Page 1

bulmaca Yurdumuzun en kaliteli bulmaca sayfaları

Bir tür bitki

Glokom

Sözde, sanki

Boğaz boşluğu

Daba ziyade

Mor çiçekli bir ağaç

Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu

Pilav yapmaya elverişli

Resimdeki şarkıcı

... bağı Denizcilikte bir bağ çeşidi Dolaşma Sınır

Maden eritilen kap

Şartlarla kabul edene verme Sulu şeyler konan kap

Fayda, avantaj

Hukuksal olarak

Çalı dikeni

Üzme, sıkıntı verme

Kutup Yıldızı

Farazi, tahminî Bir tür çam

Siyasal, politik Yıllık

Düşünüp söyleme yeteneği

Başından, temelinden, kökeninden

Yat limanı

Kayra, atıfet, ihsan

... Petkova (şarkıcı) Sanatta kuralcı

Dingil Evren pulu

İlköğretim Kurumları Standardı


bulmaca Yurdumuzun en kaliteli bulmaca sayfaları

KOD

Her sayı bir harfi temsil etmektedir.

15 20 14 31 19 12 11 10 21 7

31 12

23

21

20

31

31 17 31 1 28 32 4

1

31

31 19 31 1

7

8

20 19 21 28

20

31

15

21

31 19

22

32 4

31 19 21 31 22 31

21

22

1

20 20 9

32

27 31 9

27 15 31

22

32

8

31 25 28

10

28

31 21 31 7 15

11

31

20

31

20 27 20 1 22

32 4

32 19 24 20 30 20 27

17

22

10

32 19 1

31

22 31 31 19 28 25

10

30

31

20

21

1

25 28 21 31 27 25 31 21 31 27 27

7

28

24

19 7

21 31 1

17

11 20 7

4

31

10

28

21 31 14 22 31 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SUDOKU

16

8

1 5 7 9 2 1 7

3 4

1 9 3

5

3 2

5 1 9 7

3 1 6

İngilizce kelimeler karışık harfler arasında.

S C G K Q S P O T S P T S S R

E F N E E T B E R D N Y A L S

WE T R RA US L E Y F O I RO CB K I RE NS I S E A HY

A C Z C T C N I E E T T O O M

K X E E K V T S Z E E A L G E

R R D R E L H S R P D S T U W

O O T R I E D O L A P R I E E

SO L AR I ODD NE E ARN P L T HY I A S F SD I E EC I NA T S T ON I SWO REN

A N L E I S L E A P E D E N T

R G Y M T T B A N N I N G R G

AQ Z S EO RP EH P A RN OD DW UR C I T T I I ON NG

Alien - Assist - Banning - Bitter - Blind - Convert - Drown - Enter - Erase - Essay - Gasped - Glues - Graze - Handwriting - Identification - India - Isolation - Leaped - Oddly - Often - Orderly - Phase - Playtimes - Point - Pretend - Quack - Raising - Reproduction - Rested - Rhymes - Roaring - Sisters - Sneeze - Solar Spots - Stack - Stays - Those - Tricked - Tried - Tries - Truly - Weaker - Weren’t

Her satır, her sütun ve her 3x3’lük karede 1’den 9’a rakamların birer kez yer alması gerekmektedir.

9 8 8

SÖZCÜK AVI

3 2

7 6 2

2 4 6 9 5 3 1

9

4 5

2 8 2 8

1 4 3

3

9 9 4 7 1 1 5 2

4 8 9

2

9 4 6 8

7

3 7 9

5

6 3


bulmaca Yurdumuzun en kaliteli bulmaca sayfaları

TİRYAKİLERE ÖZEL

Her sayıda tiryakilik yapacak bir klasik bulmaca, özel soruları ile karşınızda yer almaya devam edecek.

SOLDAN SAĞA: 2. Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma. 7. Ad. 12. Ölçülü hamaseti, erotizmi ve başına buyruk kahramanıyla milyonların sevgilisi olmuş olan, Suat Yalaz’ın yaratıp geliştirdiği ve Türk çizgiroman tarihinin önemli eserlerinden biri. 15. İklimleme cihazı. 17. Mineral kökenli camlaşmış boya. 18. İki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık. 19. Yeşilçam’ın unutulmazlarından, “Köyden İndim Şehire” filminde altınları sayan Zeki Alasya’nın canlandırdığı karakterin adı. 20. Göz çukuru. 22. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 24. Yazıdaki mürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir tür kum. 26. Familya. 28. Türlü renklerde tırnak cilası. 29. Denetleme. 31. Yeniden, bir daha, tekrar, gene. 32. Hafifçe dokunma. 34. Arınmış, soyutlanmış. 36. Alabalık. 38. 10 OCAK 1900’de Paris’te düzenlenen üç maçta da Fransız Paul Pons ile berabere kalan Kara Ahmed, Folies Bergère’de dördüncü kez mindere çıktı. İki saat süren güreş sonunda Pons’un sırtını yere getirdi ve güreşte “şampiyonlar şampiyonu” olan güreşçi. 41. Egemen ..... siyasetnamesi (Hasan Aksay’ın bir kitabı). 44. Madde. 45. İnatçı, hırçın, huysuz. 46. Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü. 47. İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili. 49. İnsan vücudunun dış yüzü, cilt. 51. Ateş yakılan veya konulan yer. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 54. Deneme niteliğinde olan. 57. 23 Aralık 1876’da ilan edilmiş, 1878’de II. Abdülhamit tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden yürürlüğe girmiş ve kısmen 20 Nisan 1924 tarihine kadar yürürlükte kalmış olan, Osmanlı Devleti’nin ilk ve son anayasası. 60. O yer. 61. Tortul kayaç, pekmez toprağı. 62. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyâr oldum bugün / Ak pak olmuş saçlarımla ...... oldum bugün (Güfte: Hüseyin Siret Özsever / Beste: Şükrü Tunar). 64. O zamiri yönelme biçimi. 66. Ayrı tutulmuş, ayrıcalık tanınmış. 68. “Mustafa Kemal bir .... değil, bir timsaldir.” -Y. K. Beyatlı. 70. Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç. 71. Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme. 75. İhtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa. 77. Okullarda paydos. 78. Senaryosu Yılmaz Güney tarafından yazılan, Şerif Gören tarafından yönetilen ve 1982’de Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülü alan, 1981 yılı yapımı Türk filmi. 80. Radyo ve televizyonda programları, haberleri sunan kimse. 82. Devlet malı veya parası. 84. Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü. 86. Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber. 88. Etken, meçhul karşıtı. 89. ... BASKINI (100. yıl önce, 23 Ocak 1913’te, başını Enver ve Talat Beylerin çektiği bir grup İttihatçı, hükümet merkezini basmış, Harbiye Nazırı Nazım Paşa’yı öldürmüş,

1

2

3

4

5

14

6

7

8

9

10

20

22

23 27

21

24

25

28

29

31

32

26 30

33

34

35 39

38 42

49

36

40 44

46

47

48 51

50 53

54 59

58

61

52 55

56

60 63

62

64

65

66 69

68 72

70

73

74

67

71

75

76

79

77

80 83

82

89

37

41

43 45

86

13

18

19

78

12

16

15

17

57

11

87

81

84

85 88

90

91


bulmaca Yurdumuzun en kaliteli bulmaca sayfalar覺


Her bulmacadabir değerimizi daha yakından tanımaya çalışacağız.


bulmaca Yurdumuzun en kaliteli bulmaca sayfaları

FARKLI ÇENGEL

Açıklamalı sorularıyla farklı bir çengel bulmaca

A A S E L ENMEK T 6 D İ YE NAZEN İ N NAZ İ RE KEÇ İ 2 5 R TAPU OBA KAY 4 U S K U R U İ L T İ ZAM 3 A TAN EKVATOR AB İ YE İ LT İ FAT 1

Gidiş, yürüyüş

Ankara taşı

Yarışma dışı kalmak

Çok küçük veya kısa

KELİME YERLEŞTİRME

Bir tür böcek, sakırga

Niteleyerek

Şımarık, nazlı yetiştirilmiş

Karşılık olarak mec. İnatçı

Belirtme durumu

Genellikle bölmeli göçebe çadırı

Madun

Yaz yağmuru

Kuru, sıkıcı (anlatım)

somunlardaki yiv

Fecir

Değişken antijen tipi

esk. Yüzünü çevirerek bakma

Gece kıyafeti

SORULAR

1- 1979 yılında Metin Serezli ile birlikte “Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu”’nu kuran, Vatan (gazete), Akşam (gazete), Tef, Akbaba (dergi), Fırt, Gırgır (dergi), Milliyet (gazete) gibi çok dergi ve gazetede karikatür çizen, “Hürmüz’le Cafer”, “Kibar Hırsız” gibi karikatür tiplerini Türk mizahına kazandıran, 1988 yılında gittiği turnede sahnede yaşamını yitiren karikatürist, oyuncu ve gazeteci. 2- Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı. 3- Yer eksenine Uygun yuvarlağının bulmama dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük çember, eşlek, istiva hattı. 4- (Divan edebiyatı terimi) Uyakların kayıtlı nevinden olması hali. 5- Bir taşınmazın iyeliğinin, kimin olduğunu kanıtlamaya yarayan, iyeliğin sağladığı yetkileri kullanmaya olanak veren, tüzel bir değeri olan belge. 6- Kükürtle demir bileşimlerinden biri. İntibak

HUKUK

4 HARFLİLER BRİK FAKS MAYO ORSA REGL TBMM TRİO UMUT

4 HARFLİLER BRİK FAKS MAYO ORSA REGL TBMM TRİO UMUT

4 HARFLİLER BRİK FAKS MAYO ORSA REGL TBMM TRİO UMUT

4 HARFLİLER BRİK FAKS MAYO ORSA REGL TBMM TRİO UMUT

4 HARFLİLER BRİK FAKS MAYO ORSA REGL TBMM TRİO UMUT

4 HARFLİLER BRİK FAKS MAYO ORSA REGL TBMM TRİO UMUT


bulmaca Yurdumuzun en kaliteli bulmaca sayfaları

SUDOKU

Her satır, her sütun ve her 4x4’lük karede 0123456789ABCDEF rakam ve harflerin birer kez yer alması gerekmektedir.

3 8 B

5

0 4

3

4 D

9 8 A

F

C 5

0 B

1

6

2 B

D 3 2

B

2 8 E B 6

F 7 D A

F

D 1

6 2 0

2

9 C 7 D

C

7

1 F

7 3 A

6

D E C

F

5 D 4 1

9 3 6

0 4 D

A 2

4 5 0 6 C

1 C

E 2

E

B E

E 0 9 5 6

4

B 7 3

ÇÖZÜMLER

3 6 7 C

5 8


bulmaca Yurdumuzun en kaliteli bulmaca sayfaları

Resimdeki üstat Arkadaşlık etme

Buharlaştırıcı aygıt

Çok zengin kimse

Filan

Posta paketi

Caddelere kurulan kemer

Güvenmelik Bir kilo ağırlığında

Nazenin "kaldı ki, üstelik” anlamında

Alev, yalaz

İmza attırmak

Tanıtıcı yazı

Flavta çalan kimse

Bir tür demir mil Bir orman ağacı

Kükürtle demir bileşimlerinden biri

Bir bağlaç Önder ... (futbolcu)

Cehennem

Gereksiz, yersiz, boş

Sunulan şey Başarısız kimse Yegâne

Kale duvarı Kaide

Nihayet, akıbet

Geceleri çalışan

Kınama, nefret bildiren bir söz

Eteklik

Her zaman var olan

Kanyon

Kedi, köpek vb. yavrusu

YURT Gazetesi  
YURT Gazetesi  

Hafta sonu tabloid boy dergi teklifimdir.

Advertisement