Raport catre Antonescu

Page 1

3**4lq**. I,S, S***ct*l.n

I

e?

l$jFtt{{ff*e* S*Hd;i$" 3-r

Etfaftffi Fntct *l

prrrgstlt fa stnrn *e Fr.t ,Lrrmsta,cr rill+t*.n6 -St rc*c f$Ftc_F#tr;6utc '* n ml fn $npl,telit gl ln pre+tlula, *du* k eaaOqttn;+ tlcn:nl*t*fa*mtra.

g€ tu#dsla r.-l nl.frtarrc fir€o€g6tr n*g'irads-vB a& bl,asvFatl tt coagtfitn c& fnptale axpe* q,oolq cla-fnlenEe* drel$n*nll *ml rerll, el sulsln**nh {tfur el, ;';r Fi ct} I*an*rtr*, fn rabalisrrrlr *nefltlel"nl raml & FrGlgdln r*l *scxtsie.

tt**.q; fssF+$sy *sS. c*rlss fxra**. sfts 4cftrrtntt &*' s&ty* L*glm*** n

ls$" ffittt*,

bE1erti,*

WftSgiS S{*fi$*t s6+ ?I-|1e?f'**1c}rt ffl

ri**nrfiar

fft r+ryf,d,

ef, rrfi smsrttr

u*firDftu t'{rtrB{rf.ot

tr*o*rt* ln Fl x*nc_*rriua 1lr ry#* *.o*,eti' a;t6,; di*f#,,ii-il-;,""fi;n nsastx€ rxa f* f*** S**sir**a*t*,=. tsl

Frtrfllr v[. $rgitg,- r]e**ner* i]*c**rsrlr ntreatrn esnsid**rtr{i,rrrf r

er!4utrrrr*r

d+c*c?bt-

TeB#&{tJt*a* !}tr. d, tsl,lctqrnsln s{sffl*t*F*{q**!r*twl, S. {fu+{g*

llu{ffrgl ffiffifrffI

ii r &* #W&Se& r$s i#.i.f{gl$s*

*i}s&*},c*s-"*q}&{g, sge*pstrx mx.

s**,#Silx#?e i*: *'h*sfix,.**xxrxtls strggi,*ial

u,o-


lt

Imu'l,e

I

nF FuWU,rc oEssg.tLr ell rlfturaGnl^Tqltfu Sr, ot1 ;r$ett emrtate oI tr mcl _ rb osclr - st H€re. n arat rntt.-_J;p+i;;;;-rsb"!tfilmrsl*l;t r t".w:_srlD yiorirtl-il-"gio rrjrorcc rmr srynl psd-NlrH

?ry1 |i !* ers**r *r$pt offir il? paalt..

-

k:rrr

r rS ar#r

@

gH

t@ {fi"rff;ffi"s*

d Bstr*at

cF g tuhmrrc

Arslrtrl

rfrlG*tfrt

rg!:l ai{i r"-vli:xrrir

|asknr*fre*$ [e r*m***ei-eri;friii

efi#l*

e**t

ri-

*tn*,

,f

qrlrre

$ r n rf*S* * ttal{ ahrrsl{il*r*m * bog*gn*n *s!u,Llt,1 qf-=lt-Sfe5 osilen a so s,n,t t$, wilo"" Ee enrrnlul rfi_l f-*fuil i$g;*lrri.H,fr". W so.rarrl

pclbu

ttaaa;rlea

ultcslser{

a €{dgtrr4sfl

b/ srrTst*ttr

petrc

**o5rerlrrq

ssscls*,Lsr

*6tr*

r'f ffi****tr'

ssrx

*wp*#,r*r

psstvar,rrr, e{tlc

?HxrymvrE!

UffiFtr r'{r

Gr.il**s$e,

GHFelt*F

g@;1{

ah.

ffi*t*

p*r#.*}*r{1

g6*

$wnttetl}* rlsl rr'i port rjl,*rr.ry*" c, o""L"E r*tqtrt !'al.r df D r$Es.r..ag_sttai "*oGnF lifuEa i-tt*nui;vfrd.ftF ptrdlc* +r emttrlirr._Frrqti ci :-fl-iffi?liil rld,uo' *gTTrj_*.

;1rgf-

r, tre

;"r;EG; us rrmrrr ::lq?:!{, r",r_irt,_*#*ffiffi "J ffiffiI; Hi5ffir.ilT##,trSt r*:1 xc4lalt ArreilFfotl.rr Eootnli _ry* or+ltiai-gr tr,,-r ?ot t'sdJl

ler nad,G.uw-el au-ic"i iildr+iT},I'e.rd'Hr{.

I* sorrmelat*

ff.*c

$as*G[*r

al ry r* ?o* *^n****li,ng*fi*t{r l&*r*w*ra 6se*t armr *trml a$n[ p#rtnr *oprsniecc rm.ffif g$ra.*&-#i#i-*'*r l,f sel aeltl u{ rer* }tTjrrart{fcpigf ou sult 1o^::?1. rbts.r ,rubot-*,^pltu.

rrrrrt ptrte

"ln

'

s#ssffiI sc&p *xffi;til

qffix*$

+0ffi*s${.rsF+s+H, c{w44J{*4&str}&,st}!Kff#r $r $sB$ffi[fffi t& i&trsl**x$&ar*ss slg{sf*s

,+;rr+**,a&;i:l

; ;;+l.;l***;**rl.,{a.-,*e'}5i**rd';$,*,


*8*

TE n$fra Frryretu{rs ai5 blrowltt e dc€ldi d* urysatl ti*lnflFof v*a*firilor r*rl*m* f,&entt S*1.* I Xo6tft{r S,iaI f; prln vl*rlcngf, gt rcc5t66r et*t prntnr-vlm6d ee vroiatr troblJ.lanl ellr edt, ql pcntm erlo Cs ford ifl enqottr tro_ laetelrrrr rrolaLler pr.oprirteri ou niJfoGlr e i erclcfifori pereb*t *Ert eA e*raitr*e ltsntror itr Grsrrsr ai clitr* ds* prrtrul-.r t"orf FrrX *[ 4.re& * foet p],fit{t **r oe drt**}tstrr ril es fre$ sl hfum*r prn*m gt n*tlsnrl* n* wr mtrirqr p*ntru tgrll*r*Ic * eilltH vlttqir|' S'rsttl lrtrxs dclbtrh ingurllc

Lffirttb ffi*r|* I tvltt 6aon*{fi$ lr* ** r rs6*I*r'* b lry*lftat*1 o!{rAis rfi er. f[ *el[l * m wcstin ib rrdtr. rclt. cc vor raetitul ffir*ltt bomwl ql rur uocltrr cdrr*nrl .

# ed.if;€ut,l, $omule EGsaraI , sq wtt orcul$a strlg{hl ds dcmldcjEc el poptriar";ral cvrccgtf gl vd ngsr d b|a; ?ettt s p*is* **16,ur*ean at{erL n&*s&r1r,

ms:*slrsfS #s&etrf*k sfrilffi*J;

{I}r. d. fiu,ffi*s}

{*lF,*"$ostlrc$}

snra*

ll *x*rl,el n*rl**tl *r" 27 t*tras dlB saFEri nDL. duFnqos.?lo ti8os#.obF pag'148-149, Ce yrd. f*dfl tr. Frrttr Scagl ptblto*td aub lrgrlglrn B-Ilrl, dullrr et,refc6cr

ryt dit*tf

tu r*li

Wgm*r*.

s*t*****;;-


f*S. {}.: G.

Xmltti

*.

$ Ilmryn*

*S*l

*3t

Frtwx*

$sfiilRfit r

g* *anf t* mortnl at*a *r, f*fl {*r | ffar*tl* It*sr Flrx ffiill * * r*a*s*n tr}*t*rnt nn trll.* oin**rs* tmfr* dae as rF arut? toffir:Et. tn larr ilrpl siGa{ *. cmgtlaqa rartil efa 1nnrn$nlre p*LmlnL tCbln. g d klnd,te*r d* a*rr nrrt telrnt rfniltitl r$d,l firDrhr' tlr llcl o rlf,cgrr n r latesrrlt ca aa cttvusaci lllnirra-l.earlltJst pe^oct ctn Ju*alrl. gd?r, ranr fooafrsifL 9t11" gl *alfcl lLd.trotr taptelc rrce 6rrnc*r*1tr:cat. h $*fftlr c sbltrrLa sS nnolrrtR re ntt btmruilt arfioGah-tt it €At[r fa?obrtr ol lt uclo-toe]fgg !&., it aEtl! oa!. d.lrrot rlaova[i ens dc otstle oal aant-rrl.cl-A5 obl,lgpit, erill na, nrar g-ttut iiot rtr tlrst,dfco rtrl, lnrr o c'a pruicrr T''dlsl* ae for3 Bllit nrua''agr1. 9p! , si C*Xsu; * t lf, I'n trlsnpf*t elJrfc-

lhn*tl*

I&*{,sra

S**rl'r*,-f,rartt*

i cFbrna1 aI lf,rlrrtr {

m p+dtru:

ai A rt rtCB di tri.rttrtl da staatl cR {tel*Ft }a gan lndlaatc ln glrrcrtal tr.blos spli; is**n ac rf fifrrmrr !ffllh ta bngtt gf voft Fn]r o slnbr teegfuilr tc c*mc-""-t*-iieir In rrshrl ftrif.;

pitrs*ri

,ll !; rt il*1nm *L*!*rat c€nrt*.tlrn pra*'srnt* t* ffiillI tl'n k*rytl,

gmtrn rl* rdte*l* St., ]r$?-i-

r) A rCEqBs oa ftragrt ircsrAiltalc ,nil. Df. E. tsgtrn. Ill*€il*re gbIn tqstnrrt orr rf&!.rl,ii1ca*lr tnhrnrd, l.Ffr6_at prrtr.r o6rla'r rl a s s rafif,mcr ril c*r ril,l,flat 56tf* blrnh Fr rlltr or TFirtlE edd^d.ltrnf1g crrrlnrsr rlel 3* -**Fil or a fart tarttet r*f*$ na rrnagr lr mrastl drtr n G> cldl$'s|il'r ar ror ir* cinfl narru|.ru Fa'|tler lrrdttr _ItlrEoct - e lqrl l5€lrtt ailoE'etat 8s alclxrm 6,rrttr[r _ {} I fl 8!i'!|r I II*t Prrt! r[tfr#L E6a.rr1.

'

ro5gr nn arBrag ala nr3erffid r$reE*tnb|, D,attr. fn f-fgcTf8t.r la o eoonrtl ffBtr Afs or{fsi Dd.: a Slgnranlal. fcnffialr e &tahllgt:

Ttn t* fnElapr oS d*clEmtffh crrt |rtr nrrrB dcytrtCf. f,t* egrturil lor* *r r*t* s{ **l**r* i*t*..-eJ-tid: l8ls lr^ter.mEtrl^-uukss_-l* fcte lsillsl, i*iruf,frFil ?r**Gi{*G *E t***x. *r,?tcl, €ar-{r t * in-"si-*r-*wr,a*r aarGr'1

?-t

a t

a t

a -

|

-

l.

t

r

St*l k-**** c*ffi"dst blrfrlf sfurl $ _ror t3.t Llgrrt In lql&tr.

a t

-

t

a.a

r.r*rala

{t* amfrrff* srerutrn1fit'

**.

t

al.f

*i

+

./. DAilIE

*tKsFr

{ e i,

- t

!

t

forr**sr*f a*-fi*-"* g-n gl1 oe tqil!il

ET.Ifl

qstru$. s* .qxrffiffigsf stEEffiatreffi&$!*sss*tt sr **wffiIfffff *L sffiII&rsr{ ss rsrsns

a_}r,

I


'1,'r:.:::

i

ilffi

rffi

#1ffi

ni.* .#l

]K

eF** ffi*r*H

;,,nix

ilIlfural,

dl*raffiJ-

ry.

$r* s. $tfr*1ry

W

l, ftrg


t,,' , ,,,,, ,,;.:. r . ; . : 1 : t. . : t ,

' :r:: ,

j'1,'l.a

:..] '':

.: 1,

, , 1. :.,:i ' ,:. .'r

,-, ':, :


t

.lEf,trffia-ffim#,sffi

ui

I

( pe erapl

'j

3. ffi3;*fi

arilEaEst

$-. harlf tc lErfglrfl nltlEllill B. l.Hstar cf nedlr E. Sqf,lmli| !fifrryf*r*{,-.

Itr. jffif;n*

u'!

fBt gL

i r...

. r r. .. r. . | | r r . ...

natrtrxBrL A. atrctfrl, co @.n b. ffifld*{' rtr nl[br 9. ffilcilrf, glf d*fiffit oibil|*}...

*F_lodsGtlr r..'.........

., .....1F1

r.... ...

ful

t r. . ! ?i r : * r r r . | * * * | " ".

?*S

rtr. **ffist lgfi'il***

iee m#u*

$trf,t{**

h

|

s. ssffhr a+irir**.+r!r*

rg#*r*+**rrirr.}f

$

t. Sld![Lr *. *#ft*

s* smf*s*f ** &*1.#,

*lr tle*uln & xnaluk

*. &fFH[W:n *. ffif$lil

dl

nld,m

{il

ffi*lffi.r*r*r.ritirir...r*.}rfrr

i&**Esffiil

**t$fifr

&

t$t*tr.*crf....*.*.

ffi

lr*-&W[tl. If.

I[II.

lf}

Sfr {li

r * + r.. r * f ' +. * { r' +. | ....

r

11

ffiptr A. l.

Gdllg$t'll, *:Italltrl

O. fr*g|rfcfil* lg

*fdt..

ec e8nrlm

ffi,fal* r l. rr.

fl*tl"**sr r...lr

'..

i.-

r r r '...

-......

Il-11

tt. Sffihr A. ffiMtl,l* $fs*ffil** rltatrrt X. Eslr â‚Ź. WIdE|' B" Sdl*&*l

*:ffiffir*.

er ilgHlE l[* lt*hl*:l+{*

ffii{.r,}.*rrr+r".

l!*l.f

I ftgpffir A. k$illatl* 3.

ffi.

p*t[Sun+ eln

a+elc

I* *H

r'

lEtTta..rr....'.r....

II- Ege!-= ti* xg#

ffi.]tf,t***

Itl.

$$!lg$trg

(Jd.

rrl-

ar*rur$d.

ilsr

l,$*tr7

g* ftDllrrrrrrr..r'*r*

ry-l&

sswlnl:

$afftlffitl3 IIII

fltf lsl.l'.rrl*rtil,**r'

[:iG-

4* x*ml,m Eerru{,rlr

Sffi,*trt

ci ffigI*nf

S,t txtttt*'r...*r..{.,

hffun*S,

** *4n*fm

g* *#,*n*.r*,*rr,*f

t$

$p;fr

nl.

l.l

tfi


r*r*

ffif;c

*tr *

e IrCf,h t. Sdflid 6c ern.s;ilc !. SsfiLntS e rnmDllr. 9. - - 8nf,lsgrtr rtar.... $i Bs&i-Qr

rdo sdol*tl .. I. *. r. . . - r r -. | - r t. . trtL'*l

oosfire lFdrlr Cc mlrln 6c lJtillr

S"

t**i"

{t

St6#lit

S***$

r * | | t t * | I t

itt **fucl' * *lrc,**tlr s

*F#

- r...'.'!.

s6

f . . r. | . +}. r

trt

I#*l*.*aftr;r*:r)*

firurn):

** flrh*]fa D. ffiirl'l S. Id&rt

eltrrbttil* tlo hntlf Gr n4nrer D t I tt

t.

$tlffil.

S.

] I t'

gf fun&*lrr.

W**

A' *d[d*f l* $ou#l*t*r* tIle.

f tl t *.?.

| . l **

ic lr$lr * ilillt th e1nffi d-...r...r lnt*

3. EdllrtrE g. Sa*ISIL D. hslcltllt

&gfclsE

".*

FEpSlmlo!

:** xnsiltilr

*' ffi*fml*[

tr

a. +*rti*

r **l

;.

i

t$r*ti

*1.!;.

*T

($4. l.

55-srrlr *lllrttrrl SSt,

l.

Fogltl.l

$|Ef.-

* Af;a;ffi*

ItS*

t ]t

S*

{{ili-

a..

r.

t....

r'.'.''

r.'

I ]r

ld I t.

S*.ffi*tli

"

] t'

l.

..

l.

. . * I * t'

a I tt

* **.r'

* t

"

w

a. a . a . I r...

r .'

. . a'

- I t'

r r t r'

o ..

ss

"

"'

W{ts"ffi}* &IU|*h|Ff,*

ss

I * t | | I t I

r

$rc.#*}

Ifil[dllla

t.

ffiee{*}t

*. *d,ffi$,

ilHfif*

{r

A. rrsr$E$tt'|l l. GdlrrtGl G. ffif,3# ***#'*['

rs

| *| |

* t. *rt tr r ttt

+...rs.*

*,milfi}filr

f +ttt

r c t{

t t *t

t tN }t

5 $ r'

l'

| * } *.t t I r'

t | | I'

s9


,TffiFSffiHlfi". { nr mtt**;*}

tr. {ffililSr

IL

.ffi*,ffiTf,n'fitffit"W

rI* ,tnsfidl,b

SSSTIL

ffiffii#l'rff5#S*Tffi,*ffft i**W,

{94.}ltl

[pnf.Ft

!rr, $|l4f{ls*,lHr.

t ll*pail'

t1l{*,lffi#.

(p,9.

{ffir*t**

Sti.

*ffiF

(rllc-5} 8c,t*-8.t*tl 1n *.Xl) eArl|r ffrrrrr -;Fn.tffi {faf.A0l ffnl {n*.?F,! Itpd.&t

t.

cn+sf,il{.

s**il*

{s.sfrffi,ftr

{sfi**F} ffi

|h,ffi!}

tst;'If}

It. EE*EI FilEf tpa6' f6i l@f".8arc fsqE. ESI llfapgll 'ra. soenrc tlcrlda ipg.?91 foa. *ean

ktilfffi

mwt

3.il!b

n*lrr**

1[n hrr*:hts'

{P*g* &*} :!ffisac#

d***"*l

s'W

p*lrnt#

{g*s.S6}

S. kf*

{fax*I$}

s*rffi

{p**-

[s**'"$f] me* d$t-s$]

-$ll,$offill i1n3.3$l-4ffmn'-tr&. ffifrExtaGft tlpf.Stl ffiilF lg.ey; ruqqeq#l-;p*'

ffi*W M*s*n*;F'

pw$*} (pqe'ltl^gs*r [H.4t

}S}


*I*

r*ffi &* sffi

tsffi#Fi-

x*

ff$sfym*

rrr lgrp G' Er f,l

lnlrtoGri baerln, |rd t|dfr lnrnl. ara *l"Tiltt.4l.d iF 4nrytr-pctrr r lo-l3 rJ' lr cilf. ant6t.

H|,

*l agt & **Xl#

x d.lm

!tridnfrlril rrc i*H$l

stF* t*

Sr*,&

$ s &tF] ga ikn-Iorgg. ir*' n Srt-.dryr.-Is Et. l. DEI #. celrl"ef sr rof*ariatl. Gtanrnr

rbl t€urn c lnlt dnet*# l{' q|' .tr l,tl. frdms te ald* i#d,

trEl|3llfc rrtr+ 8t Etr

s ffin* dHsffit f& dil f* $m*ra'*f-fts* em rnftr*tnsrtfpr $ ls sr-a*mnli-gi--l* - plgglrttdt atr ryrkr-?-nfrf"t" Anfirr|t,oi lpo'{EF fiisa el3.€fic'-ld' tr' |i e t4n *

t|ll}lr

IG l5 Imc*:lr'

*

ll.ldr

3* ftlte

LIIDD

lren tF filc! It tu* amlrrrr. lc rm a adsh a edsh t1n t*gnllr edd-d' G l|.ngqtll.r sc glccnt srdlrl pl{q* e r**G-;it i*r dm frnm s lg }s a *er *krs* WS fmm*u*fi{ {. lFr lr ua Lg|trqr lstft e* *f ffi* s. *#nt*/* frwm nmt &* g-a loll*al r. e.olllllBl f-cf f-cf ren relr c'&-rd'a e&-td.a -*a";1ftfEt e-+tl n-sl l[1 lil' af6r1-^ rc d;t er* Etdr*ra*'iir €or* ttm.*u;'{ia t[ .nt!c cEslt El

#,Gd* * ftrt lr s-slB 1r ltrEltrl. a ssbl

d11

t*r1r

tl

satrilrl sFllilEr ffi,ri|. H'ri1 ite bdal

in*Li*trtr

F. F.

t*W

l/'ffiffiffiffi,ffif" EI'g'

rDE

|r

1? fadrn*r

d*

.s"t

'|.

e*UrEtrf,}

G'8.

f*

-G

rbfiail

r* *il

ffi.

...F-rrefietr **r**.*

-

il.drf"rr

ar llffiJffi!.*

la xm.

ia oarr

ii+r;errsrrof'd

po *ffi

*f

l.d'

#*fSX|,r*

ffi

*.* treI*&

* r|NH*r

*r fxt

gm*ilrfu

grtn##

t|t***

Smn#l#

'Frxmr*t {**

Sl,ar'

ffr'* stue * ,ssrPk!

*

#G-

ffi#ffiffi#*mfn*'lr* */. *,1'.m$*ffiig# il

Fruilti*Ff

at $1frfgt**l

itl. iruffe**r-il?. e ry *;*m***tc {rl| *fn

ll.fadr I. n &* *e s$t*r* f*ilffi,f*

ln rnrre *fiat*iliil*'


-5o"a1 le.al Al dl e--#,

"

lll grr' tl= filEE

A-{:q nP

fe #|rI gc e*

U*-ffiSSi*ffil** rpil, a nrt b

c-i5'-H:

1" t.f+-$q!g s-Elrtr

u fot*

tH: ;; 1 f**-ern

&n* *4*. kaffirffi

Ilttst

r

3t113

ffi'ffi:t*ffi'KffiL

h

*tr_hrc$t_€t-r!t

*talr 81. Gd ?rattlr {f f|r I .e{ ftnr rtt-rl.* f5 bJ![a. --la. r*tr. r*br It gt ft $t brrlrr trr* Fi #8 q* € rQ*r &!l s e .il |b-t :f*bcl* sc idr-rllfbaE! cfr]e

ch ch

ml

ffsEr n1qry'o t*iffirtril S]Rrnf !l lE

fiff

!F

glft*brrla e&f, * b i*t-Pua3e *;-i*r"ct-cEr5-A p F tltf, ltr Fft Itc sltr Es fln} nf

Irl ?O IllmriLar p eulr Tg*At*,

s- ffeFtf;ffi#$Ie#JfqffiffiJen,,q facf,Lr lffil dl$ sF. v-ffii&ffi rniltrrJg: cr a H

r/.Hltrsb-&8il, ffiffiffi#E ts3 !G =r:|rB lr Fttfr|* rilllili* rfrtfr* t"il* c"Ffl. id

C

fi-*runeiiime

ffi

*f* *St#fr

*?r * ffih

q

rlr

#t*tlr.

.*r@ 11 #rrrrrtarnr

td&d. re*rtrrEl c f. l. Et irff lft Is Cf*nr-dll

r tbn *tlErqil.

frilf

r tlrnrat

e a #trs;* Wr

S.SG*@la

Grilr atr

F'

fil slt

lt* Slt-}glf#' * ilr*W1r+ ril fmPrl*m tF:i'fiE'c faet raJorrels le ffp.(Fs'-

r*fnna.t.f|rl,

-v-Jr$!E!ElE

ili

,"

F=lb+epro8

ffi

nsffi

lcl, 6li||r'

1cd** F st

fl'

rtril-

ft

{lr *r' ilrsnar ID-f|p Tr:l lf,L =l tfgl a tG f**fmrrr-Lffi,.1-

lErISf ellilld'

lc EL. tsftffir fGilrc.

I ts|rf,l| ;rlrrlrtrrf rygrfg, F. $lcl arl Er. ftfr rtu*r.. E;itr E*r' s r$t * 9lrdttt rcEr f*rOgfs tr ef*f 84d ii-al. I* d'tl l$nnd,. r h

& te Frtr

ilil

tlIa*1n lkE

p**r

E

rq!ililfl,.

& IEr

er ltl*d'

te. "i $..F* g tbrt Irr hll

m ftrffi

M**+M r**es'ae

roiilt tr pm

clt

ft

t!;r

frlrP Ffb

fdL*t"lru.

a 8rof } Grre * rH. Lr|,ryt',

f,r

$


*F* *fi *iffi*|,il {i* ** *ilt** Flry to ult* *ci l.{l cht. Aergtt* dh|I# }J dnfir fffil| rrs oa Dl, Attan lwrrl li r* erdat !rywe rtsl*r olnt&S e* ildt*i l* nlngu#*" In tl*-

S{ffil &-

-&ffiTffi#'ffis&frtr4

I

k *r*b mlrcrxl" #f* Atfur e mfral* fat** l*** *aw*xt*tt iSS *&rd gi* ?smt d'ltt * rcc xs s** th llp$eru* *Mmtr*"h{lt|.ecr Et*ha-rnlrl **rr||rJlurld llfor, nn {m IxGEst*t FFGTET ll4113 r *mcst tr1. sr g* lfitruatwsntb *ols st' - a Glpres lmlrts*.s*; lsrtffitl,mlEt.

i i

Ia rc*ngtE Bl,tn$tlffi gfl ectl*I*r gler*te aatc LrEtr iatra tlrp Dl. f,tks e tr*trt gMi.**i sB smlrs** *fi*#s donq!*#fi*r*

efi#n*

stl

tl$ti*q- ** floart rirustl

&a tt{;l***

pn -ftnlni *o gf ds}traEerr l.et o oaptr rrr r{n5:66;e Sall,ftd, Sr4il,t*lrrl.

tf* ilryn,ffir??tfF.*

proprt*t*r nl *l ** a#rr&t*fi *i*sfii"* il$ Ho*' Il,hd. Brsrt dr. l$r 6*pb oa n fo* bsgrt tn arriCrtrl,rr d* En fifi.g fir igfrucrL fio *rnllr de l7 l*rnnrarl,rr r foet cLllt *..l, lfrF ss uG lrwhLds nffirlatml *t eE LmnterLrrc -&rf|lrtJ'*r op#frtiram oele offil$.

tf. ffi*fl$dwry.

prnpdrCnfiEl nilill itoForlt de ftcr vcbt illr f,l!*r. &gd,let Sr. F51r n 1rid.t tn slse aa rrlrl,tn lfll ^tamar|,r, rffi|. lqttlerr! Gan lFs rtfc&'rrt 3n rwtn Soredessrtnld. kdoane

*l tf*a*18

v*fufi, *

***br*lr

Gs sl lre*s&*

rtlt sa{t btseetr !d. tl;b*n ln ail,rtlsir pa#'tl** **X*sd.l," frft+nmpl a-**mlx fn Ai* p{il*t f;i $* **r}ffit v*n* *iXxt*, fu ***}*t*tt dls 6$rtfslsr, .tâ‚Źoef$l o&la$t

aE&tB Ite leat tatl f,ilrct de f,ler yrebl.

dr totl [aen"li].

6@rr.,

lSOfi-**r fo*t *mrucls?i. i* *tl*{e il* t5 lamo* *l* l** ar$i.*tr ttM*rnffif'a*. rffi,l ffrlthlaf {*rr *tsr Ss&*tcry, *r** III* *?Fa*t Le*l,oaar_F?trqgg cln k|' triltre snl- nu Afc$lf

y#}*n, to

?/. .trsf- Iarrxrrs.

lr-e rogctr.t 91 oooftraai ars s# sbtl"gntorl.l A1 s3 tl a}lEgiir* erre dr1"l,nr-flet

lar, *tc*ettlrr

icg*nn!!.

r*6**ntri *fiFs*r**

a

p*Sa*

romt#d' {* t}Mrt fitn *r** Fro{q?cnl r fost vlstst &rrlt* **ro *f l? Ieffisr.. Ipmaf* s:nf GLlr ortr. crn,Ifi*$S* I{.)Or alsl, l"cgfannl|. oarL t}sa kdo ***

tn alnf,l,e Frffiffi'Bst Fr6|ffi'Bst mrk EruE|'lfrttd clgsl.latl,d G.rf.l. G.E.l. ll$ tl$ trilrda CelA**gllor flr, g?, a trHffiS po Sl. Dnaortgr r'aplmetastnl Feplmetaqtnl FroBrlttasllni at, sE ar ipoBrlttan:fni tsrlgrfrt pc ctei$nflu gt rn*a*ln. *renf Ds-ns$-o fl*elruor{,fttAl @

Hr

$l&&Sr+mr;

./,

|

rrll pr - i i

i i i |


-

1E

llr

** !r r$rfe ar fr;lmrf, df

rlllfel

rf*Efcg -drh.

{e $, lf . 19. 16r l?r fS gr1 ff Ismutrl rn EDre a fi rn il*_flfga Dtllfir_cera

F#Afdi.

il

Iniltse

*

*t*h

i[* re]n

8/. ffi

l/'*.il!d& *l.ffi.Wltl,,

ilt. fqr#ttrFr$,frfin |4;ft,X1!tr

tl. X&*&t*g&tn

CftlirGet|'

llwnta*tb,

il/r filqfrtr,ffiFl*$tt

l/.

*

*ffi

di,s

O|rr]tr'5r

irDrom s&tm

$ahg:rnfn

Ssl.ftu6mg'tt,

S

S*r. 6sril. &* Se'tr.iln*Wtl,

ffi_g tl#nrt

ffi*r*

{iif, w!.a*{,t

*r*ls*lr* {t* ltsil*fu

qfirtr tu ru*tsol,r m#sal* xm*rfu*rl f,I**ltr;

**l* SlililFt

$#sLl

lSfS*

l/.SL-SH,

glgq

F{fr

st.s* F**i** $tr, I*msd.

*'wl*ln

ll/.

osrl|.

*

r**E*i,s *c mf,#G** rlritrrrtf, tu bi.{fifi}e,

tf"IilLffi

I*/. lxJffin$**

rtr5r.rE

$s" d,

lf,*. fnrt

*i#*[rsl. Sn***ls** *t*li**

rI*rqxrt {* s*ufe

*

S-6Bl lfu*** * **r.*xt$tiril,

r**

n*d*e fia**i[* 11* h*r* I Sr. f *lr' tr .*el &til* lnr* I *t. ?* e.ilill &Wsl* tlh*xt-I Sr. 9 g*{n:. &*grrl* &1,." b*r* X, *t, s3, *ar. Snrf"lrrs .$1.


-1-

If, lt-&..1[.*.s-L&* t.@

g31,*1.fffffi-ffi.Tn * 16r*., ea strsr' i! ar oggtJr-pentnr iitilci;r" amaL****

ln* rerifbtt*

ft l*lfr

tl

***t*s

p*1?oan6'o

*mger* â‚Źl:* *rs&tcrtl':

* f**t

l**

Sraft-prLn

35/'W Is/. .l$iffiIfifi*&*fiffi t?/.-&lffinUt&1ffi

*1. ffi.|hp,*Fql* sserscs*L l/" I![*LSi$lm* |/' F+qffit(q#$*' tun*lqt* */. IrSSn fl.@ f/- &e.[.bss$*,

lnl-w't& x*/" $sl*-ffi t4l'ffi Pv'*s&.J@ffi#[ *sl.W fll, g#*t sffis, *&y'.ffiS.S;W, av. &&E-&*!ssbst

?/. lg8lt-giEdl tf. *ffi[&.&eMif }/. *qtnftafi+ffipffiF sl-.tsil$e-EsEg &/'ilffi,,,ffiI&* l*1. HStSrStdl&

pdl. ffglsESS F?l.W

tt/.W{*lng*xn}

*fr/- &#..*[*ff*

Ltf*ffin6Jgiltrilf eg/. $qq$4!*"$s#'s[, I}l

ffiffi-*{ ;ffE

ffin*r

til filItfttl rll|t fil,-ao||3

-8l

;

ita 1? spra ?o Dc.ebrf"c, ns$Ft.r: m 3lilr Alnqlr 1o rlblltla o3ltf

SXtr***;li

lrffinom-'itncrsatr

sr *ts*r domr*tl{ rra aettm*

nie tolt-flc rdl' fo|It

*b #* !P S{*Ire$t tu ln-'sl'f,ortt

*1 cdpartnJ

f,if ffilr

l/. il*lHa.Mffi fi/r ffi;br*WitE{ Il'"*JH#HSI

*/. SS.,,WlsL 9.f|&l..&ffi* il' f$Epramq

p s$**[a* r*l*t*t** #*g*Ie Scwt**ere af,t.* sl Sl statl*e {* **r*l*f, mf*rlt* X*l.it*r x fl*ffi.l*I** nt*!** rffiael* *l St*pnla$. trI {a *t*rt*'

?/. TEKEIEGB rs fogt oerwtatl' arwl*ill l!ftl rut Xsl, soca r*i**1r. |8 |ld-l|, "qr,xt & rDCltlflctilr -|tri ,/,

rl. xAtdra$! EglE-E*,'

Id

d'U'htl IB


*g.o

*

*| s" tr** m*ntrm*#

lffi

k fKffit

P'st*e r* e nftn*

t*t*li

*rrr

I I

rilil*.t,il# *. ffi$$#F{ S1;

*.X#*Fffio{l[&' ss.rralP!+?t'trT}1-616 d&r rraltaafrl* or rcnitd

fGtr?€ e*s*tosln ;"6l1itldtp lg-f;

ils$*-** a*eaplc:

ce plofild tr$lratl dt 8&{ilrlHtx. lteoodt lDtast'mat{r-ilfl $l{tofrpc e'-rrrelllf*8 - GIo'-tfnilfe ttni gE&lrli ie erpad* Sf

rtt"ti i;;;di"

*r*r*

li nearurr gl pr{ttart' or irielt el,n Ysri'ti lr lac6irnit*r

S16 t**jt

*n ***tl*l*

-b&tst nmt s**a*l* -rtltt S* r$m$l'gr{'t rr*nad-e***cl = plede D*ltlr 5-Iffi aet ne€l grarri ltt?'(}l)'a!-ld st'loa,ae trrl1r au rsi{.fn ** ll{. 4.OS*.- i*S n* ffi;hi*xi !n* ffrl*' o *s*"lf* a* * prr**t.'..{t sa prdoa neftr4C' ,r f,ost res ba*rt gi ltlit ala ilGqtr?Far tn ls ca smt 91 lstar:k*lelc *rl I'il ]cIl.iXEl'- oe4 spartl^E*r wf"*rl *+t* *i tt#t tx.{-n*tl' **I**tat

# n* ffitd$t+-

*/ ilSn #t*fif,r

n fcrt cllLt tfsf'sfutu. lfit santlq ae ffl0.$Acl-

# sfm*x milFqg

e s*S*t

*rt*arfr

sa #ffittt*

n& Ft\Bt{63 eBdEil d"#41*r* lrifi.

st& s&ff*E*

I"n $6-ffiS.* l*lr

t*?*l5#tf,*

p*ttrb l$"offi'*

lal.

s/fr*,mn*&ur#trp*, XlffiH***3{ffi**ffif

i

**.gllCI.* xsr

1

?/irn.F*Ls, t$*:ffi&--ffiff#w*w#rwtr ryf;nl+qqr {qE,rrrmi H#t#g-$*-l}#_r_}ffi# emtr*irEr' *A-;iii{i * t

d;$

r* I

$. *ffffiFFp**L{}*.s4ffiFr. WA

w

l/. ;ffi.A*&g$St

lra

l-*rx fert*t'"'l Y*gf t1-"l,st*t.ls*r* xrgmi'*rlp

ffiIeffifldjiffirH%ft*f*, nrnm*nft. dtirergl

sr"iaw*rum *fi&"ffiffiat'tmt*tmffi.

I

i l

i I!

I t

5/.@niHLE +i *tffirnl !e1, rdell

efa cnol gL sra €c j$'fiH|.s* e v0rAst dr 91, a ltwxtl

i i

I

*f.

I $

$


*?*

tm;l Hffi ik ffi*Hi*,'#lt##, ' de u$rttr piclf.cs'. v-*s;qrffinu{st$:ffik* * doT*6n eS Fra fost D{Frtru onrl I sf * llbrtnt prt*itc lf"ge*x** f****r$' Fdnt*

y. ffiiffi,frr*q,Filtlti lq#*?ffi,ffi*H

*ilrf,ft*ts* * finfr**t*** ar Lro$to pnra {l*

**. ta *rp*, *r* I*e*nsdestt tit n*t$***Ftutd nadl* tntnr* ur *stf,n gt- t**r*,** 3a S*o*rytl nu rs d*oSt h**n*La d* F* {e 91 Srf*#ryktt ** Srtgtrr

*sa6aft.

do aeas fs*a r:tuatfiftl fisdt'Fpt{, fn tlryrl * **lt n&*i- pAws *mis* 41 x.** fi,q:l"s #S# +ta laglaaxrEi c**t lcm d*xt * f,.**t $at$lnttE ger*fie+r*t g**we*rt*m$* *e **t {!#t1ffi1.

f/. Irffi*

rtrr" s,*L*fl*&.fl*$.*L i]ffij&&!h#frsil&. ,,$fffir,I$gll.*ry 0 nsiLun

f,o'lrtc

riolnrt*,

ads

df D.frItr

J'EFtG[n

ffi#ffiffi&$F tri"*t* S*T3l ,'-,.;rJ#ffi*ll'*#uii"'ffi1' * t.|ilt rdlmnkt $l str pxuf,x&m** se €* lx ns*AtI....1(L'.

A*S* *&t*rn* *x*epl*r

rftrrtriF'sn"'$s*r+' $*;f#ffi#:ffirffi$-Wi

t

1*l *n ae*xl $qir$*., &* s*;r. ll0fi*Sffir* I p. lu LO lsffilt. n foot oorcFi I B*trl&*l €e ca 8f.rp da f.ttr{€qtL. taelrls Ga Tl. OS- i

ter* altr-ratnr-im*G

rm'"utrruril,

ffi":::l

*S p**g*rr*L*.

t/, tffit{l|',$4*tFf*ffi

i

sr*ss xm*g*l,x*][ tgto#*xo {* &ett *ln Ft*tn Indrpdcotl,l. *i{igssjr,$$l n fort ocnpat ds lo$iorrrrrl srlrl !,*ltlr tlst to&lc a&tev.t sii'c pcstnr fg*lca e4ot. f#utnrll"d, s _Dstatt rA Gd S*Il*ulle $1 ril !n*t+m ptnlfnrllc

i

I : ! i i I

!f" iltfif;ffit'

t*ffi** *s v**r*il* d*s rf,cbnfnl f'*Irx€"***** xt;" m#lnfssem !i.ln m**.r lth|ln!*x

ilr. s. ${rfre *

ffifrqs}n

mt*S*tntft

9r* *trlr**

i i i

it*

t

en gmp de lqtmrrl, ] {rl 4 lamnr{o, I wulalf {€ r}lrrBstal Emc Srtgarcas ns I *e*erlt I.n obtcve r&dnrt rldta0at nf r[!-j

**rt f,n +*Lr*err ** tr?.#C.* fu{.

*s #*r* {** *fin, il Gra$et Hlrilrlr n 3n IFf lru**la*

tatlw

./.

l*

*rn m*Ls

t

***n i** L? I**l;fr t g : e[ t&. eDlmlr llrftrtt*s epG- I

;mrrr*r,

i

Ii i


-$*

ta

tRfl!

opertrll*d,lrr l& BSt'tturglo

de tbrsnsntl*rr r191.rr4;d.r

eftE de conflffiftrr

rgr*t

k*$rs*r Nf* &pd#*or

nery,slu ds ffil*$tdf,to * i nlur E

81. trlnl

il

*1. txoPntr *1.

rrylgtor**f

tl.

kgu *t.l"*

*

il

i

*

i$n ffiFg}W*r il.#trg".

S*r,tfu{*ii,

}4..ktffiffif,

#trrSr*r**ffi,

&mq.,flslqglqr

$tr,Fnrtlnrc*

Ptdta ,Frs;' talor.

si}}*t

|l

g

11

tr*f;uilffip+

t lip*wil,

*

||

Ir

qstllq:ifid,,,,

rril

?/'

{c mrt ttson3oar

r.

It

l[

I. trFsffht,*r

* $dltA

il/.

rsldanr

{/*

sa*Hilin*lr

SF*Fqq'!,*19. ryt $uraftoflsf,

$1" $qr$r*li* S**um parfwerle 41. rt!.m' l,l/,

!*umi.ar

l!/.

ttll5r

t'itr.ffsn**

b#S*nH[nr

8lrilm,

**

ilsffissstst q#hsatr

pialrlrta

tt

l*h.*r*qy

c

b$fin

uSll';ffi *, l.lt r',***tffi fir. F=EFll:: 1 -ry"ryf a E 3np €s h*|.ocrr* ln frrrlt* * en # arrqF. t*

GeoLanrt a* fnbrlsl:

l! L8-?q'fiEl.ge I Sftr*la*

?e_fl^X*e1uct6

dr '4gl*s

drs,r,r_.io'.ra.'-itt5r1g{iJr iil"-a" g*-t*t*c**Ior ** i{&"*s0;6s0;;-

gna **r*ffiff

B€ prot

ld, tco,rxx}.-

i!,**{*.rrt*ts&ror tm*r*,,of**

$ffitlllrr rr_ .g,a4_H-fr qI

jiH.ffiLffiFd&fi. wfiffifi ss.r$,, * tmep*et rwtoe+?l. -co[],*ner ce oaafl,tsoarr! ii ar€*rts;]or Er*r prclnst Fe*-.+r*x-1'**n preq*ll-yr. rmtostr, er*g.a*lcrc €e

ftrtr

AfErorrl

nr firrDlsrrr de sioitoiro 3il, tdtwlarl

rttqll -EE--

-:'-*' trfi;ffiLt* t-

a" rr$rri

T. .f;#,f! f;*p94" $".*&ff}&So&S&

t*r rsst {3ryt*tgt*xr* s*qtmt: *

xf;Fsl}, ffirry

isr. €.;#.lt'ffi*'ffijffi,I;o#;' F!ilr

c fastltflf,

rlmxgl

da pscd,rtrrr

,1.

gf-c*rfagrrrr

tn ratLser


*$* s{ffi*t#dM's]l.arottfi**lns**l'|tomflm*msg**n*

,ilf*fi@t*.

Sil*fiil

** ffi&w,f:,*s.i[-s{ ;' pc:a$t a'*b cdEsbtrn

Ia lp furu,*rfe

S*lftl.E$+g---

1-;$*,:,ffi*'il :H*i.i?'nffi

#THry|l*[*ffi

Fra-

-tn rTx*G'fi *I#iltrffi1l]u" d*d iti-tHil"lffi#f pi.i{rxt i ?lsfpftrlrl il 6i.r*rt'il;; -ludsll'4l sg1l' E;S

f er,tirrf;'=-,sjia-Tl,sa--:tlo;i$dlntsLt Ce'*aral Gr cu'**oms s& pr**+* rui{t*r11{ti[.c*

niftt ffi*ggUi ffiTi?""il['G-,gai;;l

CIptr{fttr sa!ff*t*rtl.* **rdn'[f,i$ltt***,g*sffi t$|le*a?*r* ffi* '{* fl{{'lr*!il" * fr#rt *{ olx'5n{,* g1ffi-gfffigd; fust ss t{}tl ',1&t,nrr'vjazare de imirlYit flrr*l* {ti'cooi*il,11'ral

x 6g *ffi

(&r*rlr

rad.

fftf

;.

a silEarc**rl'

,rrr rfusi

-rc'pl+rat*ltll

t{q$sp-

iteg;l"l#m"ff#

lfrt

a*. acmnl tl prir*ffifa erf.udrt

la

*tr&r*i

Stes tfff*t**rl.st

gstl sten i't€G€atfit i:*oprlatnrl €ar6 ,'t n-il frh#flt lrpct"srl.

ffir*{

n&r{*r,ila

fit. eE

&ff*, **&rr pxeL*rt*

;n*A;iffi -iry"r;- fitsrt*- *n*r*ns*.t*nrfl-{tlj$Y :frr

ia cwe

.ll5lffi*

ft tl*

teclf} *x sxmsls s*tSst *,iirt*t.i w;6nulna 3:r*1er'**. oa $$t*e $$ fi**t *$$f1,8#*ittrr

*r' kr*{ttt ffi-t}ffi" st*. !*ss*sisr*' f,ffl.,,ef*#[* E.*f..

til!-

g1;.

:itl'rli

ffi,ffiffi,,

S*r. F*t*6tL

**#&BPS,

$tt.

5$l#*ffir,

Etf" is..Sssr?str

*1il{ilms?iffiF#Fqlr

L*5rxo**t lrtt'

S$*$#k!e-.q$*ffi, *t r "sa*"rlL .ft3$g,.*g#$$r titt. Sai*f.l *ft*q.s#hEr St?. gr*l'141 &,k&#aE4e.o**Ag'lits*t*:*cstff* $tr' dnltal fegse*t.J$f*,

S*m,F*ff,ggng" iltr' L{'p*r*rd g!"*figass&*t st*' Llpx*exr!' iks${$*tffir

riH"fff$il, s. wt{fiK,tr&f,F4Jl& i,,i;rr*,its IF *t$* ** I.: Xdr*.*tt** *rt*s ssrrfl"€agit 4€ as{ls **trtr te*t*o Eilrr*tt**&trs ** t*di.o *x$&t&le#fifi l.*q*r*t{}rller dsvpr4lr. tllo a *o rlLbers

*/.

i}r#rr$sl* *m**.t


,*ffihigffirfl4q,sp**Ft. ffi* ar

8*t

lil

ffin -aFrH

ae rFdq.Ad,.

8on51ai4

dEbI'.

h* lG

I |*r*r

ftltEr.-r..r.rr..r.r SffiN,ASr #f*.r t***+r**

lilr

ffi.rlrd rln h rrsfl

ril-dmfr

ffiffi}."-* ls'**gm*;

hffi

*.a. an-r.s-F ir+n.'a]

rar-m" eG dfrifrt';fr; il--I{JrrErr unffiF-'

ilri* raitr*rFxelr sfrsit SSUdL Hffi*tt*1

f;*fr*-_*

pwd*n* n?*fg!

x*I*are th nnrnai ** **gi-*,"" Sn sffi'itrffi.*

*l'

*rs

b*r

gr*fE*

lr.r

*rr

*:1 *qgN"

5:ffiffitfilF$l'

fs*nlt

* t#Hs*h

d!*tcrrm*e **

ffi'ffii-qbfr {'ars s*gETi*ffi*' cla rp&lii,

r'lli

ury a"-fe-L;.

n Sil.*# ** **i,sq* $ffi*snMt *q f#ri$** $-l*ir,,.**,, -*f. It r*r{ta ry-eqi. a#Ur =r"ralffitatc 6. s, nhln I frrgm ia mdeo*n* rd*"pri.mslt|' qB err ;rffit. {rffi*}..",r.*rr*N+r

*dF**brt dd*:siftr*J* l*

sin*qt*

g* *a;

pe*n*n*r.-*..,,r.*,|


*lSx

I f

? fl t t-g,r. a B I I8

?I.

t'@ 3

m sorfi

-+-rtt

rmrntan$f

t**

{* lS Irut*

& r**

â‚Ź-

dc

etg'l,

{r

Ie Gstb

#ffi'*ffiffi.kHffiTrffiffiffi.*oaugt I n*a era*r #,er n-$ffi-;

qFft

eE-

Sruromror rr"

lh rtr*m*

t*6*

@*r-f1l

}ilry{|a*il!

t|I*r*t *rI**- esf!{fi** #n gf {ififa1l;tl* ifr r6l,4j n!| j=1d4 pr nd1 prt1g n tdtlr

trm

il{*ffit4[rf ffi ftffif** *l,rrlsl.-ta;a} Ar rlcfsr* reA p l*p o;l15l r 1,5s. -rf-lor nr fu ;martr. 1trrtilL.tn*ll,

eEtrilr r foa oeFf t Btr sgrr^ur* $L !". lrqm mrcnr ftcilttrr la rG k cSrsm rbtotrc d.c iO rra lrnlellrlrlrr ltmk f* f*f*t* $* t'lnF & s ffir @r##3r S il*I Sltf,r Im+lr, 11 In*rr.lt

b r nru

e G tttlt I ilFrs"il lEffiwaa

o*porfe$ osndna$f s6l[e*tr, .-+ ng*adr acrEElraslr Ent|'

C@Ir @,

*f sWl'r

V. &.Jffifi*

ltM&tt*

r/.*r&&

S#,fm

s/" ln$lfl *l, Idffiti&

A*a*n#r

#r*mlrc-

*:s#i.x

e{* nffi*#W*

l/- &JHEtil ?l* l*6ffk 'll* *rgil* *1. .E*Sftlt

xmilx*

S w*rt*

**r*t*

*r 1*

ffi&pr r e

firssrtr*ffi1 rmffi**

** n**kh*

*ll*r*r*$*

rtft g6ffig

m*nfn*t*rf

t&/.W

mf**tm* umf****rfr

I

t*ffi$ sl.fflffi&.S$[ffiS Ssggg

1; {flr

a#rsml"

{ffiillrut*tr*.

&f*ffi

lf" b,/* lfil' *ff*

FE* F

S{gs**.* dl* lffi ffira#***

St s{d.{**

smfwtn*

fie frtmil* ryr f,ial! {a tq*'ru**a I|r *nil* ** Xl ffi**;, a*rnr*-O* tmf, a ffiffilnl l[fltr** ** r*trfuffi,tf,os.lt +*** p*rwl* * {tr$fis l!$*ro* *t# *f;l ** tr* *t#F*r rft* lGH"nffi'* *p&rf*l *nm*g*ff, il*x l***t

fiof*sd,

ret .f .

iffi

fs*- p*Sfi

fft.Mll".


*Xlil* h*al" a fort

$ra**

*!t s. o. Il bitc

Glilod

ffiI8r.lASI

tn€hltil

firl 3(f,. I

ils ,'.'lta*trI& *F,fr,S$*

dc 1 gn 2 len*rad., otgaaf a.L l.slltlel, d,ltt 6e radl,o aparfldri aparatrla rrrtll,lsr.

dt* L*,t**ri*

SrIr Dtr* il. trp*rs&s*sfur* ao**rq**r* Erau rldl.oat 91 aperate, X,a naloers da leJ. lt.ffil.-

fotogref,lac, letsfrrf;foe

&fr Ssfr

la**l

*er,thla

as

*l art*

pl5ol, el ra-

f[bc,

rltr.8,,&qg+.r_ 6{il}xffirn[ {n

lelq

n-E3u"{kgrrs

I* l&x*lr {a l* *i rt Is*rf,tt,r * fwgnt tl,' Atr foet f"rdrka t GisstilGlttr

rd, frycilEte rrll af prs{ea tr t dls

dl.r g&9, mgarlncle

l*r **!ssti X] qs$Erlr-, Qwfulsatllar ce n&rl

eeum*c*cr

YtrII. T,+ S 3..11 4,.. .1. ffisFIr*AsI s* sAfr*'grq t*tro

I El 1l Xeruarle. f] q*rx*trsntl,

pa fort lraloltrttt d de-opltorlo rtrrtr-rrl

d.AtBEtl lc4lonar

sre*i, *t***l

sr{

del.a Curtotlatta ].a lor {r1 GclSl ala B?r. r,g, Br{ltrani elgr rd.

r* .n fost Hta$ S* crssiltnt{r*1, as tot f*lel, {lp shl*t* 1l sr !ffir *l r"* Str *lH $ ef6 eor pea.t& * f,i. **tln**nt|. 6c a*rl f,n nar, tofl a.r fogt nerrttl a ErEnn ohlte$c te Antf lc ea (fd atut oomninl, tn tota.lltatsa fu c Sltrrtpl|rl dttffid.), &t& vno apm*,ftcatl* fpftr *t*brl, enn twartat * cnue*s& p*rtrtr rm S pr*rmrG. t!fit& lett" ;* il*

otr aeelaagi ntJloacG, Escffigl oonorolaafl Ulter*or, ar er s&,nn aste Esrisa la mgf^d aI. cEror ooctlmt B ebileptt ,ffip*r*t" gS vor t3glcrj" at an gn*da: ni sre: ntrsa et*nfL*

lr trLbs.ust p€rttu sstsEtlfl.oeai ler tl oaE {e rrfiu, dS. rtl !1 tryEfoa$ p€ lpG tat mnbr|'l' fqrrllG|. orerlttt. , ,,.,,..

rryf,

&[

an *n r**ut do *s{er!.t $i'r'

ly'., W *f,- f;*A4.F+f.e+*

,

*1. Sffi,ffi{*,{r*'l#,*'

*dlftk$ffi*L rr

fs f,olnl

*ocatr,

Sagl 0lrlrl,ao Sr, *t

$tc, l{asl. $hlrlnu

$r. 63

$ttr- r. $. F**tl'*m

sr.

}4

$tr,

liefit Sktrtt*

*r.

ff

if. Sw'".,*ffi*

$tl"

k*:l

tr,

tr..[,

{/- SniF-.&SgL

Stf.

Fris*,prc*

?1.ffi*,,&lguil&,' ir*,x#L;wd$"

$tr.

iIaSlI, ChLrl*

1,t. j?

6tr.

S*6*, chlrl#

l{x. l,}

./n

Shtr**

Se a Sr, l.&

tofl

grn# er!fi}*


*18-

,l/-stw|uH+twtffih*, 3V' &sri[-sslls!s[,

Srr

Seg[ Wlt$Lfi*

$tr.

Prlmlpola

ltlaol^ar

Hr, 4

lV.

Str. Hrst"p*t*

Iff*etm

*.

lltrEL$Itga*-

v'ft#tsffi*"

Str.

D. -4$crrala.

Irracl

Bwl{

Ftauqgtcln-

ri/. &lelE;EnlllEE *9/. &lA*..l[g*il*, S" WE,,,&*-€gS.r $11.W.-,*a.ffi* 841. figHts.*SF44**qp#fn 8l/. l*il*r frql'4rtt4&, k

Sprrbtl,rnl,la nrrltortlr

Er,,t$qFf*E$'r.4Fl*WF4r

tu*t*sbsr {,ttnfi*lt*,,,

'S*#e'

rilri,qf,*#ffir illr#fr*q''[

8r!,aclXrln

e€

tr. {t' St#tts*

$tr.

Stsfsxr **l

Str.

Hra$t Oblr{ao

$tr.

l{a6f. St*t{ae

$tt.

I.tl.

Stl.

I. O. tsrttlana nl. 4?

$tr"

SnLa.rt;l*m iful**

$tr"

$tcf,aa trtrl #*t*

6tt.

I. 0, Srst!'aml Sr. !O

do wltrstare

pslttr*t

foshl gofi

e

! :.

Str"

*G. 83

*t**r Xr. Il?

*r,

$S

$r6tnaw Sp, sll

pl, J*lt**ro

gofi*X s*B6ni.*qtl,ci

t

flool.ac fii.

titr. I.o. s*t!m-st.

l,!/. Stt#.l,Fq\*ffiq lfl' IEI-9gjl!L@s, l?/.

t?

$tt" X.€. Sr*tr,st* Sf, ilr. t&

1U- Sffii[.,&S& lt/.

f,r.

dn fcs* c*itr**

Lcginmre

all $fiH**trlri,

l*gLsil&xt

{

ffi"*o*a*6

?W4ft

tffie* fitfr,

e,,$ils*nt tFf,il|}*.il

rFr ? {relguc ll

I.

$il*fl;tsrtt. a*aa*or epar*|fu**, $ffit s&e*. tr*rh ntd:l- F *1.* pr!*{ne a*r}cr *G s*l ct*rilut lBtr*}, &st**l.i

are. tl dllo*rg). htrorylcl,

I.

uiriffii*i#l$*"*

?lRrrua (vtrlonrra

sae. + lilaloaas)


*tr5_

-ft llffi'a -fofi:#lISf*ffirff

x**,kffi EAr-iY"foe,rr

"ffiffi *iti$#:ffiffi *rt3*ffi'

Pctfie l.!($.o0o'-i

m*:ffi

sosr*t, &;FE+9EEEIF il Pregilc|.atok.Eecerel rte .FFs lnanglafrt gf 6icratlon1..9s ,d;*ie r" -! rte prrtatffl-odl.-, po plat atr itl ds

7m.o56.l1er 115lG H. cplc, ou aprt1rr Cli oerf un e det dso$t 'o.Oo,o.-

s- ssls&&&&l r rt*t*td.l

eortirat' adhqsatr q*1nmntS IB s:na rrn*r rsolsffitt'unl' ao e*tl* 4[*,S*ptsr hf,L+?lnt r;* i*ilt-o-ttusu*t* gs!t|*t*rL

pr,tts}tc

aorffil,l

** {ns*fa

*t*i[*!at*a*

}n8uic-tfi

111; 3*Ipr: Stfq&,Ffgngv$â‚Źti f;I Shfitff^q*Hd#m"

*n$f*li.t*'ffiLg$tl:'ffi #-* ga all1ioil-dc oeln d;-;1rnra, lqg.,! soile"lt;ffi ffi-irilt-"iat fost l,oieraettr fa sptt*l' ffi#;

m 1T

;-d";;"ri-er'"

Spl

acast 1scisant,

naohetn g

* m* aontl*a*'

s. rof? lnl

llsi. 3olLt1a1.

r,a 6sr6c

ull pssto

pts*tgl *rs$al. fiErE anassd**

IX, Aa_S I, 4 g A.

. Jffi{SS{nF StWffi {SFSS.-;'nP$R&4tr

Ia noaltea

de )-4

laurarte

ffi,f' +fihffiEHLi+TqA*;

rrac

fEost

l'nl

pareharltt'l.

$sss-e*,Iesr'He-fuEtl$slbrter axlrl

ilif'*fF* ?arrs eantf*ste Ec* f ln e*rl'att li *lar' rra* ;*r* ttetgt?raE lrt 'partnr orlorttrti' fort S3t {tr 1r&io*lr,-15tl*11 xur:ar F3-Jt ";F;i-f,o el;#i il'rJsi in-""ii.ilor T'i?pitlrl ollbcral1. l64l'at aorlEovati 9i r6gtfie:nlitref il-t;|f

In **attr.,

lr- *stn,x*{r;

r*

'

Ietterla

alail

af*ttaat

ra51'

au malrrststr'tr

**.ffi*"$rs

ftilr r*t#ffi

**IF

wt

{g.a**dl*lg

*"ldoia I a-aatr*-tr?**rcp*f*. astSttl-31'

mft*

31

sl sr;r nal "gb$lto nlm5.c peutnr cl tntro tlnp vtotrtll" paltm necetrse intrrun El Ell :4c6a1'! fiif 1l fut Drstr nn{tcstrla at3. tt-er


*li**

p*w r

g! pr.lletlrl fotfti-iloriii

fbit

d€'otdertlcr eatfoc' trqtlt

dc-|1 E' 81lb*r'

Crrr wstt Yarenr,

la,rnatlr,

Ir esara dc 6 Ienratic al f'a maptaa do tr-? {?1n?*?19 satr 'laa fll*e8qElt dta €Fs€' d? p"-f'trad5 da Iq;lonerl ti|,iltoa[l tffi ,rat*rw[n dla*s* fl.o* 6uri *ltt A*"utF arynil., lA: ig-C"=is**t*fi cun orfan! rje rilcbol.' iii.-frn"fisl

Ott*e au tttlu

{o *.re*trtln. ai:tsvlr e*tsurt l

91. hlW,.rq#4ffi rs/- @E*9.38ffi xv- $,?fsg',sgg#!*S ltl. EI*gggiLgL 1ll, sslllsgsg

Il, Sffi.#* F#nr;Sr sf-E@-4E@* !l' S**i.**gEgg,i/. l&ts.iEsggggg !f-&..&f,@, t/- ElsE?l'S#SL.****tg t/. IclgfgJeles

!t/.

xll. e+*b*,*hrnpl{Pr , 16/. *lggg&*l&ggg*

1?/. .IgS-.&I9&l

ta

lltl'ilgEel

tr-t3dE

CLUr'et

aotssta ttr sl tl, pslltls usl'l tm$t atnlol, *Ef

0n prll,aJul,,Itor regt o ioartr-parurtrt rf,t.

I Ita lailbll

$ults Arnlntaa

'qr-'tf-

etn

SS:H:t"m*ffi

bEtutt pBt* In olingc o! tu rUIens IB nsal'rgalG'

rnltrtt&rl

Ge{&r

l.oarrltorrrl+

6E ri rerf,ccai

sl' plo{ag

on

+?*{[!-4SSS= la8gil-n}lef'

chrla

s . ffi .rsfq#K-.glq,e,\i:{4$I$g$t*c

*onf;lsset

cu forla

l6ns*tnel-B

$&lr LoanLofaxi

E*liF!t

w. Iltrg-Esq&L */" lnffi*&i&,tg" Y. S;Hs-Stg&g* .Lf, lgdF***iprfi€+.

trs/. Sg*&fi-

15/.

{ronalol.

*/',Ig3s*SEffi* 6/' Ig!-Icrssl'-

I"5/.

l*lbs

X.)1.S',{rs$q*. !*1. &g*ll6,Jg!H&

r?1" $p*Hlr* tg1. B.aq€t

s/* StRrq*LE*qL *l- fupn,Eg$rn, e/. EltLIiEli-

1$/. F+Edffiq?0./, }.loa A.ronsoba 21,/. Ssl.}i* golf

Iff"@ fiV-

b:!rrl.

Abfauovlol

Ehds

8$f. illlm

2'2/. l:t*,el' l}ari,4

$t$e gelsffi

.1 .

$!nfii'*


*ls* D. 91 unaorl

tfot an fort* Jatbl!!,:

$rrt

tlupl

gtomdor

rf" .lHi*nrn J.tEffi,rp,. qrr {*mp :ffigm-,

o6r*rl"* I srm

f.*ffi..&lsh ,if' xg*.*l {*qlrtn *l- S*HEI[* *l- Sgg.:S!**

e3.m!.* ! stn Inst

?1"Sgsl.*sEss*, *1" !h+,ffiqql,?s,f gl. ryreq &, fqu.l l. t4tfltl Iltln,

da bl$ml.

{*5# *e i ra?erm d* rt[Sot, dttla stae exproBraet ec!.c 5 ha. cu aara feaese tnprcFff*t*r{.t, *tegrd, I *ra &rat dc a*rt. ;1 ctt*a[*.

sale1

lcl6a

( o$$s6* ll *r** ln*t SntSi:L t*r1t Smrrolantt * lar apot l't s** *G*tlt*it ) te *rturLle a& r*s*3 a ,' garte oat&ndu-es {solaratlr 'lNutern} fost {oant pentrt ltegtsnerr* t

DIYffi$

}bar*

,

*b.*at At ktoal

an

6E:sra

f.l

sinu lnat

da oggt

mgLntl'e

A$U8trnI $I RrftlXggpll

Uatt loocLtsrl wreL au fost !*pl.edlloaii' cf per{[*cassl fntilit aeberitt *r f,er1* itla tx* sffr dtts *ute!nri*" t$t. D-mla Sl'lbrr. Ar*lntalu.l .

lrr*'g*1,

fief,l$l*

ul.trntlttr,

loaal6,

explrprl.at$

r]at.e lr:r 6?tm

gL noall#

{n

bmts#tl*q .$l$tu-ter tE,tfri[,*l,,, ffif,q*F,a Sri$**e fgdg-&.

}e*n*ei.rtsl Olln #lltael tI&&, prta an-trnJHnl-?tr

a fo*t abltxst &* Iloll,tqiql oHorlttcs, r& p*r&naese6-oragn1.

x, +fl f;,*q,$, sJ ,," aq#qq{$Fsr.{w1,rqperyrA svFsq,.

SellttL* losslE r*:faa& $,arrrrlefaa l* btlonl. so,mlstl"r1 *rxg **tx. sa eta}i.}l*a** 1* k*raigi rai tn t_*ril*sr*1er,{tr nmJ. er&a{ axttiratl ** lftr oragt gt, tn unl* $smrxtlertl"or, tdcn la stnl.mrt.k opri o ohetq u ndEpoet $f o #rfnregtt $|,lr. 3. EUAct'fAltI itlrl OOSUNHLH E$A&LB

pr H*

dtln *ow:*eX.a nt*rl* AfE injtatnl SelolrsL, af, ^ _datorlt&t*ls rn p{cn rooalnlctl.or evrci ea pirrraeaaog de tdetE rm,rirc [ll'1 *rae dNsffi* l*r *rtr"ttl $r*Et Ftffb*.}ttl, a* â‚Ź**r*li.


II* S..&,.fi&-s *. nix.p,s,*

fffiffi**

*

tmrr

fill

rrm

1*unctnt

1"rt t* *lpaffiLhlf.ii";

r

It H'[

m ftffifrfaa**'f]

srs Xro*t{*t

f,*t**:L

*s*3m*

sxil'r"r''

v'ffi*#*tHh

SIFS&

X$"ffii$rffil**

X.#SS'O(l**o

*W*

3rffi.{XX}'*

#j$.{iffi**

fblof .s.F.B. i

Etn'sutf,*:rl

Y.m

-&oll'r

&rtrs*** ro***

gt llragtei

t/-m1"*$nrti* 'H#.

sld' tec*r *s6n

sLl.{gtrr ptta rsGtBcti'

rrn

*urft

caFa

srye d'grll-onsrttotl

fsr" s'$*ti

SlSrff!#'*

fS"ffi$*-

onltb)

fll+te rnrral

./.tffi

*"${F.ffi'*

*€Xl*Sl0r*

+Fctls*rt e*trl

fl.

*srtclf'

X5 t&*}*S'{l{S"*

ffi.ffiX}'*

;m* tfngla:}" Str. #***p1*

fl. Wlrr fl ge*nrir.

?l'ffi IrrlJl,

l&g*t* S&rst $.ffNS.'SE*l'* !fr. lS

&. onl:ll)

Y*w**

S*Sfr$rftf{l.-

;Far.o.f,.8.) git** ryd"*ffiP fi**W'9€fL* eryaar opflslr] * fumm'It hS,M S fr9f3$rfrHl9.*

* tE*fiffi -Olrdr. f*

SOr{ffi#.*

,l*

*{ff.fff(l.*

$ffi1WLt

iffil*€t$l**


{ .i7-

hlil fmnfl

f,t

8rgSf,

Y*ls*re* stl&*s

&$t'!sffi

iw

; 3s*BrI$ tffir

€r$r$r

l

rv.ilHq#fffig

ffi*$Kfi*"*

1$' .dlEXl**

t 3afr*Satt**. *S

ffi*Sus**

S$&;ffiffr*

r Mi m*1m r

ffil*{lH{}**

lf,l&.€6*$'**

*GH*#F'* -&*mar*sffroerl

rtms

&H!.S{S}**

*r'dHffi#ffi;F

n tses*l* H*ft*t, ?

$**'#X}*-

Sflrfflffie-

S$S"ftffi**

fr}'&Kl"*

il*t**l*3

r,'f'ffi#ilSfds Srlan,

?

Il*o*t'l&l

ls fia#*rls**lhei

sf.ffi* StLfo!rtg!6isear,

*

**1.#$,*

tffirtxPi4cffiffi

${.rffi

s'#ff#iffi

S*r.

Sf&l**JiS.*'

S**ffiii;,*

fiff}rtl#fir*

*S*#Ht'?

#*€S-Sl*-

*.ldtrfilFlsl

qrfl.#&".,Sj+SF#S* ' &S[ffi#ffi*f;f&' s,-g e fi.&q'b.i&s.s&

s,ff," *ffi*. tm*ru ttst €arl^a$ slacsltc4

eri La Errf'mnllry,

Er$u aarrf;lm*t-te

e'i-ffiEec$rie o **fi*ffiuXiffir 'difiilt lr ffi*rtffiffi*i*, tinerosmlr mwrn- pl rmla ;-*r; #f..B -ilr.ne

Ef-:

iffi1*ailf rcrutl

gas+=:rrrnt

ir3

$$.dtrX!,./.

t6lffira

dF

ld

Gtsl.'iihi

fir

DltB

Ct


-l-o-

il*.#ls."l

*s *als*r* & tr*i' $s$.fi$n F* ***1 f

W

j

ffil-** su r*}s*re d* ffl{l.tg4} s$ Friil rli #.ffxf

t#*

ffi

i

:ilrffilr g-i-R:,_A

IIIL

['r.'H-* "S,t'_tr1u,_:l*-ff--fr $

, ,, s***{rr&, IE **& *{r sr* i}*a*rtlr, 3rr }ow}*} So},*tH gf ffir.ry g& T* illr* rrH** s$**e** 4* #dhl Kn**lr** til S#"lPrbngt l**l*llrf,r** m f** d&ff$x$ *S m ra&Arf**f !E-ta er *nrl

srus'lr' iFffi ffi

':'

ff#i"*ffifffi:-:"ruffiffi

{# vtnil{l S*n us* m**. mme* ?{El.GXt.-

ltl

H

%S-tffiffiuf-SffTo*l%"il&***s$t. tfr.

& ugild

usl$*:[****I *! fr.

.,1,,

:rs *re*d,AltsE fii

H#fr*xcx

n lts& !* Jil i;oo+s&tI,r, d 6nge leattsl*lc*? ge prtf,rtstarl.f trd e forcl &!Br ffiEttlffilll il8sE€Ert rr rcm& ssatrwtc tsailaficc lE eaueai,l,

mlrs. dato otaa$. eat da *&*r

*F*s*,?:Lt *trfte1E}s***ilxr?@;[.

& gtt}'* ** r*

V' !Ig$^&g[ee,

*u #:m,k

*r$* *t*e

{n***{xs rmc**t

pTp{pt*,T*- aryT1??ilEl^trclxrffi$-'nf

#ffiitl"f Itt 1

:Y**-

#H:Irlff""IJ*l-

frXir{h}S.#* Ss6t *a *3;; Sls fie}*€ffi* 9*1st Inl'l$ i*rtra*a. fus+leaor ln ildnl*trsll,a * ff.mmf.arfr, # l orrr l.c lsel tmm {t* ffi.* *,td** *r}{4, 4ffi*,*ffi ilcryilx1 eilE€,{# el.e.ffi6rrtil,n. crr {lieusl sE prteaaa# i}-?s iic,+,tB srn ls{*trilcc, n 1s6t 3n pomd,rr gL Ttdfr dt€e$.Lr.

*/- a*lrslrr8btufi5gffi.dl_TffiTl k$lm*

ci ti.nd* mt*

*l, *x rnl,mr*

dh 3frt"

#*S[*}"#EW.*$*]s* &*ll** #r6*m*, fu*tlmt Ss Sret s* *So**{a *ww**s. t*rme ff*ngtr puepr**t*r

nt mga**.xl*

d* *e**X#

*;ffi96ifff

Stf. @*rra ffiffi** ffilffi* fttr" ffi*ftsS* **s Stf" **s ffi+ iXp" afir* e*l,*.*** fr sffi str**s fie,F'tn Srr sfr 3r 6 Sh* l'l*C* ASI*S* sffih sffih d tr Tl**r de J1 e s"twl, fn rulsar* {c 1r!, 1.91p.frs+*, ?{r ltli ? th eFF ela l,*rurrsr, fa IA ld., Il-fnf Fl'rtttfl " Is ffi*** elgsr fs [am*a {*lna*r }t e,gsla

ttFr

#t$n*l.l** "f*

ln$a1at,

e lst

is

poaafr

Ff vtil,c

I i

i


,,nJfi,,t{tfi. &*!ndt

hill

:

Gc rAgailt

e i*r**r.%tt

hFF IS q

t|s

St

. dt

tFfir

S; * 3i*rt+ *[ffiL

r&N*r*t€r g*, **sa

*ryAr*,..or

s

- ffigtttRtl

sGlE

eft*

fu XrSFjl fi*

e,

&ffi

iu allstsrtrrir

Srsar*r:*

ffE.

1. far=. ihnr*o &r!"-g :yp!r*'"tat p'!n !r, slr!ry !r ilor *il,r. st F. rr"ra tn-piiip- p*iri*drr fo&r aroarru

{*r

ta"*:*l*srnlffi

;,, rtilfrr[ "t;***[

4*6rr*psgr. x,l,*!a],**-E*i-ffi; t*q, ffi * fL S]Stl$ frr *rn$to**rt* oaa6ftiumf*/.

ilryt*t *ffit,g

{*

&sl"* . .-.u**ar,

,..*

, ,

y?h

*t $**A ",, rmtne ffi crh$I*t*tlffi * $"Bystr*rr*shl*. .;r iar",.i**nr*t gf Fr e irlra,ndid U*Is&trfuri-trffi;S s rFtr *'Cl mragtb srg retssgs srF""erniriv*-" in sf,B? caqt i:,sraennl-Bo :n rosrs+ml ua msiir-sdls*o'*,r., ucr*olc vaeatdrmk*

hl{-tn#ssftfrl

protntrilt I $r? -**nr--ioatulirr

ysnginearrg,rnarn c. v*,ruo da

ln ttntr fn-* rqti ***m*rr**rii gfu$&*i-$trr;-Gl*i$i: ''

I; rr

*' hry****nl. &fu* rs*n &m. rtee* #€r* e*elrq * ci;nrn rar-_l-i" +tp!t apalfrant rn ssd* ?., i*mar oq*rx** ryi. *a q*eeld;s,{Jiliti**r* **sst*. gr. tararc q* sfl6€ fai ihtor.rrtr ). rrprrtorc t* f& rmatLt su€lrnsre..ri **nar""1, f"-g"firii-yaffiF.?p3rl pris tG1, {r* {.s b fr *,.ofta *Hcrr*rrrtoai i.ri-ui,mr*g mftt ; ienti g1

Q rnrrr ". .*' rmx*r

t l.ptht -

rer*rtrryBr

8teryt

s*r.

ffi*;{i;-';ds6-i&il{i-r6in"*.

rk!6d4tat

pr*uartnl

satr*at

.ril yar||ratr]-

iilkHtri{*H,tri##'n*'**F$

l*

}S,tui*lFin,

I| nrtr r6$strir l. Irrrtcsdfabil 3. l. i"opovtotn

aa rE+rt r|.l es ra

Framf"a An?f€g fgffiBto!t

$htoa Ins* *$

*Hry*,*tsr

E


f;,,t,* f ,fi, S.*tr*t

{t

t*xr*r***ea;#.retrl.

{Jsr* e tatertonl eefel S*r.irsrfilgl"*s**.

de * part* **ir**.Sl*r*e.Surf*1i,r*a*,r

r rs!& *fiss$t*r

glrsr*n$*" Inl{,n*$***

fs &n8pl

de altE D*rta oe cu^qr[sil,tsr ia nreEto*rele oersllhcl. l. 'Slre* l* $iepagnl" rcBreEaut*t prla Blsas* $urtag tlrds do bna[ role Sl pa voclc-ia gllo$-prollrlutela i*ssdul eowrslil eI sspsrtraulul-3nEr$ltr rltwt I*r lutol etr. .ftatl Urlril istroE eotlrel"rl p*ulvtrl agc aua *s sfll la Cnfa-sesf,Erll fre*eatnlal esrtrsct reatis pretul_gohl-ds i,sl-?5# rEln lnr*atar snrc-pmt nrurettl s ff pl&ttt 3n era$losrele eoadlflunl i t.l *419 {&t,fi{* s* "sati -**a+**+!ery* *gGrr ptfitt t**5* ta* locplr** Sef*sttirf * i**qst*rtlul r&i**adr-sG *s*f,il* +t a bllantel*l tE rue6 ia coat p*ruoa*l pa rnrlcle i4nsEtpr*ldi Ic ssros "varagtti", ler rstt*tr pre tdgf dl rficr*ru-+ua3finrc as rB glfitl tl 4 rqtr-trieeatrhlt froeg*E{ Ei$lr }.dei 194I. $rtnAr l*lln des. La&pJ rtr. r;etslstestau , 3. â‚ŹupXrttorul AasLer$ ei$ orcpilrflr feadul sir *eftsrl egeelfieat tn pufratul l. El presoatulul esrtrrct gl rs sosdl ilmtle orlltnto ssolo. 5. Iaposl,tolo gl talele de srtee {rl s*tor*tc pr*sl l* dstr srnailrll preteatulnl toltrest ls aupe*rte rAnsdterul lai SBDEaeeeet$ dat$ lr_rr _dpcrte-ounp$rFtcrul esre ursees6 c pl$tt gt fupasltul proprflo*rl clrcslt dup5 acessLi rfur*rr. ilrtgt s&rc I'e rsdegtat prar*ntal oostrset ss rtagert-sssp$tlrl, crre {n16 sr * fsrt eettl ae fl'erttls â‚Źc&trrct*gts pereoul. roestaa F$Su-l,r,tr gooforaitstc Gu iotafis lsr l*au *eEcAtet 1[ toeast fa fat* *artorllsr do eai Joe. [E$sI l* 3E ***aew*s te faf,* aenfrtr$ ea e$rterl: l. ftrgltru sakfi rs ?, 5e*ryss*ftsbtl Eu

l*it{l*

Slsase [urt*g re Y$ss4toarr &r&*it* IuLis r* caep&*&t*r


..f;hq.,f,ilr.t-

T@F&

Siltf3t_€tr5EE c*rr

fls o fart+

a rtt*.trffitt

i*lr

lr*|l

Elrrotl,

.{itfil.

rh'r'rtaiiior $' tprrrr 11*tf,-g;[rar do:-l,r-*i :?f|ggn 51l3too3l p.*':lt& et$rtrisr oa Er E1atf"* -; !fil.[; ed,tl33l,t

-tilrdtf

iiltlr Si*r.*tl. Sil. &*ffia l* I' Sl.

D.IllFh

I Gr.

*.get

trrwS-

{pt.

ptla

plfnF p-roprittatr rtllinf, ;;il rrr*f,t t+ raa oilra a,ll ;ffi"'AHt

giab*l h:fl; 11 fr

;ili"ffi;

afiIl

Pr€Frr: i,rnrtn iillwbl.

fmol

tLalc uat*ll

rtl.

l,a datn senaEfll i;-;";;-;;"il4r

-frxi *fttli rrPEnsa1r iaaficfdsnn* F8r*L ftrfrrfi. {,*!r

9qn"F|el' 13r

sft'i;tnial liFor

ti. beaB lglt.sa. Fl eI' m*n*lnlnl-I$iallc r'l, n*n*tq{l:fr? ' stt.trtr, gf DGdrlI

oettr*ot-potta

P!:Fr

ortm pFE untcs ltr r*!r-atF 6s[la1ry1etm+-*rn.rlrrlttt *sxp*e$**s t$ton*ef& f* f}*$it #. ht;1 trf$fn {e lgtrr.}*rf.r****..:rt s lnretsrnlr|' cafldtlsl titog11uo ttf bilEatf'lnl r.lpti Ag

priarul

;Gr[s-s*-T;

-ruteBaregeao lall l* saaor pttri;"cllilttla

;r nnmle **t!lfl$

{c Yiorelr_ri{t restul "Bt -dr *rctd.iEl k l..tul' ItCl' imrrGiad'

s/. Gmlt*|Etornl opalflnat d. ofir't tcffil *l&rtet* gL Sr oo*f$fuaCJ*

vn FI3B

1r

ot erya* arlrrE i'eFff.I tmr!.an ffiDtEt I nl tffrstol|ll 5c trEatuf s'col.o-

ls 3./. IEffirtt*ls et taxafu do orx*a fol dlatornt* rd eaat$sEi I$l EnSre{a t&*ratertlr-la! dilte s.glbi"Ll Firrntalsf, --ocrr rr,raraa n BlEtt 1-e rr3 sgi;orts qadllrid*t;elr ;;;Ht-{itg d";t ktlSaat. t*a*ult dn$ r*eeus+* prcSlgrflerl gr-lsostfe.l iio |.urEs$ras8tt3trt prcrmsl Drrpt oGta rru rrasotlt dt pBrltrl.* @rrttstcteEtf lf,!ffir€ CcpE ef + fo+t octitt larsEtenr. ljot' l..Ge ffiaFfi* roflts ,rsirtc."* gFslEfis-l in oonf,gtd,tatc rg|lil. t*t $f nr{ilst 3t f*qm mrrtr*t*.3.sx dt xxi fm' Fn#t fl

f*la

lg

#S. Sa*r#lfrl

l-**n.

ua*rstt'& oe mrtnral

1" *ti lk*.{* lh$tffi *. rs &r* Fsni"t*ll

g,l*rre* ry69[- silt d] e#n lnsftw &nS**!F**t* s* ki*r*

-


_ 19 -

ff-.43&E-

ffiffiffi-

.sffilffi

txffiS&ttr+"idi:i

b.,*mffi d*s* W

anle {Fr $tErdl frUfrlsr v*nrii " il]' rl-Lal Ia-' I€t.*f an' Ef?*rtr' mlira oc i 'rs*ral' iryi.1i-"*-i*F*';;o *tmr ssstr* v""rii,d qd vr, g't -irahgfi gt dlepf ,.*ooinl,"i* {ry.t n r**tnie Iloaro&r*rl *srr - sra t s* trtrft* *ff{ #;#-ddt a* r *rn lsfan#t"ffiffi* s sffit#t{i* ?frtnt *itlt*

bl,ii{c*.S fi rgrsrn dti""it-*e stnl. ?srttryrrd $;*s"r;*-"p

tsrl tarl

iiH

rroprtc

lg{er aosrgrt*-o!a ?r^e:!}-ry*l

te t7 Hssrr*

B{nrstmu* le^rr$br$' trEloEcffiEffitl eu ltoE FtftG. *rt *c! cin A* ** *sN "* "'*Til$t=.ut{i*""91::$f F!ft&r w6-st "i l5- irrirrr'", Jo"**tt -r:ll*ryi51i**"^ r-,,r*ra+ ftrl, Ioau-i'r lcfftg{_:' m*rb *dts s#$s*&t ; xtt ffi

{*

$il[-*I**t

tu 5fr*rsttdl {lc ?il-"*ain

iffiH$d;fr;ttt"i6*n*'*x A*

* $r ffit '";#";f+1a

$fiea

ta-ne'**q*l*.p** Si*eH s*r utln*

WmW*ryf11,*.*3tp gltt" 9y.l-oarr5*rutor4t' iit d**!* q{* {a lnn*'

o*-ld"-

g* t*as$*u

txc Bn

|t{ffittt

St*r's

rt* Ilctrmrt f,*brtclt rrfttprlctotn *giif,l -l elfsn in rtrl.onrr &e lntr

f.su*ik5o.*, *

DSft

busn,

Ybd

s

Fs plct

nr+$

fod

fd/€fr*

iiFfCFstL|Jrr

8* lnl.

":l fft-

FXLg(}{lr-

xrl. y-qetr*Hl,&rr,*:iir4fietr+jl,qgffi*sroff:HH;1

n

I

t-' tfffi t?tl tssis $tllEl l'a'S,1.(}.Eriffiqg! X#Psfttl*t* **l }**nffi ffit iP$lrffiKlrlal ** #xw****l* lru Pr**

*l' $rt- ffi{* trffis*l,

Bmt tesbfA *n nllsr*u u*a*rtcrt*rql 6;-iar Lrffifi.offi.- tt foat stllt-Ft ;-lilffi*n ii* 1".n rirnjlut rf,glotsqlTl llfi|r**& Ss{tetn#$l P-r s$Ft dc lr|l ffiH.(I$ffih*

{'/-

f;H''ffim-Y}-PH**[fH +Sfiffit lrcsit -trs*w*** s$rib*

w &-f{ *n $f*i

da l**

lf$*ffi'-

*. s{willllge{{4. +qrffi& +ru fott- -o*t15 crrellort toqt$ nlF:mtal* de radLs |lIlrrtlu&nd $1. fi.*"btl""-i+t4-Ca *Orirtr;*J' Aswtts f:r-iiur*"t-p; rt{tlsr*r Xl.qa* L* $e. mt ,f*


*20-

|'nf*,#*t

Ie ''t kme*l5, mt* {# wt#*t*

*ryf,sffiils*,, *a}*

t$t* &SI*&&rJrrw*st 4*1Sg#g-ffEroilcwrel*nt). Ic."

tt

id,sl*lpt*lo

.{uabtl*, "tgil mgrntla

ter. r oooflrnat "i@}+orgT*[iRdr lllatLr qe sptto a]* earcr Frffprrctsra at*

ilttlllll,

;$**!**5

ry

sr r*igkg.lit

fss

flrrs *g$t{rl}sl{}ftft

Sqs{d*

. &-S FS,,

ffI &* f?lttlti

.pr r*ttlmls I* X*m Sorwt*tn nrsn llplt #$d#*r rt*lgrl {ilt tfiss,rt"pt*e t8fhvfrllft

WSx.lEt

6 fi;t* rx*rlry tiFI!, Pt+Ea*:i***t* #eu$.*l.*t l*t;til**x** rosc8fursrt de crccEtl mrat da ooGrt, n tqrsr tntnprtrnrrerllol rt*la '..],n} - le.Offi lot lrranr. arn *"1*llt ra'dittutll rasis!.rnrr'

s.W fltrcsl ,*. f,ffit *unrq*aatl{ X* ll'g ** $ Mm*#n, {rnlenatl nrrataft ln i*ta*rle tt!?] gmo nJntsnrl ctc Arlsrtr Slgedqg $oEg. '.sistr:t cta 5-al,l U-d,{tanTlot$r tf jry-$}+ r@n'eet ooatlEate dE Y[!ft$RSa a I$EfcFltofir&lllllJOlr * slf,:Lt l-$E es {*lrrx!*#s. stsf, p$s$sx {ti*i p* 6fi#s*il$tnf1, sl* aehil l*

trtGt

B*lgis u*, g** sf,st {wq $E*drir Sgn:xg*.ar** *clf**F.p * s*llnQ E tr, ffi * w4*? T 1S ^-! ** {uue Dffi to:rf"ir rr*n gm**wtat gi rnu ls*t Sa *r*,r*** ryw*lm.

*x frtx&t nt**r exffi*ll

${st-t*r*in

*

l&frl.qr(,

*iililr

trn f*l,trl, ;';xr**tll sr*n q*sfLx*s*.

r*#****alo

,oreffi'

ffi* 6slwr*e1*

f*ra**l,r*tad-i Talsrrlr* *$tirxlx*

#r, 3

*l.W

l}*Jut*t{r s*r*s*ml,* c*xi*r

Flmts ttrrlrfii"

*SS.S{lF'*

3l-W

s*lrt1*

l3tr.lt*r.ry*rxr H*lr{,*

IKS'S{X}.*

4/'IlbgE-&@gG,

*sllsfif,#t

stu*t* $#.|*t

S$*{XX}'*

5l- &*'&#&*

pl,e** nat$*

Pl,r{& tk*t"it*

{fis.$(x},*

*/- $g&,-S*ta

*tt*lxr**l

S**1* {t!}t"6*

$r;g*gfl*"*

?1. Sa,lB, *F,S$i[

#*,s #* trl#r#*L*

Pfe!* sui"l*{

tffi.il{ls.*

fr1. &#3E.'*ffiE,

s;**$,* d.il**

*t.

G*

Str,

&*ltlm

xt"ffffi.


-2L-

*n*I*

ft*,retsl

el, &#-Js&&&, Itll, g*m$Wilfi*t# rv'

&41#,1*EFryqtq

1*/.si#..Wl

ffi*wm; a**tailS

*tt|m

*lxrt*trx* p*Srell*

S Sr*pt**ra*

*{Fiw.*

Sr*tBl"l,* xtFte

*itTr

s.{x}*o*

llbEer*.s peF**sfr

i*t*ls

trt**lr* {M$f,r*-tr

f srg*{**t*

*$*{}){}:*

slrtt

14ffi* {f*[r*x"

lf*"s€t!.*

l.!./. @Jug&l&

r*lrt*

f,il,*r{l**,

Str. fuirla Sau&tnaad

,{{H}"#l€.*

ltl..|@L-&#HE

t*xt*l*

S #rylW**r

)f#l'ff(}1*

ltl.

lleogrqffr, 4aDrrFr:Lc,

$t!r liGst*s 1isrle

rffiSrr

tlllrq

6*i[I$at{}#trG

*'$S*.{Hlfr}.*

16/. H*tELElg

ml,o*tstlr gl. *xt*

r?/' ffilta.ffi*irt

€*p* *e* l,re Str w!. &*

*ss+k,l

p S*lL*

'F****h 'frrl-*"t l*f6,tl{l$.*

S tl+I|?*fbrl"r

S[!{t,ff}fi.-

?

E1#{[1t

1{1. #t$tiUh,ffiFm*4 lt/.

llal}+

-i ed,

s{tl, ffi*ltt-#ffi fV,

Esr+Jauql*p

S**

*amfactn** "**$E[ s,ffislffid,

ES,

to*fo*q*.*x**i

S e*tl*dilb*** 6 *qryP***rt* S**-

i&e$.***

$&sLs

I,s}"0{lF** lS*

,-

)f}}.{ffi,*

ssl. Wt ,sfiil.,filpfrffiXffi1

pr*uh,l,ta et*t*

Sttr. &atrlr*

1#*€ltXl**

$1. *:mHnFffi[qq

5rr**.{Elt* ar,!Ft*

{i gr'ptsxft

X}r${iff"*

$n/.W

f{itril&

S *ei6tt*r**

SLffil.*

tr-W

p$"*t bst*

S*s. SSrc*

s$l. ffittffi*

p**r&I*r rril,*K

h fi,oglt*t!f,e

€sa*ffit

s*trr ilr Titts

ffi1*

S**gfuel

€F"{SJS'*

nrd*

ffi**, ltryIaa' frhr*e

,i*l*{*X}**

3t1. tar|'r

ffitql

&fiy'.&Wtffi,ffiq S/. effiffiEWryffi F/'EEilI-G!*,

td*I** ffis*t* *ln

S &lset*

*,$S6.{I{I*.f0'{ffi1.gg*r*fXl,*

5,Sfl*,-


-22-

ffi:lr

Tnlwra

*Gtr*a

**iil*IS €

g.nrxr*;

!nl. t*l*S$*tt "fref*r*f )?/. S*,t#-tolt?* $lp[e+,51.@

S,

**t *.a **fl*#t* pt*pr!ot*t*

Ofe.onrfF

prhvEli,o

I.

t*xtt"lt

s $apt*g[brl*

$ir*"st&l.s r*l"xtA

Str* fugrla Satr*l:uEtd

*{xt*.

fflHg{.t.$i,ft,t

;"i

)O*{11{1.tr.pil3.&l*'* 4{f*{HSr*

I$SII#

oe gl sd.lloaer Srr si.sfa dfi 9 S****ibstr*r *rr ..lccllngl tmb:llalot oonfirgeran In 5{*gs*l.s*1<lr, *t:n $r*toe4** *v*a$&*s&x

*%w'

$rrxruarrls eul*c* sstml sJHdS;Lsi I€#*CI* srffil*Ftlel, ffi**)

s

*l- W*?.&$*tt

* ;{s#*}s ts*dt*r*,ffi

.$ffi*&*'*

3/'SW */. Sq*uq*ffiqiq

.rL, Ylelw

*{X}.*S'*

q

L]i$.#ff).*

I

3fu1"*r*c*r

#. lrffi'*

?

S*r.&*tXrx

sffi.frH"*

*

?1. f;$fish-&,Mffi €/. S#E,4ffff*$k

6 $:*p**wlrr*o

4fltl*{frgr*

?

.8. {-rrar!6*

SilS*{iffi**

? '#J#

9/.Yti@ fbraaE.:

$*r. IiegS** 3ixlr:rl*

5*iI"dI"illXl**

ii$;.rxlg

SscB*xt***

d{s*fffs**

$6*.S&l

1/.

$odat Fgsglrlpe

5/.

Itirst

*cRIr

llnvld

Se€ru*r

Slll't*3olsl

Y

evam?)

3*l.W

1.SSl*{&&?**

I

&ffi"&s.*

r

dffi*{xs,*

I

f,,t#1 #*s&ts !*a/* T&4t,,SRlst-*f;trff+ffiF,,;ftr1,

1;8{]{1.{Xt**-

?

.Gtr,Pqt. l:a*ebml *h* s*stnt 15/, S#&g[S8."&*&g&

X.P*3*S{JE}.*

?

*€(l*€96'-

?

lV.@ 1*1. t&*,ffi4*Fr*#t** l3l. Dr, $ersn r.tlolf $1. ttt

S&l' ftfirt*

S,S, t*qq,Stqln* l*lH,|'ri

L

E rEFt ./,

freeegb

&{,l{irs{!&r*

S0.*aKl


: 2 3 ,=

sf;tffi *#lr

Yr*Isx**n *#fu

x*l'W

H**te s{*il**

!.ffir€S$.-

ln$I"ffiH* g&l"W

#*L* ffi*

hn([l

*$**r S0Srfiffi*r

t

ffi.ffi}#.*

*.tr#ft.&SS**

$ eilI*ftt*rtini

**1.ffi*W5[

ffirSffi,"

t

lffl'$dS**

*rl* &Il;}.'nryd*

x* *reu# t*il

{#.$flS.*t tr*il.ffK}.*d

*I/.ffi sil-W

**

{F*'$tSr*

ts|*'tl* Xr &*w t* T[*sx

s#. sm..&#iK

,*.*..if HS.S#U..]l lss"sss,. ,i

fiffir#fi$r-

t

{fis.€s$** t{{l*ffifrr*

l*/.ffi

lf*'SS.'

Ii* &SffiffiSf*Wf, S*ttx !{il, *f,t#Bqi. * m St{ prl* *r**r-**as W* ;$nrtr* ffi rywcdffi ** ffid{ry{hry*t*-ffiSaalh ltt4lnil' n fle$ *al,*fo*r'ra. t$5c 6S&#*E r*{**,.ffi; q fryll gmffi **-*r; X}*tF# ** U*I # Xrn*rx*$*| cn tt*lnffi L6 e *f

S6t!#tt** Sr*tltd|t sl. $h*tct r* * $effir*** ptl'a lgternc|ll cacllra$n*ilar, ra$&'l r. tnEtsrll frirnt 8rntro|l gl salil.r 6 trttn*3 if*,$lor Flrtn{Slr.

r **?t*t fitotb

eo tbee H-ttSd, tmlsm*ttl ofrul, pmtnr a lll f?, EB g* e9 Dla*filr FrEr. Eglgf-gfllgg, tlfurt|' D-!il.|' ltirs

tTtr:[tr.,.n#,ssp.s, ", i** ffiffii#ffi trsglmr l* aa lr Lno lffi*t*..

S1. G]eo*aran eoltaat I[D.l *a**lttr afrirgrLBl frttt 'htrugrffil', ctlt $oolstatm a rffiE3 pr ffipfa$fr amltaetl, co 6i wr cll'a * pre{r* rerpcfmff DEDil the dls tal gcuprl*lstli

f*i

lffi*feffiIffi

lm* Ssl.&d,il lwmtr

ol fort stnfc *ryrrlnls s ffiB, i! ocsdaryf

d* ffii*r

* s*t**nls,l,t

de cahl'gr dr ilBstrF H'lf,l

gr mlr

p- {ta pr8ffil,lll,Gr {ta oa t* gS* m ar oagnt *}1fl,rrr Ff +r*fmr; 6c cdor s. {ffiStr* p$* r* **r *riltt I;f *o mlgrn csff ppierl f'ssd{*{lG {fn tryt|' 51 6a*t- FfAtlblJt la r*tar rlrr y*&*s1*a stlrd't6. trglta

Sr** MUms* frffilr $6 Soum,X* e/. FgL.*lFr

Mf*l"

x***n*pr{3*.

failp*ffi ;&lf

A6**lnt EmlEn,ll*f Iaryl

ftrltll* e#k&t

s-grbr "/,

Ws**c**

*t

6.gm.BJ.-

rmlf tmlt !tto-


-24-

ftnlmx $n*t*

*r-ll

}/. ilt#ffi #rq;t ,*1. Gl*iil.,,&[# S/.51t8,ffi */"S.#ffi ?1.ffi il1.&ffi*ffiS*

ra'ldrb

$.ffi}rffi.*

pnr{hrrlr

**$ffir$ffSo*

$*#l*t**

l.ffi&r{lfi*'r'

#-@ lffl. &qHhtt,..h*

lffimt*

ffi**ffir+,

mlnnil-slr

#ffi'Sffi**

tv"ffi

ffiI*e&l

?m"sffiL*

r&f. *K.ffi***

*ffi

ffi*Sff.*

*rn*}tr* tmr*t*

tl/-ffi

trrffiXl.fftl"* *ffi*$d*'*

*"Ofi&*ffS.*

Ea*e**|#,

l*l-&HL$ffi 3t/* ililmFtf .mffil r$l- SIJ[*& h* l?l*&f;*,,,ffi tsl.sffi&#R' &t

*f*#6'*

trdllt

S*rur***

%l

ffi.OS$**

qct|&t*M

tsffiS*

$OS"$m.*

g*n*tn*'*

l"iitilff*{S***

*drru$lad

fffi.ffiS.-

t*tl*rt.*

|ffir$ffi"*

S&tr*n ffi#H*t* m &rF trsd# S* Silt* Hiln*Fr* ilrn*** uror Wss** *ry*.

*

*f**-**

ih*

f +d. M"

*#x rElet$l

|H,*

t*il*xra rwt*

cffrtltd,

v."W...il&

{rW***

I'S&'{ffSr*

r/. &GiLldt

mld-*I*

$.€€S.ffi.*

trI,ffi *1,ffi

mlml"ql*

X.Sffi'€0*'*

nft

I'SW*S6*"*

Sl. ffitrfi,1*,,,#**+E$rffi

**rl3**il,*

S"Sffi"flfi***

s. {Krfr$Ir#&FI. #E $ffif&E fe*t fA&

t{lttb rl,Ftl'l,

i--dbi *q+'1,

h

I Dst*lr

& n

l${lrla tl*-tr

FtEsEts f#rrt@,r

l'aor

e$,

rd.''

Le *{L*1 lql*c. fl ttE-t d13gE

Iil?Filr*trrr HifHt*

q5r&t6lil, lot wl nwtdlr "4f 'r.c di *fi*Gr*r, {G dt$r D.r*11

fH#*t*toil*l, rl,

Sqqf;ffip& ,

frnJf

&r res }d .'r .frr'

s* Fc1r,rt

a

Ir E.

ir-


-2r_

ddtr"

**.

l*n

pm**X {[*t

S*#

*

**tl*

srw

S#S**t S!E*r*.$ftr*[*r **td!*

tt* ryll*

r

Y*&wr** !rn,l*

Mr Fsrpr*,it*rglef

tiln'}

ilna{l

*mr4l

Hrtsr

ndtillntr;l

*.f*n#

e fa$n*r

r/. &#n.w[Iuf

p*SXlrffiS**

*€IF*{XIS**

*1. i4n#' $kqilLf;Fl #- S$tsqnr,l'Jf* *1. S$#f{,tt,.&iqffiiil

1rffi.ffiS.*

****16*r

r**6fi*+S**.-

ffiS'SSl$.*

p*fi€Sr{|ffS.*

6ffi*Sffir*

In*.lllariltmecttalt

ff'.EE-E@

l*€ffi*ffiO.*

ffi.,ffit-

Ut l"#,mr ddN^ssfttnt

6l'@

S**ffi**

dg*ffJs*-

?/* H*lSHb,,ffi& lll. Hh-fififfi *l* ffffi+*L S

P.S.{XE+*

SS'.S*il**

1.€F8.Qffi**

!S'€*(l**

Sf,*.sfis**

fffi*ffi.-

{ts*rffi*'*

ISS'[KlS.-

I|l.ffi lsl*ffi

Sr{ifi(l.9d|$r*

$ffi.ffiHlr-

!!/-@

I.ffirSSO.*

${il}rffi}**

!r-1, llild[H,rmfi 1#'ffi l*f. fiilH;fiffHn t?/. &llllgul

3.ffiSrStS"*

*SrffiL*

lil/-@

lfV. $1;g3-Nglgl

SO'S{IS'*

*#*$ffir*

I t

*ffi*ffirr.

$

!&*ffiI*-

Lffi"O(Xl**

*

tr*{fifif*{P$'*

t

l"{ffi*6dSr*

?

itl. tr*ttg,,fiE1

i

t

ffi'{X!{1"*

K*ffi'ffi:o$t.ffi,v*trffi&fffi Frtttttd'. riosrr oo*Fnf i-+f aodrnt Fltre S*

*lnffil*

*[til*t*

11* k * trls

n*Glhiler **nr*f#

#s ttillffi rnn*lno ** l;g*mlil il"Sr*Iilr* **r F;*rt*s***

* rilHn rs** 1rn* w*

J.

*ms*

{Mst*

ftl*i* w *n*

ry$rw** lffit


-zo-

D. ru;TTELBgI!.g

ffi

Sr pstlfiqt, Fnfrru €;nffiftJs.nm sqsl trs6 e r8r*3 lr*lp l s*F# ** **W[ I* mr** #sri ffiW S

St*ffii*

(rffiE#$, aO gld A €*r& til oc Cltfd',rq trls {Lcl, struif,t m f,egtt aqS. Ia ttefillrl lllrlrdredrgltt, afrA dlt F Ed frlb *tnan rcre1ll tf tErt pl.r.rtfr, h 3EtdL.

:

-l' $1 taoartrftro*

fiIa* ,.LS*&*ffJLL trrffitffiefrf

sffi **fi-efrffi

#,r1,;#Hmf,* trrpl,

klbilrilf! Bf plopderfrfc foet qadlru*r.

e

*ry* * t*m*x"r**#* n*r-ffiffiKr

f;lrr

r** tt **

l*[

lf,ld. fu*rih, fr5|ne*t S

to$, fr-bilrl'

pr roM 6?&t*1S. *a"r *l.rili,I* t**l* otad,r*gs frgte* fareEl.

tsrtl,

clr

mtng tler tetl lr' I 8olrbd.r.

r-fffi

pH$*

fi ri*x** Sn

trffi'J"':ffiffiTl fGara

I#-|'

rc

srl|ffi.

de1$l lntmf,t

gr*|ilr

* lolrt o$rwteb

fflfim . f#rraffi utnl*l. tire

*f

Ie ?t *#illrr

_

M

r*

$a aodlrst

dc nenl tstf E tbsld ed.Lr

&ffbr sg.ffil.-

*trinr

t.*m

mj|,

{riEflGfir

Far*rtlt

ta

t*: * M****

gryf

{

lrrrrxqt ft*!

a

de €*qill.

"l#il

{o a rsa. c qntrrrDr€ ita Etdt. gi *h e#f dr }m1, F a*l:tcf

*#.

f*[*m*

torsstE a To'rr rk* * * *mxt *rn*

Lgf '1a0, Df.r*lr6

,

1tL DEFII+, FcEa, s rrl'F- : gt tHIt ar

tlc lfiF,{t! fi#.il*rc,

$*F

l*

I rFHe rn loet 4rE

slll ).

S* elun** mrrt ilW*f,**f;, S* pls$l**,r fihsn dd* s* #r*t, af,lr ft&nB ti*, t* ffi*k

r* fcr Srarr Ir pryl8r-

abl=lagxll * tsret

F1q{pfi Lr._ l:l Eed*r -ftr*k 3'ff-ffi-tls-ry**? lF lft ffir|.r f$a0

lleGsate-l-cc

*tr

.ffii

Io lmcpcbl f fr Aprm

Ir S

a!.*

la sorfi* srdffir

ffi**. H

l.W**ffJG**

laoEnbl tt$r

rttqd

ldllarr

rsrlsclr

g f*m*r{

ffi

ilil nt*ffi*

I* ru

terylrutlli 91 tn e @t$s *t* al setoi sffitlfir* *-l

cr+

ctrrrnl

tS

Er

I&lrSC

**

s!ffi{ s*

rnd Do '

um* ffitil ffi*ffit**#, *x*r*m** nr*****nrr.nil, * rn* ** M xryf;#, p*tr*ffi *fi pl#, *#ro*m* * {*ru *ld nf*

i i i :


**,$*

rsoc#T3}gm%*ff**i{ta

ffiH'rlffi'*f*

**"*+ffiiffi*

r

mfi*i-:'hl t*"-##l-HJ:ffi!ffi'Hn*ffi*"

_a.^

:

lrF#L*m.

ggF"E,W fu' H#&X;..S:r& .rtJ'ffisl

Fr+srr*F, v.nq.,,r. [lit-;H;"**hmr'Hqffi

l''

-E# !

EilLrt't'ea

I ,

ilffi +r"iprE-rrs*$E*ffipnglgffisi iffitrgi;--*iFffiT*:H l/" EqrerEer&*ffi

I l$$il ry:.[1"]E$tT&titr**-T

iffi," iffi #..,.#

.

s.@ ilta Lse+1to*1or

odi$llL srrd:

Plasnralul.

rffirts6#,

srs

dtrrerse

Htrsrd'

als

T?*ffiH.**t* HSl.f t.f :-.1 nn61t'e' st itrreree Ba nlitoo d€

i*#-;tra-oier sssstsetis;

?f-

91. F€Ggi*qlF&gt-$se*g-.,

+/* R#ffi*,',+;,

s/"

s 6r*F*w sM#

a*

*. E*ffi. geht

it+@'*"

t *s#

$*Pffi:s

s66 gei*tl+

ff.

{e'fl**f*"

4*'*ffir1":ffi-Hnf*' f M

}*!t#r


s* gffifrqssgl,qs,,j# qs,,$. An f-est tnehlg€

+lan{3.:

de ----l---* 3r!.Srirr

asgiastB€lc

u,*dtorl1arl

coqar

1,/. xa+ua gb4-

*1. q+:mry#q F +tr€ 3/. Sr*tomn irsrttr F. EYACnT*$I Frl.scr*firl. $trrabl-q thflrtttrt p-e31. Sr. Eatlsaq }rqu$r*rrlc Coqnstt$ttJ' St f-c eeaia*i-"A-fr rr4 Eslrw,affo vrr6*Lr, te{t crrel't .rirtr rE€a'i trstxra Fsr6;;d-E-E; Eifft rrp €srild*r "6 & tre*s-ets *fetul s* *vr*tL s* fufe*p* {a t#a*&: ffi* re+, putsnrt astfol g6 lF ecr+ aG ev'?r,l rol-Ghr ilA-G""il-ffi trabnl eH par*namwe aluic

ilia

mu*r-.effi6 H"trsa"*-eE.rffi*

lesrEill.

sE*# *H

XXIF.$;+.&'$,#,q*ffe, &. $tE&$_$*sft!s4sr

;

i,

i.

i

+r,*** :rr:$_tfiri4Fl.q:1ffi;"}tfu,"'tr?fFH ffisffiI :#HXi"T-l'II3r-*-.fu ffiH.gi'*H: il'h;Hi'? a""pder-i CttEa ca t!'tle

l

cie erwpl,a

ur@toe.retrG eaxgtl: 1*.

11. se e*:rt €&*

11 €&r p* so *s6&da;3a Lffit*,

FJ^

$:ffiffis*

il

tu sre*ur. flliffTX*rlff"t*tr ffi F'Ese*L*B€@-99 1"r-ryiti-riliir"r. r*t'" e*rr. en st

RSh

gl *lgg^t1-essu

nrorgctu*rr*ii {-e, tste ds lue*r,

s&F** sn ,,_n* €**@,t $* A bdr;i ;; pe preprtreteg ee +lortq* ifEn Hi s** ffi; si. exaiaij-r raetErl gX 1sataLu-qFt* Lroafr+** *t*

B. SI]AO$$.RI ytotlaers de mnf s'a eu rrar.exrt-perrrhatbftrl $aaanva #r srsnrcra"*roct-cf, ioti-L*r"iti.-iiiff#fr

$',b*$a**'sr

rrrp dlB nr.'n trlttrH 35Hffi: ;*-ps"*J;iis**wu-'*ffitr;i'iu.a *