Page 1

2. zenbakia 2011ko negua

∞ Lur Fondoa ∞ Arau subsidiarioak eta PNV ∞ Inamako gatazka ∞ Ur partzuergoaren kontu ilunak∞IU-27 Zorionak eta aurrera! ∞ Errepresioaren balantzea

egon gara, egongo gara


2. ORRIA

www.blogak.com/busturiaurrera

Lur fondoaz berbetan Busturiaurrera (B).- EHNEtik Zer deritzozue Lur fondoen inguruen sortu den hika-mikari? Baserritarrok eta bereziki lan honetan hasi nahi dutenen lur premia asetzeko Lur Fondoa gure sindikatuaren urteetako erreibindikazioa izan da. Honek lurra lanerako behar duenaren eskuetan jartzea esan nahi du, baina ez edozein lur eta edozein kostuetan diru publikoentzat. Zera esan nahi dugu: ahalik eta lur emankorrenak izan behar dute ekoizpena errezteko eta lur honengatik ordaindutako prezioa ezin da prezio espekulatiboa izan, ezin da diru publikoarekin “nekazal-lur prezio� altu bat

ortuariak, fruta arbolak...) aztertzen du baremo

Ainhoa Iturbe Suberbiola EHNEko kidea Lanbidez Baserritarra

batzuen arabera. Kasu honetan ez da honelakorik egin. Lurra erosi da, garesti eta publikoki “baserritarrontzat hainbeste lur dugu� esan da. Tira, badago Mundakako nekazari ekologiko gazte bat interesa duena lurra lortzeko eta hain garesti erosi den lur horrek ez duela balio ikusi duena eta bere kabuz lortu behar izan duena lurra... B.- Zelan dago Lur fondoaren proiektua?

finkatu, prezioa funtziora egokitu

Oraindik benetan martxan jartzeko. Foru aldundiak

behar da.

berak beharrezko baliabideak ez dituela

B.- Arloen

martxan jarri onartzen du eta baserritarrok ez gaude

salneurriei begira ustelkeri kasu

zai egoteko moduen. Baserritar bakar batek

baten aurrean gaude edo

lurra behar badu bere ogibidea, bere lanpostua

espekulazio legala?

bermatzeko, gutxienez beste arlo ekonomiko

Ez dakit ustelkeria

batzuek duten laguntza guztia jaso behar du.

kasua dela esan dezakedan, hitz

Nahiko nekatuta gauz Foru Aldunditik hitz politak

batzuk laban zorrotzak bezain

entzun eta gero kontrako

arriskutsuak bait dira esan dituenarentzat, baina bai lurrak saldu dituen Otaduy entrepresak jaso duen

ekintzak ikusteaz.

dirutza ez zuela beste era baten jaso ahal izango. Ustelkeria den hala ez beste batzuk esan beharko

B.- Ze etorkizun espero duzue horren

dute, nik bai esan dezaket botatako dirua dela, diru horrekin 600 hektarea baso, abeltzantzarako larre bihurtu eta hainbat gauza gehiago egin zitezkeelako, nekazaritza eta abeltzantza bultzatzeko.

B.- Beste modu batez egin beharko zan? Lur fondoak berez baditu mekanismo batzuk gauzak nola egin finkatzen dituena. Ezin da edozein lur edozein baldintzatan eta edozein preziotan sartu fondoan. Lur bat fondoan sartzeko proposamena dagoenean komisio bat batu behar da eskabidea aztertzeko. Honek zer nolako lurra den, zelako maldak dituen, zertarako den aproposa (ganadua,

inguruan? Espero dugu batzuek serio hartzea beraien ardura,izan ere horretarako ordaintzen diegu denon artean. Ez da posible orain arte gurekiko jokatzen duten mespretxuaz jokatzen jarraitzea. Lur asko eta asko dago alperrik galtzen sasi eta hormigoiaren azpian, nekazal lanpostu asko eta asko ari dira galtzen (estadistiken arabera azkeneko urteetan hirutik bat galdu egin da). Badira sektoreak estrategikotzat dituen hainbat arlo (jantoki publikoetan bertako jatekoa, prezioen behatokia...) eta horietatik bat behar duenak lurra eskuratu ahal izatea da. Ezin dugu nekazal lan postuak galtzen eta galtzen jarraitu. Eta ez dugu onartuko gure sufrimendua beraien propagandarako erabiltzea.


2.zbk

3. ORRIA

Egon gara, egongo gara. P B usturiko Ezker Abertzaleko oinarri sozialaren artean 100 bat inkestaren bidez egindako diagnostikoa abiapuntua hartuta aste batzuk hartu genituen azken hamarkadetako programa ezberdinak aztertzeko (Herri Batasuna, Auzoarteko, Euskal Heritarrok eta ANV) azkena bereziki.

F

ase honen ondorio lez esan ahal da azken urte hauetan Ezker Abertzalearen hautagaitza ezberdinek batutako proiektuak %70an bete egin direla.

H

au da, hainbat urteetan eskakizunak izan direnak bete dira, betetzeko bidean daude, aurrekontu arazoak tartean edo bestelako arrazoiengatik ezinezkoa izan da betetzea saiatu arren, edo gaur egun desfasatuak geratu dira. Bestelakoak aurrerago garatzeko puntu lez hartzen ditugu.

O

rain eztabaidaren beste urrats bat egingo dugu, herriko taldeei gure gogoeta aurkeztu, eta gehienbat, haien iritzi eta proposamenak entzutea...eta gero herri guztiari zenbaki honekin banatuko den inkestaren emaitzak batu azken testua osatzeko.

ara esta labor realizaremos una serie de reuniones de trabajo y dispondremos buzones en diferentes puntos del pueblo para que todas las personas que quieran puedan r e a l i z a r a po rt aci o nes Zure inkesta utzi ahal dozu mediante la e n c u e s t a leku hauetan egongo den encartada con kutxetan. el número de invierno de  Udaletxea, Altamira eta Busturiaurrera.

Aingerubide Kultur Etxeak.

  

N

o será este el Goialde taberna. único medio puesto a la Lotu-leku Taberna. disposición del vecindario Taberna Barri también podeis hacernos llegar v u e s t r a s p r o p u e s t a s v í a e m a i l (partehartu.busturiaurrera@euskalerria.org) o en mano.

E

ste proceso lo culminaremos entre tod@s con una comida-asamblea de presentación que realizaremos al término de la recogida y preparación de todas vuestras aportaciones.

Ura merke kontuak ilun

U

raren prezio merketu egin zuen ihaz partzuergoak, halan eta be ez dago hain ondo bere kontuen argitasuna, baliteke hurrengo urtean igotzea berriro ere. Izan ere, merkealdia posiblea izan zen Bermeo partzuergoan sartzeagatik, bere herritarren kontura, baina beste aldetik eskualdean abiatu diren hainbat lan saneamendu sarea osatzeko geldiarazi dituzte diru faltagatik. Akaborako ikusten dugu 2011ko ordenantza fiskalak inbertsio bat be jaso barik, horregatik helegiteak sartzea erabaki dugu

1.Exigimos el documento económico financiero que justifique la subida de cuotas (1,04) 2.Recoger las inversiones previstas y ajustar las tarifas a las necesidades. 3.Adecuar las tramificaciones con el fin de impulsar el consumo responsable. 4.Disponer de medios para mejorar la red y evitar la perdida existente (40%) 5.Suprimir pago de saneamiento a baserritarras según ingresos. 6.Descuentos a familias numerosas según ingresos.


4. ORRIA

www.blogak.com/busturiaurrera

160 lanpostuen ardura B

usturialdeako Ezker Abertzalea ardura eta larritasun handiz bizitzen ari da Finsa-Inama enpresaren nondik-norako gatazkatsuaren inguruan sortutako egoera. Hori dela eta, zehaztasun batzuk egin nahi ditu egoera hau argitze aldera.

ezkutuko tratu eta akordioak ugariak izan direla. insa-Inama enpresaren inguruan sortutako egoera larri honen erantzukizuna i arrazoi nagusi hauek eraman dute enpresa arduragabekerian dago. Urteak joan urteak eta bertan ari diren langileak egoera larri etorri, Muxikako udala, zein eskualde, herrialde honetara. Izan ere, pentsa daiteke egoera hau edota EAEko instituzio ezberdinak kudeatu dituen nahita eraiki egin izan dela edozein sasi-irtenbide EAJ-PNVren arduragabekerian eta Finsa-Inamako edo erabaki larrik justifikazioa izateko. Are arduradunek erakutsitako Irtenbide integralen j a r r e r a inguruan seriotasunez prepotentean. Bi eztabaidatzeko, eta jokabide hauek aukera ezberdinak izan dira bada, aztertzeko jarrera kausa nagusiak baikorra izatea da egoera jasanezina Busturialdeako Ezker bezain ulertezina Abertzaleak erakutsi honetara heldu nahi duen izateko. konpromisoa. eltzaleek oso ondo zekiten gehiago, hauteskunde eta dakite zer nolako baldintzapetan kudeatu behar den enpresa bat. Beraz, PNVk erakutsitako garaian bete-betean murgildurik gaudela kontutan izanik, argi daukagu Finsa-Inamako arduragabekeriagatik, eskualdeko garapen sozial eta ekonomikoari egindako iruzurragatik, eta enpresaren egoera demagogia hutsez eta baza elektoral gisa erabiliko dela arazoaren benetako espekulatzaileen zerbitzuan jarraitzeagatik, gaur egun 160 lanpostu zuzen desagertzeko arriskuan irtenbide integral batetik gero eta gehiago aldentzeko. daude. Gainera, momentu larri honetan ere, bide zintzo eta argiak proposatu b e h a r r e a n , arduragabeko arnas f a l t s u a k p r o p o s a t z e n  Seguiremos luchando por mantener los jarraitzen dute. empleos en Finsa-Inama pero no bajo el i n s a - I n a m a chantaje de la empresa o al amparo de e n p r e s a r e n chanchullos de EAJ-PNV. jarduera ekonomikoaren benetako izaera ez dago  Finsa-Inama debe cumplir todas las condiciones batere argi. Ez da inondik inora ezagutzen zein de su actividad den bere plan estrategikoa. Finsa-Inamako jardueran dagoen definizio falta eta iluntasunean  De tener otro plan Finsa-Inama debe ezkutatzen den benetako proiektuak kezka eta presentarlo clara y sinceramente arazo ugari eragin ditu urteetan zehar  Tras lo cual será analizado , seriamente, entre Busturialdean. Beraz, iluntasun horretan aritzea, todos los actores sociales mediante el eta proiekzio estrategiko zehatzik gabe bere instrumento del que nos dotamos para diseñar jardueran jarraitu ahal izateko, pentsa dezakegu el ámbito socioeconómico de Busturialdea EAJ-PNV eta Finsa-Inamako jabeen arteko (PADAS)

F

B

J

Condiciones de compromiso

F


5. ORRIA

www.blogak.com/busturiaurrera

Langileria aurrera! L

ehenik eta behin, zorionak eman nahi dizkiegu , PSOEk bultzatutako eta PNVk babestutako neurri antisozialen aurkako protesta ikaragarria bihurtu zuten milaka eta milaka gizon-emakumeei. Hau bezalako mobilizazioak benetako aldaketaren alde lanean jarraitzeko bidea dira. ”Ez lapurtu pentsioak”,”Ez da dirurik rebarako beharrezko eta zilegizko eskubidea murrizten duten neurriz falta,lapurrak daude soberan”. Horixe da PSOEk eta PNVk entzun eta k a n p o k o aintzat hartu beharko g u t x i e n e k o luketen mezua, geroz zerbitzuak ezarri eta nabarmenagoak arren, hainbat diren ustelkeria eta erakundek eta iruzur f¡skalaren p a t r o n a l a k aurrean itsu, mutu eta mehatxuak jaurti gor egon beharrean. Utz zituzten arren eta ditzatela albo batera poliziak ohiko langileon eskubide mehatxua eta sozialak murrizten bortizkeria erabili dituzten neurri zituen arren,euskal Busturian be Insolidarioak ez dira falta a n t i s o z i a l a k . gehiengo sindikalak Nafarroan, Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan Horrela bada, Euskal Herriak eredu-aldaketa behar du. deitutako greba orokorra erabateko arrakasta izan zen.

G

Estas tres huelgas tienen un denominador común: que no sea la clase trabajadora la que pague la crisis generada por la avaricia sin limites del capital financiero. Hay una gran masa crítica que exige acumular fuerzas y continuar trabajando por otro modelo económico, social y político. Un nuevo modelo en el que los ciudadanos y ciudadanas no estemos al servicio de un modelo económico que beneficia a unos pocos, sino que sea la economía la que este al servicio de los intereses populares.

Greba eskubidea? Lan eskubidearen aitzakiaz, (duina ez izan arren) polizi ezberdinen laguntzaz, eta zerbitzu minimoen gehikeriaz beharginen borroka tresnarik eragikorrena eten gure dabe, epaiketen bidez. Orain salaketa ipini eben enpresarioak epaitegitik deklaratzen ikustea bakarrik falta zaigu


6. ORRIA

www.blogak.com/busturiaurrera

PNV eta ARAU SUBSIDIARIOAK

E

n este momento que se acaba el mandato electoral parece que el PNV quiere sacar la cabeza, sin importarle como, con mentiras, con escritos infantiles de mal gusto,… ¿Dónde han estado estos 4 años?¿Qué han propuesto? Nada. Ha sido la oposición mas escasa de la historia quedando patente su descoordinación y falta de motivación. batek esan eban moduan eta datuak hor daude. rduan, zergaitik orain? Zergaitik obsesio hori arau subsidiarioekaz? Erantzuna erraza da. agindu dabiezen urteetan babestutako etxe bat bera bez, eginikoak H.B. egon zeneko agintaldian. Busturiak hartu duen norabidea artekadu ipintzen deutsie, ta zer esan euren euren ideologi JELtzaleek euren ideologia bera traizionatu dute, j a r d u e r a argazkian Kanalako elizaren sarrera. ultraeskuindarra ez zarratuaren gainean, dator bat, arau politika beraien eta aurrerakoi eta parte a f i l i a t u e n hartzaile batzuekaz. m e s e d e t a r a e r a b i l t z e n uren herri dabie...Azken finean, diseinua argi utzi ezin ikusi hauen deuskuen prestatu atzean baloreen ebien proiektuekaz borroka bat dago, ( Txaletak gutxi pertsonatatik batzuentzako, golf haratago doana, zelaia, hotelak eurek urte luzeetan afiliatuen lurretan..) demostratu dabie hori bai, dena eurek zein den euren estiloa, berba biten definitzen bultzatzen daben Gugenheim inguruan. dena kazikismoa eta autoritarismoa. Bazekiten pelotazoa zetorrela edo kasualitatea zen? Guk demostratu gura dogu beste Busturi bat txebizitza arloan be, nabariak dira “no posiblea dela, ez ginen bueltatu erdi aroko agintaldietara. mezclar ricos y pobres” PNVren alkatesa

O

E

E

E

Y van a crear empleo...

E

n este momento en el que los jeltzales han saqueado las pensiones y destruyen empleo en empresas rentables con el fin de aumentar el beneficio empresarial a costa de l@s trabajador@s vemos que empleo quieren crear y para que. sola linea de actuación del plan de desarrollo de Rinder como modelo de gestión neoliberal es el la comarca (PADAS), no han invertido ni un euro. ejemplo a seguir ; subcontratación a bajo costo en la misma Gernika, n vez de crear decenas de puestos de deslocalización nacional trabajo de calidad en el servicio (Gasteiz) para beneficiarse público de sanidad, mediante un hospital del cambio de convenio, e con camas, privatizan el servicio de internacional (India y urgencias domiciliarias (Medicaldom), Vietnam) partiendo así la precarizan el servicio y se quedan producción como las legalmente con el 10%. mejores multinacionales, y desactivar la lucha de Sobre este tema no se habla en el caso l@s trabajadores. Marguello donde están declarando como ¿aparte de esto que han hecho los jeltzales en testigos militantes del PNV Busturia, porque en los últimos 20 años? No han desarrollado ni una realidad coinciden en esta práctica con el PSE.

E


2.zbk

7. ORRIA

Busturiko Plan Orokorrari ekarpenak egiteko epea arrakasta handiz bukatu da

H U

erritarren parte hartze prozesu luze eta aberatsaren ostean txosten berri bat kaleratu eta, behin behineko onarpena baino lehen, hiru hilabetez helegiteak egiteko aukera egongo da.

rriko udal batzan onartu zen moduan, Busturia denon artean lemapean,

A

parteko aipamena merezi du arlo soziala eta urbanismoa lotzen duen plan sozioekonomikoak, ze bere helburu propioez gain, zeharka, Plan Orokorraren barnean agertzen diren planeamenduak aztertu ziren, hau da, esparru ekonomiko bakoitza sendotzeko plan honek eduki beharreko ezaugarriak.

A

zkenik ez genuke balantze labur hau bukatu behar jende guztiarengana heltzeko helburuaz diseinatutako erakusketa, web gunea (busturiadanonartean) eta bisita gidatuak aipatu barik.

D

enbora guzti honen zehar planeamenduaren dokumentazio guztia, eta bere laburpena panelen bidez, ikusgai egon da Altamirako Kultur Etxean eta internetez. Tresna hau eta PNV inoiz ez da izan parte hartzearen aldekoa. Argazkian 30 udal agintarien azalpenaren bidez lagun aurkezpen batzarrean, Altamiran. bisitak egiteko hiru zita ipini dira, kultur talde, hirugarren adina eta gazteei zuzenduta. herritarrak informatzeko eta iritzia emateko e r a z tresnak martxan jarri dira azken hilabete B u s t u r i r a k o hauetan. Plan Orokorra usturitar guztiok urbanismoan planifikatzen denon artean dena ezagutzeko etxez etxe Busturi berri erabakitzeko aldizkari monografikoa banatu zen, non udal oinarria sendo agintariek helburuak argitzen zituzten. ezarri da, orain, j arr ai tze a da 13 lagunek parte hartu zuten helburua, falta ala ere hauxe ez zen hasiera baino, aurrez diren harri guztiak 3.adineko bisita gidatuan aurreko azalpenak eta eztabaida zehatzak egiteko deialdiak jende eta behar guztietarako herriagaz batera, eta bere neurrira, planifikatu ziren eta; Aurkezpen orokorra, etxebizitza, mugikortasuna, eta ingurune fisikoa zehazten joateko unea. izan dira batzar berezien bidez jorratu diren gaiak.

B

H

B


Busturiko boletina blogak.com/busturiaurrera

09ko errepresioa adibide

E

rrepresioaren errota ez da gelditu 2010ean. Sarekadak, epaiketak, kondenak, torturak…, gazteria, “Egunkaria”, Udalbiltza, Jon Anzaren hilketa… denontzako egurra. Honekin egoera politikoa gaiztotu eta eztabaida politikoan eragin gura dabe, beste harri-koskor bat ipini. Egoera politiko berriari ateak itxi eta euren legeekin, inpunitate osoz, estatuen programa politikoa aurrera eraman gura dabe.

Udalak deituta urteko azken egunean be euskal preso politikoek bizi duten eskuide murrizketa salatu zuten 70 lagunek.

ziren 144 zauritu eta 5000tik gora identifikazio oliziak, 185 atxiloketa egin zituen 2009an, honetatik 21 kartzelaratzeko, 30 adierazpen eraginez. delituengatik, 156 mobilizazioetan eta 185 polizia ikel Zabalzaren gorpua agertu eta 25 urte operazioetan. geroago herritarrak torturapean hiltzen reso politikoak 740 izan ziren, 574 espainiar jarraitzen du PSOE-ren gobernuak. Ordutik, 13 izan dira torturapean hil direnak. 2009ko datuen estatuan, 166 frantziar arabera, 45 tortura salaketa estatuan eta gainerako 7ak egin ziren, 40 izan ziren berton. Hainbat eta hainbat, Espainiar Poliziaren gaixotasun larriekaz eta hatzaparretan, 4 Guardia kondenak beteta, kalean egon Zibilaren kuarteletan eta 1 behar leukeenak. E r t z a i n t z a r e n resoen sakabanaketaren inkomunikaziopean. Danetara ondorioz, 6 istripu eta 10 131 herritar eta euren familiak zauritu izan ziren familia eta egon ziren inkomunikazio lagunen artean eta 4.700.450 La represión no solamente se da en las egoera gordinean bai espainiar euroko gastua ekarri deutsie, comisarías.En la foto se reclama la bai frantziar estatuan. 19.653 euro familiako. absolución de Udalbiltza resoen kolektiboa (EPPK) obilizazio edo 2010ko hasieratik manifestazioetan parte hartu dauen borrokaldian sartuta dago, urteetan sufritzen jendeak ere poliziaren errepresio eta erasoak bizi dabilen kartzela politika krudela salatzeko. izan behar izan dauz. Honeetan 40 karga egin Estatus Politikoa aldarrikatzen dabe eta eureneurenak diren eskubideak;biziarteko amaitzea, 2011ko lehen hilabetean ez da zigorragaz g a i x o t a s u n larriak inolako hobekuntzarik igertzen; kaleratzea, herrian zehar kontrolak dabezanak d i s p e r t s i n o a eta eguneroko paisaje dira. i sol a me n d u pol i ti ka Orain gainera, metraileta amaitzea, eta senideen eskuan gazteak euren txokoetan kontrako miaketa eta identifikatzen hasi dira, futbola jazarpenak amaitzea. Geuk kuadrilan ikustea ere delitua da? be horixe baino ez dogu eskatzen.

P P

M

P

M

P

Busturiaurrera boletina negua  

Busturiko Ezker Abertzalearen neguko boletina

Busturiaurrera boletina negua  

Busturiko Ezker Abertzalearen neguko boletina

Advertisement