Sejlstrup entreprenørforretning magasin 9 dec 2016

Page 1

Initiativ Socialt ansvar Fantastisk familiesammenhold i

Initiativ

60 år ansvar Socialt og fantastisk

SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S VRAA MØRTELVÆRK


Formiddagskaffe eller bestyrelsesmøde – hos Sejlstrup kommer det ud på ét. Fra venstre ses Anders, Martin, Ejgild, Inger, Leif og Mette.

Familien og virksomheden INITIATIV, SOCIALT ANSVAR OG ET FANTASTISK FAMILIESAMMENHOLD ER DE FAKTORER, DER GENNEM 60 ÅR HAR GJORT SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S TIL EN SUCCES. SOM ANERKENDT LEVERANDØR OG SOM EN GOD ARBEJDSPLADS. Det er i år 60 år siden, Ejgild Jensen startede virksomheden Sejlstrup Maskinstation. Han er i dag 85 år, men følger stadig med i virksomheden. I 1970’erne skiftede han til entreprenørbranchen hvorved navnet med tiden blev ændret til Sejlstrup Entreprenørforretning, og siden er Vrå Mørtelværk og en betydelig vognmandsforretning kommet til. Sejlstrup Entreprenørforretning og Vrå Mørtelværk beskæftiger i jubilæumsåret 110 medarbejdere, og omsætningen har forlængst nået et trecifret millionbeløb. I mange år sad Inger og Ejgild Jensen for bordenden. Og det var vel at

02

| SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S

{

VRÅ MØRTELVÆRK

mærke køkkenbordet, for det er her alle vigtige beslutninger blev taget og stadig bliver det. Men som årene gik, blev køkkenbordet mere og mere rundt i takt med, at børnene, Anders, Martin og Mette samt svigersønnen Leif, overtog ansvaret for virksomheden. I dag har de taget helt over. Dog styrer Inger stadig kontoret, og Ejgild er også hver dag i firmaet, så meget helbredet tillader. ”Det er en lykke for os, at vi fortsat kan bo her og være en del af virksomheden, og navnlig glæder det os, at børnene har lyst til at drive firmaet videre sammen,” siger Ejgild Jensen. En mand og hans Ferguson I 1956 var Ejgild Jensen netop vendt hjem fra militæret efter bl.a. et år i Itzehoe med Det danske Kommando, og nu ville han til USA eller Canada. Men forældrene var gamle, og han syntes ikke, han kunne rejse væk igen. Det lå i kortene, at Ejgild skulle overtage hjemmet, et husmandssted lidt uden for Hundelev, men han ville noget mere. Han købte en Ferguson og startede en maskinstation. Da man efter et par år fik en læssegrab, var det helt fantastisk. Der kunne lige frem være publikum på, når maskinstationen spredte møg. I 1961 blev Ejgild gift med Inger, som stadig er aktiv på kontoret hver dag. Med tiden kom der flere medarbejdere på maskinstationen, som efterhånden også udførte entreprenørarbejde. Blandt andet renove-


ring af en flyveplads ved Frederikshavn, i den forbindelse fik Ejgild Jensen interesse for at erhverve sig et flyvecertifikat. Så måtte han jo også have en flyvemaskine og anlægge en flyveplads hjemme på en mark. Flyveren, en Cessna 172 fra 1974, som i dag flyves af Anders Jensen og dennes søn, Emil, blev bl.a. brugt til at hente reservedele forskellige steder i Danmark. I 1980 fik Sejlstrup opgaver for naturgassen. Ejgild var på Fyn med to mand, og flyveren gjorde det let at komme hjem i weekenden. Imens passede Inger forretningen. Sejlstrup har i øvrigt arbejdet med naturgas lige siden.

Hele vejen har Ejgild Jensen satset på at være forrest på teknologi. Det har været dyrt, men det har lønnet sig, idet Sejlstrup er kendt for at have maskinkraft og kompetencer til at løse enhver opgave. Ildsjæle for Hundelev Sejlstrup-famillien har altid været en del af det frivillige arbejde og arbejdet aktivt for Hundelev og omegn. De støtter både økonomisk, med maskiner og med arbejdskraft. Da skolen lukkede, var hele familien med til at starte en friskole, hvor Anders i dag er formand for Kultur- og idrætscentret. Mette er medlem af skolebestyrelsen og støtteforeningen. Martin er formand for Hundelev Fælleden, Leif er formand for menighedsrådet og med i varmeværkets bestyrelsen. Søren er medlem af beboerforeningens bestyrelse. Alle tre søskende bor i lokalområdet med deres familier. Mette, 53 år, og Leif, 61 år, bor i Hundelev og har børnene Søren, Peter og Stine. Anders, 51 år, er gift med Tina og bor i Sejlstrup og har børnene Jonas, Emil og Mads. Martin, 49 år, bor i Hundelev og har børnene Lærke og Malthe.

Alle ”Sejlstrupperne” er aktive i udviklingen af Hundelev – også når der skal vaskes gulv, slås græs og vedligeholdes bygninger. Stående fra venstre: Leif, Anders, Martin og Mette. Sidende: Søren med sønnen Storm.

SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S { VRÅ MØRTELVÆRK

| 03


Når det tunge materiel ruller ud MARTIN OG ANDERS STÅR I SPIDSEN FOR ENTREPRENØRFORRETNINGEN, DER BESKÆFTIGER SIG MED HELE PALETTEN FRA RENSNING AF ET AFLØB TIL STORE UDGRAVNINGER, KLOAKERING OG KYSTSIKRING.

04

| SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S

{

VRÅ MØRTELVÆRK

Det er kloakeringsprojekter, der fylder mest i ordrebogen i disse år. Klimaændringen får kommunerne til at fremskynde renovering af kloakker og separering af regnvand og kloakvand. Sejlstrup udfører sin del af denne enorme opgave, men udfører også mange andre former for jordarbejde bl.a. ved landbrugsbyggerier, fabriksanlæg, vandforsyning, fjernvarme, naturgas, kystsikring, vandplansprojekter mm. Martin er mest på kontoret, hvor meget tid går med udregning af tilbud, samt opfølgning af projekterne. Men han er også entrepriseleder og med til de fleste byggemøder på de større projekter. Martins ”kundekreds” er generelt kommuner og forsyningsvirksomheder. ”Vi har ingen mellemledere, selv om firmaet er blevet temmelig stort. Vores formænd får ansvaret – og de tager det. Vi synes, det er den rigtige måde. Det giver en langt enklere kommunikation og er mere effektivt i hverdagen,” siger Martin Jensen.


”Vi udfører også en del nedbrydninger. Vores arbejdsområde er generelt fra knæene og ned efter” siger Anders Jensen. Han er den af brødrene, der bruger en del af sin tid rundt om på arbejdsstederne og tager sig af dag til dag-opgaver. ”Jeg er på alle arbejdssteder minimum tre gange – før, under og efter. Jeg er ude at besigtige opgaven og tale med kunden, jeg er ude på stedet og sætter folkene i gang og så er jeg forbi og se det færdige resultat, inden jeg fakturerer opgaven,” forklarer han. Sejlstrup Entreprenørforretning A/S har en stor moderne maskinpark og et mandskab, der kan klare selv de største opgaver, men man glemmer

MARTIN OG ANDERS HAR DELT OPGAVERNE I ENTREPRENØRFORRETNINGEN MELLEM SIG. MARTIN HAR MEST MED DE STØRRE ANLÆGSOPGAVER AT GØRE, MEDENS ANDERS ISÆR TAGER SIG AF LANDBRUGSBYGGERIER OG DAG TIL DAG-OPGAVERNE.

ikke de små job og de private kunder. Et tilstoppet afløb er jo lige så vigtigt for en familie, som et stort byggeprojekt er for en virksomhed. Begge slags opgaver skal løses med omhu. For Sejlstrup-folkene falder det helt naturligt at samarbejde med kolleger i branchen, naturligvis med respekt for hinandens kunder. Sejlstrup råder nemlig over materiel, som ikke alle entreprenører har, fx et vejlaboratorium og Vendsyssels eneste grader, en maskine der kan rette veje og pladser af, så de er klar til belægning. Omvendt kalder Sejlstrup på kolleger, når de har brug for ekstra lastbiler eller en slamsuger.

SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S { VRÅ MØRTELVÆRK

| 05


Mette og Leif Sørensen står for Vrå Mørtelværk, vognmandsforretningen og vejlaboratoriet. Siden 1984 er virksomheden udviklet fra én til 31 medarbejdere.

Mørtelværk og vognmandsforretning Produktionen i Brovst flyttes til Vrå. Her studeres tegninger til en udvidelse. Fra venstre ses Søren Sørensen, Ken Christensen, Leif Sørensen, Erik Agerskov og Ole ”Mix” Larsen.

06

| SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S

{

VRÅ MØRTELVÆRK

VRÅ MØRTELVÆRK BLEV EN DEL AF SEJLSTRUP-KONCERNEN I 1972 OG HAR SIDEN VOKSET SIG TIL ET AF LANDETS STØRSTE. HERFRA DRIVES OGSÅ EN BETYDELIG VOGNMANDSFORRETNING OG VEJLABORATORIUM.


Vognmandsforretningen, der drives ud fra Vrå Mørtelværk, omfatter 17 køretøjer af forskellige type. Her er vognparken linet op på pladsen i Hundelev. Leif Sørensen (tv) modtager en ny Scania lastbil fra sælger Peter Munkholm, Stiholt. I baggrunden Sejlstrup-folkene Søren Sørensen, Hans Baggesen og Preben Pedersen.

Mette og Leif Sørensen regerer på Vrå Mørtelværk og styrer også vognmandsforretningen. Sønnen Søren, der er mekanikeruddannet, er også ansat i virksomheden. 31 medarbejdere af de 110 er tilknyttet i Vrå. Da Leif kom til mørtelværket i 1984, var han ene mand, så der er sket en voldsom udvikling, senest med overtagelsen af Brovst Mørtelværk i 2014, hvorved tørmørtel i siloer er kommet med i paletten af varer, der kan tilbydes byggebranchen. Derved er der opstået et behov for nybyggeri i Vrå til produktion af silomørtel. ”En betydelig del af vores produktion er emballeret vådmørtel, som vi tilbyder både professionelle og private. Den leveres i løs vægt til byggerier eller i bigbags og småsække til byggemarkeder i det meste af Jylland, bl.a. Stark, Bygma, XL Byg og Optimera. Mørtelen fremstilles i en række kvaliteter, alle CE-mærkede og kontrollerede af Dancert. Vi har også et stort sortiment af sand, grus, sten og skærver,” forklarer Leif Sørensen. Vognmandsforretningen råder over i alt 17 køretøjer af forskellig type – nogle med kran en enkelt blokvogn samt slamsugerbiler. Halvdelen af vognparken kan køre med containere og andre med sættevogne.

Sejlstrup kører mest svenske lastbiler, Volvo og Scania. Den nyeste lastbil er en Scania købt hos Stiholt. Det er Stiholts værksted i Hjørring, der står for service og vedligeholdelse af alle Sejlstrups Scania-biler. ”Vi kører naturligvis med vores egne produkter her fra mørtelværket, men derudover servicerer vi entreprenørdelen af Sejlstrup samt andre entreprenører. En af vores store kørselsopgaver er i øjeblikket transport af slagger og flyveaske fra kraftvarmeværker. Det sker for Jørgen Rasmussen Gruppen, der genanvender materialet som underlag for bygninger og veje,” siger Mette Sørensen, der sammen med to kolleger fordeler opgaverne mellem bilerne og sørger for, at alt bliver leveret til tiden. Vrå Mørtelværk driver også jordhotel, hvor man dels opbevarer materialer, dels knuser beton, asfalt og skærver til genanvendelse. Det foregik tidligere med egne knusere, men de er siden solgt fra og hyres nu ind efter behov.

SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S { VRÅ MØRTELVÆRK

| 07


Foto: Søren Alfred Sørensen

Jordhotel og vejlaboratorium Sejlstrup Entreprenørforretning og Vraa Mørtelværk driver et af landsdelens få vejlaboratorier, som Leif Sørensen startede først i 90’erne. Her kan man kontrollere og dokumentere underlag til veje og befæstede pladser m.v. Der er altid fastsatte krav til hvilke typer sand og grus, der anvendes, og hvor hårdt det er komprimeret. De to laboranter analyserer også den jord, der oplagres på jordhotellet ved Vraa Mørtelværk, for at konstatere, om jorden er forurenet. Vejlaboratoriet er en service, som også tilbydes kolleger i branchen.

Johnny Nielsen foretager kompressionsmåling for at dokumentere underlagets bæreevne. Murer Michael Bermann, Vendia Huset og Ole “MIX” Larsen, Vraa Mørtelværk ved silo i Løkken. En mørtel, der er let at mure med Som det første sted har Vendia Huse modtaget silomørtel fra Vraa Mørtelværk til opførelsen af et enfamiliehus i Løkken. Her er murer Michael Bermann begejstret for at have skiftet til Vrå-mørtel. ”Mørtelen fra Vraa har langt bedre egenskaber, end den mørtel vi hidtil har anvendt. Den er mere smidig og lettere at arbejde med. Tidligere skulle vi røre mørtelen op to gange på en omgang, og det var hårdt for arm og skulder, det skal vi ikke med denne mørtel, som holder sin konsistens,” siger Michael Bermann.

08

| SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S

{

VRÅ MØRTELVÆRK


Sejlstrup Entreprenørforretning har et mangesidigt samarbejde med Idrætscenter Vendsyssel. Centret har lagt faciliteter til sundhedsprojektet og den store reception for Leif Sørensen og Anders Jensen, da de fyldte 60 og 50 år. Sejlstrup har anlagt idrætscentrets nye kunstgræsbane. Her var Leif Sørensen først med til at skaffe pengene som medlem af en arbejdsgruppe. På billedet tester Alex Rasmussen og Martin Jensen den ny kunstgræsbane, som Sejlstrup har etableret.

Helle Møller Eriksen instruerer Sejlstrups cykelstjerner René Andersen og Lars Bo Christensen.

Stærke mænd og store maskiner HVIS FEDTET IKKE VAR BLEVET SVEDT UD, SKULLE DET HAVE VÆRET KØRT VÆK I EN AF DE STORE DUMPERS. MÅSKE OVERDREVET, MEN SEJLSTRUPS MEDARBEJDERE TABTE 74 KG REN FEDT GENNEM ET SUNDHEDSPROJEKT I VIRKSOMHEDEN.

Ledelsen i Sejlstrup er rigtig glad for sine medarbejdere, men der var måske nok ved at blive lidt rigeligt af nogle af dem. Så Mette tog initiativ til et sundhedsprojekt i samarbejde med virksomhedskonsulent Helle Møller Eriksen fra UCN act2learn og Idrætscenter Vendsyssel. Det blev noget af en succes. ”Først var jeg ude med Tanita-vægten i virksomhederne og flere skurvogne, hvor alle blev vejet og fik målt BMI, fedtprocent m.v. Derefter blev der lavet et hold af ”ambassadører”, som havde to dage sammen med mig – en dag med sunde madpakker og en med introduktion til motion og fitness. Ambassadørerne udbredte budskaberne blandt kollegerne, og tre måneder senere vendte så jeg tilbage med vægten,” fortæller Helle Møller Eriksen og fortsætter: ”Det var helt utroligt, hvad der var sket. Tonen på arbejdspladsen var helt ændret, nu var det legalt at have gulerødder med i madpakken, flere var holdt op med at ryge, tre havde deltaget i et cykelløb, en havde droppet småkager og chips og tabt 7,5 kg. Tilsammen havde medarbejderne tabt 74 kg ren fedt og deres samlede body-age var blevet 133 år yngre. Det har jeg aldrig nogen sinde oplevet på en mandearbejdsplads!”

SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S { VRÅ MØRTELVÆRK

| 09


Inger Jensen er regnskabschef, som hun har været i 55 år. Her i samtale med Trine Luther og i baggrunden Karina Lindgaard.

Fire kvinder med styr på mændene

Anders Jensen og Hanne Nielsen drøfter nogle detaljer ved en af dagens mange opgaver.

KONTORET PÅ SEJLSTRUP ER VIRKSOMHEDENS NERVECENTER. HER ORDNES ALT PAPIRARBEJDET, DER LIGGER TIL GRUND FOR TILBUD, INDKØB, FAKTURERING OG LØN. Inger Jensen styrer kontoret på Sejlstrup, som hun har gjort lige siden hun blev gift med Ejgild for 55 år siden. Opgaverne har ændret sig en del gennem årene. Dels er der kommet computere til, dels bager hun ikke længere kringle til eftermiddagskaffen. Der er simpelt hen ikke plads i køkkenet til de mange medarbejdere. Kontoret er i dag ud over regnskabschefen bemandet med tre kontorassistenter, og de har nok at se til. Der kommer nemlig hele tiden

10

| SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S

{

VRÅ MØRTELVÆRK

nye opgaver fra myndighederne. Indberetninger af både det ene og det andet. Og det skal gøres korrekt, ellers er der ballade. Administrationen klarer det uden at kny. Virksomheden er heldigvis så stor, at det er muligt for kontoret at lade medarbejdere sætte sig grundigt ind i reglerne på de forskellige områder, men det ville være velkomment med lidt færre og enklere love og regler.


Anders og Martin Jensen omgivet af nogle af firmaets 10 lærlinge,. To af dem har netop har afsluttet deres uddannelse.

Hver tiende er en lærling SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING FØLER ET ANSVAR FOR AT UDDANNE NYE FOLK TIL BRANCHEN, HVILKET OGSÅ SIKRER MEDARBEJDERE TIL VIRKSOMHEDEN. AMBITIONEN ER ALTID AT HAVE 10 PCT. LÆRLINGE. ”Vi har hele tiden brug for dygtige folk, og derfor skal vi også være med til at uddanne dem. Desuden mener vi, at vi som virksomhed har pligt til at tage et socialt ansvar over for det samfund, der omgiver os. Derfor tager vi også folk i jobtræning og giver unge en chance, selv om de måske ikke fra starten er mønster-lærlinge. Men det er en succes, hvis vi får et ungt menneske på ret køl. Det er skønt, når det lykkes,” forklarer Anders Jensen. Set fra en uddannelsesinstitution som AMU Nordjylland er Sejlstrup Entreprenørforretning en fantastisk læreplads. Virksomhedskonsulent Erik Nielsen giver et eksempel: ”Jeg var en gang ude i virksomheden med en ung mand, der fik en lærlingekontrakt. Det var i efteråret, og han skulle starte efter nytår. Da vi skulle gå, sagde Anders Jensen til den unge mand, at han lige

Lærlingene Rune Fuglsang og Nikolaj Bendtsen er de bedste anlægsstruktørlærlinge nord for Himmelbjerget og skal deltage i DM i skills.

skulle have noget arbejdstøj med, og Anders skulle også bruge hans mailadresse, så han kunne blive inviteret med til julefrokosten. Det var måske en lille gestus, men meget virksom. Den unge mand blev fra starten stolt af at være en del af Sejlstrup og fik således den bedst tænkelige start på sin uddannelse.” Erik Nielsen peger endvidere på det faglige miljø hos Sejlstrup, hvor man tager oplæringen meget seriøst. Det bevidnes også af, at de to anlægsstruktørlærlinge, Rune Fuglsang og Nikolaj Bendtsen i år har vundet det regionale mesterskab i skills over konkurrenterne fra Viborg og Århus. Efter nytår skal de deltage i DM. De gør både skole og læreplads ære.

SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S { VRÅ MØRTELVÆRK

| 11


Anders Jensen drøfter nogle detaljer med projektleder Per Nielsen fra Arne Anderse Vrå A/S ved det store staldbyggeri i V. Hjermitslev.

Landbrugsbyggeri i fremgang TRODS ERHVERVETS KRISE BLIVER DER STADIG OPFØRT NYE LANDBRUGSBYGNINGER, OG SEJLSTRUP HAR TRAVLT MED JORDARBEJDE TIL STALDE, PLANSILOER OG GYLLETANKE. Udgravning til en ny kostald og malkestald i V. Hjermitslev, jordarbejde til en plansilo i Vittrup, jordarbejde til to kyllingestalde ved Vrå og udgravning til en gylletank i Øster Brønderslev. Det er blot nogle af de landbrugsbyggerier, Sejlstrup Entreprenørforretning er involveret i lige nu. 12

| SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S

{

VRÅ MØRTELVÆRK

Mange af landbrugsprojekterne udføres som underleverandør til byggefirmaet Arne Andersen i Vrå, som Sejlstrup har et langt og fortrinligt samarbejde med. Det største aktuelle projekt er en 4800 kvadratmeter stor kostald til Alstrup I/S ved Bent og Lars Olesen i V. Hjermitslev. Stalden får plads til 405 malkekøer, hvilket er en udvidelse fra 330. Den gamle stald skal fremover bruges som kælvningsstald og til ungdyr. Endvidere bygges en malkestald med karrusel til 40 køer. Sejlstrups del af projektet omfatter jordarbejde, kloakering og vejanlæg omkring bygningerne samt en gylletank. ”Vi har arbejdet sammen med Sejlstrup i mange år og de senere år mere og mere. Det er et samarbejde, der bygger på gensidig tillid, og det fungerer særdeles godt og effektivt,” siger Per Nielsen, der er projektleder for landbrugsbyggeri hos Arne Andersen Vrå A/S. Arne Andersen Vrå A/S har 42 år på bagen og udfører alle typer af byggeri – som totalentreprise, fagentreprise eller blot tømrerarbejde. I år har firmaet opført landbrugsbyggerier for 40 mio. kr.


Kystsikring ved Nørlev Strand DE TO SOMMERHUS-GRUNDEJERFORENINGER VED NØRLEV HAR FÅET TILLADELSE TIL AT KYSTSIKRE, OG SEJLSTRUP HAR NETOP FÆRDIGGJORT ARBEJDET FOR DEN NORDLIGSTE FORENING. Nørlev Strand Grundejerforening af 1986 kan nu ånde lettede op. Deres huse er sikret mange år ud i fremtiden takket være en 350 m lang kystsikring, som Sejlstrup Entreprenørforretning A/S har udført.

Der er tale om en skråningssikring af klitten, hvor den først er rettet af og belagt med fiberdug. Herover er lagt et lag småsten og øverst et lag af store norske granitblokke, i alt 5000 tons. Endelig er det hele dækket med 12.500 kubikmeter sand. Projektet er udført med GPS og 3D-maskinstyring, idet landmålerens model er overført til entreprenørmaskinerne. Anlægget er således placeret med få centimeters nøjagtighed. Det er grundejerforeningen, der står som bygherre, og tilladelsen fra Kystdirektoratet er betinget af, at foreningen fremover vedligeholder stranden med sandfodring. ”Vi skal hvert år sandfodre med 18.000 kubikmeter sand på vores strækning for at kompensere for dét strømmen fører mod nord. Vi har fundet en god løsning, idet vi modtager det sand, som Hirtshals Havn allerede renser op for at bevare deres vanddybde. Sandsugeren sejler simpelt hen ned til Nørlev Strand og dumper sandet på revlen ud for stranden. Det betyder, at vores udgift begrænser sig til den ekstra transport strækning,” forklarer Claus Holm fra grundejerforeningen.

Sejlstrups landmåler, Helle Terkelsen, har udarbejdet en terræn-model af hele kystsikringen, som overføres til gravemaskinen, der laver projektet med 3D-maskinstyring.

SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S { VRÅ MØRTELVÆRK

| 13


Slagger genanvendes som bundsikring SEJLSTRUP TRANSPORTERER STORE MÆNGDER FORBRÆNDINGS-SLAGGER TIL GENVINDING HOS JØRGEN RASMUSSEN GRUPPEN OG AFTAGER SELV MATERIALE TIL UNDERLAG FOR BYGNINGER OG BELÆGNINGER.

Anders Jensen og Jørgen Rasmussen på pladsen i Rørdal, der kan rumme 60.000 tons slagger. Her sorteres jern og metal fra, inden slaggerne bruges som bundsikring for bygninger og veje.

Til anlægget af Jørgen Rasmussens plads i Rørdal modtog Sejlstrup 50 skibsladninger slagger og flyveaske fra Asnæsværket. Jørgen Rasmussen Gruppen i Aalborg Øst aftager flyveaske og slagger fra et stort antal kraftvarme- og forbrændingsanlæg i Danmark, bl.a. fra DONG, Hovedstadens Forsyning, Grenå, Randers og Hanstholm. Det hele transporteres til pladsen i Rørdal ved Aalborg, hvorfra slagger og flyveaske sælges som bundsikring og underlag for byggeri og anlægsarbejder, fx veje og belagte pladser. Slagger fra forbrændingsanlæg bliver først behandlet, hvor jern og metal sorteres fra. Jørgen Rasmussen har også mobile anlæg, der bl.a. arbejder i Norge og Sverige. Her bliver slaggerne anvendt lokalt. ”Sejlstrup står for transporten af slagger og flyveaske fra værkerne til vores plads i Aalborg. De har i øvrigt også anlagt vores plads i Rørdal, som er på 45.000 kvadratmeter. Her måtte der på grund af blød bund først fjernes 150.000 tons jord og derefter funderes med 14

| SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S

{

VRÅ MØRTELVÆRK

250.000 tons slagger og flyveaske. Men vi leverer også til Sejlstrup, når de skal bruge bundmateriale til fx landbrugsbyggerier og plansiloer,” siger indehaver Jørgen Rasmussen. Hovedparten af slaggerne er ganske rene og udgør ingen miljørisiko, men der skal under alle omstændigheder søges om tilladelse til at anvende materialet, for der er bl.a. afstandskrav til drikkevandsboringer. Sejlstrup Entreprenørforretning har stor erfaring med at håndtere papirgangen og anvender derfor gerne slagger som bundsikring.

Udgravning til ny slaggerplads i Rørdal.


Klimasikring og kloakrenovering i Skagen FOR FREDERIKSHAVN FORSYNING UDFØRER SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S FORBEREDELSERNE TIL SEPARATKLOAKERING AF SKAGEN BYS NORDØSTLIGE DEL.

Byggemøde på pladsen i Skagen. Fra venstre ses Martin Jensen og formand Claus Larsen fra Sejlstrup samt Anne Thøgersen, Frederikshavn Forsyning og Søren Barbré Pedersen fra det rådgivende ingeniørfirma Envidan. Det er besluttet, at Skagen som så mange andre byer skal have et tostrenget kloaksystem, således at renseanlægget kun skal tage sig af kloakvand, mens regnvand ledes direkte ud i havnen. De forberedende øvelser er gjort i år, hvor Sejlstrup har etableret den store ledning – 160 cm i diameter – der skal lede regnvandet de 1100 m fra en pumpestation ved Hvidefyrvej til havnens østlige bassin ved Coastervej. I samme arbejdsgang nedgraves fire trykledninger, der skal føre spildevand fra havneområdet til renseanlægget. De følger regnvandsledningen til Hvidefyrvej og fortsætter herfra under Bøjlevejen og Butterstien frem til renseanlægget. Med i projektet er også en ny pumpestation, der skal samle regnvandet fra hele den nordøstlige del af Skagen og løfte det 5,5 m op i den ny ledning, så det selv kan løbe ud i havnen. Pumperne er dimensioneret til 1000 l i sekundet. Da pumpestationen ligger i et fredet område, er den etableret under jorden, så kun et elskab og udluftningsbrønde er synlige. ”Med disse anlæg er vi klar til at håndtere både regnvand og spildevand fra den separatkloakering, vi påbegynder i 2018,” siger civilingeniør Anne Thøgersen, Frederikshavn Forsyning.

De store rør skal lede regnvand fra den nordøstlige del af Skagen by ud i havnen ved Coastervej. Et anlægsarbejde til ca. 30 mio. kr.

SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S { VRÅ MØRTELVÆRK

| 15


Kurt Bech Jensen, HMN Naturgas (TV), tilser nedgravning af en ny naturgasledning i Dronninglund til højre formand Knud Larsen, Sejlstrup.

Naturgas og biogas SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S HAR ARBEJDET MED GASLEDNINGER SIDEN 1980’ERNE. I DISSE ÅR BLIVER FLERE OG FLERE BIOGASANLÆG KOBLET PÅ NETTET. I 1980’erne og 1990’erne blev naturgasnettet rullet ud i hele Danmark, og Sejlstrup Entreprenørforretning A/S var et af de firmaer, der bød ind på opgaven og oparbejdede erfaring og viden om de særlige forhold, der gør sig gældende for gasledninger. ”Vi har arbejdet sammen med Sejlstrup helt fra starten, og det har 16

| SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S

{

VRÅ MØRTELVÆRK

altid fungeret perfekt. Først som underleverandør til det vvs-firma, vi havde kontrakt med, siden direkte for os. Firmaet kan beskrives med ét ord: Ordentligt,” siger drift- og projektspecialist Bjarne Jensen, HMN GasNet. Alene i de seneste to år har Sejlstrup udført 210 stikledninger til boliger og 17 større stikledninger til virksomheder. Desuden er der gravet til 8 - 10 ledningsudvidelser, bl.a. en forstærkning til Rockwool i Hobro, der havde brug for yderligere gas ind til fabrikken. Der er også gravet til seks biogasværker, bl.a. i Brønderslev og Hjørring, som er blevet koblet på, således at biogassen kommer ind i naturgasnettet. Biogassen oparbejdes til samme kvalitet som naturgassen og leveres til en modtagestation, hvor kvaliteten kontrolleres, inden gassen ledes ud i nettet. Biogas udgør endnu kun en lille del af gasforsyningen, men vil stige i takt med, at flere anlæg kobles til og bidrager til at gøre Danmark fossilfrit.


Man kan godt gå under åen efter vand SEJLSTRUP FORESLOG AT LADE EN TRANSMISSIONSLEDNING KRYDSE EN BÆK VIA UNDERBORING FREM FOR NEDGRAVNING – OG SPAREDE BRØNDERSLEV FORSYNING FOR ET MILLIONBELØB. Sejlstrup Entreprenørforretning graver mange steder i Brønderslev Kommune for både fjernvarme, vand og spildevand. Fjernvarmerenovering udføres løbende på en åremålskontrakt, mens øvrige projekter sendes i udbud til en kreds af nordjyske entreprenører. Det af de seneste projekter, som Sejlstrup har vundet, er etableringen af en transmissionsledning fra det ny flisfyr til det eksisterende kraftvarmeværk. En strækning på 350 m gennem fredet natur, hvor ledningen bl.a. skulle krydse en bæk. ”Vores rådgiver havde anbefalet traditionel nedgravning af ledningen under bækken, dvs. seks meter ned. Men Sejlstrup foreslog i stedet en styret underboring, som både var mere skånsom for miljøet og betydeligt billigere. Det skal de have stor ros for,” siger projektleder Claus Flensted Andersen, Brønderslev Forsyning, Vand og varme. Hans kollega i spildevand, projektleder Peter Hamborg, supplerer: ”Vi har et meget fint samarbejde med Sejlstrup Entreprenørforretning. De har nogle dygtige formænd, og det er yderst sjældent, vi får klager fra lodsejere. Arbejdet foregår roligt og effektivt, tingene bliver gjort og projektet bliver færdigt til tiden. Der er sjældent økonomiske overraskelser.”

Formand Jan Sloth, Sejlstrup og Claus Flensted Andersen, Brønderslev Forsyning ved et fjernvarme-arbejde i Brønderslev.

Projektleder Peter Hamborg, Brønderslev Forsyning, og formand Søren Henrik Vestermark fra Sejlstrup ved separatkloakering i Flauenskjold.

Martin Jensen, Sejlstrup i samtale med Palle Hostrup, Brønderslev Forsyning og formand Jan Sloth, Sejlstrup. Ved underførring af en transmitionsledning. SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S { VRÅ MØRTELVÆRK

| 17


Muldafrømning med dozer.

Læsning af bigbags til byggemarkeder på pladsen ved Vraa Mørtelværk.

Grader til grusafretning.

Brolægger Henrik Wagner på opgave i Løkken.

Spulebil på opgave.

Sejlstrup udfører alle former for nedbrydning. 18

| SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S

Knusning af træer og buske langs statsveje for vejdirektoratet. {

VRÅ MØRTELVÆRK


Martin Jensen til møde med erhvervsrådgiver Erik Jensen. Martin er med i sparekassens repræsentantskab og glæder sig over, at man har et stort lokalt pengeinstitut.

Vi er lokale, og de er lokale

”Vores samarbejde går vist helt tilbage til virksomhedens start, men jeg har kun været med i 20 år,” siger erhvervsrådgiver Erik Jensen, Sparekassen Vendsyssel. Sejlstrup startede som kunde allerede i Jelstrup-Lyngby Sparekasse, der ved fusionen med Vrå Sparekasse blev til Sparekassen Vendsyssel. ”Vi har et fortrinligt samarbejde, hvor vi deltager i finansiering af virksomhedens drift og investeringer. Det betyder meget for os, at de er lokale og vi er lokale. Sejlstrup Entreprenørforretning har en meget stor betydning for hele området i kraft af de over 100 arbejdspladser og de aktiviteter, de i øvrigt er med til at sætte i gang,” fastslår Erik Jensen.

FOR SPAREKASSEN VENDSYSSEL ER SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING EN VIGTIG KUNDE – FORRETNINGSMÆSSIGT OG I KRAFT AF VIRKSOMHEDENS BETYDNING FOR LOKALOMRÅDET.

Skagen

København

VORES MÅL -er at styrke din virksomhed

Hirtshals

Lønstrup

Hjørring

Sindal Frederikshavn

Vrå

Sæby Jerslev Brønderslev

Saltum Pandrup

Klokkerholm

Aabybro Fjerritslev

Vester Hassing Ulsted

Brovst Aalborg Vest

Aalborg

Hals

Snedsted

Få en erhvervssnak med os...

Bedsted

Book et møde på www.sparv.dk eller kontakt os på tlf. 82 22 90 00

Hvidbjerg Lemvig Struer

Ejnar M. Svendsen

Keld Villadsen

Thomas Housen

Erik Jensen

Flemming Riisager

Mikkel V. Jensen

Tlf. 82 22 96 80 ems@sparv.dk

Tlf. 82 22 95 57 kpv@sparv.dk

Tlf. 82 22 96 65 th@sparv.dk

Tlf. 82 22 95 14 ej@sparv.dk

Tlf. 82 22 97 41 fr@sparv.dk

Tlf. 82 22 97 42 mvj@sparv.dk

Vi ønsker at bidrage positivt til at gøre markedsområdet til et bedre sted at LEVE, ARBEJDE og DRIVE VIRKSOMHED

Det er sund fornuft

Christian T. Nielsen Tlf. 82 22 96 88 chn@sparv.dk

ERHVERVSCENTER VENDSYSSEL Østergade 15 . 9760 Vrå vraa@sparv.dk Tlf. 82 22 90 00

Sund fornuft www.sparv.dk SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S { VRÅ MØRTELVÆRK

| 19


Familievirksomhed med flot væksthistorik SIDEN SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S BLEV ETABLERET I 1956 - HVOR DET VAR EJGILD JENSEN, DER SAD BAG RATTET - ER DER SKET MEGET MED DEN KENDTE ENTREPRENØRVIRKSOMHED FRA HUNDELEV.

Virksomheden har vækstet flot med årene og er i dag en af Vendsyssels større virksomheder med i alt 110 ansatte. Vendelboernes ambitioner om at vækste er bestemt heller ikke dalet med tiden – tværtimod. Ejerne har fortsat ambitioner om at udvikle virksomheden i et fornuftigt tempo. Anders Jensen fortæller med et glimt i øjet, at de jo også skal kunne følge med: ”Heldigvis bestemmer vi selv tempoet”. Sejlstrup Entreprenørforretning A/S og Vrå Mørtelværk har gennemgået et generationsskifte fra Inger og Ejgild Jensen til deres tre børn og en svigersøn, hvilket har været med til at sikre virksomhedens succes. En proces, der er kompleks – og som ikke sker over en nat. Der er både mennesker og økonomi, der skal tages hensyn til. Jann Mikkelsen, statsautoriseret revisor fra BDO i Hjørring, har rådgivet ejerne om de måder, man kan gribe et generationsskifte an på. Og med Janns hjælp er generationsskiftet forløbet godt og gnidningsløst, fortæller Anders Jensen. Taler det samme sprog ”Det har været en stor gevinst for virksomheden, at vores daglige rådgiver og revisor, Jann Mikkelsen, er branchekendt og taler det samme sprog som os,” slår Anders fast. Desuden har Jann altid turdet give sin mening til kende på en konstruktiv måde, hvilket Anders anser som en stor fordel: ”Sandheden er jo nogen gange ilde hørt, men den er nødvendig”. ”Vi ejere og medarbejdere har altid følt os trygge i Janns hænder, når han eksempelvis holder os ajourført med de sidste nye ændringer i lovgivningen. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med BDO og Jann som vores aktive sparringspartner,” slutter Anders Jensen. www.bdo.dk/nord

Revisor Jann Mikkelsen på besøg hos Anders Jensen i førerhuset. Han kender branchen og har bl.a. været sparringspartner ved generationsskiftet.

Vi ønsker hjertelig tillykke med jubilæet

Vandværksvej 25 . 9800 Hjørring . Tlf. 9892 8366

Hortensiavej 1 . 9700 Brønderslev . 9883 7300

98 88 15 22

Rengøring & Haveservice I hele Nordjylland Eventyrvej 26 . 9700 Brønderslev Tlf.: 5189 5189 www.jrkservice.dk


Vi ønsker hjertelig tillykke med jubilæet

Vi ønsker hjertelig tillykke med jubilæet

CAD TegnesTuen Aps BYggeTeKnIsK RÅDgIVnIng & pROJeKTeRIng

96 23 01 31

Jerupvej 459 Mosbjerg . 9870 Sindal Tlf. 98930127 . www.aktiv-brolaegning.dk

v/ Morten Madsen · Liljevej 25 · 9800 Hjørring mail@cad-tegnestuen.dk · www.cad-tegnestuen.dk

Vi ønsker hjertelig tillykke med jubilæet

Bæredygtig jordhåndtering Landsdækkende Miljørådgivning 7010 3400 | dge@dge.dk dge.dk

Tillykke med 60 års jubilæet ønsker

www.hjallerupmaskinforretning.dk

Vejbyvej 771 . 9760Vrå . Tlf. 5010 1414 . www.tomrerpoulanker.dk

Serritslev Murerforretning www.sds.dk

HJØRRING

ALTÆDENDE 57 80 80 83 www.mis.dk

Læsøvej 7 . 9800 Hjørring . Tlf. 7615 3230 HJØRRING BRØNDERSLEV

Læsøvej 7 Østergade 130 9800 Hjørring BRØNDERSLEV9700 Brønderslev Østergade 130 . 9700 brønderslevTlf. . Tlf.7615 76153140 3140 Tlf. 7615 3230


Distriktschef Kristian Thomsen i samtale med Leif Sørensen, mens der bliver leveret diesel ved Vrå Mørtelværk.

Godt brændstof til stærke motorer MINDST FIRE GANGE OM UGEN LEVERER OK DIESELOLIE TIL SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING OG VRÅ MØRTELVÆRK FOR AT HOLDE DE MANGE BILER OG MASKINER KØRENDE.

22

| SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S

{

VRÅ MØRTELVÆRK

Lastbiler og entreprenørmaskiner, der arbejder hårdt hver dag i al slags vejr, kræver en dieselolie af høj kvalitet, så motorerne ikke slides unødigt. Sejlstrup Entreprenørforretnings leverandør hedder OK, og i dieselolien er tilsat en additivpakke, der beskytter motoren mod korrosion og belægning på ventiler og injektionsdyser. Det giver stabil drift og lang levetid. I vinterperioden er dieselolien naturligvis frostsikret. På årsbasis bruger Sejlstrup Entreprenørforretning i runde tal 1,4 mio. liter diesel eller over 6000 liter pr. arbejdsdag. Det betyder, at OK hver uge fylder tankanlægget i Sejlstrup en gang og anlægget ved Vrå Mørtelværk tre gange. Desuden har alle lastvogne OK dieselkort, så de kan tanke ved anlæggene rundt om i landet, når det er mest hensigtsmæssigt. ”Vi er for nylig begyndt at levere til Sejlstrup efter nogle års pause, hvor de havde en anden leverandør. Det er jeg stolt af, men det tog også næsten to års dialog med Leif Sørensen, inden vi blev enige om en samhandelsaftale,” siger Kristian Thomsen, distriktschef i Nordog Vestjylland.


Kollegialt samarbejde SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNINGARBEJDER OFTE SAMMEN MED KOLLEGER OM STØRRE PROJEKTER, BL.A. MED VILLY ANDERSEN APS, DER ER SPECIALISTER I STYREDE UNDERBORINGER.

Jens Pedersen fra Villy Andersen og formand Jacob Eskildsen fra Sejlstrup ved det fælles projekt på Frederikshavnsvej, hvor der både nedlægges stærkstrømskabel og vandledninger. Fortov og cykelsti renoveres. Villy Andersen, der har afdelinger i Hjørring, Aalborg og Gærum, beskæftiger 75 mand og har gennem årene oparbejdet en særlig ekspertise i styrede underboringer og nedgravning af kabler og ledninger i ubrudte længder, fx el-, gas- og fiberbredbånd. Det specielle udstyr kan underbore ledninger og rør op til 40 cm i diameter over strækninger op til 300 m – om nødvendigt med sving undervejs. ”Vi arbejder ofte sammen med andre entreprenører og har et særdeles godt samarbejde med Sejlstrup Entreprenørforretning. Ofte er vi på pladsen samtidig, folkene kender hinanden og hjælpes ad med opgaven. Låner måske maskiner og afspærringsmateriel, man finder ud af tingene under vejs. Når jeg kommer kørende til et arbejdssted, kan jeg godt møde en af mine rendegravere med en Sejlstrup-mand i, der lige skal hente et eller andet. Det fungerer helt gnidningsfrit til fælles glæde og til fordel for kunden,” siger direktør Claus Andersen, der overtog Villy Andersen ApS efter sin far i 2003. Aktuelt arbejder Sejlstrup for Villy Andersen, der lægger en 60 kV el-ledning langs Frederikshavnsvej i Hjørring. Her renoverer Sejlstrup fortov og cykelsti, som kommunen har ønsket gennemført samtidig. Ligeledes udskifter Sejlstrup vandledninger for Hjørring Vandselskab.

Gravearbejde på Frederikshavnsvej i Hjørring.

SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S { VRÅ MØRTELVÆRK

| 23


Udvalgsformand Ole Ørnbøl og skov- og landskabsingeniør Christian Sejlund, Hjørring Kommune ved Uggerby Å med den modificerede Sejlstrup-gravemaskine i baggrunden.

Bedre forhold for fisk og folk HJØRRING KOMMUNE ER I GANG MED AT UDMØNTE DE NATIONALE VANDPLANER, HVOR BL.A. SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING ER I SVING MED GRAVEMASKINERNE.

24

| SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S

{

VRÅ MØRTELVÆRK

Over en årrække skal der udføres 337 indsatser i forbindelse med Vandplan 1 i Hjørring Kommune. De enkelte projekter sendes i udbud, og Sejlstrup har vundet mange af dem, bland andet et projekt i Uggerby Å omkring Sindal. Her er der på tre forskellige strækninger udlagt 675 tons gydegrus og etableret tre store stryg. Strækningerne ligger ved Ugiltvej, ved kanopladsen og ved træbroen ved Rugvænget. Uggerby Å er landsdelens vandrigeste å og temmelig bred, så det har været nødvendigt for Sejlstrup at forlænge armen på gravemaskinen, så den kan nå hele vejen over åen. ”I projektet ved Sindal har vi tilstræbt at tilgodese både fisk og folk forstået på den måde, at vi har placeret gydebankerne på steder, hvor de ikke generer afvandingen fra landmændenes marker, og hvor der er gode adgangsforhold for publikum, som derved får mulighed for at se havørrederne gyde,” forklarer skov- og landskabsingeniør Christian Sejlund, Hjørring Kommune.


Klar til afrejse på den store jubilæumsudflugt, i 2 dage til Volvo-fabrikkerne i Sverige. Her så man fremstillingen af lastbiler, og det var en stor oplevelse for alle. I alt 88 deltog i turen, der drog afsted i to busser.

Du bliver en del af familien SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S ER EN SÆRLIG ARBEJDSPLADS. ENTEN FORSVINDER DU EFTER 30 DAGE, ELLER OGSÅ BLIVER DU I 30 ÅR. DET GØR DE FLESTE. Man kan købe alle de maskiner, det skal være, men uden de rette medarbejdere kommer man ikke langt som entreprenør. Hos Sejlstrup Entreprenørforretning A/S er der ingen tvivl om, at man har de rette folk. De fleste har været ansat i mange år og har oparbejdet stor ekspertise inden for deres arbejdsområde. Det sætter kunderne pris på, for det er garantien for, at arbejdet bliver udført korrekt og effektivt. ”Vi sætter meget stor pris på vores dygtige og loyale medarbejdere, som tager ansvar for opgaverne og gerne gør en ekstra indsats, når det er påkrævet. Derfor ligger det os på sinde i ledelsen, at vi skal

Værkstedschef Steen Mortensen og lærlinge Michael Laursen og Simon Hornbjerg taler om dagens opgaver. gøre en særlig indsats for at bakke medarbejderne op, så deres arbejdsliv bliver bedst muligt,” siger Anders Jensen. Det gør man bl.a. gennem faglige og sociale aktiviteter, men nok så meget ved at være opmærksom og lydhør i hverdagen og reagere på, hvis en medarbejder mistrives eller tumler med et problem. Så er virksomheden også parat til at række en hånd ud, så medarbejderen ”kommer op på hesten igen”. ”Selv om virksomheden efterhånden er vokset til 110 medarbejdere, så er vi ikke flere, end at vi kender hinanden rigtig godt og føler os som én stor familie. Det ser vi også ved, at de nye medarbejdere, som falder til her, bliver her i mange år og bliver en loyal og værdifuld arbejdskraft,” siger Martin Jensen. Mange af medarbejderne er fra lokalområdet, og det er en glæde for Sejlstrup Entreprenørforretning A/S, at man således er med til at skabe lokale arbejdspladser.

SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S { VRÅ MØRTELVÆRK

| 25


Vi ønsker hjertelig tillykke med jubilæet NORDJYSK HEGN & SIKRING Asdalvej 96 . Bjergby . 9800 Hjørring Tlf. 98 97 18 01 . Mobil 22 15 18 00 www.nordjyskhegn.dk

Aut. VVS-installatør & aut. kloakmester Vi beskæftiger os med alt inden for sanitet, vand, varme, afløb, blikkenslagerarbejde med mere. Vi udformer gerne et gratis og uforpligtende tilbud.

Fleksibilitet, høj faglighed og nytænkning

… er vores nøgleord for store og små asfaltarbejder. ncc.dk/asfalt Hjørring afd. (administr.) Ærøvej 3 . 9800 Hjørring .Tlf. 98 90 10 66

NCC Industry, Asfalt • Tlf. 96352900 Vardevej 2 • 9220 Aalborg

tirsdag, nov 22, 2016 04:48 PM

ICVSleepWell - dit hjem, når du er ude!

IDRÆTSCENTER VENDSYSSEL I VRÅ - et nyt og moderne sportscenter! Samlingssted for motionister og sportsudøvere fra det meste af landsdelen uanset alder.

- perfekt udgangspunkt, hvis du er her på familiebesøg, som forretningsrejsende, montør, turist, sportsudøver - eller bare har brug for en overnatning....

Vi tilbyder alt lige fra holdsport som fx fodbold, håndbold, badminton til gymnastikformer som parkour, fitness dance eller crossgym Vælg selv om du vil cykle, løbe, ro eller styrke-træne - alene eller på hold i motionscentret.

Gælder det MAD til jeres næste... FØDSELSDAG . KONFIRMATION FIRMAFEST . JULEFROKOST JUBILÆUM . BRYLLUP M.M. Ring til kok Morten Villadsen på tlf. 9898 1592 ml. kl. 10-17 Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten - uanset om det er mad til 15 el.1000 pers.

RC Easybuild

Vi ønsker hjertelig tillykke med jubilæet

Løkkensvej 736 - 9480 Løkken - Tlf. 98 99 61 40 www.loekkensvejkro.dk - info@ loekkensvejkro.dk

86 65 80 55 · rc-beton.dk

Vi ønsker hjertelig tillykke med jubilæet

Stadionvej 17 . 9760 Vrå . 98 98 15 92

Altid på pletten...

FOTOGRAF

Skjernvej 6 . 9220 Aalborg Ø . Tlf. 9635 5700

Smidstrupvej 165 . 9760 Vrå . Tlf. 9898 2278 / 3099 6278 . www.mesterfotograf.dk


KRAN MED JIB CONTAINER . ANHÆNGER GUMMIGED

NNS VEJ 9 . DK-9800 HJØRRING . TLF. +45 98 90 30 66 . FAX +45 98 90 32 66 . CVR NR.: 27906788 . www.vlast.dk

A. F. HEIDEMANNS VEJ 9 . 9800 HJØRRING A. F. HEIDEMANNS VEJ 9 . DK-9800 HJØRRING TLF. 98 90 30 66 . www.vlast.dk vlast@email.dk . www.vlast.dk

A. F. HEIDEMANNS VEJ 9 . DK-9800 HJØRRING . TLF. +45 98 90 30 66 . FAX +45 98 90 32 66 . CVR NR.: 27906788 vlast@email.dk . www.vlast.dk

Kraghedevej 116 . Kraghede . 9382 Tylstrup Tlf. 98 26 18 03 . www.kurtlarsen.dk

. TLF. +45 98 90 30 66 . FAX +45 98 90 32 66 . CVR NR.: 27906788

 

Vi ønsker hjertelig tillykke med jubilæet

      

      +45 98 38 18 44 / www.aalborgmaskinfabrik.dk    Vi konstruerer og producerer

  

innovative løsninger

efter dine specifikationer 3844 18 44 www.aalborgmaskinfabrik.dk +45 98+45 389818 / /www.aalborgmaskinfabrik.dk

Vi konstruerer og producerer Vi konstruerer og producerer innovative løsninger

innovative løsninger efter dine specifikationer

efter dine specifikationer

Kontorer i: Aalborg Frederikshavn Kontorer Kontoreri: i: VråAalborg Aalborg Frederikshavn Frederikshavn VråVrå

Vi ønsker hjertelig tillykke med jubilæet ADVOKATAKTIESELSKABET

Dyrberg

§

7025 1964 9842 2847 9898 1964 7025 7025 1964 1964 9842 98422847 2847 9898 98981964 1964

Vi ønsker hjertelig tillykke med jubilæet

Partnere MØDERET FOR LANDSRET & HØJESTERET

Brinck Seidelinsgade 14 . 9800 Hjørring . Tlf. 9890 0977

Vi ønsker hjertelig tillykke med jubilæet

Gøggårdsvej 77. 9800 Hjørring . Tlf. 98 97 52 52 www.klitgaards-brolaegning.dk

Vi ønsker hjertelig tillykke med jubilæet Håndværkervej 8 . 9000 Aalborg . Tlf. 4878 6970


Sejlstrup har luft under vingerne LIGE SIDEN EJGILD JENSEN FIK ET FLYVECERTIFIKAT SOM DELVIS BETALING FOR ET STYKKE ENTREPRENØRARBEJDE, HAR CESSNA’EN HER VÆRET EN DEL AF MASKINPARKEN. Sejlstrup Entreprenørforretning har foruden massevis af maskinførere og chauffører også to piloter. Anders Jensen og sønnen Emil. Flyet, som i sin tid blev anskaffet af firmaets grundlægger, Ejgild Jensen, bruges både til fornøjelse og forretning. Anders Jensen lægger ikke skjul på, at han har stor fornøjelse af at flyve en tur i weekenden, men i det daglige bruges flyet mest i forretningen. Fx når han skal hurtigt frem og tilbage til møder, eller når han har brug for at se et igangværende eller kommende arbejde sådan lidt fra oven og danne sig et overblik. Lige for tiden flyver Anders Jensen hver anden uge til byggemøde i Hanstholm, hvor Sejlstrup er engageret i arbejdet med akvakulturanlæg. et stort, landbaseret ”Af og til tager jeg også kunder og leverandører med op at flyve, enten for at se deres anlægsprojekt fra luften eller blot for at give

dem en anderledes oplevelse. Og vi har selv været en tur i Tønder for at se på maskiner og til Lolland, hvor vi fik opbygget en lastbil,” siger Anders Jensen

Sejlstrup set fra luften. Anders Jensen tager ofte kunder og leverandører med op at flyve som en ekstra oplevelse ved at handle med Sejlstrup.

SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S Risgaardsvej 64 • 9480 Løkken • Tlf. 98 99 91 88 • www.sejlstrup.dk VRÅ MØRTELVÆRK Sdr. Vråvej 121 • 9760 Vrå • Tlf. 98 98 01 88 • www.sejlstrup.dk

Ide/tekst/udgivelse: FORLAGET BYPROFIL aps / Bermann Company . Tlf +45 25 33 53 53 Tekst: Wizion, Hans Sejlund . Fotos: Axel Søgaard . Grafisk design: cre@reklame v/ Kirsten Nørgaard

Anders Jensen bruger Cessna-flyet til bl.a. byggemøder i andre landsdele og til at se anlægsprojekter fra oven.