Page 1

KIBRIS POSTASI Bulmaca Arşivi 2013ARALIK


ÇENGEL BULMACA Gölge oyunu'nda kadın

Kumanda

Kusur, özür, bozukluk

Darmadağınık, işe yaramaz

Afrika'da bir krallık

Bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan

8

Yüzü gülmeyen

... Vadisi (S. Francisco'da bir yer)

Bilgi verme toplantısı

Milföy hamuru

Bir konu üzerine olan

Alışkanlık

Salgın hastalık Giysi, giyecek

6

Pencere

10

Biçim, şekil

Koşma

12

2

Çok ince tabaka

Gereğinden çok yemek yiyen

Edimsel

Artı uç Fotoğrafçılığı Cet mızın gelişmesinde Ay takviminin emeği ge- on birinci ayı çen gazeteci

14

Şaşma ve korku bildiren bir söz

3

1 Sıvı maddeler aşağıya yönelmek

Esneklik

Ölçü aletlerinde gösterge çizelgesi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

13

Elleri tutuşmuş vaziyette

Kalıntı Ağzın alabileceği lokma

11

9 1

2

Dilemma

3

4

5

6

SÖZCÜK AVI

ı B A R A N İ T Ç D

AKÇIL BARAN BAŞARISIZLIK DİKMEK ELİLE ERSİZ GAMET GÖÇMEN

R Ü R F K Ç S İ M S

Q Z ı E Ç S E K E T

Ü K S İ ı E Ç Â N A

Z R ı V L N M R D H

E E Z İ N D E L İ K

SÖZCÜKLER GÜNAH GÜRBÜZ HİÇÇİ İHTİKÂR İVİNTİ KESRE LEHİM MÜNAFIK

4

7

Cıvası olan

Kalıcılık, ölmezlik

K R Ş G Ü N A H Ö J

Ersun ... (FB Teknik Direktörü)

Hristiyan

Piston

Şube, kol

ı Ü A W X B Ü İ G İ

Yağı alınmış yoğurt

Antipatik

Yankı

Tasası olan, kaygılı

Bir zekâ oyunu

T G B Z Ü G A M E T

5

Model, paradigma

7

8

9

10

11

12

13

KOLAY SUDOKU

N Ç L N Ö R N E K İ

G E ı T S O Ğ H M M

İ L K İ M M ı İ E A

O İ Z S B J J M K T

ÖRNEK REÇEL SEÇMEN SENDROM TAHKİMAT TIKIR ÜZENGİ ZİNDELİK

3 5

4

1 7

8 2

5

7 8

Bezir yağı

1

4 2

5 3 9

5 7 9

Zaviye

Kuş kanatlarının çıkardığı ses

4 6

Müzekker

Cilve, eda

3 6

Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış

Kısa kepenek

8

1

Başarısız

Pirinç çorbası

3

1

Korneanın kronik enfeksiyonu

6

Fransa'da şifalı sularıyla ünlü bir köy

9

9

Kedi ve köpek yavrusu

8 2 1 5 ZOR SUDOKU

6

Yergici

Bir tür tatlı

7 3

3

Bacakları güçlü bir kuş, apteriks

Nitelik, vasıf

8 3

4

4

1

2 6

M M A H R E E N C C T R A A V T K E B E N A Z Ç İ P ı R Pekmez toprağı

1

6 2

6 1 4 5 3 9 7 2 8

2 8 3 1 7 4 5 6 9

7 9 5 6 8 2 3 4 1

1 2 7 8 4 3 9 5 6

14

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ K G Ş C E F E K İ Y E T V A N İ Y A R A M A H R E Ç İ K E N H O M G A Z E N E K A D U L İ S T A E R İ L O U N U D E V R İ M N L A V U L U C M A Y N A Y U Geniş

En küçük birlik

Tibet sığırı

Arap kabile ve aşireti başkanı

Reimdeki keman sanatçısı

Posta ve Telgraf Teşkilatı

Düzgün

Birçok

Genellikle günlük,güncel haber veren süreli yayın

Zamansız söz veya davranış

Bankacılıkta nakit para

Ortaya çıkmasına yol açma

Payda

Zamana bağlı istek

O gösterme Boşa gitme, zamirinin yönelme ziyan olma durumu

Kişi

Kap

Bilardo sopası

Ölüm cezası

Bulgar para birimi

Umut, istek, arzu

Özel yer

-den -e kadar

Danadaki büyük kaba et

İlk Türk otomobili

Erdemleri bakımından çok büyük, yüce

Geçerli olan, yürürlükte olan

Hayvan yemi olarak yetiştirilen otsu bitki

Yelken indirme, fora karşıtı

9 5 8 7 6 1 4 3 2

Un satan kimse

Unutmak durumu

4 3 6 9 2 5 1 8 7

3 7 2 4 9 8 6 1 5

8 6 1 3 5 7 2 9 4

5 4 9 2 1 6 8 7 3

9 7 6 4 3 5 2 1 8

3 5 2 1 8 7 6 4 9

8 4 1 2 9 6 5 3 7

7 2 8 9 4 3 1 5 6

6 9 3 8 5 1 4 7 2

P İ T İ F T M A B G A F E T E B D E K A A T M A U A R A R İ L A F Bir işi yapma Denizden esen serin rüzgâr

Yüklü, hamile

Uğruna verme

Gemilerde oda

Bir Türk Pop-Rock müzik grubu

4 1 5 7 6 2 9 8 3

5 3 9 6 1 8 7 2 4

Çok anlayışlı ve sezgili (kimse)

1 6 7 3 2 4 8 9 5

2 8 4 5 7 9 3 6 1


ÇENGEL BULMACA 8

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Volkanik tüf Futbolcu ayakkabısı

Geri, peş

Şifre

Bayrağı veya sancağı Deri taşıyan kalınlaşması, kimse sertleşmesi

... HÜR Resimdeki serginin bir öğretmeni

11 19

Donanma Topla oynanan bir oyun

17

Teğmen (kısaca)

Rusya halkından olan

6

Deriden sızan tuzlu sıvı, arak

2

1 Çok anlayışlı ve sezgili (kimse)

Evlenmemiş kadın

Göreceli

5 Bir çeşit iskambil oyunu, pastra

Üstü kapalı olarak belirtme

Ün

Şuraya, buraya, oraya (yöresel)

Mavi

9

20 2

3

14

4

5

6

ALLAH ANALOG ANEMİ ARALI ARGAÇ AYARCI BAYATLAMAK

L L M N A İ A A Ö A

ı İ E M T T R R P N

Ç M R R L T A C Ü D

İ İ A A İ N F ı C ı

B T M A A Ş N E Ü R

İ A İ L A R M L K M

SÖZCÜKLER

BULANDIRMA EL ELE ERİŞME İBİKLİ IŞIMA İTİLİM KILIÇ

7

Yerine koyma, yerine kullanma

7

8

9

10

SÖZCÜK AVI

ı Ş ı M A Z N Y P L

Et, ekmek, peynir vb.nde parça, lokma, dilim

21

Biraz ufak

Oksidasyon

1

Görevli kimse

Açıklamalar

Dikey

K ı S ı C ı İ A A U

13

Lisan

Alışılmış olan iş

Ş A B L O N S N W B

10

Ham selüloz

Terbiye

18

Leh karşıtı

Birden bir artık

Hayatını sürdürmek Özlem ... Resimdeki serginin bir öğretmeni

Edalı, şivekâr

16 15

Bir göz rengi

4

Nine

Önder olan kimse, sergerde

12

Birtakım, kimi

Kırmızı

Seyelan

3

Zihinsel

Bitkinin yaşama ve büyüme organı

Alabalık

İçine lale konulan vazo

Sam yeli

Mavera

Yaşa

11

12

13

14

15

KOLAY SUDOKU

K R O L Ü E A E A A

KISICI LAGOS LİMİT LÜGAT MAZAK MERAM NİTRAT NİZAM

L G V A İ G Z L B F

İ A G H O M A E ı J

R Ç B S M P K T M H

ÖPÜCÜK PARTİ SİNARA ŞABLON ŞALVAR

7

1

6 8

8 4 9 7 1

6

16

2 4

2

9

3

1

4 7

3

1

6

2

2 7

4 9

6

2 4

6

Fotoğrafçılığı Cet mızın gelişmesinde Ay takviminin emeği ge- on birinci ayı çen gazeteci

Sıvı maddeler aşağıya yönelmek

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bir zekâ oyunu

5

Şube, kol Kalıcılık, ölmezlik

3 9 7

4

8 6

Darmadağınık, işe yaramaz

Afrika'da bir krallık

8 3

9 2

7 5

1 4 2 6 7 5 3 9 8

6 5 3 2 9 8 1 4 7

7 8 9 1 3 4 5 6 2

20

21

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

K G D A H O 6 C A M 12 K O Ş U A T 1 Ö Z T A İ E L A S K K K 13 D A M A D A L 9 B E K A Kumanda

Esneklik

ZOR SUDOKU

2

Gölge oyunu'nda kadın

19

Koşma

4 9

18

Pencere

7 1 5

17

Ölçü aletlerinde gösterge çizelgesi

N D 8 E M E Y 10 F O R M O B U R 14 A B U A 3 N Ö Z A T O T İ K İ Y T A S A İ T E N 7 C ı V A İ K İ L Bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan

Kusur, özür, bozukluk

Yüzü gülmeyen Salgın hastalık

Giysi, giyecek

Biçim, şekil

Gereğinden çok yemek yiyen Artı uç

Şaşma ve korku bildiren bir söz

Antipatik

Tasası olan, kaygılı

Piston

Cıvası olan

Dilemma

Yağı alınmış yoğurt

Hristiyan

Ersun ... (FB Teknik Direktörü)

M P İ L F Ö A Y

Milföy hamuru

Çok ince tabaka

Edimsel

Model, paradigma

Elleri tutuşmuş vaziyette

E L E L E

Kalıntı Ağzın alabileceği lokma

Bilgi verme toplantısı

Bir konu üzerine olan

D A İ R Yankı

Ö

S E M İ 5 N E R

M E L E K E

S İ 2 L İ K O N

6 1 8 5 7 9 4 3 2

5 4 2 1 8 3 9 6 7

... Vadisi (S. Francisco'da bir yer) Alışkanlık

T 11 ı K 4 ı M

ŞİFRE: ALTINCI YARIŞMA KOLAY ZOR 8 5 3 9 4 2 4 3 9 1 8 2 1 9 2 6 7 3 5 2 8 7 6 9 7 6 4 1 8 5 7 6 1 3 5 4 3 8 9 7 5 4 2 8 3 9 4 7 4 2 5 8 6 1 1 9 4 6 3 5 6 1 7 3 2 9 6 5 7 2 1 8 2 7 6 4 9 8 8 7 6 5 2 3 5 3 8 2 1 7 9 4 2 8 7 1 9 4 1 5 3 6 3 1 5 4 9 6

7 3 9 6 2 4 1 5 8


ÇENGEL BULMACA Kavrulmuş, kızarmış

12

Saz vb den yapılan taban ve tavan örtüsü

Bulgar para birimi

13

"Dünya Engelliler Dayanışma Günü" tarihi

Çok tutulan kimse

Limitet

Et Ve Balık Kurumu

Kilise için yazılmış müzik parçası

Göğüsle omuz arasına konulan parça

Ne iş yapar, ne ile uğraşır?

Oldukça acı

21

19

8

10 3

4

K A F L Ü O R Ö Ö E

G V Z T H C G Z A K

ALMAK ARASÖZ AVUNTU CÜCE ÇEKİNİK EDİNÇ EJEKTÖR FLÜOR

E U K Y A R E N V İ

R N S S Y L L E U N

G T U T H H M L T İ

E U B A U Ç E A E K

5

F J Y T Y R R L K V

6

Ö A E İ Y A U O İ O

SÖZCÜKLER

GELME GERGEF HAYAT HAYHUY HELİK İSMEN JAKUZİ KÖKSEL

3

Güzel koku

7

8

9

10

11

SÖZCÜK AVI

T Ü N C M E D İ N Ç

Çadır vb ile oluşturulan konak yeri

Seçme işini yapan

2

Yaşlı, koca, ihtiyar kimse

İlişkin

11

4

1

Camevi

Seyelan

Diskotek

12

13

14

15

16

17

18

19

20

KOLAY SUDOKU

T K Ö K S E L P R K

OKLUK OLMAK ÖKSÜZ ÖTMEK ÖZEL ÖZNEL STATİK SUBYE

M U S Ö T M D P L L

20

2

Bağlantı parçası eki

Fıçı yapan veya satan kimse

22 Yerel

5

Hatıra

Yanlış davranış

Zamanından önce doğan yavru

Bitkinin yaşama ve büyüme organı

Ön çalışma

Borsada açıktan para kazanan kimse Bir tür zamk

1

9

Ulu, ulvi

17

14

Sayı boncuğu

Mahrut

6

Fal

Boa yılanı

Kalıcılık, ölmezlik

7

İki ve daha çok katlı ev

Kırım girayı

18

Ekonomi ve siyasette gelenekçi (görüş)

Türk Haberler Ajansı

Lirik Japon dramı

Parça, kısım

Tastamam, eksiksiz

Namına

Ceset

Ayakları birbirine yakın ve bacakları açık olan

Seda

16

Bükülmüş, dürülmüş şey Voleybolda bir vuruş

Kanaat

15

"Ne olursan ol, yine ..." Mevlâna

E Z Z Ü A Ö E E A U

K İ F K Z Y R N K K

TEKİR USTURUPLU YALPAK YAREN YEDEK

8 6 9

3 8 4

6

Futbolcu ayakkabısı

7

2 4

7

3 8

3 2 7

3

9 6

1 5

Terbiye

Mavi

Oksidasyon

9 7 8

1 8

3

3

7

4

6 5

9 8 7

6 5

1 2

Bir göz rengi

Özlem ... Resimdeki serginin bir öğretmeni

Bir çeşit iskambil oyunu, pastra

9

Birtakım, kimi

Alışılmış olan iş

ZOR SUDOKU

4 5

Mavera

Bitkinin yaşama ve büyüme organı

Leh karşıtı

9

3 7

... HÜR Resimdeki serginin bir öğretmeni

Topla oynanan bir oyun

5

4

8

Geri, peş

Donanma

5 9

3 9 8 4 5 6 1 7 2

Üstü kapalı olarak belirtme

Ün

22

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

T T K R A M P 19 A R M A İ S T O P 12 B A 4 T Ö T E 18 A L E Y 5 O L A Ğ A İ P İ Ş T İ M A İ 9 20 Y A N M A Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Volkanik tüf

21

Açıklamalar

Biraz ufak

K 11 O N D A S Z ı 1 İ R H N İ İ Z 21 A U F İ

A L E 15 A M D Y A A R Ş A H M U 14 A R K A

Şifre Bayrağı veya sancağı Deri taşıyan kalınlaşması, kimse sertleşmesi

Sam yeli Zihinsel

Çok anlayışlı ve sezgili (kimse) Göreceli

Dikey

Yerine koyma, yerine kullanma

İçine lale konulan vazo

Önder olan kimse, sergerde

Lisan

Hayatını sürdürmek

Şuraya, buraya, oraya (yöresel)

A O A L E L 16 L E B A 10 E 13 T İ L 2 K İ O Ğ M İ F Yaşa

Alabalık

Kırmızı

Nine

Birden bir artık

Teğmen (kısaca)

Ham selüloz

Deriden sızan tuzlu sıvı, arak

Evlenmemiş kadın

Görevli kimse

A D A M

A İ K Ş ı 17 V 6 E R L U İ S

Seyelan Edalı, şivekâr

3

Rusya halkından olan

Et, ekmek, peynir vb.nde parça, lokma, dilim

T İ K 7 E

ŞİFRE: İKİ ÖĞRETMEN BİR MEVLANA KOLAY ZOR 5 7 4 9 8 1 6 2 9 7 2 1 4 6 3 5 6 2 1 7 3 8 5 4 8 6 1 3 7 5 9 4 1 4 5 6 2 9 7 3 4 3 5 2 8 9 7 6 2 3 7 8 9 5 1 6 7 9 8 4 2 1 5 3 9 8 6 4 1 3 2 7 3 1 4 5 6 8 2 7 7 1 2 3 5 4 8 9 5 2 6 7 9 3 8 1 3 5 9 2 7 6 4 8 6 4 7 8 5 2 1 9 8 6 3 5 4 2 9 1 2 5 3 9 1 4 6 8 4 9 8 1 6 7 3 5 1 8 9 6 3 7 4 2

8 2 1 6 9 4 3 7 5


ÇENGEL BULMACA Lezzet

Hücreler bütünü, nesiç

Kur'an'ın tamamını okuma

İç salgı bezi, özden

Muhtıra

6

Menteşe

Orta Asya'da bir dağ Issiar ... (futbolcu)

... Turan (futbolcu)

Optik kaydırma

4

Korunan, korunmuş

Çalışma odası

Hattat cilası

Tedirgin, bezmiş

Soğuğun etkisini duyma Ceylan

Kurucu

Cezire

Bir peygamber

Torna tezgâhı bağlama aleti

Oyma baskı

Bir tür başlık

5

Resimdeki kitabı hazırlayan

Yazanak Akıl

Telefon hitap sözü

Yeşil lekeli, irice bir meyve

-den -e kadar

Kendisine inanılan kimse Japonya halkından olan

2

8

İnler gibi ıh sesi çıkarmak

Kur'an'ın 114 bölümünden her biri

Öç alma isteği, garaz

Onama duygusunu anlatır

Dal

Hemoroit

Bir tür deniz balığı

Ashap

Mantık

Çayın etkili maddesi

Macun

Madde

Gözenekler

Yetkinlik, erginlik

Devrim Otomobil

İki veya daha çok renkli

7

Bir tür gelincik balığı

3

Herkesçe bilinen, tanınan

Yalan

1 1

2

3

SÖZCÜK AVI

B O K S İ T A E İ Ç

S U E Y V Y K L L İ

T Ü R F ı Ş H A K V

ACEMİ AKSON ASUDE AVİZE AYIRMA BOKSİT ÇIRPMA ÇİVİCİ

Ç L E R İ A V D S İ

O S M L M İ U O İ C

K A I E Z F Z E Z İ

T S R E S İ T A L Z

E U Y İ R M İ T İ Ç

R D A K E L E Ö K ı

SÖZCÜKLER ÇOKTERİMLİ EKŞİLİ ELADO EŞKİN ETMEK İLENME İLHAM

İ E C K E K Ş R M R

M O E N S Ş K E A P

L P M T E O İ L Q M

İLKSİZLİK KEREM KEŞİŞ MERAM RESİTAL TEKST TÖREL YİRMİ

İ E İ E C T N Ş İ A

Karakter

9

4

5

7

8

KOLAY SUDOKU

8

6 5

2 2 9 6

3

1 7

8 1 5

Sayı boncuğu

Kalıcılık, ölmezlik

Mahrut

Fıçı yapan veya satan kimse

Diskotek

2

6 2

5 3 4

3

7

7

İ 16 L Ü L A Ç H A N 14 R O O A 21 L A F ı Ç A K ı 19 K L 8 S E Ç ı O "Dünya Engelliler Dayanışma Günü" tarihi

"Ne olursan ol, yine ..." Mevlâna

Limitet

Lirik Japon dramı

Göğüsle omuz arasına konulan parça

Borsada açıktan para kazanan kimse

Bir tür zamk Yanlış davranış

Çadır vb ile oluşturulan konak yeri

Güzel koku

15

G E L T H B A A K ı C A A M İ C T ı Seda

Namına

Türk Haberler Ajansı

İki ve daha çok katlı ev Fal

Oldukça acı

Bağlantı parçası eki Camevi

İlişkin

T S 6 7 A D ı N P D 17 A N A Y 5 E T Ü A C ı C 20 2 N İ P E ı Tastamam, eksiksiz

Ekonomi ve siyasette gelenekçi (görüş)

Ne iş yapar, ne ile uğraşır?

Ulu, ulvi

Ön çalışma Hatıra

S A 9 Ğ Bitkinin yaşama ve büyüme organı

T A L

Yaşlı, koca, ihtiyar kimse

P İ 3 R

ŞİFRE: BİR GÜN DEĞİL HER GÜN EL ELE

9

1

Boa yılanı

Seçme işini yapan

1

3

9

Kilise için yazılmış müzik parçası

Zamanından önce doğan yavru

7

4

Parça, kısım

Seyelan

1

5

Et Ve Balık Kurumu

Yerel

ZOR SUDOKU

8 4 9

Kırım girayı

Ayakları birbirine yakın ve bacakları açık olan

2

8 5

Voleybolda bir vuruş Ceset

8

4

Çok tutulan kimse

Bükülmüş, dürülmüş şey

Kanaat

7 8

12

H K 13 L E V A S M B K A N ı 18 P A R E B A A P Ş A K 1 B R 22 B E K A 11 L O K A 4 G Ü N Ü 10 D İ S K Saz vb den yapılan taban ve tavan örtüsü

Bulgar para birimi

2 7

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

Kavrulmuş, kızarmış

9

5 6

6

2 8

7

1 4 3 8 5 9 2 7 6

2 7 5 1 4 6 9 3 8

8 6 9 3 7 2 1 4 5

KOLAY 6 3 9 5 1 8 2 4 7 4 9 2 8 6 1 3 7 5 7 8 3 1 5 6 9 2 4

5 2 1 6 3 8 4 9 7

4 9 6 7 2 1 5 8 3

7 3 8 5 9 4 6 2 1

1 4 3 7 9 8 5 2 6

7 5 9 2 6 3 1 8 4

2 8 6 4 5 1 9 3 7

ZOR 3 4 8 9 6 7 2 5 1 5 1 3 7 8 4 6 2 9 8 3 2 4 7 6 1 9 5

6 2 7 8 1 5 4 9 3

9 1 8 6 3 4 7 5 2

5 3 4 9 2 7 6 1 8


ÇENGEL BULMACA Kolayca tutuşabilen gaz

Rafadan yumurta Simgesi F element

18

Sağlam, dayanıklı

Nesil, sülale

Kas kirişi ve zarı

Ehemmiyet

Olabilir ki

16

7

Yemişlerin yenilen bölümü

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

15 13 Bazen, kimi vakit

Umut, istek

Serbest vuruş

8

12

Armut biçiminde olan

Zararı ödeme

Arka, geri

Seyircileri coşturan kimse

Yuvarlak kuyruklu bir balık

Şüphe

14

Yokuş karşıtı

Işın

İşlevin vardığı sınır değer

17

Dökme demir

Genelleştirme sözü Yarar, fayda

9

10

Mehteranda iki değnekli bir tür davul

1

Orta Çağa özgü

Bayrak

Fotoğrafta duruş

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SÖZCÜK AVI

M Ü R T E T K V K M

B B S A F R A A A F

AİDAT ANJİN ARDIL ASKAT BİRER BUHUR DÜŞES ENDÜLÜS ERLİK ESVAP

İ U A P N P A R T İ

R H N E E İ İ İ L D

E U E T L Z D S U E

R R M M N Y A H N İ

A E N E B A T D U Z

SÖZCÜKLER ETMEN FİDEİZM FİRMA HİTAPETMEK İSKOÇ KÜSPE MARİZ MECLİS MÜRTET

N R M K C Ş Ü Ü T M

20

4

Kurutulmuş buğday unu hamuru

K U E İ S K O Ç S Z

2

Resimdeki kitapta bahsi geçen bir karakter

Halk

Lak ile cilalanmış

Ailece

T H T H F İ R M A E

6

Hint kadın giysisi

Kaba baston Bir tür salon dansı

Leke, şaibe

5

Uyarı Düğün çağrısı

11

Gezinti yeri

19

Hamaylı

Bir sayı

Oğul otu

Tespih başlığı

Bollaşıp genişlemek

Taneli bir meyve

Hallaç tokmağı

Katıksız, duru

3

Resimdeki kitapta bahsi geçen bir karakter

Boyun eğme

J L D Ş O L Q Ş M Q

İ İ Ö ı Ü ı İ E A R

N K J S L K Ç S K Ö

NEBAT NEMLİ PARTİ SAFRA TERSANE TURANİ UNUTMAK VARİS YAHNİ YAŞLIK

11

12

13

14

15

16

17

18

KOLAY SUDOKU

7

6 3

6 2 1

5

8 9

8 4

1

Çayın etkili maddesi

Macun

Optik kaydırma

Çalışma odası

Tedirgin, bezmiş

Hemoroit

3

Soğuğun etkisini duyma Ceylan

Bir tür başlık

Kur'an'ın 114 bölümünden her biri

3

7 7

6

6

3

1

2

6 1

9

7 6

6 6

3 8

4

4 5 1

2

9

4 1 8 9

5 8

8

Akıl

Bir tür gelincik balığı Yalan

7

3

Yazanak

Kendisine inanılan kimse

Japonya halkından olan

ZOR SUDOKU

5

... Turan (futbolcu)

Dal

4 2

Kur'an'ın tamamını okuma

İç salgı bezi, özden

Muhtıra

7 2 4 8 1 9 5 6 3

Telefon hitap sözü

20

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

T D 6 N O T A K İ T B Z U M Ü Ş Ü B A S U R B O H S U R E İ A J A P O N 7 L O T A Ş O R O L Lezzet

Hücreler bütünü, nesiç

5 6

19

Devrim

Otomobil

H A T İ M

Bir peygamber

N U H İki veya daha çok renkli

Herkesçe bilinen, tanınan

1

O

Menteşe

Orta Asya'da bir dağ Issiar ... (futbolcu)

R D E İ Z A E A E S T İ A L M A P

İnler gibi ıh sesi çıkarmak

Cezire Oyma baskı

Resimdeki kitabı hazırlayan

-den -e kadar

Karakter

T A 4 N R 8 ı D A Ğ L A R ı

K E M A H L A 5 H M A A L C A 3 U F R A

Yetkinlik, erginlik

Mantık

Korunan, korunmuş

Hattat cilası Onama duygusunu anlatır

Kurucu

Torna tezgâhı bağlama aleti

Gözenekler Ashap

S A H A B E

M E S A M A T

N M E U N R 2 A K N İ A N Madde

Bir tür deniz balığı

Öç alma isteği, garaz

Yeşil lekeli, irice bir meyve

ŞİFRE: İKİ ÖĞRETMEN BİR MEVLANA KOLAY ZOR 9 8 1 6 2 5 4 3 5 7 3 6 9 2 1 8 6 3 4 5 7 1 9 8 2 9 6 4 8 1 3 7 1 5 3 8 9 7 2 6 1 8 4 7 5 3 9 2 4 6 2 7 5 9 3 1 8 6 5 3 1 4 7 9 5 7 9 3 8 2 6 4 4 3 7 5 2 9 6 1 3 2 6 1 4 8 5 7 9 2 1 8 7 6 4 5 8 9 7 4 6 3 1 2 6 5 8 9 4 7 2 3 7 1 5 2 3 4 8 9 3 1 9 2 6 5 8 4 2 4 8 9 1 6 7 5 7 4 2 1 3 8 5 6

4 5 6 2 8 3 1 7 9


ÇENGEL BULMACA Veri

Koruyucu

Evreler, safhalar

Piyes, tiyatro

Ufki

Makbuz

7 10

En küçük birlik

8

Gök ada

Keşşaf

Baskı

Demir sertliğinde bir element

Millet

Eski zaman gemisi ... No (çizgi karakter)

5

Gündem

Tekelci olma durumu, inhisarcılık

En kıdemli imam

1

12

Plan kurarak öldürme Lisan

Kurulanmaya yarayan dokuma bez

Kör bağırsağın son bölümü

Yok karşıtı

Birden bir artık

Haberci

Vücuttan atılan azotlu madde

2

Şiilik mezhebinden olan kimse

Yara "Allah'a ısmarladık" anlamında

4

Resimdeki aktör

3 Emir verme yetkisi bulunan

Kalkan balığının yavrusu

9

Asalak

Yabancı

Bir tür büyüteç

Bir bağlaç

Ay parçası, sevgili

Zanaat öğreticisi

Amme

Karışık renkli

İnce, keskin (ses)

Makam, mevki

Mihrak

Olağandan daha hacimli

Boyun eğen

Üniversite yüksek lisans derecesi

6

Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma

-den -e kadar Mitoloji

11 1

Büyük, çok büyük

2

3

4

SÖZCÜK AVI

T F F K B U R M A B

Y ı A A H K U R O N

R K R S İ A A Z S Ş

ACYOCU ALNAÇ ANAYOL ARAPLIK BABAYİĞİT BOZLUK BURMA CARİYE EBLEH

H A S ı M P L O S H

P B Ç M L U N K Ğ H

E Z A ı K L A O A D

M A K B U Z Ç N Z T

E A Y K A E A U İ A

K C A R İ Y E Ş Y G

6

7

8

9

10

11

12

KOLAY SUDOKU

T Y Z U O B İ U İ A

SÖZCÜKLER EMEKTAR FARSÇA HALKA HANAY HASIM İPNOZ İYİLİK

5

KABZA KASIM KONUŞU KURON MAKBUZ MUAMMA ONLUK

A O ı L L E F Ğ L L

R C K E Z K N İ İ R

Q U H T A Q W ı K T

RULET SONLU TAGAL TIRIL YAZIK YUFKA ZAR ZOR ZEYBEK

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

1 8

3

9

6 3

4 4

9 3 7 8

6

7

2 5

Olabilir ki

O 3 L A K İ

Uyarı

5 1

Simgesi F element

Kolayca tutuşabilen gaz

Resimdeki kitapta bahsi geçen bir karakter

4

8 2

A F L A İ K O 11 İ K

Rafadan yumurta

2

Düğün çağrısı

Bir sayı

Bir tür salon dansı

Arka, geri

Seyircileri coşturan kimse

Yuvarlak kuyruklu bir balık

V A M P İ 1 G P O Ailece

Dökme demir

6

Orta Çağa özgü

ZOR SUDOKU

Fotoğrafta duruş

L A K O Z

18

P G 16 E R İ K K Z U N T 12 A R A R T 14 S A İ L 10 N A T İ K Ş E Sağlam, dayanıklı

Yemişlerin yenilen bölümü

Hamaylı

Taneli bir meyve

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Armut biçiminde olan

Kaba baston

Yokuş karşıtı

Işın

Lak ile cilalanmış

Mehteranda iki değnekli bir tür davul

Kurutulmuş buğday unu hamuru

S Ö 7 İ T E N 13 E S N O 19 H A M A İ 5 F R U 8 M U D İ C M E Ş U A 17 H E R E 9 K K A R E Â L E M 20 4 H R İ Y E Nesil, sülale

Kas kirişi ve zarı

Ehemmiyet

Tespih başlığı

Katıksız, duru

Bollaşıp genişlemek

Umut, istek

Serbest vuruş

Hint kadın giysisi Zararı ödeme

Halk

Şüphe

Resimdeki kitapta bahsi geçen bir karakter

Ç R 15 M A M E E M E K S L İ K İ K 6 S Â R İ 2 A H E R Boyun eğme

Hallaç tokmağı

Oğul otu

Gezinti yeri

Leke, şaibe

Bazen, kimi vakit

İşlevin vardığı sınır değer

Genelleştirme sözü Yarar, fayda

Bayrak

ŞİFRE: GELİRİNDEN KANSERE PAY

4 8 8 2

9

1

9 6

6 7

5

KOLAY

6 8 7 5

1 6

5 9

1

9 5

4 1

9 2 3 6 8 4 1 5 7

4 6 5 2 1 7 9 8 3

7 1 8 3 5 9 2 4 6

5 4 7 8 9 2 3 6 1

8 9 2 1 6 3 4 7 5

6 3 1 7 4 5 8 2 9

ZOR 1 7 9 4 2 6 5 3 8

2 5 6 9 3 8 7 1 4

3 8 4 5 7 1 6 9 2

6 1 7 5 9 3 2 4 8

4 5 3 8 1 2 6 9 7

9 8 2 4 6 7 3 5 1

1 9 5 6 3 8 4 7 2

3 7 8 2 4 5 1 6 9

2 4 6 9 7 1 5 8 3

5 3 4 1 8 9 7 2 6

8 6 1 7 2 4 9 3 5

7 2 9 3 5 6 8 1 4


ÇENGEL BULMACA Göçmen kuş

Yemin, ahit

Mantık

Resimdeki lider

Olabilir, belki

1

Gözde bir bölüm

Şarap

3

Çamaşır (yöresel)

Depreşmek

Eski duruma gelmek

Beyaz çiçekli bir ağaç

9

Bulaşık yıkamaya yarayan tekne

Çarpmada katılacak olan sayı

Ulanan parça, ek, katkı

Kumaş veya derinin cilalanması

Gösteriş

8

Bulutsuz gökyüzünün rengi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

Tür, çeşit Büyü, sihir

Sahne süslemeleri

"Her şeyi öykünen" anlamında

Kayak

Birim

Kâtibiadil

6

Dokunaklı söz

Kira

Hiçbir zaman, hiçbir biçimde

İspati Simurg

Mürekkebi kurutur

7

Herkesin içinde yapılan

Mağlup

Aşama

Bir tür tatlı çörek

İskele sehpası

4

Aynı biçimde

Familya

Hristiyan yortusu

Işıkta kâğıdın yapısal görünümü

Bir tür yer döşemesi

Karışıklık, kargaşa

Yük gemisi Çaydaki etkili madde Eyerin arkası

5

Kıyı, yaka

1

2

3

4

SÖZCÜK AVI

E K U S M U K H İ R

B U Ğ U L A Ş M A N

C Z B K T G S O S A

ALKIM BUĞU CAMCI EBCED ERİME EVDEŞ İMSAK JETON KAZURAT

2

Tropikal bölge rüzgârı

E A S U Z A T M A K

D K Z T K O B R U K

A L K ı M J R L M A

U ı T A E E V D E Ş

L K T T Z T T R S T

U U O A E U E O U C

6

7

8

9

KOLAY SUDOKU

F N Y R R F R R T A

SÖZCÜKLER KORECE KUSMUK MATUF MESUT METOT NAKKAŞ OBRUK

5

ORAYA OTOMAT OYALI SAKIT SUKUT TABLET TARAK

E C A A E A İ A T M

D N L K R C M Y T C

E A ı R D ı E A İ ı

TARAMA TERANE TUFACI TUZLU ULUFE URAL UYARI UZAKLIK UZATMAK

5

1 8 9 4

4 3

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

2

6 7

7

8

3

4 1

9

5 7 6

6

3

Kurulanmaya Kör yarayan bağırsağın dokuma bez son bölümü

H A P P A N O D İ E S

1

Resimdeki aktör

Karışık renkli

Bir tür büyüteç

Yabancı Haberci

Amme

Makam, mevki

Üniversite yüksek lisans derecesi

Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma

-den -e kadar

Mitoloji

9

Yok karşıtı

V L U 4 A U L R P A K A K L A 11 A T İ

Mihrak

Y 7 A T A Y Şiilik mezhebinden olan kimse

W Emir verme yetkisi bulunan

A M İ R

8

G A L A K S İ

İ P 5 R U Z N T E K E L C İ 12 S U İ K M E S A D 2 Ü L Ş İ İ 3 A L K E R İ L E V M U A S T E R 6 H T İ D A A Z A M Piyes, tiyatro

Gök ada

Keşşaf

Baskı

Demir sertliğinde bir element

Millet

Gündem

Plan kurarak öldürme Lisan

Asalak

Birden bir artık

Vücuttan atılan azotlu madde

Yara

"Allah'a ısmarladık" anlamında

Olağandan daha hacimli

Ay parçası, sevgili

M İ S T E R

Ç E K T 9 İ R İ

1 5 9 2 6 3 4 7 8

8 2 3 5 7 4 6 1 9

Eski zaman gemisi ... No (çizgi karakter)

Bir bağlaç Zanaat öğreticisi

İnce, keskin (ses)

Boyun eğen

Büyük, çok büyük

ŞİFRE: BİR ANDA GİTTİ

3

4

8

5 6

7

2

1

3

3

Tekelci olma durumu, inhisarcılık

Kalkan balığının yavrusu

ZOR SUDOKU

6

Ufki

Makbuz

En küçük birlik

8 2

Koruyucu

En kıdemli imam

4 6

H D S A F A H 10 T İ M 1 B A Ş İ M Veri

Evreler, safhalar

1 7

4

9 4 8

5

7

6 4

2 6 3

KOLAY 6 8 9 1 2 5 4 3 7

7 3 1 8 4 6 9 2 5

5 4 2 9 3 7 8 6 1

2 6 8 5 1 9 7 4 3

1 9 3 2 7 4 5 8 6

4 7 5 3 6 8 2 1 9

ZOR 3 5 4 7 8 1 6 9 2

8 1 7 6 9 2 3 5 4

9 2 6 4 5 3 1 7 8

9 3 5 8 2 6 1 4 7

7 4 8 3 9 1 2 6 5

6 1 2 7 4 5 8 9 3

2 9 1 4 5 7 3 8 6

5 7 4 6 3 8 9 2 1

3 8 6 9 1 2 7 5 4

4 6 7 1 8 9 5 3 2


ÇENGEL BULMACA Bir tür sandalet

20

Güldürü Mezar

Resimdeki gazeteci

1

Deha sahibi kimse, dâhi

Sanata ilişkin

Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer

Tapınma kurallarının tümü

Kabul etmeme

2

5 Sayıların ilki

11

Ermiş

Taşlık

12 Süt çocuklarının neşe sesi

Adalet

16

Genellikle kilise çalgısı, erganun

Gelişme, ilerleme göstermeyen

14

Türk Haberler Ajansı

Rehber

Belirtme, gösterme, açığa vurma

Tür, çeşit

Dönüştürücü

Atma işi

18

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

4. Halife

9

Sığır durdurma ünlemi

Verme Kişiye uymayan işlere zorlama

Umut, istek

Bir peygamber

15

Resimdeki kitabın adı

19

Üstün, çok iyi

10

8

Kül rengi, boz renk

Dürülmüş kâğıt

6

7

Telefon hitap sözü

Askerlikte yürüyüş komutu

Ekilmemiş (toprak), borak

Aşılı bitki

21

Düşünce

13

17

Oniki Adaların en büyüğü

Dişi çocuk

4

Şifre ile yazılmış

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SÖZCÜK AVI

T J İ Ç S A R M A F

E K İ İ S A U N A N

M H A M L E G R İ Ç

A B B P O İ A N D R

Y T İ O R D N J A Y

Ü E M R G İ Ü E T S

Z R E T C K S L K U

Ç N Z O U İ E E M B

A Ö U Ğ N Ş D Ğ U Y

FARAD HAMLE İLİNEK İMPORT İNFAZ KAPRİS KEDER

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

KOLAY SUDOKU

P V R F V E T İ R E

A A A K R E Z M A M

K Z Ş N Ü İ R L T M

J F Ö C S A U İ E A

SÖZCÜKLER AİDAT AVANS BİRCİ ÇAPAK ÇÖRKÜ DİKİŞ EĞİMLİ

Şerif Gören imzalı 1981 yapımı bir film

Gece kıyafeti

Bilinç

1

Besinleri yedirip içirme işi

Belirteç

Gemilerde güverte çizgisi

Münazaa

3

Polis sopası

Mutluluk

MEZURA MODÜL MURAT NEZLE NİNNİ ORGCU RUGAN

SARMA SAUNA SUBYE TEMAYÜZ TERNÖV UĞRAK VETİRE

8

5

6

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

7

2 6

7

4

5

8

Hiçbir zaman, hiçbir biçimde

Kira

Birim

Kâtibiadil

Mağlup

N O T E 5 R

Y E N İ K

4

2

4 5

8

ZOR SUDOKU

1 5

2

3

4

1

7

5 2 4

7

2

6 4

8

7

Karışıklık, kargaşa

Çaydaki etkili madde

9 4

A 9 O N M L D E Y A K T İ C A 7 D A D A P L Ş E A N K İ Yemin, ahit

Şarap

Olabilir, belki

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

Büyü, sihir

"Her şeyi öykünen" anlamında

Aşama

Herkesin içinde yapılan

İskele sehpası

Bir tür yer döşemesi

Yük gemisi

Tropikal bölge rüzgârı

Kıyı, yaka

1

3

K G Ö A N D E L A S İ N O M A A D A P A N T O M 6 K İ N A R K E T A P İ A R K E İ L E P 2 L İ Z E E N A R

Gözde bir bölüm

Kumaş veya derinin cilalanması

Çamaşır (yöresel)

Depreşmek Beyaz çiçekli bir ağaç

İspati

Simurg

Bulutsuz gökyüzünün rengi Tür, çeşit

Dokunaklı söz

Mürekkebi kurutur

Bir tür tatlı çörek

Aynı biçimde

Familya

E V İ Y E

E S K İ M E K

5 1 7 3 4 8 2 6 9

2 6 4 5 1 9 8 7 3

Eski duruma gelmek Bulaşık yıkamaya yarayan tekne

Işıkta kâğıdın yapısal görünümü

ŞİFRE: ÖZGÜR ADAM

KOLAY

9

6

D Ü N F İ T T E

Hristiyan yortusu

Eyerin arkası

6

3 6

Gösteriş

Kayak

4

9

5

Çarpmada katılacak olan sayı

Ulanan parça, ek, katkı

Sahne süslemeleri

2 1 3 6

Mantık

Resimdeki lider

4

9

E L S E 8 A M F E İ

L N E Y U L E S K

Göçmen kuş

8 5

21

5 9 2 8 7 3 1 6 4

6 1 8 9 4 2 7 5 3

7 4 3 1 6 5 2 8 9

3 6 7 5 8 9 4 1 2

1 8 9 3 2 4 5 7 6

2 5 4 6 1 7 3 9 8

ZOR 4 7 6 2 9 1 8 3 5

9 2 5 7 3 8 6 4 1

8 3 1 4 5 6 9 2 7

6 7 8 4 9 5 3 1 2

9 2 3 8 6 1 7 5 4

4 5 1 7 3 2 6 9 8

7 9 6 2 8 4 1 3 5

1 3 2 9 5 6 4 8 7

8 4 5 1 7 3 9 2 6

3 8 9 6 2 7 5 4 1


ÇENGEL BULMACA 21

Ağıl, ayla

Nefsin isteklerini kırma

Akdeniz bitkisi

Zeki Ökten'in 1978 yapımı bir filmi

16

Kabarma

8

Tepi

4

Umut

10 6 3

Salep yapıp satan kimse

Kalıtım

15

Orta oyununda aptal uşak

25

Onun gibi olan, ona benzer

27

Münasebet, temas

İlgili

11 1

Bir tür makineli tüfek

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

R M L T U Ğ R A U İ

ABALI ABİDE ALÇARAK AROMALI BAKIM BUDAK ÇATKI

A E Ç D U M O R L L

L N A İ A F M ı T İ

ı K R Y P A A Ş E M

H G A E A Z L N O G

G L K T D L ı E R Ş

ı A Y A L A Z Ç E U

16

17

28 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

KOLAY SUDOKU

A B İ D E K K A M R

SÖZCÜKLER DİYET EZKAZA FAZLA GAİLE İSMEN KARIŞ

Ağızdaki kirli sarı lekeler

20

29

SÖZCÜK AVI

U S A U A B A K ı M

9

Karakter

Çok anlayışlı ve sezgili (kimse)

Yapılan işler, çalışmalar

2

Elçilik uzmanı

Besin

Beddua

KAZI MAYALI MİLİM REAYA REDAKTÖR

S A E L A A L T İ U

Ç L Ü Z E Z G K Ö P

İ ı A Ç Q ı Ğ ı İ R

ŞİŞMEK ŞURALI ŞURUP TEOREM TUFAN TUĞRA YALAZ

3 5

4 2

9 3

4 6

7

1 5

4 5

8 7

Münazaa

5

Gemilerde güverte çizgisi

Dişi çocuk

Şifre ile yazılmış

4

9 3 1 4 7

1

Türk Haberler Ajansı

Bilinç

4

8 5

Rehber

Aşılı bitki

5 3

29

30

31

1

Ö K A R E R E S T 14 H A İ 10 U S T A M U Z A B R O İ F R Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer

Sanata ilişkin

Kabul etmeme

Gelişme, ilerleme göstermeyen

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Verme

Umut, istek

Bir peygamber

Telefon hitap sözü Belirteç

Ekilmemiş (toprak), borak

Gece kıyafeti

Oniki Adaların en büyüğü

3

C K A 16 11 O O K Ç U T İ P A Z T İ K 9 18 O H A R T 19 K R A L A 8 G R İ F A O B İ Y E 17 D O S 4 E L İ

S A N A T S A 7 L Düşünce

Tapınma kurallarının tümü

Polis sopası

Mutluluk

Belirtme, gösterme, açığa vurma

Tür, çeşit

Dönüştürücü

Genellikle kilise çalgısı, erganun

4. Halife

Sığır durdurma ünlemi

Üstün, çok iyi

Kül rengi, boz renk

Besinleri yedirip içirme işi

Şerif Gören imzalı 1981 yapımı bir film

ŞİFRE: ÖNCE ALLAH SONRA MUSTAFA

7

4

Süt çocuklarının neşe sesi

Askerlikte yürüyüş komutu

6

8 9

Ermiş

Atma işi

Dürülmüş kâğıt

7 1

2 8

Adalet

Deha sahibi kimse, dâhi

Kişiye uymayan işlere zorlama

ZOR SUDOKU

9

Sayıların ilki Taşlık

2

6

Mezar

Resimdeki kitabın adı

3 9

Güldürü

Resimdeki gazeteci

9

20

F S 2 5 H A S A N B İ R 12 K O N S A T ı H A K 15 G ı Z M 6 R U L O A R M 21 K A V G A 13 Ş U U R Ş K ı Z

Bir tür sandalet

8

28

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

5

7

5

22

Şimendifer

Büyük tren istasyonu

18

Ayağın üstündeki tümsek yer

19 31

17

Haykırma, bağırma

Sav

2

Anlamsız, boş konuşmak

İşi hızlandırma

Ş İ Ş M E K C T C M

13

İnanç

26

1

30

Kudret, iktidar

Gırtlak

Buyurucu

Akıl

23

Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü

Ödünç alma

12

14

Kabul etmeme

7

Kalın biçilmiş uzun tahta

Beyzi, oval

Özgü

24

İkon

Mahal, civar

Resimdeki KKTC Meclis Başkanı

Solungaç

Evren

Gelir getiren mülk

Mehil

Omuzdaşlık

Kaplumbağa

Ten

3 7

KOLAY 9 6 7 8 3 2 4 5 1

8 4 5 9 7 1 3 6 2

3 1 2 6 4 5 9 8 7

1 7 9 3 6 8 5 2 4

5 3 8 4 2 9 1 7 6

6 2 4 5 1 7 8 3 9

ZOR 7 9 3 2 5 4 6 1 8

4 5 1 7 8 6 2 9 3

2 8 6 1 9 3 7 4 5

8 2 3 7 6 5 4 1 9

1 5 9 2 8 4 7 3 6

7 4 6 1 9 3 2 5 8

9 8 4 3 1 6 5 2 7

6 7 1 5 2 8 9 4 3

2 3 5 4 7 9 6 8 1

5 1 2 9 3 7 8 6 4

3 9 8 6 4 2 1 7 5

4 6 7 8 5 1 3 9 2


ÇENGEL BULMACA Örülerek yapılan

Kapı vb için bırakılmış açıklık

Cereyan, tarz

Soy, sülale

4

20

Eğlence, zevk, neşe

Amfiteatr

1

Çözüm yolu

Yasaklanarak korunan

13

Resimdeki Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucusu

9

İtidal

12

Gemicilikte F grubu teslim biçim fiyatı

Tavuğun erkeği

8

Saf, halis Büyüklere mahsus çadır

Ak kan, lenfa

Vücuttan dışarı atılan azotlu madde

NH2 grubunu taşıyan bir bileşik

Delici kılıç

Toplantı yeri

19

Sözsüz oyun

Oyunda yenilmek

10

İnandırma, kandırma

Her vakit, sürekli olarak

3

Yüce, yüksek

5

Kullanma süresi

Meze satan kimse

15

18

Yetkin, şahane

2

Tek parça kadın giysisi

Olduğu gibi

Nazım Hikmet ...

16 Kibarlar, nazikler

17

Akıllı, zeki, uyanık kimse

Bırakmak işi

Ansızın yapılan

Duyarga

21

Yaradan Aracı olan, maşa

Bilgiçlik taslayan

Telefon hitap sözü

Mutluluk

6

Karayemiş ağacı

Bir tür büyüteç

Başkaldırıcı

11

Sınır

14

22

Millet

Eliminasyon

Ütopyacı

7

Hayati sıvı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SÖZCÜK AVI

H İ L A T İ D E B S

A B S T R E L N A O

ABSTRE ACUZE ANDIÇ ANLAM BAHAİ BATMAK ÇEKYAT

V A D E L İ A H H K

Ş T C İ L M A İ A A

A E C E E B E L İ K

P İ T R E K M A E B

K E T Ş S A N L A M

Ç Ç Ç E K Y A T M K

E O N İ S N M E A O

HABEŞ HAVŞA HİLAL HİLAT İBATE İDRAK İLETEÇ

13

14

15

16

17

18

19

20

KOLAY SUDOKU

N D İ L D A Ş D C N

E A İ ı K R M A U S

L L Ç N E C A İ Z Ü

İ ı O P Ç A Z K E L

SÖZCÜKLER ÇENELİ DELİCİK DİLDAŞ EBELİK EDİNÇ EKSEN ESAMİ

12

İLHAK KALMA KAYNARCA KONSÜL MEŞREP NA

MERTÇE ODALI RECEP SAHABE SOKAK TEDAİ VADELİ

8 4

5

9 7 5

9 7

8

2 4 3

6

1

1 5 3 2

Mehil

8

4

9

4

İşi hızlandırma

1

4 1 8

Beddua

Bir tür makineli tüfek

8

İ S 4 Ü M İ T 10 K A R E 6 İ K Ü T 30 A İ 13 25 S İ B E R A M İ R 19 27 L İ Ş K I 9 31 D E K 20 G ı D P 1 A R İ Ç 28 29 İ C R A A Kabarma

Tepi

Ten

İkon

Gelir getiren mülk

Kalın biçilmiş uzun tahta

Ödünç alma Orta oyununda aptal uşak

Salep yapıp satan kimse

Kudret, iktidar

Gırtlak

Sav

Büyük tren istasyonu

Karakter

Besin

Çok anlayışlı ve sezgili (kimse)

T C 24 İ K O N 7 L A S T İ B A 17 N A R 18 A Ğ ı 22 A T A Ş Kaplumbağa

Solungaç

Evren

Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü

Haykırma, bağırma

Ayağın üstündeki tümsek yer

G A 23 L S A 5 M E

Elçilik uzmanı

Ağızdaki kirli sarı lekeler

A F T

ŞİFRE: ÇÖZÜMÜ LİDERLER, BARIŞI HALK BULACAK

1

4

Şimendifer

Anlamsız, boş konuşmak

Yapılan işler, çalışmalar

8

5

İnanç

Münasebet, temas

İlgili

1

2

Buyurucu

Onun gibi olan, ona benzer

KOLAY

9

7

Özgü

Kalıtım

Akıl

7

9

Resimdeki KKTC Meclis Başkanı

Beyzi, oval

Kabul etmeme

4 6 5 3

Mahal, civar

Omuzdaşlık

ZOR SUDOKU

3

Zeki Ökten'in 1978 yapımı bir filmi

Nefsin isteklerini kırma

Umut

1 3

R H 16 M A K İ Y Ö L T E S A N 3 Ö Z E 12 15 S İ B E L 14 R E T 26 İ U S 2 Ö T M 11 F A Y R A İ L E N S T E N Akdeniz bitkisi

8

22

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ 21

Ağıl, ayla

3

21

2

7 6

2 3 7 6 5 4 8 1 9

4 1 8 9 3 7 5 2 6

9 6 5 1 8 2 7 4 3

3 2 9 5 4 8 6 7 1

5 7 4 2 1 6 3 9 8

6 8 1 3 7 9 4 5 2

ZOR 1 9 3 4 6 5 2 8 7

7 5 2 8 9 3 1 6 4

8 4 6 7 2 1 9 3 5

9 3 1 5 2 6 7 8 4

2 8 6 4 1 7 3 9 5

4 7 5 8 9 3 2 6 1

6 1 3 7 5 2 8 4 9

7 9 4 1 6 8 5 2 3

5 2 8 9 3 4 1 7 6

3 6 9 2 8 1 4 5 7

8 5 7 3 4 9 6 1 2

1 4 2 6 7 5 9 3 8


ÇENGEL BULMACA Ekli, eklentili

Aşılı (bitki)

Ünlü, gözde

Ara yön

4 Afiş Türk Hava Yolları

Patlayıcı yankılı gürültü

Issiar ... (futbolcu)

Ses

Tenasül

Bir hücreli canlı

Uğursuz

15

11

Süren, devam eden zaman

Geniş veya dar düzlük, yazı

Söz gelişi

9

Olunca, olursa

7

Voleybolda maçın her bir bölümü

Dilsiz

Gözde sarıya çalan kestane rengi

3

100 kg'lık ağırlık ölçüsü En iyi dost

14

Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek

Dar yarış kayığı

En küçük veri öğesi

8

Sezgiye dayanan

Şaşma ve korku bildiren bir söz

Nitelik

13

Şinorkel

Cambaz gösteri yeri

Çelişkiden çekinmeyen edebiyat akımı

Bir cins küçük ağaç

İlik içinde medüller kanal

Taş ve kum ile döşenip silindirle yapılan yol

Yakarış

Kumaştan koruncak

6

Parça, kısım

Öksürme sesi

1

Kötülük, fenalık

Eleme aracı

Veçhe

Meneviş, dalgır

Resimdeki usta sanatçı

Huysuzluk

Öngörülmezlik kuramı

Kaba baston

Ne ekersen ... biçersin

12

Kaybedilmiş, yitirilmiş

10

Dışı eli yakar, içi ... yakar

Olabilir ki

Anlama

2 1

2

3

4

5

6

7

SÖZCÜK AVI

D O K U Z A R V Ş P

E A Ğ A R O M A E G

S M M L P U A A D Ö

ABALI ABONE ADALE ADSIZ AMADE ARABA AROMA BİGUDİ ÇEKİL

E E M L A K V B D R

N T U E A K İ Y E E

5

Çin ile Hindistan arasında bir ülke

E K İ N Ç G O S H C

Ç E A E U L T A E E

E N K D U W R B L C

K İ İ A S A M A K İ

9

10

11

12

13

14

15

KOLAY SUDOKU

L İ L M B ı D N O L

SÖZCÜKLER DAMAR DAMLA DESENE DOKUZAR EKİNÇ EKLEME EL KOY

8

ELADO EMLAK EMMEÇ ETKEN GÖRECE İLAVE İLİK

E W T A S O Z A Y İ

M İ L R V E N N L K

E ı A R E E L E F E

İMSEL KİTRE MAVİOT MISRA OĞLAK ÖDYOLU ROPLUK SABAN ŞEDDE

3

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

1

5

Resimdeki Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucusu

8 7

3

7

9

5

2 6 9

8

4 8 3 2

7

4

2 4

1 7

6

6

6

2 8

Delici kılıç

Bilgiçlik taslayan

Toplantı yeri

Yetkin, şahane

Kullanma süresi

Telefon hitap sözü

Mutluluk

Bir tür büyüteç

Yaradan

Aracı olan, maşa

Karayemiş ağacı

Başkaldırıcı

Sınır

Millet

Eliminasyon

5

T S A E 12 F O B 18 A T U A 5 Ü K E T Ü D A 6 L A N M İ T E M E 7 K A N Yasaklanarak korunan

Bırakmak işi

Saf, halis

R

Büyüklere mahsus çadır

Oyunda yenilmek

Her vakit, sürekli olarak

B ı R A K M A

8

Nazım Hikmet ... Sözsüz oyun

İnandırma, kandırma

M İ M

Duyarga

Ansızın yapılan

17

C İ A N 15 Y 10 N A E L N İ

Akıllı, zeki, uyanık kimse

Olduğu gibi

Yüce, yüksek

ŞİFRE: ÇOCUKLARIN KORUYUCU RUHU

KOLAY

8 7

Vücuttan dışarı atılan azotlu madde

NH2 grubunu taşıyan bir bileşik

Hayati sıvı

3 5 1

Kibarlar, nazikler

Ütopyacı

4 8

3 2 5

Eğlence, zevk, neşe

Gemicilikte F grubu teslim biçim fiyatı

Tavuğun erkeği

Meze satan kimse

3

3 1 4

Amfiteatr

İtidal

Tek parça kadın giysisi

ZOR SUDOKU

8 9

Soy, sülale

Ak kan, lenfa

5

1 9

Kapı vb için bırakılmış açıklık

Cereyan, tarz

Çözüm yolu

4

2

A 13 1 Ç A R ı M 16 T F U İ M A M İ A 21 H İ T A F 11 L İ U K A L A 14 22 E L U L U S Ü T O P İ S T

A Ö 4 20 U R U K 9 ı L M M E H M E N O 19 Z Ü R E F 2 R O P 3 M E Z E C

Örülerek yapılan

7 5 4 1 2 3 9 6 8

3 6 2 8 9 4 1 7 5

9 1 8 6 5 7 2 4 3

8 4 9 3 1 5 6 2 7

6 7 5 2 8 9 3 1 4

2 3 1 7 4 6 8 5 9

ZOR 4 8 6 9 7 1 5 3 2

1 9 7 5 3 2 4 8 6

5 2 3 4 6 8 7 9 1

1 8 6 5 3 2 7 4 9

5 7 4 6 9 1 8 2 3

3 2 9 4 8 7 5 1 6

8 1 7 9 4 6 2 3 5

4 3 2 8 1 5 6 9 7

9 6 5 2 7 3 1 8 4

7 5 1 3 2 9 4 6 8

6 4 3 1 5 8 9 7 2

2 9 8 7 6 4 3 5 1


ÇENGEL BULMACA 14

Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden

Kaynaç Derince çanak

Örgüden küçük torba

Dev gibi, çok büyük

Çok uzun

18

Yazar

15

Kumaştan koruncak

... ... ... DESEM (resimdeki gazeteci)

Değersiz, önemi olmayan, aşağı

20

Temiz

Ankara Tabip Odası

Onbaşı (kısaca)

2

2

3

4

5

6

K A Ç L ı K Ç A N S

S T İ R A J ı K İ İ

AÇIK MAVİ AÇLIK AKRABA ALICI ALIMCI AVARA AVRAT AYVAZ

E Ş E K Ç E K R N S

V A Y V A Z M A Ç L

İ Ö L Ç Ü M A B ı İ

Y A P ı T A V A R A

E V A A H A İ A P C

J R Y A L L B P ı E

17

11

7

8

9

10

11

12 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

KOLAY SUDOKU

İ A T A H ı L U K N

O T A A T C M L R U

A A K A K ı E C Z B

R Ğ Q P H M K U ı İ

SÖZCÜKLER CENUBİ ÇIRPI EKLEM ERTAK EŞEKÇE HATTA İLHAK

Doğal vücut sıcaklığı, hararet

Cezire

8

SÖZCÜK AVI

S E L V A S A N ı K

21

Mercek

Bulunulan yer, çevre

Toprak Mahsulleri Ofisi

7

Bakan

Binbaşı (kısaca)

1

Bâtıni, ezoterik, dışrak karşıtı

Evcil

Diretme, direnim

16 Abide

23

Şaka, alay, mizah

Devre arası

10

ÖLÇÜM PAYTAK PULCU RABITA SAİKA SANIK SELVA

SEVIYE SİSLİ TABUR TAHIL TİRAJ YAPIT YATIK

1

... etmek, (yapmak, oluşturmak)

13

Nispet, rasyo

5 Halk meydanı

3

Çok ince gözenekli dokuma

6

Çok tanrıcı, payen

Yılın onuncu ayı, teşrinievvel

Bir olay üzerine edinilen bilgi, salık

Ceylan

4 Büsbütün ayrı, bambaşka

22

Ev, konut

-den -e kadar

9

"Uzak yere" anlamında

19

Kadın veya çocuklarda en ince ses

Büyük kardeş

Görkemli çalınarak veya söylenen parça

Kırmızı

İşlevler kümesinin öğeleri

Arap diliyle uğraşan

Ulah dili

8

4 9 3 7

9

3 3 1 2

4

2 5 7

5

4

1 7

3 8 2

9 4 7

5

6

Çelişkiden çekinmeyen edebiyat akımı

3

Yakarış

Sezgiye dayanan

Şaşma ve korku bildiren bir söz

Ne ekersen ... biçersin

Anlama

6

A S E D A M İ P A R Ş E N O V A 14 S İ R 8 E Z G 12 Y İ O L N E Öngörülmezlik kuramı

Huysuzluk Issiar ... (futbolcu)

Parça, kısım

İlik içinde medüller kanal

Taş ve kum ile döşenip silindirle yapılan yol

Şinorkel

Kaybedilmiş, yitirilmiş

Olabilir ki

Çin ile Hindistan arasında bir ülke

G K Ü A M P 6 R E İ L İ 7 S E S K E K İ L İ T İ K A K İ 5 P A L Patlayıcı yankılı gürültü

Tenasül

Uğursuz Eleme aracı

Olunca, olursa

100 kg'lık ağırlık ölçüsü En iyi dost

Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek

13

Ç Ş R E M E E R E T 9 S N K S E L E L A 3 N T A L

Kötülük, fenalık

Bir cins küçük ağaç

Nitelik

Söz gelişi

Voleybolda maçın her bir bölümü

Dilsiz

Gözde sarıya çalan kestane rengi

En küçük veri öğesi

ŞİFRE: DUALAR SENİN İÇİN

4 7 3

Geniş veya dar düzlük, yazı

Süren, devam eden zaman

Dışı eli yakar, içi ... yakar

9

9 2

Resimdeki usta sanatçı

Öksürme sesi

Dar yarış kayığı

9

2 1 3

4

Veçhe

Meneviş, dalgır

Cambaz gösteri yeri

ZOR SUDOKU

7

Ses

Bir hücreli canlı

Afiş

Kumaştan koruncak

4

Kaba baston

Ara yön

Türk Hava Yolları

6 7 6

A U 4 F L A Ş A S ı Y T H Y Ö H Ö 11 15 1 A D N A N R U Ş A S E S Ü B A R O K 10 B E N İ 2 V U K U F Aşılı (bitki)

Ünlü, gözde

6

1

23

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ Ekli, eklentili

1

22

6

1 4

5

KOLAY 4 2 5 6 8 1 9 7 3

3 9 6 5 4 7 2 1 8

1 8 7 3 2 9 4 5 6

8 4 3 1 7 2 5 6 9

7 5 1 4 9 6 8 3 2

9 6 2 8 5 3 7 4 1

ZOR 2 1 4 9 6 5 3 8 7

6 7 8 2 3 4 1 9 5

5 3 9 7 1 8 6 2 4

8 9 7 4 1 5 2 3 6

2 6 3 9 8 7 5 1 4

5 1 4 6 2 3 7 8 9

4 3 6 2 5 8 1 9 7

9 2 1 3 7 4 6 5 8

7 8 5 1 6 9 4 2 3

1 4 8 7 9 2 3 6 5

3 5 2 8 4 6 9 7 1

6 7 9 5 3 1 8 4 2


ÇENGEL BULMACA Geminin sol yanı

Bir tür mercek

Üstü olan

Bütün, tüm

Kirişli bir çalgı

6

Hayvan damı

Bir tür deniz canlısı

Çok acıklı, yürekler acısı durum

Bir göz rengi

Başyazar

Akılsız, budala

Kanmış, inanmış

Yırtıcı bir kuş, akkuş

Dili tutulmuş

12

Cam takılmış olan

Bir yerin eskisi

Cömert

Ulama işi yapılmak

3

Gelecek

2

Ruhun tutkulardan temizlenmesi Meydan

Resimdeki oyuncu

Üç ayların sonuncusu

Akümülatör

15 ... ... etmek (Cevap bulamayarak anlamsız sözler söylemek)

Erdemleri bakımından çok büyük, yüce

Amma, lakin

Kabarma

Karşılaşma

1

7

Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb.

Ekilmiş olan, mezru

Hareketli, taşınabilir

16

11

14

Ayla

5

Zayıf ve kuru (kimse)

9

İnatçı Eşit bölüm

Söz, lakırtı, laf

Operatör (kısaca)

Çizgi

10

Izdırap

13

İyilik etmeyi seven, hayırhah

Ruhsal

8 1

2

3

4

5

Yazı yazılacak deri parçası ya da kâğıt

6

7

SÖZCÜK AVI

P A Y D A Ş L ı S M

A N T İ K İ T E S A

A T D R O L G U N F

R A A E N İ N E K Y

T Ö J M S İ Y Ğ A A

R L T E A S B E Ş A

İ Ü Ç U E K R A L Y

T M O B Ş İ N K ı B

E L Ç K M T R A Ç İ

ÇEKME ÇIKIŞ ELBET ENİNE ERİMEK İREM İSKİT

8

9

10

11

12

13

14

15

16

KOLAY SUDOKU

L Ü E E A B A L ı E

B R K J D P K F K N

E İ M Z D İ İ A ı A

T Ç E Q E P K Ç Ş L

9 3

5

KALFA KAŞLI KONSA MADDE MAFYA NEYSE OKAPİ

OLGUN ÖLÜMLÜ PAYDAŞLI RAKİK RÖTUŞ SEÇME ŞANTAJ

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

5 6 4

8

1 6

6 4 5

8 1

3 8

2 9

8

9

İşlevler kümesinin öğeleri

Kumaştan koruncak

-den -e kadar

1

Nispet, rasyo

Çok tanrıcı, payen

Devre arası

2

7

4 2

7 1

4

6 5

Diretme, direnim

Mercek

Bulunulan yer, çevre

Arap diliyle uğraşan

Ulah dili

Çok uzun

Büyük kardeş

Görkemli çalınarak veya söylenen parça

"Uzak yere" anlamında

Bir olay üzerine edinilen bilgi, salık

Ev, konut

... etmek, (yapmak, oluşturmak)

Çok ince gözenekli dokuma

Bâtıni, ezoterik, dışrak karşıtı

Şaka, alay, mizah

Toprak Mahsulleri Ofisi

E 1 K 23 İ M

S O P R A N O

1 2 7 3 9 5 6 8 4

8 9 4 1 7 6 3 2 5

Kadın veya çocuklarda en ince ses

G Yılın onuncu ayı, teşrinievvel

Evcil

Doğal vücut sıcaklığı, hararet

Cezire

ŞİFRE: KIBRISLILARIN KARDEŞLİĞİ

KOLAY

5 4 3

Ankara Tabip Odası

Onbaşı (kısaca)

Binbaşı (kısaca)

3

Temiz

Bakan

9 8

3 9

Ceylan

Abide

ZOR SUDOKU

5 2

Değersiz, önemi olmayan, aşağı

A R A 3 B İ S T

U U 9 L A D İ P 22 U Z A Ğ E H A Z V Ç A H U 13 6 S A N T A H Ü A N 7 E H L İ 21 Ç E İ 8 N A Z ı R 17 A D E S E 12 T A L ı K

Dev gibi, çok büyük

Yazar

Büsbütün ayrı, bambaşka

7

Örgüden küçük torba

Kırmızı

Halk meydanı

6

14

K K G 18 E K A S E 15 Ş A S Y 19 Ö Z İ Ş L E A E 4 A R İ F H A 20 O R L 5 A P A Y R ı 10 A A 16 A G O R A 2 A N ı T 11 O R B N B Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden

Kaynaç

Derince çanak

... ... ... DESEM (resimdeki gazeteci)

1

SÖZCÜKLER ABALI AİDAT ANTİK ARTRİT ATAMA BİENAL ÇEDİK

Alabalık

4

Temelsiz eğreti yapı

Ağır bir şeyin düşme sesi

Futa

7 6 2 1 8

9 2 7 8 1 6 4 5 3

3 1 5 4 2 7 6 8 9

8 4 6 5 9 3 7 1 2

2 7 1 9 8 5 3 6 4

4 3 9 1 6 2 5 7 8

5 6 8 3 7 4 2 9 1

ZOR 1 5 2 7 4 9 8 3 6

6 8 3 2 5 1 9 4 7

7 9 4 6 3 8 1 2 5

2 6 3 7 5 9 1 4 8

9 5 1 6 4 8 2 7 3

7 4 8 2 1 3 5 6 9

4 7 6 5 3 1 8 9 2

3 8 2 9 6 7 4 5 1

5 1 9 4 8 2 7 3 6

6 3 5 8 2 4 9 1 7


ÇENGEL BULMACA Bitki dokusundaki su

Enstitü (kısaca)

İffetli (erkek)

Her birine on

Sahnenin üst kısmını kaplayan dar perde

-den -e kadar

Enküçük

İhtar, tembih

Tımar

1

Kanda bir madde

Üye

Kabak vb nin dalları

11

Resimdeki müzisyen

... etmek (yapmak)

Üslup, biçem

16

Dikkat çekmek için söylenen bir söz

Serbest, hür

İtfa

Coşma, heyecanlanma

Çözümlemeli

7

3 Zamanından önce doğan yavru

6

Vücuttan dışarı atılan azotlu madde

Fevk, alt karşıtı

13

Gerek, gerekli, lazım

Özenli, düzgün

Ayaktaş, hempa

15

İmlek

Kopya

4

İki yüzeyin birbirine değmesi

12

Dolaylı olarak anlatma

İktisap etmek

10

Verme, ödeme

Hristiyan

2

Zorunlu Sıradağlar

Oyunda kazanma, utma

Bir makyaj malzemesi, düzgün

Yankı

Düzeltme

Dış

Kadın

Bir ağırlık ölçüsü birimi

Süt çocuklarının neşe sesi

9

Erkek kişi

8

İnsan eliyle açılmış su yolu

Ulaşılmak istenen şey, amaç

Sözü geçer

5 1

2

3

4

5

6

7

8

SÖZCÜK AVI

T D M Z T A Ş M A K

E U B T K A L M A U

H D İ O İ A A A Ç M

İ A R R M N Y N C L

R K L B D R E A İ A

U İ İ A A A E V Ç K

K A T L T K M L İ ı

A E Y A İ A E ı T R

R O Y N H J K K İ A

AYRAL BİRLİ DUDAK EMEKLİ HALAT İÇİTİM İKİLİ

İMDAT İNCİL KALMA KARNİ KAYAÇ KIRAAT KORKU

9

10

11

12

13

14

15

16

KOLAY SUDOKU

N W C M E U L A M A

İ İ U A Ş N İ F L T

L T İ K M J O Ç Z A

E V U S K R K G C A

4 5

KUMLA KUŞKU MAHMUT MANAV MANDA NEVİR

ŞAİR TAŞMAK TEHİR TORBA ULAMA

7 8 6 3 8 5

9 8

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

6 3 1

7

4

6

5 2 9

2

5

4

9 6

Resimdeki oyuncu

Üç ayların sonuncusu

Ekilmiş olan, mezru

Çizgi

Ağır bir şeyin düşme sesi Ruhsal

R A 11 M A Z A N

M E N İ S 1 K Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb.

K L İ P S

F E L C İ 3 R B A A A Y T K 16 Ü M O P B A İ Y 8 E L

Kirişli bir çalgı

Çok acıklı, yürekler acısı durum

Akılsız, budala

Cam takılmış olan

Akümülatör

Amma, lakin

Hareketli, taşınabilir

Ayla

İnatçı

Eşit bölüm

Operatör (kısaca)

Temelsiz eğreti yapı İyilik etmeyi seven, hayırhah

Yazı yazılacak deri parçası ya da kâğıt

E U Â Ö L A L B L E H 12 A T İ A M L ı 2 A R ı N M A Ş M A Ç M A 5 7 U L U M B A C ı 14 K A K H A L E 9 A N U T R 4 R A K A 13 İ C İ L R ı K A Hayvan damı

Bir tür deniz canlısı

Cömert

Ulama işi yapılmak

Bir göz rengi

Başyazar

Yırtıcı bir kuş, akkuş

Dili tutulmuş

Gelecek

Ruhun tutkulardan temizlenmesi Meydan

Erdemleri bakımından çok büyük, yüce

Kabarma

Karşılaşma

Zayıf ve kuru (kimse)

Izdırap

Futa

Alabalık

ŞİFRE: KIBRIS BENİM AİLEM

9 3 7

6

8 7

T A M

Söz, lakırtı, laf

3 5

1 2

Bütün, tüm

K E K 10 Ç İ L T İ

6 9 4 6

Üstü olan

... ... etmek (Cevap bulamayarak anlamsız sözler söylemek)

3 1

8

Bir tür mercek

Bir yerin eskisi

ZOR SUDOKU

2 4

İ 6 Ü S K D E L 15 B E

Geminin sol yanı

Kanmış, inanmış

6

5 4

3

SÖZCÜKLER AKAJU AKALA ALACA ALYON AMFOR ANMAK AYNEN

14

Çocuk

1

KOLAY 1 2 8 3 5 7 4 9 6

9 3 6 2 1 4 5 7 8

4 5 7 8 9 6 1 2 3

3 6 9 5 2 8 7 1 4

7 1 4 9 6 3 8 5 2

5 8 2 4 7 1 6 3 9

ZOR 8 7 3 1 4 2 9 6 5

2 9 1 6 8 5 3 4 7

6 4 5 7 3 9 2 8 1

8 6 1 3 5 7 2 9 4

7 5 2 6 9 4 8 1 3

4 3 9 1 2 8 7 5 6

2 4 8 9 1 6 3 7 5

6 9 3 8 7 5 4 2 1

5 1 7 2 4 3 9 6 8

3 7 6 5 8 2 1 4 9

9 8 4 7 6 1 5 3 2

1 2 5 4 3 9 6 8 7


ÇENGEL BULMACA Çaresiz, zavallı kimse

Bir yağış biçimi

Yapım

Vuraç

Tarımsal

Zihnen

Hemen hemen, sanki

Suçlama

7

Çağrışım

3

Haç biçimindeki darağacı

4

İktidar

Sanem, fetiş Kortej

Dikkatle bakmak, süzmek

Telefon hitap sözü

Sıyga

Katar

8

Resimde rüzgârdan devrilen nedir?

1 Anasına düşkün (çocuk)

Aynı kökten çıkma, iştikak

Böbrek

Çok koyu

Takma

Bilgiçlik taslayan

Optik kaydırma

Çağdaş

Amma, lakin

Bir tür zamk

Meleke

Saf olmayan

Hızla kapma

Her türlü kara taşıtı

Mimarın yaptığı çizim

Erkek masajcı

2

Devre arası Elleri birleşmiş olarak

Birim

Gayret verme sözü

Nazını çeken kimse

Kaynamakta olan

Bakı Bir doğa olayı

Küf ve çürük gibi kokan

5

Hile, entrika Sarı renkli verimli balçık

6

Rütbesi general ile aynı olan deniz subayı

Siyah

Gezinti yeri, gezilecek yer

1

2

3

SÖZCÜK AVI

Ö L K J U R N A L A

R M E A O V İ A T Y

G J S P T K T T A M

Ü Ö İ O R A E S O S

N İ R N Ş A L R T İ

B N L E T ı E U O N

A S Ö İ V N N R P E

L A D A K G D İ A M

Y F R A S Ö E N L A

İNAT İNSAF JAPON JOKER JURNAL KADRO KESİR

5

6

7

8

KOLAY SUDOKU

A G D T V Z R A L L

ı R E R R A M T U O

O N İ D H T E E D K

P Y O G Ğ S K T K H

LEPRA LİKÖR MOREN NİTELE ORDÖVR ÖRGÜN SİNEMA

TEATİ TOPAL TUNGSTEN VARGI YASLI

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

8

İffetli (erkek)

Enstitü (kısaca)

Enküçük

9

7 7

5

2 1

6 4

3

Kanda bir madde

3 4

Kabak vb nin dalları

9

6 5

8

4 3 9 2

4

2 8

İmlek

Sıradağlar

Oyunda kazanma, utma

Yankı

Düzeltme

Bir makyaj malzemesi, düzgün

Dış

Bir ağırlık ölçüsü birimi

İnsan eliyle açılmış su yolu

Sözü geçer

9

2

A 1 F İ B İ L F A Ö Z 15 L O G Ü N Ü Z A R U T A M G L 5 U U -den -e kadar

Sahnenin üst kısmını kaplayan dar perde

... etmek (yapmak) Serbest, hür

Gerek, gerekli, lazım

Özenli, düzgün

Kadın

Süt çocuklarının neşe sesi

Erkek kişi

Ulaşılmak istenen şey, amaç

Çocuk

6 6

7 2 9 1 5

5 3 9 4

5 3 7

T A H 7 L İ L İ

O F R İ N İ K A 3 Z A R S Z E Ş O D M 2 U R İ Z E N 9 D A M A Y E 14 Ş A K Her birine on

Çözümlemeli

İhtar, tembih

Üye

Dikkat çekmek için söylenen bir söz

İktisap etmek

Ayaktaş, hempa

Dolaylı olarak anlatma

Kopya

Verme, ödeme

Hristiyan

Z E A M E T

K A 16 Y N A M 10 A

7 1 4 6 5 9 3 8 2

6 9 3 4 2 8 7 5 1

Coşma, heyecanlanma Tımar

ŞİFRE: BİR TUĞLA DA SEN KOY

KOLAY

9

8 3

Vücuttan dışarı atılan azotlu madde

Fevk, alt karşıtı

Zorunlu

8

4

Zamanından önce doğan yavru

İtfa

İki yüzeyin birbirine değmesi

ZOR SUDOKU

6

Üslup, biçem

Resimdeki müzisyen

6 6

5

E Ö A Z ı N 11 S T S M U S T A 6 Ğ Ö 13 G Ü N Ü 4 S Ü R T 12 Ü T M E A R E F O R 8 K A N A F O R S L

Bitki dokusundaki su

SÖZCÜKLER ALTES ATAŞE BALYA DAVA ERMEK GÖREV GÖZ AT

4

4 5 2 3 1 9 7 8 6

1 9 8 6 7 2 5 4 3

3 6 7 8 5 4 1 9 2

7 1 4 2 6 3 8 5 9

9 2 3 1 8 5 4 6 7

6 8 5 9 4 7 2 3 1

ZOR 2 3 1 4 9 8 6 7 5

5 4 6 7 3 1 9 2 8

8 7 9 5 2 6 3 1 4

9 6 7 1 8 5 2 4 3

1 3 5 2 9 4 6 7 8

2 4 8 7 6 3 5 1 9

8 2 1 5 3 7 9 6 4

4 7 6 9 1 2 8 3 5

3 5 9 8 4 6 1 2 7

5 8 2 3 7 1 4 9 6


ÇENGEL BULMACA Sorumluluk

Boks alanı

Sözü kısa kesme

Çabuk olan, süratli

Çok dar yarış kayığı

Halkın kendiliğinden uyduğu gelenek

Gammazlama

Fakir, yoksul, fukara

7

Üzeri kalemle karalanmış

Yaradan

Okşama

Birbirinden gittikçe uzaklaşan Kucak

1

Kapı

Balya Tuzak, kapan

Dokuma tezgahındaki gergin ipler

4 Tavlada uygun olmayan zar

Sert, yumuşak karşıtı

İlenme, beddua

Aynı anlamı taşıyan

Konu, mevzu, bahis

Karganın çıkardığı ses

Dileyiş, dileme, dilek

Veba

8

Teslim ve ödeme belgesi

11

Sükseli, kalantor

100 m²

Evren

Latife Resimdeki usta oyuncu

Sonsuz, ölümsüz, bengi

Özgü

5

Ikınma işi Takunya

3 6

10

Belli, açık

Ekim işi aracı Yorgun, bitkin

Alabalık

Hoşa gitmeyen, dikkat çeken renk

Geminin çektiği suyu gösteren işaretler

2

Sürekli

Telefon hitap sözü

Kayak

Özel gezinti teknesi

Akma, akıntı Sersem

9

Bir kimsenin namına

Toprak Mahsulleri Ofisi

12

Bir şeyi kanıt sayma

1

2

3

4

5

SÖZCÜK AVI

K V K İ S T O R M E

U N ı Ç A T M A E V

K A V U N T S K R K

ABALI AÇMAK ANAOKULU ANCAK ASUDE AŞLIK BIÇKIN BORSA

A N A O K U L U S A

L C M M D Ğ B N İ F

O A U E U L O D O S

R K Ş M A A R İ F Z

İ S E L B İ S E Z İ

M ı F A ı U A ı O K

7

8

9

10

11

12

KOLAY SUDOKU

E K L O Ç K R R R İ

SÖZCÜKLER CUMBURTU ÇATMA ELBİSE EVKAF İSTOR KALORİ

6

KAVUN KIVAM LAOS LODOS MAARİF MERSİ METRE

T ı İ S K M G T G R

R C K L ı A A P U O

E A Q U N İ H K V Ç

MUASIR ORGAN RAKUN SIKICA ŞEFLİK TUĞLA ZİKİR ZORGU

2

5

6

6 4 1

7 3 5

9 8 5

2

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ B Z İ 3 Ç L A R Y E

Çaresiz, zavallı kimse Tarımsal

1 8 7

9

Haç biçimindeki darağacı

5 3

Bir tür zamk

Resimde rüzgârdan devrilen nedir?

1 2 4

7

Meleke Optik kaydırma

6

7

3

8 1

5 7

6 8

3

1 7

7

2

9 6

9

8

İktidar

Dikkatle bakmak, süzmek

Telefon hitap sözü

Katar

Anasına düşkün (çocuk)

Aynı kökten çıkma, iştikak

Böbrek

Çok koyu

Mimarın yaptığı çizim

Devre arası Elleri birleşmiş olarak

K A P M A C A

Hızla kapma

Amma, lakin

Sanem, fetiş Kortej

A L A Y

M U A 1 S ı R

K A T K ı L ı

2 6 1 7 8 4 5 3 9

9 5 3 2 1 6 7 4 8

Saf olmayan Çağdaş

Birim

Gayret verme sözü

Nazını çeken kimse

Bakı

Bir doğa olayı

Hile, entrika

Rütbesi general ile aynı olan deniz subayı

KOLAY

4

1

Her türlü kara taşıtı

Çağrışım

Sıyga

Gezinti yeri, gezilecek yer

Zihnen

Hemen hemen, sanki

ŞİFRE: SUÇ KİMDE

5 1 5

Küf ve çürük gibi kokan

Siyah

4 9

Z U K S A L K A

Kaynamakta olan

F Â İ 7 T E D A İ 4 E R K ı H T A R A A M T A B E A N R L O T E Z Ü N İ T E F A L A R 5 D E S İ S E 6 A M İ R A L M E S İ R E

Suçlama

Erkek masajcı

Sarı renkli verimli balçık

ZOR SUDOKU

Yapım

Vuraç

Takma

Bilgiçlik taslayan

2

3

K R A İ A R M A K 8 E K L T İ P R E M A Y N S ı Ö S R A

Bir yağış biçimi

5

8 5 6 4 9 7 1 2 3

2 9 3 5 1 6 4 7 8

4 1 7 3 8 2 6 5 9

9 4 2 1 7 3 8 6 5

3 8 5 6 2 9 7 4 1

6 7 1 8 5 4 3 9 2

ZOR 1 6 9 7 3 5 2 8 4

5 3 4 2 6 8 9 1 7

7 2 8 9 4 1 5 3 6

5 4 7 8 3 2 9 1 6

6 1 9 5 4 7 2 8 3

3 2 8 6 9 1 4 7 5

4 9 5 3 2 8 1 6 7

1 3 6 4 7 9 8 5 2

8 7 2 1 6 5 3 9 4

7 8 4 9 5 3 6 2 1


ÇENGEL BULMACA Bunun gibi, böyle

Usanç verici söz

Modaya uygun

Boyun eğen

Yülüme

7

Aslansütü Methetmek, sena etmek

Aldatıcı tavır, kurusıkı

Öbürü Kraliçe

Dudak

Bilginler

Uydurulmuş hayalî yaratık, umacı

Çok güzel kadın

2

Parlaklık Bükülmüş, dürülmüş şey

9

Resimdeki sanatçı

Kan dolaşımı

Hayvan derisi

İri taneli bezelye

İdmansız

Local Area Network

Çare

10

Tanınmış, ünlü kimse

Ağabey

Organik

6

Yaradan'a göre insan, abd

Bir şeyin özü

4 Hayvanlarda besili olma durumu

Kenedi olan

Boy abdesti

Türk Haberler Ajansı

Eleme aracı

Hayatı sona ermiş olan

Pamuklu bir tür kumaş

Halk meydanı

Dolaylı olarak anlatma

Dil

3

Nezle Mizaç, huy Uygun bulmama

Neşeli ve serbest

Bir tür yün örgüsü

Veli

Sahip

Yaşa

1

İş yeri, daire, büro Armağanı alma Kırım girayı unvanı

5

Saray çiçeği

1

2

3

4

SÖZCÜK AVI

İ N A T N A M A Z K

S İ L K S İ Z V Ö A

T C L U Ç A L G ı N

E E A M H A Y ı F ı

K L K C K A R N E T

L O Ğ U S A P D E S

E E P E L A D O A N

N K K A P O R T A K

D İ V A L Y P İ F F

DÜRÜM EKİCİ ELADO FLORA HAYIF İLKSİZ İLLET İNAT

5

6

7

8

9

10

KOLAY SUDOKU

Ü C K M A U L Z E L

R İ A V N L İ M R O

Ü Z A U E G S D İ R

M Ş F T T A E ı N A

SÖZCÜKLER AFERİN ALLAK AVGIN AYNEN ÇALGIN ÇARDAK DİVAL DOLMA

8

İkiyüzlülük

İSTEK KANIT KAPORTA KARNE KOPAL KUMCU LOĞUSA NAMAZ

NİCEL OLMAZ OTİZM OYULGA PAPAK PLANET PLİSE YAVAŞ

5 1 8

8 3 7 1 5

6

2

7

3

9 1 7 4 8

9 8

1 5 4

6 8

3

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

1 5

8 4 2 7

6 8

9

3 6 1

Konu, mevzu, bahis

Ekim işi aracı

Yorgun, bitkin

100 m²

Latife

Resimdeki usta oyuncu

Telefon hitap sözü

Kayak

Toprak Mahsulleri Ofisi

Fakir, yoksul, fukara

Birbirinden gittikçe uzaklaşan Kucak

Tuzak, kapan

İlenme, beddua

Karganın çıkardığı ses Veba

Sonsuz, ölümsüz, bengi

Özgü

Sürekli

Özel gezinti teknesi

Bir kimsenin namına

F ı K A 8 R A

9

6

1 5 4 3

C 10 A R T

O K Ş A N T 5 ı

1 5 6 4 2 3 8 9 7

8 9 3 6 1 7 4 5 2

Gammazlama Üzeri kalemle karalanmış

Kapı

Sert, yumuşak karşıtı

Okşama

A Hoşa gitmeyen, dikkat çeken renk

Dileyiş, dileme, dilek

Belli, açık

Sükseli, kalantor Evren

Ikınma işi Takunya

N A L ı N

İ R R A K S 1 B A P R İ K A Y A L O T ı K ı N A 2 K İ A N N A 12 A T

Yaradan

Geminin çektiği suyu gösteren işaretler

ŞİFRE: BİR ÇINAR DAHA

7

4 2

Aynı anlamı taşıyan

Ö 7 A R F A G A T U 11 H A Ş U Ö N E B Z E Y E 9 A D S T İ

Halkın kendiliğinden uyduğu gelenek

KOLAY

7 7

Tavlada uygun olmayan zar

Teslim ve ödeme belgesi

Akma, akıntı

5

3

Dokuma tezgahındaki gergin ipler

Bir şeyi kanıt sayma

1 8

Çok dar yarış kayığı

Sersem

5 3 8

Çabuk olan, süratli

Alabalık

1

9

Boks alanı

Sözü kısa kesme

Balya

ZOR SUDOKU

8

R U İ H T İ S D E N K 4 Ç E Z G İ F G E L E Ş A K A 3 Z A F E R 6 R N S A L A A L ı K İ T M O

Sorumluluk

3 6 7 2 4 8 5 9 1

2 4 9 7 5 1 8 6 3

5 8 1 6 9 3 2 4 7

6 5 4 1 3 9 7 2 8

7 3 8 5 2 4 9 1 6

9 1 2 8 7 6 3 5 4

ZOR 1 7 5 3 6 2 4 8 9

8 9 3 4 1 5 6 7 2

4 2 6 9 8 7 1 3 5

5 1 2 8 3 6 7 4 9

9 6 4 2 7 1 5 3 8

3 7 8 5 4 9 2 1 6

6 3 9 7 5 2 1 8 4

4 2 5 1 9 8 6 7 3

7 8 1 3 6 4 9 2 5

2 4 7 9 8 5 3 6 1


ÇENGEL BULMACA İstek duyma

İddia, dava

Adlar, isimler

Yapma

Bir işaret sıfatı

Mevsim

Milletvekili

Altılı ganyan

Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan kök

... Şener (spor spikeri)

İri, kart

8

16

Çökme biçimi, inhitat

11

Hafif ve anlık ses

Lirik Japon dramı Bir tür dokuma

1

15

Dinlenmelik

6

Dönüştürücü

Dudak

Resimdeki Kazak besteci

14

Menekşe renginin kırmızıya çalanı

Meyvelerin yenmeyen iç bölümü

Alçak gönüllülük

Deliboynuz

13

Bulgar para birimi

Una bulaşmış, unlanmış

Bitkinin büyüme organı

9

2

Doku

10

3

Cereyan

Okul öncesi eğitim kurumu Küpe çiçeği

Görevi alay komutanlığı olan, miralay

Yayılmış haber

Evinden çok uzak yalnız Türk kedisi

Mevta

Ödemek işi, tediye

Gece kıyafeti

Menü

İsim

Başarısız

4

Gemi bordalarına açılan delik

Yay Nicelik bakımından

Taban Böbrek

Erkek çocuk

7

İdare yönünden

12

5

Namzet

Esas, asıl, baz

İnce dantel

Etenesi olan

1

2

3

4

5

6

7

8

SÖZCÜK AVI

H A V L ı D Z G N H

E A R A B A E İ Ü O

S Ü M Ş M V C L O G

A N O İ Ş E L A T U

P U R E L E M D O A

S Y U İ Ö E Ü İ P H

ı A K A R Ş ı N A O

Z N H S M H H Z R P

C M İ E A U İ E K P

HAMİLE HAVLI HAZİN HESAPSIZ HİCRET HİZİP HOPPALA

10

11

12

13

14

15

16

KOLAY SUDOKU

Ü A Z F E N C İ M A

SÖZCÜKLER ARABA CÜMLE DELTA DÜŞME FENCİ GEVŞE HAFİYE

9

HÜLLE İFRAT KARŞIN KİRAZ LADİN MERSİ MORUK

M K İ İ R İ R İ Z L

L Y P L M A E ı Z A

E H E M Z U T Ç Ş E

MUCİZE NİCELİK OTOPARK RECİM SANRI SEFİL UYANMAK ZAMİR

8

3

5 7 5

8 6

4 8 4 1

6

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

5 7

5 3 2 9 1 3

5 6

4 7 7 6

2 9 4

7

Bunun gibi, böyle

Yülüme

Aslansütü

Methetmek, sena etmek

Resimdeki sanatçı

Hayvanlarda besili olma durumu

3

T A R H A K 5 H A

Bir tür yün örgüsü

Armağanı alma

Kırım girayı unvanı

5

3

Boyun eğen

R A M Kan dolaşımı

4

H A K E Z A

Modaya uygun

Ş 7 ı K

Nezle

Mizaç, huy

Öbürü

Uydurulmuş hayalî yaratık, umacı Parlaklık Bükülmüş, dürülmüş şey

L G Ü Ö L N E

Bir şeyin özü

Veli

Yaşa

1

6 8

5

7

3

9 6

4

5 2 9

7 4

2

9 3

8 5

Çare

Tanınmış, ünlü kimse

Ağabey

Organik

Türk Haberler Ajansı

Eleme aracı

Pamuklu bir tür kumaş

Dolaylı olarak anlatma

Dil

Sahip

İkiyüzlülük

ŞİFRE: SEVDALIYIM

KOLAY

3

İdmansız

Local Area Network

Çok güzel kadın

İş yeri, daire, büro

Saray çiçeği

Kenedi olan

Bilginler

Yaradan'a göre insan, abd

Halk meydanı

H K G U L E M A 10 S A N E M Ü N E R 6 T H A U L E L E K Z İ M A V İ L İ 1 İ S 8 Y A E N Boy abdesti

Kraliçe

Dudak

Hayvan derisi

Neşeli ve serbest

Ö B L E B Ö C Ü 2 F E R K N D Ü Ü 3 V A Z E G E O F R İ Z A R

Aldatıcı tavır, kurusıkı

D E V E T R A Ş O A B U L H E N Hayatı sona ermiş olan

İri taneli bezelye

Uygun bulmama

ZOR SUDOKU

4

V T ı R Ö V 9 ı A R

Usanç verici söz

5 1 2 8 4 9 3 6 7

4 8 3 7 1 6 5 9 2

7 6 9 2 5 3 4 8 1

8 4 5 1 7 2 9 3 6

3 2 6 9 8 4 7 1 5

9 7 1 3 6 5 8 2 4

ZOR 2 3 7 5 9 1 6 4 8

1 5 4 6 3 8 2 7 9

6 9 8 4 2 7 1 5 3

7 3 1 9 5 6 8 2 4

5 4 2 7 3 8 6 1 9

8 9 6 1 4 2 3 5 7

3 6 8 4 2 1 9 7 5

9 5 4 3 8 7 1 6 2

2 1 7 5 6 9 4 3 8

1 8 5 6 7 4 2 9 3

4 7 9 2 1 3 5 8 6

6 2 3 8 9 5 7 4 1


ÇENGEL BULMACA Besin

Düzgün biçilmiş tahta

İyice anlayıp bilme

Çocuk dilinde köpek

As, ermin

Ok kılıfı, sadak

Yarık, çatlak

6

Öğrenci, çırak

3

Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi

Veri

Hoş koku

Güney Kafkasyalı bir halk

İkincil

4

9

Yırtıcı bir hayvan

Onbaşı (kısaca) Yemin, ahit

Adale Türkvizyon'da ülkemizi temsil edecek grup

2,5 para değerinde sikke

Çok anlayışlı ve sezgili (kimse)

Sövme, küfür

Boksta devam edilemeyen yenilgi

Kirli sarı renk

Büyük bir askerî birlik

Bir tür pantolon

5

Gerçek Kumar oynatanın aldığı para

Dikili taş

Jargon

2

Hileli zar Gayrimümkün

Görüldüğünde anlamında kullanılır

Arası, arasında

Temiz, berrak

Her türlü kara taşıtı

Latin halkları

Alev Dar ve kalınca tahta

Yıldız

Makule, kategori

Dili tutulmuş

Laos halkı Boşluk, mesafe

Çok iri, kalın derili hayvan

Yönerge

7

Yardımcı yemek Bakınız (kısaca)

8

Üç ayların sonuncusu

1

2

3

SÖZCÜK AVI

K ı Z ı Ş ı K B R Ç

İ A T O T O N O M İ

N A S ı R A M V H K

A O Ş ı D A T O B L

N İ Ş A N E Ş M E E

M P N Y M Ç O B K T

A U F K A B Z A U Ç

M C İ M İ L A T R B

A U Z L U K G B B A

ILLAKİ INANMAMAK IPUCU IŞLEK KABZA KASINÇ

4

5

6

7

8

9

KOLAY SUDOKU

K Ü İ Ş L E K ı A N

E N K G Z A Ç Y N M

Ç F İ İ Z K K Q U A

V V N R ı L İ İ O K

SÖZCÜKLER BANMAK BIÇKI BİLİNÇ ÇİKLET FİZİKİ GEZİN HOŞÇA

1

Ağabey

KIZIŞIK KURBAN MİLAT MOBİL NADAN NASIR NİŞANE

OTONOMİ ROMAN ŞAMBABA ŞOSON UZLUK VOMBAT YALGIN

1

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

5 1 5 7 8 5 6

8 9

1

1 3

9 3 4

8 7 5 4

4

5 4

Lirik Japon dramı Bir tür dokuma

Yayılmış haber

Görevi alay komutanlığı olan, miralay

Evinden çok uzak yalnız Türk kedisi

Ş A L İ B A O Y

Gemi bordalarına açılan delik

Erkek çocuk

8

İnce dantel

5

1

2 7

Gece kıyafeti

Etenesi olan

A S E Ş E L 16 T Z U 11 Ç ı O 1 N T Ö L 3 A K ı Ö L Ü M Ö 4 D A R 7 D A R E T E M T E N E Bir işaret sıfatı

Altılı ganyan

Dinlenmelik

Çökme biçimi, inhitat

Hafif ve anlık ses

Una bulaşmış, unlanmış

Bitkinin büyüme organı

Okul öncesi eğitim kurumu

Cereyan

İsim

2

7 7 1

6

8

1

3

9 5 4 7 8

Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan kök Menekşe renginin kırmızıya çalanı

Dönüştürücü

Ödemek işi, tediye

A M 13 O N Y U M

İ E K 6 R A F U T 9 E B A Y M K E N Ü İ P C E E L L İ Yapma

... Şener (spor spikeri)

Küpe çiçeği

Yay

Nicelik bakımından

Menü

Başarısız

Taban

Böbrek

Esas, asıl, baz

L 2 E V A

E 14 R G U V A N

1 2 9 6 5 3 4 8 7

3 4 7 1 8 2 9 6 5

Deliboynuz

O Bulgar para birimi

ŞİFRE: NE KADAR TANIYORUZ

KOLAY

3

4

Mevta

İdare yönünden

Namzet

9

6 2

İri, kart

Doku

7

Mevsim

Meyvelerin yenmeyen iç bölümü

Resimdeki Kazak besteci

3

S M A E V A N B 15 U K A S İ Ç L Y İ A O M B İ N 12 5 D A Y E A

Milletvekili

Dudak

ZOR SUDOKU

5 3

İ E S 8 T L E M 10 N E Adlar, isimler

İddia, dava

Alçak gönüllülük

4 2 9

9

6

İstek duyma

2 6 1 7 9 5 8 4 3

7 4 3 2 8 6 5 1 9

8 9 5 3 4 1 6 7 2

3 2 6 4 5 9 7 8 1

9 8 4 1 2 7 3 5 6

1 5 7 6 3 8 2 9 4

ZOR 4 1 8 5 6 2 9 3 7

6 3 9 8 7 4 1 2 5

5 7 2 9 1 3 4 6 8

9 5 3 2 1 8 7 4 6

4 6 8 7 3 5 1 2 9

2 7 1 4 9 6 3 5 8

7 3 5 8 2 9 6 1 4

8 9 4 3 6 1 5 7 2

6 1 2 5 4 7 8 9 3

5 8 6 9 7 4 2 3 1


ÇENGEL BULMACA Fazla bön

Bir tür sandalet Pekmez toprağı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Uzay, sema, asuman

Gerçek olmayan davranış

8

Tabut

Güneş

Makber, gömüt

Gerçekçi

Arapçada bir işaret

Boyna takılan takı

3

5

Eziyet, cefa

Yaşlı, kart Takunya kayışı

Ut çalan çalgıcı

Olanak Asklı mantarlara özgü üreme organı

4

Birden bir artık

Sürer durum

Kişinin evinden, çevresinden öğrendiği dil

Hayvanı töskürtmek için söylenir

Rehber

Kılıksız ve uyuşuk

10

Asal

Açık saman rengi

Boa yılanı

Yeşilliği bol olan yer

Yemeğin sıvı bölümü

Bir tür kumar

7

Mal Havlamak

Plastik boru, kamış

2

Tababet Şehvet

Boş, ıssız, tenha

6

12

Boyadan önceki kat

Ardiye

İpek böceği kozalarndan elde edilir

Resimdeki türkücü

Oyma işi Niteliği düşük

Düzen, hile, entrika

Damat

13

Açlığını gidermiş

Dudak

11

Stabil Dingil

Her vakit, sürekli olarak

1

Karton vb den olan kap

9

İçi krema ile doldurulmuş bir pasta türü

Parçacık toprak

Bir ülke adı

1

2

3

4

5

SÖZCÜK AVI

Ç B A H Ç E K E N T

A A A A J K E K İ K

M İ K T A R N O Ü L

ABALI ARALI ARIZİ ATIMCI AYICI BAHÇE BATILI BİNİŞ ÇAKAR

U A Ü ı ı M A S A T

R A V M N L R E E O

L E E C H Ç ı K ı K

U K T ı B İ N İ Ş A

İ E Q E L E M G E T

N Ş A A N A A A A E

HİMAYE İBARET İNKÂR İŞBAŞI KEKİK KENAR KENT KEŞİŞ

7

8

9

10

11

12

13

KOLAY SUDOKU

K İ B A R E T L Y S

Â Ş A A W ı İ İ ı E

R Ğ L R Ş K Z Z C M

A ı ı R A ı T İ ı E

5 3 1

KÜVET MARAL MASAT MATİZ MİKTAR TALİKA TEKNE TOKAT

6 8 5

8 5 3 1

2

1 4

6

2 8

3 2 9 6 5 1

5 7

6 4

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

1 4

8

2 9 8 4 3 7

3

Düzgün biçilmiş tahta

İyice anlayıp bilme

Çocuk dilinde köpek

As, ermin

Veri

Boksta devam edilemeyen yenilgi

Türkvizyon'da ülkemizi temsil edecek grup

Gerçek

Kumar oynatanın aldığı para

Dikili taş

Görüldüğünde anlamında kullanılır

Arası, arasında

Alev

Yıldız

Laos halkı

Yönerge

Yardımcı yemek

ZOR SUDOKU

9

7

Bakınız (kısaca)

Üç ayların sonuncusu

1 7 4

8 1

3

5 2

5 6 4

1

8 5

3 7

6 9

4

Yarık, çatlak

Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi Sövme, küfür İkincil

T A L İ Dar ve kalınca tahta

L A T A

O Ş 3 A Ş K K A L K U K İ K 2 A R S T O L A U L İ M A A 8 M A Z Ok kılıfı, sadak

Kirli sarı renk

Büyük bir askerî birlik

2,5 para değerinde sikke

Hoş koku

Çok anlayışlı ve sezgili (kimse)

Yırtıcı bir hayvan Adale

Hileli zar

Gayrimümkün

Makule, kategori

K T A R O M L A A Y 9 O N R T 5 A R G İ F ı N D ı D U R A L R A A T 1 B İ A N

Bir tür pantolon

Öğrenci, çırak

Dili tutulmuş

Boşluk, mesafe

Ağabey

Güney Kafkasyalı bir halk Onbaşı (kısaca) Yemin, ahit

Jargon

Her türlü kara taşıtı

Temiz, berrak

Latin halkları

K A Z B O K U

ŞİFRE: BAŞARILAR

3

2

Ç G 6 F ı K ı H D A T A 4 N A K A V H ı G O M M A A V B B E Y N L A O S T F İ L 7 S A L A R B K Z Besin

Çok iri, kalın derili hayvan

7

SÖZCÜKLER ÇAKIN ÇAMURLU ÇIKIK EKOSE ELEMGE ESEME ETENE GALİZ

6

7 8 4

KOLAY 1 5 2 3 6 4 7 8 9

8 4 9 1 7 5 6 2 3

7 6 3 9 8 2 1 5 4

4 9 5 7 2 1 3 6 8

2 1 6 8 9 3 4 7 5

3 8 7 5 4 6 2 9 1

ZOR 9 2 1 6 3 8 5 4 7

5 7 4 2 1 9 8 3 6

6 3 8 4 5 7 9 1 2

7 8 4 5 3 9 6 2 1

2 3 6 7 4 1 5 8 9

9 1 5 8 6 2 7 4 3

6 4 7 2 1 3 8 9 5

8 2 1 9 5 7 3 6 4

5 9 3 4 8 6 2 1 7

4 5 2 1 7 8 9 3 6

3 7 8 6 9 4 1 5 2

1 6 9 3 2 5 4 7 8


ÇENGEL BULMACA Sigorta senedi

Her zaman taze

Hindistan cevizi kökü

Büyük tren istasyonu

Bir ülke adı

Soy

Aşırı bir biçimde

Gelip geçici istek

Ansızın yapılan

Toplama, bir araya getirme

Gelecek Meyhane

Sahnede etki sağlayan aygıt

Uçan, uçucu

Namzet Dilsiz

4

İçbükey

Oldubitti

Mavi Kahramanı hayvan olan hikâyeler

2

Savma

Resimdeki oyuncu

Erdemleri bakımından çok büyük

Gündüz

Söz, lakırtı

7

Derece, aşama

Edepli, müeddep

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Karşılaşma

Boa yılanı

Sürer durum

3

Yapı, ev Kontrol etmek

Abadan yapılmış terlik

5

Bir kütle ölçü birimi

Çevreyle patolojik ilgisizlik

Tahıl ölçeği

Yemek

1

Sıradağlar

Aldırış etmeyen (halk dilinde)

İçinde ne var? anlamında

Hicap

Zayıf ve kuru (kimse)

Tibet öküzü

Türk Haberler Ajansı

Faiz, getiri

6

Burçlu, mazgallı yapı, kermen

Açgözlülük İrade dışı hareketi Roma kilisesinin kendine verdiği ad

1

2

SÖZCÜK AVI

C A K Ç E Ş M E M Y

R S Ö Z D E İ A U F

S U R G U Ü N N A P

ALMAÇ ANCAK ANLIK ASURCA BALAD ÇEŞME DUYAR DÜŞES ELEJİ

A R K S Y C Ş Ç İ O

Y C A ı A A U E R K

M A Y K R N B B S E

A R A K A M A A E R

K F E L İ İ A L N Ç

A K L P M T K A T P

4

5

6

7

KOLAY SUDOKU

N A E Ö A A A D Ü U

L Ğ J H R A Ç B F L

ı A İ H U T ı S E L

K N A M F Ç K Z K U

3 4 2

7 3 5

KİTABE KÖRKAYA MANCA MARUF POKER PULLU RAKAM SANAL

SAYMAK SÖZDE ŞİNİK TAHİN TÜFEK UCUBE ÜNNAP YABAN

4

8

5 2 8 1

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

9

8 2 7 6 9 9

9

Arapçada bir işaret

5 3 9

Boyna takılan takı

6 1

6 2 8

Sürer durum

Rehber

Mal

Plastik boru, kamış

5

Şehvet

Boyadan önceki kat Oyma işi

Niteliği düşük

Damat

7

6

Karton vb den olan kap Parçacık toprak

Bir ülke adı

8 6 9

7 3 7 4

4

5

1 5

2

4 9

G Ö T R 3 K R E T A L İ M T İ K Ö S 12 A S T N D A E K E K S Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Güneş

Gerçekçi

Takunya kayışı Olanak

Hayvanı töskürtmek için söylenir

Düzen, hile, entrika

Her vakit, sürekli olarak

İçi krema ile doldurulmuş bir pasta türü

Stabil

Dingil

Ç S M 10 E S A S İ 5 Z U L Ü M N A R U L E T 7 D E P O 2 İ P E K Ü R Ü Z M A E R K A

Ş E M S M

Yeşilliği bol olan yer

Tabut

Makber, gömüt

Yemeğin sıvı bölümü

Kılıksız ve uyuşuk

Asal

Eziyet, cefa

Kişinin evinden, çevresinden öğrendiği dil

A N A 11 D İ 9 L İ

Ut çalan çalgıcı

Açlığını gidermiş

Dudak

Bir tür kumar

Havlamak

Ardiye

İpek böceği kozalarndan elde edilir

Resimdeki türkücü

ŞİFRE: TÜRKÜLERLE DAÜ

3

7

Birden bir artık

Boş, ıssız, tenha

5

6

Asklı mantarlara özgü üreme organı

Yaşlı, kart

Tababet

1

2 9

Açık saman rengi

Boa yılanı

4

6

3

Uzay, sema, asuman

Gerçek olmayan davranış

Pekmez toprağı

ZOR SUDOKU

1

E S 8 M A R N B O A K O L Y E 4 İ K E A S K T ı P 6 H A L İ T A P O 13 G Ü V E Y 1 K U T U M T O Z Fazla bön

Bir tür sandalet

2

8

SÖZCÜKLER FAÇUNA FLÖRT İRSEN İTAAT KAÇIK KAĞAN KARHA KIRMA

3

8

KOLAY 7 3 1 4 9 8 2 6 5

5 2 8 6 3 1 9 4 7

4 6 9 5 7 2 3 1 8

9 8 5 3 1 4 6 7 2

6 1 4 2 8 7 5 3 9

3 7 2 9 6 5 1 8 4

ZOR 8 5 7 1 2 6 4 9 3

1 4 3 7 5 9 8 2 6

2 9 6 8 4 3 7 5 1

9 1 7 4 6 8 5 3 2

5 2 8 1 3 9 4 7 6

4 6 3 7 5 2 8 1 9

7 5 2 3 1 4 9 6 8

8 3 9 5 2 6 1 4 7

1 4 6 9 8 7 3 2 5

2 9 4 8 7 1 6 5 3

6 8 5 2 4 3 7 9 1

3 7 1 6 9 5 2 8 4


ÇENGEL BULMACA Araçta yakıtı ateşleyen

Kurt yuvası

Papağan

Siper

Gelecek

İngiliz uzunluk ölçü birimi

Mısır turnası

Kurutma kabı

Gemicilikte F grubu teslim biçim fiyatı

Şaşma ve korku sözü

Egemenliğini tanıma

10

Bir ağaç Etandan türeyen

Güreşte yenilgi

11

Resimdeki şarkıcı

Bir ülke adı

Ayyaş, esrarkeş

1

Düzgün sarılmış halat yumağı

(argo) Parasız Savaş ve taşıma gereçleriyle donatılmış

Akılcı İlk olarak, başlangıçta Göğüs, bağır

Şimdi, şu anda

Dolaylı olarak anlatma

Bir tür zamk

Şu yer Ruh

Hariç

İadeli taahhütlü

Değersiz, kötü

6

Camekân

Topuğun arka bölümü

Çok yakışıklı

5

İskele sehpası Zerdali vb. kurusu

2

Amma, lakin

Limited (kısaca)

Tibet sığırı

Bir bağlaç

Verginin hesabındaki değer

Bir kimseyi kötüleme, yerme

Boksta korunma

4

9

Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka

1

2

3

4

SÖZCÜK AVI

S Ü N N İ ı V M Ş E

H A R A P A M U D İ

A Ğ N A M A K M R S

Ü Ç T E K E R Y N T

Z ı R A N B E A N ı

P C İ İ P K K A S M

İ T S G S U E Ğ İ U

S A B A Z Z Ş Ö S H

BENEK DEİST GAELCE HARAP İSNAT KEŞŞAF KUZEY

5

6

7

8

9

10

11

KOLAY SUDOKU

N R N E İ İ Ş R M T

SÖZCÜKLER AĞ ÖRME AĞNAMAK AKAİT AMUDİ ANBEAN AVURT

Yemek işi

Kamıştan bir üflemeli çalgı

Öksürme sesi

7

P E R U K A T S U D

3

Çaresi olmayan

Uzun ömürlü bir ağaç

Yörekent

8

Deneyimsiz, acemi, çaylak

Mitos

Yiğit, kahraman

KUZİNE MERCİ MUHTAR MUMYA NİSAN PERUKA SİSMİK

A İ Y L N N A M İ A

T H L C D E F E K R

S İ Ö E E S K V J P

SÜNNİ TARİHİ TIPATIP UMMAK ÜÇTEKER YEKSAN ZİLLİ ZİNDE

8

9 4 3

7 2 5 8

5

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ Bir ülke adı

9 1 7

2

4 3

7 1

1

3 7

2 2 8

6 9

7 5

1 3

7

2

8

1

9

2

8 7 4

1

6

8 4 3

6 2

8

1 4

3 5

Gündüz

G Ü 1 P A N P L A K T A T İ K Çevreyle patolojik ilgisizlik

Zayıf ve kuru (kimse)

Aldırış etmeyen (halk dilinde)

K P U O K L İ V A Ç 3 E U L L A T U F A A Y T M A H K A

ı Ç A R 4 O N K A D K İ B A U S O Y 5 S T A L A U T A N Ü R E K A L T O L İ

Hindistan cevizi kökü

Aşırı bir biçimde

Namzet

İçbükey

Söz, lakırtı

Savma Boa yılanı

Edepli, müeddep

Bir kütle ölçü birimi

Derece, aşama Sürer durum

Tahıl ölçeği

Yemek

Sıradağlar

Hicap

Tibet öküzü

Gelip geçici istek

Sahnede etki sağlayan aygıt

Uçan, uçucu

Erdemleri bakımından çok büyük

Soy

Ansızın yapılan

Türk Haberler Ajansı

İçinde ne var? anlamında

Faiz, getiri

Burçlu, mazgallı yapı, kermen

Roma kilisesinin kendine verdiği ad

A C H E F E K T M A İ V B E F 7 S A M A K B A R K Ö L Ç E K L Ç M 6 E K Toplama, bir araya getirme

Gelecek

Meyhane

Mavi

Kahramanı hayvan olan hikâyeler

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Karşılaşma

Yapı, ev Kontrol etmek

ŞİFRE: PRENSES

6

9 2

Dilsiz

İrade dışı hareketi

1

8

G A 2 R

Açgözlülük

ZOR SUDOKU

2

Büyük tren istasyonu

Resimdeki oyuncu

4 2

3

Sigorta senedi

Oldubitti

Abadan yapılmış terlik

9 4

S T O L E M A Ö Z

Her zaman taze

9

KOLAY 1 4 2 9 8 7 3 6 5

3 9 7 4 6 5 2 8 1

5 8 6 1 2 3 4 7 9

4 5 8 2 7 6 1 9 3

7 1 9 5 3 4 6 2 8

6 2 3 8 9 1 5 4 7

ZOR 8 6 5 3 4 9 7 1 2

9 3 4 7 1 2 8 5 6

2 7 1 6 5 8 9 3 4

2 6 5 8 9 3 1 7 4

8 1 9 4 5 7 2 3 6

4 3 7 1 6 2 9 8 5

9 2 4 6 3 8 5 1 7

3 5 1 9 7 4 8 6 2

7 8 6 2 1 5 3 4 9

6 9 2 7 8 1 4 5 3

1 4 3 5 2 6 7 9 8

5 7 8 3 4 9 6 2 1


ÇENGEL BULMACA Ferman

Aynı rakiple 2. oyun

Üzme, sıkıntı verme

Şaşma anlatan bir söz

Dövülerek yapılan

İnternet günlüğü

Ansızın yapılan

Apartman (kısaca)

Ardıl

11

Açık oturum

Kapı, giysi vb.ni açma

12

Bir kuruluşun yönetiminde görev alan kişi

Karşıt, ters

Parlaklık, aydınlık

Hattat cila karışımı

5

Birden bir artık

4. Halife

İkiyüzlülük Eş anlamlı

1

Cüz

16 9

Taksim

Arınmış, soyutlanmış

Lüleyi yapan kimse

Resimdeki anıt neyi ifade ediyor?

Işınım

4

Veli

Üye

Zaman, çağ

3

Menzil

2

Hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik

5x100

Güvence parası

(argo) Çabuk

6

Şebnem

Ağabey

14

(argo) Batakhane

Öğütçü

Düzgün döşeme sıvası

Delici kılıç

Kokmuş hayvan ölüsü

Mavera

Her yiyeceği canı çeken

10

İdrar Kül rengi

15

Vücuttan atılan azotlu madde

Bir cins güvercin

O zamirinin yönelme durumu

Menstrüasyon Krepon kâğıdı

13

Arak

Yobaz, gerici

Şen, pürneşe

7 1

2

3

4

5

6

7

8

SÖZCÜK AVI

A K Y P A C E Z E J

K Ö Ş E L İ Z L B A

L P E R D N İ Z A M

A A K A O T Y H U B

N F R K Y İ E Ş A O

M T A U G B T N Ş N

A A M N U A İ E A E

K O P E Y K E Ş Ğ T

F Ö R B E Y Z İ ı E

EĞİRİCİ EKLER EYLEM EZİYET FLÖRE FREZE İNTİBAK

9

10

11

12

13

14

15

16

KOLAY SUDOKU

L R E K L E R D D R

Ö T E E İ İ M E A S

R M M Z C D B Ç T L

E E Z İ E İ E R İ İ

SÖZCÜKLER ACEZE AKLANMAK AŞAĞIDA BEYZİ DOYGU EDEBİ

8

Bildirme, anlatma

JAMBON KEKEME KÖŞELİ KRAMP LİTYUM MUŞTA NEŞİDE

NİZAM ORKİDE ÖRTME PAFTA PEYKE RAKUN TERSLİ

2 5 6

5 3

8 9 2 6

1 2 1

2 3 7 5 8

6

1

4 1

7 4

Akılcı

İlk olarak, başlangıçta

2 5 9

9 4 1

8 3 4

9 7

2

4 5

4

7

Uzun ömürlü bir ağaç

İskele sehpası

Zerdali vb. kurusu

Limited (kısaca)

Amma, lakin

7 1 8

Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka

A İ B İ A T İ N B İ E T S Ç U M İ İ A D E L 6 M L ı K 5 A P Ş A K N E 7 İ L Y Ö Z E A H 9 K Ö R E Ş İngiliz uzunluk ölçü birimi

Gelecek

Gemicilikte F grubu teslim biçim fiyatı

Şaşma ve korku sözü

Bir ağaç

Etandan türeyen

Savaş ve taşıma gereçleriyle donatılmış

Dolaylı olarak anlatma

Yiğit, kahraman

Mitos Hariç

Çaresi olmayan Çok yakışıklı

Tibet sığırı

Öksürme sesi

Kamıştan bir üflemeli çalgı

Bir bağlaç

Bir kimseyi kötüleme, yerme

3

K F O K U 1 B E R Ş U T T A İ N A Ç Kurutma kabı

R 8 O D A

C E Z A Y İ 3 R

7 8 4 3 2 5 1 6 9

3 6 2 9 8 1 4 5 7

Bir ülke adı

Ayyaş, esrarkeş

10

M Düzgün sarılmış halat yumağı

Şu yer Ruh

Deneyimsiz, acemi, çaylak

Değersiz, kötü

Yemek işi

Y E M E

ŞİFRE: BIRAKIYOR MU

KOLAY

6 9

Camekân

Topuğun arka bölümü

Verginin hesabındaki değer

5

8 1

Bir tür zamk

İadeli taahhütlü

Yörekent

5 1

Şimdi, şu anda

Göğüs, bağır

Boksta korunma

5

3

Mısır turnası

(argo) Parasız

2

1 6

Siper

Resimdeki şarkıcı

ZOR SUDOKU

9

Papağan

Güreşte yenilgi

9

7 3

P B D U D U 11 J U S T U Z İ L D Ö Ş E L A N C A A Ö K Ç E 2 Ç ı B A N L İ M A T R 4 G A R D Kurt yuvası

Egemenliğini tanıma

8

4

7

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ Araçta yakıtı ateşleyen

3 6 8 7 1 5 2 4 9

1 9 4 3 6 2 8 7 5

7 2 5 4 8 9 6 1 3

2 8 9 1 7 6 5 3 4

5 4 3 9 2 8 1 6 7

6 7 1 5 4 3 9 8 2

ZOR 4 1 6 2 5 7 3 9 8

8 3 2 6 9 4 7 5 1

9 5 7 8 3 1 4 2 6

4 1 8 5 3 2 9 7 6

5 9 6 8 7 4 2 3 1

2 3 7 1 9 6 5 8 4

1 2 9 7 5 8 6 4 3

6 7 5 4 1 3 8 9 2

8 4 3 2 6 9 7 1 5

9 5 1 6 4 7 3 2 8


ÇENGEL BULMACA 10

Bedava

Zehirli iğnesi olan bir tür böcek

Itırlı, kokulu

Haksız suçlama

Lakin

Serbest

Oluşumu sırasında ısı alan, endotermik

Açık turuncu renk

İngiliz soyluluk unvanı

Yapı, ev

4 Abdullah ... (resimdeki modacı)

9

3 16

Değersiz, kötü

14

Özenli, düzgün

Zariflik

Bitkisel

17

6

Yargıcı

13

Her türlü kara taşıtı Bir kadın şarkıcı

Kontak lens

Üstün, çok iyi

Hristiyan

15 Görünür yerde, göz önünde

Sarkaçla ilgili

Usanma duygusu

Soy

Şükreden

Kir çıkaran her türlü madde

İtalyan lireti

Yuh

1

Ikınma işi Sızlanma anlatan bir söz Devlet işlerini dinden ayrı tutan

Pürüz, mânia

Destekleme

Kalp

8

Kortej Üst yanı açık boru

Bir Hint felsefe sistemi

Dış Ağızdaki kirli sarı lekeler

Macun

12

Mürekkep balığının bir türü

7

Amca Cet

1

2

2

Öz su

5

Kişinin kurtulamadığı düşünce

3

4

5

6

7

SÖZCÜK AVI

S Ü İ M E Z U R A Ü

A F Z N O K A P İ Ş

11

Mesafe

P O O Y Ö D L L N Ü

A J L R N T E İ Z M

N U E E O Y R M M E

M Ş S T D Z E O O A

E N E İ A K M N N Ü

E M İ L Y O N T O S

S T T N D L R O K E

LEYDİ LİMON MEZURA MİLYON MODEL MODEM MONOKL NAĞME

9

10

11

12

13

14

15

16

17

KOLAY SUDOKU

A E A E A A E K L K

SÖZCÜKLER ALTES DASİT DAVAR ESASEN FOROZ İZOLE KLİMA KÖREŞE

8

NEBAT NESNE NÖTRON OKAPİ OLAĞAN OYLUM ÖNODA RESMİ

S B L B V Ğ S U P T

E E L A A A M I M Ö

N R Y T R N İ E T R

SAPAN SEKTÖR TABAN TEBER TEİZM TOTEM TRAVAY ÜŞÜME ÜZMEK

1 9

8 7

2

9 8 4 5

3 5 1 2

8 7

3

4 9

4 2 9 3 6

4

Işınım

6

4

9

5

2

5 8

6 2 1 7

4 9

2

8 5

4 1

3 1

4 5 9

2 8 3 4

7 7

Hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik

Resimdeki anıt neyi ifade ediyor?

9 3

Zaman, çağ

Kokmuş hayvan ölüsü

Mavera

B Ö T N E

Karşıt, ters

Hattat cila karışımı

Menzil

Veli

Parlaklık, aydınlık

Arınmış, soyutlanmış

Bir cins güvercin

O zamirinin yönelme durumu

İdrar

Kül rengi

Krepon kâğıdı

Arak

Yobaz, gerici

5x100

Güvence parası

Lüleyi yapan kimse

Menstrüasyon

Şebnem

Ağabey

Cüz

Vücuttan atılan azotlu madde

Düzgün döşeme sıvası

Delici kılıç

Ardıl

Ç Ş A B İ 3 P E Y Ş İ Y A K Ü L 10 İ Z İ

B E L P O 4 E G E R 1 A S İ R İ M İ N O O N N İ 8 A M

İnternet günlüğü

Ansızın yapılan

Üye

Her yiyeceği canı çeken

Şen, pürneşe

ZOR SUDOKU

A A 11 P A N 14 T R İ D Z A 5 F ı 16 T L E Ü R 15 G L R E P İ C A İ L

Apartman (kısaca)

(argo) Çabuk

ı Ş Taksim

Üzme, sıkıntı verme

(argo) Batakhane

Öğütçü

Bir kuruluşun yönetiminde görev alan kişi

E V M E A İ Z 2 6 Y R A P A A D A M Ş E H İ 9 ı M A R E K L Ü 13 T E R 7 Ş E L İ Açık oturum

Kapı, giysi vb.ni açma

6

7

R D Ö V F A 12 N İ Ş

Şaşma anlatan bir söz

Dövülerek yapılan

4 2

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ Ferman

Aynı rakiple 2. oyun

Bildirme, anlatma

Birden bir artık

İkiyüzlülük

Eş anlamlı

4. Halife

ŞİFRE: SAYGIYLA, MİNNETLE

KOLAY 2 5 6 9 3 1 7 8 4

1 3 7 4 5 8 9 2 6

4 9 8 7 6 2 3 1 5

5 7 3 1 8 9 4 6 2

6 4 2 3 7 5 8 9 1

9 8 1 2 4 6 5 7 3

ZOR 3 1 9 5 2 7 6 4 8

7 6 4 8 1 3 2 5 9

8 2 5 6 9 4 1 3 7

7 4 6 8 1 5 2 3 9

3 1 8 7 9 2 4 5 6

9 5 2 6 4 3 7 1 8

1 6 3 2 5 9 8 4 7

5 8 7 1 6 4 3 9 2

2 9 4 3 8 7 5 6 1

6 2 5 4 7 1 9 8 3

8 3 9 5 2 6 1 7 4

4 7 1 9 3 8 6 2 5


ÇENGEL BULMACA Makine yağı dökmeye yarayan alet

Boks yeri

Örnek alınan kimse

Halsiz, hasta

Kül rengi

14

Bir yere yaslanma

Kayak

Devlet Su İşleri

Erdemleri bakımından çok büyük, yüce

Özgü

Dingil

Ön gösterim Tıkanmış olan

Atardamar

4 Evlenmemiş kadın

Lezzet

9

Namaz çağrısı

Gözde sarıya çalan kestane rengi

3

16

5

Kısa süren şiddetli yağmur

2

3

4

5

6

7

8

SÖZCÜK AVI

A N S V A K K A N İ

K A E A A E İ R Ç Ş

D R V N B Z Ü L Ü F

P Ş A A C Ç E V R İ

Ş İ P İ R M G Ö Ü Ü

Ç Ç İ Ç A E L B T S

BAZAN BELKİ ÇEŞNİ ÇEVRİ ÇÜRÜTME EVAZE FAİZCİ FİNİŞ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

KOLAY SUDOKU

ı E P S R A A Ü M T

L Ş U E N Z S R E Ü

ı N C S A A E K U N

K İ U N Z H T Ü Ö E

SÖZCÜKLER AHLAK AKAJU AKKAN ALKİL ANARŞİ AVARE AYVAN BALKAN

12

Birtakım, kimi

1

L A E Y L R L S F N

Gök

Zulüm

Mecaz yoluyla

Bir tür çalgı

H A M A M E E A İ İ

8

Şüphe, kuşku

Kudret, iktidar

A K A J U M B H B F

17

Tenzih

7

6

Metin olma, sağlamlık

Zanaat öğreticisi

Kurumamış, taze (sebze)

10

Kabul etmeme

Unsur, prensip

2

Klarnet

Clue

Yemin

13

O yer

Deve dikeni

Clue

Olursa

Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk

Bir tür sac tekne

11

15

Clue

Yaya kaldırımı

Bir çorba adı

İlgili

1

Canını .. ... .. ... ? (resimdeki oyunun adı)

Akdeniz bitki örtüsü

FİSKE GLASE HAMAM HASAR İÇSES ILIK İPUCU İSNAT

KEBAPÇI MASUN MERKEZ ÖBÜRKÜ RÖLANS SEVAP ÜSTÜNE ZÜLÜF

4

5 7

5 8 1

2

9 4

7 7 6 8

4

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

5 2

1 5

9 8

3

9

7 9

3

5 4 1

7 5 3 4

2 9 8 9

1

Zehirli iğnesi olan bir tür böcek

Lakin

Yapı, ev

Şükreden

Özenli, düzgün

Zariflik

Görünür yerde, göz önünde

Pürüz, mânia

Destekleme

Bir Hint felsefe sistemi

Dış

Ağızdaki kirli sarı lekeler

Macun

Mürekkep balığının bir türü

Amca

ZOR SUDOKU

5

ı C Y A F T A B A R K 9 4 Ş A K İ R 14 E A 15 Ö Z T O P N A 8 O R T A D A U T K A F T 7 E M M İ T A T A Itırlı, kokulu

Haksız suçlama

Abdullah ... (resimdeki modacı)

6 5

7

10

Bedava

Cet

Kişinin kurtulamadığı düşünce

4

ı S ı A L R A E N A Y O A L U 5 A K

Oluşumu sırasında ısı alan, endotermik İngiliz soyluluk unvanı

Soy

Değersiz, kötü

Kontak lens

Hristiyan

Kortej

Üst yanı açık boru

Öz su

Serbest Açık turuncu renk

Ö R 16 D E K G A G A S ı

E R 3 K 17 İ N S ı E L L A A 12 M A A R N A Yuh

Usanma duygusu

Yargıcı

Her türlü kara taşıtı Bir kadın şarkıcı

Ikınma işi Sızlanma anlatan bir söz

Mesafe

9

1

7 1 6 5

5 6

Kir çıkaran her türlü madde

İtalyan lireti

Sarkaçla ilgili

Bitkisel

Üstün, çok iyi

Devlet işlerini dinden ayrı tutan Kalp

A Ç M A L ı K

ŞİFRE: TEK ŞAHİDİ CÜMBEZDİ

KOLAY

8 4 3

M Y U S A N 6 H A K E 13 A R A B K R A 1 K ı N T L A İ Y 11 Ü R 2 E K

2 2 5

4 7 9 6 1 8 2 5 3

1 5 8 3 2 4 9 7 6

6 2 3 7 9 5 8 1 4

5 1 6 2 7 3 4 9 8

9 8 4 5 6 1 3 2 7

2 3 7 8 4 9 5 6 1

ZOR 3 6 5 1 8 2 7 4 9

7 4 2 9 3 6 1 8 5

8 9 1 4 5 7 6 3 2

9 7 2 8 5 4 1 6 3

3 6 5 2 7 1 4 8 9

1 8 4 9 3 6 2 5 7

7 4 8 1 9 3 6 2 5

5 9 1 7 6 2 8 3 4

6 2 3 4 8 5 9 7 1

2 3 9 5 1 8 7 4 6

4 1 6 3 2 7 5 9 8

8 5 7 6 4 9 3 1 2


ÇENGEL BULMACA Muhtar, otonom

Buyurucu

Resimdeki kaybettiğimiz tenis antrenörü

Ut çalan çalgıcı

Apolet

Çıplak (doğa)

11

Engel

Gündüzün son saatleri Eş, karı

14

Boru çiçeği

İktidar Hitit

Deniz, akarsu

16

Düşünce

7

Söylenişleri aynı, eş sesli

Çözünür

5

Çok yüksek, çok büyük olan Boş, değersiz

Doğal vücut sıcaklığı, hararet

Soğuk mevsim

Belirsiz bir zamanı anlatan bir söz

Hemofili hastalığına tutulan

6

Bir çeşit sivrisinek

Şüphe

Ayak Favori

1

Nemli, ıslak

Bando

İnsan vücudunun dış yüzü, cilt

Perdeli bir üflemeli çalgı

Gelecek

17

10

Karşılaşma

Ebced hesabında 3 sayılır

Familya Risk

3

Zehir Tıkız, gevşek olmayan

Mavera

12 Küf ve çürük gibi kokan

13

Duvar içinde bırakılan oyuk

4

Parasız Ağabey

Aslan

Kedi ve köpek yavrusu

Bir çeşit sivrisinek

Bezek, süs püs

15

Çiçek koyma kabı

9

Üryani eriği

2

Bükülmüş kaytan veya iplik

8

Bere, çürük

Kadın Gösterişli bir bezeme üslubu

1

2

3

4

5

6

7

8

SÖZCÜK AVI

A F A K İ A F O Z Ç

Ç A S T S B T G Ü G

E K Ş P A A U Ü M Y

L A K Ş C L R R R A

İ T A ı A ı Ş Ü E R

K K L Ş Ğ E U L Ğ M

R A K O R S C T K A

C A M I A E U Ü Ö E

E N A E N B L Ö S D

CELSE ÇELİK EDEVAT EGZOZ ENGİN FAKAT GULAŞ

11

12

13

14

15

16

17

18

KOLAY SUDOKU

L T K G T İ U L T E

S A İ Z R L K Ç E V

E N L O E C Z E K A

Q T Ö Z İ İ Ş R O T

3

GÜRÜLTÜ KALKMAK KAMET KINİK KÖSTEK OTACI ÖLÇER

RAKOR SEBİLCİ ŞERİAT TURŞUCULUK YARMA ZÜMRE

9 2

9

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

4 6

8

2

9 9 1

9 2

6

8 6 3 5 7

4

2 7

1 8

3

6 7 4 5

8

1 9

9 5 3 7

4 5

Zanaat öğreticisi

Gözde Evlenmemiş sarıya çalan kadın kestane rengi

Zulüm

Mecaz yoluyla

Birtakım, kimi

Kısa süren şiddetli yağmur

D A 11 E Y A A N M A A C E A Z 12 B A A N

Bir yere yaslanma

İlgili

Clue

Metin olma, sağlamlık

Tenzih

Şüphe, kuşku

Namaz çağrısı

T M L A K A L A K A R 10 Y İ N H A 6 G A L T 17 E T A N E 8 R ı L A M K F A E N Z ı 5 A K

Akdeniz bitki örtüsü

Bir çorba adı

Bir tür sac tekne

Deve dikeni

4 6 2

3

Klarnet

Clue

Ön gösterim Tıkanmış olan

G ı R N A T A

Gök

ŞİFRE: ÇOCUKLAR TİYATROYA

KOLAY

9 2

O R E T A 16 Y 7 T A

Kurumamış, taze (sebze)

9

4

Kabul etmeme

Unsur, prensip

Lezzet

1

Yemin

Dingil

Atardamar

Kudret, iktidar

4

8

Erdemleri bakımından çok büyük, yüce

Özgü

Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk

Kayak

Clue

Olursa

O yer

Boks yeri

Örnek alınan kimse

Devlet Su İşleri

Bir tür çalgı

5

2

Kül rengi

Yaya kaldırımı

R İ D S İ İ 15 1 N Ç O K N L İ G E Z E 13 E T U A R İ L K E 4 U S T A R K 3 9 M E C T E Ş İ L S A Ğ R Halsiz, hasta

2

2 3 1

ZOR SUDOKU

6

G 14 G R E İ S Ö T R

Makine yağı dökmeye yarayan alet

Canını .. ... .. ... ? (resimdeki oyunun adı)

7

SÖZCÜKLER ABALI AFAKİ ANTANT ANTRE ASTSB BAŞAK CAMİA

10

1 2 4 5 7 3 9 6 8

6 5 8 1 2 9 7 4 3

3 7 9 4 6 8 2 5 1

4 6 1 3 5 2 8 9 7

2 9 7 6 8 4 1 3 5

8 3 5 9 1 7 6 2 4

ZOR 9 4 6 7 3 1 5 8 2

5 1 2 8 4 6 3 7 9

7 8 3 2 9 5 4 1 6

3 1 4 6 2 5 8 9 7

2 8 6 1 7 9 5 4 3

9 7 5 3 4 8 1 2 6

5 3 2 7 9 1 6 8 4

8 4 7 2 6 3 9 1 5

1 6 9 5 8 4 3 7 2

4 2 8 9 5 6 7 3 1

7 5 3 8 1 2 4 6 9

6 9 1 4 3 7 2 5 8


ÇENGEL BULMACA Kalıtsal

Ehemmiyet

Osmanlıda Fransıza verilen ad

Kreması olan

Faktör

15

Avrupa Standartlar Komitesi

Kaba baston

Basiret

Anyon

10

Koyun, keçi gübresi

İplikle tutturmak

2 Herkesin yapması gereken resimdeki eylem

6

17 9

Irkçılık yanlısı olan, rasist

19

Altı düz bir çeşit tekne

Lakin

7

O yer

-den -e kadar

Ebenin yaptığı iş

18

Büyü, sihir, afsun

14

4

Kas

Valide

3

Etkisiz

3

4

5

6

7

8

9

SÖZCÜK AVI

R E Z E L İ E R K B

ABALI BELLİ CEVABEN DÜZİNE EKBER EKSİZ FIKRA GARABET

E N L A Ç K A E E A

T C E V A B E N Y L

Bir canlı türünde alt bölüm

Veçhe

11

Hazır

Ş P İ S İ N A M A A

16

Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta

Yalnız, tek başına

Karşı çıkma

İ Ç G Ü C Ü N İ İ G

Kabul etmeme

8

Defa, kere, sefer

12

2

13

Aşırma

Ayırtı

Cet

Gaz yağı

Bir elçiliğe bağlı uzman

1

5

Besin

1

Güven, saygınlık, itibar

Dudak

Şikâyet

Salatalık

Büyük çivi

Cambaz

Tımar

Üye

Ayırtı

Yığın

20

Yaradan

Yakarma, tazarru

Yapı kurma

İlaç tedavisi

Ç E M N E D E N İ ı

Z R E T A Ü A L F Ç

Ş E K Ü Ö Z S E L T

E Y E R İ İ L F İ İ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

KOLAY SUDOKU

Y A K K A N L ı N M

SÖZCÜKLER GİZLEMEK İÇGÜCÜ İLKEL İMREN İNKÂR İNMEK İŞRET

10

KANLI KEYİF LAÇKA MEKAN NAZİK NAZLI NEDENT Ğ B Ç S E V K M Ü

A ı E Ü U İ Â R E S

N Z R Ş D R Z A K L

ÖZSEL PENCERE PİSİN REZELİ ŞEYTAN TİMÜS TÜRKÇÜ YAĞIZ

1 2 9

6 4 8

8 5

9

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

7

3 1

7

9 1 5 3

9 6

8

7

2 3

9

8 4

8 5

6

9 4

2 8

7

6 1 4

2

Şüphe

Bando

Küf ve çürük gibi kokan

Parasız

Ağabey

Bezek, süs püs

Bükülmüş kaytan veya iplik Kadın

4 3

Doğal vücut sıcaklığı, hararet

Tıkız, gevşek olmayan

ZOR SUDOKU

7

Soğuk mevsim

Boş, değersiz

2 7 3

Resimdeki kaybettiğimiz tenis antrenörü

L Söylenişleri aynı, eş sesli

Çok yüksek, çok büyük olan

O Nemli, ıslak

Zehir

3 6

8

6 3

Ut çalan çalgıcı

Apolet

Düşünce

2

4 7

Ö A 14 O M U Z 16 İ D E E R İ R K 17 K ı Ş S E M 12 S ı K ı Z 15 S A S ı B Ü K N İ S A Muhtar, otonom

Buyurucu

Çözünür

1

20

Mavera

Duvar içinde bırakılan oyuk

İ

4

Üryani eriği

M Gösterişli bir bezeme üslubu

Y U S U F 1 Y Ö N L Ü 2 E R

Çıplak (doğa)

K E 5 L Gelecek

A T İ Bir çeşit sivrisinek

R Bere, çürük

O

11

H H A K E T İ E R K 10 7 M A Ç S T E Ş F A G O T U 6 F U T C İ M A İ L E K Ş 3 A R S L A N E 13 İ Ş İ V E Z 9 Y A N İ 8 E Z İ K K O K O Engel

Gündüzün son saatleri

Belirsiz bir zamanı anlatan bir söz

Hemofili hastalığına tutulan

Eş, karı

Boru çiçeği

İktidar

Hitit

Deniz, akarsu

Karşılaşma

İnsan vücudunun dış yüzü, cilt

Perdeli bir üflemeli çalgı

Bir çeşit sivrisinek

Ayak

Favori

Ebced hesabında 3 sayılır

Familya Risk

Aslan

Çiçek koyma kabı

Kedi ve köpek yavrusu

ŞİFRE: YENİLMEK YAKIŞMADI

KOLAY 3 4 7 5 2 9 1 8 6

6 5 8 7 3 1 9 2 4

9 2 1 4 8 6 3 5 7

7 9 6 2 4 3 5 1 8

5 8 2 1 9 7 6 4 3

1 3 4 8 6 5 7 9 2

ZOR 4 6 3 9 1 2 8 7 5

8 7 9 6 5 4 2 3 1

2 1 5 3 7 8 4 6 9

9 8 4 5 7 3 1 2 6

7 5 1 2 6 4 8 3 9

6 3 2 1 8 9 5 4 7

8 1 7 4 3 2 6 9 5

5 2 9 8 1 6 3 7 4

3 4 6 7 9 5 2 8 1

4 6 3 9 5 8 7 1 2

2 7 8 6 4 1 9 5 3

1 9 5 3 2 7 4 6 8


ÇENGEL BULMACA İndeks, fihrist

Veri Bir hayvan

Gelecek zamandaki

Sergen

Bayağı

Levreğe benzer bir balık

9

Tatlı karşıtı

5

Bayat olmayan Aymaz

Yaradan'ım! anlamında kullanılan bir söz

Karakter

Ağır bir şeyin düşme sesi

Bir işi yapma, yerine getirme

Kendisine inanılan kimse

2

11

Etkisiz

10

Parça

Dolaşma

1

Bir çift

O zamirinin yönelme durumu

Neon lambası

Tepkili uçak

Engel

Hazır

Kirişli bir çalgı

İşte

Pasaklı

Kişinin çapı

Uluslararası bir ticaret terimi

Umut, istek

Gözenek

8

Resimdeki gitarist Göçebe çadırı

3

Hükümdarın siyasal kudreti elinde tuttuğu yönetim şekli

4

Kokmuş hayvan ölüsü

Büyük sürü

Şahıs, zat, nefer

Esasla ilgili

Bayındırlık

Altı düz bir çeşit tekne Karadan havaya güdümlü silah

Hitit

6

Bezekçi

7

Lakin

Lezzet

Cevza

1

2

3

4

SÖZCÜK AVI

Y A N G E Ç İ T A C

V İ T İ Y A T C Z M

F A H R İ Ç E O L E

F D K Ç A M A Ş ı R

B Ö E ı İ A Z M K A

İ V L K A K S A K P

N Ü İ B M A S K E O

D Ş L E U Y G A R R

İ Ü A R B Ö ı Ü K T

COŞMAK ÇAMAŞIR DÖVÜŞ EBRUCU ELİLANI ERKEK FAHRİ

6

7

8

9

4

2

10

11

KOLAY SUDOKU

R Z N D L R K L E Ö

M E ı E E Ü U S K R

E R V R Ş C O C Ü ı

K İ İ İ L Ü R P U R

7 2

GÖLEVİ İTİYAT KİŞİ MASKE ÖKSÜR ÖRÜCÜ RAPORTÖR

RÜKÜŞ UYGAR ÜZERİ VAKIA YANGEÇİT YILKI

1

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

7 9

2 3 2 7

9 5

5 1 5 6

8 9 2 4

8

6 1 4

5 4

4 1 6

8

7

4

5 2

Yığın

5 9

6 9

1 6

7 3

Ayırtı

K 19 ı Ğ

Büyük çivi

Güven, saygınlık, itibar

Ayırtı

-den -e kadar

Kaba baston

Şikâyet

Salatalık

Büyü, sihir, afsun Bir elçiliğe bağlı uzman

Defa, kere, sefer

K E Z

Besin

Gaz yağı Altı düz bir çeşit tekne

Valide

Veçhe

Yalnız, tek başına

Etkisiz

Hazır

Basiret Yapı kurma

İ N Ş A Aşırma

Y Ö A Z N L E S 5 E K V A A M Z 13 R E İ Ç ı T E Yaradan

Yakarma, tazarru

Tımar

Üye

Dudak

Lakin

Kabul etmeme

A Ş ı R ı 3 T R ı K Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta

20

R A B Cet

A T 16 A

Bir canlı türünde alt bölüm

ŞİFRE: BİR DAMLA KAN BİR CANDIR

KOLAY

8 8

Anyon

Herkesin yapması gereken resimdeki eylem

Cambaz

A C E K S 10 N Ü A R G H ı Ş ı 18 Y A D 8 A T A 14 R A Y N Ö 11 A N İlaç tedavisi

Koyun, keçi gübresi

O yer

3

15

Avrupa Standartlar Komitesi

İplikle tutturmak

Karşı çıkma

7 2

2

Kreması olan

Faktör

Kas

3 1 9

Ehemmiyet

Ebenin yaptığı iş

2

2 3 7

Ö İ F R E N K S T E R 6 2 D İ K M E M E 1 17 K A N B A 7 9 L K ı R K Ç ı O R A 12 E B E L İ 4 A D A L İ T İ R A

Kalıtsal

Osmanlıda Fransıza verilen ad

Irkçılık yanlısı olan, rasist

ZOR SUDOKU

SÖZCÜKLER ACEMİ AÇMAK AKSAK AZLIK BERDER BİNDİRMEK

5

1 7 3 2 8 5 6 4 9

5 2 9 4 1 6 8 7 3

6 4 8 3 7 9 2 1 5

9 3 1 6 5 4 7 2 8

4 8 2 7 9 1 5 3 6

7 5 6 8 2 3 4 9 1

ZOR 2 6 4 1 3 8 9 5 7

8 1 5 9 4 7 3 6 2

3 9 7 5 6 2 1 8 4

2 4 8 5 9 3 1 6 7

6 3 9 4 7 1 8 5 2

5 7 1 8 6 2 4 3 9

1 8 7 3 2 5 6 9 4

3 2 6 9 8 4 7 1 5

4 9 5 7 1 6 3 2 8

9 6 4 1 5 8 2 7 3

7 1 3 2 4 9 5 8 6

8 5 2 6 3 7 9 4 1


ÇENGEL BULMACA ... asit yüksekliği (hiperürisemi)

Duyum yitimi

Düz, ince, yassı taş

Cezire

Özel hipnoz

Katma değer vergisi

Bir ülke Mikrometre

7

6

Zaviye

12

Dönemeç

Lezzet

Metal olmayan

Salkım ağacı

9

İnatçı

Yayla evi

O yer

Yunanistan’da ödül alan resimdeki fotoğrafçı

... ve Ötesi (rock müzik grubu)

Genç oyuncu, jönprömiye

Verme, ödeme

Adet

Sevgili

Güvenilir

Müteveffa, mevta

Yönetimsel Dökme demir Kuru soğuk

10

Bir meyve

Kolay aldatılabilen (kimse)

11

Ölçüleri birbirini tutmak

1

8

Selin getirdiği çamurlu toprak

Nine

Otel vb.de girişe yakın geniş yer

3

... Paşa, (1976 Kartal Tibet yapımı film) Üstü kapalı, örtülü

Para yatıran, yatırımcı

Dedikodu

Hatıra

Kenar

4 Çukur yer

Kaba baston

Arpacık soğanı

2 Cevher

Ata Eriyik

İçi mor dışı pembe renkli bir ağaç

Devlet Malzeme Ofisi Düşünce

Sodyum karbonatın ticaretteki adı

Modern mantık

Saz takımında usul vurmaya yarayan tef

İtimatsızlık

5 1

2

3

4

5

SÖZCÜK AVI

İ Ğ K Y A Ş A S ı N

U R İ C A T H İ F İ

D U L E M A Ç Y İ S

V E L C M İ A U O K

A Ş R U T K U L U P

N G T M M İ D A M E

G M E A E A O F Ü S

L A Ç R H K K D D P

İ D A T M A U E İ E

DOKUYUCU

EYLÜL GERME HAMUT İÇİTME İDAME KEBERE MADEN

7

8

9

10

11

12

6 2

8 9

D D S A R İ G 5 T A Z E G A F İ L N E 11 C ı R A A H M E 3 K O B A 4 O T B E L E Ş N A K K İ T A T

KOLAY SUDOKU

K E B E R E Y R R M

A N A S S L U Y E B

N L L İ Ü H C A Ü E

Ğ M ı L İ D U Z ı L

SÖZCÜKLER ABALI ANGLİKAN CUMARTESİ DERMEK DERYA

6

MÜDİRE PESPEMBE PİRUHİ RİCAT SOLDA TAHAYYÜL ULEMA

ULUMAK UTKULU YAKMAÇ YAŞASIN YULAF

9 6 4 7

1 5 2

8 9 7 8 9 5 6

4 2 1 9 7 1

6

3 5 6 8 5

9

3

7 3 5 9

İşte

Cevza

9 8

1

5

4 7

2 3

Bir işi yapma, yerine getirme

Büyük sürü

Lezzet

8 7

Kirişli bir çalgı

Hükümdarın siyasal kudreti elinde tuttuğu yönetim şekli

Altı düz bir çeşit tekne

Kokmuş hayvan ölüsü

Tatlı karşıtı

O zamirinin yönelme durumu

Göçebe çadırı

1

K A L İ 2 O N O T S

Levreğe benzer bir balık

Neon lambası

Resimdeki gitarist

1

9

Yaradan'ım! anlamında kullanılan bir söz

Bezekçi

5 6

Bayat olmayan

Hitit

2 9 6

5

Gelecek zamandaki

Sergen

Aymaz

ZOR SUDOKU

7 1

Bir hayvan

Karakter

2

5 3

3 4

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ İndeks, fihrist

Veri

Bayağı Uluslararası bir ticaret terimi

C İ F Etkisiz

N Ö T K R İ 6 Ş İ Z

Şahıs, zat, nefer

O T A K

Karadan havaya güdümlü silah

Lakin

S 9 ı R A D A N M E A S S A A M L E Kişinin çapı

Hazır

Ağır bir şeyin düşme sesi

Kendisine inanılan kimse

Bir çift

Gözenek

Esasla ilgili

K A 10 L İ B R E

Ç A P A 1 Ç U L

Pasaklı Engel

M A N İ Umut, istek

Z

J D E T L İ T M U 8 E R Tepkili uçak

Parça

Dolaşma

Bayındırlık

İ M 7 A R

ŞİFRE: ÇOK BAŞARILI

KOLAY 8 4 5 1 6 9 3 2 7

7 2 3 4 8 5 6 9 1

1 9 6 3 2 7 8 5 4

6 1 7 8 9 2 4 3 5

3 5 2 7 1 4 9 8 6

9 8 4 6 5 3 7 1 2

ZOR 5 7 1 9 4 8 2 6 3

4 6 9 2 3 1 5 7 8

2 3 8 5 7 6 1 4 9

6 3 7 5 2 8 1 4 9

1 4 9 6 3 7 8 5 2

8 5 2 4 1 9 3 6 7

7 2 1 3 5 6 4 9 8

9 6 5 7 8 4 2 3 1

4 8 3 1 9 2 5 7 6

2 7 6 8 4 3 9 1 5

5 9 4 2 7 1 6 8 3

3 1 8 9 6 5 7 2 4


ÇENGEL BULMACA Basık, loş

Feyyaz

Topraktan küçük çömlek

Daire

Latilokum

Telefon hitap sözü

Çeşitlilik

3

İçten, yürekten, gönülden (gelen)

Safi

Pazartesi ile çarşamba arası Gözde sarıya çalan kestane rengi

Zorbalıkla alınan para

Bir çeşit kıymalı yemek

Yassı, basık

Sahra'da kumullarla örtülü bölge

Bilgi ve kültür

Kaybettiğimiz resimdeki Esentepe Bld. Bşk.

"Kov" anlamında kullanılır

Nakit

Nine

Zihin

2

Mezar, kabir

Rus mimarisinde fırın tarzı ocak

Soy, baba soyu

Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan

Saat kadranı

Tekne, yukaç karşıtı

Mal, ticaret malı

5 Eziyet çeken, cefakeş

1

Bütün, hep

Apartman

Operatör

Bir bitki

İdrarla dışarı atılan azotlu madde

Sesli duyuru

Borazan Düzen, hile, entrika

Belirleyici vektör niceliği

Binbaşı

Abide

Ana arktan tarlaya su kesilen yer

Bugünden bir önceki gün

Dil

Yazı karakteri

Kopça

Toprak Mahsulleri Ofisi

4

Benden Alıştırma

Uygun bulmama

6

Yanardağın püskürttüğü bir tür çökelti taşı

Kendi kendine söz verme, ahit

2

1

SÖZCÜK AVI

H O T O Z O A S M H

G R U P L A N O İ A

E V V E L İ D L Ğ T

Ç R K R Z A A A A ı

İ İ O A C L Ç K A R

Ş O M ı R M A K N Ç

B İ K B D ı Y U A Ğ

R O A U A E Ş T N S

A D Y Ç L L S U E U

3

DUYUM EVVELİ GEÇİŞ GRUPLA HATIR HİLAL HOTOZ IRMAK

5

6

KOLAY SUDOKU

H U K K A L ı P L A

M N ı U O K U S O L

A C R N A T ı A İ T

N U ı X J H İ L V ı

7

5

6 9

KALIPLA KARIŞ KUTUPSAL MODACI NİZAMİ ODACIK ODUNCU OKULLU

ONLAR OPERA PLAÇKA RAHMAN SOLAK SUALTI UÇKUN ZAMİR

4

8

3 1

2 7

8 7 6

1

6 8 4

6

9

3

5 3 9

2

6 8

3 9 5

1

4 7

1

3

2

4

2

8

Katma değer vergisi

Dönemeç

Salkım ağacı

Metal olmayan

Verme, ödeme

... ve Ötesi (rock müzik grubu)

Genç oyuncu, jönprömiye

Cevher

Adet

Sevgili

Güvenilir

Çukur yer

Müteveffa, mevta

Dedikodu

Bir meyve Nine

Bir ülke

A M E T A 10 L Ölçüleri birbirini tutmak Saz takımında usul vurmaya yarayan tef

S

Modern mantık

Mikrometre

Devlet Malzeme Ofisi

Düşünce

K K D M O V İ R K E O R 2 R O L A N E P M A 11 U Y M D A İ 5 İ Z L

İçi mor dışı pembe renkli bir ağaç Zaviye

12

A Ç ı

İnatçı

O yer

Arpacık soğanı Kenar

Para yatıran, yatırımcı

... Paşa, (1976 Kartal Tibet yapımı film) Üstü kapalı, örtülü Yönetimsel

Dökme demir Kuru soğuk

Selin getirdiği çamurlu toprak

9

9

L O J İ S T İ K

C S 6 K U M E T A T H K A L A 3 O S U N M A L ı

Sodyum karbonatın ticaretteki adı

Ata

Eriyik

Lezzet

Yayla evi

Kaba baston

Hatıra

İ 8 D A K R E İ K

Kolay aldatılabilen (kimse)

ŞİFRE: BRONZ MADALYA

KOLAY

3 4

Düz, ince, yassı taş

Cezire

Özel hipnoz

İtimatsızlık

7 4 5 1

Duyum yitimi

Otel vb.de girişe yakın geniş yer

ZOR SUDOKU

9

A Ü T R A N S 7 İ D E A 9 A K A S Y T T İ J E N T Ö Z 4 M A N İ T E Ç Ö K E K 1 L O B İ G Ü V E N

... asit yüksekliği (hiperürisemi)

Yunanistan’da ödül alan resimdeki fotoğrafçı

4 7

3 8 5

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

3 3 5

4

SÖZCÜKLER AKYEL ANANE ANDAÇ AYKIRI BOYKOT ÇAKIL ÇİMBAL DESPOT

4

9 5 3 4 7 6 1 2 8

4 6 8 1 5 2 7 3 9

2 1 7 3 8 9 5 6 4

1 8 9 7 6 4 2 5 3

5 4 6 9 2 3 8 7 1

3 7 2 5 1 8 9 4 6

ZOR 7 3 4 2 9 1 6 8 5

6 2 1 8 3 5 4 9 7

8 9 5 6 4 7 3 1 2

9 3 7 1 4 6 2 5 8

5 1 4 8 2 9 3 7 6

2 6 8 7 3 5 9 1 4

6 9 5 4 1 3 7 8 2

1 8 3 2 5 7 4 6 9

7 4 2 9 6 8 1 3 5

4 5 6 3 7 2 8 9 1

3 2 9 6 8 1 5 4 7

8 7 1 5 9 4 6 2 3


ÇENGEL BULMACA Yaşlı, ihtiyar, pir

Hayalî yaratık, umacı

Yaşam

Bir çocuk oyunu

Lakin

Free on board

Kısır, verimsiz

Mükâfat

Uzun yapraklı palmiye

Türk Haberler Ajansı

Öğütücü diş

12

Ensiz,mikro

14

Bilimsel bir eserle erişilen derece

10

Kalay simgesi Üzümü andıran

Halüsinasyon

Bildirme, bildirim

Nitelik bakımından

7 Sert, yumuşak karşıtı

Radyoda haber bülteni

1

Anlamak işi, vukuf

Yapı kurma

At sürüsü

Bir meyve

6

Sahip

3

8

Bir krem türü

Kendisine inanılan kimse

Bir tür pudra

Öfke, kızgınlık

9

15 Koşma

Bir peygamber

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Kul, köle

Atın eşkin yürüyüşü

Arapçada bir işaret

Gevretilip kızartılmış ekmek

Almanya Sosyalist Birlik Partisi

4

5

6

7

SÖZCÜK AVI

D B T G T Ö R P Ü G

Ü İ U K Ş T Ç Ç A J

Ş A M İ L A A L Ü A

E O Ş K B Y L Ç M T

Y K U U A İ Ü U K E

O A K K Ğ N D ı P V

S K İ N C İ L İ G A

A A U Ü ı ı O Ü E D

K V M M K R K F R R

SÖZCÜKLER AMUDİ AVİSTO BAĞCI ÇABUK DÜŞEY EVADRESİ GALLİ

GERİDÖN İMKAN İNCİLİ KAKAVAN KAPIŞ KAYIN KEPEZ

8

9

10

KILIK LOKMA MEYVE OKUMA ORASİ SAKAROZ ŞALUPA

R N P S Y Ş A R D S

O E İ ı T V H Ü Ö İ

Z N N O Ş O E K N H

ŞAMİL ŞİŞKO TAYİN TÖRPÜ TUMŞUK ÜÇAYAK ÜÇÜNCÜ ÜFÜRÜK

4 7 2

3

11

12

13

14

15

1

6

2 4

5

2 7 5

3

DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ

9 6 1

9

8 4 6 3

6 2 6

8

5 4 1 3

7 2

9

Feyyaz

Borazan

Pazartesi ile çarşamba arası

4

7

Gözde sarıya çalan kestane rengi

Operatör

Kaybettiğimiz resimdeki Esentepe Bld. Bşk.

8

Daire

Latilokum

Düzen, hile, entrika

Eziyet çeken, cefakeş

"Kov" anlamında kullanılır

Yassı, basık

Nakit

Zihin

Nine

Benden

Uygun bulmama

8

4

1

8

Yanardağın püskürttüğü bir tür çökelti taşı

S K A A L P A T M B A A Â R İ 6 Ü F

Çeşitlilik

İçten, yürekten, gönülden (gelen) Sesli duyuru

Apartman

Bilgi ve kültür

Mal, ticaret malı

Kopça

Alıştırma

L A A L B İ N O N S B A ı N T O E T A 5 R U T G R A F T M O 4 D M A N A N T

Telefon hitap sözü

Dil

Binbaşı

Abide

Zorbalıkla alınan para

Bir çeşit kıymalı yemek

Soy, baba soyu

Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan

Sahra'da kumullarla örtülü bölge

6 3

4

2 6 7

4 8 7

7 9

5 9

3 8

Saat kadranı

Tekne, yukaç karşıtı

B D 1 Ü R E N E T 2 Z S E P İ N E N E Ç Ana arktan tarlaya su kesilen yer

Bugünden bir önceki gün

Bir bitki

İdrarla dışarı atılan azotlu madde

Safi Bütün, hep

C E M İ

Rus mimarisinde fırın tarzı ocak

Mezar, kabir

Yazı karakteri

Toprak Mahsulleri Ofisi

Kendi kendine söz verme, ahit

ŞİFRE: ÜZÜNTÜ

KOLAY

1

4

G İ 3 Ü Z L Ü K B O R U S D E K U M O M E N L P E R D A L İ E C E F A K B E N İ T R E T

Basık, loş

Topraktan küçük çömlek

Belirleyici vektör niceliği

ZOR SUDOKU

6 5 2

13

5

... Askeri Lisesi

KOLAY SUDOKU

A A İ E A A M Ü İ E

Birden bir artık

Temiz

2

Tekniklerin kulağa hoş gelir biçimde icra edilmesi

3

Delici kılıç

4

11

Üzerinde boks yapılan yer

2

Çatı penceresi

İadeli taahhütlü

Borç (yöresel ağız)

1

Süt çocuklarının neşe sesi

7 1 4 6 2 9 3 8 5

9 6 3 8 5 4 1 7 2

5 2 8 1 7 3 9 6 4

6 9 7 2 1 8 4 5 3

4 8 1 3 6 5 2 9 7

2 3 5 9 4 7 6 1 8

ZOR 3 5 2 7 9 1 8 4 6

1 7 6 4 8 2 5 3 9

8 4 9 5 3 6 7 2 1

2 6 8 9 3 5 1 7 4

5 1 4 2 8 7 9 3 6

9 3 7 4 6 1 8 2 5

7 9 5 6 1 2 4 8 3

6 8 1 7 4 3 5 9 2

3 4 2 5 9 8 7 6 1

4 7 9 1 2 6 3 5 8

8 5 6 3 7 4 2 1 9

1 2 3 8 5 9 6 4 7


KIBRIS POSTASI Bulmaca Arşivi 2013ARALIK

KIBRIS POSTASI  

Bulmaca Arşivi 2013 ARALIK