Page 1

INTENDENTERNAS KOMMENTARER KLASSISKA 565, HÖSTEN 2011


ANDERS ZORNS ENASTÅENDE ÅRSTIDSALLEGORI. ”En Eva” (kat nr 57, utrop 9.000.000-11.000.000). I ”En Eva” har Anders Zorn på sitt mästerliga sätt avbildat modellen mot en fond av svensk natur under annalkande höst. Hösten finns på ett mystiskt sätt i det ännu gröna lövverket, men Eva är evigt ung. Zorn har främst varit fängslad av de rent måleriska problemen, men hans tankar har även kretsat kring det eviga temat höst och vår. Det var likt hans poetiska känsla att fängslas av kontrasterna mellan det evigt ungas symbol, den sublimt jungfruliga flickan i lunden, och den annalkande hösten. Intressant i sammanhanget är också att Gerda Boëthius i sin biografi omnämner en studie, med likartat motiv, vilken av konstnären lär ha givits titeln ”Höst och vår”.

PORTRÄTTKONST I DEN HÖGRE SKOLAN, SIGNERAT ANDERS ZORN. ”Fru Weguelin med son” (kat nr 98, utrop 2.500.000-3.000.000). Anders Zorn ägde den avundsvärda förmågan att med lätthet kunna växla mellan oljefärg och akvarell. Han målade flyhänt med kraftigt utspädd oljefärg, och liksom då han målade i akvarell hade han hela bilden färdig i huvudet innan han rörde penseln. Ett förträffligt prov på detta karaktäristiska målningssätt får vi i porträttet av Fru Weguelin och hennes son. Med några få, tvärsäkra penseldrag skapar Zorn en fulländad verklighetsillusion kring kvinnans eleganta hatt och handske och pojkens rufsiga kalufs. Den tunt påstrukna färgen uppvisar en sober och sparsmakad kolorit i mjuka toner av svart, grått, brunt och ockra med enstaka inslag av vitt och rött i denna ytterst raffinerade komposition.

MODELLAKT MOT STÄMNINGSFULL BAKGRUND AV VATTEN OCH KLIPPOR. ANDERS ZORNS ”Märta” (kat nr 49, utrop 2.000.000-2.500.000). 1910-talet innebar något av en konstnärlig ”nytändning” för Anders Zorn. Gerda Boëthius skriver i sitt praktverk om Zorn: ”Naket i skärgård, i skog och vid älv äro teman, som vid denna tid varierades [...] ’en plein air’. Friluftsmålaren pånyttföddes nu i Gopsmor och Stockholms skärgård. [...] Omkring 1910 kan man åter urskilja ett nytt skede, där både motiv och målning ha något nytt och färgen fått en särskild ton med dragning till skärt. I skärgårdsmålningarna återvände han med förkärlek till sin ungdoms motivkrets, där vatten och klippor äro miljön. ”Märta” målades 1917 och ingick tidigare i konsul Helge Ax:son Johnsons betydelsefulla samling på Berga slott


HEMBYGDSROMANTIK AV DALKARLEN ZORN. ”Morakulla” (kat nr 107, utrop 1.400.000 – 1.600.000). I ”Morakulla”, är konstnärens förkärlek för den gamla dalakulturen och de friska rödkindade kullorna tydlig. Den i grönt och rött lysande sockendräkten från Mora kontrasteras mot den dunkelbruna timrade bakgrunden. Den unga kvinnan har placerats med hakan lutad mot stolsryggen, försjunken i tankar. Konstnären har låtit ljusets spela över klädedräkten, de timrade väggarna och flickans ansiktsdrag vilket visar prov på hur skickligt han behärskade ljus- och skuggdagrar. Zorns impressionistiska handlag i penselföringen framträder med bravur i ytterligare ett betagande motiv från hembygden, ”Vid spisen” från 1897 (kat nr 59A, utrop 500.000-600.000).

CARL LARSSONS SOLSKIMRANDE LILLA TROLL. ”Lisbeth med gul tulpan” (kat nr 23, utrop 2.000.000-2.500.000). När Carl Larssons viktiga mecenat Pontus Fürstenberg år 1894 erhöll ett antal akvareller föreställande konstnärens barn utbrast han: ”Bravo, bravo, bravissimo!!! Ungarna äro förtjusande, i allo påvisande att de, såväl i original som reproduktion, äro äkta, konstnärligt gjorda och med kärlek tillkomna Larssonianer”. Ett av de motiv vilka utfördes det året på beställning av Fürstenberg var ”Lisbeth med gul tulpan”. Motivet, från barnkammaren på Stora Glasbruksgatan i Stockholm, avbildar det tre år gamla charmtrollet Lisbeth vilken beskrevs av den stolte fadern enligt följande: ”Lisbeth, den ungen, är ett solskimrande litet troll, det blänker och gnistrar runt om henne, och skratten pärla och klinga, det fnittras och det finns ingen sorg där hon drar fram”.


VINTERSKRUDAD JUGEND AV CARL LARSSON. ”Skidlöperska” (kat nr 48, utrop 1.500.000-2.000.000). I Carl Larssons friska vintermotiv ”Skidlöperska” lyses de omgivande vintervita snömassorna upp av den färggrant klädda flickan som framåtböjd spänner på sig skidorna. Den i bodadräkt klädda flickan, i färd med att ta sig en uppfriskande skidtur i det vackra vintervädret, är Kersti Kvarnberg, syster till Erik Kvarnberg som skötte Spadarvets lantbruk åt Carl Larsson vid den här tiden. Det är också Spadarvets gulmålade mangårdsbyggnad man ser torna upp sig vid den högt placerade horisontlinjen i bakgrunden.

FRANSKA LANDSKAPSMOTIV AV MÄSTAREN CARL FREDRIK HILL. 1876 utför Hill en svit snarlika landskapsmålningar vars motiv kretsar kring grustag eller sandbackar. Till höstens auktion har Bukowskis tagit emot inte mindre än tre stycken remarkabla landskapsutsnitt ur denna svit. ”Skogsbacke” (kat nr 82, utrop 3.000.000-4.000.000), troligtvis utförd i Fontainebleau, hör hemma i en märkvärdig grupp av markstudier vilka förenas av de stundtals snarlika grundkompositionerna där en öppen, lätt kuperad förterräng begränsas vid horisonten av en uppstigande skogskuliss. Konstnären har gripit sig an motivet med såväl pensel som palettkniv och terrängen är ställvis pastost, näst intill skulpturalt, uppbyggd av kraftigt anbringade färgfält. Vindens påverkan på trädkronornas skiftande karaktär har återskapats med hastiga växelvisa penseldrag. Konstnären, vilken enligt egen utsago, älskade korniga, knutiga dukar har ställvis skrapat av färgen i sådan utsträckning att dukens gräng framträder i den suggestivt oroliga himlen. Landskapet skildras med påtaglig sanning men helt har inte konstnären utestängt poesin. Ett behagligt utjämnande franskt ljus vilar över förgrunden vilket får trädkronornas skira grönska att behagfullt och vackert spela mot den bakomliggande himlens grå skimmer. Ett annat motiv från Fontainebleau samma år utgörs av ”Grustag med hjulspår” (kat nr 94, utrop 3.000.000-3.500.000). Hills levnadstecknare Adolf Anderberg beskrev dessa motiv enligt följande: ”Denna ödsliga klippgrundsnatur över vilken solen hade fritt spelrum, verkade omdanande både på hans färgsyn och framställningssätt. Han kände sig befriad, löst ur de mörka Barbizon-skogarnas förtrollning. [...] Naturens storhet, dess ensamhet, dess bortglömdhet talade direkt till Hills sinne. Han greps av en stark känsla av gemenskap med dessa ödevidder. I tolkningen av dem nedlade han mycket av det som brann och bände i hans inre. Självporträtt av konstnären kunde ej verka mer avslöjande än dessa i en oftast extatisk sinnesstämning tillkomna bilder”. En annan konsthistoriker, Viggo Loos, anlade i ”Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1880” följande betraktelsesätt angående dessa landskap från Fontainebleau: ”Hur oerhört förändrat - och modernt - framstår ej Hills måleri i sådana ljusfyllda, komprimerade färgsyner”.


”Kalkbrottet” (kat nr 60, utrop 1.500.000-1.800.000), troligtvis utförd i Montigny, har tidigare ingått i Carl Robert Lamms samlingar på Näsby slott. I katalognumret skapar Hills kompromisslöst drivna tekniska uttryckssätt med pensel och palettkniv ett stycke naturutsnitt av remarkabel karaktär. Motivet bär vittnesbörd om ensamhet, ödslighet och tragik. Själva oron hos en biktande själ har överflyttats till naturformerna. Hill har skildrat ett stycke fransk jord men mäktar samtidigt lyfta sin skildring till ett kosmiskt skådespel.

FANNY BRATES TOUR DE FORCE. ”Konstvänner” (kat nr 93, utrop 1.500.000-2.000.000). ”Fanny Ekbom var namnet på den begåvade unga målarinna som, endast tjugofyraårig, väckte livlig uppmärksamhet med en stor duk ’Konstvänner’, på akademiens utställning 1885”. Citatet ovan utgjorde inledning till utställningskatalogen i samband med minnesutställningen över Fanny Brate på Nationalmuseum 1943. Det är intressant, men föga förvånande, att den ansvarige intendenten Folke Holmér valde att ta avstamp ifrån målningen ”Konstvänner”, enär motivet torde utgöra det enskilt märkvärdigaste arbetet i Brates totala produktion. Senare i artikeln återkommer också artikelförfattaren till motivet vilket beskrivs som ”den stora, nästan programmässiga bilden”. Katalognumret, ”Konstvänner”, är också en veritabel tour de force vilken manifesterar den oerhörda talangen hos den, vid motivets tillkomst, blott 24 år gamla konstnären. Målningen gjorde inte bara succé när den ställdes ut på Konstakademien, den 15 maj 1885, utan förtjänade även Brate en kunglig medalj. Med en begynnande influens av det franska friluftsmåleriets lärdomar har Brate för evigt fångat ett stycke svensk sommar. Brate har avbildat sig själv vid staffliet under det vita parasollet som utgör skydd mot den svenska högsommardagens starka sol. Den omgivande ängsmarken samt stenmuren upptas av lokala lantbrukarbarn vilka nyfiket följer konstnärens arbete. Som elev till professor August Malmström hade Brate lärt sig att med känsla för enskilda detaljer iakttaga sådana där rundkindade svenska bondbarn med lingult hår, vilka rasa runt i lekens virvlar i ängsbackarna eller snappa åt sig grindslantar vid landsvägarna. I ”Konstvänner” har emellertid barnens lek ersatts av en påtaglig nyfikenhet inför det märkvärdiga skådespel som utspelas på staffliet. Barnen karakteriseras av skiftande poser, individuella anletsdrag och klädedräkter där enskilda pliktskyldigt redovisade detaljer tillför motivet en smått anekdotisk karaktär. Väl värd att lägga märke till är den blonda gossen i förgrunden. Bekvämt utsträckt på ängsmarkens grönska inspekterar han nyfiket målarlådans brokiga innehåll i sällskap av en kamrat. Den lappade byxbaken skvallrar om en fattig tillvaro samtidigt som de smutsiga fotsulorna vittnar om långa landsvägspromenader utan skor. Dock får vi väl som betraktare hoppas att en hel del slitage och smuts även kommit av vilda samt uppsluppna lekar i det vackra svenska sommarlandskapet.


Pärlor Elsa Beskow ”Hattstugan” (kat nr 17, utrop 20-25.000). Axel Lindman ”Kustvy från Capri” 1892 (kat nr 25, utrop 15-20.000). Georg von Rosen ”Sfinxen vid Gizeh” 1883 (kat nr 37, utrop 20-25.000). Victor Forssell ”Ryttare i höstlandskap” (kat nr 66, utrop 20-25.000). C. F. Hill ”Landskap med vattenfall och blommande fruktträd” (kat nr 81, utrop 60-80.000). Hjalmar Sandberg ”Motiv från Vichy” (kat nr 89, utrop 10-12.000). Nils Forsberg ”Flanörer, Rue Gabrielle, Montmartre” 1882 (kat nr 91, utrop 20-25.000). Nils Kreuger ”Hästar på Alvaret, Öland” 1913 (kat nr 99, utrop 15-18.000). Oscar Törnå ”Landskap med kor, Grez” 1877 (kat nr 111, utrop 15-18.000). Ernst Josephson ”Italiensk yngling vid vulkan” (kat nr 123, utrop 15-18.000).

För mer information kontakta Bukowskis konstavdelning: Anna-Karin Pusic anna-karin.pusic@bukowskis.com +46-8-614 08 32 Pedro Westerdahl pedro.westerdahl@bukowskis.com +46-8-614 08 05


SJÄLFYLLT PORTRÄTT av Ilja Repin ”Porträtt av Mrs Beatrice Levi” (Ilja Repin, kat nr 208, utrop: 5.000.000-7.000.000 kronor). Få ryska konstnärer har haft så genomgripande internationell betydelse som Ilja Repin. Bland de ryska sena 1800-talskonstnärerna räknas han till en av de främsta. Som medlem av konstnärsgruppen Peredvizjniki vände han sig mot konstakademiens ålderdomliga inställning till konsten och var en av de drivande krafterna i att framställa sociala och politiska motiv. På Nationalmuseum i Stockholm visas nu några av de banbrytande verk som bland andra Repin skapade. Ilja Repin var också en mästerlig porträttör och avbildade borgare och intellektuella. Bland hans sena verk är auktionens intressanta tavla ”Porträtt av Mrs Beatrice Levi”. I detta har han skapat en spänning mellan den paranta kvinnans djärva pose, blomsterprakten till höger i bild och bakgrunden som är hämtad från interiören i Duman. Hans teknik är nästan modernistisk, med breda kraftfulla penseldrag visar den på framåtanda och utstrålar vad som komma skall. Skönheten Beatrice Levi tillhörde bohemkretsarna i S:t Petersburg och hade samma umgänge som Ilja Repin. Då tavlan tillkom, år 1918, var det en omtumlande tid i landet. Tillsammans med sin make, konstnären Vasili Levi, skulle paret komma att fly från Ryssland. Så småningom skulle Beatrice Levi och hennes familj hamna i Sverige där hon blev kvar i resten av sitt liv. Läs gärna mer om Beatrice Levi och porträttet av henne som Ilja Repin skapade, i det särtryck som Bukowskis framtagit i samband med försäljningen.

DEN ABSTRAKTA KONSTENS FRÄMSTA FÖRETRÄDARE ”Mildes Rosa” (Wassily Kandinsky, kat nr 200, utrop 1.500.000-1.800.000 kronor). Wassily Kandinsky anses vara den abstrakta konstens främste företrädare. Genom sitt måleri och sina konstteoretiska skrifter utvecklade han den abstrakta geometriska konsten. Med rena färger och former som lösgjorts från varje anknytning till föremål i naturen sökte Kandinsky teoretiska, musikaliska uttrycksmedel i sin konst. För Kandinsky är de teoretiska grunderna som mynnar i måleriets tillämpning nödvändigtvis knutna till formerna och färgerna, vilka får en närmast matematisk betydelse. Cirkeln som motiv hade en stor betydelse bland de avantgardistiska konstnärerna under 1920-talet. Bland andra hade Aleksandr Rodchenko i Ryssland och László Moholy-Nagy vid Bauhausskolan på olika sätt använt cirkeln som en nästintill ikonisk bild. Kandinsky började använda cirkeln i sina verk under året 1921, men från 1923 fick den en mycket mer framträdande roll. I mars 1928 anammade Kandinsky en helt ny teknik att måla i akvarell, där han undvek att nudda pappret med penseln. Precis som sin konstnärskollega Paul Klee använde Kandinsky istället en ”airbrush” med vilken han blåste ut den våta färgen i kompositionen och använde linjaler och schabloner för att få fram de geometriska formerna. Den aktuella målningen, ”Mildes Rosa”, är utförd i denna mycket speciella teknik. Akvarellen är inkluderad i konstnärens egenhändigt och noggrant bokförda verkförteckning.


STARKT INTRESSE FÖR NORDISKA MÄSTARE Vinterlandskap med bäck (Frits Thaulow, kat nr 192, utrop 400.000450.000 kronor). Den norske konstnären Frits Thaulows makalöst vackra landskap från sent 1800-tal fortsätter att hitta ny publik. Med en lätthet som få andra lyckades han fånga det långsamt glidande vattnets rörelse vid en bäck eller å men en nästan fotografisk exakthet. Fotstegen i den knarrande snön vid strandkanten, flodkröken och ljuset på de nakna trädstammarna, är ett motiv han återkom till vid fler tillfällen. Denna komposition tillhör hans främsta pasteller. Interiör med två flickor (Peter Ilsted, kat nr 184, utrop 140.000-160.000 kronor). Bland verken av de danska klassiska konstnärerna är Peter Ilsteds finstämda interiör ett bra exempel på högklassig konst från denna tid. Hans ofta stilla rumsinteriörer är skapade i samma anda som Carl Holsoe eller hans svåger och konstnärskollega Vilhelm Hammershøi. Det för tankarna till de holländska 1600-tals måleriet a la Vermeer. Hyllad av sin samtid känns Ilsteds verk ändå så tidlösa.

”Landskap med björkar” (Helene Schjerfbeck, kat nr 198, utrop 100.000125.000 kronor). Den finländska konstnären Helene Schjerfbecks mycket nordiska landskapsbild från 1890-talet är, vid sidan av hennes mer kända porträtt, ett fint exempel på att hon hade bredare motivkrets än så. Välkända är framförallt hennes självporträtt med ett alltmer reducerat och personligt uttryck varefter tiden framskred. Men Schjerfbeck var även en utsökt landskapsmålare med ofta små naturstudier skapade med säker hand. Det lilla formatet är typiskt för hennes utomhusbilder från denna tid. SMÄCKRA FORMER I BRONS, TRÄ ELLER MARMOR Höstens klassiska auktion innehåller en ovanligt stor mängd skulpturer och statyetter av vitt varierande slag, i brons, trå eller marmor. Exempelvis kan vi presentera ovanligt många och fina av Döderhultarns trästatytetter, smäckra djurskulpturer av Mäntynen, Knöppel och Sandström eller antika mytologiska gestalter såsom marmorbysten föreställande Proserpina av Hiram Powers. Bland Carl Milles vackra skulpturer är den smäckra ”Solglitter” kronan på verket. Milles som ständigt återkom till de antika sagoväsen har här skapat den på delfinen ridande najaden fylld av kraft och rörelse och med håret fladdrande i vinden. ”Solglitter (Carl Milles, kat nr 156, utrop 1.400.000-1.600.000 kronor)

PÄRLOR: ”Kvinna med draperi” (Nils Möllerberg, kat nr 164, utrop 15.000-20.000 kronor). ”Herdinna” (Gaston la Touche, kat nr 215, utrop 50.000-75.000 kronor). För mer information kontakta Bukowskis konstavdelning: Lisa Gartz lisa.gartz@bukowskis.com Tfn: 08-614 08 59


Äldre måleri ”Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta” (Johan Tobias Sergel, kat nr 352, utrop: 100.000-125.000 kronor). Till höstens Klassiska auktion kan Bukowskis presentera en mycket högklassig svensk avdelning av äldre måleri. Alla de stora svenska konstnärsnamnen under gustaviansk tid finns representerade med magnifika verk, däribland Sergel, von Breda, Roslin, Hilleström m.fl. För flertalet av dessa konstnärer var Sverige deras födelseland men världen blev deras scen. Johan Tobias Sergel for, efter lärlingsåren i Stockholm, på stipendium till Rom där han skulle komma att stanna i många år och studera den antika konsten tills han behärskade den till fullo. Utländska furstar, ambassadörer och andra dignitärer så väl som de svenska vittnar om, i bevarade brev och dagboksanteckningar, hans fulländning i komposition och balans och jämför hans konstverk med de allra största antika skulptörernas. Väl hemkallad till Sverige av kung Gustaf III fortsatte Sergel sin bana och Bukowskis kan på höstens auktion bl.a. presentera terrakottaansiktet föreställande drottning Hedvig Elisabeth Charlotta (sannolikt en förlaga för en marmorbyst) skapad efter hans hemkomst. En av de främsta porträttörerna under 1700-talet och en mästare på stoffmåleri var den svenskfödde Alexander Roslin. Bland Roslins modeller fanns ämbetsmän, konstnärsvänner och kungligheter. Han var verksam i Sverige, Ryssland m.m. men framförallt i Frankrike som kom att bli hans hem. Han var konstnären på modet och hans framgång var stor i Paris där han tilldelades en statlig pension samt konstnärsbostad i Louvren. Runt år 1780 stod han på höjdpunkten av sin karriär och societeten stod i kö för att få sina porträtt utförda av denna skickliga konstnär som med sådan lätthet gav liv åt sina modeller. Han var den bäst betalade konstnären i Paris vid denna tid. I Sverige avbildade han den kungliga familjens medlemmar i flertalet porträtt och tilldelades Vasaorden 1773. I Sankt Petersburg avporträtterade han bland andra kejsarinnan Katarina II, han besökte Warszawa och Wien för att sedan återvända till Paris.  Han var en av sin tids skickligaste karaktärsskildrare som med skärpa och utsökt finess avbildade tidens inflytelserika personer runt om i Europa.

”Cosme De Beaupoil, markis de S:t Aulaire” (Alexander Roslin, kat nr 233, utrop 300.000-400.000 kronor). Pehr Hilleström anses vara den förste egentlige genremålaren och samtidsskildraren i Sverige. Han återger den gustavianska tidens människor i arbete, nöjen och fest. Alla samhällsklasser är representerade i målningarna, från de eleganta högreståndsgemaken till de enkla köksregionerna. Hilleström är unik inom det svenska måleriet i sitt intresse för interiörbilder med artificiell ljusskensbelysning och utförde i mitten och i slutet av 1780-talet en serie av dessa målningar. Auktionens nummer är ovanligt stor i formatet för att vara av Hilleström från denna tid men den är mycket typisk för sitt dramatiska ljusdunkel.


”Ett fruent: läser vid ljus och ett annat står och förmanar henne” (Pehr Hilleström, kat nr 235, utrop 300.000-500.000 kronor). Den 21-årige Carl Dreijer befann sig i London 1791, där han troligtvis på uppmaning av sin far Johan Dreijer, handelsborgmästare i Stockholm, lät sig avporträtteras av den kände svenske konstnären Carl Fredrik von Breda. Porträttet visar en ung man med yvigt ljust hår, klädd i vit halsduk och blå frack med förgyllda knappar, sittande i en förgylld karmstol. I handen håller han ett brev till sin mamma med texten A Madame, Mad. Dreijer, Stockholm. I bakgrunden syns en utsikt över ett hav med ett fartyg för fulla segel. Det syftar måhända på den resa västerut som väntade den unge Dreijer efter mellanspelet i England. Carl Dreijer anlände så småningom till den svenska kolonin Saint Barthélemy där han skulle komma att ar beta för det Svenska Västindiska Kompaniet. Carl Dreijers porträtt har under två århundraden gått i arv bland ättlingarna till den yngste brodern Arendt Dreijer (1780-1847), sjöofficer i Flottan och ägare till Lögdö bruk i Medelpad. Porträttet har funnits i familjen ända till den femte generationen efter honom.

”Carl Dreijer” (Carl Fredrik von Breda), kat nr 240, (utrop 200.000-250.000 kronor).

Missa inte heller den fina avdelningen med utländskt äldre måleri som innehåller allt från bataljmålningar, teckningar, och miniatyrer till stilleben och marinmåleri av högsta klass. Marin med holländskt flaggat skepp (Abraham Storck, kat nr 275, utrop 50.000-60.000 kronor)

PÄRLOR: Motiv från Norge (Gustav Wilhelm Palm, kat nr 255, utrop 30.000-35.000 kronor)

För mer information kontakta Bukowskis konstavdelning: Johan Jinnerot johan.jinnerot@bukowskis.com Tfn: 08-614 08 58


Mattor, textilier, africana och islamiskt konsthantverk Denna avdelning innehåller 98 föremål. Från två fetischer från 1800-talets Mali (# 1118-1119), flera trevliga skånska allmogetextilier – både vävda och broderade (# 1120-1124), flera europeiska högerståndstextilier (# 1125-1130), kinesiska rockar (# 1131-1134), två silverföremål från det osmanska riket (# 1135-1136) och till nio tidiga islamiska lergodsföremål från Persien med vackra glasyrer. FETISCH. Trä. Tellem/Dogon-stammen. Mali 1800-talets mitt - andra hälft. Höjd 34 cm, kat nr 1118, (utrop 5 000 - 7 000 kronor).

ÅKDYNA (agedyna) och KUDDAR (jynnen), 1 par. Rölakan. Skåne omkring 1830-40, kat nr 1120, (utrop 12 000 - 15 000 kronor).

VÄVNAD, gobelängteknik. 37,5 x 44,5 cm. Nordeuropa 1785, kat nr 1129, (utrop 10 000 - 12 000 kronor).

KANNA, lergods. Turkos glasyr. Höjd 21 cm. Persien 1200-tal, troligen Keshan, kat nr 1138, (utrop 8 000 - 10 000 kronor).


Bland de 68 orientaliska mattor och textilier återfinns bl.a. ett annorlunda och vackert suzanibroderi från Uzbekistan (# 1147), en lång (# 1148, 718x359 cm) och mycket välskött semiantik Bachtiari-matta, en elegant stor och ovanligt bred semiantik Heris (# 1156, 461,5x374 cm), en underbar antik Kashgai-matta (# 1172). SEMIANTIK HERIS. 461,5 x 374 cm, kat nr 1156, (utrop 150 000 - 200 000 kronor).

En fin samling typiska stadsmattor finns med denna gång med exempelvis många välknutna Isfahan-, Keshan-, Kirman- och Täbris-mattor. Ljuvliga silkesmattor i närmast perfekt skick är # 1174 en sagolik semiantik Keshan Motachem/Feraghan och # 1204 en antik Täbris med vackert glänsande bönefält. SEMIANTIK SILKE KESHAN Motachem/FERAGHAN. 194 x 138,5 cm, kat nr 1174, (utrop 60 000 - 100 000 kronor).

ANTIK SILKE TÄBRIS. 176 x 112 cm, kat nr 1204, (utrop 40 000 - 60 000 kronor).

För mer information kontakta: Anette Granlund anette.granlund@bukowskis.com Tfn: 0708-92 19 92


Möbler och konsthantverk Bland höstens rika utbud av högklassiga möbler tronar änkedrottning Hedvig Eleonoras audiensstol (katalognr 445, utrop 300 000-350 000 kr). Det är en svindlande tanke att änkedrottningen satt i den för över 300 år sedan när hon tog emot sändebud och avhandlade viktiga frågor då den stod i hennes audienskammare på Drottningholms slott. Hedvig Eleonora fick ta stort ansvar för Sverige vid flera tillfällen. Redan efter sex års äktenskap blev hon änka och hon fick sitta i två förmyndarregeringar då hennes prinsar var för små för att axla kungamanteln. Under stora nordiska kriget 1700 - 1713 representerade hon kungamakten när sonsonen Karl XII var ute i fält. Hennes intresse för arkitektur och inredning fick stor betydelse för utvecklingen av den svenska barocken och hon satte sin prägel på flera slott, såsom Strömsholm, Drottningholm och Ulriksdal.

Ett minne av goda svenskfranska förbindelser på 1700-talet är väggpendylen av André Hessén. Han kom ursprungligen från Norr Hesse i Dalarna men blev med tiden en skicklig urmakare i Paris. Han hade tex den svenske konstnären Niclas Lafrensen som kund och kom att kröna sin karriär som Ludvig XIV:s brors personliga urmakare. På auktionens urtavla har han stolt skrivit Suedois - svensk! (katalognummer 530, utrop 40 000-60 000 kr).

En sällsynt värld i miniatyr är en jord-och himmelsglob från 1762 av Anders Åkerman (katalognummer 559, utrop 300 000-350 000 kr). De mäter endast 11 cm i diameter och är det tredje nu kända globparet i denna storlek! De två andra paren finns i Vetenskapsakademiens samling.

Missa inte att se det eleganta bordet av Gottlieb Iwersson (katalognummer 411, utrop 800 000 - 1 000 000 Mkr). Näst efter Georg Haupt var Gottlieb den gustavianska tidens skickligaste möbelsnickare. Hans mästerstycke utfördes till Gustav III och står idag på Kungliga slottet.

För mer information kontakta: Henrik Åberg henrik.aberg@bukowskis.com Tfn: 08-614 08 37

Björn Extergren bjorn.extergren@bukowskis.com Tfn: 08-32 63 29


SILVER Praktfull dryckeskanna från Riga, stämplad på 1600-talets slut under svensk tid. Sverige förlorar Riga i det Stora Nordiska kriget först 1700-1721. Kannan har ingått i Sten Röings samling. Nr. 680/Utrop 60 000-80 000 kr.

Silveravdelningens ”high light” denna gång är tveklöst de fyra ljusstakarna av Jonas Thomasson Ronander, Stockholm 1761. Det är ovanligt att fyra lika ljusstakar har fått hålla samman under så lång tid. Ljusstakarna är de bästa i sin genre och Ronander visar sin mästarskicklighet genom att vackert forma hela ljusstaken som ett rokokoornament. Nr. 720/Utrop 500 000-700 000 kr

Ronander är även mästare till paret bordssurtouter med proveniens Lovisa Cronhielm af Flosta gift 1764 med Johan Gabriel Banér. Surtouterna har upptagits i sonen Johan Gustaf Banérs boupteckning från Sjö slott. Nr. 735/Utrop 40 000-60 000 kr.

Läkekonstens gud Asklepios tronar över den bordspendyl som 1844 gavs som gåva till Oskar I:s livläkare Magnus Huss. Fodralet är tillverkat av Gustaf Möllenborg och urverket utav G.W. Linderoth. Nr. 753/Utrop 40 000-50 000 kr. En samlares val har vi benämnt den trevliga silversamlig vi säljer i höst, som tillhört en svensk privatperson.

För mer information kontakta: Anna Wehtje anna.wehtje@bukowskis.com Tfn: 08-614 08 22


ORIENTALISKT PORSLIN & KONSTHANTVERK Kejserlig prakt - Orientaliskt keramik & konsthantverk Idag går det inte att slå upp en affärstidning utan att hitta nyheter om Kinas expansiva marknad. Kinesernas välstånd växer i takt med framgångarna och denna enorma tillväxtkontinent är redan världens största ekonomi. I takt med den enorma tillväxten så fortsätter kineserna att köpa tillbaka sitt kulturarv. Runt om i världen rapporteras det om nya rekordpriser på den kejserliga prakten. 1517. Vaser ett par, med Qianlongs sex karaktärers märke. Utrop 150 – 200 000 kr.

I Europa har intresset för kinesisk konst och konsthantverk funnits i många hundra år. Att samla på porslin är en gammal fin tradition. Kungar, köpmän, lärda alla har de samlat och förstått sig på att uppskatta detta fantasiska material. Under succéföretaget Ostindiska kompaniets framfart byggdes de första broarna mellan Sverige och Kina. Deras stora import och de svenska samlarnas skicklighet gör att vi har en guldgruva i Sverige. Denna guldgruva slår nu upp portarna på Bukowskis höstvisning. Aldrig förr har avdelningen varit så stor och omfattat så många toppnummer. 500 nummer till ett samlat utropspris om 10 miljoner kr. Trots den enorma produktion som skett i årtusenden så upplever samlare i Kina att föremålen är mer och mer sällsynta. Man söker sig därför utanför landets gränser och med en starkare valuta köper man nu kräset tillbaka guldstoftet som skingrats genom århundradena till det egna landet.

1282. Kärl med lock, closionné. Qianlong Utrop 150 – 200 000 kr

Bland föremålen hemförda av de ostindiska kompanierna finns det flera högintressanta ”Europeiserande” föremål så som katalognummer 1486 en hittills okänd bålskål som avbildar Karl XII’s silvermynt. Den kommer att fresta smaklökarna hos många samlare. Det finns även flera föremål ur August den starkes samling bl.a. de sällsynta sockerruskorna katalog nummer 1431 , tillverkade efter europeisk silvermodell omkring 1700.

1311. Vinofferbägare i noshörninghorn. Kangxi 1662-1722. Sägs besitta magiska krafter. Utrop 700 – 800 000 kr.

1392. Den kejserligt gula skålen (1736-95). Är från Ming dynastin och bär kejsar Jiajings märke. Utrop 200 – 250 000 kr.

1486. Bålskål med Karl XII’s silvermynt

1405. Fat, porslin. Kangxi 1662-1722. Utrop 40 – 60 000 kr

1431. Sockerruskor, kompaniporslin. 1700-talets början, ur August den Starkes samling. Utrop 15-20 000 kr

1539. Fat, porslin. Wanli märke och period. Utrop 60 – 80 000 kr.


1537 Jiajing märke och period. Utrop 150 – 200 000 kr.

1585. Den vackra blåvita servisen ropas i 300 – 400 000 kr och är tillverkad under 1700-talet.

The Thomax Collection Ovanliga föremål med hög kvalitet och god proveniens kan nå fantastiska slutpriser! Bukowskis är stolta över att återigen få presentera en betydande privatsamling. Samlingen byggdes upp mellan åren 1960-1990 av den finske samlaren och conneisseuren Leif Sourander. 1994 ställdes den ut på Arabia Museet i Helsingfors under överinseende av ingen mindre än en av Sveriges främsta Kina experter, Bo Gyllensvärd.

1697. Fat, porslin. Yongzhengs märke och period.

1701. Magnifik stor bålskål med familjen Grills vapen. Utrop 80 – 100 000 kr

För mer information kontakta: Cecilia Nordström Telefon 08-614 0808 E-Mail: nordstrom@bukowskis.se


Praktfull Glasavdelning Ovanligt glasavdelning så väl vad det gäller det utländska som det svenska med huvudnummer såsom katalognummer 628 och 629, som är utmärkta representanter för svenskt 1700-tal. Sällan har glasavdelningen varit så välfylld av vackert graverade barock- och rokokoglasföremål som fortfarande är otroligt prisvärda på auktion idag.

För mer information kontakta: Cecilia Nordström Telefon 08-614 0808 E-Mail: nordstrom@bukowskis.se 607. Konfektskål, glas. Schlesien, 1740-tal.

629. Praktpokal med lock, glas. Kungsholmsglasbruk, tidigt 1700-tal.

630. Pratkpokal, glas. KungsholmsGlasbruk, Sverige, tidigt 1700-tal.

Intendenternas Kommentarer - Höstens Klassiska 2011  

Intendenterna kommenterar ett urval av föremål ur katalogen för höstens klassiska auktion, 2011.

Intendenternas Kommentarer - Höstens Klassiska 2011  

Intendenterna kommenterar ett urval av föremål ur katalogen för höstens klassiska auktion, 2011.