Page 1

2014 Ocak bulmacalar覺 HAKAN KAYAR


ÇENGEL BULMACA Bu, özellikle bu

Yüzeyde kalan

Resimdeki şarkıcı

Mektup

1

Öpücük

O gösterme zamiri yönelmesi

Hâlbuki Rusya parası

Şaman

Çatıda ok ağacının altındaki dik ağaç

Asalak

Sert, katı

5

Kekeme, peltek

Kaplumbağa Optik kaydırma

7

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Susma, sükût

Şair

Karşı çıkma, engelleme

Hitit

4

Boyut

Gemi ya da uçağın izleyeceği yol

Duvar içinde bırakılan oyuk

Zekâsı olan

Keman ve kemençe yayı

Böbrek

Kil ve kum karışımı balçık

Madde

Esnasında

8

Çok ince tabaka

Ut çalan çalgıcı, utçu

6

Tekniklerin kulağa hoş biçimde icrası

Oyun kişilerinin uzun soluklu konuşmaları

Bir bağlaç

Yaşa

Pusuda av bekleyen avcı

Ele avuca sığmaz (kimse)

Huzur

Üstü kapalı

Yabancı olmayan Bir deri hastalığı

Değer, fiyat, eder

Bunaltma, tedirgin etme

İşte

3

Kabarma

Utanılacak durum, leke, şaibe

Değersiz

Tasvip etmek

2

Sınır, uç

Birinin memleketini sorma sözü

Kur'an'ın ilk suresi

Itır çiçeği

1

2

3

SÖZCÜK AVI

S Z Ö Ü T E T K İ K

B ı K M A O E A Ş A

A Ğ H A N O S B A R

Ş U C H Z T P U T M

V A H Ş İ Ğ İ K N A

U E H K F P T Ğ P C

R Y R İ A E D A L ı

U E F İ T İ T L A E

E R D İ Ş İ S A K E

EKMEK EKSER ERDİŞİ EYERCİ FİDAN FİFRE HANOS İDMAN

İLMİK KABUK KARMA PLAKA RAMPA SALİM SIHHİ STENO

5

6

7

8

Kolay sudoku

E C A L D A T M A K

D İ E M L A E F N S

Y M A İ P K N O ı E

E N M K İ A O R Z R

ŞAHİT TANZİFAT TESPİT TETKİK TOSUN VAHŞİ VERİŞ

dünün çözümleri

2 9

8 1

2

7

4

9 5

6 4

9 8

9

1

7

6

7

5

6 8

3

3 9 1

3 9 7

2

5 4 6

5 1

Koşma

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Kul, köle

Gevretilip kızartılmış ekmek

Almanya Sosyalist Birlik Partisi

Borç (yöresel ağız)

Tekniklerin kulağa hoş gelir biçimde icra edilmesi

2 8

Kalay simgesi

Anlamak işi, vukuf

7 8 9

D F A Ö 10 14 D O K T O R A İ H B A R Ü 1 F L A M A 6 İ Y E 8 İ N A L M Ş 15 B A C A E L 4 İ A D E L İ 13 P A K İ N G 5 K U L E L İ Ensiz,mikro

Free on board

Kısır, verimsiz

Mükâfat

Bilimsel bir eserle erişilen derece

At sürüsü

Bir peygamber

zor sudoku

1

Radyoda haber bülteni

Lakin

Uzun yapraklı palmiye

Türk Haberler Ajansı

Bildirme, bildirim

Yapı kurma

Bir meyve

Sahip

Kendisine inanılan kimse

Bir tür pudra

4

4

Üzümü andıran

Nitelik bakımından

Ö C A Ü M S A N

Bir krem türü

3 3

Öğütücü diş

Halüsinasyon

Sert, yumuşak karşıtı

Hayalî yaratık, umacı

Yaşam

Bir çocuk oyunu

6 5 2

Ö K 12 K O Ş M A Ü Z C 7 S A N R ı İ 3 K A T ı J E L 9 T A L K ı N T İ S A B O R T S E D

Yaşlı, ihtiyar, pir

1

7

SÖZCÜKLER ALDATMAK AMFOR APATİ ASTİK BAŞVURU BIKMA DİŞLEME EDALI

4

Ö K O S T 11 R Ş 2 U Ş E Arapçada bir işaret

Üzerinde boks yapılan yer

Süt çocuklarının neşe sesi

Atın eşkin yürüyüşü

Öfke, kızgınlık

Çatı penceresi

Birden bir artık

Delici kılıç

İadeli taahhütlü

Temiz

... Askeri Lisesi

ŞİFRE: MUTLU YILLAR KKTC

KOLAY 4 7 2 8 6 5 9 3 1

3 1 6 9 2 7 5 4 8

9 5 8 1 3 4 7 2 6

5 6 1 2 7 9 4 8 3

7 2 3 4 1 8 6 9 5

8 9 4 6 5 3 1 7 2

zor 2 8 7 5 4 1 3 6 9

6 3 5 7 9 2 8 1 4

1 4 9 3 8 6 2 5 7

6 3 5 7 2 8 1 9 4

7 8 4 1 9 3 6 5 2

2 9 1 5 4 6 3 8 7

8 6 7 3 5 1 4 2 9

5 4 2 9 6 7 8 3 1

9 1 3 2 8 4 7 6 5

3 2 8 4 7 9 5 1 6

4 5 6 8 1 2 9 7 3

1 7 9 6 3 5 2 4 8


ÇENGEL BULMACA Tab, edisyon

Vazife, vecibe

Resimdeki şarkıcı

Baş, kafa

Yüzyıl

Bir tür makineli tüfek

Her birine üç

Hangi yer?

Yemin

Ham selüloz

Bilinmeyeni anlatır

Zeybek

2 4

Bankacılıkta nakit para

Yapıt

Usanç verici söz

Ulaştırma, eriştirme

Patates ezmesi

İnce, narin Prensliğin başındaki

Ansızın yapılan

Muhtekir, ihtikârcı Akdeniz bitki örtüsü

Bir sahne gösterisi

İşte

Binbaşı (kısaca)

İnek ahırı

Toprak Mahsulleri Ofisi

Süt çocuklarının neşe sesi

İyi duyulan (ses)

Kül rengi

Su yosunu

Çöl Arapları

Taneli bir meyve

Arktik bölgelerde yaşayan bir geyik türü

Hindistan halkı Yargıcı

1 Panzehir taşı

Kalça ile diz arasındaki bölüm

Hristiyanların 25 Aralıkta kutladıkları yortu

Felek

Konum

Murdar, mülevves

Kabarma

Seyelan

Rumeli'de kullanılan bir seslenme sözü

Utanılacak durum, leke, şaibe

Tasvip etmek

Birden bir artık

Yabancı

Somurtkan

3

Parıldama

1

2

SÖZCÜK AVI

R A Y A K K A B ı A

P A G E A Ö A Ü L Ç

E B C E D L Ş L ı ı

L F A O ı E K T C L

P F Z K N L K O A ı

A A İ Ç Ö Ş O T L M

N N P B Ğ Ş Z E U O

C İ V A R T U M Y Ü

A M Â L E İ İ B S Ç

CAZİP CİVAR ÇABUK EBCED ERİNÇ FİBRİN ILICA

4

Kolay sudoku

R A K K T R N R A E

E T ı O M T İ B L T

Y Ö F N E E U N Ş E

N R G H N K D M Ç K

7 4 5 2

5 3

KADIN KALCI ÖĞRETMEN PANCAR RACON ŞUBAT

TİRLE TOTEM UYSAL ÜÇETEK ÜŞENÇ VÂKIF YEDEK

8

6

1 2

6

Mektup

Şaman

Kaplumbağa Optik kaydırma

Gemi ya da uçağın izleyeceği yol

Karşı çıkma, engelleme

Hitit

Böbrek

Ut çalan çalgıcı, utçu

3

4

9

9 7 6

4

2

9

6 3 6 7 5

8 3

Değer, fiyat, eder

Huzur

Bunaltma, tedirgin etme

İşte

Değersiz

Sınır, uç

Birinin memleketini sorma sözü

Kur'an'ın ilk suresi

2 7

5 2 3

8 1

O gösterme zamiri yönelmesi

Hâlbuki Rusya parası

Asalak

Susma, sükût Boyut

Duvar içinde bırakılan oyuk

Keman ve kemençe yayı

Madde

Çok ince tabaka

Pusuda av bekleyen avcı

Ele avuca sığmaz (kimse)

Üstü kapalı

Yabancı olmayan Bir deri hastalığı

Kabarma

Itır çiçeği

KOLAY

1

9 2

1

O B N U R Y E S U S K 4 E B A T İ L N İ K E N 6 E Ş E M U N İ 3 M Z A Ç O N A M A N E R E L ı T ı A Öpücük

P E 7 K K E K İ E L Z E

D O N G İ K U O L Z E 8 L A M Ö N E S Çatıda ok ağacının altındaki dik ağaç

Sert, katı

Kekeme, peltek

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şair

Bir bağlaç

Yaşa

Zekâsı olan Kil ve kum karışımı balçık

Utanılacak durum, leke, şaibe

K İ R

ŞİFRE: BAMBAŞKA

4 1 9

Tekniklerin kulağa hoş biçimde icrası

Oyun kişilerinin uzun soluklu konuşmaları

Tasvip etmek

3 zor sudoku

1

S İ 5 A Ş K ı N B A Ğ A M Z U M R E V E T O T U T T İ R A D İ A P A H A 2 H A D F A T İ H Yüzeyde kalan

Resimdeki şarkıcı

3 7

3 1

dünün çözümleri Bu, özellikle bu

Esnasında

SÖZCÜKLER AÇILIM ALKOL ANİMATÖR AYAKKABI BALIK BALKON

3

9 7

3 9 1 7 4 8 5 2 6

4 6 7 3 2 5 9 8 1

8 5 2 9 6 1 4 3 7

9 8 3 1 5 7 6 4 2

6 1 5 2 8 4 7 9 3

2 7 4 6 9 3 8 1 5

zor 1 4 9 5 3 6 2 7 8

5 3 8 4 7 2 1 6 9

7 2 6 8 1 9 3 5 4

1 3 8 7 2 9 6 5 4

6 4 2 3 5 1 9 7 8

9 5 7 4 6 8 3 2 1

8 1 3 9 7 2 5 4 6

5 6 4 8 1 3 2 9 7

2 7 9 6 4 5 1 8 3

7 2 6 1 9 4 8 3 5

4 8 5 2 3 6 7 1 9

3 9 1 5 8 7 4 6 2


ÇENGEL BULMACA Kumanda

Emek vermeden ele geçirilen şey

Madde

Son doğan çocuk

Yansız

11

Menü Futbolda sert ve hızlı vuruş

Apartman dairesi

Gazete yazısı

Tiyatro sahnesi

Deizm yanlısı

Davranış, tavır

Çalgıda ayar

Açık seçik olan

Sıra ile yapılan görev

Gereksiz, yersiz, boş

2

Gemicilikte bir teslimat biçimi

Posta ve Telgraf Teşkilatı

Küçük kor

Tutak

1

Dikme işi

5

İlaç miktarı

Köpek vb. hayvan ön ayağı

Derin dalgınlık durumu

Mavi

Boa yılanı

Bütün Volkanik tüf

Japon kökenli bir dövüş

10

Kabarma

Karelerden oluşan kumaş

Asalak bir böcek, kehle

Tatlı karşıtı

Kayak

Boylam

4

Ne ekersen ... biçersin

El sıkışma

6

... Schumacher (resim)

Kalıtımsal Toz durumundaki mürekkep

Liet Zarara uğrama tehlikesi, riziko

İhtar, tembih

Gözlerini çarpıtarak Bir yağış biçimi

Akdeniz'de Fransa'ya bağlı bir ada

Galâktoz

Yerinde, uygun

Hararet

Mahrut

3

8

Beddua, ilenç, alkış karşıtı

Seda, ün

... yere gelmemek (deyim)

Polis karakolu

9 1

2

3

4

5

SÖZCÜK AVI

İ L M İ Y E B D Y T

T S A U Ç M A K A A

V A T K A M V Z L P

T M B İ L L Y Z T ı

A H U A R İ E U A N

E E İ L K H R V K C

L M M L A B A N İ A

A Z İ C A J E M D K

L E F D E F P R E Ç

EMARE EMCEK FASON FREZE HEMZEMİN HİLAFET İDEOLOG İLMİYE

6

7

8

9

10

11

Kolay sudoku

E M A R E K E Ü O İ

T İ S S E S L T L L

İ N O Ü L Z T B O E

Ğ Ğ N E İ S E E G K

7 8 6

5 2 1

2

İSTİRHAM MATBU MULAJ NEFES PELTE RÜTBE TABAK TAPINCAK

TAZYİKLİ TURBA UÇMAK VATKA YALTAK YUTMA

5 4 9

1

7 2 8

dünün çözümleri

6

2 6

9 2 8

8 5

3 1 5 9

4 6

4

9

4

Ö B C A N D A E S S V ı R V ı R A M A K İ H İ N T 1 H A K E M K O O P A L İ K İ A S ı K Tab, edisyon

Vazife, vecibe

Resimdeki şarkıcı

Yapıt

Usanç verici söz

Akdeniz bitki örtüsü

Yüzyıl

İnce, narin

Bir sahne gösterisi

İşte

İnek ahırı

Toprak Mahsulleri Ofisi

Hindistan halkı Yargıcı

9 5

6

Panzehir taşı

Konum

Murdar, mülevves

Seyelan

Tasvip etmek

7

Birden bir artık

Yabancı

Somurtkan

zor sudoku

6 4 5

Parıldama

7

9 8

8

9 7

1 2

2

4 6

9 6 5

2 8

A S E T İ N 4 F E K T İ B E N S A L N A A N G E Y İ Ğ U T

Bir tür makineli tüfek

Her birine üç

Patates ezmesi

Prensliğin başındaki

Ansızın yapılan

Muhtekir, ihtikârcı

Süt çocuklarının neşe sesi

Arktik bölgelerde yaşayan bir geyik türü

Kalça ile diz arasındaki bölüm Felek

Kabarma

İyi duyulan (ses)

Su yosunu

Taneli bir meyve

Çöl Arapları

Hristiyanların 25 Aralıkta kutladıkları yortu

Ham selüloz

Ulaştırma, eriştirme

Bankacılıkta nakit para

Binbaşı (kısaca)

Yemin

Bilinmeyeni anlatır

Zeybek

Rumeli'de kullanılan bir seslenme sözü

L İ F Kül rengi

G R İ

Utanılacak durum, leke, şaibe

A K B İ 3 E R

KOLAY

5 7

Ü S 2 N E R Ç E E R P R R E V Ü U R B R E N B G N U Ş O N A M E C N E L U S T

Baş, kafa

Hangi yer?

ŞİFRE: MERT

1 3

SÖZCÜKLER ABANİ ADRESLE ALEVİ BAVYERA ÇİLEK DAMLA DESTE ELALETİ

7

Ne soğuk ne sıcak

4

6 9 4 5 3 7 1 8 2

7 1 2 4 8 6 3 5 9

8 3 5 2 9 1 4 7 6

3 4 1 9 2 5 8 6 7

5 8 9 6 7 3 2 4 1

2 6 7 1 4 8 9 3 5

zor 1 2 6 8 5 4 7 9 3

9 7 8 3 6 2 5 1 4

4 5 3 7 1 9 6 2 8

4 5 2 3 8 9 7 1 6

9 7 6 2 1 4 8 3 5

1 8 3 6 7 5 2 4 9

6 4 8 5 3 1 9 7 2

5 3 7 8 9 2 4 6 1

2 1 9 4 6 7 5 8 3

8 9 1 7 5 6 3 2 4

7 2 5 1 4 3 6 9 8

3 6 4 9 2 8 1 5 7


ÇENGEL BULMACA Anlayışsız, aptal

Çanak yapan

Akça rüzgar

Ozan

Çerçevesiz ve tek camlı gözlük

Ad özelliği gösteren

Tuzak, kapan

7

Mavera Hakça

Sözsüz oyun

Devlet Malzeme Ofisi

2

Sahip Yan

Bir İspanyol şiir türü

Laos halkından olan

13 9

Yaşa Finlandiyalı

6

16 4

Sivas'ın Dünya çapında ünlü köpeği

15 2

3

4

5

6

7

E L T N S M L T Y B

M U E O A E E O E İ

E Z R İ N Ğ L R T R

S A N İ M U A İ E S

E K A E Ç R S N İ İ

B Ç N B D T E E S Z

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Kolay sudoku

Z A E İ A D E N İ T

SÖZCÜKLER ENAYİ ENTEL FİRARİ İMREN İSİLİK İSNAT KANAĞAN

14

Limon kabuğu rengi

SÖZCÜK AVI

ADENİT ALENİ BANKA BAVUL BİÇKİ CEREME DALYA DİNLE

12

İşaret olarak yere dikilen çubuk

Güneyle ilgili

R İ A İ F İ R A R İ

Bir olta takımının ava hazır bütünü

Eşkenar dörtgen

Çok iri, kalın derili hayvan

8

Övme Anası olan

18

1

Favori

Açık deniz

Kıvrım

Batı Anadolu köy yiğidi

KARTER KİBİRSİZ LATERNA LAVANTA LİSELİ SEBZE SPİKER

E Y N Ç L V A T L J

İ L L K Y T U E İ P

E ı A İ A L W L K K

STATOR TAÇLI TEĞMEN TETİK TONUS UÇBEYİ UZAKÇA VARYETE

19

4. halife

"Herkese duyur" anlamında

Kırılan kuru bir şeyin çıkardığı ses

Sene Baştan başa

E K L A V A N T A K

Verme, ödeme

... Koltuğu (yazarın davalık olan karikatürü)

Erkeklerin üstün tutulması

1

C S P İ K E R S V Ö

17

10

Meyve kurusu

Telefon hitap sözü

Yorumlama

Olunca, olursa

Kısa yazı

11 Saçta ayırma yeri

5

Benzenden türeyen bir amin

Vaziyet, hâl

3

Yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç

Bir peygamber Resimdeki gazeteci yazar

Formalite icabı

2

dünün çözümleri

4 6 5

3

2 6 7 4

4

9 5 2

1 2

1 8 5

9 7

7

8

6

2

9

4

9

8

3

6

3

6

4

1 9 5

2 4 3

9 8

Bütün

Japon kökenli bir dövüş

Kabarma

7

N N E L 11 Ö N Ü P T Ü M 10 R A T İ R A T O R S 3 N İ E S R K E

Emek vermeden ele geçirilen şey

Madde Yansız

Köpek vb. hayvan ön ayağı Mavi

Volkanik tüf

Kalıtımsal Karelerden Toz oluşan durumundaki kumaş mürekkep

M E K K O S M E

Zarara uğrama tehlikesi, riziko

Akdeniz'de Fransa'ya bağlı bir ada

Beddua, ilenç, alkış karşıtı

Seda, ün

... yere gelmemek (deyim)

Polis karakolu

5

K B E D A N E T 5 D A T İ S K İ B T O K E M İ S İ Ş A Ş İ K A 8 K A R G ı A R K A S 9 ı L ı Z Apartman dairesi

Gazete yazısı

Tiyatro sahnesi

Deizm yanlısı

Çalgıda ayar

Davranış, tavır

Sıra ile yapılan görev

Açık seçik olan

Gereksiz, yersiz, boş

Dikme işi

İlaç miktarı Derin dalgınlık durumu

Kayak

El sıkışma

... Schumacher (resim) Liet

İhtar, tembih

Gözlerini çarpıtarak Bir yağış biçimi

Galâktoz

Hararet

Ne soğuk ne sıcak

F Ş A K O R 1 N Ö B E H O Z B İ O N A 6 C H A E ı Gemicilikte bir teslimat biçimi

Posta ve Telgraf Teşkilatı

Küçük kor

Tutak

Boa yılanı

Tatlı karşıtı

Asalak bir böcek, kehle

Ne ekersen ... biçersin

P T T Boylam

T 4 U L

Yerinde, uygun

Ş ı 7 K

ŞİFRE: BUNU DA KAZAN

KOLAY

1 7 2

Menü

Mahrut

zor sudoku

4

K S O M 2 Ş U T K A

Son doğan çocuk

Futbolda sert ve hızlı vuruş

9 8

6 4

Kumanda

8

7 1 4

7 8 6 5 9 2 4 1 3

3 4 9 7 6 1 2 8 5

5 2 1 3 8 4 6 7 9

8 5 4 9 3 7 1 6 2

6 3 2 8 1 5 7 9 4

1 9 7 2 4 6 5 3 8

zor 9 1 5 6 2 8 3 4 7

4 7 3 1 5 9 8 2 6

2 6 8 4 7 3 9 5 1

1 7 5 9 2 4 8 6 3

2 4 6 8 3 5 9 1 7

3 9 8 7 6 1 2 5 4

6 8 4 3 5 2 7 9 1

7 5 3 4 1 9 6 8 2

9 2 1 6 7 8 4 3 5

4 6 7 5 9 3 1 2 8

8 3 2 1 4 6 5 7 9

5 1 9 2 8 7 3 4 6


ÇENGEL BULMACA 6

Vadesi olmayan

Vuku bulma

Bir kuş türü, flurcun

Aşılama

Zenginlik, bolluk

Hint irmiği

Konuşmacı

On kere on

10

2

İsyan eden

Bir çalgı türü Seda, ün Sıhhi tesisatta bağlantı parçası

Delici kılıç

Ansızın

Sesli duyuru

4

Yankı

Uzak bir yere

Kıbrıs Türk ..... Birliği (resim)

Saf dışı etmek

Kaburga

Cenup, kuzey karşıtı

Gereklilik, lüzum

Solukluk

Çabucak

İri gövdeli hayvan Geçici yenilik

Mor renkte bir tür kuvars

Yeniden canlandırma, diriltme

1

5

Cambaz gösteri yeri

Bilinmeyeni anlatır

Stabil

Demet, bağlam

Cilve, eda Az ışık alan

Bembeyaz

Üstü olan

Elbette

Kanıtlama

9

8

Gayesiz Birincil Yiğit, kahraman

Astsubay

Türk Hava Kurumu

Bir tür baş kouyucusu

Erkek evlat

11

Tekke (argo)

Bayağı

Tuluatta kadın sanatçının dans-şarkı gösterisi

1

2

3

4

SÖZCÜK AVI

O E Y D K B Y A O O

R R ı O A Y S L V S

ABALI ADANA AKYUVAR ALAYİŞ AMİGO AYIRICI CEMRE DOLAK DOSYA

U O R L O N A A O Y

N K ı A ı K A Y R A

7

Ucu sivri bir çeşit takoz

Leh karşıtı

3

S P A T U L A Z K D

Otomobil

U S C K T A M İ G O

O İ ı Y A A Ğ Ş P ı

C T H U L Y A E İ ı

A E Ü V L T N S N S

6

7

8

9

10

11

Kolay sudoku

K N M A Ü S A A E S

L L Z R E L N R L ı

ı E Ü R E H A E E Z

R M İ P Y K Y T G T

2

KORKU LAZER NANAY OCAKLI ORLON PENSE PEROKSİT PİNEL

SALEP SERAK SORUN SOYMA SPATULA TARET TÜRÜM YAYGI

7 8

3 4

7 9

9 8

4

9

8

3 1

1 9 5

8 3 6 4 5

dünün çözümleri

5 5 4

4 8

3

4 2 6 3

1

2 5

3 4

8 6

9

4 3

1 4

9 4

6

3

7

3 2 5

Benzenden türeyen bir amin

Vaziyet, hâl

Kısa yazı

Telefon hitap sözü Sahip

Laos halkından olan

Kırılan kuru bir şeyin çıkardığı ses

Sene

Baştan başa

Kıvrım

Batı Anadolu köy yiğidi

Yaşa

Finlandiyalı

Çok iri, kalın derili hayvan

Sivas'ın Dünya çapında ünlü köpeği

Güneyle ilgili

8

9

Saçta ayırma yeri

Akça rüzgar

Ozan

Resimdeki gazeteci yazar

Yorumlama

9

2 1 5

A Ş 7 M A N K A Y İ 11 E R T E N A L O 1 T Y İ V Y ı L 18 S E R A P O L 6 T E F S İ F İ L 15 C E N U B

Anlayışsız, aptal

Yan

zor sudoku

SÖZCÜKLER ENLEM ENSER ESARET HULYA ISSIZ KASNI KAYNA KAYRA

5

2 9

A M A D D M O F 5 İ A İ L İ N 17 10 S ı M O Ğ L K 19 A K A K İ L A N A 13 S E T R A K 9 O L T A A 12 M A İ N E 16 A R D A R 4 K A N G A L 14 S A R ı İ Ç A N 2 A K Ç ı

Çanak yapan

Tuzak, kapan

Meyve kurusu Erkeklerin üstün tutulması

Çerçevesiz ve tek camlı gözlük

Ad özelliği gösteren

Hakça

Sözsüz oyun

Devlet Malzeme Ofisi

Yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç

Bir peygamber

Olunca, olursa

... Koltuğu (yazarın davalık olan karikatürü)

Bir İspanyol şiir türü

4. halife Favori

"Herkese duyur" anlamında

Açık deniz

Övme

Anası olan

Mavera Formalite icabı

U S U L E 8 N

Ö 3 T E Verme, ödeme

İ T A

Bir olta takımının ava hazır bütünü

Eşkenar dörtgen

İşaret olarak yere dikilen çubuk

Limon kabuğu rengi

ŞİFRE: VATAN SANA SEN KIBRISA

KOLAY 2 1 8 6 5 4 3 9 7

9 6 5 3 7 2 1 4 8

3 7 4 8 1 9 2 6 5

7 2 3 9 4 1 8 5 6

4 5 6 7 8 3 9 1 2

1 8 9 5 2 6 7 3 4

zor 5 9 1 2 6 7 4 8 3

8 3 2 4 9 5 6 7 1

6 4 7 1 3 8 5 2 9

4 8 2 3 9 6 7 5 1

6 1 5 7 2 4 8 3 9

9 3 7 1 8 5 4 2 6

1 6 4 5 7 2 3 9 8

8 7 9 6 3 1 2 4 5

2 5 3 9 4 8 1 6 7

3 4 6 8 1 9 5 7 2

5 2 1 4 6 7 9 8 3

7 9 8 2 5 3 6 1 4


ÇENGEL BULMACA Kendisine inanılan

Engelleme, reddetme

Sarayların iç bölümü

Giysi dikme işi, terzilik

Sırtı koyu kahverengi bir kuş türü

3

Kesici araçların kabı

Sıkıntı, bezginlik anlatır

Atak

İki kulplu, dibi sivri, karnı geniş testi Afganistan halkından olan

Bir uzunluk ölçüsü

Ben

Akil baliğ

Höpürdetme sırasında çıkan sesin adı

Kalıtım

Kırıntı

İlkel benlik

Posta ve Telgraf Teşkilatı

Erdemleri bakımından çok büyük

Yapı için ayrılmış yer

Atın eşkin yürüyüşü

Üstü kapalı, önü açık yer

Döneç

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

1

Pörsümek

Sürekli su akan boru

Kerpeten, kıskaç

2

Türkiye'de 01 plakalı vilayet

Hıyanet eden (kimse)

İlişkin Omurgadaki birinci omur

Resimdeki Tiyatro Emek'in bir oyunu

Erimiş

Mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka

Ateş

Erkek hizmetçi

Genişlik

4

Hatıra Birçok

Hayatı sona ermiş olan

Fena, iyi karşıtı

Kırışıklık gideren kızgın araç

Ansızın yapılan

5

Ayırtı

Tutam

Arap alfabesinin 24. harfi

Bildirme, anlatma

Yobaz, gerici

Şoför

Yılın 10. ayı, teşrinievvel

1

SÖZCÜK AVI

E S İ T U Z C U O H

N S U Ö Y B A M B U

T D Ö V M E E V L S

E K A B A S İ L T U

R F Ğ E K T P E B S

N E R E Y E Ş A O İ

A Y N E N R L N Z M

Y İ D D İ A B A U M

Y Z S F S A A S M Ü

FEYİZ HAKEM HUSUSİ İDDİA İSTEK KABASİLT KELAM MESKEN

4

5

Kolay sudoku

A İ A T H A K E M Ş

N F Ğ A E A İ Ç Z F

A N R İ C K R K O İ

L K ı ı T N P İ A K

SÖZCÜKLER AYNEN BAKİR BALAST BAMBU BESTE BOZUM DÖVME ENTER

3

2

MUSKACI MÜŞFİK NEREYE SAĞRI SAİKA SEÇKİ SONBAHAR SPAZM

SUVAT TEŞRİF TÖVBE TUZCU UYMAK YANAL YİĞİT

5 7 3 4

8 2

7

4 9 6

7 1

3 4

2 6 5

dünün çözümleri

6 1 8

6 5

7

1 8

8 4

4

9 7

1

1 2

2 9

6

6 3 9

4

2 5 8

Çabucak

İri gövdeli hayvan

Kaburga

Cenup, kuzey karşıtı

Uzak bir yere

Birincil

Yiğit, kahraman

Astsubay

Bir tür baş kouyucusu

Leh karşıtı

Delici kılıç

Ansızın

L A 8 R P Tekke (argo)

Y

Sıhhi tesisatta bağlantı parçası

Bilinmeyeni anlatır

Demet, bağlam

Üstü olan

Kanıtlama

Türk Hava Kurumu

Erkek evlat

Ucu sivri bir çeşit takoz

Tuluatta kadın sanatçının dans-şarkı gösterisi

KOLAY

2

9

Elbette

Yeniden canlandırma, diriltme

On kere on

A İ H E M E 4 2 E K Y T A A 5 S İ R D E S T Ü S T E Z Mor renkte bir tür kuvars

Solukluk Saf dışı etmek

Yankı

Bir çalgı türü

Seda, ün

Cambaz gösteri yeri Stabil

Ş N O R K E 9 L

Otomobil

O T O

ŞİFRE: İYİ Kİ VARLAR

5

7 3 2

Bembeyaz

Gayesiz

Bayağı

6 7

Sesli duyuru

G S A Y ı G Ü N E U Z A Ğ E E R İ P A K E K S İ S O 11 T R İ P 7 B A H K A N T Zenginlik, bolluk

Hint irmiği

İsyan eden

Az ışık alan

zor sudoku

6

Kıbrıs Türk ..... Birliği (resim)

Cilve, eda

5 3

Konuşmacı

Geçici yenilik

5 8

Bir kuş türü, flurcun

Aşılama

Gereklilik, lüzum

8

2

6

V O İ L K A H 10 M O D A H A C E T A S İ 1 T A B İ P N A Z E L O Ş A L N A S T S B A L E 3 B A S İ T Vadesi olmayan

Vuku bulma

2 1 3 4 5 6 7 9 8

7 8 9 1 2 3 6 4 5

5 6 4 8 7 9 3 1 2

9 7 8 6 3 5 4 2 1

6 3 1 2 4 8 9 5 7

4 5 2 9 1 7 8 6 3

zor 8 2 7 5 9 4 1 3 6

3 4 5 7 6 1 2 8 9

1 9 6 3 8 2 5 7 4

9 5 3 4 2 7 1 8 6

7 8 1 5 6 9 4 3 2

6 4 2 3 8 1 9 7 5

5 7 9 2 1 6 3 4 8

2 1 4 8 9 3 6 5 7

3 6 8 7 4 5 2 9 1

1 2 7 9 3 8 5 6 4

8 9 6 1 5 4 7 2 3

4 3 5 6 7 2 8 1 9


ÇENGEL BULMACA Böcek uçma sesi

Din işleriyle uğraşanlar mesleği

İçki mahzeni

Alkışlama

Yöre

Kadınların ziynet eşyası

Şiilik

5

Velinimet

Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel

Geçmiş

Dedikodu

Saçta ayırma yeri

Tavşan yavrusu

Yapıştırmada kullanılan doğal macun

3 Uygun, tıpatıp gelen

6

7

Bir üflemeli çalgı, flavta

Birden bir artık

10

2 Tesir

Dua okuyucu

Esen, sağlıklı

9

4

İpe benzeyen

Ruh

Ayyaş, esrarkeş

Bir tür ışık kaynağı

Baht açıklığı

Dingil

Şiilik mezhebinden olan kimse

Terbiyeli, müeddep

Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek

Bir tür su kuşu

Elektrik akımını ayarlayan alet

Yıldırak

Yüz, çehre

Oy

1

Bir tür balçık

Yansıma, yankı

Zaviye

Kısa bilgileri içeren belge

Kesici araç kabı

Grup

Kul, köle (yöresel) Resimdeki filmin yönetmeni Kıbrıslı sinemacı

Gözü açık, müteyakkız

Kalın bağırsak iltihabı

Lirik Japon dramı

Tahtadan oturak

Kaba baston

Özgü

Giysi kıyısına dikilen şerit Ab

8

Eki olmayan

Limonluk, ser

Tersine

Sanayi

1

2

3

4

SÖZCÜK AVI

Ç V İ D E N E Y İ M

E Ğ A L Ü M A S Ö Z

K Ş Ç G E N İ N E B

E V ı U Y T G İ M O

K A K A D Ü K Ç E Y

K T T N N M A İ L S

A A A O A T P N H U

Y V N L K U R O E Z

A S A ı D Ö Ş E M E

DRAMA EĞMEK ELVAN ENİNE GUANO HOŞÇA İKMAL İLETKİ

6

7

8

9

10

Kolay sudoku

Ç ı ı R Ş Ç A Ğ B L

Ç Z A K A Ğ H M P V

ı M Ü Ç Ç E İ E Ğ A

A O O ı G A N K Y N

SÖZCÜKLER AÇIKTAN ANTRE AVARA BOYSUZ ÇATKI ÇEKEK DENEYİM DÖŞEME

5

IRKÇI KADÜK KANIŞ KAYAÇ MASÖZ MELHEM NİÇİN ÖNGÜN

PUDRA SIKÇA ŞAHİN TAVSIZ YATAY

8

9 7

4

2 5 8

2 6 3 4 1

9 1 8

dünün çözümleri

6 4

9 1 2

1

1 9 8 5 6

3

V İ 3 E N D E R A İ T İ L K O M İ İ Y E Ş İ L R G F O R S E N O K Ö T Ü L O T S Ü R Ü C

Kendisine inanılan

Engelleme, reddetme

Sarayların iç bölümü

Giysi dikme işi, terzilik

Sırtı koyu kahverengi bir kuş türü

Hıyanet eden (kimse)

İlişkin

Omurgadaki birinci omur

Resimdeki Tiyatro Emek'in bir oyunu

Bir uzunluk ölçüsü

Kalıtım

Ben

Kerpeten, kıskaç

Üstü kapalı, önü açık yer

Döneç

Genişlik

6

5

9

9

Fena, iyi karşıtı

4

8

3

Kırışıklık gideren kızgın araç

Hayatı sona ermiş olan

Ayırtı

Tutam

Yobaz, gerici

Şoför

zor sudoku

9 4

7 8

6

8 1

5 2 8

7 6

9

4

5

7

5 1

2

İki kulplu, dibi sivri, karnı geniş testi

Kırıntı

Posta ve Telgraf Teşkilatı

Höpürdetme sırasında çıkan sesin adı

Pörsümek Yapı için ayrılmış yer

Sürekli su akan boru

Hatıra

Birçok

Bildirme, anlatma

Yılın 10. ayı, teşrinievvel

K E O 2 ı M F O R A F G A N İ D E N 1 R S U M A K L İ N K G U Ş A K E 4 N ı Erimiş

Kesici araçların kabı

Sıkıntı, bezginlik anlatır

Atak

Türkiye'de 01 plakalı vilayet

Afganistan halkından olan Akil baliğ

İlkel benlik

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Erdemleri bakımından çok büyük

Atın eşkin yürüyüşü

Erkek hizmetçi

Ansızın yapılan

Arap alfabesinin 24. harfi

A M N İ İ M

KOLAY

3 3 9

Mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka

Ateş

ŞİFRE: SINIR

1 7

B P A U N H A İ N D U R P O H A T Ö R T M A P S Ü A N S 5 İ L R T İ C A E K Ü

6 1 9 8 5 7 3 4 2

5 7 3 4 9 2 6 1 8

8 2 4 6 1 3 7 5 9

1 3 7 9 6 5 8 2 4

2 6 5 3 4 8 1 9 7

9 4 8 7 2 1 5 3 6

zor 7 8 1 2 3 9 4 6 5

3 9 6 5 7 4 2 8 1

4 5 2 1 8 6 9 7 3

4 3 1 5 7 2 9 8 6

9 6 7 4 1 8 3 2 5

8 5 2 6 9 3 4 7 1

3 8 4 1 2 5 7 6 9

6 7 5 9 3 4 8 1 2

1 2 9 8 6 7 5 3 4

2 9 3 7 5 6 1 4 8

7 1 8 2 4 9 6 5 3

5 4 6 3 8 1 2 9 7


ÇENGEL BULMACA Bağ kütüğü, asma

Köpüren su

Bir çift (yöresel)

Sadece bir pırlantası veya elması olan

8

Kaburga

Diskus

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

2

Altıdan bir artık

Tahin, nohut, patates ve soğanla yapılan meze

Çingene ahtapotu

10

Oh ... (1973 yapımı bir Türk filmi)

Çukur bir şeyin en alt bölümü

Sarıya çalan açık kahverengi

Ansızın yapılan

Köksüz, asılsız

Arınmış İnatçı

Türkiye Kömür İşletmeleri

Bilinmeyeni anlatır

Eksiksiz, kesintisiz

Mesafe

Bir hayvan Erkek kuş Resimdeki oyuncu

Gözde sarıya çalan kestane rengi

Bir işi yapma

Rumen para birimi

Ceylan

5

Sert bir içki

1

Karabasan

Vukuf

Bir kimseyi gönderme

Ben

Kokulu ve uçucu sıvı

4

Yemek işi

Gelişmemiş, cılız (bitki)

Cezire

... olmak (açıklanmak, ortaya çıkmak)

Caddedeki süslü kemer

3 Issiar ... (futbolcu)

Hayret, teaccüp

Cilve, naz

6

Uğruna verme

7

Sözü edilen yerden

Türk dillerinden biri

9

Lamba

Kayak

Çaba, güç

İyilik ederek gönül alma

Alışverişte durgunluk

Veli

Baht, talih, felek

1

2

3

4

SÖZCÜK AVI

M A H F A Z A Ü Ş V

D H A P Ç Ç K A T E

R Ü K E ı H M A K L

A S Ş L D A A M S E

J M ı Ü N T K ı A N

E M N Ş T S Y S L S

M Y P A T R İ K ı E

A R T Ç ı A K A N D

R İ E K R Ç V L T O

DOLMAK DRAJE DÜNYA DÜŞÜT EŞARP IHMAK IRKÇI KAŞIK

6

7

8

9

10

Kolay sudoku

K A Ş ı K A E A ı L

E Y A M Ç L B D R M

T E R ı ı Y A ı İ A

X T P L A A L F T K

SÖZCÜKLER AÇALYA AÇILIM AKMAK AKŞIN ARTÇI AVARA ÇEDİK ÇEŞME

5

KIMIL MAHFAZA MARKET MISKALA PATRİK PELÜŞ RABIT RİAYET

7

5 1 4

2

6

9 8 3 1

2 3

dünün çözümleri

1 5

9

8 9

9 4 2 6

8

Alkışlama

Geçmiş

Resimdeki filmin yönetmeni Kıbrıslı sinemacı

9 3 8 5

Kısa bilgileri içeren belge

1 6 7

Tesir Bir tür su kuşu

1

F Ö R A D E A K

1 9 4

7 8 9

7 8

SALINTI SIYRIK ŞAMAN TABYA VEBAL VELENSE

3

5 4

2

4

6 3

9 1

6

2

9

Birden bir artık

Oy

Baht açıklığı

Ruh

Eki olmayan

H T A N A K O V A K Ç ı 6 7 F L Ü İ 10 Ş Z A İ M E Ç İ 4 K B A L A S İ Z ı Ö R S E R Z U R A E Yöre

Kadınların ziynet eşyası

Kalın bağırsak iltihabı

Lirik Japon dramı

Velinimet

Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel

Dedikodu

Yapıştırmada kullanılan doğal macun

Tavşan yavrusu

Grup

Yansıma, yankı

Yüz, çehre

Bir üflemeli çalgı, flavta

Terbiyeli, müeddep

Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek

Bir tür ışık kaynağı

Tahtadan oturak

Kaba baston

Özgü

Giysi kıyısına dikilen şerit Ab

Limonluk, ser

Sanayi

K S K O L A S ı 3 L Ö K Ü N H İ S K E Ş T İ Y İ 9 D E P L İ U A H A N Gözü açık, müteyakkız

Kesici araç kabı

Bir tür balçık

Yıldırak

Şiilik mezhebinden olan kimse

Uygun, tıpatıp gelen

Ayyaş, esrarkeş

Dua okuyucu

Esen, sağlıklı

ŞİFRE: ÖDÜLLÜ FİLM

7 5

Zaviye

Kul, köle (yöresel)

Dingil

4 8

Şiilik

İçki mahzeni

İpe benzeyen

Elektrik akımını ayarlayan alet

Tersine

zor sudoku

V K ı Ş A Z İ A V A R V İ E T K İ Y İ A P T 8 K S İ S İ N

Böcek uçma sesi

Saçta ayırma yeri

7 7 6 4 1

İ 5 A L M Y İ Y 2 D E

Din işleriyle uğraşanlar mesleği

KOLAY 8 1 6 2 3 4 7 9 5

9 7 3 6 5 8 1 2 4

4 5 2 7 9 1 8 3 6

6 8 1 9 7 3 4 5 2

7 2 5 8 4 6 3 1 9

3 4 9 1 2 5 6 8 7

zor 2 3 7 4 8 9 5 6 1

5 6 4 3 1 2 9 7 8

1 9 8 5 6 7 2 4 3

9 3 6 2 8 1 4 7 5

1 4 5 9 3 7 2 6 8

7 8 2 5 6 4 1 9 3

5 6 4 8 1 9 3 2 7

2 1 8 7 4 3 6 5 9

3 7 9 6 5 2 8 4 1

8 2 7 3 9 6 5 1 4

6 5 1 4 7 8 9 3 2

4 9 3 1 2 5 7 8 6


ÇENGEL BULMACA Hala

Karagöz'de ekmek

Bozma, feshetme

Federasyon durumunda birleşmiş

Yeğni

... ... da emniyet kemeri takınız, taktırınız

Branş

Terlik

O gösterme zamiri yönelmesi

Bastırarak el gezdirme

Üst karşıtı

2

Karadeniz yelkenlisi

Yazım

Sanal bellek

Cömert

Evin bir bölümü

6 11

Etap Valide

3

Üye

1

2

3

4

5

SÖZCÜK AVI

E İ O G M L D R Ş D

B D B E B V U İ İ Y

A M Y R N A İ N N E

Z U A L E R B A P Ç

S T Z İ S T ı İ E İ

ı A ı E E O R B L N

6

7

8

9

10

11

12

13

Kolay sudoku

Z N L R P Y A F T A

M Ç M Ü R L K U E Y

A İ A A L U M L V E

K Ş K ı Ş K A E İ T

SÖZCÜKLER ELİŞİ ERBAP HELVA İBRET İNAYET KONDU LENGERLİ

13

Boyun eğen

İşlengi, nakış

Üzme, sıkıntı verme

AKYEL BABİL BALLI BIRAKMA ÇAPLI ÇENEBAZ EDİNÇ

9

1000 metre

Et Ve Balık Kurumu

N E S N E E N A İ E

Alüvyon

Katarakt

Otomobil

E Ç Ö E Ö H O N L S

Biraz

5 Büyük fare

Ç A P L ı A K Y E L

Teğmen

Kestane kargası

Dairenin sekizde biri

7

Arka koltukta ölüm ... dolayı meydana gelir

Ne sıcak ne soğuk

O yer, ora

Asıl konu

Hristiyanların 25 Aralık'ta kutladıkları yortu

Sinemalarda gösterilen eser

4

1

Yardımcı

Orya

10

1000 Kg

12 8

Devlet Planlama Teşkilatı

Sözü geçen, varlıklı kimse

Dileme, istem

Ribonükleik asit Bebeklerin ... ... da bağlı olmaları yasal zorunluluktur

Millî

Bir çeşit kıymalı yemek

Japon lirik dramı

MEYUS NARİN NESEP NESNE ÖNODA PELTE SEDYE

SIZMA ŞİİRSEL TERMİK TOYLUK UTANÇ YAFTA YAZILMAK

2 3 8 4 5

5 6 7 5

7

5 9 6

2 8 6

9 8 1 3 4

dünün çözümleri

1

8

4

Erkek kuş

Resimdeki oyuncu

3

3 5

3

İyilik ederek gönül alma

9

5 8

5 3 1 4

7 2

Gelişmemiş, cılız (bitki)

Cezire

Caddedeki süslü kemer

Sözü edilen yerden

4 3

Altıdan bir artık

Tahin, nohut, patates ve soğanla yapılan meze Oh ... (1973 yapımı bir Türk filmi)

Kaburga

Çukur bir şeyin en alt bölümü

Türkiye Kömür İşletmeleri

Bilinmeyeni anlatır

Bir hayvan

Rumen para birimi

Alışverişte durgunluk

Veli

Sert bir içki

Ben

Çaba, güç

Yemek işi

... olmak (açıklanmak, ortaya çıkmak)

Cilve, naz

Hayret, teaccüp

Uğruna verme

Baht, talih, felek

KOLAY

7

1 2

3

Kayak

2

Y T 8 E Ğ E D İ S K T K İ F A 1 İ Ş L E R E G O L 4 Y E M E L 6 F E D F 7 O R A D A Ş A N R

Sadece bir pırlantası veya elması olan

E T 10 O L S U A R P İ K S K E S A 9 Ç ı R İ Z A E S A N S Ansızın yapılan

Köksüz, asılsız

Çingene ahtapotu

Arınmış İnatçı

Mesafe

Lamba

Bir kimseyi gönderme Kokulu ve uçucu sıvı

A N İ Eksiksiz, kesintisiz

T A M

ŞİFRE: İYİYE DOĞRU

2

6

Ceylan

Vukuf

9

4 9

Bir işi yapma

Türk dillerinden biri

8 9

Gözde sarıya çalan kestane rengi

Issiar ... (futbolcu)

zor sudoku

2

Diskus

Sarıya çalan açık kahverengi

Karabasan

7 5

Bir çift (yöresel)

Köpüren su

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

8

8

S O T M M O B D İ Ç B A B A Ç İ E 5 N E J A T H L K A B U S K İ 3 T A L T İ D İ A B A Ş K İ

Bağ kütüğü, asma

8

3 7 9 2 4 8 6 5 1

5 1 4 9 6 7 8 2 3

2 6 8 3 1 5 7 9 4

4 9 6 1 3 2 5 7 8

8 2 3 5 7 6 4 1 9

1 5 7 8 9 4 2 3 6

zor 6 4 1 7 2 9 3 8 5

7 3 5 6 8 1 9 4 2

9 8 2 4 5 3 1 6 7

2 5 3 7 4 6 9 8 1

1 9 4 3 8 5 7 2 6

7 8 6 1 2 9 4 5 3

5 6 7 9 1 3 8 4 2

9 2 1 8 5 4 3 6 7

3 4 8 6 7 2 1 9 5

8 3 2 4 6 1 5 7 9

4 1 5 2 9 7 6 3 8

6 7 9 5 3 8 2 1 4


ÇENGEL BULMACA Pense vb. araç

Çok bilgili Al olma durumu

Küpeşte

Local area network

Bir çeşit Venedik altın akçesi

Tenha (yer)

6

Umut, istek, arzu

Kement

Taşlık

Ilgıngillerden bir ağaç

Bulunmayan, mevcut olmayan

9

İlk karşıtı

Benzerini yapma, simülasyon

Kayak

Katarakt

Dingil

Dudak

4

7

1

Raks

Volkanik tüf

... Uluergüven (resimdeki oyuncu)

Doymak bilmez bir biçimde, oburcasına

Valide

Uçurum

Düzgü

İlişim

Sınıfta kalmış öğrenci

Hacim

Sakızlı bir tür dikenli çal

Başüstüne

Bir renk

Bir tür deri hastalığı

Piramit çatı

Zorla yapılan iş

Seyelan

Hz. İsa'nın doğduğu gün

Yörük çadırı

Olabilirki

5

Yemin

Geçişme Familya

Öldürücü hastalık salgını, kıran

Bir bağlaç

Kiraya verilerek gelir getiren mülk

Bir tür video dosyası

8

İşlenerek yapılan üretim

Ummak işi

2

Emtia

3

Olan, olmuş

Terbiye

1

2

3

4

SÖZCÜK AVI

İ J Ş M A S A Y İ Ş

M İ K R O P S Ü O E

A K L E N T U R M F

S D E V İ R R E B T

K A N L ı T C M O R

E L O K U M A İ Ç E

A K U B U R D B U N

İ O M A K ı Z ı L C

Ş P D Ü Ş K Ü N L A

DIŞODUN DOBRA DÜŞKÜN İŞLEM KANLI KIZIL

6

7

8

9

Kolay sudoku

L İ M O N Ç U Z U R

SÖZCÜKLER AKLEN ARAMA ASAYİŞ ASURCA ÇULLUK DEVİR

5

KOPİL KUBUR KUSMA LİMON LOKUM MASKE

E L D J B K Ç S K A

M U E F G R İ İ M M

N İ T E Ğ Ş A R H A

MECMUA MİKROP MÜNKİR STİLO ŞEFTREN TABLA ÜREMİ

6 4 6

1

2 3 8

5 9

7

4 2

B H H A F İ F 12 B E B E 8 Ç E D İ K E K A R O 7 S A V R F İ L M A K S E O T O 11 A D ı M E A N A

3 2 9

6

1

1 6

5 7

Bebeklerin ... ... da bağlı olmaları yasal zorunluluktur

5 3

7

Orya

8

Bastırarak el gezdirme

Yardımcı

Dairenin sekizde biri

Hristiyanların 25 Aralık'ta kutladıkları yortu

4 2 1

9 4

Bozma, feshetme

Federasyon durumunda birleşmiş

Yeğni

Terlik

7 8

dünün çözümleri Hala

Karagöz'de ekmek

Arka koltukta ölüm ... dolayı meydana gelir

Büyük fare

Sinemalarda gösterilen eser

Katarakt Evin bir bölümü

Otomobil

Et Ve Balık Kurumu

Etap

Valide

zor sudoku

8

7

Üzme, sıkıntı verme

5

3 2 1

6 4 5 9 6

4

8

5 3

8 7 3

7 9

6 4

8

9

8

... ... da emniyet kemeri takınız, taktırınız Ribonükleik asit

K O gösterme zamiri yönelmesi

O N 5 U Karadeniz yelkenlisi Sanal bellek

S B İşlengi, nakış

Z

A R 1 K A K 2 O L T U 6 K T A

D N A 4 O L T O T A N E L M A D A K A A H 13 R A A G A A Z Branş

Bir çeşit kıymalı yemek

Japon lirik dramı

Dileme, istem

1000 Kg

Asıl konu

O yer, ora Kestane kargası

Biraz

Cömert

Boyun eğen

Üye

O T U R T M A

D 10 E P T ı L T ı Ğ 9 K M

U A L Ğ U A S A L N Millî

Devlet Planlama Teşkilatı

Sözü geçen, varlıklı kimse

Ne sıcak ne soğuk

Teğmen

Üst karşıtı

Alüvyon

1000 metre

Yazım

İ M 3 L A

ŞİFRE: KOLTUK VE KEMER

KOLAY 2 9 3 6 8 4 5 1 7

4 1 7 5 9 3 2 8 6

5 6 8 7 2 1 9 4 3

7 4 2 9 1 6 8 3 5

3 5 6 2 7 8 1 9 4

9 8 1 3 4 5 6 7 2

zor 6 2 4 1 3 9 7 5 8

1 3 5 8 6 7 4 2 9

8 7 9 4 5 2 3 6 1

2 6 3 8 4 7 5 9 1

1 4 5 6 3 9 8 7 2

7 9 8 1 5 2 3 4 6

4 2 6 9 1 5 7 8 3

8 7 9 2 6 3 4 1 5

5 3 1 4 7 8 2 6 9

9 8 4 3 2 1 6 5 7

3 1 7 5 8 6 9 2 4

6 5 2 7 9 4 1 3 8


ÇENGEL BULMACA 11

Bir tür ahşap Caddelere kurulan kemer

Stadyum

Engelleme, reddetme

Şaman

9

Doğal vücut sıcaklığı, hararet

Slav dili

Parıltı, ziya

Maatteessüf

Yemiş verecek durumdaki ağaç

Türk Haberler Ajansı

Yongadan yapılan tahta

Sahte aydın

Saklı yazı Kesilmiş, kat olunmuş

İşte Seyelan

Arapçada 24. harf

12

Arapçada bir işaret

1

Yemekaltı

YD FM'in 88.0 görme engelliler için olan hafta sonu projesi

Görme engellilerin gezmek için kullandığı

Cins, tür, çeşit

Yazanı belirtilmemiş

Ten

İmam olma durumu

Zevksiz, sakil

B.Sahra'da kumullarla örtülü bölge

Başa giyilen metal koruyucu

4 Bebek yemeği

Tarih öncesi insanlarının yaptığı araç

Ertesi, gelecek

10

3 13

Yemek, yiyecek

Gözde sarıya çalan kestane rengi

Tren yolu

5

Verme, ödeme

Başkan

Beyyine, hüccet

Elçilik uzmanı

Bırakıt, tereke

8

"Öcünü al" anlamında

Vilayet

2

6

Patavatsızlık, pot

Kayak

Mercek

Gözlerini çarpıtarak

7

Soğukla sıcak arası

Yarım ton inceltilmiş ses

Kesin

1

2

3

4

SÖZCÜK AVI

B O N C U K A Z E Ş

U Ü A O N M A Z A İ

M M K H A M İ R A L

B A T M A Y T B J S

A Y K N E L O D O S

R G S T A D İ K İ Z

M ı U Ş U L U F E U

Z R M R İ R K P Z K

Ş A M P U A N A İ Â

5

6

BATMA BODUR BONCUK BUMBAR BÜKME DİKİZ EZİNTİ EZİYET

8

9

10

11

12

13

Kolay sudoku

K T O Ş L P Ğ R N Ş

G M T Ç A A L D T A

V A O T M T M O İ N

Ş K R P A İ D N J E

4 5

8 7

8 2 1 2 5 4 8

GURUP KÂŞANE KURUŞ LİPOM LODOS MAKTU MOTOR ONMAZ

PARDON SOKUR ŞAMPUAN ŞART ULAMA ULUFE UZAĞA ZAMAN

7 6

8

6 2 9 1

6 3 7 9

dünün çözümleri

6

Al olma durumu

2

5 3

3 9

7 7 1

2

2 8

1 1

3 4

6 7 8

8 6

3

2

L A N

Kement

1 9 6

... Uluergüven (resimdeki oyuncu)

1

8 5

6 9

Katarakt Dudak

L E T O P Y Ö L E U U M M Sınıfta kalmış öğrenci

Hacim

Kiraya verilerek gelir getiren mülk

Öldürücü hastalık salgını, kıran

zor sudoku

5

Local area network

Bir tür deri hastalığı

1 6

A A L L 9 Ş A M 7 S E

Pense vb. araç

Çok bilgili

2

8

SÖZCÜKLER AHALİ ALKAN AMANSIZ AMİRAL APATİ AŞMAK ATMAK AYGIR

7

Emtia

Ummak işi

K ı S K A Ç

Küpeşte

A D K 6 K U M U ı Y O K T R A S O B S U A N N E K N İ N K O S M O Z İ L E A R 8 İ M A L A T 3 V A K İ L E Ğ İ T İ M Bir çeşit Venedik altın akçesi

Tenha (yer)

Seyelan

Bir renk

K O R K 4 U L Ç U A K T 2 M A A İlişim

Yörük çadırı

İşlenerek yapılan üretim

Terbiye

Umut, istek, arzu

Taşlık

Bulunmayan, mevcut olmayan

Ilgıngillerden bir ağaç İlk karşıtı

Raks

Volkanik tüf

Benzerini yapma, simülasyon

Kayak

Dingil

Doymak bilmez bir biçimde, oburcasına

Valide

Düzgü

Hz. İsa'nın doğduğu gün

Olabilirki

A N G A R Y A

Zorla yapılan iş Başüstüne

O L 1 D U Uçurum

Yemin

S ı N C A N

M A N S A R 5 T

4 2 1 6 7 9 8 5 3

3 9 8 1 2 5 6 4 7

Piramit çatı Sakızlı bir tür dikenli çal

Geçişme Familya

Bir bağlaç Bir tür video dosyası

Olan, olmuş

ŞİFRE: DAVUT USTA

KOLAY 7 2 4 6 9 3 8 5 1

6 5 1 4 7 8 3 2 9

9 3 8 5 2 1 6 4 7

4 7 9 8 6 5 1 3 2

8 6 5 3 1 2 7 9 4

2 1 3 7 4 9 5 6 8

zor 1 9 6 2 5 7 4 8 3

3 4 7 9 8 6 2 1 5

5 8 2 1 3 4 9 7 6

2 3 5 7 9 6 4 1 8

9 6 4 3 8 1 5 7 2

8 1 7 5 4 2 9 3 6

6 4 3 9 1 8 7 2 5

1 8 9 2 5 7 3 6 4

7 5 2 4 6 3 1 8 9

5 7 6 8 3 4 2 9 1


ÇENGEL BULMACA Bir tür teşekkür hareketi

Karagöz'de ekmek Ayaklı bardak

Şaka, alay, mizah

Dürme işi

Yabancılara verilen ayrıcalık hakları

Son, sonuç Litre

4

Çerez satan kimse

Âcizler

3

Posta ve Telgraf Teşkilatı

Toprak Mahsulleri Ofisi

Akan yıldız

Yaz yağmuru

Birden bir artık

Resimdeki şair

Kalp düzenli çalışmama

Santimetre

Alabalık

Dızdız

Harita için temel değer veren bilim

Kur'an'ın ilk suresi

7

Branş

Ay parçası

Vücuttan atılan bir madde

Sersem, ahmak

Tanrı ile ilgili, tanrısal

Üzme

Kaburga

1

8

Bir şeyin fiyatını artırma Gene

Sözü edilen yerde

Kargaşa

Bir göz rengi

2

Sundurma

Eliminasyon

10

Ceylan, gazâl, maral

Başkalarına söylenmeyen, gizli Fal

Giyside bir tür yaka çeşidi

Bismillah

Yabancı

Söz, laf

5

Emir subayı

Nezir

6

Uygun bulma, tasvip

Ada halkından olan

9 1

2

Demir sertliğinde bir element

3

4

SÖZCÜK AVI

S İ N E K L İ F H M

F ı B M U M Y A E Ş

B E N Z O L Ş V K Ç

A Z L ı K E L O A Ş

D U Ş F F A Y R A P

K O L E E A E İ K K

O B Y O K S U L U M

R R A U İ E İ E V S

U U R Z M M R H V ı

FESİH HAŞEFE İLETİ KORUNCAK KOYAK KUVVE

6

7

8

9

10

Kolay sudoku

N K G İ L E T İ E R

C D ı K İ V S M N D

A H C İ K K N C H A

K L ı R İ İ D İ İ Ş

SÖZCÜKLER AZLIK BENZOL ÇARESİZ DOYUM EKİMLİK FAVORİ FAYRAP

5

LEHİMCİ MEVKİ MEVLA MUMYA OBRUK SİNEKLİ SINIF

SIRDAŞ ŞEKER UZLUK VİSKİ YARGICI YOKSUL ZİKİR

9 7

5 1

5

7 9

8 6

3 5 6

6

2 6

2

dünün çözümleri

4 9

7 6

5 1

2 1

9

1

6 4

5

9 7

9

7 2

5

1 5 2

6 4

Yazanı belirtilmemiş

İmam olma durumu

Zevksiz, sakil

Ten

Başa giyilen metal koruyucu

Bebek yemeği

Elçilik uzmanı

Gözde sarıya çalan kestane rengi

Yemek, yiyecek

Tren yolu

Mercek

Gözlerini çarpıtarak

Soğukla sıcak arası

Kesin

Doğal vücut sıcaklığı, hararet

Yemiş verecek durumdaki ağaç

Saklı yazı

İşte

Arapçada bir işaret

"Öcünü al" anlamında

B.Sahra'da kumullarla örtülü bölge

Başkan

Ertesi, gelecek

Beyyine, hüccet

M T A H A 8 A L E İ S T E A F

Maatteessüf

Yongadan yapılan tahta

Patavatsızlık, pot

Türk Haberler Ajansı

Verme, ödeme

Kayak

KOLAY

8 2 7

7

Vilayet

Cins, tür, çeşit

9

A ı S U N A K ı Ö Ç R İ L T R E P E R T 6 2 10 G T O N A N S 7 ı K T İ

S L A V C 4 A

ŞİFRE: ÖN YARGILI OLMA

3 2

1 8

Yemekaltı

YD FM'in 88.0 görme engelliler için olan hafta sonu projesi

Yarım ton inceltilmiş ses

zor sudoku

Slav dili

Parıltı, ziya

Seyelan

Arapçada 24. harf

Bırakıt, tereke

Stadyum

Engelleme, reddetme

Sahte aydın

Kesilmiş, kat olunmuş

B E L M İ Ş D İ

S V E N T E K A K T U A 1 12 O R D Ö M İ S L İ K İ T M A M A O 3 Y A Z B A S 13 T A A M 5 L E R A S ı L A Ş ı K A Y E Z Şaman

Görme Tarih öncesi engellilerin insanlarının gezmek için yaptığı kullandığı araç

8

5

L T A M M İ N S E

Caddelere kurulan kemer

8 7

11

Bir tür ahşap

5

1 5 4 3 8 9 7 2 6

7 9 6 1 2 5 4 8 3

3 8 2 4 6 7 9 1 5

8 7 1 6 5 2 3 9 4

5 4 9 8 3 1 2 6 7

2 6 3 7 9 4 1 5 8

zor 4 1 5 9 7 6 8 3 2

6 3 7 2 1 8 5 4 9

9 2 8 5 4 3 6 7 1

4 5 6 1 2 9 3 8 7

3 8 2 4 7 6 1 9 5

7 1 9 5 8 3 4 2 6

8 6 4 9 1 2 5 7 3

2 7 1 3 6 5 8 4 9

9 3 5 8 4 7 6 1 2

5 4 7 2 3 1 9 6 8

1 2 3 6 9 8 7 5 4

6 9 8 7 5 4 2 3 1


ÇENGEL BULMACA İçindeki sıvının ısısını koruyan kap

Sığır durdurma ünlemi

Kazara Adalet

Çürük, temelsiz

Gönenç

Cinsiyet

Bilginler

6

Neşeli ve serbest kadın

2

Pembe elmas

Sığınılacak yer, melce

Irak halkından

Lığdan oluşmuş

10

Bir göz rengi

Kadınların ziynet eşyası

O yer 2x5

Çok tutulan kimse

İmsak çizelgesi

Bodrumda bir tersane

Kokusu ozonu andıran bir element

9

Oran, tenasüp Minimum Yasaklama Resimdeki oyuncu

Bilinmeyeni anlatır

Boy

Halata takılan halka

Beklemek

Başkaldıran

5

3

İlgi Kilogram

11

İşte Göreceli

Aksırma, hapşırma

Siyasi topluluk, fırka

Barındırma

Tertip Kullanma süresi

4

Başka kimse, başkası

Bir yöne doğru fırlatma

Dolaylı olarak anlatma

Dolaşma

Tibet sığırı

Bakı

Hatıra

Yararlanma, faydalanma

Lezzet

7

Gök, gökyüzü

Tartı

1

8

Taranmış

1

2

3

4

SÖZCÜK AVI

K A Z ı N T ı L ı M

A L M A Ç P E D A L

L Ç S E B Z E H B B

ı A İ E M F F A İ V

P K B V N E T L G R

M J K E İ T Ş S Ö T

A Ş İ Ö A D E İ S O

K Y Ş L T Ü İ Z T P

İ U İ A E E N G E L

GÖÇER GÖSTERGE HALSİZ İLETME İSKOÇ KALIP KAZINTILI

6

7

8

9

10

11

Kolay sudoku

N M F S L T K Ö R U

SÖZCÜKLER ALÇAK ALMAÇ BATTAL ÇİVİDİ DEFNE DÜETTO ENGEL

5

KÖTEK LASTA MAHFE MAKİNE MEMEŞ PEDAL SEBZE

İ U İ R N L Ç R O İ

6 1

SENTEZ ŞALTER ŞİFAHİ TALİM TEHİR TELKİN TOPLU YUMULU

2

E U A T K T M Ç G Y

O L H A İ O E E E Z

9 3 4

3 7 4

9 2 9 7 6

5

3

7

6

7 2

4 1 3 7

9 3

5

2

6

5 6 7

1

3

Bir göz rengi

Başkalarına söylenmeyen, gizli Fal

Giyside bir tür yaka çeşidi

7

3 5

4

8

Sözü edilen yerde

Kargaşa

Bismillah

Yabancı

Söz, laf

Ada halkından olan

3

6 9 7

Vücuttan atılan bir madde

Nezir

6

7 8 2

Resimdeki şair

1 4 6

Yabancılara verilen ayrıcalık hakları

Alabalık

Posta ve Telgraf Teşkilatı

C Sersem, ahmak

Üzme

zor sudoku

7

Şaka, alay, mizah

Dürme işi

Çerez satan kimse

2 8

R H K A D E H 4 B Ü V E Ç E R E Z Ü R E C E M A L N Z 2 K A O S B R 5 V Y A K A A D A K 9 A D A L ı Ayaklı bardak

Dızdız

1

1 8

dünün çözümleri Bir tür teşekkür hareketi

Karagöz'de ekmek

3 7 2 6 8

8

S E M E Emir subayı

Uygun bulma, tasvip

Demir sertliğinde bir element

K A P İ T 1 Ü L A S Y O N

T G F H A C E Z E L A 3 K T M O T T 7 D A L İ K İ E Ğ E M A H Z A M R E Y A 10 G İ N E A H R E M M E L E A V E R 6 N A M A İ K E L Son, sonuç

Harita için temel değer veren bilim

Kur'an'ın ilk suresi

Litre

Kalp düzenli çalışmama

Santimetre

Âcizler

Toprak Mahsulleri Ofisi

Akan yıldız

Yaz yağmuru

Birden bir artık

Branş

Ay parçası Tanrı ile ilgili, tanrısal

Kaburga

Bir şeyin fiyatını artırma Gene

Sundurma

Eliminasyon

Ceylan, gazâl, maral

ŞİFRE: ÜSTÜ KALSIN

KOLAY 2 5 4 8 1 7 3 9 6

9 7 6 3 5 4 2 1 8

1 3 8 9 2 6 4 5 7

7 9 1 2 3 8 6 4 5

5 8 2 6 4 1 9 7 3

4 6 3 5 7 9 1 8 2

zor 6 2 7 4 9 5 8 3 1

8 1 9 7 6 3 5 2 4

3 4 5 1 8 2 7 6 9

2 6 7 5 4 1 8 9 3

1 5 3 2 8 9 4 7 6

8 4 9 3 6 7 5 1 2

6 2 8 4 9 3 1 5 7

9 7 1 6 5 8 2 3 4

5 3 4 1 7 2 9 6 8

4 9 2 7 1 6 3 8 5

7 8 5 9 3 4 6 2 1

3 1 6 8 2 5 7 4 9


ÇENGEL BULMACA Dış görünüş

Kuşatma Akılsız, budala

Sinekten büyük bir Afrika böceği

Sınır, uç

Bir tür zamk

Bir hayvan Yazgıda var olan

Çağdaş Eğitim Vakfı

Tunç

Yoğun

Kick-... Göster Gününü (2010 film)

Girdap

Donuk renkli

1

Öncesizlik

4 Ut çalan çalgıcı, utçu

... dolaş olmak

Edebiyatla ilgili

Yakarış

Resimdeki ünlü yapımcı

Fevk

Fiyat katma, bindirim

Eylemli

Yaşa

6

Karşıt, ters

Olunca, olursa

İsyan eden

Düzene uygun

Et Ve Balık Kurumu

Türk Haberler Ajans

3

Balıca, asal Av için bir tür sepet

Rusya halkından olan

Soylular sınıfı

Değerinden düşük peşin satış

Geniş düzlük arazi, yazı

Kasabadan küçük yerleşim alanı

Gemicilikte kullanılan bir halat

Sıcak, kızgın, yakıcı

Tema

5

Basmakalıp söz

Sakağı

Dudak

Alabalık

7 Bir seslenme sözü

Mavera

2

Uygulamalı

Baş, kumandan, amir

Arının yaptığı besin

1

2

3

SÖZCÜK AVI

S E M E R H F T B İ

ı P A V E E A A F Ş

Ç Ü Z V N D S M N A

R B E E İ S F F L R

A S R L O A N İ D E

M A E K N A Z İ H T

A Ğ T I N E C L A T

P M L Ç Ş L Y İ R A

İ A Ü Ş E N Ç Y M R

EVLEK EVVELKİ EYYAM FANİLA FENER FİİLİ HAMLE

5

6

7

Kolay sudoku

Z E L V E İ Ü O A A

SÖZCÜKLER AMORTİ ANÇÜEZ ANİDE BASSO ÇİFTE ÇÜRÜK DİCLE

4

HARMANCI

HEVES İŞARET MAZERET NEYSE PİZZA SAĞMA

Z D L Y F Z R L N M

A E S T E T Ü C C A

K E E Y İ N K U ı K

SEMER SIÇRAMA TADİL TARAMAK ÜŞENÇ YOLCU YÜZEY ZELVE

6 8 9

9 5

7 2

dünün çözümleri

9 6

1 7

8

8 5 5

5

4 2

8

T R E R İ M O E S

Kazara Çürük, temelsiz

Gönenç

F 2 O S

Pembe elmas

İmsak çizelgesi

1 6 3

6 3

İçindeki sıvının ısısını koruyan kap

7 6 4 2

9

1 9 7

Resimdeki oyuncu

Bilinmeyeni anlatır

K A Z A E N

İ K N İ S P 4 A B G A Y R T A T 1 Ç E K İ İşte

Göreceli

Siyasi topluluk, fırka

Barındırma

Bir yöne doğru fırlatma

Başka kimse, başkası

Tibet sığırı

Lezzet Tartı

zor sudoku

1

2

3 6

4

5 9

3 1

4 8 4 2

5 9 1

7 8

O E 6 Ş U H 10 E L A O İ Y E M E N L 5 A R A N A K H A D İ Z G M A İ N T İ F 7 A S U M A 8 T A R A L Sığır durdurma ünlemi

Cinsiyet

Kokusu ozonu andıran bir element

Bilginler

H A K

Neşeli ve serbest kadın

Lığdan oluşmuş

Bir göz rengi

O yer 2x5

Çok tutulan kimse

Oran, tenasüp

Minimum

Yasaklama

Beklemek

V A İ T Yararlanma, faydalanma

Gök, gökyüzü

Taranmış

Halata takılan halka

İlgi

Kilogram

Aksırma, hapşırma

Tertip

Kullanma süresi

Dolaşma

Dolaylı olarak anlatma

Bakı

A F L ı Ğ L O R A R A N T K L A 3 A L A K 11 S ı R ı İ Bodrumda bir tersane

Sığınılacak yer, melce

Irak halkından

Kadınların ziynet eşyası

Boy

Başkaldıran

S ı Ğ 9 ı N A K

Hatıra

A N ı

ŞİFRE: ÇOK BAŞARILI

7

3

Adalet

6

2 4

KOLAY 6 1 5 8 2 9 3 4 7

2 3 7 4 5 1 8 9 6

4 8 9 7 6 3 2 1 5

9 2 8 5 7 6 4 3 1

5 7 1 3 4 8 9 6 2

3 4 6 9 1 2 7 5 8

zor 8 6 4 1 3 7 5 2 9

1 9 3 2 8 5 6 7 4

7 5 2 6 9 4 1 8 3

9 7 6 8 2 4 3 5 1

1 3 5 6 7 9 4 8 2

8 2 4 5 1 3 6 9 7

6 4 9 7 8 2 1 3 5

5 1 7 3 4 6 8 2 9

2 8 3 9 5 1 7 6 4

4 9 2 1 6 8 5 7 3

7 6 1 2 3 5 9 4 8

3 5 8 4 9 7 2 1 6


ÇENGEL BULMACA Ampul

Onbaşı (kısca)

Yelken indirme

Utanma duygusu

Dogmatik

Erkek evlat

Bakınız (kısaca)

Davranış, tavır

Ufak leke, puan Ağızdaki yaralar Gemilerde asılı yatak

Nine

Hafif ve ince ağrı

Ölümsüz, bengi

Çocukların neşe sesi

3

Oy

Elma vb meyvelerin kurusu

Dingil Karakter

Seyrek karşıtı

Mübalağa

Vatandaşın iki resimde gördüğü ortak kelime

Çok zayıflama

Bir ülke adı

2

Bir deniz adı

Uygun, elverişli

1

Kubbe

4 Kadınların ziynet eşyası

Yavaş, ağır

Mahsul

Belli, açık

Teşhis

Beyazı bulunan

5

Kaygı, endişe

Bacakların bilekten aşağı bölümü

Hristiyan

Eni büyük olan, geniş

10

Türk Tarih Kurumu

8

Ş Y Y ı Ö Ç T M Ç Ğ

M U A R ı Z A M L R

A A Ü Ğ A G S U L ı

N Ş ı K M İ ı R G Ş

V R M A Ğ A Z A Ü ı

Y H T İ T İ Z N L M

A İ L M C N K A L C

2

3

4

GÜLLABİ HATASIZ HİTAM İCAZET İNANCA KAVİS LAZCA

5

6

7

8

9

10

Kolay sudoku

K T R İ A A M A A ı

SÖZCÜKLER CAMLI CARTA CILIK ÇAĞRIŞIM ÇIĞIR GAYYA GÖRÜŞ

9

6

SÖZCÜK AVI

İ O C Ü A G A Y Y A

Erişmiş, ulaşmış

Ikınma işi

1

P O M A T C H Ü O Ç

7

Üye

MAGMATİK

MAĞAZA MANTO MİMİK MUARIZ MURANA NAMLI

A A J M V N Z R B L

P M L İ İ C T E İ ı

J ı S K A A Ç O T K

PİŞMAN POMAT POYRA SİĞIL TITİZ V YAKA YAĞMA YİRMİ

5

1 2 7

8 3

1

4 8 9

1

dünün çözümleri

6 5

7

7 2

6 6 5 8

7 3

2 5 9 4

9 6 5

1

9 7

4

8

4 7 3 4

1

3 4 2 2 4

9 6

6 8

7

L A K Ut çalan çalgıcı, utçu

Ş E M A İ L

U D A R İ S P U 7 İ S K O Ö T H E Y

Değerinden düşük peşin satış

Rusya halkından olan

Kasabadan küçük yerleşim alanı

Gemicilikte kullanılan bir halat

Mavera

Baş, kumandan, amir

9

2

Resimdeki ünlü yapımcı

Bir seslenme sözü

5 5

Bir tür zamk

Bir hayvan

Soylular sınıfı

zor sudoku

8

Akılsız, budala

Yazgıda var olan

4

4

A E B L M U K 3 S A

Dış görünüş

Kuşatma

5

6 1

Sınır, uç

H A 4 D

Ç Ç E D E B Ç E V R O D E R 6 N İ U A E N T Z H B O K R A S U V A H A L A 2 A M E L B A İ R

Sinekten büyük bir Afrika böceği

Çağdaş Eğitim Vakfı

Z ı T

Girdap

Yakarış

Yaşa

Geniş düzlük arazi, yazı

Düzene uygun

Türk Haberler Ajans

T E M

Basmakalıp söz

Sakağı

Sıcak, kızgın, yakıcı

Tema

Tunç

Edebiyatla ilgili

Et Ve Balık Kurumu

Karşıt, ters

Eylemli

Yoğun

Dudak

Alabalık

Uygulamalı

Arının yaptığı besin

Z F A İ M İ L E İ Z A E S K L İ İ R T İ L

Fevk

Fiyat katma, bindirim

... dolaş olmak

Kick-... Göster Gününü (2010 film) Donuk renkli

Öncesizlik

İsyan eden

Balıca, asal

Av için bir tür sepet

S 1 A R M A Ş

Ü S T Olunca, olursa

İ S 5 E

ŞİFRE: AMADEUS

KOLAY 3 4 6 8 9 5 2 7 1

1 9 5 7 2 3 4 6 8

7 2 8 4 1 6 9 3 5

2 6 4 3 7 8 5 1 9

8 1 7 9 5 4 3 2 6

9 5 3 1 6 2 7 8 4

zor 5 7 1 2 8 9 6 4 3

4 8 9 6 3 7 1 5 2

6 3 2 5 4 1 8 9 7

7 1 9 5 3 8 6 4 2

6 3 2 1 7 4 8 5 9

8 4 5 9 2 6 1 7 3

5 2 7 8 4 3 9 6 1

3 6 1 2 9 5 4 8 7

9 8 4 7 6 1 2 3 5

4 9 3 6 5 2 7 1 8

2 5 8 4 1 7 3 9 6

1 7 6 3 8 9 5 2 4


ÇENGEL BULMACA Yılın 3. ayı

İki şeyin arası

Ayaklı bardak

Issiar ... (futbolcu)

İnsanın yetki ve değeri

2 15

16

Ara yön

8 İddia, dava

Aşka ... (Naim Tirali kitabı)

Serbest bırakma

11

Geçmiş Hayvan suvaracak yer

Ödev yüklenmiş olan, vazifeli

10

Çek vb halkların ortak dil adı

5

4

5

20

13

Evli olma durumu

6

7

8

9

10

SÖZCÜK AVI

A Ğ M Ğ F Y T T S T

K A A ı A ı U G Ü M

İ L R L Z Z Ü N F İ

L K B ı U N İ L T E

A A H Ğ C K O L C U

Y V E E U ı O Ğ O T

A M L K Z Ğ H P N E

ÇOĞAL ÇOMAR FIRKA GÜNCEL HATMİ HELİS HUDUT

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kolay sudoku

R İ İ A C İ U A A L

T Ş S Ç U Ğ D R Y L

ı H J A N İ U K L İ

V O G R M P T A ı U

9 1

KAÇAR KAVMİ KOLCU KOPAL LOBELYA NADİM ONAYLI

OYUNTU PARKA SAKİL TELLİ TÜNİK UCUZCU UĞURLU

6 7 5

7 6

8 2

1 6 8 9

3 2

3 9 6

5

5 7 8

9

5 1 3

8

5

4

2 1

2 6 7

1

1 6 1

7 3

5 7

6 8

E V U R D İ K Ü M B R E A T Ü 8 E N L İ

8 4

Çok zayıflama

Bir ülke adı

Mahsul

Yavaş, ağır

1

Hristiyan

Türk Tarih Kurumu

Eni büyük olan, geniş

zor sudoku

Ölümsüz, bengi

Oy

Mübalağa

Vatandaşın iki resimde gördüğü ortak kelime

Kubbe

1

2

Gemilerde asılı yatak

Çocukların neşe sesi

1 9

Utanma duygusu

Onbaşı (kısca)

Nine

9

3

O L M A Y N A B R M E B E A B A R 2 E G E K U M D U Y İ V T A E T A Y Y A 10 N A T K 6 ı K ı N Ampul

Yelken indirme

2 1 7

21

dünün çözümleri

8

8

SÖZCÜKLER ALBAY ALTIZ ARICI AYARTI BOĞAZ CAMIZ ÇERÇİ

Erkekliği giderilmiş

Şaibe

17

S A O L O B E L Y A

Taraça

6

7

3

12

Boynun arkası

"yüz rengi" anlamında

2

Cinsiyetle ilgili

Ut çalan

Klavyeli ve telli bir çalgı, çembalo

1

Dağ tavuğu

14

Limon rengi

Öncesizlik

Yassı, basık

Bir tür dans

3

Çok küçük parçacıklara bölünmüş toprak

Cisimleri büyük gösterir, pertavsız

Şaşma anlatır

Suluı şeyler konan kap

Olunca, olursa

21

Sergen

Kurt

19

C B Ç E R Ç İ Z A H

Zaman, çağ Duman rengi

1

Taban

4

Örülmüş olan

9 Umut, istek, arzu

Kendirin tohumu

Öncü karşıtı

Sevi

Tek biçim

Bir rock grubu

Limited (kısaca)

Endüstri

Fevk

"vah vah" anlamında

İkiyüzlülük

Bir tür yemek

18

Türk Hava Yolları

Yıldız

Bir deniz adı

Kadınların ziynet eşyası

Belli, açık

Teşhis

Kaygı, endişe

Bacakların bilekten aşağı bölümü

Erişmiş, ulaşmış

Ikınma işi

B E K Z S ı K 7 Z A ı K

İ İ B E N A N D A 3 A K F S T ı A R 4 M A Z L Ü 5 S A A K İ L 9 T ı Dogmatik

Erkek evlat

Bakınız (kısaca)

Davranış, tavır

Ufak leke, puan Ağızdaki yaralar

Hafif ve ince ağrı

Elma vb meyvelerin kurusu

Dingil

Karakter

Seyrek karşıtı

Uygun, elverişli

Üye

Beyazı bulunan

ŞİFRE: VEFASIZLIK

8 4

KOLAY 5 6 3 1 7 4 9 2 8

1 2 7 8 9 3 4 5 6

8 9 4 2 6 5 1 7 3

2 3 5 9 4 7 6 8 1

7 1 6 3 8 2 5 9 4

4 8 9 5 1 6 2 3 7

zor 9 7 2 4 3 1 8 6 5

3 4 8 6 5 9 7 1 2

6 5 1 7 2 8 3 4 9

7 2 1 5 9 4 8 3 6

8 6 3 7 2 1 9 5 4

4 5 9 6 3 8 2 1 7

6 3 4 2 7 5 1 8 9

5 1 8 4 6 9 3 7 2

9 7 2 8 1 3 4 6 5

3 9 6 1 5 2 7 4 8

1 8 5 9 4 7 6 2 3

2 4 7 3 8 6 5 9 1


ÇENGEL BULMACA İhtiyar kimse

Haydi Topluluk, zümre

Bir yöne doğru fırlatma

Yasaklama

Uygun, tıpatıp gelen

6

Koyun yavrusu

1

Bön, aptal Lakin

9

Feza

Yok etme, giderme

Bir uzunluk ölçüsü Sergi açıp hırdavat satan

Dizeç dizeyi (matematik terimi)

Halk oyunu Mutlu Horoz vb nin olmaktan başındaki doğan sevinç, deri uzantısı şetaret

Uyarı, tembih

12

5

Resimdeki rock grubu Gösterge çizelgesi

Devlet Su İşleri Doktor (kısaca)

3

Bilinen

Giysi kolu

... Amin 1971-1979 Uganda bşk.

Batı ile ilgili Bira için hazır arpa

Sebep

Fiyat katma, bindirim

Yassı demir çelik ürünü

Bağnazlık

İnce dantel

7

Elektrikte evre

... Hünel (TSM şarkıcısı)

10

Doğaüstü varlıklarla ilişki kurma

Yapma, etme

Yarık, çatlak

Çaylak

İmlek

İzleyiciye en yakın yer

4

Makber

Temel

Yıkanmak için kullanılan örgü

Dışarı karşıtı

8

... etmek (toparlamak)

Hokkadaki ham ipek

Görülen, tanık olunmuş

Yutulabilen ilaç

Yiğit, kahraman Ölenlerin ruhlarının kıyamete kadarki yeri Resimli duvar ilanı, ası

Avuç

Gözde bir renk

2

11

Baharat katılmış domatesli İngiliz sosu

1

2

3

4

5

SÖZCÜK AVI

Ş S D K E N D İ M A

B F E G M İ D Y E R

U İ L K Ü U M U M İ

Z L K O T A S N İ F

İ G Ü B R E R L Y E

K E R A ı İ A A U Ş

İ Ç K İ U Z N Ş M K

S B Ü D C K B T R A

Ü K U A ı A B ı U L

BUZİKİ CIGARA EL KÜRKÜ FLORİN GÜBRE HERZE İLGEÇ

7

8

9

10

11

12

Kolay sudoku

R Ö Ö T G H E R Z E

G K R P A İ Y N İ M

Ü Ç Ş H R N İ A Z C

N Ü A Ş A Ü T K F İ

1

KAHİN KENDİM KÖKÇÜ KÖPRÜ LAZCA MİDYE MUSLUK

SEKTE SÜRGÜN TASNİF TIRNAK UMUMİ YANKI YUMRU

6

9 4

8 4

8

1

2

3 6 2 7 5

5 6

7 9

7 2 9

3 1 5

dünün çözümleri

4 8 2 7 9

6 4

9 8

7

5

9

Issiar ... (futbolcu)

Yıldız

İkiyüzlülük

Ara yön

Tek biçim

Sevi

4

Umut, istek, arzu

İddia, dava

Serbest bırakma

Aşka ... (Naim Tirali kitabı)

Geçmiş

Hayvan suvaracak yer

Kurt

5

Taban

Olunca, olursa

Suluı şeyler konan kap Yassı, basık

Klavyeli ve telli bir çalgı, çembalo

Bir tür dans "yüz rengi" anlamında

Evli olma durumu

3 9 6 2

İnsanın yetki ve değeri

Çek vb halkların ortak dil adı

7 5

1 3 8

1 4

18

T S T Ü H A S Y Ö 21 8 R R T B Ü L A B Ö C Ü 10 U D İ E N S A V S E L E K 20 L İ L İ Türk Hava Yolları

Endüstri

Fevk

Öncü karşıtı

Örülmüş olan

Sergen

Şaşma anlatır

Cisimleri büyük gösterir, pertavsız

Ödev yüklenmiş olan, vazifeli

Limon rengi Cinsiyetle ilgili

Taraça

Boynun arkası

Şaibe

S A 16 N A Y İ Öncesizlik

H L 4 R T Ç ı D E M 3 D F Ü T E Ç 14 M O N İ 12 E Z E L Bir rock grubu

Limited (kısaca)

Kendirin tohumu

Zaman, çağ Duman rengi

Çok küçük parçacıklara bölünmüş toprak

Dağ tavuğu

Erkekliği giderilmiş

E 5 N E K

ŞİFRE: KADINLAR SİZE EMANETTİR

3 6 5

Ayaklı bardak

Ut çalan

4 2

İki şeyin arası

Bir tür yemek

6

1

B M 2 K A D E H 15 R İ Y A 9 S T A N D A Ş 1 M U S A K K 11 M A Z İ 19 S U V A T T A S 6 K L D İ P 7 S A L S A 13 17 E V B E T Yılın 3. ayı

"vah vah" anlamında

zor sudoku

SÖZCÜKLER AİDAT ALEMCİ ARAMA ARİFE BEYİT BIZBIZ BUTAN

6

KOLAY

8 4 7

9 1 3 2 4 7 6 5 8

6 7 4 5 1 8 2 3 9

2 5 8 9 6 3 1 7 4

1 6 7 3 2 9 8 4 5

8 4 9 6 5 1 3 2 7

3 2 5 7 8 4 9 6 1

zor 5 3 1 8 7 2 4 9 6

7 8 2 4 9 6 5 1 3

4 9 6 1 3 5 7 8 2

4 2 6 7 9 1 8 3 5

9 7 8 2 5 3 6 4 1

1 5 3 8 4 6 2 7 9

8 6 1 9 7 4 5 2 3

5 4 2 6 3 8 1 9 7

7 3 9 5 1 2 4 6 8

6 9 5 4 8 7 3 1 2

2 1 7 3 6 5 9 8 4

3 8 4 1 2 9 7 5 6


ÇENGEL BULMACA 1

Yüz, çehre, surat

Şimdi (Baskça)

Ekip

Kullanma süresi

Vasat

Okumak işi, kıraat

Haysiyet, izzetinefis

10

Birinci olarak

Büyük kadı

Kayıran, destekleyen

6

Arzu

Enine göre kısa ve tıknaz

3

Budala

.. ve Ötesi (müzik grubu)

2

Tasdik Toprak Mahsulleri Ofisi

Geniş atkı

12

Kıyacı Rakı içen kimse

Gama harfi biçiminde kırılmış haç

Boyun eğen

Kıvıl yükü olmayan

Despot

9

Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad

Karakter Donuk cama benzeyen cila

İmge

11

8

Resimdeki üstat

Dalgalı parıltıları olan kumaş

Kirişli bir çalgı

"Öcünü al" anlamında

... ve Siyah (H.Z.Uşaklıgil romanı)

Ayaklı lamba

7

Taşlık yer, çıplak tepe

Umacı

Ülkü, düstur

Limited (kısaca)

Uydurma sebep

Yara izi

Kâğıt para, kaime

Yerleşme, oturma

... Bebek (A.Toker kitabı)

Türk Dil Kurumu

Mutluluk

Yapılan iş, edim

5

Şaman Kişi

Telefon hitap sözü

Armonika

Yüce

Anneye düşkün olan çocuk

Ray üzerinde işleyen araç

4

Söyleniş biçimi, vurgusu

1

2

3

4

5

SÖZCÜK AVI

C İ Ğ E R N F D Ö G

ı Ş ı M A E Ü H R E

R K L H R D O A G B

T K O D E S B B E R

L Ş A N T E T U N E

A İ J E N İ Ç L E M

K P S A İ D ı A T N

İ Ş V B K L N Ş A H

S A N C ı K A ı H A

CIRTLAK DÜDEN ETNİK FERDA GEBRE GRABEN HALDEŞ

7

8

9

10

11

12

Kolay sudoku

L K L T E B S K T L

A Ü M T A A T Ş A D

M A Ö L L E ı Ö L E

K R ı Ş Ü ı M K ı Ş

SÖZCÜKLER ABALI ALTLI ANKETÖR ANTET ASTIM BULAŞIK CİĞER

6

HOSTES İÇLEM ILITMAK İSLAM IŞIMA KODES NAHOŞ

NAVAL ÖRGEN SANCI ŞİPŞAK TAHTALI

8

9

4

6 9 5 2

1 7

4 8 2 7

6

2 5

dünün çözümleri

3 5

Topluluk, zümre

8 4 8

7

4

1 5 4 8

4

8 5

9 4 8 3

7

4 9 1

Bağnazlık Batı ile ilgili

Bira için hazır arpa

Bir uzunluk ölçüsü

Sergi açıp hırdavat satan

Halk oyunu

Uyarı, tembih

Yiğit, kahraman

Resimli duvar ilanı, ası

Avuç

Baharat katılmış domatesli İngiliz sosu

5 7

7

1 8

3

M K İ Ç E Ş O P 1 A H 9 A S S U M A L T A C ı D İ N D İ B E R Z E İ Ş K E T Ç Görülen, tanık olunmuş

Uygun, tıpatıp gelen

Dışarı karşıtı

Yarık, çatlak ... Hünel (TSM şarkıcısı)

Bön, aptal

Lakin

Yassı demir çelik ürünü

Dizeç dizeyi (matematik terimi)

Mutlu Horoz vb nin olmaktan başındaki doğan sevinç, deri uzantısı şetaret

Devlet Su İşleri

Doktor (kısaca)

Gözde bir renk

B L İ K A 7 F A Z B Z A Y A L E 12 5 M A N

L 4 R İ A K M A K U P İ Z D U S İ K A H L A 11 A P

Hokkadaki ham ipek

Temel

Yıkanmak için kullanılan örgü

İzleyiciye en yakın yer

Doğaüstü varlıklarla ilişki kurma

Yapma, etme

Elektrikte evre Koyun yavrusu

Fiyat katma, bindirim

Feza

... Amin 1971-1979 Uganda bşk.

Yok etme, giderme

Resimdeki rock grubu Gösterge çizelgesi

Giysi kolu

Yutulabilen ilaç

ŞİFRE: HALİMİZ DUMAN

KOLAY

6 3

9

6

İmlek

İnce dantel

Ölenlerin ruhlarının kıyamete kadarki yeri

7 7

Çaylak

Bilinen

1 3

2

... etmek (toparlamak)

Sebep

zor sudoku

3

Bir yöne doğru fırlatma

Yasaklama

Makber

6

2

8

P H 6 C A M İ A 8 D E R T 10 M S İ N T A L O G O Y A Y M İ B A R 3 B İ L S A İ K A F L 2 A P A Z İhtiyar kimse

Haydi

1 9 8 5 7 3 4 6 2

6 2 5 9 4 1 3 8 7

3 7 4 6 2 8 5 1 9

9 4 1 8 3 6 2 7 5

2 5 6 4 1 7 9 3 8

8 3 7 2 9 5 6 4 1

zor 7 6 3 1 5 2 8 9 4

4 8 2 7 6 9 1 5 3

5 1 9 3 8 4 7 2 6

9 8 4 3 1 7 2 6 5

7 6 3 2 8 5 4 9 1

1 5 2 9 6 4 7 3 8

5 3 9 6 2 8 1 4 7

6 2 7 1 4 3 5 8 9

8 4 1 7 5 9 3 2 6

3 1 6 5 9 2 8 7 4

4 7 5 8 3 6 9 1 2

2 9 8 4 7 1 6 5 3


ÇENGEL BULMACA İlke Flor

Gündelikle çalışan işçi

6

Mavera

Farz edelim ki, güya

Karagözde "Ermeni" ye verilen ad

Hane

Kural

4

Dini öğreten kuralların tümü

Dilinme

Patlıcangillerden bir bitki

İman, itikat

Yolculukla ilgili ola

Başkaldırıcı

Kraliçe Öz olmayan anne

Bir tür sürüngen

Telgraf Tuvalet

Gelin başlığı Yalvarırcasına istekte bulunan

İlgi çekici, değişik (kimse)

2

Gizli, saklı

... etmek (yapmak, işlemek)

Kirişli bir çalgı

1

Resimdeki şarkıcı Düşünce

Ele geçirmek, fethetmek

Muayene ücreti

Öven, aşırı övgüde bulunan kimse

Meyvenin özü

Önde bulunan Genellikle

8

Dünya Sezer gibi olmak, sezmek

Tören

Cemaate namaz kıldıran kimse Olayların durumu, gelişme biçimi

İngiliz uzunluk ölçü birimi

Film için kullanılan sıvı yapıştırıcı

Devlet Su İşleri

Tutukevi

5 7

Düşünüp söyleme yeteneği

3

Zaman, çağ

Antrakt

İçki kullanmak Acıma, esirgeme

1

2

3

SÖZCÜK AVI

Ç ı N L A M A S Z C

Y E T M E Z Ş Ü İ Ü

İ Z E B R A P V H B

S S N İ M P A E S B

T G T T E N T E N E

E Ö Ü E K Y ı K M A

M R R Y P Ş R O Ü L

L E A P ı T Y R F A

İ V İ L Ü A A N T Y

ERMEK GÖREV İDEAL İSTEMLİ İSTEP IŞILDAK KORNO

5

6

7

8

Kolay sudoku

S A D E T H T O Ü A

Z A E L İ K M L L R

K T A P Ö İ A Ş Ü G

Ç S L N K M K T K ı

SÖZCÜKLER ALT KAT ATLAS ATOMİK BİTEY CİVAN CÜBBE ÇINLAMA

4

MÜFTÜLÜK RAHİP SADET TAHKİM TENTENE TENTÜR TÖRPÜ

YARGI YATMAK YETMEZ YIKMA ZEBRA ZÜPPE

7 8 4 3

2 1

6

3 4

1 7

dünün çözümleri

4 6

1

5

6 5 4

1 4 8

6 2

8 7

8 1

8 2

9

7 2

9

8

1 7 6 5 4

2

6 3

7

... ve Siyah (H.Z.Uşaklıgil romanı) Boyun eğen

Dalgalı parıltıları olan kumaş Despot

İmge

Mutluluk

Yapılan iş, edim

Telefon hitap sözü

Armonika

Yüce

Anneye düşkün olan çocuk

Ray üzerinde işleyen araç

O M 10 İ L K U M K A M O A T Ş A L Y 12 L M A İ 8 A R A E ı R A K A E L M ı Z ı K A N A C ı T ı N Y Haysiyet, izzetinefis

Okumak işi, kıraat

Kullanma süresi Birinci olarak

Yara izi Büyük kadı

Kâğıt para, kaime

Arzu

.. ve Ötesi (müzik grubu) Ülkü, düstur

Geniş atkı

Rakı içen kimse

Resimdeki üstat Kıvıl yükü olmayan

Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad

Karakter

Donuk cama benzeyen cila

Şaman Kişi

Söyleniş biçimi, vurgusu

... Bebek (A.Toker kitabı)

T O N E D B 6 K A U 7 H R Ö Ç A C A N G Ü L E A 5 M A L ı Türk Dil Kurumu

Uydurma sebep

Budala

Taşlık yer, çıplak tepe

Umacı

"Öcünü al" anlamında Kıyacı

Gama harfi biçiminde kırılmış haç

B E Z Kirişli bir çalgı

L İ 11 R

ŞİFRE: FOTO MUHABİRİ

1 6

Toprak Mahsulleri Ofisi

Ayaklı lamba

3

5 4 2

Enine göre kısa ve tıknaz

9 5 6

Vasat

Kayıran, destekleyen

Yerleşme, oturma

Limited (kısaca)

zor sudoku

4

Şimdi (Baskça)

Tasdik

9

9

O F K A D R O A R Ç 3 H A B İ T 2 O N A L T D M U A R 9 Z O R B A A M İ M A J U L U 4 O T O R A Ekip

3 1

1

Yüz, çehre, surat

1

KOLAY 8 2 1 3 7 5 9 6 4

9 3 7 4 8 6 1 2 5

4 6 5 9 1 2 7 3 8

2 1 8 7 6 3 5 4 9

7 4 9 5 2 1 3 8 6

6 5 3 8 4 9 2 7 1

zor 5 8 4 2 9 7 6 1 3

1 9 2 6 3 8 4 5 7

3 7 6 1 5 4 8 9 2

1 8 7 5 4 9 3 6 2

3 5 6 7 2 8 4 9 1

2 9 4 3 1 6 5 8 7

6 1 9 4 8 3 2 7 5

8 4 2 9 7 5 1 3 6

5 7 3 1 6 2 8 4 9

4 3 5 2 9 7 6 1 8

7 6 1 8 5 4 9 2 3

9 2 8 6 3 1 7 5 4


ÇENGEL BULMACA Sezgi

Gözgü, mirat

Sırbistan halkı

Dar, çok ince metal parça

Ona benzer, onun gibi

3

Resimdeki "Mavi Gözlü Dev"

Hangi kişi? anlamında

Üslup, biçem

Ebced hesabında 3 sayılır

Zerdali vb. meyvelerin kurusu

Uyarmak için kullanılan bir seslenme sözü

Peynir vb. üzerinde oluşan mantar

Bir işi yapabilme gücü, kudret

Olunca, olursa

Böbrek Bayrak, liva

2

8

Onarma Mevta

Giyside eklenen parça

Göçebelerin konak yeri

Kişiyi öbür varlıklardan ayıran bilinç

Rusya halkından olan

At sürüsü

Operatör (kısaca)

4

Lakin

Karakter

Fıkra anlatan kimse

Gür bıyık Taş durumundaki aşı boyası

Denk, eşit, eş Posta ve Telgraf Teşkilatı

Slovakya'da oturan Slav halkı

Döl eşi

Çare

Beyyine, hüccet

Kısrak ile erkek eşekten olan

Beyaz

7

5

Saka kuşu

Asklı mantar üreme organı

İnsanoğlu, insan

Maaş İkiyüzlülük

Cehennem bekçisi

Bırakma, ayrılma

Davranış, tavır

Üzme, sıkıntı verme

Hitit

Künk

1

Peki, tamam

Şakuli

6

Çok çevik bir köpek türü

Birtakım, kimi

Açık, apaçık, belli

1

2

3

SÖZCÜK AVI

Ç M B T R O P İ Z M

ı Ş A Y İ A İ F A A

K A P M A L L E N K

AÇLIK AKIN ET ALT KAT ALTIN ASLAN ATMAK AYARTI AYNEN AYRILIK

ı A L H A Ş A T L A

Ş Y L Ç E Y V V ı S

M R L ı A J N A E N

A ı A R P A D E P T

K L T Ş K A T E N U

İ ı İ ı İ L S M R Z

5

6

7

8

Kolay sudoku

L K N M Ü T A L A A

SÖZCÜKLER ÇIKIŞMAK DAİMİ EJDER FETVA HAŞAT İKİLİ İLAÇLI İLETİ

4

KALIP KAPMA LATİN LAYIK LÜTUF MAKAS MÜTALAA PESTİL

E E İ T İ K İ Y A K

T Ş U L T A K K ı N

İ F O E İ T A P J K

PİLAV RAŞİTİK SAİKA STİLO ŞAYİA TİLAVET TROPİZM TUZAK ZANLI

3 7

1 5 9

6 3

1 9

5 1

4 8

6 9 5

2 6

9

7 2 4

6 9

6

6

1 4 3 8

8

7 6

5 4

3 1

Resimdeki şarkıcı Düşünce

Dünya

Sezer gibi olmak, sezmek

Olayların durumu, gelişme biçimi

İngiliz uzunluk ölçü birimi

Film için kullanılan sıvı yapıştırıcı Tutukevi

Düşünüp söyleme yeteneği

7

3

8

2 6

8

Hane

E V Yalvarırcasına istekte bulunan

S ı R N A 5 Ş ı K

S H 4 A K A E Y A N İ K C 1 E N D İ E M A N L E M E D M K 3 D A T A K A R A H Farz edelim ki, güya

Karagözde "Ermeni" ye verilen ad

Kural

Dini öğreten kuralların tümü Kraliçe

... etmek (yapmak, işlemek)

Ele geçirmek, fethetmek

Öven, aşırı övgüde bulunan kimse

Meyvenin özü

Tören

Devlet Su İşleri

Zaman, çağ

Antrakt

Acıma, esirgeme

Ö İ T N E A N L İ 8 E R K S İ E M R A İ M

Mavera İman, itikat

Gizli, saklı Kirişli bir çalgı

Önde bulunan

Genellikle

P A T 2 A T E S

Patlıcangillerden bir bitki

Başkaldırıcı

Telgraf Tuvalet

H E L A

S E F E R İ

D İ L İ N İ M

5 3 8 2 4 7 9 6 1

2 1 7 9 6 5 4 3 8

Dilinme Yolculukla ilgili ola

Cemaate namaz kıldıran kimse

ŞİFRE: DADAŞLAR

4 1

2 1

İlgi çekici, değişik (kimse)

Gelin başlığı

7 2

5

Öz olmayan anne

Bir tür sürüngen

İçki kullanmak

8

7 1 3

Flor

Muayene ücreti

zor sudoku

4

F U 6 A M E L Ü D G E K O E R T İ P D E V S E Z İ Z G İ D İ 7 N A T İ Ç M E

Gündelikle çalışan işçi

4

8 3 8

dünün çözümleri İlke

4

KOLAY 7 8 4 3 6 1 9 2 5

2 1 6 9 5 4 7 8 3

9 3 5 2 8 7 4 6 1

6 9 8 5 4 2 1 3 7

3 2 1 7 9 6 5 4 8

5 4 7 1 3 8 2 9 6

zor 1 7 9 6 2 3 8 5 4

4 6 2 8 7 5 3 1 9

8 5 3 4 1 9 6 7 2

6 7 3 5 2 8 1 4 9

1 8 9 6 3 4 2 7 5

4 2 5 7 1 9 6 8 3

3 9 1 4 5 6 8 2 7

8 4 2 1 7 3 5 9 6

7 5 6 8 9 2 3 1 4

9 6 4 3 8 1 7 5 2


ÇENGEL BULMACA 1

Yele

İlişkin, üzerine

Hariç, iç karşıtı

Resimdeki oyuncu

Kamıştan bağ-bahçe kulübesi

Necatibey Eğitim Fakültesi (Balıkesir Üniversitesi)

Betondan kalın su borusu, büz

Göreceği gelmek

Büyük anne, nine

3

Bir tür hafif sis

Bir peygamber

Bezek, süs püs Bir tür jimnastik ayakkabısı

Belgegeçer Küresel, toparlak

Öç alma isteği, garaz

Başkan

Düzen, hile, entrika

Rastlantısal

Erkeklik, yiğitlik

Evgin, müstacel, ivedi

Çocuk dilinde yiyeceği yutma sesi

6

Hristiyan

4

Alev, yalım

Deney tüpü

Az karşıtı

Ürkme duygusu veren

10

Adım aralığı

Havlamak

9

Yıllık Çok uzun

Patatese benzer bitki

11

Peru halkından olan

Hemen hemen, sanki

Mündemiç İstenç

Örnek

7

Murdar, mülevves

Gelişmemiş, cılız (bitki)

Metal gibi deri

Bir renk Lisan

Bazı kasların irade dışı hareketi

Kadife

Semiz, semirtilmiş

Küme

5

Serbest bırakma

8

İkincil İri taneli misket üzümü

Dikey

2

Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş

1

2

3

4

SÖZCÜK AVI

T A B A B E T E F O

E K N F A K A İ T O

N B A Ğ C ı K Ş B A

K A Z M A Ç U T A R

ı L S R K B R E Y Â

Y ı A U A A B Ş İ Ş

E K R T D S A Ç L ı

A A D A L E Ğ E İ K

L N R H T V A H K A

ÂŞIKANE ATBAŞI BACAK BAĞCIK BAYİLİK BURUN ÇEHRE

6

7

8

9

10

11

Kolay sudoku

E E C ı E B U R U N

SÖZCÜKLER ABALI ADALE AKAİT AKBALIK ALEVİ ARAKA ASUDE

5

HEMPA HIZLA HUMMA İŞTEŞ KAZMAÇ KURAL KURBAĞA

V B Y Z A M A E R E

İ Z N L M Ö P Ş S D

P E ı A A Ğ Ş A ı K

LEYLA NEBZE RADAR SAÇLI ŞUBAT TABABET TENKIYE VEZNE

9 8

4

7

1

3

7 4 5 1 8

1 2 3 8

3

2 8 9

5

7

Resimdeki "Mavi Gözlü Dev"

5

7

Kişiyi öbür Göçebelerin varlıklardan Taş konak yeri ayıran bilinç durumundaki aşı boyası

Döl eşi

8

İnsanoğlu, insan Beyyine, hüccet

6 8

1 6

Giyside eklenen parça

Gür bıyık

Posta ve Telgraf Teşkilatı

9

Cehennem bekçisi

Bırakma, ayrılma

Davranış, tavır

Künk

Şakuli

Birtakım, kimi

zor sudoku

Açık, apaçık, belli

7 9

5 2

9

4

3

6

2 7 5

5

1 1 4

6

3 8

7

6 2 1

K İ 8 M H Ö O S P T R A R K İ Y A Ş

Hangi kişi? anlamında

Uyarmak için kullanılan bir seslenme sözü

Mevta

Operatör (kısaca)

Asklı mantar üreme organı Beyaz

Maaş

İkiyüzlülük

Peki, tamam

Çok çevik bir köpek türü

S T İ K L Ü F T A S Y L O E V T A İ K Üslup, biçem

Peynir vb. üzerinde oluşan mantar

C İ M E R ı K L K ı K A E T 6 Z ı A R

Zerdali vb. meyvelerin kurusu

Bir işi yapabilme gücü, kudret

Olunca, olursa

At sürüsü

Fıkra anlatan kimse Denk, eşit, eş

Slovakya'da oturan Slav halkı

R Ç 2 İ S E T R A N 4 N R A C ı U M A R 5 S A K A

Ebced hesabında 3 sayılır

Çare

Saka kuşu

Kısrak ile erkek eşekten olan

Böbrek

Bayrak, liva

Rusya halkından olan

Karakter

Lakin

Üzme, sıkıntı verme

Hitit

ŞİFRE: BEN NAZIM

5 3

Sırbistan halkı

Dar, çok ince metal parça

Onarma

2 5

S A Ö Y L E S 3 N A Z ı T A M İ R P R O B A B E Ş E 7 T A N ı T T E 1 Z E B A N D Ü Ş E B A Z ı

Ona benzer, onun gibi

6

2

4

dünün çözümleri Sezgi

Gözgü, mirat

9

KOLAY 8 4 2 7 3 9 6 5 1

3 5 6 8 1 2 9 4 7

9 7 1 6 5 4 3 8 2

6 9 7 1 8 3 5 2 4

2 1 5 9 4 6 8 7 3

4 8 3 2 7 5 1 6 9

zor 1 2 4 3 6 8 7 9 5

5 3 8 4 9 7 2 1 6

7 6 9 5 2 1 4 3 8

5 7 1 3 6 8 9 4 2

4 9 2 5 1 7 6 3 8

6 8 3 2 4 9 5 7 1

9 6 7 8 2 1 3 5 4

2 4 8 6 5 3 1 9 7

1 3 5 9 7 4 8 2 6

8 1 4 7 3 5 2 6 9

7 5 6 1 9 2 4 8 3

3 2 9 4 8 6 7 1 5


ÇENGEL BULMACA Proleter

5

Patavatsızlık, pot

B.Sahra'da kumullarla örtülü yer

Yazılı buyruk

Kaside

Jöle yapısında bir krem türü

Gecekondu

8 6

Dingil

Piramit çatı

Gerçek

Sonucu belli olmayan (karşılaşma)

1

Gaflet içinde bulunan

Cilve, eda

Çok küçük

9

Bir bağlaç

Kütüğe yazım O. Afrika'da, denize kıyısı olmayan bir ülke

Alışverişte kullanılan ağ torba

Operatör (kısaca)

Üçlü

4

Deizm yanlısı

Soy

11

Gonca ... (resimdeki polisiye roman yazarı)

Sevimli, cana yakın

Ay'ın bir görünüşü

Bir pasta türü

Kalsiyum hidroksit

Üstünde kareler bulunan, kareli

Bir şeyin durumu, mahiyet

Kuruş (kısaca)

Çözünür Üye olma durumu

12

10 2

Volkanik tüf

Rıhtımda bulunan büyük depo

Yaprakların düz ve parlak bölümü

Kısır, verimsiz

Geniş atkı

Tatlı karşıtı

Düşünüp söyleme yeteneği

Kabarma

Teklik ikinci kişi

Müşterek

Küba halkından olan

3

Kraliçe

7

Tefrika

Açınma işi, inkişaf

13 1

2

3

4

5

SÖZCÜK AVI

B B T D L S E Z İ Ş

U K A R A G Ö Z R A

A Ş B E E E A A U P

R K İ V M Z S R F E

A O İ İ S P İ R A L

D Ş Ç R A N R L İ J

A A W Ö T Ö Ğ İ C K

İ Ç H İ Z T N Ş M E

B A H A İ Ü A K Ü E

ERDEN ESRİK GARAJ GEVİŞ İBARE İĞFAL İNTİHAR

6

7

8

9

10

11

12

13

Kolay sudoku

A A A Ğ A R M ı Ş R

SÖZCÜKLER AĞARMIŞ AMİGO BAHAİ BU ARADA ÇÖZÜM DAHA AZ EMPRİME

Üzerine yazı yazılacak deri parçası ya da kâğıt

KARAGÖZ KIBLE KOŞAÇ MÜŞKÜL NÖTÜR NÜANS RASPA

R R F N Y Z İ B K D

E A S O P Ş G L Ü E

L Ü İ M P Ö O E L N

REVİR REZİLCE RUFAİ SEZİŞ SPİRAL ŞAPEL ŞARYO TABİİ

4 7

7 5 3 8

5

9 4 8

2 1

7

1 9

9 1 4

6 3

5

4 3

Yele

Kamıştan bağ-bahçe kulübesi

Alev, yalım

Bir peygamber

Y A D B E T 2 M A Lisan

Semiz, semirtilmiş

İkincil

Havlamak

Yıllık

Mündemiç İstenç

Örnek

7

Bezek, süs püs

Çok uzun

Peru halkından olan

Hemen hemen, sanki

Erkeklik, yiğitlik

Başkan

Adım aralığı

Ç 6 O İ K S E K V İ İ N

Ö Z L E M E K

Ürkme duygusu veren

Bir tür jimnastik ayakkabısı

Küresel, toparlak

Düzen, hile, entrika

Rastlantısal

Büyük anne, nine

Evgin, müstacel, ivedi

Belgegeçer

Çocuk dilinde yiyeceği yutma sesi

Göreceği gelmek

E K N G Ü R B Ü E R N E K F A K S 10 Ü R Ü C 9 S E N F İ 11 İ Ç U L U P İ S L E L U R A Z A T 8 A M U D İ E N E K

Necatibey Eğitim Betondan Fakültesi kalın su (Balıkesir borusu, büz Üniversitesi)

Bir tür hafif sis

İri taneli misket üzümü

zor sudoku

1

Y D 3 L ı H A 4 Ş U L Ğ P K U H S A D Ü P E R K E M V İ L 5 S İ L İ A L İ L A G A Hariç, iç karşıtı

Deney tüpü

Patatese benzer bitki

5 9 1

7

Ü A S T T Ü N T E

Resimdeki oyuncu

8 7 5 2

7

dünün çözümleri İlişkin, üzerine

Az karşıtı

Hristiyan

Öç alma isteği, garaz

Murdar, mülevves

Gelişmemiş, cılız (bitki)

Metal gibi deri

Bir renk

Bazı kasların irade dışı hareketi

Kadife Küme

Serbest bırakma

Dikey

Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş

ŞİFRE: YAHŞİ OYUNCU

1

9

6 4 8

1 4 9

6 1 7 2

7 9 5

8 5 6

5 5

2 6

8

3

KOLAY 4 5 3 8 2 7 9 6 1

6 7 1 4 9 5 2 3 8

8 9 2 3 6 1 5 4 7

7 4 5 1 8 6 3 9 2

3 1 6 9 4 2 8 7 5

2 8 9 7 5 3 4 1 6

zor 5 3 8 6 7 9 1 2 4

1 6 4 2 3 8 7 5 9

9 2 7 5 1 4 6 8 3

4 2 1 5 9 8 7 6 3

5 9 6 7 4 3 2 1 8

8 7 3 6 1 2 9 4 5

1 5 2 4 6 7 8 3 9

3 6 9 8 2 1 4 5 7

7 8 4 3 5 9 6 2 1

2 1 5 9 8 4 3 7 6

9 4 7 1 3 6 5 8 2

6 3 8 2 7 5 1 9 4


ÇENGEL BULMACA 9

Karakter

Hasır otu

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

İnce gövdeli yelkenli

Kısımlar

Renk çevirme işini gerçekleştiren aygıt

Kahve ve çayda bulunan madde

Tane, tohum

Bağıntı

5

Yılmaz Güney'e ait bir film-1983

Dürtücü kılıç

2

Start

Ağabey

Teknik

Altı düz bir çeşit tekne

Pasak

Açık mavi renk

6

Mercek

Resmî tören giysisi

Zayıf yağan yağmur

Silisyum dioksit

Aslan vücutlu heykel

Dolaylı olarak anlatma

Gözyaşı

Özellikle

Resimdeki spor programcısı

Delici kılıç

Boş, ıssız, tenha

Üzerinde çizgi bulunan

Yaradan

Bilgisizlik

8 7

Bir cins güvercin

3

Binaların en üst katındaki eğlence yeri

Gebre otu

Bir şeyin içindeki öz, lüp

Verme, ödeme

Duygu

Üzerinde boks yapılan alan

İçinde bulunduran, kapsayan Eti çekirdeğinden ayrılmayan bir şeftali türü

Türk Dil Kurumu

... Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem (türkü)

Yarık, çatlak

Branş

1

Sıcak, kızgın

4

Genellikle açık yerlerde yapılan toplantı

1

2

3

4

SÖZCÜK AVI

P A P Y E K U Ş E A

K S A N V S R S Z Z

AHALİ AKSAM AMADE AMELİ AŞHANE AVİZO AZARLAMAK

BEZEM

... Yarim İdun (türkü)

Tema

Çabuk hareket eden, canlı, ivecen

1,282 kilogramlık ağırlık ölçüsü

V E R N İ K K Ö B H

Makule, kategori

U Y S A L A A A E İ

D E P Z İ P R T M R

R N A ı Y L G A E A

E İ S M A ı K B Ş N

T K Ş M Ü S A H E B

L A A A A P A A K Ö

İ K V M K N H L Ç C

İKRAM KUDRETLİ MANALI MÜPHEM NAZIM PAPYEKUŞE

PASPAS

6

7

8

9

Kolay sudoku

SÖZCÜKLER BÖCEK ENSER EŞEKÇE EVLİYA HALEL HAZİRAN HESAP

5

K H I A E U A E E E

Z M Z D N L L L M K

İ Ş O E J Ü İ İ ı İ

REBAP SAMIMİ SAPLI SATEN ŞAKULİ TAVAN UYSAL VERNİK YENİK

4

7 4 3 8 5

3 6 2 8

9

5

2 1 5 4 6

dünün çözümleri Yazılı buyruk

4

7

5 9 2 3

2 6 2

5 4 3

6

8

8 6 4 9 5 7

zor sudoku

2 5 7

3

7

6

1 4

2 8

2

4 3

2 6

6 1

8 3

Ay'ın bir görünüşü

Bir pasta türü

Kalsiyum hidroksit

Kaside

Gaflet içinde bulunan

Gonca ... (resimdeki polisiye roman yazarı)

Sevimli, cana yakın

Patavatsızlık, pot

E K İ T R E A Ç

Kütüğe yazım

O. Afrika'da, denize kıyısı olmayan bir ülke

Alışverişte kullanılan ağ torba

Kuruş (kısaca)

Kısır, verimsiz

Tatlı karşıtı

Volkanik tüf

Geniş atkı

Teklik ikinci kişi

Küba halkından olan

Kraliçe

Tefrika

Açınma işi, inkişaf

J 8 M E İ L A N İ O Ğ P 10 Ö R D A Z M L Ü B A 7 K İ L R ı

Jöle yapısında bir krem türü

Gecekondu

Çok küçük

Sonucu belli olmayan (karşılaşma)

Operatör (kısaca)

Deizm yanlısı

Üstünde kareler bulunan, kareli

Bir şeyin durumu, mahiyet

Yaprakların düz ve parlak bölümü Kabarma

Müşterek

Üzerine yazı yazılacak deri parçası ya da kâğıt

K O N D U

Gerçek

M A 9 N S A R D

Piramit çatı

R T E 4 E İ 11 L L E N A T ı K A Bir bağlaç

Çözünür Üye olma durumu

12

Ü Y E L İ K

Düşünüp söyleme yeteneği

Rıhtımda bulunan büyük depo

N D A Z T R ı İ R O K Cilve, eda

Üçlü

Soy

ŞİFRE: GECE GELEN ÖLÜM

3

8

Dingil

5

G E İ R N A 1 G A F A S İ F T Ç A C İ İ L K D 2 L E R Ş A K A S 3 İ C E 13 ı N ı M

B.Sahra'da kumullarla örtülü yer

5 7

6

E E M 6 E A K Ç C İ

Proleter

7 9

KOLAY 3 6 2 1 4 7 9 5 8

1 7 5 3 8 9 6 2 4

9 4 8 6 2 5 1 7 3

4 3 6 7 5 2 8 1 9

5 9 1 8 6 3 2 4 7

8 2 7 4 9 1 3 6 5

zor 2 5 3 9 1 4 7 8 6

7 8 4 2 3 6 5 9 1

6 1 9 5 7 8 4 3 2

9 2 6 3 5 7 1 8 4

7 1 4 9 6 8 3 2 5

8 5 3 2 1 4 9 6 7

1 9 7 8 3 5 2 4 6

5 4 2 1 7 6 8 3 9

6 3 8 4 9 2 5 7 1

3 6 1 7 2 9 4 5 8

4 7 9 5 8 3 6 1 2

2 8 5 6 4 1 7 9 3


ÇENGEL BULMACA Kesici araçların kabı

Giysi Zamir

Tanrı katı

Bir bitki

9

... çek kürekleri mehtap uyanmasın. Y.K.Beyatlı

Devlet Malzeme Ofisi Eşsiz yiğit

Bir ülke adı

7

Uyuşturucu bir madde

Pencere

1

Düşman karşıtı

Ne yapacağını bilmez

Mitos

Akümülatör

Ana konu

Üzme, sıkıntı verme

Çok ince gözenekli dokuma

10

Bir kimseyi kötüleme

Yapılan şey, davranış

İlah

Basit olma durumu

Bir şeye katılan başka bir madde

Tekke mensuplarının büründüğü örtü

Mükâfâtlı müsabaka ilânı

Bulamaç kıvamı

2

İçine alan, kaplayan

Bir iş birimi

İran ülkesi

İki bağlantı parçasını ekleyen özel parça

Alman para birimi

Sığır durdurma ünlemi

5

Çok tüylü küçük bir köpek türü

8

Profesör ile doktor asistan arası

11

Alabalık

Ağırlama, itibar etme

Birtakımı, bazısı Resimdeki spor adamı

Gizlemeden, açıkça

Yunanistanlı, palikarya

Şurası da var ki" anlamında

Bir tür başlık

Beden yapısı

Enayiye yakışır bir biçimde, enayicesine

Gözle ilgili

Fecir

Tıkaç, tıpa

3

Hep birden söylenen söz

Çok bükümlü bir çeşit ince kumaş

Dalgın bir biçimde

4

6 1

2

3

4

SÖZCÜK AVI

K Ç K A P U S K A B

O N G U N Ö B T O U

V L L A K T A R M E

ACISIZ AKTAR ALIMLI BASKILI BORSA DİZMEK EDİNÇ EKİNÇ

C L H M Ü H S M T V

U M E D K A K E K A

L N R İ A C ı S ı Z

U E K Z İ L L İ S E

K V E M A F ı H M V

E V S E E R E M İ Z

6

7

8

9

10

11

Kolay sudoku

D A E K K L T R L T

İ P İ Ç K S Ü A M ı

N N ı O H S İ L G A

Ç Ğ Y Ç Ö E U K J A

3

KISMİ KOVCULUK

MELÜL MESİH NEVVAP ONGUN PULLU

REMİZ SÖKME TAHKİK VEÇHE VİRÜS ZARTA ZİLLİ

9 1

8 4

9 6

4

6

6

6

7 9

6 3 2

7 1 6 8 5

Resimdeki spor programcısı

9 1

2

4

2 3

8

Delici kılıç

Boş, ıssız, tenha Yaradan

Bir cins güvercin

Binaların en üst katındaki eğlence yeri

Gebre otu

Eti çekirdeğinden ayrılmayan bir şeftali türü

Türk Dil Kurumu

Yarık, çatlak

... Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem (türkü)

Branş

Çabuk hareket eden, canlı, ivecen

1,282 kilogramlık ağırlık ölçüsü

Genellikle açık yerlerde yapılan toplantı

5

7 1

Kısımlar

Özellikle

zor sudoku

7 1 6

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Aslan vücutlu heykel

6 3 8 5

1

9

ı K K O T R A F R A K 2 S Ş A T H A 8 K E R E M 7 P A L K E B E R U E T Ş E F D A L 4 O K K A

İnce gövdeli yelkenli

Altı düz bir çeşit tekne

4 8

2

Karakter

Hasır otu

Resmî tören giysisi

2 5

6 4

3 5

8

1 5

dünün çözümleri

2

7

SÖZCÜKLER EKSİK EL KOY EVAZE FERMA HERKES IRKÇI KAPUSKA

5

3

9 5

8

K A F F E L İ Ö N R E 1 H T A E V M İ

Kahve ve çayda bulunan madde

Mercek

Teknik

Dürtücü kılıç

Bir şeyin içindeki öz, lüp Duygu

İçinde bulunduran, kapsayan

Sıcak, kızgın Tema

Renk çevirme işini gerçekleştiren aygıt Tane, tohum

6

D E N

Üzerinde çizgi bulunan Bilgisizlik

C E H A L E T

R E N K Ç E V İ R İ C İ

H A V A İ L İ

S S E D U Y S İ Z G 3 U L İ N S R S İ E N N G

Zayıf yağan yağmur

Açık mavi renk

Ağabey Bağıntı

Yılmaz Güney'e ait bir film-1983 Silisyum dioksit

Gözyaşı

Makule, kategori

Verme, ödeme

Pasak Start

K İ R

B 5 A Ş L A T

İ M A

5 4 3 8 1 9 6 7 2

8 7 1 6 2 5 3 4 9

Dolaylı olarak anlatma

Üzerinde boks yapılan alan

... Yarim İdun (türkü)

ŞİFRE: HALK ADAMI

KOLAY 6 2 1 7 9 4 3 8 5

5 9 3 6 2 8 1 7 4

4 7 8 5 1 3 6 2 9

9 6 7 3 8 1 5 4 2

2 1 5 4 6 7 8 9 3

8 3 4 9 5 2 7 6 1

zor 1 4 2 8 7 5 9 3 6

7 5 9 2 3 6 4 1 8

3 8 6 1 4 9 2 5 7

2 5 7 4 8 1 9 3 6

1 6 8 5 9 3 4 2 7

3 9 4 2 6 7 5 1 8

9 3 2 7 4 6 8 5 1

7 1 5 9 3 8 2 6 4

4 8 6 1 5 2 7 9 3

6 2 9 3 7 4 1 8 5


ÇENGEL BULMACA Avukatlar birliği

Bir durumun yeniden ortaya çıkması

Ülger Japon para birimi

Resimdeki oyuncu

Bahailik yanlısı

İkinci derecede olan, ikincil

Yemin Cezire

Hayvan yiyeceği

Ün

Bir kimsenin iffeti

2

6 Bir tür gösteri

Bir kimsenin oturduğu yer, bulunak

Aleyh karşıtı

nihayet, akıbet

8

Kalan

Dudak İklimleme cihazı

Bakınız (kısaca)

Yardım

Değer, fiyat, eder

Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu

Olunca, olursa

4

1

Kireç taşı İkizleri olan (ana)

Lahuti Utanç verici

Arka, geri

Türk Tarih Kurumu

Bağımsız Devletler Topluluğu

İçe yöneliklik

Bir rüzgâr, keşişleme

Fevk, alt karşıtı

5

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Bir Hint felsefe sistemi

Bilgi Bir işi yapma, yerine getirme

Gülmece niteliği taşıyan

Cidar, çeper

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Akümülatör

Erkek evlat

Bir bütünün yapısı ve özelliği

Dikkat çekme sözü

Ad

Şaşma ve korku bildiren bir söz

Adım

7

Sahip İlişkin

Su yolu

Nitrojen

3

Ağlara takılan keçi kılından yapılmış ip

Bir şeyin varlığını ortadan kaldırma

Nüans İçine alma, içine sığdırma

1

2

3

SÖZCÜK AVI

K Ö K T Ü R K E A F

E Z U E R T A K Z ı

N O T O P A E L E N

D E S T E K V E R D

İ T İ F R A Z M İ ı

O E E E T İ E E A K

O K A P İ D L N Ğ K

T N ı S K E İ O O A

U E T S Ç E L K R Z

FINDIK İFRAZ İSTİM KAİDE KAZARA KEKRE KENDİ KISICI

5

6

7

8

Kolay sudoku

R İ L O ı A U T G A

M İ Ğ M M C M A C R

A U Ü A A A ı Ğ U A

L D Z K K S R ı F L

SÖZCÜKLER ARTMAK AZERİ ÇOĞUL DESTEK EFEKT EKLEME ELMAS ERTAK

4

KÖKTÜRK KUCAK KUTSİ NOKTA OKAPİ OLAMAZ ORGCU OTURMA

ROSTO SOMAK TEKNE TEPKE TOMAR TRAVMA ÜRPERTİ ZELİL

9

3 1

8 2

8 4

2

8 5

6 3

9 6

9 2 9

1 4

2 5 7

4

9

Bir tür başlık

Düşman karşıtı

9 6 1

8 4

6 5 7

2 1

4 9

1 4

3 7 2

5 3

3

7 1

5 5

Birtakımı, bazısı

Resimdeki spor adamı

4 3

9

Şurası da var ki" anlamında

Uyuşturucu bir madde

Ana konu

Üzme, sıkıntı verme

Çok ince gözenekli dokuma

Bir kimseyi kötüleme

İlah

Basit olma durumu

Profesör ile doktor asistan arası

A H E 1 O S T T E Ü L İ Ş T A N L

... çek kürekleri mehtap uyanmasın. Y.K.Beyatlı

Akümülatör

Sığır durdurma ünlemi

Tekke mensuplarının büründüğü örtü

Bir iş birimi

Hep birden söylenen söz Dalgın bir biçimde

8

1 6

Tanrı katı

Bir bitki

Pencere

zor sudoku

6 5

K U 9 A R D ı L B O N E D C A M A K Ü 8 M E T İ N Z E M B A S İ T A D O Ç E N 3 H U R R 6 D A L G ı Zamir

9 4

8 3

dünün çözümleri Kesici araçların kabı

Giysi

Yapılan şey, davranış

İçine alan, kaplayan Fecir

Tıkaç, tıpa

Çok bükümlü bir çeşit ince kumaş

D E M 7 R O İ R T E M A 10 K İ N T N K 2 A M İ T A P K R E 4 ı K L

Devlet Malzeme Ofisi

Gözle ilgili

Eşsiz yiğit

Yunanistanlı, palikarya Bir ülke adı

Ağırlama, itibar etme Mitos

İki bağlantı parçasını ekleyen özel parça

Bir şeye katılan başka bir madde

Alman para birimi

E A Y U N A A L N İ A Y E 5 F İ N A C E A L E N Beden yapısı

Enayiye yakışır bir biçimde, enayicesine

Gizlemeden, açıkça

Alabalık

Ne yapacağını bilmez

Çok tüylü küçük bir köpek türü İran ülkesi

Mükâfâtlı müsabaka ilânı

A N 11 A T O M İ

Bulamaç kıvamı

L A P A

ŞİFRE: SARI FIRTINA

KOLAY 3 8 7 5 1 2 9 6 4

6 1 2 4 9 7 5 3 8

9 5 4 6 8 3 7 1 2

8 4 1 7 6 9 2 5 3

5 9 3 8 2 4 1 7 6

7 2 6 1 3 5 8 4 9

zor 1 3 5 9 4 8 6 2 7

4 6 9 2 7 1 3 8 5

2 7 8 3 5 6 4 9 1

1 7 5 2 4 8 6 3 9

6 4 8 9 5 3 7 1 2

2 3 9 7 1 6 8 5 4

7 1 6 8 9 2 5 4 3

5 8 2 3 6 4 1 9 7

3 9 4 5 7 1 2 8 6

8 6 1 4 2 9 3 7 5

4 2 7 1 3 5 9 6 8

9 5 3 6 8 7 4 2 1


ÇENGEL BULMACA Fotoğraf Böbrek

Resimdeki basketbolcu

Sözcüğün başına gelen ek

Lirik dram

Mutlak

Telaşlı, acul

İnsan Sürüklemek, sevk etmek

Apartman

Ödendikten sonra alıcıya verilmek şartıyla

Bir yerde oturma

3

5 Telgraf

Deha sahibi kimse, dâhi

Telefon, gaz, su vb.nde tüketim birimi

12

Posta ve Telgraf Teşkilatı Eksiksiz, kesintisiz

Üç ayların birincisi

Defa, sefer

Bayrak

Geniş

10

İçki mahzeni Demet, bağlam

Gizli tutulan şey

Ben

11

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

6

Kesip bakarak beğenme Yerinde Aşık kemiği

Hayatın sonu, ölüm zamanı

Uzak Söz, lakırtı

İngiliz kilisesinin tuttuğu inanç yolu

9

Doğal vücut sıcaklığı

Porto Riko halkı

İyi duyulan (ses)

Kül rengi, boz renk

Local Area Network

Lazların kullandığı dil

Kar fırtınası Havada yol almak

Gelinlerin başlarına takılan süs

Şaşma ve korku bildiren bir söz

Verme, ödeme

İçe yöneliklik

Kısa yazı

1

8 Erler

4 2

3

4

5

SÖZCÜK AVI

M Ş L A Ü ı E Ş N A

V Y K A C Ü N B K Ç

M A E ı Z ı E A Ü E

A Ç R E Y A L P A K

B Y R A N A G ı Ş İ

A İ ı A K R E P K Ç

L P S C O A Ç T C B

ı İ L R ı A E E U A

SÖZCÜKLER ABALI ACILIK AKALA AKREP ANBEAN APLİK ARDIL

AYICI BASİT BUKLET CERİME ÇAKRA ÇEKİÇ ERKEN

2

Yenmek

1

E P Ö Z E N G E N A

7

Rengi boza çalan

Özen

EŞKIYA GEÇER GENEL GICIR ISLAK NASİP ORALI

6

7

8

9

10

11

12

Kolay sudoku

P S A İ K R R K Ğ S

Z L K R K İ L D Y İ

ı İ A E M E İ İ ı T

V K N E T L K R Ç L

ÖLKER ÖZENGEN PİSLİK PLAZA TEKDİR ÜZERİ VARAKA YALPA

5 1

3 4 7 8

7 6

9 3 9

3 8 9 6 3

dünün çözümleri

6 8

9

1 2

7

9

4

Bir tür gösteri

8 7 6 1

İklimleme cihazı Yardım

Değer, fiyat, eder

9 2

1

7 4

9 7

3

Lahuti

Bir rüzgâr, keşişleme

1

7

3

4 5

6

Gülmece niteliği taşıyan

Bir işi yapma, yerine getirme

Cidar, çeper

Şaşma ve korku bildiren bir söz Su yolu

Ağlara takılan keçi kılından yapılmış ip Nüans

İçine alma, içine sığdırma

B T 2 Ç A Y A L E H L İ M A İ E B D T O T İ 5 K K K İ B U A Z İ İ L L İ S T İ Bahailik yanlısı

İkinci derecede olan, ikincil

Hayvan yiyeceği

Aleyh karşıtı

Dudak

Bir bütünün yapısı ve özelliği

Erkek evlat

Türk Tarih Kurumu

Kireç taşı

İkizleri olan (ana)

İçe yöneliklik

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bilgi

Sahip İlişkin

Nitrojen

Bir şeyin varlığını ortadan kaldırma

A A Y D ı N 8 A R T Z A B N 1 K A L K Ü Z M Yemin

Cezire

Bir kimsenin oturduğu yer, bulunak

Kalan

Bakınız (kısaca)

Akümülatör

Ad

Arka, geri

Fevk, alt karşıtı

Bir Hint felsefe sistemi

Adım

Y O G A

E T A P

Ş A A N D R T E R S T Ün

Bir kimsenin iffeti

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

7

ŞİFRE: KARAKTER

3 4

KOLAY

8 4

2 1

Dikkat çekme sözü

Utanç verici

6 8 5

Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu

Olunca, olursa

Bağımsız Devletler Topluluğu

zor sudoku

2

Japon para birimi

nihayet, akıbet

7 3

Bir durumun yeniden ortaya çıkması

Ülger

Resimdeki oyuncu

6 2

H B 6 T A Y A N R E V Ü K S O N İ S 4 P A H A Ş E N İ A K Y E L A M İ Z A H 3 F A R İ F A R K

Avukatlar birliği

9 2

5

9 7 8 2 4 6 3 1 5

3 1 6 5 9 7 8 4 2

2 5 4 1 8 3 7 9 6

4 3 2 7 5 8 1 6 9

7 8 5 6 1 9 2 3 4

6 9 1 4 3 2 5 7 8

zor 8 2 9 3 6 1 4 5 7

1 4 7 9 2 5 6 8 3

5 6 3 8 7 4 9 2 1

9 2 1 6 8 5 3 7 4

6 5 4 7 3 2 9 1 8

8 3 7 4 9 1 5 2 6

2 9 3 8 5 4 7 6 1

1 4 5 9 6 7 8 3 2

7 8 6 1 2 3 4 9 5

4 6 8 3 1 9 2 5 7

5 1 9 2 7 8 6 4 3

3 7 2 5 4 6 1 8 9


ÇENGEL BULMACA Yüz Boya işleri yapılan yer

Yunanca yaprak anlamında önek

6

Kalınca kabuklu bir tür üzüm

Katlanmış, bükülmüş

Yapı

İki ve daha çok katlı ev

7

Ormanı oluşturan bitki

Eyerin altına konulan parça

Elde bulunan her şey

Sanı

Ay parçası

Üye

Büyük kardeş

Türk Haberler Ajansı

Su yosunu

Resimdeki oyuncu

Kazaratar

İlgi

İnandırma, kandırma Sanayi

Çalışkan, becerikli, elinden iyi iş gelen

Kışın ilk ayları

Aptal, alık, sersem

5

İlgisizlik

İşte

İş takımı, ekip, grup

Böbrek

4

2

Hacca gitmiş Müslüman Müflis

Coşkun, ilhamla dolu

Önlemi alınmış

Bakma işi

Çıkarma, dışarıya atma

Engel

Gökkuşağı

Usul vurmaya yarayan tef

Cezire Yedirip içirme

Sevimli, cana yakın

Anıştırma, ihsas

Parmak, pus

1

Kaftan

8

Merhametli, yufka yürekli

3

Çok küçük veya kısa

Müfrit, ekstrem

Doğrulukla, adilane

Kimyon türü bir bitki

1

2

3

SÖZCÜK AVI

T P K M C S L A Y T

Ş M A İ H A İ T İ B

K E M T K B M O Ş O

E A M O E A O Y D Z

R N Z S B N N L F M

A İ T A A T İ U İ A

Ç U B U K L A M A Ş

ı İ N Z Y Y A M D C

L B O A E R A O E K

EMSAL FUAYE HAİTİ İADESİZ İBRİK İTAAT KAZAK KIRMA

5

6

7

8

Kolay sudoku

ı R K Ğ M V R N S ı

M İ T A L F A A İ R

N K A A O H O T Z M

L G K Z T S R R E A

SÖZCÜKLER AÇILIM AKYEM AMFOR AVLAK BABİL BOZMA CENAH ÇUBUK

4

LAKOZ LİMONİ MİMAR MİTOS MONAT NOKTA ORFOZ OYLUM

PATEN SABAN SLAYT TMMOB UZAĞA YAKİN ZEVAT

3 8 2

4 6

8

7

7 3

3 9 6

2 5

2

6

9 4

8

Ö O P L A N İ 12 P T T E T A M R K E A V Â Ş ı K 9 ı S ı R İ K O L T A A 8 A N G L İ K A N İ Z 7 B O Z C E R A T 2 4 U T M A İ T İ N A

S F 5 Z O R A N T E L K O N T Ö 10 K 11 D E S T E G ı R P O R T O Telgraf

5 2 3 4

1 8

Ben

Gizli tutulan şey

İngiliz kilisesinin tuttuğu inanç yolu

İyi duyulan (ses)

Kül rengi, boz renk

Local Area Network

Erler

9 9

5

2 1

8 2 9

1 8

2

7

1 5

3 8 5 2

4 2 3 6

Yerinde

Aşık kemiği Uzak

İçe yöneliklik

Şaşma ve korku bildiren bir söz

Lazların kullandığı dil

Gelinlerin başlarına takılan süs Kısa yazı

Rengi boza çalan

Yenmek

4 4

Kesip bakarak beğenme

Verme, ödeme

Özen

zor sudoku

Geniş

Doğal vücut sıcaklığı

Porto Riko halkı

5

Eksiksiz, kesintisiz

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Söz, lakırtı

6 8

Posta ve Telgraf Teşkilatı

İçki mahzeni

Demet, bağlam

İnsan

Sürüklemek, sevk etmek

Apartman

Deha sahibi kimse, dâhi

Telefon, gaz, su vb.nde tüketim birimi

Sözcüğün başına gelen ek

Lirik dram

Mutlak

Böbrek

Resimdeki basketbolcu

8 5 8 1

6 5 1

2

dünün çözümleri Fotoğraf

5

A 3 C E L E C İ

İ N İ K A S M E T U Ç 1 M A K Telaşlı, acul

Bir yerde oturma

Defa, sefer

Bayrak

Hayatın sonu, ölüm zamanı Kar fırtınası

Havada yol almak

R E C E P

Ö D E M 6 E L İ

5 1 8 7 3 6 9 2 4

6 2 7 1 4 9 3 5 8

Ödendikten sonra alıcıya verilmek şartıyla Üç ayların birincisi

ŞİFRE: MUCİZE BASKET

KOLAY 6 9 1 2 5 3 4 7 8

2 8 3 4 1 7 6 5 9

5 7 4 8 9 6 3 2 1

1 3 9 5 7 8 2 4 6

4 2 5 6 3 9 1 8 7

8 6 7 1 4 2 9 3 5

zor 9 1 2 3 8 5 7 6 4

3 4 8 7 6 1 5 9 2

7 5 6 9 2 4 8 1 3

2 7 3 9 8 5 4 6 1

4 6 5 2 1 3 8 7 9

1 8 9 6 7 4 5 3 2

8 9 2 3 6 1 7 4 5

3 5 1 4 9 7 2 8 6

7 4 6 8 5 2 1 9 3

9 3 4 5 2 8 6 1 7


ÇENGEL BULMACA Diyar, memleket

İş bırakımı

Duygusal ilişki

Üçlü

2

Bilardo sopası

Yünden örülen takke, başlık

Jargon

8

Baş, kafa

Bir ülke adı

Döl eşi Büyük kardeş, ağabey

Sevi, amor

Resimdeki Cumhurbaşkanımız

9

Büyük tren istasyonu

Erler Dizem

Var karşıtı Zarf-fiil

Aslansütü

10 Karşı çıkma, engelleme

Gözde sarıya çalan kestane rengi

11

Kıyye

Delici kılıç

Uzaklık

Seyelan

Yazar

İliklenmiş

Donanma

Aşırı derecede cimri, hasis

İslam'ın beş şartından biri

O yer

Klavsen

6 Gemilerde usta gemici

Karakter

5

3

Sunma Ağaç oymaya yarar kesici araç Birikmek işi

Kıvrımlı olmayan, doğru, stabil

Olunca, olursa

Posta ve Telgraf Teşkilatı

7

Güneşten derisi soyulan (kimse)

4

Üstü olan

Dolaylı olarak anlatılan şey

Aileye dayalı

Onbaşı (kısaca)

Mizaç, huy, tabiat

Edebî eser veren kimse

1

Para yerine geçer kâğıt

Nesne, madde

Besin

Hülasa, fezleke

İnanma, inan

1

2

3

4

SÖZCÜK AVI

O D Y İ S K U N A K

N K U M U E Ü İ A Ö

A A S Ç V F L S Ö L

L P E İ A E ı E K D

ı R Ş S T R A P F Ü

N İ T E L S V Y S R

İ S Ç ı A A E A K M

B M V L C H R P U E

E O A ı K M A B S K

DUÇAR EVİŞİ FERSAH İLETEÇ İMALAT İSKUNA KAPRİS KASIR

6

7

8

9

10

11

Kolay sudoku

Ş K R L A T J U K Ş

İ A İ N A K S N U A

K P S Ş O T K C S Ü

S İ E İ A Z M A İ A

SÖZCÜKLER ACIRAK ASALAK ASTSB ATAŞE AVERAJ BEŞİK BORNOZ BUNCA

5

KLİPS KUSKUS KÜSKÜ NALIN NİTEL OKAPİ OKSİT ÖLDÜRMEK

SARMAN SELEF SEPYA SIRLI SUSTA SUVAT VARİS

2 4

3 5

8 3

7 2

1 2

dünün çözümleri Yüz

Yunanca yaprak anlamında önek

8

7 4

3 1

4

6

5 3 9

2

Sanayi

8 2

2 4

1 5 8

İşte

Böbrek

Coşkun, ilhamla dolu

Sevimli, cana yakın

Parmak, pus

Anıştırma, ihsas

Çok küçük veya kısa

7

8

7 9 6

1 9

9

1

6

Katlanmış, bükülmüş

İlgisizlik

İş takımı, ekip, grup

Çıkarma, dışarıya atma

Kaftan

Merhametli, yufka yürekli

Müfrit, ekstrem

Kimyon türü bir bitki

R N A Z A A K 4 L ı G A İ L A K Ş ı E M Kalınca kabuklu bir tür üzüm

Kışın ilk ayları

Aptal, alık, sersem

Kazaratar

İlgi

Ormanı oluşturan bitki

Elde bulunan her şey

Sanı

Üye

Büyük kardeş

Türk Haberler Ajansı

Su yosunu

Gökkuşağı

K Ş H 7 A L A K A V A R A N A Z A Ğ A 5 A Y T L ı K H A C ı Ç B A K ı Ş D A 1 A T İ K R ı E N

İki ve daha çok katlı ev

Hacca gitmiş Müslüman Müflis

Bakma işi

Usul vurmaya yarayan tef

Cezire

Yedirip içirme

KOLAY

3 5 8

4

B İ K N A A T L K ı O L İ H 8 R A Ç

ŞİFRE: TANIKLAR

2 8

Engel

Doğrulukla, adilane

zor sudoku

3 9

Resimdeki oyuncu

Ay parçası

Önlemi alınmış

5 6

7

Eyerin altına konulan parça

Çalışkan, becerikli, elinden iyi iş gelen

7 1

3

Yapı

İnandırma, kandırma

3 7

6

1

B S 6 F İ L O Y U M H A M A R A H A 2 O R H A N N E Ö N L E M A İ Ş İ R İ N 3 M İ N İ H A K Ç A Boya işleri yapılan yer

2

5 3 8 2 4 1 9 6 7

9 7 2 6 3 5 1 4 8

4 6 1 7 9 8 5 2 3

2 9 5 8 1 4 7 3 6

6 1 7 3 5 2 8 9 4

8 4 3 9 6 7 2 1 5

zor 1 8 6 5 2 3 4 7 9

7 2 9 4 8 6 3 5 1

3 5 4 1 7 9 6 8 2

8 1 6 5 3 2 9 4 7

3 2 7 6 4 9 8 5 1

4 5 9 7 8 1 6 2 3

5 7 1 9 6 3 4 8 2

6 4 3 2 1 8 7 9 5

2 9 8 4 5 7 1 3 6

7 6 2 8 9 5 3 1 4

9 3 5 1 7 4 2 6 8

1 8 4 3 2 6 5 7 9


ÇENGEL BULMACA Seçiciler kurulu

Gücük ay

Çok tüylü küçük bir köpek türü

Rusya halkından

Yanmış kömür artığı

16

Çizmesi olan

Antika Dış

Aydınlık, ışık

Dokunmak, zarar vermek

İlişkinlik

İnsana benzer

7

Bir Meksika pembe dizisi

Önceki, sabık

Gizli ve alçak sesle konuşma

1

Düşme

13

Bir defada verilen ilaç miktarı

Dil

Bir kavim

4

11

Eleştiricilik Büyük tren istasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

18

Bir ülke adı

Kreması olan

Şaşma ve korku bildiren bir söz

Vekilharç

8

Kâğıt para, kaime Arka çıkma

Anlam

Operatör (kısaca)

3

19

Tatlı bir besin

Tepi Hazır, tetik

Eğilimi olan

Aritmetik

10

5

15

Sinirli

Getiri, temettü Erişilmiş derecelerin en üstünü

Ayrıca

2

Bir kunduracı tokmağı Tarlada kalan köklü sap

9

Erzincan'a bağlı bir yerleşim yeri

14

Tıpatıp gelen Zıplayan şeyin çıkardığı ses

Seda

Kanunlarla ilgili olan

6

Ulan Orta yaşlı, bıyıklı adam, kıranta

Ilıkça

12 1

2

3

4

5

17

6

7

8

9

10

SÖZCÜK AVI

O L U A T O N A L T

B A S İ L F Ğ A İ ı

R O S T O L V Ç F K

ATONAL BASİL CAMİA ÇEKÜL ESMEK FEZLEKE FLÜOR GUSTO HAVŞA

U M A N G A O E L ı

K E L E Ş M U K İ M

G U S T O A Y Ü A F

K O V M A K S L E L

O M H A E B A Z P Ü

N A C A K K L S U O

11

12

13

14

15

16

17

18

Kolay sudoku

S Z A İ V E C E N R

SÖZCÜKLER İVECEN KASNI KELEŞ KEŞİF KONSA LAVAŞ LİFLİ LOKAL

İspanya'da 17.yy da çok tutulan, tek bölümlük güldürü

MAAİLE MALAK MANGA MAZOT MUKİM NACAK OBRUK OFLAMAK

A O M L K Ş T M T ı

V T İ E Ü İ A A O C

Y B A M V F O İ ı Ö

ONLUK OVMAK PUNTO ROSTO SEMAİ TABLET TIKIM USSAL UYSAL VAKETA

6 3

4 1

1

5 9

3

4 2

6 5 9

5 8

dünün çözümleri

3 7 9

5

8

6 2

1

6 8 9

9 2 2 3

9

4

7 3 9

6

2

5 4

2 5 7

1 1 5

7 3

8

Karşı çıkma, engelleme

5

Üçlü

Erler

Dizem

Kıyye

Delici kılıç

Onbaşı (kısaca)

Mizaç, huy, tabiat

Aşırı derecede cimri, hasis Klavsen

Birikmek işi

Kıvrımlı olmayan, doğru, stabil

Olunca, olursa

Posta ve Telgraf Teşkilatı

Güneşten derisi soyulan (kimse)

Üstü olan Hülasa, fezleke

İnanma, inan

7

8

İş bırakımı

Duygusal ilişki

Edebî eser veren kimse

zor sudoku

2 9

G Ü 2 F L Ö R T E R K 10 D E R V İ O İ V E T O P İ N T 5 Ç E M B A B E D İ P 4 Ü S T E Ö Z E T

Diyar, memleket

Resimdeki Cumhurbaşkanımız

4

1

19

8 2

6 9

8 9

İ 8 S A T Ş E K K A İ L O İ R 7 K A L İ T Bilardo sopası

Baş, kafa Sevi, amor

Seyelan

İliklenmiş

Karakter O yer

Besin

T A E E R 9 G A R R O Ğ L 11 A İ A K K ı ı R A 3 A R Z İ K M E V L A K G ı D A İ K A T Yünden örülen takke, başlık

Jargon

Döl eşi

Büyük kardeş, ağabey

Büyük tren istasyonu Aslansütü

Aileye dayalı

Uzaklık

Yazar

Donanma

Gemilerde usta gemici

İslam'ın beş şartından biri

1

Ç Ş T E N E Y O K R U L E V İ 6 A L E M Ç A Ç A Para yerine geçer kâğıt

Nesne, madde

Bir ülke adı

Var karşıtı

Zarf-fiil

Dolaylı olarak anlatılan şey

Gözde sarıya çalan kestane rengi

Sunma

Ağaç oymaya yarar kesici araç

ŞİFRE: ÇÖZÜM MASADA

KOLAY 2 4 8 1 9 3 7 6 5

7 1 6 4 8 5 9 2 3

3 5 9 6 2 7 1 8 4

5 6 3 2 7 9 4 1 8

4 7 2 8 6 1 5 3 9

8 9 1 3 5 4 6 7 2

zor 1 2 5 9 3 6 8 4 7

6 3 7 5 4 8 2 9 1

9 8 4 7 1 2 3 5 6

3 9 1 6 5 4 2 7 8

2 6 5 9 8 7 1 3 4

8 7 4 2 1 3 9 6 5

1 5 8 3 4 9 6 2 7

6 4 7 8 2 1 3 5 9

9 3 2 5 7 6 4 8 1

7 8 3 1 9 2 5 4 6

4 2 9 7 6 5 8 1 3

5 1 6 4 3 8 7 9 2


ÇENGEL BULMACA Dinî konuşmalar yapan kimse, öğütçü

Motif Resimdeki oyuncu

Anahtarcının yaptığı iş

Kraliçe

Sığınma

Başlık, kapüşon

Düş

Eksik, bitmemiş

7

6

Uygun, elverişli Düzenbaz, hilekâr

Bencil

3

Türk Hava Kurumu

Yapmacık

Dışkı

Akşam vakti, akşamleyin

Türk Haberler Ajansı

Cezire

9

Üstü kapalı, örtülü (söz veya davranış)

Bir göz rengi

Can sıkıntısı, usanç

Ünsüz

Kalın kumaştan giysi

Bir tür yemek

Alkollü sert içki

8

Toplayan

Kolalama Tıkamak işi

Da, de

5

Asma işi

4

Tarif

Üç köşeli, telli çalgı

Bir şeyden kurtulma, kurtuluş

Güveyi Kötülük yapan doğaüstü bir figür İnç

Köpekleri ürkütüp kaçırma sesi

Geniş veya dar düzlük, yazı

1

İbadetgâh

Sevimli, neşeli

Türk Hava Yolları

Hayvana su verme, suvarma Yazık anlamında

2

İki camlı pencere camı sistemi

Parlak beyaz bir element

Ana kara

1

2

3

4

SÖZCÜK AVI

U A İ H T İ L A Ç S

S R C A A Y V A N B

E A E V S A F P İ A

Y M L Z D ı C L K Ğ

E A P A R A F E E ı

K O N S Ş İ İ V L L

ı C A M Ö N E R M E

A T Z B A N M A K F

İ E L C A Z G K A A

DANCA ENAYİ EVSAF FALCI FIRSAT GİDİŞ HAVZA İHTİLAÇ

6

7

8

9

Kolay sudoku

Ş Ğ ı Y A A İ A K L

T E İ Ğ N M D K U C

E T L D S İ İ M L ı

Ş ı A E Ş R Ş A E F

SÖZCÜKLER ACELE ARAMA AVADAN AVLAK AYVAN BAĞIL BANMAK CAMİA

5

İŞTEŞ KAKMA KAKULE KİMSE MAGANDA NAZLI NİKEL ÖNERME

PARAF PLEVRA SALAŞ SEYEK TEĞET YANMAZ ZAĞLI ZAMİR

9 2 6 9 4

dünün çözümleri

5

6

4 1 7 8 3

8

4 3 5 1 7 6 9

8

2 4 7

4

9 5 7

6

7

1

2 9

8 9 3

4

9

7

7

5

1

7 5

4 3

6

Dil

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Kreması olan

Bir ülke adı

Vekilharç

Getiri, temettü

Sinirli

Operatör (kısaca)

Erzincan'a bağlı bir yerleşim yeri Seda

Kanunlarla ilgili olan

Ulan

5

8

6 4

Bir Meksika pembe dizisi

Orta yaşlı, bıyıklı adam, kıranta

8 5

Çok tüylü küçük bir köpek türü

Rusya halkından

Yanmış kömür artığı

Aritmetik

1

7

Gücük ay

Erişilmiş derecelerin en üstünü

zor sudoku

9

Ş J 16 C Ü R U F 7 R U B İ 4 L İ S A N 18 T O K K K 19 R E K O 10 H E S A P 9 M E Z R S A D A L A N 12 K ı R Ç O

Seçiciler kurulu

6 4 9

Ilıkça

F İ S 11 K G O A S 3 R M A A N İ ı L 17 Z

Gizli ve alçak sesle konuşma

İnsana benzer

Düşme

Eleştiricilik Büyük tren istasyonu

Tatlı bir besin

Eğilimi olan

Bir kunduracı tokmağı

Tarlada kalan köklü sap

İspanya'da 17.yy da çok tutulan, tek bölümlük güldürü

A İ D İ 8 Y E T

A E N S A N G 1 U K U T R İ T İ S K A 15 M A B İ İ B A L 2 U Ş T A 14 K İ P Z A M İ 6 ı C A K P A S O

Önceki, sabık

Antika

İlişkinlik

Dış

Aydınlık, ışık

Bir defada verilen ilaç miktarı Bir kavim

Şaşma ve korku bildiren bir söz

Ayrıca

Kâğıt para, kaime Arka çıkma

Anlam

Tepi

Hazır, tetik

Çizmesi olan Dokunmak, zarar vermek

B 13 O Z M A K

Ç İ Z M E 5 L İ

Tıpatıp gelen Zıplayan şeyin çıkardığı ses

ŞİFRE: KURALA UYMAK ÇOK MU ZOR

KOLAY 9 3 8 4 1 7 6 5 2

2 4 6 8 5 9 7 3 1

7 5 1 6 2 3 4 9 8

6 9 3 1 8 4 5 2 7

1 8 5 2 7 6 3 4 9

4 2 7 9 3 5 8 1 6

zor 5 1 2 3 6 8 9 7 4

8 7 9 5 4 1 2 6 3

3 6 4 7 9 2 1 8 5

3 2 9 1 6 4 8 7 5

1 8 5 2 9 7 4 3 6

6 4 7 8 5 3 9 2 1

5 6 2 9 8 1 7 4 3

9 3 1 4 7 5 2 6 8

4 7 8 3 2 6 1 5 9

7 1 6 5 4 9 3 8 2

2 5 3 7 1 8 6 9 4

8 9 4 6 3 2 5 1 7


ÇENGEL BULMACA Bir köpek türü

Özkan ... (resimdeki KKTC Başbakanı)

Yatsı namazı

Mürekkep hokkası ipeği

Kökle ilgili

4

Yoga felsefesini uygulayan kimse

Bira için hazırlanmış arpa

Bir kimseye göre

2010 yapımı bir Semih Kaplanoğlu filmi

12

Boks vb. oyunlarda korunma durumu

Yansız Yumruk oyunu

Tutukevi

Vilayet

1

Sanayi ile ilgili, endüstriyel

2

Fecir

Bir göz rengi

Ahenk

Muvazi

Bezginlik ve sızlanma anlatan bir söz

Karganın çıkardığı ses Su yosunu

Ondalık

11

Meclis Hâller, tansık

7

Yiyecek

Yapma, etme

Hekim

13

Hatıra Herkesçe duyulma, yayılma

Yüce

Gün tün eşitliği

Üzüntü

3

Sevi, amor Morto, diri karşıtı

Oyma işleri yapan sanatçı İktidar

5

Sırtına eyer konulmuş Fotoğrafta net olmayan görüntü

10

Öğütücü diş

Havada bulunan su buharı

Daire (yöresel)

1

2

3

4

5

SÖZCÜK AVI

C İ N N E T E ı U ı

L C T A A R R U Z R

ABLAK AİDAT AKORT APTES ATFEN AYVAN CENUBİ CİNNET ÇEVİK

G Z E M E Ç E V İ K

Ü E İ N A N M A E A

V R A P U K A D A R

E R T K Â B U S Y L

N E U O L S İ M V M

S A T A P Y O K A E

6

7

8

9

10

11

12

13

Kolay sudoku

İ K K İ T L İ L N R

SÖZCÜKLER FIRÇA GÜVENSİZ HIRKA İNANMA KÂBUS KADAR KİTLİ KUMAR

9

Selin getirdiği çamur

Kaburga

N E Ş E L İ V S F H

6

Bir peygamber

Bilimsel

İngilizce Hayır

Delici kılıç

Parazit

Ongun

8

Sedir biçiminde kanepe

Büyük kayık

Anıtsal

LAKOZ MERHUM NAKDEN NEŞELİ OLMAZ PLİSE RENAR SEREN

Z O A D M F İ T C H

Z R L A E Ü E S İ U

Ş T Z T İ N S N E M

SOLCU TAARRUZ TAMİR TAPYOKA TİMÜS TUTKAL VEREM YİTİM ZERRE

4 6 8 7 2 1 5

9 7 1

1 5

6

9 3

2

4

8 4

dünün çözümleri

6 5

Resimdeki oyuncu

Kalın kumaştan giysi

6

7

8

Dışkı

Türk Haberler Ajansı

Cezire

Köpekleri ürkütüp kaçırma sesi

Geniş veya dar düzlük, yazı

Sevimli, neşeli

Hayvana su verme, suvarma

Yazık anlamında

İki camlı pencere camı sistemi

6

2 8

8 6

3 1 6

9

2 4

Anahtarcının yaptığı iş Sığınma

Türk Hava Kurumu

Toplayan

Üç köşeli, telli çalgı

Asma işi

Kötülük yapan doğaüstü bir figür İnç

Ana kara

M R D O R U M Ü S Y A K A K A 8 K M İ T A P A D ı 1 N A K A M A C A M ı T A Bir tür yemek

Alkollü sert içki

Başlık, kapüşon

Düş

K A P Ş O N

Uygun, elverişli

Düzenbaz, hilekâr

Yapmacık

Akşam vakti, akşamleyin

Kolalama

Tıkamak işi

Tarif

Güveyi

KOLAY

2 5

A E C İ N E L A T H A İ T C A A R C A P ı S U L 2 ı S ı K M

İ M A L 4 ı

N 9 A T A M A M

1 3 9 4 7 5 6 8 2

5 2 7 1 8 6 4 3 9

Eksik, bitmemiş

Üstü kapalı, örtülü (söz veya davranış)

ŞİFRE: KIZIL ELMA

1 4

İbadetgâh

Türk Hava Yolları

Parlak beyaz bir element

zor sudoku

5

Bencil

Bir şeyden kurtulma, kurtuluş

4 3

6

Bir göz rengi

Da, de

7

2

Kraliçe

Can sıkıntısı, usanç

Ünsüz

2 4 3

V Ö 7 6 E R D A L İ G 3 H E M Z E G E P A L T O D A H İ 5 H A L A S T H O Ş T V A H R A D Y U Dinî konuşmalar yapan kimse, öğütçü

Motif

7 9 8

7 8

5

7 2 6 9 4 3 5 1 8

9 5 1 7 6 8 3 2 4

4 8 3 2 5 1 7 6 9

1 7 4 3 8 9 2 5 6

2 6 8 5 1 4 9 3 7

3 9 5 6 7 2 4 8 1

zor 8 4 9 1 3 5 6 7 2

5 1 7 4 2 6 8 9 3

6 3 2 8 9 7 1 4 5

6 1 2 5 4 7 3 9 8

9 4 8 6 3 1 5 2 7

3 7 5 9 2 8 1 6 4

7 6 3 2 1 9 8 4 5

2 5 1 8 6 4 9 7 3

8 9 4 7 5 3 2 1 6

4 8 6 3 9 2 7 5 1


2014 Ocak bulmacalar覺 HAKAN KAYAR

2014 KIBRIS POSTASI Ocak ayı bulmacaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you