L O R T I N I D KVALITET OG SIKKERHED. FIND DIT LOKALE DINITROL CENTER PÅ DINITROL.DK rVide dePrisen for denne pragtmodel erhed Kr. 25 389.900 Weinsberg med ningen er perman beholde dit fortelt næste gang det stormer, skal du købe et • Kan anvendes på fugtig vogn (efter og i sol. OZON generator til nem og perEt er, at vognen er blevet gjort g din forhandgummilister. brikken konstant 2013 være i luften med vores Fri fragt i Danmark ved ordrer over 699 DKK Weinsberg med bl.a.programmet 450SEFU bestille en Ozon kur, hvis du ikke Hvor længe virker maskinen og nye tiltag.påJeg syntes også,Godt at det ningen erforhandlere permanent. gode tilbud em og perenter har nkomGFK g efter to dage, så er kunFor hvert klik værksted for stemme forhandlerne. PÅ en med vores 2075 5797 info@dancamper.dk C.DK tlf. 2075 5797 • •at info@dancamper.dk af hvor de er placeres. bilhomes siden 1962. som tilbyder en ozonbehandling påog 2tlf. gange •regner Påføres tyndt - MERE og støves af nårhøjst det tørt. Uanset hvordan vejret er, med Truma iNet System ge sammenNyt spejlhoved på 12 webshoppen: brugte. StandBy telt Dansk Teltimport, der er eneforhandler i har været egen webshop, som CaraOne Kampa Nogle kalder det: Det store campi fjernelse afgenerator lugt. ren, men derhos ervar hjørner og steder ris kr. 595. åanuar vejen gummilister. eog Edition ativt og hårdt i Nogle Troværdigemanent Mange forhandlere med i Vipperød. som har været CaraOne Kampagne. Se mere på www.nordkemi.dk hvad med service? kalder det: Naturens egen ønsker at købe en selv. er betryggende at vide at støv, Stort udvalg i den store udstillingspenge i et •ud, Genskaber en dyb glans -den selv en mat lak bliver blank igen. ugt. godt klædt på til gå videre i pris og vægt så man til sidst Lav væ Det store campingcenter set udefra. Husk, at der altid er varm kaffe JEPOTECH ApS, Sandbakkevej 44, 4390 campingtur.nu Se mere på www.dancamper.dk ankommer du altid i din behagelige tempererede Vores mobilhomes leveres Vi kan tilbyde mobilehomes JSi• forbindelse komponenter dansk importør timer med16, et serviceeftersyn forat kun kr. 399,-. H, 150hk. Euro5+, et stor ønske fra vores Danmark. Dansk Teltimport har på solgt Standby telte i 15 år. kunder. bane Se mere på www.dancamper.dk Dornen 6715 Esbjerg N Det voksfrie SK CLEAN vaskemiddel er godt bruge til effektiv ingvores kunder. på kanden og tid Nede jorden Vi prøver at adsk opløbet så der var spænding til deodorant? Enkel Ozonen oxiderer bakterier mv. så man ikke lige kan komme til og Det store campingc tænker også nye spændende Vi prøver at adskille os på Maskinen kan køre ca. 10.000 deodorant? Enkelt effektivt og kunden genjan.mottlau@filterfokus.dkTlf. 98 skimmel og hvad der ellers gemSe mere på www.nordkemi.dk hal for campingvogne. terier mv. så købsprocessen, påpeger Thomas står med et nøjagtigt billede af, Tlf. 59 11 01 99 www.jepotech.dk Se forhandlerlisten på hjemmesiden på kanden og tid til en uforpligtende snak fortæller indehaver Søren Indga vi oplyser gerne om nærmeste forhandler ring til os på 43 69 67 77 Så nu kan man handle på www. Find det du skal bruge på www.victron.dk ...Gratis levering! campingvogn. Styr ganske enkelt varmeanlæg og rengøring inden behandling med SK 2000 fuldt udrustede med badei forskellige indretninger forvægt 5.000 kg. ave Hvis kunden ønsker en ozonbehandling som ikke er i forbinenten.dk Dinitrol – 1/9-31/1 VERDENS RUSTBESKYTTELSE ‒ siden 1965 Hverdage 10.00-17.00 Lørdag 10.00-13.00 · store Lørdag lukket perioden og helligdage ganske handle på www. Aabybro Camping & FritidAltid · Knøsgårdvej 121 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 24 48 00 imødekommende det sidste. Ring: 75 16meget 70 ·10 -blive Mail: steens-mc@steens-mc.dk Isabella Prisma forventes at det hit iinormal 2014 og det· Sønkan du BEDSTE seog12.00-16.00 ition Olesen. www.jy c.dk service – dvs. vi meget skånsomt. på kanden og tid til 3,06 og meter, de nedbrydes. Fjerner lugt i alle en 10 år gammel vogn lugter www.BRUNSGAARD.eu ur hunden nfor autocampere hbcc-shop.dk . Der vil man service – dvs. vi er pligten. timer ved opbevaring meget skånsomt. 63 33 09 mer sig i en vogn der har levet i 10 er lugt i alle Kaspersen. Yderligere informahvordan vognen er stykket samOlesen. www.jysk-caravan.dk nsmad Ellehammersvej 10 . 7100 .Behold Tlf.: 75den 82 55 22 . www.campershoppen.dk Kølesk Der vil man klimasystem fra undervejs med Truma App. værelse, køkken, soveværelse, tæller Elkjær fraCampingferie AutoKlar til at hjælpe Juryen bestod af Campingferies delse med ethvor serviceeftersyn er prisen kr.Vejle 599,-. Se vide modtager deres præmier med Se os på internettet www.steens-mc.dk på opslået hos Caravan Center i Støvring. SeJysk videon modtager deres præmier medBjarne dive” duo-dobbeltseng købe udstyr som Olesen. www.jyskopfyldende med rum op tilkunne cakøber 50 m3diverse nemtog afredaktionen etCampingferie.dk eller andet. våd. Det lugter gne. Man vil dog erse udstyr som system, så man 96 opfyldende med at fåat ringet brug svarende til 5000 behandtion: www.antonscamping.dk men, hvad den vil koste, og hvad Masser af stue campingtilbehør og fulde kontrol viaer statusog alarmmeldinger og Flot behandling enten du læsere på Cam3 personer, og Servic overra posten. Kvalitets opbevaringstelte og møbler, så de er lige camper Center Vejle, som I tilfælde af, der har været røget i vognen er det nødvene, som mødes til overrasker vinderne i deres posten. borde, stole, reservedele/udstyr r, YouT94 Campingferie.dk ervedele/udstyr autocamp.dk tilbage til kunde Hvor længe tage Mange tror at man blot skal at der er flere store meget selv, pløkker eller en campingvogn pingferie, der valgte LE Camping tilbage til kunderne. Vi synes ngferie.dk 63 linger af fx. en bil/campingvogn. Hvor længe tager en forretn Campingferie ønsker LE CamAnnonce SK2000.indd 1 28-02-2017 19:36:14 96 Campingferie.dk opdateringsfunktionen sørger for, at du er absolut punktsseler udstyr samt telte og trailere. forretning. ligger indvendigt, på til at flytteda CamAnnoncer.indd 20:39:37 5-zon til Adria,Camp-Let,Cabby01-05-2014 og ingferie.dk 5 LE ind i, nårhænger de er stilimportør og for Rapiddigt at93agent pudseVideoen vinduerne røgen mest 2 størrelser dCampingferie og udland. Let,Cabby og ønsker 860,i sprøjte Frederikshavn som Årets CamCaravelair også, Campi og Ulla tillykkeat vi efterh behandling? fra og den Slovenske Hvad deltagende kanBurstner. maskinenping bruges til:og Søren noget grannåle duft Blandt ud i de mange 03-10-2013 17:49:43 De kan måske også, vi efterhånden har fået Campingferies side: let ping Ulla tillykkeat Service består i atplads, støvsuge et behandling? fremtidssikker. bruges til:og Søren Ren FritidYouTube Klosetvæske blev en klar testvinder i 150x200 cm kr. 2.895.Varm på den rigtige sluthome i Skandinavien. i plastvinduerne som derfor skal rengøres før behandlingen F r e stan19-12-2012 22:16:22 Allegra campisterNy er udtrukket en række med titlen som Årets pingforhandler 2013. Annonce Steens MC 2017.indd 1 IMPERIAL 12-12-2016 09:40:07 www.y Camping420 Køb, salg og udlejning af autocampere www.youtube.com/user/cammed titlen som Årets Campingmodel KABE ROYAL 560 XL KS b e d s stillet et stærkt Det afhænger at lh ucent. bertklubber i 11-09-2015 15:22:52 til atforfjerne og dræbe vognen, men det lægger sig blot e noget. CampingNyt.indd 96lyse DetSpejle store serviceværksted udførerPerfekt alle former servicelugt og reparationer stillet stærkt hold, såkan fagliglille filter på forsiden med en al- 00:29:42 Det afhænger atDanmark lokalets/camDCU,s store test, lige som Ren fritid vask ogaf22-12-2013 voks gt og dræbe 200x250 cm kr. 3.795.CampingNyt.indd 94 et 20:37:30 Det store lyse serviceværksted mpist ter Bjarne Elkjær, der oplyser Tabbert Club til generalforsamling. Et mobilhome h e l å foretages. Man også med fordel vaske gardinerne. Truma Alle. vindere af02-10-2013 gavekort som har Peer Neslein fra Campingferie.dk 3er er vognen til dig, dermoderne går endnu længere og som ønsker det ultimativt sidste nye. Denne model er resultatet et samar- Caravan 1 pingfe forhandler 2013. 0 www.hbcc.dk 2 pingferie orhandler 2013. t Påbegynd fremtidens camping med Truma iNet System! Gastest s e t en helt anden og bedre service Den 1. Maj 2012 overtog Søren tedre er tale om en heden også er i pingvognens stør i Vinter –forhandlere din tilfredshed vor styrke !Spejle bakterier ogefter svamp mindre rum, oven på den lugt gerne af model Ny gnenservice en var eneste vaskemiddel, der ifik topkarakter forbehov. heden også erBimportør –at både vedr. mindelig støvsuger efter pingvognens størrelse og hvor som her, hvor enman sideplads skal skiftes på en vogn en afide sidste storme. bejde mellem den danske og deindretdanske og sælges derfor kunopfylder i Danmark. staf, Begge ekstra stænger iviltaget. 01-05-2014 20:38:11 mindre rum, dtop CampingNyt.indd 96med 2.681.000,udfører alle former for service og eipå HUSK. Vi har On‐Site  at Rapidhome de et KABE, sommerhus hjul tilfælde der er kraftig skidt møbler oger tæpper skal Mygg 26-09-2014 22:22:58 Caravan N 3 CampingNyt.indd 97enIKABE, 22-12-2013 00:29:45 1 “IMPERIAL” ligner ikke somsdu kender den. Et helt nyt og spændende udvendigt design: ”Innovation Design 0 2 t el, eller en helt end kunderne fik tidligere. Men Olesen Jysk Caravan Center i Støvcampingvogne o beskidt der er. En evnen til at fjerne de sorte striber. pændende øvede helårstelt på markedet. e blandt andet god til at fjerne: med.Service, som betyder at vi  Så det er en dårlig løsning. 525,‐ dligere. mellem. Jeg tpåogbil campingvogne trailere. ww.nbc-jels.dk Da maskinen kun benyttertil sig beskidt der En som er hårdt at fjerne:Men isamme reparationer som her, hvor en stnaturligvis Mød os på  krav i henhold tet med luksus, by KABE” trykkes/lakeres direkte vognens flotte hvide blankeEuropæiske aluplade i 3-D optik. disse støvsuges først. der. evkasser, meeden HEKI I B N B C Vælg indretning efter din families behov. Alt lige fra den Tuxer Inkl. moms og  kommer ud til din vogn. På  tocamper der er Ren Fritid vask og voks: : Vasker og vokser i en og s nu begynder det heldigvis at gå ring og siden har han og hans kolnderholdmedtaget af røg o eldigvis at gå • Tobaksrøg, olie-, parfume-, Den rigtige løsning er, at fjerne . Den kan jeg medtaget af den omgivende skal af røg og parfume rfume-, slangeskift campingudstillingerne sideplads skal skiftes på omhandler enen vogn EH1647 som kravder så nogle synes jeg eloiidet Maskinen erafM udviklet samarbejde med afluft, verdens største rdet Vi hargange gjort lidt mere ud denne model, vi har løftet udstyrsniveauet Indve o ”Allegra serien har XPS isolering campingpladsen, i  hedder Odie Ladyutroligt som fås i både Det svenske kompakte vogn to,tøjmærke familievognen og op til den Odie Lady som i både arbejdsgang. ÅRET omplette vi derfor ladefåsstå åmobilhomes g tiltis, julefroop er forigen firmaets mange kunder, legaer arbejdet hårdt på kan attilvinde ptil mød Jyskogså Carav og måske af nge kunder, endnu en samme tand, så udover dethund, normale Royal-udstyr finder du: r hundeog kattelugte, tis, gær, lugten permanent og det du Mød Jysk Caravan Center på ikke tilføres andet en strøm og måske også af lugt fra R fra te, gær, e Ealle p i Odense og Herning R i Europa. lyder forkert at kalde dem hytefter en af de sidste storme. A hotelkæder, som bruger maskinen på hotelværelser hvor der opbevaring, hjemme i  P m StandBy 7000 er dansk teltimports største salgssucces af S sort og grå. aktuelle med nyt tøj til de danske Sonic Axess / Sonic / Super Sonic a Friskv grå. c U R D o E t • Læderindtræk: Vælg mellem Chicago (sort) eller Miami (lys) N rummelige model med op til seks sovepladser. www.truma.dk/inet DCU testvinder. Bruger samme batterier/lader som andre 18V Makita maskiner. u O igspartner ejervidere. af en vil A eldige –super indtil KR både i loft, bund og vægge. Den. 0 at firmaet er sparringspartner kundernes tillid, via god service og e 0 messerne. vil normalt kræve s messerne. stikkontakten. En behandling kloak, kaffe normalt kræve en normal med en Ozon generator. indkørslen eller hvor  .0 s 25 varsler Prisen kendes ikke på nuværencampister. På billedet er det laseparat RETopkast ter. Men selvfølgelig kan • Ventilator ved køleskab. Dobbelt endes ikke på nuværenværet røget hvor derafbryder har uheld som f.eks. Y • har Moderne og aerodynamisk design giver lav vindmodstand kmed de otte modeller man kan mellem, det måler cm. eet interesse Få mere komfort iieklædeskab dit fortelt Gasalarm som flaskeeoglader. tman s•vælge UDST nteresse , været m Leveres batteri og Kr. 4995,excl moms. og nem føreller ndk kom og vores 2008 modeller fra , PÅi 740 og Men Dansk Teltimport d og specielt vognen nu befinder sig. Heki IIuden soltag med lys Stort helfi rwww.rapidhome.fr for campisterne. ”Jysk godher kontakt til lige kunderne. de tidspunkt, men en rækkerengøring af nogle af de varme sombedste vi30 ndbakteriefrit. Du kan Bürstner møde Jys • Super Sonic - standard med radiatorvarme og vandbåren gulvvarme, Al-Ko chassis, dobbelt bund samt sølvlakering skbetydning, Caravan og støv unkt, men en række af Du kan•se møde Jysk Caravan Center koster ca. øre strøm. rengøring og støvsugning, og så •trøjer Arbejdstøj, emner som lugter er først lidt inforngurfospejl ation: om lugter t og re ne Isolering er den påCaravan markalde dem luksushytter. Vores danske came og hurtigt og effektivt skal gøre lugt i bredden og har en dybde på hele 380 cm. inkl. slusen. E skilde, så tag Det store campingcenter set udep s gasser kulilte. Alarmen er 12 K m • Booster • Udvendige højttalere lde, så tag Stransportmiddel m toca Foil Velegnet som campingpladsen. TARgeneratoren uAstort • Bekvemme og funktionelle senge sender dig direkte i drømmeverden treaf Brug Astro aluminiumsmåtte spå de danske campingforhandlere du selv kan se nærmere på hvis yt.dk vil følge op2-3 ke k IS campingforhandlere e Camp losamt et udvalg brugte autocamper i vores r Center er et campingfirma, hvor ”Vi må sige, at vi gerne har villet ngfirma, hvor på messerne i bå 2-3 timer med ozo e på messerne i både Aalborg og timer med ozon • Forteltlampe med sensor • Udvendig elektrisk trappetrin muggent, madlugt mation omkring hvad en Ozon Ren Fritid el jeg har testet lg til priser U i camp-letten. Sidste år deltog Camp-Let Winter Yderligere information på Rapidhome findes i 2eDrmodelPLUSPUNKTER 2017 Standbyteltene har til flere storme og etkaffe pardirekte æ Husk, af de mange fra. at altid varm v / Ina Vinter & Johnhar Damgaard Vøjog kaner monteres på ny været Class hder Sv•Tvidne de mange kedet og kan ikke optage fugt.” E• KHjørnekøkkenet er praktisk indrettet så alt det nødvendige er inden for rækkevidde allerede fået disse nyheder du besøger Campingferie ede fået disse nyheder Klosetvæske • Stort 115 Amp. batteri Tagræling Goldvil Yo ende tilbage medHerning, megetChallenge S g min søn, men nu er han kommet R 2013 Nyt spejlhoved T kunderne skal føle sig hjemme vise at der er kommet nye boller sig hjemme Herning, hvor firm hvor firmaet stille med s ! f 1.700 m² store opvarmede udstilling. u R 00. Universal • Rummeligt badeværelse indrettet med afsætteplads til alt det nødvendige og med en stor separat bruseniche s itid og mange tlf. 75 82 55 22 eller mail: serier nemlig Elite og Select neforretninger. afder mobilorkaner uden problemer nogen så duomformer. også at Let Spe t.art, 7kaf Tal med lokale campingforhandler. www.kronings.com lere har en A • 1.900 kg totalvægt kanden tidårønsker til en uforpligtenTlf. 39 12 98 • Fax 39 65 12 99 batteri eller på es ud i deres forretninger. Camp påmed Hampen Sø65 Camping ogpå Udin antislingrekobling re der har en tecial og (BBY180) velkendte 18V Lithium-ion batD ST –lu bruger på gymnasium og det skal joAL-KO chassis 2. i træk deltager Preben nhold, nkyvSaliMakitas rmationer, entenet El-cykelen Sehold, mege yforfås Segode de mange nak og tFor Gdenne ogwww.teltimport.dk få 2013. en hyggelig ogergode på suppen når det handler om stærkt til s!einformere et stærkt kla Yat ryat 389.900 Prisen pragtmodel erde Kr. kan du kdet dit fortelt gang stormer, skal du købe et in familie, såbeholde inge@campershoppen.dk serien. De i 7næste størrelser frasnak 30 øjerne er enogså slags Teddyere Rapidhome, olklar Forbehold for prisændringer. Foret isnak trøjerne en slags Teddylørdag den 23. november R Få nærmeste o Nyt spejlhoved k h fortæller indehaver Søren montere. Spørg din forhandf d passes, så i år bliver vi i stedet 3 Nielsen fra Holbæk Caravan Cenf gode tilbud j som åsabella nærmeste o S e a GFK glasfiber tag, front og bagende terier, der giver en lang drifttid og er lynhurtigt ladet op. p d m o O ke kontakter, eller e ti g m c ciade er dejligt varmt at have bear som er dejligt varmt at have Navnet på de smarte og varme l nm Olesen, derStandBy t pådu webshoppen: råd”, fortæller Søren Olesen, der nye som gamle kunder om at yde campisterne den bedst n nye som gamle k e a telt hos Dansk Teltimport, der er eneforhandler i ,os hvis ikke personer på turen. Det blive 2 af Altid 50 nye og brugte ter & Marine i Camp-Let Winter y – s v l tgwt-telte.dk hos www.BRUNSGAARD.eu Det store campingcenter set udefra. Husk, at der altid er varm kaffe Se vid tryidkwww.jysk-caravan.dk SkoOlesen. ler.imen pris kr. perfekte 595. og a Vejledende navnet. Nui Danmark een En Opus ersTeltimport let rejsevogn, også den Cyklen er velegnet som transportmiddel på campingpladsen Lav vægttrøje hje2014 Caravelair Allegra 470 lager. eller den danske den bag Tuxer dAutocampere feodpåChallenge på. Manden bag Tuxer i Danmark campingtur.nu som Peer har på hedder kr. 799.800,ahar mine rigtige mulige gode venner Em- og tid i Østrig fra 23.-27. maet netop mm nyheder. mange spændende også fortæller at firmaet netop service”, fortæller Søren O Danmark. Dansk solgt Standby telte i 15 år. mange spænden enerator selv. Egevej 3 * 6600 Vejen *  Telefon nr.: 53 65 70 71 ti 59 11 01 99. på kanden til en uforpligtende snak fortæller indehaver Søren Sonic c l er år nu fjernet. Jeg tænker også campingvognen. Jeg har er er tvangsesm² campingvogn hvor der er tvangsPeer Neslein fortæller:Tuxer Odie 9te 11 01 99. i Vejle. Autocampere italuksusklassen 1000 topmoderne værksted for opbevares onnicksen som altid siger foldes sammen med et så den kan i bagagevfritidsaktiviteter www.BRUNSGAARD.eu er Per Bonnicksen som altidbruge siger campingvo Black Melange, mensmed (2-punktslåsning) affaldsspand idsnuptag merik fra Helsingør og AllanIndgangsdør fra januar iacampingvogne de bruge løsning til Camping ophold under eller - modeller og sløret helligdagefor 12.00-16.00 Web.: www.michaelscaravanservice.dk Aabybro & Fritid ·eKnøsgårdvej 121 2013. · 9440 Aabybro som · Tlf. 98 jagt 24 48 00 autocampere og nu har mange 2014 modeller Olesen, som føler at mange Olesen. www.jysk-caravan.dk okus.dkTlf. 98 er du Importør:og I xer på at kroppen, lidt på når vi er på tur og hunden Fra kr. 799.980 rejst madrasser og flyttet hynder, utter sætte ”med Tuxer på kroppen, er du den Mads har på er Odie Grey Silkeborg, ja og så mig selv. De Preben Nielsen fortæller: Sidste rejst madrasser udluftning, så jeg beslutter at sætte Nu står der i brugsanvisningen, at rummet eller campingvognen og derved spare cykelstativet. 14 nyheder. Køleskab 142/86 ltr. hjemme i form af Cabby 650 FT på markedet og kan ikke er et meget stærkt kunststof deråri:lærteste abby 650 FT Tlf. 7684 08 tidligere kunder måske ikke har toppen” og det er han Hymer B-698 om altid på toppen” og det er han Melange. Damemodellem som andre to ved heldigvis ikke helt jeg simpelthen så meget Vi er specialister fiskeri. En tur til stranden, frokost i det grønne eller helt kommer ind og er våd. Det lugter så luften kan cirkulere i vognen. øre natten m så luften kan cirku man i biler skal lukke luftindtag og den til og lade den køre natten Detstort kraftige steler gør cyklen meget 96 Campingferie.dk Serviceklap optage fugt.Tæppe Samtidigthvad isolerer set ikke modtagelige foromsolid. Kvalitets opbevaringstelte det må være rigtigt nok. • Karosseri reparationer, de går ind til :-).at Men meget hvad man egentlig kan autoLOO), også, så detLOO), må09-03-2016 være rigtigt nok. Signestod har på hætte og BY 620 camper, KABE ROYAL IMPERIAL 560 XL KS Caienna (MED CABBY 620 vidst han som ny ejer forer med Annoncer.indd 22 22:53:25 man måske ikke så meget selv, Næste morgen lufter jeg ikke skal af vognen alle fabrikater Næste morgen lu over, en dag hvor jeg ikke skal andet, men det kan jeg ikke på min Annonce Michaels CaravanService.indd 1 13-12-2016 23:24:22 er vognen til dig, der går endnu længere og som ønsker det ultimativt sidste nye. Denne model er resultatet af et samarperfekt at tage med når man skal besøge familie og med udsætte sig selv og ikke mindst lem den bedre, ikke bare for kulde slag og ydre påvirkninger. Skulle af 2 størrelser 01-05-2014 20:39:37 5-zonede koldskumsmadrasser på lamelbund 03-10-2013 17:18:33 S atet af et samar• Forsikringsskader edevdanske HOBBY bejdeAnnoncer.indd mellem KABE, den importør og sælges derfor kun i Danmark. 71danske men gæsterne gør. De kan måske ud 600/700 nogle timerinformation før hagl jeg lægger bben. i Yderligere hos: Astro Foil Camp-letten for. Jeg tager joogså KABE ROYAL IMPERIAL 560og XL KS ud nogle timer fø oEtrhelt og helt varme, men for lyd. Nu der eller hvisnaturligvis enGulv nder Gas testcenter eforhandlere 150x200 cmkomme kr. 2.895.“IMPERIAL” ligner ikke enVarme KABE, som duTruma kender den.S3004 nyt ogmed spændende udvendigt design: ”Innovation Design tændautomatik s b venner. Og så er••A/S den perfekt til en er vognen til dig, der går endnu længere og som ønsker det ultimativt sidste nye. Denne model er resultatet af et samarr Se17.12.15 ndt andeDesign u blot afikke sted lide i en helt almindelig 15:47 t så vation vore21:54:32 17-12-2015 bare at sige noget. g hynderne på plads. 10-12-2015 23:06:42 Tinghøj Motorsave by KABE” trykkes/lakeres direkte på vognens fl otte hvide blanke aluplade i 3-D optik. Ny model Montage af ekstraudstyr s KABE, den danske importør og de danske hynderne på plad t b CampingNyt.indd 96 22-12-2013 00:29:42 www.tinghoj-motorsave.dk er Allegra-serien isoleret helt v campingstole eller andet støder ru og voks bejde mellem forhandlere og sælges derfor kun i Danmark. 200x250 cm kr. 3.795.g o tvognsCaravan Spejle Untereparationer gognspændende rwegs« Truma Theme, varmt vand (solceller - sat-anlægCamplet, ikke noget med ekstra laligner og ger ikke en KABE, s som dulidt kender den. helt nyt udvendigt design: ”Innovation Design Gastest påkg Nu kan jeg give vognen en Jeg er faktisk ganske overrasket l Tommy Jessen campingtur. Med en egenvægt på bare 650 er a w“IMPERIAL” Vi har gjort mere ud afEt denne model, idet-vi har løftet udstyrsniveauet Åben • Ingen fugtgennemtrængning Anhængertræk) Jeg er faktisk gans w på højde med de bedre tyske ind i campingvognens side, gør g Fran forkia-træf. w Begge med ekstra stænger i taget. .p gulvvarme eller lignende. Jeg e b HUSK. Vi har On‐Site  KABE” trykkes/lakeres direkte på vognens flotte hvide blanke aluplade i 3-D optik.du: w autocaby Autocampere i luksusklassen Myggenetsdør Åben • Renovering wwså.pudover påRoyal-udstyr endnu en tand, detrnormale finder R de sidste storme. over mper.d Stilbjergvej 86, Tinghøj omgang en gang i ”og mellem. Jeg resultatet, da vognen virkelig bmellem PARE har minvognmærker, petroleumsovn min -autoChicago igennem gulvet. fortæller Peter og det ingen skade. Det erer enindbo rigtig U S Mandag fredag over resultatet, da k Mandag til fredag Dtil ER ER info 22-12-2013 00:29:45 Service, som betyder at vi  orRmere • Læderindtræk: Vælg (sort) eller Miami (lys) N og polster 525,‐ O A den et let valg, som perfekt til selv små biler. R c Mød os på  am Vi har gjort lidt mere udII af denne model, idet udstyrsniveauet 25.000 K RET HEKI tagluge pvierhar NER fra kl. 08.00 tillugt kl. 17.00.reparationsegen dyne og det er det.Den Vi R • Ventilator ved køleskab. Dobbelt og med separat 6800 Varde .d løftetafbryder vil beholde denne. kan jeg harkommer ud til din vogn. På  fåetgod renset luftet, så al Inkl. moms og  STY else. slutter, sikkerhed atProfessionel have, og det gør iOen og UDE har fået renset luft endnu en tand, så udover det normale Royal-udstyrkfinder du: kl. 8.00-17.00. R PÅ A • Isolerer mod kulden fra jorden. Åben lørdag og søndag YRET T R • Heki II soltag med lys • Stort helfi gur spejl i klædeskab slangeskift campingudstillingerne og serviceværksted Autocampere min fra Barhavde ca. 15 graders frost og det i luksusklassen er altid Indvendig ståhøjde 198 DU SP ONER • Læderindtræk: eller Miami (lys) cm campingpladsen, i  fra slipper kl. 11.00 til for kl.at 16.00. Tlf 75261341 undvære. er væk. Jeg skal indrømme, ”Caravelair har rigtigt meget Vi også at man at skulleikke • BoosterVælg mellem Chicago•(sort) Udvendige højttalere 0 KR er væk. Jeg skal in søndag T TERRESTRA ALKOVE var ikke nogeti Odense og Herning problem at holde 25.00 og friske • Ventilator ved køleskab. Dobbelt separat elektrisk afbrydertrappetrinLørdag komforten. TYRE anskere som HOBBY opbevaring, hjemme i  • Forbedrer • Forteltlampe med sensorog med • Udvendig Friskvandstank, 40 ltr. Å UDS P jeg hargå været lidt skeptisk med småbuat byde på, både for den der øn- på at kigge på ærgerlige • Hekien II soltag med lys • Stort helfi gur spejl i klædeskab god varmen. jeg har været lidt s • Stort 115 Amp. batteri • Tagræling efter aftale indkørslen eller hvor  den dan• Booster Forlænger sæsonen ude •• Se vores udvalg”iyderligere nyere handel • 1.900 kg totalvægt • Udvendige højttalere I 2013 udgaven villette man kunne sker det ogi den der gerne ler på campingvognens sider. information: denne ”Ozon killer”,i men ting kan Autocampere luksusklassen Dansk Teltimport vognen nu befinder sig. denne ”Ozon kille • Forteltlampe med sensor • Udvendig elektrisk trappetrin udlejningsvogne. Se de mange år de besøger Stort udvalg Industriparken 16forteltet. · 8961 Allingåbro · Tlf.campingvogne. 86os 48på 15 81 · Mobil 40(www. 38 60 · www.pb-autocamper.dk følge facebook Prisen denne pragtmodel er Kr. 389.900 i den store udstillingshal for Bürstner Premio tilbydes i syv grundrids • Stort 115 Amp.for batteri • Tagræling vil have lidt29mere. Caravelair er også gået et Stort udvalg i den for den model jeg ”har testet åbenbart sagtens virke selv Bedste pris Hurtigt salg gode tilbud www.facebook.com/campingferie.dk SEom MERE PÅ Prisen åbenbart sagtens www.facebook. facebook.com/hbcc.dk) samt på på webshoppen: • 1.900 kgtil • Professionel serviceorienteret totalvægt i luksusklassen skere mødes priser fra 132.980,rvejeAutocampere / Inahjemmeside & Johnkan Damgaard skridt videre med • Allegra-serien Isoleringsmåtterne bruges omkring 3.500. man ikke fatter at det kan lade sig vkoster kundebetjening. Se de mange vores www.hbcc. Klik ind på Camping-Kom.dk Tlf. 98 52 56 44 · Industriparken 16 · 8961 Allingåbro Pb Scandi-Mobil A/S Prisen for denne pragtmodel er Kr. 389.900 man ikke fatter at campingtur.nu fr Nyt spejlhoved mukt beligtilbud SE MERE PÅ og det isoleringsområdet. Tlf. 39Hos 65 12jeg98 • Fax om 39 65 99 andre formål; fx i gode dk, hvor vil fortælle turen visse forhandlere kan du12 også gøre. Man skalerjopå være formange •åben Altidtil stort udvalg af brugte dig Tlf. 86 48 15 81 · Mobil 40 29 38 60 · www.pb-autocamper.dk på webshoppen: Se meget mere på burstner.dk gøre. Man skal jo v mpere i luksusklassen Hverdage 10.00-17.00 · Lørdag 10.00-13.00 · Lørdag lukket i perioden 1/9-31/1 · Søn- og helligdage 12.00-16.00 Aabybro Camping & Fritid · Knøsgårdvej 121 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 24 48 00 one, som så- HOBBY T lige fra jeg kører fra Holbæk kvalitets camper. serien har XPS isoleKARMANN campingvogen. 24 48 00 www.teltimport.dk campingtur.nu bestille en Ozon kur, hvis du ikke nye tiltag.”Allegra Jeg syntes også, at det nye tiltag. Jeg syn CaravanCenter ogher: til vi ankomved www.BRUNSGAARD.eu at skrive til Se ring både loft, bund og· vægge. atmere købe generator er betryggende atiannonce.indd vide støv, PB 2 23:10:00 varm kaffe Hverdage 10.00-17.00 · Lørdagat 10.00-13.00 Lørdag ønsker lukket · Sønhelligdage selv. 12.00-16.00 Aabybro Camping & Fritid · Knøsgårdvej 121 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 2416-12-2015 48 00 merpå ii perioden Østrig. I1/9-31/1 år vilen jeg påogvejen nlæg 200W er betryggende at Se nærmeste forhandler www.nordkemi.dk eller se mere på www.autocamp.dk/www.adria.dk www.campingagenten.dk Denne Isolering er den bedPB_Autocamper_kvart.indd 1 08-03-2015 21:30:05 Egevej 3 * 6600 Vejen *  Telefon nr.: 53 65 70 71 Se forhandlere på www.campingagenten.dk omplet, gennem den tyske autobane Industriparken 16 · 8961skimmel Allingåbro · Annoncer.indd Tlf. 86 48 15 der 8173· www.pb-autocamper.dk www.simbox.dk jan.mottlau@filterfokus.dkTlf. 98 og hvad ellers gemhaver Søren 03-03-2017 nten.dk Annoncer.indd 93 Nordkemi Danmark ApS · Tlf. 5572 0917 01-05-201412:48:04 20:39:37 skimmel og hvad f.tering. 98 du 2401-05-2014 48 Annoncer.indd 07-03-2016 22:33:24 Annoncer.indd 68 94 17-12-2016 15:23:55 Web.: www.michaelscaravanservice.dk kan se 00 20:39:37Annoncer.indd og 33 Alperne Importør: Intercamp 85 30-04-2016 16:24:43 ng, betingleser etc. mer Isabella Prisma forventes at blive det store hit i 2014 og det kan du se 09 i Østrig, selv lave sigAnnoncer.indd i en vogn der har levet i 10 63 Annoncer.indd 16-12-2015 22:58:21 23:12:41 6692 27-09-2016 mer sig i en vogn morgen, frokost og aftensmad Tlf. Jysk 7684Caravan 0820 os med Eriba Hymer 900,ferie.dk 5 Annoncer.indd 93 01-05-2014 20:39:37 opslået hos CenterAlle i Støvring. 72 Campingferie.dk ferie.dkIndustriparken 5 KABE ROYAL 560 XL KS 09-03-2016 22:53:25 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81IMPERIAL · www.pb-autocamper.dk 94 Campingferie.dk Nordkemi Dan

Campingferie prøver Ozon generatoren Campingferie prøver Ozon generatoren

generatoren 66 68

ED DET DANSKE REM ? Tog EN ÆGTE BESTSELLER lilte AUTOCAMPERE OG COMFORTVIDEO , I L K KLIMA Nyd friheden oggenerator sæt dit eget tempo. m RDET NYERE CAMPINGVOGNE Ozon renser vognen indvendigt nen indvendigt Fjern lugt og bakterier nrer per ABAT elt E20R ER ET Campingvogn AFLED LYS, Dæktryksmålere Vil du sælge årsE jubilæum KØBES KONTANT

PREMIO

i campingvogn/autocamper! Vil du sælge Campingvogn

småtte

Nordkemi Danmark ApS

REV VERDENS og gasalarm Campingferie prøver Ozon generatoren MEST RUSTSEM Steen’s MC Center GASALARM LED LYS ERF FREMMENDE re caMp SYSTeM caMp SYSTeM www.js-komponenter.dk

ORDET StandBy AUTOCAMPERE OGfor fremtiden OG NX-1 kulilte og Jysk Caravan Center satser på service caMp-clean SSE! på serviceNYERE CAMPINGVOGNE GNE caMp-clean gasalarm Vores styrke din tryghed ! danske campingpladser gvogn Tvogne KØBES KONTANT

OPUS

CF Jan. 2016

www.tsgrafiskpro.dk

9 70

Nordkemi Danmark ApS

www.tsgrafiskpro.dk

Nordkemi Danmark ApS

Se over 50 nye og brugte autocampere i vores udstilling. Vejle Bil Elektro ranti Ny vogn fra 55.990,Steen’s MC Center Center Vejle Autocamper aabycamp.dk

FR

PB Autocamper Allingåbro Rent. Foldbar Elcykel Carado Nemt. AUTOCAMPER SALG

Autocamper EUROPAS MEST SOLGTE PB Autocamper Allingåbro for fremtiden leon

it telt

Te

Nordkemi Danmark ApS

Effektivt. er

tr. 130hk. 00 kg. ter, bredde 2,30 meter. seng i bag og enkelt-

Autocampere

OPUS - Perfekt til små biler!

generatoren

r.

Campingferie prøver Ozon generatoren

Hymer

K Frankia

Bygget på Indreg. 1. Egenvægt TERRESTRA INTEGR. Længde 6 MODEL 2008 MODEL 2008 Indrettet t og dobbel 6 siddepla Årlig grøn

REM ? Hymer ALG SYDHAVNENS ABAT VilHymer Campingvogn PBsælge Scandi-Mobil Hymer du TRUCKA/S

Frankia

Bygget op MODEL 2008 DELINTERGRERET Indreg. 1. Egenvægt MODEL 2008 Længde 7 Indrettet t dobbeltse 7 siddepla Årlig grøn

er

& AUTOVASK

Nypris

aabycamp.dk aabycamp.dk Kom og oplev de nye 2014 modeller,

PB Scandi-Mobil A/S MODEL 2008

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

kr

DELINTERGRERET MODEL 2008

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

PB Scandi-Mobil A/S SØNDAG KL. 11.00-15.00 AMS MAMMUT PB Scandi-Mobil A/S caMp SYSTeM stra billig - det intelligente rangersystem ENS Det store lyse serviceværkstedwww.autocamp.dk udfører alle former for service og reparationer

PB-annoncer.indd 2

03-10-2013 17:18:17

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

www.js

Åben Mandag til torsdag: 08.00-17.00 Fredag: 08.00-14.00 Lørdag: 10.00-14.00 Søndag: Lukket

Annonce Michaels CaravanService.indd 1 ønsker det ultimativt sidste nye. Denne model er resultatet 13-12-2016 23:24:22 Åben er vognen til dig, der går endnuAfd. længere og som Århusvej 10 (v/ afkørsel Låsby) · 8670 Låsby · Tlf. 70 25 43 00 · 19-12-2014 19:35:35 Vest: Århusvej 10 (v. afkørsel Låsby), 8670 Låsby, Tlf. 8745 0312Mandag til torsdag:af et samar03-10-2013 17:18:17 08.00-17.00 Caravelair.indd 4571danske mellem KABE, den importør de danske forhandlere ogKirke sælges derfor Annoncer.indd Afd. Øst: Gl.og Holbæk Landevej 78, 4060 Såby, Tlf. kun 8745i Danmark. 0312 Fredag: 08.00-14.00 Importør af 30-04-2016 bejde 14:38:19 Lørdag: 10.00-14.00 Forhandler af ikke en KABE, som du kender den. Et helt nyt og spændende udvendigt design:Søndag: 19-12-2012 22:16:22ligner “IMPERIAL” ”Innovation Design 20:22:55 Lukket 16-12-2015 Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf.CampingNyt.indd 8602-10-2013 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk 72 20:37:30 by KABE”22:16:14 trykkes/lakeres Åbningstider: direkte på vognens flotte hvide8.00-16.30 blanke aluplade i 3-D optik. 11.00-15.00 19-12-2012 27-04-2013 17:56:42 Hverdage: og søndage: 22-12-2013 00:29:42 CampingNyt.indd 94 27-09-2014 00:20:04 19-12-2012 22:16:14 14-09-2015 21:37:57 Åben PB-annoncer.indd 2

ANSIERING

(Ellers iflg. aftale. Ring 40 29 38 60)

20-05-201713:46:37 22:11:56 18-12-2016 19-12-2012 22:16:22

Det store lyse servic


46 Campingferie.dk

Kan den lille bil virkelig trække den store campingvogn? ”Det spørgsmål har jeg fået utallige gange både her i Danmark og i udlandet. Og svaret er JA til stor undren for den spørgende. Jeg har også været ude for, at et par nabocampister har kigget nysgerrigt, peget og diskuteret, inden en af dem tog sig sammen til at spørge.” TEKST & FOTOS: JANN NIELSEN

O

rdene kommer fra Jann Nielsen, som sammen med sin kone Anne, har camperet de sidste 30 år i Danmark og resten af Europa. Jann Nielsen fortæller: Vi kører i en Hyundai Getz 1,5

turbodiesel fra 2008. Opgivet 88 hk og 215 nm i drejningsmoment. Den får lov til at trække en Sprite Classis 470 fra 2000 med en egenvægt på 875 kg og total på 1100 kg. Vi er kun to afsted, så bagsædet i bilen bliver brugt til reservehjul til campingvognen, solsejl, stole, gulvtæppe og andet. Jeg har fået vejet campingvognen, når den

er læsset, og vægten ligger omkring 1050 kg.

Overhaler andre Man kan sagtens køre med en mindre bil og trække en campingvogn. Der behøver ikke være en stor 4-hjulstrækker foran for at få en god campingtur. Der er selvfølgelig nogle krav til trækevne og i det hele taget,

P

hvor meget bilen er godkendt til at køre med. Jeg vil anbefale, at bilens moment er mindst 200 nm, da det ellers vil være vanskeligt under overhalinger og igangsætninger. Det er heller ikke rart, hvis det kniber med bare at kommer over de frygtede Kasselbakker, der trods alt kun er på 8 %. Både Kasselbakker og Brennerpas klares uden

Im Tlf Lille bil med campingvogn.indd 46

19-05-2017 10:05:03


Campingferie.dk 47

”Man kan sagtens køre med en mindre bil og trække en campingvogn. Der behøver ikke være en stor 4-hjulstrækker foran for at få en god campingtur.” problemer, også selv om jeg ind imellem må accelerere for at overhale langsomt kørende trafik som fx lastbiler eller andre campister. En dieselbil er oftest at foretrække, da momentet er meget større end i en benzinbil. Der er dog efterhånden flere og flere benzinmodeller der sælges med turbo på. En sådan vil også kunne trække en campingvogn, hvis momentet er stort nok. Dette er et fint vogntog at køre med. Som regel ligger omdrejningerne på ca. 2000, og det gør, at det er meget afslappende at trille derudaf. Vi følger som regel trafikken i inderbanen på

grund af hastighedsgrænserne, men har ingen problemer med overhaling af langsomme bilister – selv op ad bakke. Når jeg så har fået sat campingvognen op på den valgte campingplads, er det en fordel med den lille bil. Der er altid plads til den også helt inde i centrum i de store byer. Og så kører den 20 på literen uden vogn og 15 med campingvognen hægtet på. Til trods for, at vores Hyundai Getz nu har rundet de 180.000 km, er den klar til endnu en forårstur langt ned i Europa også i år og vi glæder os.

STORFAMILIE

Bürstners unikke hæve/sænkeseng

Med Premio Plus og Averso Plus har Bürstner skabt helt nye dimensioner inden for funktion og komfort. Plus princippet tilbyder en familie med op til syv personer et bekvemt ophold om dagen og altid en god soveplads om natten.

Premio Plus & Averso Plus 440 TK

PLUSPUNKTER PREMIO PLUS

Averso Plus 500 TS

Premio Plus & Averso Plus 510 TK Averso Plus 520 TL

PREMIO PLUS fra kr. 154.880,AVERSO PLUS fra kr. 177.980,Importør: Intercamp Tlf. 7684 0820 Lille bil med campingvogn.indd 47

Find din nærmeste burstner forhandler på burstner.dk

Alle os med Bürstner 19-05-2017 10:05:05


48 Campingferie.dk

Følg Campingferie på YouTube

Næsten 500 film ganske gratis! www.youtube.com/user/campingferie/videos

YouTube Film.indd 48

17-05-2017 12:52:02


Campingferie.dk 49

– og se de mange spændende og informative film

Næsten 500 film ganske gratis! www.youtube.com/user/campingferie/videos

YouTube Film.indd 49

17-05-2017 12:52:03


50 Campingferie.dk

CAMPINGPLADSER

Danmark har mere end 500 campingpladser som er placeret nogle af de smukkeste steder i landet. Mange af pladser er indrettet efter forskellige temaer som kan være med fokus på aktiviteter for børn og unge, de voksne, eller måske som udgangspunkt for spændende ture i området. Klik dig ind på www.campingferie.dk og find campingpladser i Danmark og hele Europa.

YDERLIGERE INFORMATION PÅ NETTET

SUPERTILBUD

Du kan også læse mere om campingvogne på nogle af de mange portaler, der beskæftiger sig medcamping, f.eks.: www.campingferie.dk www.autocampernyt.dk www.campingvogne.dk

Betal på Mobilepay 40 30 05 04 eller indsæt på konto 5301 0262890 – husk at skrive navn og adr. Så kommer bogen med posten.

GRATIS CAMPINGMAGASIN

Hent det gratis Campingferie. dk magasin i januar, marts, maj og oktober, hos din lokale campingforhandler.

Maj 2017 # Blad nr. 56

ferieinspiration Det bedste til dig og din familie

Marts

2017

ste ed tb De

dig til

din og

55

Det bedste

til dig

og din

2 bladeautoca Januar

Det bedste

til dig og

nr. 55

dig

og

din

Januar 2017 # Blad nr. 54

Det bedste til dig og din

Alsace

Nyheder

Telte

Det bedste til dig og din

t

familie

54 # Blad nr.

og din

til dig

dig

din

og

.dk

au toc am pe rny til

2 blade i ét

.dk

familie

din

Teltvogne

Ulveskansen,

Campingpladser

GRATIS

med

Tag

magasinet

og

din

2017

# Blad

nr. 54

bedste

til dig

og

din

dig

til

bedste

.dk

Tag

Nordlystur med

i ét

til børnefamilien Køjevogne

familie

vinterhalvåret Fortelte

og din

54

med

Tag

magasinet

Campingvogne

Telte

fam ilie

din

og

Guidede campingture Ulveskansen Nordlysturen : , Rhinen ,

med

Tag

Fortelte Teltvogne Campingpladser

2017

Alsace

Nyheder

Tag med på

Nordlystur

Køjevogne

fra

fra

Køjevogne

til børnefamilien

Fortelte

til vinterhalvåret

GRATIS

Autocampere

Tag

magasinet

Fortelte

Campingudstillinger: med

Teltvogne

GRATIS Campingpladser

Tag magasinet

med

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser

København, omOdense og Herning forskellige de autocampere: Kassevogn, typer Guidede Delintegreret, campingture: lintegreret, Alkove, Nordlysturen, Rhinen HeUlveskansen, Liner

2017 modeller

.dk

Tag med på

Nordlystur

Køjevogne Fortelte

til vinterhalvåret

GRATIS

Tag magasinet

med

GRATIS Tag magasinet

med

GRATIS

Campingvogne Campingpladser

Fortelte

Teltvogne

med

med

Autocampere

54

.dk

erie

Tag Nordlystur med

til

nr.

dig

og

din

familie

Køjevogne børnefamilien

Fortelte

Blad

2017

#

bedste

Det

Januar

vinterhalvåret

til

fra

Düsseldorf Autocampere

Campingpladser

Fortelte

Teltvogne

med

GRATIS magasinet

magasinet

med

Teltvogne

GRATIS

Campingpladser

Tag magasinet

med

Holland Bridge walking

2017 GRATIS

modeller

Isabella vinterfortelt

til

campingf

i ét

Nyheder

Fortelte

Nordlysturen, Ulveskansen, Rhinen

Campingpladser

Teltvogne

Campingvogne

Tag magasinet

med

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne Tag

Campingvogne

Fortelte

Autocampere

GRATIS

Campingvogne

Nyheder

Düsseldorf fra Costa Brava

Teltvogne

2 blade

Alsace

100 Tempo e Guided campingture Tag

Campingvogne

Isabella vinterfortelt

Guidede campingture:

Fortelte

GRATIS

Tag magasinet

Tag magasinet

Fortelte

Italien

Gode råd til camp nye ister Danm arks camp billigste ingvo gn

t, teltvog Nyt fra campin n, dlere gvoforhan autoca gn, GRAT mper IS Campingudstillinger:

København, Odense og Herning

til børnefamilien

til vinterhalvåret

GRATIS

fra

Düsseldorf Autocampere

Telte

med

Telte

re ampe Autoc

lte Forte

Campingvogne

Tag magasinet

med

Tag

Campingpladser

Camping vogne Teltvogne

Fortelte

ogne Campingv

Autocam pere

Fortelte

ere Fortelte Autocamp

maga sinet

med

Teltvogn e Camping pladser

GRATIS

Tag magasinet med

Teltvogne

ladser Campingp

GRATIS Tag magasinet

ogne Teltv

med

r adse ingpl Camp

IS AT GR Tag

et asin mag

med

IS GRAT

Tel te

Cam pin gvo gne

Aut oca mp ere

For

telt e

Telte

Telte Campingvogne

ng

Autocampere

Vintercampi

ser

gne ingvo Camp Campingplad

Teltvogne

n vinterfortelt

Telte

Campingvog

Vintertest: Danmarks billigste campingvog

Telte

magasinet

Isabella

Tag

ser

Campingplad

Teltvogne

GRATIS

Fortelte

T c elt au amp , telt to in vo ca gv gn m og , pe n r ,

55

nr.

Blad

dig

t

#

beds te

Marts

Det

.dk

rny

familie

din

og

.dk .dk

Nordlystur med

i ét

til børnefamilien Køjevogne

familie

og din

vinterhalvåret Fortelte

2 blade

med

54

til

nr.

magasinet

til dig

GRATIS

2017

Tag

# Blad

Det

bedste

i ét

Campingpladser

campingferie

2 blade

Teltvogne

Fortelte

fra

Nyheder

Autocampere

Düsseldorf

Costa Brava

Campingvogne

Telte

Januar

familie

.dk

Tag

Nordlystur med

og din

Campingudstillinger: Odense København, og Herning

Det

nr. 54

til børnefamilien Køjevogne

familie

til dig

vinterhalvåret Fortelte

og din

med

2 bl ad i ét e au

54

til

nr.

til dig

magasinet

# Blad

GRATIS

2017

Tag

bedste

Januar

Det

Campingpladser

med

i ét

Teltvogne

GRATIS

Tag magasinet

Autocampere

fra

Fortelte

Lej en Nyheder Düsseldorfautocamper

# Blad

Campingpladser

Teltvogne

Costa Brava

i ét

2 blade # Blad nr. 54

Det bedste til dig og din familie

2017

magasinet

de typer om igepere:Alkove, Hegn, Læs reret,Liner forskell autocam ret, Kassevo Autocampere Delinteg ne lintegre Campingvogne

campingferie

med

Tag

Autocampere

Campingvogne

Januar 2017

2 blade

Januar

GRATIS

Fortelte

Düsseldorf

autocampernyt .dk

Det bedste

fra

Nyheder Telte

magasinet

2017 r

modelle

en

Lej

Alsace

familie

.dk

mpern yt .dk

.dk

Fortelte

Autocampere

r fra tageger Repo illin udst

.dk

autocamper

Kompressorkøleskab

Telte

i ét 2 blade

i ét

familie

2 blade

din

Kompressorkøleskab

og

Alsace

dig

Nyheder fra

til

Düsseldorf

54

autocamp

Düsseldorf

Campingvogne

.dk

autocamper Lej en

Zaren fiskehyttes Ishotellet holder ing mp re og e sommerå Ca be nt kke vogn æ r g t in Fordelsk st GRAT lub Tag fra DK-Ca cammp Hyldebby mag asin IS et m o ed til H l e m n Campingvog m ne Autocam g a o eTelt pere t vogne velte r g nFort g å r Cam pingpladser 31 mpi ove ca ren

med

Tag

ne

Campingvog

nr.

bedste

.dk

t

.dk

Lej en

autocamper

Nyheder fra

Düsseldorf

Costa Brava

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser

Kompressorkøleskab

Tag magasinet

Telte

Campingpladser

GRATIS

Campingvogne

Telte

lintegre

Blad

.dk

i ét

familie

GRATIS

Telte

Tag magasinet med

Teltvogne

Campingpladser

Teltvogne

til

nr.

# Blad

til dig

Telte

GRATIS

Fortelte

Autocampere

Düsseldorf

i ét

2017

bedste

Nyheder

Nyheder

Januar

Det

fra

Alsace

de typer om igepere:Alkove, Hegn, Læs reret,Liner forskell autocam ret, Kassevo Delinteg

#

Det

din

billigste campingvogn Campingpladser

Kompressorkøleskab

.dk

2017 r GRATIS

modelle Vintertest: Danmarks billigste campingvogn vinterfortelt Fortelte Isabella Autocampere

autocamper

Kompressorkøleskab

2 blade

2 blade

campingferie

i ét 2 blade

ernyt

2017

Januar

og

Lej en

2 blade i ét

de typer om ere: Læs Alkove, forskellige , ret, Heautocamp Liner Kassevogn t, Delintegre lintegrere Autocampere

en

Lej

familie

med

din

magasinet

og

GRATIS

dig

Tag

til

Campingpladser

54

autocamp

Teltvogne

nr.

bedste

fra

Blad

Fortelte

Det

.dk

#

Det

dig

54

til

nr.

familie

2 blade

til dig

Vintertest:

familie

autocamperny Danmarks

Telte

Campingpladser

bedste

Blad

nr. 54

bedste

familie

er fra Repotag ger udstillin

Teltvogne

Vintercamping

ernyt

2017

Januar

toc cam am ping ferie pe #

familie

familie

til børnefamilien

Telte

Düsseldorf Autocampere

Telte

Fortelte

Telte

2017

Januar

t

.dk

Lej en

autocamper

Nyheder fra

Düsseldorf

Costa Brava

Nyheder

Campingvogne

Telte

og din

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser

Autocampere

Düsseldorf

og

Fortelte

Autocampere

fra

Nyheder

Autocampere

nr.

GRATIS

Tag magasinet med

Costa Brava

Alsace

Düsseldorf

Blad

Guidede campingture: Nordlysturen, Rhinen

Fortelte

til vinterhalvåret

fra

Düsseldorf

Telte Campingvogne

Kompressorkøleskab

Costa Brava

#

Køjevogne

til børnefamilien

en

Lej

autocamper

Nyheder

i ét 2 blade

Campingvogne

2017

Januar

Tag med

Nordlystur

.dk

ernyt

familie

i ét

familie

Alsace

Go ca tilde rå m ny d pi Da st e ca m bi nmar er pi lli ks ng gs vo te gn

54

autocamp

med

nr.

bedste

GRATIS

i

Det bedste

Blad

Campingudstillinger: København, og Herning

Odense

.dk

familie

campingferie

#

Det

magasinet

Januar 2017

2017

Januar

Tag

og din

2 blade i ét

din

Kompressorkøleskab

dig

Vintercamping t

Teltvogne

til dig

familie

2 blade

og

2 blade i ét

Det bedste til dig og din

# Blad

autocamperny 2 blade i ét

til

.dk

Fortelte

nr. 54

og din

54

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

.dk

campingferie Januar 2017 # Blad nr. 54

2017

Det

54

autocamper

Autocampere

# Blad

bedste

til

2

2017

Det

til dig

Vintertest: Danmarks billigste campingvogn

din familie

i

Januar

nr.

bedste

Det

Campingvogne

Januar

54

nr. 54

bedste

autocamperny

Vintercamping

til dig og

2 blade ét

mp oca aut

# Blad

Januar

po 100 Tem e ded Gui gture pin cam fra Nyt lere and forh

ferie

ecamping ad 2 bl i ét

# Blad

nr.

til dig

Kompressor- Nordlystur køleskab

i ét

Nyheder fra

Düsseldorf

Costa Brava

Januar 2017 # Blad nr. 54

2017

Det

# Blad

Tag med på

campingferie Læs

i

Januar

2017

bedste

i ét

familie

.dk

2 blade ét

Det bedste

2017

i ét 2 blade

rie gfe Telte pin

ie famil

ny ca mp ist

te til beds

Januar

Det

2 blade

campingferie

Tel tvo gne

# Blad

Det

nr. 54

til dig

autocampernyt

i ét

din familie

2 blade

Det

Campingpladser

2017

# Blad

2 blade

gferie campin nr. 54 Januar 2017 # Blad

nr. 54 Januar 2017 # Blad

Januar

.dk

Marts

2017

Det bedste

i ét

familie

decampingferie yt 2 bla Tel i ét ern

ilie fam

m deca bla ét

55

til dig og din

rie ingfe camp nr. # Blad

Cam pin gpl ads er

56 nr.

# Blad nr.

Det bedste

i ét

Marts 2017

ie r e gf n i p m ca

ad # Bl

Danmark

2 bladenycampist

Telte

17 j 20 Ma

Køb ”Håndbog for campister” på ca. 300 sider til en speciel pris på kr. 99 inkl. forsendelse. Normalprisen på bogen er kr. 249,Bogen er den mest omfattende bog om alt indenfor camping fra telt, teltvogn, campingvogn og autocamper, samt alt i udstyr såsom, fortelte, varmeanlæg, solceller, stole, borde og masser af teknik og gode råd.

lte tte ill Luf sgr ga ere y e N mp a gn c to gvo Au pin re pe te am am toc Let jsec Au re ne e Telt

med inet agas Tag m

e telt For

ne vog Telt

r dse pla ing mp Ca

vog ing mp Ca

Find din lokale campingforhandler her:

www.campingbranchen.dk

Ny campist.indd 50

19-05-2017 18:09:37


Campingferie.dk 51

Nyhederne lyser op hos JepoTech

LED Paneler, hvor dioderne er monteret på en slank aluminium skinne

Samleled

12 volt LED pærer i en ny model

Til denne sommer har JepoTech sædvanen tro, arbejdet målrettet på at finde nyheder, som er inspireret af, nogle af vore mange kunder eller nyheder vi har fundet ude i den store verden, fortæller Jens Peter Olesen fra JEPOTECH.

D

e vigtigste produkter vi gerne vil præsentere til denne sæson er: Et sortiment i LED Paneler, en række nye typer LED pærer, som erstatter nogle af de kendte, samt en stor udvidelse af sortimentet af Jumpstartere/ Strømbanker.

LED PANELER I en række år har vi med succes solgt LED lys i metermål - vore kendte LED strips. I tilslutning til det, er det lykkedes os, at få en af vore fabrikker til at udvikle et sortiment i LED Paneler, hvor dioderne er monteret på en slank aluminium skinne, og med et matteret dække over dioderne, så de ser meget diskrete ud. LED Panelerne vil blive lagerført med 2 forskellige farvetemperaturer på dioderne. Dels en varm hvid med farvetemperatur på 2700 – 2900 K og dels en hvid (god til arbejdsbrug) med en farvetemperatur på ca. 3300 – 3500 Kelvin.

Jepotech.indd 51

Desuden vil de kunne leveres i 2 forskellige længder: 30 cm og 50 cm. LED panelet på 30 cm, har et forbrug på ca. 4 Watt og afgiver lys svarende til en 30 Watt glødepære (320 – 360 Lm). LED Panelet på 50 cm har et forbrug på 6 Watt, afgiver lys svarende til en 45 – 50 Watts glødepære (480 – 540 Lm). Panelerne er til 12 volt DC. En yderligere fordel er, at LED panelerne kan forlænges, med et specielt samle led, som giver en stabil forbindelse og et stabilt panel. Disse LED paneler kan naturligvis dæmpes med alle vore forskellige LED lysdæmpere.

NYE LED PÆRER De 2 mest solgte 12 volt LED pærer, erstatter vi nu med en ny model, som dækker både modellerne 500101 og 500201. De nye pærer har vi både i varm hvid og hvid. Det betyder, at 500201 nu også kan leveres i både varm hvid (som i dag), men også i hvid. De nye pærer vil også kunne erstatte pæren

500270. Se vores hjemmeside. Desuden har vi også fået en ny udgave af den kraftige 500205 pære, som også er i det nye silica materiale.

STØRRE UDVALG I JUMPSTARTERE/STRØMBANKER Da efterspørgslen på vores jumpstartere har været stærkt stigende, siden succesen på Sommerkaravanen 2016, hvor vi blev udfordret til at pumpe et lufttelt op, har vi valgt at udvide sortimentet. Det dækker nu 3 stk. almindelige jumpstartere - Med henholdsvis 12, 17 og 21 Amperes kapacitet. Desuden har vi en 24 volt jumpstarter, samt en 12 volt med indbygget kompressor. Den er genial, hvis der lige mangler luft i et dæk, eller et badebassin, som lige skal pustes op. Vi har også en adapter fra de almindelige Jumpstartere og til cigartænderstik. Slutter Jens Peter Olesen fra JEPOTECH.

Udvidet sortiment af Jumpstartere og tilbehør

www.jepotech.dk

21-05-2017 22:27:18


52 Campingferie.dk

?

Find den rigtige campingvogn 21 spørgsmål til kommende campister Erfarne campister må også gerne deltage. Den første campingvogn er aldrig den rigtige! Det er en påstand der let skræmmer kommende campister, inden de er kommet i gang. Det er ikke meningen at skræmme dig, men vi er mange som først fandt den rigtige campingvogn i andet eller tredje forsøg. Først og fremmest fordi vi ikke havde købt campingvogn før, men også fordi der så meget at tage højde for. Og når du har camperet i nogle år, dukker der nye behov op. Så starter det hele forfra. Så skynd dig at læse videre. pingvogn. For at have noget at sammenligne med, vil jeg, ud fra min egen erfaring, fortælle i kan ikke finde den dig hvordan jeg selv finder en ny rigtige campingvogn til dig. Men ved at stille campingvogn. Du kan så bruge de samme spørgsmål til at finde en række spørgsmål, den campingvogn som passer til så vil svarene lede dig i den rigtige retning. Og til sidst er du så dig og din familie. Når I har fundet jeres svar, så afklaret, at det er nemmere at gå kommer det svære. For så skal I ud og lede efter den nye camTEKST OG FOTO: J-P. RASMUSSEN

V

Find den rigtige campingvogn.indd 52

til at finde vognen. Men husk på én vigtig ting. Det er kun jer som kan tage beslutningen. For I skal leve med den i flere år. Og derfor skal helst være den rigtige. Læs mine spørgsmål og skriv svaret ned. Ret hvis der dukker nye svar op når I kommer igennem listen. Hellere én gang for meget, end én gang for lidt. Hvis

I har et svar, så gem det til sidst. Er det ikke dukket op, så søg information i resten af temaet og på nettet (f.eks. www.campingferie.dk). Spørg også venner eller familie som camperer.

Hvordan vil vi campere? Inden jeg begynder at tænke på selve campingvognen, er der

17-05-2017 12:55:38


Campingferie.dk 53

Eriba Exciting

nogle generelle spørgsmål, som det er smart at kende svaret på. 1. Hvor stor campingvogn må min bil trække? Først skal jeg finde oplysningen som hedder: Påhængskøretøjets største tilladte totalvægt med bremse, son står på bagsiden af bilens registreringsattest. Tallet skal så matches med campingvognens tilladte totalvægt. Som hovedregel må campingvognens totalvægt ikke være større. Der er undtagelser, men det vises ikke her. Du skal også finde bilens bredde, for campingvognen må højst være 70 cm bredere end bilen. 2. Hvad er mit budget? Jeg skal både have penge til at købe campingvogn, til evt. udstyr, til forsikring og vægtafgift samt til at holde ferie og evt. weekendture. Er vognen fabriksny skal der ofte købes mere udstyr end hvis den er brugt.

Hobby De Luxe Edition

Find den rigtige campingvogn.indd 53

3. Hvordan vil jeg campere? Hvis jeg vil rejse rundt, SKAL bi-

len kunne trække campingvognen. Hvis jeg vil være fastligger (standcampist), betyder bilens størrelse ikke så meget. Så skal jeg bare have andre til at flytte min campingvogn hvis jeg skifter campingplads. 4. Skal jeg købe ny eller brugt campingvogn? Det afhænger først og fremmest af økonomien. Men krav til indretning og udstyr betyder også noget.

Hvilke krav har jeg til mine campingture? 5. Hvor meget vil jeg campere? Hele året, fra påske til efterårsferie eller kun i de tre varmeste måneder? Vintercamping kræver f.eks. mere af vognens varmeanlæg og isolering. 6. Hvor god plads skal der være inde i vognen? Hvis vi ikke er i gang med udendørs aktiviteter, er der så plads nok til en hel dag inde i vognen når det er dårligt vejr? Hvis bordet ikke er stort nok, skal der

17-05-2017 12:55:39


Find den rigtige campingvogn

Bürstner Premio

tænkes i alternativer. F.eks. en legeplads i dobbeltsengen, eller en hule i underkøjen. 7. Hvor meget feriebagage skal jeg have med? Skal jeg have plads til cykler, klapvogn, barnevogn og andre store ting. Kan det stå eller ligge inde i vognen mens vi kører?

me måde som derhjemme? Nej, vi steger og griller udenfor. Så vi har ikke så store krav til køkkenet som mange andre.

19. Skal toilettankens luge være i teltsiden eller på den anden side af vognen? Vi vil helst have lugen modsat forteltet, men det er ikke så vigtigt for os.

13. Skal vi have et stort eller et lille køleskab? Et lille køleskab kan sagtens sup- Andet pleres med en elektrisk køleboks 20. Skal vi have TV med? i forteltet. Nej, vi klarer os med en bærbar PC. Skal du have TV med, så un8. Skal jeg vælge fortelt, markise 14. Har vi brug for to, tre eller fire dersøg om det kan ses fra siddeeller solsejl? kogepladser på komfuret? gruppe, senge og evt. køjer. Der er fordele og ulemper ved Tre er rigeligt til os, andre kræver alle tre. Læs om det på nettet. mere eller mindre. 21. Hvilket ekstraudstyr vil vi ikke undvære? Hvordan skal camping15. Skal vi have varmt vand i Udstyr fylder, vejer og koster vognen være indrettet? køkken og toiletrum? ekstra. Vær opmærksom på campingvognens lasteevne. Nu kan jeg begynde at stille krav Ja, vi VIL have det. Vi vil ikke undvære mover, retil den campingvogn jeg regner Opholdsområde servehjul, fortelt, campingbord, med at købe. fire stole, 2 skamler, en gasgrill, 16. Rundsiddegruppe eller diSoveværelse min drømmeseng, hynder, prenette? senning og gulvtæppe i forteltet. 9. Skal vi have faste senge til alle? En dinette er en siddegruppe med to sæder overfor hinanden. Hvis alle har deres egen seng, Det er nok til os. Men det er ok, også børnene, skal der ikke rehvis der er en rundsiddegruppe i des op i siddegruppen. den nye vogn. 10. Vil vi have dobbeltseng eller 17. Vil vi have et eller to borde? enkeltsenge til de voksne? Vores vogn skal ikke være for 11. Skal der være børne- og vok- stor, så vi klarer os med et bord. senafdeling i hver sin ende af Toiletrum vognen? Når børnene bliver større, vil de 18. Vil vi have brusemulighed elgerne sove for sig selv. ler brusekabine? Vi tænker på vognens størrelse, Køkken så brusemulighed er nok for os. 12. Bruger vi køkkenet på sam-

Hvis jeg lægger fortelt, gulvtæppe, presenning, reservehjul, gasgrill, skamler og campingbordet i bilens bagagerum, så er der ca. 120 kg lasteevne tilbage i den campingvogn vi har i dag. Ved den seneste kontrolvejning havde vi (med en halvfyldt vandtank og tom spildevandstank) 50 kg overlæs (3,7 %) når campingvognen stod alene på vægten. Med campingvognen sat på bilen, var der knap 25 kg frivægt (1,9 %). Hvis du har fundet dine egne svar på de 21 spørgsmål, så er I klar til at lede efter vognen. Start på nettet og se på mulighederne i vogndatabasen på www.campingferie.dk, hvor du også kan du finde en række artikler som viser mulighederne i de 21 spørgsmål.

Bürstner Averso

Find den rigtige campingvogn.indd 54

17-05-2017 12:55:40


Annoncer.indd 55

17-05-2017 12:57:15


56 Campingferie.dk

Dæktryksovervågning, TPMS, blev indført af EU på nye biler indregistreret efter 1. nov. 2014, og da ikke alle biler bliver leveret med reservehjul, kan det blive dyrt ved en punktering. Campingferie.dk ser også skadede dæk, ved besøg hos campingforhandler. Her er tre beskadigede dæk, fotograferet hos Campinggården i Ormslev. Sprængt karkasse, slidbane mønsteret er “kørt af”, og det nederste dæk har formodentlig kørt med lavt lufttryk over en længere tid og derved slidt på ydersiderne.

Dækskiftet på campingvognen overlod vi til dækspecialisterne hos Vulkano i Rorup, udenfor Roskilde. Et firma der kan vejlede, og gerne fortæller om rette dækvalg, sikkerheden ved det valgte dæk, kan være afgørende for et stabilt vogntog.

Valg af dæk til campingvognen

Campingvognens to hjul belastes ofte som bilens fire hjul. Dækkets bæreflade er som en håndflade, derfor er et godt dækmønster og dækkets gummiblanding afgørende for sikker og stabil kørsel. TEKST & FOTO HEINE LAURSEN

V

ed sidste dækskift, undersøgte vi markedet for et alternativ til sommer/ vinterdæk, i form af HELÅRSDÆKKET (All season),

Daek.indd 56

som flere dækfabrikanter har sendt på markedet, men vi blev frarådet af såvel dækfirmaer og dækforhandlere. Sommerdæk om sommeren og vinterdæk om vinteren, blev rådet. Derfor blev anbefalingen hos Vulkano i Rorup, (beliggende

stabilitet. Det anbefales at bruge “C” mærkede (varevognsdæk), med stivere karkasse sider. Campingvognens dækmønster når ofte ikke at blive nedslidt, (forudsat hjulenes sporing Fjende nr. 1: er optimal), så når man skifter dæk er det ikke pga slitage, men Campingvognes fjende nr. 1 er grundet alder. Lavt dæktryk, der giver ustabil Vi er flere der kører med mærkørsel, ligesom dækket kan blive ekstra varmt og dermed eksplo- katen “Tempo 100”, som indiker dere. Lavt dæktryk betyder lige- det er tilladt at køre 100 km/t på motorveje, forudsat dækkets alledes større forbrug af brændder ikke overstiger seks år og har stof på den trækkende bil. minimum hastighedssymbol “L”, Campingvognens dæk må bære 10% mere end påstemplet, 120 km/t. Dækket, som blev anbefamå fyldes med 10% højere luftlet har mærkaten med 205/65 tryk, som anbefales for bedste = dækkets bredde i m.m./ hvor 65 er dæksidens højde i procent Dækkene er alle tre mærket “Traiaf bredden. “R” = radial. “15” = ler use only”, mærket “C”, med forfælgdiameter. “C” = Varevognsøget bæreevne.

udenfor Roskilde) udskiftning til to nye sommerdæk. Ikke de billigste, men anbefalet, som et godt køb. www.vulkano-roskilde.dk.

19-05-2017 22:38:36


Campingferie.dk 57

Dækkene vi fik skiftet var ikke slidte, fint mønster, men DOT mærket viste seks år var overskredet, for lovligt køre 100 km/t. på motorveje.

Hjulet afbalanceres, her vises tallet “nul” for en perfekt afbalancering.

Efter hjulet er monteret på campingvognen, efterspændes med momentnøgle, for at sikre rette tilspænding. Det anbefales at efterspænde hjulene efter 50 km. Som en ekstra sikkerhed.

dæk med forstærkede dæksider. 102/100T = 850/800 kg belastning, max hastighed 190 km/t. Brændstoføkonomi er “C” hvor “A” er det bedste. Bremseevne i vådt føre er “A”, som det optimale. Støjkoden er 72 db. og 2 støjbølger = Dækket opfylder de kommende europæiske støjgrænser. Vi har gennem årene fulgt dækproblemer monteret på campingvogne, og det som kendetegner dækskaderne er sprængt karkasse, som formodentlig er fremkommet ved kørsel med lavt dæktryk og dermed bliver dækkene varme. Dækket har været i nærkontakt med en skarp genstand, f.eks. en kantsten eller andet der kan beskadige dækkets karkasse. Vær opmærksom på, når dækket ældes bliver karkassen mindre bøjelig og mørner, beholder ikke smidigheden som et nyt dæk. Tjek dæktrykket hver måned, samme gøres på den trækkende bil. Øg lufttrykket på den trækkende bil med 0,5 Bar når du har campingvognen på slæb. Det lyder måske som en løftet pegefinger, men ikke desto mindre er

Daek.indd 57

Inden monteringen blev dækkets kanttråd smurt inden dækket blev monteret for, at dækket glider ned over fælgkanten.

det en hurtig ting at gøre, som med stor sandsynlighed vil gavne din pengepung og øge din sikkerhed på landevejen. Og måske endda gøre din brændstofregning lettere at sluge, mener Peter Rytter, som er chefkonsulent for Automobilteknik hos Teknologisk Institut. Vi er ikke gode nok til at kontrollere vores dæktryk. Det skyldes både uvidenhed og dovenskab, fastslår han. Hvis dit dæktryk er blot 0,5 bar for lavt, vil det øge dit brændstofforbrug med omkring 2-3 procent, viser tal fra FDM. Er dit dæktryk mere end 0,5 bar for lavt, kan det sætte dit brændstofforbrug op med hele 13 procent. Brændstoføkonomien bliver bedre, hvis dæktrykket er optimalt. Bilen kører simpelthen længere på literen med mere luft i dækkene og ikke at forglemme en mere sikker kørsel. Det lovmæssige krav til mønsterdybde er i Danmark 1,6 millimeter, mens den anbefalede slidgrænse er på tre millimeter. Kommer mønsteret under tre millimeter øges risikoen for akvaplaning betragteligt.

Vulkano har et bredt udvalg i dæk og fælge

Vulkano anbefaler bilister at investere i et Nødreservehjul med hjulnøgle og donkraft. Sprøjtes der lappeskum ind i et punkteret hjul vil TPMS sensoren stoppe til og dækket kan ikke repareres efter der er påfyldt lappespray.

Er der f.eks. kørt en skrue op i slidbanen, skal dækket afmonteres for en reparation.

Her ses skruen inde i dække. Havde der været benytte lappespray, kunne dækket ikke repareres.

19-05-2017 22:38:43


Campingforhandlere i Danmark Alle disse campingforhandlere er medlemmer af Camping Branchen - din garanti for reel handel… Jylland Aabybro Camping & Fritid A/S Knøsgårdsvej 121, 9440 Åbybro Tlf. 98 24 48 00 www.aabycamp.dk Anton’s Camping ApS Falkevej 1, 6920 Videbæk Tlf. 96 94 92 20 www.antonscamping.dk Autocamp Århusvej 10A, 8770 Låsby Tlf. 70 25 43 00 www.autocamp.dk Brønderslev Caravan Eventyrvej 18-22, 9700 Brønderslev Tlf. 98 82 28 75 www.bctc.dk Camping Parken A/S Tjelevej 10-12, 7400 Herning Tlf. 97 26 80 55 www.campingparken.dk Camping-Specialisten.dk Industriparken 6, Lind, 7400 Herning Tlf. 97 12 53 66 www.camping-specialisten.dk Campinggaarden ApS Ormslevvej 448, 8260 Viby J Tlf. 86 28 35 66 www.campinggaarden-ormslev.dk Damsgaards caravan Center ApS Funder Bakke 53, 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 58 26 www.silkeborgcamping.dk DanCamper A/S Vegavej 8, 8700 Horsens Tlf. 20 75 57 97 www.dancamper.dk Hedensted Caravan Vejlevej 40, 8722 Hedensted Tlf. 75 89 06 77 www.hedenstedcaravan.dk Hinshøj Caravan A/S Gl. Viborgvej 392, Ålum, 8920 Randers NV Tlf. 86 46 60 72 www.hinshoj.dk Hjørring Camping & Fritid Johs. E. Rasmussensvej 2, 9800 Hjørring Tlf. 98 92 0110 www.hjorringcamping.dk

Ikast Camping & Fritid A/S Eli Christensens vej 61, 7430 Ikast Tlf. 97 15 54 94 www.ikastcamping.dk

P. B. Scandi-Mobil A/S Industriparken 16, 8961 Allingåbro Tlf. 86 48 15 81 www.pb-autocamper.dk

Jysk Caravan Center Juelstrupparken 26, 9530 Støvring Tlf. 98 31 98 31 www.jysk-caravan.dk

Silkeborg Caravan Center ApS Priorsvej 11, 8600 Silkeborg Tlf. 86 81 42 11 www.silkeborgcaravan.dk

K.G. Camping Mønten 6, 6000 Kolding Tlf. 76 33 20 80 www.kg-camping.dk

Vejle Bil Elektro ApS Ellehammersvej 10, 7100 Vejle Tlf. 75 82 55 22 www.campershoppen.dk

Klarup Caravan A/S Jørgensmindevej 22, 9270 Klarup Tlf. 98 31 88 88 www.klarup-caravan.dk

Vendelbo Vans Damhusvej 23, 9830 Tårs Tlf. 98 96 21 88 www.vendelbo-vans.dk

Kronjyllands Camping Center A/S Grenåvej 29-31, 8960 Randers Sø Tlf. 87 10 98 70 www.as-kcc.dk

Vestjydsk Camping Center ApS Sirvej 63, 7500 Holstebro Tlf. 97 43 22 11 www.vestjyskcamping.dk

L.E. Camping Industrivej 13-15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 47 91 11 www.le-camping.dk

Vonsild Camping ApS Vonsildvej 21, 6000 Kolding Tlf. 75 52 22 84 www.vonsildcamping.com

Lunderskov Camping Tværvej 9, 6640 Lunderskov Tlf. 75 58 54 00 www.lunderskovcamping.dk Løgstør Caravan Center ApS Danmarksvej 18, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 30 93 www.logstor-caravan.dk Møllegårdens Camping Skyumvej 4, V. Vildsund 7700 Thisted Tlf. 96 19 10 20 www.moellegaarden.dk NBC Niels Brændekilde ApS Haderslevvej 59, 6630 Rødding Tlf. 74 55 21 01 www.nbc-jels.dk NH Camping A/S Nr. Hostrup Nr. Hostrup 27, 6230 Rødekro Tlf. 74 66 23 63 www.nhcamping.dk Ny Vejle Caravans A/S Isabellahøj 6, 7100 Vejle Tlf. 75 82 84 22 www.vejlecaravans.dk

Fyn Faaborg Camping Center I/S Telemarken 1, 5600 Faaborg Tlf. 62 61 71 05 Kai’s Caravan Algade 76, 5592 Ejby Tlf. 64 46 26 46 www.kais-caravan.dk SK Caravan Blommenslyst Ubberudvej 121, 5491 Blommenslyst Tlf. 65 96 71 05 www.skcaravan.dk Svendborg Camping Center Porthusvænget 3, 5700 Svendborg Tlf. 62 21 70 07 www.svendborgcampingcenter.dk

Sjælland Bijé Fritid & Camping Bomose Allé 19, 3200 Helsinge Tlf. 48 79 31 10 www.bije.dk Campinggården v/Freddy Boyner A/S Sorøvej 97, 4200 Slagelse Tlf. 58 54 40 03 www.campinggaarden-slagelse.dk Fredensborg Camping Center ApS Hillerødvejen 39 B, 3480 Fredensborg Tlf. 48 48 09 70 www.fredensborgcaravan.dk Holbæk CaravanCenter ApS Højvang 2, 4300 Holbæk Tlf. 59 46 46 36 www.hbcc.dk Jyderup Camping Center A/S Industriparken 22, 4450 Jyderup Tlf. 59 27 69 22 www.jcc.dk Køge Caravan Center A/S Postboks 229, Tangmosevej 99, 4600 Køge Tlf. 56 65 16 61 www.kocc.dk PointBiler Haslev ApS Finlandsgade 2, 4690 Haslev Tlf. 56 31 40 61 www.fritidsbiler.dk Slagelse Camping & Outdoor Center Karolinevej 2C, 4200 Slagelse Tlf. 55 70 00 20 www.slagelsecamping.dk Vestsjællands Campingcenter ApS Falkevej 9, 4250 Fuglebjerg Tlf. 58 11 22 12 www.vs-camping.dk Østsjællands Camping Center Jersie Strandvej 88, 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 33 55 www.oecc.dk

Tarup Campingcenter Agerhatten 31, 5220 Odense SØ Tlf. 66 16 18 18 www.tarup.dk

Øerne Caravan-Centret “Brohallen” Orehoved Langgade 37, 4840 Nr. Alslev Tlf. 54 45 78 79 www.brohallen.dk

Øvrige medlemmer: Intercamp A/S , Adria, Campex ApS, Camping Agenten ApS, Procamp A/S, Erwin Hymer Group Nord ApS, Danline dk A/S. Teltvogne: Camp-Let A/S. Udstyr: Camper Fritid, Kosan Gas A/S, DCT, Dometic Waeco Denmark A/S. Finansiering: Santander Consumer Bank A/S, Nordea Finans A/S. Fortelte: Isabella, Dansk Teltimport. Camping Branchen . Mosedalvej 15 . 2500 Valby . Tlf. 36 14 04 57 . Fax 39 27 80 44 . www.campingbranchen.dk

Annoncer.indd 58 72

19-05-2017 03-03-2017 17:56:11 12:43:15


sol

KØB NU

Maj 2017 # Blad nr. 56

ferieinspiration Det bedste til dig og din familie

2017

# Blad nr.

Det bedste

nr. # Blad

55

Det bedste

til dig

og din

55

til dig og din

familie

Januar

2017

# Blad

Det bedste

i ét

ernyt .dk

nr. 54

til dig

og din

familie

ie campingfer nr. 54 Januar 2017 # Blad

Det bedste

til dig og

2 blade

Januar

Alsace

Nyheder

Telte

rie e f g pin m ca din

i ét

Düsseldorf

fra

Campingvogne

nr.

og din

familie

.dk

.dk

autocamper Lej en

Fortelte

GRATIS

Tag

magasinet

Fortelte

med

Teltvogne

GRATIS Campingpladser

Tag magasinet

med

2017 modeller

Nordlystur

Køjevogne

til børnefamilien

Lej en

autocamper

Nyheder fra

Düsseldorf

Costa Brava

Gode råd til campisnye ter Danmar ks billigste campin gvogn

.dk

54

til dig

Køjevogne

til børnefamilien

til vinterhalvåret

Autocampere

Campingudstillinger:

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser

.dk

Tag med på

.dk

familie

autocampernyt 2 blade i ét

# Blad

.dk

i ét

Nyheder fra

2 blade

og

2017

Tag med på Kompressor- Nordlystur køleskab

2 blade

Düsseldorf

til dig

bedste

i ét

Det bedste til dig og din familie

Costa Brava

nr. 54

bedste

Det

Januar 2017 # Blad nr. 54

Det bedste til dig og din familie

# Blad

2 blade

campingferie

Januar 2017 # Blad nr. 54

2017

Det

København, omOdense og Herning forskellige de autocampere: Kassevogn, typer Guidede Delintegreret, campingture: lintegreret, Alkove, Nordlysturen, Rhinen HeUlveskansen, Liner

campingferie Læs

i

Januar

autocampernyt

i ét

din familie

2 blade ét

Fortelte

til vinterhalvåret

GRATIS

Tag magasinet

med

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser

Telte

Kompressorkøleskab Alsace

Nyheder

fra

GRATIS Tag magasinet

med

GRATIS

Campingvogne

Düsseldorf Autocampere

Telte

Campingpladser

Fortelte

Teltvogne

Tag

Campingvogne

Vintercamping

Autocampere

Det bedste

til dig og

din familie

Januar 2017 # Blad nr. 54

Det bedste til dig og din familie

i

.dk

pern cam auto Januar

2017

# Blad

nr. 54

bedste

2 blade

til dig

og

din

i ét

.dk Tag med på

Nordlystur

.dk

familie

Lej en

autocampernyt

Det

autocamper

Køjevogne

nr.

54

til

dig

og

din

GRATIS

Tag magasinet

med

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser

Kompressorkøleskab Alsace

Nyheder

fra

Düsseldorf Autocampere

Telte

Fortelte

GRATIS Tag magasinet

med

Vintercamping

2017

# Blad

nr. 54

bedste

til dig

og

din

Lej en

54

.dk

Tag Nordlystur med

til

nr.

dig

og

din

familie

Køjevogne børnefamilien

Fortelte

Blad

2017

#

bedste

Januar

vinterhalvåret

til

Nyheder

fra

Düsseldorf Autocampere

modeller

GRATIS Tag magasinet

med

Isabella vinterfortelt Campingpladser

Fortelte

Teltvogne

med

GRATIS magasinet

Tag magasinet

Tag

Fortelte

Nyheder

Autocampere

Telte

Campingvogne

GRATIS

de typer om Læs Alkove, Heforskellige autocampere: Liner Kassevogn, Delintegreret, lintegreret, Autocampere

Telte

Telte

Campingvogne

Tag magasinet

Tag

Campingpladser

Teltvogne

k

e feriTelte ing mp .dk

nr. 55

til dig

og

din

familie

o 100 Temp ede Guid re ingtu camp fra Nyt e ndler

ie ingfer

ny ca mp ist

bedste

.dk

familie

decamp 2 blai ét Januar

2017

# Blad

nr. 54

bedste

til dig

og din

auto cam pern yt .dk

Det

Januar 2017

54 # Blad nr.

og din

Campingudstillinger: København, og Herning

Det bedste

2017

#

Blad

Januar

Det

nr.

54

til

dig

og

din

til dig

2 blade i ét

Tag med

Costa Brava

familie

Kompressorkøleskab

Ulveskansen,

Campingpladser

GRATIS Tag

med

magasinet

Campingpladser

Teltvogne

Fortelte

Nyheder

Autocampere

Düsseldorf

din

GRATIS

Tag magasinet med

Teltvogne

Fortelte

Autocampere

fra

Alsace

Campingvogne

2017 GRATIS

bedste

autocamper

Tag

.dk

Tag

Nordlystur med

i ét

til børnefamilien Køjevogne

familie

vinterhalvåret Fortelte

og din

familie

de typer e: om Alkove, t, HeLæs Liner forskellige autocamper Kassevogn, Autocampere Delintegrere lintegreret,

Campingpladser

nr.

dig

Tag

2017

#

bedste

til

55

og

din

Telte

Campingvogne

GRATIS

med

Tag

magasinet

Campingpladser

gvogne Campin Teltvogne

Fortelte

pere Autocam

GRATIS Tag magasinet

Fortelte

med

r gpladse e Campin Teltvogn

S ATI GR inet

Tag

Auto camp

.dk .dk

Nordlystur med

i ét

til børnefamilien Køjevogne

familie

og din

vinterhalvåret Fortelte

2 blade

med

54

til

nr.

til dig

magasinet

# Blad

GRATIS

2017

Tag

Januar

Det

bedste

i ét

Campingpladser

campingferie

2 blade

Teltvogne

fra

Fortelte

Nyheder

Autocampere

Costa Brava

Telte

Campingvogne

Düsseldorf

Campingudstillinger: Odense København, og Herning

familie

.dk

Tag

Nordlystur med

og din

Guidede campingture: Ulveskansen, Nordlysturen,

Telte

med

magas

IS GRAT

Cam ping vogn e

Det

nr. 54

til børnefamilien Køjevogne

familie

til dig

vinterhalvåret Fortelte

og din

med

2 bla i ét de auto

54

til

nr.

til dig

magasinet

# Blad

GRATIS

2017

Tag

bedste

Januar

Campingpladser

med

i ét

Teltvogne

GRATIS

Tag magasinet

# Blad

Campingpladser

Teltvogne

fra

Det

i ét

2 blade # Blad nr. 54

2017

magasinet

de typer e: om Alkove, t, HeLæs Liner forskellige autocamper Kassevogn, Autocampere Delintegrere lintegreret, Fortelte

campingferie

med

Tag

Autocampere

Campingvogne

Autocampere

Telte

GRATIS

Fortelte

Düsseldorf

Det bedste til dig og din familie

Januar

fra

Nyheder

Januar 2017

2 blade

Det bedste

modeller

en

Lej

Alsace

autocampernyt .dk

Marts

yt

.dk

Det

familie

din

og

2017

.dk

autocamper

Kompressorkøleskab

Lej en Nyheder Düsseldorfautocamper

i ét 2 blade

Fortelte Teltvogne Campingpladser

familie

Costa Brava

din

Campingvogne

og

Autocampere

dig

Telte

til

i ét

54

autocampernyt

2 blade

nr.

bedste

Kompressorkøleskab

Blad

Alsace

#

Det

Nyheder fra

2017

Januar

Telte

Blad

fra ger r ota Rep tillinge uds

dig

54

til

nr.

bedste

Blad

med

magasinet

Teltvogne

Rhinen

campin cam gferie pern #

Düsseldorf

2017

Campingpla dser

r Campingpladse

Fortelte

Campingvogne

Telte

Januar

Campingpladser

GRATIS

Campingvogne

Telte Telte

Nyheder

med

54

til

nr.

magasinet

til dig

GRATIS

Campingpladser

Teltvogne

Teltvogne

# Blad

magasinet

Campingvogne

Telte

fra

2017

med

Tag

Autocampere

Düsseldorf

i ét

GRATIS

Fortelte

Tag

bedste

2 blade

Nyheder

Fortelte

Det

fra

Alsace

Campingpladser

Kompressorkøleskab

Autocampere

campingferie

i ét 2 blade

Düsseldorf

Januar

Tag magasinet med

modeller Vintertest: Danmarks billigste campingvogn vinterfortelt Fortelte Teltvogne Isabella Autocampere

en

Lej

familie

Costa Brava

2 blade

din

Campingvogne

og

God cam til e råd pis nye cam Dan ma ter pinbilligs rks gvo te gn

dig

med

til

magasinet

54

autocampernyt

GRATIS

nr.

bedste

Tag

Blad

Campingpladser

Det

.dk

#

Det

Teltvogne

til

dig

og

Telte

Vintercamping

2017

Januar

Fortelte

54

Fortelte

til vinterhalvåret

fra

Nyheder

Düsseldorf

nr.

Guidede campingture: Nordlysturen, Rhinen

Køjevogne

til børnefamilien

en

Lej

autocamper

autocampernyt Telte Campingvogne

Blad

Nordlystur

.dk

familie

bedste

i ét 2 blade

#

forha

Odense

.dk

familie

campingferie

2 blade i ét

2017

Januar

Teltvogne

Cam ping plad ser

# Blad

Det

Teltvogne

GRATIS

Tag magasinet med

Fortelte

Teltv ogne

2017

Autocampere

Forte lte

Marts

Campingvogne

ere

eca ladt 2 b ié

Telte Campingvogne

Hent det gratis Campingferie.dk magasin i januar, marts, maj og oktober, hos din lokale campingforhandler.

ilie fam din

Autocampere

og dig

vinterfortelt

til

Vintercamping

56

Vintertest: Danmarks billigste campingvogn

d nr. Bla

magasin

et med

Fortelte

fra Repotager udstillinger

te ds t be De

Bridge walking

med

Campingvog ne Autocamper e Fortelte

.d Zarens fiskehytte Ishotellet gholder pin og m sommer e e rnt Caåbe kke ogn træ ingv Fordelsk GRAT lub m est Tag fra DK-C caamp magas IS Hyldobby inet med til H l me n Campingvog ne Autocampe am t gne votegreTeltvo r gre Fortel g å Campingpla 31 mpin ove dser ca ren Telte

7# j 201 Ma

Holland

med

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

Campingvogne

Düsseldorf fra Costa Brava

Telte

billigste campingvogn

til

Det

i ét

2 blade

Alsace

Campingpladser

Kompressorkøleskab

Teltvogne

campingferie

autocamper

2 blade i ét

100

2017 GRATIS

Vintertest:

familie

autocampernytDanmarks

Det

med

Campingpladser

med

Nordlysturen, Ulveskansen, Rhinen

Campingpladser

Teltvogne

Campingvogne

.dk

Januar

i ét 2 blade

magasinet

Teltvogne

GRATIS

Tag magasinet

Guidede ure campingt

Nyt fra re campteltvogn, ingvoforhandle autocamp gn, GRA er TIS Guidede campingture:

Fortelte

Costa Brava

familie

bedste

Isabella vinterfortelt

Campingudstillinger:

København, Odense og Herning

til børnefamilien

til vinterhalvåret

Nyheder fra

Düsseldorf

2 blade i ét

# Blad

Det

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

.dk

campingferie

2 blade ét

2017

Tempo

Fortelte

Vintertest: Danmarks billigste campingvogn

nr. 54 Januar 2017 # Blad

Januar

Italien

2 bladeautocamp

familie

ecampingferie yt 2 blad Telt, i ét

Isabella

Tag i belagt polyester 240 gr/m². Sider og front i 100% polyester 200 gr/m². Frontstykker og sidestykker er aftagelige. Den ene side har myggenet. Udvendige stropper og indvendig græskant. Stel: Stålstel Ø 25 mm. med power grips. Inkl. gardiner, hjul- og understykke, stormbånd, skruefri monteringsbeslag. Tilkøb: Stor og lille udbygning og sovekabine.

Marts

i ét

rie ngfe campi

Marts 2017

Campingvogne

Pacifique er med sin dybde på 3 meter et rummeligt og velegnet rejsefortelt.

Danmark

2 bladenycampist

Telte

Fortelt ”Pacifique”

GRATIS CAMPINGMAGASIN

Te ca lt, au mpi teltv to ng og ca vo n, m gn pe r ,

fortelt

e telt Luft sgrill re ga pe Ny ne am vog toc Au ing re e amp mpe toca Lettjsec Au e re gn e Telt

t gasine Tag ma

elte Fort

e vogn Telt

med

ser plad ng mpi Ca

vo ng mpi Ca

Skal vi købe din

CAMPING Vi gi’r gerne VOGN en go’ pris i kontant handel

Modelfoto

3m

tr.

dy b

Ring og få en vejledende pris ! Vi kan også sælge den i kommissionssalg Køb dit nye fortelt nu...

OG FÅ Pacifique:

C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.

-20%

735-770 ........................... før 7.495,770-805 ........................... før 7.695,805-840 ........................... før 7.995,840-875 ........................... før 8.195,875-910 ........................... før 8.395,910-945 ........................... før 8.595,945-980 ........................... før 9.295,980-1015 .......................... før 9.495,1015-1050 ........................ før 9.695,1050-1090 ........................ før 9.895,1090-1130 ........................ før 9.995,-

RABAT

NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU

Vi henter gerne vognen på din adresse i hele landet, mod et mindre beløb.

5.996,6.156,6.396,6.556,6.716,6.876,7.436,7.596,7.756,7.916,7.996,-

Alle Pacifique priserne er inklusiv stel.

Lille udbygning inkl. sovekabine... før 3.395,- NU 2.716,Stor udbygning ....................... før 3.695,- NU 2.956,Sovekabine til stor udbygning ...... før 1.795,- NU 1.436,-

Køb forteltet hos din lokale forhandler. Se forhandlerlisten på www.campingagenten.dk Annoncer.indd 59

Vi har altid frisk kaffe på kanden

Funder Bakke 53 8600 Silkeborg Tlf. 86 825 826

19-05-2017 18:13:26


E ærer til camping R ✓ til foråret

autocamp.dk

Køb, salg og udlejning af autocampere

– din tilfredshed er vor styrke !

vognen 10 stk. G4 10 Watt pærer. Dvs. 100 Watt x 202 timer = 20.200 Watt timer. Sonic Axess / Sonic / Super Sonic Erstatter du pærerne • Moderne og aerodynamisk design giver lav vindmodstand kom og se vores 2008 modeller fra , og med LED G4 1 Watt (samme • Super Sonic - standard med radiatorvarme og vandbåren gulvvarme, Al-Ko chassis, dobbelt bund samt sølvlakering • Bekvemme og funktionelle senge sender dig direkte i drømmeverden lysudbytte) bliver forbruget i samt et stort udvalg af brugte autocamper i vores • Hjørnekøkkenet er praktisk indrettet så alt det nødvendige er inden for rækkevidde stedet 10 Watt x 202 timer = 1.700 m² store opvarmede udstilling. • Rummeligt badeværelse indrettet med afsætteplads til alt det nødvendige og med en stor separat bruseniche 2.020 Watt timer. Det giver en E14 Sokkel besparelse om åretE27 på 18.180 www.dwt-telte.dk Altid 50 nye og brugte Sokkel Autocampere på lager. Watt timer eller 181,8 KW x Sonic1000 m² topmoderne værksted for 3 kr. (som svarer til campingautocampere og campingvogne Fra kr. 799.980 pladsernes pris) = besparelse Vi er specialister i: • Karosseri reparationer, på 545 kr. pr. år. af alle fabrikater Udover besparelsen via for• Forsikringsskader HOBBY 600/700 • Gas testcenter brug har nogle af de nye LED • Montage af ekstraudstyr (solceller - sat-anlæg pærer både sjove og brugbare Anhængertræk) G9 Sokkel funktioner. Et eksempel er LED • Renovering indbo og polster pæren medGU10 dimming, hvor Professionel reparationsSokkel og serviceværksted lysfarven ændres i takt med TERRESTRA HOBBY ALKOVE dimmingsgrad. Ved fuld styrke • Se vores udvalg i nyere giver pæren et hvidt lys, men udlejningsvogne. farven bliver varmere desto • Professionel serviceorienteret mere lyset dæmpes. kundebetjening. Find LED-pærerne fra Ver• Altid stort udvalg af brugte der mangle luft, eller bare et lidt Systemet kan også udbygges camper. HOBBY T KARMANN batim dit lokale campingTango 300 til helårscampister lavere dæktryk i ethos af bilens eller med en forstærker, hvis vognKom ogkvalitets oplev de nye 2014 modeller, center indenfor kort tid. autocamperens dæk. toget er særligt lang eller der er eller se mere på www.autocamp.dk/www.adria.dk

mit telt

✓ til sommer

AUTOCAMPER SALG

✓ til efterår ✓ til vinter

TERRESTRA INTEGR. MODEL 2008

MODEL 2008

SYDHAVNENS TRUCK & AUTOVASK

MODEL 2008

DELINTERGRERET MODEL 2008

MODEL 2008

Med TMPS trådløs dæktryksmåling kan du nu blive advaret med alarm, hvis der er betydende afvigelser i dæktrykket. Den største risiko er et for lavt dæktryk. Langt de fleste dækskader sker, når trykket er for lavt, meget sjældent på grund af for højt dæktryk.

åbro

mpere

sen korrekt

0 cm under ksima-

som, n ehelt vores otorogns

adskillelse af meget metal der gør transmissionen dårlig.

Rent. Nemt. SYDHAVNENS Camping in wonderfulTRUCK Effektivt. Copenhagen

Der er penge at spare med rigtigt dæktryk:

Nem montage

Uanset hvilket type af system du vælger, er montagen meget nem. Monter monitoren hvor du ønsker den i kabinen, sæt strøm til, og monter sensorene på ventilerne på hjulet. Jepotech ApS i Vipperød er importør i Danmark, og de sælger til alle campingforhandlere. Se mere om dæktryksmålere på deres hjemmeside

& AUTOVASK

Rent. Nemt. Effektivt. www.nordkemi.dk

De gode og mest solgte i -lag r The Blue som dækker TMPSPlanet til ww.pb- eEuropa, mper.dk lige fra motorcykler til personog varebiler samt trailere (alm. Bådehavnsgade 44 trailere, campingvogne og 09,2450 København SV hestetrailere). Tiremoni Checkair systemer leveres samlet tilÅbningstider det enkelte køter Hverdage 8-18 utocamper.dkretøj. Det vil sige, at sensorer er kalibreret til monitoren. du LørdagHvis 8-14 senere ønsker at udbygge med nter.dk flere sensorer skal de bestilles til præcist din monitor

HAVNENS CK UTOVASK

A/S 1-2 08-03-2015 17:18:17

Forhandler af

For lavt dæktryk betyder højere brændstof forbrug. Der spildes dagligt i Europa millioner af liter Attractions brændstof Top på grund af for lavt www.jepotech.dk dæktryk. Little Mermaid Tivoli Gardens Lavt dæktryk The betyder at dækket Ring slides hurtigere end hvis dækog hør nærmere på tlf.: trykket er korrekt. SikkerhedSe – køretøjer med for 36 16 53 16 nærmeste forhandler på forhandler www.nordkemi.dk Se nærmeste på lavt dæktryk har ringere bremseog styre egenskaber.

TireMoni Checkair

DELINTERGRERET MODEL 2008

Christiania

Truckvask Tlf. 36 16 53 16 Busvask sta@stavask.dk Håndvask af personbil

Synsvask

Find os på Vask af autocamper www.stavask.dk

THULE OMNISTOR www.autocamp.dk Åbningstider: Hverdage: 8.00-16.30 og søndage: 11.00-15.00 6200 Afd. Øst: Gl. Holbæk Landevej 78, 4060 Kirke Såby, Tlf. 8745 0312

Importør af

SOMMERENS Fortelt, solsejl og markise i én håndevending CaMping Kawan Mitte Thule 6200 markisen er det perfekte match til din vogn. Markisen BILPAKKE bliver tagmonteret med specielt adapterbeslag, som sikrer en*korrekt Den moderne markise er den optimaleBIL ”forteltløsning” + 4 PERSONER + KAHYT

fra

1945,-

!

og stabil montering. Bestil din ferie til danskernes ferieland i nord allerede nu! 6200 markisen har et udtræk på totalt 250 HIRTSHALS-BERGEN cm og fås i op til 450 cm i længden. Til markisen leveres et bredt udvalg af tilbehør, herunder Truckvask læsider og -front samt komplette telte, hvis du ønsker den maksimaCamping Kawan Mitte er en nyere plads, le udnyttelse af markisen. anlagt i 2006, en plads der indeholder Bergen Busvask

tilb uD i2

0149200 som, Har du større behov end længder på 450 cm findes model

alt hvad du som gæst sætter pris på, vi kan tilbyde følgende: 100 m2 pladser med vand og afløb, 16 amp strøm, gode sanitære forhold, wellnes, saunaområde med finsk, infrarød, soft og dampsauna, indendørs svømmehal, samt udendørs svømmebad ( åben maj - Aug.) physioterapeut, fine legepladser med hoppepuder og hoppeborg, en plads der selv vil stille den mest kræsne gæst tilfreds.Som navnet siger, er pladsen beliggende midt mellem vestkysten og østkysten, kun et stenkast fra den Dansk/Tyske grænse,en og vej for bil + *Overfart Hirtshals-Bergen kun 20 km fra Flensborg bycentrum. 4 personer + indvendig kahyt + alle afgifter.

Se næ

Håndvask af personbil Nyhed!

Oslo

udover alle de mange finesser fra Thule 6200, er ekstra dyb.Langesund Den totale dybde er hele 300 cm. Thule 9200 leveresStavanger fraSynsvask 400Kristiansand cm og helt op til 600 cm længde. Thule 9200 kan desuden leveres med motorVask af autocamper Til medlemmer af ADAC/ANWB, styring, som styres via fjernbetjening.

Campingvognvask DCK og DCU medlemmer Hirtshals

Begge modeller leveres med hvidt hus og grå markisedug. Undervognsvask Thule 6200 400 cm excl. beslag har en ca. vejl. pris på: kr. 7.409,inkl. moms men ekskl. montering. 1 nat for 2 personer, pladsafgift,

Motorrumsvask Fælgerens Bilpleje Mystic Grey Lakforsegling kun Vi ser frem til at byde jer velkommen til Find din nærmeste forhandler på: Graffitirens CAMPING KAWAN MITTE www.camper.dk Camping KawanKabinerens Mitte affaldsgebyr incl. 5 Kwh. strøm

Begrænset antal pladser. Forbehold for trykfejl.

Vores værdier er baseret på at vores kunders behov er yderst vigtige. Hele vores team er dedikeret til at imødekomme disse behov. SomFarve: resultat, kommer en høj procentdel af vores forretning fra stamkunder.

Campingvognvask Undervognsvask Motorrumsvask Fælgerens Annoncer.indd Se nærmeste forhandlerBilpleje på www.nordkemi.dk 21:30:05 Annoncer.indd Lakforsegling Visit60 our website Annonce - Nordkemi.indd 1 22-02-2017 08:23:48 27-09-2014 00:20:12 copenhagen-motorhome-camp.com or hsfc.dk Annoncer.indd 73 Graffitirens 01-05-2014 20:52:54 03-03-2017 12:15:58

2 skarpe forårstilbud:

NYHED

Århusvej 10 (v/ afkørsel Låsby) · 8670 Låsby · Tlf. 70 25 43 00 · SØNDAG Afd. Vest: Århusvej 10 (v. afkørsel Låsby), 8670 Låsby, Tlf.KL. 874511.00-15.00 0312

Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Fjord Norge.

ditionel pære. er fra Verbatim nuværende ske krav og å strenge, at nde LED pærer markedet. stor fokus på sikkerhed g og kvalier et vigtigt trykket under et konkret befor campisten: rre r camperer 40 ket er året (80 dage) gers ferie (21 mt nnemsnitligt er luft ge, er mer om dagen ærke lysformers r, påindeholder et

ileren

PERFEKTE DIN EUROPAS MEST SOLGTE REJSEPARTNER

28

€ 18.60

Sonnenhügel 1, D.24994 Medelby www.camping-mitte.de info@camping-mitte.de 0045 (0) 4605 189 391

Annonce - Nordkemi.in

19-05-2017 17:50:21 Camping Cheque modtages hele året

01-05-2014 16:03:12

Se næ

12/10/10 11


Campingferie.dk 61

Tredobbelt guld til Webasto Læserne af tyske ”Auto Bild”, ”auto motor und sport” og ”Auto Zeitung” har kåret Webasto som det bedste brand indenfor bilvarmer branchen.

K

øbenhavn – 19 April 2017 – Trefoldig glæde hos Webasto, markedsleder indenfor tag-, cabriolet- og thermo løsninger. Læserne af tyske ”Auto Bild”, ”auto motor und sport” samt ”Auto Zeitung” har enstemmigt kåret Webasto som bedste brand, indenfor kategorien bilvarmer. “Anerkendelsen kommer fra tre af de største auto magasiner i Tyskland, hvor læserne klart og tydeligt er enige om, at Webasto er det bedste brand indenfor bilvarmer.” siger Henrik Jakobsen, Nordic Sales Director hos Webasto. “Når vi modtager ”Triple Crown”, viser det at vores kunder værdsætter vores konstante arbejde med, at forbedre alle vores produkter og services. Vores høje kvalitet på Thermo produkterne, giver maksimal komfort og skaber et behageligt klima.” Suveræn komfort og kvalitet betaler sig I Auto Bilds Forbruger Award, ”Bedste brand 2016/17”, var Webasto igen vinderen i kategorien bilvarmer. Auto Bild gennemførte et studie, omhandlende købsadfærd blandt deres læserer, for at udvælge de bedste brands i 13 kategorier. Med hele 77 procent,

Webasto.indd 61

stemte størstedelen af læserne på Webasto, som deres favorit indenfor klima og thermo løsninger (Auto Bild nr. 13/2017). For læserne af auto, motor und sport var beslutningen også klar. 70 procent af stemmerne gik til Webasto som ”Bedste Brand”. Dermed har Webasto nu vundet prisen i denne kategori, for elvte gang (auto motor und sport nr. 7/2017). Hvad mere? Webasto bærer nu også titlen som “Top Brand 2017”, i kategorien bilvarmer, i magasinet Auto Zeitung (nr. 8/2017). Stemmerne fra Auto Zeitungs læserer, er en tydelig bekræftelse på en stærk strategi hos markedslederen. “Det faktum at så mange læserer, placerer deres tillid hos os, viser at vores brand står for innovative produkter, den højeste kvalitet og overlegen komfort,” tilføjer Henrik Jakobsen. For Webasto, er disse awards et klart incitament, for fortsat at arbejde hårdt, for at forblive markedsleder. Det kræver et innovativt og teknologisk fokus, både på udviklingen og produktionen af nye karakteristiske komfort produkter, til fremtidens køretøjer.

17-05-2017 12:58:53

Campingferie Bladet 56 maj 2017  
Campingferie Bladet 56 maj 2017  
Advertisement