NX CAD Synchronous Technology eBook

Page 1NX

STUDENT EDITION Synchronous Technology e-book

T E P  D M www.camdivision.pl

e-book 3


NX

STUDENT EDITION Synchronous Technology e-book Wydawca: CAMdivision Sp. z o.o. Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia 55-330 Miękinia Błonie, ul. Sosnowa 10 tel.: +48 71 780 30 20 e-mail: redakcja@camdivision.pl www.camdivision.pl Projekt okładki, DTP, korekta: Studio Graficzne Stanisławski (maciej@cadblog.pl) Na okładkach i wewnątrz publikacji wykorzystano materiały graficzne Siemens Digital Industries Software.

Autorzy oraz Wydawca dołożyli wszelkich starań, by zawarte w opracowaniu informacje okazały się pomocne, były kompletne i sprawdzone pod względem merytorycznym. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw autorskich lub patentowych. Autorzy i Wydawca nie ponoszą także odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu.

Copyright © CAMdivision 2016/2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci, bez pisemnej zgody Wydawcy zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie opracowania na jakimkolwiek nośniku elektronicznym itp. narusza prawa autorskie. D-Cubed, Femap, Geolus, GO PLM, I-deas, Insight, JT, NX, Parasolid, Solid Edge, Teamcenter, Tecnomatix oraz Velocity Series są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Siemens Digital Industries Software lub podmiotów od niej zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nastran jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji National Aeronautics and Space Administration (NASA). Pozostałe występujące w niniejszej publikacji logo, znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe i znaki usług należą do ich właścicieli. 4 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Spis treści

Spis treści Synchronous Technology Rozdział 1 Wprowadzenie do Synchronous Technology ................................................................................... Rozdział 2 Move Face (Przesuń ściankę) ............................................................................................................. Rozdział 3 Pull Face (Wyciągnij ściankę) ............................................................................................................ Rozdział 4 Dimensions (Wymiary) ........................................................................................................................ 4.1. Linear Dimension (Wymiar liniowy) ....................................................................................... 4.2. Angular Dimension (Wymiar kątowy)..................................................................................... 4.3. Radial Dimension (Wymiar promieniowy) ............................................................................. Rozdział 5 Delete Face (Usuń ściankę).................................................................................................................. Rozdział 6 Replace Face (Zastąp ściankę)............................................................................................................ Rozdział 7 Detail Feature (Obróbka cech) ........................................................................................................... 7.1. Resize Blend (Edytuj zaokrąglenie)............................................................................................ 7.2. Label Notch Blend (Przypisz zaokrąglenie)............................................................................... 7.3. Reorder Blends (Przebuduj zaokrąglenia).................................................................................. 7.4. Resize Chamfer (Edytuj fazę) ..................................................................................................... 7.5. Label Chamfer (Przypisz fazę) ................................................................................................... Rozdział 8 Resize Face (Edytuj ściankę)............................................................................................................... Rozdział 9 Reuse (Powielanie)................................................................................................................................ 9.1. Copy Face (Kopiuj ściankę)........................................................................................................ 9.2. Cut Face (Wytnij ściankę) ........................................................................................................... 9.3. Paste Face (Wklej ściankę) ......................................................................................................... 9.4. Mirror Face (Lustro ścianki) ...................................................................................................... 9.5. Pattern Face (Szyk ze ścianek).................................................................................................... Rozdział 10 Relate (Relacje) .................................................................................................................................... 10.1. Make Coplanar (Umieść współpłaszczyznowo) ................................................................... 10.2. Make Coaxial (Umieść współosiowo)................................................................................... 10.3. Make Tangent (Umieść stycznie) ........................................................................................... 10.4. Make Symmetric (Umieść symetrycznie) ............................................................................. 10.5. Make Parallel (Umieść równolegle)....................................................................................... 10.6. Make Perpendicular (Umieść prostopadle)............................................................................ 10.7. Make Offset (Utwórz odsunięcie) .......................................................................................... Rozdział 11 Offset Region (Odsuń region) ............................................................................................................. www.camdivision.pl

11 13 14 28 28 31 34 37 42 47 47 49 50 52 53 56 58 58 60 62 64 66 73 73 75 76 77 78 79 81 83

NX e-book 5


Spis treści

Spis treści Rozdział 12 Shell (Cienkościenność)........................................................................................................................ 86 12.1. Shell Body (Obiekt cienkościenny)........................................................................................ 86 12.2. Shell Face (Region cienkościenny) ....................................................................................... 87 12.3. Change Shell Thickness (Zmień grubość obiektu)................................................................ 89 Rozdział 13 Group Face (Grupowanie ścianek) .................................................................................................... 89 Rozdział 14 Edit Cross Section (Edytuj przekrój) ................................................................................................ 91 Rozdział 15 Optimize (Optymalizuj) ...................................................................................................................... 94 15.1. Optimize Face (Optymalizuj ściankę).................................................................................... 94 15.2. Replace Blend (Zastąp zaokrąglenie)..................................................................................... 96 Rozdział 16 X-form (Kształt X) ............................................................................................................................... 99 Rozdział 17 I-form (Kształt I) .................................................................................................................................. 109 Rozdział 18 Move Edge (Przesuń krawędź)........................................................................................................... 115 Rozdział 19 Offset Edge (Odsunięcie krawędzi).................................................................................................... 118 Rozdział 20 Projektowanie szklanej butelki do perfum (ćwiczenie z modelowania)....................................... 121 I. Rozpoczęcie projektu, ustawienie tolerancji modelowania ........................................................ 121 II. Tworzenie pomocniczej bryły .................................................................................................... 121 III. Tworzenie powierzchni kształtowej butelki ............................................................................. 123 IV. Modelowanie dolnej powierzchni butelki ................................................................................. 124 V. Szyk powierzchni i zamiana powierzchni na bryłę ................................................................... 126 VI. Operacje wykańczające denko ................................................................................................. 128 VII. Modelowanie szyjki butelki .................................................................................................... 130 VIII. Wykonanie standardowego gwintu ....................................................................................... 131 IX. Szybka wizualizacja produktu................................................................................................... 133 Rozdział 21 Projektowanie butelki PET (ćwiczenie z modelowania)................................................................ 135 I. Rozpoczęcie projektu ................................................................................................................... 135 II. Tworzenie kształtu obrotowego denka ...................................................................................... 135 III. Tworzenie poprzecznych wcięć w denku ................................................................................. 138 IV. Rysowanie części łączących denko z szyjką ............................................................................ 140 V. Modelowanie liścia ozdobnego na płaszczyźnie ....................................................................... 141 VI. Przenoszenie liścia na ścianki butelki ...................................................................................... 143 VII. Wstawianie nietypowego kształtu na powierzchnię obrotową z użyciem Realize Shape ... 146 VIII. Wstawianie dodatkowego wzoru w okolicy szyjki butelki .................................................. 150 IX. Dodawanie dwóch końcowych wzorów ozdobnych ............................................................... 152 X. Wizualizacja kształtu .................................................................................................................. 154 6 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Od wydawcy

NX

STUDENT EDITION Synchronous Technology

e-book

Od wydawcy CAMdivision Sp. z o.o. jest największym partnerem handlowym SIEMENS Digital Industries Software (producenta NX) w Polsce. Od 12 lat wdraża z powodzeniem na polskim rynku rozwiązania CAx/PLM w oparciu o NX CAD/CAE/CAM i Teamcenter. Ponadto jest liderem rynku pod względem ilości wdrożonych licencji NX CAD/CAM, NX CAM Robotics i specjalizowanych aplikacji NX Mold, NX Progressive oraz PCM Tool Costing. Wdrożyliśmy już pierwsze w Polsce licencje NX CAM Additive Manufacturing do druku 3D tworzyw sztucznych i metalu. W marcu 2020 roku SIEMENS rozpoczął akcję marketingową związaną z NX Student Edition. CAMdivision uzupełnia tę ofertę o profesjonalne materiały szkoleniowe do NX CAD i NX CAM w formie bezpłatnych ebooków i cykli webinariów szkoleniowych.

NX Student Edition for Everyone? NX Student Edition to specjalna wersja edukacyjna pakietu NX CAD/CAM (oparta o NX1911), która służy do samodzielnej nauki tego oprogramowania w warunkach domowych. Jest przeznaczona zarówno dla studentów jaki pracowników firm komercyjnych. Instalacja w firmie komercyjnej jest niedozwolona. NX Learning Edition to nazwa własna programu NX, jaka ukaże się nam po instalacji.

Jakie możliwości ma NX Student Edition? W NX Student Edition nie ma dostępu do wszystkich modułów komercyjnej wersji, nie mniej jednak ma bardzo duże możliwości i posiada: • kompleksowe narzędzia do projektowania 3D, w tym modelowanie bryłowe, powierzchniowe i synchroniczne oraz Drafting 2D, • pełny zestaw narzędzi do programowania CAM, umożliwiający tworzenie operacji dla frezarek 3-, 5-osiowych, tokarek i wycinarek drutowych • zaawansowane narzędzia do tworzenia powierzchni w modułach FreeForm Shape modeling & NX Realize Shape, analizy i wizualizacji, • obsługę formatu STL do druku 3D, • możliwość wczytywania plików z komercyjnej wersji NX.

Pozostałe informacje o NX Student Edition Ważne z punktu z punktu widzenia użytkownika informacje: • software działa do 30 września 2020, ale akcja ma być odnawiana, www.camdivision.pl

NX e-book 7


Od wydawcy

Rys. 1 NX jako nieodłączna część rozwiązania PLM • program posiada kilkanaście wersji językowych, w tym: polską, angielską, niemiecką… , które wgrywają się automatycznie przy pierwszej instalacji NX, • plików z NX Student Edition nie można otworzyć w komercyjnych wersjach NX, ale można w pakietach NX Academic, • przy wydruku i plotowaniu dodawany jest znak wodny, • w modułach CAM została zablokowana możliwość generowania kodu NC, • istnieje możliwość eksportu tylko do formatu STL, • program posiada możliwość importu formatów neutralnych: Parasolid, JT, STL oraz natywnych SolidWorks i Solid Edge.

Skąd pobrać NX Student Edition? NX Student Edition możma pobrać bezpośrednio z serwerów SIEMENS, po wypełnieniu ankiety na stronie: https://trials.sw.siemens.com/nx-student-edition/. Proces instalacji został dokładnie opisany w: • NX Student Edition for Everyone – webinarze na YouTube: https://youtu.be/jMrWtUVS_fg, • pliku CAMdivision – NX Student Edition – Webinar.pdf, który można pobrać ze strony http://nx-student-edition.pl, Aktualne informacje o NX Student Edition również można znaleźć pod adresem: http://nx-student-edition.pl.

FAQ 1. Czy można wczytywać pliki z wersji komercyjnej? Tak. 2. Na której wersji NX oparty jest NX Student Edition? NX 1911: czyli NX 1899 Release z grudnia 2019 z MU1911 Monthly Update z marca 2020. 3. Do kiedy działa licencja? Do 30 września 2020 i będzie odnowiona. 4. Czy pliki można zapisywać? Tak 5. Czy pracownik firmy komercyjnej może pobrać NX Student Edition? Tak 6. Czy NX Student Edition można instalować w firmie? Nie. Do testów w firmie polecamy bezpłatne wypożyczenie NX TRIAL, formularz dostępny na stronie https://www.camdivision.pl/pl/uslugi/wersje-testowe. 7. Czy działa SheetMetal i Drafting? Tak. 8 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Od wydawcy

Rys. 2 Wybrani użytkownicy oprogramowania Siemens PLM 8. Jakie formaty 3D można importować, a do jakich eksportować pliki? Import Parasolid, JT, Solid Edge, SolidWorks, STL. Eksport tylko STL 9. Czy można importować DWG/DXF? Nie. 10. Czy jest polska wersja językowa? Tak.

Czym jest NX? Oprogramowanie NX jest zintegrowanym rozwiązaniem CAD/CAM/CAE do obsługi projektowania produktów, analiz inżynierskich i produkcji, które pomaga w szybszym i bardziej efektywnym dostarczaniu lepszych produktów. Oferuje dostęp do innowacyjnych technik – Synchronous Technology, Realize Shape i Convergent Modeling – które umożliwiają błyskawiczne modelowanie, edycję wirtualnych modeli, również skanowanych. NX oferuje najważniejsze funkcje umożliwiające szybkie, efektywne i elastyczne opracowywanie produktów.

Blog o NX (www.nxcad.pl) Zachęcamy wszystkich do korzystania z bazy wiedzy, która gromadzona jest na blogu dedykowanym NX. Znajdą tam Państwo wiele praktycznych porad technicznych i informacji dotyczących poszczególnych zagadnień z dziedzin CAD/CAM/CAE.

Zasady korzystania z bezpłatnego e-booka Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, dla obecnych i potencjalnych użytkowników systemu NX CAD i NX CAM oraz użytkowników innych systemów CAD/CAM pragnących poznać podstawy pracy w jego środowisku, a zwłaszcza Technologii Synchronicznej. Ideą wydawcy jest zachęcenie użytkowników do samokształcenia, przynajmniej w zakresie wiedzy prezentowanej na łamach rzeczonej publikacji. W związku z tym ograniczeniem, aby legalnie wykorzystywać e-book w firmie komercyjnej lub instytucji edukacyjnej, należy zgłosić ten zamiar wydawcy – firmie CAMdivision Sp. z o.o. telefonicznie pod nr telefonu (71) 780 30 20 lub przesłać powiadomienie na adres e-mail: ebooks@camdivison.pl, pamiętając jednocześnie o tym, iż nie może być on wykorzystywany do prowadzenia zorganizowanych kursów i szkoleń (płatnych lub bezpłatnych) bez otrzymania pisemnej zgody CAMdivision Sp. z o.o. (z wyjątkiem bezpłatnych wykładów kursowych na uczelniach; w tym przypadku wystarczy samo zgłoszenie). Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres redakcja@camdivison.pl Życzmy przyjemnej pracy! Zespół CAMdivision Sp z o.o. www.camdivision.pl

NX e-book 9


10 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2019


Rozdział 1

1

Rozdział 1

Wprowadzenie do Synchronous Technology

Od Direct Modeling do Synchronous Technology SIEMENS po przejęciu UGS (w maju 2007 roku) zaczął mocno rozwijać technikę edycji i budowy modeli na bazie istniejącej już we wcześniejszych wersjach NX operacji Direct Modeling. Tak właśnie powstała całkowicie nowatorska w systemach wyższego rzędu Synchronous Technology.

1.1. Widok Menu Synchronous Modeling i okno Nawigatora części. Widoczna historia operacji wykorzystanych przy budowie modelu... www.camdivision.pl

NX e-book 11


Rozdział 1

Synchronous Technology Słowo „Synchronous” nie odnosi się do procesu modelowania, ale raczej do synchronicznego solwera. Solwer jest algorytmem komputerowym, który rozwiązuje grupę równań matematycznych. Każdy program CAD, który obsługuje tworzenie i edycję operacji (feature), ma ukryty swój solwer bardzo głęboko w kodzie. Sekwencyjne solwery są najstarszymi, sprawdzonymi i zarazem najczęściej spotykanymi, posiadają jednak narzucone zależności dotyczące kolejności wykonywania działań. Zmiana pierwszej operacji pociąga za sobą przeliczanie wszystkich po kolei aż do ostatniej operacji, co często jest długotrwałym procesem i nie zawsze kończy się powodzeniem. Symultaniczne solwery wprowadzają możliwość równoczesnego rozwiązywania równań, co umożliwia dodatkowo analizę relacji z innymi elementami w ramach jednej operacji. Synchroniczny solwer przy dokonywaniu zmian kształtu części analizuje, wychwytuje i zachowuje relacje/powiązania (istniejące lub narzucone), jakie występują między elementami lub poszczególnymi powierzchniami w całym modelu części. Umożliwia to szybką edycję kształtu w czasie rzeczywistym bez długotrwałych obliczeń. Synchronous Technology to przełomowa, niezwykła technika modelowania, która obejmuje także możliwość edycji nieparametrycznych plików pochodzących z innych systemów CAD (multi-CAD) wczytanych przez formaty pośrednie np. IGES, PARASOLID, ACIS, STEP lub bezpośrednie np. CATIA V4 (*.exp, *.model), CATIA V5 (*.CATpart, *.CATproduct), Solid Edge (*.par, *.asm, *psm), SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm), PTC Creo (*.prt, *.asm)...

12 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 2

2

Rozdział 2

Move Face (Przesuń ściankę)

Polecenie Move Face (Przesuń ściankę) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Move Face.

Rys. 2.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym poleceniem Move Face (Przesuń ściankę)

Polecenie Move Face (Przesuń ściankę) służy do zmiany położenia ścianek. Umożliwia szybką edycję modelu, bez konieczności ingerowania we wcześniejsze etapy modelowania (historię modelowania). Zapobiega to długiemu przeliczaniu operacji przy skomplikowanych modelach oraz zmianom na kolejnych operacjach. Polecenie umożliwia zmianę części wykonanych w NX oraz nieparametrycznych modeli zaimportowanych z innego środowiska CAD. Do najważniejszych zalet polecenia należy: • asocjatywna zmiana jednej ścianki lub całego zespołu ścianek (operacja jest zapisywana w drzewie operacji (Part Navigator), • zachowanie relacji występujących z sąsiednimi ściankami (np. styczność do promieni), • przesuwanie całych brył w celu zmiany ich położenia, bez konieczności edytowania poprzednich operacji, • możliwość edytowania ścianek w poszczególnych częściach (w kontekście złożenia), bez konieczności aktywowania części, na której jest ona wprowadzana (opcja dostępna dla brył będących w trybie modelowania bez historii (History-Free)), • automatyczne wyszukiwanie ścianek o takich samych własnościach (np. zaznaczając ściankę walcową do przesunięcia, zostaną wykryje wszystkie ścianki o tej samej średnicy, jeśli takie istnieją, lub ścianki współosiowe, symetryczne itd.). www.camdivision.pl

NX e-book 13


Rozdział 2

Okno Polecenia

Rys. 2.2

Grupa Face (Ścianka) Zawiera narzędzie Select Face (Wskaż ściankę) służące do wskazania ścianek, które będą przesuwane. Dodatkowo posiada trzy zakładki: • Results (Wyniki) – wyświetla cechy wspólne, jakie zostały odnalezione na wskazanej bryle. Należy pamiętać, że program wyszuka ścianki tylko wtedy, gdy w zakładce Settings (Ustawienia) został zaznaczony filtr Use Face Finder (Wyszukaj relacje). Na poniższym rysunku znajduje się przykładowe wyszukanie podobnych ścianek (rys. 2.3),

Rys. 2.3

• Settings (Ustawienia) – umożliwia dokładnie sprecyzowanie własności, po których program będzie wyszukiwał ścianki podczas zaznaczania. W przypadku zaznaczenia np. opcji Select Coaxial (Wybierz współosiowe), wskazując jedną ściankę zostaną automatycznie zaznaczone wszystkie współosiowe ścianki do wskazanej, • Reference (Odniesienie) – pozwala na wybranie układu współrzędnych, względem którego będzie wykonywany ruch. Grupa Transform (Przekształć) Umożliwia określenie wartości i parametrów ruchu. Motion (Ruch) Posiada szereg strategii przeliczania wartości przesunięcia ścianki. Każdą strategię można wybrać z rozwijalnej listy. Dostępne są następujące typy przesunięć: 14 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 2

• Distance-Angle (Odległość-kąt) – przesuwa i dodatkowo pozwala na wykonanie obrotu modyfikowanej ścianki (rys. 2.4),

Rys. 2.4

• Distance (Odległość) – przesuwa ścianki względem wskazanego wektora (rys. 2.5),

Rys. 2.5

• Angle (Kąt) – obraca ścianki dookoła wskazanej osi obrotu (rys. 2.6),

Rys. 2.6

• Distance between Points (Odległość między punktami) – oblicza odległości między dwoma punktami. Następnie od otrzymanej wartości wykonuje przesunięcia. Definiowanie odbywa się przez wskazanie punktu bazowego (rys. 2.7 a), a następnie punktu, do którego będzie wykonany pomiar (rys. 2.7 b). W ostatnim kroku należy wskazać wektor pomiaru (rys. 2.7 c),

Rys. 2.7 www.camdivision.pl

NX e-book 15


Część II • Rozdział 2

• Radial Distance (Odległość promieniowa) – określa dystans wykorzystując częściowo współrzędne radialne. Użytkownik definiuje oś, do której przesunięcie będzie prostopadłe (rys. 2.8 a). Następnie dwa punkty określające wektor przesunięcia (rys. 2.8 a, b). W celu wykonania ruchu należy do automatycznie obliczonego parametru w polu Distance (Odległość) dodać lub odjąć wartość przesunięcia (rys. 2.8),

Rys. 2.8

• Point to Point (Punkt do Punktu) – przesunięcie odbywa się z punktu do punktu. W pierwszej kolejności definiowany jest punkt początkowy (rys. 2.9 a), następnie punkt docelowy (rys. 2.9 b),

Rys. 2.9

• Rotate by Tree Points (Obrót wg trzech punktów) – obrót dookoła osi, której kąt obrotu jest automatycznie wyznaczany na podstawie trzech punktów. W pierwszej kolejności należy zdefiniować kierunek osi obrotu (rys. 2.10 a), a następnie punkt, przez który ona przechodzi (rys. 2.10 b). W ostatnim etapie definiowania należy wskazać punkt startu (rys. 2.10 c) i punkt końca (rys. 2.10 d),

Rys. 2.10

• Align Axis to Vector (Wyrównaj oś do wektora) – wyrównanie do wskazanego wektora. W pierwszej kolejności należy zdefiniować wektor na krawędzi, która będzie przesuwana (rys. 2.11 a). Następnie punkt, w którym będą przecinać się wektory (rys. 2.11 c) – punkt nie będzie zmieniał swojej pozycji, jest to punkt zerowy – oraz krawędź docelową, do której wyrównywana jest ścianka (rys. 2.11 b), 16 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 2

Rys. 2.11

• CSYS to CSYS – metoda przesuwania nakładająca na siebie dwa układy współrzędnych. Użytkownik definiuje układ współrzędnych, od którego będzie wykonywane przesunięcie. Następnie układ docelowy. Układy współrzędnych można zdefiniować wskazując kolejno trzy punkty (pierwszy układ zdefiniowany przez wskazanie punktów a, b, c, natomiast drugi przez wskazanie punktów d, e, f (rys. 2.12). Po zdefiniowaniu dwóch układów pierwszy jest nakładany na drugi,

Rys. 2.12

• Dynamic (Dynamicznie) – umożliwia dynamiczne przesuwanie ścianek w różnych kierunkach. Typ dostępny dla modeli w trybie bez historii History-Free Mode (Tryb bez historii) – rys. 2.13,

Rys. 2.13 www.camdivision.pl

NX e-book 17


Część II • Rozdział 2

• Delta XYZ – strategia przesuwania umożliwia przypisanie przemieszczenia w osi X, Y i Z. W zależności od wybranego ruchu dostępne są narzędzia definiujące wektory, punkty i układy współrzędnych. Distance (Odległość) Parametr określa wartość przesunięcia. Angle (Kąt) Parametr określa kąt obrotu. Grupa Settings (Ustawienia) Move Behavior (Wyniki operacji) Pozwala na wybranie rodzaju tworzonej operacji. Dostępne są dwa rodzaje: • Move and Adapt (Przesuń i dostosuj) – przesuwa ścianki i po zmianie położenie wkleja w nowe miejsce, • Cut and Paste (Wytnij i wklej) – przesuwa ścianki i pozwala na ich wycięcie z bryły. Overflow Behavior Umożliwia wybór strategii dociągania ścianek w przypadku, gdy przesuwany obiekt wychodzi za granice ścianki, na której leży. Dostępne są następujące strategie zakończenia: • Automatic (Automatycznie) – automatyczny dobór zakończenia na podstawie poniższych trzech opcji, • Extend Change Face (Wydłuż aktywną ściankę) – wydłuża ściankę przez cały model, na którym leży (rys. 2.14 a), • Extend Incident Face (Wydłuż boczną ściankę) – przycina ściankę przesuwaną według granicy (końca detalu) (rys. 2.14 b), • Extend Cap Face (Wydłuż kopułę ścianki) – przesuwa ścinaki poza obszar, na którym leżą, bez dociągania do podstawy (rys. 2.14 c).

Rys. 2.14

Step Face (Krok ścianki) Pozwala na wybór jednego z dwóch rozwiązań przesunięcia ścianki (opcje wykorzystywane tylko w szczególnych przypadkach): • None (Brak) – brak wyciągnięcia ścianek, • Extend Neighbors as Smooth Edge (Wydłuż sąsiednie do równej ścianki) – tworzy nowe wyciągnięcie z krawędzi przynależnych do ścianki, której nie można przesunąć. Na poniższym rysunku zostało wykonane przesunięcie górnej ścianki i przynależnych promieni. Jeden z promieni nie może być przesunięty, dlatego też pozostaje w oznaczonej pozycji (rys. 2.15 b). 18 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 2

Rys. 2.15

Heal (Zszyj) Opcja dostępna, gdy Move Behavior (Wyniki operacji) jest ustawione na Cut and Paste (Wytnij i wklej). Przy odznaczonej opcji, przesuwając dowolną ściankę można ją rozdzielić z modelem (rys. 2.16 b). Model zostaje zmieniony na obiekt powierzchniowy. Przy zaznaczonej opcji wskazane ścianki zostają oddzielone od modelu. Dzięki automatycznemu zaślepieniu przerwy po oddzieleniu ścianek (rys. 2.16 c), model pozostaje bryłą.

Rys. 2.16

Paste (Wklej) Opcja umożliwia wklejenie kopiowanej ścianki. Przykład 1 Celem ćwiczenia jest przesunięcie naby o 10 mm w kierunku osi X. 1. Przed otwarciem pliku wyłącz opcje podświetlania graficznego operacji wybierając z Menu: Preferences → Selection i odznaczając opcję Highlight Original (Wyróżnij oryginalne). Pozwoli to na uniknięcie efektu automatycznego podświetlenia bryły w przypadku importu pliku parasolid. Ustawienie jest zapisane globalnie i nie trzeba go powtarzać dla następnych ćwiczeń. 2. Z górnego menu wybierz Open (Otwórz) i otwórz plik: …/synchronous_modeling/synchronous_ 3D /p_1/move_face_1.x_t. Na ekranie pojawi się model, jak niżej (rys. 2.17).

Rys. 2.17 www.camdivision.pl

NX e-book 19


Część II • Rozdział 2

Uwaga! Pamiętaj, że domyślnie plik będzie niewidoczny w oknie otwierania, dopóki nie zostanie zmienione rozszerzenie z prt na x_t w dolnej części okna Open (Otwórz). 3. Przejdź do środowiska modelowania wybierając File → Modeling (Ctrl+M). 4. Wybierz polecenie Move Face (Przesuń ściankę) i w polu Motion (Ruch) ustaw Distance-Angle (Odległość-kąt). 5. Wskaż zewnętrzną powierzchnie walcową jednej naby (rys. 2.18 a) i w zakładce Results (Wyniki) zaznacz opcje, jak niżej (rys. 2.18). Program zaznaczy wszystkie ścianki współosiowe i symetryczne.

Rys. 2.18

6. Przytrzymaj LPM na grocie strzałki (rys. 2.18 b) i przeciągnij w kierunku osi –XC (rys. 2.18 b), lub w polu Distance (Odległość) wpisz -5. Zwróć uwagę na adaptację promienia przy łączeniu naby z podłożem (rys. 2.20 a). 7. Zatwierdź zmianę przez Apply (Zastosuj).

Rys. 2.19

8. Zmień Motion (Ruch) na Distance (Odległość) i wskaż ścianki na obwodzie modelu (rys. 2.19 b). 9. Zmień wektor przesunięcia w narzędziu Specify Distance Vector (Określ wektor), wybierając z rozwijalnej listy oś -ZC. 10. W polu Distance (Odległość) wpisz wartość 20. Program wydłuży ścianki boczne o 20 mm. 11. Zapisz i zamknij plik. Przykład 2 Celem ćwiczenia jest wykonanie zmiany na części zaimportowanej w formacie Parasolid, według rysunku płaskiego (rys. 2.20). Na rysunku zostały naniesione tylko te wymiary, które uległy zmianie. Zmiany będą wykonywane według oznaczeń od a do d. 20 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 2

Rys. 2.20

Otwórz plik …/synchronous_modeling/Synchronous_3D/p_2/move_face_2.x_t i przejdź do środowiska modelowania. Na ekranie pojawi się plik, jak niżej (rys. 2.21 a), który po przeprowadzeniu kilku operacji będzie wyglądał jak na rysunku 2.21 b.

Rys. 2.21

1. Wybierz polecenie Move Face (Przesuń ściankę) i zaznacz boczną ściankę, do której jest zmierzony wymiar 200 (rys. 2.20). Wpisz wartość przesunięcia w polu Distance (Odległość) równą 50. Zauważ, że program zmienia fazę. W celu zachowania wielkości fazy zaznacz ją oraz ściankę przednią (rys. 2.22).

Rys. 2.22 www.camdivision.pl

NX e-book 21


Część II • Rozdział 2

2. Zatwierdź polecenie przez Apply (Zastosuj). W analogiczny sposób wykonaj przesunięcie ścianki położonej symetrycznie do ostatnio przesuwanej, w celu uzyskania wymiaru 200. 3. Ustaw widok detalu z góry i zmień sposób zaznaczania ścianek na lasso (patrz pasek filtrów) (rys. 2.23 a).

Rys. 2.23

4. Obrysuj fragment, trzymając wciśnięty LPM (rys. 2.21 b). 5. Po zaznaczeniu ścianek do obrotu zmień Motion (Ruch) na Angle (Kąt) i zdefiniuj wektor oraz punkt obrotu, jak niżej (rys. 2.24). Punkt obrotu leży w osi otworu.

Rys. 2.24

6. Wprowadź kąt obrotu w polu Angle (Kąt) równy 90°. 7. Postępując analogicznie jak poprzednio obróć o kąt 20° wybranie, wskazując ścianki, wektor i punkt (rys. 2.25).

Rys. 2.25

8. Zmień rozstaw otworów, przesuwając je do środka po 20 mm każdy (rys. 2.26). 22 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 2

Rys. 2.26

9. W ostatnim kroku zmień położenie kątowe ścianek wskazując kolejno ścinaki wektor i punkt obrotu (rys. 2.27). 10. Wprowadź kąt obrotu w polu Angle (Kąt) równy 270°. 11. W polu Overflow Behavior w Settings (Ustawienia) wybierz opcję Extend Cap Face. 12. Zatwierdź operację. 13. Zapisz i zamknij plik.

Rys. 2.27

www.camdivision.pl

NX e-book 23


Część II • Rozdział 3

Rozdział 3

Pull Face (Wyciągnij ściankę)

3

Polecenie Pull Face (Wyciągnij ściankę) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Pull Face. Polecenie służy do wyciągania ścianek regionu (obszaru na zadaną wartość). Zachowuje relacje między sąsiednimi ściankami. Jest bliźniaczym poleceniem do Move Face z tą różnicą, że ma możliwość tworzenia nowych segmentów, które są automatycznie dodawane lub odejmowane od bryły.

Rys. 3.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym polecaniem Pull Face (Wyciągnij ściankę)

Okno operacji

Rys. 3.2

Grupa Face (Ścianka) Zawiera narzędzie Select Face (Wskaż ściankę) umożliwiające wskazanie ścianki do wyciągnięcia. 24 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 3

Grupa Transform (Przekształć) Zawiera narzędzia umożliwiające zdefiniowanie kierunku i wartość przemieszczenia (Distance, Distance between Points, Radial Distance, Point to Point). Grupa szerzej jest opisana w poleceniu Move Face (Przesuń ściankę) – patrz Część II, rozdział 2.

Przykład 3 Celem ćwiczenia jest wyciągnięcie ścianki bez pochylenia i wprowadzenie stopnia na podstawie modelu (rys. 3.3).

Rys. 3.3

Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_3/pull_face.x_t i przejdź do środowiska modelowania. 1. Uruchom polecenie Pull Face (Wyciągnij ściankę) i wskaż górną ściankę modelu (rys. 3.4 a). W polu Distance (Odległość) wpisz 10 i zatwierdź polecenie przez OK.

Rys. 3.4

2. Następnie wstaw płaszczyznę XC-ZC, wybierając polecenie Datum Plane (Płaszczyzna odniesienia). 3. Podziel górną ściankę modelu (rys. 3.4 a) poleceniem Divide Face (Podziel ściankę), wybierając z Menu: Insert → Trim → Divide Face. W pierwszym narzędziu wskaż ściankę, natomiast w drugim płaszczyznę. Na powierzchni zostanie stworzony ślad, który rozdziela podstawę na dwie niezależne ścianki. 4. Uruchom polecenie Pull Face (Wyciągnij ściankę) i wskaż jedną połówkę ścianki. Wyciągnij ją na wysokość 10 mm. 5. Zapisz i zamknij część. Przykład 4 Celem ćwiczenia jest wyciągnięcie ścianki o nieregularnych kształtach (rys. 3.5). Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_3/pull_face_2.prt. www.camdivision.pl

NX e-book 25


Część III • Rozdział 3

Rys. 3.5

1. Uruchom polecenie Pull Face (Wyciągnij ściankę) i zaznacz ścianki, jak niżej.

Rys. 3.6

2. W grupie Transform (Przekształć) wybierz kierunek przemieszczenia –ZC i określ wartość odsunięcia, wpisując 10 w polu Distance (Odległość). 3. Zatwierdź polecenie klikając OK. 4. Zapisz i zamknij plik.

26 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020Część II • Rozdział 4

Rozdział 4

Dimensions (Wymiary) 4.1. Linear Dimension (Wymiar liniowy)

4

Polecenie Linear Dimension (Wymiar liniowy) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Dimensions → Linear Dmension.

Rys. 4.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym poleceniem Linear Dimension (Wymiar liniowy)

Polecenie umożliwia wykonanie pomiaru między ściankami (krawędziami, wirtualnymi osiami) oraz jego modyfikację. Dzięki temu można wprowadzić wymiar docelowy np. szerokość żebra. Po wpisaniu wartości następuje przesunięcie ścianek na zadaną odległość. Okno operacji

Rys. 4.2 28 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 4

Grupa Origin (Początek) Select Origin Object (Określ obiekt bazowy) Narzędzie służy do wskazania krawędzi lub płaszczyzny, od której będzie wykonany pomiar. Wskazany obiekt zostaje nieruchomy. Grupa Measurement (Wymiar) Select Measurement (Wskaż obiekt do pomiaru) Narzędzie służy do wskazania krawędzi, która będzie przesuwana. Grupa Orientation (Orientacja) Direction (Kierunek) Wyświetla narzędzia wspomagające wybór kierunku pomiaru. Dostępne są dwie możliwości definiowania: • Orient Xpress – orientacja wymiaru na płaszczyźnie względem wskazanego wektora wyznaczonego na podstawie głównych kierunków. • Vector (Wektor) – orientacja wyznaczona względem wektora. Direction (Kierunek) Pozycja dostępna dla metody Orient Xpress. Określa kierunek pomiaru. Plane (Płaszczyzna) Określa płaszczyznę, na której pomiar się znajduje. Reference (Odniesienie) Pozycja dostępna dla metody Orient Xpress. Określa układ współrzędnych, względem którego jest wyznaczany wymiar oraz jego kierunek. Specify Vector (Określ wektor) Pozycja dostępna dla metody Vector (Wektor). Określa kierunek pomiaru. Grupa Location (Lokalizacja) Specify Location (Określ położenie) Definiuje położenie wymiaru na płaszczyźnie (nie ma wpływu na jego wartość). Face to Move (Ścianka do przesunięcia) Overflow Behawior (Opcje wydłużenia) Posiada identyczną funkcjonalność, jak grupa Face (Ścianka) w poleceniu Move Face (Przesuń ściankę). Lock Dimension (Zablokuj wymiar) Opcja dostępna w trybie pracy bez historii. Pozwala zachować wcześniej zmierzony wymiar w przypadku przesuwania ścianek z nim związanych. www.camdivision.pl

NX e-book 29


Część II • Rozdział 4

Grupa Distance (Odległość) Distance (Odległość) Wyświetla aktualny stan pomiaru i pozwala na jego korektę przez wpisanie docelowej wartości. Grupa Settings (Ustawienia) Grupa posiada identyczną funkcjonalność, jak grupa Face (Ścianka) w poleceniu Move Face (Przesuń ściankę). Przykład 5 Celem ćwiczenia jest zmiana długość elementu. Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_4/linear_dimension.x_t i przejdź do środowiska modelowania. 1. Uruchom polecenie Linear Dimension (Wymiar liniowy) i wskaż krawędź a (rys. 4.3).

Rys. 4.3

2. Zaznacz krawędź do przesunięcia (rys. 4.3 b). 3. Pogram wykona pomiar względem osi Y. Rozwiń zakładkę Orientation (Orientacja) i zmień Direction (Kierunek) na Vector (Wektor). 4. Wskaż krawędź (rys. 4.3 c). 5. Po wskazaniu krawędzi, kliknij LPM w dowolnym miejscu, aby wstawić wymiar. 6. W grupie Face To Move (Ścianka do przesunięcia) zaznacz opcję Coaxial (Współosiowo), która pozwoli na wykrycie współosiowych ścianek. 7. Kliknij na narzędzie Select Face (Wskaż ściankę) i wskaż pozostałe ścianki do przesunięcia (rys. 4.4 d, e).

Rys. 4.4

8. Następnie przytrzymaj polecenie (rys. 4.5). 30 NX Synchronous Technology e-book

LPM na strzałce (rys. 4.4 f) i przeciągnij na odległość -90. Zatwierdź © CAMdivision 2020


Rozdział 4

Rys. 4.5

9. Zapisz i zamknij plik.

4.2. Angular Dimension (Wymiar kątowy) Polecenie Angular Dimension (Wymiar kątowy) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Dimensions → Angular Dimension.

Rys. 4.6 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym poleceniem Angular Dimension (Wymiar kątowy)

Polecenie umożliwia wykonanie pomiaru kątowego i jego zmianę, poprzez wskazanie krawędzi, ścianek lub płaszczyzn. Podczas zmiany, ścianki przylegające do wskazanych także zostaną przesunięte. Okno operacji

Rys. 4.7 www.camdivision.pl

NX e-book 31


Część II • Rozdział 4

Grupa Origin (Początek) Specify Origin Object (Określ obiekt bazowy) Narzędzie służy do wskazania krawędzi, płaszczyzny lub ścianki bazowej, od której będzie wykonywany pomiar. Grupa Measurement (Wymiar) Specify Measurement Object (Wskaż obiekt do pomiaru) Narzędzie służy do wskazania krawędzi lub ścianki, która będzie przesuwana. Grupa Angle (Kąt) Angle (Kąt) Pokazuje wynik pomiaru i umożliwia wpisanie docelowej wartości. Alternate Angle (Kąt alternatywny) Opcja umożliwia zmianę sposobu mierzenia kąta. Pozostałe grupy posiadają analogiczną funkcjonalność, jak w poleceniu Linear Dimension (Wymiar liniowy) – patrz podpunkt 4.1. Przykład 6 Celem ćwiczenia jest zmiana położenia kątowego wskazanych ścianek. Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_5/angular_dimension.prt 1. Uruchom polecenie Angular Dimension (Wymiar kątowy) i wskaż powierzchnie bazową dla wymiaru kątowego (rys. 4.8 a). 2. Następnie wskaż krawędź (rys. 4.8 b).

Rys. 4.8

3. Przesuń kursor w miejsce, w którym zostanie wyświetlona wartość 29° i kliknij 32 NX Synchronous Technology e-book

LPM. © CAMdivision 2020


Rozdział 4

4. Przejdź do narzędzia Select Face (Wskaż ściankę) zlokalizowanego w grupie Face to Move (Ścianka do przesunięcia) i zaznacz wszystkie ścianki, jak niżej.

Rys. 4.9

5. Zmień wymiar na 20° i kliknij Enter na klawiaturze, aby uzyskać podgląd (rys. 4.10).

Rys. 4.10

6. Zatwierdź polecenie przez Apply (Zastosuj). 7. Wskaż płaską ściankę (rys. 4.11 a)

Rys. 4.11

8. Następnie zaznacz krawędź, jak wyżej (rys. 4.8 b). 9. Kliknij w miejscu wstawienia wymiaru (rys. 4.11). 10. Przejdź do grupy Face to Move (Ścianka do przesunięcia) i zaznacz pozostałe ścianki (rys. 4.10). 11. Zmień wymiar 135 na 125 i zatwierdź przez OK. Uzyskasz model jak niżej (rys. 4.12).

Rys. 4.12

12. Zapisz zmiany i zamknij plik. www.camdivision.pl

NX e-book 33


Część II • Rozdział 4

4.3. Radial Dimension (Wymiar Promieniowy) Polecenie Radial Dimension (Wymiar Promieniowy) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Dimensions → Radial Dimension.

Rys. 4.13 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym polecaniem Radial Dimension (Wymiar Promieniowy)

Polecenie umożliwia zmianę promienia (lub średnicy) ścianki walcowej lub sferycznej. Radial Dimension (Wymiar Promieniowy) można wybrać z paska Synchronous Modeling lub z górnego menu, wybierając: Insert → Synchronous Modeling → Dimensions → Radial Dimension. Okno operacji

Rys. 4.14

Grupa Size (Rozmiar) Radius (Promień) Opcja aktywuje pole umożliwiając wpisanie docelowego promienia. Diameter (Średnica) Opcja aktywuje pole umożliwiając wpisanie docelowej średnicy. Pozostałe grupy mają analogiczną funkcjonalność, jak w poleceniu Linear Dimension (Wymiar liniowy) – patrz podpunkt 4.1. 34 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 4

Przykład 7 Celem ćwiczenia jest zmiana średnicy oznaczonej ścianki. Otwórz plik …/synchronous_modeling/p_6/radial_dimension.prt 1. Uruchom polecenie Radial Dimension (Wymiar Promieniowy) i wskaż ściankę, jak niżej (rys. 4.15 a).

Rys. 4.15

2. Następnie w polu Radius (Promień) wpisz wartość promienia równą 10. 3. Operację powtórz analogicznie dla ścianki b (rys. 4.16), wpisując wartość 8.5 – w celu zachowania stałej grubości.

Rys.4.16

4. Po przeprowadzeniu powyższych czynności, otrzymamy model, jak niżej (rys. 4.17).

Rys. 4.17

5. Zapisz i zamknij plik.

www.camdivision.pl

NX e-book 35


Część II • Rozdział 5

36 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2019


Rozdział 5

5

Rozdział 5

Delete Face (Usuń ściankę)

Polecenie Delete Face (Usuń ściankę) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Delete Face.

Rys. 5.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym poleceniem Delete Face (Usuń ściankę)

Polecenie służy do usuwania geometrii, którą mogą być pojedyncze ścianki jak i grupy ścianek oraz otwory. W miejscu usuwanej ścianki pojawia się zaślepienie.

Rys. 5.2

Okno operacji

Rys. 5.3 www.camdivision.pl

NX e-book 37


Rozdział 6

Rozdział 6

Replace Face (Zastąp ściankę)

6

Polecenie Replace Face (Zastąp ściankę) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Replace Face.

Rys. 6.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym polecaniem Replace Face (Zastąp ściankę)

Polecenie umożliwia zamianę jednej ścianki na inną. Jest bardzo przydatne przy tworzeniu elektrod i szybkim modyfikowaniu prostej geometrii na bardziej zaawansowaną. Podstawowe możliwości polecenia: • zamiana ścianki lub powierzchni, • automatyczne przebudowanie zaokrągleń przynależnych do modyfikowanej ścianki, • wydłużenie lub skrócenie zmienianej ścianki, • odsunięcie ścianki modyfikowanej o zadaną wartość względem ścianki referencyjnej (ścianki, na którą zamieniamy). Okno operacji

Rys. 6.2 42 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 7

7

Rozdział 7

Detail Feature (Obróbka cech)

Grupę tworzą polecenia umożliwiające zachowanie pewnych własności, do których można zaliczyć utrzymanie stałego promienia, fazy, przebudowy promieni itd.

7.1 Resize Blend (Edytuj zaokrąglenie) Polecenie Resize Blend (Edytuj zaokrąglenie) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Detail Feature → Resize Blend.

Rys. 7.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym polecaniem Resize Blend (Edytuj zaokrąglenie)

Polecenie służy do zmiany wartości promienia zarówno przez wskazanie jednogo zaokrąglenia, jak i całej grupy. Okno operacji

Rys. 7.2 www.camdivision.pl

NX e-book 47


Rozdział 7

Rys. 7.16

Okno operacji

Rys. 7.17

Grupa Chamfer Face (Ścianki fazy) Zawiera narzędzie Select Face (Wskaż ściankę) służące do wskazania ścianki, która będzie rozpoznawana jako faza. Grupa Construction Faces (Ściany tworzące) Select Face 1/Select Face 2 (Wskaż ściankę 1/Wskaż ściankę 2) Narzędzia służą do wskazania ścianek, między którymi powstała faza. W większości przypadków nie trzeba ich definiować. Program automatycznie przypisuje je na podstawie wskazanej ścianki w grupie Chamfer Face (Ścianki fazy).

54 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020Rozdział 8

Rozdział 8

Resize Face (Edytuj ściankę)

8

Polecenie Resize Face (Edytuj ściankę) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Resize Face.

Rys. 8.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym poleceniem Resize Face (Edytuj ściankę)

Polecenie umożliwia zmianę średnicy powierzchni walcowej lub kulistej. Dodatkowo pozwala na zmianę kąta w przypadku brył stożkowych. Okno operacji

Rys. 8.2

Grupa Face (Ścianka) Grupa posiada analogiczną funkcjonalność, jak w poleceniu Move Face (Przesuń ściankę). 56 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 9

Rozdział 9

Reuse (Powielanie)

Grupę tworzą polecenia umożliwiające kopiowanie ścianek, przenoszenie itd.

9

9.1. Copy Face (Kopiuj ściankę) Polecenie Copy Face (Kopiuj ściankę) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Reuse → Copy Face.

Rys. 9.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym poleceniem Copy Face (Kopiuj ściankę)

Polecenie umożliwia skopiowanie jednej lub grupy ścianek i w zależności od sytuacji pozostawienie ich, jako obiekty powierzchniowe lub wklejenie do bryły, z której zostały pobrane. Okno operacji

Rys. 9.2 58 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 10

10

Rozdział 10

Relate (Relacje)

10.1. Make Coplanar (Umieść współpłaszczyznowo)

Polecenie Make Coplanar (Umieść współpłaszczyznowo) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Relate → Make Coplanar.

Rys. 10.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym poleceniem Make Coplanar (Umieść współpłaszczyznowo)

Polecenie służy do wyrównania jednej płaskiej ścianki do wskazanej ścianki lub płaszczyzny.

Okno operacji

Rys. 10.2 www.camdivision.pl

NX e-book 73


Rozdział 11

Rozdział 11

Offset Region (Odsuń region)

11

Polecenie Offset Region (Odsuń region) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Offset Region.

Rys. 11.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym polecaniem Offset Region (Odsuń region)

Polecenie umożliwia odsunięcie ścianki w kierunku normalnym (prostopadłym). Jest bliźniaczym poleceniem do Offset Face (Odsuń ściankę) z taką różnicą, że pozwala na odsunięcie fragmentu ścinaki, na której zostało wykonane przecięcie (podzielenie ścinaki).

Okno Operacji

Rys. 11.2 82 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2019


Rozdział 12

12

Rozdział 12

Shell (Cienkościenność)

Polecenia w niniejszym rozdziale są dostępne w trybie pracy bez historii. Zmiana trybu (z historią/bez historii) jest dostępna w starszych wersjach NX. W najnowszym NX dostępna jest praca na plikach zapisanych w trybie bez historii.

12.1. Shell Body (Obiekt cienkościenny) Polecenie Shell Body (Obiekt cienkościenny) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Shell → Shell Body. Polecenie umożliwia tworzenie brył cienkościennych, podobnie jak polecenie Shell (Cienkościenność) ze standardowego modelowania. Różnica polega na tym, iż przy włączonym History-Free Mode (Tryb bez historii) zależności geometryczne powstałe w wyniku polecenia Shell (Cienkościenność) nie są zapamiętywane. Utrudnia to edycję grubości ścianek. Zastosowanie polecenia Shell Body (Obiekt cienkościenny) umożliwia późniejszą edycję z wykorzystaniem polecenia Change Shell Thickness (Zmień grubość obiektu). Okno operacji

Rys. 12.1

Grupa Face to Pierce (Ścianki otwarte) Select Face (Wskaż ściankę) Narzędzie wskazywania ścianek. www.camdivision.pl

NX e-book 85


Rozdział 13

13

Rozdział 13

Group Face (Grupowanie ścianek)

Polecenie Group Face (Grupowanie ścianek) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Group Face.

Rys. 13.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym poleceniem Group Face (Grupowanie ścianek)

Polecenie umożliwia grupowanie ścianek, w celu łatwiejszego wybierania ich jednym kliknięciem w późniejszym etapie zmian. Okno operacji

Rys. 13.2 www.camdivision.pl

NX e-book 89


Rozdział 13

Grupa Face to Group (Ścianki do grupowania) Select Face (Wskaż ściankę) Narzędzie wskazywania ścianek. Face Finder (Kontrola ścianek) Narzędzia omówione w poleceniu Move Face (Przesuń ściankę). Przykład 34 Celem ćwiczenia jest zgrupowanie ścianek. Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_30/group_face.prt 1. Tworzenie grupy ścianek. 1.1. Uruchom polecenie Group Face (Grupowanie ścianek). 1.2. Wskaż ścianki oznaczone kolorem niebieskim.

Wskazówka Ustawienie filtru Slot Faces (rys. 13.3) umożliwi wybieranie wpustu jednym kliknięciem...

Rys. 13.3

1.3. Kliknij OK. 2. Obrót wpustów. 2.1. Uruchom polecenie Move Face (Przesuń ściankę). 2.2. Wskaż ścianki oznaczone kolorem niebieskim. 2.3. Kliknij na cechę Group Face (Grupowanie ścianek) w drzewie Part Navigator. 2.4. Obróć wybrane ścianki o 15° wokół osi wału. 3. Powielanie liczby wpustów z 4 do 8. 3.1. Uruchom polecenie Copy Face (Kopiuj ściankę) – patrz rozdział 9.1. 3.2. Wskaż cechę Group Face (Grupowanie ścianek) i Edge Blend (Zaokrąglenie krawędzi) w drzewie Part Navigator. 3.3. W grupie Transform (Przekształć) ustaw obrót o 45° wokół osi wału. 3.4. Włącz opcję Paste Copied Faces (Wklej powielone ścianki) i kliknij OK. Wynik przeprowadzonych operacji widoczny na rysunku poniżej (rys. 13.4).

Rys. 13.4

4. Zapisz i zamknij plik. 90 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 14

14

Rozdział 14

Edit Cross Section (Edytuj przekrój)

Polecenie Edit Cross Setion (Edytuj przekrój) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Edit Cross Section.

Rys. 14.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym poleceniem Edit Cross Section (Edytuj przekrój)

Polecenie pozwala odtwarzać szkice na nieparametrycznym modelu. Szkic tworzony jest z krzywych powstałych w wyniku przecięcia wybranej płaszczyzny Datum Plane (Płaszczyzna odniesienia) z modelem. Edytując krzywe szkicu, użytkownik może zmieniać parametrycznie modele. Szkic jest zapamiętywany w historii, jako cecha Edit Cross Section (Edytuj przekrój) – rys. 14.2.

Rys. 14.2 www.camdivision.pl

NX e-book 91


Rozdział 15

Rozdział 15

Optimize (Optymalizuj) 15.1. Optimize Face (Optymalizuj ściankę)

15

Polecenie Optimize Face (Optymalizuj ściankę) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Optimize → Optimize Face.

Rys. 15.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym poleceniem Optimize Face (Optymalizuj ściankę)

Polecenie umożliwia uproszczenie geometrii (np. zamianę B-SURFACE na powierzchnie analityczne), połączenie ścianek w całość i odtworzenie zaokrągleń. Przykładowo, istniejąca krzywa typu Spline (rys. 15.2 a) może być zamieniona na łuk (rys. 15.2 b), jeśli łuk ten zmieści się w granicach tolerancji (rys. 15.2 c).

Uwaga! Granice tolerancji wyznaczane są na podstawie geometrii źródłowej nieuproszczonej.

Rys. 15.2 94 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 16

16

Rozdział 16

X-form (Kształt X)

Polecenie X-form (Kształt X) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z zakładki Surface lub z Menu: Edit → Surface → X-Form, Edit → Curve → X-Form.

Rys. 16.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym polecaniem X-Form (Kształt X)

Polecenie umożliwia swobodną edycję dowolnych ścianek bryły lub powierzchni (nie ma znaczenia, czy jest to B-surface czy non-B-Surface) lub krzywych. Edycja odbywa się poprzez dynamiczną zmianę pozycji biegunów lub wierszy siatki kontrolnej wskazanego obiektu za pomocą uchwytów. W celu edycji krzywych lub krawędzi, należy wybrać polecenie Edit → Surface → X-form. W celu edycji ścianki lub powierzchni, należy wybrać polecenie Edit → Curve → X-form.

Rys. 16.2 Deformacja za pomocą X-Form (Kształt X) z analizą promienia krzywizny krawędzi oraz powierzchni www.camdivision.pl

NX e-book 99


Rozdział 17

17

Rozdział 17

I-form (Kształt I)

Polecenie I-form (Kształt I) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z zakładki Surface (Powierzchnia) lub z Menu: Edit → Surface → I-Form.

Rys. 17.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym poleceniem I-form

Polecenie umożliwia edycję ścianek brył lub powierzchni, poprzez wygenerowanie i edycję krzywych izoparametrycznych na tych ściankach. Zmiany wprowadzane na ściankach za pomocą polecenia kumulują się tzn. można w pierwszej kolejności edytować krzywe na kierunku U, a następnie dodać kolejne modyfikacje na kierunku V.

Rys. 17.2

Okno polecenia

Rys. 17.3 www.camdivision.pl

NX e-book 109


Rozdział 18

18

Rozdział 18

Move Edge (Przesuń krawędź)

Polecenie Move Edge (Przesuń krawędź) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Menu → Insert → Synchronous Modeling → Edge → Move Edge.

Rys. 18.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym polecaniem Move Edge (Przesuń krawędź)

Polecenie umożliwia modyfikację wskazanej krawędzi przez jej przesunięcie. W odróżnieniu od poprzednich, umożliwia deformacje ścianki (rys.18.2).

Rys. 18.2 Deformacja ścianki za pomocą przesuniętej krawędzi www.camdivision.pl

NX e-book 115


Rozdział 19

Rozdział 19

Offset Edge (Odsunięcie krawędzi)

19

Polecenie Offset Edge (Odsunięcie krawędzi) jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Menu → Insert → Synchronous Modeling → Edge → Offset Edge.

Rys. 19.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym polecaniem Offset Edge (Odsunięcie krawędzi)

Polecenie umożliwia modyfikację wskazanej krawędzi przez jej odsunięcie. W odróżnieniu od poprzednich poleceń, umożliwia deformacje ścianki (rys. 19.2).

Rys. 19.2 118 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 20

20

Rozdział 20

Projektowanie szklanej butelki do perfum

Przykład 42 Czas: 30-45 min Celem ćwiczenia jest szybkie wykonanie buteleczki szklanej do perfum z wykorzystaniem zaawansowanych powierzchni.

Rys. 20.1 Widok modelu, który będzie wykonywany w kolejnych krokach

I. Rozpoczęcie projektu, ustawienie tolerancji modelowania. 1.1. Uruchom NX. Tworzenie pliku prt 1.2. Wybierz New , zaznacz Model i w polu Name wpisz nazwę pliku glass_bottle_perfume.prt. 1.3. Kliknij OK. Zmiana tolerancji modelownia w pliku. 1.4. Przejdź do ustawień globalnych pliku wybierając Menu-Preferences → Modeling i zmień tolerancję tworzenia obiektów na mikron (Distance Tolerance = 0.001) 1.5. Kliknij OK.

II. Tworzenie pomocniczej bryły Wstawianie płaszczyzny 2.1. Uruchom polecenie Datum Plane (Menu → Insert → Datum/Point → Datum Plane). www.camdivision.pl

NX e-book 121


Rozdział 20

2.2. Zresetuj okno operacji. 2.3. Wskaż płaszczyznę XY i wprowadź wartość odsunięcia równą 20 mm. 2.4. Kliknij OK. Tworzenie szkicu 2.5. Uruchom polecenie Sketch (Menu-Insert-Sketch). 2.6. Zresetuj okno operacji. 2.7. Wskaż płaszczyznę YZ i wykonaj szkic, jak na rysunku 20.2.

Rys. 20.2 Widok szkicu niezbędnego do wykonania bryły pomocniczej

2.8. Zakończ szkic klikając Finish Sketch . Tworzenie obrotowej bryły 2.9. Uruchom polecenie Revolve (Menu → Insert → Design Feature → Revolve). 2.10. Zresetuj okno operacji i wskaż szkic. 2.11. Przejdź do grupy Axis i kliknij narzędzie Specify Vector. 2.12. Wskaż wektor osi Z układu współrzędnych. 2.13. W grupie Limits w polu Start ustaw 0, natomiast w polu End ustaw 45. 2.14. Kliknij OK.

Rys. 20.3 Widok procesu modelowania skręconej bryły 122 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 20

Wykonanie przeciągniętej bryły 2.15. Uruchom polecenie Swept (Menu → Insert → Sweep → Swept). 2.16. Zresetuj okno operacji. 2.17. W filtrze ustaw Face Edges i wskaż ściankę 1 (rys. 20.3 a). 2.18. Kliknij dwukrotnie SKM i wskaż krawędź 2 (rys. 20.3 b). 2.19. Przejdź do grupy Section Options i rozwiń podgrupę Scaling Method. 2.20. Zmień Scaling na Another Curve i wskaż krawędź 3 (rys. 20.2 c). 2.21. Pozostałe parametry ustaw, jak wyżej (rys. 20.3 c). 2.22. Kliknij OK.

III. Tworzenie powierzchni kształtowej butelki Tworzenie powierzchni zaawansowanym wykonaniem powierzchni 3.1. Uruchom polecenie Section Surface (Menu → Insert → Sweep → Section Surface). 3.2. Zresetuj okno operacji. 3.3. Zmień Type na Circular. 3.4. Zmień Mode na Two Points Radius. 3.5. Wskaż krawędź 1 (rys. 20.4) i kliknij SKM. 3.6. Następnie wskaz krawędź 2 (rys. 20.3).

Rys. 20.04 Widok procesu modelowania powierzchni zewnętrznej butelki

3.7. W grupie Spine zaznacz opcję By Vector i zdefiniuj wektor zgodny z punktem 3 (rys. 20.3). 3.8. Przejdź do grupy Section Control i zmień Law Type na Cubic. 3.9. W polu Start wprowadź wartość 9 mm, natomiast w polu End ustaw 25 mm. 3.10. Kliknij OK. Jeżeli program nie generuje powierzchni, kliknij Show Alternate Solution lub odwróć wektor. Usuwanie pomocniczej bryły 3.11. Uruchom polecenie Delete Body (Menu → Insert → Trim → Delete Body). 3.12.. Zaznacz dwie bryły pomocnicze utworzone w punkcie II i kliknij OK. www.camdivision.pl

NX e-book 123


Rozdział 20

IV. Modelowanie dolnej powierzchni butelki Tworzenie pomocniczego wyciągnięcia 4.1. Uruchom polecenie Extrude (Menu → Insert → Design Feature → Extrude). 4.2. Zresetuj okno operacji i wskaż krawędź 1 (rys. 20.5 a).

Rys. 20.5 Widok procesu definiowania operacji Extrude

4.3. Kliknij ikonę Reverse Direction (rys. 20.5 b). 4.4. Wprowadź dystans wyciągnięcia, wpisując w polu Start wartość równą 10 mm, natomiast w polu End 20 mm (rys. 20.05 b). Odsunięcie powierzchni 4.5. Uruchom polecenie Offset Surface (Menu → Insert → Offset/Scale → Offset Surface). 4.6. Wskaż powierzchnię utworzoną poleceniem Extrude. 4.7. Wprowadź wartość odsunięcia równą 3 mm i kliknij OK. Jeżeli odsunięcie zostało wykonane w kierunku układu współrzędnych wykonaj edycję odsunięcia i odwróć kierunek. Usuwanie pomocniczej powierzchni 4.8. Uruchom polecenie Delete Body (Menu → Insert → Trim → Delete Body). 4.9. Zaznacz powierzchnię wykonaną poleceniem Extrude i kliknij OK. Wydłużanie powierzchni 4.10. Uruchom polecenie Extend Sheet (Menu → Insert → Trim → Extend Sheet). 4.11. Zaznacz krawędź 1 i krawędź 2 (rys. 20.6).

Rys. 20.6 Widok procesu wydłużania powierzchnii

4.12. Wprowadź wartość wydłużenia równą 3 mm i kliknij OK. 124 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 21

21

Rozdział 21

Projektowanie butelki PET

Przykład 43 Czas: 45-60 min Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie butelki PET. Poniższe techniki modelowania pokazują sposoby szybkiego przenoszenia zaprojektowanego kształtu z płaszczyzny na powierzchnię obrotową.

Rys. 21.1 Widok modelu wykonywanego w kolejnych krokach

I. Rozpoczęcie projektu 1.1. Uruchom NX. 1.2.Wybierz Open i wskaż plik …\cz_3 \PRT\cw_5\bottle_PET. 1.3. Kliknij OK.

II. Tworzenie kształtu obrotowego denka Tworzenie szkicu 2.1. Uruchom polecenie Sketch (Menu → Insert → Sketch). 2.2. Zresetuj okno operacji. 2.3. Wskaż płaszczyznę YZ i kliknij OK. 2.4. Wykonaj szkic, jak niżej (rys. 21.2) i kliknij ikonę Finish Sketch. www.camdivision.pl

NX e-book 135


Rozdział 21

Rys. 21.2. Widok szkicu niezbędnego do wykonania kształtu obrotowego denka

Wykonanie bryły obrotowej 2.5. Uruchom polecenie Revolve (Menu → Insert → Design Feature → Revolve). 2.6. Zresetuj okno operacji. 2.7. Wskaż szkic i kliknij SKM. 2.8. W grupie Axis zmień narzędzie Specify Vector na ZC (rys. 21.3, 2 a). 2.9. Następnie wskaż punkt 3 (rys. 21.3, a) 2.10. Kliknij OK, a uzyskasz bryłę obrotową (rys. 21.3 b).

Rys. 21.3 Widok definiowania operacji obrotu

Tworzenie pomocniczej linii prostej 2.11. Uruchom polecenie Line (Menu → Insert → Curve → Line). 2.12. Zresetuj okno. 2.13. Wskaz punkt 1 (rys. 21.4 a). 136 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020


Rozdział 21

Rys. 21.4 Widok procesu definiowania pogłębienia sferycznego

2.14. W grupie End Point or Direction ustaw ZC. 2.15. W grupie Limits w polu End wprowadź wartość -16 mm. 2.16. Kliknij OK. Tworzenie kuli 2.17. Uruchom polecenie Sphere (Menu → Insert → Design Feature → Sphere). 2.18. Zresetuj okno operacji. 2.19. Wskaż punkt końcowy krzywej 2 (rys. 21.4 b). 2.20. W grupie Dimension wprowadź wartość 36 mm. 2.21. W grupie Boolean ustaw Subtract, wskaż bryłę obrotową i kliknij OK (rys. 21.4 c). Tworzenie wyciągnięcia 2.22. Uruchom polecenie Extrude (Menu → Insert → Design Feature → Extrude). 2.23. Zresetuj okno i wskaż płaszczyznę 1 (rys. 21.5 a).

Rys. 21.5. Widok procesu definiowania wyciągnięcia

2.24. Narysuj okrąg o średnicy 4 mm (rys. 21.5 b). 2.25. Wyjdź ze szkicu, klikając Finish Sketch. 2.26. Ustaw parametry szkicu, jak na rysunku 21.5 c i kliknij OK. Wstawianie promieni 2.27. Uruchom polecenie Edge Blend (Menu → Insert → Detail Feature → Edge Blend). 2.28 Wskaż krawędzie od 1 do 3 i wprowadź wartość promienia równą 7 mm (rys. 21.6 a). 2.29. Kliknij OK. 2.30. Operację dodawania promienia powtórz dla krawędzi 4 - 6, wprowadzając promień równy 1 mm (rys. 21.6 b). www.camdivision.pl

NX e-book 137


Rozdział 21

Rys. 21.6 Widok procesu dodawania zaokrągleń

III. Tworzenie poprzecznych wcięć w denku Tworzenie szkicu 3.1. Uruchom polecenie Sketch (Menu → Insert → Sketch). 3.2. Wskaż płaszczyznę YZ. 3.3. Kliknij OK i wykonaj szkic (rys. 21.7 a).

Rys. 21.7 Kroki obrazujące sposób wykonania szkiców do utworzenia przeciągnięcia

3.4. Wyjdź ze szkicu. Wstawianie płaszczyzny pomocniczej 3.5. Uruchom polecenie Datum Plane (Menu → Insert → Datum/Point → Datum Plane). 3.6. Zresetuj okno operacji. 3.7. Wskaż punk końcowy linii nr 1 wykonanej w ostatnim szkicu (rys. 21.7 b). 3.8. Kliknij OK. Tworzenie szkicu 3.9. Uruchom polecenie Sketch (Menu → Insert → Sketch). 3.10. Wskaż utworzoną wyżej płaszczyznę. 3.11. Rozwiń grupę Sketch Origin i kliknij narządzie Specify Point. 3.12. Wskaż punkt 1 (rys. 21.7 b). 3.13. W grupie Sketch Plane i Sketch Orientation kliknij ikonę Reverse Direction. 3.14. Kliknij OK i wykonaj szkic, jak na rysunku 21.7 c. 3.15. Zakończ szkic klikając Finish Sketch. 138 NX Synchronous Technology e-book

© CAMdivision 2020