Page 1

SAMMEN FOR ET GRØNNERE

HIRTSHALS


Kære læsere

2

Dette skrift er udgivet i anledning af indvielsen af vindmølleparken på Hirtshals Havn i december 2019. Vi har selvfølgelig udgivet dette skrift for at markere, at der i dag står fire vindmøller på Hirtshals Havn, som borgere og erhvervsvirksomheder er gået sammen om at bygge helt uden statsligt tilskud. Det første projekt af sin slags herhjemme. Hvilket vi alle kan være stolte af.

vigtige grønne omstilling, vi heldigvis er i gang fuld gang med også her i Hirtshals.

I dette skrift kan I læse lidt om de udfordringer, gode samarbejdsrelationer og fælles ånd, der har været i projektet fra havneudvidelsen til møllerne står, hvor de står i dag og på betydelig vis medvirker til den

God læselyst!

Vi håber, at I vil tage godt imod skriftet og blive inspireret, overrasket eller blot glade over, at et sådan lokalt grønt initiativ kan lykkes på allerbedste vis, når blot vi løfter i flok.

Jens Peter Lunden Bestyrelsesformand for Hirtshals Havnefond


Mølletypen – Vestas V136-4,2 MW Vestas V136-4,2 MW er en helt ny mølletype med ekstraordinær lange vinger – vingefang på 136 meter. Årligt kan hver vindmølle producere 17,5 mio. kWh, hvilket svarer til, at de fire vindmøller samlet kan producere elektricitet til 14.250 husstandes forbrug. Dette skal ses i forhold til, at der er omkring 2.000 husstande i Hirtshals. Fordele ved møllerne på havnen - Støttefrit projekt - Utrolig effektive møller - Max produktion på god placering - Tæt på land nemt at service

3


Dem, der har møllerne, har På havnen i Hirtshals står der i dag fire store vindmøller. Den ene mølle er ejet af lokale beboere og virksomheder, der alle er anpartshavere, to af de sidste tre møller er reserveret til store energitunge virksomheder, der allerede gør eller påtænker at drive virksomhed på Hirtshals havn. - Det er et unikt projekt og det bliver spændende at se om de her møller kan lokke virksomheder til havnen, så der kan blive skabt nogle flere arbejdspladser til byen. Samtidig tjener vi jo penge til havnen ved at leje arealerne, hvor vindmøllerne står på den nye havneudvidelse. Hvis alt kommer til at gå op i en høj-ere enhed, så har vi virkelig en god historie her, siger Jens Peter Lunden, bestyrelsesformand for Hirtshals Havnefond, landmand og mangeårig energipionér. 4

Hirtshals Havnefond, der står bag møllerne, er en erhvervsdrivende fond, der blev stiftet i slutningen af 2018 med henblik på at opstille, eje, drive og sælge vindenergianlæg samt den overskudsproduktion vindenergianlæggene producerer. Driftige erhvervsfolk i Hirtshals ville gerne have, at lokalområdet fik del i vindmølleeventyret og vidste, at man på den måde kunne tilgodese det voksende strømforbrug fra byens livsnerve og primære indtægtskilde, fiskeriet. Hirtshals Havnefond har foruden Jens Peter Lunden fra Asdal Hovedgaard også to andre bestyrelsesmedlemmer. Claus Roden Jensen, direktør HMU A/S Hirtshals samt Per Christensen, el-installatør Marine El A/S og medlem af Hirtshals Service Group, der ligesom Jens Peter arbejder frivilligt i bestyrelsen.


En gammel mole kom i vejen Fundamentudgravningerne til to af de fire vindmøller, der er opstillet på Hirtshals Havn, var til at få øje på med dimensioner på 22 meter i diameter og op til seks meter i dybden. Det var bestemt heller ikke uden udfordringer. Når man graver så langt ned, så ved man nemlig ikke nødvendigvis, hvad man finder. Håndværkerne stødte pludselig på granitblokke, der viste sig at være et levn fra gamle dage – nemlig en mole fra en svunden tid. Da granitblokke ikke er til at støbe på, måtte man grave den gamle mole væk. - Det var med pumper, lod og trisser. Sikke et skue. Det tog håndværkerne seks dage at grave ud, pumpe vand væk og fylde op med nyt sand. Det var bestemt ikke sjovt, lige da vi stod med det, men i dag hører det til en af de sjove historier fra projektet, siger Jens Peter Lunden.

Hirtshals Havnefonds fondskapital Fondskapitalen til vindmølleprojektet blev tilvejebragt ved gaver fra en række lokale virksomheder på i alt 300.000 kr. fordelt på følgende måde: Hornsnes Invest A/S  100.000 kr. MarineShaft  50.000 kr. HMU A/S Entreprenørforretning  50.000 kr. Asdal Hovedgård  50.000 kr. H. Jespersen & Søn A/S  25.000 kr. Fiskernes Kasseudlejning 15.000 kr. BS Invest Hirtshals ApS  10.000 kr.

den grønne strøm Ejerskabet helt unikt - Hirtshals Havnefond var sådan set en bunden opgave. Man ønskede en fond, der bl.a. kunne sikre, at ejerskabet til de fire planlagte møller forblev i Hirtshals. Fonden blev etableret ved at syv virksomheder fra Hirtshals og omegn, hver især gav en pengegave til fondskapitalen, hvormed det blev muligt at stifte fonden som en virksomhed med CVR-nummer, og dermed få rettighederne til at drive møllerne på havnen, fortæller Jens Peter Lunden. Fonden tog over, da alle tilladelser var indhentet. Det første, bestyrelsen måtte kaste sig over, var at få samlet op der, hvor Hirtshals Havn var kommet til og få taget nogle beslutninger i forhold til indkøb af møllerne.

-Vi skulle finde ud af, hvilke møller vi skulle have og hvad prisen på dem skulle være. Den ene type mølle kan noget, som ikke altid afhænger af prisen, men mere om elproduktionen. Vi endte med Vestas møller, som der er rigtig mange af heroppe i Nordjylland, så service og vedligeholdelse ikke bliver så vanskelig, forklarer Per Christensen, el-installatør hos Marine El A/S og bestyrelsesmedlem i Havnefonden.

” - Min interesse i projektet var at sikre, at den værdi, som møllerne skaber, bliver lokalt. Da det er et lokalt forankret projekt, så er det også på sin plads, at det er os heroppe, der får gevinsten af møllerne, siger Claus Roden Jensen, direktør i HMU A/S og bestyrelsesmedlem i Havnefonden.” 5


- Det har skabt masser af nysgerrighed og god stemning til byen at få vindmølleparken på Hirtshals Havn etableret. Nogle dage er trafikken gået fuldstændig i stå og på et tidspunkt holdt der 35 biler langs vejen ude ved byggepladsen bare for at følge projektet, siger Jens Peter Lunden, bestyrelsesformand for Hirtshals Havnefond.

6


Hirtshals er blevet el-producerende De fire vindmøller på Hirtshals Havn er de første vindmøller i Danmark, som er opstillet uden statsstøtte. Vindmøllerne er dermed også de første, der på rent kommercielle betingelser kan bidrage til den grønne omstilling, som vil præge Danmark frem mod 2030, hvor landets CO2-udledning skal være reduceret med 70 procent. Hver af de fire vindmøller er 150 meter høje, og højden fra terræn til toppen af tårnet er 82 meter. Hver af vingerne måler 68 meter, og dermed har rotoren en diameter på 136 meter. - Det er de første møller, der er etableret uden statsstøtte. Derfor er det frie møller og vi kan gøre med dem, som vi vil. Vi forventer, at møllerne producerer 71-73 mio. kWh om året, og vi har på forhånd solgt de første tre års produktion til Energi Danmark for 26 øre pr. kWh, siger Jens Peter Lunden, bestyrelsesformand for Hirtshals Havnefond.

Den ene af de fire vindmøller er købt af 352 private anpartshavere, og de anparter blev nærmest revet væk: - Jeg synes, at det har været en rigtig god oplevelse, at den lokale befolkning har været så positive overfor vindmølleprojektet. Man kan jo bare kigge på andre lokationer, hvor der skal vindmøller op. Det er jo ikke ligefrem opbakning, der præger disse projekter. Det kan selvfølgelig være en formildende omstændighed, at private har medejerskab over møllerne, og de står på et erhvervsområde langt fra helårsbeboelse, siger Claus Roden Jensen, direktør i HMU A/S og bestyrelsesmedlem i Havnefonden.

- Vi ved, at placeringen herude på havnen med vinden fra havet er perfekt for vindmøllerne, men det er gået op for os, at vinden er knap så god, når man skal sætte møllerne op, siger Per Christensen, el-installatør hos Marine El A/S og bestyrelsesmedlem i Havnefonden. Per Christensen hentyder til de mange gange arbejdet på møllerne har været sat i stå, da de specialiserede Vestas arbejdere måtte vente på vindstille timer for at kunne forsætte arbejdet. For at kunne arbejde i 100 meters højde kræver det, at vinden er under 11 m/sek.

7


Meget billigere end først antaget Det oprindelige budget lød på 140 mio. kr. Vi har formået at reducere det med mere end 20 mio. kr.; fordi alle ville hjælpe og give en ekstra tand. - Nordenergi for at se muligheder og hjælpe med tilslutning og rette løsninger. - Vennelyst og Stenger & Ibsen med fundamenter og udgravning mm. - Vestas med mølle pris og gode service aftaler. - Fjord Line og Smyril Line, der har vist kolossal forståelse og tålmodighed i hele processen. - Kommunen mht. forsvarets forhandling om evt. ny radar på havnen. - Jyske Bank, der kunne se potentialet. - Hirsthals Havn for snilde og pragmatisk tilgang til opgaven. På Havnefondens bestyrelses vegne. Tak for det.

Produceret af: Bermann Company / Forlaget Byprofil - H. C. Andersensvej 46 - 9800 Hjørring - Tlf.: 25 33 53 53 Tekst: Mette Byrgesen Jensen - Foto: René Stoklund - Grafisk Design: Sbacks, Søren Svendsen 8


Vi løser opgaven her og nu Under hele opførelsen af de fire vindmøller på Hirtshals Havn har firmaet Marine El været på pletten, når udfordringerne opstod undervejs: - Hvis der f.eks. pludselig har manglet strøm eller der lige var en elmast, der skulle ligges ned, fordi den stod i vejen for vindmøllefolkene, så har vi været behjælpelige med det samme. De skal kunne komme hurtigt videre med deres arbejde, for det koster mange penge, når arbejdet med vindmøllerne går i stå, fortæller Per Christensen, el-installatør hos Marine El A/S og bestyrelsesmedlem i Havnefonden. Marine El er en autoriseret el-installatør, der arbejder med alle former for el ombord på skibe, i industrien og hos private. De har projekter i alle størrelser og det lige fra projektering til test hos kunden. På vindmølleprojektet har Marine El A/S blandt andet stået for strøm til skurvogne, strøm til byggepladsen, flytning af master og andre ad hoc-opgaver.

Læssevej 14 - 9850 Hirtshals Tel: +45 9894 3591-mail: info@marine-el.dk

Entreprenøren bag kabelføringen HMU A/S Entreprenørforretning er en kendt entreprenør på Hirtshals Havn. De står bag en lang række af bygge- og anlægsprojekter på havneområdet, senest tilbygningen med kassevaskeriet ved Fisketerminal Hirtshals, som blev taget i brug sommeren 2018. På det nye område, hvor vindmøllerne er placeret, har firmaet indenfor de seneste par år bl.a. stået for opgaver som Fjord Lines nye check-in område og toldbygning, Smyril Lines cargocenter samt den nye runde toiletbygning. HMU A/S er i øvrigt påbegyndt opførelsen af et nyt landgangstårn til Fjord Lines nye færge ved færgeleje fire. Firmaet er således godt kendt med forholdene på Hirtshals Havn. Derfor var det glædeligt, som Claus Roden Jensen, direktør i HMU A/S og bestyrelsesmedlem i Havnefonden, siger at HMU A/S kunne deltage med kabelgravningen i forbindelse med vindmølleprojektet som underleverandør til Nordenergi. HMU A/S Entreprenørforretning beskæftiger sig med alle former for bygge- og anlægsarbejder. Lige fra kabelarbejde samt fru Jensens indkørsel til store erhvervsbyggerier i totalentreprise. ENTREPRENØRFORRETNING Dalsagervej 19-21 - 9850 Hirtshals Tel: +45 9894 4544 E-mail: hmu@hmu.dk

9


Nye grønne vinde blæser i Hirtshals I 2018 stod Hirtshals Havns nye landudvidelse færdig, og den er i dag hjemsted for fire Vestas vindmøller, hvis drift skal være med til at finansiere investeringen i landudvidelsen. Igennem hele projektet har der været en klar opbakning og interesse fra virksomheder og borgere i Hirtshals til opstillingen af de fire vindmøller på havnen. Der er ingen tvivl om, at borgerne i Hirtshals vil Hirtshals, og de, der arbejder i byen og på havnen, har fokus på udvikling, så Hirtshals kan stå endnu stærkere i fremtiden. - I Hirtshals er der en grundlæggende trang til at skabe udvikling og en bevidsthed om, at intet kommer af sig selv – hvis vi vil skabe vækst i det nordvestlige Jylland, så må vi selv tage initiativerne. Dette er en af grundene til, at der lokalt har været positiv interesse for vindmøllerne, og at der i forbindelse med salget af andele i borgermøllen har været en overtegning på

10

218 procent, siger Jens Kirketerp Jensen, administrerende direktør ved Hirtshals Havn. Åbner for virksomhedsetableringer Med den lokale virketrang og opbakning til vindmøllerne på havnen, er der åbnet op for nye muligheder for den erhvervsmæssige udvikling i Hirtshals. Virksomheder med stort strømforbrug, som vælger at etablere sig i Hirtshals, kan nemlig udnytte den grønne elektricitet fra vindmøllerne og derved få en synlig grøn profil samt en økonomisk fordel. Samtidig vil det også være med til at skabe nye arbejdspladser i Hirtshals. En række centrale faktorer, som gør det fordelagtigt for virksomheder at placere sig i Hirtshals, er allerede på plads; grøn elektricitet fra vindmøllerne, en placering midt i Skandinavien med multimodale transport-


løsninger, 106.000m² ledige erhvervsarealer samt en kvalificeret arbejdsstyrke i oplandet er alle parametre, der skaber grundlag for virksomhedsvækst i fremtiden. Dermed er vindmøllerne endnu en anledning for virksomheder til at sætte flueben ved Hirtshals, når fremtidens placering skal fastlægges. Vores grønne fremtid Foruden en mulig positiv indflydelse på væksten i lokalområdet, vil vindmøllerne også bidrage til den igangværende grønne omstilling i Danmark. Politisk og erhvervsmæssigt er der en tendens mod et skifte i holdningen til vores fremtidige energiforsyning, og her kommer vindmøllerne til at spille en afgørende rolle. Vi går i retning af en fremtid, der om få år vil være uden olie, og hvor elektricitet bliver udgangspunktet for transport, opvarmning, produktion og meget andet.

- Hirtshals Havn ser sin fremtidige rolle som en ny måde at tænke infrastruktur på, idet der i fremtiden skal tænkes bredere og endnu mere innovativt. Dermed kommer infrastruktur i højere grad til også at handle om energiforsyning og logistik, som skal lægges ind i en bæredygtigheds-tankegang, for at vi på alle niveauer og fra alle indgangsvinkler arbejder for en reduktion af den samlede klimabelastning, afslutter Jens Kirketerp Jensen.

Norgeskajen 11 . 9850 Hirtshals Tel: +45 9656 5000 E-mail: hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk

11


Inspiration til andre danske havne - Jeg vil gerne fremhæve det særlige ved projektet på Hirtshals Havn, hvor du får fordelene fra den stærke vind, som vi kender fra offshore møller, men fordi møllerne står på en etableret havneudvidelse, altså på land, så bliver fundamentet og serviceringen af møllerne billigere, siger Søren Nørgaard Sørensen, advokat og ejerpartner hos HjulmandKaptain. - Det er det bedste af alle verdener og en god forretning for alle parter - Hirtshals Havn som udlejer af arealerne, møllernes ejere, havnens brugerne og lokalbefolkningen. Det er virkelig et projekt, som mange andre danske havne burde blive inspireret af, fortsætter han. Søren Nørgaard Sørensen og HjulmandKaptain har været med siden vindmølleprojektet var i sin vorden til møllerne nu er rejst og står på havnen: - I vores afdeling for alternativ energi har vi kompetencerne og mange års erfaring i at gennemføre vindmølleprojekter, så vi var glade for at blive involveret i det - "fra tanke til turn key”. Mere strøm og derfor bedre økonomi Ifølge Søren Nørgaard Sørensen har det været megaspændende at være med til at lave Danmarks første ustøttede vindmølleprojekt med så god økonomi og så mange private lokale investorer i laugmøllen: - Vi har fastlagt den optimale ejerform og selskabsstruktur, medvirket til køb og forhandling, rådgivet omkring indgåelse af møllekontrakter og generelt bare sikret, at projektet kunne gennemføres i hen-

HJØRRING Frederikshavnsvej 215 - 9800 Hjørring Tel: +45 7015 1000 - E-mail: mail@70151000.dk

12

hold til den drejebog, der blev skrevet fra starten - og desuden i tæt samarbejde med BDO. - En af fordelene ved et projekt som dette er også, at man undgår mange af de problemer, der normalt kan være med vindmølleprojekter på land og tæt på beboelse. På havnen er der i forvejen industri og ingen boliger direkte i baghaven, derfor er den placering perfekt til vindmølleprojektet. På en havn blæser det altid meget, hvilket betyder større produktion og dermed bedre økonomi.


Møllerne står på havnen; det var målet Det har ifølge Thomas Nielsen, statsautoriseret revisor og senior partner i BDO, været en spændende proces at være med til at sætte det første vindmølleprojekt uden tilskud op herhjemme: - Det er et helt unikt projekt, og jeg er glad for at det lykkedes at få de fire vindmøller til at stå på Hirtshals Havn, siger han. - I et projekt som dette, er der mange personer involveret og vores kompetencer griber ind i hinanden. Det har været et holdarbejde på bedste vis at komme i mål, og vi i BDO er stolte over at være en del af holdet. Thomas Nielsen fortæller om en spændende case, hvor man er blevet udfordret på både finansiering, jura, skat, havneloven, de rette tilladelser og mange andre ting, der bider ind i hinanden: - I og med at vi satte møllerne op uden statstilskud, gjorde det bestemt ikke lettere. For at det kunne lykkes, skulle vi finde et pengeinstitut, der ville finansiere projektet trods spinkelt finansielt grundlag - fonden er stiftet af en række lokale gavegivere med i alt 300.000 kr. Banken skulle have tryghed i, at de formelle regler og love var overholdt, og om der var soliditet i projektet.

Specialiseret vedvarende energi afdeling - Men vi formåede at tilvejebringe et plangrundlag, der gjorde projektet muligt og vigtigst af alt fik vi den rigtige mand i spidsen for fonden, siger Thomas Nielsen og fremhæver det gode samarbejde med HjulmandKaptain. - Nu står vindmøllerne der og vil fremtidigt komme Hirtshals Havn og lokalsamfundet til gode. BDO har været med i projektet fra ”tanke til turn key”: - Det handler nok om, at vi netop har en specialisering inden for vedvarende energi projekter. Vi har en lang række vindmølle kunder bl.a. landmænd og private vindmølle ejere og specialiseringen opstår netop ved, at denne type opgaver er samlet hos den samme personkreds, fastslår Thomas Nielsen.

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Jeppe Aakjærs Vej 10 - 9500 Hobro Tel: + 45 9657 4800

13


Jyske Bank og vindmølleprojektet Hirtshals Havnefond valgte Jyske Bank til finansiering af vindmølleprojektet på Hirtshals Havn. Projektet er særligt, fordi det er uden statsligt tilskud, som et af de første i Danmark. Jyske Bank blev valgt med baggrund i bankens tætte samarbejde med Hirtshals Havn og andre aktører på og omkring Hirtshals Havn. - Da banken har en specialafdeling i Holstebro, der udelukkende beskæftiger sig med grøn energi, var det naturligt at få den inddraget i dette projekt med det samme. Den har de specielle kompetencer og special kendskab til finansieringsløsninger i forbindelse med vindmøller og grøn energi generelt, forklarer Niels Christian Jacobsen, afdelingsdirektør, Jyske Bank i Hirtshals. Både selvfinansieret og lånefinansieret Da den overordnede rådgivning og finansiering i forhold til mølleprojektet var på plads, og det blev tid til at få gang i salget af andele til lokale borgere, var Jyske Bank også parate.

- Og der har været stor interesse for projektet, som vurderes at være rigtig godt. Vi har finansieret en del andele for lokale købere, og mange af bankens kunder har investeret opsparingen i vindmølleandele, siger Niels Christian Jacobsen.

HIRTSHALS ERHVERV Nørregade 13 - 9850 Hirtshals - Tel: +45 8989 3420 E-mail: hirtshals.erhverv@jyskebank.dk

14


Jyske banks specialafdeling for Grøn Energi har disse primære opgaver: - Bank for de professionelle aktører/udviklere på markedet for grøn energi - Kompetencecenter for afdelingsnettet - både telefonisk og fysiske møder, beregninger, beskrivelse af projektet. Præcist som i projekt Hirtshals Havn. - Udviklingsafdeling i banken indenfor Grøn Energi.

Holstebro afdeling specialister i grøn energi Jyske Banks specialafdeling Grøn Energi er en selvstændig enhed af Jyske Bank med base i Holstebro. De tilbyder i det daglige finansielrådgivning og løsninger til kunder indenfor grøn energi. Der sidder fem mand i afdelingen Grøn Energi, som udelukkende arbejder indenfor investeringer i grøn energi: - Personligt har jeg arbejdet med området siden september 2001, altså i 18 år, så jeg har oparbejdet en stor erfaring, siger Torben Sørensen, Erhvervspartner i Jyske Bank, Grøn Energi, Holstebro. - I forhold til Vindmøllerprojekter generelt er det i processen afgørende, at man vælger sine rådgivere med omhu, da et mølleprojekt er en meget lang og kompliceret proces. Man skal derfor involvere sig med en finansieringspartner, der har erfaring på området og ikke får kolde fødder undervejs i processen, forklarer Torben Sørensen. Stor erfaring og knowhow - Med den erfaring og knowhow vi tilsammen besidder i vores specialafdeling, så ved vi, hvad det vil sige at skulle igennem den proces, det er at opføre fire vindmøller på Hirtshals Havn. Erfaringen har vi f.eks. ved, at vi netop her samler de kunder, der lever af grønne investeringer.

De to primære områder for afdelingen Grøn Energi er finansiering af solcelleanlæg og vindmølleparker: - Det er de to områder, der klart fylder mest både i vores specialafdeling men også hos kunderne, forklarer Torben Sørensen og fortsætter: - Bæredygtighed er et marked, der p.t. er rigtig meget i bevægelse, så vi følger derfor udviklingen tæt og holder et vågent øje med markedet. Jyske Bank har tilsluttet sig FNs Principles for Responsible Banking med seks principper, der læner sig op ad klimaftalen fra Paris og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

GRØN ENERGI St. Torv 1 - 7500 Holstebro - Tel: +45 8989 3500 E-mail: holstebro.erhverv@jyskebank.dk

15


Projekt båret af lokal opbakning Der er alt mulig grund til at kippe med flaget, mener Peder Kjeldgaard, adm. direktør for Nord Energi i Hjørring, når han omtaler projektet med de fire nye vindmøller på Hirtshals Havn. Vi bør alle være stolte af, at projektet er den første vindmøllepark på land, som ikke modtager offentlig støtte, og hvor der er så stor folkelig opbakning. - Det er fantastisk, at det første vindmølleprojekt uden offentlig støtte etableres netop her i Vendsyssel. Både det her projekt og flytningen af Rubjerg Knude Fyr viser tydeligt, at vi altså kan noget heroppe, siger Peder Kjeldgaard. Nord Energi koncernen har deltaget i vindmølleprojektet på to fronter; som entreprenør i forhold til intern kabelføring i parken og som elselskab, der har tilsluttet møllerne til elnettet. - Vi kom ret tidligt ind i projektet, da vores virksomhed Nord Energi Net har monopol på at tilslutte vindmøller til elnettet her i området. Vi havde en rigtig god dialog omkring projektet lige fra start, da vi har

16

ekspertisen lige netop på det område. Vi har jo tidligere tilsluttet samtlige andre vindmølleparker i vort forsyningsområde. Positivt bidrag til den grønne omstilling - Da Hirtshals Havnefond blev opmærksomme på, at vi også har en entreprenørvirksomhed hos Nord Energi, som har ekspertisen med at arbejde med 10 kV kabler, så fik vi også opgaven med den interne kabelføring i parken. Entreprenørvirksomheden under Nord Energi hedder Nord Energi Teknik A/S og udfører opgaver på entreprenørbasis for erhverv, private, kommuner og de andre selskaber i Nord Energi koncernen. For Peder Kjeldgaard var det helt naturligt, at det var dem, der fik denne entreprise i projektet: - Det er et specialiseret område og de ”almindelige” installationsforretninger her i Vendsyssel har normalt ikke


den ekspertise og erfaring med 10 kV kabel-arbejde, som et sådant projekt kræver. - Det danske energisystem bliver i stigende grad baseret på el fra vedvarende energikilder som vind og sol, og vi kan se en fremtid i møde, hvor en stor del af f.eks. transportområdet bliver elektrificeret ligesom vi ser et stigende antal varmepumper som afløser oliefyr og naturgasfyrede varmeinstallationer. Der bliver større og større interesse for at finde løsninger, der kan bidrage til den grønne omstilling. Bl.a. vindmølleprojektet på Hirtshals Havn, som netop medvirker til, at en større del af det samlede elforbrug bliver grønt.

Lidt sjovere at være el-mand i dag Det er en udvikling, der passer Peder Kjeldgaard rigtig godt.

- Tidligere arbejdede vi i det, man ville kalde ”den sorte branche”, hvor vi stod med en elproduktion hovedsageligt fra kulkraftværker. I dag bliver vi mere og mere ”den grønne branche”, hvor elforbruget vil stige og hvor vi bliver en vigtig spiller i den grønne omstilling. - På den måde er det altså blevet lidt sjovere at være el-mand, selvom der stadig er et stykke vej, indtil 100 procent af produktionen af el bliver grøn, siger Peder Kjeldgaard. Nord Energi Net ejer og driver elnettet - altså de kabler og transformerstationer, der sammen med øvrige anlægsdele er nødvendige for at sende el derhen, hvor det skal forbruges. Nord Energi Net distribuerer endvidere al den el, der produceres på de mange vindmøller, solcelleanlæg og decentrale kraftvarmeværker i hele forsyningsområdet.

Læs mere om Nord Energi Net A/S og Nord Energi Teknik A/S på www.nordenergi.dk

Ørstedsvej 2 . 9800 Hjørring Tel: +45 9924 5656 . E-mail: info@nordenergi.dk

17


Fra forundersøgelser til færdigt anlæg Hos LE34 i Aalborg sidder der et dedikeret team af medarbejdere, der arbejder med vedvarende energiprojekter, som f.eks. solceller, vindmølleprojekter og biogasanlæg: - Der hvor vi adskiller os fra andre er, at vi kan rådgive i hele processen fra forundersøgelser og miljøvurderinger til færdigt anlæg, siger Jacob Jellesen, landinspektør LE34. - Man kan vel sige, at bygherre har os til at sørge for, at han kan sove roligt om natten. I projektet med de fire vindmøller på Hirtshals Havn, kom LE34 dog ind på et tidspunkt, hvor plangrundlaget allerede var på plads: - Det, der blev vores opgave, var at få styr på, hvor møllerne præcist kunne stå, for at det var lovligt i forhold til de tilladelser fra kommunen og andre myndigheder, der var givet. Der er flere ting i forhold til lovgivningen, som du er nødt til at påse; f.eks. hensynet til naturen, naboer, eller de allerede eksisterende ledninger i jorden, fortæller Jacob Jellesen og fortsætter: - Helt lavpraktisk satte vi pinde i jorden, der hvor der f.eks. kunne graves ud til fundamenter, for at sikre at der blev gravet lige præcis der, hvor der var tilladelse til det. Efter godkendelse af vindmøllernes placering konstruererede LE34 kort over adgangsveje og kranpladser, afsatte koordinaterne til fundamentet. De kvalitetssikrede ligeledes arbejdet undervejs og leverede til sidst as-built dokumentationen, da projektet var færdigt. Der har naturligvis været nogle udfordringer i forbindelse med at stille så store møller op stort set inde midt i en by: - Normalt står sådanne møller ude på en mark, og selvom disse ligger på en havn, så er der virksomheder meget tæt på og folk skal arbejde lige under møllerne. Det skal der tages hensyn til, siger Jacob Jellesen. Lokalt til stede over hele landet LE34 er Danmarks største landinspektørfirma med mange specialkompetencer og 23 kontorer spredt over hele landet. I Nordjylland ligger virksomhedens næststørste afdeling i Aalborg, og der er underafdelinger i Dronninglund, Skagen, Frederikshavn og Thisted.

18

- Firmaets medarbejdere kender de lokale forhold og forudsætninger rigtig godt. Samtidig har de lokale afdelinger et bredt og godt samarbejde med kommunerne. Det betyder, at LE34 kan bringe kundens projekt trygt og sikkert igennem den kommunale sagsbehandling og den politiske beslutningsproces, forklarer Morten Dalby, partner i LE34 - Ud over de klassiske landinspektørydelser som opmåling, afsætning og matrikulære arbejder kan LE34 udarbejde plangrundlag for både byudviklings- og energiprojekter herunder lokalplan, miljøvurderinger, miljøkonsekvensrapporter og lignende. Hvor det giver mening anvendes altid den nyeste teknologi, f.eks. droner og LE34s nyeste isenkram; opmålingsbåden ”Navidata” samt udstyr til mobile mapping. Landinspektørfirmaet LE34 har rødder helt tilbage til 1817, da landinspektør Peter Larsen Birch grundlagde firmaet ved Biersted i Nordjylland. LE34 beskæftiger godt 350 medarbejdere på landsplan, mens et halvt hundrede har arbejdssted i Aalborg, hvor firmaet sidste år flyttede til et nyrenoveret domicil på Gasværksvej.

LE34 AALBORG Gasværksvej 30R - 9000 Aalborg - Tel: +45 9813 4655 E-mail: aalborg@le34.dk - www.le34.dk JACOB JUUL JELLESEN Landinspektør & Vindmøllerådgiver Mobil: +45 2082 7268 - Direkte: +45 9630 3647 E-mail: jaj@le34.dk MORTEN DALBY Landinspektør, partner Mobil: +45 2554 0817 - Direkte: +45 9630 3641 E-mail: md@le34.dk


19


Et håndslag er et håndslag i Hjørring Det er et erfarent og velkendt firma i Hjørring, der har haft den udfordrende og komplekse opgave med jord og grundvandssænkning samt retablering af belægningen omkring de fire vindmøller på havnen. - Vi skulle godt nok langt ned for at finde fast bund, som betonfundamenterne kunne støbes på. På grund af de dårlige bundforhold har vi nogen steder været nødt til at grave helt ned til seks meters dybde og udskiftet bunden med komprimertbart sand, der er blevet tilkørt til området, fortæller Jan-Iver Christiansen, indehaver af Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning. Projektet omkring støbningen af fundamenterne til de fire møller har været et fint samarbejde mellem Vennelyst, Hirtshals Havnefond og den entreprenør, Stenger & Ibsen Construction A/S, der er specialiseret i at støbe fundamenter til vindmøller. Tid er penge - Bestyrelsen for fonden har været gode til at være i nærheden, så man kunne få fat på dem, når man stødte på de forskellige udfordringer. De har været på pletten til at tage de svære beslutninger i projektet. Det har ikke skulle gå igennem mange forskellige instanser med risiko for en masse tidsspilde og at noget af kommunikationen er gået tabt, forklarer Jan-Iver Christiansen og fortsætter: - Der har været mulighed for at have den direkte kommunikation fra ham, der sidder i gravemaskinen og rykker i håndtaget, til dem, der tager beslutningerne. Det har vores medarbejdere i Vennelyst været rigtig glade for. De har følt sig inddraget i projektet hele vejen igennem og har dermed følt et medejerskab.

Jan-Iver Christiansen fortæller, at Vennelyst begyndte deres arbejde 1. maj 2019. Deres arbejder slutter ikke før udgangen af året med den sidste retablering. Tidsplanen på projektet har været stram lige fra begyndelsen. Vennelyst måtte droppe sommerferien og kaste sig over arbejdet, så det var klart til den næste entreprenør, der skulle støbe betonen. Herefter har Vennelyst stået for byggepladsindretningen til vindmøllefolkene, køreveje og aflæsningspladser. - Det har været noget af et logistikarbejde at få det planlagt, da det hele er foregået på området, hvor både Fjord Line og Smyril Line lægger til. Vi kender dog hinanden så godt heroppe, og de fleste af os på projektet er gode samarbejdspartnere, der har arbejdet sammen i en menneskealder. Så vi fandt løsningerne. Kvalitet og tradition Jan-Iver Christiansen fortæller om et projekt, der er gået meget stærkt og har fungeret over alt forventning uden de store forkromede skriftlige aftaler: - Heroppe er et håndslag et håndslag, forklarer JanIver, der har taget denne egenskab med sig fra sin far, der startede virksomheden Vennelyst for over 60 år siden. - Vi holder vores aftaler. Det giver respekt og det bliver man målt på. Jeg er den anden generation i virksomheden og har været med i over 30 år. Vi er kendt for at en aftale er aftale. Har vi sagt, at vi er færdige, så er vi færdige. Det gælder både hos vores private kunder og kunder i erhverv, fastslår Jan-Iver Christiansen. Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning er specialister indenfor jord, beton og kloakarbejder.

Frederikshavnsvej 235A - 9800 Hjørring Tel: 9892 1466 - E-mail: info@vennelyst.dk

20


21


Fra bar mark til vindmøllen er rejst - Vi er en virksomhed, som udelukkende beskæftiger os med infrastruktur til vindmøller - fra bar mark til vindmøllen kommer op at stå, fortæller Jens Ibsen, direktør og ejer af Stenger & Ibsen Construction A/S, i daglig tale SIC. De har stået for fundamenterne til vindmøllerne på Hirtshals Havn i tæt samarbejde med Vennelyst og Havnefonden. - Det kan godt være, at vi er del af en verden, der er meget dokumentationsdreven, men til syvende og sidst er det et spørgsmål om tillid til hinandens kompetencer, der fordrer godt samarbejde og koordinering. I dette projekt har det fungeret fuldstændig efter planen. Vi har udført vores arbejde til tiden, og den økonomiske ramme vi havde for det.

med Danmark som foregangsland for vindmøller, giver det os en god platform til at komme videre ud i norden. ret

Det har ifølge Jens Ibsen været spændende at være med til opførelsen af Danmarks første projekt helt uden afhængighed af tilskud: - Den rejse har vi også været med på specielt i Sverige, hvor der nu bliver bygget storskala vindmølleprojekter uden tilskud, da der er en masse kapital- og pensionsfonde, der netop investerer i sådanne projekter, fortæller han. Stenger & Ibsen Construction A/S er en projektvirksomhed, der har flere funktionærer end folk ude i marken. Der er ca. 50 ansatte, hvoraf de 30 er funktionærer.

Stort potentiale i Sverige og Norge Jens Ibsen og hans makker, Johan Stenger, har været i vindmøllebranchen fra starten af 80’erne: - Vi er vokset op med den udvikling, som vindmølleenergi har været igennem. Med den udvikling, der har væNørregade 73 - Balling - 7860 Spøttrup Tel: +45 9656 0560 E-mail: info@si-construction.com

22


En kontakt til det hele På projektet med etablering af vindmøllerne på Hirtshals Havn har Lytzen a/s været involveret i etableringen af byggestrøm og klargjort tekniske installationer til påbegyndelse af fundamentbyggeri: - Vi kender Hirtshals Havn indgående, da vi gennem mange år har haft et tæt samarbejde med Hirtshals Havn om energioptimering på havneområdet med alt fra gadebelysning til indvendig belysning til LED, bl.a. til Hirtshals Fisketerminal, fortæller Lars Jensen, direktør i Lytzen a/s, Hirtshals.

Lytzen a/s har mange industri og privatkunder i Hirtshals med arbejder, der rækker fra simple elinstallationer, elektroinstallationer over til installationer af elevatorer hos boligselskaber. Med afdelinger i Hjørring, Hirtshals og Aalborg dækker Lytzen a/s hele Nordjylland og beskæftiger i dag over 100 medarbejdere, hvoraf flere har været ansat i mere end 25 år. Personalet gennemgår løbende efteruddannelse, så de hele tiden har kendskab til de nyeste teknologier og materialeanvendelser inden for deres arbejdsområde.

23


Vindmøllerne giver Hirtshals og Hirtshals Havn samt de virksomheder, som køber en af de tre vindmøller, en grøn profil. En grøn profil vil naturligvis medføre et markedsføringsmæssigt potentiale, specielt i en tid hvor FN’s 17 verdensmål kendetegner dagsordenen.

hirtshalshavnefond.dk

Profile for Michael Bermann

Hirtshals Havnefond 2019  

Indvielsesmagasin for vindmøllerne på Hirtshals Havn.

Hirtshals Havnefond 2019  

Indvielsesmagasin for vindmøllerne på Hirtshals Havn.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded