Page 1

1. zenbakia 2010ko udagoiena

Gernikan hitzartutakoa ∞ Euskal Memoriari eutsi ∞ Kontrol sozialari buruzko galderak ∞ Immigrazioa

“agintean egon garenean herriak igerri dau”


2. ORRIA

www.blogak.com/busturiaurrera_hasiera

Herri Batasunako alkatea >Zelan gogoratzen dozuz lehengo urte haiek? Urte gogorrak izan arren nahiko poztasunagaz. >Denbora pasa ostean, zure ustez zein izan zen egin zenuten gauzarik garrantzitsuena? Udal ordenantza eta arau subsidiarioak sortzea (azterketa eta ia onarpena) ezer ez egoanean.

Julian Bilbao Lezamiz Busturiko Alkatea 87-91 56 urte Alaba 1 Lanbidez fresatzaile

>Jendeak oraindik alkate lez desberdintzen zaitu? Bai >Zelan baloratuko zenuke gobernu taldea?Arau subsidiarioak eginda errazago topatu dabe, hala ere, lan handia egiten dabiz, eta jendeak ondo baloratzen dau. >Zergaitik ez zenuen Denbora asko behar delako.

jarraitu?

>Pasarte gogoangarri Jentearen agradezimientua.

>Euskal Heriko egoera politikoa zelan definituko b a t ? zenuke? Zaila, baina itxaropen handiagaz.

Galdera batzuk kontrol sozialaren inguruan. B

adira hilabete batzuk, udatik hona gutxi gora behera, herria uniformatuaz gainezka topatzen dugula, gaur berdeak, bihar gorriak, eta lantzean behin bele beltzak. Asko hasi dira galdetzen ea zer dela eta gertatzen den, eta ea horrenbesteko delinkuentziarik dagoen.

A

suntoa presoen a r g a z k i e n ehizarekin hasi zen, iazko udan. Gau mutuan, kartel guztiak ostuka etortzen ziren. Gero, era lotsagarrian kontzentrazio batera Harrisonen mutilen antzerki egiten edo Santiago

egunean Udaletxeko balkoian dagoen ikurrinari (espainiar bandera barik) argazkiak ateratzen, eta Axpeko kontzentrazioari be bai, bide batez.

G

ure iritziz Busturia herri lasaia da, elkarbizitza arazo ageriko barik, lapurreta eta biolentzia lar barik, orduan zer dela eta horrenbeste polizi? Txarto pentsatzen hasita, interes politiko baldarra susmatzen da, eta probokaziotzat ere har daiteke.



Bestela zelan ulertzen da herri guztian zehar kotxeak isunez josi eta alkatearen baimenaz datozela esatea? Azkenean, udalari bandoa aterarazi arte, non argi eta garbi esaten den zer bai eta zer ez den trafiko arazo.



Bestela zelan ulertzen da udal zinegotzi baten leihopean guardia egiten egotea, eta gero bidean ere laguntza ematea?



Ados al daude txapel okerrak eta Polizia Autonomiko Espainiarrak egun osoan herritik bueltaka ibiltzeko, edo txiripa da batera ez egotea?



Zergatik ibiltzen zaizkie galdezka eta jarraika Aresen neska-mutilak Ezker Abertzaleko kideei kartelak jartzen dabiltzanean? Ez al dakite mehatxuak ez direla politika egiteko modu onargarriak?

Aldizkari honetan datorren Gernikako Akordioaren testuari kasu egitea aholkatzen diegu, herriaren borondatea eta bere ordezkariak bakean uzteko, etorkizuna ez datorrelako jazarpenaren bidetik.


1.zbk

3. ORRIA

Bestea, inmigrazioari buruz ltimamente, a menudo escuchamos en la calle comentarios despectivos, a Ú veces rozando la xenofobia, sobre diversas comunidades de inmigrantes que conviven con nosotr@s. Sin duda, nuestra memoria es frágil y hemos olvidado que nuestro pueblo (EH) era pobre y que casi todas las familias teníamos un pariente en América, que muchas de esas hermosas casonas e iglesias que embellecen nuestras aldeas se han levantado con dinero y ganancias provenientes de allí, del tráfico de esclav@s, más concretamente.

Z

er pasatu da edo zer aldatu da orain hain ageri izateko besteenganako mespretxua edo askotan, bataren eta bestearen kontrako komentario, beti negatiboak egiteko?

G

ur e bi zi mo du k onts umi sta e ta kapitalistarekin jarraitu behar dugu besteen kontura? Ala benetan sinesten dogu soziedade justuagoa, solidarioagoa eta bardintsuagoa gura dogula danontzat?

Gaurko soziedadeetan, globalizazioa eta kultura dibertsitatearen sasoian, funtsezkoa da besteak ezagutzea bizikidetza eta kulturen arteko komunikazioa finkotzeko.

enofobia gori-gorian, Euskal Herrian inmigrazinoa %7 baino gitxiago danean eta hurrera begira jartzen bagara, gure herrian dozenaren bat baino ez dogunean topatuko.

T H N

independentzia eta sozialismoa bada has g a i t e z a n oraindixik danon bi zi modua gaiztotu egingo daben eta ultra eskumaren p e n t s am e n d u a indartuko daben portaera eta pentsamenduak alde batera izten.

eguru jokabide kritikagarri eta baztergarriak ikusiko ditugula lantzean behin baina ez daigun egin betikoa, danak zaku batean sartu! Burua eta bihotza zabalik, geurera ekarri daiguzen geurera datozenak, ezagutu daiguzen, bataila honi aurre egin eta irabazi egin beharko dogu-eta!

Euskalduna euskeraz egiten dauena da, euskal herritarra berton lan eta bizi

X

S

G

ure helmuga

endremos que recordar que el bienestar de nuestro “Primer Mundo” se lo debemos al expolio continuo y persistente del “Tercero” con ejemplos claros: oy en día el BBVA, uno de los mayores contribuyentes de la hacienda bizkaitarra obtiene sus mayores beneficios en Argentina y Chile. uestros queridos amig@s saharauis, si alguna vez consiguen “una patria” libre difícilmente podrán pescar algo en el banco sahariano, ya nos hemos encargado nosotr@s, los vasc@s, nuestr@s arrantzales (entre otr@s) de esquilmarlo y, por si fuera poco, hace escasos días la C.E.E. ha concedido 34M€ para acabar con lo poco que queda.


Busturiko boletina blogak.com/busturiaurrera_hasiera

Zapalkuntzak 474 herritar erahil dauz 1964tik Bere sorreratik gaur arte ETAk eragindako biktimen zenbakia, ofizialki guztiz dokumentatu eta onartuta dago, baina zer gertatzen da guda zikina, indar polizial, kartzela politika, edo zapalkuntzak eragindakoekin? Ez al dira biktimak?

P

llegado a esta conclusión solo el 50,2% de las personas fallecidas correspondían a militantes de carácter político ya fueran de ETA, AB, IKA, EGI, representantes de índole político, el otro 49,8 eran obreros, estudiantes, familiares y amigos/as de presos o presas.

E

E

or primera vez se ha documentado la dimensión de esta violencia ligada al conflicto en el periodo 1960-2010. Euskal Memoria ha censado las victimas mortales en 474, totalmente silenciadas por los poderes políticos y sus altavoces propagandísticos. n este estudio inédito “no les basto con Gernika”, que vera la luz en la feria de Durango, contra lo q u e pudiera pensarse, la mayor parte de l a s personas muertas no t e n í a n relación con ETA, incluso la mitad de e l l a s carecían de m i l i t a n c i a Busturiak faxismoak errepresaliatu eta p o l í t i c a auzokideak gogora ekartzen dauz urtero conocida. Pero perdieron la vida en manifestaciones, controles de carretera, en accidentes camino de las prisiones….

L

os datos han sido desmenuzados posteriormente por el centro de investigación Aztiker, que entre otras cosas ha

l periodo más sangriento corresponde a los gobiernos de Felipe González. Entre los años 1982-1986. Ahí se registraron todos los atentados mortales de los GAL, Datu hauek e m b o s c a d a s lehenagoko p o l i c i a l e s , eta egungo muertes de gobernarien presos y hipokresia presas, o de eta etika familiares eskasaren debido a la inguruan dispersión.

pentsarazi beharko ligukete.

E n nombre d e l a democracia han aplastado afusilatutako a quienes no pensaban como ellos/as, a los y las que han luchado y luchan por un sistema más justo, por la libertad e incluso a quienes no tenían nada que ver con ningún tipo de lucha. Evidencian también el papel adoctrinador de ciertos medios de comunicación que a base de publicar falsedades, versiones policiales, intentan distorsionar la realidad de cuanto ocurre en nuestra sociedad.

Hildako guztietatik 130 aurrez aurreko armatuetan, edo balaz josita erahil zituzten, gure auzokideak Juan luis Lekuona “Katu” eta Manuel Urionabarrenetxea “Manu” bezala, 1984 eta 1989an, ahaztu barik 1984an Miarritzen Román Orbe busturitarrak jasotako erasoa, GALek bere gain hartuko zuena, eta beragaz batera zegoen Tomas Revilla akatu zuena.

Busturiaurrera udagoiena  
Busturiaurrera udagoiena  

Busturiko Ezker Abertzalearen Boletina

Advertisement