Page 1

THE MARABOU COLLECTION DEL II


BUKOWSKIS THE MARABOU COLLECTION DEL II VISNING: 17 – 22 APRIL BERZELII PARK 1. ÖPPET ALLA DAGAR 1 1.00 – 18.00 AUKTION: 23 – 26 APRIL WAHRENDORFFSGATAN 8, STOCKHOLM TEL: + 46 8 - 614 08 00. FAX: + 46 8 - 611 46 74. WWW.BUKOWSKIS.COM


FÖRSÄLJNINGEN SKER I FÖLJANDE ORDNING THE SALE WILL BE CONDUCTED IN THE FOLLOWING ORDER

ONSDAG 24 APRIL, FRÅN KL 13.00 WEDNESDAY APRIL 24, FROM 1 PM

I PAINTINGS I SCULPTURE UTLÄNDSKT MÅLERI I INTERNATIONAL ART MÅLERI

SKULPTUR

105 - 299 300 - 3 33B 334 - 394 Katalogens utropspriser är angivna i svenska kronor (SEK) men även i euro (EUR) mot omräkningskursen SEK 1 = € 0,11, med erforderlig avrundning. Observera att omräkningskursen kan ha ändrats vid auktionstillfället. Budgivningen samt betalning för inropade objekt skall ske i svenska kronor. Se i övrigt Auktionsvillkoren.

TORSDAG 25 APRIL, FRÅN KL 10.00 THURSDAY APRIL 25, FROM 10 AM GRAFIK

I PRINTS

395 - 469

FIRMA SVENSKT TENN

470 - 536

MÖBLER OCH KONSTHANTVERK FURNITURE AND MISCELLANEOUS

537 - 557

SWEDISH MODERN

558 - 649

MATTOR

I CARPETS

650 - 707

FREDAG 26 APRIL, FRÅN KL 10.00 FRIDAY APRIL 26, FROM 10 AM SILVER OCH SMYCKEN

I SILVER AND JEWELLERY 708 - 818

I GLASS I CERAMICS

949 - 1049

GLAS

KERAMIK

819 - 948

The estimates are stated in the catalogue in Swedish Kronor (SEK) and are, as a guide to prospective buyers, converted to Euro (EUR) at the following rate, SEK 1 = € 0,11, based on the conversion rate at the time of printing the catalogue. The estimates in Euro may have been rounded. By the date of the sale the above conversion rate may have changed. Please note: Bidding as well as payments are to be made in Swedish Kronor (SEK). For further details, please refer to Conditions of Business.

© BUKOWSKIS Konstverken är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS1960:729). Verken får inte mångfaldigas eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rätt­ighetshavarna annat än vad som är tillåtet enligt lag. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av verken till webbsida, databaser och interna nätverk samt mångfaldigande genom reprografiska metoder. Fotorättigheterna tillhör Bukowski Auktioner AB. Upphovsrätten till verken tillhör respektive konstnär. Tillstånd att återge verk av upphovsmän som företräds av BUS erhålls från BUS e-post: bus@bus.se telefon: 08-545 533 80. © BUKOWSKIS The works of art are protected by Swedish copyright law (SFS1960:729). The works may not be reproduced or made available to the public without permission from the copyright holders unless this is permitted by law. Examples of use requiring permission are copying the works to a website, database or internal network, or reproduction using reprographic methods. The copyright of the photographs belongs to Bukowski Auktioner AB. The copyright of the works belongs to each respective artist. Permission to reproduce works by copyright holders represented by BUS may be obtained from BUS. E-mail: bus@bus.se Telephone: +46 8 545 533 80.

TRYCK/PRINT: ELANDERS FÄLTH & HÄSSLER 2013


THE MARABOU COLLECTION DEL I HÖSTEN 2012 Rodins Tänkaren, en av de tretton magnifika skulpturerna i Marabou Collection del I, blev förra årets tveklösa höjdpunkt. Totalt gick del I för flera gånger utropspriset.


THE MARABOU COLLECTION DEL II, VÅREN 2013 Verken i Marabou Collection del II är omsorgsfullt utvalda och har en imponerande proveniens. Bland annat märks målningar från Paris främsta gallerier, uttrycksfulla och geniala verk av bland andra André Masson och Jean Bazaine. Här ingår även Ragnar Sandbergs ljuvligt melankoliska Vita fåglar och en magisk huvudprydnad från Mali. Följande katalognummer ingår i ”The Marabou Collection” del II: 123, 124, 125, 206, 219, 220, 229, 234, 236, 248, 253, 263, 265, 266, 284, 316, 317, 326, 339, 340, 358, 381, 383, 384, 664, 686, 695, 704.


123

Fritiof Schüldt 1891-1978 ”Modell mot blå ottoman” Signerad Schüldt. Duk 81 x 100 cm. Proveniens: Färg och form, Stockholm. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Inköpt från ovanstående 1986). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Fritiof Schüldt hör till den kamratkrets av konstnärer som i början av 1920-talet sökte sig till Smedsudden i dåtidens utkant av Stockholm. Konstnärerna fängslades av vad som fanns kvar av gamla fabriker, lastkajer, proletärkvarter och den lantliga miljön. Schüldt målade som sina vänner; Hilding Linnqvist, Axel Nilsson, Torsten Palm och Alf Munthe naivistiska Stockholmsskildringar med en djup insikt om färgmaterians tekniska betydelse. Han gav sig ut på resor i Europa tillsammans med vännerna och i slutet av 20-talet slog han sig ner några år i Frankrike där han fann ljuset. Fritiof Schüldt kom att älska stoffernas skönhet och under åren drogs han mer åt stillebenmåleri och porträtt. Han lyckades ofta fånga modellens personliga utstrålning och förenade det med varma tilltalande färgskalor. I sina utsökta interiörer visar han prov på sin överlägsna skicklighet att spela med ljus och reflexverkan som skapar en lyrisk och mjuk stämning. (d)

€ 3.650–4.250 / SEK 30.000–35.000

För mer information eller för att lägga bud

8


9


124

Fritiof Schüldt 1891-1978 Stilleben från atején Signerad Schüldt och daterad -59. Duk 106,5 x 82 cm. Proveniens: Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Inköpt direkt av konstnären 1960). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. (d)

€ 3.050–3.650 / SEK 25.000–30.000

För mer information eller för att lägga bud

10


11


125

Axel Nilsson 1889-1981 ”Stilleben med blå variationer” Signerad Axel Nilsson. Utförd omkring 1938. Duk 120 x 130 cm. Proveniens: Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Inköpt direkt av konstnären 1968). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Litteratur: Axel Elvin, ”Axel Nilsson”, 1970, omnämnd sid 142, avbildad sid 140. Ragnar von Holten, ”Konsten på Marabou”, avbildad samt omnämnd sid 50. Inköpskvitto medföljer. Axel Nilssons ”Stilleben med blå variationer” från omkring 1938 är konstnärens största stafflimålning och intar därmed en särställning inom hans produktion. Axel arbetade med stilleben-genren flitigt redan under hans år vid Smedsudden under det tidiga 1920-talet och han fortsatte att arbeta med dem under hela sitt liv. Särskilt under 1930-talet kom han att bemästra genren då kompositionerna tillägnades en skarp naturalism och perspektiven vidgades. Axel Elvin skrev i sin bok ”Axel Nilsson” 1970: ”Under 1930-talet blommar Axel Nilssons stillebenkonst upp för fullt. I dubbel bemärkelse kan man säga. Ty i dessa verk är blommor nästan undantagslöst ett tema, om också andra föremål kan få vara med”. ”Stilleben med blå variationer” är med största sannolikhet målad i Nilssons bostad sju trappor upp i Stadsgården 10, en lägenhet i den nybyggda byggnaden som hade blivit färdigt samma år som den intill liggande Slussen. Han flyttade in i våningen 1936. Ragnar von Holten beskriver auktionens målning i ”Konsten på Marabou”. ”Genom att fördela uppställningen av föremål på två bord och avdela fondväggen med ett mörkt draperi uppnår Nilsson en växelverkan mellan mörkt och ljust, förgrund och bakgrund. De olika blå tonerna tränger fram: från fondväggens ljusblå mot förgrundsdukens mellanblå - och däremellan sträcker sig den blåvitrutiga duken som en gränslinje. Blått är egentligen en kall färg, och därför har konstnären som kontrast låtit krukor, servietter, flaskor och vaser tävla varandra i fråga om koloristiskt värme - från solgult till tegelrött och chokladbrunt. På så sätt för han in dramatik och rörelse i en för övrigt helt statisk komposition”. (d)

€ 12.050–15.100 / SEK 100.000–125.000

För mer information eller för att lägga bud

12


13


206

Gunnar Svenson 1892-1977 ”Blomkrukor” Signerad Gunnar Svensson. Duk 59 x 73 cm. Proveniens: Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (inköpt direkt från konstnären 1951). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. (d)

€ 2.450–3.050 / SEK 20.000–25.000

För mer information eller för att lägga bud

14


15


219

Hilding Linnqvist 1891-1984 ”Solnedgång vid Siljan” Signerad med monogram. Utförd 1980. Uppfodrad duk 150 x 130 cm. Smärre skador Proveniens: Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (inköpt direkt från konstnären). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Utställd: Konstakademien, Stockholm, ”Hilding Linnqvist - Från skilda världar”, 8 - 30 mars, 1980, kat nr 94 (då upptagen som under arbete). Färg och Form, Stockholm, ”Hilding Linnqvist - Intermezzo”, 14 mars - 1 april 1981, kat nr 1. Moderna Museet, Stockholm, ”Hilding Linnqvist”, 26 december 1986 - 22 februari 1987, utställningskatalog 213, kat nr 92, avbildad sid 60. Litteratur: Bo Lagercrantz, ”Hilding Linnqvist”, 1986, omnämd sid. 141, avbildad helsida i färg sid 140. (d)

€ 7.250–9.650 / SEK 60.000–80.000

För mer information eller för att lägga bud

16


17


220

Hilding Linnqvist 1891-1984 ”Amfiteatern, Delphi I” Signerad med monogram. Duk 84 x 107 cm. Proveniens: Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (inköpt direkt från konstnären). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Litteratur: Ragnar von Holten, ”Konsten på Marabou”, omnämnd och avbildad sid 46, upptagen som nr 34. (d)

€ 3.650–4.850 / SEK 30.000–40.000

För mer information eller för att lägga bud

18


19


229

Ragnar Sandberg 1902-1972 ”Vita fåglar” Signerad R.S. och daterad -68. Duk 105 x 94 cm. Proveniens: Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Inköpt direkt av konstnären 1968). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Litteratur: Ragnar von Holten, ”Konsten på Marabou”, avbildad och omnämnd sid 55. Ragnar Sandbergs ”Vita fåglar” inköptes direkt från konstnären i oktober 1968 av Johan Throne-Holst till Marabous konst- och skulptursamling. Motivet är ett av Sandbergs mest populära där han låter svärmar av vita måsar flaxa runt en gumma längst ut på en skärgårdsbrygga. Det rytmiska flaxandet ger en abstrakt verkan och färghållningen skimrar elegant och genomskinligt med hjälp av Sandbergs unika sätt att måla med tunna laserade färger. Ett livsbejakande motiv som med Sandbergs egna ord får sin förklaring, oemotståndligt och gripande. Glädjen över hur en helt vanlig händelse får struktur, geometriska former som öppnar nya möjligheter att undersöka teckningens oändliga variationer. ”prästkragar sliter sig enkelt ur jord, allt stilla vill högre. våra gester djur på lek. alltid med vingens vinkel: armbåge, knäveck dra ihop ytan den kvider gäss och gömslen knycklar strupljud och hastvind över matarens höga hand Hur länge stå för att se mönstret? Sammangaddat, uppenbarat” Ragnar Sandberg (d)

€ 72.300–96.400 / SEK 600.000–800.000

För mer information eller för att lägga bud

20


21


234

Hugo Zuhr 1895-1971 ”Stranden om våren” Signerad HZ. Duk 54 x 65 cm. Proveniens: Färg och Form, Stockholm. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (inköpt från ovanstående 1963). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Inköpskvitto medföljer. (d)

€ 2.450–3.050 / SEK 20.000–25.000 För mer information eller för att lägga bud

22


23


236

Louis Bastin 1912-1979 ”Stilleben vid nischen” Signerad Bastin. Gouache 42 x 56 cm. Proveniens: Färg och Form, Stockholm. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (inköpt från ovanstående 1986). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. (d)

€ 1.000–1.250 / SEK 8.000–10.000

För mer information eller för att lägga bud

24


25


248

Endre Nemes 1909-1985 ”Mannen med klockan framför gobelängen” Signerad Endre Nemes och daterad -45. Tempera på papp-pannå 82 x 46,5 cm. Proveniens: Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (inköpt från ovanstående 1945) Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Utställd: Liljevalchs Konsthall, ”Endre Nemes”, 28 oktober - 3 december 1972, kat nr 253. Riksutställningar, utställning 113, ”Endre Nemes”, kat nr 31. Inköpskvitto från Svensk-Franska Konstgalleriet medföljer. (d)

€ 18.100–21.100 / SEK 150.000–175.000 För mer information eller för att lägga bud

26


27


253

Lennart Rodhe 1916-2005 ”Skogen speglar sig” / ”Spegling” Signerad med monogram, samt daterad -77 a tergo. Akvarell 48 x 63 cm. Proveniens: Galerie Blanche, Stockholm. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Inköpt från ovanstående 1979). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Utställd: Galerie Blanche, Stockholm, ”Lennart Rodhe”, kat nr 5. (d)

€ 4.250–4.850 / SEK 35.000–40.000

För mer information eller för att lägga bud

28


29


263

Peter Freudenthal Född 1938 ”Grigori” Signerad Peter Freudenthal och daterad 1969-70 a tergo. Akryl på duk 65 x 92 cm. Proveniens: Galerie Aronowitsch, Stockholm. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (inköpt från ovanstående 1971). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Utställd: Galerie Aronowitsch, Stockholm, ”Peter Freudenthal”, mars 1971. (d)

€ 3.050–3.650 / SEK 25.000–30.000 För mer information eller för att lägga bud

30


31


265

Peter Freudenthal Född 1938 ”Schir Chadasch II” Signerad Peter Freudenthal och daterad 1975 a tergo. Akryl på duk 240 x 170 cm. Proveniens: Galerie Aronowitsch, Stockholm. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (inköpt från ovanstående 1976). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Utställd: Galerie Aronowitsch, Stockholm, ”Peter Freudenthal”, oktober - november 1975, kat nr 9. (d)

€ 7.250–9.650 / SEK 60.000–80.000 För mer information eller för att lägga bud

32


33


266

Peter Freudenthal Född 1938 ”Conversations” Signerad Peter Freudenthal och daterad 1986-87 a tergo. Akryl på duk 61 x 207 cm. Proveniens: Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby. Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. (d)

€ 7.250–9.650 / SEK 60.000–80.000

För mer information eller för att lägga bud

34


35


284

Arne Nilsson Född 1925 ”Bladguld” Signerad Arne Nilsson. Duk 198 x 150 cm. Proveniens: Färg och Form, Stockholm. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (inköpt från ovanstående 1971). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Inköpskvitto från Färg och Form, Stockholm 1971 medföljer. (d)

€ 2.450–3.050 / SEK 20.000–25.000

För mer information eller för att lägga bud

36


37


316

Lars Brander Född 1930 ”Strävan” Signerad Lars Brander och daterad 1989. Plexiglas. Höjd 207 cm inklusive sockel i diabas. Proveniens: Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Inköpt direkt från konstnären 1989). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Inköpskvitt medföljer. ”Endeavour”. Signed Lars Brander and dated 1989. Plexi glass. Height 207 including base in diabas. Provenance: The Marabou collection, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Acquired directly from the artist in 1989). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. (d)

€ 4.850–6.050 / SEK 40.000–50.000

För mer information eller för att lägga bud

38


39


317

Eric H Olson 1907-1995 Optochromie Signerad Olson och daterad -66. Glas. Höjd 37, bred 9 cm. Proveniens: Galeri Burén, Stockholm. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (inköpt från ovanstående 1966). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Inköpskvitto från Galeri Burén medföljer. Optochromie. Signed Olson and dated -66. Glass. Height 37, width 9 cm. Provenance: Galeri Burén, Stockholm. The Marabou collection, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Aqcuired from the above in 1966). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. (d)

€ 1.000–1.250 / SEK 8.000–10.000

För mer information eller för att lägga bud

40


41


326

HUVUDPRYDNAD. Tshiwara/Ciwara (stiliserad antilophane). Trä med metallbeslag. Bambara-stammen. Ségou-regionen, Mali omkring 1940 eller tidigare. Höjd 130-131 cm. Bredd 10,5 cm. Djup 43 cm. På sockel. Proveniens: Galleri Färg och Form, Stockholm. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Inköpt av direktör Henning Throne-Holst från Einar Kihlman på Färg och Form 1965). Stod i direktör Throne-Holst rum. Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. En Tshiwara/Ciwara är ett rituellt objekt i form av en antilop som användes av Bambara-stammen i Mali. Dessa objekt bars vid danser på fälten i såningstider för att skörden skulle bli riklig. HEADDRESS.. Tshiwara/Ciwara (stylized male antelope). Wooden sculpture with metal fittings. The Bambara tribe. Ségou region, Mali around 1940 or earlier. Height 130-131 cm. Width 10,5 cm. Depth 43 cm. On base. Provenance: Galleri Färg och Form, Stockholm. The Marabou Collection, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Bought by the Director Henning Throne-Holst from Einar Kihlman at Färg och Form in 1965). Was placed in Director Throne-Holst’s room. Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby.

€ 3.650–4.850 / SEK 30.000–40.000

För mer information eller för att lägga bud

42


43


339

Jean Bazaine Frankrike 1904-2001 ”La naissance de Jour” Signerad Bazaine och daterad -50. Duk 116 x 89 cm. Proveniens: Blanche Konstgalleri, Stockholm. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Inköpt från ovanstående 1951). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Utställd: Kunsthalle, Bern, 18 oktober - 26 november 1958 Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven, 6 december 1958 - 11 januari 1959. Stedelijk Museum, Amsterdam, 24 januari - 26 februari 1959. Musée National d’art Moderne, Paris, 22 oktober - 31 december 1965. Litteratur: Nils Lindhagen och Alf Rolfsen, ”Konst hos Freia och Marabou”, 1955, omnämnd och avbildad på helsida. Ragnar von Holten, ”Art at Marabou”, omnämnd och avbildad sid 44. ”La naissance de Jour”. Signed Bazaine and dated -50. Canvas 116 x 89 cm. Provenance: Blanche Konstgalleri, Stockholm, Sweden. Marabou Collection, Sundbyberg/Upplands-Väsby, Sweden (aquired from the above in 1951). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby, Sweden. Exhibition: Kunsthalle, Bern, 18 October - 26 November, 1958. Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven, 6 December 1958 - 11 January 1959. Stedelijk Museum, Amsterdam, 24 January - 26 February 1959. Musée National d’art Moderne, Paris, 22 October - 31 December, 1965. Literature: Nils Lindhagen and Alf Rolfsen, ”Konst hos Freia och Marabou”, 1955, mentioned and illustrated full page. Ragnar von Holten, Art at Marabou”, mentioned and illustrated page 44. Bazaine var en av de konstnärer som gick i bräschen för den nonfigurativa vågen i Frankrike på mitten av 1900-talet. Rymd, ljus, fart och rörelse dominerade Bazaines måleri och han sökte få fram en atmosfär som vibrerar med starka intryck från Matisse och Renoir. ”La naissance du jour” inköptes av Johan Throne-Holst till Marabou-samlingen 1951 på Blanche Konstgalleri i Stockholm. Den digra utställningshistoriken visar att målningen var betydelsefull för Bazaine själv, som önskade ha den med på de viktiga utställningarna på Kunsthalle Bern 1958, Stedelijk Museum van Abbe-Museum i Amsterdam 1959, ”Exposition Jaen Bazaine” på Musée National d’Art Moderne i Paris 1965. (d)

€ 36.150–42.200 / SEK 300.000–350.000

För mer information eller för att lägga bud

44


45


340

André Masson Frankrike 1896-1987 ”La Satyre” Signerad André Masson. Utförd 1961. Duk 116 x 89 cm. Proveniens: Galerie Louise Leiris, Paris. (Ph. no 57143). Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (inköpt från ovanstående 1962). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Litteratur: Ragnar von Holten, ”Art at Marabou”, 1974, avbildad och omnämnd sid 50. Inköpskvitto från Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm, medföljer. ”La Satyre”. Signed André Masson. Executed in 1961. Canvas 116 x 89 cm. Provenance: Galerie Louise Leiris, Paris. (Ph. no 57143). Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm, Sweden The Marabou collection, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Aqcuired from the above in 1962). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Literature: Ragnar von Holten, ”Art at Marabou”, 1974, illustrated and mentioned page 50. Purchase receipt from Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm included. (d)

€ 72.300–96.400 / SEK 600.000–800.000

För mer information eller för att lägga bud

46


47


358

Pierre Haubensak Schweiz Född 1935 ”Peinture Carée” Signerad Haubensak och daterad 1965 a tergo. Duk 210 x 198 cm. Proveniens: Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Inköpt av ovanstående 1970). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Utställd: Galerie Bonnier, Lausanne, Schweiz. Litteratur: Ragnar von Holten, ”Art at Marabou”, omnämd och avbildad sid 43. Inköpskvitto medföljer. ”Peinture Carée”. Signed Haubensak and dated 1965 on verso. Canvas 210 x 198 cm. Provenance: Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm. The Marabou collection, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Aqcuired from the above in 1970). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Exhibition: Galerie Bonnier, Lausanne, Switzerland. Literature: Ragnar von Holten, ”Art at Marabou”, mentioned and illustrated page 43. Purchase receipt included.

€ 9.650–12.050 / SEK 80.000–100.000

För mer information eller för att lägga bud

48


49


381

Knut Rumohr Norge 1916-2002 ”Bre” Signerad Knut Ruhmor och daterad -75. Duk 67 x 86 cm. Proveniens: Gummessons Konstgalleri, Stockholm. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (inköpt från ovanstående 1976). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Utställd: Gummessons Konstgalleri, Stockholm, ”Knut Rumohr”, 25 september - 13 oktober 1976, kat nr 4. Inköpskvitto medföljer. ”Bre”. Signed Knut Ruhmor and dated -75. Canvas 67 x 86 cm. Provenance: Gummessons Konstgalleri, Stockholm. The Marabou collection, Sundbyberg/Upplands-Väsby (aqcuired from the above in 1976). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Exhibition: Gummessons Konstgalleri, Stockholm, ”Knut Rumohr”, 25 September - 13 October 1976, cat No. 4. Purchase receipt included. (d)

€ 4.250–4.850 / SEK 35.000–40.000

För mer information eller för att lägga bud

50


51


383

Gleb Bogomolov Ryssland Född 1933 ”Blå bägare” Signerad Gleb Bogomolov och daterad -88 a tergo. Olja och blandteknik på duk 121 x 95 cm. Proveniens: Galleri Narva, Stockholm. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Inköpt från ovanstående 1988). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Inköpskvitto från Galleri Narva medföljer. ”Blå bägare” (Blue goblet). Signed Gleb Bogomolov and dated -88 on verso. Oil and mixed media on canvas 121 x 95 cm. Provenance: Galleri Narva, Stockholm. The Marabou collection, Sundbyberg/Upplands-Väsby (Acquired from the above in 1988). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Receipt from Galleri Narva included. (d)

€ 3.650–4.850 / SEK 30.000–40.000

För mer information eller för att lägga bud

52


53


384

Robert Natkin USA 1930-2010 ”The Poet” Signerad Natkin. Utförd 1974. Duk 209 x 183 cm. Proveniens: André Emmerich Gallery Inc, New York. Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby (inköpt från ovanstående 1976). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Utställd: André Emmerich Gallery, New York, ”Group show”, sommaren 1974. American Academy of Arts and Letters, New York, ”Hassam Purchase Fund Invitational Exhibition”, 12 november 29 december 1974. Moore Collage of Art, Philadelphia, ”Robert Natkin retrospective”, januari - februari 1976. Kansas City Art Institute, ”Robert Natkin retrospective”, april - maj 1976. Inköpskvitto medföljer. ”The Poet”. Signed Natkin. Executed in 1974. Canvas 209 x 183 cm. Provenance: André Emmerich Gallery Inc, New York. The Marabou collection, Sundbyberg/Upplands-Väsby (aqcuired from the above in 1976). Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Exhibition: André Emmerich Gallery, New York, ”Group show”, summer, 1974. American Academy of Arts and Letters, New York, ”Hassam Purchase Fund Invitational Exhibition”, 12 November 29 December 1974. Moore Collage of Art, Philadelphia, ”Robert Natkin retrospective”, January - February 1976. Kansas City Art Institute, ”Robert Natkin retrospective”, April - May 1976. Purchase receipt included.

€ 4.850–7.250 / SEK 40.000–60.000

För mer information eller för att lägga bud

54


55


664

VÄVD TAPET. ”Flora”. Gobelängteknik. 271 x 204 cm. Signerad O. Nyman ALT (Olle Nyman, Alice Lund Textilier AB.) Borlänge 1985. Vävd av Åsa Björs och Margareta Wallin. Baksidan med påsydd etikett. Obetydligt slitage och smutsig. Proveniens: Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby. Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Olle Nyman (Sverige 1909-1999). TAPESTRY.. ”Flora”. Tapestry weave (gobelängteknik). 271 x 204 cm. Signed O. Nyman ALT (Olle Nyman, Alice Lund Textilier AB.) Borlänge 1985. Woven by Åsa Björs and Margareta Wallin. A label sewn at the back. Little wear, insignificantly dirty. Provenance: The Marabou collection, Sundbyberg/UpplandsVäsby. Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. (d)

€ 3.650–4.850 / SEK 30.000–40.000 För mer information eller för att lägga bud

56


57


686

MATTA. ”Blå heden”. Rölakan. 533 x 257,5 cm. Signerad AB MMF. (AB Märta Måås-Fjetterström). Komponerad 1931. Tillverkad efter 1941. Något ställvis hårdare slitage, smutsig, fläckar, lagningar, smärre skador och hål. Något skadade kortsidor, orientaliska flätan saknas, senare fransar. Proveniens: Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby. Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Litteratur: Jämför Märta Måås-Fjetterström och verkstaden i Båstad, Stockholm 1951, plansch sidan 6; Liljevalchs konsthalls katalog: Märta Måås-Fjetterström, Märta flyger igen, 90 år med Märta Måås-Fjetterström, Värnamo 2009, färgplansch sid 66-69. CARPET.. ”Blå heden”. Flat weave (rölakan). 533 x 257,5 cm. Signed AB MMF. (AB Märta Måås-Fjetterström). Designed in 1931. Woven after 1941. Some partly harder wear, dirty, stains, repairs, minor damages and holes. Slightly damaged ends, the flax edge is missing, later fringes. Provenance: The Marabou collection, Sundbyberg/UpplandsVäsby. Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby.

€ 7.250–9.650 / SEK 60.000–80.000

För mer information eller för att lägga bud

58


59


695

MATTA. ”Falurutan grön”. Rölakan. 508 x 328 cm. Signerad AB MMF BN (AB Märta Måås-Fjetterström, Barbro Nilsson). Komponerad 1952. Något ställvis hårt slitage, något smutsig, fläckar, smärre skador. Senare orientalisk fläta och fransar. Proveniens: Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby. Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. Litteratur: Jämför Möller, Viggo Sten: En bok om Barbro Nilsson, Stockholm/Barcelona 1977, färgplanscher sid 68; Liljevalchs konsthalls katalog: Märta Måås-Fjetterström, Märta flyger igen, 90 år med Märta Måås-Fjetterström, Värnamo 2009, färgplansch sid 153. ”Falurutan” vävdes första gången röd till matsalen i residenset i Falun. MATTA.. ”Falurutan, grön”. Rölakan (flat weave). 508 x 328 cm. Signed AB MMF BN (AB Märta Måås-Fjetterström, Barbro Nilsson). Designed in 1952. Some partly hard wear, slightly dirty, stains, minor damages. Later edge at the ends and fringes. Provenance: The Marabou collection, Sundbyberg/UpplandsVäsby. Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby.

€ 7.250–9.650 / SEK 60.000–80.000

​ 60

För mer information eller för att lägga bud


61


704

MATTA. ”Rundlarna, blå”. Rya. 164 x 113,5 cm. Signerad AB MMF (AB Märta Måås-Fjetterström). Komponerad 1937. Tillverkad efter 1941. Något ställvis hårt slitage, fläck med missfärgning. Senare kortsidor, fransar saknas. Proveniens: Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands-Väsby. Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby. RUG.. ”Rundlarna, blå”. Knotted pile (rya). 164 x 113,5 cm. Signed AB MMF (AB Märta Måås-Fjetterström). Designed in 1937. Woven after 1941. Some partly hard wear, one discoloured stain. Later ends, all fringes are missing. Provenance: The Marabou collection, Sundbyberg/UpplandsVäsby. Kraft Foods Sverige AB, Upplands-Väsby.

€ 650–850 / SEK 5.000–7.000

För mer information eller för att lägga bud

62


63

Bukowskis | The marabou Collection II  
Bukowskis | The marabou Collection II  

The marabou Collection II