Vennelyst magasin 2016

Page 1

kvalitet & Traditioner

VENNELYST Ingeniør- og Entreprenørforretning

Frederikshavnsvej 235 A . 9800 Hjørring . Tlf. 9892 1466 . www.vennelyst.dk


INITIATIV VENNELYST og virkelyst førte til

Hans Christiansen vidste allerede som 16-årig, at han skulle være selvstændig. Det startede med en mælkerute og grøftegravning - siden er det blevet til en hel del mere.

Det hele startede med oprensning af grøfter for kommunen tilbage i 1950’erne. Det var ganske indbringende med 26,65 kr. om dagen til sammenligning med de 15 kr. om dagen, man fik som daglejer på landet. Men Hans Christiansen tog fat på begge dele.

Hans Christiansens museum på Axelholm rummer bl.a. denne Fahr, samme model som hans første traktor.

02

Efter soldatertiden havde Hans Christiansen lyst til mere. Han havde allerede en hest og vogn og fik nu en mælkerute. Snart var der sparet op til en traktor, en 25 hk Fahr. Den blev suppleret med forskellige redskaber, og maskinstationen var en realitet. Første års omsætning var 13.064 kr., men blev allerede det følgende år fordoblet. De første år var Hans Christiansen alene om maskinstationen, men fra 1959 fik han et par ansatte. Først i 1960’erne tog virksomheden fart og der blev ansat flere medarbejdere, hvoraf nogle stadig er i firmaet. Sideløbende med maskinstationen havde Hans Christiansen stor lyst til landbruget og købte i 1958 ejendommen Amdal ved


Ilbro. Det blev til adskillige ejendomskøb og sammenlægninger. En af dem var Axelholm, der har været Ella og Hans Christiansens hjem siden 1979. I 1965 besluttede Hans Christiansen at satse på entreprenøropgaver i stedet for maskinstationen, idet han så flere fremtidsmuligheder i den branche. Hans Christiansen kunne bruge sine landbrugsmaskiner på egne marker og bytte resten til entreprenørmaskiner. Gennem årene har Vennelyst udført rigtig mange entreprenøropgaver, primært i Hjørring Kommune, men også uden for lokalområdet, bl.a. på Rødhus Feriecenter og Himmerland Golf & Country Club. Virksomheden er efterhånden vokset til

185 ansatte. I 2003 modtog Hans Christiansen Hjørring Kommunes erhvervspris for sit initiativ og virkelyst. Hans Christiansen har altid interesseret sig for både entreprenørbranchen og landbruget, og han har haft den glæde, at begge sønner er gået ind i virksomheden. Jan-Iver driver i dag entreprenørvirksomheden, mens den anden søn, Johannes, driver det store landbrug. Ella og Hans Christiansen havde også en datter, som desværre døde som 25-årig af en hjernesvulst. Hans Christiansen er stadig aktiv i virksomheden. Ferie har han aldrig holdt, men han har haft en fritidsinteresse med at samle og opbygge et museum med landbrugsredskaber og maskiner hjemme på Axelholm. Hvordan har Hans Christiansen så båret sig ad med at skabe den store virksomhed i en vanskelig branche og styre den sikkert gennem op- og nedgangstider? ”Det kan vel siges med to enkle ord: Rettidig omhu. Jeg har haft som rettesnor ikke at gå ind i noget, jeg ikke kan overskue, og ikke investere, før jeg har pengene. Og så har jeg altid været her. Det tror jeg har betydet meget. Jeg har haft hele mit fokus i virksomheden og har ikke engageret mig i organisationsarbejde eller politik”, siger Hans Christiansen.

Ella og Hans Christiansen i haven til Axelholm, der har været deres hjem siden 1979.

03


JUBILAR i topform

En

Det er en stærk og toptrimmet Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning, der 30. september indbyder til 60 års jubilæumsreception. Man hviler ikke på laurbærrene, men kigger allerede frem mod de næste 60.

04

Havneudvidelse i Hirtshals, drikkevandsledninger gennem det halve Vendsyssel og separatkloakering af snart sagt enhver by i landsdelen. Sjældent har der været mere fart på entreprenørbranchen, og sjældent har Vennelyst haft så travlt som nu. Det er en særlig glæde at fejre jubilæum på den baggrund. ”Det går rigtig godt i dag, men det har det faktisk gjort gennem alle årene. Vi har været gode til at have en bred palet af ydelser, hvilket har gjort os mindre sårbare, og så har vi hele tiden haft for øje, at vi skal have de dygtigste medarbejdere og det bedste materiel. Det har krævet store investeringer, men det har givet os kapacitet og kompetencer til at klare alle de opgaver, der byder sig her i vores landsdel”, siger direktør Jan-Iver Christiansen. Jan-Iver Christiansen er anden generation. I perioden 19982007 gennemførte han et glidende generationsskifte med sin far, Hans Christiansen, og har siden været indehaver af Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning”. ”Jeg er født lige her – i 1969”, smiler Jan-Iver Christiansen og læner sig tilbage i stolen. Stuehuset på gården Vennelyst er for


Jette Yde Christiansen og Jan-Iver Christiansen i hjemlige og naturskønne omgivelser. længst bygget om til kontorer, der summer af hektisk aktivitet, når 185 medarbejdere og op mod 300 køretøjer skal være på rette sted til rette tid. ”Jeg er også uddannet her på kontoret efter handelsskolen”, fortsætter han. ”Da jeg havde aftjent min værnepligt i Livgarden, tog jeg ud at rejse – tre måneder i Fjernøsten, inden jeg vendte hjem til familiefirmaet. En dag i efteråret 1991 spurgte min far, om jeg ville med en tur til Hirtshals. Vi skulle se på en forretning. Og inden jeg havde set mig om, havde vi købt HMU, som var gået konkurs kort tid forinden. Og jeg skulle opbygge virksomheden igen. Det var hårdt i en alder af kun 22 år, men også meget spændende og lærerigt”. Det gik fint med HMU, der fik godt fat i Hirtshals-området. Det gik også godt i Vennelyst, hvor generationsskiftet var påbegyndt, men Jan-Iver Christiansen kunne ikke være begge steder. I 2005 fandt han en kompagnon, Claus Roden, som i dag har halvpart i HMU og står for den daglige drift. Det har givet Jan-Iver mulighed for at bruge sin tid på Vennelyst samt

på familien, der består af hustruen Jette og sønnerne Tobias på 20, der er i lære som bygningsstruktør i Vennelyst, Jeppe på 17, der går i 2. G på gymnasiet og Thomas på 15, der går i 9. klasse på Åbybro Efterskole. Der har været mange spændende opgaver gennem årene, bl.a. Skagensbanen, store separatkloakeringer og Løkken Mole. En opgave, som Jan-Iver Christiansen husker som helt speciel, var da de havde 72 timer til at lave en tunnel under jernbanen ved Føtex i Hjørring. Grave hul i banedæmningen, etablere kloak, støbe tunnelen og reetablere skinnerne. Det blev klaret til tiden. Men egentlig vil Jan-Iver Christiansen helst ikke fremhæve enkelte projekter frem for andre, for han ønsker at behandle alle kunder lige godt: ”Vi må ikke glemme de små opgaver. De faste kunder er her nemlig også, når konjunkturerne svinger nedad. Dem kan vi ikke leve uden”.

05


Alex Larsen er en af de erfarne og fleksible medarbejdere. Han er gartner, men er her ude at hjælpe formand Henrik Tranum og maskinfører Martin Qvist med at lægge et 60 kV-kabel for ENV. Arbejdet skal gøres, og det skal gøres ordentligt. Det er holdningen hos medarbejderne i Vennelyst, som holdet her, der udfører separatkloakering og byfornyelse i Tårs. Den holdning er nøglen til firmaets succes.

dygtige folk i moderne maskiner

Det er menneskene, der er rygraden i en virksomhed. Det gælder i særlig grad en entreprenørvirksomhed som Vennelyst, hvor alt afhænger af medarbejderne og deres møde med kunderne.

Vennelyst er en familievirksomhed i mere end én forstand. Den er drevet af familien Christiansen med Jan-Iver ved roret, men der er adskillige Christiansen’er ansat i firmaet – onkler og fætre til Jan-Iver samt sønnen Tobias. Mange af de øvrige ca. 185 medarbejdere med andre efternavne opfatter sig faktisk også som en del af familien Vennelyst, og flere af dem er lige som Jan-Iver og fætrene anden generation i firmaet. Virksomhedskulturen er meget stærk i Vennelyst, og det kommer bl.a. til udtryk ved, at nye medarbejdere enten stopper igen efter kort tid, eller falder til og bliver en del af familien.

06

”Jeg tror det afgørende er, at vi er meget tæt på vores medarbejdere. Organisationen er meget lille og flad. Alle medarbejdere kan komme med deres spørgsmål og få svar med det samme. Alle er meget faglige og ærekære. Vil gerne levere et ordentligt arbejde – og det er præcis det, vi lever af”, forklarer Jan-Iver Christiansen. Han glæder sig over det store engagement blandt medarbejderne og peger på, at det er en særlig styrke at have så mange folk, som har været i virksomheden i mange år: ”De har en enorm erfaring og har gennem årene snuset til alle


arbejdsopgaver, også uden for deres egentlige fag. Det gør vores virksomhed meget fleksibel, fordi vores erfarne folk er i stand til at springe til og hjælpe med næsten enhver opgave. Vi kan altid sætte ekstra mandskab på en opgave, når tiden er knap”. Social ansvarlighed er blevet et modebegreb blandt virksomheder, men i Vennelyst har man praktiseret det hele tiden. ”Vi tør godt tage en chance med en ny medarbejder, og i langt de fleste tilfælde går det godt, og vi får meget retur. Vi er bevidste om, at forskellighed er en styrke.

Det er min erfaring, at mennesker som får en chance og griber den, bliver fantastiske medarbejdere med stort engagement og loyalitet”, fastslår Jan-Iver Christiansen.

07


Teknisk chef ved Hirtshals Havn, Peter Ydesen, flankeret af formand Ole Møller Jacobsen og projektleder Peter Daarbak, Vennelyst, ved landudvidelsen.

danmark er blevet

25 ha storre Landudvidelsen i Hirtshals har forvandlet hav til land. Vennelyst har håndteret opfyldning med sand, etablering af kloakker og er i gang med asfalt og belægninger. Det er stort set alt arbejde inden for stenmolen, som Vennelyst har stået for. Det vil sige håndtering af de ca. 800.000 kubikmeter sand, der er pumpet ind fra havet, etablering af godt 6 km kloakledning og bygværker til at lede regnvand væk samt anlæg af veje og belægning af opmarchplads til Fjord Lines terminal.

08

”Vi har arbejdet sammen med HMU og Vennelyst gennem mange år, og det fungerer rigtig godt. Vi glæder os til at få landudvidelsen færdig, for vi er næsten løbet tør for arealer til udlejning på havnen, og det er skidt, for havnen er inde i en positiv udvikling”, siger teknisk chef Peter Ydesen. Landudvidelsen vil give havnen 190.000 kvadratmeter erhvervsareal til nye virksomheder og udvidelse af de bestående. ”Fra Vennelyst har vi gennem hele byggeperioden haft op til 15 mand beskæftiget på pladsen, og de store maskiner har arbejdet hårdt. Lige nu er vi i gang med at lægge 30.000 kvadratmeter belægningssten ved Fjord Lines opmarchsplads”, siger projektleder Peter Daarbak. Vennelyst har i det hele taget sat et kraftigt fingeraftryk på Hirtshals de senere år, idet man har været engageret ved etablering af godsbaneterminalen og den ny indfaldsvej fra Hirtshals Transport Center til Østhavnen.

HIRTSHALS HAVN

Norgeskajen 11 . 9850 Hirtshals . Tlf.: 9894 1422 www.hirtshalshavn.dk


Knud Roland og distriktschef Peter Gravesen ved Vennelysts jordhotel. I baggrunden ses maskinfører Erik Hansen i en ny Volvo læssemaskine.

håndteres jord i store

Her

mængder Læssemaskinerne fra Volvo er på hårdt arbejde både på byggepladserne og ved Vennelysts jordhotel og vejlaboratorium.

Der går ikke en dag hos Vennelyst, uden at der skal flyttes tonsvis af jord, sand og sten. Volvo læssemaskiner, gravemaskiner og dumpere kører fra morgen til aften – et arbejde, der stiller store krav til materiellet. Mange af Vennelysts læssemaskiner er leveret af Volvo Entreprenørmaskiner, der især udmærker sig ved god brændstoføkonomi, miljøforhold og

chauffør-komfort. Vi vil gerne fastholde vores førerposition på læssemaskiner, dumpere og gravemaskiner, og derfor har vi hele 12 rullende værksteder i Nordjylland og har til stadighed ca. 10 pct. af vores montører på kursus, så vi både er de hurtigste og de dygtigste”, siger distriktschef Peter Gravesen, Volvo Entreprenørmaskiner. De fleste maskiner kører på byggepladserne, men hjemme hos Vennelyst er der også brug for at håndtere store mængder jord. Det sker på jordhotellet, hvor Vennelyst modtager jord fra diverse gravearbejder. Noget jord genbruges andre steder, noget skal analyseres for eventuel forurening og håndteres på anden vis. Her kommer laboratoriet ind i billedet, hvor Knud Roland står for analysearbejdet. ”Vi udtager både prøver af den jord, der kommer her, og mange steder ved fx vejanlæg. Her skal vi undersøge og dokumentere, at sand, stabilgrus m.v. overholder de krav til sammensætning og komprimering, som bygherren har krævet”, forklarer Knud Roland. VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S Skjernvej 6 . 9220 Aalborg Ø . Tlf.: 7620 1716 www.volvoce.dk

09


Markedschef Jesper Skogstad besøger arbejdsstedet i Tårs, hvor René Vangsted netop har leveret dieselolie til de store entreprenørmaskiner.

BrAEndstof til de store

muskler Gravemaskiner, dumpere og rendegravere - byggepladsens tunge drenge - arbejder hårdt og skal hver dag tankes op med diesel, der leveres på arbejdsstederne i hele Nordjylland. Uno-X har leveret dieselolie til Vennelyst gennem 15 år, og med den store og voksende maskinpark er det blevet til adskillige millioner liter gennem årene. Dieselolien leveres dels til virksomhedens eget tankanlæg i Hjørring, dels via Uno-X truckanlæg-

10

gene i landsdelen, eller hvor Vennelysts lastbiler og personbiler ellers har brug for optankning. ”Vores samhandel med Vennelyst fungerer på den måde, at vi som regel mødes en gang om året eller når der er behov. Så laver vi en aftale, og den gælder indtil vi mødes igen. Der er ikke skrevet en masse ned, det er ikke nødvendigt med Vennelyst. De er kontante forretningsfolk, men altid fair. Et ord er et ord, og sådan vil jeg også helst handle”, siger markedschef Jesper Skogstad, Uno-X. De store entreprenørmaskiner, som Vennelyst har ca. 35 af, skal helst være aktive hele dagen på byggepladserne. Der er ikke tid til at køre til tankstationen, i stedet bliver dieselolien kørt ud til de forskellige arbejdssteder. Den opgave tager René Vangsted sig af. ”Jeg kører omkring 3500 liter diesel ud hver dag til de maskiner, der ikke kommer hjem til fyraften. Jeg leverer diesel til byggepladser i hele Nordjylland og tilbagelægger omkring 50.000 km om året. Ind imellem bringer jeg også reservedele ud, når der er behov for det”, forklarer René Vangsted.

UNO-X ENERGI A/S

Buddingevej 195 . 2860 Søborg . Tlf: 7010 1234 www.unox.dk


Salgskonsulent Niels Jørgen Buus og formand Ole Sørensen i Vrå, hvor Vennelyst konstant har mellem 10 og 20 mand i gang med separatkloakering af hele byen.

Beton til ethvert formål RC Beton vil være bedst i Nordjylland og leverer lige nu rør, fliser og kantsten til Vennelysts projekter i landsdelen - flere vognlæs hver eneste dag.

Der er meget fart på kloakeringen i Vendsyssel i disse år, hvor spildevand og regnvand skal skilles ad. Det giver meget arbejde til entreprenører og betonleverandører. RC Beton leverer betonprodukter til flere af disse opgaver. RC Beton og Vennelyst, har i mange år haft et godt samarbejde omkring disse projekter. Det stiller store krav til leveringssikkerheden at være leverandør

til de store projekter. ”Vi skal jo levere ude på pladserne præcis til den tid, hvor produkterne skal bruges. Derfor skal vi kunne trække på rigtig mange lastvogne i perioder. Det meste bliver kørt af faste samarbejdspartnere. Det er en stor fordel, for de kender formændene og forholdene på arbejdsstederne”, siger salgskonsulent Niels Jørgen Buus, RC Beton. Et af stederne er i Vrå, hvor Vennelyst er nået næsten halvvejs igennem separatkloakering af hele byen. Når man er færdig i 2019/20, vil der være gravet 11,5 km, og nedlagt 30,5 km rør og anlagt fire større søer som buffer for regnvand. Desuden fritlægges Elbækken på en strækning. Men RC Beton er også med på projektet i Tårs med både kloakrør og belægning, og i Hirtshals med den store havneudvidelse, med kloak, samt 29.000 kvadratmeter belægningssten. ”Vi har en målsætning om at være den bedste leverandør af betonprodukter i Danmark, og her er kapacitet, leveringssikkerhed og fleksibilitet nøgleordene”, siger Niels Jørgen Buus.

RC BETON A/S

Bjerrevej 80 . 8840 Rødkærsbro . Tlf.: 8665 8055 www.rc-beton.dk

11


Anders Rytter Madsen, Unicon, (tv) på byggepladsen i Tolne, hvor støbeformand Lars Jensen og formand Palle Christensen står i spidsen for etablering af en 4000 kubikmeter stor vandtank.

Rent vand til skagboerne 1600 kubikmeter beton og 200 tons armeringsjern går der i den ny rentvandstank ved Tolne Vandværk, som skal sikre drikkevandsforsyningen i Skagen. Grundvandet i Skagen og Bunken er fra naturens hånd af ringere kvalitet end grundvandet længere syd på. Problemet er hidtil løst gennem rensning af råvandet, men nu har Frederikshavn Forsyning valgt at reducere vandindvindingen de to steder med 50 pct. og i stedet etablere en supplerende forsyning fra Tolne Vandværk. Vennelyst vandt opgaven i totalentreprise med Lønborg Rådgivende Ingeniør- og Planlægningsfirma, Lønstrup, som rådgiver. Der er etableret en næsten 40 km lang vandledning, og lige nu er man i gang med at etablere en rentvandstank

12

ved vandværket i Tolne. Den skal rumme 4000 kubikmeter drikkevand og dels give tryk på ledningen, dels fungere som lagertank og sikkerhed for konstant forsyning. Vand er tungt, og derfor skal en så stor vandtank være særdeles solid. Hele 1600 kubikmeter beton og 200 tons armeringsjern skal der anvendes. Betonen leveres af Unicon fra fabrikkerne i Hjørring og Frederikshavn. Unicon er Vennelysts faste betonleverandør til de mange støbeopgaver rundt om i landsdelen. ”Vi leverer betonen alle de steder, hvor der er behov for det. Vores betonbiler har transportbånd, der kan række 14 m ind på en byggeplads, og hvis det ikke slår til, har vi pumpebiler, der kan pumpe beton flere hundrede meter i rør og slanger. Vi kan altid få betonen frem til det rigtige sted”, siger Anders Rytter Madsen, key account manager hos Unicon.

UNICON A/S

Jørgen H Jensens Vej 17 . 9800 Hjørring . Tlf. 7010 0560 www.unicon.dk


Formand Henrik Thøgersen, projektleder Søren Christiansen og salgskonsulent Claus Madsen fra Sanistål.

Materialerne skal være klar Når en hel by skal have nye kloakker, må entreprenøren og leverandører som fx Sanistål koordinere leverancerne, så arbejdet ikke forsinkes. Som så mange andre byer får Sindal nye kloakker, hvor spildevand og regnvand ledes bort hver for sig. Lige nu er det kvarteret omkring Islandsgade, Fynsgade og Stadionvej samt Baggesvogn. Arbejdet startede i april og vil løbe frem til november. I den periode skal opgravning, rørlægning og reetablering foregå i en koordineret proces, så man undgår forsinkelser. Det stiller store krav til både entreprenøren og hans leverandører. ”Vi tager belægningen op, lægger de nye rør og reetablerer til mindst samme stand. Det gælder også stikledninger ind til husene, så vi har også både brolæggere og gartnere i sving. Her

i Sindal lægger vandforsyningen nye ledninger, når vi alligevel har gaderne gravet op, og i Baggesvogn har vi fjernvarmen med”, forklarer projektleder Søren Christiansen, Vennelyst. ”Når sådan et projekt kører, er vores opgave at levere materialerne – pvc-rør og armeringsnet – i samme takt, som de skal bruges. Vi kender opgaven, fordi vi har været involveret allerede i tilbudsgivningen, og leverer direkte på det sted, hvor tingene skal bruges. Undervejs kan der selvfølgelig blive brug for ting, der ikke lige var forudset, men så har vi vores butikker i Frederikshavn og Hjørring, hvor håndværkerne kan hente det, de står og mangler”, siger salgskonsulent Claus Madsen, Sanistål. Han har handlet med Vennelyst i over 20 år, så man kender hinanden rigtig godt, og derfor er det lettere at løse de udfordringer, der jo altid opstår i store anlægsprojekter, hvor alt ikke kan forudses, fx store sten eller kabler, der ikke ligger præcis hvor de er vist på kortet. Så skal der måske leveres flere eller andre materialer i en fart.

13


Revisor Tage Kielsgaard kan se tilbage på 40 års tæt samarbejde med Vennelyst, der var hans første kunde.

Revisoren har været med i 40 år Vennelyst var revisor Tage Kielsgaards første kunde, da han blev selvstændig i 1976. Det har været et godt parløb lige siden.

Tage Kielsgaard havde været revisor for Vennelyst gennem et par år i det revisionsfirma, han var ansat i. Da han i 1976 købte et revisionsfirma og etablerede sig som selvstændig revisor, fulgte Vennelyst med over, og det samarbejde har varet lige siden. ”På det tidspunkt var Vennelyst både maskinstation og entreprenørfirma, siden udfasede de maskinstationsdelen og tog nye entreprenøropgaver ind. Og virksomheden voksede. Det

14

var jo dejligt, for så fik revisoren også mere at lave”, konstaterer Tage Kielsgaard og fortsætter: ”Det har været en spændende rejse, jeg har foretaget sammen med Vennelyst, hvor jeg ud over regnskabet løbende har rådgivet virksomheden omkring investeringer, skat og andre økonomiske spørgsmål”. Især investeringer har fyldt meget i dialogen mellem ledelsen og revisoren. Entreprenørbranchen er meget investeringstung med store maskiner, der slides kraftigt. Vennelyst har altid været på forkant med materiellet og haft de nyeste og bedste maskiner. Det har krævet store investeringer, men det har været afgørende for virksomhedens succes. Kunderne har altid kunnet have tillid til, at Vennelyst var i stand til at løse opgaverne.

REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD APS Læsøvej 5 . 9800 Hjørring . Tlf: 9892 8855


Salgschef Søren Drejer Christensen, Colas, og projektleder Erik Christiansen, Vennelyst ved den ny vej til Hirtshals Østhavn. Nu arbejder man på 40.000 kvadratmeter asfaltbelægning på havneudvidelsen.

Vor tids

Jens Vejmand At bygge en vej kræver et godt samarbejde mellem asfaltfirma og entreprenør. Colas og Vennelyst er to af branchens erfarne aktører. De hvide Colas-maskiner og vejtromler er de senere år blevet et stadig hyppigere syn på vejene i Vendsyssel. Asfaltfirmaet har vundet terræn nord for Limfjorden og går målrettet efter at blive den foretrukne asfaltleverandør i landsdelen. Der er senest indgået langtids partnering-aftaler med Hjørring og Frederikshavn kommuner. ”Vi laver alle former for asfaltarbejde, lige fra den private indkørsel til motorveje og havneprojekter. Samarbejdet med Vennelyst forløber fint med en god dialog. Vennelyst har høje forventninger til kvaliteten og en professionel tilgang til samarbejdet.

En aftale er en aftale, og støder vi på udfordringer undervejs, hjælper vi hinanden med at løse dem”, siger Colas’ nordjyske salgschef, Søren Drejer Christensen. En vej som den til Hirtshals Østhavn bliver altid anlagt med tre lag asfalt. Nederst et bærelag og derpå et bindelag inden vejen toppes med et slidlag. I Hirtshals er slidlaget endnu ikke lagt på, det sker typisk efter et år, idet man så kan rette eventuelle ujævnheder i vejen. Inden asfalten kan lægges på, skal vejens underlag være i orden, og her kommer Vennelyst ind i billedet. Først med jordprøver, der viser om underlaget kan bære en vej. Er der tørvejord, skal det fjernes ned til sand eller råjord, og er der ler, skal det væk ned til frostfri dybde. Herefter kan vejen etableres. ”En vej skal ligge i mange år og holde til store belastninger. Derfor må der ikke være tvivl om kvaliteten af både underlag og asfalt. Det kræver bygherrerne, og derfor har vi etableret vores eget vejlaboratorium, så vi altid har fuld dokumentation for vores arbejde”, siger projektleder Erik Christiansen, Vennelyst.

COLAS DANMARK A/S

Sundsholmen 2 . 9400 Nørresundby . Tlf.: 9934 3400 www.colas.dk

15


Jan-Iver Christiansen og direktør Ole Peter Christensen har et godt samarbejde, der bygger på ordentlighed og gensidig tillid.

Samarbejde bygger på tillid Spar Nord Bank har været pengeinstitut for Vennelyst gennem en lang årrække. Der er et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem de to gamle Hjørring-virksomheder. Entreprenørbranchen er en af de kapitalkrævende brancher, hvor der løbende skal investeres millioner i maskiner og udstyr, lige som mange større projekter kræver garantistillelse. Det er samtidig en branche, som er ganske konjunkturfølsom. Det er let for firmaer at udskyde nybyggeri og for kommuner at drosle ned for anlægsbudgettet, når økonomien strammer, og så er entreprenøren jo den første, der ikke får nye opgaver. Så kan både entreprenøren og hans bankmand få søvnløse nætter.

16

”Men sådan er det ikke med Vennelyst Entreprenørforretning. Den er så velkonsolideret, at den klarer det meste af sin finansiering selv. Her er det næsten lidt kedeligt at være bankforbindelse. Nej, spøg til side – det er en kæmpe styrke for Vennelyst at være delvis selvfinansierende, for det gør virksomheden meget robust, og så kan vi alle sove godt om natten”, siger direktør Ole Peter Christensen, Spar Nord Bank i Hjørring. ”Vi har rammer i banken, som vi kan udnytte, når vi ønsker det. Det betyder, at vi kan gøre en god handel, når mulighederne opstår. Vi har en god likviditet selv, men det giver stor handlefrihed at have en ekstra ramme i banken”, supplerer Jan-Iver Christiansen. Spar Nord Bank bidrager med rådgivning og håndtering af investeringer m.v. for Vennelyst, som modsat også kan give banken et godt råd, når den fx står med en nødlidende kunde, der har brug for at afhænde grunde eller ejendom.

SPAR NORD HJØRRING

Østergade 8 . 9800 Hjørring . Tlf: 9623 0650 www.sparnord.dk


Kunsten at grave et hul Det lyder måske så nemt, men huller i jorden har også specifikationer og selv de største gravemaskiner er præcisionsredskaber.

Gravemester Bruno Jensen er i gang med at udgrave et 5000 m2 stort regnvandsbassin uden for Ingstrup og får besøg af maskinhandler Palle Kjærsgaard, der har leveret Brunos gravemaskine. Bruno Jensen har for længst fejret 40 års jubilæum i Vennelyst, og han har kørt gravemaskine de seneste 25 år. Der før kørte han dozer og andre maskiner, ja faktisk har han været med siden maskinstationstiden. ”Jeg kører nu min fjerde gravemaskine – den anden af mærket Case. Og jeg må sige, at teknologien bare udvikler sig hele tiden. Der bliver mere og mere hydraulik og meget bedre komfort for maskinføreren. Der er masser af udstyr til at køre efter, og skovlskift sker hydraulisk – tidligere skulle man op og ned fra førerhuset mange gange og gøre tingene manuelt. Maskinerne er blevet mere effektive”, siger Bruno Jensen. Bruno Jensens Case gravemaskine er leveret af S. D. Kjærsgaard, som har været leverandør til Vennelyst side 1993. ”Vi startede med at levere en traktor, siden flere. Så blev det rendegravere. Vennelyst har en af Danmarks største flåder af rendegravere. Det gør vi stadig, for vi har netop leveret tre Case rendegravere, og siden 2011 har vi så haft de store Case gravemaskiner i programmet. Det er en fornøjelse at handle med Vennelyst, som deler mange af vores holdninger til at drive forretning – måske fordi vi begge er familieejede virksomheder”, siger maskinhandler Palle Kjærsgaard.

Formand Thorkild Møller med planen for separatkloakering af Ingstrup by, et projekt som Vennelyst udfører for Jammerbugt Forsyning.

S. D. KJÆRSGAARD A/S

Nordre Ringvej 1 . 9760 Vrå . Tlf. 70 225 700 www.sdk.dk

17


Gravemester Torkil Jensen med sin Cat 325 og formand Poul Erik Nielsen på eternitgrunden i Aalborg, hvor de er i gang med at anlægge Boeck Hansens Vej.

, Det var Cat ens, Torkil! For 10 år siden leverede Pon Equipment en Caterpillar gravemaskine til Vennelyst. Torkil Jensen har kørt den hver dag siden – nu skal han have en ny og glæder sig som et barn til juleaften. ”Jeg har jo kørt den fra ny af, så vi kender hinanden rigtig godt”, siger Torkil Jensen og klapper den gule Cat 325. ”Den var den første Cat i Vennelyst. Jeg havde tidligere kørt Cat gummiged og var Cat-mand om en hals. Jeg fik omsider Jan-Iver og Hans Christiansen overtalt til at anskaffe en Cat gravemaskine, og det var som at komme i himlen. Den var stærkere og hurtigere, og alle knapper og håndtag sad lige der, hvor jeg skulle bruge dem”.

18

Siden har Torkil Jensen og Cat 325 tilbragt 14.000 timer i hinandens selskab, og der har aldrig været et skævt ord imellem dem. Der er heller ikke brugt en krone på reparationer i de 10 år. Tilfredsheden resulterer nu i, at Pon Equipment leverer tre nye Cat 330F gravemaskiner til Vennelyst – en af dem til Torkil Jensen. ”Det er en stor ordre, som glæder os overordentligt. Vi har gennem årene haft et positivt og konstruktivt samarbejde med Vennelyst. De er gode til at stille krav og definere deres behov, hvilket sætter os i stand til at rådgive om og levere relevante maskiner og løsninger, der gør Vennelyst mere produktiv og effektiv”, siger salgs- og marketingdirektør, Michael Bahn Jørgensen, Pon Equipment. ”I den nye model 330F vil Torkil og hans kolleger opleve, at komforten er væsentligt forbedret. Siddekomfort og udsyn er optimeret, og støjgenerne er væsentligt reduceret. Brændstoføkonomien er også forbedret, blandt andet fordi hydrauliksystemet genbruger en større del af olien, der kommer retur fra funktionerne, siger produktspecialist Bo Mikkelsen, Pon Equipment.

PON EQUIPMENT A/S

Park Allé 363 . 2605 Brøndby . Tlf: 7025 2211 www.pon-cat.com


Fjernvarmen i Hjørrings industrikvarter renoveres. De 36 år gamle rør er udtjent, og der har været mange brud. Fra venstre ses direktør Per Sørensen, ledningsassistent Jørgen Moltsen, projektleder Søren Christiansen og formand Carsten Christiansen.

fyre for muldvarpene Slut med at

Hjørring Varmeforsyning har 280 km fjernvarmeledninger. Det kræver udskiftning af næsten 10 km årligt bare for at holde alderen på ledningerne under 30 år.

Gennemsnitsalderen på fjernvarmenettet i Hjørring er omkring 20 år, så det er et forholdsvis veltrimmet net. Alligevel er der et tab på 19 pct. af varmen, og det koster 13 mio. kr. om året. Tabet skyldes almindeligt varmetab under vejs, men dertil kommer, at der også hyppigt sker brud på de ældste ledninger med stort varme- og vandspild til følge. Derfor er der god økonomi i at holde ledningsnettet i god form. ”Der er sket en vældig udvikling inden for fjernvarmerør, som i dag er langt bedre isolerede end tidligere. Derfor kan det godt

være, at vi de kommende år vil speede op på udskiftningen da det totalt set vil være en økonomisk fordel for varmeforbrugerne, forklarer direktør Per Sørensen. Hjørring Varmeforsyning har siden 1986 haft et fast samarbejde med Vennelyst Entreprenørforretning om gravearbejdet. Prisen bliver aftalt en gang om året, hvor Varmeforsyningen holder den op mod de priser, som andre forsyningsselskaber betaler, for at sikre, at den er på det rette niveau. ”Der er store fordele ved at have en fast samarbejdspartner, som kender vores arbejdsgange og som er vant til at arbejde sammen med det vvs-firma, vi anvender til svejsning af rørene. Det gør vores tilsynsarbejde lettere, for vi ved, at arbejdet er i orden”, siger Per Sørensen. Via Energispareselskabet Vendsyssel A/S, som Hjørring Varmeforsyning ejer sammen med en række lokale fjernvarmeselskaber, har husejere endvidere mulighed for at få et kontant tilskud til f.eks. efterisolering og nye vinduer.

HJØRRING VARMEFORSYNING

Buen 7 . 9800 Hjørring . Tlf.: 9624 1500 www.hjvarme.dk

19


Formand Hans Jørgen Staub har besøg i udgravningen på Fælledvej af ledningsmestrene Kurt Christensen og Kim Arp fra Forsyningen.

Sikkerheden er i højsædet Der skal tænkes på både arbejdsmiljø og sikkerhed for beboerne, når man er entreprenør for Frederikshavn Forsyning, som er frontløber på dette område. Vennelyst har de senere år vundet et antal licitationer for Forsyningen i Frederikshavn. Den største var transmissionsledningen fra Tolne Vandværk til Hulsig. Senest har man udført kloakrenovering med separation af spildevand og regnvand, og lige nu er Vennelyst i gang med renovering af fjernvarmeledninger på Fælledvej og Kong Christians Allé. ”Vi har efterhånden et godt kendskab til Vennelyst, som vi oplever som en meget professionel samarbejdspartner. De lever fuldt op til vores krav om sikkerhed og miljøcertificering, og så har vi et godt samarbejde med formændene ude i marken”, siger forsyningschef Vand og Varme, Lars Østergaard, der understreger, at Vennelyst har vundet opgaverne i åben konkurrence med andre entreprenører. Det giver sig selv, når en offentlig virksomhed skal have arbejde udført.

20

Set fra den anden side af udgravningen er indtrykket det samme. Formand Hans Jørgen Staub, Vennelyst, går så vidt som at kalde projektet i Frederikshavn ”den bedste arbejdsplads, jeg har haft”. ”Vi har et fortrinligt samarbejde, og jeg har det rigtig godt med Forsyningens fokus på sikkerhed. Her er de i front, og det er godt for alle parter. Det er godt for os, der arbejder her, og det er godt for beboere og trafikanter”, siger Hans Jørgen Staub.

Vennelyst har anlagt næsten 40 km transmissionsledning fra Tolne Vandværk til Hulsig, som led i Frederikshavn Forsynings sikring af vandforsyningen i Skagen.


Projektleder Kim Mølgaard, Hjørring Vandselskab og formand Carl Emil Saksager.

Tårs bliver en helt ny by Hjørring Vandselskab renoverer kloakker og nedlægger små renseanlæg. Det nye anlæg udføres som separatkloak, hvor regn- og spildevand løber i hver sit ledningssystem. Det er ikke sjovt for en by at have sine gader, navnlig ikke hovedgaden, gravet op gennem en længere periode, og i Tårs sukker man da også over roderiet. Men det er nødvendigt, for de aldrende kloakker vil ikke i længden kunne klare de stadigt kraftigere regnskyl, vi oplever. ”Vi separatkloakerer hele Tårs. Vennelyst har vundet de første fire etaper og er lige nu i gang med den centrale del af Bredgade. Arbejdet udføres i samarbejde med Hjørring Kommune som via statslige midler, har fået mulighed for at gennemføre en byfornyelse med nye belægninger i hele gadens bredde. Samtidigt etableres der nye byrum og rekreative områder, hvilket forhåbentligt vil være med til at gøre Tårs mere attraktiv

for de nuværende samt kommende beboere i Tårs”, siger projektleder Kim Mølgaard, Hjørring Vandselskab. Vandselskabet er i gang med lignende projekter mange andre steder i kommunen. Arbejdet udspringer af Hjørring kommunes spildevandsplan, som peger på at separatkloakering skal udføres alle de steder hvor der i dag er fælleskloakker. Det giver desuden mulighed for en mere centraliseret spildevandsrensning, hvor man nedlægger en række mindre renseanlæg. Planen er, at spildevandet skal samles i de tre centrale anlæg i Hirtshals, Hjørring og Nr. Lyngby. ”Vi har været særdeles tilfredse med samarbejdet med Vennelyst. Det er en professionel partner, og vi kan være sikre på, at planer bliver overholdt – også selv om det giver lange arbejdsdage. Især vil jeg rose medarbejderne hos Vennelyst, som er gode til at omgås borgerne. Vi hører intet negativt, selv om vi jo påfører dem mange gener”, siger Kim Mølgaard.

HJØRRING VANDSELSKAB A/S

Åstrupvej 9 . 9800 Hjørring . Tlf.: 3841 2828 www.hjvand.dk

21


Ingeniør Hanne Sadolin Jensen fra DGE og bygningskonstruktør Walther Nyholm Hartmann i samtale med formand Henrik Jensen, Vennelyst, der er i gang med nedrivning af en ældre ejendom.

MILJORIGTIG nedbrydning Vennelyst hjælper Hjørring Kommune med at fjerne de mest faldefærdige huse. Det er et arbejde med mange miljøhensyn. ”Byrådet har siden 2009 sat penge af til at rive de mest skæmmende huse i kommunen ned. Enten efter henvendelse fra husejeren, der gerne vil indgå en aftale om nedrivning, eller ved, at vi som myndighed erklærer huse ubeboelige”, siger Walther Nyholm Hartmann, bygningskonstruktør hos Hjørring Kommune.

Når der er samlet en pulje på 10-12 huse, får kommunen udført en miljøscreening, denne gang ved DGE Miljø- og Ingeniørfirma, som gennemgår husene for miljøskadelige materialer. Det kan være maling, tagbelægning, fuger m.v., som kræver særlig håndtering. Rapporten indgår så i udbudsmaterialet til entreprenørerne, der skal give tilbud på nedrivningen. Mens arbejdet foregår, er DGE tilsynsførende og sikrer, at alle miljøregler følges – også arbejdsmiljøet for nedrivningsfolkene. ”Når alle de miljøfarlige materialer er afmonteret og bortskaffet på den rigtige måde, giver vi tilladelse til, at resten af huset kan rives ned og materialerne genanvendes eller deponeres”, siger ingeniør Hanne Sadolin Jensen, DGE. ”Vennelyst har vundet flere nedrivningsentrepriser, og vi har et godt samarbejde. Det er en stor fordel, at Vennelyst har kompetencerne til at sanere og håndtere farlige stoffer selv uden at skulle bruge underentreprenører”, siger Walther Nyholm Hartmann.

Diamanter skærer i alt

Når der skal skæres ud til døre og vinduer i betonelementer, eller der skal bores huller til el, vvs og ventilation, så er der bud efter John Nielsen. Han er ”Det borende X” hos Vennelyst, og med sine diamantbor i størrelser helt op til 650 mm kommer han igennem selv den stærkeste beton. Her er han i færd med at bore monteringshuller i kajen på Hirtshals Havn, hvor der skal etableres nye fendere til de store færger. “Det borende X” John Nielsen.

22


Kørselsleder Lasse Pedersen omgivet af fra venstre Dorte, Lone, Inge-Lis og Randi, der ud over at tage sig af bogføring, fakturering, løn m.v. også hjælper med at passe telefonen i det travle firma.

Lasse har styr på alle 300 køretøjer Kontoret på Vennelyst er knudepunkt for kundehenvendelser og disponering af lastbiler, kraner, slamsugere og alle de andre køretøjer og deres chauffører. Smed Henrik Christiansen og mekaniker Bjarne Fuglsang foran værksted og servicebil, der holder Vennelyst kørende.

De holder hjulene i gang

Smedeværkstedet og servicebilen har som den primære opgave at holde alle entreprenørmaskinerne kørende med forebyggende service og akutte reparationer. Bjarne Fuglsang er udrykningstjenesten hos Vennelyst. Med 200 entreprenørmaskiner og diverse småmaskiner er der altid noget, der går i stykker. Og selv så lille en ting som en knækket startsnor til en pladevibrator kan stoppe et byggeri, så der er ofte brug for hurtig assistance. Hjemme på værkstedet udføres der løbende service på maskinparken, lige som bilerne serviceres og klargøres til syn. Desuden fremstiller smedeværkstedet skovle til virksomhedens rendegravere og holder graveudstyret forsynet med nye skær, når de slides. Hertil kommer produktion af bl.a. stålgelændere.

Nogle opgaver kan planlægges i forvejen, andre er hasteopgaver som skal løses her og nu, og hvor man ikke aner, hvor lang tid det vil tage. Det er nogle af udfordringerne for kørselsdisponent Lasse Pedersen. Så må der ofte ændres i planerne og opgaver løses i en anden rækkefølge, end det først var tænkt. ”Det er nu ikke så svært, for hovedparten af vores maskinførere arbejder på længerevarende projekter og ved godt, hvad de skal lave i morgen. Men så er der lastbilerne, kraner, slamsugerne og de andre servicebiler, som skal løse mange forskellige opgaver på en dag. Men her er jeg godt hjulpet af nogle gode og yderst fleksible kolleger. De stiller op, når kunderne har brug for det, og hvis de overhovedet har mulighed for det, springer de også til om aftenen og i weekenden, hvis der er en tilstoppet kloak eller andet, der ikke kan vente”, siger Lasse Pedersen.

23


Afdelingsformand Mariann Kristensen, drifts- og udviklingschef Anders Kjær og formand Ib Larsen, Vennelyst, har en god og tæt dialog omkring arbejdet på Grundtvigsvej.

Forberedt til fremtiden Bolig Hjørring renoverer kloakker hos 96 lejere på Grundtvigsvej og benytter lejligheden til at adskille regnvand og spildevand - så er afdelingen fremtidssikret. Kloakrenovering er måske ikke det ord, der trækker de største smil og begejstring. Det roder og tager lang tid. Og bagefter kan man ikke rigtigt se, hvad man har fået for pengene. Men i Bolig Hjørrings afdeling på Grundtvigsvej er beboerne glade for at få nye kloakker og lever med de gener, der følger med. For det bliver så dejligt bagefter. Beboerne har nemlig gennem nogen tid været plaget af rotter på grund af nedslidte kloakker. Bolig Hjørring har så valgt, at man ikke bare vil renovere kloakkerne, men samtidig løse problemer med grundvand, fremtidssikre i forhold til regnvand og forskønne udearealerne.

24

”Bagefter opgraderer vi afdelingen med nye terrasser og indgangspartier samt nye skure og befæstede stier i de områder, hvor grundvand har gjort græsarealerne sumpede”, forklarer drifts- og udviklingschef Anders Kjær, Bolig Hjørring. Kloakrenoveringen betyder, at beboerne ikke kan parkere, hvor de plejer, og må færdes blandt gravemaskiner og brolæggere helt frem til næste sommer. Det er alle selvfølgelig ikke lige tilfredse med, men takket være en grundig information og tæt dialog med afdelingsbestyrelsen er stemningen fortsat god i kvarteret. ”Det hjælper også til den gode stemning, at formænd og medarbejdere fra Vennelyst er gode til at omgås beboere og altid parate til at svare på spørgsmål, så der er en god dialog og hensyntagen fra begge sider”, siger Anders Kjær. Bolig Hjørring har inden for de seneste fem år bygget 163 nye ungdoms-, familie- og ældreboliger samt renoveret og ombygget for ca. en halv milliard kr. Der venter renoveringsprojekter for ca. en milliard kr. over de næste 10 år. Det gør Bolig Hjørring til en af de store spillere på bygge- og renoveringsmarkedet i hele Hjørring Kommune.

BOLIG HJØRRING

Østergade 52 A . 9800 Hjørring . Tif. 9656 1940 www.bolighoerring.dk


Kloakmester Lars Præstgaard og projektleder Søren Christiansen udskifter et tæret kloakrør hos Gunnar Madsen i Hallund. For en gang skyld var skaden ikke forårsaget af rotter, men af halvtreds års slitage.

700 forsikringsskader på et år Vennelyst har aftaler med otte forsikringsselskaber og rykker ud til husejerne, når der opstår en skade på kloak eller andre stikledninger. ”Vi får meldingerne fra forsikringsselskaberne via mail sammen med informationer om ejendommen og den anmeldte skade. Så tager vi kontakt til ejeren og foretager en besigtigelse. I nogle tilfælde kan skaden udbedres umiddelbart, men ofte foretager vi en tv-inspektion for at lokalisere skaden præcist. Det giver mindre gravearbejde, og da det ofte er i haver eller indkørsler, vil man jo helst grave så lidt som muligt. I nogle tilfælde kan skaden udbedres ved at fore kloakrøret med en indvendig foring, en såkaldt strømpe. Så kan vi gå ind via en

brønd og helt undgå opgravning”, forklarer projektleder Søren Christiansen, der foretager de fleste besigtigelser. Han fortæller videre, at omkring 90 pct. af alle skader på kloakanlæg skyldes rotter. Sådan har det altid været, og selv om der er taget nye materialer i brug, bl.a. pvc-rør, så formår rotterne stadig at gnave hul. I forbindelse med reparationer bliver der ofte sat rottespærre i, det er et klap-system, hvor der kun er adgang den ene vej, og det er ganske effektivt til at forhindre rotterne i at komme ind i husene. Når skaden er besigtiget, følger en af Vennelysts erfarne kloakfolk for at reparere rørene. Det kan fx være Lars Præstgaard, der er autoriseret kloakmester. Han tager sig af op mod 250 af de 700 årlige forsikringsskader, men får også tid til at etablere nedsivningsanlæg i sommerhusområder. I kraft af autorisationen kan Lars Præstgaard selv afslutte sagerne, hvilket sparer tid.

25


Søren Rørbæk, regerende europamester i Hyundai-biler, leverer fire Tucson-modeller til projektleder Peter Daarbak, tilbudsingeniør Torben Høholt Magnusson, projektleder Stefan Berg og landmåler Ove F. Pedersen.

Europamester i biler Rørbæk Biler i Hjørring er blevet årets forhandler i Europa for Hyundai. De har gennem 20 år leveret omkring 100 varevogne og personbiler til Vennelyst.

Det var en glad og stolt Søren Rørbæk, der tidligere på året modtog ”President Award” ved et Hyundai-arrangement i Frankfurt, Tyskland. Og det var en glad og stolt Søren Rørbæk, der for nylig afleverede fire stk. Hyundai Tucson-biler til fire af Vennelysts projektledere. Søren Rørbæk, der med forretninger i Hjørring og Frederikshavn er eneste Hyundai-forhandler i Vendsyssel, har handlet biler

26

med Vennelyst gennem 20 år – først med Hans Christiansen og nu med Jan-Iver Christiansen. ”Jeg er stolt af at være leverandør til Vennelyst, for jeg ved, at de kun handler med folk, de har tillid til. Det præger også vores samarbejde. Et ord er et ord, og aftaler skal holdes. Det gælder, når vi leverer biler, og det gælder, når Vennelyst graver eller rydder sne for os”, siger Søren Rørbæk. At blive årets bedste Hyundai-forhandler i Europa er en præstation, som falder tilbage på alle medarbejdere hos Rørbæk Biler. Prisen gives for kundetilfredshed og omfatter derfor både salgsafdeling og værksted. Også hos Vennelyst er der stor tilfredshed med kvaliteten af både Hyundai-bilerne og arbejdet på værkstedet.

RØRBÆK BILER

Vandværksvej 8 . 9800 Hjørring . Tlf. 9890 1620 www.roerbaekbiler.dk


Vennelysts underjordiske problemknusere. Slamsugere og tv-biler er klar til at rykke ud og kan hurtigt lokalisere et kloakproblem.

De

underjordiske hos Vennelyst

TV-inspektionsudstyr og slamsugere løser problemerne, når der er noget galt under jorden. Rottehuller, tærede rør, trærødder eller sammenstyrtede kloakker. TV-udstyret har gjort det både lettere og mere effektivt at finde og udbedre skader på kloaksystemet. De små, selvkørende kameraer kommer ind de fleste steder og afslører hurtigt, hvad der er galt. Kameraet fortæller også med en halv meters nøjagtighed, hvor fejlen er, så man kan grave ned, præcist hvor reparationen skal udføres. Det er en stor fordel for både gravemandskab og haveejere. ”Problemerne opstår ofte i stikledningerne inde på de private grunde. Gamle rør, der er slidt hul på eller som har forskubbet

sig, hvis jorden har sat sig gennem tiden. Men vi fotograferer også ved nyanlæg. Når kommunen har lagt en ny kloakledning ude i vejen, går vi igennem med kameraet og ind i alle stikledninger. Dels for at se, om der er skader som bør repareres i samme omgang, dels for at dokumentere det udførte arbejde”, forklarer Leif Thorup, der er en af i alt fire tv-operatører hos Vennelyst. TV-folkene arbejder altid tæt sammen med en slamsuger, for det er nødvendigt at spule rørene rene, inden de kan inspiceres med kameraet. Nogle gange arbejder de samtidig, fx hvis der er trærødder, som er vokset ind i kloakledningen. Slamsugeren har særligt udstyr, der kan skære rødder væk, og tv-kameraet kører så forrest og fortæller, præcis hvor der skal skæres. Så undgår man helt at grave. ”Når vi bliver kaldt ud med slamsugeren, har vi næsten altid en TV-bil med, så vi kan få klarhed over, hvad der har forårsaget problemet. Det sparer meget gravearbejde”, siger formand Karsten Elneff.

27


Vaegtlofter på hjul Kranbilerne fra Vennelyst kan løfte næsten hvad som helst hvor som helst - lige fra møbler og byggematerialer til en strandet finhval. I en entreprenørforretning er der altid noget, der skal løftes, og materialer der skal flyttes. Vennelyst har i alt 11 lastbiler, hvoraf de tre dog er slamsugere. Af de otte egentlige lastbiler er de fire udstyret med kraner i forskellig størrelse, for der er løft forbundet med rigtig mange transportopgaver. ”Det kan være et skur eller maskiner, der skal løftes af eller på en lastbil, eller byggematerialer der skal sættes ind på en byggeplads. Der er også mange løfteopgaver på selve byggepladserne, fx spær, betonelementer, vinduer osv. Jeg har fx løftet

glasfacader på plads på Vendsyssel Teater, og vi løftede også meget glas op ved renoveringen af Codanhus. Det er altid noget særligt at løfte markante ting i sin egen by, så man om 10-15 år kan sige: Det der var jeg med til at bygge”, siger kranfører Jesper Pedersen. Kranbilerne løser mange specielle opgaver, også for virksomheder og private. Det kan være en stor sofa, der skal ind i en lejlighed på femte sal, eller et træ, der skal rykkes op inde i en have. Den mest usædvanlige kranopgave hidtil, var da Vennelyst hjalp Nordsømuseet med at løfte skelettet af den finhval, der strandede ved Blokhus, op af forrådnelsesbassinet for at knoglerne kunne blive afbleget og gjort klar til udstilling. Lastbilerne arbejder mest med Vennelysts egne projekter. Transport af sand og grus samt tømning af de omkring 50 containere, firmaet har stående på sine byggepladser. Men der løses også opgave for andre.

Ide/tekst/udgivelse: FORLAGET BYPROFIL aps / Bermann Company . Tlf +45 25 33 53 53 . Tekst: Wizion, Hans Sejlund . Fotos: Axel Søgaard . Grafisk design: cre@reklame v/ Kirsten Nørgaard

Det meste af Vennelysts lastbilflåde og chauffører linet op på pladsen foran firmaet. En enkelt slamsuger var ude på en hasteopgave.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.