Page 1


Y.Güney'in bir filmi Bir tür dükkân

Sema Free On Board

Resimdeki Çanakkale Savaşı simgesi asker

Yeniçeri kışlası

Eczacı (kısaca)

Zamana bağlı istek

Palavra

Arap elifbasının özel bir düzeni Sert bir içki Yazmak işi, tahrir

Başkasının yerine getirilmiş

Açık alanda yapılan günübirlik gezi

Kuzey Kutbu yakınında olan

Üç parmaklı dirgen Mahrut

Yumuşak ve yağlı toprak Kara Kuv. Komutanlığı

Vulkanize edilmiş, siyah sert kauçuk

Trabzon ilçesi

Gösterişli, çalımlı

Adaletli Şiire ... bir yaşam (kitap)

Boynun arkası Apartman (kısaca)

Baş, kumandan, amir

Yüce, yüksek

Şiilik

Litre (kısaca)

İpi andıran Seçenek

ÇENGEL bulmaca

Bağışlama

Her halde, illaki

SS: BÜFE- EBCED- ROM- YAZMA- MÜBADİL- TOPLA- KONİ- KKK- EBONİTAFİLİ- ADANMIŞ- İPSİ- İLLA- ALTERNATİF. YA: SÜRÜ- SEMA- SEYİTONBAŞI- ECZ- ODA- FOB- BALON- EMEL- PİKNİKARKTİK- KİL- OF- ADİL- ENSE- APT- MİR- ŞİA- ÂLİ- LT- AF.


22 7

23 4

9

4

21

9

14

9

10

9

5

21

15 21

23

4

1 19

16

4

9

23

9

24

15

29

24

9

5

14

15

29

6

9

4

22

22

33

9

15

10

24 9

6

17

17

23

31

32

17

9

15

9

29

22

7

15

15

21

21

8

17

15

26

21

13

28

17

9

22

32

24

21

17

22

A

9

21

K

29 4

9

21

23

10

17

15

19

15

13 5

15

15

15 22

23

21

14 21

14

9

A

14

33

B

15 13

24

22

15 6

15

23 4

23

9

26

17

9

İ

N

6

9

15

6

33 9

8

17

9

6

19

6

D E

6 23

15

9

4

17 7

8

7

22

17 13

9 9

24

15

21

31

24

28

21 17

8

9

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

KRİPTO bulmaca

1

Ş

18

2 19

F

3

4

20

21

5

6

7

8

9

22

23

24

25

26

10

11

27

28

R C L Ü Ç E Z K M T N

D

ı

12

13

14

15

29

30

31

32

P

O S

İ

17

16

17

Ö A

33

U V B


1

8 3 2 7 4 2 6 7 3 5

5

2 4 1 4

2 6

6

1 6

1

1 3 5 4 2 2

6 7 4 5

ÇOK KOLAY SUDOKU

3 5 5 4 2 4 1 7 3 2 6 2 3 1 9 8 1 6 7 8 9 5 4 3 2

9 3 4 2 7 1 8 6 5

8 2 5 6 3 4 7 9 1

7 5 9 1 2 6 3 8 4

3 1 8 4 5 9 2 7 6

2 4 6 3 8 7 5 1 9

4 8 2 9 6 3 1 5 7

5 9 3 7 1 2 6 4 8

6 7 1 5 4 8 9 2 3

2 8 3 6 4 5 7 9 1

6 9 4 2 7 1 8 3 5

1 7 5 9 8 3 6 2 4

8 6 4 9 1 2 5

8 6 2 4 3 6 5 3 7 8 3 7 8 2 5 8 1 3 5

7 8 1 4 9 7 3 2 3 2 5 8 1 4 2 6 7 3

1 7 8

4 2 1

4 7

8 4

6 9 4 6 5 3 2 9 8 2 5 1 6 5 3 2 5 7 1 6 1 3 8 5 2 8 1 3 9 4 6 7

4 1 7 8 6 2 9 5 3

9 3 6 7 5 4 1 8 2

3 6 9 5 1 7 2 4 8

8 5 1 4 2 6 3 7 9

7 4 2 3 9 8 5 1 6

4 1 8 6 7 9 5 2 3

6 7 3 2 1 5 9 8 4

2 9 5 8 3 4 1 6 7

9 3 6 1 4 2 8 7 5

1 8 4 9 5 7 6 3 2

7 5 2 3 6 8 4 1 9

8 4 1 5 2 3 7 9 6

3 6 7 4 9 1 2 5 8

5 2 9 7 8 6 3 4 1

1 2 8 4 5 6 3 9 7

6 9 5 8 7 3 1 2 4

3 7 4 2 1 9 6 5 8

2 3 6 1 9 7 8 4 5

4 5 9 6 3 8 2 7 1

8 1 7 5 2 4 9 3 6

7 6 1 3 4 2 5 8 9

9 8 3 7 6 5 4 1 2

5 4 2 9 8 1 7 6 3


Başka, öteki

Aylık Sefa

Bir tür yemek

Şehirde yerleşim bölgesi

Fransa parası

Cılız bitki

Kekeme Gümüş

Kareli kumaş Aksi, zıt Matematikle ilgili İşaret koyma

Selahattin ... Tren vb. için (resimdeki demirden yol bestekâr)

Ayırt edebilme işi

Fatih Erkoç'un bir şarkısı

Arapça da bir işaret

Soğurma

Irkla ilgili, ırksal

Ikınma işi

Defa, kez Saf, deneyimsiz

Değerli taşlarla süslü başlık

Bütün, tüm

Acı, üzüntü

Parlak, değerli bir taş

Üye

Seciye

Tuhaflık Çok hızlı bir hayvan

Varlık, kimlik

Fıçıya koymak

ÇENGEL bulmaca

SS: SAFA- EKOSE- ARİTMETİK- İŞARETLEME- ERKÖSE- AYIRIM- KERE- ANIANTİKALIK- ÇİTA- ÜZERİ- FIÇILAMAK. YA: MAAŞ- SAİR- SEMT- SOTE- KEKE- FRANK- KEL- SİM- TERS- RAY- ÖTREEMME- IKINTI- IRKİ- NAİF- ELEM- AKİK- TAÇ- KÜL- AZA- IRA.


E L E K T R O M A N Y E T İ K

K B F İ U Y E L U A K A K A O

S Ö R A S N E P A L L İ R Y Y

SÖZCÜK AVI

İ A N U G B T D E S S T N ı U

N D S E L O O R A S ı A L R K

A T N E R U T K S L N L R ı A

A E B A K İ ı Ü K M ı İ ı M H

D İ D E S N Ş S A A F P G Ö V

ı A N İ T A E K T N M Ü D R E

N Y C ı N K R Ü P L N Ü Z M R

A İ L Ü Z A İ İ B A K A Ç E E

L ı K Ü M J R L H Ş D İ K K N

A T M A S U R A İ ı N A İ D G

E R V A H İ M K Ö K E N M R İ

E N C İ K T S T O K Ç U T A G

ADAMA* ADINA* AKAJU* ALTLI* ANLAŞIK* ASKAT* AYIRIM* BAKAÇ* ÇİNKO* DİNAR* EBRULU* EDALI* EKİNÇ* EKLER* EKSİN* ELEKTROMANYETİK* ENCİK* ETKİLİ* FAGOT* FÜZEN* GÜNAH* HÖDÜK* KAKAO* KENYA* KOYUKAHVERENGİ* KÖKEN* KÜSKÜ* LEBLEBİ* MAKRAMA* MASURA* MENGENE* NAKDİ* NEPALLİ* NİKAH* NÜKTE* OLASILI* ORADAN* ORASI* OYNANMAK* ÖNERİ* ÖRMEK* PİRUHİ* RUANDA* SAKINTILI* SARİH* SİCİL* SINIF* STOKÇU* SUSTA* ŞERİR* TALİP* TİRAN* VAHİM* YARIK* ZÜMRE


2

1

1 6

18

25

27

18 1

1

20

27

32

18 31

3

1

2

6 26

4

4

33 7

32

13

18

14

31

18

6

1

24

1

27

21

1

1

10

21

1

27

10

1

26

1

25

E

6

24

F

2

1

L

A

4

3

T

U N

3

26

5

8

31

4

33

4

31

18

7

19

18

26

14

18

10

27

1

2 2

1

27

21

6

18

27

1

26

24

13

1

1

1

2

10

33

25

29

1

21

19 17

3

3

3

33

19

26

33

25

8

18

1

31

25

1

10

1

31

14

33

31

10 3

25

18

31

33

1

1

1

1

8

27

10

27

10

27

10

6

1 3

1

14

33 14

27

27 17

26

10

6

15

32

25

33

17 17

2

17

26

24

33

28

33

10 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

KRİPTO bulmaca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

A R U Y Z S P O

18

ı

C G B

F T

K

İ

L Ğ Ç

Ş M Ö

N D E

17

17

V


5

8

7

1

6 5 8 9 2 3 1 6 7 4 5 9 2 8 6

7 1 2 4 6 3 1 3 5 2 6 3 9 6 4 5 2 8 8 8 1

3 2 4

ÇOK KOLAY SUDOKU

5 3 6 2 7 4 1 9 8

4 7 8 5 1 9 3 6 2

2 9 1 6 3 8 7 4 5

7 5 2 3 8 6 9 1 4

8 1 3 4 9 7 2 5 6

1 6 5 8 7 3 9

7 8 9

7 6 3 8 4 6 4 5 9 1 7

6 2 1 9 2 9 7

3

1 5

1 7

9 3 4

9 8 3

6 2 6 1

7 4

9

7 6

8 6 5 5

6 4 9 1 2 5 8 3 7

9 8 4 7 6 1 5 2 3

3 6 7 9 5 2 4 8 1

1 2 5 8 4 3 6 7 9

2 9 4 5 8 1 3 6 7

7 3 5 2 6 9 4 8 1

6 1 8 3 4 7 5 9 2

1 6 7 8 2 4 9 3 5

4 5 9 7 3 6 1 2 8

3 8 2 1 9 5 7 4 6

9 4 1 6 7 8 2 5 3

5 2 6 4 1 3 8 7 9

8 7 3 9 5 2 6 1 4

9 1 7 6 3 2 8 4 5

5 6 3 8 9 4 7 1 2

8 4 2 7 5 1 6 3 9

1 3 5 4 6 7 2 9 8

7 8 4 5 2 9 1 6 3

6 2 9 3 1 8 4 5 7

3 9 8 2 4 6 5 7 1

2 5 6 1 7 3 9 8 4

4 7 1 9 8 5 3 2 6

1 3 1 6 2 5 9 7 4 8

7 4 9 3 1 8 5 2 6

8 2 5 4 7 6 3 1 9

9 7 1 5 4 2 6 8 3

5 8 2 7 6 3 1 9 4

4 6 3 8 9 1 2 7 5

2 3 4 1 8 5 9 6 7

1 9 7 6 3 4 8 5 2

6 5 8 9 2 7 4 3 1


Gösteriş, çalım İçindekiler

Lezzet

Yedek lastik

Asılmış, asılı

Yerleşme, oturma

İçinde tütün olan

Adlar, isimler

Baskça "şimdi"

Bana göre

Sakırga Tapınak

Kulak zarı

Gökkuşağı

Geminin ön tarafı

İhtiyaca yetmeyecek kadar az

Temiz Ağızdaki yara Büyük tren istasyonu

Diri

Yasakklanarak korunan

Sahnede etki veren Sidik asit tuzu Taşlayıcı bir gösteri

Köpeğe verilen buyruk sözü

Şüphe, kuşku

Askerin su kabı

Trafiği yoğun olan ana yol

Lakin Eleme aracı

Billursu

Böbrek

Zeybek Her birine on

Bir işi yapma, yerine getirme

Acaba

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Baş, kafa

... ÜZREK (resimdeki oyuncu)

Baharat satan kimse ya da dükkân

ÇENGEL bulmaca

SS: FİHRİST- ASMA- HABİTAT- KENE- TİMPAN- PAK- GAR- CANLI- TABU- EFEKT- REVÜMATARA- AMA- ACEP- KRİSTALOİT- EFE- BERKE- ONAR- AKTAR. YA: FİYAKA- ORAİN- ESMA- İSTEPNE- TAT- BENCE- SİGARA- MABET- PRUVA- ALKIM- KITAFT- ÜRAT- ACABA- APORT-ARTER- ELEK- REN- İFA- SER- İKA.


Çocuk dilinde idrar

İdrar GİTMEK le ilgili bir emir

Günah

Emek vermeden el geçirilen şey

Bir tür küçük pasta

Başka

Pulpa Bir bitki

Tababet Bir nargile parçası

Tektonik çukur yükseltisi

Kıstak Dâhilik

İskeleti oluşturur

Şebnem

Kılgısal

Bir ülke adı

Sergen

İtalya başkenti

Sri Lanka parası

Üzere

İri gövdeli bir hayvan Zinhar İHTİYAÇ DUYMAK emir kipi

Mesleğinde uzmanlaşmış olan

Püskürtücü

Tabut

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Olunca, olursa

Cezire

Yıkılmış olan, viran

$

Mizaç, tabiat

Keder, elem

Aktöre, sağtöre Dingil Resimdeki başarılı oyuncu

ÇENGEL bulmaca

Yaradan'a yalvaran kimse

SS: GİDİPAL- DİŞÖZÜ- FİĞ- TIP- KEMİK- DEHA- RAF- ROMA- RUPİ- ÜZRE- SPREY- ASLAİ HTİYAÇDUY- ESKİ- AHLAK- AKS- DUACI- İLKERAYRIK. YA: SİDİK- ÇİŞ- YAZIK- DİĞER- PÖTİFUR- LÜP- BERZAH- MARPUÇ- HORST- AMELİ- ÇİYPERU- AYI- DOLAR- YIKIK- SAL- KKK- İSE- ADA- HUY- ACI.


4

22

5 18

3

17

26

19

18

11

17

18

A

Ş

16

17

İ

7

11

N

14

5 1

18

8

3

18

18

14

13

3

19

18

3

18

20

A

18

17

17

23

16

22

17

18

10

13

8

5

20

5

19

16

5

25

11

5

13

19

7

19

17 17

20

13

12

18

17

7

7

13

13

5

7

5

18

18

22

16

9

13

19

22

13

3

9

18 14

3

14 11

18 13

17

20

13

18

18

18 16

17

18

18 16

19

16

1

20

14

19

14

11

5

20

9

17

19

11

4

17

20

18

19

11

16

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

KRİPTO bulmaca

1

G

14

U

2

3

15

16

Y T

4

D

17

L

5

R

18

A

6

7

19

20

E

S

M

8

F

21

9

O

22

B

10 23

I

C

11

12

13

24

25

26

N

P Z

K

H


8 4 6 2 1

9 3 5 2 1 9 3 7 3 5 8 3 1 6 7 9 5 8 2 4 1 7 6

8

4 6

2 9

3

6 1 5

5

3

1

2 8

5 9 8 3 6 2 4 7 3 9 4 3 2 1 6

9

5 2 4

2 7 4 6 5 3 4 5 6 9 9 7

ZOR SUDOKU

8 3 5 7 1 9 4 6 2

6 9 2 4 3 8 1 7 5

4 7 1 2 5 6 9 3 8

3 5 8 1 6 7 2 9 4

7 1 9 8 4 2 6 5 3

2 6 4 3 9 5 7 8 1

1 8 3 6 7 4 5 2 9

9

4 6 3 2 1

4 7 8

4 1 9 8

3

7 8 6 9 3 8 4

1 7

9 1 9 4 7 5 2 3 8 1 6

5 2 6 9 8 1 3 4 7

6 4 1 7 2 9 3 8 5

3 8 7 5 1 6 2 9 4

2 9 5 8 4 3 7 1 6

1 7 9 3 6 2 5 4 8

5 6 4 9 7 8 1 3 2

8 3 2 4 5 1 6 7 9

4 2 8 6 3 7 9 5 1

9 1 3 2 8 5 4 6 7

7 5 6 1 9 4 8 2 3

6 5 8 9 2 1 4 7 3

4 2 1 3 7 6 8 5 9

7 3 9 5 8 4 1 6 2

2 8 3 1 9 5 6 4 7

9 4 7 2 6 8 3 1 5

1 6 5 4 3 7 2 9 8

8 7 2 6 4 9 5 3 1

3 1 6 7 5 2 9 8 4

5 9 4 8 1 3 7 2 6

2 8 3 7 4 1 5 6 9

7 5 4 3 6 9 8 2 1

9 1 6 8 5 2 7 4 3

3 9 5 2 8 4 1 7 6

8 4 7 1 9 6 3 5 2

6 2 1 5 3 7 4 9 8

1 7 9 4 2 8 6 3 5

5 6 8 9 7 3 2 1 4

4 3 2 6 1 5 9 8 7


1

2

3

4

6

5

7

9

8

11

12

14

13

16

15 18

17 20 25

19 22

21 27

26 30

35

10

28

37

33 38

41

40

24

29

32

31

36

23

34

39 42

44

43 Soldan Sağa: 1. Çok az. 6. Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygamber. 9. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. 13. Fark. 14. Terzicilikte, nakış ve iğne dantel yapımında kullanılan bir dikiş (iki kelime). 15. Ege bölgesinde oynanan bir çeşit zeybek oyunu. 16. Atın eşkin yürüyüşü. 17. Çalgının, ağacı dışında kalan burgu, köprü ve düğme gibi bölümleri. 18. Bir maddenin diğer bir maddenin içine alınması, absorbsiyon. 20. İneğin, sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusu.

KLASİK bulmaca

22. Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı. 25. Halk, amme. 27. Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı. 30. Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil. 32. Birçok kişinin birlikte yaptığı işte birbirlerine gayret vermek için söylenen bir söz. 33. Yaradan. 35. Samsun ilinin Havza ilçesine bağlı bir köy. 38. “.... gelmez dertlerimin” Erkin Koray. 40. Hitit. 41. Ağaç, taş veya metal bir levhanın oyularak işlenmesi ve bunun bir yüzeye basılması tekniği. 42. Nikâh. 43. Zahmetle yapılan, yorucu,

sıkıntılı, eziyetli, güç. 44. Kazara.

14. Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan. Yukarıdan Aşağıya: 19. Saklamayıp doğruca söyle1. Henüz. me, açıkça söyleme. 2. Ayağa kalkmış durumda. 21. Korkak, alçak, mert olmayan. 3. Sonu gelmeyen istek, aşırı 23. argo Alay, istihza. tutku. 24. Bağlayan şey, bağ. 4. Gemide direklere takılı halat- 25. Kekeme, peltek (yöresel). ları bağlamak için küpeştenin 26. Mars. iç tarafında bulunan delikli ve 28. Ayla. çubuklu levha. 29. Öz su. 5. Atamak işi, tayin. 31. Genel görünüş, izlenim, 6. Bir davanın mahkemece nasıl imaj. bir hükme bağlandığını gösteren 34. Askeri inzibat (kısaca). resmî belge. 36. Baba. 7. Bir yazının silinmiş olduğunu 37. Genellikle Hindistan’da gösteren iz. dokunan, özel motifleri olan 8. Öğüt, salık verilen yol. değerli bir yün kumaş. 9. mec. İlişkisini koparmak, yok 39. Elma, armut vb. meyvelerin saymak. kurutulmuşu. 10. Kayak. 11. Cinsel. 12. Başkan (kısaca).

SS: 1. DAHA AZ, 6. İSA, 9. SSCB, 13. AYIRT, 14. İLİKDİKİŞ, 15. HARMANDALI, 16. LİNK, 17. AKSAM, 18. EMİLİM, 20. DANA, 22. KESİR, 25. KAMU, 27. ALATURKA, 30. ERİM, 32. YİSA, 33. RAB, 35. KARA MEŞE, 38. ARKASI, 40. ETİ, 41. GRAVÜR, 42. AKİT, 43. ZAHMETLİ, 44. EZKAZA. YA: 1. DAHA, 2. AYAKTA, 3. HIRS, 4. ARMADURA, 5. ATAMA, 6. İLAM, 7. SİLİNTİ, 8. AKIL, 9. SİLMEK, 10. SKİ, 11. CİNSİ, 12. BŞK, 14. İDEAL, 19. İKRAR, 21. NAMERT, 23. SARAKA, 24. RABITA, 25. KEKEZ, 26. MERİH, 28. AYEVİ, 29. USARE, 31. İMGE, 34. ASİZ, 36. ATA, 37. ŞAL, 39. KAK.


1

2

3

4

6

5

7

9

8

11

12

14

13

16

15 18

17 20 25

19 22

21 27

26 30

35

10

28

37

33 38

41

40

24

29

32

31

36

23

34

39 42

44

43 Soldan Sağa: 1. Övme, takdir, beğenme vb. duyguları belirtmek için söylenen söz, bravo. 6. Yasaklama, izin vermeme. 9. Güneş. 13. Masa tenisi, tenis vb. oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağla veya lastikle kaplanmış saplı araç, vuraç. 14. 129,495 km2’lik yüzölçümüyle Orta Amerika’nın en büyük ülkesi. 15. Korunma. 16. Önceden belirlenmiş kalıp, düzgü. 17. Kök veya soy bakımından. 18. Çatapat. 20. Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi. 22. Genellikle çekilmiş etten, bazen de tavuk, balık veya patatesten yapılan, türlü biçimlerde

KLASİK bulmaca

pişirilen yemek. 25. Yemek, yiyecek. 27. Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu. 30. Şehir. 32. Yazım. 33. Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol. 35. Örgüt. 38. Arma bulunan. 40. İpekyolu Kalkınma Ajansı. 41. Ay tekerinin tüm karanlık olduğu evre. 42. Gereken yiyecek ve içecek şeyler, nevale. 43. Uzman. 44. Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası. Yukarıdan Aşağıya: 1. argo Rüşvet. 2. İran devletinin resmî dili, Acemce.

3. Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım, okul. 4. Yukarı kaldırmak. 5. Özen. 6. Doğada, ince, saydam katmanlar olarak bulunan silis minerallerinin genel adı. 7. Sıra dışı. 8. Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse. 9. Erkek şarkıcı. 10. Ben. 11. Amaç, erek, gaye. 12. Rus yapısı, karadan havaya güdümlü silah. 14. Çaresi olmayan, çaresiz. 19. İğne, iplik, baharat, zarf, kâğıt, tütün vb. satılan dükkân. 21. Pirzola. 23. Varsayımsal. 24. EL YIKAMAK emir kipi.

25. Ateşli silahlarda ateşlemeyi sağlamak için çekilen küçük parça. 26. Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri, akşam vakti, akşamleyin. 28. Eklem bacaklıların ve kabukluların örteneğini oluşturan, bazı mantar ve likenlerde de rastlanan, dayanıklı ve esnek organik madde. 29. Saydam. 31. Niçin, neden. 34. Sersem, budala, ebleh. 36. Yankı. 37. Anne. 39. Büyükbaş hayvan.

SS: 1. AFERİN, 6. MEN, 9. ŞEMS, 13. RAKET, 14. NİKARAGUA, 15. PROFİLAKSİ, 16. NORM, 17. ASLEN, 18. ÇATPAT, 20. TAKA, 22. KÖFTE, 25. TAAM, 27. ORKESTRA, 30. KENT, 32. İMLA, 33. RAY, 35. TEŞKİLAT, 38. ARMALI, 40. İKA, 41. YENİAY, 42. AZIK, 43. KOMPETAN, 44. TALİKA. YA: 1. ARPA, 2. FARSÇA, 3. EKOL, 4. REFETMEK, 5. İTİNA, 6. MİKA, 7. EKSTREM, 8. NAİP, 9. ŞANTÖR, 10. EGO, 11. MURAT, 12. SAM, 14. NAÇAR, 19. AKTAR, 21. KOTLET, 23. FARAZİ, 24. EL YIKA, 25. TETİK, 26. AKŞAM, 28. KİTİN, 29. SLAYT, 31. NİYE, 34. ALIK, 36. EKO, 37. ANA, 39. MAL.


2 9 4 3 4 7

3 6 7 7 5 1 6 9

3 4 8 7

7 8 2 1 7 5 6 3 4 8 4 7 5 2 6 3

9 6

1 4 8 7 5 6 3 4 3 1 7 5 2 1 2 8 4 9 6 9 7

6

8 3 9 1 7

3 7

ÇOK KOLAY SUDOKU

2 6 7 3 9 8 4 1 5

9 8 5 4 7 1 3 6 2

4 2 8 9 5 6 1 3 7

5 7 6 8 1 3 9 2 4

3 9 1 7 2 4 6 5 8

6 5 2 1 4 9 7 8 3

8 1 9 2 3 7 5 4 6

7 4 3 6 8 5 2 9 1

4 1 9 2 5 6 8 3 7

7 6 8 1 9 3 2 5 4

2 5 3 7 8 4 1 9 6

8 1

3 6 5 9 5 2 8 9 4 3 7 2 9 8 3 5 2 1 3 7 2 5 2 1 3 5 1 2 7

7 3 6 4 1

5 1 7 2 9 4 8 6 5 2 3 7 9 5 2 9 6 8 1 3 4 5 6 2 8 7 9

9 1 7 2 2 8 5 4

2 4 9 3 3 7

8

5 2 3

9

9 4 6 5 2 7 3 1 8

3 8 2 6 1 9 4 7 5

1 7 5 3 4 8 6 2 9

8 9 7 4 3 1 5 6 2

6 2 1 8 7 5 9 4 3

5 3 4 9 6 2 7 8 1

6 5 2 4 9 7 8 3 1

7 4 9 8 1 3 6 2 5

1 3 8 6 5 2 9 7 4

8 2 4 5 7 9 1 6 3

3 1 5 2 8 6 4 9 7

9 7 6 1 3 4 5 8 2

5 8 7 3 6 1 2 4 9

2 9 1 7 4 8 3 5 6

4 6 3 9 2 5 7 1 8

2 7 3 6 4 1 5 9 8

4 6 8 3 5 9 1 7 2

1 5 9 8 7 2 3 6 4

3 2 6 4 1 8 9 5 7

7 1 4 5 9 3 8 2 6

9 8 5 7 2 6 4 1 3

6 9 1 2 3 4 7 8 5

5 3 2 9 8 7 6 4 1

8 4 7 1 6 5 2 3 9


7

2 1 5

6 4

7 4 1 8 8 6 5 3 7 5 6 6 1 2 1 2 5 9 4 7

8 7

1 9 3 8 3 2 9 1 8 5 4 8 2 5 4 9 8 7 2 1

5 9

ÇOK ZOR SUDOKU

7 2 4 6 3 9 1 5 8

3 9 8 1 2 5 7 4 6

6 8 3 9 5 1 4 2 7

2 1 5 8 7 4 6 9 3

9 4 7 2 6 3 8 1 5

5 6 1 7 9 2 3 8 4

4 7 9 3 1 8 5 6 2

8 3 2 5 4 6 9 7 1

7 2 5 9 6 4 8 1 3

4 8 3 5 1 7 2 9 6

1 6 9 3 8 2 7 4 5

5 4

2

6 7 2

9 4 3 8 5 1 2 8

1 2 3 9 5 4 7 4 9 7 2 8 2 5 8 4 7 1 2 1 5 6 8 8 4 6 2 9 5 6 3 2 4 1 6

4 9 1

8 7 2 6 4 5 9 4 3 8 6 7 9 1 3 6 8 5 9 7 6 3 5 1 7 8 4 2 1 5 4 1 5 6 4 8 7 2 3 9

3

6 9 7 8 2 1 5 3 4

8 1 4 6 5 3 9 2 7

3 5 2 4 7 9 6 8 1

2 7 8 1 3 6 4 5 9

5 4 1 7 9 8 3 6 2

9 3 6 2 4 5 1 7 8

6 8 4 7 1 2 5 9 3

7 2 5 9 3 8 1 6 4

1 3 9 5 4 6 8 7 2

3 7 1 4 5 9 2 8 6

5 6 8 3 2 7 9 4 1

9 4 2 8 6 1 7 3 5

2 9 3 1 8 4 6 5 7

4 1 7 6 9 5 3 2 8

8 5 6 2 7 3 4 1 9

8 6 9 4 3 5 7 1 2

1 4 3 7 6 2 8 9 5

2 7 5 1 8 9 3 6 4

3 1 7 2 5 6 4 8 9

9 2 4 3 7 8 6 5 1

5 8 6 9 1 4 2 3 7

6 3 2 5 4 1 9 7 8

4 5 8 6 9 7 1 2 3

7 9 1 8 2 3 5 4 6


Soldan sağa: 1. Bir durum veya davranışın kesinlikle kabul edilmediğini anlatan bir söz. 5. İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak), borak. 9. Öndelik. 11. Muhtıra. 12. Ağacın boyuna dikey yönde kesilmesi sonunda yıl halkalarının çember biçiminde görüntü verdiği yüzey. 13. Bir yerden başka bir yere gitmek, varmak. 14. Hasır otu. 16. Sayaç. 17. Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme. 18. Pamuktan dokunmuş basma. 20. Yakarış. 22. Dışarıdan içeriye geçme. 24. Bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine, aynı familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, göz, tomurcuk vb. parçaları kaynaştırma işi. 26. Sınır boyu. 29. Aslında,

tam anlamıyla, hakikatte. 31. Bakiye. 32. Tutsak. 34. Hazır. 35. On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun. 38. Hafif, yavaş sesle söylenen, pest, ince karşıtı. 39. Kuş kursağı. 40. Her iki yanda birer çarkı bulunan vapur. 42. Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü. 44. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla. 45. Müslümanlıkta namaz vaktini bildirmek için müezzinin yüksek sesle yaptığı çağrı. 47. Baharlı, tarçınlı, yumuşak ve yapışkan şekerleme. 48. Cemaate namaz kıldıran kimse. 50. Vücut parçası, organ. 51. Kuyumcuların yüzük

KLASİK bulmaca

düzeltme ve yüzük numarasını saptama aracı. 52. Gevenden çıkarılan bir tür zamk, kestere. 53. Kültür, hars.

28. Mızrak gibi. 30. Çalkar. 33. Ülkü. 34. Atı olmayan. 35. Mısır unundan yapılan yağlı bir yemek. 36. Bir ülkenin Yukarıdan ürettiği malları aşağıya: başka bir ülke1. Kötü, ye veya ülkelealçak, soysuz re satması, dış (kimse). satım. 2. Kolaylıkla 37. Evlenmek kandırılabilen işi, izdivaç. veya aldatıla- 41. Yeryüzü bilen, aptal, parçası, yerey, bön. toprak. 3. Şaşmak işi. 43. Ağaçlarla 4. Anket yapan örtülü geniş kimse,anketör. alan. 6. Balgam taşı. 46. Familya. 7. Planı bir 49. Gösteriş, daire olan, çalım, caka. kubbeli yapı. 8. Gürültü patırtı. 10. İçine su veya bir başka içki karıştırmadan. 15. Direy. 17. Bir şeyi güç uygulayarak ileri götürmek. 19. Kalıtım yoluyla. 21. argo Ağız. 22. Sert veya kalın bir şey kesilirken çıkan ses. 23. Şanlıurfa ili, Bucak bucağına bağlı bir yerleşim birimi. 25. Kötülükçü. 27. Hesap edilmek.

1

2

3

5

4

9

6

8

7

11

10

12 14

13 17

16 18

20

19

22

21 24

15

23 26

25

29

27

28

30 32

31

33

34 35

36

38

37

39 40 44

42

41 45

50 52

46 48

47

43

49

51 53

SS: 1. HAŞA, 5. BOR, 9. AVANS, 11. NOTA, 12. BAŞKESİT, 13. INMEK, 14. KOFA, 16. SAAT, 17. ISNAT, 18. ÇİT, 20. DUA, 22. GİRME, 24. AŞI, 26. SERHAT, 29. GERÇEKTE, 31. ARTAN, 32. ESİR, 34. AMADE, 35. KRİKET, 38. PES, 39. HAVSALA, 40. ÇARKLI, 42. ALO, 44. ARA, 45. EZAN, 47. MACUN, 48. IMAM, 50. AZA, 51. MALAFA, 52. KİTRE, 53. EKİN. YA: 1. HABİS, 2. AVANAK, 3. ŞAŞMA, 4. ANKETÇİ, 6. ONİKS, 7. ROTOND, 8. ŞAMATA, 10. SEK, 15. FAUNA, 17. ITMEK, 19. IRSEN, 21. GAGA, 22. GIRT, 23. ERTEM, 25. ŞERİR, 27. HESAPLANMAK, 28. TERES, 30. ÇALKAK, 33. IDEAL, 34. ATSIZ, 35. KAÇAMAK, 36. IHRACAT, 37. EVLENME, 41. ARAZİ, 43. ORMAN, 46. AİLE, 49. AFİ.


Soldan sağa: 1. İnsan dışkısı. 5. İş yeri, daire, büro. 9. Leninci. 10. Uzun. 12. Kontralto. 13. Gözlem ya da çıkarım yoluyla bilinen bilgilerden bilinmeyenlere ulaşma. 15. Baş, kumandan, amir. 16. Yedirip içirme, besleme, bakma. 18. Büyük acı, üzüntü, sıkıntı, dert. 20. mec. Usta olmadığı hâlde kendini ustaymış gibi göstermeye çalışan kimse. 23. Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil. 25. Henüz. 27. Yağlı ve kokulu merhem. 29. Önce. 30. Karada 1609, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir uzaklık ölçü birimi. 31. Sınıf. 32. Abdest. 34. Santimetre. 36. Gözde sarıya çalan kestane rengi. 37. Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta). 39. Kısa ve özlü (söz), veciz. 41. Bir malın

tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt. 44. Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi. 47. Yankı. 48. Avunmak işi, teselli. 49. Mücevherlerde kullanılan yüksek değerli cevher. 51. İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum. 52. Ağırlık. 53. Her defasında otuzu bir arada, her birine otuz. 54. İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili.

biçimde (çalınmak). 5. O zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi. 6. Sinemalarda gösterilen eser. 7. Kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma. 8. Ağaç, kumaş vb.nden yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde. 11. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim. 14. Baş örtüsü. 17. Kara kalem resimde çizgiyi veya pastel boyasını yaymak için kullanılan, kendi üzerine sarılmış kâğıt veya deri. 18. Üzerine yazı yazılmış Yukarıdan olan parşöaşağıya: men, kâğıt gibi 1. Toprak altına nesnelerin üst gömülerek üste konması ve saklanmış para kenarlarından veya değerli tutturulmasıyle şeyler, define. oluşmuş eski bir 2. Her türlü kitap türü. tartışmanın 19. Koşarken dışında sayılan bir yandaki iki öncül, mebde, bacağını aynı umde, prensip. anda atan binek 3. Geniş gövdeli, hayvanlarının dar boğazlı, biniciyi sarsemzikli veya mayan en yavaş emziksiz koşma biçimi. olabilen, toprak, 21. Sınırlı. cam, metal vb. 22. mit. İlahi bir maddelerden kaynaktan gelen yapılan su kabı. rahmet, bereket. 4. Canlı bir 24. Orkestra

KLASİK bulmaca

şefi. 26. Voleybolda karşı oyuncuların boş bıraktığı ve yetişemeyeceği yere topu yavaşça indirip sayı kazanma. 28. Her zaman görülen, olağan. 32. Yunan ve Roma’da açık hava tiyatrosu. 33. Unvan, titr. 35. Yardım. 38. Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş. 39. Ayakyolu, hela, yüznumara, tuvalet. 40. Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş. 42. Çoğunlukla bir direkli, randası olan, ince gövdeli yelkenli. 43. Birçok sayısal bellek öğesi ya da yazmaç arasında ortak bağlantı oluşturarak bunlar arasında veri aktarımı sağlayan teller kümesi. 45. Olumlu cümlelerde anlamı pekiştiren bir söz. 46. Minimum. 50. Gelecek.

1

2

3

5

4

6

7

8

9 10

12

11

13 16 18

17 20

19 23

25

21

27

26

32

34

33 36

35 37

39

38

40 41 45

46

42

43

47 49

48

53

28 30

31

51

22

24

29

44

15

14

50

52 54

SS: 1. GAİTA, 5. OFİS, 9. LENİNİST, 10. MAKSİ, 12. ALTO, 13. ÜRETME, 15. MİR, 16. IAŞE, 18. KOR, 20. TASLAK, 23. AMORTİ, 25. DAHA, 27. POMAT, 29. EVVEL, 30. MİL, 31. KLAS, 32. APTES, 34. SANTİM, 36. ELA, 37. RAFADAN, 39. LAKONİK, 41. ETİKET, 44. VERE, 47. EKO, 48. AVUNMA, 49. TAŞ, 51. BELA, 52. TARTI, 53. OTUZAR, 54. AİT. YA: 1. GÖMÜ, 2. ILKE, 3. TESTİ, 4. ANİMATO, 5. ONA, 6. FİLM, 7. ISTİFA, 8. STOR, 11. ARGO, 14. EŞARP, 17. ESTOMP, 18. KODEKS, 19. RAHVAN, 21. LİMİTED, 22. KUT, 24. MAESTRO, 26. AVLAMA, 28. ALELADE, 32. AMFİTEATR, 33. SAN, 35. IANE, 38. AKİK, 39. LAVABO, 40. KURULU, 42. KOTRA, 43. TAŞIT, 45. EVET, 46. EN AZ, 50. ATİ.


9 8 7

3

7 3

5

4 2 6

2 1

7

8

2 5 6 9 4

3 2 8 5 9 5

4 2 9

6

1

5

5 1

8

9

8

4 1 2 3 6

3

7 9 7 5 6 1

4

9 4

5

8 2 1 7

7 9 4

5 2 9

4 1 3 5 9 7 5 8 8 3 6 7 8 9 3 2 5 9

4

6 5 1 4 4 2

9 8 3

5

KOLAY SUDOKU

1 6 3 2 8 4 7 9 5

9 8 4 5 6 7 2 3 1

2 7 5 1 9 3 4 8 6

8 9 7 3 5 2 1 6 4

4 5 6 9 7 1 8 2 3

3 2 1 6 4 8 5 7 9

6 4 8 7 1 9 3 5 2

6

7 3 9 4 2 5 6 1 8

5 1 2 8 3 6 9 4 7

3 4 2 6 5 8 1 7 9

8 5 7 1 9 2 6 3 4

9 1 6 7 3 4 2 8 5

4 2 9 5 7 1 3 6 8

7 8 3 9 4 6 5 1 2

1 6 5 8 2 3 9 4 7

6 7 1 2 8 5 4 9 3

2 9 4 3 1 7 8 5 6

5 3 8 4 6 9 7 2 1

2 6 1 4 5 9 3 7 8

7 8 4 6 2 3 5 1 9

3 5 9 7 8 1 2 4 6

1 7 8 9 3 6 4 2 5

9 4 2 8 1 5 6 3 7

6 3 5 2 4 7 8 9 1

4 1 7 5 6 2 9 8 3

8 9 6 3 7 4 1 5 2

5 2 3 1 9 8 7 6 4

9 8 7 6 5 6 3 5 7 9 4 6 3 1 8 2

6 4 3 1 8 2 7 9 5

8 1 2 5 7 9 4 3 6

2 3 7 9 1 6 5 4 8

1 8 4 2 5 7 3 6 9

9 6 5 8 3 4 2 7 1

4 5 6 3 9 1 8 2 7

3 9 1 7 2 8 6 5 4

7 2 8 6 4 5 9 1 3


4 6

8

9 4 3 6 5 8

9

7 8 2 7 5 9 6

5 1 2 7 3 8

2

4

4

3 1

5

1 8

8 3 7 1 9 4 6 2 5

2 1 9 6 3 5 4 7 8

9 2 4 7 5 6 3 8 1

1 7 3 4 8 9 5 6 2

6 5 8 3 2 1 7 4 9

7 9 6 1 3 2 4 5 8

5 8 4 7 9 6 2 3 1

1 2 3 4 5 8 7 9 6

7 4 6

3

5 4 7 6 9

9

1 9 7 2 3 1 8 5 2 7 9 4 5 4 6 8 7 2 9 1 3

2

6

9

7 9 1 5 4 8 2 3 6

3 5 9 9

8 3

4

4 8 5 2 6 3 1 9 7

5 1

7

7 5

3 6 2 9 1 7 8 5 4

7 6

5

3

1

2

4

2 1

5 6

KOLAY SUDOKU

2 6 9

6

8

8

7

2 3 1 7

3

8 5

6 1 9 6 7 5 4 3 8 1 2

4 5 2 6 8 1 9 7 3

8 3 1 9 2 7 6 4 5

2 1 8 3 7 4 5 6 9

6 7 5 2 1 9 3 8 4

3 4 9 8 6 5 1 2 7

2 9 7 6 1 8 4 3 5

4 8 5 7 3 2 6 9 1

6 1 3 9 5 4 7 8 2

7 6 9 5 8 1 2 4 3

8 4 1 2 6 3 9 5 7

5 3 2 4 7 9 8 1 6

3 7 4 1 9 6 5 2 8

1 2 6 8 4 5 3 7 9

9 5 8 3 2 7 1 6 4

4 2 3 6 1 9 5 7 8

1 7 9 5 8 2 3 4 6

5 8 6 3 4 7 2 9 1

9 6 7 1 5 4 8 2 3

2 3 1 9 7 8 4 6 5

8 5 4 2 3 6 7 1 9

7 1 2 8 9 5 6 3 4

3 4 8 7 6 1 9 5 2

6 9 5 4 2 3 1 8 7


B I C T R U C K U A G A I N C

E M V H E A R T S B G A S S O

G P I R A T E S I R B H T K M

SÖZCÜK AVI ingilizce

G R O V E L E A N E C A O E E

I O L D I S K S G A L Q C S S

N V E L D E R P T K G O K O T

G E N S A C H E S T N R O R N

P M C H O I R N E S O R E T Z

O E E A S P E D T U I I N E G

E N S L I W S R T G R C T D O

T T E L L S U E I A A I R N B

S S L Y W C L N N R D C Y O U

G A E S T A T E G B I L L S L

R A V E X T R E M E O E D E B

O R D E R J C O U N T V A S S

Again* Agree* Bacon* Begging* Bills* Break* Bulbs* Caterpillar* Chalk* Chest* Choir* Coasts* Comes* Constructed* Count* Creek* Disks* Elder* Entry* Estate* Extreme* Gates* Ghost* Grove* Hearts* Icicle* Improvements* Newly* Noses* Nylon* Order* Origin* Pirates* Poets* Radio* Result* Route* Setting* Shall* Sorted* Spend* Stalks* Stock* Sugar* Swung* Tells* Truck* Using* Violence


O O L O B S T U C K E N T F T

N H H Ü H O L M P I E R A C H

H N O B E R K R O N E I R N G

SÖZCÜK AVI almanca

I P X F V Z A E Q U E S T I N

S L Ö P I T Z G H E A U H R Y

T W A C H E L O S G D R E X A

R A R E C U L E A A L S O L Z

U J L K C Z U R E U W S S D R

P S E K R W T R G R A A L V E

A R I Ä A A Y M W U R I N S B

N N I S K U K H F A T A U E R

G E E E U R I V L E I B O R N

L R S R N L A O I N N U H N E

M D F S S P W H R T G G U O E

H O C H T H O R M E Z G E R F

Adlwarting* Angl* Arle* Arode* Arth* Egau* Eitra* Enge* Euel* Glucking* Graal* Helsa* Hils* Hochthor* Hüholm* Istrup* Käsers* Krahm* Krakvitz* Leer* Leiborn* LLuty* Löpitz* Mezger* Nain* Neef* Ness* Nuhne* Oberkrone* Ohni* Ohof* Osau* Pierach* Prath* Prie* Questin* Ralow* Rins* Sagar* Serm* Serno* Solz* Stucken* Talkau* Tauer* Treuholz* Uhry* Wachel* Wyhl* Zeckern


7 1

5

5 3 2 4 9 5 8 8 7 3 5 4 6

4 2

9

6

6

3

2 4

2 4 8 7 9 1 5 3 6

6 5 4 9 8 7 3 1 2

8 3 2 5 1 6 4 9 7

9 1 7 2 4 3 6 5 8

3 8 9 1 2 4 7 6 5

5 7 6 8 3 9 2 4 1

4 2 1 6 7 5 9 8 3

1 9 6 3 4 8 5 2 7

8 7 2 9 1 5 3 6 4

3 5 4 6 2 7 1 8 9

2 4 9 9 3 7 1 5

6 8 4

3

1 6 3 4 5 2 8 7 9

7

1 5

3 8 7 6 2 3 5 9 9 8 4 6 2 8 1 3 7 6 2 4 7 8 9

ZOR SUDOKU

2 8 5

9 6

7 9 5 3 6 8 1 2 4

2 6

1 3

4 3

8 6 4

5 4 1

6

8 7 5 3

8 6 8 7 3 1 3 8 6

2 9 2 1 8 3 4 7 5 6

4 8 3 7 5 6 2 9 1

5 6 7 2 9 1 4 3 8

2 4 8 1 6 3 9 7 5

6 7 4

6 3 5 4 7 9 8 1 2

7 1 9 5 8 2 6 4 3

5 6 4 1 9 7 3 2 8

1 9 7 2 3 8 4 5 6

3 2 8 6 4 5 7 9 1

8 4 2 3 7 1 5 6 9

7 1 5 9 6 2 8 3 4

9 3 6 5 8 4 2 1 7

4 5 9 7 2 6 1 8 3

6 7 1 8 5 3 9 4 2

2 8 3 4 1 9 6 7 5

4 9 8 1 7 3 6 5 2

6 1 2 4 9 5 7 3 8

7 5 3 2 8 6 4 9 1

1 7 6 5 2 8 3 4 9

3 2 5 6 4 9 1 8 7

9 8 4 3 1 7 5 2 6

2 6 7 8 5 4 9 1 3

8 4 9 7 3 1 2 6 5

5 3 1 9 6 2 8 7 4


3

9

8

6 2 8

9 2

1 5

3 1

2 9 5 8 5 2 1 8 3 5 2 6 1 4

6 7

8 9 7

9 1

6 2

3 6

8

1 5 4 7 2 8 3

9 2 3 8 4 8 2 7

9 3

1 3

3 8 6 9

6

5

5

2 8 1

9

8 7 6 4 3 8 1

6 8

1 4 7

6 1 4 2

5 6

7 5

ZOR SUDOKU

6 5 8 9 3 7 2 4 1

3 7 1 2 8 4 6 5 9

9 1 5 6 2 3 4 8 7

7 6 3 4 9 8 1 2 5

2 8 4 1 7 5 9 6 3

1 4 6 3 5 9 8 7 2

5 2 7 8 6 1 3 9 4

8 3 9 7 4 2 5 1 6

9 5 8 3 1 4 6 7 2

7 2 6 9 5 8 4 3 1

4 1 3 2 6 7 5 8 9

6 3 7 8 2 9 1 5 4

2 4 9 1 3 5 8 6 7

1 8 5 4 7 6 2 9 3

5 7 2 6 9 1 3 4 8

9

9 8 3 1 5

9

4 3 4 9 2 5 1 6 7 3 8

2

8 6 1 7 4 3 9 2 5

3 9 4 5 8 2 7 1 6

9 7 2 6 4 8 1 3 5

1 5 3 7 2 9 8 4 6

8 4 6 5 1 3 9 2 7

3 8 1 9 5 6 2 7 4

7 9 5 2 8 4 6 1 3

6 2 4 1 3 7 5 8 9

5 1 7 4 9 2 3 6 8

4 3 9 8 6 1 7 5 2

2 6 8 3 7 5 4 9 1

6 8 4 2 3 7 5 1 9

5 1 2 9 8 4 3 7 6

3 9 7 1 5 6 4 8 2

9 6 3 8 4 1 2 5 7

1 2 5 7 6 3 9 4 8

4 7 8 5 9 2 1 6 3

8 4 9 3 7 5 6 2 1

2 3 6 4 1 8 7 9 5

7 5 1 6 2 9 8 3 4


1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13 14

15

16

17

19

18

20

21

23

24

22 25

26 27

28

29 30

31

Soldan Sağa: 1 Donmuş, katılaşmış pekmez. (6) 5 Çok karışık ve dağınık. (6) 9 Yakın bir geçmişte, yakında, geçende. (10) 10 Güvenceye dayanan işleri inalcının bir kişi ya da kuruluş adına yönettiği mallar. (5) 11Tuvalet. (5) 13 Bir çeşit ince ve çoğu kez çiçekli, pamuklu kumaş. (8) 15 Mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez. (5) 16 Soğuk veya sıcak hava vererek kapalı bir yerin havasını değiştiren elektrikli araç, iklimleme cihazı. (5) 17 İki katlı (ev). (7) 19 Mide ile ilgili. (7) 21 Yağı alınmış yoğurt, ayran. (5) 23 Manual. (2,3)

ÇİZGİLİ bulmaca

26 Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan. (8) 27 Ustura bilenen cilalı kösele. (5) 28 ... savaşı (Antik Yunan tarihinde ve mitolojisinde yer alan en önemli savaşlardan biri). (5) 29 Elmadan yapılmış tart. (6,4) 30 Hidrojen atomunun çekirdeği. (6) 31 Aptal, sersem. (6) Yukarıdan Aşağıya: 1 argo Çok sevmek, bayılmak, beğenmek. (6) 2 Anlayışlılık. (10) 3 Askerlerin silahlı ve donatılmış olarak toplanmaları. (6) 4 Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san. (7) 5 Sormaca. (5) 6 İndirim. (8)

7 Üretmek işi. (6) 8 Katoliklerde, Tanrı, İsa ve Meryem’in aynı kişi olmaları inancı, üçleme. (6) 9 Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince. (4) 12 “fark et” anlamında bir emir kipi. (7,3) 14 Cerrahi müdahale, operasyon. (8) 18 Açıkça, herkesin görebileceği, işitebileceği gibi. (7) 19 Okul. (6) 20 Üreteç. (6) 21 Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli. (6) 22 Giysi, örtü, çarşaf vb.ni yıkayarak kolalayan ve ütüleyen kimse. (6) 24 Yaklaşık 68 santimetreye eşit olan uzunluk ölçüsü. (5) 25 Keskin bir noktada sonlanan, kronik olmayan. (4)

SS: 1 BİTMİŞ, 5 ALTÜST, 9 GEÇENLERDE, 10 TRÖST, 11 KENEF, 13 MARKİZET, 15 CİMRİ, 16 KLİMA, 17 DUBLEKS, 19 MİDESEL, 21 KATIK, 23 EL İLE, 26 TROPİKAL, 27 KAYIŞ, 28 TRUVA, 29 ELMALI TART, 30 PROTON, 31 ANDIRI. YA: 1 BİTMEK, 2 IDRAKLİLİK, 3 IÇTİMA, 4 ŞEHZADE, 5 ANKET, 6 TENZİLAT, 7 ÜRETME, 8 TESLİS, 9 GÖRE, 12 FARKINA VAR, 14 AMELİYAT, 18 ULUORTA, 19 MEKTEP, 20 DİNAMO, 21 KAPTAN, 22 KOLACI, 24 ARŞIN, 25 AKUT.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11 13 14

15

16

17 18

19

22

20

21

23 24

25

26

27

28

29

30 31

32

33

34

Soldan Sağa: 1 Verimli. (8) 7 Kısır, verimsiz, döl veremeyen. (4) 11 Bir görevi, işi sürekli olarak yapmak üzere oluşturulmuş birlik. (5) 12 Rüzgâr veya dalgaların etkisiyle geminin iki yana sallanması. (7) 13 Efsane durumuna gelmek. (12) 16 Aklama, temize çıkarma. (4) 17 Eziyet çekmeden yapılan, sıkıntısız, üzgüsüz. (9) 18 Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev. (4) 20 Yelkenleri rüzgârın estiği yöne çevirmekte

ÇİZGİLİ bulmaca

kullanılan, her iki taraftan yelkenin ortasına bağlanan ip. (4) 22 Kaldığında. (4) 23 Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım. (4) 25 Artırma yoluyla yapılan (satış). (9) 26 Damga, mühür. (4) 30 Çimlenmesini sağlamak. (12) 31 Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi. (7) 32 Çeşitli bitkilerle tedavi uygulayan kişiler için halk arasında hekim veya eczacı anlamında kullanılan bir unvan. (5) 33 Lak ile cilalanmış. (4) 34 Karışık olma durumu,

karışıklık. (8)

14 İngilizcesi “the river flow”. (7,2) Yukarıdan Aşağıya: 15 Üzüntü, kaygı, tasa. (4) 1 Yumuşak, yüzü ince havlı 17 Erkeğe düşkün. (8) bir tür deri, podösüet. (4) 19 Veri. (4) 2 Maksimum. (2,5) 21 Ağzına kadar dolacak 3 Uyuşuk, tembel duruma bir biçimde. (7) gelmek. (12) 24 Yıldırım. (5) 4 Aşama. (4) 27 Adları aynı olanlardan 5 Binek hayvanlarının her biri. (4) sırtına konulan, oturmaya 28 Ertesi, gelecek, sabah, yarayan nesne. (4) şafak sökme zamanı, yarın. 6 Rastgele, gelişigüzel (ko- (4) nuşmak). (5,4) 29 Geçip gitme, sürüp 8 Kambur duruma gelmek. gitme. (4) (12) 9 Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön. (5) 10 Makarası olan, makara ile çalışan. (8)

SS: 1 SEMERELİ, 7 AKİM, 11 ÜNİTE, 12 YALPALA, 13 EFSANELEŞMEK, 16 IBRA, 17 EZİYETSİZ, 18 UHDE, 20 ORSA, 22 KALA, 23 AFET, 25 ARTIRMALI, 26 KAŞE, 30 ÇİMLENDİRMEK, 31 IKEBANA, 32 OTACI, 33 LAKE, 34 KEŞMEKEŞ. YA: 1 SÜET, 2 EN FAZLA, 3 MİSKİNLEŞMEK, 4 ETAP, 5 EYER, 6 ILERİ GERİ, 8 KAMBURLAŞMAK, 9 ILERİ, 10 MAKARALI, 14 NEHİRDE AK, 15 ESEF, 17 ERKEKÇİL, 19 DATA, 21 SİLMECE, 24 SAİKA, 27 ADAŞ, 28 ERTE, 29 AKIŞ.


6

5 7 8

4 3 8

3

7 6 8

7

2 6 4

3 8

1 5 2 4 6 2 2

7 1

6 9 8 9

1

4 9 8

8

4

4

3 1

2 5 4

1

6

8

7

2

1 9 9 3 4 1 6 5 7 8 3 9 2 9 8 6 5 3 9 2

7

3 1 2 9 6 7 1 4 8 1 2 9 3 6 1 5 3

ÇOK KOLAY SUDOKU

3

6 5

4

7

5

5 2

1 2 1 3

1

1 4 3 8 6 9 7 5 2

6 7 8 5 2 1 3 9 4

9 5 2 4 7 3 8 6 1

4 2 1 6 3 5 9 8 7

5 8 9 7 4 2 6 1 3

7 3 6 9 1 8 4 2 5

8 9 7 1 5 4 2 3 6

3 1 4 2 8 6 5 7 9

2 6 5 3 9 7 1 4 8

3 8 9 6 2 5 1 4 7

7 1 2 3 8 4 5 6 9

6 5 4 1 9 7 3 8 2

6 1 8 7 3 9 4 6 2 1 5

2 4 6 5 7 1 8 9 3

1 9 5 8 3 2 4 7 6

4 2 1 7 6 3 9 5 8

5 6 8 2 1 9 7 3 4

9 3 7 4 5 8 6 2 1

3 2 6 4 8 1 9 7 5

7 9 4 6 2 5 8 1 3

8 5 1 3 9 7 6 4 2

9 3 7 8 6 2 1 5 4

6 4 5 1 3 9 7 2 8

1 8 2 5 7 4 3 6 9

5 1 3 7 4 8 2 9 6

4 6 9 2 1 3 5 8 7

2 7 8 9 5 6 4 3 1

2 4 3 7 8 5 6 9 1

9 8 7 6 2 1 5 3 4

5 1 6 9 4 3 7 2 8

7 5 8 3 1 9 2 4 6

3 9 2 8 6 4 1 7 5

1 6 4 2 5 7 9 8 3

6 7 1 4 3 2 8 5 9

4 2 5 1 9 8 3 6 7

8 3 9 5 7 6 4 1 2


4

6

6

5 1 4 3 8 2 7 3 4 2 7 6 1 5 2 8 6

3

4

5 8 2

4 9 7 6 4

7

8 9 6

9 5

1

9

4 1 7 3 7 5 1 1 3 9

2 4 3

ÇOK ZOR SUDOKU

4 7 3 2 6 1 5 9 8

9 6 8 3 5 4 1 7 2

2 5 6 7 9 8 4 1 3

8 1 4 6 3 2 9 5 7

2

7 3 9 1 4 5 8 2 6

6 9 1 8 7 3 2 4 5

3 4 2 5 1 6 7 8 9

5 8 7 4 2 9 3 6 1

2 3 9 7 4 8 5 6 1

6 1 8 3 9 5 7 4 2

4 5 7 1 2 6 9 8 3

6 1 7 5

3 9 6

9

2 9 8

9 4 2 5 8 6 2 8 7 6 2 5 1 2 5 9 8 7 6 3 4

7

8

6

8 5

5 2 1 3 7

4 1

7 2

5 8 1 6 9 4 4 3 9 8 2 6 1 7 4 3 5

1 4 6 5 3 2 8 9 7

5 7 3 9 8 4 2 1 6

7 2 4 8 6 3 1 5 9

3 9 5 4 7 1 6 2 8

8 6 1 2 5 9 3 7 4

8 4 2 9 6 3 7 5 1

9 1 5 7 2 8 4 3 6

6 7 3 5 1 4 9 8 2

2 8 6 1 5 9 3 7 4

5 3 1 4 7 6 8 2 9

7 9 4 3 8 2 6 1 5

4 2 7 8 9 5 1 6 3

1 5 9 6 3 7 2 4 8

5 3 8 3 6 8 2 4 1 5 9 7

3 6 5 9 7 8 2 1 4

9 8 7 2 1 4 3 6 5

4 1 2 3 6 5 8 9 7

5 2 6 1 4 9 7 8 3

8 3 9 6 5 7 1 4 2

7 4 1 8 2 3 9 5 6

2 7 4 5 9 1 6 3 8

6 9 3 4 8 2 5 7 1

1 5 8 7 3 6 4 2 9


1

2

3

6

5

7

9

8

10

11

15

4

12

16

17

19

24

27

21

25

22

26

28

Soldan sağa: 6 Bayrağı veya sancağı taşıyan kimse. (7) 7 Elektrik sığa birimi. (5) 9 Sırlı ve süslü, pişmiş balçıktan yapılan. (4) 10 Saltçılık. (10) 11 Çağrı belgesi. (8) 13 Taşınabilir cerrah araçları takımı. (6) 15 mec. Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey. (4) 17 İç yan, iç bölüm, dışarı karşıtı. (5) 18 Kuruluşlarda veya derneklerde bir gruba tanınan kontenjan sayısı. (4) 19 Ağır cisimleri bir yerden bir yere kaydırmak ve özellikle deniz teknelerini karaya çekmek için bunların altına sürülen yuvarlak ağaç. (6) 20 Okullarda Türkçe dersi veren öğretmen. (8) 23 Kas dokularında, sinir ve eklemlerde bulunan özel duyu alıcılarının uyarılması

SİMETRİK bulmaca

14

18

20

23

13

sonucu ağırlık, devinim ve vücut durumunun sezilmesini sağlayan duyumlara verilen ad. (10) 26 Kendine gelme, aklı başına gelme, ayılma. (4) 27 Anyon. (5) 28 Su veya ilaçlı sıvı ile ağız veya yutağı başı arkaya atıp solukla da sıvının yutulmasını engelleyerek çalkalama işi. (7)

6 Tavana asılan, şamdanlı, lambalı, cam veya metal süslü aydınlatma aracı. (5) 8 XX. yüzyılın başlarında kullanılan bir zırhlı tipi. (7) 12 Elektronik devreler yardımıyla gitar sesi üzerinde yapılan değişiklik ve süslemeler. (5) 14 Tıkaçla tıkamak. (10) 16 Herhangi bir işin iki kez yapılması, örn. bir verinin iki kez toplanması. (7) Yukarıdan aşağıya: 17 Kazanç sağlamak amacıyla ticaret veya 1 İkinci Dünya Savaşı sonrası soğuk savaş sanayiye yatırım yapan kadın. (2,6) döneminde, batılı ülkelerin kendilerini 21 Başka bir taşıt tarafından çekilen Doğu Bloku ülkelerinden ayıran sınıra ve motorsuz taşıt. (6) bu ülkelere taktıkları ad. (10) 22 Topluluk, zümre. (5) 2 İnsana yaraşır bir biçimde, adamcasına. 24 İpi andıran, ipe benzeyen, ip gibi. (4) (6) 25 Yoga felsefesini uygulayan kimse. (4) 3 Darası çıkarılmadan tartılan (ağırlık). (4) 4 Eflatun rengi. (8) 5 Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. (4)

SS: 6 ALEMDAR, 7 FARAD, 9 ÇİNİ, 10 MUTLAKIYET, 11 CELPNAME, 13 USTUNÇ, 15 ŞİİR, 17 IÇERİ, 18 KOTA, 19 FİLENK, 20 TÜRKÇECİ, 23 DEVİNDUYUM, 26 AYMA, 27 EKSİN, 28 GARGARA. YA: 1 DEMİRPERDE, 2 ADAMCA, 3 BRÜT, 4 EFLATUNİ, 5 ARTI, 6 AVİZE, 8 DRETNOT, 12 EFEKT, 14 TIKAÇLAMAK, 16 IKİLEME, 17 IŞ KADINI, 21 RÖMORK, 22 CAMİA, 24 IPSİ, 25 YOGİ.


1

2

3

4

8

6

7

9

10

11

13

18

5

14

19

12

15

20

22

27

28

31

17

21

23

26

16

29

24

25

30

32

Soldan Sağa: 8 Yumurtadan meydana gelen, yumurta zarı, yumurta kabuğu ya da vücudu içinde bulunan ve gelişmesinin erken evrelerinde olan genç bir organizma. (8) 9 Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi. (6) 10 M.Ö. 4000’lere dayanan tarihi ve var olan yerleşmeleriyle dünyadaki en eski sürekli uygarlıklardan birine ev sahipliği yapan ülke. (4) 11 Ölü beden, naaş. (5) 12 Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım. (4) 13 Usanç ve bezginlik anlatan bir söz. (8) 16 Adı bilinmeyen kimselere

SİMETRİK bulmaca

söylenen bir seslenme sözü. (6) 18 Atmak işi. (4) 20 Giyim eşyası. (5) 21 Veri. (4) 22 Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr. (6) 23 Delicesine sevme. (8) 26 Eskrim, boks vb. oyunlarda korunmak için alınan durum. (4) 28 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. (5) 30 Anlam, kavram, mefhum. (4) 31 Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge. (6) 32 Otlak. (8) Yukarıdan Aşağıya:

1 Rütbesi general ile aynı olan deniz subayı. (6) 2 Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş akyuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat. (4) 3 İyilik etmeyi seven, hayırhah. (6) 4 Osm. şerc. (4) 5 Bir takımın altkümesi olan takım. (8) 6 Osmanlı Devleti’nde saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi. (4) 7 Genellikle konuşma zihinsel yetenekleri, ürünü tecrübe ve bilgi insan ve bunların

kullanımı olasılığı. (8) 14 Bir kaynağa dayanmayan, hayalî. (5) 15 mec. Bitkin, yorgun, perişan. (5) 17 Ege Denizi’ndeli Oniki Adaların en büyüğü. (5) 19 Bir tür küçük manyat ağı. (8) 20 Elektronları hızlandıran elektromanyetik bir araç. (8) 24 Robası olan. (6) 25 İnanılan şey. (6) 27 Büyük babadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri. (4) 29 Sarhoş. (4) 30 Aylık. (4)

SS: 8 EMBRİYON, 9 LİSANS, 10 IRAN, 11 CESET, 12 AFET, 13 ILLALLAH, 16 KARDEŞ, 18 ATMA, 20 BÜRÜM, 21 DATA, 22 ARTİST, 23 PERESTİŞ, 26 GARD, 28 TMMOB, 30 MEAL, 31 BORDRO, 32 SALMALIK. YA: 1 AMİRAL, 2 IRİN, 3 IYİCİL, 4 ANUS, 5 ALTTAKIM, 6 USTA, 7 INTELEKT, 14 AFAKİ, 15 HARAP, 17 RODOS, 19 TARLAKOZ, 20 BETATRON, 24 ROBALI, 25 INANIŞ, 27 DEDE, 29 MEST, 30 MAAŞ.


2 9 3

3 7 1 4

8 5 7 4

8 2 7 1

KOLAY SUDOKU

6 3 8 7 9 1 2 4 5

5 6 4 3 1 7 9 2 8

3 1 2 6 8 9 4 5 7

7 8 9 5 4 2 6 3 1

1 2 6 8 7 4 5 9 3

8 4 7 9 3 5 1 6 2

9 5 3 1 2 6 8 7 4

8 1 7 3 4 9 2 6 5

9 3 2 8 6 5 1 7 4

6 5 4 7 2 1 9 3 8

9 9 3 8 4 5

7 9

9 8 3 6 1 5 7 3 2 3 1 8 2 5 1 9 6 5 8 7 3

6 2 9 1 4 5 3 7 8 6

2

2

8 4 3 3 5 6 2 1 5 2 7 5 8 9 1 3

4 7 5 2 6 8 3 1 9

3

5 4 6 8 1 6 4 7 4 8 2 1 1 9 7 8

6 7 9 4 3 2 2 4 5 1 7 1

1 2 4 9

8 1

7 9 6 1 8 4 5 2 3

3 4 8 5 9 2 7 1 6

5 2 1 6 7 3 8 4 9

2 8 5 4 1 6 3 9 7

4 7 9 2 3 8 6 5 1

1 6 3 9 5 7 4 8 2

2 6 3 8 9 1 7 5 4

5 4 8 7 6 3 1 2 9

7 9 1 5 4 2 3 8 6

9 7 5 4 1 8 2 6 3

1 2 4 6 3 7 5 9 8

8 3 6 2 5 9 4 1 7

4 1 2 9 7 6 8 3 5

6 8 7 3 2 5 9 4 1

3 5 9 1 8 4 6 7 2

5 7 9 6 8 2 1 3 4

6 3 8 1 4 5 7 9 2

2 1 4 7 3 9 5 6 8

8 9 1 3 6 4 2 7 5

3 2 5 9 7 1 8 4 6

4 6 7 2 5 8 3 1 9

1 4 3 8 2 6 9 5 7

9 8 6 5 1 7 4 2 3

7 5 2 4 9 3 6 8 1


6

4 1 3

6 7 4 6 4 1

3

5 2

6 3 5 7 8

8

9

6

2

8 1

4 1 5 4 3

6 7 6 7

7 1 9

3 9

1 8

2 8 9 4

2 9

2

3

5 7

1 3 2

3 4

9 3

8 6

7 9 8 1 6 3

5 6 3 4 9 2 9 6 2 1 3

1 7 6

4 8 3 3

7 5

ZOR SUDOKU

2 4 9 2 9 5 3 7 1 4 6 8

6 7 4 5 9 8 3 1 2

8 1 3 4 6 2 7 9 5

4 8 9 2 3 6 5 7 1

1 2 6 7 4 5 8 3 9

5 3 7 8 1 9 6 2 4

3 6 1 9 5 4 2 8 7

7 5 2 1 8 3 9 4 6

9 4 8 6 2 7 1 5 3

4 3 2 9 7 8 6 5 1

8 1 5 6 4 2 7 9 3

9 7 6 3 1 5 2 8 4

3 5 7 8 9 4 1 6 2

1 4 8 2 5 6 9 3 7

6 2 9 1 3 7 5 4 8

7 6 4 5 8 1 3 2 9

5 9 1 4 2 3 8 7 6

2 8 3 7 6 9 4 1 5

9 2 7 3 4 5 8 1 6

8 1 6 2 7 9 5 4 3

4 3 5 1 8 6 2 9 7

6 4 3 8 2 7 9 5 1

5 9 2 6 3 1 4 7 8

9 2

3 6 5 7 4 6 4 5 8 6 7 1 7 8 5 9 4 3 6 2

3 5 9 7 1 8 6 2 4

2 6 1 4 5 3 7 8 9

7 8 4 9 6 2 1 3 5

9 2 5 7 6 8 1 4 3

8 7 6 4 3 1 9 2 5

4 1 3 5 9 2 6 7 8

5 3 7 8 2 9 4 1 6

2 4 1 3 5 6 7 8 9

6 8 9 1 7 4 3 5 2

3 9 8 2 4 7 5 6 1

1 5 4 6 8 3 2 9 7

7 6 2 9 1 5 8 3 4


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16 17 18

Soldan Sağa: 1Yarışmak. (7,5) 8 Bir cismi katı durumdan doğrudan doğruya gaz duruma dönüştürmek. (15) 9 Kanser niteliğinde olan. (8) 10 Uç uca, birbirine çatılan şeylerin bütünü. (5) 11Kadın oyuncu. (6) 12 Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan illerinden biri. (5) 13 Karşılıklı sevişme, muaşaka. (10) 16 Dişi at. (6) 17 Üstü şekerli, renkli ve parlak bir

ZİNCİR bulmaca

madde ile kaplanmış hap. (5) 18 Bir dağ ya da tepe sırasında, bir taraftan öbür tarafa geçişe imkân tanıyan alçak noktaya verilen isim. (3,6) Yukarıdan Aşağıya: 2 Organik özdeklerin kömüre dönüştürülmesi; kömürleştirmek. (15) 3 Engel deneyi. (7,5) 4 Elverişsiz olma durumu. (13) 5 Gereksinim duymak. (6,5) 6 Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki.

(10) 7 Hamile kalmasını sağla anlamında emir kipi. (4,5) 9 İçine bazı şeyler konulmak için kâğıttan yapılmış kese biçiminde torba. (10) 14 Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse. (5) 15 Geviş getirenlerden, Kongo’da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane renginde, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan. (5)

SS: 1 REKABET ETMEK, 8 SÜBLİMLEŞTİRMEK, 9 KANSERLİ, 10 ÇATKI, 11 AKTRİS, 12 IZMİR, 13 ÂŞIKTAŞLIK, 16 KISRAK, 17 DRAJE, 18 DAĞ GEÇİDİ. YA: 2 KARBONLAŞTIRMAK, 3 BARİYER TESTİ, 4 ELVERİŞSİZLİK, 5 MUHTAÇ OLMAK, 6 KUDRETNARI, 7 GEBE BIRAK, 9 KESEKÂĞIDI, 14 BEKÇİ, 15 OKAPİ.


1

2

3

4

5

6 7

8 9 10

11

12

13

14

15

16

17 18

Soldan Sağa: 2 Üzüntü, sıkıntı, tedirginlik veren bir durum ortadan kalkmak veya azalmak, rahata kavuşmak. (10) 8 Alan topu. (5) 9 Kır yaşantısını ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, çobanlama. (8) 10 Doğu Avrupa ile kuzey Asya’ya yayılmış, ve 17,075,400 km²’lik yüzölçümü ile dünyanın

ZİNCİR bulmaca

en geniş ülkesi. (5) 11 İnsanın sanayiyi tek amaç olarak benimsediği sistem, endüstriyalizm. (11) 12 Bir düzlemi eşit parçalara bölen çizgiler. (6,9) 15 Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kramp. (6) 16 Patlıcangillerden, yaprakları ve sürgünleri acı bir bitki. (7) 17 Bir tür tatlı. (8) 18 Genellikle haksız ola-

rak ele geçirilen mal veya para. (5)

nur). (10) 4 Özdekten özce ayrı bir ruhun bulunduğunu öne Yukarıdan Aşağıya: süren görüş. (11) 1 İhtirası olmayan. (10) 5 Angola halkından veya 2 XV. yüzyıldan başlayarak bu halkın soyundan olan İtalya’da ve daha sonra kimse. (8) diğer Avrupa ülkelerinde 6 Süslemek, donatmak. hümanizmin etkisiyle (7,8) ortaya çıkan, klasik İlk 7 ..... ..... ve Kültürel Çağ kültür ve sanatına Araştırmalar Yayıncılık ve dayanarak gelişen bilim ve Üretim Kooperatifi. (13) sanat akımı. (8) 12 Irki. (6) 3 ..... adası (Karayiplerin 13 Bakış açısı. (6) ikinci büyük adası olup 14 Kuzgunkılıcı. (6) Küba’nın doğusunda bulu-

SS: 2 RAHATLAMAK, 8 TENİS, 9 PASTORAL, 10 RUSYA, 11 SANAYİCİLİK, 12 IZGARA ÇİZGİLERİ, 15 KASINÇ, 16 PATATES, 17 TARTÖLAT, 18 LOKMA. YA: 1 IHTİRASSIZ, 2 RÖNESANS, 3 HİSPANYOLA, 4 TİNSELCİLİK, 5 ANGOLALI, 6 ALLAMAK PULLAMAK, 7 YAŞAMBİLİMSEL, 12 IRKSAL, 13 AÇILIM, 14 GLAYÖL.


32

20

15 4

18

8

4

1 20

18

27

8

11

13 18

7

31

1

18 11

12

8

8 25

7

7

18

20

13

31

7

21

21

3

8

11

18

16

16

8

20

6

30

7

25

15

32

18

30

1

28

8

30

32

3

8

N

22

20

6

Z

8

20

14

28

18

33

4

3

R

15

1

6

18

24

25

6

8

25

4

7

8

28

A

25

4

8

8

8 29

4

30 20

32

30

5

30

18

11

5

7

7 25

4

11

28

7

25

20

21

1

18

8 18

13

29

7

10

5

22

18

20

A

25

13

18

28

18

3

8 13

27 10

21

8

5

4

18

23

31

28

24

14

8

8 25

8

19

8

M A

3

10

6

27

13 21

6

23

6 4

7

21

25

21

18

28 25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

KRİPTO bulmaca

1

B

18

2

3

19

20

4

5

6

7

21

22

23

24

U L Ç S

E H R M Ş D

İ I

8

A

25

K

9

10

11

12

13

26

27

28

29

30

O T

14

15

16

31

32

33

J N G P Ö

Y Z Ğ

ı

Ü F C

17

17


5 3

6

1 4 3 2

2

1 8

2 9 1 2

3

3 8 9 4

4 2 9 3 7 1 4

8

2 4 1 6 5 2 7 3 5 7 6 2 5 9 8 6 8 1 6 1

ÇOK ZOR SUDOKU

3 4 1 9 7 2 8 6 5

7 6 2 1 5 8 9 4 3

8 1 3 5 4 7 6 2 9

6 2 9 8 1 3 5 7 4

4 5 7 6 2 9 3 8 1

2 3 4 7 6 5 1 9 8

9 7 5 2 8 1 4 3 6

1 8 6 3 9 4 7 5 2

3 6 5 1 8 9 4 7 2

7 1 9 2 5 4 8 6 3

2 8 4 6 7 3 1 5 9

2 5 2 9 7 6

5

1

5 9 8 4 3 6 2 1 7

7 9

8 5 4 8 7 5 2

7 5

7

5 9

5

2

6 8 2

5 8

3 9

3 1 4 6

5 7 4

8 1 1

6 5 9 6 7 2

9 8 9 2 3 4 6 5 1 7

1 5 6 8 9 7 2 3 4

4 3 7 5 1 2 9 8 6

9 2 8 7 6 5 3 4 1

6 4 1 9 3 8 7 2 5

5 7 3 4 2 1 6 9 8

5 2 8 6 7 3 1 4 9

3 7 1 4 9 8 2 5 6

6 9 4 1 5 2 7 8 3

7 6 3 8 4 5 9 1 2

1 4 5 2 6 9 8 3 7

9 8 2 7 3 1 4 6 5

8 5 9 3 1 7 6 2 4

2 3 6 9 8 4 5 7 1

4 1 7 5 2 6 3 9 8

9 6 8 2 4 7 5 1 3

5 4 2 1 3 8 7 6 9

7 3 1 9 6 5 2 8 4

2 1 4 3 5 6 9 7 8

8 7 6 4 2 9 1 3 5

3 9 5 7 8 1 4 2 6

4 8 9 6 1 2 3 5 7

1 5 7 8 9 3 6 4 2

6 2 3 5 7 4 8 9 1


B L S A I L L A C D R A P V N

R I M A R Y U A T H I S O R O

E O N É R J G T Z R A R T I X

SÖZCÜK AVI fransızca

U N Ô A O C O C R E S Z T N E

V M M I S S É O C U I S E R Y

E I V É E L E U T G N E S A G

R D E D C H O R A N C H E U U

Y Z U R C Y R B V Y A N S C E

J N G B S B R I E Y Y P H H N

G M E O E E I A R L É A U B E

V I M E U X È C A O Z E N A Y

I D E U G R R G U É C U B L É

D O R R N É E V F O U C A R T

A U S S E A O L N A O N F K U

I R O H E U E S S É N C I E Z

Amou* Arjo* Artix* Athis* Aube* Auch* Belz* Binas* Boeurs* Breuvery* Brie* Chazé* Chazeau* Choranche* Ciez* Cons* Courbiac* Cuisery* Cuon* Drap* Dung* Écublé* Eleu* Ervy* Essé* Étuz* Eugne* Foucart* Gabre* Giere* Gourel* Guen* Lage* Laze* Lion* Lugo* Mary* Mers* Midour* Missé* Naon* Nesa* Noxe* Ocre* Orrière* Ozenay* Péouvou* Potte* Réau* Réôme* Reugny* Roheu* Rose* Saillac* Sarcé* Séez* Tavera* Trun* Urcy* Veuge* Vidai* Viers* Vimeux* Vors* Vrin* Vyans


A N T I C H I T À D I C U M A

R A R O B B I A T E M E D E M

B G S U L A L I M A T N E L A

SÖZCÜK AVI

italyanca

R O T T B D D B A R G E V I N

I E S I I R A O I D R O E L T

S G L N I S A N G A N O Y L E

C A O A S R I R I A X D S A A

H M G O C T A S Z G T I R S T

I B U E A I T Z Z K A O P P A

S E D P L I I R I I S O L A L

H L O E A A S F E E N O S S A

L L R R I S A A A G T E P U N

I A O I X A L G A L L O E U I

V R I O G R A N D E Z I R R C

O A S A L E O O R U N E O A O

Agno* Al Gallo* Amantea* Antichità di Cuma* Arce* Arda* Asso* Asti* Barge* Biaxi* Brischis* Cene* Deveys* Dogato* Falze* Gambellara* Gela* Gizzi* Graile* Idria* Idro* Iesi* Isca* Isola* La Lima* Livo* Logudoro* Mede* Melilla* Nago* Nomi* Nossa* Nure* Oldaniga* Orune* Peri* Pero* Rio Grande* Risa* Robbiate* Rose* Rubra* Sala* Sale* Sangano* Sele* Spasu* Spongano* Stia* Taibon* Talanico* Tina* Tora* Treglio* Trinitapoli* Trst* Vonazzi


1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12

13

15

14

16

17 18 20

19 21

22

23

24

25

26

30

31

27

28 29 32 33

34

35

Soldan Sağa: 2 Korkmadığını, çekinmediğini açıkça bildirme, kavga veya yarışmaya çağırma. (6,5) 9 Bahailik yanlısı kimse. (5) 10 Laf cambazı. (7) 13 Hantal, vurdumduymaz. (4) 15 Boyut. (4) 16 Ana yurt. (8) 17 Yerleşim merkezlerini birbirine karadan bağlayan yol. (8) 18 Yarım küre biçimindeki kubbenin üst bölümü. (5) 19 Melekler. (7) 20 Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca, fiktif. (7) 25 Diriksel. (5) 28 Hamamda örtünmek için kullanılan ince dokuma. (8) 29 Çabuk, hemen yapılma gerekliği,

ÇİZGİLİ bulmaca

müstaceliyet, istical. (8) 31 Büyük babadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri. (4) 32 Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr. (4) 33 Tohumların ezilip yağ çıkarıldığı yer. (7) 34 Bit. (5) 35 Dayanıklı, güçlü, dirençli. (11) Yukarıdan Aşağıya: 1 Nesnellik. (11) 2 Basımevi. (6) 3 Yaltakçı. (6) 4 Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş. (4) 5 Genellikle iyi huylu olan ve epitel dokusunda, özellikle bez ve bez benzeri yapılarda oluşan tümör. (6) 6 Azık. (6)

7 Kanamak işi, nezif. (6) 8 Değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu. (6) 11 Güncel duruma getirmek. (11) 12 Bir çeşit ince ve çoğu kez çiçekli, pamuklu kumaş. (8) 14 Etme işini yaptırmak. (8) 21 Alçak gönüllülük. (6) 22 Budamak işi. (6) 23 İngilizce “yeniden yaşamak”. (6) 24 İşitme duyusu, işitme yetisi. (6) 26 Geri ver anlamında. (4,2) 27 Divan edebiyatında her beytin son sözünü sonraki beytin ilk sözü yapma biçiminde ortaya çıkan söz sanatı, iade. (6) 30 Kekeme. (4)

SS: 2 MEYDAN OKUMA, 9 BAHAİ, 10 DEMAGOG, 13 ENEZ, 15 EBAT, 16 ANAVATAN, 17 KARAYOLU, 18 TAKKE, 19 MELAİKE, 20 ITİBARİ, 25 DİRİL, 28 PEŞTAMAL, 29 IVEDİLİK, 31 DEDE, 32 ATAK, 33 EZİMEVİ, 34 KEHLE, 35 MUKAVEMETLİ. YA: 1 OBJEKTİVİTE, 2 MATBAA, 3 YALTAK, 4 DİBA, 5 ADENOM, 6 NEVALE, 7 KANAMA, 8 MOZAİK, 11 GÜNCELLEMEK, 12 MARKİZET, 14 ETTİRMEK, 21 TEVAZU, 22 BUDAMA, 23 RELİVE, 24 IŞİTİM, 26 IADE ET, 27 IADELİ, 30 KEKE.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13

14

15 17

16 18

19 20

21

22

23

24

26

27

28

25

29 30

31

32

Soldan sağa: 1 Az konuşma, susma, sükût. (5) 5 Gelirler. (7) 10 İngilizce “mensural”. (6,3) 11 Yasal. (5) 12 Akar. (6) 14 “Büyüklük, güç sahibi” anlamında padişahlara verilen bir san. (8) 15 Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz. (4) 16 Haberci. (4) 17 Terebentin. (9) 20 Uzaklaştırmak, savmak. (9) 23 Durağan bir noktadan geçen ve kapalı bir eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun çizdiği yüzey, mahrut. (4) 24 Umutsuzluktan doğan

ÇİZGİLİ bulmaca

karamsarlık, üzüntü. (4) 26 Hadisenin geçtiği mahal. (4,4) 28 Çoban Yıldızı. (6) 29 Okul, kışla vb. yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm. (5) 30 Bir işi yapabilecek toplam kişi sayısı veya harcanacak emek zaman miktarı. (5,4) 31 Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı. (7) 32 Ekin biçerken sol elin parmaklarına geçirilen, eldiven biçiminde, tahtadan yapılan bir araç. (5) Yukarıdan aşağıya: 1 Yarı yıl tatili. (7) 2 Sarıklı din bilginleri. (5) 3 Gölge ve ortaoyunlannda Doğu Anadolulu bir tip. (4) 4 İki çekim arasında hareket,

anlam, ışık, dekor, donatım, oyun bakımlarından aykırılık olmama durumu. (6) 5 Etyemez. (10) 6 İncelik, naziklik. (6) 7 Bir şeyin sayısını dörde çıkarmak. (9) 8 Her zaman görülen, olağan. (7) 9 Çabuk davranan, çevik, dikkatli, uyanık. (5) 12 Acısını hafifletmek, acısını unutturmak, teselli etmek. (10) 13 Hekimlikte damarları daraltma, bronşları açma, kanamaları kesme vb. amaçlarla kullanılan, kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı. (9) 18 Canlıların hem kendi

aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı. (7) 19 Ciğerlerdeki havanın, solunum organlarının kasılması ve zorlanmasıyla ağızdan gürültü ile çıkması. (7) 21 Kolayca bükülen ve ateşe dayanan liflerden oluşmuş bir tür ak asbest. (6) 22 Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan illerinden biri. (6) 23 Yürekli (erkek). (5) 25 İkicilik felsefesini kabul eden, düalist. (5) 27 Menstrüasyon. (4)

SS: 1 SUSKU, 5 VARİDAT, 10 ÖLÇÜYE AİT, 11 MEŞRU, 12 AKARET, 14 ŞEVKETLİ, 15 SADE, 16 ULAK, 17 TEREMENTİ, 20 TARDETMEK, 23 KONİ, 24 YEİS, 26 OLAY YERİ, 28 ÇOLPAN, 29 REVİR, 30 INSAN GÜCÜ, 31 KİNETİK, 32 ELLİK. YA: 1 SÖMESTR, 2 ULEMA, 3 KÜRT, 4 UYUŞUM, 5 VEJETERYEN, 6 RİKKAT, 7 DÖRTLEMEK, 8 ALELADE, 9 TETİK, 12 AVUNDURMAK, 13 ADRENALİN, 18 EKOLOJİ, 19 ÖKSÜRÜK, 21 AMYANT, 22 EDİRNE, 23 KOÇAK, 25 IKİCİ, 27 REGL.


6 4

2

1 5 7 8 9 1 2 7 4 6 2 5 1 3 8 5 1 5 6 4 8 2 5 7 8 7 8 1 3 1 7 6 2

6 1

1 4 6 3 8 4 5 2 9 3 5 4 8 6 1 3 6 7 4 7 9 2 8 6 5 7 5 1 3 8 3 8 6 9 2

2 3 8 5 9 1 7 2

ÇOK KOLAY SUDOKU

8 7 1 6 4 2 9 5 3

6 4 9 7 3 5 1 2 8

3 5 2 9 8 1 6 7 4

2 3 7 8 5 9 4 6 1

9 8 5 4 1 6 2 3 7

1 6 4 3 2 7 5 8 9

5 9 8 2 7 4 3 1 6

4 1 3 5 6 8 7 9 2

7 2 6 1 9 3 8 4 5

6 9 7 1 5 3 4 2 8

1 4 8 2 6 9 3 5 7

5 3 2 4 7 8 1 9 6

3

8

9

8 7 5 4 9 6 3 9 3 7 1 5 2 1 9 4 1 8 3 7 6 5 6 8 7 1 3 5 7 2 7

1

4

5 1 2 5

9 4 3

9 5 6 3 1 4 5 7 6 3 1 2 6 3

7 1 5 8 3 4 9 6 2

3 6 4 9 2 5 7 8 1

2 8 9 6 1 7 5 4 3

8 5 1 3 9 2 6 7 4

4 7 6 5 8 1 2 3 9

9 2 3 7 4 6 8 1 5

7 3 2 9 1 5 8 6 4

1 8 6 4 3 2 9 5 7

5 4 9 7 6 8 2 1 3

2 5 7 8 9 6 4 3 1

4 6 3 2 7 1 5 9 8

9 1 8 3 5 4 7 2 6

6 7 4 5 2 3 1 8 9

3 9 5 1 8 7 6 4 2

8 2 1 6 4 9 3 7 5

2 6 4 8 1 7 3 9 5

3 8 5 9 6 2 1 7 4

7 9 1 5 4 3 8 6 2

2

6 5 2 7 8 1 4 3 9

9 4 8 3 2 5 7 1 6

1 7 3 6 9 4 5 2 8

8 2 7 1 5 6 9 4 3

4 3 9 2 7 8 6 5 1

5 1 6 4 3 9 2 8 7


9 4 1 1

7

4

7 3 2 9

8

5 6 9 3 4

6 9

1 9 2 3 1

5 7

ÇOK ZOR SUDOKU

1 5 9 7 6 8 5 2 1 3 4

1 8 4 3 7 6 2 9 5

5 2 3 9 4 1 7 8 6

3 6 7 5 1 4 9 2 8

8 9 5 2 3 7 6 4 1

2 4 1 6 8 9 5 7 3

7 1 9 4 6 3 8 5 2

4 5 2 1 9 8 3 6 7

6 3 8 7 2 5 4 1 9

9 3 4 6 7 2 5 1 8

7 2 1 5 8 4 9 3 6

5 8 6 9 3 1 4 7 2

9

4 1 8

6 3 5 7 8 4

1 9 7 5 6 3 5 4 1 9 5 5 6 8 7 6 3 9

8 3 2 7

2

5

8

7

2

7 5

9 6 7 8 4 4 1 2

5 4

8

4 7

1

1 9

6

1 3 9

6

8

3 8

2 3

7 4 6

8

8 6 7 4 2 3 1 9 5

2 1 5 8 9 7 3 6 4

3 4 9 1 5 6 8 2 7

1 7 8 2 4 9 6 5 3

6 5 2 3 1 8 7 4 9

4 9 3 7 6 5 2 8 1

4 3 8 7 5 1 6 9 2

6 2 7 8 9 3 5 1 4

9 1 5 2 6 4 8 3 7

2 4 6 9 1 8 7 5 3

8 5 1 3 2 7 4 6 9

7 9 3 6 4 5 2 8 1

1 8 9 4 7 6 3 2 5

3 7 2 5 8 9 1 4 6

5 6 4 1 3 2 9 7 8

1 5 3 4 6 9 2 7 8

8 2 6 1 7 5 9 4 3

7 4 9 8 2 3 5 1 6

5 7 8 9 3 4 6 2 1

9 6 4 2 5 1 3 8 7

2 3 1 6 8 7 4 5 9

4 8 7 3 9 2 1 6 5

3 1 5 7 4 6 8 9 2

6 9 2 5 1 8 7 3 4


H T R O T İ N E T Ş O S E Ü S

ı R L Y K H Ö O P T İ K S O T

R U T U B E T A A L O T L A K

SÖZCÜK AVI memleket

K P E K T L R N L L Ü D T U K

A O R T A A O E L N A L A S O

M T M K Z F N B ı A K O H V R

Ö O O İ E A L T U N İ İ S E A

S Z M L A S R O A T D R İ N G

O A E Ş A İ N K B R E ı S K A

M N T N G Y M A A E A A A T C

U M R E O A T T L N L K T E ı

N M E B R U K E E Ö R Y S R S

R E İ S A A C A R R ı A A E U

E L M B E L S O Ğ U K L U Ğ U

S U D A N L ı T K A A F T O S

ACAR* ACI SU* AFTOS* AGORA* AKAĞA* AKİDE* ALLI* ALTUNİ* ANOFEL* ANSAL* ANTRENÖR* AORT* ARAZİ* ARKA* BALE* BELSOĞUKLUĞU* DAVA* EBRU* EKOL* ESNA* HELA* HİDRAT* HIRKA* ISKA* ITRİ* KERE* KOMİ* KORA* LAKOZ* LAOS* LASO* LAYTER* LOBELYA* LOBUT* MARS* MESEL* NAAŞ* NEMA* NÖTRON* OKLU* OLUK* OPTİK* OTLAK* OYUK* ÖZEN* RAST* REEL* REİS* RIKA* RİNG* RUTUBET* SAKA* SİLLE* SİYA* SOLDA* SOMUN* SUDANLI* ŞOSE* TAHSİSAT* TARAK* TAZE* TERE* TERK* TERMOMETRE* TOKA* TOZAN* TROTİNET* TRUP* ÜSTÜN

Bulmacayı çözdüğünüzde içinde saklanmış 8 harfli bir kelime göreceksiniz.


B E N I D O R M O V A N E S H

S L V A L D A R Á N F O F E E

S D A Y U E L A B A Í I I L N

SÖZCÜK AVI

ispanyolca

O A U Ñ L É R O S R G S C V C

M B M A O É E G A I I A C A H

A A J E V Z A U L L N I R E E

R O D A A R A R T A Z U C R N

R Z L R F Ñ O B R U G M B O E

I O E I I R O I R G O O O B D

B N D P O G E Q N Á A N N R A

A O O E S S U R P Z T T O E A

J I L N N I E E O A O E Ó S S

A S U U L A D T R G B S D N P

É I C E L M O N C A D A T Í A

N N O Z F A S N I A S T D E N

Abad* Agarre* Agones* Añoza* Aozo* Arévalo* Aripe* Artazu* Aspa* Ayuela* Benidorm* Boazo* Boeza* Bono* Canaries* Cizurquil* Dena* El Ajo* Elda* Fasgar* Fasnia* Fica* Fios* Fofe* Gatón* Gázaga* Gurb* Henche* Icod* Irgo* Isil* Jaén* Jafre* Ledo* Luco* Madrigueras* Meaño* Moncada* Montes* Mora* Narila* Neda* Nois* Nuez* Nuin* Olula* Onís* Ontar* Orlé* Oroel* Oset* Ovanes* Real* Rena* Robres* Roda* Salt* Selva* Somarriba* Surp* Tedín* Val d’Arán* Yuba* Zoste


Bir tür çalgı

Dönem

Temiz

Panzehir taşı

Ayaklı bardak

Efektif

Şaşma anlatır

Ayla, hale

Kişi, insan İşlemeli kaftan

Notaları arasız söylemek

Kaba yel, boz yel

Japonya'ya özgü olan

Bir renk

Çekicilik

Baldıran

Makineli tüfek türü

Yüce

Ben zamiri yönelmesi Anlayışsız, ahmak

Whitney ... (resim)

Metres

Hamız

Şehirlerarası otobüs yerleri

Ut çalan kimse

Yemek listesi

Mert olmayan

Yuvarlak, şişkin ekmek

1000 kg İnsan sesinin rengi

Yaşa

Bir iskambil oyunu, pastra

Yöresel

Çok zayıflama

Çıban Nispet, rasyo

Damıtıcı

... ve Siyah (roman)

Başkan (kısaca)

Özerklik

Müzikli toplantı

Bir bağlaç

Güreş yapan, pehlivan Aşı armudu Fayda

Kolay işlenen bir element

Getirimci

ÇENGEL bulmaca

SS: NAKİTPARA, VAY, AĞIL, BİNDALLI, BEJ, STEN, OLE, GABİ, HOUSTON, KAPAMA, UDİ, TON, SOMUN, TONALİTE, APSE, OTONOMİ, İMBİK, GÜREŞÇİ, AŞLAMA, ARTAM, NİKEL, RANTİYE. YA: RAVNT, PİYANO, OPAL, ARI, KADEH, AĞIOTU, ALBENİ, LEGATO, İSİM, JAPON, LODOS, BANA, ULU, ASİT, OTOGAR, MENÜ, NAMERT, LOKAL, PİŞTİ, ERİME, ORAN, MAİ, BŞK, İLE, ÇAY.


1

2

3

8

5

6

15

16

7

9

10

11

12

13

17

18

21

4

14

19

22

24

20

23

25

29

26

27

28

30

Soldan sağa: 8 Çoğunlukla gözün iç basıncının çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokom. (6) 9 Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki. (8) 10 Buluş. (4) 11 Gemi işletme işi, gemi işletmeciliği. (10) 12 Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker. (4) 13 Gösterişli, görkemli. (10) 17 Evcil büyükbaş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı. (4) 18 Tanrı’nın sevgi ve ilgisinden yoksun olma, beddua. (5) 19 Korunmak, saklanmak veya ge-

SİMETRİK bulmaca

rektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer, ardiye. (4) 21 Karayiplerin ikinci büyük adası olup Küba’nın doğusunda bulunur. (10) 23 Dana budundaki kemiksiz ve sinirsiz olan en büyük kaba et. (4) 24 Tek bakış açısı olan, tek yanlı. (10) 28 At sürüsü. (4) 29 Ufak bahçe çapası. (8) 30 Hallaç. (6) Yukarıdan aşağıya: 1 Yolluk. (8) 2 Fırat ve Dicle nehirlerinin Basra Körfezi’nden denize dökülmeden önce birleştikleri yer. (10) 3 Kısımlara ayrılıp anlatılmış olan. (10)

4 Asma işi. (4) 5 İnatçı. (4) 6 Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra. (4) 7 Güncel. (6) 14 Ağır bir biçimde (çalınmak). (5) 15 Altyapı ile ilgili. (10) 16 Aydıncı olma durumu. (10) 20 Çapulcu. (8) 22 Sahiplik. (6) 25 Bir işi yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek, içtepi, itki. (4) 26 Yöntemine uygun düzgün sarılmış halat yumağı. (4) 27 İyi nitelikte olmayan, kötü. (4)

SS: 8 KARASU, 9 SİNAMEKİ, 10 ICAT, 11 ARMATÖRLÜK, 12 ERİL, 13 SALTANATLI, 17 AHIR, 18 LANET, 19 DEPO, 21 HİSPANYOLA, 23 NUAR, 24 TEKTARAFLI, 28 ILKI, 29 TİRPİDİN, 30 ATIMCI. YA: 1 HARCIRAH, 2 ŞATTÜLARAP, 3 MUFASSALAN, 4 ASIM, 5 ANUT, 6 OMUR, 7 AKTÜEL, 14 LENTO, 15 ALTYAPISAL, 16 AYDINCILIK, 20 PLAÇKACI, 22 IYELİK, 25 TEPİ, 26 RODA, 27 FENA.


2

8

4

9 5

1 5 5 6

4 1 2 2 6 8 7 9 2 1 7 3 4 8 2

7 6

8 1

9 3 9 5 4 1 2 4

8 9 7 8

7 1 5

3 9 4

5

3

1 2 5 3 1 6 7 2 8 5 7

KOLAY SUDOKU

5 8 4 3 9 1 7 2 6

1 6 3 2 8 7 4 9 5

3 4 6 9 2 5 1 7 8

8 2 1 4 7 6 3 5 9

7 9 5 1 3 8 6 4 2

4 1 8 7 5 9 2 6 3

6 5 2 8 4 3 9 1 7

9 3 7 6 1 2 5 8 4

9 8 6

2 9 4

7 5 3 1

8 4 5 8 6 1 7 9

4 3 6 3 9 1 5 7 6 2 8 4

5 8 2 9 4 1 3 6 7

7 4 6 2 8 3 5 1 9

9 7 3 1 6 4 8 5 2

4 6 8 7 2 5 1 9 3

2 1 5 3 9 8 7 4 6

8 2 7 4 5 9 6 3 1

6 3 9 8 1 2 4 7 5

1 5 4 6 3 7 9 2 8

8 6 5 7 1 2 4 3 9

2 4 3 6 9 5 7 1 8

1 7 9 4 8 3 2 6 5

8

4 3

5 7 3 2 1

1

7

2 7 9 5 6 4 8 3 1

4 6 1

6

4 2

6

6 8 2 9 4 1 3 5 7

9 3 1 5 7 6 8 2 4

3 4 5 7 2 3 8 6 9 1

7 2 8 1 6 9 5 4 3

5 9 4 3 2 7 1 8 6

3 1 6 8 5 4 9 7 2

6 1 2 5 9 8 4 3 7

9 4 7 2 3 6 5 8 1

8 5 3 4 1 7 2 6 9

7 2 9 3 6 5 8 1 4

4 3 5 1 8 9 6 7 2

1 8 6 7 2 4 3 9 5

5 7 8 6 4 1 9 2 3

3 9 4 8 7 2 1 5 6

2 6 1 9 5 3 7 4 8


1 3 4

6 7 2 6 9 7 2 5 4 1 2 9 4 5 6 2 7 1

7

3

6 1 6 2

8 7 5

6

1 2 7 9

1

8

4 6

2 7 5

5 4 3

3

4 7 3

8

1 7

6 9 8 7 1 3 4 9

5 7 8

KOLAY SUDOKU

9 4 3 7

1 7 9

4

2 6

8

4 6 2 1 3 8 5 9 7

1 9 5 7 4 2 3 6 8

6 7 3 2 8 4 9 1 5

5 2 9 3 1 7 8 4 6

8 1 4 6 5 9 2 7 3

7 5 8 9 6 1 4 3 2

9 3 6 4 2 5 7 8 1

2 4 1 8 7 3 6 5 9

1 3 4 9 5 6 7 8 2

7 9 2 3 4 8 5 6 1

5 8 6 2 1 7 9 3 4

9

3 5

6 3 8 7 6 2 6 5 3 4 8 4 1

4 6 5 4 9 3 7 3 8 7 5 9 6 1 2 4

8

2 5 8 6 7 9 4 1 3

9 7 3 1 8 4 6 2 5

4 6 1 5 2 3 8 9 7

6 1 7 8 3 5 2 4 9

8 2 5 4 9 1 3 7 6

3 4 9 7 6 2 1 5 8

8 9 1 3 2 6 5 7 4

3 7 5 9 1 4 8 2 6

2 6 4 5 7 8 3 1 9

9 3 7 4 6 5 1 8 2

1 5 8 2 9 7 4 6 3

6 4 2 8 3 1 9 5 7

5 2 3 7 8 9 6 4 1

7 8 6 1 4 3 2 9 5

4 1 9 6 5 2 7 3 8

6 1 7 9 2 4 8 3 5

8 3 4 6 5 7 2 1 9

2 9 5 8 1 3 6 7 4

1 5 3 4 6 2 9 8 7

9 2 8 7 3 5 1 4 6

4 7 6 1 8 9 5 2 3

3 4 2 5 9 8 7 6 1

7 6 9 2 4 1 3 5 8

5 8 1 3 7 6 4 9 2


1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

16

14

17

20

18

19

21

22

26

28

29

SİMETRİK bulmaca

7

8

23

24

15

25

Soldan sağa: 9 Hastalıktan veya yorgunluktan inler gibi “ıh” sesi çıkarmak. (7) 10 Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm. (7) 11 Niyeti olan, niyet eden. (7) 12 Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı. (7) 13 İspanya’da Valensiya özerk bölgesinin başkenti. (9) 15 Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne. (5) 16 Kavuşmak işi, buluşma, telaki. (7) 19 Önce olan, önceki. (7) 20 Ege Denizi’nde Oniki Adaların en

6

büyüğü. (5) 21 Aşağılamak. (9) 25 ... buğday (buğdaygiller (Poaceae) familyasından hekzaploid bir buğday türü). (7) 26 İlgisizlik. (7) 28 Dadacılık. (7) 29 Tanrı bilimi. (7) Yukarıdan aşağıya: 1 Miyavlama sesi. (6) 2 Kuzgunkılıcı. (6) 3 Ummaktan doğan duygu, ümit. (4) 4 İçinde ekşisi bulunan. (6) 5 Madenî para basılan yer. (8) 6 Sağlık kuruluşlarında acilen bakılması gereken hastaların ilk bakımlarının yapıldığı yer. (4,6) 7 “Dikkatini çek” anlamında kullanılır. (6,2)

27

8 Bitişken. (8) 14 Neşesiz olma durumu, üzgünlük. (10) 16 Serdar Ortaç’ın bir şarkısı. (4,4) 17 Türlü sebeplerle yerli yersiz çok konuşmayı huy edinmiş (kimse). (4,4) 18 Anlaşmazlık durumunda bulunan kimseleri uzlaştırma işi. (8) 22 Trajedi. (6) 23 Tadı şekerli ve az ekşi olan. (6) 24 Eleştiri. (6) 27 Sert, ak renkli, demire benzer, paslanmaz çeliklerin en önemli bileşeni olan yüksek yenime dirençli metal. (4)

SS: 9 IHLAMAK, 10 ADCILIK, 11 NİYETLİ, 12 PALMİYE, 13 VALENSİYA, 15 EVİYE, 16 KAVUŞMA, 19 EVVELKİ, 20 RODOS, 21 AŞAĞSAMAK, 25 KAVUZLU, 26 LAKAYDİ, 28 DADAİZM, 29 TEOLOJİ. YA: 1 MIRNAV, 2 GLAYÖL, 3 UMUT, 4 EKŞİLİ, 5 DARPHANE, 6 ACİL SERVİS, 7 ILGİSİ OL, 8 EKLEMELİ, 14 NEŞESİZLİK, 16 KARA KEDİ, 17 VIDI VIDI, 18 ARABULMA, 22 AĞLATI, 23 MAYHOŞ, 24 KRİTİK, 27 KROM.


PLATİN BULMACA  
PLATİN BULMACA  

Hakan Kayar'ın hazırladığı Platin Bulmaca Nisan/Mayıs sayısı bayilerde.

Advertisement