Hjørring Kommune Byprofil 2023

Page 1

Hjørring Kommune

– Hvor der er horisont og handlekraft

Hjørring Kommune

– Hvor der er horisont og handlekraft

Hjørring Kommunes byprofil 5. udgave

Udgiver:

BERMANN COMPANY/Forlaget Byprofil ApS

H. C. Andersens vej 46

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 2533 5353 www.byprofil.dk

Fotos:

Arthurs Pirazkov photobyarturs.dk

ByBast

Markedsgade 7

DK-9800 Hjørring

Tak for lån af billeder:

Dana Cup/Fortuna Hjørring

Hjørring Futsal klub

Hjørring Handel

Hjørring Revyen

Metropol Shoppingcenter

Musik under trappen

Vendsyssel FF

Vendsyssel Teater

Tekst:

Journalist

Claus Dindler

Oversættelse: Sprogværkstedet/Erika Steinbeck

Knivskærvej 70

DK-6052 Viuf

Grafisk produktion: Hjortlund Medier

Alfred Nobels Vej 21

DK-9220 Aalborg

Tryk:

Jørn Thomsen/Elbo A/S Essen 22

DK-6000 Kolding

Udgivet marts 2023

ISBN 978-87-998330-4-7

Copyright:

BERMANN COMPANY/Forlaget Byprofil ApS Tekst, foto, udformning og systematik er beskyttet i henhold til lov om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra udgiveren.

Aktuelle adresser/Usefull addresses: Hjørring Kommune Springvandspladsen 5

DK-9800 Hjørring Tlf. +45 7233 3333 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Erhverv Hjørring Amtmandstoften 1, 1. sal

DK-9800 Hjørring kontakt@erhvervhjoerring.dk

Tak til alle implicerede parter.

Indholdsfortegnelse

5 Hjørring Kommune – Hvor der er horisont og handlekraft

6 Hjørring – A municipality with visions and drive

7 Die Gemeinde Hjørring – Mit Weitblick und Handlungsfähigkeit

8 Hjørring – Landsdelenscentrum

12 Hjørring – The centre of the region

16 Hjørring – Das Zentrumdes Landesteils

20 Hirtshals – En ærlig by ved havet

24 Hirtshals – An honest town by the sea

28 Hirtshals – Eine ehrliche Stadt am Meer

32 Sindal – Byen i Soldalen

34 Sindal – The town in Soldalen – ”the Sun Valley”

36 Sindal – Die Stadt im Soldalen – dem „Sonnental“

38 Løkken – Det gode liv ved stranden 40 Løkken – The good life on the beach 42 Løkken – Strandleben

152 Uddannelse

154 EUC Nord

156 Hjørring Gymnasium/STX og HF

158 Et levende hus fuldt af stærke uddannelser

160 Erhverv i Hjørring Kommune

162 Advokatfirmaet Anette Brinkmann

164 Arne Andersen Vrå A/S

165 Byen i Parken

166 Baggesen Begravelsesforretning

168 BDO i Hjørring – fordi god rådgivning gør en forskel

170 BNI

172 BoVendia – Dit boligselskab

174 Brix & Kamp A/S – Rådgivende ingeniører

176 Brüel Systems A/S

178 Cad-Tegnestuen

180 Dansk Revision – Benny Jakobsen

182 EXPO-NET Danmark A/S

50 Taars – Fred og ro, men tæt på det meste

52

54 Taars – Ruhe und Frieden,

184 FitnessKlubben giver overskud i hverdagen

186 Fjord Line – et ungt rederi med blik for fremtiden

188 GrønGas – en grønnere fremtid

190 HAS – Hjørring Antenneselskab

192 Hirtshals Havn

194 Hjørring Kaserne – en alsidig arbejdsplads

196 XL-BYG – Hjørring og Tårs

198 Hjørring Vandselskab A/S

200 Idrætscenter Vendsyssel

202 ICV Hotel & Konference

204 METROPOL Shopping-Center

206 Nord Energi

208 Novo Nordisk

210 SEJLSRTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S

212 Vrå Mørtelværk

214 Sindal Biogas – spreder energi i lokalområdet

216 Skallerup Seaside Resort

220 Sparekassen Danmark

222 Teatercaféen – Hos Uffe

224 Thirup Enge – Nyt boligområde i den nordøstlige del af Hjørring

226 Vendelbohus byens kulturelle mødested

228 Vennelyst

230 Vibeke Andersen – Overlever- eller lever du livet?

232 Vognmandsgården

234 Arturs Pirazkov – the photographer

236 Kunstmaler Steen Karlsen

44 Vrå – Prisbelønnet udvikling 46 Vrå – Award-winning development 48 Vrå – Preisgekrönte Entwicklung
Taars – Peace and quiet, but close to most things
aber nicht abgelegen 56 Det gode liv på landet 58 Good living in the countryside 60 Das gute Landleben 62 Et populært feriemål 66 A popular holiday destination 70 Ein beliebtes Urlaubsziel 74 En unik og mangfoldig natur 78 Unique and diverse nature 82 Einzigartige und mannigfaltige Natur 86 Oplevelser for enhver smag 88 Experiences to everybody’s taste 90 Erlebnisse für jeden Geschmack 92 Farver og former 94 Colours and shapes 96 Farbenund Formen 98 Kulturelle fyrtårne 102 Cultural highlights 106 Kulturelle Leuchtfeuer 110 Stærk top og bred basis 114 Strong top and grassroots sports 118 Breitensport als Basis und starke Elite 122 Virksomheder i centrum 124 Focus on companies 126 Unternehmen im Zentrum 128 Førende handelsby i 800 år 130 A leading commercial centre for more than 800 years 132 Führende Handelsstadt seit 800 Jahren 134 Sunde valg, omfattende behandling 136 Sound choices, extensive treatment 138 Gesunde Wahl, umfassende Behandlung 140 Den gode historie 142 The good story 144 Die gute Geschichte 146 Vigtig uddannelsesby i 150 år 148 Important city of learning for 150 years 150 Seit 150 Jahren eine bedeutende Ausbildungsstadt
Hjørring Kommunes byprofil 2023 3

”TÅRNET

– Rubjerg Knude fyr”

I forbindelse med udgivelse af Hjørring Kommunes byprofilbog, har billedkunstner Steen Karlsen kreeret maleriet ”TÅRNET –Rubjerg Knude fyr”.

www.galleri7.dk

“THE TOWER

– Rubjerg Knude lighthouse”

Along with the release of the town profile book about the Municipality of Hjørring, graphic artist Steen Karlsen created the painting “THE TOWER – Rubjerg Knude lighthouse”.

„DER TURM

– Der Leuchtturm Rubjerg Knude“

In Verbindung mit der Herausgabe des Stadtprofilbuches über die Gemeinde Hjørring schuf der bildender Künstler Steen Karlsen das Gemälde „DER TURM – Der Leuchtturm Rubjerg Knude“.

4 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Hjørring Kommune – Hvor der er horisont og handlekraft

Hjørring Kommune

– Hvor der er horisont og handlekraft Så er vi der igen. Der er atter gået ca. 5 år, og det er tid til en ny Hjørring-bog – den femte i rækken. Som borgmester i Hjørring Kommune er det mig en ære på vegne af Byrådet at indlede og at få det første ord –samt naturligvis at takke alle bogens annoncører og bidragsydere.

Bogens formål er som tidligere: at informere, brande, historiefortælle og give et øjebliksbillede af Hjørring Kommune. Bogen kan nemlig, i modsætning til hjemmesider og sociale medier, fastholde momentet. For hvordan var det nu lige, der var heroppe i det hyggelige lille hjørne af Danmark, hvor hverdagen virker – lige præcis i år 2023?

Der er sikkert dem, der mener, at her ikke sker ret meget, og at udviklingen er gået i stå, men heldigvis er de få (og ret dårligt informeret). For i Hjørring Kommune er der horisont og

handlekraft til at skabe forandring, og denne bog er et af beviserne for, at disse kritikere ikke har ret – og måske lige netop derfor burde læse bogen og blive klogere.

Værdien af den Hjørring-bog, som du nu sidder med, er jo netop at bære vidnesbyrd om, at der faktisk sker meget heroppe. Det ser man tydeligt, når man kender og følger historien, og når man ser tilbage i tiden – fx via de tidligere versioner af Hjørring-bøgerne.

Vi borgere i kommunen tænker måske ikke selv så meget over forandringerne i vores hverdag, for udviklingen sker jo løbende – en lille smule, stille og roligt, hver dag. Men når man så ”bladrer” 5 år tilbage, så bliver det pludseligt meget mere synligt, at vi tilpasser os, vi udvikler os, vi samarbejder og løser problemerne, vi omstiller os, og vi investerer i fremtiden. Kort sagt – vi følger med og er stadig i fuld vigør.

Men hvad er der så konkret sket heroppe de sidste 5 år? Tjaa, listen er jo nærmest uendelig, men hvis vi lige glemmer dagligdagen med krig i Ukraine, inflation og efterveer af Covid-19, så har kommunen jo bl.a. flyttet et fyrtårn, bygget nye skoler, ældre- og børneinstitutioner, gjort vores haver og naturen vildere, udviklet havne- og erhvervsområder samt bycentre og lokalsamfund – og det kan du læse om her i bogen.

Kommunen opleves selvfølgelig bedst, når du bor her, men vi kan nok ikke lokke alle til at bosætte sig heroppe, selv om det – på nogle områder – ville være godt. Så det næstbedste er, at du læser bogen og kigger forbi, når du har ferie. Så kan du selv opleve, hvor dejligt der er heroppe – det tæller også.

God fornøjelse med bogen...

Hjørring Kommunes byprofil 2023 5
Borgmester/Mayor/Bürgermeister, Søren Smalbro (V)

Hjørring – A municipality with visions and drive

Hjørring

– A municipality with visions and drive

Here we are again. It has been about five years, and the time has now come for a new book on Hjørring – the fifth so far. As mayor of the municipality of Hjørring, I am honoured to introduce the book on behalf of the town council and thus say the first words about it –of course, I also wish to thank all advertisers and contributors.

The purpose of the book is same as before – information, branding, storytelling and providing a snapshot of the municipality of Hjørring. Contrary to websites and social media, this is what a book can do, maintain momentum. Meaning, how were things actually five years ago in our nice little part of Denmark, how does our world work here –precisely in the year 2023?

Some will probably think that nothing much happens here, that the development has come to a standstill, but luckily only a few (those who are not well-informed) think this way. In fact, the municipality of Hjørring has great visions, and the drive to make changes; this book proves such critics wrong – that

may also be the reason why they should read the book and become better informed.

The value of the Hjørring book you hold in your hands right now is precisely to prove that our region attracts plenty of activities. This becomes obvious when you know and follow the history, and when you look back in time – for instance in the previous editions of the Hjørring books.

We citizens in the municipality may not think that much of the changes during our everyday life, because development is an ongoing process – small steps, nice and easy, from day to day. But when you look five years back, it suddenly becomes very obvious that we change, we develop, we cooperate to solve problems, we adapt to new circumstances, and we invest in the future. In brief: we keep up with new developments and are still going strong.

What has actually taken place here in our region during the last five years? Well, the list is almost endless, but if, for a moment, we forget all about the everyday life with a war going on in the Ukraine, ignore the inflation

and after-effects of covid-19, we remember that the municipality managed to move a lighthouse, built new schools, institutions for children and seniors, gave our gardens and nature a wilder look, developed ports and business areas as well as urban centres and local communities – you can read all about it in this book.

Obviously, you get a more detailed impression of the municipality when you live here, but I guess we cannot convince everyone to settle here, although – in some areas – it would be nice. The next best you can do is to read this book and come visit us during your holidays. Then, you will see how marvellous things are here – and that counts for something as well.

Enjoy the book...

6
Hjørring Byråd Bagerst fra venstre/in the back from left/ Hinten von links: Børge Bech (A), Carsten Andersen (A), Arne Boelt (A), Sven Bertelsen (A), Birgit Amtoft (C), Kim Bach (C), Mette Jensen (C), Daniel Vestergaard (C), Mathias Holger Nielsen (C),  Claus Mørkbak Højrup (V), Michael Engbjerg (V), Lone Olsen (V), Chelina Bagger (A), Stefan Karlborg (V), Søren Homann (C), Lars-Peter Boel (V), Christian Engen (V), Laila Zielke (A), Tim Jensen (A), Line Kraghede Jensen (A) Hjørring
Kommunes byprofil 2023

Die Gemeinde Hjørring – Mit Weitblick und Handlungsfähigkeit

Die Gemeinde Hjørring – Mit Weitblick und Handlungsfähigkeit Da sind wir wieder. Nach fünf Jahren ist es allmählich an der Zeit, ein neues Buch über Hjørring herauszugeben – mittlerweile schon das fünfte. Als Bürgermeister der Gemeinde Hjørring ist es mir eine Ehre, im Namen des Stadtrates dieses Buch einzuleiten und die ersten Worte hierzu zu äußern – gleichzeitig möchte ich natürlich meinen Dank an alle Inserenten/Inserentinnen und übrigen Beitragenden aussprechen.

Das Ziel des Buches ist unverändert: Information, ein Markenprofil schaffen, Geschichten erzählen und eine Momentaufnahme der Gemeinde vermitteln. Im Gegensatz zu einer Webseite und sozialen Medien kann ein Buch nämlich das Momentum aufrechterhalten. Denn wie war es eigentlich in dieser gemütlichen kleinen Ecke von Dänemark? Wie ist der Alltag dort? Und zwar ganz genau im Jahr 2023?

Es gibt sicher einige, die der Auffassung sind, dass hier kaum was passiert und die Entwicklung zum Stillstand gekommen ist –doch glücklicherweise handelt es sich dabei

nur um wenige (die schlecht informiert sind). Denn in der Gemeinde Hjørring haben Weitblick und Handlungsfähigkeit zu Veränderungen geführt; dieses Buch liefert den Beweis dafür, dass diese Kritiker Unrecht haben –vielleicht sollten sie es gerade deshalb lesen, um ein wenig dazuzulernen.

Der Wert des Hjørring-Buches, das Sie jetzt in der Hand halten, liefert gerade den Nachweis für die zahlreichen Aktivitäten, die hier in unserer Region stattfinden. Deutlich kommt das zum Ausdruck, wenn man die Geschichte kennt und sich mit ihr auseinandersetzt, und wenn man zurückschaut – beispielsweise anhand von früheren Ausgaben der Hjørring-Bücher.

Als Bürger in der Gemeinde denkt man vielleicht nicht so viel über die Veränderungen in unserem Alltag nach, denn Entwicklung ist ja ein kontinuierlicher Prozess – ein bisschen hier, ein bisschen da, Tag für Tag. „Blättert“ man dann aber fünf Jahre zurück, sieht man unsere Anpassungsfähigkeit und Entwicklung sehr viel deutlicher: Wir passen uns an, wir arbeiten zusammen und lösen auftretende Probleme. Wir führen Umstellungen durch und

investieren in die Zukunft. Kurz gesagt: Wir halten Schritt und gehen mit aller Kraft voran.

Was hat sich ganz konkret in den letzten fünf Jahren hier getan? Nun, die Liste ist fast unendlich lang, aber wenn wir kurz den Alltag mit den Kriegshandlungen in der Ukraine, Inflation und Folgewirkungen von Covid-19 vergessen, dann hat die Gemeinde unter anderem einen Leuchtturm verlegt und Schulen sowie Seniorenzentren und Kinderheime gebaut. Unsere Natur und die Grünflächen sind wilder geworden. Wir haben Hafen- und Gewerbegebiete, Stadtzentren und örtliche Gemeinschaften entwickelt, und über das alles können Sie in diesem Buch lesen.

Selbstverständlich lernt man die Gemeinde am besten kennen, wenn man hier ansässig ist; allerdings können wir wohl kaum alle dazu überreden, sich hier niederzulassen, obwohl es in einigen Bereichen begrüßenswert wäre. Die nächstbeste Alternative wäre, Sie lesen das Buch und besuchen uns im Urlaub. Dann können Sie sich mit eigenen Augen von den Vorzügen der Region überzeugen. Das zählt bestimmt auch.

Viel Vergnügen beim Lesen...

Hjørring Kommunes byprofil 2023 7
Siddende forrest fra venstre/sitting in the front from left/sitzend vorne von links: Jørgen Bing (F), Erik Høgh-Sørensen (UFP), Louise Hvelplund (Ø), Frode Larsen (D), Per Møller (C), Søren Smalbro (V), Thomas Klimek (A), Mai-Britt Beith (A), Jørgen Christensen (V), Gry Bruun Nielsen (B), Annette Jensen (V)

Landsdelens centrum

Landsdelens centrum

Hjørring er med sine godt 25.000 indbyggere landsdelens største og mest betydende by. Den er et centrum for handel, administration og undervisning, og sådan har det gennem op- og nedgangstider været i mere end 800 år.

I dag fremtræder Hjørring som et moderne bysamfund, der er i hastig forandring i takt med den almindelige samfundsudvikling. Det gamle Hjørring med de lave huse står stadig klart i bybilledet, men den nye by står også skarpt tegnet med iøjnefaldende højhuse og kulturbyggerier med nutidig arkitektur.

Bycentret omkring Østergade og Strømgade er Hjørrings hjerte for byens egne indbyggere, for besøgende på indkøb fra hele landsdelen og for turisterne i Vendsyssels største turistkommune.

Netop i disse år skifter byens centrum ansigt. Kommunen gennemfører et stort projekt, der vil gøre byen mere attraktiv både kommercielt og rekreativt.

Projektet starter ved Sct. Olai Kirke, hvor middelalderbyen havde sit centrum, og forløber ned gennem byen med delvis genskabelse af det gamle vandløb Strømmen for at ende ved banegården og byens nye kulturelle kraftcenter med Vendsyssel Teater og Hjørring Musiske Skole, der er under opførelse.

Hjørrings oprindelse som bysamfund står hen i det uvisse. Sandsynligvis har der siden den tidligere middelalder været bebyggelse på de fem høje, som ligger bekvemt mellem Vendsyssels centrale højderyg og de store moseområder mod syd.

Byens kirker vidner om Hjørrings tidligste historie. Ganske usædvanligt har Hjørring tre gamle kirker liggende med få hundrede meters afstand i bymidten.

Sct. Olai kirke er viet til den norske helgenkonge Olai. Det er den mindste af bykirkerne. Det er en romansk bygning fra midt i 1100tallet. Ved en restaurering i 1966, hvor man gravede i kirkegulvet, fandt man rester af en ældre trækirke, der formodentlig er Hjørrings første og ældste kirke.

Sct. Hans Kirke er indviet til Johannes Døberen. Kirkens kor, oprindelig med, er opført i ca. 1200-tallet af granitkvadre. Kirkens skib, som sikkert er noget yngre, er overvejende apsis af røde munkesten.

HJØRRING
8 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Af Hjørrings tre middelalderkirker er Sct. Catharinae Kirke den yngste og byens hovedkirke. Den er viet til Catharina den Hellige af Alexandria, Hjørrings skytshelgen. Nogle få tilbageblevne murrester tyder på, at man tog den oprindelige lille kirke i brug omkring 1250, og i 1993 valgte man at fejre kirken samtidig med byens 750-års købstadsjubilæum. Kirken er udvidet og ombygget adskillige gange gennem århundrederne. Den sidste ombygning, den der gav kirken sit nuværende udseende, blev gennemført i 1924-26.

De første vidnesbyrd om aktivitet i Hjørring fortæller, at der blev slået mønt i byen i 1100-tallet, og Hjørring har i middelalderen haft både bispesæde og sysselting. Byens rettigheder som købstad fremgår af et pri-

vilegium fra 1243, og Hjørring kan således i 2043 fejre sit 800-års købstadsjubilæum.

Hjørring mistede dog både bispesæde og sysselting, og i de følgende århundreder var byen primært en handelsby for det omliggende bondeland.

I midten af 1800-tallet tog udviklingen imidlertid fart i Hjørring i forbindelse med en modernisering af vejnettet i Vendsyssel og åbningen af jernbanen mellem Aalborg, Hjørring og Frederikshavn. Handel var fortsat hovederhvervet, men nu opstod også en del mindre industri. I løbet af 1800-tallet voksede indbyggertallet fra 750 til 7.900.

I løbet af 1900-tallet voksede flere af byens virksomheder kraftigt og fik gang i betydelig

eksport. Det var især indenfor levnedsmiddelområdet, hvor kiksefabrikken Oxford, fødevarevirksomheden Nestlé og slagteriet Danish Crown udviklede sig til byens tre største industrivirksomheder.

I anden halvdel af det 20. århundrede fik Hjørring med en energisk indsats tilgang af en række virksomheder, der blev hjulpet i gang med egnsudviklingsstøtte.

Oxford, Nestlé og Danish Crown er væk i dag. Også mange af virksomhederne fra egnsudviklingsperioden er borte, men har efterladt et dynamisk erhvervsmiljø præget af små og mellemstore virksomheder. Hjørring har desuden mange større og mindre byggefirmaer.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 9
10 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Det er dog først og fremmest de mange offentlige institutioner, der dominerer på Hjørrings arbejdsmarked.

Hjørring Kommune er med sine cirka 4500 ansatte størst, men medarbejderne er naturligvis spredt ud over hele kommunen.

I Hjørring by er Hjørring Sygehus den største samlede arbejdsplads. Sygehuset er det centrale akuthospital for Regionshospital Nordjylland og betjener hele landsdelen. Der er omkring 1500 medarbejdere på sygehuset, hvor et nyt Kvinde-Barn Hus er den seneste af en stadig udbygning af hospitalet.

Hjørring Kaserne, der tidligere rummede Hærens Materielkommando, er anden største arbejdsplads for offentlig ansatte. Her er der omkring 700 medarbejdere fordelt på de statslige arbejdspladser i Statens Administration, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarets Personalestyrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Skattecenter Hjørring og Retten i Hjørring er andre betydende offentlige arbejdspladser.

Hjørring er i dag et centrum for uddannelse i Vendsyssel, og sådan har det været siden 1872, hvor Hjørring Gymnasium blev oprettet som det første gymnasium nord for Limfjorden.

Næste skridt i udviklingen af Hjørring som uddannelsesby kom dog først med oprettelse af Hjørring Seminarium i 1957.

Læreruddannelsen er i dag en del af University College Nordjylland, hvis afdeling i Hjørring i dag desuden tilbyder uddannelser på bachelorniveau til pædagog, sygeplejerske, natur- og kulturformidler, bioanalytiker og meritlærer.

Selv om prognoserne for Hjørring ikke forudser nogen betydelig stigning i indbyggertallet i de kommende år, sker der alligevel er kraftig forandring af byens fysiske fremtræden.

I midtbyen opføres i disse år en række ejendomme med lejligheder i mange etager f. eks. ved Bispetorvet og ved Christiansgave. Der er desuden en stadig udvikling af områder til parcel- og rækkehuse i byens yderkvarterer.

Udviklingen sker i respekt for byens grønne præg. Den unikke grønne kile fra Christians-

gave midt i byen og videre gennem Folkeparken til byens sydlige udkant fastholdes. Desuden anlægges nye grønne områder med vandre- og cykelruter i forbindelse med de nye udstykninger.

Hjørring blev en gang i 1950’erne kaldt ”Danmarks kedeligste by”. Det startede en mindre revolution i byen, for den betegnelse var hjørringenserne bestemt ikke enige i. Betegnelsen er ikke blevet mere rigtig med årene. Som du kan læse i de øvrige artikler i denne bog om kultur, idræt, shopping og så videre, er Hjørring et meget livligt centrum for utallige aktiviteter for både borgere og besøgende.

Godt nok sang ”De gyldne løver”, den legendariske folkemusikgruppe fra Hjørring:

Vi er ikke som de andre, vi er noget for os selv…

Men hvis hjørringenserne er noget for sig selv, så er de det i hvert fald på en lun og imødekommende facon, der gør Hjørring til en både hyggelig og spændende by for både indbyggere og gæster.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 11

The centre of the region

The centre of the region

With its some 25,000 inhabitants, Hjørring is the largest and most important town of the region. It is a hub of trade, administration and education and has experienced ups and down for more than 800 years.

Today, Hjørring has become a modern urban community which is changing rapidly concurrently with the general development of society. The old Hjørring with its short houses is still characteristic of the townscape, but the new town is obvious with its eye-catching high-rises and cultural buildings with modern architecture.

To Hjørring’s citizens, to visitors from the whole region who come here to shop and to the tourists spending time in Vendsyssel’s largest municipality, the town centre around Østergade and Strømgade is the heart of Hjørring.

The face of the town is changing these years. The municipality is running a large project that will make the town commercially and recreationally more attractive.

The project begins at Sct. Olai Church – the town centre in the Middle Ages – and continues through the town with partial restoration of the old watercourse Strømmen to end at the train station and the town’s new cultural centre of excellence with Vendsyssel Theatre and Hjørring Music School, which is still in the construction phase.

Hjørring’s origin as an urban community remains uncertain. Since the Middle Ages, there have probably been settlements on the five hills, which are located comfortably between Vendsyssel’s central ridge and the vast marshland to the south.

The churches in the town bear witness to Hjørring’s earliest history. Quite unusually, three old churches in the town centre, and only a few hundred metres apart.

HJØRRING
12 Hjørring Kommunes byprofil 2023
Hjørring Kommunes byprofil 2023 13

Sct. Olai Church is dedicated to the Norwegian saint king Olai. It is the smallest of the town churches, in a Roman building dating back to the mid-1100s. During a restoration in 1966, when the church floor was excavated, remains of an older wooden church were found – remains that are probably remains of Hjørring’s first and oldest church.

Sct. Hans Church is dedicated to John the Baptist. The chancel was originally built from granite ashlar during the 1200s. The aisle seems to be a little younger and is mainly built up of large red medieval bricks.

Sct. Catharinae Church is the youngest of Hjørring’s three medieval churches and now the main church in town. It is dedicated to Saint Catherine of Alexandria, the patron saint of Hjørring. Some of the remaining debris indicates that the original small church was first used in about 1250. In 1993, it was decided to celebrate the church along with the 750th royal borough anniversary. The church has been extended and rebuilt several times throughout the centuries. The church got its present look when it was rebuilt most recently in 1924-26.

The first evidence of activity in Hjørring says that coins were made in the town in the 1100s, and Hjørring has been the home of a Bishop’s House as well as a so-called Syssel Parliament. The town’s right to call itself a royal borough appears from a charter dated in 1243, and Hjørring can thus celebrate its 800th anniversary as a royal borough in 2043.

However, Hjørring lost both its Bishop’s House and the Syssel Parliament. During the following centuries, the town mainly served as a commercial town for the surrounding farming communities.

In the mid-1800s, however, development gathered speed when the road network in Vendsyssel was updated and the railway between Aalborg, Hjørring and Frederikshavn opened. Trade was still the main business, though various small industrial companies were founded. The population grew from 750 to 7,900 in the 1800s.

In the 20th century, the number of companies in the town grew vigorously and resulted in considerable exports – especially within the

food industry, where the biscuit manufacturer Oxford, the food business Nestlé and the slaughterhouse Danish Crown became the biggest industries in town.

Thanks to intensive efforts, Hjørring was provided with a number of companies that received regional development aid in the second half of the 20th century.

Oxford, Nestlé and Danish Crown are all gone now. So are many of the companies present when regional development aid was allocated, but they have left a dynamic business environment for small and medium-sized companies. In addition to this, there are many big and smaller construction companies in Hjørring.

However, Hjørring’s labour market is more or less dominated by the great number of public institutions.

With its approx. 4,500 employees, the municipality of Hjørring is the largest of these institutions, but obviously, the employees are widely spread over the entire area of the municipality.

14
Hjørring Kommunes byprofil 2023

Hjørring Hospital is the largest workplace in Hjørring. The hospital is the central emergency hospital for the North Jutland Region and serves the entire region. The hospital has around 1,500 staff members. A new woman-child house is the newest initiative in a continual expansion of the hospital.

The military barracks which used to accommodate the Army’s Material Command are another large workplace for public employees. There are about 700 staff members distributed on the Agency for Governmental Administration, the Ministry of Defence Estate Agency, the Ministry of Defence Personnel Agency and the Danish Defence Accounting Agency.

Other important public workplaces are the Tax Office Hjørring and Hjørring Court.

Today, Hjørring is a hub of education in Vendsyssel, as it has been since 1872, when Hjørring upper secondary school was established, i.e. the first upper secondary school north of the Limfjord.

The next step Hjørring took to become a city of learning was the foundation of Hjørring Teachers’ College in 1957.

These days, teacher training takes place at the University College Nordjylland; by the way, its Hjørring department is now also offering bachelor educations to become pedagogues, nurses, mediators of nature and culture, medical laboratory technicians and Bachelor of Education.

Although the prognoses for Hjørring do not foretell considerable increases in the population over the next years, the physical look of the town is still changing drastically. In the town centre, a number of properties are being built with many storeys of apartments, e.g. at Bispetorvet and Christiansgave. The development of areas with single-family houses and terraced houses is ongoing on the outskirts of the town as well.

The development respects the town’s green character. The unique green wedge from Christiansgave in the town centre though the

public park to the southern outskirts will be maintained. Furthermore, green areas with hiking and biking routes will be established in connection with the new parcelling.

Hjørring was once called “Denmark’s most boring town”. This started a minor revolution in the town, as the people in Hjørring definitely did not agree with this name. The name has not become any truer over the years. Hjørring is a very vivacious centre of countless activities for citizens as well as visitors – as you can read in the other articles of this book on culture, sports, shopping, etc.

Well, the legendary Hjørring-based folk music group “De Gyldne Løver” (Eng. “The Golden Lions”) sang:

We are not like the others, we are quite some characters …

But if the people of Hjørring are special characters, it is certainly in a warm and welcoming way that makes Hjørring both cosy and exciting to its citizens and visitors.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 15

Das Zentrum des Landesteils

HJØRRING
16 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Das Zentrum des Landesteils Hjørring ist mit gut 25.000 Einwohnern die größte und wichtigste Stadt der Region. Sie ist ein Zentrum für Handel, Verwaltung und Bildung, und das mit Höhen und Tiefen seit mehr als 800 Jahren.

Heute erscheint Hjørring als eine moderne städtische Gemeinschaft, die sich im Einklang mit der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung schnell verändert. Das alte Hjørring mit den niedrigen Häusern ist im Stadtbild noch gut sichtbar, aber auch die neue Stadt zeichnet sich mit auffälligen Hochhäusern und Kulturbauten mit zeitgenössischer Architektur deutlich ab.

Das Stadtzentrum rund um Østergade und Strømgade ist das Herz von Hjørring für die Einwohner der Stadt, für einkaufende Besucher aus dem ganzen Land und für Touristen in Vendsyssels größter Touristengemeinde.

Gerade in diesen Jahren verändert sich das Gesicht der Innenstadt. Die Gemeinde setzt ein großes Projekt um, das die Stadt sowohl wirtschaftlich als auch in Bezug auf Freizeit attraktiver machen wird.

Das Projekt startet an der St. Olai Kirche, wo die mittelalterliche Stadt ihr Zentrum hatte, und verläuft mit einer teilweisen Nachbildung des alten Wasserlaufs Strømmen durch die Stadt, um am Bahnhof und dem neuen kulturellen Kraftzentrum der Stadt, dem Vendsyssel Theater und der Hjørring Musikschule zu enden, die sich noch im Bau befinden.

Hjørrings Ursprünge als städtische Gemeinde sind ungewiss. Aber wahrscheinlich gab es schon seit dem frühen Mittelalter Siedlungen auf den fünf Hügeln, die bequem zwischen dem zentralen Höhenzug von Vendsyssel und den großen Moorgebieten im Süden liegen.

Die Kirchen der Stadt zeugen von Hjørrings frühester Geschichte. Ungewöhnlicherweise hat Hjørring drei alte Kirchen, die einige hundert Meter voneinander entfernt im Stadtzentrum liegen.

Die Sct. Olai Kirche ist dem norwegischen Heiligenkönig Olai gewidmet. Sie ist die kleinste der Stadtkirchen. Es handelt sich um einen romanischen Bau aus der Mitte des

12. Jahrhunderts. Bei einer Restaurierung im Jahr 1966 fand man beim Graben im Kirchenboden Reste einer älteren Holzkirche, die vermutlich Hjørrings erste und älteste Kirche ist.

Die Sct. Hans Kirche ist Johannes dem Täufer geweiht. Der Chor der Kirche wurde ursprünglich im 13. Jahrhundert aus Granitquadern erbaut. Das Kirchenschiff, das wohl etwas jünger ist, besteht überwiegend aus einer Apsis aus roten Backsteinen.

Von den drei mittelalterlichen Kirchen von Hjørring ist die Sct. Catharinae Kirche die jüngste und die Hauptkirche der Stadt. Sie ist der heiligen Catharina von Alexandria, der Schutzpatronin von Hjørring, gewidmet. Einige Mauerreste weisen darauf hin, dass die ursprüngliche kleine Kirche um 1250 in Gebrauch genommen wurde, und 1993 beschloss man, die Kirche gleichzeitig mit dem 750-jährigen Jubiläum der Stadt als Marktgemeinde zu feiern. Die Kirche wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals erweitert und umgebaut. Der letzte Umbau, der der Kirche ihr heutiges Aussehen verlieh, wurde in den Jahren 1924-26 durchgeführt.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 17

Der erste Hinweis auf Aktivitäten in Hjørring besagt, dass in der Stadt im 12. Jahrhundert Münzen geprägt wurden, und dass Hjørring im Mittelalter sowohl einen Bischofssitz als auch einen Gerichtshof hatte. Die Rechte der Stadt als Marktgemeinde gehen auf ein Privileg aus dem Jahr 1243 zurück, und Hjørring kann somit im Jahr 2043 sein 800-jähriges Marktgemeindejubiläum feiern.

Hjørring verlor jedoch sowohl seinen Bischofssitz als auch seinen Gerichtshof, und in den folgenden Jahrhunderten war die Stadt hauptsächlich eine Handelsstadt für das umliegende Bauernland.

Mitte des 19. Jahrhunderts begann jedoch die Entwicklung in Hjørring im Zusammenhang mit einer Modernisierung des Straßennetzes in Vendsyssel und der Eröffnung der Eisenbahn zwischen Aalborg, Hjørring und Frederikshavn. Noch war der Handel das Hauptgewerbe, aber jetzt entstanden auch viele kleinere Industriebetriebe. Während des 19. Jahrhunderts wuchs die Einwohnerzahl von 750 auf 7900.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts konnten mehrere Unternehmen der Stadt ein starkes Wachstum verzeichnen und begannen in bedeutendem Umfang zu exportieren. Vor allem im Lebensmittelbereich entwickelten sich die Keksfabrik Oxford, der Lebensmittelkonzern Nestlé und der Schlachthof Danish Crown zu den drei größten Industrieunternehmen der Stadt.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen dank eines energischen Einsatzes eine Reihe von Unternehmen nach Hjørring, denen beim Start mit regionaler Entwicklungsförderung geholfen wurde.

Oxford, Nestlé und Danish Crown sind heute nicht mehr da. Auch viele Unternehmen aus der Zeit der Regionalentwicklung sind gegangen, haben aber ein dynamisches, von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägtes Wirtschaftsumfeld hinterlassen. Hjørring hat außerdem viele große und kleine Bauunternehmen.

Es sind jedoch in erster Linie die vielen öffentlichen Institutionen, die den Arbeitsmarkt von Hjørring dominieren.

Die Gemeinde Hjørring ist mit etwa 4500 Beschäftigten die größte, aber die Beschäftigten sind natürlich über die gesamte Gemeinde verteilt.

In der Stadt Hjørring ist das Krankenhaus Hjørring die größte Arbeitsstätte. Das Krankenhaus ist das zentrale Notfallkrankenhaus des Regionshospitals Nordjylland und versorgt den ganzen Landesteil. Rund 1500 Mitarbeiter sind im Krankenhaus beschäftigt, wo ein neues Frauen- und Kinderhaus die neueste Erweiterung darstellt.

Die Hjørring-Kaserne, in der früher das Materialkommando des dänischen Heeres untergebracht war, ist ein weiterer großer Arbeitsplatz für öffentliche Bedienstete. Hier arbeiten rund 700 Mitarbeiter, verteilt auf die staatlichen Arbeitsplätze in der Staatsverwaltung, der Vermögensverwaltung des

18 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Verteidigungsministeriums, der Personalverwaltung der Verteidigungskräfte und der Buchhaltung des Verteidigungsministeriums.

Das Steuerzentrum Hjørring und das Gericht in Hjørring sind weitere wichtige öffentliche Arbeitsstätten.

Hjørring ist heute ein Zentrum für die Ausbildung in Vendsyssel, und so ist das schon seit 1872, als das Hjørring Gymnasium als erstes Gymnasium nördlich des Limfjords gegründet wurde.

Der nächste Schritt in der Entwicklung von Hjørring als Bildungsstadt kam jedoch erst mit der Gründung des Hjørring Seminariums im Jahr 1957.

Die Lehrerausbildung ist heute Teil des University College Nordjylland, dessen Abteilung in Hjørring heute auch Bachelor-Ausbildungen für Pädagogen, Krankenpfleger, Natur- und Kulturvermittler, Bioanalytiker und MeritLehrer anbietet.

Obwohl die Prognosen für Hjørring in den kommenden Jahren keinen signifikanten Anstieg der Einwohnerzahl vorhersagen, gibt es dennoch eine starke Veränderung im Erscheinungsbild der Stadt. In der Innenstadt entsteht in diesen Jahren eine Reihe von Objekten mit mehrgeschossigen Wohnungen, z. B. am Bispetorv und in Christiansgave. Auch in den Außenbezirken der Stadt gibt es eine stetige Entwicklung von Flächen für Einfamilien- und Reihenhäuser.

Die Entwicklung erfolgt unter Berücksichtigung des grünen Charakters der Stadt. Der einzigartige grüne Keil von Christiansgave mitten in der Stadt und weiter durch den Folkeparken bis zum südlichen Rand der Stadt bleibt erhalten. Außerdem werden im Zusammenhang mit den neuen Erschließungen neue Grünflächen mit Geh- und Radwegen geschaffen.

Hjørring wurde in den 1950er Jahren einmal als „Dänemarks langweiligste Stadt“ bezeichnet. Das löste eine kleine Revolution in der

Stadt aus, denn die Einwohner von Hjørring waren mit dieser Bezeichnung überhaupt nicht einverstanden, und die Bezeichnung ist im Laufe der Jahre nicht richtiger geworden. Wie Sie in den anderen Artikeln in diesem Buch über Kultur, Sport, Shopping usw. lesen können, ist Hjørring ein sehr lebendiges Zentrum für unzählige Aktivitäten für Bürger und Besucher.

„De gyldne løver“, die legendäre Volksmusikgruppe aus Hjørring, sang nicht umsonst:

Wir sind nicht wie die anderen, wir machen unser eigenes Ding…

Aber wenn die Menschen in Hjørring ihr eigenes Ding machen, dann tun sie dies auf jeden Fall auf eine herzliche und einladende Art und Weise, was Hjørring sowohl für Einwohner als auch für Gäste zu einer gemütlichen und interessanten Stadt macht.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 19

En ærlig by ved havet

HIRTSHALS
20 Hjørring Kommunes byprofil 2023

En ærlig by ved havet Sådan blev Hirtshals beskrevet af byens navnkundige og nu afdøde viceborgmester Ole Albæk.

Hvorfor valgte han den formulering?

Havet – det siger næsten sig selv. Havet er selve grundlaget for byens eksistens. Dets fysiske nærhed dominerer livet i byen, og havet er baggrunden for, at Hirtshals overhovedet kom til verden og fortsat lever.

En ærlig by – med den formulering mente Ole Albæk, at Hirtshals er, hvad den giver sig ud for at være. Hverken mere eller mindre. Byen forsøger ikke at sminke sig smukkere, end den er. WYSIWYG, siger amerikanerne. What you see is what you get.

Den besøgende vil straks kunne se, at Hirtshals defineres af sin havn og af det erhvervsliv, der er placeret på og omkring havnen. Det er selve byens eksistensgrundlag, der ligger synligt for enhver.

Sådan har det været, siden Hirtshals Havn blev anlagt i perioden 1919 – 1931. Det ambitiøse havneprojekt blev ledet af ingeniør Jørgen Fibiger.

Det var kulminationen på mange års diskussion om placeringen af en havn på Skagerraks kyst.

Siden oldtiden er der blevet fisket i Skagerrak. Fiskeriet foregik fra den åbne strand. Siden middelalderen har der også foregået en livlig skudehandel mellem Vendsyssel og det sydlige Norge. Også den trafik udgik direkte fra kysten med dens lumske revler og brænding.

Hirtshals kom første gang i fokus med opførelsen af Hirtshals Fyr i 1863, men blev først en egentlig bymæssig bebyggelse i forbindelse med anlægget af havnen. Det var den landskendte arkitekt Steen Eiler Rasmussen, som var hovedmand bag planlægningen af den nye by, og hans ideer er stadig tydelige i Hirtshals’ nuværende bybillede.

Den nyopførte havn i Hirtshals betød en opblomstring af både fiskeri og transportvirksomhed.

I 1937 blev den første faste færgerute mellem Vendsyssel og Norge åbnet. Den gik mellem Hirtshals og Arendal, som senere blev udskiftet med Kristiansand. Ruten besejles fortsat.

Også fiskeriet blomstrede op. Hirtshals Havn tiltrak både danske og udenlandske fiskefartøjer. Der blev oprettet en fiskeauktion på havnen, og i 1975 var fiskeriet så omfattende, at Hirtshals var blevet Danmarks største konsumfiskerihavn.

Kommunes byprofil 2023 21
Hjørring

Med udgangspunkt i fiskeriet er Hirtshals desuden blevet et centrum for en omfattende forskning i fiskeri og fiskeredskaber.

Gennem årene er antallet af virksomheder indenfor fiskeforædling støt vokset i Hirtshals, og der er en betydelig eksport af fiskeprodukter fra de mange virksomheder.

I de senere år er udviklingen især koncentreret omkring laks, der primært importeres fra Norge. En ny lakseterminal har medvirket til at give Hirtshals prædikatet ”Nordens laksehovedstad.”

Adgangen til frisk havvand er udgangspunkt for, at der i Hirtshals er opført et ambitiøst anlæg til lokalt opdræt af laks i landbaseret akvakultur.

Anlægget ligger i umiddelbar nærhed af Nordsøen, et stort bygningskompleks, der rummer dels Nordeuropas største Oceanarium, dels Nordsøen Forskerpark.

Oceanariet er en stor turistattraktion med omkring 200.000 besøgende på årsbasis. Det gigantiske saltvandsakvarium rummer 4,5 mio liter havvand med tusinder af fisk i stimer. Oceanariet omfatter 10.000 m2 indendørs, 6000 m2 udendørs, 75 store og små akvarier og tusinder af fisk og andre havdyr.

Nordsøen Forskerpark er den fysiske rammer for forskning, undervisning, udvikling, rådgivning og formidling indenfor emner med relation til hav og fisk. Forskerparken huser en række af de vigtigste private og offentlige aktører inden for fiskeri og akvakultur og

er mødested for fiskefolk fra både ind- og udland. Senest har Danmarks Tekniske Universitet udvidet sine aktiviteter i Nordsøen Forskerpark med en kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi.

Erhvervsaktiviteterne i Hirtshals er primært koncentreret omkring havnens østlige del. Vesthavnen er basis for mindre fiskekuttere og flere maskinværksteder, malerværksted, udstyrsbutikker, sejlmagerværksted og vodbinderier samt en bedding og et slæbested. Her er Hirtshals Marina blevet etableret til lystsejlere.

Fra østhavnen er der via den skulpturelle ”Trappe og monument” adgang til Den Grønne Plads, der er centrum for handelslivet i Hirtshals.

22 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Omkring vesthavnen er der et livligt miljø med café, restaurant og butikker i tilknytning til lystfiskeri.

Det har haft stor betydning for erhvervsudviklingen i Hirtshals, at byen med åbningen af motorvejen E39 i 2004 blev koblet direkte på det overordnede europæiske vejnet. Dermed blev byens status som et logistisk knudepunkt i det nordlige Europa en realitet.

Det gav desuden grundlag for yderligere udvikling af færgetrafikken. Hirtshals besejles nu af færgerederierne Color Line, Fjord Line og Smyril Line og har forbindelse til Larvik, Langesund, Kristiansand, Stavanger og Bergen i Norge samt Torshavn på Færøerne og Seyðisfjörður i Island.

Desuden foregår der fragttrafik mellem flere europæiske havne.

Til understøttelse af den voksende fragttrafik er der anlagt en jernbaneterminal for gods i Hirtshals.

Selv om erhvervslivet har en central placering i Hirtshals, byder byen foruden Nordsøen Oceanarium på en række spændende attraktioner og aktiviteter.

Hirtshals Fyr med sin smukke placering på Stenbjerg højt over byen er et populært mål. Det 35 meter høje fyr er fra 1863. Tager man de 144 trin op til toppen, er der en fantastisk udsigt over Skagerrak og det nordvestlige Vendsyssel.

For foden af Hirtshals ligger Bunkermuseet, som er Danmarks eneste udgravede komplette tyske forsvarsanlæg fra Den anden Verdenskrig.

I maj danner Hirtshals rammen om Naturmødet, det årlige nationale folkemøde med naturen som emne. Omkring 30.000 mennesker møder her politikere og eksperter til debat om den danske natur.

I juli er det musikken, der er hovedsagen. Musik under Trappen på Vesthavnen byder hver aften i en uge på gratis live musik for borgere og turister.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 23

HIRTSHALS

An honest town by the sea

An honest town by the sea

That’s how the renowned late deputy mayor Ole Albæk described Hirtshals.

Why did he use these words?

The sea – it is almost self-evident. The sea is the very basis for the existence of the town. Its physical closeness to the sea dominates life in the town, and the sea is also the reason why Hirtshals was born and still lives.

An honest town – when Ole Albæk phrased it that way he meant that Hirtshals is precisely what it is purporting – nothing more, nothing less. The town does not try to make itself appear prettier than it is. WYSIWG, as the Americans say. What you see is what you get.

Visitors will immediately see that Hirtshals is defined by its port and by the business community, all centred by and around the port. The port is the very livelihood of the town, and is obvious to everyone.

It has been like this since Hirtshals Port was constructed in the period 1919 to 1931. The ambitious project was headed by engineer Jørgen Fibiger.

It was the culmination of many years of discussion regarding the position of a port on the coast of the Skagerak.

Ever since ancient times, fishing was a business in the Skagerak. Fishing was done from the open beach. Since the Middle Ages, there has also been a vivid ship trade between Vend-

syssel and the south of Norway. This traffic was also taking place directly from the coast with its treacherous sandbanks and breakers.

The first time Hirtshals was put into focus was in 1863, when the lighthouse was built, though Hirtshals did not become an actual urban settlement before the construction of the port began. The nationally known architect Steen Eiler Rasmussen was the main architect responsible for planning the new town, and his ideas are still clearly seen in Hirtshals’ present townscape.

Hirtshals’ newly built port led to a blossoming of both the fishery and transport trades.

The first ferry route between Vendsyssel and Norway started in 1937. It went from

24 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Hirtshals to Arendal; later, the Norwegian destination became Kristiansand. The ferry service on the route is still in operation.

Fishery was blossoming too. Hirtshals port attracted Danish as well as foreign fishing vessels. A fish auction was established in the port, and in 1975, fishery had become so extensive that Hirtshals became Denmark’s largest port for fish for human consumption.

Based on the fishing trade, Hirtshals has also become the centre of vast research in fishery and fishing tools.

The number of companies dealing with the processing of fish has grown steadily in Hirtshals over the years, and the export of fish products from all the many companies is significant.

In recent years, the development has been particularly focused on salmon, which is mainly imported from Norway. A new salmon terminal has contributed to giving Hirtshals the predicate “Salmon Capital of the North”.

The access to fresh seawater has been a prerequisite for the construction of an ambitious plant for raising salmon in land-based aquaculture in Hirtshals.

The plant is located near North Sea, a large block of buildings that houses Northern Europe’s largest oceanarium as well as the North Sea Science Park.

The oceanarium is a great tourist attraction, visited by about 200,000 visitors a year. The gigantic salt water aquarium holds 4.5 million

litres of sea water and thousands of schools of fish. The oceanarium covers 10,000 m2 indoors, 6,000 m2 outdoors, 75 large and small aquariums and thousands of fish and other marine animals.

The North Sea Science Park provides the physical setting for research, education, development, consulting and dissemination within fields related to sea and fish. The science park houses a number of the most important private and public players within fishery and aquaculture and is a venue for people involved in fishing – both domestic and foreign. Most recently, the Technical University of Denmark has increased its activities in the North Sea Science Park with a Master’s degree programme in aquatic science and technology.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 25
26 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Commercial activities in Hirtshals are mainly found in the eastern part of the port. The western port serves as a basis for smaller fishing vessels and machine shops, paint shops, equipment shops, sailmaker workshops and dragnet makers as well as stocks and a towing place. Here, Hirtshals Marina has been constructed for yachters.

From the eastern port, there is access to the Green Square, the commercial centre of Hirtshals, via the sculptural “Monument and Stairs”.

Around the western port, you find a lively environment with cafés, restaurants and shops related to recreational fishing.

The opening of motorway E39 has been of great importance to the commercial development of Hirtshals, as it connects the town directly to the European road network. This turned the town’s status as a logistic nerve centre in Northern Europe into reality.

It also created a basis for further development of the ferry traffic. Color Line, Fjord Line and Smyril Line ferries arrive at and depart from Hirtshals and sail to Larvik, Langesund, Kristianssand, Stavanger and Bergen in Norway as well as Torshavn in the Faroe Islands and Seyðisfjörður in Iceland.

Cargo transport also takes place between several European ports.

A railway terminal for commodities was established in Hirtshals in order to support the growing cargo transport.

Although business life holds a central position in Hirtshals, the town also offers a variety of exciting attractions and activities in addition to the oceanarium.

Hirtshals lighthouse at the beautiful location on Stenbjerg high above the town is a popular destination. The 35 metres tall lighthouse dates back to 1863. After 144 steps to the

top, you will have a fantastic view of the Skagerak and north-western Vendsyssel.

Outside of Hirtshals, you can visit the bunker museum. It is Denmark’s only excavated complete German defence site from World War II.

In May, Hirtshals is a venue for the The People’s Festival of Nature – the annual public meeting with nature as its topic. About 30,000 people meet politicians and experts to discuss Danish nature.

In July, music is the main topic. “Music under the Stairs” on the West Port provides free live music for citizens and tourists.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 27

HIRTSHALS

Eine ehrliche Stadt am Meer

Eine ehrliche Stadt am Meer Dieses Prädikat hat der berühmte, inzwischen verstorbene Vizebürgermeister Ole Albæk der Stadt Hirtshals verliehen.

Warum diese Formulierung?

Das Meer – es erscheint fast selbstverständlich. Das Meer ist der Grund für die Existenz der Stadt. Die Nähe zum Meer dominiert das Leben in der Stadt, und das Meer ist auch der Grund, dass Hirtshals überhaupt entstanden ist und weiterhin besteht.

Eine ehrliche Stadt – diese Formulierung war laut Ole Albæk wirklich zutreffend. Weder mehr noch weniger. Die Stadt macht keinen Versuch, sich schöner auszugeben, als sie ist. WYSIWYG, sagen die Amerikaner. What you see is what you get.

Besucher werden sofort feststellen, dass Hirtshals auf dem Hafen und den um dem Hafen angesiedelten Gewerbe gründet. Dies bildet die für jeden sichtbare Existenzgrundlage der Stadt.

So ist es seit dem Bau des Hirtshalser Hafens im Zeitraum von 1919 bis 1931. Das ehrgeizige Projekt wurde von Ingenieur Jørgen Figer geleitet.

Es war die Kulmination langjähriger Diskussionen über die Lage eines Hafens an der Skagerrak-Küste.

Schon seit Urzeiten hat man im Skagerrak Fischerei betrieben. Aber die Fischerei erfolgte vom Strand aus. Seit dem Mittelalter war auch der Handel zur See zwischen Vendsyssel und dem Süden Norwegens recht

lebhaft. Aber auch dieser Verkehr begann direkt an der Küste mit ihren hinterhältigen Sandbänken und der Brandung.

Hirtshals stand erstmals im Blickpunkt beim Bau des Hirtshalser Leuchtturms im Jahr 1863, entwickelte sich aber erst zu einer eigentlichen städtischen Ansiedlung, als der Hafen angelegt wurde. Der bekannte Architekt Steen Eiler Rasmussen war der Wegbereiter der Planung der neuen Stadt, und seine Ideen sind weiterhin im Stadtbild von Hirtshals deutlich erkennbar.

Der neue Hafen in Hirtshals führte zum Aufblühen sowohl der Fischerei als auch des Transportgewerbes.

1937 öffnete man die erste feste Fährverbindung zwischen Vendsyssel und Norwegen,

28 Hjørring Kommunes byprofil 2023

genauer gesagt zwischen Hirtshals und Arendal, später zu der norwegischen Stadt Kristiansand. Diese Route besteht immer noch.

Auch die Fischerei blühte auf. Der Hafen von Hirtshals zog dänische wie auch ausländische Fischkutter an. Eine Fischauktion wurde auf dem Hafengelände etabliert, und 1975 war das Fischereigewerbe so umfassend, dass Hirtshals Dänemarks größter Konsumfischhafen geworden war.

Mit der Fischerei als Ausgangspunkt ist Hirtshals außerdem zum Zentrum umfassender Forschungen in Fischerei und Fischereigeräte geworden.

Im Laufe der Jahre ist die Anzahl der Unternehmen im Bereich Fischveredelung in Hirtshals ständig gewachsen, und viele

Unternehmen haben heuten einen beträchtlichen Export von Fischprodukten.

Während der letzten Jahre konzentrierte sich die Entwicklung insbesondere um Lachs, der aus Norwegen importiert wird. Ein neues Fischterminal trug dazu bei, dass Hirtshals das Prädikat „Lachshauptstadt des Nordens“ erhalten hat.

Der Zugriff auf frisches Meerwasser war die Voraussetzung für eine ehrgeizige Anlage für die lokale Aufzucht von Lachs in einer landbasierten Aquakultur.

Die Anlage liegt in unmittelbare Nähe der Nordsee, ein großer Gebäudekomplex, in dem sich nicht nur Nordeuropas größtes Ozeanarium, sondern auch der Wissenschaftspark „Nordsøen“ befindet.

Mit etwa 200.000 Besuchern pro Jahr ist das Ozeanarium eine große Touristenattraktion. Das gigantische Salzwasserbecken fasst 4,5 Mill. Liter Wasser und Tausende von Fischen. Das Ozeanarium ist aufgeteilt in 10.000 m2 Indoorbereich, 6.000 m2 Outdoorbereich sowie 75 große und kleine Aquarien, die Tausende von Fischen und anderen Meerestieren beherbergen.

Der Wissenschaftspark „Nordsøen“ stellt die räumlichen Gegebenheiten zur Verfügung für Forschung, Unterricht, Entwicklung, Beratung und Vermittlung bezüglich Themen wie Meer und Fische. Der Wissenschaftspark beherbergt eine Reihe der wichtigsten privaten und öffentlichen Akteure in den Bereichen Fischerei und Aquakultur und ist ein Treffpunkt für alle Akteure im Fischereigewerbe aus dem Inund Ausland. Neuerdings hat die Technische

Hjørring Kommunes byprofil 2023 29

Universität Dänemarks ihre Aktivitäten im Wissenschaftspark „Nordsøen“ um ein Hochschulstudium in aquatischer Wissenschaft und Technologie ergänzt.

Die gewerblichen Aktivitäten in Hirtshals finden hauptsächlich im östlichen Teil des Hafens statt. Der Westhafen bildet die Basis für kleinere Fischkutter, mehrere Maschinenwerkstätten, Lackierereien, Ausrüstungsshops, Segelmacherwerkstätten und Wadenproduzenten sowie eine Helling und eine Schleppstelle. Hier wurde ein Yachthafen für Freizeitboote angelegt.

Über die skulpturale „Treppe und Monument“ besteht vom Osthafen ein Zugang zum Grønne Plads (dem grünen Platz), dem Zentrum des Hirtshalser Geschäftslebens.

Im Westhafen findet man ein lebhaftes Umfeld mit Cafés, Restaurants und Shops mit Verbindung zum Angelsport.

Für die wirtschaftliche Entwicklung in Hirtshals war es von immenser Bedeutung, als die Stadt 2004 mit der Verbindung zur Autobahn E39 direkt mit dem europäischen

Straßennetz verbunden wurde. Damit wurde der Status der Stadt als ein logischer Knotenpunkt im nördlichen Europa eine Realität.

Dies bildete außerdem die Grundlage für eine Erweiterung des Fährverkehrs. In Hirtshals legen jetzt Fähren der Reedereien Color Line, Fjord Line und Smyril Line an und fahren wieder ab in Richtung Larvik, Langesund, Kristianssand, Stavanger und Bergen in Norwegen sowie Thorshavn auf den FäröerInseln und Seyðisfjörður auf Island.

Außerdem findet ein Frachtverkehr zwischen mehreren europäischen Häfen statt.

Um den wachsenden Frachtverkehr zu unterstützen, wurde in Hirtshals ein Bahnterminal für Frachtgüter angelegt.

Obwohl das Wirtschaftsleben in Hirtshals eine zentrale Position einnimmt, bietet die Stadt außer dem Ozeanarium „Nordsøen“ noch eine Anzahl weiterer spannender Attraktionen und Aktivitäten an.

Der Hirtshals Leuchtturm ist dank seiner schönen Lage am Stenbjerg hoch über

der Stadt ein populäres Ausflugsziel. Der 35 Meter hohe Leuchtturm stammt aus dem Jahr 1863. 144 Stufen bis zur Spitze des Leuchtturms … dann hat man eine fantastische Aussicht auf den Skagerrak und den nordwestlichen Teil von Vendsyssel.

Außerhalb von Hirtshals liegt auch das Bunkermuseum, Dänemarks einzige ausgegrabene komplette deutsche Verteidigungsanlage aus dem 2. Weltkrieg.

Im Mai findet in Hirtshals das Natur-Meeting statt – das alljährliche nationale Volkstreffen, dessen Thema die Natur ist. An die 30.000 Menschen versammeln sich hier und treffen Politiker und Experten zu einer Debatte über die dänische Natur.

Im Juli dreht sich alles um die Musik. „Musik unter der Treppe“ im Westhafen bietet eine Woche lang täglich gratis Live-Musik für Einheimische und Touristen.

30 Hjørring Kommunes byprofil 2023
Hjørring Kommunes byprofil 2023 31

Byen i Soldalen

I 2021 fejrede man i Sindal 150 året for anlæggelsen af jernbanestationen. Det var der god grund til. For stationen er baggrunden for, at Sindal udviklede sig til mere end en landsby.

Men Sindal har eksisteret længe før jernbanen. Faktisk rækker historien om byen i Soldalen ved Uggerby Å helt tilbage til begyndelsen af historisk tid i Danmark.

Sindal Gammel Kirke er vidnesbyrd om et næsten 1000 år gammelt bysamfund. Kirken ligger smukt placeret på en bakketop lidt nordvest for den nuværende Sindal by i udkanten af Slotved Skov. Kirkens ældste del er opført i Valdemars-tiden i 1100-tallet.

Syd for kirken ligger præstegården. En meget smuk bindingsværksbygning med stråtag.

Det oprindelige Sindal var en samling gårde omkring kirken. I det hele taget har landbruget gennem hele historien været det økonomiske grundlag for Sindals eksistens. Symbolsk kan det aflæses i, at Sindal Mølle er den ældste eksisterende erhvervsbygning og i dag står som et vartegn for Sindal.

Sindal er fortsat omgivet af frodigt landbrugsland med en række godser – Baggesvogn, Bøgsted, Høgholt og Eskjær Hovedgaard.

Umiddelbart vest for Sindal ligger Slotved Skov med skov og åben natur i kuperet land-

skab. Der er flotte skovbryn, gamle karaktertræer, fine udsigter, vandløb, gravhøje, hulveje og andre kulturspor og masser af fugle og andre spændende arter.

I 2018 blev dyrehaven udvidet fra 32 til 175 hektar og rummer nu både dådyr og krondyr. Der er to afmærkede vandreruter.

Sindals udvikling tog fart efter anlægget af hovedjernbanen mellem Hjørring og Frederikshavn. Fra stationens åbning og frem til Den anden Verdenskrig opstod stationsbyen med kro, andelsmejeri, brugsforening, pengeinstitutter, skoler, plejehjem, missionshus, baptistkirke og en ny sognekirke til afløsningen for middelalderkirken.

SINDAL
32 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Sindal Købmandshandel var en af de første forretninger i stationsbyen. I dag er den gamle hestestald og et af pakhusene fra omkring 1900 – Gøgsigs Pakhus – bevaret og benyttes som byens kulturhus.

En andet seværdig bygning er det fredede Sindal Posthus fra 1910, som er tegnet af arkitekt, professor Hack Kampmann, som også står bag den lignende amtmandsbolig i Hjørring og en række andre karakteristiske bygninger landet over.

I nyere tid er Sindal blevet kendt som ”byen med de 100 springvand”, efter at der i løbet af 1990’erne blev lanceret et projekt med installation af springvand og skulpturer over hele byen.

Fritidslivet i Sindal er koncentreret omkring den selvejende institution Sindal Hallerne, der omfatter en idrætshal, to minihaller, svømmehal, motionscenter og mødelokaler samt faciliteter til den lokale fodboldklub.

En stor årlig begivenhed i byen er Sindal Marked, der trækker tusinder af gæster til byen hvert forår.

Erhvervsudviklingen i Sindal er koncentreret i byens nordlige del med små og større virksomheder som f. eks. Hytek, der producerer maritimt udstyr, og Scanfiber Composites, der producerer letvægts pansring.

Tæt på industriområdet ligger Sindal Flyveplads med en 1200 m lang start- og landingsbane. Flyvepladsen er kommunalt ejet og benyttes til både privat og kommerciel flyvning.

Sindal er Hjørring Kommunes tredjestørste by med omkring 3000 indbyggere. Indbyggertallet har ligget stabilt i en årrække. De seneste prognoser viser, at Sindal frem til 2035 vil få en tilvækst i indbyggertal på cirka 9 pct.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 33

The town in Soldalen – ”the Sun Valley”

The town in Soldalen – ”the Sun Valley”

In 2001, Sindal celebrated the 150th anniversary of the railway construction. There was a good reason to celebrate, because the railway is the reason why Sindal developed into more than merely a village.

But, Sindal had existed long before the railway. Actually, the history of the town in Soldalen at the Uggerby River dates back to beginning of Denmark’s historic times.

The old church in Sindal bears witness of an almost 1,000-year-old urban society. The church stands beautifully on a hilltop on the outskirts of Slotved Forest slightly to the north-west of the current town of Sindal. The oldest part of the church was built in the 1100s under the reign of King Valdemar.

The vicarage stands to the south of the church – a beautiful thatched half-timbered house.

Sindal was originally a collection of farms around the church. Back then, farming was generally the economic basis for Sindal’s existence throughout history. Symbolically, this is reflected by Sindal Mill being the oldest existing commercial building and now the landmark of Sindal.

Sindal is still surrounded by fertile farming land and has a number of country estates as its neighbours: Baggesvogn, Bøgsted, Høgholt and Eskjær Hovedgaard.

Directly to the west of Sindal lies Slotved Forest with woods and open nature in an undulating landscape. Here are lovely edges

of the forest, characteristic old trees, wonderful views, water courses, burial mounds, sunken lanes and other cultural traces as well as lots of birds and other exciting species.

In 2018, the deer park was extended from 32 to 175 hectares, and it now houses fallow deer and red deer. There are two designated hiking paths.

Sindal’s development gathered speed once the main railway between Hjørring and Frederikshavn was completed. Between the opening of the railway station and World War II, the railway town emerged with an inn, a co-operative dairy, a consumer co-operative, financial institutions, schools, care homes, a mission building, a Baptist church and a new parish church instead of the old church from the Middle Ages.

SINDAL
34 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Sindal grocery store was one of the first shops in the railway town. The old stable and one of the storehouses from about 1900 –Gøgsig’s Storehouse – have been maintained and are used as the town’s cultural house.

Another building worth visiting is the protected Sindal post office from 1910, which was designed by architect and professor Hack Kampmann, who is also the designer of the similar county commissioner’s house in Hjørring and a number of other characteristic buildings all over the country.

In more recent times, Sindal became known as the “town with the 100 fountains”, as the 1990s saw the launch of a project with the installation of fountains and sculptures all over the town.

Leisure life in Sindal is focused around the self-governing institution Sindal Hallerne, which includes a gym, to small halls, a public swimming pool, a fitness centre, conference rooms and facilities for the local football team.

An important annual event in the town is the Sindal market, which attracts thousands of visitors each spring.

The commercial development in Sindal is concentrated in the northern part of the town, where small and large companies have settled, such as Hytek, which manufactures maritime equipment, and Scanfiber Composites, which manufactures lightweight armour.

Not far from the industrial area, we find the Sindal airfield with a 1,200 metres long

runway. The airfield is municipally owned and used for private as well as commercial flights.

With its population of about 3,000, Sindal is the third largest town in the municipality of Hjørring. The population has been stable over the last years. Recent prognoses show that Sindal’s population will increase by about 9% by 2035.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 35

Die Stadt im Soldalen – dem „Sonnental“

SINDAL
36 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Die Stadt im Soldalen – dem „Sonnental“

2021 feierte man in Sindal das 150-jährige Eisenbahnjubiläum. Und aus guten Grund, denn die Bahnstation trug entscheidend zum Wachstum des Dorfes Sindal bei.

Sindal gab es allerdings schon lange bevor die Bahn angelegt wurde. Tatsächlich erstreckt sich die Geschichte der Stadt im Sonnental an der Uggerby Å zurück bis in die früheste Geschichte Dänemarks.

Die alte Kirche in Sindal weist auf eine fast 1000 Jahre alte Stadtgemeinschaft hin. Die Kirche ist schön gelegen auf einem Hügel nordwestlich der heutigen Stadt Sindal außerhalb des Waldes Slotved. Die Kirche wurde zur Zeit von König Valdemar im 12. Jahrhundert errichtet.

Südlich der Kirche liegt das Pfarrhaus; ein wunderschönes Fachwerkhaus mit Strohdach.

Ursprünglich bestand Sindal aus einer Ansammlung von Höfen in der Nähe der Kirche. Überhaupt war die Landwirtschaft im Laufe der Zeit Sindals wirtschaftliche Grundlage. Als Symbol hierfür ist die Sindal Mühle als ältestes Gewerbegebäude ein Wahrzeichen der Stadt.

Sindal ist immer noch von fruchtbarem Ackerland und mehreren Gutshöfen umgeben: Baggesvogn, Bøgste, Høgholt und Eskjær Hovedgaard.

In unmittelbarer Nähe der Stadt Sindal befindet sich der Slotved Wald mit weiter Natur und hügeligen Landschaften – schöne Waldränder, alte Bäume, großartige Aussichten, Wasserläufe, Grabhügel und andere kulturelle Denkmäler – und eine Vielfalt von Vögeln und andren interessanten Arten.

Im Jahr 2018 wurde der Tierpark von 32 auf 175 Hektar ausgebaut und ist jetzt Heimstätte für Damwild und Rothirsche. Zwei Wanderrouten sind hier auch markiert.

Als die Eisenbahn zwischen Hjørring und Fredrikshavn angelegt wurde, beschleunigte sich Sindals Entwicklung. Ab der Fertigstellung der Bahnstation und bis hin zum

2. Weltkrieg entstand eine Stadt mit einer Vielfalt von Einrichtungen: Gasthof, Molkereigenossenschaft, Konsumverein, Geldinstitut, Schulen, Pflegeheim, Missionshaus, Baptistenkirche und einer neuen Pfarrkirche, die die alte Mittelalterkirche ablöste.

Der Kaufmannsladen war eines der ersten Geschäfte im Ort. Heute wird der alte Pferdestall und eines der Packhäuser von etwa Jahr 1900 – Gøgsigs Pakhus – als Kulturhaus genutzt.

Ein weiteres sehenswertes Gebäude ist das denkmalgeschützte Sindal Postamt aus dem Jahr 1910, das vom Architekten Professor Hack Kampmann entworfen wurde, der auch hinter dem ähnlichen Magistratshaus in Hjørring und einer Reihe anderer charakteristischer Gebäude im ganzen Land steht.

In jüngster Zeit wurde Sindal als „die Stadt mit den 100 Springbrunnen“ bekannt, nachdem in den 1990er Jahren ein Projekt mit der Installation von Springbrunnen und Skulpturen in der ganzen Stadt gestartet wurde.

Das Freizeitleben in Sindal konzentriert sich rund um die unabhängige Institution Sindal Hallerne, die eine Sporthalle, zwei Minihallen, eine Schwimmhalle, ein Fitnesscenter und Tagungsräume sowie Einrichtungen für den örtlichen Fußballverein umfasst.

Ein wichtiges jährliches Ereignis in der Stadt ist der Sindal-Markt, der jedes Frühjahr Tausende von Besuchern in die Stadt zieht.

Die Gewerbeentwicklung konzentriert sich in Sindal auf den nördlichen Teil der Stadt mit kleinen und großen Unternehmen wie Hytek, das Schiffsausrüstung herstellt, und Scanfiber Composites, das leichte Panzerungen herstellt.

In der Nähe des Industriegebiets befindet sich der Flugplatz Sindal mit einer 1200 m langen Start- und Landebahn. Der Flugplatz befindet sich in kommunalem Besitz und wird sowohl für private als auch für kommerzielle Flüge genutzt.

Sindal ist mit rund 3.000 Einwohnern der drittgrößte Ort der Gemeinde Hjørring. Die Einwohnerzahl ist seit einigen Jahren stabil. Die neuesten Prognosen zeigen, dass Sindal bis 2035 einen Einwohnerzuwachs von etwa 9 Prozent verzeichnen wird.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 37

Det gode liv ved stranden

Det gode liv ved stranden

Det er stranden, der giver Løkken karakter.

10 km sandstrand – en af de fineste overhovedet i Europa – giver Løkken dens unikke karakter som en af Danmarks mest kendte og elskede badebyer.

Løkken har været badeby for sommergæster siden slutningen af 1800-tallet. Åbningen af Løkken Badehotel i 1895 var en markering af det lille bysamfunds gradvise forvandling til et valfartssted for elskere af sol, vand og strand.

Faktisk går byens historie tilbage til 1600-tallet, hvor det ikke var turisme, men skudehandel

og fiskeri, der gav udkommet for den fåtallige befolkning på Vendsyssels barske kyst.

Handlen mellem Norge og Vendsyssel blev så betydningsfuld, at Løkken siden de første huse blev opført i 1678 gradvis voksede og fik præg af købstad. Der blev anlagt jernbaneforbindelse til Hjørring og Nørresundby i begyndelsen af 1900-tallet, hvor skudehandlen fra den åbne strand var forsvundet, og hvor fiskeriet i stedet var blevet et hovederhverv.

Men også fiskeriet forsvandt stort set, da planer om en egentlig havn ved Løkken aldrig blev til noget. Løkken fik en læmole, der eksisterer den dag i dag, men det blev

Hirtshals, der fik den eneste vestvendte havn i Vendsyssel og dermed trak fiskeriet væk fra Løkken – bortset fra enkelte kuttere, der til gavn for turismen fortsat fisker fra stranden ved Løkken.

Det blev i stedet den voksende turisme efter 2. verdenskrig, der blev og fortsat er hovederhvervet i Løkken.

Tilkomsten af hoteller, campingpladser og ikke mindst sommerhuse gav muligheder for tusinder af overnattende feriegæster, og i takt hermed er der opstået et attraktivt miljø af caféer, restauranter, butikker og andre forlystelser i og omkring Løkken.

LØKKEN
38 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Så det går livligt for sig i Løkken i feriesæsonen. I 1990’erne så livligt, at det begyndte at blive et problem med et ungdommeligt miljø, som mange fandt for støjende og vildt, og som holdt familierne væk.

Det har ændret sig, så Løkken nu tiltrækker turister i alle aldre og ikke mindst familier. Danskere, tyskere og nordmænd udgør flertallet.

Det er selvsagt stranden, som er det primære mål for turisterne. Her kan de se de berømte 500 hvide badehuse, der i årtier har været et spektakulært udgangspunkt for strandliv.

Stranden er åben for bilkørsel, så det er ikke noget problem at finde plads og medtage

stole, parasoller og køletaske til en lang dag på stranden.

Ferielivet ved stranden er i de senere år blevet udvidet med muligheder for surfing, windsurfing og andre spændende aktiviteter centreret omkring den 200 meter lange og moderniserede læmole.

Men Løkken er andet og mere end et sommerligt turistparadis. Når byen falder til ro efter sommersæsonen, bliver det tydeligt, at der er tale om et både hyggeligt og aktivt lokalsamfund. Der er et betydeligt handelsog servicemiljø, der betjener både by og opland, og nye virksomheder som f. eks. den

hastigt voksende online-udbyder af sundhedsprodukter, Med24, er kommet til.

Der er folkeskole til og med 9. klasse i byen, og der er kommunale institutioner for både børn og ældre.

Løkken Idrætscenter med fodboldbaner, idrætshal, fitnesscenter og svømmehal er sammen med Løkken Golfklubs 18 hullers bane centre for idræt og motion.

Alt sammen medvirker til, at Løkken i de senere år stille og roligt er vokset i befolkning, så der nu er over 1600 fastboende i byen ved stranden.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 39

The good life on the beach

The good life on the beach

It is the beach that gives Løkken its character.

10 km of sandy beach – one of the finest altogether in Europe – gives Løkken its unique character as one of Denmark’s best known and loved beach towns.

Løkken has been a beach town for summer tourists since the end of the 19th century. When Løkken Beach Hotel opened in 1895, this marked the little town community’s gradual transformation into a pilgrimage town for sun, water and beach lovers.

The history of the town dates back to the 1600s, when tourism did not yet exist, but sea trade and fishery provided the income

for the small population on Vendsyssel’s rough coast.

When the first houses were built in 1678, the trade between Norway and Vendsyssel had become so significant that Løkken began to grow and bear the mark of a market town. A railway connection was established between Hjørring and Nørresundby in the early 1900s, when the sea trade from the open beaches had ceased and been replaced by fishery as the main business.

However, when the plans to build a proper port in Løkken never materialised, fishery more or less ceased too. A breakwater was installed and still exists, but Hirtshals was the only town in Vendsyssel to get the

west-facing port and thus draw the fishing trade away from Løkken – with the exception of a few fishing boats that continued fishing from the beach to the benefit of the tourists in Løkken.

Instead, the increasing tourism became the main business in Løkken after World War II.

The building of hotels, campsites and not least summer cottages made it possible for thousands of tourists to stay overnight; as their numbers grew, an attractive environment with cafés, restaurants, shops and other entertainment facilities emerged in and around Løkken.

LØKKEN
40 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Løkken became lively during the holiday season, actually so lively that the juvenile environment began to turn into a problem in the 1990s, as many found it noisy and wild, and it kept families away.

This has changed, so Løkken now attracts tourists of all ages — families included. Predominantly Danes, Germans and Norwegians.

Naturally, the beach is the prime destination tourists are heading towards. Here, they can enjoy the famous 500 beach houses that have been a spectacular basis for the beach life for decades. But, as cars are allowed on the beach, it is easy to find a spot for chairs, parasols and cooler bags

you bring along to spend a long day on the beach.

In recent years, holidaying on the beach has been extended with possibilities for surfing, windsurfing and other exciting activities centralised around the 200 metres long and renovated breakwater.

But Løkken is more than just a summer paradise for tourists. When the town becomes quiet after the summer season ends, it becomes obvious that Løkken is both a homely and active local community.

The town has significant trade and service activities, which serve both the town itself and the surrounding area. New companies

like the fast growing online provider of healthcare products, Med24, have moved in.

The town houses a state school up to the ninth grade, and there are municipal institutions for children and old people.

Together with Løkken Golf Club’s 18-whole green, Løkken Sports Centre with its football grounds, a gym, a fitness centre and a public swimming pool form the centre for sport and action.

All this has contributed to Løkken’s steady increase in population in recent years, and the town on the beach now counts more than 1,600 permanent residents.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 41

Strandleben

Strandleben

Der Strand ist es, der Løkken seinen Charakter verleiht.

10 km Sandstrand – einer der besten überhaupt in Europa – geben der Stadt Løkken ihr einzigartiges Gepräge als einem von Dänemarks bekanntesten und beliebtesten Badeorten.

Løkken wurde schon Ende des 19. Jahrhunderts von Sommertouristen zum Baden besucht. Die Eröffnung des Løkken Badehotels 1985 markierte die schrittweise Verwandlung der Kleinstadt in eine Pilgerstätte für alle, die Sonne, Wasser und Strand lieben.

Die Geschichte der Stadt begann schon im 17. Jahrhundert, wo allerdings noch keine Tou-

risten für das Einkommen der wenigen Einwohner an der rauen Küste in Vendsyssel sorgten, sondern die Schifffahrt und die Fischerei.

Der Handel zwischen Norwegen und Vendsyssel war so bedeutend, dass Løkken seit dem Bau der ersten Häuser im Jahr 1678 nach und nach wuchs und sich in einen Marktort verwandelte. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde eine Bahnverbindung nach Hjørring und Nørresundby angelegt. Den Seehandel vom Strand gab es nicht mehr, stattdessen war die Fischerei zum Hauptgewerbe geworden.

Aber auch die Fischerei ließ mehr und mehr nach, da die Pläne, einen eigentlichen Hafen bei Løkken anzulegen, nie realisiert wurden. Bei Løkken wurde ein Wellenbrecher ange-

legt, der noch heute existiert. Zum einzigen Westküstenhafen wurde Hirtshals und zog das Fischereigewerbe aus Løkken mit sich – abgesehen von vereinzelten Kuttern, die für touristische Zwecke weiterhin vom Strand bei Løkken aus Fischfang betreiben.

Der wachsende Tourismus nach dem 2. Weltkrieg wurde zur Haupteinnahmequelle der Stadt und ist es noch heute.

Durch den Zugang von Hotels, Campingplätzen und nicht zuletzt auch Ferienhäusern ergab sich die Möglichkeit, Tausende von übernachtenden Urlaubsgästen zu beherbergen. Damit entstand auch eine attraktive Szene mit Cafés, Restaurants, Shops und anderen Vergnügungen in Løkken und der nahen Umgebung.

LØKKEN
42 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Während der Urlaubssaison geht es lebhaft zu in Løkken. In den 90er Jahren so lebhaft, dass es zu einem Problem wurde, da viele es als zu laut und wild auffassten und Familien fernblieben.

Das hat sich mittlerweile geändert, und heute kommen Touristen allen Alters, und nicht zuletzt auch Familien, in den Ort. Dänen, Deutsche und Norweger bilden die Mehrheit.

Es ist selbstverständlich der Strand, der das hauptsächliche Touristenziel ist. Hier findet man auch die berühmten 500 weißen Badehäuser, die seit Jahrzehnten der spektakuläre Ausgangpunkt des Strandlebens waren. Da Autofahren am Strand erlaubt ist, findet man allerdings leicht einen Ort, wo man sich mit den mitgebrachten Stühlen,

Sonnenschirmen und Kühltaschen niederlassen und einen langen Tag am Strand genießen kann.

Der Urlaub am Strand wurde in den letzten Jahren mit Optionen wie Surfing, Windsurfing und anderen spannenden Aktivitäten entlang des 200 Meter langen und sanierten Wellenbrechers ergänzt.

Aber Løkken ist mehr als nur ein sommerliches Paradies für die Touristen. Wenn die Stadt am Ende der Saison zur Ruhe kommt, kann man hier eine gemütliche und aktive örtliche Gemeinschaft erleben.

Hier findet man ein umfassendes Handelsund Servicemilieu, das die Stadt und die Umgebung bedient, und neue Unternehmen,

wie beispielsweise den schnell wachsenden Online-Anbieter von Gesundheitsprodukten, Med24.

Das Angebot umfasst auch eine Volksschule mit neun Klassen sowie kommunale Einrichtungen für Kinder und Ältere.

Das Løkken Sportcenter mit Fußballplätzen, Sporthalle, Fitnesscenter und Schwimmhalle sowie der Løkken Golfplatz mit seinen 18 Löchern bilden das Zentrum für Sport und Bewegung.

Alles hat dazu beigetragen, dass Løkkens Bevölkerung still und leise auf 1600 Einwohner angewachsen ist.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 43

Prisbelønnet udvikling

VRÅ
44 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Prisbelønnet udvikling

Vrå Børne- og Kulturhus er i 2022 kåret som ”Årets skolebyggeri” i Danmark.

Det er et af mange tegn på, at den mindre stationsby syd for Hjørring disse år er inde i en spændende udvikling. Ikke blot vokser befolkningen langsomt, men sikkert til over 2500 indbyggere. Der sker også en mobilisering af engagerede og kreative kræfter i nyskabende projekter.

Børne- og Kulturhuset i Vrå huser foruden skole med næsten 500 elever vuggestue med 25 børn, børnehave med 140 børn samt legestue til dagplejebørn, bibliotek med borgerservice, musikskole, ungdomsklub, idrætshal og udendørs aktivitetslandskab.

Umiddelbart op ad og delvis integreret med Børne og Kulturhuset ligger Idrætscenter Vendsyssel.

Idrætscentret er opstået, efter at Vrå Hallen udbrændte totalt i 2006.

Umiddelbart var det en katastrofe for byen. Men hurtigt gik en række gode kræfter sammen for at skabe noget andet og mere end blot en erstatning for den gamle hal.

Det blev et visionært center, der både skulle være samlingspunkt for byens borgere, idrætsudøvere og foreninger og en magnet for et aktivt kultur- og kursusliv fra hele Vendsyssel.

Siden indvielsen i 2007 er centret løbende blevet udvidet, så det nu omfatter to store haller, hotel, squash-baner, fitnesscenter, multihal, springhal, mødelokaler og køkken samt udendørs græs- og kunstbaner.

Som det nyeste er en svømmehal under projektering.

Idrætscenter Vendsyssel er domicil for de professionelle sportshold Vendsyssel FF (fodbold) og Elitesport Vendsyssel (håndbold).

Historisk har Vrå primært været kendt som en kulturby centreret omkring Kunstbygningen og Vrå Højskole.

Kunstbygningen rummer en permanent samling af værker af Svend Engelund, der var fra Vrå, og som var en af betydeligste landskabsmalere i Danmark i 1900-tallet. Kunstbygningen er desuden ramme om den årlige udstilling af værker fra Kunstnersammenslutningen Vrå-udstillingen.

Vrå-udstillingens historie går tilbage til 1942 og er vokset til at være Danmarks næststørste kunstnersammenslutning. Medlemmerne repræsenterer alle billedkunstneriske udtryk, og en række af landets førende tegnestuer sikrer, at billedkunsten hvert år perspektiveres med aktuel arkitektur.

Vrå er opstået ved jernbanen som et lokalt center for det omgivende landbrugsland. Byens silhuet er fortsat domineret af to store korn- og foderstofvirksomheder.

Nye industrivirksomheder har tegnet en anderledes profil af byen. Det gælder ikke

mindst marmelade-producenten Fynbo Foods, der siden etableringen i 2002 har ekspanderet kraftigt og etableret sig som en af landets førende i branchen.

Det lokale pengeinstitut Vrå Sparekasse er i de senere år gennem en række fusioner transformeret til Sparekassen Danmark med omkring 1200 medarbejdere. Hovedsædet ligger fortsat i Vrå. Sparekassen Danmark er med sine 54 afdelinger i primært Vendsyssel, Aalborg, Himmerland, Mariagerfjord, Aarhus og København blandt de ti største pengeinstitutter i Danmark.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 45

Awardwinning development

Award-winning development

In 2022, the Children’s and Culture House in Vrå won the prize as “School Construction of the Year” in Denmark.

This is one of the signs that the small railway town south of Hjørring is undergoing an exciting development these years. Not only is the population slowly and steadily increasing to more than 2,500 – committed and creative minds take action and come up with innovative projects.

Apart from the school with almost 500 pupils, the Children’s and Culture House also includes a nursery with 25 children, a day care centre

with 140 children and a playroom for children in family day care, a library with a citizen service centre, a music school, a youth club, a sports hall and facilities for outdoor activities.

Sports Centre Vendsyssel is located right next to and partly integrated in the Children’s and Culture House.

The sports centre was built after the Vrå Centre burned completely in 2006, an event that immediately appeared to be a disaster for the town. But a number of passionate citizens promptly rallied together to create something different and more than just a mere replacement of the old centre.

The result is a visionary centre intended as a gathering place for the town’s citizens, athletes and associations and a magnet for an active cultural life and a training facility for all of Vendsyssel.

Since the inauguration in 2007, the centre has been extended on several occasions, and it now houses two large halls, a hotel, squash courses, a fitness centre, a multi-purpose hall, a trampoline and tumbling gym, conference rooms and kitchen as well as outdoor grass and artificial grass areas.

The most recent initiative is a swimming pool, though still in the planning phase.

VRÅ
46 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Sports Centre Vendsyssel is the domicile for the professional sports teams Vendsyssel FF (football) and Elitesport Vendsyssel (handball).

Throughout its history, Vrå has been known as a cultural town with its centre in the Kunstbygningen (Centre of Arts) and Vrå Folk High School.

The Kunstbygningen houses a permanent collection of works by Svend Engelund, who lived in Vrå and who was one of the most significant landscape painters in Denmark in the 20th century. The Kunstbygningen is also the setting for the annual exhibition of works made by the artists’ association Vrå-udstillingen.

The history of the Vrå-udstillingen dates back to 1942 and has since then become the second largest artists’ association in Denmark. The members represent all aspects of visual arts, and a number of Denmark’s leading drawing offices ensure that visual arts are put into perspective through modern architecture.

Vrå emerged next to the railroad as a local gathering point for the surrounding farming community. The town’s silhouette is still dominated by two large cereal and feed business operations.

New industries have changed the profile of the town, not least the marmalade and

jam manufacturer Fynbo Foods, which has expanded significantly since its foundation in 2002 and is now one of the leading companies in its line of business.

As a result of various mergers, the local financial institution Vrå Sparekasse has been transformed into Sparekassen Danmark with about 1,200 employees. Its headquarters are still located in Vrå. With its 54 divisions in mainly Vendsyssel, Aalborg, Himmerland, Mariager Fjord, Aarhus and Copenhagen, Sparekassen Danmark is among the ten biggest financial institutions in Denmark.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 47

Preisgekrönte Entwicklung

Preisgekrönte Entwicklung

2022 wurde das Kinder- und Kulturhaus in Vrå in Dänemark zum „Schulgebäude des Jahres“ gekürt.

Das ist eines von vielen Anzeichen dafür, dass der kleine Bahnhofsort südlich von Hjørring in diesen Jahren eine aufregende Entwicklung erlebt. Nicht nur wächst die Bevölkerung langsam aber sicher auf über 2500 Einwohner. Hinzu kommt eine Mobilisierung engagierter und kreativer Kräfte in innovativen Projekten.

Neben einer Schule mit fast 500 Schülern beherbergt das Kinder- und Kulturhaus in Vrå eine Kindertagesstätte mit 25 Kindern, einen Kindergarten mit 140 Kindern und ein

Spielzimmer für Tagespflegekinder, eine Bibliothek mit Bürgerservice, eine Musikschule, einen Jugendklub, eine Sporthalle und eine Outdoor-Aktivitätslandschaft.

Das Sportcenter Vendsyssel grenzt unmittelbar an das Kinder- und Kulturhaus an und ist teilweise in dieses integriert.

Das Sportcenter entstand, nachdem die VråHalle 2006 vollständig niederbrannte.

Im ersten Moment war das eine Katastrophe für den Ort. Doch schon bald schlossen sich viele gute Kräfte zusammen, um etwas anderes und mehr als nur einen Ersatz für die alte Halle zu schaffen.

Es entstand ein visionäres Center, das sowohl ein Treffpunkt für die Bürger, Sportler und Vereine der Stadt als auch ein Magnet für ein aktives Kultur- und Kursleben für ganz Vendsyssel werden sollte.

Seit seiner Einweihung im Jahr 2007 wurde das Center kontinuierlich erweitert, so dass es heute zwei große Hallen, ein Hotel, Squashplätze, ein Fitnesscenter, eine Mehrzweckhalle, eine Sprunghalle, Tagungsräume und eine Küche sowie Rasen- und Kunstrasenplätze im Freien umfasst.

Aktuell ist eine Schwimmhalle in Planung.

VRÅ
48 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Das Sportcenter Vendsyssel ist die Heimat der Profisportler von Vendsyssel FF (Fußball) und Elitesport Vendsyssel (Handball).

Historisch gesehen war Vrå vor allem als Kulturort bekannt, der sich um das Kunstgebäude und die Vrå-Hochschule gebildet hatte.

Das Kunstgebäude enthält eine ständige Sammlung von Werken von Svend Engelund, der aus Vrå stammte und im 20. Jahrhundert einer der bedeutendsten Landschaftsmaler Dänemarks war. Das Kunstgebäude ist auch Schauplatz der jährlichen Ausstellung von Werken der Künstlervereinigung Vrå.

Die Geschichte der Ausstellung reicht bis ins Jahr 1942 zurück, und sie hat sich zu Dänemarks zweitgrößter Künstlervereinigung entwickelt. Die Mitglieder repräsentieren alle visuellen künstlerischen Ausdrucksformen, und eine Reihe der führenden Architekturbüros des Landes sorgen jedes Jahr dafür, dass die Bildkunst ins Verhältnis zur aktuellen Architektur gesetzt wird.

Vrå hat sich durch die Eisenbahn zu einem lokalen Zentrum für das umliegende Agrarland entwickelt. Die Silhouette der Stadt wird weiterhin von zwei großen Getreide- und Futtermittelunternehmen dominiert.

Neue Industrieunternehmen haben ein anderes Profil der Stadt gezeichnet. Das gilt nicht zuletzt für den Marmeladenhersteller Fynbo Foods, der seit seiner Gründung im Jahr 2002 stark expandiert und sich als einer der führenden Anbieter der Branche im Land etabliert hat.

In den letzten Jahren wurde das lokale Geldinstitut Vrå Sparekasse durch eine Reihe von Fusionen in Sparekassen Danmark mit rund 1200 Mitarbeitern umgewandelt. Der Hauptsitz befindet sich immer noch in Vrå. Mit ihren 54 Filialen hauptsächlich in Vendsyssel, Aalborg, Himmerland, Mariagerfjord, Aarhus und Kopenhagen gehört Sparekassen Danmark zu den zehn größten Geldinstituten in Dänemark.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 49

Fred og ro, men tæt på det meste

TAARS
50 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Fred og ro, men tæt på det meste I Taars er der fred og ro, naturen ligger lige uden døren, og dog er man tæt på det meste.

Det tiltaler flere og flere. Selv om den almindelige trend er, at danskere rykker sammen i de store byer, er Taars som den mindste af områdebyerne i Hjørring Kommune inde i en positiv udvikling. Således forventes der frem til 2035 en tilvækst i befolkning på 8 procent, så indbyggertallet når op på lige knap 2000.

Det var jernbanen, der ændrede Taars fra lille landsby til halvstor stationsby og gav anledning til vækst i 1900-tallet. Privatbanen mellem Hjørring og Hørby blev anlagt i 1903 og fik en station i Taars, og byen omfattede snart også mejeri, elværk, lægeklinik og teglværk.

50 år senere blev jernbanen imidlertid nedlagt, og udviklingen i Taars stagnerede i nogen grad.

Det gav imidlertid Taars et tiltrængt løft, da Vendelbo Marmelade blev startet i 1975.

”Marmeladen”, som virksomheden fortsat hedder i folkemunde, fik hurtigt succes. Under navnet Scandic Foods ejes den nu af

koncernen Good Food Group. Der er omkring 100 medarbejdere på virksomheden, der bl.a. producerer marmelader, honning og vegetabilsk fløde.

Blandt andre kendte virksomheder i byen er Wolf Camper, der udvikler og sælger fritidstøj, og som arrangerer koncerter hver sommer ved domicilet.

For både virksomhederne og beboerne i Taars i det hele taget er det af betydning, at man hurtigt kan komme til og fra byen. Det tager blot seks minutter at køre til motorvej E39, og Hjørring kan nås på 12 minutter.

Et stort og positivt spring i Taars’s udvikling kom i forbindelse med den umiddelbart negative nyhed, at Hjørring Kommune besluttede at lukke den kommunale svømmehal i byen i 2013.

Det gav stødet til, at byens borgere rykkede sammen og stiftede Foreningen Taarshallen med det formål at skabe et naturligt samlingssted for alle borgere i Taars og omegn – sportsligt, kulturelt og socialt.

Det synlige udtryk for dette initiativ er Multihus Taarshallen med idrætshal, svømmesal, motionscenter og faciliteter til byens fodboldklub. Der er desuden værksted til byens borgere, klublokale til spejderne, lagerplads til borgerforeningen, lokaler til foredrag, en foyer og indgang, der indbyder til fællesskab, samling, uformelle møder og fredagshygge, et søndagsbrødudsalg, mediatek til et pusterum i dagens travlhed og meget mere.

Borgernes eget initiativ er parallelt fulgt op af kommunen, der har foranstaltet en gennemgribende modernisering og forskønnelse af bymidten. Også adgangen til naturområderne omkring Taars er blevet forbedret.

Det mest spektakulære naturområde ligger umiddelbart vest for byen ved Boller Sø, som med sine 5 hektar er den største sø i Hjørring Kommune. Trods sin lave vanddybde på maksimalt halvanden meter har søen en god bestand af gedder, suder, karusser, skalle, rudskalle og karpe. Desuden er der registreret både ål og ørred. Det er muligt at dyrke lystfiskeri ved Boller Sø.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 51

TAARS

Peace and quiet, but close to most things

Peace and quiet, but close to most things

The town of Taars enjoys peace and quiet; nature is right outside the door, and still, you are close to most things.

This attracts more and more people. Although the general trend is that Danes move closer together in large cities, Taars – as one of the smallest communities in the municipality of Hjørring – is experiencing positive development. An eight per cent increase in population is expected by 2035, thus increasing the population to almost 2,000.

The railway was what changed Taars from being a hamlet to a railway village and started growth in the 20th century. The private railway between Hjørring and Hørby was founded in 1903 with a small station in Taars, so the town soon also included a dairy, a power station, a medical clinic and brickworks.

50 years later, however, the railway was closed down, and the development of Taars stalled a little.

And then, Taars was given a well-deserved lift when the marmalade company Vendelbo Marmelade started in 1975. The Marmelade,

as the company is still referred to colloquially, was soon to become a success. The company is now named Scandic Foods and owned by the Good Food Group. Scandic Foods now has about 100 employees and produces marmalade, honey and vegetable cream, among other things.

Another known company in the town is Wolf Camper, which designs and sells leisurewear and arranges concerts at its domicile every year.

For the companies as well as the citizens of Taars, it is important that it is quick to get to and from the town. It takes only six minutes

52 Hjørring Kommunes byprofil 2023

to get to motorway E39, and Hjørring is only 12 minutes away.

The development of Taars took a large and positive leap in connection with the actually negative news that the municipality of Hjørring had decided to close the public swimming pool in 2013.

This made the citizens of Taars rally together and found the association Taarshallen with the intention of creating a natural gathering place for all citizens in Taars and its surroundings – for sporting events, culturally and socially.

The visible result of their initiative is the multi-purpose house Taarshallen which houses a sports centre, a swimming pool, a fitness centre and the town’s football club. In addition to this, it holds a workshop for the town’s citizens, a club house for the local scouts, storage for the civic association, a venue for lectures, a lobby and an entrance room that invites to get-togethers, informal meetings and sociability, a bread outlet on Sundays, a media centre as a breathing space during a busy day and much more.

The municipality followed up on the citizens’ own initiative and made extensive moderni-

sations and beautification of the town centre. Also, the access to the natural resorts around Taars has been improved.

The most spectacular natural resort is immediately to the west of the town near Lake Boller which is the biggest lake in the municipality of Hjørring with its five hectares. In spite of the lack of water depth, there is a fine fish population, including pikes, tenches, Crucian carps, roaches, common rudds and carps. Also, eels and trouts are found in the lake. Besides, Lake Boller is a good place for angling.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 53

TAARS

Ruhe und Frieden, aber nicht abgelegen

Ruhe und Frieden, aber nicht abgelegen

In Taars herrscht Ruhe und Frieden, die Natur liegt direkt vor der Tür, und doch ist man den meisten Dingen ganz nah.

Das spricht immer mehr Menschen an. Obwohl der allgemeine Trend dahin geht, dass die Dänen in die großen Städte zusammenziehen, macht Taars als kleinste der Flächenortschaften in der Gemeinde Hjørring eine positive Entwicklung durch. So wird bis 2035 mit einem Bevölkerungswachstum von 8 Prozent gerechnet, sodass die Einwohnerzahl knapp 2000 erreicht.

Es war die Eisenbahn, die Taars von einem kleinen Dorf in einen mittelgroßen Bahnhofsort verwandelte und im 20. Jahrhundert zu Wachstum führte. Die Privatbahn zwischen Hjørring und Hørby wurde 1903 gebaut und hatte einen Bahnhof in Taars. Die Stadt umfasste bald auch eine Molkerei, ein Elektrizitätswerk, ein Ärztehaus und eine Ziegelei.

50 Jahre später wurde die Eisenbahn jedoch stillgelegt, und die Entwicklung in Taars stagnierte teilweise.

Es gab Taars jedoch einen dringend benötigten Aufschwung, als Vendelbo Marmelade 1975 gegründet wurde. Die „Marmelade“, wie das

Unternehmen im Volksmund immer noch genannt wird, konnte schnell Erfolge verzeichnen. Unter dem Namen Scandic Foods ist es nun im Besitz der Good Food Group. Das Unternehmen, das u. a. Konfitüren, Honig und pflanzliche Sahne herstellt, hat ca. 100 Mitarbeiter.

Zu den anderen namhaften Unternehmen des Orts zählt Wolf Camper, das Freizeitkleidung entwickelt und vertreibt und jeden Sommer Konzerte im Domizil veranstaltet.

Sowohl für die Unternehmen als auch für die Einwohner von Taars im Allgemeinen ist es wichtig, dass man den Ort schnell erreichen und verlassen kann. Zur Autobahn E39 sind

54 Hjørring Kommunes byprofil 2023

es nur sechs Minuten, und Hjørring erreicht man in 12 Minuten.

Ein großer und positiver Sprung in der Entwicklung von Taars kam im Zusammenhang mit der im ersten Moment negativen Nachricht, dass die Gemeinde Hjørring 2013 beschloss, die städtische Schwimmhalle in der Stadt zu schließen.

Dies gab den Anstoß für die Bürger der Stadt, an einem Strang zu ziehen und den Verein Taarshallen zu gründen, mit dem Ziel, einen natürlichen Treffpunkt für alle Bürger von Taars und Umgebung zu schaffen – sportlich, kulturell und sozial.

Sichtbarer Ausdruck dieser Initiative ist das Multihaus Taarshallen mit Sporthalle, Schwimmhalle, Fitnesszentrum und Einrichtungen für den städtischen Fußballverein. Außerdem gibt es eine Werkstatt für die Bürger der Stadt, einen Vereinsraum für die Pfadfinder, Lagerräume für den Bürgerverein, Räume für Vorträge, ein Foyer und einen Eingang, die zu Gemeinschaft, Versammlungen, informellen Treffen, Freitagstreffen und einem Sonntagsbrotverkauf einladen, sowie eine Mediathek für eine Pause in der Alltagshektik. Und noch vieles mehr.

Die Initiative der Bürger wurde parallel dazu von der Gemeinde aufgenommen, die eine

gründliche Modernisierung und Verschönerung der Ortsmitte vorgenommen hat. Auch der Zugang zu den Naturgebieten rund um Taars wurde verbessert.

Das spektakulärste Naturgebiet liegt unmittelbar westlich der Stadt am Boller See, der mit seinen 5 Hektar der größte See in der Gemeinde Hjørring ist. Trotz seiner geringen Wassertiefe von maximal anderthalb Metern weist der See einen guten Bestand an Hecht, Schleie, Karausche, Brasse, Rotfeder und Karpfen auf. Außerdem wurden sowohl Aale als auch Forellen registriert. Am Boller See kann man angeln.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 55

Det gode liv på landet

Det gode liv på landet

Fra land til by. Det er trenden, og sådan har det været i mands minde. Sådan er det over hele verden, og sådan er det også i Hjørring Kommune.

Men over en tredjedel over kommunens indbyggere bor fortsat udenfor Hjørring og områdebyerne Hirtshals, Sindal, Taars, Vrå og Løkken – og selv om den overordnede trend er, at færre bor på landet og flere i byerne, så dækker det over, at der faktisk også sker en tilflytning til landdistrikterne.

Livet på landet har unikke kvaliteter. Naturen lige udenfor døren. Fællesskabet med naboerne. At kunne mødes i de lokale foreninger. At være et kendt ansigt, når der handles ind i den lokale butik.

56 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Tilflytterne til landdistrikterne og landsbyerne er typisk unge mennesker, som efter endt skolegang har uddannet sig i Aalborg, Aarhus eller København, men som efter at have stiftet familie igen er blevet opmærksom på de værdier, der præger hjemegnen: Naturen og fællesskabet samt ikke mindst de lavere leveomkostninger.

Men kvalitet i de små samfund opstår ikke af sig selv. Et velfungerende lokalsamfund kræver engagerede borgere. Det er netop det, som kendetegner mange af fællesskaberne i landsbyerne.

Centralt for mange af de mindre samfund er bevarelsen af de lokale skoler.

Gennem årene har centralisering af det kommunale skolevæsen præget Hjørring Kommune. I kølvandet på skolelukningerne er der imidlertid opstået private friskoler, fordi borgerne har ønsket at fastholde den lokale skole som et samlingspunkt for lokal aktivitet og fællesskab.

Det har medført, at Hjørring er en af de kommuner i Danmark med den højeste andel af frie private skoler.

Det lokale engagement i styrkelsen af de små bysamfund støttes af Hjørring Kommune gennem en Landdistriktsstrategi, der har som udgangspunkt af formidle samarbejde i landdistrikterne.

I Landdistriktsstrategien hedder det blandt andet:

”Det skal være godt at bo i landdistriktet i Hjørring Kommune. Derfor vil vi arbejde sammen med borgerne om udviklingen i lokalområderne. I fællesskab skaber vi det stærkeste landdistrikt – til glæde for lokalområderne og for hele kommunen.”

Strategien hviler på den opfattelse, at udviklingen i landdistrikterne skal ske på baggrund af lokalt initiativ og engagement. I lokalsamfundene er det borgerne, der kender det lokale potentiale bedst. Det er også borgerne, der har den største interesse i en lokal udvikling, og det er borgerne, der har idéerne. Derfor skal de mange udviklingsprojekter i landdistriktet være forankret i lokalsamfundene og i det lokale foreningsliv. Hjørring Kommune ønsker at bakke op om det lokale engagement og borgernes aktive deltagelse i udviklingen af kommunen.

2023 57
Hjørring Kommunes byprofil

Good living in the countryside

Good living in the countryside

From countryside to town. That’s the trend and that’s how it has been for ages. All over the world and also in the municipality of Hjørring.

But, more than one third of the citizens in the municipality are still living outside Hjørring and neighbouring towns like Hirtshals, Sindal, Taars, Vrå and Løkken. In spite of the general trend that fewer are living in the countryside and more in towns, quite a few have actually also moved to the countryside.

Life in the countryside has some unique benefits. Nature right outside your door. A community with your neighbours. Being able to meet in the local associations. To be a familiar face when shopping locally.

Newcomers to the rural districts and villages are typically young people who, after primary school, got their education in Aalborg, Aarhus or Copenhagen, but now that they have started families, they become aware of the values of their native place: Nature and community, and not least lower living expenses as well.

However, quality in the small communities does not come all by itself. A well-functioning local community requires committed citizens. And that is exactly what characterises many of the village communities.

Crucial to many of the small communities is to maintain local schools.

The municipal school system in Hjørring municipality has been facing centralisation over the years. In the wake of school closings, however, a number of private schools were established, because the citizens wanted to keep local schools as a place for local activities and meetings.

Consequently, Hjørring is one of the Danish municipalities with most independent private schools.

Hjørring municipality supports the local involvement in strengthening the small urban communities through a rural district strategy that is based on arranging cooperation in the rural districts.

Among other things, the rural district strategy states the following:

“Living in a rural district in the municipality of Hjørring must be pleasant. Therefore, we will work together with the citizens on the development of the local areas. Jointly, we create the strongest rural district – to the benefit of the local areas and to that of the entire municipality.”

The strategy is based on the idea that the development in the rural districts must take place through local initiative and commitment. In the local districts, the citizens are those who know the local potential best. Also, the citizens are the ones who are most interested in local development, and they come up with the ideas. Therefore, the many development projects in the rural districts must be closely linked to the local communities and local association activities. Hjørring municipality wants to support local involvement and the citizens’ active participation in the municipal development.

58
Kommunes byprofil 2023
Hjørring
Hjørring Kommunes byprofil 2023 59

Das gute Landleben

Das gute Landleben

Vom Land in die Stadt. Das ist auch der Trend seit Menschengedenken. So ist es weltweit und auch in der Gemeinde Hjørring.

Allerdings wohnen noch mehr als ein Drittel der Einwohner der Gemeinde außerhalb von Hjørring und den benachbarten Orten Hirtshals, Sindal, Taars, Vrå und Løkken. Auch wenn der allgemeine Trend besagt, dass weniger auf dem Land und mehr in den Städten wohnen, ist es dennoch eine Tatsache, dass mehr und mehr in die Landbezirke ziehen.

Das Leben auf dem Lande ist ganz einzigartig. Natur direkt vor der Haustür. Die nachbarliche Gemeinschaft. Das Beisammensein in den örtlichen Vereinen. Man kennt dich, wenn du im lokalen Geschäft einkaufst.

Neuzugezogene in den Landbezirken und Dörfern sind typisch junge Leute, die sich nach dem Schulabschluss in Aalborg, Aarhus oder Kopenhagen eine Ausbildung erworben haben, mittlerweile eine Familie gestiftet haben und auf die Werte in der Heimat aufmerksam werden: die Natur und die Gemeinschaft und nicht zuletzt die niedrigeren Lebenshaltungskosten.

Qualität in den kleinen Ortschaften kommt allerdings nicht von alleine. Eine Voraussetzung für eine gut funktionierende örtliche Gemeinschaft sind engagierte Bürger. Und genau das ist es, was viele der Dorfgemeinschaften kennzeichnet.

Entscheidend für viele der kleinen Gemeinschaften ist der Erhalt der lokalen Schulen.

Seit Jahren hat die Zentralisierung des kommunalen Schulwesens die Gemeinde Hjørring geprägt. Im Anschluss an die Schließung von Schulen sind mittlerweile Privatschulen ent-

60 Hjørring Kommunes byprofil 2023

standen, weil die Bürger den Wunsch hegen, eine örtliche Schule als Sammelpunkt örtlicher Aktivitäten und Gemeinschaft zu bewahren.

Das hat dazu geführt, dass Hjørring eine der dänischen Gemeinden mit den meisten freien Privatschulen geworden ist.

Durch eine Landbezirksstrategie unterstützt die Gemeinde Hjørring das Engagement der Einwohner, die kleinen Dorfgemeinschaften zu stärken, eine Strategie die allgemein zum Ziel hat, die Zusammenarbeit zwischen den Landbezirken zu vermitteln.

Die Landbezirksstrategie besagt u. a.:

„Das Leben in den Landbezirken der Gemeinde Hjørring muss attraktiv sein. Deshalb arbeiten wir mit den Bürgern zusammen, um die Lokalbezirke zu entwickeln. Gemeinsam schaffen wir den stärksten Landbezirk – zum Nutzen der lokalen Gemeinschaft und der ganzen Gemeinde.“

Die Strategie beruht auf der Auffassung, dass die Entwicklung der Landbezirke nur durch örtliche Initiativen und örtlichen Engagement möglich ist. In den örtlichem Gemeinschaften kennen die dort ansässigen Bürger das Potenzial am besten. Auch sind es die Bürger, die das größte Interesse an der örtlichen Entwicklung und die Ideen haben. Folglich müssen die zahlreichen Entwicklungsprojekte in den örtlichen Gemeinschaften und dem dortigen Vereinsleben verankert sein. Die Gemeinde Hjørring möchte dieses örtliche Engagement und die aktive Teilnahme der Bürger an der Entwicklung der Gemeinde unterstützen.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 61

Et populært feriemål

Et populært feriemål Turisterne elsker at komme her. Derfor er Hjørring Kommune Danmarks femtestørste turistkommune med årligt over 1,5 millioner overnatninger i sommerhuse, på campingpladser, feriecentre og hoteller.

Området er feriemål for både danskere og udlændinge. Tyskerne er i flertal. Cirka 44 pct. af områdets turister kommer fra vores sydlige naboland. Det er lidt flere end gæsterne fra resten af Danmark. Nordmændene kommer på tredjepladsen.

Hjørring Kommune som feriemål markedsføres af Destination Nordvestkysten, der desuden omfatter Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro. Det er Danmarks tredjestørste turistdestination.

Langt de fleste feriegæster i området holder ferie i de mange tusinde sommerhuse langs Skagerrak-kysten. Næsten to ud af tre overnatninger finder sted i sommerhusene.

Campingpladserne står for hver femte overnatning, og lidt færre holder ferie på hoteller og feriecentre.

Omkring én million overnatninger hvert år i Hjørring Kommunes sommerhuse er et klart bevis på, at det primært er strandene og kystområderne, der gør området attraktivt for feriegæster. Hjørring Kommunes kyststrækning er på 52 km og omfatter 11 fremragende sandstrande tilgængelige for badegæster.

Hjørring Kommunes største turistbyer er kystbyerne Løkken, Hirtshals, Lønstrup og Tversted samt Hjørring, som ligger længere inde i landet og i øvrigt er kommunens største by.

Målt på overnatninger er Løkken det største turistområde i Hjørring Kommune.

Et af Løkkens største vartegn er byens ikoniske badehuse på stranden, som vidner om Danmarks historiske badekultur. På den

nyrenoverede mole kan man nyde en is og de fantastiske solnedgange, mens en gåtur nordpå langs stranden vil byde på historie i form af en række bunkere fra 2. Verdenskrig. De mange bunkere er kommet til syne, efterhånden som havet har taget af klitten.

Surfing er en ny mulighed ved stranden i Løkken, hvor en hel surfingkultur er under udvikling.

Løkken by har et stort og varieret restaurant- og café-miljø samt mange muligheder for shopping.

Hirtshals er en af Danmarks største fiskeriog færgehavne, hvor mere end to millioner færgepassagerer årligt kommer forbi via færgeselskaberne Colorline, Fjordline og Smyril Line, der har forbindelse til Norge, Island og Færøerne. En effektiv infrastruktur med motorvej helt ind til byen samt togforbindelse gør Hirtshals til en vigtig gateway mellem Norden og Europa.

62 Hjørring Kommunes byprofil 2023
Hjørring Kommunes byprofil 2023 63

For turisterne er Nordsøen Oceanarium en populær attraktion i Hirtshals. Oceanariet har omkring 200.000 gæster årligt og har som sit vigtigste trækplaster Nordeuropas største akvarium med 4.500.000 liter vand og tusinder af forskellige fisk i naturtro omgivelser.

Det lille, hyggelige Hirtshals Museum fortæller fiskeriets historie, og tæt ved det karakteristiske Hirtshals Fyr kan man besøge Bunkermuseet, som er Danmarks eneste udgravede, komplette tyske forsvarsanlæg fra 2. verdenskrig.

Lønstrup ligger malerisk i en langstrakt slugt direkte ved Vesterhavet og bliver kaldt kunstens by, da mange kunsthåndværkere har

slået sig ned i byen. Strandvejen i Lønstrup er tæt besat med glaspustere, keramikere, smykkekunstnere, billedkunstnere og gallerier, og alle steder inviteres der indenfor.

Tidligere var fiskeri fra åben strand hovederhvervet i byen, og en håndfuld fritidsfiskere lander stadig fisk på den stejle ophalerplads.

I Lønstrup er der masser af oplevelser for både syns- og smagssansen, og den omkringliggende natur er barsk, men betagende med smukke strande, klitter og stejle lerskrænter.

Rubjerg Knude Fyr – lidt syd for Lønstrup – er et historisk vartegn for byen. Da fyret

blev bygget, lå det på det højeste punkt godt 60 meter over havet og 200 meter inde i landet.

Langsomt gnaver havet dog af kysten, og for få år siden var fyret i fare for at styrte i havet ligesom den nærliggende Maarup Kirke, der i løbet af en halv snes år frem til 2015 blev nedtaget og dermed undgik af blive havets bytte.

En utraditionel redningsaktion med international opmærksomhed reddede i 2019 Rubjerg Knude Fyr. Det 23 meter høje fyrtårn blev i sin helhed løftet op og kørt på skinner 70 meter længere ind i landet, hvor det nu fortsat er en stor attraktion for turister.

64 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Tversted er en lille hyggelig landsby i den nordlige del af Hjørring Kommune. Direkte fra byen kommer man til en af vestkystens bedste strande med høje klitter og store vidder. Ved Tversted kan man nyde den fantastiske strand, sejle i kano på Uggerby Å frem til udløbet tæt på Tversted eller gå på opdagelse i byens antikforretninger, gallerier og små kunsthåndværkere.

En stor attraktion for både turister og fastboende i det meste af Vendsyssel er Det Blå Ishus ved stranden.

Er man til lækker jazz af høj international kvalitet, kan man hvert år i efterårsferien få en helt særlig musikoplevelse på den prisvindende jazzfestival Tversted Jazzy Days.

Hjørring by har meget at tilbyde turisterne. Et bredt butiksmiljø med gågader og shoppingcentret Metropol samt et stor udvalg af caféer og restauranter i alle kvaliteter.

For de kulturelt interesserede er Vendsyssel Kunstmuseum samt Historisk Museum et besøg værd, og Hjørring Revyen i Vendsyssel Teaters spændende bygning spiller hver sommer for fulde huse.

Vendsyssel Teater producerer selv forestillinger i hele teatersæsonen, og foreningen Hjørring Teater tilbyder et bredt udvalg af turne-forestillinger.

Turistsæsonen i Hjørring kulminerer hvert år i den sidste uge i juli, hvor den internationale ungdomsfodboldturnering Dana Cup fylder byen med op mod 30.000 gæster. Dana Cup er Danmarks største tilbagevendende idrætsevent og har gennem årene tiltrukket hold fra mere end 100 nationer verden over.

Hjørring Kommune byder på en række stier beregnet for vandrere, cyklister og mountain bikere.

Vil man hellere spille golf, byder området på baner i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken og Vennebjerg.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 65

A popular holiday destination

A popular holiday destination

Tourists love coming here. This makes the municipality of Hjørring the fifth largest tourist destination in Denmark with more than 1.5 million overnight stays a year, either in summer cottages, on campsites, at holiday resorts or in hotels.

The area is a holiday destination for Danes as well as foreigners. Germans account for the majority. Approximately 44% of all tourists in the area come from our neighbour in the south. This is a little more than visitors from the rest of Denmark. Norwegians come in third.

The municipality of Hjørring as a holiday destination is marketed by the organisation Destination Nordvestkysten, which also covers Jammerbugten, Thisted, Lemvig and Holstebro. It is Denmark’s third largest tourist destination.

The vast majority of visitors in the area stay in the many thousands of summer cottages on the Skagerak coast. Almost two out of three overnight stays take place in summer cottages. Campsites account for every fifth overnight stay. The number of tourists staying at hotels and holiday resorts during their vacation is a little lower.

About one million overnight stays every year in summer cottages in the municipality of Hjørring definitely show that it is mainly the beaches and coastal areas that make the area so attractive to holiday guests. The municipality of Hjørring has about 52 km of coastline and 11 first-class sand beaches that are accessible to all bathers.

The largest tourist towns in the municipality of Hjørring are the coastal towns Løkken, Hirtshals, Lønstrup and Tversted as well as Hjørring, which is a little further away from the coast and also the biggest town in the municipality.

66 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Measured by overnight stays, Løkken is the main tourist area in the municipality of Hjørring.

One of Løkken’s most significant landmarks are the iconic bath houses on the beach, testifying to Denmark’s historic bathing culture. On the newly renovated quay, you can enjoy an ice cream and the fantastic sunsets, while a walk north on the beach will offer historical sites such as a number of bunkers from World War II. The bunkers appeared gradually as the sea washed away the cliff.

Surfing is an option at the beach at Løkken, where an entire surfing culture is developing.

Løkken has an extensive and varied restaurant and café environment and many shopping possibilities.

Hirtshals is one of Denmark’s largest fishing and ferry ports, where more than two million ferry passengers pass through every year with the ferry services Colorline, Fjordline and Smyril Line connecting with Norway, Iceland and the Faroe Islands. An efficient infrastructure with a motorway that takes you directly into the town and railway services make Hirtshals an important gateway between Europe and the Nordic countries.

A popular tourist attraction in Hirtshals is the Nordsøen Oceanarium. The oceanarium has about 200,000 visitors a year, and its most important draw is Northern Europe’s largest aquarium with 4,500,000 litres of water and thousands of different fish in realistic surroundings.

The cosy little Hirtshals Museum tells the story of fishery, and close by the characteristic Hirtshals lighthouse, you can visit the bunker museum, which is the only excavated complete German defence site from the World War II.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 67

Løkken lies in picturesque surroundings in a long ravine directly at the North Sea and is called the town of art, as a great number of artists have settled in the town.

On Strandvejen in Lønstrup, a large number of glassblowers, ceramic artists, jewellery makers, visual artists and galleries are lined up densely side by side, and you are invited to go in everywhere.

In previous times, fishery from the open beach was the main occupation in the town, and a handful of fishermen are still unloading their fish on the steep slipway.

Lønstrup provides lots of experiences for the senses of sight and taste; the surrounding

nature is rough, but fascinating, with beautiful beaches, dunes and steep clay slopes.

The lighthouse at Rubjerg Knude – a short distance to the south of Lønstrup – is a historical landmark to the city. When the lighthouse was built, it was located at the highest point about 60 metres above sea level and about 200 metres from the coast.

However, by and by, the sea washes the coast away, and a few years ago the lighthouse was about to crash into the sea, as was the nearby Maarup church. Over half a dozen years up to 2015, the church was taken down and thus avoided becoming a victim of the sea.

An untraditional rescue, which caught international attention, saved the Rubjerg Knude lighthouse in 2019. The 23 metres tall lighthouse was lifted without being taken apart onto rails and taken 70 metres further into the land, where it is still a great attraction to tourists.

Tversted is a cosy village in the northern part of the municipality of Hjørring. From the village, you arrive directly on one of the best beaches on the west coast, with high dunes and vast expanse. At Tversted, you can enjoy the fantastic beach, take a canoe trip on the Uggerby river to its mouth close to Tversted, or explore the antiquity stores, the galleries and the small artist workshops in town.

68 Hjørring Kommunes byprofil 2023

A great attraction to both tourists and the permanent residents in most of Vendsyssel is the blue ice cream shop on the beach.

If you love jazz of high international quality, you can get a special musical experience at the award-winning jazz festival Tversted Jazzy Days, which is arranged every year during the autumn holiday.

The town of Hjørring has much to offer to the tourists. Pedestrian streets with a vast shopping environment, the Metropol shopping centre as well as a variety of cafés and restaurants of all types.

To culturally interested people, Vendsyssel Museum of Art and the Historical Museum are worth a visit. The Hjørring Revue fills the amazing Vendsyssel Theatre every summer.

Vendsyssel Theatre produces their performances themselves during the entire theatre season, and the association Hjørring Theatre offers a wide variety of tour performances.

The tourist season in Hjørring always peaks during the last week of July, when the international youth football championship is held. Dana Cup draws 30,000 guests to the town and is Denmark’s largest recurring sports event. It has attracted teams from more than 100 nations worldwide over the years.

Hjørring municipality also offers a number of hiking, biking and mountain biking paths. If you prefer golf, you will find golf courses in Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken and Vennebjerg.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 69

Ein beliebtes Urlaubsziel

Ein beliebtes Urlaubsziel

Touristen kommen gerne hierher. Daher ist die Gemeinde Hjørring Dänemarks fünftgrößte Tourismusgemeinde mit jährlich über 1,5 Millionen Übernachtungen in Ferienhäusern, auf Campingplätzen, in Ferienzentren und Hotels.

Die Gegend ist ein Urlaubsziel für Dänen und Ausländer. Die Deutschen sind in der Mehrheit. Ungefähr 44 Prozent der Touristen kommen aus unserem südlichen Nachbarland. Das sind etwas mehr als die Gäste aus dem Rest Dänemarks. Die Norweger belegen den dritten Platz.

Die Gemeinde Hjørring als Urlaubsziel wird von Destination Nordvestkysten vermarktet,

zu der auch Jammerbugt, Thisted, Lemvig und Holstebro gehören. Sie ist Dänemarks drittgrößtes Touristenziel.

Die überwiegende Mehrheit der Urlauber in der Region verbringt ihren Urlaub in den vielen tausend Ferienhäusern entlang der Skagerrak-Küste. Fast zwei von drei Übernachtungen finden in den Ferienhäusern statt. Jede fünfte Übernachtung entfällt auf Campingplätze, etwas weniger verbringen ihren Urlaub in Hotels und Ferienzentren.

Etwa eine Million Übernachtungen pro Jahr in den Ferienhäusern der Gemeinde Hjørring sind ein klarer Beweis dafür, dass es vor allem die Strände und Küstengebiete sind, die die Gegend für Urlauber attraktiv machen. Die

Küste der Gemeinde Hjørring ist 52 km lang und umfasst 11 ausgezeichnete Sandstrände, die Badegästen zur Verfügung stehen.

Die größten Touristenorte der Gemeinde Hjørring sind die Küstenorte Løkken, Hirtshals, Lønstrup und Tversted sowie Hjørring, das weiter im Landesinneren liegt und auch der größte Ort der Gemeinde ist.

Gemessen an den Übernachtungen ist Løkken das größte Touristengebiet in der Gemeinde Hjørring.

Eines der größten Wahrzeichen von Løkken sind die berühmten Badehäuser der Stadt am Strand, die von Dänemarks historischer Badekultur zeugen. Auf dem neu renovierten Pier

70 Hjørring Kommunes byprofil 2023

können Sie ein Eis und die fantastischen Sonnenuntergänge genießen, während ein Spaziergang nach Norden entlang des Strandes Geschichte in Form einer Reihe von Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg bietet. Die vielen Bunker sind zum Vorschein gekommen, als das Meer die Düne abgetragen hat.

Surfen ist eine neue Option am Strand in Løkken, wo sich eine regelrechte Surfkultur entwickelt.

Die Stadt Løkken hat eine große und abwechslungsreiche Restaurant- und CaféSzene sowie viele Einkaufsmöglichkeiten.

Hirtshals ist einer der größten Fischerei- und Fährhäfen Dänemarks, an dem jährlich mehr

als zwei Millionen Fährpassagiere über die Fährgesellschaften Colorline, Fjordline und Smyril Line vorbeikommen, die Verbindungen nach Norwegen, Island und zu den Färöern haben. Eine effiziente Infrastruktur mit einer Autobahn bis in den Ort und Zugverbindungen machen Hirtshals zu einem wichtigen Gateway zwischen den nordischen Ländern und Europa.

Für Touristen ist das Nordsee-Ozeanarium eine beliebte Attraktion in Hirtshals. Das Ozeanarium zählt jährlich rund 200.000 Besucher und hat als Hauptattraktion Nordeuropas größtes Aquarium mit 4.500.000 Liter Wasser und Tausenden von verschiedenen Fischen in naturgetreuer Umgebung.

Das kleine, gemütliche Hirtshals Museum erzählt die Geschichte des Fischfangs, und in der Nähe des charakteristischen Hirtshalser Leuchtturms können Sie das Bunkermuseum besuchen, das Dänemarks einzige ausgegrabene vollständige deutsche Verteidigungsanlage aus dem Zweiten Weltkrieg darstellt.

Lønstrup liegt malerisch in einer langgestreckten Bucht direkt an der Nordsee und wird „die Stadt der Kunst“ genannt, da sich viele Kunsthandwerker dort niedergelassen haben. Am Strandvejen in Lønstrup gibt es Glasbläser, Keramiker, Schmuckkünstler, bildende Künstler und Galerien Tür an Tür, und überall werden Sie hereingebeten.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 71

In der Vergangenheit war das Fischen am offenen Strand die Hauptbeschäftigung in der Stadt, und eine Handvoll Freizeitfischer holen am steilen Anlegeplatz immer noch Fische aus dem Wasser.

In Lønstrup gibt es viele Erlebnisse für den Seh- und Geschmackssinn und die umgebende Natur ist rau, aber atemberaubend mit wunderschönen Stränden, Sanddünen und steilen Lehmhängen.

Der Leuchtturm Rubjerg Knude – etwas südlich von Lønstrup – ist ein historisches Wahrzeichen der Stadt. Als der Leuchtturm

gebaut wurde, befand er sich an seinem höchsten Punkt gut 60 Meter über dem Meeresspiegel und 200 Meter landeinwärts.

Das Meer nagt jedoch langsam an der Küste, und vor einigen Jahren drohte der Leuchtturm ins Meer zu stürzen, ebenso wie die nahe gelegene Maarup-Kirche, die im Laufe von einem Dutzend Jahren bis 2015 abgetragen wurde, damit sich nicht zur Beute des Meeres werden konnte.

Eine unkonventionelle Rettungsaktion, die internationales Aufsehen erregte, rettete 2019 den Leuchtturm Rubjerg Knude. Der 23 Meter

hohe Leuchtturm wurde in seiner Gesamtheit hochgehoben und auf Schienen 70 Meter weiter ins Landesinnere gefahren, wo er heute weiterhin eine Hauptattraktion für Touristen ist.

Tversted ist ein kleines gemütliches Dorf im nördlichen Teil der Gemeinde Hjørring. Direkt von der Stadt gelangt man zu einem der besten Strände der Westküste mit hohen Dünen und weiten Flächen. Bei Tversted können Sie den fantastischen Strand genießen, auf der Uggerby Å Kanu fahren bis zur Mündung in der Nähe von Tversted, oder erkunden Sie die Antiquitätenläden, Galerien und kleinen Kunsthandwerker der Stadt.

72 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Eine Hauptattraktion für Touristen und Einheimische in den meisten Teilen von Vendsyssel ist Det Blå Ishus (das blaue Eishaus) am Strand.

Wenn Sie auf coolen Jazz von hoher internationaler Qualität stehen, können Sie jedes Jahr in den Herbstferien beim preisgekrönten Jazzfestival Tversted Jazzy Days ein ganz besonderes Musikerlebnis haben.

Die Stadt Hjørring hat Touristen viel zu bieten. Ein breites Einkaufsumfeld mit Fußgängerzonen und dem Shoppingcenter Metropol sowie einer großen Auswahl an Cafés und Restaurants aller Arten.

Für Kulturinteressierte sind das Vendsyssel Kunstmuseum und das Historische Museum einen Besuch wert, und die Hjørring Revue im interessanten Gebäude des Vendsyssel Theaters spielt jeden Sommer vor vollen Häusern.

Das Vendsyssel Theater produziert während der gesamten Theatersaison Vorstellungen, und der Verein Hjørring Theater bietet eine große Auswahl an Tourneevorstellungen.

Die Touristensaison in Hjørring kulminiert jedes Jahr in der letzten Juliwoche, wenn das internationale Jugendfußballturnier Dana

Cup die Stadt mit bis zu 30.000 Gästen füllt. Der Dana Cup ist Dänemarks größte wiederkehrende Sportveranstaltung und hat im Laufe der Jahre Teams aus mehr als 100 Nationen weltweit angezogen.

Die Gemeinde Hjørring bietet eine Reihe von Wegen für Wanderer, Radfahrer und Mountainbiker an.

Wenn Sie lieber Golf spielen möchten, bietet die Umgebung Golfplätze in Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken und Vennebjerg.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 73

En unik og mangfoldig natur

74 Hjørring Kommunes byprofil 2023

En unik og mangfoldig natur Formet af istidens gletsjere, med Skagerrak som en dominerende nabo, underlagt det skiftende og til tider barske vejr, byder Danmarks nordvestlige hjørne på en unik og mangfoldig natur.

Naturkommunen Hjørring Kommune er især præget af den vilde kyst, de kystnære og næringsfattige naturtyper, det varierede bakkelandskab samt de to store å-systemer Liver Å og Uggerby Å.

Samspillet mellem havet, vinden, sandet og de store ådale har skabt en række naturtyper og naturområder, der er unikke for Hjørring Kommune. Disse naturtyper og naturområder er levested for et meget rigt og ofte særegent plante- og insektliv. Det gælder f.eks. orkideer, som her opnår en særlig stor mangfoldighed, samt nogle arter af sommerfugle, der kun lever hér og få andre steder i Danmark.

Den nordøstlige del af kommunen er en del af Skagen Odde dannelsen, hvor de gamle strandvolde og laguner har udviklet sig til heder og moser med et helt specielt dyre- og planteliv.

Et stærkt indtryk af Hjørring-egnens karakter kan man få fra områdets bakketoppe, for eksempel Tornby Bjerg eller Hellehøj ved Asdal. Fra toppene knap 100 meter over havet får man i klart vejr et indtryk af landskabets oprindelige karakter og mange hundrede års menneskelig påvirkning frem mod det nuværende kulturlandskab.

Fra bakketoppene ses mod nord og nordvest Skagerrak og de vidtstrakte klitplantager, og som fikspunkter i horisonten tegner sig Hjørrings bys silhuet, Børglum Kloster, Rubjerg Knude samt Hirtshals Fyr.

Hirtshals har siden 2016 været hjemsted for Naturmødet, der samler omkring 30.000 del-

tagere. Naturmødet er en begivenhed med national bevågenhed, der har som ambition at få naturen på dagsordenen igennem nye former for dialog, samtale og oplevelser.

Naturmødet er en platform, hvor ministre, folketingspolitikere, lokalpolitikere, foreninger, organisationer, fagfolk og ganske almindelige borgere samles for at komme i dialog om naturen i Danmark.

At Naturmødet finder sted i Hjørring Kommune, er i enhver forstand naturligt. Omkring 13 pct. af Hjørring Kommunes areal er beskyttet natur. Hjørring er således den kommune i Danmark, der har flest naturarealer beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.

Der er over 12.000 beskyttede arealer i kommunen fordelt på eng, hede, mose, overdrev og søer. De fleste ligger langs kysten, i ådalene eller i moseområderne mod nordøst.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 75
76 Hjørring Kommunes byprofil 2023

I Hjørring Kommune er der desuden udpeget otte Natura 2000-områder efter EU’s habitatdirektiv. De rummer natur, der er værdifuld på europæisk niveau. Områderne har som formål at styrke den biologiske mangfoldighed og stoppe tilbagegangen for naturtyper og arter i de udpegede områder.

To af områderne er placeret i havet ud for Lønstrup og Hirtshals – nemlig Lønstrup Rødgrund og Knudegrund.

De seks landplacerede områder er:

• Uggerby Klitplantage/Uggerby Å’s udløb

• Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å

• Rubjerg Knude/Lønstrup Klint

Tolne Bakker

• Tislum Møllebæk

• Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose

Hovedsagelig tilknyttet de naturbeskyttede arealer og Natura 2000-område er der registreret omkring 3.000 arter i Hjørring Kommune. Flere er sjældne eller truede –således er 5 pct. af de registrerede arter omfattet af særlig beskyttelse i forhold til den danske rødliste for truede arter, hvilket betyder, at kommunen er særligt forpligtet til at beskytte dem.

Kysten, klitterne og de bagvedliggende kystområder er den mest uforstyrrede og upåvirkede natur i Hjørring Kommune.

Kommunen har 63 km meget varieret kyst, hvor kun en kort strækning omkring Lønstrup by har hård kystbeskyttelse i form af bølgebrydere. Den øvrige kyststrækning får lov til at udfolde sig mere eller mindre frit.

Det betyder, at strand, klitter og klinter formes af havet og vinden. Det fremgår tydeligst ved Lønstrup Klint mellem Rubjerg Knude og Lønstrup, hvor havet hvert år eroderer omkring 1-2 meter af klinten.

Oven på Lønstrup Klint er der ved Rubjerg Knude et tykt lag flyvesand, der hvert år af vinden flyttes over 10 meter ind i landet, hvor det dækker landskabet og skaber en ny dynamik.

Den halve verden blev i 2019 vidne til et spektakulært vidnesbyrd om sammenstødet mellem natur og kultur. Det skete i form af flytningen af Rubjerg Knude Fyr, der

i kraft af den stadige erosion af Lønstrup Klint nærmede sig fare for nedstyrtning i havet.

Takket være lokal ildhu og kreativ tankegang lykkedes det at flytte det 23 meter høje fyrtårn i hel og oprejst tilstand 70 meter ind på klinten, hvor det – indtil videre i det mindste – er i sikkerhed for havet.

Lønstrup Klint er i øvrigt et af de vigtigste områder i Danmark for forståelsen af den proces, hvorved isen under sidste istid gennem sin fremrykning pressede jordlag op i skiver og på den måde dannede bakker foran isranden.

Ved den nærliggende Kærsgård Strand ligger Vandplasken mellem klitterne og den gamle kystskrænt. Vandplasken er et af de fineste rigkær i Danmark. Området er levested for omkring 300 arter af planter. Blandt andet de sjældne arter Mygblomst, Pukkellæbe og Liden Padderok.

Klitområdet mellem Tornby og Hirtshals er levested for flere arter af sommerfugle, der kun lever hér eller få andre steder i Danmark. Det gælder f.eks. Sortbrun Blåfugl og Gråbåndet Bredpande.

I området omkring Skallerup og Nørlev har sandflugten skabt et unikt område med indlandsklitter. Klitterne er domineret af Havtorn og Hvidtjørn, men der findes også store bestande af den smukke blomst Nikkende Kobjælde, hvor Danmark har en stor del af verdensbestanden. De mange tornebuske er levesteder for fugle som Rødrygget Tornskade, Tornirisk og Tornsanger.

Hjørring Kommune understøtter bevarelsen af den lokale natur med en aktiv naturpolitik. Den finder sit mest tydelige udtryk i projektet ”Naturkommunen blomstrer vildt”, der har til formål at få personer, virksomheder og institutioner til at bevare eller gerne øge antallet af arealer, der er levesteder for de insekter, der er truet i den danske natur.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 77

Unique and diverse nature

Unique and diverse nature

Shaped by the glaciers during the ice age, with the Skagerak as its domineering neighbour, subject to shifting and sometimes harsh weather conditions, Denmark’s north-western corner has a unique and diverse nature.

The nature in the municipality of Hjørring is especially characterized by its rugged coast, the nutrient-poor soils close to the sea, the varied hilly landscape and two large river systems, the rivers Liver Å and Uggerby Å.

The interaction of sea, wind, sand and large river valleys has created a number of natural habitats and areas that are unique for the municipality of Hjørring. The areas are habitats for an extremely rich and often singular variation of flora and insects, e.g. orchids,

which grow here in a great variety, as well as some species of butterflies of which many only live here or in few other places in Denmark.

The north-eastern part of the municipality developed as a part of the headland Skagen Odde, where old beach ridges and lagoons developed and turned into heath and marshland with a very special fauna and flora.

From the hill tops, for instance Tornby Bjerg and Hellehøj near Asdal, you will get a strong impression of the character of the Hjørring region. From the hill tops almost 100 metres above sea level, you get an impression, in clear weather, of the original character of the landscape and hundreds of years of human influence on the present cultural landscape.

From the hilltops, the Skagerak is seen to the north and north-west as well as the vast dune plantations – and a fixpoint at the horizon is the silhouette of the town of Hjørring, the Børglum Abbey, and the lighthouses at Råbjerg Knude and Hirtshals.

Since 2016, Hirtshals has been the venue for the The People’s Festival of Nature, which gathers about 30,000 participants. The People’s Festival of Nature is an event of national awareness; the ambition is to put nature on the agenda through new forms of dialogues, talks and experiences.

The People’s Festival of Nature is a platform where ministers, national and regional politicians, associations, organisations, professionals and ordinary citizens meet to talk about Danish nature.

78 Hjørring Kommunes byprofil 2023

The fact that The People’s Festival of Nature is held in the municipality of Hjørring is very much a natural decision. About 13% of the municipality of Hjørring consists of protected areas. This makes Hjørring the municipality in Denmark with most natural area protected by the Nature Conservation Act.

There are more than 12,000 protected areas in the municipality, among them heath and moors, pastures and lakes. Most are located along the coast, in river valleys or the marshland to the north-east.

In addition to this, eight Natura 2000 areas have been singled out according to EU’s Habitats Directive. They are natural areas that are valuable on a European level. The purpose of these areas is to strengthen the biological diversity and stop the decline in natural species.

Two of the areas are located at sea off the coast of Lønstrup and Hirtshals: Lønstrup Rødgrund and Knudegrund.

The following six areas are land-based:

• The dune plantation Uggerby Klitplantage / The mouth of the river Uggerby Å

Kærsgård Beach, the marshland Vandplasken and the river Liver Å

• The dune areas Rubjerg Knude / Lønstrup Klint

• The hills Tolne Bakker

• The brook Tislum Møllebæk

• Jerup heath, Råbjerg and Tolshave marshlands

About 3,000 species in Hjørring municipality are found in protected natural areas and Natura 2000 areas. Several of these species are rare or endangered species – thus, % of the registered species are subject to special protection and compiled in the Danish Red List of endangered species. Thus, the municipality holds a special responsibility for their protection.

The coastlines, the dunes and coastal areas behind them are the most undisturbed and unaffected natural landscapes in the municipality of Hjørring.

The municipality has 63 km of very versatile coastline. Only a short part at Lønstrup is protected by solid coastal protection in the form of breakwaters. All other coastlines are allowed to develop more or less freely.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 79

Consequently, beaches, dunes and cliffs are shaped by the sea and the wind. This is seen most clearly at the Lønstrup Cliff between Rubjerg Knude and Lønstrup, where the sea washes away 1 to 2 metres of the cliff every year.

On top of The Lønstrup Cliff, a thick layer of shifting sand covers Rubjerg Knude and is each year taken more than 10 metres into the land, covering it and creating new dynamics.

In 2019, half the world witnessed the spectacular collision between nature and culture, when the Rubjerg Knude lighthouse was moved further into the land, because the lighthouse was in danger of plunging into the sea as a consequence of the constant erosion of Lønstrup Cliff.

Thanks to local zeal and creative ideas, they managed to move the 23 metres high lighthouse, complete and upright, 70 metres further into the dune, where it will be safe from the sea – at least for a while.

By the way, Lønstrup Cliff is one of the most important areas in Denmark for understanding the process when, during the last ice age, the ice advanced and pressed soil layers into slices, thereby forming hills in front of the ice.

At the nearby Kærsgård Beach lies the marshland Vandplasken between cliffs and old coast slopes. Vandplasken is one of the finest marshes in Denmark. The area is the habitat of about 300 plant species, among them are rare species like the yellow widelip orchid, the musk orchid and the variegated horsetail.

The dune area between Tornby and Hirtshals is the habitat of several species of butterflies which only live here or in few other places in Denmark. Among them are the northern brown argus and the dingy skipper.

In the area around Skallerup and Nørlev, the sand drift has created a unique area with inland dunes. The flora on the dunes

is dominated by sea buckthorn and hawthorn. In addition, there are large areas covered by beautiful small pasque flowers, the largest population of which globally is found in Denmark. The large number of thorn bushes are habitats for birds like the red-backed shrike, the common linnet and the common whitethroat.

The municipality of Hjørring supports the protection of local nature through an active policy on nature. Most clearly expressed by the project “Nature municipality blooms wildly”. Its purpose is to make persons, companies and institutions protect – or even better – increase the number of areas that are habitats of insects which are endangered in the Danish nature.

80 Hjørring Kommunes byprofil 2023
Hjørring Kommunes byprofil 2023 81

Einzigartige und mannigfaltige Natur

82 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Einzigartige und mannigfaltige Natur Geformt von den Gletschern der Eiszeit, mit dem Skagerrak als dominierendem Nachbarn sowie wechselhaftem und zeitweise rauem Wetter bietet Dänemarks nordwestliche Region eine einzigartige und mannigfaltige Natur.

Die Naturgemeinde Hjørring ist besonders von der wilden Küste, den küstennahen und nährstoffarmen Landschaften und abwechslungsreichen Hügellandschaften und den beiden Wasserläufen Liver Å und Uggerby Å gekennzeichnet.

Die Wechselwirkung zwischen Meer, Wind, Sand und großen Flusstälern hat eine Reihe von Naturformen und Naturbereichen geschaffen, die einzigartig sind für die Gemeinde Hjørring. Diese Naturformen und Naturbereiche haben Lebensraum geschaffen für eine reichhaltige und oftmals einzigartige Flora sowie eine Vielfalt von Insekten, u. a. Schmetterlingsarten, die nur hier leben und nirgendwo sonst in Dänemark.

Der nordöstliche Teil der Gemeinde ist mit der Landzunge Skagen Odde entstanden, wo die alten Strandwälle und Lagunen sich weiterentwickelt haben zu Heide- und Moorlandschaften mit einer ganz besonderen Flora und Fauna.

Einen starken Eindruck der HjørringUmgebung bekommen Sie von den Hügeln in der Gegend, beispielsweise Tornby Bjerg oder Hellehøj bei Asdal. Von den Gipfeln knappe 100 Meter über der Meeresoberfläche bekommt man bei klarem Wetter einen Eindruck des ursprünglichen Charakters der Landschaft und von Hunderten von Jahren menschlicher Einwirkung bis hin zu der heutigen Kulturlandschaft.

Von den Hügeln schauen Sie nach Norden und Nordwesten in Richtung Skagerrak und zu den ausgedehnten Dünenplantagen; als Fixpunkt am Horizont erscheint die Silhouette der Stadt Hjørring, das Kloster Børglum, die Wanderdüne Rubjerg Knude und der Leuchtturm von Hirtshals.

Hirtshals ist seit 2016 der Standort für das Natur-Meeting, dem an die 30.000 Teilnehmer beiwohnen. Das Natur-Meeting ist ein Event, das sich nationalem Interesse erfreut. Die Ambition ist es, die Natur durch Dialog, Gespräche und Erlebnisse auf die Tagesordnung zu bringen.

Das Natur-Meeting ist eine Plattform, auf der sich Minister, Folketings-Politiker, Lokalpolitiker, Vereine, Organisationen, Fachleute und ganz normale Bürger versammeln, um Gespräche über die dänische Natur zu führen.

Dass das Natur-Meeting in der Gemeinde Hjørring stattfindet, ist ganz natürlich. Etwa 13 % der Fläche der Gemeine sind Naturschutzzonen. Hjørring ist somit die dänische Gemeinde, die über die größte vom Gesetz über Naturschutz geschützte Naturschutzfläche verfügt.

In der Gemeinde befinden sich mehr als 12.000 geschützte Bereiche: Wiesen, Heide, Moore, Weiden und Seen. Die meisten liegen in Küstennähe, in Flusstälern oder in den Moorgebieten im Nordosten.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 83

In der Gemeinde Hjørring sind außerdem acht Natura-2000-Bereiche gemäß der EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie benannt worden. Sie umfassen Naturflächen, die auf europäischer Ebene wertvoll sind. Der Zweck dieser Gebiete ist die Stärkung der biologischen Vielfalt und den Rückgang von bestimmten Naturformen und Arten in den benannten Gebieten zu bremsen.

Zwei der Gebiete liegen im Meer bei Lønstrup und Hirtshals: Lønstrup Rødgrund und Knudegrund.

Die sechs an Land gelegenen Gebiete sind:

• Die Dünenplantage bei Uggerby/an der Mündung der Uggerby Å

• Kærsgård Strand, die Moorlandschaft Vandplasken und Liver Å

• Rubjerg Knude/Steilküste Lønstrup Klint

• Die Hügellandschaft Tolne Bakker

• Der Bach Tislum Møllebæk

• Jerup Heide, Råbjerg und Tolshave Moor

An die 3.000 Arten, die mit den Naturschutzgebieten und den Natura-2000-Gebieten verknüpft sind, wurden in der Gemeinde Hjørring registriert. Viele davon sind seltene oder bedrohte Arten – somit sind 5 % der registrierten Arten in Relation zur dänischen Roten Liste für bedrohte Arten von einer besonderen Schutzordnung umfasst. Das verpflichtet die Gemeinde, diesen Gebieten besonderen Schutz zu gewähren.

Die Küsten, die Dünen und die dahinter liegenden Küstengebiete gehören zu den

ungestörtesten und unberührtesten Naturgebieten der Gemeinde Hjørring.

Die Gemeinde hat 63 km sehr abwechslungsreiche Küste, und nur über eine kurze Strecke bei der Stadt Lønstrup wurden Wellenbrecher als Küstenschutz verlegt. Die übrigen Küsten können sich im Großen und Ganzen frei entfalten.

Das bedeutet, dass Strände, Dünen und Steilufer von Meer und Wind geformt werden. Am deutlichsten kommt das an der Steilküste Lønstrup Klint zwischen Rubjerg Knude und Lønstrup zum Ausdruck, wo das Meer jährlich 1-2 Meter der Küste auswäscht.

Bei Rubjerg Knude ist die Lønstrup Klint von einer dicken Schicht Flugsand bedeckt, den der Wind jährlich mehr als 10 Meter in das Landesinnere befördert, wo er wie -

84 Hjørring Kommunes byprofil 2023

derum die Landschaft zudeckt und neue Dynamik schafft.

Die halbe Welt wurde 2019 Zeuge eines spektakulären Ereignisses über das Aufeinandertreffen von Natur und Kultur. Es drehte sich hierbei um den Leuchtturm Rubjerg Knude, der als Folge der ständigen Erosion der Steilküste Lønstrup Klint in Gefahr war, ins Meer abzustürzen.

Dank vor Ort ausgewiesenem Feuereifer und Kreativität schaffte man es, den 23 Meter hohen Leuchtturm intakt und in aufrechtstehendem Zustand 70 Meter ins Innere der Dünenlandschaft zu verschieben, wo er – bis auf Weiteres – vor dem Meer in Sicherheit ist.

Lønstrup Klint ist im Übrigen eines der wichtigsten Gebiete in Dänemark, um den Prozess

zu verstehen, in dem das Eis während der letzten Eiszeit bei seinem Vormarsch die Erdschichten in Scheiben zusammengepresst hat und auf diese Weise Hügel vor dem Eisrand bildete.

Am nahegelegenen Kærsgård Strand liegt das Gebiet „Vandplasken“ zwischen den Dünen und der alten Küstenböschung. Vandplasken ist eines der schönsten Moorgebiete in Dänemark und ein Habitat für ungefähr 300 Pflanzenarten, u. a. seltene Arten wie das Sumpf-Glanzkraut, die Einknollige Honigorchis und den Bunten Schachtelhalm.

Die Dünenlandschaft zwischen Tornby und Hirtshals ist ein Habitat für mehrere Schmetterlingsarten, die nur hier oder an ganz wenigen anderen Orten in Dänemark leben, beispielsweise der Große SonnenröschenBläuling und der Kronwicken-Dickkopffalter.

Im Gebiet bei Skallerup und Nørlev hat die Sandflucht zur Entstehung einer einzigartigen Dünenlandschaft beigetragen. In den Dünen wachsen Sanddorn und Weißdorn sowie ein reichhaltiges Vorkommen der schönen Anemone Pratensis – Dänemark beheimatet einen Großteil der Weltbestände dieser Art. Die zahlreichen Dornenbüsche bilden ein Habitat für Vögel wie beispielsweise den Neuntöter, den Bluthänfling und die Dorngrasmücke.

Die Gemeinde Hjørring unterstützt die Bewahrung der örtlichen Natur durch eine aktive Naturpolitik. Am besten kommt das zum Ausdruck durch das Projekt „wild blühende Gemeinde“, das Personen, Unternehmen und Institutionen anregen soll die Anzahl der Landschaften, die Lebensräume von in der dänischen Natur bedrohten Insekten sind, zu bewahren und gerne zu vergrößern.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 85

Oplevelser for enhver smag

Oplevelser for enhver smag

Der er oplevelser for enhver smag i og omkring Hjørring. Om du er til musik eller marked, til show eller shopping, til debat eller dyrskue, så har Hjørring Kommune et væld af events at byde på.

Især i sommertiden er der et bredt spektrum af musikalske tilbud.

Løkken Koncert i starten af juli er en af de kendteste og mest besøgte. Koncerten samler traditionelt 6000 – 7000 gæster på stadion i feriebyen. Programmet har år efter år omfattet nogle af de største navne på den danske musikscene.

I Hirtshals er den musikalske hovedbegivenhed Musik under Trappen i slutningen af juli. Det er en ugelang stribe koncerter på sydvestkajen. Både nye og kendte bands medvirker, deriblandt mange lokale.

Bindslev Ny Musikfestival er en nyskabelse, der afløser det traditionelle harmonikatræf i Bindslev. Den nye festival holdes i juli.

For elskere af klassisk musik byder Vendsyssel Festival på et overflødighedshorn af oplevelser. Festivalen er Skandinaviens største af sin art og byder sommeren igennem på mere end et halvt hundrede koncerter i hele Vendsyssel.

For jazzfans er Tversted i efterårsferien, uge 42, det helt rigtige sted at tage hen. Her afvikles Jazzy Days, der i mere end 20 år har budt på koncerter i international klasse.

En anden form for musikalsk oplevelse er Hjørring Sommerspil, der hvert år i juli byder på musical med entusiastiske amatører. Der spilles i det stemningsfulde friluftsteater i Sct. Knuds Kilde i Hjørring.

Og så er der Hjørring Revyen, der i årtier har brandet Hjørring som ingen anden event. Revyen spilles på det nye Vendsyssel Teater, som er en spændende ramme om en revy,

86 Hjørring Kommunes byprofil 2023

der hvert år berømmes for ikke mindst sine musikalske kvaliteter.

En række af byerne i kommunen byder på amatør-revyer, hvor lokale personer og fænomener får humoristisk behandling, for eksempel i Vrå, Hirtshals og Lundergård (Hjørring).

Er du mere til marked end til musik, så holdes Sindal Marked hvert forår med kræmmerboder og gøgl.

Der er også masser af underholdning på Hjørring Dyrskue, der holdes først på som-

meren. Skuet er dog først og fremmest helliget sit oprindelige formål, en udstilling og bedømmelse af husdyr samt et stort opbud af landbrugets imponerende maskiner.

Et andet vigtigt basiserhverv i Hjørring Kommune kan man se mere til, når Hirtshals Fiskefestival sættes i søen i juli. Her er mulighed for at selv at købe friske fisk på Hirtshals Fiskeauktion, og en stor del af midtbyen i Hirtshals er spækket med boder, der præsenterer fiskeprodukter.

Hirtshals er også centrum for Naturmødet i maj. Det er naturens folkemøde, hvor natur-

elskere, fagfolk og politikere samles for at diskutere naturens tilstand i Danmark. Naturmødet samler op mod 30.000 mennesker.

Det samme gør Dana Cup, der holdes hvert år i den sidste uge af juli i Hjørring. Dana Cup er Danmarks største idrætsbegivenhed med omkring 1000 ungdomsfodboldhold fra alverdens nationer. De unge fodboldspillere og trænere samt medrejsende familier sætter et muntert og farverigt præg på Hjørring.

© Maria Bjørn/Billede lånt af Musik under trappen
Hjørring Kommunes byprofil 2023 87
© Maria Bjørn/Billede lånt af Musik under trappen © Maria Bjørn/Billede lånt af Musik under trappen

Experiences to everybody’s taste

Experiences to everybody’s taste

In and around Hjørring there is something to explore for everybody. Whether you prefer music or marketplaces, shows or shopping, discussions or agricultural shows, the municipality of Hjørring offers a variety of events.

Especially during the summer, there is a wide range of musical events.

The Løkken Concert is in the beginning of July and is one of the best known and most visited. The concert typically gathers 6,000 to 7,000 visitors at the stadium of the holiday village. Year after year, the programme includes some of the biggest names from the Danish music scene.

The biggest musical event in Hirtshals is Musik under Trappen (Music under the Stairs) at the end of July. It offers a whole week of concerts at the south-western jetty. New as well as wellknown bands, including many locals, contribute.

The Bindslev New Music Festival is an event that started recently and replaces the traditional accordion event in Bindslev. The new festival is held in July.

For those who love classical music, the Vendsyssel Festival is a cornucopia of experiences. The festival is the biggest of its kind in Scandinavia, and all through the summer, it offers more than fifty concerts all over Vendsyssel.

For jazz fans, Tversted is the perfect place to go during the autumn holiday in week 42. Here, Jazzy Days have been arranged for more than 20 years, offering concerts of international quality.

Another kind of musical experience is the Hjørring Summer Theatre, which offers musicals every year in July, performed by enthusiastic amateurs. The event takes place in the evocative open air theatre in Sct. Knuds Kilde in Hjørring.

Furthermore, the Hjørring Revue has branded Hjørring like no other event for decades. The revue is set up at the new Vendsyssel Theatre, which is an exciting setting for a

88 Hjørring Kommunes byprofil 2023

revue that is praised every year for, not least, its musical qualities.

A number of towns in the municipality arrange amateur revues, where local persons and phenomena are handled in a humorous manner, for instance in Vrå, Hirtshals and Lundergård (Hjørring).

Do you prefer markets to music? Then you should visit the Sindal Market, which is arranged every spring and includes hawkers’ stands, flea market and lots of other fun stuff and entertainment.

The Hjørring agricultural show early in the summer is another event with lots of enter-

tainment. However, the original and main purpose of the event was the exhibition and evaluation of livestock and a large range of impressive agricultural machines.

Another important basic trade in the municipality of Hjørring is seen when Hirtshals fish festival is launched in July. Here, you can buy fresh fish at Hirtshals fish auction, and a major part of downtown Hirtshals is crammed with stands selling fish products.

Hirtshals is also the centre of The People’s Festival of Nature in May. It is a public debate event for nature lovers, professionals and politicians who gather and discuss the state

of Danish nature. The People’s Festival of Nature gathers about 30,000 people.

This also applies to the Dana Cup, which is arranged annually during the last week of July. Dana Cup is Denmark’s largest sports event with about 1,000 young football teams from countries all over the world. The young football players and their accompanying families make Hjørring a cheerful and colourful place.

© Billede lånt af Hjørring Sommerspil
Hjørring Kommunes byprofil 2023 89
© Billede lånt af Hjørring Sommerspil

Erlebnisse für jeden Geschmack

Erlebnisse für jeden Geschmack

In und um Hjørring gibt es Erlebnisse für jeden Geschmack. Ob Musik oder Markt, Show oder Shopping, Debatte oder Tierschau, hat die Gemeinde Hjørring eine Vielzahl von Veranstaltungen zu bieten.

Besonders in der Sommerzeit gibt es ein breites Spektrum an musikalischen Angeboten.

Das Løkken-Konzert Anfang Juli ist eines der bekanntesten und meistbesuchten. Das Konzert versammelt traditionell 6000 – 7000 Gäste im Stadion des Urlaubsorts. Jahr für Jahr umfasst das Programm einige der größten Namen der dänischen Musikszene.

Das wichtigste Musikereignis in Hirtshals ist „Musik under Trappen“ Ende Juli. Es handelt sich dabei um eine einwöchige Reihe von Konzerten am Südwestkai. Es nehmen sowohl neue als auch bekannte Bands teil, darunter viele lokale Gruppen.

Das „Bindslev Ny Musikfestival“ ist eine Innovation, die das traditionelle Akkordeontreffen in Bindslev ablöst. Das neue Festival findet im Juli statt.

Für Liebhaber klassischer Musik bietet das Vendsyssel Festival ein Füllhorn an Erlebnissen. Das Festival ist Skandinaviens größtes seiner Art und bietet den ganzen Sommer über mehr als ein halbes Hundert Konzerte in Vendsyssel.

Für Jazzfans ist Tversted in den Herbstferien in KW 42 der perfekte Ort. Hier finden die Jazzy Days statt, die seit mehr als 20 Jahren Konzerte von internationaler Klasse bieten.

Eine andere Form des Musikerlebnisses ist das „Hjørring Sommerspil“, das jedes Jahr im Juli ein Musical mit begeisterten Amateuren bietet. Gespielt wird im stimmungsvollen Freilichttheater in St. Knuds Kilde in Hjørring.

Und dann ist da noch die Hjørring Revue, die Hjørring seit Jahrzehnten wie kein anderes Event geprägt hat. Die Revue wird im neuen Vendsyssel-Theater aufgeführt, das ein toller Rahmen für eine Revue ist, die nicht

90 Hjørring Kommunes byprofil 2023

zuletzt wegen ihrer musikalischen Qualitäten jedes Jahr gerühmt wird.

Einige Orte in der Gemeinde bieten Laienrevuen an, in denen lokale Personen und Phänomene humorvoll behandelt werden, zum Beispiel in Vrå, Hirtshals und Lundergård (Hjørring).

Wenn Sie sich mehr für Märkte als für Musik interessieren, findet jedes Frühjahr der SindalMarkt mit Ständen und Schaustellern statt.

Jede Menge Unterhaltung bietet auch die Tierschau in Hjørring, die am Anfang des Sommers stattfindet. Die Schau widmet sich jedoch in erster Linie ihrem ursprünglichen

Zweck, einer Ausstellung und Bewertung von Nutztieren sowie einer großen Ausstellung beeindruckender Landmaschinen.

Wenn im Juli das Hirtshals Fischereifestival vom Stapel läuft, kann man mehr über dieses wichtige Gewerbe in der Gemeinde Hjørring erfahren. Hier ist es möglich, bei der Fischauktion von Hirtshals selbst frischen Fisch zu kaufen, und ein großer Teil des Stadtzentrums von Hirtshals ist voller Stände mit Fischprodukten.

Hirtshals ist auch das Zentrum des „Naturmødet“ im Mai. Dabei treffen sich Naturliebhaber, Fachleute und Politiker, um über den Zustand der Natur in Dänemark zu

diskutieren. Zum „Naturmødet“ kommen bis zu 30.000 Menschen.

Gleiches gilt für den Dana Cup, der jedes Jahr in der letzten Juliwoche in Hjørring stattfindet. Der Dana Cup ist Dänemarks größte Sportveranstaltung mit rund 1000 Jugendfußballmannschaften aus der ganzen Welt. Die jungen Fußballspieler und Trainer sowie die mitreisenden Familien verleihen Hjørring ein fröhliches und farbenfrohes Bild.

©
©
©
Hjørring Kommunes byprofil 2023 91
© Billeder lånt af Hjørring Revyen
Billeder lånt af Hjørring Revyen
Billeder lånt af Hjørring Revyen
Billeder lånt af Hjørring Revyen

Farver og former

92 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Farver og former Kunst er en integreret del af bybilledet i Hjørring. Siden 1970 har kommunens kunstudvalg indkøbt og opstillet i snesevis af kunstværker på gader og stræder i Hjørring samt i en række af omegnsbyerne.

Et udgangspunkt for den kunstinteresserede kan være P. Nørkjærs Plads i det centrale Hjørring. Det er et helt unikt anlæg med vandkunst og skulpturer. Det hele er udført af billedhuggeren Bjørn Nørgaard. Det er et megakunstværk i en omfattende iscenesættelse med en sand overflod af mytologiske referencer, alt sammen struktureret ved hjælp af historiske og geometriske grundformer.

Selve vandkunsten består af et hovedbassin og et 33 meter langt vandløb afsluttet med en næsten 5 meter høj obelisk ved siden af en 1 meter høj runesten. I det store hovedbassin bruser vandet fra seks forvredne bronzefigurer, som bærer en skinnende grøn Midgårdsorm. Bag hovedbassinet står der i en rundbue tretten stiliserede kvinde- og mandsskikkelser, hvoraf den ene står forgyldt og lysende i midten – Jesus og de tolv apostle står bag det hele.

Pladsen leder op til Vendsyssel Kunstmuseum, som er et statsanerkendt kunstmuseum. Museet har siden 2003 haft til huse i den tidligere Bechs Klædefabrik.

Museets permanente samling har hovedvægt på malerne Svend Engelund (1908-2007) og Johannes Hofmeister (1914-90), som er påvirket af de vendsysselske landskaber og Vesterhavet i deres malerier.

Også yngre kunstnere som f.eks. Poul Winther (1939-2018) og Poul Anker Bech (1942-2009) er stærkt knyttet til landskabet, men udtrykker det vidt forskelligt i deres malerier.

Foruden hovedværker af de nævnte kunstnere vil man i museets samlinger kunne se værker af Agnete Bjerre (1924-2020), Anna Maria Lütken (1916-2001), Poul Ekelund (1921-76), Arne L. Hansen (1921-2009), Søren Elgaard (f.1951), Emil Gregersen (1921-93), Frede Christoffersen (1919-87). Alle med et tilhørsforhold til Nordjylland således som det foreskrives i museets vedtægter: at koncentrere sig om moderne dansk kunst med tilknytning til Nordjylland.

Foruden malerier omfatter museets samlinger skulptur, grafik og kunsthåndværk. Erland Knudssøn Madsen (f.1942) og Kurt Tegtmeier (f.1950) tegner sig stærkt blandt de billedhuggere, Vendsyssel Kunstmuseum samler på.

Museet har en fornem samling af kunsthåndværk. Der er værker af tekstilkunstnerne Berit Hjelholt (1920-2016) og Jenny Hansen (f.1951), sølv- og guldsmedene Bent Exner (1932-2006), Hanne Behrens (f.1950) og Henrik Bløndal Bengtsson (f.1960) samt keramikeren Tove Anderberg (f.1942-2021).

Museets grafiske samling stammer fra I. Chr. Sørensens litografiske Værksted, siden 1983 Det Grafiske Værksted i Hjørring. Værkstedet blev grundlagt i 1970, da det internationalt kendte I. Chr. Sørensens litografiske værksted flyttede fra København til Nørregade i Hjørring. Værkstedet har siden 1985 fungeret som en kunstnerdrevet forening, som har givet kunstnere mulighed for at eksperimentere med det grafiske håndværk og udtryk.

Udenfor Hjørring er Kunstbygningen i Vrå det betydeligste kunstneriske kraftcenter i Hjørring Kommune.

Her kan man opleve en stor samling af maleren Svend Engelunds kunst. Svend Engelund (1908-2007) hører blandt de betydeligste kunstnere, som malede landskaber i det 20. århundredes danske kunst, men i

Engelundsamlingen kan man også møde de andre motiver, som betød meget for ham: figurbilleder, portrætter, opstillinger og religiøse motiver.

Kunstnersammenslutningen Vrå-udstillingen viser sin årlige udstilling i Kunstbygningen hvert år i august. Vrå-udstillingens historie går tilbage til 1942, hvor Svend Engelund af højskoleforstander Arne Brandt Pedersen blev opfordret til at vise sine malerier under højskolens efterårsmøde.

Allerede i 1943 kunne man tale om en tradition, og i de forløbne snart 79 år er Vrå-udstillingen vokset til i dag at være Danmarks næststørste kunstnersammenslutning. Medlemmerne repræsenterer alle billedkunstneriske udtryk, og en række af landets førende tegnestuer sikrer, at billedkunsten hvert år perspektiveres med aktuel arkitektur.

Der findes kunsthåndværkere på mange adresser spredt ud over Hjørring Kommune. Mest synligt i Lønstrup, hvor arbejdende værksteder og gallerier ligger side om side langs Strandvejen i den hyggelige by, der besøges at turister året rundt.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 93

Colours and shapes

Colours and shapes

Art is an incorporated part of Hjørring’s townscape. Since 1970, the municipality’s art committee has purchased art and installed scores of works of art in the streets of Hjørring and in a number of neighbouring towns.

A place for art lovers to start could be the square P. Nørkjærs Plads in downtown Hjørring. Here is a quite unique installation with water art and sculptures. Everything was designed and made by sculptor Bjørn Nørgaard. It is a giant piece of art and extensively orchestrated with an abundance of mythological references, all parts structured through historic and geometrical basic shapes.

The actual water art consists of a main basin and a 33 metres long watercourse, ending at an almost 5 metres tall obelisk next to a 1 metre tall runic stone. The water in the

main basin cascades from six twisted bronze statues carrying a shiny green Midgard Serpent. Behind the main basin, 13 stylised female and male statues stand in a round arch, one of them stands golden and shiny in the centre – depicting Jesus and his 12 apostles standing behind all the others.

The square takes you to the Vendsyssel Museum of Art, a state-subsidised art museum which has been located in the former textile factory Bechs Klædefabrik since 2003.

The museum’s main collection focuses on the painters Svend Engelund (1908-2007) and Johannes Hofmeister (1914-90), whose paintings are inspired by Vendsyssel landscapes and the North Sea.

Also younger artists, like for instance Poul Winther (1939-2018) and Poul Anker Bech

(1942-2009), felt strongly associated with the landscape, though they express it very differently in their paintings.

Apart from the main works of art by the above-mentioned artists, the museum’s collection also holds works by Agnete Bjerre (1924-2020), Anna Maria Lütken (1916-2001), Poul Ekelund (1921-76), Arne L. Hansen (1921-2009), Søren Elgaard (born 1951), Emil Gregersen (1921-93) and Frede Christoffersen (1919-87). All have a relation to North Jutland as is specified in the museum’s rules: to focus on modern Danish art with an attachment to Northern Jutland.

Apart from paintings, the museum’s collection also includes sculptures, graphics arts and handicraft. Erland Knudssøn Madsen (born 1942) and Kurt Tegtmeier (born 1950)

94 Hjørring Kommunes byprofil 2023

have a strong position among the sculptures that the Vendsyssel Museum of Art collects.

The museum has a fine collection of handicrafts. There are works made by the textile artists Berit Hjelholt (1920-2016) and Jenny Hansen (born 1951), silver- and goldsmiths Bent Exner (1932-2006), Hanne Behrens (born 1950) and Henrik Bløndal Bengtsson (born 1960) as well as the ceramic artist Tove Anderberg (1942-2021).

The museum’s collection of graphic arts comes from the lithographic workshop of I. Chr. Sørensen, since 1983 called Hjørring Grafisk Værksted (Hjørring Graphics Workshop). The graphics workshop in Hjørring was founded in 1970, when the internationally known I. Chr. Sørensen’s lithographic workshop moved from Copenhagen to Nørregade in Hjørring. In 1985, the workshop

was turned into an artist-owned association that gives artists an opportunity to experiment with graphic arts and expression.

Outside Hjørring, in the village of Vrå, lies the art building Kunstbygningen – the most important art centre in the municipality of Hjørring.

In this building you can see a large collection of the painter Svend Engelund’s work. Svend Engelund (1908-2007) is one of the most significant Danish landscape painters of the 20th century. However, the Engelund collection also presents other themes that meant a lot to him: figures, portraits, art arrangements and religious scenes.

The artists’ association Vrå-udstillingen opens the doors to its annual exhibition in the Kunstbygningen every year in August. The history of the Vrå-udstillingen dates back to

1942, when folk high school principal Arne Brandt Pedersen incited Svend Engelund to show his paintings at the autumn meeting at the school.

Already in 1943, it had become a tradition and over the last almost 79 years, the Vrå-udstillingen has grown into being now Denmark’s next largest artists’ association. The members represent all kinds of visual art expressions, and a number of Denmark’ drawing offices ensure that visual arts are put into a new perspective every year through current architecture.

There are artisans working at a great number of addresses all over the municipality of Hjørring. This is the most visible in Lønstrup, where workshops and galleries lie side by side along Strandvejen in the cosy town, which is visited by tourists all year round.

Hjørring
2023 95
Kommunes byprofil

Farben und Formen

Farben und Formen

Kunst ist ein integrierter Bestandteil des Stadtbilds von Hjørring. Seit 1970 hat der Kunstausschuss der Gemeinde Dutzende von Kunstwerken eingekauft und auf Straßen und in Gassen in Hjørring und einigen benachbarten Ortschaften aufgestellt.

Ausgangspunkt für Kunstinteressierte könnte der P. Nørkjærs Plads im Zentrum von Hjørring sein. Hier findet man eine ganz einzigartige Anlage mit Wasserkunst und Skulpturen, alles ausgeführt vom Bildhauer Bjørn Nørgaard. Es ist ein enormes Kunstwerk, umfassend inszeniert mit einer wahren Fülle von mythologischen Hinweisen, alles strukturiert anhand von geschichtlichen und geometrischen Grundformen.

Die eigentliche Wasserkunst besteht aus einem primären Wasserbecken und einem 33 Meter langen Wasserlauf und schließlich einem fast 5 Meter hohen Obelisk

neben einem 1 Meter hohen Runenstein. Im großen Becken rauscht das Wasser aus sechs verdrehten Bronzestatuen, die ein glänzendes grünes Seeungeheuer aus der nordischen Mythologie, den „Midgårdsorm“, tragen. Hinter den Hauptbecken sind 13 stilisierte Frauen- und Männerfiguren in einem Rundbogen aufgestellt, eine von ihnen steht vergoldet und glänzend in der Mitte – Jesus und die 12 Apostel stehen hinter dem Ganzen.

Der Platz führt zum Vendsyssel Kunstmuseum – ein staatlich anerkanntes Kunstmuseum, das seit 2003 in der ehemaligen Tuchfabrik Bechs Klædefabrik ansässig ist.

In der permanenten Kunstsammlung des Museums stehen Svend Engelund (19082007) und Johannes Hofmeister (1914-90) im Mittelpunkt, die beide von den Landschaften in Vendsyssel und an der Nordsee zu ihren Gemälden angeregt wurden.

Auch neuere Künstler wie beispielsweise Poul Winther (1939-2018) und Poul Anker Bech (1942-2009) sind enorm von der Landschaft inspiriert, aber drücken es in ihren Gemälden völlig unterschiedlich aus.

Außer den Hauptwerken der genannten Künstler enthalten die Sammlungen des Museums auch Werke von Agnete Bjerre (1924-2020), Anna Maria Lütken (19162001), Poul Ekelund (1921-76), Arne L. Hansen (1921-2009), Søren Elgaard (f.1951), Emil Gregersen (1921-93) und Frede Christoffersen (1919-87). Alle haben eine Zugehörigkeit zur Nordjütland, wie es auch die Satzung des Museums vorschreibt: Fokus auf moderne dänische Kunst mit Bindung an Nordjütland.

Die Sammlungen des Museum enthalten außer Gemälden Skulpturen, Grafik und Kunsthandwerk. Erland Knudssøn Madsen (geb.1942) und Kurt Tegtmeier (geb.1950)

96 Hjørring Kommunes byprofil 2023

gehören zu den Bildhauern, deren Werken sich das Vendsyssel Kunstmuseum ganz besonders widmet.

Das Museum verfügt über eine erstklassige Sammlung von Kunsthandwerk. Hier findet man Werke der Textilkünstlerinnen Berit Hjelholt (1920-2016) und Jenny Hansen (geb.1951) sowie von den Silber- und Goldschmieden Bent Exner (1932-2006), Hanne Behrens (geb.1950) und Henrik Bløndal Bengtsson (geb.1960) sowie der Keramikerin Tove Anderberg (1942-2021).

Die grafische Sammlung des Museums hat ihren Ursprung in I. Chr. Sørensens lithographischer Werkstatt, seit 1983 unter dem Namen Graphische Werkstatt Hjørring. Die Werkstatt wurde 1970 gegründet, als die international bekannte lithographische Werkstatt von I. Chr. Sørensen von Kopenhagen nach Hjørring zog. Die Werkstatt hat seit 1985 den Status eines von Künstlern

betriebenen Vereins, der den Künstler die Möglichkeit des Experimentierens mit dem graphischen Handwerk und Ausdruck bietet.

Außerhalb von Hjørring ist das Kunstgebäude in Vrå das bedeutendste Kraftzentrum in der Gemeinde Hjørring.

Hier kann man eine große Sammlung von Werken des Malers Svend Engelund erleben. Svend Engelund (1908-2007) gehört zu den bedeutendsten Künstlern, die in der dänischen Kunst des 20. Jahrhunderts Landschaften malten. Die Engelund-Sammlung enthält allerdings auch andere Motive, die ihm sehr am Herzen lagen: Figuren, Porträts, Aufstellungen und religiöse Motive.

Der Künstlerverein in Vrå öffnet alljährlich im August die Türen für die jährliche Kunstausstellung im Künstlergebäude. Die Geschichte der Vrå-Ausstellung begann im Jahr 1942, als Hochschuldirektor Arne Brandt Pedersen

Svend Engelund aufforderte, seine Gemälde während des Herbsttreffens in der Hochschule zu zeigen.

Bereits 1943 war von einer Tradition die Rede, und in den letzten 79 Jahren ist die Vrå-Ausstellung gewachsen und ist heute der zweitgrößte Künstlerverein in Dänemark. Die Mitglieder repräsentieren alle den Ausdruck der bildenden Kunst, und eine Reihe der führenden Architekturbüros des Landes stellen sicher, dass die bildende Kunst jedes Jahr durch aktuelle Architektur perspektivisch erweitert wird.

An vielen Adressen in der gesamten Gemeinde Hjørring findet man Kunsthandwerker. Am sichtbarsten ist dies in Lønstrup, wo aktive Werkstätten und Galerien am Strandvejen Tür an Tür liegen, in dieser gemütlichen Stadt, die ganzjährig von Touristen besucht wird.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 97

Kulturelle fyrtårne

Kulturelle fyrtårne

Vendsyssel Teater og Vendsyssel Kunstmuseum er områdets kulturelle fyrtårne. Begge er placeret i Hjørring by, og begge holder til i moderne og spektakulære rammer.

Hjørring Kommune har også rigtig mange andre kulturelle tilbud, og de er bestemt ikke koncentreret til hovedbyen, men ligger spredt ud over kommunen.

Teater og scenisk kunst i det hele taget fylder meget i Hjørring og mest synligt sker det på Vendsyssel Teater. Teaterbygningen blev indviet i 2017. Det er det første nyopførte

danske teater udenfor København i over 100 år. Bygningen er med sit cirkulære sceneog tilskuerrum inspireret af Shakespeares Globe Theater i London.

Teatret, der er præmieret af Statens Kunstfond for sin arkitektur, rummer ud over hovedscenen også en intimscene, black box, en musik- og mødesal samt en café og anvendes til en lang række kulturelle og kommercielle formål.

Men først og fremmest er Vendsyssel Teater hjemsted for teatervirksomheden. Den startede i 1984 som egnsteater i en

tidligere skole. Ikke mindst i perioden med Peter Schrøder som en inspirerende direktør voksede teatret ud af de beskedne rammer og holder nu til i et af Danmarks mest spændende teaterhuse.

Vendsyssel Teater sætter i hver sæson en række selvstændige produktioner op, men præsenterer desuden en række gæstespil i løbet af sæsonen.

Vendsyssel Teater er også ramme om Hjørring Revyen, der i årtier har været en landskendt institution, og som hver sommer begejstrer med morskab og musikalitet.

98 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Hjørring Teater er et andet lokalt kraftcenter for scenekunst. Teaterforeningen præsenterer i løbet af sæsonen omkring en snes gæstespil med turnerende forestillinger. Der spilles som hovedregel i den gamle og hyggelige teatersal på Vendelbohus.

Om sommeren byder Hjørring på udendørs forestillinger i friluftsteatret i Sct. Knuds Kilde. Det er Hjørring Sommerspil, hvis amatører hvert år spiller musical.

Ved siden af Vendsyssel Teater i Hjørrings centrum er Hjørring Kulturskole under opførelse i disse år. Det er et nyt kulturhus, der

skal afløse og udvide aktiviteterne fra den hidtidige Hjørring Musiske Skole. Musikundervisning er hovedaktiviteten, men den nye kulturskole skal også udvikle en række andre kulturelle aktiviteter med udgangspunkt i musikken.

På det musikalske område er Vendsyssel Festival en bærende aktivitet i området. Den omfatter hver sommer omkring 50 koncerter med klassisk musik spredt ud over kommunen og det øvrige Vendsyssel.

Ved siden af Vendsyssel Teater er Vendsyssel Kunstmuseum det mest spektakulære kul-

turelle fyrtårn i Hjørring. Museet har siden 2003 haft til huse i den ombyggede Bechs Klædefabrik ved den smukke P. Nørkjærs Plads, der er skabt af Bjørn Nørgaard.

I de smukke, lyse lokaler præsenteres varierende udstillere samt en permanent samling af betydelige vendsysselske kunstnere som Svend Engelund, Johannes Hofmeister, Poul Winther og – ikke mindst – Poul Anker Bech, hvis iøjnefaldende og underfundige malerier har skabt ham stor anerkendelse og popularitet på nationalt plan.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 99
100
2023
Hjørring Kommunes byprofil

Et helt nyt kulturelt samlingspunkt i Hjørring er ”Jernbanegade 12”. Rammerne er den tidligere Hjørring Arrest. Her er der plads til arrangementer af vidt forskellig karakter primært af eksperimenterende karakter med og for unge.

Kunstbygningen i Vrå er endnu et lokalt kraftcenter for billedkunst. Hvert år i august præsenterer kunstnersammenslutningen Vråudstillingen sin udstilling. Sammenslutningen er Danmarks næststørste kunstnergruppe. Den årlige udstilling omfatter en række genrer – maleri, skulptur, keramik, installationer og arkitektur.

Vrå er fødested for maleren Svend Engelund (1908 – 2007), der var en af sin tids betydeligste danske landskabsmalere. Kunstbygningen er ramme om en permanent samling af Svend Engelunds værker, der ud over landskaber blandt andet omfatter portrætter.

På herregården Odden ved Mygdal nord for Hjørring kan man se en samling af J. F. Willumsens skitser og forarbejder. Samlingen er skabt af afdøde Victor Petersen, der var en legende i dansk presse som redaktør og forhandler af grafisk maskineri.

På Børglum Kloster kan ses skiftende udstillinger. Klostret er i sig selv en attraktion. Det stammer fra begyndelsen af det 12. århundrede og fik sin nuværende form omkring 1220, men er senere blevet ændret flere gange.

Børglum Kloster var i Danmarks katolske tid sæde for ærkebispen i det nordlige Jylland, bl.a. den legendariske Stygge Krumpen.

Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring afspejler i både permanente og skiftende udstillinger livet i Vendsyssel, som det har formet sig fra de ældste tider og til i dag.

I Hirtshals kan man i det lille og hyggelige Hirtshals Museum se byens og fiskeriets historie.

Bunkermuseet i Hirtshals er Danmarks eneste udgravede, komplette tyske forsvarsanlæg fra 2. verdenskrig, som er åben for publikum. Museet består af 54 udgravede

bunkere samt mange kanon-, morter- og maskingeværstillinger.

Landskabs- og landbrugsmuseet i Mosbjerg omfatter to statsejede landbrugsejendomme, et smukt og storslået landskab med høje bakker og dybe slugter. Her kan man opleve livet på landet før det mekaniserede landbrug.

Håndværkernes Hus i Hjørring er et arbejdende museum, der aktivt demonstrerer gamle håndværk.

I Bindslev kan man besøge et af Danmarks få vandkraftværker, der med vandet fra Uggerby Å producerede elektricitet frem til 1968.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 101

Cultural highlights

Cultural highlights

Vendsyssel Theatre and Vendsyssel Museum of Art are the cultural highlights of the area. Both are located in the town of Hjørring, and both are located in modern and spectacular settings.

However, the municipality of Hjørring has a great many other cultural offers, and they are certainly not all located in the main city, but spread over the entire municipality.

Theatres and stage arts actually have a strong presence in Hjørring. Most of all, this visible at Vendsyssel Theatre. The theatre building was inaugurated in 2017 as the first new Danish

theatre built outside of Copenhagen for more than 100 years. With its circular scene and auditorium, the building was inspired by Shakespeare’s Globe Theatre in London.

Apart from the main scene, the theatre –which was awarded a prize by the Danish Arts Foundation for its architecture – also includes an intimate scene, a black box, a music and conference hall as well as a café and is used for a vast range of cultural and commercial events.

First and foremost, however, Vendsyssel Theatre is home to the theatre business. It began in 1984 as a local theatre in a former

school. Not least during the period when Peter Schrøder was the inspiring manager, the theatre grew out of its modest setting, and it is now located in one of Denmark’s most exciting theatre buildings.

Every season, Vendsyssel Theatre produces a number of independent performances, and it also presents a number of guest performances throughout the season.

Vendsyssel Theatre is also the setting of the Hjørring Revue, which has been known as a nation-wide institution for decades and amuses with humour and musicality every summer.

102 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Hjørring Theatre is another local powerhouse for stage arts. During the season, the theatre association presents about twenty guest performances touring in Denmark. In general, they perform in the old and homely theatre auditorium in Vendelbohus.

During the summer, Hjørring offers performances in the open air theatre in Sct. Knuds Kilde. It is the Hjørring Summer Theatre, where amateurs perform a musical every year.

Next to Vendsyssel Theatre, in the centre of Hjørring, Hjørring School of Culture is being built these years. It is a new culture house that is meant to substitute and extend the

activities of the current Hjørring School of Music. Musical education is the main activity, but the new School of Culture is also intended to develop a number of other cultural activities based on music.

As regards music, Vendsyssel Festival is the leading activity in the area. It involves about 50 concerts every summer, performing classical music in a variety of places in the municipality and the rest of the Vendsyssel region.

Apart from Vendsyssel Theatre, the Vendsyssel Museum of Art is the most spectacular cultural highlight in Hjørring.

Since 2003, the museum has had its domicile in the rebuilt former textile factory Bechs Klædefabrik near the beautiful P. Nørkjærs Plads, which was created by Bjørn Nørgaard.

Different exhibitors are presented in the beautiful, light rooms as well as a permanent collection of significant Vendsysselbased artists like Svend Engelund, Johannes Hofmeister, Poul Winther and – not least – Poul Anker Bech, whose eye-catching and subtle paintings gave him a great deal of recognition and popularity on a national scale.

Kommunes byprofil 2023 103
Hjørring

A brand new cultural gathering point in Hjørring is the “Jernbanegade 12” – the building that used to house Hjørring’s detention. The building provides space for very different kinds of events, primarily experimental events, with and for young people.

The arts building Kunstbygningen in Vrå is another local powerhouse for visual arts. Every year in August, the artists’ association Vrå-udstillingen arranges its exhibition here. The association is Denmark’s second largest group of artists. The annul exhibition includes

various genres – paintings, sculptures, ceramics, installations and architecture.

Vrå is the birthplace of Svend Engelund (1908-2007), who was one of the most important Danish landscape painters of his time. The Kunstbygningen is the setting for a permanent collection of Svend Engelund’s works of art, which in addition to landscapes also include portraits.

At the manor house Odden near Mygdal north of Hjørring, we find a collection of

J. F. Willumsen’s drawings and sketches. The collection was made by late Victor Petersen, who was a legend in the Danish press, partly as an editor, partly as a supplier of graphic machinery.

The Børglum Abbey arranges varying exhibitions. The abbey itself is an attraction. It dates back to the 12th century and got its present look in about 1220, but has been changed on several occasions later on.

104
2023
Hjørring Kommunes byprofil

The Børglum Abbey was the residence of the catholic arch bishop in Northern Jutland, among them the legendary Stygge Krumpen.

The Vendsyssel Historical Museum presents permanent as well as varying exhibitions about the life in Vendsyssel and the way it was shaped during the period between old ages and today.

The small, homely Hirtshals Museum describes the history of the town and the fishery.

The Bunker Museum in Hirtshals is the only excavated complete German defence site from World War II and is open to the public. The museum consists of 54 excavated bunkers and numerous cannon, mortar and machine gun posts.

The Landscape and Agricultural Museum in Mosbjerg is made up of two state-owned agricultural estates, a beautiful and magnificent landscape with high hills and deep ravines. Here, you can see how life in the countryside was before agriculture was mechanised.

The Artisans’ House (Håndværkernes Hus) in Hjørring is a living museum which actively demonstrates old craftsmanship.

In Bindslev, you can visit one of Denmark’s few hydroelectric power plants, which generated electricity from the water in the Uggerby River until 1968.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 105

Kulturelle Leuchtfeuer

Kulturelle Leuchtfeuer

Das Vendsyssel Theater und das Vendsyssel Kunstmuseum sind die kulturellen Leuchtfeuer der Gegend. Beide befinden sich in der Stadt Hjørring, und beide sind in modernen und spektakulären Rahmen untergebracht.

Aber die Gemeinde Hjørring hat noch viele andere kulturelle Angebote, und die konzentrieren sich sicherlich nicht auf den Hauptort, sondern sind über die gesamte Gemeinde verteilt.

Theater und darstellende Kunst im Allgemeinen nehmen in Hjørring viel Platz ein. Und das findet am sichtbarsten im Vendsyssel Theater statt. Das Theatergebäude wurde 2017 einge-

weiht. Es ist das erste neu gebaute dänische Theater außerhalb von Kopenhagen seit über 100 Jahren. Das Gebäude mit kreisförmiger Bühne und Publikumsraum ist von Shakespeares Globe Theatre in London inspiriert.

Das von der staatlichen dänischen Kunststiftung für seine Architektur ausgezeichnete Theater enthält neben der Hauptbühne auch eine kleine Bühne, eine Black Box, einen Musikund Versammlungssaal sowie ein Café und wird für ein breites Spektrum an kulturellen und kommerziellen Veranstaltungen genutzt.

In erster Linie ist das Vendsyssel Theater jedoch die Heimat des Theaterbetriebs. Es begann 1984 als Regionaltheater in einer

ehemaligen Schule. Nicht zuletzt während der Zeit mit Peter Schrøder als inspirierendem Regisseur wuchs das Theater über seinen bescheidenen Rahmen hinaus und ist heute eines der aufregendsten Theaterhäuser Dänemarks.

Das Vendsyssel Theater führt jede Saison eine Reihe eigener Produktionen auf, präsentiert aber im Laufe der Saison auch eine Reihe von Gastspielen.

Das Vendsyssel Theater bildet auch den Rahmen der Hjørring Revue, die seit Jahrzehnten eine landesweit bekannte Institution ist und jeden Sommer mit Spaß und Musik begeistert.

106 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Das Hjørring Theater ist ein weiteres lokales Kraftzentrum für die darstellenden Künste. Während der Spielzeit präsentiert der Theaterverein rund ein Dutzend Gastspiele mit Tourneevorstellungen. Aufführungen finden normalerweise im gemütlichen alten Theatersaal im Vendelbohus statt.

Im Sommer bietet Hjørring Freilichtaufführungen im Freilichttheater in Sct. Knuds Kilde an. Die Amateure von Hjørring Sommerspil führen jedes Jahr Musicals auf.

Neben dem Vendsyssel Theater im Zentrum von Hjørring wird in diesen Jahren die Hjørring Kulturschule gebaut. Es handelt sich dabei um ein neues Kulturhaus, das die Aktivitäten

der früheren Hjørring Musikschule übernehmen und erweitern wird. Musikunterricht ist die Hauptaktivität, aber die neue Kulturschule wird auch eine Reihe anderer kultureller Aktivitäten entwickeln, die auf Musik basieren.

Im musikalischen Bereich ist das Vendsyssel Festival eine führende Aktivität in der Region. Es umfasst jeden Sommer rund 50 Konzerte mit klassischer Musik, die über die Gemeinde und den Rest von Vendsyssel verteilt sind.

Neben dem Vendsyssel Theater ist das Vendsyssel Kunstmuseum das spektakulärste kulturelle Wahrzeichen in Hjørring. Seit 2003 befindet sich das Museum in der umgebauten Bechs Kleiderfabrik am schönen

P. Nørkjærs Plads, der von Bjørn Nørgaard geschaffen wurde.

In den schönen, hellen Räumlichkeiten werden verschiedene Aussteller präsentiert, sowie eine ständige Sammlung bedeutender Künstler aus Vendsyssel wie Svend Engelund, Johannes Hofmeister, Poul Winther und – nicht zuletzt –Poul Anker Bech, dessen auffällige und subtile Gemälde ihm auf nationaler Ebene große Anerkennung und Popularität eingebracht haben.

Ein brandneuer kultureller Treffpunkt in Hjørring ist „Jernbanegade 12“. Den Rahmen bildet die ehemalige Hjørring-Arrestanstalt. Hier ist Raum für Veranstaltungen ganz anderer Art, vor allem experimenteller Natur mit und für Jugendliche.

©
lånt
Hjørring Kommunes byprofil 2023 107
© Billede lånt af Vendsyssel Teater
© Billede lånt af Vendsyssel Teater
Billede
af Vendsyssel Teater

Das Kunstgebäude in Vrå ist ein weiteres lokales Kraftzentrum für die bildende Kunst. Jedes Jahr im August präsentiert der Künstlerverein Vrå seine Ausstellung. Der Verein ist Dänemarks zweitgrößte Künstlergruppe. Die jährliche Ausstellung umfasst eine Reihe von Genres – Malerei, Skulptur, Keramik, Installationen und Architektur.

Vrå ist der Geburtsort des Malers Svend Engelund (1908 – 2007), der einer der bedeutendsten dänischen Landschaftsmaler

seiner Zeit war. Das Kunstgebäude bildet den Rahmen einer ständigen Sammlung von Svend Engelunds Werken, die neben Landschaften auch Porträts umfasst.

Auf dem Gut Odden bei Mygdal nördlich von Hjørring können Sie eine Sammlung von Skizzen und Entwürfen von J.F. Willumsen sehen. Die Sammlung wurde von dem verstorbenen Victor Petersen geschaffen, der als Herausgeber und als Händler von grafischen Maschinen eine Legende in der dänischen Presse war.

Im Børglum Kloster können Sie wechselnde Ausstellungen sehen. Aber das Kloster ist auch für sich allein eine Attraktion. Es stammt aus dem frühen 12. Jahrhundert und erhielt seine heutige Form um 1220, wurde aber seitdem mehrmals verändert.

Während der katholischen Ära Dänemarks war das Kloster Børglum der Sitz des Erzbischoftums in Nordjütland, u. a. des legendären Stygge Krumpen.

108 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Das Historische Museum Vendsyssel in Hjørring spiegelt sowohl in ständigen als auch in wechselnden Ausstellungen das Leben in Vendsyssel wider, wie es sich von den Anfängen bis heute entwickelt hat.

In Hirtshals können Sie die Geschichte der Stadt und der Fischerei im kleinen und gemütlichen Hirtshals Museum erleben.

Das Bunkermuseum in Hirtshals ist Dänemarks einzige ausgegrabene, vollständige

deutsche Verteidigungsanlage aus dem Zweiten Weltkrieg, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das Museum besteht aus 54 ausgegrabenen Bunkern sowie vielen Kanonen-, Mörser- und Maschinengewehrstellungen.

Das Landschafts- und Landwirtschaftsmuseum in Mosbjerg umfasst zwei staatliche landwirtschaftliche Anwesen in einer wunderschönen und prächtigen Landschaft mit hohen Hügeln und tiefen Schluchten.

Hier erleben Sie das bäuerliche Leben vor der mechanisierten Landwirtschaft.

Das Håndværkernes Hus in Hjørring ist ein arbeitendes Museum, das alte Handwerke aktiv demonstriert.

In Bindslev können Sie eines der wenigen Wasserkraftwerke Dänemarks besichtigen, das bis 1968 das Wasser der Uggerby Å zur Stromerzeugung nutzte.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 109

Stærk top og bred basis

Stærk top og bred basis

Elite og bredde supplerer hinanden i idrætslivet i Hjørring Kommune. En stærk top, der konkurrerer på dansk eliteplan i flere sportsgrene, hviler på en bred basis, der giver udfoldelsesmuligheder for alle, der vil dyrke motion for sjov eller for sundhed.

I Hjørring Kommune, som i Danmark i det hele taget, er fodbold en stor og dominerende sport. Det gælder både i toppen og i bredden.

På eliteplan har kvindefodboldklubben

Fortuna Hjørring i en årrække tilhørt den danske og den europæiske elite. Skabene i Fortunas klubhus bugner af pokaler for både danske mesterskaber og for pokalmester-

skaber. Hjørring-klubben har i mere end en snes sæsoner spillet i Champions League sammen med de bedste klubber i Europa.

Kulminationen på Fortunas internationale optræden kom i 2003, da klubben fra Hjørring som det eneste danske fodboldhold nogensinde spillede sig frem til en finale i Champions League, som dog blev tabt til svenske Umeå.

Fortuna har gennem årene leveret snesevis af spillere til det danske kvindelandshold samt til store professionelle klubber i Europa. Udviklingen af spillere i Fortuna foregår i dag på Dana Cup Academy, hvor danske og udenlandske talenter forberedes til en karriere på eliteplan.

På herresiden har Vendsyssel FF gennem de senere år etableret sig som Vendsyssels suverænt stærkeste fodboldhold og er placeret i subtoppen af dansk professionel fodbold. Primært i 1. division, men i sæsonen 2018/2019 spillede Vendsyssel FF i Danmarks bedste fodboldrække, Superligaen.

Vendsyssel FF har et helt igennem professionelt set up med hovedkvarter i Idrætscenter Vendsyssel. Klubben spiller ligesom Fortuna Hjørring sine hjemmekampe på Nord Energi Arena, Hjørrings moderne stadion.

Futsal er en fremadstormende knopskydning på det traditionelle fodboldspil. Sporten er i rivende udvikling internationalt, og Hjørring

110 Hjørring Kommunes byprofil 2023

er et af Danmarks kraftcentre for det indendørs fodboldspil. Det sker i regi af Hjørring Futsal Klub, der er blandt landets allerbedste. Klubben har formået at gøre sine hjemmekampe i Park Vendia til imponerende events.

Også i håndbold, Danmarks traditionelt mest populære indendørs idrætsgren, er der en professionel udvikling på vej i Hjørring Kommune. Den foregår i Elitesport Vendsyssel, der med udgangspunkt i Idrætscenter Vendsyssel arbejder på at samle landsdelens bedste spillere og få placeret holdet blandt de 20 bedste i Danmark.

Når der tales om elitesport i området, skal bordtennisklubben B75 i Hirtshals absolut

nævnes. B75 har med udgangspunkt i tilknytning af kinesisk træner-ekspertise i efterhånden en årrække tilhørt den absolutte top i dansk elite-bordtennis.

Eliteidrætten er for de få – og til tider for mange tilskuere. Breddeidrætten er for mange. Begge aspekter af idrætslivet har imidlertid én forudsætning tilfælles, og det er rigelige og tidssvarende faciliteter. Og det findes i høj grad i Hjørring Kommune.

For udendørs idræt gælder det primært fodboldbaner. Der er over 60 græsbaner i fuld størrelse spredt ud over kommunen. Dertil kommer et voksende antal kunstgræsbaner, p.t. tre med flere på vej.

De mange baner danner grundlag for mange fodboldklubber. Alene i Hjørring by er der seks klubber, og spredt ud over kommunen er der så mange klubber, at de fleste af indbyggerne højst har et par kilometer til det nærmeste sted, hvor der kan dyrkes fodbold.

Centralt blandt kommunens idrætsanlæg er Park Vendia i Hjørring, der omfatter haller på i alt 6800 kvm. til idræt, kultur og kommercielle arrangementer.

Park Vendia omfatter desuden en svømmehal med et af Danmarks relativt få 50 meter bassiner og en række andre vandbaserede faciliteter.

Desuden ligger der et atletikstadion og to kunstgræs fodboldbaner i Park Vendia, og i umiddelbar nærhed et tennisanlæg. Der er også en indendørs skydebane og et fitnesscenter.

Park Vendia er hvert år i slutningen af juli centrum for Dana Cup, den internationale ungdomsfodboldturnering, som er verdens tredjestørste af sin art og Danmarks største idrætsevent målt på antal deltagere.

I Vrå er der gennem de senere år opført det ambitiøse Idrætscenter Vendsyssel med to idrætshaller i fuld størrelse, multihal, fitnesscenter, squashbane, springsal, fodboldbaner – herunder én med kunstgræs – og en svømmehal under projektering. Centret omfatter desuden et hotel og kan rumme træningslejre, konferencer, events ud over at være domicil for eliteklubberne Vendsyssel FF og Elitesport Vendsyssel.

Alle byer af en vis størrelse i Hjørring Kommune råder over en idrætshal – flere med svømmehal – og mange af dem er i de senere år moderniseret og udvidet. Hallerne er primært centre for håndbold, badminton og gymnastik.

For golfspillere er Hjørring Kommune lidt af et eldorado med baner i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken og Vennebjerg.

Dyrkere af ridesport kan få afløb i rideklubberne i Hjørring, Bjergby, Astrup, Hirtshals, Sindal, Vrå, Poulstrup, Taars og Bindslev/ Tversted.

En ny og hurtigt voksende sportsgren i Danmark er padel, og der er i dag padel-baner i både Hjørring og Sindal.

Så er der naturligvis også en hel række fitnesscentre i både kommercielt og foreningsmæssigt regi spredt ud over Hjørring Kommune.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 111
© Billede lånt af Vendsyssel FF
112 Hjørring Kommunes byprofil 2023
©
Hjørring Kommunes byprofil 2023 113
Billede lånt af Fortuna Hjørring

Strong top and grassroots sports

Strong top and grassroots sports

Elite sports and grassroots sports complement each other in the sports life in the municipality of Hjørring. A strong top that competes in several sports at top level rests on a wide basis that provides opportunities for all who wish to exercise for fun of for better health.

Like generally in Denmark, football is also a frequent and dominant sport in Hjørring. At top level as well as for leisure.

The women’s football team Fortuna Hjørring has belonged to the Danish and European top for several years. Cupboards in Fortuna’s clubhouse burst with trophies

won at both Danish championships and cup competitions. For more than a score of seasons, Hjørring’s team has participated in Champions League together with the best European clubs.

The culmination of Fortuna’s international performance took place in 2003, when the Hjørring-based club, as the only Danish football team ever, made it to the Champions League finals, which, however, they lost to Swedish Umeå.

Over the years, Fortuna has trained scores of players to become members of the national Danish women’s team and large professional clubs abroad. The development of Fortuna

players is now taking place at the Dana Cup Academy, where Danish and foreign talents are prepared for a career at elite level.

In recent years, the men’s team, the Vendsyssel FF, has turned into the absolutely strongest football team in Vendsyssel and is listed just below the very best in professional Danish football. Mainly in the 1st division, but in the 2018/19 season, Vendsyssel FF played in the best football league, the Super League.

Vendsyssel FF has an utterly professional set-up with its headquarters in the Sports Centre Vendsyssel. Like Fortuna Hjørring, the club plays its home matches in the Nord Energi Arena, Hjørring’s modern stadium.

114 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Futsal is a strongly advancing gemmation of traditional football. The sport is developing rapidly internationally, and Hjørring is one of Denmark’s powerhouses regarding indoor football. It usually takes place within the framework of Hjørring Futsal Club, which is among the very best in the country. The club has managed to turn its home matches in Park Vendia into impressive events.

Also handball is traditionally one of the most popular indoor sports in Denmark, and a professional development is on its way in the municipality of Hjørring. It takes place in Elitesport Vendsyssel, which from the Vendsyssel Sports Centre is working on gathering all of the region’s best players

and have the team turned into one of the best 20 in Denmark.

When talking of elite sports in the area, the table tennis club B45 in Hirtshals must be mentioned. With the help of Chinese coaching expertise, B45 has gradually become one of the absolute tops in Danish elite table tennis.

Elite sports are only for the few – and sometimes for large audiences. The grassroots sports are for the many. Both aspects of the sports life, however, have one common prerequisite: they need plenty and up-to-date facilities. The municipality of Hjørring can definitely provide them.

For outdoors sports, this mainly applies to football grounds. There are more than 60 full-size grass football grounds all over the municipality. A growing number is covered with artificial grass, right now three, but more are on their way.

The large number of football grounds is the basis for many football clubs. In Hjørring alone, there are six clubs, and in the entire municipality, there so many clubs that most citizens have no more than a few kilometres to the nearest place where they can play football.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 115
© Billede lånt af Hjørring Futsal

A focal point of the municipal sports centres is Park Vendia in Hjørring, which includes halls with a total area of 6,800 m2 for sports, culture and commercial events.

Park Vendia also includes an indoor swimming pool with one of Denmark’s quite rare 50 metres long basins as well as a number of other water-based facilities.

In addition to this, Park Vendia also includes an athletics stadium and two football grounds with artificial grass – and in the immediate vicinity, a tennis court as well and an indoor shooting range and a fitness centre.

Every year at the end of July, Park Vendia is the centre of the Dana Cup, the international youth football tournament, which is the world’s third largest event of its kind and

Denmark’s biggest sports event based on the number of participants.

In Vrå, the ambitious Sports Centre Vendsyssel has been established over the last years, including two full-size sports halls, a multi-purpose hall, a fitness centre, a squash course, a trampoline and tumbling hall, football grounds – one of them with artificial grass – and a public swimming pool

116
Kommunes byprofil 2023
Hjørring

is in the planning process. The centre also comprises a hotel and can accommodate training camps, conferences, events and be the domicile of the elite clubs Vendsyssel FF and Elitesport Vendsyssel.

All towns of a certain size in the municipality of Hjørring have a sports centre – several with a swimming pool – and many of them have been renovated and extended during

recent years. The halls are mainly centres for handball, badminton and gymnastics.

For golfers, the municipality of Hjørring is quite an Eldorado, as there are golf courses in Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken and Vennebjerg.

Horse riders can practice this in Hjørring, Bjergby, Astrup, Hirtshals, Sindal, Vrå, Poulstrup, Taars and Bindslev/Tversted.

A new and fast growing sport in Denmark is padel tennis, and there are padel tennis courts in both Hjørring and Sindal.

Naturally, there is also a large number of commercial fitness centres all over the municipality of Hjørring.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 117
© Billede lånt af Dana Cup Hjørring

Breitensport als Basis und starke Elite

Breitensport als Basis und starke Elite Elite- und Breitensport sind Partner im Sport in der Gemeinde Hjørring. Eine starke wettbewerbsfähige dänische Elite in vielen Disziplinen hat ihren Ausgangspunkt im Breitensport, der allen denen Herausforderungen bietet, die aus Spaß oder der Gesundheit wegen trainieren.

In der Gemeinde Hjørring – wie überhaupt in ganz Dänemark – spielt Fußball eine große und dominante Rolle. Sowohl Elite-Fußball als auch auf Amateurbasis.

Seit Jahren schon gehört der Frauenfußballverein Fortuna Hjørring zur dänischen und europäischen Elite. Die Schränke im Klub-

haus des Vereins sind übervoll mit Pokalen, die bei dänischen Meisterschaften und Pokalmeisterschaften gewonnen wurden. Zusammen mit den besten Vereinen Europas nahm Hjørring in mehr als zwanzig Saisonen an der Champions League teil.

Den Höhepunkt ihres internationalem Auftritts erlebte die Fortuna 2003, als die Mannschaft aus Hjørring als erste dänische Fußballelf im Endspiel der Champions League stand, obschon der Sieg an den schwedischen Verein Umeå ging.

Die Fortuna hat im Laufe der Jahre zahlreiche Spieler an die dänische Nationalelf und große professionelle Mannschaften in

Europa geliefert. Heute erfolgt die Entwicklung von Fortunas Spielern an der Dana Cup Academy, wo sich dänische und ausländische Talente auf eine Hochleistungskarriere vorbereiten.

Beim Herrenfußball hat sich in den letzten Jahren Vendsyssel FF souverän als beste Fußballelf in Vendsyssel gezeigt und fast die Spitze des dänischen Fußballsports erreicht. Vor allem in der ersten Liga, aber in der Saison 2018/2019 spielte Vendsyssel FF unter Dänemarks besten Vereinen in der Superliga.

Vendsyssel FF ist durch und durch professionell organisiert; das Hauptquartier

118 Hjørring Kommunes byprofil 2023

befindet sich in der Sportanlage Vendsyssel. Wie Fortuna Hjørring spielt der Verein seine Heimspiele in Hjørrings modernem Stadion, der Nord Energi Arena.

Futsal ist ein aufstrebender Spross des traditionellen Fußballspiels. Auf internationaler Ebene entwickelt sich der Sport rapide, wobei Hjørring eines von Dänemarks Kraftzentren für Hallenfußball ist – und zwar unter der Leitung von Hjørring Futsal Klub, der zu den besten Dänemarks gehört. Der Verein hat seine Heimspiele im Park Vendia zu imponierenden Events gemacht.

Auch Handball – der am weitesten verbreitete Hallensport in Dänemark – entwickelt sich

auf professioneller Ebene in der Gemeinde Hjørring. Unter der Leitung von Elitesport Vendsyssel und mit dem Sportzentrum Vendsyssel als Ausgangspunkt bestrebt man sich, die besten Spieler anzuziehen und die Mannschaft unter den 20 besten in Dänemark zu platzieren.

Zur Elite gehört unbedingt auch der Tischtennisklub B75 in Hirtshals. Mit Hilfe chinesischer Trainings-Expertise gehört B75 seit Jahren zur absoluten Tischtennis-Spitze.

Der Elitesport ist nur etwas für wenige – zeitweise für viele Zuschauer. Der Breitensport ist für die Mehrheit. Beide Sportarten haben allerdings eine gemeinsame Voraussetzung:

ausreichende und zeitgemäße Anlagen. Und die gibt es in der Gemeinde Hjørring.

Beim Außensport dreht es sich hier hauptsächlich um Fußballfelder. In der Gemeinde verfügt man insgesamt über 60 Rasenplätze in voller Größe. Die Anzahl von Kunstrasenplätzen nimmt zu, derzeit sind es drei, und weitere sind unterwegs.

Die vielen Fußballfelder schaffen die Basis für viele Fußballmannschaften. Allein in Hjørring haben sechs Vereine ihr Zuhause, und in der ganzen Gemeinde gibt es so viele Vereine, dass die meisten Einwohner innerhalb eines Abstandes von wenigen Kilometern Fußball spielen können.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 119
© Billede lånt af Fortuna Hjørring © Billede lånt af Futsal Hjørring
120 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Ein Mittelpunkt der kommunalen Sportanlagen ist der Park Vendia in Hjørring mit seinen 6.800 m2 für Sport, Kultur und kommerzielle Arrangements.

Der Park Vendia umfasst auch eine Schwimmhalle mit einem der ganz wenigen fünfzig Meter langen Schwimmbecken und einer Reihe von anderen Wasseraktivitäten.

Auch ein Athletikstadion und zwei Fußballfelder mit Kunstrasen findet man im Park Vendia, in unmittelbarer Nähe auch eine Tennisanlage, eine Schießstandhalle und ein Fitnesscenter.

Jedes Jahr Ende Juli ist Park Vendia Treffpunkt für den Dana Cup, das internationale Jugendfußballturnier, das drittgrößte seiner Art und Dänemarks größtes Sportevent was die Zuschauerzahlen anbelangt.

In der Ortschaft Vrå hat man seit einigen Jahren das ambitiöse Sportscenter Vendsyssel gebaut – zwei Sporthallen in voller Größe, eine Multihalle, ein Fitnesscenter, eine Squashbahn, eine Sprunghalle, Fußballfelder – eines davon mit Kunstrasen – und eine Schwimmhalle noch im Werden. Das Center umfasst zudem ein Hotel und kann Trainingslager, Konferenzen und Events beherbergen. Auch die Eliteclubs Vendsyssel FF und Elitesport Vendsyssel haben hier ihre Hauptquartiere.

Alle Ortschaften einer gewissen Größe haben eine Sporthalle – mehrere davon auch eine Schwimmhalle – und viele wurden in den letzten Jahren saniert und ausgebaut. Die Hallen sind primär ein Center für Handball, Badminton und Gymnastik.

Auch für Golfer ist die Gemeinde Hjørring ein Eldorado – mit Golfplätzen in Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken und Vennebjerg.

Wer Pferde und Reitsport mag, kann sich in den Reitclubs in Hjørring, Bjergby, Astrup, Hirtshals, Sindal, Vrå, Poulstrup, Taars und Bindslev/Tversted vergnügen.

Eine neue und zunehmend populäre Sportart in Dänemark ist Padel – und Sie finden PadelTennisplätze in Hjørring und Sindal.

Selbstverständlich gibt es in der Gemeinde Hjørring auch eine Vielzahl von Fitnesscentren, die kommerziell oder von Vereinen betrieben werden.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 121

Virksomheder i centrum

Virksomheder i centrum

Virksomheder er i centrum i Hjørring Kommune. Det gælder i geografisk forstand, men det gælder også på den måde, at virksomheder får maksimal opmærksom for at kunne trives og udvikles.

Det geografiske træder tydeligst frem med Hirtshals som udkigspunkt. Her ser du færgerne med passagerer, biler og fragt til Norge, Færøerne, Island og Skotland. Omkring 60 færgeanløb- og afgange ugentligt illustrerer den centrale placering i det nordlige Europa.

Havnen råder også over en kombiterminal, der giver mulighed for etablering af multi-

modal godstransport på jernbaner ud i det europæiske jernbanenet.

Ikke mindst er Hirtshals den nordlige startrampe for motorvej E39, der giver direkte forbindelse med person- og lastbiler ud i hele Europa.

Uanset hvor i Hjørring Kommune en virksomhed er placeret, er der kun få minutter til den infrastruktur, der giver adgang til både det nordlige og det sydlige Europa. Samt naturligvis det øvrige Danmark.

Endelig ligger den internationale Aalborg Lufthavn kun en god halv times kørsel væk.

Så der er alle muligheder for at komme til og fra Hjørring Kommune.

Den gode infrastruktur med den nord/ sydgående motorvej medvirker til, at hele Vendsyssel er et arbejdskraftopland for virksomheder i Hjørring Kommune. Virksomheder med attraktive jobs kan derfor tiltrække medarbejdere fra hele landsdelen inclusive Aalborg, der i kraft af Aalborg Universitet og University College Nordjylland producerer højt kvalificeret arbejdskraft.

Men også i en anden end geografisk forstand er virksomheder i centrum i Hjørring Kommune.

122 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Det er blandt andet i regi af Business Hjørring, som varetager den kommunale erhvervsservice.

Her sørger en snes konsulenter og øvrige medarbejdere for et fintmasket kontaktnet til det lokale erhvervsliv i hele kommunen og tilbyder virksomhederne professionel sparring med udgangspunkt i deres individuelle behov og udfordringer.

Alle virksomheder og iværksættere kan trække på ekspertisen hos Business Hjørring. Tilbuddet omfatter for eksempel en 360-graders sparring, lige fra konkrete her og nu emner ift. optimering, udvikling og forudsætninger for vækst eller til strategiske muligheder i fremtiden.

Business Hjørring tilbyder hjælp i øjenhøjde om fx markedsføring eller ledelse og har overblik over en lang række medfinansieringsmuligheder til virksomhedsudvikling.

Iværksættere er nødvendige for at fastholde og udvikle et velfungerende erhvervsliv. Business Hjørring tilbyder målrettet rådgivning til nye virksomheder, og erfaringen viser, at iværksættere har større chance for succes, når de modtager professionel rådgivning.

Erhvervsforeningen Erhverv Hjørring er en central erhvervspolitisk aktør for de lokale virksomheder. Med omkring 500 medlemmer

er den både den største og den mest indflydelsesrige erhvervsforening i kommunen.

Erhverv Hjørring er en værdiskabende organisation baseret på nøglebegreberne ”viden, netværk og indflydelse”. Foreningens bestyrelse er med til at sætte den erhvervspolitiske dagsorden, formidler viden og opbygger værdiskabende netværk via sine mange arrangementer året rundt.

Aktuelt har Erhverv Hjørrings bestyrelse fokus på seks mærkesager, som er ”Kompetent arbejdskraft, Iværksætteri, Byudvikling, Attraktive erhvervsarealer, Grøn omstilling og Turisme.”

Hjørring Kommunes byprofil 2023 123

Focus on companies

Focus on companies

Hjørring municipality focuses on companies, geographically speaking. But, in addition to this, companies are given maximum attention, so they can thrive and bloom.

The geographical aspects are best seen when you use Hirtshals as your observation post. From here, you can see the ferries leaving with passengers, cars and cargo to Norway, the Faroe Islands, Iceland and Scotland. About 60 ferry arrivals and departures per week witness the central position in northern Europe.

A combined terminal is part of the port as well and provides the opportunity to estab-

lish multimodal cargo transport on rail on the entire European rail network.

Hirtshals is not least the northern starting point of motorway E39, which provides direct connection for cars and lorries to all of Europe.

Moreover, the international Aalborg airport is only half an hour’s drive away. Thus, so it is easy to get to and from Hjørring.

Companies in the municipality of Hjørring, whatever their location, are but a few minutes from the infrastructure that gives access to both northern and southern Europe – and of course all of Denmark.

The good infrastructure with the north/south motorway makes Vendsyssel an attractive place of employment. Companies offering attractive jobs can therefore attract labour from the entire region, including Aalborg, which holds highly qualified labour due to Aalborg University and University College of Northern Denmark.

But Hjørring does not only geographically focus on companies.

Business Hjørring is but one of the organisations that attend to the municipal business services.

124 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Here, a score of consultants and other persons provide a fine-meshed contact network for the local business community and offer professional feedback for companies based on their individual needs and challenges.

All companies and entrepreneurs may draw on Business Hjørring’s expertise, which includes, for instance, all-encompassing feedback – ranging from current subjects concerning optimisation, development and conditions for growth to future strategic opportunities.

Business Hjørring offers support at eye level, for example about marketing and management,

and knows a great number of co-financing possibilities for enterprise development.

Entrepreneurs are a must in order to maintain and develop a well-functioning industry. Business Hjørring offers targeted consultancy to new companies, and experience shows that the success rate of entrepreneurs is better when they receive professional consultancy.

The business association Erhverv Hjørring is a key industrial political player acting on behalf of local companies. With its about 500 members, it is the largest and most influential business association in the municipality.

Erhverv Hjørring is a value-creating organisation based on key issues like knowledge, network and influence. The management of the organisation helps set the political agenda, disseminates knowledge and builds a value-creating network through its many events all year round.

Right now, the management of Erhverv Hjørring focuses on six key issues: Competent labour, entrepreneurship, urban development, attractive business areas, green transition and tourism.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 125

Unternehmen im Zentrum

Unternehmen im Zentrum

Unternehmen befinden sich im Zentrum der Gemeinde Hjørring. Dies gilt im geografischen Sinne. Aber es gilt auch für die Art und Weise, wie Unternehmen maximale Aufmerksamkeit erhalten, um zu gedeihen und sich zu entwickeln.

Der geografische Aspekt tritt am deutlichsten mit Hirtshals als Aussichtspunkt hervor. Hier kann man die Fähren mit Passagieren, Autos und Fracht nach Norwegen, den Färöern, Island und Schottland fahren sehen. Rund 60 Fährankünfte und -abfahrten pro Woche verdeutlichen die zentrale Platzierung in Nordeuropa.

Der Hafen verfügt außerdem über ein Kombiterminal, das die Etablierung des multimo-

dalen Güterverkehrs auf der Schiene in das europäische Eisenbahnnetz ermöglicht.

Hirtshals ist nicht zuletzt die nördliche Startrampe für die Autobahn E39, die eine direkte Verbindung mit PKW und LKW nach ganz Europa bietet.

Ganz gleich wo in der Gemeinde Hjørring ein Unternehmen ansässig ist die Infrastruktur, die den Zugang zu Nord- und Südeuropa ermöglicht, nur wenige Minuten entfernt. Das Gleiche gilt natürlich für den Rest von Dänemark.

Schließlich ist der internationale Flughafen Aalborg nur eine gute halbe Autostunde entfernt. Es sind also sämtliche Möglichkeiten vorhanden, die Gemeinde Hjørring zu erreichen.

Die gute Infrastruktur mit der Nord-SüdAutobahn trägt dazu bei, dass ganz Vendsyssel ein Arbeitseinzugsgebiet für Unternehmen in der Gemeinde Hjørring ist. Unternehmen mit attraktiven Arbeitsplätzen können daher Mitarbeiter aus dem ganzen Land anziehen, einschließlich Aalborg, das dank der Universität Aalborg und dem University College Nordjylland hochqualifizierte Arbeitskräfte hervorbringt.

Aber nicht nur geografisch stehen Unternehmen in der Gemeinde Hjørring im Mittelpunkt.

Unter anderem führt Business Hjørring die Regie, wenn es um den kommunalen Unternehmensservice geht.

126 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Hier sorgen ein Dutzend Berater und weitere Mitarbeiter für ein feinmaschiges Kontaktnetzwerk für die lokale Wirtschaft im gesamten Gemeindegebiet und bieten den Unternehmen professionelles Sparring nach ihren individuellen Bedürfnissen und Herausforderungen.

Alle Unternehmen und Firmengründer können auf die Expertise von Business Hjørring zurückgreifen. Das Angebot umfasst zum Beispiel 360-Grad-Sparring, das von konkreten Hier-und-Jetzt-Themen in Bezug auf Optimierung, Entwicklung und Voraussetzungen für Wachstum bis zu zukünftigen strategische Möglichkeiten reicht.

Business Hjørring bietet Hilfe auf Augenhöhe z. B. bei Marketing oder Management und

hat einen Überblick über eine breite Palette an Co-Finanzierungsmöglichkeiten für die Unternehmensentwicklung.

Firmengründer sind notwendig, um eine gut funktionierende Geschäftswelt zu erhalten und weiterzuentwickeln. Business Hjørring bietet gezielte Beratung für neue Unternehmen an, und die Erfahrung zeigt, dass Firmengründer größere Erfolgschancen haben, wenn sie professionelle Beratung erhalten.

Der Wirtschaftsverband Erhverv Hjørring ist ein zentraler geschäftspolitischer Akteur für lokale Unternehmen. Mit rund 500 Mitgliedern ist er sowohl der größte als auch der einflussreichste Wirtschaftsverband der Gemeinde.

Erhverv Hjørring ist eine wertschöpfende Organisation, die auf den Schlüsselkonzepten „Wissen, Netzwerk und Einfluss“ basiert. Der Verbandsvorstand wirkt mit seinen zahlreichen Veranstaltungen das ganze Jahr über geschäftspolitisch mit, verbreitet Wissen und baut wertschöpfende Netzwerke auf.

Der Vorstand von Erhverv Hjørring konzentriert sich derzeit auf sechs Schlüsselthemen: „Kompetente Arbeitskräfte, Firmengründung, Stadtentwicklung, attraktive Gewerbegebiete, grüne Wende und Tourismus“.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 127

Førende handelsby i 800 år

Førende handelsby i 800 år Hjørring er Vendsyssels førende handelsby. Sådan har det været siden den tidlige middelalder.

Da den danske konge Erik Plovpenning i 1243 tildelte Hjørring rettigheder som købstad, var årsagen, at bønder, fiskere og håndværkere i middelalderens Vendsyssel fortrinsvis mødtes og handlede i Hjørring.

Og sådan er det stadig 800 år senere. Hjørringenserne handler næsten udeluk-

kende i deres egen by, og samtidig trækker byens mange muligheder for shopping kunder fra hele landsdelen – samt naturligvis turister.

Omkring en tredjedel af omsætningen i Hjørrings butikker kommer fra kunder udefra fordelt nogenlunde ligeligt mellem turister og kunder fra oplandet.

Detailhandel er derfor en betydningsfuld branche i Hjørring. Med over 4000 ansatte er det den største private branche i kommunen.

Det svarer til, at hver syvende borger arbejder i detailhandlen.

Shopping i Hjørring er attraktivt på grund af en kombination af en levende bymidte med primært mindre specialbutikker samt store kædebutikker som A-Z (måske snart Bilka), Bauhaus og Biltema i byens udkant.

Der sker i disse år en kraftig udvikling i både bymidten og i periferien. Det skaber en dynamisk konkurrencesituation, der først og fremmest kommer kunderne til gode.

128 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Indkøbscentret Metropol er et kraftcenter for handel i Hjørrings midtby. De handlende og Hjørring Kommune arbejder målrettet på at gøre den øvrige bymidte endnu mere attraktiv for både handlende og kunder. Det sker i form af en omfattende fysisk renovering af byens centrum omkring Sct. Olai Plads, Strømgade, Springvandspladsen, Jernbanegade og Mammutpladsen.

I byens udkant ved indfaldsvejen fra motorvej E39 sker der en stadig tilgang af store kædebutikker, der styrker Hjørrings position som landdelens førende handelsby.

Hjørring by er dog ikke alene om at tilbyde attraktiv shopping. Områdebyerne er også godt med.

I Hirtshals er turisters indkøb et værdifuldt supplement til den lokale handel. Omkring 25 pct. af omsætningen kommer fra beboerne i de store nærliggende sommerhusområder og fra de rejsende med færgerne til og fra havnebyen.

Også Løkken er præget af turisternes handel, der har givet grobund for en større tilvækst af specialforretninger.

Samlet set er shopping mulighederne i Hjørring Kommune glimrende, og med den aktuelle udvikling ser de ud til at blive stadigt bedre for både vendelboerne selv og for turister.

© Billede lånt af Metropol Shoppingcenter © Billede lånt af Metropol Shoppingcenter © Billede lånt af Metropol Shoppingcenter Hjørring Kommunes byprofil 2023 129

A leading commercial centre for more than 800 years

A leading commercial centre for more than 800 years

Hjørring is Vendsyssel’s leading commercial town, which it has been since the early Middle Ages.

When, back in 1243, the Danish King Erik Plovpenning gave Hjørring the right to call itself a royal borough. The reason was that the Vendsyssel farmers, fishermen and artisans mainly met and traded in Hjørring anyway in the Middle Ages.

And they still do now, 800 years later. The citizens of Hjørring almost only trade in their

own town; at the same time, the many shopping facilities in Hjørring attract many shoppers from the entire region – and of course also tourists.

About one third of the turnover gained by Hjørring shops comes from customers from out of town, half of which are tourists and the other half from the surrounding area.

That is why the retail business is so important to Hjørring. With more than 4,000 persons employed, it is the largest private line of trade in the municipality, correspond-

ing to every seventh citizen being employed in the retail trade.

Shopping in Hjørring is attractive because of the combination of a vivid town centre with mainly small specialty shops and large multiple shops like A-Z (maybe soon Bilka), Bauhaus and Biltema on the outskirts of the town.

These years, development is fast in the town centre and on the outskirts. This creates a dynamic competitive situation, from which mainly the customers benefit.

130 Hjørring Kommunes byprofil 2023

The shopping centre Metropol is a centre of excellence for shopping in downtown Hjørring. Shopkeepers and the municipality of Hjørring work determinedly to make the other central part of the town even more attractive to shopkeepers as well as customers. This is done by carrying out a physical renovation of the town centre around Sct. Olai Plads, Strømgade, Springvandspladsen, Jernbanegade and Mammutpladsen.

On the outskirts of the town, at the approach road from motorway E39, the number of large multiple shops is increas -

ing, a fact that strengthens Hjørring’s position as a leading commercial centre within the region.

Still, Hjørring is not the only town to provide attractive shopping. The neighbouring towns certainly are too.

Tourists’ shopping is a valuable supplement to local trade in Hirtshals. About 25% of the turnover comes from the people in the large nearby summer cottage areas and from travellers coming into and out of the ferry port.

In Løkken, tourist trade is also an important factor, providing fertile soil for an increase in speciality shops.

All in all, the shopping facilities in the municipality of Hjørring are splendid, and given the current development, they seem to become even better for Vendsyssel’s citizens as well as tourists.

© AMP foto Hjørring Kommunes byprofil 2023 131

Führende Handelsstadt seit 800 Jahren

© Hjhandel.dk 132 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Führende Handelsstadt seit 800 Jahren

Hjørring ist Vendsyssels führende Handelsstadt. So war es bereits im frühen Mittelalter.

Als der Dänenkönig Erik Plovpenning 1243 das Recht, sich Marktort nennen zu dürfen, gewährte, beruhte dies darauf, dass Bauern, Fischer und Handwerker im mittelalterlichen Vendsyssel sich vorzugsweise in Hjørring begegneten und dort Handel betrieben.

Und so ist es auch noch jetzt, 800 Jahre später. Die Einwohner von Hjørring kaufen fast nur in ihrer eigenen Stadt ein. Dabei ziehen die zahlreichen Shopping-Angebote Kunden aus der ganzen Region an – und natürlich auch Touristen.

Etwa ein Drittel des Umsatzes in Hjørrings Geschäften verdankt man Kunden, die von außerhalb kommen, etwa fifty-fity Touristen und Kunden aus externen Einzugsgebieten.

Der Einzelhandel ist deshalb ein lukratives Geschäft in Hjørring, mit mehr als 4000 Angestellten in der größten privaten Branche in der Gemeinde. Demzufolge arbeitet jeder siebte Bürger im Einzelhandel.

Shopping in Hjørring ist attraktiv wegen der Kombination aus lebhaftem Stadtzentrum mit vielen kleinen Spezialgeschäften und den großen Kettenläden wie A-Z (vielleicht bald Bilka), Bauhaus und Biltema am Stadtrand.

In der Stadtmitte wie am Stadtrand erlebt man in diesen Jahren eine starke Entwicklung. Daraus ergibt sich eine dynamische Wettbewerbssituation, von der hauptsächlich die Kunden profitieren.

Das Einkaufszentrum Metropol ist ein Kraftzentrum für den Handel in der Stadtmitte von Hjørring. Die Geschäftsinhaber und die Gemeinde Hjørring arbeiten gezielt darauf hin, die übrige Stadtmitte noch attraktiver für Händler und Kunden zu gestalten. Das erfolgt durch eine umfassende Sanierung der Stadtmitte an Orten wie Sct. Olai Plads, Strømgade, Springvandspladsen, Jernbanegade und Mammutpladsen.

Am Stadtrand, an der Zufahrtsstraße von der Autobahn E39, lassen sich weiterhin große Kettenläden nieder und stärken dadurch Hjørrings Position als führende Handelsstadt in der Region.

Hjørring ist allerdings nicht die einzige attraktive Shopping-Stadt – auch die benachbarten Städte tragen das Ihrige dazu bei.

Die Einkäufe, die Touristen in Hirtshals machen, sind eine wertvolle Ergänzung des lokalen Handels. Ungefähr 25 % des Umsatzes stammt von den Bewohnern der nahe liegenden Ferienhäuser und von den mit den Fähren in der Hafenstadt an- und abreisenden Personen.

Auch Løkken ist gekennzeichnet durch die Einkäufe der Touristen, die einen guten Nährboden für ein größeres Wachstum der Spezialgeschäfte bieten.

Insgesamt gesehen bietet Hjørring hervorragende Einkaufsmöglichkeiten, und angesichts der aktuellen Entwicklung werden sie ständig besser für die Einwohner in Vendsyssel und für die Touristen.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 133
© AMP foto © AMP foto

Sunde valg, omfattende behandling

Sunde valg, omfattende behandling

”Det sunde valg skal være det nemme og naturlige valg for vores borgere. Hjørring Kommune vil derfor skabe sunde rammer, som giver borgerne de bedst mulige betingelser for at tilegne sig en sund livsstil og træffe sunde valg i hverdagen.”

Sådan formulerer Hjørring Kommune sin overordnede sundhedspolitik.

Det er derfor kommunens politik at fremme borgernes mentale sundhed ved at understøtte trivselsfremmende miljøer med fokus på trygge og inkluderende fællesskaber samt at understøtte borgerne i mestring af eget liv, så alle borgere får mulighed for at udfolde deres livspotentiale.

I Hjørring såvel som i det øvrige Danmark er det imidlertid en kendsgerning, at 9 ud af 10 personer årligt er i kontakt med sundhedsvæsnet på den ene eller den anden måde.

Borgernes primære kontakt med sundhedsvæsnet foregår i praksissektoren, der omfat-

ter en række decentrale tilbud. Der er omkring 20 klinikker med alment praktiserende læger i kommunen og næsten lige så mange tandlægeklinikker. Desuden er der en lang række speciallæger, psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre behandlere.

Praksissektoren fungerer i nært samarbejde med sygehusvæsnet, der varetager udredning og højt specialiseret behandling af sygdomme.

Hjørring Sygehus er hovedsygehuset for Regionshospital Nordjylland, der desuden driver sygehuse i Frederikshavn og Thisted.

134
Kommunes
2023
Hjørring
byprofil

Der har været sygehus i Hjørring siden 1822. Det første sygehus havde 26 senge. I dag er der samlet næsten 500 sengepladser på Regionshospital Nordjylland, og sygehuset i Hjørring er med næsten 2000 ansatte kommunens suverænt største arbejdsplads.

Der sker en løbende udvidelse og modernisering af sygehuset. Senest er det et KvindeBarn Hus, der blev indviet i 2020. Der er over 50 afdelinger på sygehuset.

Hospitalsbehandling suppleres af den kommunale sygepleje, der fungerer døgnet rundt alle ugens dage. Sygeplejen ydes enten i en af

kommunens 10 sygeplejeklinikker, i eget hjem, på ældrecentre eller i sundhedscenterregi.

Sundhedscenter Hjørring er samlingssted for mange sundhedsindsatser i Hjørring Kommune. I sundhedscentret er samlet medarbejdere fra forskellige sektorer med særlig erfaring og viden om sundhedsfremme og forebyggelse.

Der kommer dagligt ca. 500 mennesker i Sundhedscenteret, hvoraf ca. 80 er ansatte. De øvrige er borgere i alle aldre, der kommer til genoptræning, rygestop, sundhedsplejerske, læge, jordemoder, diætist, psykolog og mange andre ting.

Frivillighedens Huse er med til at understøtte det frivillige sociale arbejde i Hjørring Kommune ved bl.a. at stille lokaler til rådighed for aktivitetshuse, aktivitetsklubber samt frivillige sociale foreninger.

Forsamlingsbygningen er det største sted og ligger centralt i Hjørring midtby. Her tilbydes rammer for kommunens pensionister og efterlønnere. Både i Forsamlingsbygningen og i de øvrige aktivitetshuse og aktivitetsklubber mødes mange om kreative aktiviteter, træværksted, fysiske aktiviteter, sociale arrangementer, fællesspisning, foredrag, banko, netcafé og meget andet. Forsamlingsbygningen har også en café, der har åbent alle hverdage.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 135

Sound choices, extensive treatment

Sound choices, extensive treatment

”It must be easy for our citizens to make sound and natural choices. Therefore, the municipality of Hjørring will create a sound framework, giving its citizens the best possible conditions for adopting healthy lifestyles and making sound decisions in their everyday life.”

This is how the municipality of Hjørring expresses its general health policy.

Consequently, the municipality’s policy involves the promotion of people’s mental health by supporting environments that will further their wellbeing – with focus on safe and inclusive communities – and by supporting its citizens in mastering their own lives, so all citizens will get the chance to unfold their lives’ potentials.

In Hjørring, as in all of Denmark, however, it is a fact that nine out of 10 people are in contact with the health care system every year for one reason or another.

Citizens primarily contact the health care system through their general practitioners,

which includes a number of decentralised offers. There are about 20 clinics with general practitioners in the municipality and almost as many dental clinics. In addition to this, there is a large number of medical specialists, psychologists, physiotherapists, chiropractors and other therapists.

The general practitioner sector works closely together with the hospital services, where diagnosing and highly specialised treatment of diseases take place.

Hjørring hospital is the central hospital in the region of Northern Jutland. Hospitals are also located in Frederikshavn and Thisted.

136 Hjørring Kommunes byprofil 2023

The first hospital was established in Hjørring in 1822 and had 26 beds. Today, there is a total of almost 500 beds in the regional hospitals of Northern Jutland, and with almost 2,000 employees, the hospital in Hjørring is by far the largest workplace in the municipality.

The hospital is continuously expanded and renovated. Most recently, a mother-child house was inaugurated in 2020. The hospital has 50 divisions.

Treatment in hospitals is supplemented by the municipal health care and takes place 24/7. Health care is either provided by one of the municipality’s 10 health care clinics,

in peoples own homes, in care homes or in health centres.

Many aspects of health care are dealt with in Hjørring’s central health care centre. Employees from many different sectors are gathered here and provide particular experience in and knowledge of health promotion and prevention.

About 500 persons come to the health care centre daily, 80 of them are employees. The citizens who consult the centre are of all ages. They may come for rehabilitation, to stop smoking, because they need to consult a health visitor, a doctor, a midwife, a nutritionist, a psychologist and for many other reasons.

The Volunteers’ Houses help support the voluntary social work in the municipality of Hjørring by providing, for instance, accommodation for activity houses, activity clubs and voluntary social associations.

The meeting hall is the largest place and located centrally in Hjørring. It is a venue for the municipality’s pensioners and voluntarily retired persons. The meeting venue as well as the other activity houses and clubs provide room to meet for creative activities, carpentry, physical activities, social events, communal eating, lectures, bingo, net café and much more. The café in the meeting hall is open every day.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 137

Gesunde Wahl, umfassende Behandlung

138 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Gesunde Wahl, umfassende Behandlung

„Die gesunde Wahl muss für unsere Bürger die einfache und natürliche Wahl sein. Die Gemeinde Hjørring wird daher einen gesunden Rahmen schaffen, der den Bürgern die bestmöglichen Bedingungen bietet, um sich einen gesunden Lebensstil anzueignen und im Alltag gesunde Entscheidungen zu treffen.“

So formuliert die Gemeinde Hjørring ihre allgemeine Gesundheitspolitik.

Die Politik der Kommune besteht somit darin, die psychische Gesundheit der Bürger zu fördern, indem sie für das Wohlbefinden fördernde Umgebungen mit Schwerpunkt auf sicheren und integrativen Gemeinschaften unterstützt und die Bürger bei der Bewältigung ihres eigenen Lebens unterstützt, damit alle Bürger die Möglichkeit haben, ihr Lebenspotenzial zu entwickeln.

In Hjørring wie auch im übrigen Dänemark ist es jedoch eine Tatsache, dass 9 von 10 Menschen jedes Jahr auf die eine oder andere Weise mit dem Gesundheitssystem in Kontakt kommen.

Der primäre Kontakt der Bürger mit dem Gesundheitssystem findet im Praxisbereich statt, der eine Reihe von dezentralen Angeboten umfasst. In der Gemeinde gibt es rund 20 Kliniken mit allgemein praktizierenden Ärzten und fast ebenso viele Zahnarztpraxen. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Fachärzten, Psychologen, Physiotherapeuten, Chiropraktikern und anderen Behandlern.

Der Praxisbereich arbeitet eng mit dem Krankenhauswesen zusammen, das die Abklärung und hochspezialisierte Behandlung von Erkrankungen übernimmt.

Das Krankenhaus Hjørring ist das Hauptkrankenhaus des Regionshospitals Nordjylland, das auch Krankenhäuser in Frederikshavn und Thisted betreibt.

Seit 1822 gibt es in Hjørring ein Krankenhaus. Das erste Krankenhaus hatte 26 Betten. Heute gibt es im Regionshospital Nordjylland insgesamt fast 500 Betten, und das Krankenhaus in Hjørring ist mit fast 2000 Beschäftigten der mit Abstand größte Arbeitsplatz in der Gemeinde.

Das Krankenhaus wird laufend erweitert und modernisiert. Zuletzt war es ein Frauen- und Kinderhaus, das 2020 eingeweiht wurde. Es gibt über 50 Abteilungen im Krankenhaus.

Die Behandlung im Krankenhaus wird durch die städtische Krankenpflege ergänzt, die an jedem Tag der Woche rund um die Uhr arbeitet. Die Krankenpflege erfolgt entweder in einer der 10 Krankenpflegekliniken der Gemeinde, in der eigenen Wohnung, in Altenheimen oder unter der Regie eines Gesundheitszentrums.

Das Gesundheitszentrum Hjørring ist der Sammelplatz für viele Gesundheitsinitiativen in der Gemeinde Hjørring. Das Gesundheitszentrum vereint Mitarbeiter unterschiedlicher Bereiche mit besonderen Erfahrungen und Kenntnissen in Gesundheitsförderung und Prävention.

Täglich kommen ca. 500 Personen ins Gesundheitszentrum, ca. 80 davon arbeiten hier. Die anderen sind Bürger jeden Alters,

die für Rehabilitation oder Raucherentwöhnung bzw. zu Gesundheitspflegerin, Arzt, Hebamme, Ernährungsberater, Psychologe und vieles mehr kommen.

Frivillighedens Huse unterstützen die freiwillige Sozialarbeit in der Gemeinde Hjørring unter anderem durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten für Aktivitätshäuser, Aktivitätsclubs und freiwillige soziale Vereine.

Das Forsamlingsbygningen ist der größte Versammlungsort und liegt zentral im Stadtzentrum von Hjørring. Hier wird ein Rahmen für die Rentner der Gemeinde angeboten. Sowohl im Versammlungsgebäude als auch in den anderen Aktivitätszentren und Aktivitätsclubs treffen sich viele Menschen zu kreativen Aktivitäten, Holzarbeiten, körperlichen Aktivitäten, gesellschaftlichen Veranstaltungen, gemeinsamen Mahlzeiten, Vorträgen, Bingo, Internetcafés und vielem mehr. Das Versammlungsgebäude verfügt auch über ein Café, das wochentags geöffnet ist.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 139

Den gode historie

Den gode historie

Hvert år flytter næsten 2500 personer til Hjørring Kommune. Og den årlige tilflytning er stigende. Fra 2011 til 2021 er den øget med omkring 25 procent.

Det er den gode historie om befolkningsudviklingen i Hjørring.

Der er også en mindre god historie. Den lyder, at fraflytningen fra Hjørring Kommune er større end tilflytningen. Derfor falder befolkningstallet med et par hundrede personer årligt.

Det er i sagens natur et overordnet mål for byrådet og den kommunale forvaltning samt for alle andre involverede omkring bosæt-

ning i kommunen at mindske eller helst helt stoppe nedgangen i befolkningstallet.

Fokus i disse bestræbelser er fastholdelse. Det vil sige at gøre det så attraktivt som muligt for de mange tilflyttere at blive boende i Hjørring Kommune.

En nøgtern erkendelse er, at en væsentlig del af fraflytningen er uundgåelig. Det gælder primært den årlige ”udvandring” af unge, der afslutter skoler og gymnasier og vælger uddannelser, der ikke findes i Hjørring. De flytter primært til Aalborg og Aarhus.

Erfaringen gennem mange år viser, at de unge fraflyttere efter endt uddannelse ofte finder job og stifter familie i eller omkring

uddannelsesstederne. Kun et mindretal vender tilbage til hjemegnen.

Og dog sker der en betydelig tilflytning til Hjørring. En væsentlig årsag er, at beskæftigelsen i det lokale erhvervsliv har været stigende efter corona-perioden. Så der har været gode muligheder for at finde job. Det gælder både den private og den offentlige sektor.

Blandt tilflytterne er der i disse år omkring 400 udenlandske statsborgere fra stort set alle kanter af verden.

For såvel danske som udenlandske tilflyttere er der nogle grundlæggende forhold afgørende for, om de forbliver i kommunen.

140
Kommunes byprofil 2023
Hjørring

Beskæftigelse er helt afgørende. Der er et bredt udbud af virksomheder i området lige fra små håndværkere og servicevirksomheder til eksportvirksomheder med global orientering – samt dem midt imellem.

Hjørring Kommune har oprettet en Jobguide, der orienterer bredt om muligheder for at finde beskæftigelse.

Boligmulighederne er også helt afgørende for, om tilflyttere bliver til fastboende. Her ser det gunstigt ud for nye borgere i Hjørring Kommune. Ikke blot er udvalget af både ejer- og lejeboliger stort og varieret. Priserne er også særdeles gunstige. I gennemsnit ligger kvadratmeterprisen på et hus i Hjørring Kommune på halvdelen af

prisen i Aalborg og på en tredjedel af prisen i Aarhus.

Hjørring Kommune har i de senere år gjort meget ud fra at udvikle bymiljøerne, og der foretages løbende udlægning af områder til byggeri.

Byggeaktiviteten har især i Hjørring by været høj i de senere år. Både private byggeherrer og sociale boligselskaber har investeret i opførelse af lejlighedsbyggeri, og der er sker en løbende udvikling af områder til opførelse af parcel- og rækkehuse.

Endelig er der et element, der er vigtigt for tilflyttere, men måske nok har været anset som noget selvfølgeligt af dem, der har boet fast i området i en årrække. Nemlig de sociale netværk.

Det er de uendeligt mange mere eller mindre organiserede grupper, som borgerne indgår i, og som giver en bekendtskabskreds og et tilknytningsforhold i lokalsamfundet. Det kan være i idrætsklubben eller grundejerforeningen, eller det kan være i børnehavens bestyrelse eller en læseklub på biblioteket.

Via en ny hjemmeside – flyttilhjoerring.dk –vil bosætningsteamet i Hjørring Kommune informere tilflyttere om de mange netværk, der er mulighed for at indgå i. Hjemmesiden vil også informere om en række andre emner i tilknytning til bosætning med udgangspunkt i de mange gode historier, der er at fortælle om Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå, Løkken, Taars, Tornby, Bjergby og alle de mange andre dejlige lokalsamfund i kommunen.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 141

The good story

142 Hjørring Kommunes byprofil 2023

The good story

About 2,500 persons move to the municipality of Hjørring every year. And this figure is increasing. In the period from 2011 to 2021, it rose by about 25%.

This is the positive story of the population trend in Hjørring.

However, there is another and less positive story. According to reports, more people leave the municipality of Hjørring than people move in. Consequently, the population decreases by a few hundred persons each year.

Naturally, the general goal of the town council, the municipal administration and all others involved in the settlement process in Hjørring is to reduce or even stop the decline in the population.

All their efforts focus on retention, i.e. it should be as attractive as possible for the many newcomers to stay in the municipality.

A down-to-earth acknowledgement is that a major part of the migration is inevitable. This is particularly due the “exodus” of young people, who have finished their school education and decide to move mainly to Aalborg or Aarhus to continue with educations that are not offered in Hjørring.

Many years of experience show that these young people often find jobs and start families in or near their places of study. Only a minority returns to their native places.

Still, a considerable number of people move to Hjørring. An important reason is that the employment in the local business community has increased after the period when Covid-19 prevailed. This means it is easy to find a job – in the private as well as in the public sector.

Among the newcomers these years, there are about 400 foreign nationals arriving from almost all parts of the world.

Whether Danish and foreign newcomers decide to stay in Hjørring depends on some very basic conditions.

Employment is absolutely vital. The region has a lot of small, medium-sized and large businesses such as craftsmen, service organisations and export companies with an international focus.

The municipality of Hjørring has established a job guide that describes a variety of opportunities of finding a job.

Furthermore, the housing situation is crucial when deciding to stay or not to stay as permanent residents. This situation looks positive for newcomers to the municipality of Hjørring. Not only is the offer of owner-occupied dwellings and rent accommodations large and varied; the prices are also attractive. The average price per square metre in Hjørring is only half the price charged in Aalborg and a third of what it costs in Aarhus.

In recent years, the municipality of Hjørring has made great efforts to develop the urban environments, and areas are continually opened for housing construction.

Construction activities have been particularly comprehensive in Hjørring in recent years. Private contractors as well as social housing associations have invested in the construction of dwellings – and in addition to this, areas are continually being developed for the construction of detached or semi-detached houses.

Another important aspect of great importance to a newcomer – which may seem to be a given for a permanent resident who has lived in the area for years: A social network.

There is an infinite number of more or less well-organised groups that the citizens can join in order to make new acquaintances or get a sense of belonging. Maybe the local sports centre or a homeowners’ association, maybe the executive committee of a child care centre or a book club at the library.

The settlement team of the municipality of Hjørring plans to inform newcomers of the many networks they could join. They do so on a new website – flyttilhjoerring.dk – where they will also inform of a number of other topics with relation to settling here – based on the many good stories to be told about Hjørring, Sindal, Vrå, Løkken, Taars, Tornby, Bjergby and all the other nice local communities in the municipality.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 143

Die gute Geschichte

Die gute Geschichte

Jedes Jahr ziehen fast 2.500 Personen in die Gemeinde Hjørring, und der jährliche Zuzug zeigt eine steigende Tendenz. Im Zeitraum von 2011 bis 2021 erlebten wir einen Zuzug von 25 %.

Das ist die gute Geschichte über die demographische Entwicklung in der Gemeinde Hjørring.

Es gibt aber auch eine nicht ganz so gute Geschichte, und zwar dass der Wegzug aus Hjørring größer ist als der Zuzug. Demzufolge fällt die Bevölkerungszahl jährlich um einige hundert Personen.

Ein übergeordnetes Ziel des Stadtrates, der Kommunalverwaltung und allen an der Ansiedlung in der Gemeinde Beteiligten besteht selbstverständlich darin, den Rück-

gang der Bevölkerungszahl abzuschwächen oder am besten sogar zu stoppen.

Im Blickpunkt steht dabei das Festhalten der Bürger. Das heißt, dass man es für die vielen Neuzugezogenen möglichst attraktiv macht, auch weiter in Hjørring wohnen zu bleiben.

Eine nüchterne Erkenntnis besteht darin, dass ein wesentlicher Teil des Wegzugs unvermeidlich ist. Dazu gehört hauptsächlich die jährliche „Abwanderung“ junger Leute, die ihren Schulgang beenden und das Abitur absolvieren, und sich anschließend für Ausbildungen entscheiden, die wir in Hjørring nicht anbieten. Sie ziehen hauptsächlich nach Aalborg und Aarhus.

Langjährige Erfahrungen zeigen, dass die jungen „Abwanderer“ oftmals am oder in der

Nähe des Ausbildungsorts eine Arbeit finden und eine Familie gründen. Nur wenige kehren wieder in die Heimat zurück.

Dennoch zieht eine beträchtliche Anzahl von Personen nach Hjørring. Eine wesentliche Ursache ist das Wirtschaftswachstum in der Region nach der Corona-Pandemie. Die Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden waren folglich ausgezeichnet – im privaten wie im öffentlichen Sektor.

Zu den Neuzugezogenen gehören in diesen Jahren ungefähr 400 ausländische Staatsbürger aus fast allen Teilen der Welt.

Sowohl für dänische als auch für ausländische Neuzugezogene entscheiden einige grundlegende Voraussetzungen darüber, ob sie in der Gemeinde wohnen bleiben.

144 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Beschäftigungsmöglichkeiten gehören zu den entscheidenden Faktoren. Es gibt ein weitgefächertes Spektrum an kleinen und größeren Handwerks- und Servicebetrieben sowie Exportfirmen mit internationalen Beziehungen in der Gegend.

Die Gemeinde Hjørring hat einen Jobguide herausgegeben, der die Möglichkeiten beschreibt, eine Beschäftigung zu finden.

Auch die Möglichkeit, eine Wohnung zu finden, ist entscheidend, wenn Neuzugezogene in Hjørring verbleiben sollen. Hier ist die Gemeinde Hjørring begünstigt. Nicht nur ist das Angebot von Eigentumswohnungen und Mietwohnungen groß und variiert. Auch preislich sieht es gut aus. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für ein Haus in der Gemeinde Hjørring beträgt nur etwa die Hälfte des Quadratmeter -

preises in Aalborg und etwa ein Drittel des Quadratmeterpreises in Aarhus.

Während der letzten Jahre hat die Gemeinde Hjørring einen großen Einsatz geleistet, um die städtischen Umgebungen zu entwickeln, und es wird laufend neues Bauland erschlossen.

Insbesondere in der Stadt Hjørring war die Bautätigkeit in den letzten Jahren groß. Sowohl private Bauträger als auch soziale Wohnungsbaugesellschaften haben in den Bau von Wohnungen investiert. Auch der Bau von Einzel- und Reihenhäusern entwickelt sich ständig.

Eine andere wichtige Voraussetzung für Neuzugezogene ist ihr soziales Netz – von denen, die schon seit Jahren in der Region wohnen wohl eher als eine Selbstverständlichkeit angesehen.

Es gibt hier ein unendliches Angebot an mehr oder weniger stark organisierten Gruppen, an denen Bürger sich beteiligen können, und über die sie einen Bekanntenkreis und eine Zugehörigkeit aufbauen können. Möglicherweise ein Sportverein oder ein Grundbesitzerverein, eventuell ein Kindergartenvorstand oder ein Leseclub in der Bücherei.

Über eine neue Webseite – flyttilhjoerring.dk – wird das Ansiedlungsteam der Gemeinde Hjørring die neuen Einwohner in der Gemeinde über die zahlreichen Netzwerke, an denen man sich beteiligen kann, informieren. Die Webseite wird ebenfalls Auskunft geben über eine Reihe von Themen in Bezug auf Ansiedlung – über die vielen guten Geschichten, die es aus Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå, Løkken, Taars, Tornby, Bjergby und vielen anderen tollen örtlichen Gemeinschaften zu erzählen gibt.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 145

Vigtig uddannelsesby i 150 år

Vigtig uddannelsesby i 150 år Hjørring er den vigtigste uddannelsesby nord for Limfjorden og har været det i mere end 150 år.

I 1872 blev Hjørring Gymnasium oprettet. Det var Vendsyssels første uddannelsesinstitution over folkeskoleniveau. Sidan da er Hjørrings status som en vigtig uddannelsesby blevet udviklet med tilkomst af en hel række uddannelser.

Den senest tilkomne er på allerhøjeste niveau. Nemlig en kandidatuddannelse indenfor Akvatisk Videnskab og Teknologi i Nordsøen

Forskerpark i Hirtshals. Uddannelsen vil være en specialisering indenfor bæredygtig akvakultur og fiskeri. Der foregår i forvejen en omfattende forskning indenfor området i Nordsøen Forskerpark.

Dermed spænder den pædagogiske indsats i Hjørring Kommune lige fra vuggen til kandidaten.

Efter oprettelsen af gymnasiet gik der imidlertid 85 år, før det næsten store gennembrud på uddannelsesområdet i Hjørring fandt sted. Det skete med oprettelsen af læreruddannelsen på Hjørring Seminarium i 1957.

Læreruddannelsen i Hjørring er i dag en del af UCN, University College Nordjylland, der har hovedsæde i Aalborg, men tilbyder en række uddannelser på bachelorniveau i Hjørring. Udover uddannelsen til lærer er det uddannelser til pædagog, sygeplejerske, natur- og kulturformidler, bioanalytiker og meritlærer.

UCN tilbyder desuden FIF, Forberedelseskursus for Flygtninge og Indvandrere.

Hjørring Gymnasium rummer i dag både den tre-årige STX-udddannelse og den to-årige HF-uddannelse. Gymnasiale uddannelser tilbydes også i erhvervsuddannelsescentret

146 Hjørring Kommunes byprofil 2023

EUC Nord, der omfatter såvel et teknisk gymnasium som et handelsgymnasium. Desuden kan man på EUC Nord kombinere en håndværksuddannelse med en studentereksamen.

EUC Nord tilbyder ikke mindst en lang række erhvervsuddannelser indenfor områder som handel, håndværk og fremstillingsvirksomhed.

Desuden har EUC Nord et omfattende program med kurser og efteruddannelser.

De videregående uddannelser i Hjørring Kommune er baseret på et skolevæsen med

14 kommunale folkeskoler, et 10. klassecenter og en musisk skole. Desuden råder kommunen over 27 børnehaver og vuggestuer.

Det kommunale system suppleres af private dagplejer for de yngste børn. For skolebørnene suppleres folkeskolerne af syv friskoler spredt ud over kommunen.

Dertil kommer tre frie fagskoler – Halvorsminde i Hjørring, Vittrup ved Løkken og Nordsøen Fri Fagskole i Hirtshals.

Det brede skole- og undervisningsmiljø i Hjørring Kommune understreges af de tre

efterskoler – Horne Efterskole, Halvorsminde Ungdomsskole og Tolne Efterskole – samt af Vrå Højskole.

Desuden har Hjørring som det eneste sted i landet et fodboldakademi for piger. Det er Dana Cup Academy, hvor danske og udenlandske piger med talent for fodbold kan kombinere fodbolduddannelse på eliteniveau med en almindelig uddannelse på byens øvrige uddannelsesinstitutioner.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 147

Important city of learning for 150 years

Important city of learning for 150 years Hjørring is the most important city of learning north of the Limfjord and has been for more than 150 years.

In 1872, an upper secondary school was built in Hjørring. It was the first educational institution in Vendsyssel that offered a higher level than primary and lower secondary school. Since then, Hjørring’s status as an important city of learning has developed, and many new educations have started.

The latest education provides learning at top level, i.e. the Master’s degree programme in aquatic science and technology at the North Sea Science Park in Hirtshals. The education

specialises in sustainable aquaculture and fishery. Before this, the North Sea Science Park already carried out extensive research in this field.

Thus, the municipality of Hjørring’s pedagogical efforts range from cradle to Master’s degree.

Once the upper secondary school had been built, 85 years passed before the next breakthrough in Hjørring’s educational system saw the light of day: In 1957, Hjørring’s College of Education started a teacher training programme.

The teacher training programme has now become part of UCN, University College

of Northern Denmark, which has its headquarters in Aalborg, but offers a number of bachelor-level educations in Hjørring. In addition to the teacher training programme, there are educations to become a pedagogue, nurse, mediator of nature and culture, medical laboratory technician and bachelor of education.

UCN also offers a preparation course for refugees and immigrants.

Hjørring upper secondary school currently provides the three-year STX education (general high school graduation) and the two-year HF education (Higher Preparatory Examination Course).

148 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Upper secondary educations are also offered by the vocational education centre EUC Nord, which houses both a technical and a commercial upper secondary school. EUC also makes it possible to combine artisan studies with a high school graduation.

Not least does EUC Nord also offers a large number of vocational educations in fields like trade, handicraft and manufacturing.

Besides, EUC Nord has a vast programme of courses and continuing education.

Further education in the municipality of Hjørring is based on a school system that includes 14 municipal primary and lower

secondary schools, a 10th grade centre and a music school. Besides, there are 27 nurseries and day care centres in the municipality.

The municipal system is supplemented with family day care for small children. The number of municipal primary and lower secondary schools for school children is supplemented with several independent schools spread all over the municipality.

Add to this the three independent vocational schools: Halvorsminde in Hjørring, Vittrup near Løkken and Nordsøen Fri Fagskole in Hirtshals.

The varied school and training environment in the municipality of Hjørring is further empha-

sised by the three independent boarding schools for lower secondary students: Horne Efterskole, Halvorsminde Ungdomsskole and Tolne Efterskole – as well as by the folk high school Vrå Højskole.

Besides, Hjørring is the only place in Denmark that has a football academy for girls, i.e. the Dana Cup Academy, where Danish and foreign girls with a talent for football can combine their football education at top level with a general education in one of the town’s other educational institutions.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 149

Seit 150 Jahren eine bedeutende Ausbildungsstadt

150 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Seit 150 Jahren eine bedeutende Ausbildungsstadt

Hjørring ist seit mehr als 150 Jahren die wichtigste Ausbildungsstadt nördlich des Limfjords.

Das Hjørring Gymnasium wurde 1872 als erste weitergehende Lehranstalt über Volksschulstufe errichtet. Seitdem hat sich Hjørrings Position als führende Ausbildungsstadt durch den Zugang einer ganzen Reihe von Ausbildungen gefestigt.

Der letzte Zugang ist eine Ausbildung auf höchstem Niveau: Das Masterstudium Aquatische Wissenschaften und Technologie im Wissenschaftspark Nordsøen in Hirtshals. Die Ausbildung wird sich mit der Spezialisierung in den Bereichen nachhaltige Aquakultur und Fischerei befassen. Schon jetzt betreibt man im Wissenschaftspark Nordsøen umfassende Forschungen in diesem Bereich.

Das Lernen in der Hjørring Gemeinde erstreckt sich damit über alle Stufen von der Wiege bis hin zum Masterstudium.

Nach der Errichtung des Gymnasiums vergingen noch weitere 85 Jahre, ehe im Ausbildungsbereich in Hjørring ein weiterer Durchbruch stattfand, und zwar mit dem

Beginn der Lehrerausbildung am Hjørring Seminarium im Jahr 1957.

Die Lehrerausbildung findet heute im UCN, University College Nordjylland, statt – der Hauptsitz befindet sich in Aalborg – wo auch eine Anzahl anderer Bachelor-Studien stattfindet. Außer der Ausbildung zum Lehrer auch die folgenden Ausbildungen: Pädagoge/Pädagogin, Krankenpfleger(in), Naturund Kulturvermittler(in), Bioanalytiker(in) und weiterbildende Lehrer.

Das UNC bietet auch Flüchtlingen und Einwanderern den Vorbereitungskusus FIF an.

Das Hjørring Gymnasium bietet heute die dreijährige STX- (Abitur) und die zweijährige HF-Ausbildung an.

Gymnasiale Ausbildungen bietet auch das Berufsausbildungscenter EUC Nord an, das sowohl ein technisches als auch ein kaufmännisches Gymnasium umfasst. Am EUC Nord kann man außerdem eine handwerkliche Ausbildung mit dem Abitur kombinieren.

Nicht zuletzt bietet das EUC Nord auch eine Vielfalt von Berufsausbildungen in den Bereichen Handel, Handwerk und Produktion an.

Zudem auch ein umfassendes Angebot an Kursen und Fortbildungen.

Das Fortbildungsangebot in der Gemeinde Hjørring umfasst 14 kommunale Volksschulen, ein Zehnte-Klasse-Center und eine Musikschule sowie 27 Kindergärten und Krippen.

Das kommunale System wird durch private Kindertagesstätten für die Jüngsten ergänzt. Für die etwas größeren Kinder stehen noch sieben Privatschulen zur Verfügung – verteilt auf die ganze Gemeinde.

Das breite Schul- und Ausbildungsmilieu in der Gemeinde Hjørring umfasst auch drei Heimvolkshochschulen für Jugendliche: Horne Efterskole, Halvorsminde Ungdomsskole und Tolne Efterskole – sowie Vrå Højskole.

Außerdem liegt die einzige dänische Fußballakademie für Frauen in Hjørring – die Dana Cup Academy, an der dänische und ausländische Frauen ihr Fußballtalent auf Eliteebene mit einer allgemeinen Ausbildung an einer der anderen Lehranstalten in der Gemeinde kombinieren können.

©
Hjørring Kommunes byprofil 2023 151
EUC Nord

Uddannelse

152 Hjørring Kommunes byprofil 2023
Hjørring Kommunes byprofil 2023 153

EUC Nord

EUC Nord

EUC Nord uddanner unge og voksne til erhvervsliv samt til videre uddannelse som fx universiteter og professionshøjskolerskoler.

EUC Nord er Vendsyssels største uddannelsesinstitution med flere end 14.000 elever og kursister om året på en række centre og skoler i Hjørring og Frederikshavn. EUC Nord har 350 ansatte.

EUC Nord dækker disse fagområder:

• Energi og Byggeri

• Gastronomi og Service

• Teknik, Metal og Motor Merkantilt (Detail, handel, kontor og event)

EUC Nord tilbyder:

• Tekniske erhvervsuddannelser i Hjørring og Frederikshavn samt merkantile erhvervsuddannelser i Hjørring.

• EUX på mere end 10 af vores erhvervsuddannelser

• Erhvervsgymnasiale uddannelser på Handelsgymnasiet hhx i Hjørring samt Teknisk Gymnasium htx i Hjørring og Frederikshavn.

• Arbejdsmarkedsuddannelser på AMUcenter

Vi udvikler hele tiden nye uddannelser i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og arbejder sammen med relevante partnere – fx Aalborg Universitet. Som partner i UCN (University College Nordjylland) udbyder EUC Nord korte videregående uddannelser, også kaldet Akademiuddannelser.

EUC Nord har særlig ekspertise i 3 udviklingscentre:

• Autobranchens Udviklingscenter

• HåndværkerAkademiet

• Restaureringsuddannelsen

154
Hjørring Kommunes byprofil 2023

EUC Nord

M. P. Koefoeds Vej 10

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 7224 6000 info@eucnord.dk www.eucnord.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 155

Hjørring Gymnasium/ STX og HF

Hjørring Gymnasium/STX og HF

Hjørring Gymnasium/STX og HF er grundlagt i 1872 og tilbyder i dag to ungdomsuddannelser: stx og hf, begge med adgangsgivende kompetence til videregående uddannelser. Faglighed og kvalitet er i højsædet foruden kreativitet og det gode studiemiljø.

Målsætningen er at uddanne eleverne til selvstændige, demokratiske og myndige samfundsborgere, der med rødder i det lokale kan begå sig på den globale scene. Nærheden i det daglige uddannelsesmiljø styrker den enkeltes selvstændige udvikling, så der i løbet af uddannelsesforløbet åbnes mange nye muligheder. Skolens internatio-

nale samarbejder og kontakter giver eleverne fremtidssikrede kompetencer til deres videre uddannelsesforløb.

Skolens mission er at være en rummelig skole med plads til alle elevtyper og fokus på både talentudvikling og på elever, som har brug for særlig støtte for at kunne gennemføre stx eller hf.

Gamle traditioner udtrykkes i årlige begivenheder som skolefest med skoleforestilling og afgangsklassernes opvisning af ”les lanciers”. Der er idrætsdage, sportsklasseturneringer, forårskoncerter, elevfester og andre kreative og sociale aktiviteter.

Elevrådet er en vigtig samarbejdspartner med repræsentation i skolens udvalg. Medansvar er nyttig erfaring med demokratiet i elevernes egen hverdag.

Skolen er centralt placeret lokalt i Hjørring og regionalt i Nordjylland og sikrer, at lokalområdets unge får en ungdomsuddannelse af høj kvalitet med øget mulighed for videreuddannelse, personlig udvikling og derigennem livskvalitet.

156 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Hjørring Sixth Form College

Hjørring Sixth Form College was founded in 1872 and today offers two distinct courses, both with a final exam certificate giving access to further education. The school’s objective is to educate the students to become independent, democratic and responsible members of society. The school’s international contacts and exchange programmes give the students additional competences as well as experiences which are valuable in later life. With local roots the students can thus find their place in a wider world.

The school aims to give a broad education to both talented students and to those who

require greater support. Annual celebrations such as the school play, sports days, spring concerts, student parties as well as creative and social activities continue past traditions.

The Student Council is an important partner with representation on the school’s governing board. This provides the students with valuable experience in the workings of everyday democracy.

The school is centrally placed in Hjørring and in the region of North Jutland, and thus ensures that the young people in the area receive an education of quality with an enhanced possibility of higher education.

Hjørring Gymnasium/STX og HF

Skolevangen 25

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 9892 2433

adm@hj-gym.dk hj-gym.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 157

Et levende hus fuldt af stærke uddannelser

Et levende hus fuldt af stærke uddannelser

På Professionshøjskolen UCN uddanner vi unge til at gå ud og løse vigtige opgaver i det danske samfund – både inden for det offentlige og i det private erhvervsliv.

UCN’s særkende er ”uddannelse i virkeligheden”, hvor de studerende på uddannelsen veksler mellem teoretisk uddannelse og praktisk erfaring og refleksion.

Campus Skolevangen i Hjørring rummer i øjeblikket seks forskellige videregående uddannelser, og der kommer løbende nye til. Blandt de nye uddannelser er bioanalytiker, der tog imod de første studerende i sommeren 2022, mens lærer, meritlærer, pædagog, sygeplejerske samt natur- og kulturformidling har en lang uddannelsestradition i byen.

Ud over de stærke uddannelser rummer

Campus Skolevangen også Center for Undervisningsmidler (CFU) og et stærkt fagligt miljø omkring neuropædagogik.

Samtidig har Campus Skolevangen en bred vifte af faciliteter så som café-område, medieog skriveværksted, fitnessfaciliteter, moderne idrætshal med springgrav og klatrevæg.

De mange fagligheder betyder, at Campus Skolevangen er et helt særligt og levende uddannelseshus, hvor de studerende både oplever en høj grad af faglighed og en høj grad af nærhed og engagement. På den måde er det en helt særlig oplevelse for de studerende at læse videre i Hjørring.

Der er store forventninger til, at Campus Skolevangen vil udvikle sig endnu mere i de kommende år.

158 Hjørring Kommunes byprofil 2023
UCN Skolevangen 45 DK-9800 Hjørring Tlf. +45 7269 6000 campus-sv@ucn.dk www.ucn.dk Hjørring Kommunes byprofil 2023 159

Erhverv i Hjørring Kommune

160 Hjørring Kommunes byprofil 2023
Hjørring Kommunes byprofil 2023 161

Advokatfirmaet Anette Brinkmann

Advokatfirmaet Anette Brinkmann

Allerede da Anette Brinkmann læste jura på Aarhus Universitet, besluttede hun at specialisere sig indenfor privatretten og rette en stor del af sin opmærksomhed mod sager, der berører familien. Med empati og ægte interesse for andre mennesker ønskede hun at gøre en forskel for mennesker, der står i en vanskelig situation, for mange i deres livs værste krise.

Anette Brinkmann flyttede til Hjørring i 2004 og i 2016 besluttede hun at etablere sig som selvstændig advokat med sig selv som eneste ansatte og med kontor på privatadressen.

Nærhed er en af de værdier, som Anette Brinkmann sætter højt. Som eneste ansatte i advokatfirmaet er det hende, der tager telefonen, når klienterne ringer. Hun er med i hele processen fra det første møde, til hun sammen med klienten finder en løsning på sagen. Det er hende, som alle henvendelser er rettet til, og således altid hende, klienterne kommer i kontakt med.

Det nære forhold er det lille advokatfirmas store styrke, og det er tydeligvis noget klienterne er glade for. De positive historier om Advokatfirmaet Anette Brinkmann er løbet

i forvejen, og flere og flere kontakter hende, hvis der opstår juridiske knaster i familielivet.

Anette Brinkmann har gennem årene oparbejdet stor erfaring i børnesager, som tit opstår som konsekvens af forældrenes skilsmisse. Her opstår der ofte tvist om, hvor børnene skal bo, og i mange tilfælde ender stridighederne i retten. Men i mange tilfælde oplever Anette Brinkmanns klienter, at uenighederne bliver løst ved en retsmægling, så parterne undgår en opslidende retssag. Samarbejde mellem parterne ved en skilsmisse ligger Anette Brinkmann stærkt på sinde, og med

162 Hjørring Kommunes byprofil 2023

personligt engagement forsøger hun altid at finde en vej, således at hendes egen klient naturligvis føler sig tilfreds men også med respekt for modparten.

Anette Brinkmann arbejder desuden med alle øvrige aspekter af en skilsmisse, bl.a. det økonomiske forhold mellem parterne. Hertil kommer andre privatretlige områder som oprettelse af testamenter og fremtidsfuldmagter, erstatningssager, lige som hun også arbejder med køb og salg af fast ejendom. Anette Brinkmann har møderet for Landsretten.

Anette har med sin store erfaring indenfor privatretten klienter fra hele landet, men naturligvis også fra Hjørring Kommune og omegn, ligesom hun er tilknyttet Mødrehjælpen i Aalborg som rådgiver i retshjælpen. I Mødrehjælpen er hun at finde hver anden tirsdag. Retshjælpen i Mødrehjælpen er et tilbud, som kan benyttes af både mænd og kvinder, der har brug for juridisk vejledning.

Advokatfirmaet Anette Brinkmann Christiansminde 8 DK-9800 Hjørring Tlf. +45 2441 8060
www.advokat-brinkmann.dk
anette@advokat-brinkmann.dk
Hjørring Kommunes byprofil 2023 163

Arne Andersen Vrå A/S

Arne Andersen Vrå A/S

I 1975 etablerede Arne Andersen en tømrerforretning i Vrå – han var eneste medarbejder.

Arne Andersen Vrå A/S har løbende ændret sig fra en traditionel tømrervirksomhed til en moderne byggevirksomhed, hvor såvel geografisk som opgavemæssigt omfang har udviklet sig langt mere end fantasien kunne række i 1975.

Med udgangspunkt i et kompetent team af medarbejdere har virksomheden udviklet sig fra at beskæftige sig med hovedsageligt tømreropgaver og mindre hovedentrepriser, til

i dag at have sit fundament i byggeledelse af omfattende total- og hovedentrepriser indenfor institutionsbyggeri, boligbyggeri, erhvervsbyggeri og landbrugsbyggeri, større renoveringsopgaver samt serviceopgaver.

Lige fra den første dag har fundamentet for virksomheden været solidt håndværk og tillidsfuldt samarbejde baseret på sund fornuft og fokus på kvalitet

Realistiske ambitioner og loyalitet går hånd i hånd hos Arne Andersen Vrå A/S og denne indstilling er og har altid været virksomhedens grundpille.

Nordre Ringvej 7

DK-9760 Vrå

Tlf. +45 9898 1964

www.arne-andersen.dk

Arne Andersen Vrå A/S
164 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Byen i Parken

Unikt og spektakulært byggeri

Byen i Parken er det hidtil mest spektakulære projekt for Kimbo Byg ApS. Det unikke boligbyggeri udgør et helt og særegent kvarter i Hjørring placeret tæt på parken Christiansgave på den grund, hvor den tidligere byskole Vestre Skole har ligget siden 1894.

Projektet er virkeliggjort af Arne Andersen Vrå A/S i samarbejde med Bjerg Arkitektur og By + Land.

Byen i Parken omfatter fem boligblokke på 3–6 etager i første etape, der huser 92 boliger af varierende størrelse og type. Etape II består af 3 blokke, med i alt 48 boliger. Etape II forventes opført i 2023-2024.

Fokus har været at skabe et kvarter med selvstændig identitet i forhold til andre områder

i Hjørring. Visionen er, at bydelen er særligt attraktiv og levende med forskellige boligtyper, aflåst parkeringskælder, fælleslokale, café, liberal erhverv og muligheden for taghaver og fælles grønne opholdslommer mellem boligerne.

Bykvarteret er et mix mellem private ejerboliger, andelsboliger og private lejeboliger. Boligerne er i forskellige størrelser – med altaner og terrasser mod lys, luft og fine udsigter

Arkitekturen er oplevelsesrig gennem valg af rødlige teglsten, herunder genanvendelse af mursten fra den tidligere Vestre Skole, glas og grønne bevoksninger. Byen i Parken er også grøn i overført betydning, idet bæredygtighed, klimaansvarlighed og et meget lavt energiforbrug er tænkt ind i bebyggelsen.

Kimbo Byg ApS Nordre Ringvej 7 DK-9760 Vrå Hjørring Kommunes byprofil 2023 165
KIMBO BYG APS

Baggesen Begravelsesforretning

Baggesen Begravelsesforretning

Siden 1988 har navnet Baggesen været tæt forbundet med troværdighed, empati og professionel rådgivning for familier, der har mistet en af deres kære.

Hos Baggesen Begravelsesforretning betyder det alt at kunne give en rigtig god service til kunder i en svær situation.

Som specialuddannede og certificerede bedemænd sætter vi en ære i at vejlede og rådgive bedst muligt om alle de praktiske forhold, der kan være i forbindelse med et dødsfald, og vi står selvfølgelig altid til rådighed, hvis der er spørgsmål vedrørende begravelse, kremation, ceremoni m.m.

Vi har fuld forståelse for, man som efterladt står i en svær tid, og vi afholder derfor samtaler

både i hjemmet eller i vores afdelinger, uanset om det er weekend, aften eller helligdag.

Firmaet blev stiftet i 1988 af Thorvald Baggesen sammen med svigerinden Birgit Baggesen. Siden 2013 har Thorvald Baggesens datter, Kirsten Marie Baggesen, været medindehaver og daglig leder af begravelsesforretningen med domicil på Frederikshavnsvej i Hjørring og afdelinger i Brønderslev, Pandrup, Sindal, Taars og Hirtshals.

Baggesen Begravelsesforretning er både medlem og certificeret hos brancheorganisationen Danske Bedemænd. Det betyder, at kunderne kan regne med, at Baggesens fem bedemænd alle er uddannet efter branchens forskrifter, at firmaet lever op til den seriøsitet som Danske Bedemænd står for, at

priserne er gennemsigtige og matcher branchen, og at Baggesen Begravelsesforretning lever op til de normer og kompetencer, som brancheorganisationen opstiller for sine medlemmer.

Hos Baggesen Begravelsesforretning lægger vi stor vægt på at være en både troværdig og professionel rådgiver for den familie, der netop har mistet en af deres kære. Vi har god tid, så vi kan få klaret alle praktiske spørgsmål i ro og mag. For os er egenskaber som menneskekundskab og situationsfornemmelse afgørende værdier, fordi vi som bedemænd gerne vil hjælpe mennesker, der ofte er i dyb sorg, og som dermed kan have svært ved at overskue alle de praktiske gøremål. Vi er gode til at lytte og opstille de muligheder, som familien har – og som det naturligvis står familien frit for at gøre brug af.

166 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Døden er en naturlig del af livet, og vi bestræber os på at gøre den sidste afsked med den døde til en god oplevelse for de efterladte, lige som vi tit er ude at holde foredrag både om døden og om bedemandens arbejde. Vi kommer gerne i klubber, pensionistforeninger, på skoler og til konfirmandundervisningen.

Hos Baggesen samarbejder vi med Danske Stenhuggerier. Vi har en omfattende udstilling både i Hjørring, Brønderslev og i Pandrup, og her kan kunderne vælge gravsten til kirkegården. Vi er klar til at hjælpe dig med at finde og designe mindestenen til dine kære. De smukke udstillinger af gravsten tager behørigt hensyn til de regionale forskelle i vores kirkegårdskultur. Et gravsted kan gøres personligt og bevarer dermed noget af det vigtigste vi mennesker har, vores minder.

Baggesen Hjørring

Frederikshavnsvej 58

DK-9800 Hjørring

Tlf. 9890 1511

baggesen@baggesen.dk

www.baggesen.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 167

BDO i Hjørring – fordi god rådgivning gør en forskel

168
Hjørring Kommunes byprofil 2023

BDO i Hjørring – fordi god rådgivning gør en forskel Vores historie begyndte for mere end 50 år siden, hvor BDO i Hjørring startede deres rejse med ét formål: At være lige dér, hvor kunderne er. Men er opskriften på succes nu også så simpel? Svaret er selvfølgelig: Nej.

Vores succes handler først og fremmest om at møde vores kunder i øjenhøjde, sætte os i deres sted, række ud og imødekomme deres behov. Ligeledes kræver det en bred faglig forståelse, så det netop er muligt at hjælpe vores kunder i mål. Og så handler succes selvfølgelig om at skabe en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere trives og er glade.

Alt dette gør, at BDO i Hjørring i de sidste mere end 50 år har haft succes med at være byens førende revisions- og rådgivningshus.

Nationalt og internationalt kendskab

BDO er, foruden at være Hjørrings førende, også et af Danmarks førende revisions- og rådgivningshuse med over 1300 medarbejdere fordelt på vores 32 kontorsteder landet over. Ligeledes er BDO i Danmark en del af det internationale BDO-netværk med 164 kontorer globalt, der rummer mere end 100.000 medarbejdere på verdensplan. Det betyder, at kunderne får det bedste af to verdener: En lokal og nærværende revisor tæt på dagligdagen samt et internationalt bagland med stort branchekendskab.

En lokal revisor tæt på dig

Vi vil gerne være til stede lige der, hvor kunderne er, så vi sikrer os at have en dyb, lokal forståelse for den enkelte kundes verden. Det betyder, at vi på kontoret i Hjørring hele tiden holder os opdaterede på de nordjyske virksomheder samt de udfordringer, virksomhederne står over for. Vores udgangspunkt er den tætte relation mellem kunde og rådgivende revisor, så vi kan skabe størst værdi for alle vores kunder.

Meget mere end revision

Men hvad er det så helt præcist, vi kan hjælpe med? Vores væsentligste kompetencer omfatter naturligvis revision og regnskab. Men faktisk udarbejder vi ikke kun regnskaber. En stor del af vores arbejde handler om at bruge vores stærke rådgivningsdisciplin, så vi på den måde går bagom tallene og rådgiver hele vejen rundt og dermed guider kundens virksomhed i den rigtige retning.

Derfor har vi specialister inden for både skat, moms, it-rådgivning, rådgivning om køb og salg af virksomheder samt forskellige serviceydelser. Ligeledes er BDO blandt de førende konsulenthuse for rådgivning til den offentlige sektor, hvor vi samarbejder med et betydeligt antal kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og staten.

Hos BDO handler det helt grundlæggende om, at vi ønsker at være mennesker, der hjælper mennesker med at realisere deres drømme.

BDO i Hjørring Nørrebro 15 DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 169

BNI

BNI – Verdens største og Danmarks stærkeste erhvervs- og referencenetværk sikrer dig relationer, udvikling og vækst! – Vi forbedrer måden verden gør forretning på.

Vil du have flere gode kundehenvisninger, færre salgs- og marketingomkostninger og et stærkere professionelt erhvervsnetværk?

Hos BNI har vi siden 1985 hjulpet forretningsfolk til flere relationer, personlig og faglig udvikling samt forretningsvækst – og vi kan også hjælpe dig.

Vi er et mangfoldigt og åbent erhvervsnetværk, repræsenteret i over 75 lande, med henved 300.000 medlemmer inden for alle brancher. Alle i BNI har forpligtet sig til at hjælpe hinanden til vækst og fremgang ud fra mantraet ”Givers Gain – giv, og du skal få” hvilket gør det ekstremet udbytterigt for deltagerne.

Bliv en del af et globalt erhvervsnetværk via dit lokale BNI-team, hvor hvert teammedlem er nøje udvalgt:

• Hvert team har kun én fra hver branche eller speciale, så ingen i teamet konkurrerer

• Man skal ansøge om at blive en del af teamet, da det er vigtigt, at der er et godt match mellem dig og de andre teammedlemmer

Det forventes at alle arbejder aktivt på at henvise potentielle kunder til hinanden og hjælper andre interesserede erhvervsfolk ind i teamet, da det skaber det største udbytte for alle deltagere

Går du op i samarbejde, udvikling samt forretningsvækst og er du tilhænger af tanken om, at den, der giver, får tilbage? Så er du noget for os i BNI, og vi er helt sikkert noget for dig.

Læs mere på www.bni.as.

170
2023
BNI
Hjørring Kommunes byprofil
BNI Danmark Frederikshavnsvej 82 DK-9800 Hjørring Tlf. +45 7199 0014 www.bni.as Hjørring Kommunes byprofil 2023 171

BoVendia – Dit boligselskab

BoVendia – Dit boligselskab

BoVendia udlejer og administrerer ca. 3.300 attraktive boliger fordelt i hele Hjørring Kommune; fra Sindal og Taars over Hirtshals til Lønstrup – og naturligvis Hjørring.

Organisationen tilbyder en bred vifte af boliger; fra boliger til de ressourcestærke til ungdomsboliger og boliger til flygtninge og de svage i samfundet.

Holdet

I BoVendia er ”holdet” og ”holdånden” den bærende grundtanke. Et hold fungerer kun optimalt, når alle tager både ansvar og medejerskab for det fælles projekt. Hos BoVendia løfter vi i flok til gavn for fællesskabet og for lejerne, som oplever en dynamisk og engageret medarbejderstab, hvor alle bidrager og får

hjulene til at køre i samme retning med afsæt i BoVendias værdisæt; fornyende, troværdig, respekt og fællesskab.

Demokratiet

Styrken ved at bo alment ligger i beboerdemokratiet! Igennem medbestemmelse og involvering har alle beboere mulighed for at være med til at skabe de bedste rammer om det gode liv – netop der, hvor de bor og lever. BoVendia ønsker og prioriterer et stærkt beboerdemokrati og arbejder derfor kontinuerligt på at styrke og motivere demokratiet. Dette sker gennem dialog, sparring og rådgivning samt via kurser, tema-, inspirationsog informationsmøder.

BoVendia ser desuden en stor værdi i, at mange beboere engagerer sig som frivillige.

Derfor har BoVendia også udarbejdet en frivillighåndbog, som giver en række forslag til aktiviteter og tiltag, der kan styrke det sociale liv og fællesskab ude i afdelingerne. – Et socialt liv, som øger livskvaliteten, skaber tryghed og gør boligområderne attraktive at bo og bosætte sig i.

En grøn profil

BoVendia ønsker at sætte et ”grønt” alment aftryk. En ambitiøs, grøn bæredygtighedsstrategi for boligorganisationen er derfor i støbeskeen. En strategi, som skal sikre at bæredygtighed også i fremtiden tænkes ind som en naturlig del af BoVendias forretning.

Positiv udvikling af Hjørring Kommune

For at forblive en attraktiv boligorganisation for såvel nuværende som kommende

172 Hjørring Kommunes byprofil 2023

beboere – og for at være en seriøs og professionel sparringspartner for Hjørring Kommune – drives BoVendia som en forretning, hvor der konstant er fokus på at optimere driften, effektivisere processerne og udnytte de teknologiske muligheder. Dette gør det muligt at udvikle forretningen og samtidig ”passe på huslejen”.

Løbende gennemfører BoVendia nybyggeri samt større og mindre renoveringer og bidrager dermed til en positiv udvikling af Hjørring Kommune. Indenfor de seneste år har der været større renoveringer i Hjørring Vestby, Hirtshals, Sindal og Taars – og over de kommende år vil BoVendia fortsat arbejde på tidssvarende, attraktive by- og boligområder til glæde og gavn for hele Kommunen.

Fakta

Alle, der er fyldt 15 år, kan blive opnoteret i BoVendia.

Interesserede kan blive skrevet op via BoVendias hjemmeside: www.bovendia.dk eller ved at besøge administrationen: Østergade 52 A, 9800 Hjørring.

BoVendia

Østergade 52 A

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 9656 1940

post@bovendia.dk

www.bovendia.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 173

Brix & Kamp A/S Rådgivende ingeniører

174 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Brix & Kamp A/S

Rådgivende ingeniører

Brix & Kamp leverer ingeniør rådgivning til både private og erhverv – vi beskæftiger os med hele byggeforløbet, fra tilstandsrapporter og energioptimering hos private husejere til store komplekse ingeniøropgaver i forbindelse med opførelse af større byggerier, fx højhuse, hospitaler og institutionsbyggerier. Uanset opgavens størrelse har vores medarbejdere den erfaring og professionalisme, som sikrer et godt byggeri.

Vi tilbyder blandt andet uvildig rådgivning om projektstyring, lovgivning, tekniske aspekter i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygninger, renoveringer/moderniseringer og energibesparende foranstaltninger/energikonverteringer. Derudover udfører vi huseftersyn, udarbejder tilstandsrapporter, vi er certificeret til at udføre energimærkning, lige som vi er specialister i indeklima samt håndtering af skimmelsvamp og miljøfarlige stoffer.

Vi råder over både certificerede statikere og specialister i brandrådgivning og brandsikring, som bistår vores kunder i selv de mest komplekse byggesager. Vores rådgivere er certificerede til henholdsvis KK2, KK3/4 eller BK2 og BK3/4. Derudover har vi også flere DGNB konsulenter under eget tag, som gør at vi hele tiden er forberedt på de nyeste krav vedr. bæredygtighed.

Vi er også specialiserede i kabel-tv og i rådgivning for antenneforeninger i hele Danmark om udbygning og renovering af nettet. Vi varetager foreningernes interesser, og tilbyder professionel hjælp og rådgivning, indhentning af tilbud på et entydigt grundlag, kontrol af at de aftalte ydelser leveres mv.

Fokus på det sunde byggeri

Generelt for alle vores projekter er, at vi altid tænker i levetider, bygbarhed, minimal risiko og fornuftig drift, når der træffes valg angående materialer, installationer og konstruktioner i projekteringsforløbet. Vi har fokus på bæredygtige tiltag og energieffektivitet knyttet til bygningers fysiske udformning og energimæssige ydeevne. Indeklima en vigtig parameter i vores rådgivning, hvor vi arbejder på at skabe god sammenhæng mellem dagslys, termisk og atmosfærisk indeklima samt akustik.

Lokal forankring

Gennem over 100 år har Brix & Kamp A/S udviklet sig til en anerkendt virksomhed, dybt forankret i den nordjyske muld. Med afdelinger i Hjørring, Aalborg og Frederikshavn er vi stærkt til stede i Nordjylland, og det har vi til

hensigt at fortsætte med. Vi har haft til huse i Hjørring siden 1963, og er en af Hjørrings ældste virksomheder. Dengang var der blot to medarbejdere – siden da har vi vækstet, og i dag har hele 41 medarbejdere deres daglige gang på kontoret i Hjørring. I alt er vi knap 60 medarbejdere.

Over tiden har vi været med til at sætte præg på Hjørring og byerne omkring – de seneste år har vi blandt andet været ingeniør på byggeriet af Vendsyssel Teater, Idrætscenter Vendsyssel, Codanhus, Børne- og Ungehuset Lundergård. Vi har også været med til at opføre eller renovere flere boligbyggerier såsom Svanelundsbakken, Bispegaarden, Spangkærparken og Vesterlund. Vi er stolte af den tillid, som vores kunder viser os hver eneste dag.

Brix & Kamp

Rådgivende ingeniører Nørrebro 11

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 9892 2888

brixkamp@brixkamp.dk

www.brixkamp.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 175

Brüel Systems A/S

Brüel Systems A/S

Med en historie, der begynder med et jernstøberi og maskinfabrik tilbage i 1843, er Brüel Systems A/S en af Hjørrings ældste virksomheder. I dag er fokus ændret fra traditionelle landbrugsmaskiner til avancerede og automatiske anlæg til håndtering, vask og tørring af plastemballage til levnedsmiddelindustrien.

Brüel Systems A/S udvikler, projekterer og monterer anlæg målrettet især til fødevareindustrien. I kraft af et konkurrencedygtigt program er Brüel Systems A/S blandt verdens førende producenter til kunder i den såkaldte poolbranche – virksomheder der vasker deres kunders plastemballage.

Derudover er vaskeløsninger til slagterier, bagerier, mejerier og virksomheder i fiskeindustrien et fokusområde.

Udover anlæg til håndtering af plastemballage har Brüel Systems A/S de seneste år yderligere øget sit fokus mod anlæg, der er i stand til at håndtere genbrugspaller i plast. Udviklingen fra brug af traditionelle træpaller til brug af paller i plast er hurtigt voksende, og Brüel Systems har bl.a. leveret verdens største anlæg, som kan håndtere 600 EU-paller i plast i timen.

Kravet til sunde og rene fødevarer er stærkt stigende, og derfor oplever Brüel Systems A/S,

at markedet for anlæg, der kan sikre ren og hygiejnisk plastemballage, vokser i takt med vores øgede velstand i verden, og i takt med at ældre, manuelle anlæg skiftes ud til nye, mere effektive og ikke mindst energirigtige og vandbesparende anlæg.

Hos Brüel Systems A/S er vi med vores unikke ekspertise i stand til at rådgive kunderne i forhold til at reducere vandforbruget, genbruge og filtrere vandet samt spare store mængder energi ved at gå fra eksempelvis blæsetørring til spintørring. I kraft af dataopsamling hjælper vi brugerne med at få det optimale ud af deres anlæg og samtidig kun anvende den mest nødvendige energi.

176 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Serviceaftaler og forebyggende vedligehold af kundens anlæg kan betyde store besparelser. Vi holder anlægget i optimal stand, lige som vi med originale reservedele sikrer kunden, at anlæggene fungerer i mange år.

Alle anlæg bliver stillet op på W. Brüels Vej og gennemtestet i overværelse af kunden. Herefter afmonteres anlæggene, sendes afsted og stilles op igen hos kunden af Brüels egne, erfarne medarbejdere, som også sørger for en grundig træning af kundens medarbejdere.

Virksomheden beskæftiger godt 100 medarbejdere næsten ligeligt fordelt mellem administration og produktion på W. Brüels Vej i

Hjørring og gør desuden brug af vikarer ved spidsbelastninger. Brüel Systems er en arbejdsplads, hvor der er godt at være. Uanset om man er i produktionen eller på kontoret, er der udfordringer og opgaver, som kræver tankevirksomhed og samarbejde samt udfordrer det bestående på tværs af faggrupper.

Nærhed til kunderne er vigtig. Derfor har Brüel Systems A/S foruden domicil i Hjørring etableret servicecenter i Tyskland og USA, som er to af virksomhedens største markeder.

Brüel Systems A/S

W. Brüels Vej 11

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 9892 0011

info@bruelsystems.com

www.bruelsystems.com

Hjørring Kommunes byprofil 2023 177

CadTegnestuen

Cad-Tegnestuen

Cad-Tegnestuen er den kompetente partner, når byggerier skal projekteres.

Kravene til dokumentation i byggebranchen er stadigt stigende. Det kræver opdateret specialviden at holde trit med udviklingen. Derfor benytter stadigt flere CadTegnestuens professionelle kompetencer, når byggerier skal projekteres.

Bag Cad-Tegnestuen står Morten Madsen, der med en faglig uddannelse som tømrer og siden bygningskonstruktør i bagagen i 1998 etablerede sin virksomhed i privaten på Liljevej i Hjørring. I begyndelsen som et fritidsjob, men

da opgaverne blev både flere og større, besluttede Morten Madsen at opsige sit job som tegnestueleder på en betonelementfabrik og satse udelukkende på at tegne og projektere byggeri af parcelhuse, sommerhuse, tilbygninger, erhvervsejendomme samt landbrug.

Morten Madsen har efterfølgende suppleret sine kompetencer med uddannelse som passivhusdesigner og byggeøkonom.

Udover projektering tilbyder Cad-Tegnestuen også at varetage byggeansøgninger og anmeldelser, tilsyn under opførelsen, at udføre statiske beregninger, energiberegning og produktionstegninger samt styklister.

Virksomheden har været i stadig vækst siden starten. I 2023 er der syv beskæftiget på tegnestuen, som nu er flyttet fra Liljevej til et nyt domicil på Frederikshavnsvej med mere end dobbelt så meget plads til aktiviteterne.

Cad-Tegnestuen er fuldt digitaliseret og råder over det mest moderne udstyr.

Kunderne er fortrinsvis håndværkere og entreprenører, som efterspørger Cad-Tegnestuens kompetencer, men som også ser en fordel i at benytte den variable omkostning hos en underentreprenør fremfor at etablere in-house projektering som en fast omkostning.

178 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Cad-Tegnestuen samarbejder også direkte med bygherrer – både firmaer og private –om opgaver lige fra fabriksanlæg til carporte.

Igennem en årrække har Cad-Tegnestuen haft et tæt samarbejde med Bygge-Syn og

Dansk Bygningskalkulation.

Bygge-Syn tilbyder udarbejdelse af tilstandsrapporter i forbindelse med salg af parcelhuse samt energimærkning, trykprøvning og tæthedsanalyser ved nybyggeri af både private boliger og erhvervsbyggerier.

Dansk Bygningskalkulation bygger på 30 års erfaring med udregning af tilbud og alle de

processer, der tilsammen udgør det færdige byggeprojekt.

Tilsammen danner de tre virksomheder et fagligt stærkt og professionelt trekløver, der er i stand til at løse de fleste opgaver i forbindelse med et byggeri – lige fra de første spæde idéer over detaljeret udregning af tilbud og analyser til det nøglefærdige projekt.

CAD TegnesTuen Aps

&

96 23 01 31

Frederikshavnsvej 82 9800 Hjørring mail@cad-tegnestuen.dk · www.cad-tegnestuen.dk

CAD Tegnestuen Frederikshavnsvej 82

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 9623 0131

www.cad-tegnestuen.dk

BYggeTeKnIsK RÅDgIVnIng pROJeKTeRIng
Hjørring Kommunes byprofil 2023 179

Dansk Revision Benny Jakobsen

180 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Dansk Revision Benny Jakobsen

Benny Jakobsen er den lokale repræsentant i det landsdækkende kædesamarbejde Dansk Revision, der med 28 kontorer og over 450 medarbejdere råder over al den kompetence, en virksomhed kan få brug for.

Siden 1983 har Benny Jakobsen drevet selvstændig revisionsvirksomhed og har solid erfaring med rådgivning og revision af små, mellemstore og store virksomheder – drevet i både selskabsform og i personligt regi.

Ud over revision, regnskaber og skatteopgørelser omfatter rådgivningsområderne også økonomistyring, budgetter, finansiering, optimering af selskabsstruktur, skatteoptimering, virksomhedsordningen, generationsskifte samt opstart af virksomhed.

Virksomheden har til huse på Vandværksvej 14 i Hjørring og beskæftiger i alt 15 medarbejdere. 2 registrerede revisorer, 1 revisor HA, 3 revisor HD-R, 1 cand. merc. aud., 3 revisorassistenter, 2 kontorassistenter, 1 erhvervsservice og 2 revisortrainees.

Benny Jakobsen har drevet sin virksomhed ud fra den opfattelse, at tæt kundekontakt og langvarige relationer skaber de bedste løsninger, så kunden kan være et skridt foran. Benny Jakobsen og medarbejderne bruger deres faglige viden til at finde værdiskabende løsninger for kunderne, og rådgiver ud fra sammenhængen mellem regnskaberne og virksomhedens historik og aktuelle situation. Det giver kunden et retvisende overblik over mulighederne og dermed for at konsekvensberegne og træffe de bedste og mest givtige valg.

Den tætte lokale forankring sikrer desuden gode kontakter til advokater, pengeinstitutter og andre vigtige samarbejdspartnere.

For de fleste virksomheder er transaktioner på tværs af landegrænser en realitet. Via kædesamarbejdet i Dansk Revision indgår Benny Jakobsen i et netværk, der rækker langt ud over Danmarks grænser. Dansk Revision er medlem af verdens sjettestørste revisorsamarbejde, Geneva Group International, der udover at være et revisorsamarbejde også er en af verdens største alliancer mellem revisorer og advokater.

Hos Dansk Revision Benny Jakobsen tror vi på, at du får den bedste rådgivning, hvis din revisor er tæt på din forretning. For hvad nytter det, at vi har ekspertisen, hvis vi ikke er nærværende og engagerede? Det er netop vores styrke, og mon ikke det er derfor, at de fleste af vores nye kunder kommer til os på anbefaling af eksisterende kunder.

Dansk Revision

Benny Jakobsen

Vandværksvej 14

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 9892 7600

beja@danskrevision.dk

www.danskrevision.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 181

EXPO-NET Danmark A/S

EXPO-NET Danmark A/S

EXPO-NET Danmark A/S blev grundlagt i København i 1959 med licensrettigheder til et verdenspatent for produktion af plastnet. Den første plastnetmaskine blev installeret, og net til pakning af frugt var det første produkt, der så dagens lys.

På grund af stigende efterspørgsel og en ekspansiv produktudvikling med mange forskellige nettyper flyttede man til større lokaler, og da succesen fortsatte, blev det besluttet at flytte virksomheden til egnsudviklingsområdet Hjørring. Igennem årene har EXPO-NET udvidet ad flere omgange, og der er mere på tegnebrættet for altid at være ekspansionsparat. Virksomheden, der er

privatejet, ejes og ledes i dag af Lars Klinkby, der er 3. generation på posten.

Foruden hovedkontoret på Georg Jensens Vej i Hjørring har virksomheden salgskontorer i England, Holland, Frankrig og Au stra lien. Der beskæftiges mere end 80 medarbejdere i Hjørring, hvoraf en del har en håndværksmæssig uddannelse inden for plast.

Virksomheden har mange kundespecifikke produkter i sortimentet, og det er derfor nødvendigt at holde et højt kompetenceniveau blandt medarbejderne for at sikre de bedste produkter. Dette gøres blandt andet ved at investere i fremtiden med et stort lærlinge-

program, der giver mulighed for at have 8 plastmagerlærlinge, 1 industriteknikerlærling, 1 værktøjsmagerlærling og 2 lager/ logistik lærlinge. Virksomheden er også en del af Ungegarantiens netværk, og praktikanter fra UCN, AAU og lignende uddannelsesinstitutioner er altid velkomne.

EXPO-NET producerer brugervenlige og miljørigtige plastnet i både rør- og fladform – og til utallige anvendelsesområder. Der fremstilles mere end 2000 produkter i plast, typisk til kunder inden for så forskelligartede industriområder som vindmøller, automobiler, telecom, bygge- og anlæg, fødevarer, spildevand, land- og skovbrug og meget, meget mere. Kun fantasien sætter grænser.

182 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Foruden en bred vifte af standardprodukter som f. eks. industrinet, filter-rør og filter-net, emballagenet, snehegn, flaskenet, tagrendenet, barkbeskyttere, fuglenet og mange flere har virksomheden specialiseret sig i fremstilling af kundedesignede produkter.

Den moderne og fleksible produktionsteknik muliggør en kontinuerlig udvikling og produktion af net med forskellige strukturer i variable bredder, diametre, maskestørrelser, styrker osv. Mange af kunderne arbejder i nicheområder og efterspørger derfor produkter, som ikke er standard, men som de kan få hos EXPO-NET, fordi den specielle teknologi gør det muligt at efterkomme også særlige og kundespecifikke behov.

Der er egen design- og udviklingsafdeling med mere end 12.000 kvm produktionsareal, lagerbygninger, showroom, kontorer samt eget, moderne maskinværksted, som varetager egne reparationer samt opbygning af specialmaskiner til produktionen.

Fleksibilitet, leveringsgaranti og et tæt og loyalt samarbejde med kunderne er grunden til, at EXPO-NET Danmark A/S i dag er blandt de førende plastnet-producenter med eksport til mere end 40 lande i og uden for Europa.

EXPO-NET Danmark A/S

Georg Jensens Vej 5

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 9892 2122

plast@expo-net.dk

www.expo-net.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 183

FitnessKlubben giver overskud i hverdagen

FitnessKlubben giver overskud i hverdagen

I foråret 2021 besluttede ægteparret Anja og Per efter mange år i fitnessbranchen at etablere ”eget sundhedsunivers”. På bagkant af COVID-pandemien blev FitnessKlubben etableret i hjertet af Vendsyssel ved Hjørrings største indfaldsvej, Frederikshavnsvej og har optimal tilgængelighed og parkeringsforhold.

I FitnessKlubben er vores ambition at træningsforløb, kort eller langt, som gruppe eller individ, handler om at udvikle og forbedre din sundhed fysisk og mentalt, så du har redskaberne til at sætte retning for et godt og aktivt liv, som vi ofte siger: ”Om et år ville du ønske du var startet i dag”.

FitnessKlubben råder over 500 kvm. træningsareal, med alt hvad hjertet kan begære

af funktionel træning, kredsløbstræning, TRX- og styrketræning. Herudover mulighed for udendørs træning i vores 120 kvm. store atriumgård og fra 2023 vores nyeste tiltag: YogaKlubben, hvortil der også hører behandlerrum til fysioterapeutiske behandlinger og massage, som også tilbydes i vores nordjyske sundhedsunivers.

Teamet bag FitnessKlubben og YogaKlubben har flere hundrede individuelle træningsforløb og bootcamps bag sig. Det tæller alt fra ”super-tabere” på +50 kg., til age group vindere og debutanter på løbsdistancer fra 5K til ultraløb. Professionelle sportsudøvere og nybegyndere. Fra lange virksomhedsforløb for over 100 deltagere, til korte forløb, skræddersyede og intense forløb, hvor æstetik, fysik og performance skal optimeres. Vores team brænder for sundhed,

træning og besidder den særlige form for nordjysk nærvær.

Teamet i FitnessKlubben har flere uddannelser og certificeringer bag sig, bl.a. som personlige trænere, kostvejledere, bike-, løb- TRX-instruktører, men også uddannelser indenfor yoga og fysioterapi. Og ikke mindst stor personlig erfaring med hvordan man som familie/individ, virksomhed/organisation får en travl hverdag til at hænge sammen, så den er sund, både fysisk, psykisk og socialt.

Vi glæder os til at se dig i FitnessKlubben eller YogaKlubben.

Kærlig hilsen Anja og FK-teamet

184 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Fakta

FitnessKlubben er etableret i 2021 af ægteparret Anja og Per Møller.

Anja er daglig leder og har mere end 20 års erfaring fra fitnessbranchen, mere end 17 års erfaring som socialpædagog og har bl.a. arbejdet med børn, udsatte unge og fysisk og psykisk handicappede. Per har 30 års erfaring fra fitnessbranchen og har været virksomhedsleder i over 20 år og har desuden mange års bestyrelseserfaring, i både offentlig og privat regi.

FitnessKlubben ApS Frederikshavnsvej 82 DK-9800 Hjørring

info@fitnessklubben.com

www.fitnessklubben.com

Instagram: fitnessklubben_hjoerring

Facebook: Fitnessklubben Hjørring

Åbningstider: 05.00 – 23.00

Hjørring Kommunes byprofil 2023 185

Fjord Line – et ungt rederi med blik for fremtiden

186 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Fjord Line – et ungt rederi med blik for fremtiden

Fra havnen i Hirtshals bringer Fjord Line hvert år flere hundrede tusinde turister fra primært Danmark, Tyskland og Holland, men også resten af Europa til vores naboland mod nord. Med daglige afgange hele året til Langesund, Stavanger og Bergen samt en sommerrute til Kristiansand dækker Fjord Line hele den sydvestlige samt østlige del af Norge. Herudover har rederiet også ruten mellem Sandefjord i Norge og Strömstad i Sverige.

Fjord Lines historie

Siden 1993 har Fjord Line været på en rejse i både god vind og hård sø og udviklet sig til at være Norges næststørste færgerederi indenfor international passager- og godstrafik. I 2013 bød rederiet velkommen til MS Stavangerfjord og i 2014 var det MS Bergensfjord, der blev medlem af Fjord Line familien. Søsterskibene var de første i verden, der udelukkende sejlede på det miljøvenlige LNG-gas, hvilket gør dem til de største og mest miljørigtige færger af deres slags. Samme år, i 2014, satte Fjord Line den gennemmoderniserede MS Oslofjord ind på ruten mellem Sandefjord og Strömstad. I 2020 kom Fjord FSTR til som nyeste medlem af flåden og erstattede den gamle katamaran Fjord Cat. Også her er der tænkt på miljøet, da FSTR udleder hele 32 % mindre CO2 i sammenligning med forgængeren HSC Fjord Cat.

Meget mere end blot færgeoverfart Som et af verdens mest moderne færgeselskaber er Fjord Line meget mere end blot transport fra A til B: Selskabet tilbyder en bred vifte af oplevelser både til lands og til vands, fra hyggelige cruiseoverfarter Hirtshals-Stavanger-Bergen og retur over komplette pakkerejser til nogle af Norges smukkeste skisports- eller vandreområder, og til bilpakker eller campingpakker til dem, der selv vil planlægge deres rundtur i det spektakulære Fjord Norge.

Søsterskibene, MS Bergensfjord og MS Stavangerfjord, er luksuriøst indrettet med smukke kahytter og suiter og om bord finder man alt fra a la carte og buffet restaurant, en stor Taxfree shop med et godt udvalg til Sportsbar og Lounge med livemusik og dans. Der er også sjove oplevelser for børnene med Fjordy – havets gladeste hummer.

Sommerruten mellem Hirtshals og Kristiansand besejles af den splinternye og topmoderne katamaranfærge, Fjord FSTR, der krydser Skagerrak i top fart og tilbyder den hurtigste vej til Norge.

Respekt og engagement

præger hele Fjord Line

Gennem de sidste år er Fjord Line vokset meget ved at introducere nye, moderne skibe til flåden, udvide rutenetværket og give gæster og fragtkunder exceptionel service og værdi for pengene. Fjord Line er bygget på sunde værdier. Alt er præget af handlekraft, ansvar, respekt og engagement. Selskabet beskæftiger cirka 800 medarbejdere og transporterer årligt over 1,4 millioner passagerer. Udover passagertrafik tilbydes også fragt af erhvervskøretøjer og varer.

Fjordline A/S Dalsagervej 9 DK-9850 Hirtshals Tlf. +45 9796 3000
Hjørring Kommunes byprofil 2023 187

GrønGas – en grønnere fremtid

GrønGas – en grønnere fremtid GrønGas ejer og driver 2 biogasanlæg hhv. nordvest for Hjørring og øst for Vrå. GrønGas Vrå A/S er opført i et partnerskab mellem landmand Jens Peter Lunden og E.ON.

På begge anlæg fremstilles der biogas (bestående af metan og CO2), som anvendes i vores fælles energisystem. Biogas er CO2-neutral energi, der kan lagres og bruges til at sikre, at vi får grøn energi, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Samtidig omdanner biogasanlæggene bl.a. husdyrgødning og organiske restprodukter fra

industrien til grøn gødning, der anvendes til at gøde nye fødevarer på markerne. Biogas reducerer udledningen af store mængder drivhusgasser. Det skyldes dels, at biogassen fortrænger store mængder fossilt brændstof, og dels at biogasanlæggene opsamler udledning af klimagassen metan fra husdyrgødning, så metanen ikke slipper ud i atmosfæren.

Fra anlægget i Vrå leveres den rensede gas direkte ud på naturgasnettet, hvor den blandes med alm. naturgas og hvor den kan anvendes til alle de formål, som vi i dag bruger naturgassen til.

Fra anlægget i Hjørring, hvor vi pt. er i gang med en større ombygning, vil bio-metanen fremadrettet afsættes til transportsektoren, hvor særligt lastbiler kan anvende den flydende gas som grønt drivmiddel i stedet for diesel. GrønGas Hjørring vil blive ét af de første anlæg i Danmark, som kan lave flydende bio-metan til transportsektoren.

Begge anlæg producerer biogas fra flydende og fast husdyrgødning, industrielle affaldsprodukter og andre organiske råvarer. Samlet set laver GrønGas mere ca. 20 mio. kubikmeter biometan om året, som 1:1 kan erstatte naturgas eller diesel.

188 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Hvis man omregner den mængde biometan vi producerer til årsforbruget i boliger, så svarer det til gasforbruget i mere end 11.000 boliger. Samtidig reducerer GrønGas klimagasudledningen med ca. 45.000 t CO2 årligt ift. at benytte naturgas i gasnettet.

Vi har et stort samarbejde med lokale landmænd omkring både husdyrgødning, halm og andre organiske produkter, som kan anvendes til energifremstilling. Udover at vi selv har folk ansat til at stå for driften, så er mange erhvervsdrivende også beskæftiget med at servicere biogasanlæggene. På

Fakta

• Biogas fremstilles under iltfrie forhold i store tanke, hvor der tilføres energi i form af varme. Det er bakterier, der omsætter organiske restprodukter til biogas ved udrådning.

Biogas er en blanding af metan og CO2. Når biogassen renses for CO2, så kan bio-metanen 1:1 erstatte naturgas i gasnettet.

• Biogas kan anvendes i stedet for fossile brændsler som kul, olie og naturgas – men også i stedet for diesel hvis bio-metan enten komprimeres eller køles ned til flydende gas.

• For landbrugets ”klimaregnskab” har biogas stor betydning, idet udledning af drivhusgasser kan begrænses væsentligt ved at behandle husdyrgødningen i et biogasanlæg.

Biogas har – til forskel fra vind og sol – den fordel, at energien kan lagres over mange måneder og bruges når andre energikilder ikke leverer.

anlæggene er der ansat driftspersonel, der bl.a. arbejder med drift af og vedligehold på anlæggene.

Potentialet i biogasproduktion er meget stort. Analyser viser, at biogasbranchen kan gøre hele Danmarks gasforbruget grønt ved udgangen af 2027. Herefter kan biogasanlæggene producere et stort overskud af biogas, der enten kan eksporteres til udlandet eller anvendes til grøn omstilling af den tunge transport i Danmark.

Biogasanlæggene har meget stor betydning for den grønne omstilling både lokalt og nationalt.

GrønGas

Grøngasvej 13

DK-9760 Vrå

info@grongas.dk

www.grongas.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 189

HAS – Hjørring Antenneselskab

190 Hjørring Kommunes byprofil 2023

HAS – Hjørring Antenneselskab Med sine knap 20.000 medlemmer er HAS – som er den daglige omtale af Hjørring Antenneselskab – en stor, lokal forening, der leverer tv-kanaler, hurtigt bredbånd samt telefoni til konkurrencedygtige priser.

Foreningen blev dannet i 1976 og skiftende bestyrelser har arbejdet ud fra tilgangen, at det er en forening, der skal drives professionelt og i vid udstrækning som en forretning. Det har også været et mantra, at teknikken bag løbende skulle holdes opdateret og også gerne være lidt foran udviklingen. Det har betydet, at de mange medlemmer altid har haft mulighed for at få tidssvarende løsninger.

I 2015 valgte bestyrelsen, at foreningen selv skulle stå for at udbyde bredbånd. Omlægningen har betydet, at HAS hvert år sparer et anseligt millionbeløb, som kommer medlemmerne til gode i form af gode og billige produkter. Her ser man forskellen på HAS som forening og de mange kommercielle udbydere, hvor et overskud anvendes til ejere og aktionærer.

Selv om foreningen stadig hedder ”antenneselskab”, så er det meget begrænset, hvad der er tilbage af antenner og antennestik.

Men selv om teknikken bag tv- og datastikket i de mange hjem i Hjørring og omegn gennem tiden er ændret, så giver det stadig mange muligheder: Det forbinder os med hele verden, både med tv og ikke mindst bredbånd, som er vores forbindelse til et uendeligt underholdningsunivers, hvor vi selv bestemmer, både hvad vi vil se og hvornår.

”Lokalt og ligetil” er et slogan og et princip, som HAS hylder, og netop det lokale og den personlige kontakt er et vigtigt omdrejningspunkt. HAS har eget kontor på Nørrebro i Hjørring. Her kan medlemmer henvende sig og få råd og vejledning af en medarbejder. Det betyder, at problemer eller spørgsmål hurtigt løses og afklares, lige som nye medlemmer kan blive tilsluttet nærmest fra dag til dag.

De gode muligheder for selv at vælge tv-kanaler giver også vores to-sprogede medlemmer en chance for at abonnere på tvkanaler fra deres respektive hjemlande, hvis de ønsker det.

Som medlem af HAS er man ikke bundet til at abonnere på både tv og bredbånd. Ønsker man kun det ene af tilbuddene, er det også muligt.

I spidsen for HAS står en bestyrelse, valgt af medlemmerne på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen arbejder ud fra en vision om at medlemmerne skal have adgang til alsidige og gode produkter til de bedste priser. Trods en skarp konkurrence i markedet er foreningen fortsat slagkraftig, selvstændig og økonomisk uafhængig.

HAS – Hjørring Antenneselskab Nørrebro 11 DK-9800 Hjørring Tlf. +45 9890 1777 info@has.dk www.has.dk

HAS kan levere Bredbånd og TV i Bjergby, Harken, Horne, Hjørring, Lønstrup, Poulstrup, Skallerup Klit, Tornby, Taars, Tversted, Vidstrup, Åbyen, Hirtshals og Sindal.

Hjørring Kommunes byprofil 2023 191

Hirtshals Havn

Hirtshals Havn

Som et nordeuropæisk omdrejningspunkt, vil Hirtshals Havn være med til at sætte dagsorden for fremtidens erhvervsudvikling. Ved at se nye løsninger, kan vi sammen skabe nye og bedre markeder.

Hirtshals Havns placering, tæt på de trafikerede sejlruter mellem Europas vestkyst, Skandinavien, Storbritannien og Baltikum samt tæt på nogle af Europas bedste fiskepladser og lige ved starten af det europæiske motorvejsnet og jernbanenet, gør havnen til et naturligt center for logistik, maritim service og håndtering af fisk.

Transport

Hirtshals Havn ligger centralt placeret i det skandinaviske netværk af transportkorridorer. På Hirtshals Havn er der fokus på fremtidens transportmønstre i Skandinavien og Nordeuropa, og beliggenheden giver gode muligheder for at skabe nye løsninger.

Med mere end 40 færge- og ro/ro anløb om ugen, udgør Hirtshals Havn et international logistikcenter og omdrejningspunkt for godstransport i Skandinavien. Hirtshals Havn har forbindelser til blandt andet Norge, Island og Færøerne.

Maritim service

Hirtshals Havn er en af Danmarks mest alsidige havne med moderne faciliteter, herunder en flydedok og en bred vifte af servicevirksomheder. Virksomhederne tilbyder kvalificeret og kompetent service inden for vedligeholdelse, reparation og ombygning af alle typer fartøjer døgnet rundt.

Fiskeri og fiskeforædling

Hirtshals Havn er udgangspunkt for fiskeri i Nordatlanten, Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, og havnen har landingsfaciliteter og liggepladser til alle typer fiskefartøjer, både inden for det pelagiske og det demersale

192 Hjørring Kommunes byprofil 2023

fiskeri. For Hirtshals Havn er fisk også logistik. Forskellige transportmuligheder styrker derfor Hirtshals Havns position som en af Danmarks førende fiskerihavne, hvor fisk tilføres med færge og lastbil eller landes på havnen. Tilsvarende sker transporten af fisk og fiskeprodukter til de europæiske markeder effektivt ad motorvej E39 direkte fra havnen. Endelig er Hirtshals Havn også hjemsted for den største koncentration af laksevirksomheder i Nordeuropa.

Grøn omstilling

Hirtshals Havn ønsker at gå forrest når det handler om grøn omstilling, derfor har

Hirtshals Havn oprettet Greenport North, som er et udviklingsselskab for grøn omstilling og vækst for eksisterende og nye virksomheder i tilknytning til Hirtshals Havn. De virksomheder som ligger ved havnen vil i fremtiden kunne indgå i energisymbioser med andre virksomheder i området. Herudover indgår Hirtshals Havn og Greenport North i forskellige samarbejder, som alle har til sigte at skabe produktionsfaciliteter af maritime grønne brændstoffer.

Hirtshals Havn

Norgeskajen 11

DK-9850 Hirtshals

Tlf. +45 9656 5000

info@portofhirtshals.dk

www.hirtshalshavn.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 193

Hjørring Kaserne – en alsidig arbejdsplads

Hjørring Kaserne

– en alsidig arbejdsplads

Hjørring Kaserne ligger i det sydlige Hjørring på et 47 hektar stort areal i Bagterp Plantage. Kasernen huser flere af Forsvarsministeriets støttende styrelser samt Statens Administration og er dermed i dag en af kommunens største arbejdspladser med mange akademiske stillinger.

Over 1000 mennesker arbejder på Hjørring Kaserne i spændende faglige fællesskaber.

Forsvarsministeriets

Ejendomsstyrelse

Ejendomsstyrelsens har hovedsæde på Hjørring Kaserne, hvor 450 medarbejdere har fast arbejdssted. Vi støtter og servicerer alle myndigheder under Forsvarsministeriet og

leverer de fysiske rammer for deres virke i form af blandt andet kaserner, flyvestationer og flådestationer. Vi bygger, vedligeholder og driver Forsvarets tjenestesteder årligt for ca. to mia. kroner og er bygherre på Forsvarets store projekter. På vegne af Forsvarsministeriet har styrelsen også ansvaret for blandt andet miljø, energi og naturpleje.

Vi tilpasser i disse år organisationen til et Forsvar i vækst. En stor del af vores i alt 1600 medarbejdere arbejder lokalt på landets kaserner, flyve- og flådestationer. I Hjørring er der overvægt af akademiske stillinger inden for bl.a. projektledelse, sagsbehandling og udvikling. Vores civile medarbejdere har baggrund i ingeniørfag, jura, samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora og indgår i stærke fagfællesskaber og samar-

bejder med militært ansatte. Vi har desuden mange spændende administrative stillinger.

Forsvarsministeriets

Regnskabsstyrelse

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager regnskabsopgaver for Forsvarsministeriet og underliggende styrelser og myndigheder fra hovedsædet på Hjørring Kaserne. De 250 medarbejdere arbejder med økonomi, regnskab, projektledelse, procesoptimering, organisationsudvikling samt undervisning.

Regnskabsstyrelsen har en bred opgaveportefølje, som spænder fra rejseafregning og fakturabehandling til styring af likviditet over udvikling af regnskabsmodeller og -systemer til finansiel controlling og lønadministration.

194 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

På kasernen ligger Sygemeldings- og Barselskontoret, som er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Personalestyrelsen har hovedkontor i Ballerup, men der arbejder ca. 30 medarbejdere decentralt på Hjørring Kaserne.

Forsvarsministeriets Materielog Indkøbsstyrelse

En lokal afdeling af Forsvarets Supply Chain Division (SCD) med 45 medarbejdere er også placeret på Hjørring Kaserne. SCD er en moderne logistisk virksomhed, som forsyner danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer og er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Statens Administration

Statens Administration er en styrelse under Finansministeriet. De ca. 300 medarbejdere på Hjørring Kaserne arbejder med fornyelse og effektivisering af den offentlige sektor. Styrelsen er med til at sikre, at der arbejdes målrettet på optimering af de administrative driftsopgaver på tværs i staten. Opgaverne omfatter blandt andet lønudbetaling, økonomi og regnskab.

Styrelsen er en af de førende statslige virksomheder inden for softwarerobotteknologi og har egne roboteksperter, der beskæftiger sig med at udvikle softwareprogrammerne.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55

DK-9800 Hjørring Tlf. +45 7281 3000 fes@mil.dk

www.ejendomsstyrelsen.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 195

XL-BYG

Hjørring og Tårs

196 Hjørring Kommunes byprofil 2023

XL-BYG Hjørring og Tårs XL-BYG i Hjørring og Tårs har fokus på optimal service og fair priser tilpasset specifikke behov hos de lokale kunder.

Begge byggemarkeder indgår som en del af XL-BYG Elling Gruppen, der også har XL-BYG forretninger i Elling og på Læsø.

XL-BYG Elling Gruppen beskæftiger i alt omkring 100 medarbejdere, som alle er faguddannede og derfor kan yde god faglig betjening til kunderne, hvad enten der er tale om professionelle håndværkere eller private gør-det-selv folk.

De to byggemarkeder Hjørring og Tårs er lokalt forankret med eget CVR-nummer og dermed skattebetaling i Hjørring kommune.

Den lokale tilknytning afspejles også i vareudvalget. Efter etableringen i Hjørring i 2020 konstaterede man, at kundernes efterspørgsel var anderledes i det vestlige end i det østlige Vendsyssel, og det bliver forretningens lagersortiment løbende tilpasset efter. Man lytter til kunderne, og tager det ind som kunden efterspørger og ønsker lagerført. Siden åbningen har man valgt at lagerføre over 200 kundeefterspurgte varer, som ikke lagerføres i de østlige forretninger.

Dertil kommer, at XL-BYG Elling Gruppen tilbyder gratis levering fra lager i hele landsdelen. Virksomheden tilbyder dag-til-dag

levering, dog mindre ordrer for private kunder op til max. fem hverdage inden levering, men så er det også helt gratis for kunden.

For at leve op til den hurtige levering har Elling Gruppen i alt 10 egne lastbiler på landevejene i det meste af Nordjylland inkl. Læsø. Virksomheden bruger et IT-styringssystem til at planlægge turene rundt i landsdelen, så alle i virksomheden har det fulde overblik over, hvor mange ture der er planlagt den pågældende dag i de forskellige retninger. Systemet indeholder oplysning om ordrer, indhold og forventet leveringstidspunkt, og der bliver lagret et foto af de leverede varer, som chaufføren uploader ved leveringen. Takket være dette system samt GPS-overvågning af bilerne – og dygtige medarbejdere – er det for det meste muligt at tilbyde leveringer helt efter kundens ønsker.

Både i Hjørring og i Tårs er det også muligt for alle kunder at benytte drive in-trælasten, hvor lagerekspedienterne er garant for hurtig og nem ekspedition alle hverdage og lørdage.

XL-BYG Elling Gruppen tilbyder desuden en fordelagtig konto-ordning, som blandt andet giver rabat på større ordrer. En anden fordel for kontokunder er, at man slipper for at gemme kvitteringer og garantibeviser – det lokale byggemarked gemmer nemlig samtlige bilag i systemet, så de kan søges frem, hvis der bliver behov for det. Kontokunden kan i øvrigt selv vælge, om man vil betale med det samme eller på månedsbasis.

Frederikshavnsvej 224

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 9892 1266

info@xl-hjoerring.dk

Johannes Hansens Vej 2

DK-9830

XL-BYG Hjørring Tømmerhandel A/S XL-BYG Tårs Tømmerhandel A/S Tårs Tlf. +45 9896 1266 info@xl-taars.dk HJØRRING TØMMERHANDEL A/S Lasse Svendsen, Hjørring
Hjørring Kommunes byprofil 2023 197
Mads Mørch, Tårs

Hjørring Vandselskab A/S

Hjørring Vandselskab A/S

Hjørring Vandselskab leverer rent drikkevand fra naturens kredsløb til borgerne i Hjørring Kommune. Vi henter vandet fra rent grundvand, hvilket er enestående i verden. Vi stiller det til rådighed for borgere og virksomheder, hvorefter vi aftager det igen som spildevand der renses. Herefter leveres det tilbage til vandets kredsløb med mindst muligt aftryk på miljø og klima.

Rent vand og god spildevandshåndtering er en forudsætning for sundhed og miljø.

Rent drikkevand

Hjørring Vandselskab gør alt for at sikre rent drikkevand. På vores fire vandværker ilter og renser vi grundvandet, før vi sender det videre ud til kunderne. Vores arbejde er garantien for, at det vand, der kommer ud af vandhanen, er sikkert at drikke.

Vi tager prøver af drikkevandet. Det gør alle vandselskaber i Danmark og det betyder, at drikkevand har en enestående høj kvalitet og at grænseværdierne for indholdet af uønskede stoffer er meget lavere i drikkevand, end det er i vores mad.

Hjørring Vandselskab forsyner ca. 19.500 husstande med rent vand. De resterende husstande forsynes af 27 private vandværker eller via egen brønd/boring.

Folkesundheden er afhængig af et velfungerende kloaksystem og veldrevne renseanlæg

Renseanlæggene renser det spildevand der bliver udledt til kloakken fra b.la toilettet, badeværelset og køkkenet. Spildevand indeholder, ud over de naturlige menneskelige affaldsstoffer, kemikalier og miljøfremmede stoffer, som kan være svære for naturen at

nedbryde. Det brugte vand skal derfor renses grundigt, før det ledes tilbage til naturen. Derved forbedres vandkvaliteten i vandløb og søer til fordel for os og naturen.

Klimaændringerne med kraftigere regn sætter vores kloaksystemer under pres. Hjørring Vandselskab er i fuld gang med fornyelse af kloaksystemet i Hjørring Kommune, hvor spildevand og regnvand skilles fra hinanden i de områder, hvor spildevand og regnvand i dag løber i samme rør.

Hvis vi ikke gjorde det, kan klimaforandringerne og mere regn sætte vores kældre og huse under vand. Kloakvandets bakterier er farlige for os og naturen, så ved at separere spildevand og regnvand, kan vi bruge regnvandet i store bassiner, der ligner søer. Vi kalder dem regnvandsbassiner og vi anlægger ofte rekreative områder omkring dem,

198 Hjørring Kommunes byprofil 2023

som b.la. dem ligger i Hjørring Bjerge, Thirup Park i Hjørring og Højmarkssøerne i Taars, som er til glæde og gavn for kommunens borgere, b.la bruges områderne til at løbe, cykle, gå en tur, for at se på fugle, insekter og blomster.

Synlige, tilgængelige og ansvarlige Vand er et levnedsmiddel og en livsvigtig ressource, og det er noget, vi sammen skal passe godt på. Vi vil rigtig gerne møde vores kunder, for derigennem at oplyse og fortælle om Hjørring Vandselskabs arbejde og den livsvigtige ressource, som Hjørring Vandselskab leverer. Derfor arrangerer og deltager Hjørring Vandselskab løbende i events, undervisning, rundvisninger og besøg på vores vandværker og renseanlæg, samt indvielser af rekreative områder m.m.

Fakta

Hjørring Vandselskab A/S blev etableret som et aktieselskab i 2007. Vandselskabet ejes af Hjørring Kommune. Bestyrelsen består af 9 bestyrelsesmedlemmer, der sammen med ledelsen udstikker rammerne for Hjørring Vandselskabs arbejde.

Hjørring Vandselskab A/S beskæftiger ca. 60 medarbejdere, som tilsammen driver:

• 4 vandværker

• 8 renseanlæg

• 900 km vandledninger

• 1.200 km spildevandsledninger

• 200 pumpestationer.

Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej 9

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 3841 2828

post@hjvand.dk

www.hjvand.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 199

Idrætscenter Vendsyssel

Idrætscenter Vendsyssel

Idrætscenter Vendsyssel er Vendsyssels bedste bud på et moderne forsamlingshus. Det er stedet, hvor barn og ung møder ældre, breddeidrætten møder elitesporten og den lille strikkeklub fylder ét lokale, mens en stor offentlig virksomhed holder mødedag med fuld forplejning i et andet lokale. På samme tid er centerets hotel og haller måske fyldt op af en træningslejr fra en udenlandsk sportsklub, der har booket deres tur igennem Idrætscenterets eget rejsebureau ICV-ADD Travel.

Et ægte forvandlingseventyr

Flammerne stod højt mod himlen, da den gamle Vrå hal i maj 2016 brændte ned. Hallen stod ikke til at redde, og branden blev start-

skuddet til det nye Idrætscenter Vendsyssel, som det står i dag; Et kæmpe center på godt 20.000 kvm med to store haller, en multihal, springcenter, fitnesscenter, squashbaner, lyse og moderne mødelokaler, professionelt køkken med tilhørende café, hotel med 32 værelser samt et kæmpe udeareal med flere græs- og kunstgræsbaner. I 2021 blev den nye skole ”Vrå Skole- og Børnehus” ligeledes indviet. Skolen ligger i direkte tilknytning til idrætscenteret, og på den måde bygges der nu bro mellem skole- og idrætsliv – alt sammen i Idrætscenter Vendsyssels fællesskabsånd. Sikke et eventyr!

Vrås hjerte

Fællesskabet er et kardinalpunkt for Idrætscenter Vendsyssel; alle har ret til at være

en del af et fællesskab og Idrætscenter Vendsyssel er medansvarlige i at skabe fællesskaber for byens borgere.

Centeret er i sandhed byens hjerte, hvor mennesker i alle aldre samles. Her kan de dyrke sport, være en del af et fællesskab, samles om et måltid mad, holde barnedåb, konfirmation og 80 års fødselsdag. Samtidig er borgerne i Vrå livsnerven i Idrætscenter Vendsyssel. De skaber hverdagsliv, de tager ejerskab, og de bakker op om alle centerets arrangementer og idéer.

Fremtidsudsigter med vand

Hjulene står aldrig stille i Idrætscenter Vendsyssel, og derfor er der selvfølgelig et nyt projekt på tegnebrættet; ”Projekt Svømme-

200 Hjørring Kommunes byprofil 2023

center”. Med støtte fra Hjørring Kommune, Sparekassen Vendsyssel og det lokale erhvervsliv, er centeret derfor snart klar til at tage første spadestik til et svømmecenter, hvor visionen er at få:

Klatrevæg

Wellness område

Varmtvandsbassin

• 25 meter bassin med 8 baner

• Børnebassin med vandrutsjebane

Samtidig udvides centeret også med:

• 2 padeltennisbaner

• Crossfit lokale

Herudover har centeret netop opdateret ICV

Fitness med nye træningsmaskiner for knap

1 mio. DDK.

Faciliteter for alle

Bor du ikke i Vrå? Det betyder ingenting. Centerets faciliteter er åbne for alle, og alle er inviteret til at være en del af fællesskabet. Måske mangler du et godt sted at træne fitness, et lokale til din kortklub, et sted at holde konfirmation eller mødelokalet til jeres næste mødedag. Uanset står centerets fleksible og smilende medarbejdere klar til at hjælpe.

Læs mere om Idrætscenter Vendsyssel på www.ic-vendsyssel.dk.

Idrætscenter Vendsyssel

Stadionvej 17

DK-9760 Vrå

Tlf. +45 9898 1592

info@ic-vendsyssel.dk

www.ic-vendsyssel.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 201

ICV Hotel & Konference

ICV Hotel & Konference

I ICV finder I alt under ét tag: møde- og konferencelokaler, hotel, idrætsfaciliteter, og et populært køkken, der sørger for alt fra morgenkaffe til velsmagende buffeter, anretninger og hjemmebag. ICV er en selvejende institution, lokalt funderet i Vrå og stedet, hvor byens borgere mødes.

Hvert år byder ICV mere end 13.000 gæster velkommen til både små og store møder og konferencer i moderne og professionelle lokaler og haller med kapacitet op til 900 deltagere.

Mødelokaler og haller

ICV har lyse lokaler med god akustik, der kan indrettes fleksibelt efter jeres behov – om I er

10 eller 100 deltagere. Alle lokaler har:

• Lærred

• Projektør

• AV-udstyr

• TV skærme

Trådløse mikrofoner Trådløs presenter til PowerPoint Installeret teleslynge og er desuden handicap venlige

• Teknisk assistance lige ved hånden, hvis du får brug for det

• Komfortable stole med armlæn, så du kan sidde godt hele dagen

Hallerne er udstyret med nyt og moderne lyd- og lys udstyr samt storskærm. Fælles for hele centret er et lynhurtigt WIFI, flere små indendørs kroge til gruppeopgaver og fordy-

belse, samt udendørs grønne arealer med mulighed for Walk&Talk og andre aktiviteter i løbet af dagen.

Overnatning på hotel ICV SleepWell

Har I brug for at forlænge mødet til næste dag, har vi 32 dobbeltværelser på vores hotel, ICV SleepWell, som ligger i forlængelse af centret. Vi sørger naturligvis for en god middag til at slutte dagen af med samt et solidt morgenbord næste morgen.

Er I en familie, som skal på ferie i Vendsyssel, er ICV SleepWell et godt valg. Her får I fri adgang til centerets haller, fitness, squash og udeområder, og I er perfekt placeret til at besøge de mange skønne udendørs og indendørs aktiviteter Nordjylland har at byde på.

202 Hjørring Kommunes byprofil 2023

ICV SleepWell er også et oplagt valgt til håndværkere eller forretningsrejsende, der mangler overnatning.

Professionelt køkken med fokus på gode råvare

ICV køkkenet er kendt for den gode mad baseret på kvalitetsråvarer og mange års erfaring. Den erfarne køkkenchef tilpasser forplejningen efter jeres ønsker, også når I har brug for vegetarog allergivenlige retter. I løbet af mødedagen har I altid fri adgang til kaffe/te og isvand.

Service med stort S

Vores medarbejdere sørger for alt det praktiske, er fleksible og servicemindet og står altid klar til at hjælpe og justere, så jeres dag bliver helt perfekt.

Perfekt beliggenhed uanset om du er i bil eller med tog

Vrå er en attraktiv by i positiv udvikling, tæt på naturen, helt centralt i Vendsyssel og med kort tilkørsel til motorvej E39 mellem Hjørring og Aalborg. ICV tilbyder gratis parkering og el-opladning af bil mod betaling.

Kontakt ICV

Kontakt ICV for at få et skræddersyet tilbud på tlf. 9898 1592 eller info@ic-vendsyssel.dk og til en snak om muligheder og priser for jeres næste møde, konference eller overnatning.

Idrætscenter Vendsyssel

Stadionvej 17

DK-9760 Vrå

Tlf. +45 9898 1592 info@ic-vendsyssel.dk www.ic-vendsyssel.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 203

METROPOL ShoppingCenter

METROPOL ShoppingCenter

Med omkring tre millioner besøgende om året ligger METROPOL ShoppingCenter på linje med langt større shoppingcentre og er samtidig stærkt medvirkende til at fastholde Hjørrings position som Vendsyssels bedste handelsby. To gange har en international jury fra de danske shoppingcentre og kunder endda peget på METROPOL som Danmarks bedste shoppingscenter i sin kategori.

METROPOL ShoppingCenter er udviklet af entreprenørvirksomheden A. Enggaard og

opført på et stort område, der tidligere var adresse for to af Hjørrings gamle, hæderkronede virksomheder, nemlig Møller Lee trælast og kiksefabrikken Oxford. Shoppingcentret åbnede den 4. marts 2008 og ejes af Wagner Ejendomme i Aalborg.

METROPOL ShoppingCenter kan melde om næsten alt udlejet. Det betyder, at 40 håndplukkede butikker og spisesteder er placeret side om side i det cirkelformede centerområde med Hjørring Bibliotekerne og FitnessX på 1. sal og medarbejdere fra SKAT

som naboer i centrets kontorbygning. Her er desuden indrettet kontorhotel med mulighed for at leje kontorer med fælles faciliteter i form af mødelokaler og køkken.

Ved udlejningen af lokaler i METROPOL ShoppingCenter lægges der vægt på at skabe det helt rigtige mix af butikker og butikstyper. Såvel store som mindre lejere passer godt ind i konceptet – og er sammen med fire spisesteder med til at skabe sammenhæng og dynamik i centret.

204 Hjørring Kommunes byprofil 2023

METROPOL ShoppingCenter er en magnet i Hjørring og tiltrækker kunder fra hele den nordligste del af Vendsyssel, turister fra Norge, Sverige, Færøerne og Island som kommer med færgerne til Danmark samt danske og øvrige udenlandske besøgende fra turistområderne i hele Nordjylland. I uge 30 under den store, internationale fodboldturnering Dana Cup med op mod 30.000 deltagere fra hele verden er METROPOL ShoppingCenter en attraktiv destination for shopping og oplevelse.

Og netop shopping og oplevelse går hånd i hånd. Hen over året er METROPOL ShoppingCenter således initiativtager til en række unikke udstillinger og events, lige som flere af butikkerne inviterer til målrettede oplevelser og besøg af kendte personligheder, som er med til at kaste glans over Vendsyssels største shoppingcenter.

METROPOL ShoppingCenter har sin egen app, lige som det naturligvis er muligt at følge shoppingcentret på Facebook og instagram.

METROPOL ShoppingCenter Østergade 30 DK-9800 Hjørring marketing@metropolshopping.dk www.metropolshopping.dk
Hjørring Kommunes byprofil 2023 205

Nord Energi

Nord Energi

Nord Energi er det lokale infrastrukturselskab inden for el- og fibernet og sikrer hver dag, at 100.000 hjem og virksomheder har adgang til nødvendig infrastruktur i form af strøm i stikkontakten, og 127.000 adresser har adgang til digitale signaler til og fra fiberboksen. Derfor er driften af både elnettet og fibernettet kerneområder, hvor forsyningssikkerheden vægtes meget højt.

Nord Energis vision er at være blandt de mest effektive el- og fibernetselskaber i Danmark samt sikre de muligheder et stærkt, stabilt

elnet og fibernet giver alle andelshavere i landsdelen. Nord Energi er da også at finde i toppen af danske elnetselskaber, når økonomisk effektivitet og kvalitet i levering sammenlignes i Forsyningstilsynets benchmark.

Nord Energi vil være en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende medarbejdere, der kendetegnes ved bl.a. stolthed, glæde og engagement samt lysten til udvikling og læring.

Koncernen består af fire selskaber: Nord Energi A.m.b.a., Nord Energi Net A/S, Nord Energi Fibernet A/S og Nord Energi Teknik A/S.

Selskabet har hovedsæde i Hjørring med afdelinger i Brønderslev og Skagen.

Nord Energi Net A/S ejer og driver elnettet – altså de kabler, transformerstationer og øvrige anlægsdele, der er nødvendige for at sende el derhen, hvor det skal forbruges. Det er også Nord Energi Net A/S, der ejer elmålerne, som holder styr på hvor mange kWh, der skal afregnes for på den enkelte installation. I Nord Energis elnet distribueres desuden den el, der produceres af de mange vindmøller, solcelleanlæg og decentrale kraftvarmeværker, der er i forsyningsområdet.

206 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Nord Energi Fibernet A/S ejer og driver fibernettet – altså de fiberkabler, POP-stationer og fiberbokse, der er nødvendige for at få de digitale signaler til og fra kunderne. Fibernettet er fuldt udrullet og dækker udover Nord Energis eget forsyningsområde også fibernettet i Frederikshavn, i Sæby samt på Læsø. Fibernettet er åbent for en lang række af udbydere og blandt alle disse kan kunderne frit vælge hvem, der skal levere indholdet på deres fiberforbindelse.

Nord Energi Teknik A/S udfører entreprenøropgaver inden for elforsynings- og fiber-

netområdet og har aftale med Brønderslev Kommune om serviceringen af kommunens vejbelysning. Nord Energi Teknik A/S står desuden for kabelfejlfinding, ledningsopmåling samt ledningsregistrering og tilbyder også disse serviceydelser for eksterne kunder uden for koncernen.

Nord Energi er med i udviklingsselskabet Green Port North P/S, der er katalysator for den grønne omstilling og vækst for eksisterende såvel som nye virksomheder på Hirtshals Havn.

Nord Energi Ørstedsvej 2

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 9924 5656

info@nordenergi.dk

www.nordenergi.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 207

Novo Nordisk

208 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Novo Nordisk

I Novo Nordisk ønsker vi at skabe forandring for at bekæmpe diabetes og andre alvorlige kroniske sygdomme.

Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, som igennem 100 år har stået for innovation og lederskab indenfor diabetesbehandling. Dette langvarige engagement har givet os de erfaringer og kompetencer, som i dag gør det muligt også at hjælpe med at bekæmpe andre alvorlige kroniske tilstande indenfor bl.a. hæmofili, vækstforstyrrelser og svær overvægt.

Novo Nordisk, som har hovedsæde i Danmark, beskæftiger omkring 48.000 medarbejdere i 80 lande og markedsfører sine produkter i flere end 168 lande.

Novo Nordisks afdeling i Hjørring, Needle Manufacturing & Sourcing, har det globale ansvar for den samlede forsyningskæde af Novo Nordisks penkanyler. Vi beskæftiger ca. 400 medarbejdere, der er dedikerede til at sikre den globale forsyning og kvaliteten af Novo Nordisks penkanyler, hvad enten de produceres på fabrikken i Hjørring eller hos vores japanske underleverandør, Nipro, i Japan og Thailand. Penkanylerne er udviklet til at passe på vores injektionspenne med lægemidler til behandling af diabetes, vækstforstyrrelse og svær overvægt.

Produktionen af vores penkanyler foregår i renrum på rulleskift og omfatter fuldautomatisk montage og pakning af de færdige penkanyler. Foruden produktion er vores medarbejdere beskæftiget med blandt andet kvalitetskontrol af produkterne fra Hjørring og Nipro, kvalitetssikring, logistik samt produktog produktionsudvikling i samarbejde med Novo Nordisks udviklingsafdeling i Hillerød.

Hvert år producerer Novo Nordisk flere milliarder penkanyler, der bliver brugt af patienter verden over, så kvaliteten af vores produkter er altafgørende. Derfor følger alle vores processer gældende nationale og internationale myndighedskrav til produktion af medicinsk udstyr, ligesom fabrikken er certificeret efter miljø- og arbejdsmiljøstandarderne ISO 14001 og OHSAS 18001.

Fabrikken i Hjørring blev etableret i 1976 af de to amerikanske virksomheder Hypomed og

William Cook under navnet Baldwin & Cook, der med færre end 10 ansatte gik i gang med produktionen af tandlægenåle. I 1987 begyndte produktionen af de første penkanyler for Nordisk Gentofte, der købte fabrikken året efter. Siden Nordisk Gentofte og Novo Industries fusionerede til Novo Nordisk i 1989, har fabrikken været beskæftiget med produktion, indkøb og produktionsudvikling af koncernens penkanyler.

www.novonordisk.com

Novo Nordisk Stenager Alle 4 DK-9800 Hjørring
Hjørring Kommunes byprofil 2023 209

SEJLSRTRUP

ENTREPRENØRFORRETNING A/S

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S er en af landsdelens største entreprenørvirksomheder. Firmaet har i 67 år udviklet sig fra at være en traditionel maskinstation med grundlæggeren Ejgild Jensen bag rattet til en af branchens mest moderne og innovative entreprenørvirksomheder.

Sejlstrup, som virksomheden hedder i daglig tale, er en seriøs og professionel samarbejdspartner i en lang rakke forbindelser, og firmaets navn dukker op på lastbiler, entreprenørmaskiner og arbejdstøj i utallige sammenhænge over hele Nordjylland.

Kernekompetencer hos Sejlstrup Entreprenørforretning er jordarbejde i forbindelse med byggemodninger, anlæg af veje og kloakker, kystsikring, belægningsarbejde, beton, ledningsarbejde samt vognmandskørsel med sten, sand, grus og andre byggematerialer. Men slamsugeren står også klar, hvis kloakken er stoppet i private hjem.

I familievirksomheden er ordholdenhed, service og kvalitet dyder, som ikke er til diskussion, og som er lige vigtige uanset om kunden hedder fru Pedersen, eller om kunden er en nordjyske kommune eller en privat byggevirksomhed.

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S og Vrå Mørtelværk beskræftiger tilsammen 150 medarbejdere, hvoraf flere har været i firmaet i både 30 og 40 år.

Virksomheden ledes af Eigild Jensens sønner Anders og Martin Jensen. Sejlstrup Entreprenørforretning A/S er en søstervirksomhed til Vrå Mørtelværk, der ledes af Anders og Martin Jensens søster og svoger, Mette og Leif Sørensen. De tre søskende og Leif Sørensen ejer i fællesskab virksomhederne. Søsterselskaberne omfatter også Sejlstrup Transport, der har 22 lastbiler kørende, og som drives fra Vrå Mørtelværk.

210 Hjørring Kommunes byprofil 2023
Sejlstrup Entreprenørforretning A/S Risgaardsvej 64 DK-9480 Løkken Tlf. +45 9899 9188 info@sejlstrup.dk www.sejlstrup.dk Hjørring Kommunes byprofil 2023 211

Vrå Mørtelværk

Vrå Mørtelværk

Stadig udvikling er et nøgleord for Vrå Mørtelværk. Det gælder udvikling af kundevenlige produkter, og det gælder også en miljøbevidst udvikling af produktionen på anlægget syd for Vrå.

Via datterselskabet VM Mørtel er virksomheden gennem de senere år blevet en landsdækkende leverandør til byggemarkeder og byggepladser. Det skyldes ikke mindst udviklingen af tørmørtel, som leveres i siloer til opstilling på selve byggepladsen. Den færdigblandede mørtel fra Vrå skal blot tilsættes med vand, og håndværkerne sparer dermed tid og har vished for kvaliteten af den mørtel, de skal arbejde med.

Vrå Mørtelværk producerer fortsat traditionelle mørtelprodukter og har desuden et stigende salg af sand- og grus-produkter.

Virksomheden er i gang med en udvidelse og omlægning af oplagringen af disse produkter. Fra at være et traditionelt jordhotel omdannes pladsen til en miljøplads, hvor det nedsivende vand fra de oplagrede materialer opsamles og genbruges. Der sket således ingen udsivning fra pladsen.

I det hele taget præger en grøn strategi udviklingen hos Vrå Mørtelværk. Et eksempel er, at mørtelværket opkøber byggematerialer fra genbrugsvirksomheder og kværner dem

i forskellige kvaliteter, således at kan indgå i nyt byggeri eller anlæg. Cirkulær økonomi i praksis.

Der er også fokus på energiforbruget. Fremstillingen af mørtel kræver meget varme, som tidligere udelukkende er kommet fra gas. Der er nu investeret i et oliebaseret anlæg som alternativ.

Desuden har virksomheden opstillet et 500 kvm solcelleanlæg, der leverer omkring 30 pct. af el-forbruget i produktionen.

Dertil kommer et anlæg til indvinding af varme fra røggas ved mørtel-produktionen.

212 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Der er 45 medarbejdere på Vrå Mørtelværk.

Virksomheden ledes af ægteparret Mette og Leif Sørensen. Vrå Mørtelværk er en søstervirksomhed til Sejlstrup Entreprenørforretning

A/S, der har Mette Sørensens brødre, Anders og Martin Jensen, som ledere. De tre søskende og Leif Sørensen ejer i fællesskab virksomhederne. Søsterselskaberne omfatter også Sejlstrup Transport, der har 22 lastbiler kørende, og som drives fra Vrå Mørtelværk.

Vrå Mørtelværk Sdr. Vråvej 121

DK-9760 Vrå Tlf. +45 9898 0188

www.vraamoertelvaerk.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 213

Sindal Biogas spreder energi

i lokalområdet

Sindal Biogas spreder energi i lokalområdet Vendsyssels største biogasanlæg skal løbende udvides og arbejde sammen med andre energiaktører i Hjørring Kommune.

På 5 år er Sindal Biogas blevet Vendsyssels største biogasanlæg, og anlægget skal løbende udvides de kommende år. I 2023 producerer Sindal Biogas 20 mio. kubikmeter bionaturgas. Det kan forsyne 13.000 husstande med varme.

Lokale arbejdspladser og lokalt ejerskab Lokalt produceret energi skaber lokale arbejdspladser og lokal udvikling. I dag er der 60 ansatte i Sindal Biogas og i landbrugsselskabet K/AGRO. Medarbejderstaben vokser løbende, og Sindal Biogas tog i december 2022 en ny 770 kvm. administrationsbygning i brug.

Sindal Biogas ønsker at sprede energi i lokalområdet. Selskabet arbejder på at udvikle sig til en energipark, som er med til at forsyne lokalområdet med billig og grøn energi, og

som arbejder tæt sammen med andre energiaktører i Hjørring Kommune.

Grøn energi

Biogas er grøn energi. Råmaterialet er gylle og dybstrøelse fra lokale landmænd, spildprodukter fra fødevareindustrien og i mindre grad energiafgrøder. Næsten alt kommer fra landmænd i en radius af 25 kilometer fra anlægget. De får afgasset gylle retur, som har højere næringsværdi end rå gylle og lugter meget mindre.

214
2023
Hjørring Kommunes byprofil

Sindal er i dag CO2 neutral i kraft af Sindal Biogas, og med udvidelsesplanerne bliver regnskabet endnu bedre.

CO2 i Nordsøen

Et af de planlagte projekter er at opfange CO2 fra biogasproduktionen og deponere det til evig tid i gamle gasfelter i Nordsøen. Her arbejder Sindal Biogas sammen med andre førende biogasselskaber og internationale aktører i selskabet Biocarb Solution, som blev etableret på Hirtshals Havn i 2022.

Støtte til lokale aktiviteter

Sindal Biogas bidrager aktivt til en positiv udvikling i lokalområdet. Selskabet har et fast samarbejde med de lokale skoler og er sponsor for en række aktiviteter i Sindal. Et godt naboskab er afgørende for Sindal Biogas, som bor få kilometer uden for bygrænsen. Her holder Sindal Biogas hvert efterår en stor høstfest med optræden og boder, hvor lokale foreninger kan vise deres tilbud frem og tjene penge til klubkassen.

Sindal Biogas Ugiltvej 20A, DK-9870 Sindal

Tlf. +45 7022 4660

biogaskontor@kagro.dk

www.sindalbiogas.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 215

Skallerup Seaside Resort

Skallerup Seaside Resort

Skallerup Seaside Resort ligger midt i den smukke nordjyske natur helt ud til Vesterhavet. Feriecentret har 292 ferieboliger og et hav af aktiviteter for alle generationer hele året rundt.

Skallerup Seaside Resort er ikke et feriecenter i traditionel forstand. Skallerup er anledningen til at samles og danner rammen om de helt særlige øjeblikke; mavekramperne fra grineflippet, fangelegen, duellen på boldbanen, det kolde dyp i Vesterhavet eller tosomheden med bobler i solnedgangen. Det

er i Skallerup, traditioner skabes, styrkes og stadfæstes. Hvad enten du er til familieferie, ferie uden børn, spa og wellness eller teambuilding, er Skallerup stedet for dig.

I Skallerup har du frihed til selv at vælge gear. Uanset om du er til hygge og kvalitetstid i ferieboligen eller knald på aktiviteterne, er der noget for enhver.

Romulus – spa & wellness inviterer indenfor til en verden af ro og wellness på første klasse. Ifør dig badetøj, badekåbe og bade-

sandaler, og træd ind i en anden verden. Et besøg i Romulus er som en rejse tilbage til det historiske Rom. Belysningen, de rå kampestensvægge, fontæner, termalbade, dampbade, sauna og rislende vand bringer en helt naturlig ro i krop og sind. Her kan du nyde roen i et univers, hvor tiden nærmest står stille. Fuldend oplevelsen af velvære, og book en massage eller en anden behandling. Læs mere på romulus.dk.

Naturen omkring Skallerup indbyder til lange gå- og løbeture langs vandet og en skøn

216 Hjørring Kommunes byprofil 2023

cykeltur i området. På dyregården kan du bl.a. besøge kaniner, høns og geder eller opleve en guidet ridetur ved stranden på de islandske heste. Både indendørs og udendørs kan du prøve forskellige sportsaktiviteter som padel, badminton, hockey, fitnesscenter og forskellige holdaktiviteter såsom yoga, saunagus mm.

Restauranten er stedet med de gode oplevelser på tallerkenen. Der er noget for enhver smag – stor som lille – også for de voksne, der vil forkæle smagsløgene. Her er også mulighed for take away.

Vidste du, at Skallerup Seaside Resort ligger blot 12 km vest for Hjørring?

Læs mere på skallerup.dk.

Nordre Klitvej 21, Lønstrup

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 9924 8400

info@skallerup.dk skallerup.dk

Skallerup Seaside Resort A/S
Hjørring Kommunes byprofil 2023 217

Skallerup Seaside Resort

Skallerup Seaside Resort

Skallerup Seaside Resort is located in the middle of the beautiful nature of North Jutland just by the North Sea. The holiday center has 292 holiday houses and lots of activities for all generations all year round.

Skallerup Seaside Resort is not a holiday center in the traditional sense. Skallerup is the occasion to gather and form the framework for the very special moments; stomach cramps from laughing, the prison game, the duel on the ball field, the cold

dip into the North Sea or the twosome with bubbles in the sunset. It is in Skallerup that traditions are created, strengthened and confirmed. Whether you are on a family holiday, holiday without children, spa and wellness or team building, Skallerup is the place for you.

In Skallerup you have the freedom to choose gears yourself. Whether you are into fun and quality time in the holiday house or into the action of the activities, there is something for every taste.

Romulus - Spa & Wellness invites inside to a world of tranquility and wellness in first class. Wear swimwear, bathrobe and bathing sandals, and step into another world. A visit to Romulus is like a journey back to the historic rome. The lighting, the raw boulders, fountains, thermal baths, steam baths, sauna and rippling water bring a completely natural tranquility of body and mind. Here you can enjoy the tranquility of a universe where time almost stands still. Complete the experience of well-being, and book a massage or other treatments. Read more at romulus.dk.

218 Hjørring Kommunes byprofil 2023

The nature around Skallerup invites you to long walks and runs along the water and a nice bike ride in the area. At the animal farm you can among other things visit rabbits, chickens and goats or experience a guided ride by the beach on icelandic horses. Both indoor and outdoor you can try various sports activities such as paddle, badminton, hockey, fitness center and various team activities such as yoga, saunagus and more.

The restaurant is the place with the good taste experiences on the plate. There is

something for everyone - big and small - also for the adults who want to spoil the taste buds. It is also possible to order take away.

Did you know that Skallerup Seaside Resort is located only 12 km west of Hjørring? Read more at Skallerup.dk.

Skallerup Seaside Resort A/S Nordre Klitvej 21, Lønstrup DK-9800 Hjørring Tlf. +45 9924 8400 info@skallerup.dk skallerup.dk Hjørring Kommunes byprofil 2023 219

Sparekassen Danmark

Sparekassen Danmark

Sparekassen Danmark er en garantsparekasse med en stærk lokal tilknytning og et nationalt omfang. Med 300.000 kunder og

1.200 medarbejdere fordelt på 58 afdelinger i Jylland og København er Sparekassen Danmark blandt de ti største pengeinstitutter i Danmark.

I Hjørring kommune er Sparekassen Danmark repræsenteret med afdelinger i Taars, Sindal, Hirtshals, Hjørring og Vrå, hvor hovedkontoret har ligget siden 1871 og fortsat befinder sig.

Med op mod 150 arbejdspladser i Hjørring kommune er sparekassen en betydelig arbejdsplads og skatteyder i hjemkommunen.

Sparekassen Danmark driver pengeinstitut ud fra tre værdier: Ambitiøs, sund fornuft og tillid.

I praksis betyder det, at sparekassen  ambitiøs i forhold til at gøre en forskel i kundernes liv. At den enkelte medarbejder har frihed til at bruge sin  sunde fornuft i den daglige drift. Og at der udvises gensidig  tillid til hinanden, til kunderne og til de beslutninger, der bliver truffet.

Sparekassen Danmark tilbyder kunderne rådgivning på højt fagligt niveau indenfor forsikring, pension, investering, realkredit, privatøkonomi og erhverv. Sparekassen råder over et team af specialister, der er klar til at bakke op og supplere de lokale rådgiveres kompetencer, når det passer kunderne.

Kunderne i Sparekassen Danmark har deres egen faste rådgiver, som de kan komme i kontakt med ved at ringe direkte eller sende en email. Sparekassens struktur er flad, så medarbejderne har kompetence til at tage lokale beslutninger. Det kan være, når privat-

220 Hjørring Kommunes byprofil 2023

kunden har forelsket sig i en ny bil, eller det unge par står overfor deres drømmehus. Det gælder også, når erhvervskunden har brug for finansiel opbakning og en hurtig beslutning.

Sparekassen Danmark tager ansvar og medansvar som et stort og markant pengeinstitut i lokalområdet. Sparekassen ønsker at være med til at præge og udvikle det lokalsamfund, som den er en del af, ved at bakke op om sine kunder og deltage aktivt i deres liv.

Sparekassen Danmark er også synlige i forhold til opbakning til det lokale foreningsliv og kulturområdet, hvor driftige foreninger og organisationer sjældent går forgæves, når de præsenterer sparekassen for spændende projekter.

I forbindelse med dannelsen af Sparekassen Danmark i 2021 ved fusionen af Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank blev det aftalt, at Sparekassen Danmarks Fond Vendsyssels formue gradvist bliver øget fra 125 til 1.000 mio. kr. Afkastet herfra skal gå til kulturelle, idrætslige og velgørende formål, blandt andet i Hjørring kommune.

Sparekassen Danmark kan spores tilbage til 1871, hvor Sparekassen for Vrå og Em Sogne blev etableret. Senere ændrede den navn til Vrå Sparekasse, som i 2001 fusionerede med Jelstrup Lyngby Sparekasse og dannede Sparekassen Vendsyssel. Igennem årene er en række andre pengeinstitutter  fusioneret ind i Sparekassen Vendsyssel, der i 2021 fusionerede med Jutlander Bank og blev til Sparekassen Danmark.

Sparekassen Danmark

Brinck Seidelins Gade 10

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 8222 9800

hjoerring@spard.dk

www.spard.dk

Søren T 8222 9781 Mads T 8222 9556 Lars T 8222 9541 Oliver T 8222 9636 Casper T 8222 9110 René T 8222 9676 Bettina T 8222 9564 Anders T 8222 9902 Hjørring Kommunes byprofil 2023 221

Teatercaféen – Hos Uffe

Teatercaféen

– Hos Uffe

Teatercaféen – Hos Uffe er det centrale samlingssted Hjørring. Med sin placering i foyeren til Vendsyssel Teater, som nabo til den kommende Musiske Skole, til banegård og busterminal samt i gåafstand til midtbyens kommercielle og kulturelle aktiviteter er teatercaféen det ideelle mødested for unge og ældre.

I caféen mødes børn, unge og ældre over en frokost, et par lækre stykker smørrebrød eller en større aftenmenu - eller over en kop kaffe eller et glas øl eller vin, her kan både den lille og den store sult stilles med lækker mad.

Alle er velkommen i cafeen – også selv om man ikke skal i teateret.

Der er åbent på alle hverdage fra kl. 10-21, køkkenet lukker k. 20.00. Ved forestillinger eller større arrangementer i huset forlænges åbningstiden efter behov.

Miljøet i teatercaféen tilgodeser det bredest tænkelige publikum. Studerende, der venter på toget eller bussen, benytter ventetiden til at hyggesnakke eller lave lektier. Pensionister mødes til morgensang, ølgrupper eller vinkendere sætter hinanden stævne i de spændende omgivelser. Visionen for det nye Vendsyssel Teater var, at caféen gerne måtte udvikle sig til et moderne forsamlingshus, og det er blevet tilfældet i langt højere grad end håbet.

I køkkenet tryller Uffe Nielsen og personalet hver dag med lækre retter, hvor de bedste

råvarer altid er afsættet. Grundmenuen udskiftes med jævne mellemrum og suppleres med specialmenuer, som er tilpasset de enkelte forestillinger på teatret. Hver dag kan man glæde sig over et frokostkort, og gæsterne bliver også præsentere for et varieret aftenkort.

Hos Uffe også bliver benyttet flittigt til møder, kurser, receptioner eller generalforsamlinger i byens foreninger. Alle disse større arrangementer finder sted i teaterets forskellige sale, som private også kan leje til konfirmationer, bryllupper osv.

222 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Hos Uffe

Teatercafeen Hos Uffe

Banegårdspladsen 4

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 2331 6268

mad@hosuffe.dk www.hosuffe.dk

Teater Caféen © ThermIT Marketing Vagn Ole Møller Andersen Uffe og hans kone arbejder med humanitære projekter i Afrika. Uffe er lokalt arrangeret i blandt andet Kornets Hus
Hjørring Kommunes byprofil 2023 223
HOS UFFE arrangerer Portvinsturer for deres kunder.

Thirup Enge – Nyt boligområde i den nordøstlige del af Hjørring

Thirup Enge – Nyt boligområde i den nordøstlige del af Hjørring Nye parcelhuse skyder op i den nordøstlige del af Hjørring. Thirup Enge er udstykket fra gården Thiruplund, som er beliggende mellem Højene Enge, Thirupparken/Park Vendia og samtidig tæt på Nordvestskolen i Højene, Dyregården Ferdinand og Skibsby Højene Idrætsforening. Området er cirka 9.5 HA stort, og indeholder 30 store byggegrunde, med priser fra kr. 695.000 inkl. moms.

Herudover er der lavet 5 storparceller, som har flere udviklingsmuligheder, som rækkehuse, andelsboliger eller opdeling i mindre parceller til blandede boligformer.

Thirup Enge, og udviklerne bag har haft et stort ønske om, at området skulle indeholde miler langs Ringvejen, grønne områder imellem de enkelte storparceller og et blåt element i form af søer til overfladevand. ”Det er vores overbevisning, at et lækkert miljø med masser af plads til leg, afslapning og hygge er vigtigt i dag.

Parcelhusgrundene er til salg allerede nu, og salget varetages af HOME Hjørring ved Jesper Carlson – der allerede nu er klar til at fremvise området og grundene til interesserede købere.

Følg Thirup Enge på facebook.

224 Hjørring Kommunes byprofil 2023
Spangkærvej 50 DK-9800 Hjørring Tlf. +45 2533 5353 www.facebook.com/thirup.enge Hjørring Kommunes byprofil 2023 225

Vendelbohus byens kulturelle mødested

226 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Vendelbohus byens kulturelle mødested

Vendelbohus, har været omdrejningspunktet for kulturen i Hjørring siden 1892, drives i dag af en selvejende institution godt hjulpet af en masse frivillige hænder.

Vendelbohus bliver bakket op af det lokale erhvervsliv samt de mange kulturforeninger, som gør brug af huset, når de afholder deres events. Det er typisk Hjørring Teater, som laver alle teaterforestillinger og på comedy-banen er det ofte Skaga FM, der har fingeren på pulsen i samarbejde med Vendelbohus.

Vendelbohus, som drives af den selvejende institution laver også egenproduktioner og kulturarrangementer i form af koncerter, foredrag og børneunderholdning mv.  Derudover bliver huset brugt til mindehøjtideligheder, generalforsamlinger, livestreamning events, receptioner, messer, kursus og meget mere. Vendelbohus er borgernes hus, hvor der findes noget for folk i aldre.

Vendelbohus Nørregade 22

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 5455 1818

www.vendelbohus.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 227

Vennelyst

Vennelyst

Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S er en førende virksomhed i bygge- og anlægsbranchen i Vendsyssel og har igennem mere end 65 år slået sig fast som en solid, lokalt forankret virksomhed.

Virksomheden tilbyder et bredt spektrum af ydelser, herunder også byggestyring, byggeledelse og rådgivning, og har erfaring med alt fra små renoveringsopgaver til store, komplekse byggerier for både offentlige og private kunder. Virksomhedens kompetencer spænder over områder som boliger,

erhvervsbyggeri, infrastruktur, landbrug, energi og miljø.

Bæredygtighed og miljøvenlige løsninger er en vigtig del at firmaets strategi. Der er et stærkt fokus på at reducere energiforbrug og CO2-udledning i projekterne.

Vennelyst, som firmaet hedder i daglig tale, blev etableret af Hans Christiansen, der hurtigt skabte en driftig maskinstation.

I 1965 valgte man at flytte fokus fra landbruget til den voksende entreprenørbranche, og

siden har Vennelyst udviklet sig til at være blandt de største og mest veletablerede entreprenørvirksomheder i landsdelen. Siden 2007 er det sønnen, Jan-Iver Christiansen, der har ejet og i dag stadig driver Vennelyst.

Igennem årene har Vennelyst sat markante aftryk på udviklingen i Vendsyssel. Virksomheden har således været en tæt samarbejdspartner for Hirtshals Havn både i forbindelse med opførelse af kajanlæg og en kæmpestor landudvidelse. Virksomheden har også sikret drikkevandsforsyninger mange steder i landsdelen og har bistået

228
2023
Hjørring Kommunes byprofil

forsyningsvirksomheder med separatkloakeringer i en lang række nordjyske byer.

Vennelyst er stolt over sin medvirken til mange store, iøjnefaldende projekter, men er mindst lige så stolte over at have et stort antal erhvervsdrivende som faste kunder til kranopgaver, vognmandskørsel, boring og skæring i beton, slamsugning, TV-inspektion

m.v. Ligeledes er de mange, trofaste private kunder vigtige for Vennelyst, når de henvender sig med rørskader, når indkørslen skal graves op, når kloakken er stoppet, eller når de ønsker sig en ny terrasse.

Det har været bærende gennem hele virksomhedens historie, at ingen opgave er hverken for stor eller for lille til at blive behandlet hurtigt, effektivt og professionelt.

Hos Vennelyst ved man, at medarbejderne er den vigtigste ressource. Derfor er uddannelse og opdatering af kompetencer hos medarbejderne højt prioriteret hos Vennelyst, og virksomheden lægger stor vægt på, at medarbejderne har så gode vilkår i det daglige arbejde som overhovedet muligt.

Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning Hedevold 8A

DK-9800 Hjørring

Tlf. +45 9892 1466

www.vennelyst.dk

Hjørring Kommunes byprofil 2023 229

Overlevereller lever du livet?

Overlever- eller lever du livet?

Overskriften ovenover kan virke provokerende, men ikke desto mindre er det det, der er mange mennesker, der gør i dagens Danmark. Mange føler ikke, de lever livet. Mennesker arbejder hårdt for at kunne købe sig til lykken, men mange ender med at føle, at livet bliver ren overlevelse!

Vi skal yde, før vi kan nyde. Hvem har ikke fået denne sætning printet ind i hjernen fra barnsben. Vi er så ordentlige, hårdtarbejdende og pligtopfyldende, at stress er blevet en

almindelig sygdom i Danmark. Dette er ikke meningen! Meningen med livet er, at vi skal gøre det, der gør os lykkelige, vi skal leve livet i høj energi og flow. Drivkraften skal være kærlighed, energi og personlig udvikling, således du kan leve dit liv lykkeligt i stedet for blot følelsesmæssigt middelmådigt. I virkeligheden kan mennesker ikke yde, med mindre de har nydt, dermed mener jeg, at citatet burde være: Man skal nyde, før man kan yde!

Gennem mit virke som coach og healer, kan jeg hjælpe dig af med stress, ubalancer,

fysiske og psykiske udfordringer, og hjælpe dig med at finde dit livs formål, således du lever i overensstemmelse med dig og din livskontrakt. Du får redskaberne til at leve et lykkeligere liv i fysisk og psykisk balance. I fællesskab finder vi ud af, hvilken type behandling, der giver dig det, du har brug for der, hvor du befinder dig i dit liv. Af behandlinger tilbyder jeg forskellige former for englehealing, coaching samt clairvoyant coaching, NADA, englekort, samtaleterapi, clairvoyance, inkarneringsmassage, regressionsterapi, livskontraktrejsen og tidslinieterapi mm.

230 Hjørring Kommunes byprofil 2023

Se nærmere beskrivelse af behandlingerne og mine workshops på min facebookside: Healing & Livsglæde.

Siden jeg var en lille pige, har jeg hjulpet mennesker og dyr, der har haft brug for det. Siden jeg blev uddannet lærer på Aalborg Seminarium har jeg undervist og guidet unge mennesker, der har brug for ekstra støtte til at klare samfundets krav. Jeg brænder for at hjælpe mennesker, der mere en nogensinde har brug for støtte til at klare presset om at præstere hele tiden,

stå af hamsterhjulet og finde sin egen vej til livsglæden.

Besøg min facebookside ”Healing & Livsglæde” for nærmere information eller kontakt mig på tlf. 28713491.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig og dine kære.

Kærlige hilsner

Vibeke Andersen

Healing & Livsglæde

Vibeke Andersen

Healing & Livsglæde

Tlf. +45 2871 3491

Hjørring Kommunes byprofil 2023 231

Vognmandsgården

Vognmandsgården

Vognmandsgården er en moderne kran- og specialtranportvirksomhed.

Firmaet råder over nogle af de mest moderne lastbiler og udstyr. Vognmandsgården udfører en bred vifte af opgaver, bl.a. løft og tranport med kranbil, blokvognstransport, maskinbaksning, transport med bredt, højt og langt gods, følgebilskørsel, kurertransport m.m.

Vognmandsgården har fire lastbiler, hvoraf de tre er forsynet med kraner. De to af kranerne er på 150 t/m, og de løser større kran- og transportopgaver. De løfter hver især 40 tons tæt ved bilen. De rækker 32 meter ud og kan på den afstand løfte 1400 kg. Den tredje er på 21 t/m og bliver brugt til mindre kran- og transportopgaver.

To af kranbilerne kan køre som forvogn med anhænger eller som blokvognstrækker med sættevogn.

Vognmandsgården løser opgaver for både store og små kunder og kører i hele landet. Telefonen er åben døgnet rundt, og Vognmandsgården er en fleksibel samarbejdspartner med biler til stort set alle typer af opgaver. Udstrakt service – uanset opgave – er en selvfølge.

232 Hjørring Kommunes byprofil 2023
Vognmandsgården v/ Carsten M. Andersen Aalborgvej 185 DK-9800 Hjørring Tlf. +45 9890 1034 Mobil +45 4025 3345 ca@vmgd.dk www.vmgd.dk
Arbejde for NCC ved Vrå Skole Juletræ indkranes i Aalborg PMV-Kørsel for det Danske Forsvar Genvendingsanlæg for Urban`s Vent-teknik – 5.40 meter højde
Hjørring Kommunes byprofil 2023 233
Nedkraning og bortkørsel af 7,4 meter bredt scenetag

Arturs Pirazkov – the photographer

Arturs Pirazkov – the photographer

My name is Arthur Pirazkov, I am a professional nature photographer. And, of course, I am fond of photography of architecture and the phenomenon of the northern lights, as well as portrait photography.

I came to Denmark 11 years ago from Latvia and I really love the north of Denmark, there are countless beautiful places that you can photograph endlessly, so I will stay here for a long time. I traveled a lot in Europe, but in Denmark I found myself and people found me who love my work.

”There are always two people in every photo: the photographer and the viewer.”

Thanks to everyone who loves my work.

Well, if you don’t know me yet, we’ll meet soon. Thank you all for inspiring me.

See my work at: photobyarturs.dk.

234 Hjørring Kommunes byprofil 2023
Hjørring Kommunes byprofil 2023 235

Kunstmaler Steen Karlsen

Kunstmaler Steen Karlsen

Steen Karlsen er født i Frederikshavn i 1960. Han er uddannet på Frederikshavns Værft A/S i 1981 som skibsbygger, og kom et års tid på tegnestue hos Ørskov Stålskibsværft, hvor han arbejdede indtil feb. 2003. De 23 års beskæftigelse med skibstegning og værftsindustri har sammen med naturen og livet omkring Frederikshavn også inspireret Steen til sin nuværende metier som kunstmaler.

Steen Karlsen har malet og tegnet i hele hans liv. Men i 1999 tog Steen springet og udstillede for første gang offentligt, et stort spring for den generte og private kunstmaler. Dengang var det næsten udelukkende naturalistiske motiver han malede.

I dag er levevejen udelukkende maleriet, og han har efterhånden solgt malerier til både private, det offentlige, virksomheder, kunsthandlere og kunstforeninger i hele Danmark. Desuden har han solgt til en del udenlandske kunder i hele Europa, Asien og USA.

På alle Steen Karlsens malerier findes der hans personlige signatur, nemlig de 2 små blå personer med hvidt hoved. Signaturen stammer fra en tidligere serie malerier han kaldte for “Familiebilleder” hvor det var personer med blå kroppe og hvide ansigter der var gengivet i forskellige situationer. Efterhånden blev personerne skubbet lidt til side og endte med at være bitte små, og de befinder sig nu på alle hans malerier.

KØB nummeret særtryk og PLAKAT af ”Rubjerg Knude fyr” hos GALLERI TOBAR

”TÅRNET – Rubjerg Knude fyr”

I forbindelse med udgivelse af Hjørring Kommunes byprofilbog, har billedkunstner Steen Karlsen kreeret maleriet ”TÅRNET –Rubjerg Knude fyr.”

Vi har nu fornøjelsen af at kunne tilbyde maleriet som nummereret særtryk og som plakat. Plakaterne kan købes i vores webshop.

Frederik Tobar Karlsen

Vestergade 28

DK-9300 Sæby

Tlf. +45 2655 5407

fkarlsen7@hotmail.com

www.galleritobar.dk

236
byprofil 2023
Hjørring Kommunes
Hjørring Kommunes byprofil 2023 237
9 788799 833047
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.