__MAIN_TEXT__

Page 1

3**4lq**. I,S, S***ct*l.n

I

e?

l$jFtt{{ff*e* S*Hd;i$" 3-r

Etfaftffi Fntct *l

prrrgstlt fa stnrn *e Fr.t ,Lrrmsta,cr rill+t*.n6 -St rc*c f$Ftc_F#tr;6utc '* n ml fn $npl,telit gl ln pre+tlula, *du* k eaaOqttn;+ tlcn:nl*t*fa*mtra.

g€ tu#dsla r.-l nl.frtarrc fir€o€g6tr n*g'irads-vB a& bl,asvFatl tt coagtfitn c& fnptale axpe* q,oolq cla-fnlenEe* drel$n*nll *ml rerll, el sulsln**nh {tfur el, ;';r Fi ct} I*an*rtr*, fn rabalisrrrlr *nefltlel"nl raml & FrGlgdln r*l *scxtsie.

tt**.q; fssF+$sy *sS. c*rlss fxra**. sfts 4cftrrtntt &*' s&ty* L*glm*** n

ls$" ffittt*,

bE1erti,*

WftSgiS S{*fi$*t s6+ ?I-|1e?f'**1c}rt ffl

ri**nrfiar

fft r+ryf,d,

ef, rrfi smsrttr

u*firDftu t'{rtrB{rf.ot

tr*o*rt* ln Fl x*nc_*rriua 1lr ry#* *.o*,eti' a;t6,; di*f#,,ii-il-;,""fi;n nsastx€ rxa f* f*** S**sir**a*t*,=. tsl

Frtrfllr v[. $rgitg,- r]e**ner* i]*c**rsrlr ntreatrn esnsid**rtr{i,rrrf r

er!4utrrrr*r

d+c*c?bt-

TeB#&{tJt*a* !}tr. d, tsl,lctqrnsln s{sffl*t*F*{q**!r*twl, S. {fu+{g*

llu{ffrgl ffiffifrffI

ii r &* #W&Se& r$s i#.i.f{gl$s*

*i}s&*},c*s-"*q}&{g, sge*pstrx mx.

s**,#Silx#?e i*: *'h*sfix,.**xxrxtls strggi,*ial

u,o-


lt

Imu'l,e

I

nF FuWU,rc oEssg.tLr ell rlfturaGnl^Tqltfu Sr, ot1 ;r$ett emrtate oI tr mcl _ rb osclr - st H€re. n arat rntt.-_J;p+i;;;;-rsb"!tfilmrsl*l;t r t".w:_srlD yiorirtl-il-"gio rrjrorcc rmr srynl psd-NlrH

?ry1 |i !* ers**r *r$pt offir il? paalt..

-

k:rrr

r rS ar#r

@

gH

t@ {fi"rff;ffi"s*

d Bstr*at

cF g tuhmrrc

Arslrtrl

rfrlG*tfrt

rg!:l ai{i r"-vli:xrrir

|asknr*fre*$ [e r*m***ei-eri;friii

efi#l*

e**t

ri-

*tn*,

,f

qrlrre

$ r n rf*S* * ttal{ ahrrsl{il*r*m * bog*gn*n *s!u,Llt,1 qf-=lt-Sfe5 osilen a so s,n,t t$, wilo"" Ee enrrnlul rfi_l f-*fuil i$g;*lrri.H,fr". W so.rarrl

pclbu

ttaaa;rlea

ultcslser{

a €{dgtrr4sfl

b/ srrTst*ttr

petrc

**o5rerlrrq

ssscls*,Lsr

*6tr*

r'f ffi****tr'

ssrx

*wp*#,r*r

psstvar,rrr, e{tlc

?HxrymvrE!

UffiFtr r'{r

Gr.il**s$e,

GHFelt*F

g@;1{

ah.

ffi*t*

p*r#.*}*r{1

g6*

$wnttetl}* rlsl rr'i port rjl,*rr.ry*" c, o""L"E r*tqtrt !'al.r df D r$Es.r..ag_sttai "*oGnF lifuEa i-tt*nui;vfrd.ftF ptrdlc* +r emttrlirr._Frrqti ci :-fl-iffi?liil rld,uo' *gTTrj_*.

;1rgf-

r, tre

;"r;EG; us rrmrrr ::lq?:!{, r",r_irt,_*#*ffiffi "J ffiffiI; Hi5ffir.ilT##,trSt r*:1 xc4lalt ArreilFfotl.rr Eootnli _ry* or+ltiai-gr tr,,-r ?ot t'sdJl

ler nad,G.uw-el au-ic"i iildr+iT},I'e.rd'Hr{.

I* sorrmelat*

ff.*c

$as*G[*r

al ry r* ?o* *^n****li,ng*fi*t{r l&*r*w*ra 6se*t armr *trml a$n[ p#rtnr *oprsniecc rm.ffif g$ra.*&-#i#i-*'*r l,f sel aeltl u{ rer* }tTjrrart{fcpigf ou sult 1o^::?1. rbts.r ,rubot-*,^pltu.

rrrrrt ptrte

"ln

'

s#ssffiI sc&p *xffi;til

qffix*$

+0ffi*s${.rsF+s+H, c{w44J{*4&str}&,st}!Kff#r $r $sB$ffi[fffi t& i&trsl**x$&ar*ss slg{sf*s

,+;rr+**,a&;i:l

; ;;+l.;l***;**rl.,{a.-,*e'}5i**rd';$,*,


*8*

TE n$fra Frryretu{rs ai5 blrowltt e dc€ldi d* urysatl ti*lnflFof v*a*firilor r*rl*m* f,&entt S*1.* I Xo6tft{r S,iaI f; prln vl*rlcngf, gt rcc5t66r et*t prntnr-vlm6d ee vroiatr troblJ.lanl ellr edt, ql pcntm erlo Cs ford ifl enqottr tro_ laetelrrrr rrolaLler pr.oprirteri ou niJfoGlr e i erclcfifori pereb*t *Ert eA e*raitr*e ltsntror itr Grsrrsr ai clitr* ds* prrtrul-.r t"orf FrrX *[ 4.re& * foet p],fit{t **r oe drt**}tstrr ril es fre$ sl hfum*r prn*m gt n*tlsnrl* n* wr mtrirqr p*ntru tgrll*r*Ic * eilltH vlttqir|' S'rsttl lrtrxs dclbtrh ingurllc

Lffirttb ffi*r|* I tvltt 6aon*{fi$ lr* ** r rs6*I*r'* b lry*lftat*1 o!{rAis rfi er. f[ *el[l * m wcstin ib rrdtr. rclt. cc vor raetitul ffir*ltt bomwl ql rur uocltrr cdrr*nrl .

# ed.if;€ut,l, $omule EGsaraI , sq wtt orcul$a strlg{hl ds dcmldcjEc el poptriar";ral cvrccgtf gl vd ngsr d b|a; ?ettt s p*is* **16,ur*ean at{erL n&*s&r1r,

ms:*slrsfS #s&etrf*k sfrilffi*J;

{I}r. d. fiu,ffi*s}

{*lF,*"$ostlrc$}

snra*

ll *x*rl,el n*rl**tl *r" 27 t*tras dlB saFEri nDL. duFnqos.?lo ti8os#.obF pag'148-149, Ce yrd. f*dfl tr. Frrttr Scagl ptblto*td aub lrgrlglrn B-Ilrl, dullrr et,refc6cr

ryt dit*tf

tu r*li

Wgm*r*.

s*t*****;;-


f*S. {}.: G.

Xmltti

*.

$ Ilmryn*

*S*l

*3t

Frtwx*

$sfiilRfit r

g* *anf t* mortnl at*a *r, f*fl {*r | ffar*tl* It*sr Flrx ffiill * * r*a*s*n tr}*t*rnt nn trll.* oin**rs* tmfr* dae as rF arut? toffir:Et. tn larr ilrpl siGa{ *. cmgtlaqa rartil efa 1nnrn$nlre p*LmlnL tCbln. g d klnd,te*r d* a*rr nrrt telrnt rfniltitl r$d,l firDrhr' tlr llcl o rlf,cgrr n r latesrrlt ca aa cttvusaci lllnirra-l.earlltJst pe^oct ctn Ju*alrl. gd?r, ranr fooafrsifL 9t11" gl *alfcl lLd.trotr taptelc rrce 6rrnc*r*1tr:cat. h $*fftlr c sbltrrLa sS nnolrrtR re ntt btmruilt arfioGah-tt it €At[r fa?obrtr ol lt uclo-toe]fgg !&., it aEtl! oa!. d.lrrot rlaova[i ens dc otstle oal aant-rrl.cl-A5 obl,lgpit, erill na, nrar g-ttut iiot rtr tlrst,dfco rtrl, lnrr o c'a pruicrr T''dlsl* ae for3 Bllit nrua''agr1. 9p! , si C*Xsu; * t lf, I'n trlsnpf*t elJrfc-

lhn*tl*

I&*{,sra

S**rl'r*,-f,rartt*

i cFbrna1 aI lf,rlrrtr {

m p+dtru:

ai A rt rtCB di tri.rttrtl da staatl cR {tel*Ft }a gan lndlaatc ln glrrcrtal tr.blos spli; is**n ac rf fifrrmrr !ffllh ta bngtt gf voft Fn]r o slnbr teegfuilr tc c*mc-""-t*-iieir In rrshrl ftrif.;

pitrs*ri

,ll !; rt il*1nm *L*!*rat c€nrt*.tlrn pra*'srnt* t* ffiillI tl'n k*rytl,

gmtrn rl* rdte*l* St., ]r$?-i-

r) A rCEqBs oa ftragrt ircsrAiltalc ,nil. Df. E. tsgtrn. Ill*€il*re gbIn tqstnrrt orr rf&!.rl,ii1ca*lr tnhrnrd, l.Ffr6_at prrtr.r o6rla'r rl a s s rafif,mcr ril c*r ril,l,flat 56tf* blrnh Fr rlltr or TFirtlE edd^d.ltrnf1g crrrlnrsr rlel 3* -**Fil or a fart tarttet r*f*$ na rrnagr lr mrastl drtr n G> cldl$'s|il'r ar ror ir* cinfl narru|.ru Fa'|tler lrrdttr _ItlrEoct - e lqrl l5€lrtt ailoE'etat 8s alclxrm 6,rrttr[r _ {} I fl 8!i'!|r I II*t Prrt! r[tfr#L E6a.rr1.

'

ro5gr nn arBrag ala nr3erffid r$reE*tnb|, D,attr. fn f-fgcTf8t.r la o eoonrtl ffBtr Afs or{fsi Dd.: a Slgnranlal. fcnffialr e &tahllgt:

Ttn t* fnElapr oS d*clEmtffh crrt |rtr nrrrB dcytrtCf. f,t* egrturil lor* *r r*t* s{ **l**r* i*t*..-eJ-tid: l8ls lr^ter.mEtrl^-uukss_-l* fcte lsillsl, i*iruf,frFil ?r**Gi{*G *E t***x. *r,?tcl, €ar-{r t * in-"si-*r-*wr,a*r aarGr'1

?-t

a t

a t

a -

|

-

l.

t

r

St*l k-**** c*ffi"dst blrfrlf sfurl $ _ror t3.t Llgrrt In lql&tr.

a t

-

t

a.a

r.r*rala

{t* amfrrff* srerutrn1fit'

**.

t

al.f

*i

+

./. DAilIE

*tKsFr

{ e i,

- t

!

t

forr**sr*f a*-fi*-"* g-n gl1 oe tqil!il

ET.Ifl

qstru$. s* .qxrffiffigsf stEEffiatreffi&$!*sss*tt sr **wffiIfffff *L sffiII&rsr{ ss rsrsns

a_}r,

I


'1,'r:.:::

i

ilffi

rffi

#1ffi

ni.* .#l

]K

eF** ffi*r*H

;,,nix

ilIlfural,

dl*raffiJ-

ry.

$r* s. $tfr*1ry

W

l, ftrg


t,,' , ,,,,, ,,;.:. r . ; . : 1 : t. . : t ,

' :r:: ,

j'1,'l.a

:..] '':

.: 1,

, , 1. :.,:i ' ,:. .'r

,-, ':, :


t

.lEf,trffia-ffim#,sffi

ui

I

( pe erapl

'j

3. ffi3;*fi

arilEaEst

$-. harlf tc lErfglrfl nltlEllill B. l.Hstar cf nedlr E. Sqf,lmli| !fifrryf*r*{,-.

Itr. jffif;n*

u'!

fBt gL

i r...

. r r. .. r. . | | r r . ...

natrtrxBrL A. atrctfrl, co @.n b. ffifld*{' rtr nl[br 9. ffilcilrf, glf d*fiffit oibil|*}...

*F_lodsGtlr r..'.........

., .....1F1

r.... ...

ful

t r. . ! ?i r : * r r r . | * * * | " ".

?*S

rtr. **ffist lgfi'il***

iee m#u*

$trf,t{**

h

|

s. ssffhr a+irir**.+r!r*

rg#*r*+**rrirr.}f

$

t. Sld![Lr *. *#ft*

s* smf*s*f ** &*1.#,

*lr tle*uln & xnaluk

*. &fFH[W:n *. ffif$lil

dl

nld,m

{il

ffi*lffi.r*r*r.ritirir...r*.}rfrr

i&**Esffiil

**t$fifr

&

t$t*tr.*crf....*.*.

ffi

lr*-&W[tl. If.

I[II.

lf}

Sfr {li

r * + r.. r * f ' +. * { r' +. | ....

r

11

ffiptr A. l.

Gdllg$t'll, *:Italltrl

O. fr*g|rfcfil* lg

*fdt..

ec e8nrlm

ffi,fal* r l. rr.

fl*tl"**sr r...lr

'..

i.-

r r r '...

-......

Il-11

tt. Sffihr A. ffiMtl,l* $fs*ffil** rltatrrt X. Eslr â‚Ź. WIdE|' B" Sdl*&*l

*:ffiffir*.

er ilgHlE l[* lt*hl*:l+{*

ffii{.r,}.*rrr+r".

l!*l.f

I ftgpffir A. k$illatl* 3.

ffi.

p*t[Sun+ eln

a+elc

I* *H

r'

lEtTta..rr....'.r....

II- Ege!-= ti* xg#

ffi.]tf,t***

Itl.

$$!lg$trg

(Jd.

rrl-

ar*rur$d.

ilsr

l,$*tr7

g* ftDllrrrrrrr..r'*r*

ry-l&

sswlnl:

$afftlffitl3 IIII

fltf lsl.l'.rrl*rtil,**r'

[:iG-

4* x*ml,m Eerru{,rlr

Sffi,*trt

ci ffigI*nf

S,t txtttt*'r...*r..{.,

hffun*S,

** *4n*fm

g* *#,*n*.r*,*rr,*f

t$

$p;fr

nl.

l.l

tfi


r*r*

ffif;c

*tr *

e IrCf,h t. Sdflid 6c ern.s;ilc !. SsfiLntS e rnmDllr. 9. - - 8nf,lsgrtr rtar.... $i Bs&i-Qr

rdo sdol*tl .. I. *. r. . . - r r -. | - r t. . trtL'*l

oosfire lFdrlr Cc mlrln 6c lJtillr

S"

t**i"

{t

St6#lit

S***$

r * | | t t * | I t

itt **fucl' * *lrc,**tlr s

*F#

- r...'.'!.

s6

f . . r. | . +}. r

trt

I#*l*.*aftr;r*:r)*

firurn):

** flrh*]fa D. ffiirl'l S. Id&rt

eltrrbttil* tlo hntlf Gr n4nrer D t I tt

t.

$tlffil.

S.

] I t'

gf fun&*lrr.

W**

A' *d[d*f l* $ou#l*t*r* tIle.

f tl t *.?.

| . l **

ic lr$lr * ilillt th e1nffi d-...r...r lnt*

3. EdllrtrE g. Sa*ISIL D. hslcltllt

&gfclsE

".*

FEpSlmlo!

:** xnsiltilr

*' ffi*fml*[

tr

a. +*rti*

r **l

;.

i

t$r*ti

*1.!;.

*T

($4. l.

55-srrlr *lllrttrrl SSt,

l.

Fogltl.l

$|Ef.-

* Af;a;ffi*

ItS*

t ]t

S*

{{ili-

a..

r.

t....

r'.'.''

r.'

I ]r

ld I t.

S*.ffi*tli

"

] t'

l.

..

l.

. . * I * t'

a I tt

* **.r'

* t

"

w

a. a . a . I r...

r .'

. . a'

- I t'

r r t r'

o ..

ss

"

"'

W{ts"ffi}* &IU|*h|Ff,*

ss

I * t | | I t I

r

$rc.#*}

Ifil[dllla

t.

ffiee{*}t

*. *d,ffi$,

ilHfif*

{r

A. rrsr$E$tt'|l l. GdlrrtGl G. ffif,3# ***#'*['

rs

| *| |

* t. *rt tr r ttt

+...rs.*

*,milfi}filr

f +ttt

r c t{

t t *t

t tN }t

5 $ r'

l'

| * } *.t t I r'

t | | I'

s9


,TffiFSffiHlfi". { nr mtt**;*}

tr. {ffililSr

IL

.ffi*,ffiTf,n'fitffit"W

rI* ,tnsfidl,b

SSSTIL

ffiffii#l'rff5#S*Tffi,*ffft i**W,

{94.}ltl

[pnf.Ft

!rr, $|l4f{ls*,lHr.

t ll*pail'

t1l{*,lffi#.

(p,9.

{ffir*t**

Sti.

*ffiF

(rllc-5} 8c,t*-8.t*tl 1n *.Xl) eArl|r ffrrrrr -;Fn.tffi {faf.A0l ffnl {n*.?F,! Itpd.&t

t.

cn+sf,il{.

s**il*

{s.sfrffi,ftr

{sfi**F} ffi

|h,ffi!}

tst;'If}

It. EE*EI FilEf tpa6' f6i l@f".8arc fsqE. ESI llfapgll 'ra. soenrc tlcrlda ipg.?91 foa. *ean

ktilfffi

mwt

3.il!b

n*lrr**

1[n hrr*:hts'

{P*g* &*} :!ffisac#

d***"*l

s'W

p*lrnt#

{g*s.S6}

S. kf*

{fax*I$}

s*rffi

{p**-

[s**'"$f] me* d$t-s$]

-$ll,$offill i1n3.3$l-4ffmn'-tr&. ffifrExtaGft tlpf.Stl ffiilF lg.ey; ruqqeq#l-;p*'

ffi*W M*s*n*;F'

pw$*} (pqe'ltl^gs*r [H.4t

}S}


*I*

r*ffi &* sffi

tsffi#Fi-

x*

ff$sfym*

rrr lgrp G' Er f,l

lnlrtoGri baerln, |rd t|dfr lnrnl. ara *l"Tiltt.4l.d iF 4nrytr-pctrr r lo-l3 rJ' lr cilf. ant6t.

H|,

*l agt & **Xl#

x d.lm

!tridnfrlril rrc i*H$l

stF* t*

Sr*,&

$ s &tF] ga ikn-Iorgg. ir*' n Srt-.dryr.-Is Et. l. DEI #. celrl"ef sr rof*ariatl. Gtanrnr

rbl t€urn c lnlt dnet*# l{' q|' .tr l,tl. frdms te ald* i#d,

trEl|3llfc rrtr+ 8t Etr

s ffin* dHsffit f& dil f* $m*ra'*f-fts* em rnftr*tnsrtfpr $ ls sr-a*mnli-gi--l* - plgglrttdt atr ryrkr-?-nfrf"t" Anfirr|t,oi lpo'{EF fiisa el3.€fic'-ld' tr' |i e t4n *

t|ll}lr

IG l5 Imc*:lr'

*

ll.ldr

3* ftlte

LIIDD

lren tF filc! It tu* amlrrrr. lc rm a adsh a edsh t1n t*gnllr edd-d' G l|.ngqtll.r sc glccnt srdlrl pl{q* e r**G-;it i*r dm frnm s lg }s a *er *krs* WS fmm*u*fi{ {. lFr lr ua Lg|trqr lstft e* *f ffi* s. *#nt*/* frwm nmt &* g-a loll*al r. e.olllllBl f-cf f-cf ren relr c'&-rd'a e&-td.a -*a";1ftfEt e-+tl n-sl l[1 lil' af6r1-^ rc d;t er* Etdr*ra*'iir €or* ttm.*u;'{ia t[ .nt!c cEslt El

#,Gd* * ftrt lr s-slB 1r ltrEltrl. a ssbl

d11

t*r1r

tl

satrilrl sFllilEr ffi,ri|. H'ri1 ite bdal

in*Li*trtr

F. F.

t*W

l/'ffiffiffiffi,ffif" EI'g'

rDE

|r

1? fadrn*r

d*

.s"t

'|.

e*UrEtrf,}

G'8.

f*

-G

rbfiail

r* *il

ffi.

...F-rrefietr **r**.*

-

il.drf"rr

ar llffiJffi!.*

la xm.

ia oarr

ii+r;errsrrof'd

po *ffi

*f

l.d'

#*fSX|,r*

ffi

*.* treI*&

* r|NH*r

*r fxt

gm*ilrfu

grtn##

t|t***

Smn#l#

'Frxmr*t {**

Sl,ar'

ffr'* stue * ,ssrPk!

*

#G-

ffi#ffiffi#*mfn*'lr* */. *,1'.m$*ffiig# il

Fruilti*Ff

at $1frfgt**l

itl. iruffe**r-il?. e ry *;*m***tc {rl| *fn

ll.fadr I. n &* *e s$t*r* f*ilffi,f*

ln rnrre *fiat*iliil*'


-5o"a1 le.al Al dl e--#,

"

lll grr' tl= filEE

A-{:q nP

fe #|rI gc e*

U*-ffiSSi*ffil** rpil, a nrt b

c-i5'-H:

1" t.f+-$q!g s-Elrtr

u fot*

tH: ;; 1 f**-ern

&n* *4*. kaffirffi

Ilttst

r

3t113

ffi'ffi:t*ffi'KffiL

h

*tr_hrc$t_€t-r!t

*talr 81. Gd ?rattlr {f f|r I .e{ ftnr rtt-rl.* f5 bJ![a. --la. r*tr. r*br It gt ft $t brrlrr trr* Fi #8 q* € rQ*r &!l s e .il |b-t :f*bcl* sc idr-rllfbaE! cfr]e

ch ch

ml

ffsEr n1qry'o t*iffirtril S]Rrnf !l lE

fiff

!F

glft*brrla e&f, * b i*t-Pua3e *;-i*r"ct-cEr5-A p F tltf, ltr Fft Itc sltr Es fln} nf

Irl ?O IllmriLar p eulr Tg*At*,

s- ffeFtf;ffi#$Ie#JfqffiffiJen,,q facf,Lr lffil dl$ sF. v-ffii&ffi rniltrrJg: cr a H

r/.Hltrsb-&8il, ffiffiffi#E ts3 !G =r:|rB lr Fttfr|* rilllili* rfrtfr* t"il* c"Ffl. id

C

fi-*runeiiime

ffi

*f* *St#fr

*?r * ffih

q

rlr

#t*tlr.

.*r@ 11 #rrrrrtarnr

td&d. re*rtrrEl c f. l. Et irff lft Is Cf*nr-dll

r tbn *tlErqil.

frilf

r tlrnrat

e a #trs;* Wr

S.SG*@la

Grilr atr

F'

fil slt

lt* Slt-}glf#' * ilr*W1r+ ril fmPrl*m tF:i'fiE'c faet raJorrels le ffp.(Fs'-

r*fnna.t.f|rl,

-v-Jr$!E!ElE

ili

,"

F=lb+epro8

ffi

nsffi

lcl, 6li||r'

1cd** F st

fl'

rtril-

ft

{lr *r' ilrsnar ID-f|p Tr:l lf,L =l tfgl a tG f**fmrrr-Lffi,.1-

lErISf ellilld'

lc EL. tsftffir fGilrc.

I ts|rf,l| ;rlrrlrtrrf rygrfg, F. $lcl arl Er. ftfr rtu*r.. E;itr E*r' s r$t * 9lrdttt rcEr f*rOgfs tr ef*f 84d ii-al. I* d'tl l$nnd,. r h

& te Frtr

ilil

tlIa*1n lkE

p**r

E

rq!ililfl,.

& IEr

er ltl*d'

te. "i $..F* g tbrt Irr hll

m ftrffi

M**+M r**es'ae

roiilt tr pm

clt

ft

t!;r

frlrP Ffb

fdL*t"lru.

a 8rof } Grre * rH. Lr|,ryt',

f,r

$


*F* *fi *iffi*|,il {i* ** *ilt** Flry to ult* *ci l.{l cht. Aergtt* dh|I# }J dnfir fffil| rrs oa Dl, Attan lwrrl li r* erdat !rywe rtsl*r olnt&S e* ildt*i l* nlngu#*" In tl*-

S{ffil &-

-&ffiTffi#'ffis&frtr4

I

k *r*b mlrcrxl" #f* Atfur e mfral* fat** l*** *aw*xt*tt iSS *&rd gi* ?smt d'ltt * rcc xs s** th llp$eru* *Mmtr*"h{lt|.ecr Et*ha-rnlrl **rr||rJlurld llfor, nn {m IxGEst*t FFGTET ll4113 r *mcst tr1. sr g* lfitruatwsntb *ols st' - a Glpres lmlrts*.s*; lsrtffitl,mlEt.

i i

Ia rc*ngtE Bl,tn$tlffi gfl ectl*I*r gler*te aatc LrEtr iatra tlrp Dl. f,tks e tr*trt gMi.**i sB smlrs** *fi*#s donq!*#fi*r*

efi#n*

stl

tl$ti*q- ** floart rirustl

&a tt{;l***

pn -ftnlni *o gf ds}traEerr l.et o oaptr rrr r{n5:66;e Sall,ftd, Sr4il,t*lrrl.

tf* ilryn,ffir??tfF.*

proprt*t*r nl *l ** a#rr&t*fi *i*sfii"* il$ Ho*' Il,hd. Brsrt dr. l$r 6*pb oa n fo* bsgrt tn arriCrtrl,rr d* En fifi.g fir igfrucrL fio *rnllr de l7 l*rnnrarl,rr r foet cLllt *..l, lfrF ss uG lrwhLds nffirlatml *t eE LmnterLrrc -&rf|lrtJ'*r op#frtiram oele offil$.

tf. ffi*fl$dwry.

prnpdrCnfiEl nilill itoForlt de ftcr vcbt illr f,l!*r. &gd,let Sr. F51r n 1rid.t tn slse aa rrlrl,tn lfll ^tamar|,r, rffi|. lqttlerr! Gan lFs rtfc&'rrt 3n rwtn Soredessrtnld. kdoane

*l tf*a*18

v*fufi, *

***br*lr

Gs sl lre*s&*

rtlt sa{t btseetr !d. tl;b*n ln ail,rtlsir pa#'tl** **X*sd.l," frft+nmpl a-**mlx fn Ai* p{il*t f;i $* **r}ffit v*n* *iXxt*, fu ***}*t*tt dls 6$rtfslsr, .tâ‚Źoef$l o&la$t

aE&tB Ite leat tatl f,ilrct de f,ler yrebl.

dr totl [aen"li].

6@rr.,

lSOfi-**r fo*t *mrucls?i. i* *tl*{e il* t5 lamo* *l* l** ar$i.*tr ttM*rnffif'a*. rffi,l ffrlthlaf {*rr *tsr Ss&*tcry, *r** III* *?Fa*t Le*l,oaar_F?trqgg cln k|' triltre snl- nu Afc$lf

y#}*n, to

?/. .trsf- Iarrxrrs.

lr-e rogctr.t 91 oooftraai ars s# sbtl"gntorl.l A1 s3 tl a}lEgiir* erre dr1"l,nr-flet

lar, *tc*ettlrr

icg*nn!!.

r*6**ntri *fiFs*r**

a

p*Sa*

romt#d' {* t}Mrt fitn *r** Fro{q?cnl r fost vlstst &rrlt* **ro *f l? Ieffisr.. Ipmaf* s:nf GLlr ortr. crn,Ifi*$S* I{.)Or alsl, l"cgfannl|. oarL t}sa kdo ***

tn alnf,l,e Frffiffi'Bst Fr6|ffi'Bst mrk EruE|'lfrttd clgsl.latl,d G.rf.l. G.E.l. ll$ tl$ trilrda CelA**gllor flr, g?, a trHffiS po Sl. Dnaortgr r'aplmetastnl Feplmetaqtnl FroBrlttasllni at, sE ar ipoBrlttan:fni tsrlgrfrt pc ctei$nflu gt rn*a*ln. *renf Ds-ns$-o fl*elruor{,fttAl @

Hr

$l&&Sr+mr;

./,

|

rrll pr - i i

i i i |


-

1E

llr

** !r r$rfe ar fr;lmrf, df

rlllfel

rf*Efcg -drh.

{e $, lf . 19. 16r l?r fS gr1 ff Ismutrl rn EDre a fi rn il*_flfga Dtllfir_cera

F#Afdi.

il

Iniltse

*

*t*h

i[* re]n

8/. ffi

l/'*.il!d& *l.ffi.Wltl,,

ilt. fqr#ttrFr$,frfin |4;ft,X1!tr

tl. X&*&t*g&tn

CftlirGet|'

llwnta*tb,

il/r filqfrtr,ffiFl*$tt

l/.

*

*ffi

di,s

O|rr]tr'5r

irDrom s&tm

$ahg:rnfn

Ssl.ftu6mg'tt,

S

S*r. 6sril. &* Se'tr.iln*Wtl,

ffi_g tl#nrt

ffi*r*

{iif, w!.a*{,t

*r*ls*lr* {t* ltsil*fu

qfirtr tu ru*tsol,r m#sal* xm*rfu*rl f,I**ltr;

**l* SlililFt

$#sLl

lSfS*

l/.SL-SH,

glgq

F{fr

st.s* F**i** $tr, I*msd.

*'wl*ln

ll/.

osrl|.

*

r**E*i,s *c mf,#G** rlritrrrtf, tu bi.{fifi}e,

tf"IilLffi

I*/. lxJffin$**

rtr5r.rE

$s" d,

lf,*. fnrt

*i#*[rsl. Sn***ls** *t*li**

rI*rqxrt {* s*ufe

*

S-6Bl lfu*** * **r.*xt$tiril,

r**

n*d*e fia**i[* 11* h*r* I Sr. f *lr' tr .*el &til* lnr* I *t. ?* e.ilill &Wsl* tlh*xt-I Sr. 9 g*{n:. &*grrl* &1,." b*r* X, *t, s3, *ar. Snrf"lrrs .$1.


-1-

If, lt-&..1[.*.s-L&* t.@

g31,*1.fffffi-ffi.Tn * 16r*., ea strsr' i! ar oggtJr-pentnr iitilci;r" amaL****

ln* rerifbtt*

ft l*lfr

tl

***t*s

p*1?oan6'o

*mger* â‚Źl:* *rs&tcrtl':

* f**t

l**

Sraft-prLn

35/'W Is/. .l$iffiIfifi*&*fiffi t?/.-&lffinUt&1ffi

*1. ffi.|hp,*Fql* sserscs*L l/" I![*LSi$lm* |/' F+qffit(q#$*' tun*lqt* */. IrSSn fl.@ f/- &e.[.bss$*,

lnl-w't& x*/" $sl*-ffi t4l'ffi Pv'*s&.J@ffi#[ *sl.W fll, g#*t sffis, *&y'.ffiS.S;W, av. &&E-&*!ssbst

?/. lg8lt-giEdl tf. *ffi[&.&eMif }/. *qtnftafi+ffipffiF sl-.tsil$e-EsEg &/'ilffi,,,ffiI&* l*1. HStSrStdl&

pdl. ffglsESS F?l.W

tt/.W{*lng*xn}

*fr/- &#..*[*ff*

Ltf*ffin6Jgiltrilf eg/. $qq$4!*"$s#'s[, I}l

ffiffi-*{ ;ffE

ffin*r

til filItfttl rll|t fil,-ao||3

-8l

;

ita 1? spra ?o Dc.ebrf"c, ns$Ft.r: m 3lilr Alnqlr 1o rlblltla o3ltf

SXtr***;li

lrffinom-'itncrsatr

sr *ts*r domr*tl{ rra aettm*

nie tolt-flc rdl' fo|It

*b #* !P S{*Ire$t tu ln-'sl'f,ortt

*1 cdpartnJ

f,if ffilr

l/. il*lHa.Mffi fi/r ffi;br*WitE{ Il'"*JH#HSI

*/. SS.,,WlsL 9.f|&l..&ffi* il' f$Epramq

p s$**[a* r*l*t*t** #*g*Ie Scwt**ere af,t.* sl Sl statl*e {* **r*l*f, mf*rlt* X*l.it*r x fl*ffi.l*I** nt*!** rffiael* *l St*pnla$. trI {a *t*rt*'

?/. TEKEIEGB rs fogt oerwtatl' arwl*ill l!ftl rut Xsl, soca r*i**1r. |8 |ld-l|, "qr,xt & rDCltlflctilr -|tri ,/,

rl. xAtdra$! EglE-E*,'

Id

d'U'htl IB


*g.o

*

*| s" tr** m*ntrm*#

lffi

k fKffit

P'st*e r* e nftn*

t*t*li

*rrr

I I

rilil*.t,il# *. ffi$$#F{ S1;

*.X#*Fffio{l[&' ss.rralP!+?t'trT}1-616 d&r rraltaafrl* or rcnitd

fGtr?€ e*s*tosln ;"6l1itldtp lg-f;

ils$*-** a*eaplc:

ce plofild tr$lratl dt 8&{ilrlHtx. lteoodt lDtast'mat{r-ilfl $l{tofrpc e'-rrrelllf*8 - GIo'-tfnilfe ttni gE&lrli ie erpad* Sf

rtt"ti i;;;di"

*r*r*

li nearurr gl pr{ttart' or irielt el,n Ysri'ti lr lac6irnit*r

S16 t**jt

*n ***tl*l*

-b&tst nmt s**a*l* -rtltt S* r$m$l'gr{'t rr*nad-e***cl = plede D*ltlr 5-Iffi aet ne€l grarri ltt?'(}l)'a!-ld st'loa,ae trrl1r au rsi{.fn ** ll{. 4.OS*.- i*S n* ffi;hi*xi !n* ffrl*' o *s*"lf* a* * prr**t.'..{t sa prdoa neftr4C' ,r f,ost res ba*rt gi ltlit ala ilGqtr?Far tn ls ca smt 91 lstar:k*lelc *rl I'il ]cIl.iXEl'- oe4 spartl^E*r wf"*rl *+t* *i tt#t tx.{-n*tl' **I**tat

# n* ffitd$t+-

*/ ilSn #t*fif,r

n fcrt cllLt tfsf'sfutu. lfit santlq ae ffl0.$Acl-

# sfm*x milFqg

e s*S*t

*rt*arfr

sa #ffittt*

n& Ft\Bt{63 eBdEil d"#41*r* lrifi.

st& s&ff*E*

I"n $6-ffiS.* l*lr

t*?*l5#tf,*

p*ttrb l$"offi'*

lal.

s/fr*,mn*&ur#trp*, XlffiH***3{ffi**ffif

i

**.gllCI.* xsr

1

?/irn.F*Ls, t$*:ffi&--ffiff#w*w#rwtr ryf;nl+qqr {qE,rrrmi H#t#g-$*-l}#_r_}ffi# emtr*irEr' *A-;iii{i * t

d;$

r* I

$. *ffffiFFp**L{}*.s4ffiFr. WA

w

l/. ;ffi.A*&g$St

lra

l-*rx fert*t'"'l Y*gf t1-"l,st*t.ls*r* xrgmi'*rlp

ffiIeffifldjiffirH%ft*f*, nrnm*nft. dtirergl

sr"iaw*rum *fi&"ffiffiat'tmt*tmffi.

I

i l

i I!

I t

5/.@niHLE +i *tffirnl !e1, rdell

efa cnol gL sra €c j$'fiH|.s* e v0rAst dr 91, a ltwxtl

i i

I

*f.

I $

$


*?*

tm;l Hffi ik ffi*Hi*,'#lt##, ' de u$rttr piclf.cs'. v-*s;qrffinu{st$:ffik* * doT*6n eS Fra fost D{Frtru onrl I sf * llbrtnt prt*itc lf"ge*x** f****r$' Fdnt*

y. ffiiffi,frr*q,Filtlti lq#*?ffi,ffi*H

*ilrf,ft*ts* * finfr**t*** ar Lro$to pnra {l*

**. ta *rp*, *r* I*e*nsdestt tit n*t$***Ftutd nadl* tntnr* ur *stf,n gt- t**r*,** 3a S*o*rytl nu rs d*oSt h**n*La d* F* {e 91 Srf*#ryktt ** Srtgtrr

*sa6aft.

do aeas fs*a r:tuatfiftl fisdt'Fpt{, fn tlryrl * **lt n&*i- pAws *mis* 41 x.** fi,q:l"s #S# +ta laglaaxrEi c**t lcm d*xt * f,.**t $at$lnttE ger*fie+r*t g**we*rt*m$* *e **t {!#t1ffi1.

f/. Irffi*

rtrr" s,*L*fl*&.fl*$.*L i]ffij&&!h#frsil&. ,,$fffir,I$gll.*ry 0 nsiLun

f,o'lrtc

riolnrt*,

ads

df D.frItr

J'EFtG[n

ffi#ffiffi&$F tri"*t* S*T3l ,'-,.;rJ#ffi*ll'*#uii"'ffi1' * t.|ilt rdlmnkt $l str pxuf,x&m** se €* lx ns*AtI....1(L'.

A*S* *&t*rn* *x*epl*r

rftrrtriF'sn"'$s*r+' $*;f#ffi#:ffirffi$-Wi

t

1*l *n ae*xl $qir$*., &* s*;r. ll0fi*Sffir* I p. lu LO lsffilt. n foot oorcFi I B*trl&*l €e ca 8f.rp da f.ttr{€qtL. taelrls Ga Tl. OS- i

ter* altr-ratnr-im*G

rm'"utrruril,

ffi":::l

*S p**g*rr*L*.

t/, tffit{l|',$4*tFf*ffi

i

sr*ss xm*g*l,x*][ tgto#*xo {* &ett *ln Ft*tn Indrpdcotl,l. *i{igssjr,$$l n fort ocnpat ds lo$iorrrrrl srlrl !,*ltlr tlst to&lc a&tev.t sii'c pcstnr fg*lca e4ot. f#utnrll"d, s _Dstatt rA Gd S*Il*ulle $1 ril !n*t+m ptnlfnrllc

i

I : ! i i I

!f" iltfif;ffit'

t*ffi** *s v**r*il* d*s rf,cbnfnl f'*Irx€"***** xt;" m#lnfssem !i.ln m**.r lth|ln!*x

ilr. s. ${rfre *

ffifrqs}n

mt*S*tntft

9r* *trlr**

i i i

it*

t

en gmp de lqtmrrl, ] {rl 4 lamnr{o, I wulalf {€ r}lrrBstal Emc Srtgarcas ns I *e*erlt I.n obtcve r&dnrt rldta0at nf r[!-j

**rt f,n +*Lr*err ** tr?.#C.* fu{.

*s #*r* {** *fin, il Gra$et Hlrilrlr n 3n IFf lru**la*

tatlw

./.

l*

*rn m*Ls

t

***n i** L? I**l;fr t g : e[ t&. eDlmlr llrftrtt*s epG- I

;mrrr*r,

i

Ii i


-$*

ta

tRfl!

opertrll*d,lrr l& BSt'tturglo

de tbrsnsntl*rr r191.rr4;d.r

eftE de conflffiftrr

rgr*t

k*$rs*r Nf* &pd#*or

nery,slu ds ffil*$tdf,to * i nlur E

81. trlnl

il

*1. txoPntr *1.

rrylgtor**f

tl.

kgu *t.l"*

*

il

i

*

i$n ffiFg}W*r il.#trg".

S*r,tfu{*ii,

}4..ktffiffif,

#trrSr*r**ffi,

&mq.,flslqglqr

$tr,Fnrtlnrc*

Ptdta ,Frs;' talor.

si}}*t

|l

g

11

tr*f;uilffip+

t lip*wil,

*

||

Ir

qstllq:ifid,,,,

rril

?/'

{c mrt ttson3oar

r.

It

l[

I. trFsffht,*r

* $dltA

il/.

rsldanr

{/*

sa*Hilin*lr

SF*Fqq'!,*19. ryt $uraftoflsf,

$1" $qr$r*li* S**um parfwerle 41. rt!.m' l,l/,

!*umi.ar

l!/.

ttll5r

t'itr.ffsn**

b#S*nH[nr

8lrilm,

**

ilsffissstst q#hsatr

pialrlrta

tt

l*h.*r*qy

c

b$fin

uSll';ffi *, l.lt r',***tffi fir. F=EFll:: 1 -ry"ryf a E 3np €s h*|.ocrr* ln frrrlt* * en # arrqF. t*

GeoLanrt a* fnbrlsl:

l! L8-?q'fiEl.ge I Sftr*la*

?e_fl^X*e1uct6

dr '4gl*s

drs,r,r_.io'.ra.'-itt5r1g{iJr iil"-a" g*-t*t*c**Ior ** i{&"*s0;6s0;;-

gna **r*ffiff

B€ prot

ld, tco,rxx}.-

i!,**{*.rrt*ts&ror tm*r*,,of**

$ffitlllrr rr_ .g,a4_H-fr qI

jiH.ffiLffiFd&fi. wfiffifi ss.r$,, * tmep*et rwtoe+?l. -co[],*ner ce oaafl,tsoarr! ii ar€*rts;]or Er*r prclnst Fe*-.+r*x-1'**n preq*ll-yr. rmtostr, er*g.a*lcrc €e

ftrtr

AfErorrl

nr firrDlsrrr de sioitoiro 3il, tdtwlarl

rttqll -EE--

-:'-*' trfi;ffiLt* t-

a" rr$rri

T. .f;#,f! f;*p94" $".*&ff}&So&S&

t*r rsst {3ryt*tgt*xr* s*qtmt: *

xf;Fsl}, ffirry

isr. €.;#.lt'ffi*'ffijffi,I;o#;' F!ilr

c fastltflf,

rlmxgl

da pscd,rtrrr

,1.

gf-c*rfagrrrr

tn ratLser


*$* s{ffi*t#dM's]l.arottfi**lns**l'|tomflm*msg**n*

,ilf*fi@t*.

Sil*fiil

** ffi&w,f:,*s.i[-s{ ;' pc:a$t a'*b cdEsbtrn

Ia lp furu,*rfe

S*lftl.E$+g---

1-;$*,:,ffi*'il :H*i.i?'nffi

#THry|l*[*ffi

Fra-

-tn rTx*G'fi *I#iltrffi1l]u" d*d iti-tHil"lffi#f pi.i{rxt i ?lsfpftrlrl il 6i.r*rt'il;; -ludsll'4l sg1l' E;S

f er,tirrf;'=-,sjia-Tl,sa--:tlo;i$dlntsLt Ce'*aral Gr cu'**oms s& pr**+* rui{t*r11{ti[.c*

niftt ffi*ggUi ffiTi?""il['G-,gai;;l

CIptr{fttr sa!ff*t*rtl.* **rdn'[f,i$ltt***,g*sffi t$|le*a?*r* ffi* '{* fl{{'lr*!il" * fr#rt *{ olx'5n{,* g1ffi-gfffigd; fust ss t{}tl ',1&t,nrr'vjazare de imirlYit flrr*l* {ti'cooi*il,11'ral

x 6g *ffi

(&r*rlr

rad.

fftf

;.

a silEarc**rl'

,rrr rfusi

-rc'pl+rat*ltll

t{q$sp-

iteg;l"l#m"ff#

lfrt

a*. acmnl tl prir*ffifa erf.udrt

la

*tr&r*i

Stes tfff*t**rl.st

gstl sten i't€G€atfit i:*oprlatnrl €ar6 ,'t n-il frh#flt lrpct"srl.

ffir*{

n&r{*r,ila

fit. eE

&ff*, **&rr pxeL*rt*

;n*A;iffi -iry"r;- fitsrt*- *n*r*ns*.t*nrfl-{tlj$Y :frr

ia cwe

.ll5lffi*

ft tl*

teclf} *x sxmsls s*tSst *,iirt*t.i w;6nulna 3:r*1er'**. oa $$t*e $$ fi**t *$$f1,8#*ittrr

*r' kr*{ttt ffi-t}ffi" st*. !*ss*sisr*' f,ffl.,,ef*#[* E.*f..

til!-

g1;.

:itl'rli

ffi,ffiffi,,

S*r. F*t*6tL

**#&BPS,

$tt.

5$l#*ffir,

Etf" is..Sssr?str

*1il{ilms?iffiF#Fqlr

L*5rxo**t lrtt'

S$*$#k!e-.q$*ffi, *t r "sa*"rlL .ft3$g,.*g#$$r titt. Sai*f.l *ft*q.s#hEr St?. gr*l'141 &,k&#aE4e.o**Ag'lits*t*:*cstff* $tr' dnltal fegse*t.J$f*,

S*m,F*ff,ggng" iltr' L{'p*r*rd g!"*figass&*t st*' Llpx*exr!' iks${$*tffir

riH"fff$il, s. wt{fiK,tr&f,F4Jl& i,,i;rr*,its IF *t$* ** I.: Xdr*.*tt** *rt*s ssrrfl"€agit 4€ as{ls **trtr te*t*o Eilrr*tt**&trs ** t*di.o *x$&t&le#fifi l.*q*r*t{}rller dsvpr4lr. tllo a *o rlLbers

*/.

i}r#rr$sl* *m**.t


,*ffihigffirfl4q,sp**Ft. ffi* ar

8*t

lil

ffin -aFrH

ae rFdq.Ad,.

8on51ai4

dEbI'.

h* lG

I |*r*r

ftltEr.-r..r.rr..r.r SffiN,ASr #f*.r t***+r**

lilr

ffi.rlrd rln h rrsfl

ril-dmfr

ffiffi}."-* ls'**gm*;

hffi

*.a. an-r.s-F ir+n.'a]

rar-m" eG dfrifrt';fr; il--I{JrrErr unffiF-'

ilri* raitr*rFxelr sfrsit SSUdL Hffi*tt*1

f;*fr*-_*

pwd*n* n?*fg!

x*I*are th nnrnai ** **gi-*,"" Sn sffi'itrffi.*

*l'

*rs

b*r

gr*fE*

lr.r

*rr

*:1 *qgN"

5:ffiffitfilF$l'

fs*nlt

* t#Hs*h

d!*tcrrm*e **

ffi'ffii-qbfr {'ars s*gETi*ffi*' cla rp&lii,

r'lli

ury a"-fe-L;.

n Sil.*# ** **i,sq* $ffi*snMt *q f#ri$** $-l*ir,,.**,, -*f. It r*r{ta ry-eqi. a#Ur =r"ralffitatc 6. s, nhln I frrgm ia mdeo*n* rd*"pri.mslt|' qB err ;rffit. {rffi*}..",r.*rr*N+r

*dF**brt dd*:siftr*J* l*

sin*qt*

g* *a;

pe*n*n*r.-*..,,r.*,|


*lSx

I f

? fl t t-g,r. a B I I8

?I.

t'@ 3

m sorfi

-+-rtt

rmrntan$f

t**

{* lS Irut*

& r**

â‚Ź-

dc

etg'l,

{r

Ie Gstb

#ffi'*ffiffi.kHffiTrffiffiffi.*oaugt I n*a era*r #,er n-$ffi-;

qFft

eE-

Sruromror rr"

lh rtr*m*

t*6*

@*r-f1l

}ilry{|a*il!

t|I*r*t *rI**- esf!{fi** #n gf {ififa1l;tl* ifr r6l,4j n!| j=1d4 pr nd1 prt1g n tdtlr

trm

il{*ffit4[rf ffi ftffif** *l,rrlsl.-ta;a} Ar rlcfsr* reA p l*p o;l15l r 1,5s. -rf-lor nr fu ;martr. 1trrtilL.tn*ll,

eEtrilr r foa oeFf t Btr sgrr^ur* $L !". lrqm mrcnr ftcilttrr la rG k cSrsm rbtotrc d.c iO rra lrnlellrlrlrr ltmk f* f*f*t* $* t'lnF & s ffir @r##3r S il*I Sltf,r Im+lr, 11 In*rr.lt

b r nru

e G tttlt I ilFrs"il lEffiwaa

o*porfe$ osndna$f s6l[e*tr, .-+ ng*adr acrEElraslr Ent|'

C@Ir @,

*f sWl'r

V. &.Jffifi*

ltM&tt*

r/.*r&&

S#,fm

s/" ln$lfl *l, Idffiti&

A*a*n#r

#r*mlrc-

*:s#i.x

e{* nffi*#W*

l/- &JHEtil ?l* l*6ffk 'll* *rgil* *1. .E*Sftlt

xmilx*

S w*rt*

**r*t*

*r 1*

ffi&pr r e

firssrtr*ffi1 rmffi**

** n**kh*

*ll*r*r*$*

rtft g6ffig

m*nfn*t*rf

t&/.W

mf**tm* umf****rfr

I

t*ffi$ sl.fflffi&.S$[ffiS Ssggg

1; {flr

a#rsml"

{ffiillrut*tr*.

&f*ffi

lf" b,/* lfil' *ff*

FE* F

S{gs**.* dl* lffi ffira#***

St s{d.{**

smfwtn*

fie frtmil* ryr f,ial! {a tq*'ru**a I|r *nil* ** Xl ffi**;, a*rnr*-O* tmf, a ffiffilnl l[fltr** ** r*trfuffi,tf,os.lt +*** p*rwl* * {tr$fis l!$*ro* *t# *f;l ** tr* *t#F*r rft* lGH"nffi'* *p&rf*l *nm*g*ff, il*x l***t

fiof*sd,

ret .f .

iffi

fs*- p*Sfi

fft.Mll".


*Xlil* h*al" a fort

$ra**

*!t s. o. Il bitc

Glilod

ffiI8r.lASI

tn€hltil

firl 3(f,. I

ils ,'.'lta*trI& *F,fr,S$*

dc 1 gn 2 len*rad., otgaaf a.L l.slltlel, d,ltt 6e radl,o aparfldri aparatrla rrrtll,lsr.

dt* L*,t**ri*

SrIr Dtr* il. trp*rs&s*sfur* ao**rq**r* Erau rldl.oat 91 aperate, X,a naloers da leJ. lt.ffil.-

fotogref,lac, letsfrrf;foe

&fr Ssfr

la**l

*er,thla

as

*l art*

pl5ol, el ra-

f[bc,

rltr.8,,&qg+.r_ 6{il}xffirn[ {n

lelq

n-E3u"{kgrrs

I* l&x*lr {a l* *i rt Is*rf,tt,r * fwgnt tl,' Atr foet f"rdrka t GisstilGlttr

rd, frycilEte rrll af prs{ea tr t dls

dl.r g&9, mgarlncle

l*r **!ssti X] qs$Erlr-, Qwfulsatllar ce n&rl

eeum*c*cr

YtrII. T,+ S 3..11 4,.. .1. ffisFIr*AsI s* sAfr*'grq t*tro

I El 1l Xeruarle. f] q*rx*trsntl,

pa fort lraloltrttt d de-opltorlo rtrrtr-rrl

d.AtBEtl lc4lonar

sre*i, *t***l

sr{

del.a Curtotlatta ].a lor {r1 GclSl ala B?r. r,g, Br{ltrani elgr rd.

r* .n fost Hta$ S* crssiltnt{r*1, as tot f*lel, {lp shl*t* 1l sr !ffir *l r"* Str *lH $ ef6 eor pea.t& * f,i. **tln**nt|. 6c a*rl f,n nar, tofl a.r fogt nerrttl a ErEnn ohlte$c te Antf lc ea (fd atut oomninl, tn tota.lltatsa fu c Sltrrtpl|rl dttffid.), &t& vno apm*,ftcatl* fpftr *t*brl, enn twartat * cnue*s& p*rtrtr rm S pr*rmrG. t!fit& lett" ;* il*

otr aeelaagi ntJloacG, Escffigl oonorolaafl Ulter*or, ar er s&,nn aste Esrisa la mgf^d aI. cEror ooctlmt B ebileptt ,ffip*r*t" gS vor t3glcrj" at an gn*da: ni sre: ntrsa et*nfL*

lr trLbs.ust p€rttu sstsEtlfl.oeai ler tl oaE {e rrfiu, dS. rtl !1 tryEfoa$ p€ lpG tat mnbr|'l' fqrrllG|. orerlttt. , ,,.,,..

rryf,

&[

an *n r**ut do *s{er!.t $i'r'

ly'., W *f,- f;*A4.F+f.e+*

,

*1. Sffi,ffi{*,{r*'l#,*'

*dlftk$ffi*L rr

fs f,olnl

*ocatr,

Sagl 0lrlrl,ao Sr, *t

$tc, l{asl. $hlrlnu

$r. 63

$ttr- r. $. F**tl'*m

sr.

}4

$tr,

liefit Sktrtt*

*r.

ff

if. Sw'".,*ffi*

$tl"

k*:l

tr,

tr..[,

{/- SniF-.&SgL

Stf.

Fris*,prc*

?1.ffi*,,&lguil&,' ir*,x#L;wd$"

$tr.

iIaSlI, ChLrl*

1,t. j?

6tr.

S*6*, chlrl#

l{x. l,}

./n

Shtr**

Se a Sr, l.&

tofl

grn# er!fi}*


*18-

,l/-stw|uH+twtffih*, 3V' &sri[-sslls!s[,

Srr

Seg[ Wlt$Lfi*

$tr.

Prlmlpola

ltlaol^ar

Hr, 4

lV.

Str. Hrst"p*t*

Iff*etm

*.

lltrEL$Itga*-

v'ft#tsffi*"

Str.

D. -4$crrala.

Irracl

Bwl{

Ftauqgtcln-

ri/. &lelE;EnlllEE *9/. &lA*..l[g*il*, S" WE,,,&*-€gS.r $11.W.-,*a.ffi* 841. figHts.*SF44**qp#fn 8l/. l*il*r frql'4rtt4&, k

Sprrbtl,rnl,la nrrltortlr

Er,,t$qFf*E$'r.4Fl*WF4r

tu*t*sbsr {,ttnfi*lt*,,,

'S*#e'

rilri,qf,*#ffir illr#fr*q''[

8r!,aclXrln

e€

tr. {t' St#tts*

$tr.

Stsfsxr **l

Str.

Hra$t Oblr{ao

$tr.

l{a6f. St*t{ae

$tt.

I.tl.

Stl.

I. O. tsrttlana nl. 4?

$tr"

SnLa.rt;l*m iful**

$tr"

$tcf,aa trtrl #*t*

6tt.

I. 0, Srst!'aml Sr. !O

do wltrstare

pslttr*t

foshl gofi

e

! :.

Str"

*G. 83

*t**r Xr. Il?

*r,

$S

$r6tnaw Sp, sll

pl, J*lt**ro

gofi*X s*B6ni.*qtl,ci

t

flool.ac fii.

titr. I.o. s*t!m-st.

l,!/. Stt#.l,Fq\*ffiq lfl' IEI-9gjl!L@s, l?/.

t?

$tt" X.€. Sr*tr,st* Sf, ilr. t&

1U- Sffii[.,&S& lt/.

f,r.

dn fcs* c*itr**

Lcginmre

all $fiH**trlri,

l*gLsil&xt

{

ffi"*o*a*6

?W4ft

tffie* fitfr,

e,,$ils*nt tFf,il|}*.il

rFr ? {relguc ll

I.

$il*fl;tsrtt. a*aa*or epar*|fu**, $ffit s&e*. tr*rh ntd:l- F *1.* pr!*{ne a*r}cr *G s*l ct*rilut lBtr*}, &st**l.i

are. tl dllo*rg). htrorylcl,

I.

uiriffii*i#l$*"*

?lRrrua (vtrlonrra

sae. + lilaloaas)


*tr5_

-ft llffi'a -fofi:#lISf*ffirff

x**,kffi EAr-iY"foe,rr

"ffiffi *iti$#:ffiffi *rt3*ffi'

Pctfie l.!($.o0o'-i

m*:ffi

sosr*t, &;FE+9EEEIF il Pregilc|.atok.Eecerel rte .FFs lnanglafrt gf 6icratlon1..9s ,d;*ie r" -! rte prrtatffl-odl.-, po plat atr itl ds

7m.o56.l1er 115lG H. cplc, ou aprt1rr Cli oerf un e det dso$t 'o.Oo,o.-

s- ssls&&&&l r rt*t*td.l

eortirat' adhqsatr q*1nmntS IB s:na rrn*r rsolsffitt'unl' ao e*tl* 4[*,S*ptsr hf,L+?lnt r;* i*ilt-o-ttusu*t* gs!t|*t*rL

pr,tts}tc

aorffil,l

** {ns*fa

*t*i[*!at*a*

}n8uic-tfi

111; 3*Ipr: Stfq&,Ffgngv$â‚Źti f;I Shfitff^q*Hd#m"

*n$f*li.t*'ffiLg$tl:'ffi #-* ga all1ioil-dc oeln d;-;1rnra, lqg.,! soile"lt;ffi ffi-irilt-"iat fost l,oieraettr fa sptt*l' ffi#;

m 1T

;-d";;"ri-er'"

Spl

acast 1scisant,

naohetn g

* m* aontl*a*'

s. rof? lnl

llsi. 3olLt1a1.

r,a 6sr6c

ull pssto

pts*tgl *rs$al. fiErE anassd**

IX, Aa_S I, 4 g A.

. Jffi{SS{nF StWffi {SFSS.-;'nP$R&4tr

Ia noaltea

de )-4

laurarte

ffi,f' +fihffiEHLi+TqA*;

rrac

fEost

l'nl

pareharltt'l.

$sss-e*,Iesr'He-fuEtl$slbrter axlrl

ilif'*fF* ?arrs eantf*ste Ec* f ln e*rl'att li *lar' rra* ;*r* ttetgt?raE lrt 'partnr orlorttrti' fort S3t {tr 1r&io*lr,-15tl*11 xur:ar F3-Jt ";F;i-f,o el;#i il'rJsi in-""ii.ilor T'i?pitlrl ollbcral1. l64l'at aorlEovati 9i r6gtfie:nlitref il-t;|f

In **attr.,

lr- *stn,x*{r;

r*

'

Ietterla

alail

af*ttaat

ra51'

au malrrststr'tr

**.ffi*"$rs

ftilr r*t#ffi

**IF

wt

{g.a**dl*lg

*"ldoia I a-aatr*-tr?**rcp*f*. astSttl-31'

mft*

31

sl sr;r nal "gb$lto nlm5.c peutnr cl tntro tlnp vtotrtll" paltm necetrse intrrun El Ell :4c6a1'! fiif 1l fut Drstr nn{tcstrla at3. tt-er


*li**

p*w r

g! pr.lletlrl fotfti-iloriii

fbit

d€'otdertlcr eatfoc' trqtlt

dc-|1 E' 81lb*r'

Crrr wstt Yarenr,

la,rnatlr,

Ir esara dc 6 Ienratic al f'a maptaa do tr-? {?1n?*?19 satr 'laa fll*e8qElt dta €Fs€' d? p"-f'trad5 da Iq;lonerl ti|,iltoa[l tffi ,rat*rw[n dla*s* fl.o* 6uri *ltt A*"utF arynil., lA: ig-C"=is**t*fi cun orfan! rje rilcbol.' iii.-frn"fisl

Ott*e au tttlu

{o *.re*trtln. ai:tsvlr e*tsurt l

91. hlW,.rq#4ffi rs/- @E*9.38ffi xv- $,?fsg',sgg#!*S ltl. EI*gggiLgL 1ll, sslllsgsg

Il, Sffi.#* F#nr;Sr sf-E@-4E@* !l' S**i.**gEgg,i/. l&ts.iEsggggg !f-&..&f,@, t/- ElsE?l'S#SL.****tg t/. IclgfgJeles

!t/.

xll. e+*b*,*hrnpl{Pr , 16/. *lggg&*l&ggg*

1?/. .IgS-.&I9&l

ta

lltl'ilgEel

tr-t3dE

CLUr'et

aotssta ttr sl tl, pslltls usl'l tm$t atnlol, *Ef

0n prll,aJul,,Itor regt o ioartr-parurtrt rf,t.

I Ita lailbll

$ults Arnlntaa

'qr-'tf-

etn

SS:H:t"m*ffi

bEtutt pBt* In olingc o! tu rUIens IB nsal'rgalG'

rnltrtt&rl

Ge{&r

l.oarrltorrrl+

6E ri rerf,ccai

sl' plo{ag

on

+?*{[!-4SSS= la8gil-n}lef'

chrla

s . ffi .rsfq#K-.glq,e,\i:{4$I$g$t*c

*onf;lsset

cu forla

l6ns*tnel-B

$&lr LoanLofaxi

E*liF!t

w. Iltrg-Esq&L */" lnffi*&i&,tg" Y. S;Hs-Stg&g* .Lf, lgdF***iprfi€+.

trs/. Sg*&fi-

15/.

{ronalol.

*/',Ig3s*SEffi* 6/' Ig!-Icrssl'-

I"5/.

l*lbs

X.)1.S',{rs$q*. !*1. &g*ll6,Jg!H&

r?1" $p*Hlr* tg1. B.aq€t

s/* StRrq*LE*qL *l- fupn,Eg$rn, e/. EltLIiEli-

1$/. F+Edffiq?0./, }.loa A.ronsoba 21,/. Ssl.}i* golf

Iff"@ fiV-

b:!rrl.

Abfauovlol

Ehds

8$f. illlm

2'2/. l:t*,el' l}ari,4

$t$e gelsffi

.1 .

$!nfii'*


*ls* D. 91 unaorl

tfot an fort* Jatbl!!,:

$rrt

tlupl

gtomdor

rf" .lHi*nrn J.tEffi,rp,. qrr {*mp :ffigm-,

o6r*rl"* I srm

f.*ffi..&lsh ,if' xg*.*l {*qlrtn *l- S*HEI[* *l- Sgg.:S!**

e3.m!.* ! stn Inst

?1"Sgsl.*sEss*, *1" !h+,ffiqql,?s,f gl. ryreq &, fqu.l l. t4tfltl Iltln,

da bl$ml.

{*5# *e i ra?erm d* rt[Sot, dttla stae exproBraet ec!.c 5 ha. cu aara feaese tnprcFff*t*r{.t, *tegrd, I *ra &rat dc a*rt. ;1 ctt*a[*.

sale1

lcl6a

( o$$s6* ll *r** ln*t SntSi:L t*r1t Smrrolantt * lar apot l't s** *G*tlt*it ) te *rturLle a& r*s*3 a ,' garte oat&ndu-es {solaratlr 'lNutern} fost {oant pentrt ltegtsnerr* t

DIYffi$

}bar*

,

*b.*at At ktoal

an

6E:sra

f.l

sinu lnat

da oggt

mgLntl'e

A$U8trnI $I RrftlXggpll

Uatt loocLtsrl wreL au fost !*pl.edlloaii' cf per{[*cassl fntilit aeberitt *r f,er1* itla tx* sffr dtts *ute!nri*" t$t. D-mla Sl'lbrr. Ar*lntalu.l .

lrr*'g*1,

fief,l$l*

ul.trntlttr,

loaal6,

explrprl.at$

r]at.e lr:r 6?tm

gL noall#

{n

bmts#tl*q .$l$tu-ter tE,tfri[,*l,,, ffif,q*F,a Sri$**e fgdg-&.

}e*n*ei.rtsl Olln #lltael tI&&, prta an-trnJHnl-?tr

a fo*t abltxst &* Iloll,tqiql oHorlttcs, r& p*r&naese6-oragn1.

x, +fl f;,*q,$, sJ ,," aq#qq{$Fsr.{w1,rqperyrA svFsq,.

SellttL* losslE r*:faa& $,arrrrlefaa l* btlonl. so,mlstl"r1 *rxg **tx. sa eta}i.}l*a** 1* k*raigi rai tn t_*ril*sr*1er,{tr nmJ. er&a{ axttiratl ** lftr oragt gt, tn unl* $smrxtlertl"or, tdcn la stnl.mrt.k opri o ohetq u ndEpoet $f o #rfnregtt $|,lr. 3. EUAct'fAltI itlrl OOSUNHLH E$A&LB

pr H*

dtln *ow:*eX.a nt*rl* AfE injtatnl SelolrsL, af, ^ _datorlt&t*ls rn p{cn rooalnlctl.or evrci ea pirrraeaaog de tdetE rm,rirc [ll'1 *rae dNsffi* l*r *rtr"ttl $r*Et Ftffb*.}ttl, a* â‚Ź**r*li.


II* S..&,.fi&-s *. nix.p,s,*

fffiffi**

*

tmrr

fill

rrm

1*unctnt

1"rt t* *lpaffiLhlf.ii";

r

It H'[

m ftffifrfaa**'f]

srs Xro*t{*t

f,*t**:L

*s*3m*

sxil'r"r''

v'ffi*#*tHh

SIFS&

X$"ffii$rffil**

X.#SS'O(l**o

*W*

3rffi.{XX}'*

#j$.{iffi**

fblof .s.F.B. i

Etn'sutf,*:rl

Y.m

-&oll'r

&rtrs*** ro***

gt llragtei

t/-m1"*$nrti* 'H#.

sld' tec*r *s6n

sLl.{gtrr ptta rsGtBcti'

rrn

*urft

caFa

srye d'grll-onsrttotl

fsr" s'$*ti

SlSrff!#'*

fS"ffi$*-

onltb)

fll+te rnrral

./.tffi

*"${F.ffi'*

*€Xl*Sl0r*

+Fctls*rt e*trl

fl.

*srtclf'

X5 t&*}*S'{l{S"*

ffi.ffiX}'*

;m* tfngla:}" Str. #***p1*

fl. Wlrr fl ge*nrir.

?l'ffi IrrlJl,

l&g*t* S&rst $.ffNS.'SE*l'* !fr. lS

&. onl:ll)

Y*w**

S*Sfr$rftf{l.-

;Far.o.f,.8.) git** ryd"*ffiP fi**W'9€fL* eryaar opflslr] * fumm'It hS,M S fr9f3$rfrHl9.*

* tE*fiffi -Olrdr. f*

SOr{ffi#.*

,l*

*{ff.fff(l.*

$ffi1WLt

iffil*€t$l**


{ .i7-

hlil fmnfl

f,t

8rgSf,

Y*ls*re* stl&*s

&$t'!sffi

iw

; 3s*BrI$ tffir

€r$r$r

l

rv.ilHq#fffig

ffi*$Kfi*"*

1$' .dlEXl**

t 3afr*Satt**. *S

ffi*Sus**

S$&;ffiffr*

r Mi m*1m r

ffil*{lH{}**

lf,l&.€6*$'**

*GH*#F'* -&*mar*sffroerl

rtms

&H!.S{S}**

*r'dHffi#ffi;F

n tses*l* H*ft*t, ?

$**'#X}*-

Sflrfflffie-

S$S"ftffi**

fr}'&Kl"*

il*t**l*3

r,'f'ffi#ilSfds Srlan,

?

Il*o*t'l&l

ls fia#*rls**lhei

sf.ffi* StLfo!rtg!6isear,

*

**1.#$,*

tffirtxPi4cffiffi

${.rffi

s'#ff#iffi

S*r.

Sf&l**JiS.*'

S**ffiii;,*

fiff}rtl#fir*

*S*#Ht'?

#*€S-Sl*-

*.ldtrfilFlsl

qrfl.#&".,Sj+SF#S* ' &S[ffi#ffi*f;f&' s,-g e fi.&q'b.i&s.s&

s,ff," *ffi*. tm*ru ttst €arl^a$ slacsltc4

eri La Errf'mnllry,

Er$u aarrf;lm*t-te

e'i-ffiEec$rie o **fi*ffiuXiffir 'difiilt lr ffi*rtffiffi*i*, tinerosmlr mwrn- pl rmla ;-*r; #f..B -ilr.ne

Ef-:

iffi1*ailf rcrutl

gas+=:rrrnt

ir3

$$.dtrX!,./.

t6lffira

dF

ld

Gtsl.'iihi

fir

DltB

Ct


-l-o-

il*.#ls."l

*s *als*r* & tr*i' $s$.fi$n F* ***1 f

W

j

ffil-** su r*}s*re d* ffl{l.tg4} s$ Friil rli #.ffxf

t#*

ffi

i

:ilrffilr g-i-R:,_A

IIIL

['r.'H-* "S,t'_tr1u,_:l*-ff--fr $

, ,, s***{rr&, IE **& *{r sr* i}*a*rtlr, 3rr }ow}*} So},*tH gf ffir.ry g& T* illr* rrH** s$**e** 4* #dhl Kn**lr** til S#"lPrbngt l**l*llrf,r** m f** d&ff$x$ *S m ra&Arf**f !E-ta er *nrl

srus'lr' iFffi ffi

':'

ff#i"*ffifffi:-:"ruffiffi

{# vtnil{l S*n us* m**. mme* ?{El.GXt.-

ltl

H

%S-tffiffiuf-SffTo*l%"il&***s$t. tfr.

& ugild

usl$*:[****I *! fr.

.,1,,

:rs *re*d,AltsE fii

H#fr*xcx

n lts& !* Jil i;oo+s&tI,r, d 6nge leattsl*lc*? ge prtf,rtstarl.f trd e forcl &!Br ffiEttlffilll il8sE€Ert rr rcm& ssatrwtc tsailaficc lE eaueai,l,

mlrs. dato otaa$. eat da *&*r

*F*s*,?:Lt *trfte1E}s***ilxr?@;[.

& gtt}'* ** r*

V' !Ig$^&g[ee,

*u #:m,k

*r$* *t*e

{n***{xs rmc**t

pTp{pt*,T*- aryT1??ilEl^trclxrffi$-'nf

#ffiitl"f Itt 1

:Y**-

#H:Irlff""IJ*l-

frXir{h}S.#* Ss6t *a *3;; Sls fie}*€ffi* 9*1st Inl'l$ i*rtra*a. fus+leaor ln ildnl*trsll,a * ff.mmf.arfr, # l orrr l.c lsel tmm {t* ffi.* *,td** *r}{4, 4ffi*,*ffi ilcryilx1 eilE€,{# el.e.ffi6rrtil,n. crr {lieusl sE prteaaa# i}-?s iic,+,tB srn ls{*trilcc, n 1s6t 3n pomd,rr gL Ttdfr dt€e$.Lr.

*/- a*lrslrr8btufi5gffi.dl_TffiTl k$lm*

ci ti.nd* mt*

*l, *x rnl,mr*

dh 3frt"

#*S[*}"#EW.*$*]s* &*ll** #r6*m*, fu*tlmt Ss Sret s* *So**{a *ww**s. t*rme ff*ngtr puepr**t*r

nt mga**.xl*

d* *e**X#

*;ffi96ifff

Stf. @*rra ffiffi** ffilffi* fttr" ffi*ftsS* **s Stf" **s ffi+ iXp" afir* e*l,*.*** fr sffi str**s fie,F'tn Srr sfr 3r 6 Sh* l'l*C* ASI*S* sffih sffih d tr Tl**r de J1 e s"twl, fn rulsar* {c 1r!, 1.91p.frs+*, ?{r ltli ? th eFF ela l,*rurrsr, fa IA ld., Il-fnf Fl'rtttfl " Is ffi*** elgsr fs [am*a {*lna*r }t e,gsla

ttFr

#t$n*l.l** "f*

ln$a1at,

e lst

is

poaafr

Ff vtil,c

I i

i


,,nJfi,,t{tfi. &*!ndt

hill

:

Gc rAgailt

e i*r**r.%tt

hFF IS q

t|s

St

. dt

tFfir

S; * 3i*rt+ *[ffiL

r&N*r*t€r g*, **sa

*ryAr*,..or

s

- ffigtttRtl

sGlE

eft*

fu XrSFjl fi*

e,

&ffi

iu allstsrtrrir

Srsar*r:*

ffE.

1. far=. ihnr*o &r!"-g :yp!r*'"tat p'!n !r, slr!ry !r ilor *il,r. st F. rr"ra tn-piiip- p*iri*drr fo&r aroarru

{*r

ta"*:*l*srnlffi

;,, rtilfrr[ "t;***[

4*6rr*psgr. x,l,*!a],**-E*i-ffi; t*q, ffi * fL S]Stl$ frr *rn$to**rt* oaa6ftiumf*/.

ilryt*t *ffit,g

{*

&sl"* . .-.u**ar,

,..*

, ,

y?h

*t $**A ",, rmtne ffi crh$I*t*tlffi * $"Bystr*rr*shl*. .;r iar",.i**nr*t gf Fr e irlra,ndid U*Is&trfuri-trffi;S s rFtr *'Cl mragtb srg retssgs srF""erniriv*-" in sf,B? caqt i:,sraennl-Bo :n rosrs+ml ua msiir-sdls*o'*,r., ucr*olc vaeatdrmk*

hl{-tn#ssftfrl

protntrilt I $r? -**nr--ioatulirr

ysnginearrg,rnarn c. v*,ruo da

ln ttntr fn-* rqti ***m*rr**rii gfu$&*i-$trr;-Gl*i$i: ''

I; rr

*' hry****nl. &fu* rs*n &m. rtee* #€r* e*elrq * ci;nrn rar-_l-i" +tp!t apalfrant rn ssd* ?., i*mar oq*rx** ryi. *a q*eeld;s,{Jiliti**r* **sst*. gr. tararc q* sfl6€ fai ihtor.rrtr ). rrprrtorc t* f& rmatLt su€lrnsre..ri **nar""1, f"-g"firii-yaffiF.?p3rl pris tG1, {r* {.s b fr *,.ofta *Hcrr*rrrtoai i.ri-ui,mr*g mftt ; ienti g1

Q rnrrr ". .*' rmx*r

t l.ptht -

rer*rtrryBr

8teryt

s*r.

ffi*;{i;-';ds6-i&il{i-r6in"*.

rk!6d4tat

pr*uartnl

satr*at

.ril yar||ratr]-

iilkHtri{*H,tri##'n*'**F$

l*

}S,tui*lFin,

I| nrtr r6$strir l. Irrrtcsdfabil 3. l. i"opovtotn

aa rE+rt r|.l es ra

Framf"a An?f€g fgffiBto!t

$htoa Ins* *$

*Hry*,*tsr

E


f;,,t,* f ,fi, S.*tr*t

{t

t*xr*r***ea;#.retrl.

{Jsr* e tatertonl eefel S*r.irsrfilgl"*s**.

de * part* **ir**.Sl*r*e.Surf*1i,r*a*,r

r rs!& *fiss$t*r

glrsr*n$*" Inl{,n*$***

fs &n8pl

de altE D*rta oe cu^qr[sil,tsr ia nreEto*rele oersllhcl. l. 'Slre* l* $iepagnl" rcBreEaut*t prla Blsas* $urtag tlrds do bna[ role Sl pa voclc-ia gllo$-prollrlutela i*ssdul eowrslil eI sspsrtraulul-3nEr$ltr rltwt I*r lutol etr. .ftatl Urlril istroE eotlrel"rl p*ulvtrl agc aua *s sfll la Cnfa-sesf,Erll fre*eatnlal esrtrsct reatis pretul_gohl-ds i,sl-?5# rEln lnr*atar snrc-pmt nrurettl s ff pl&ttt 3n era$losrele eoadlflunl i t.l *419 {&t,fi{* s* "sati -**a+**+!ery* *gGrr ptfitt t**5* ta* locplr** Sef*sttirf * i**qst*rtlul r&i**adr-sG *s*f,il* +t a bllantel*l tE rue6 ia coat p*ruoa*l pa rnrlcle i4nsEtpr*ldi Ic ssros "varagtti", ler rstt*tr pre tdgf dl rficr*ru-+ua3finrc as rB glfitl tl 4 rqtr-trieeatrhlt froeg*E{ Ei$lr }.dei 194I. $rtnAr l*lln des. La&pJ rtr. r;etslstestau , 3. â‚ŹupXrttorul AasLer$ ei$ orcpilrflr feadul sir *eftsrl egeelfieat tn pufratul l. El presoatulul esrtrrct gl rs sosdl ilmtle orlltnto ssolo. 5. Iaposl,tolo gl talele de srtee {rl s*tor*tc pr*sl l* dstr srnailrll preteatulnl toltrest ls aupe*rte rAnsdterul lai SBDEaeeeet$ dat$ lr_rr _dpcrte-ounp$rFtcrul esre ursees6 c pl$tt gt fupasltul proprflo*rl clrcslt dup5 acessLi rfur*rr. ilrtgt s&rc I'e rsdegtat prar*ntal oostrset ss rtagert-sssp$tlrl, crre {n16 sr * fsrt eettl ae fl'erttls â‚Źc&trrct*gts pereoul. roestaa F$Su-l,r,tr gooforaitstc Gu iotafis lsr l*au *eEcAtet 1[ toeast fa fat* *artorllsr do eai Joe. [E$sI l* 3E ***aew*s te faf,* aenfrtr$ ea e$rterl: l. ftrgltru sakfi rs ?, 5e*ryss*ftsbtl Eu

l*it{l*

Slsase [urt*g re Y$ss4toarr &r&*it* IuLis r* caep&*&t*r


..f;hq.,f,ilr.t-

T@F&

Siltf3t_€tr5EE c*rr

fls o fart+

a rtt*.trffitt

i*lr

lr*|l

Elrrotl,

.{itfil.

rh'r'rtaiiior $' tprrrr 11*tf,-g;[rar do:-l,r-*i :?f|ggn 51l3too3l p.*':lt& et$rtrisr oa Er E1atf"* -; !fil.[; ed,tl33l,t

-tilrdtf

iiltlr Si*r.*tl. Sil. &*ffia l* I' Sl.

D.IllFh

I Gr.

*.get

trrwS-

{pt.

ptla

plfnF p-roprittatr rtllinf, ;;il rrr*f,t t+ raa oilra a,ll ;ffi"'AHt

giab*l h:fl; 11 fr

;ili"ffi;

afiIl

Pr€Frr: i,rnrtn iillwbl.

fmol

tLalc uat*ll

rtl.

l,a datn senaEfll i;-;";;-;;"il4r

-frxi *fttli rrPEnsa1r iaaficfdsnn* F8r*L ftrfrrfi. {,*!r

9qn"F|el' 13r

sft'i;tnial liFor

ti. beaB lglt.sa. Fl eI' m*n*lnlnl-I$iallc r'l, n*n*tq{l:fr? ' stt.trtr, gf DGdrlI

oettr*ot-potta

P!:Fr

ortm pFE untcs ltr r*!r-atF 6s[la1ry1etm+-*rn.rlrrlttt *sxp*e$**s t$ton*ef& f* f}*$it #. ht;1 trf$fn {e lgtrr.}*rf.r****..:rt s lnretsrnlr|' cafldtlsl titog11uo ttf bilEatf'lnl r.lpti Ag

priarul

;Gr[s-s*-T;

-ruteBaregeao lall l* saaor pttri;"cllilttla

;r nnmle **t!lfl$

{c Yiorelr_ri{t restul "Bt -dr *rctd.iEl k l..tul' ItCl' imrrGiad'

s/. Gmlt*|Etornl opalflnat d. ofir't tcffil *l&rtet* gL Sr oo*f$fuaCJ*

vn FI3B

1r

ot erya* arlrrE i'eFff.I tmr!.an ffiDtEt I nl tffrstol|ll 5c trEatuf s'col.o-

ls 3./. IEffirtt*ls et taxafu do orx*a fol dlatornt* rd eaat$sEi I$l EnSre{a t&*ratertlr-la! dilte s.glbi"Ll Firrntalsf, --ocrr rr,raraa n BlEtt 1-e rr3 sgi;orts qadllrid*t;elr ;;;Ht-{itg d";t ktlSaat. t*a*ult dn$ r*eeus+* prcSlgrflerl gr-lsostfe.l iio |.urEs$ras8tt3trt prcrmsl Drrpt oGta rru rrasotlt dt pBrltrl.* @rrttstcteEtf lf,!ffir€ CcpE ef + fo+t octitt larsEtenr. ljot' l..Ge ffiaFfi* roflts ,rsirtc."* gFslEfis-l in oonf,gtd,tatc rg|lil. t*t $f nr{ilst 3t f*qm mrrtr*t*.3.sx dt xxi fm' Fn#t fl

f*la

lg

#S. Sa*r#lfrl

l-**n.

ua*rstt'& oe mrtnral

1" *ti lk*.{* lh$tffi *. rs &r* Fsni"t*ll

g,l*rre* ry69[- silt d] e#n lnsftw &nS**!F**t* s* ki*r*

-


_ 19 -

ff-.43&E-

ffiffiffi-

.sffilffi

txffiS&ttr+"idi:i

b.,*mffi d*s* W

anle {Fr $tErdl frUfrlsr v*nrii " il]' rl-Lal Ia-' I€t.*f an' Ef?*rtr' mlira oc i 'rs*ral' iryi.1i-"*-i*F*';;o *tmr ssstr* v""rii,d qd vr, g't -irahgfi gt dlepf ,.*ooinl,"i* {ry.t n r**tnie Iloaro&r*rl *srr - sra t s* trtrft* *ff{ #;#-ddt a* r *rn lsfan#t"ffiffi* s sffit#t{i* ?frtnt *itlt*

bl,ii{c*.S fi rgrsrn dti""it-*e stnl. ?srttryrrd $;*s"r;*-"p

tsrl tarl

iiH

rroprtc

lg{er aosrgrt*-o!a ?r^e:!}-ry*l

te t7 Hssrr*

B{nrstmu* le^rr$br$' trEloEcffiEffitl eu ltoE FtftG. *rt *c! cin A* ** *sN "* "'*Til$t=.ut{i*""91::$f F!ft&r w6-st "i l5- irrirrr'", Jo"**tt -r:ll*ryi51i**"^ r-,,r*ra+ ftrl, Ioau-i'r lcfftg{_:' m*rb *dts s#$s*&t ; xtt ffi

{*

$il[-*I**t

tu 5fr*rsttdl {lc ?il-"*ain

iffiH$d;fr;ttt"i6*n*'*x A*

* $r ffit '";#";f+1a

$fiea

ta-ne'**q*l*.p** Si*eH s*r utln*

WmW*ryf11,*.*3tp gltt" 9y.l-oarr5*rutor4t' iit d**!* q{* {a lnn*'

o*-ld"-

g* t*as$*u

txc Bn

|t{ffittt

St*r's

rt* Ilctrmrt f,*brtclt rrfttprlctotn *giif,l -l elfsn in rtrl.onrr &e lntr

f.su*ik5o.*, *

DSft

busn,

Ybd

s

Fs plct

nr+$

fod

fd/€fr*

iiFfCFstL|Jrr

8* lnl.

":l fft-

FXLg(}{lr-

xrl. y-qetr*Hl,&rr,*:iir4fietr+jl,qgffi*sroff:HH;1

n

I

t-' tfffi t?tl tssis $tllEl l'a'S,1.(}.Eriffiqg! X#Psfttl*t* **l }**nffi ffit iP$lrffiKlrlal ** #xw****l* lru Pr**

*l' $rt- ffi{* trffis*l,

Bmt tesbfA *n nllsr*u u*a*rtcrt*rql 6;-iar Lrffifi.offi.- tt foat stllt-Ft ;-lilffi*n ii* 1".n rirnjlut rf,glotsqlTl llfi|r**& Ss{tetn#$l P-r s$Ft dc lr|l ffiH.(I$ffih*

{'/-

f;H''ffim-Y}-PH**[fH +Sfiffit lrcsit -trs*w*** s$rib*

w &-f{ *n $f*i

da l**

lf$*ffi'-

*. s{willllge{{4. +qrffi& +ru fott- -o*t15 crrellort toqt$ nlF:mtal* de radLs |lIlrrtlu&nd $1. fi.*"btl""-i+t4-Ca *Orirtr;*J' Aswtts f:r-iiur*"t-p; rt{tlsr*r Xl.qa* L* $e. mt ,f*


*20-

|'nf*,#*t

Ie ''t kme*l5, mt* {# wt#*t*

*ryf,sffiils*,, *a}*

t$t* &SI*&&rJrrw*st 4*1Sg#g-ffEroilcwrel*nt). Ic."

tt

id,sl*lpt*lo

.{uabtl*, "tgil mgrntla

ter. r oooflrnat "i@}+orgT*[iRdr lllatLr qe sptto a]* earcr Frffprrctsra at*

ilttlllll,

;$**!**5

ry

sr r*igkg.lit

fss

flrrs *g$t{rl}sl{}ftft

Sqs{d*

. &-S FS,,

ffI &* f?lttlti

.pr r*ttlmls I* X*m Sorwt*tn nrsn llplt #$d#*r rt*lgrl {ilt tfiss,rt"pt*e t8fhvfrllft

WSx.lEt

6 fi;t* rx*rlry tiFI!, Pt+Ea*:i***t* #eu$.*l.*t l*t;til**x** rosc8fursrt de crccEtl mrat da ooGrt, n tqrsr tntnprtrnrrerllol rt*la '..],n} - le.Offi lot lrranr. arn *"1*llt ra'dittutll rasis!.rnrr'

s.W fltrcsl ,*. f,ffit *unrq*aatl{ X* ll'g ** $ Mm*#n, {rnlenatl nrrataft ln i*ta*rle tt!?] gmo nJntsnrl ctc Arlsrtr Slgedqg $oEg. '.sistr:t cta 5-al,l U-d,{tanTlot$r tf jry-$}+ r@n'eet ooatlEate dE Y[!ft$RSa a I$EfcFltofir&lllllJOlr * slf,:Lt l-$E es {*lrrx!*#s. stsf, p$s$sx {ti*i p* 6fi#s*il$tnf1, sl* aehil l*

trtGt

B*lgis u*, g** sf,st {wq $E*drir Sgn:xg*.ar** *clf**F.p * s*llnQ E tr, ffi * w4*? T 1S ^-! ** {uue Dffi to:rf"ir rr*n gm**wtat gi rnu ls*t Sa *r*,r*** ryw*lm.

*x frtx&t nt**r exffi*ll

${st-t*r*in

*

l&frl.qr(,

*iililr

trn f*l,trl, ;';xr**tll sr*n q*sfLx*s*.

r*#****alo

,oreffi'

ffi* 6slwr*e1*

f*ra**l,r*tad-i Talsrrlr* *$tirxlx*

#r, 3

*l.W

l}*Jut*t{r s*r*s*ml,* c*xi*r

Flmts ttrrlrfii"

*SS.S{lF'*

3l-W

s*lrt1*

l3tr.lt*r.ry*rxr H*lr{,*

IKS'S{X}.*

4/'IlbgE-&@gG,

*sllsfif,#t

stu*t* $#.|*t

S$*{XX}'*

5l- &*'&#&*

pl,e** nat$*

Pl,r{& tk*t"it*

{fis.$(x},*

*/- $g&,-S*ta

*tt*lxr**l

S**1* {t!}t"6*

$r;g*gfl*"*

?1. Sa,lB, *F,S$i[

#*,s #* trl#r#*L*

Pfe!* sui"l*{

tffi.il{ls.*

fr1. &#3E.'*ffiE,

s;**$,* d.il**

*t.

G*

Str,

&*ltlm

xt"ffffi.


-2L-

*n*I*

ft*,retsl

el, &#-Js&&&, Itll, g*m$Wilfi*t# rv'

&41#,1*EFryqtq

1*/.si#..Wl

ffi*wm; a**tailS

*tt|m

*lxrt*trx* p*Srell*

S Sr*pt**ra*

*{Fiw.*

Sr*tBl"l,* xtFte

*itTr

s.{x}*o*

llbEer*.s peF**sfr

i*t*ls

trt**lr* {M$f,r*-tr

f srg*{**t*

*$*{}){}:*

slrtt

14ffi* {f*[r*x"

lf*"s€t!.*

l.!./. @Jug&l&

r*lrt*

f,il,*r{l**,

Str. fuirla Sau&tnaad

,{{H}"#l€.*

ltl..|@L-&#HE

t*xt*l*

S #rylW**r

)f#l'ff(}1*

ltl.

lleogrqffr, 4aDrrFr:Lc,

$t!r liGst*s 1isrle

rffiSrr

tlllrq

6*i[I$at{}#trG

*'$S*.{Hlfr}.*

16/. H*tELElg

ml,o*tstlr gl. *xt*

r?/' ffilta.ffi*irt

€*p* *e* l,re Str w!. &*

*ss+k,l

p S*lL*

'F****h 'frrl-*"t l*f6,tl{l$.*

S tl+I|?*fbrl"r

S[!{t,ff}fi.-

?

E1#{[1t

1{1. #t$tiUh,ffiFm*4 lt/.

llal}+

-i ed,

s{tl, ffi*ltt-#ffi fV,

Esr+Jauql*p

S**

*amfactn** "**$E[ s,ffislffid,

ES,

to*fo*q*.*x**i

S e*tl*dilb*** 6 *qryP***rt* S**-

i&e$.***

$&sLs

I,s}"0{lF** lS*

,-

)f}}.{ffi,*

ssl. Wt ,sfiil.,filpfrffiXffi1

pr*uh,l,ta et*t*

Sttr. &atrlr*

1#*€ltXl**

$1. *:mHnFffi[qq

5rr**.{Elt* ar,!Ft*

{i gr'ptsxft

X}r${iff"*

$n/.W

f{itril&

S *ei6tt*r**

SLffil.*

tr-W

p$"*t bst*

S*s. SSrc*

s$l. ffittffi*

p**r&I*r rril,*K

h fi,oglt*t!f,e

€sa*ffit

s*trr ilr Titts

ffi1*

S**gfuel

€F"{SJS'*

nrd*

ffi**, ltryIaa' frhr*e

,i*l*{*X}**

3t1. tar|'r

ffitql

&fiy'.&Wtffi,ffiq S/. effiffiEWryffi F/'EEilI-G!*,

td*I** ffis*t* *ln

S &lset*

*,$S6.{I{I*.f0'{ffi1.gg*r*fXl,*

5,Sfl*,-


-22-

ffi:lr

Tnlwra

*Gtr*a

**iil*IS €

g.nrxr*;

!nl. t*l*S$*tt "fref*r*f )?/. S*,t#-tolt?* $lp[e+,51.@

S,

**t *.a **fl*#t* pt*pr!ot*t*

Ofe.onrfF

prhvEli,o

I.

t*xtt"lt

s $apt*g[brl*

$ir*"st&l.s r*l"xtA

Str* fugrla Satr*l:uEtd

*{xt*.

fflHg{.t.$i,ft,t

;"i

)O*{11{1.tr.pil3.&l*'* 4{f*{HSr*

I$SII#

oe gl sd.lloaer Srr si.sfa dfi 9 S****ibstr*r *rr ..lccllngl tmb:llalot oonfirgeran In 5{*gs*l.s*1<lr, *t:n $r*toe4** *v*a$&*s&x

*%w'

$rrxruarrls eul*c* sstml sJHdS;Lsi I€#*CI* srffil*Ftlel, ffi**)

s

*l- W*?.&$*tt

* ;{s#*}s ts*dt*r*,ffi

.$ffi*&*'*

3/'SW */. Sq*uq*ffiqiq

.rL, Ylelw

*{X}.*S'*

q

L]i$.#ff).*

I

3fu1"*r*c*r

#. lrffi'*

?

S*r.&*tXrx

sffi.frH"*

*

?1. f;$fish-&,Mffi €/. S#E,4ffff*$k

6 $:*p**wlrr*o

4fltl*{frgr*

?

.8. {-rrar!6*

SilS*{iffi**

? '#J#

9/.Yti@ fbraaE.:

$*r. IiegS** 3ixlr:rl*

5*iI"dI"illXl**

ii$;.rxlg

SscB*xt***

d{s*fffs**

$6*.S&l

1/.

$odat Fgsglrlpe

5/.

Itirst

*cRIr

llnvld

Se€ru*r

Slll't*3olsl

Y

evam?)

3*l.W

1.SSl*{&&?**

I

&ffi"&s.*

r

dffi*{xs,*

I

f,,t#1 #*s&ts !*a/* T&4t,,SRlst-*f;trff+ffiF,,;ftr1,

1;8{]{1.{Xt**-

?

.Gtr,Pqt. l:a*ebml *h* s*stnt 15/, S#&g[S8."&*&g&

X.P*3*S{JE}.*

?

*€(l*€96'-

?

lV.@ 1*1. t&*,ffi4*Fr*#t** l3l. Dr, $ersn r.tlolf $1. ttt

S&l' ftfirt*

S,S, t*qq,Stqln* l*lH,|'ri

L

E rEFt ./,

freeegb

&{,l{irs{!&r*

S0.*aKl


: 2 3 ,=

sf;tffi *#lr

Yr*Isx**n *#fu

x*l'W

H**te s{*il**

!.ffir€S$.-

ln$I"ffiH* g&l"W

#*L* ffi*

hn([l

*$**r S0Srfiffi*r

t

ffi.ffi}#.*

*.tr#ft.&SS**

$ eilI*ftt*rtini

**1.ffi*W5[

ffirSffi,"

t

lffl'$dS**

*rl* &Il;}.'nryd*

x* *reu# t*il

{#.$flS.*t tr*il.ffK}.*d

*I/.ffi sil-W

**

{F*'$tSr*

ts|*'tl* Xr &*w t* T[*sx

s#. sm..&#iK

,*.*..if HS.S#U..]l lss"sss,. ,i

fiffir#fi$r-

t

{fis.€s$** t{{l*ffifrr*

l*/.ffi

lf*'SS.'

Ii* &SffiffiSf*Wf, S*ttx !{il, *f,t#Bqi. * m St{ prl* *r**r-**as W* ;$nrtr* ffi rywcdffi ** ffid{ry{hry*t*-ffiSaalh ltt4lnil' n fle$ *al,*fo*r'ra. t$5c 6S&#*E r*{**,.ffi; q fryll gmffi **-*r; X}*tF# ** U*I # Xrn*rx*$*| cn tt*lnffi L6 e *f

S6t!#tt** Sr*tltd|t sl. $h*tct r* * $effir*** ptl'a lgternc|ll cacllra$n*ilar, ra$&'l r. tnEtsrll frirnt 8rntro|l gl salil.r 6 trttn*3 if*,$lor Flrtn{Slr.

r **?t*t fitotb

eo tbee H-ttSd, tmlsm*ttl ofrul, pmtnr a lll f?, EB g* e9 Dla*filr FrEr. Eglgf-gfllgg, tlfurt|' D-!il.|' ltirs

tTtr:[tr.,.n#,ssp.s, ", i** ffiffii#ffi trsglmr l* aa lr Lno lffi*t*..

S1. G]eo*aran eoltaat I[D.l *a**lttr afrirgrLBl frttt 'htrugrffil', ctlt $oolstatm a rffiE3 pr ffipfa$fr amltaetl, co 6i wr cll'a * pre{r* rerpcfmff DEDil the dls tal gcuprl*lstli

f*i

lffi*feffiIffi

lm* Ssl.&d,il lwmtr

ol fort stnfc *ryrrlnls s ffiB, i! ocsdaryf

d* ffii*r

* s*t**nls,l,t

de cahl'gr dr ilBstrF H'lf,l

gr mlr

p- {ta pr8ffil,lll,Gr {ta oa t* gS* m ar oagnt *}1fl,rrr Ff +r*fmr; 6c cdor s. {ffiStr* p$* r* **r *riltt I;f *o mlgrn csff ppierl f'ssd{*{lG {fn tryt|' 51 6a*t- FfAtlblJt la r*tar rlrr y*&*s1*a stlrd't6. trglta

Sr** MUms* frffilr $6 Soum,X* e/. FgL.*lFr

Mf*l"

x***n*pr{3*.

failp*ffi ;&lf

A6**lnt EmlEn,ll*f Iaryl

ftrltll* e#k&t

s-grbr "/,

Ws**c**

*t

6.gm.BJ.-

rmlf tmlt !tto-


-24-

ftnlmx $n*t*

*r-ll

}/. ilt#ffi #rq;t ,*1. Gl*iil.,,&[# S/.51t8,ffi */"S.#ffi ?1.ffi il1.&ffi*ffiS*

ra'ldrb

$.ffi}rffi.*

pnr{hrrlr

**$ffir$ffSo*

$*#l*t**

l.ffi&r{lfi*'r'

#-@ lffl. &qHhtt,..h*

lffimt*

ffi**ffir+,

mlnnil-slr

#ffi'Sffi**

tv"ffi

ffiI*e&l

?m"sffiL*

r&f. *K.ffi***

*ffi

ffi*Sff.*

*rn*}tr* tmr*t*

tl/-ffi

trrffiXl.fftl"* *ffi*$d*'*

*"Ofi&*ffS.*

Ea*e**|#,

l*l-&HL$ffi 3t/* ililmFtf .mffil r$l- SIJ[*& h* l?l*&f;*,,,ffi tsl.sffi&#R' &t

*f*#6'*

trdllt

S*rur***

%l

ffi.OS$**

qct|&t*M

tsffiS*

$OS"$m.*

g*n*tn*'*

l"iitilff*{S***

*drru$lad

fffi.ffiS.-

t*tl*rt.*

|ffir$ffi"*

S&tr*n ffi#H*t* m &rF trsd# S* Silt* Hiln*Fr* ilrn*** uror Wss** *ry*.

*

*f**-**

ih*

f +d. M"

*#x rElet$l

|H,*

t*il*xra rwt*

cffrtltd,

v."W...il&

{rW***

I'S&'{ffSr*

r/. &GiLldt

mld-*I*

$.€€S.ffi.*

trI,ffi *1,ffi

mlml"ql*

X.Sffi'€0*'*

nft

I'SW*S6*"*

Sl. ffitrfi,1*,,,#**+E$rffi

**rl3**il,*

S"Sffi"flfi***

s. {Krfr$Ir#&FI. #E $ffif&E fe*t fA&

t{lttb rl,Ftl'l,

i--dbi *q+'1,

h

I Dst*lr

& n

l${lrla tl*-tr

FtEsEts f#rrt@,r

l'aor

e$,

rd.''

Le *{L*1 lql*c. fl ttE-t d13gE

Iil?Filr*trrr HifHt*

q5r&t6lil, lot wl nwtdlr "4f 'r.c di *fi*Gr*r, {G dt$r D.r*11

fH#*t*toil*l, rl,

Sqqf;ffip& ,

frnJf

&r res }d .'r .frr'

s* Fc1r,rt

a

Ir E.

ir-


-2r_

ddtr"

**.

l*n

pm**X {[*t

S*#

*

**tl*

srw

S#S**t S!E*r*.$ftr*[*r **td!*

tt* ryll*

r

Y*&wr** !rn,l*

Mr Fsrpr*,it*rglef

tiln'}

ilna{l

*mr4l

Hrtsr

ndtillntr;l

*.f*n#

e fa$n*r

r/. &#n.w[Iuf

p*SXlrffiS**

*€IF*{XIS**

*1. i4n#' $kqilLf;Fl #- S$tsqnr,l'Jf* *1. S$#f{,tt,.&iqffiiil

1rffi.ffiS.*

****16*r

r**6fi*+S**.-

ffiS'SSl$.*

p*fi€Sr{|ffS.*

6ffi*Sffir*

In*.lllariltmecttalt

ff'.EE-E@

l*€ffi*ffiO.*

ffi.,ffit-

Ut l"#,mr ddN^ssfttnt

6l'@

S**ffi**

dg*ffJs*-

?/* H*lSHb,,ffi& lll. Hh-fififfi *l* ffffi+*L S

P.S.{XE+*

SS'.S*il**

1.€F8.Qffi**

!S'€*(l**

Sf,*.sfis**

fffi*ffi.-

{ts*rffi*'*

ISS'[KlS.-

I|l.ffi lsl*ffi

Sr{ifi(l.9d|$r*

$ffi.ffiHlr-

!!/-@

I.ffirSSO.*

${il}rffi}**

!r-1, llild[H,rmfi 1#'ffi l*f. fiilH;fiffHn t?/. &llllgul

3.ffiSrStS"*

*SrffiL*

lil/-@

lfV. $1;g3-Nglgl

SO'S{IS'*

*#*$ffir*

I t

*ffi*ffirr.

$

!&*ffiI*-

Lffi"O(Xl**

*

tr*{fifif*{P$'*

t

l"{ffi*6dSr*

?

itl. tr*ttg,,fiE1

i

t

ffi'{X!{1"*

K*ffi'ffi:o$t.ffi,v*trffi&fffi Frtttttd'. riosrr oo*Fnf i-+f aodrnt Fltre S*

*lnffil*

*[til*t*

11* k * trls

n*Glhiler **nr*f#

#s ttillffi rnn*lno ** l;g*mlil il"Sr*Iilr* **r F;*rt*s***

* rilHn rs** 1rn* w*

J.

*ms*

{Mst*

ftl*i* w *n*

ry$rw** lffit


-zo-

D. ru;TTELBgI!.g

ffi

Sr pstlfiqt, Fnfrru €;nffiftJs.nm sqsl trs6 e r8r*3 lr*lp l s*F# ** **W[ I* mr** #sri ffiW S

St*ffii*

(rffiE#$, aO gld A €*r& til oc Cltfd',rq trls {Lcl, struif,t m f,egtt aqS. Ia ttefillrl lllrlrdredrgltt, afrA dlt F Ed frlb *tnan rcre1ll tf tErt pl.r.rtfr, h 3EtdL.

:

-l' $1 taoartrftro*

fiIa* ,.LS*&*ffJLL trrffitffiefrf

sffi **fi-efrffi

#,r1,;#Hmf,* trrpl,

klbilrilf! Bf plopderfrfc foet qadlru*r.

e

*ry* * t*m*x"r**#* n*r-ffiffiKr

f;lrr

r** tt **

l*[

lf,ld. fu*rih, fr5|ne*t S

to$, fr-bilrl'

pr roM 6?&t*1S. *a"r *l.rili,I* t**l* otad,r*gs frgte* fareEl.

tsrtl,

clr

mtng tler tetl lr' I 8olrbd.r.

r-fffi

pH$*

fi ri*x** Sn

trffi'J"':ffiffiTl fGara

I#-|'

rc

srl|ffi.

de1$l lntmf,t

gr*|ilr

* lolrt o$rwteb

fflfim . f#rraffi utnl*l. tire

*f

Ie ?t *#illrr

_

M

r*

$a aodlrst

dc nenl tstf E tbsld ed.Lr

&ffbr sg.ffil.-

*trinr

t.*m

mj|,

{riEflGfir

Far*rtlt

ta

t*: * M****

gryf

{

lrrrrxqt ft*!

a

de €*qill.

"l#il

{o a rsa. c qntrrrDr€ ita Etdt. gi *h e#f dr }m1, F a*l:tcf

*#.

f*[*m*

torsstE a To'rr rk* * * *mxt *rn*

Lgf '1a0, Df.r*lr6

,

1tL DEFII+, FcEa, s rrl'F- : gt tHIt ar

tlc lfiF,{t! fi#.il*rc,

$*F

l*

I rFHe rn loet 4rE

slll ).

S* elun** mrrt ilW*f,**f;, S* pls$l**,r fihsn dd* s* #r*t, af,lr ft&nB ti*, t* ffi*k

r* fcr Srarr Ir pryl8r-

abl=lagxll * tsret

F1q{pfi Lr._ l:l Eed*r -ftr*k 3'ff-ffi-tls-ry**? lF lft ffir|.r f$a0

lleGsate-l-cc

*tr

.ffii

Io lmcpcbl f fr Aprm

Ir S

a!.*

la sorfi* srdffir

ffi**. H

l.W**ffJG**

laoEnbl tt$r

rttqd

ldllarr

rsrlsclr

g f*m*r{

ffi

ilil nt*ffi*

I* ru

terylrutlli 91 tn e @t$s *t* al setoi sffitlfir* *-l

cr+

ctrrrnl

tS

Er

I&lrSC

**

s!ffi{ s*

rnd Do '

um* ffitil ffi*ffit**#, *x*r*m** nr*****nrr.nil, * rn* ** M xryf;#, p*tr*ffi *fi pl#, *#ro*m* * {*ru *ld nf*

i i i :


**,$*

rsoc#T3}gm%*ff**i{ta

ffiH'rlffi'*f*

**"*+ffiiffi*

r

mfi*i-:'hl t*"-##l-HJ:ffi!ffi'Hn*ffi*"

_a.^

:

lrF#L*m.

ggF"E,W fu' H#&X;..S:r& .rtJ'ffisl

Fr+srr*F, v.nq.,,r. [lit-;H;"**hmr'Hqffi

l''

-E# !

EilLrt't'ea

I ,

ilffi +r"iprE-rrs*$E*ffipnglgffisi iffitrgi;--*iFffiT*:H l/" EqrerEer&*ffi

I l$$il ry:.[1"]E$tT&titr**-T

iffi," iffi #..,.#

.

s.@ ilta Lse+1to*1or

odi$llL srrd:

Plasnralul.

rffirts6#,

srs

dtrrerse

Htrsrd'

als

T?*ffiH.**t* HSl.f t.f :-.1 nn61t'e' st itrreree Ba nlitoo d€

i*#-;tra-oier sssstsetis;

?f-

91. F€Ggi*qlF&gt-$se*g-.,

+/* R#ffi*,',+;,

s/"

s 6r*F*w sM#

a*

*. E*ffi. geht

it+@'*"

t *s#

$*Pffi:s

s66 gei*tl+

ff.

{e'fl**f*"

4*'*ffir1":ffi-Hnf*' f M

}*!t#r


s* gffifrqssgl,qs,,j# qs,,$. An f-est tnehlg€

+lan{3.:

de ----l---* 3r!.Srirr

asgiastB€lc

u,*dtorl1arl

coqar

1,/. xa+ua gb4-

*1. q+:mry#q F +tr€ 3/. Sr*tomn irsrttr F. EYACnT*$I Frl.scr*firl. $trrabl-q thflrtttrt p-e31. Sr. Eatlsaq }rqu$r*rrlc Coqnstt$ttJ' St f-c eeaia*i-"A-fr rr4 Eslrw,affo vrr6*Lr, te{t crrel't .rirtr rE€a'i trstxra Fsr6;;d-E-E; Eifft rrp €srild*r "6 & tre*s-ets *fetul s* *vr*tL s* fufe*p* {a t#a*&: ffi* re+, putsnrt astfol g6 lF ecr+ aG ev'?r,l rol-Ghr ilA-G""il-ffi trabnl eH par*namwe aluic

ilia

mu*r-.effi6 H"trsa"*-eE.rffi*

lesrEill.

sE*# *H

XXIF.$;+.&'$,#,q*ffe, &. $tE&$_$*sft!s4sr

;

i,

i.

i

+r,*** :rr:$_tfiri4Fl.q:1ffi;"}tfu,"'tr?fFH ffisffiI :#HXi"T-l'II3r-*-.fu ffiH.gi'*H: il'h;Hi'? a""pder-i CttEa ca t!'tle

l

cie erwpl,a

ur@toe.retrG eaxgtl: 1*.

11. se e*:rt €&*

11 €&r p* so *s6&da;3a Lffit*,

FJ^

$:ffiffis*

il

tu sre*ur. flliffTX*rlff"t*tr ffi F'Ese*L*B€@-99 1"r-ryiti-riliir"r. r*t'" e*rr. en st

RSh

gl *lgg^t1-essu

nrorgctu*rr*ii {-e, tste ds lue*r,

s&F** sn ,,_n* €**@,t $* A bdr;i ;; pe preprtreteg ee +lortq* ifEn Hi s** ffi; si. exaiaij-r raetErl gX 1sataLu-qFt* Lroafr+** *t*

B. SI]AO$$.RI ytotlaers de mnf s'a eu rrar.exrt-perrrhatbftrl $aaanva #r srsnrcra"*roct-cf, ioti-L*r"iti.-iiiff#fr

$',b*$a**'sr

rrrp dlB nr.'n trlttrH 35Hffi: ;*-ps"*J;iis**wu-'*ffitr;i'iu.a *


Profile for Andrei Grunfeld

Raport catre Antonescu  

Raport catre Antonescu privitor la pogromul din Bucuresti in ianuarie 1941

Raport catre Antonescu  

Raport catre Antonescu privitor la pogromul din Bucuresti in ianuarie 1941

Profile for buksi
Advertisement