Important Spring Sale 657 – Konst

Page 1

N O 657 | KONST | BUKOWSKIS | 11–13 JUNI 2024

SÅ DELTAR DU I VÅRA AUKTIONER

TELEFONBUDGIVNING

Ring in och bjud på auktionen med hjälp av någon av våra medarbetare. De lotsar dig genom hela processen.

ONLINE

Bjud direkt på auktionen online i realtid. Auktionen sänds live på www.bukowskis.com

INROPSUPPDRAG

Registrera ditt maxbud hos oss så bjuder vi åt dig med minsta möjliga marginal.

AUKTIONSSALEN

Välkommen till oss på auktiondagarna. Kontakta oss gärna i god tid så registrerar vi en spade åt dig.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA NÅGON AV VÅRA SPECIALISTER

Chefsspecialist konst / Vice VD

Andreas Rydén +46 (0)72–858 71 39 andreas.ryden@bukowskis.com

Specialist konst, grafik

Mark Sjöberg +46 (0)70-788 84 72 mark.sjoberg@bukowskis.com

Specialist äldre konst

Johan Jinnerot +46 (0)73-940 08 01 johan.jinnerot@bukowskis.com

Chef konst, specialist modern & klassisk konst Lena Rydén +46 (0)70–778 35 71 lena.ryden@bukowskis.com

Assisterande specialist klassisk konst Rasmus Sjöbeck +46 (0)72–733 24 02 rasmus.sjobeck@bukowskis.com

Specialist grafik

Marcus Kinge +46 (0)73–940 08 27 marcus.kinge@bukowskis.com

Omslag: 760. Anders Zorn, Från Sandhamn. Baksida: 622. John Bauer, ”Han vilade icke ett ögonblick förrän han i skymningen nådde fram”.

Specialist samtida konst, Private Sales Louise Wrede +46 (0)73–940 08 19 louise.wrede@bukowskis.com

Specialist fotografi & samtida konst Karin Aringer +46 (0)70–263 70 57 karin.aringer@bukowskis.com

Visning 5–10 juni, Berzelii Park 1, Stockholm.

Öppet vardagar 11–18, 6 juni 11–16, helg 11–16.

Liveauktion 11–13 juni, Arsenalsgatan 2 , Stockholm.

Tisdag 11 juni, från kl 10.00

Nummer

Möbler och konsthantverk 1 – 206

Glas och keramik

Mattor, textilier och islamiskt konsthantverk

Silver och preciosa

Smycken

Onsdag 12 juni, från kl 13.00

Konst

Torsdag 13 juni, från kl 10.00

Asiatisk keramik och konsthantverk

207 – 242

243 – 335

336 – 483

484 – 597

Nummer

598 – 959

Nummer

960 – 1361

598. Helmer Osslund (Sverige, 1866–1938)

”Höststund vid Sjöfallet”.

Signerad Helmer Osslund. Olja på papp-pannå 24 x 37 cm.

Utropspris: SEK 35 000 – 45 000 / EUR 3 000 – 3 860

599. Ivan Aguéli (Sverige, 1869–1917)

Afrikanskt stadslandskap.

Olja på duk lagd på papp-pannå, bildyta 15,5 x 24 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

600. Anna Boberg (Sverige, 1864–1935) Motiv från Lofoten.

Signerad A. Boberg. Olja på pannå, bildyta 28,5 x 23 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

601. Helmer Osslund (Sverige, 1866–1938)

Strandpromenad vid Rehn.

Utförd 1895. Olja på papper 19,5 x 30,5 cm.

Proveniens: Tidigare i C. E. Schlyters (1899–1970) samling, Stocksund.

Utställningar: Nationalmuseum, Stockholm, ”Helmer Osslund”, 1971, kat. nr 46.

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 570 – 3 000

602. Anna Boberg (Sverige, 1864–1935) Motiv från Lofoten.

Signerad Anna Boberg. Olja på duk 40 x 70 cm.

Utställningar: Esposizione Internazionale d’Arte dela Citta di Venezia 1924, kat nr. 1131 (med titel ”Bosco arctico (Lofoten)”).

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

603. Julia Beck (Sverige, 1853–1935) Vattenspeglingar.

Signerad Julia Beck och daterad Vaucresson 1928. Akvarell, bildyta 30 x 73 cm.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 280 – 5 140

604. Prins Eugen (Sverige, 1865–1947) Trädet.

Signerad Eugen och daterad 1898. Olja på pannå 46 x 51,5 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Litteratur: Prins Eugens Waldemarsudde, ”Konstnärskolonin på Tyresö”, 2013, avbildad helsida s. 196.

Utropspris: SEK 40 000 – 60 000 / EUR 3 430 – 5 140

605. Oskar Bergman (Sverige, 1879–1963) ”Vårbjörkar”.

Signerad Oskar Bergman. Akvarell, bildyta 5,3 x 3,8 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 690 – 860 (d)

606. Gunnar Wennerberg (Sverige, 1817–1901) Fjordlandskap.

Signerad G. Wennerberg. Utförd 1890. Pastell, bildyta 65 x 40 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne, gåva av konstnären 1902.

Utropspris: SEK 20 000 – 30 000 / EUR 1 720 – 2 570

607. Thure Wallner (Sverige, 1888–1965)

Domherrar i vinterskrud.

Signerad Thure Wallner. Olja på papp-pannå 26 x 40 cm.

Proveniens: Nordén Auktioner, Skandinavisk konst samt antikviteter, 6 oktober 1993, kat. nr 108.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570 (d)

608. Thure Wallner (Sverige, 1888–1965)

Blåvingar på solhatt.

Signerad Th. Wallner. Olja på pannå 24 x 14,5 cm.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 690 – 860 (d)

609. Johan Ericson (Sverige, 1849–1925)

Motiv från Marstrand.

Signerad Joh Ericson och daterad 1894. Olja på pannå 62 x 49,5 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

610. Prins Eugen (Sverige, 1865–1947) ”Moln i aftonljus” / ”Nattmoln ll”.

Signerad Eugen samt signerad och daterad 1907-1909 a tergo. Olja på duk 70 x 70 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Prins Eugen. Målningar, akvareller, teckningar”, 10 januari - 8 februari 1925, kat. nr 71.

Litteratur: Inga Zachau, ”Det öppna landskapets skildrare”, 1991, avbildad helsida s. 241. Prins Eugens Waldemarsudde, ”Konstnärskolonin på Tyresö”, 2013, avbildad helsida s. 53.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

611. Prins Eugen (Sverige, 1865–1947) ”Studie Örb” (Örberga).

Signerad och daterad 1920 a tergo. Olja på papp-pannå 19 x 22 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

612. Alfred Thörne (Sverige, 1850–1916)

Sommarlandskap med blommor.

Signerad Alfr. Thörne och daterad 1888. Olja på duk 34 x 51 cm.

Proveniens: Privatsamling, Sverige.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290

613. Prins Eugen (Sverige, 1865–1947)

Träd i Torup, ”Västerlund”.

Signerad Eugen och otydligt daterad Torup. Blandteknik på papper, bildyta 59 x 73,5 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne - gåva av konstnären 1902.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

Olle Hjortzberg

Olle Hjortzbergs konstnärskap var både långt och mångfacetterat. Efter att som tonåring undervisats i bokillustrationskonst av Agi Lindegren samt tjänstgjort som assistent i dekorationsmåleri åt J. A. G. Acke, deltog Hjortzberg i arbetena med utsmyckningen av Uppsala domkyrka. Vid återkomsten från Uppsala 1892, antogs han samma år som elev vid Konstakademin. 1898 gjorde Hjortzberg den första av många studieresor utomlands. Efter att ha besökt Paris och Rom fortsatte Hjortzberg år 1900 till Grekland, Syrien och Palestina. Det var framför allt intrycken från dessa soldränkta, klart upplysta miljöer med alla dess skiftande färger som Hjortzberg återkom till gång efter gång i sina sydländska motiv. En mycket viktig händelse av avsevärd betydelse för Hjortzbergs konstnärskap var mötet med de bysantinska mosaikerna i Ravenna. Det var också som dekorationsmålare i det stora formatet Hjortzberg främst kom att verka, framför allt i utsmyckning av kyrkliga rumsinteriörer. 1908 kallades Hjortzberg som ledamot av Konstakademin och följande år tillsattes han på tjänsten som lärare i dekorativ konst. 1912 erhöll han en professur i teckning vilken Hjortzberg uppehöll till 1937. Mellan 1937 och 1939 tjänstgjorde han som professor i måleri. Parallellt med detta tjänstgjorde han även som lärare vid dekorativa skolan samt ordförande i Svenska slöjdföreningen 1926-31. Från och med 1943 var Hjortzberg Konstakademins preses. Till de mer kända av konstnärens arbeten som muralmålare hör målningarna i Engelbrektskyrkan vilka på-

börjades 1913 samt väggmålningarna i Linköpings läroverk från 1916. Bägge dessa utsmyckningsarbeten uppvisar de för Hjortzberg typiska inslagen av svällande, jugendbetonad växtornamentik. Hjortzberg var heller inte främmande för den engelska Morrisrörelsens stilideal vilka flitigt utnyttjades i de många affischer Hjortzberg komponerade som en tidig pionjär inom området. Ett uppskattat exempel är affischen för de olympiska spelen i Stockholm 1912. Som en motvikt till det stilistiskt bundna bildspråket i såväl muralmåleri som illustrationskonst vänder sig Hjortzberg i mogen ålder till ett nytt bildspråk. I mångtaliga akvareller och oljemålningar får Hjortzberg utlopp för sin begåvning i ett flertal blomsterstilleben. I en frisk och obunden realistisk stil använder Hjortzberg palettens samtliga färger för att fånga den eviga skönhet som endast står att finna i naturen. Såväl exotiska orkidéer som svenska vitsippor komponerades in i stilleben av olika format. Det är kanske framförallt i målningarna med sommarängarnas svenska blomsterprakt som Hjortzbergs känsla för det dekorativa och sköna mest kommer till sin rätt.

614. Olle Hjortzberg (Sverige, 1872–1959) Blomsterstilleben. Signerad Olle Hjortzberg och daterad 1942. Olja på pannå 61 x 50 cm.

Utropspris: SEK 175 000 – 200 000 / EUR 14 990 – 17 130 (d)

615. Olle Hjortzberg (Sverige, 1872–1959) Stilleben med rosor.

Signerad Olle Hjortzberg och daterad 1943. Olja på pannå 73 x 60 cm.

Proveniens: Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430 (d)

616. Gerda Tirén (Sverige, 1858–1928) Stilleben med bär och fjäril.

Signerad Gerda Rydberg och daterad 1881. Olja på duk 39 x 54 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

617. Olle Hjortzberg (Sverige, 1872–1959) Stilleben med utsikt.

Signerad Olle Hjortzberg och daterad 1934. Olja på pannå 60 x 43,5 cm.

Proveniens: Beijer Auktioner, Stockholm, Klassiska vårauktionen, 24–25 april, 1991, kat. nr 90.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 140 – 6 850 (d)

Proveniens: Privatsamling, Sverige. Därefter i arv till nuvarande ägare.

Utropspris: SEK 50 000 – 70 000 / EUR 4 280 – 6 000

618. Ivan Aguéli (Sverige, 1869–1917) ”Cypresser”. Akvarell, bildyta 32 x 16 cm.

619. Nils Kreuger (Sverige, 1858–1930) Hästar på Alvaret, Öland.

Signerad N. Kreuger och daterad 1903. Pastell och kol på papper 47 x 61 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Höstauktionen 376, 10–13 november 1965, kat. nr 290.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550

620. Nils Kreuger (Sverige, 1858–1930) ”Strand vid Kalmar” (Johanneslund).

Signerad N. Kreuger och daterad Kalmar 27 juli 1915. Pastell och kol på pannå 25 x 35,5 cm.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 860 – 1 030

621. Ernst Josephson (Sverige, 1851–1906) Kvinnan och fågeln.

Signerad Ernst Josephson. Akvarell 37 x 22,5 cm.

Utställningar: Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Ernst Josephson – Konst, poesi och musik” 9 september 2023 – 11 februari 2024, kat. nr 66.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 280 – 5 140

John Bauer

”Jag stod på en höjd. Marken låg runt omkring mig mörk och över mig välvde sig himlen med sina stjärnor. Jag kände tydligt hur liten jag var och hur jag stod fast på jordens skuggsida påverkad av tyngdlagen. Jag hade hela världen över mig”.

Så skrev konstnären John Bauer 1901 i ett brev till kollegan Axel Kleimer efter att ha återvänt från en skidtur. Citatet hade även kunnat beskriva auktionens aktuella akvarell som Bauer utförde 1912 med titeln ”Han vilade icke ett ögonblick förrän han i skymningen nådde fram”. Den publicerades i den sjätte årgången av Bland Tomtar och Troll för sagan ”Vingas krans” av Ellen Lundberg-Nyblom och skildrar en ångerfylld prins Mino som rider fram under nattens stjärnklara himmel. Han är på väg till sin äldre bror som han tidigare i berättelsen fått inspärrad i fängelse efter att lurat befolkningen till att tro att han var sinnessjuk, allt med målet att själv kunna bli utropad till landets kung. I Bauers skildring har prins Mino kommit till insikt om sina synder och är på väg till fängelset för att ställa sig själv till svars framför sin äldre bror.

Citatet ur Bauers brev från 1901 uttrycker även en bredare idéströmning bland sekelskiftets europeiska konstnärer som man ofta benämner som symbolism. Åren omkring 1900 präglades av industrialisering, modernitet och vetenskap och under denna omvälvande tid fanns det många konstnärer som sökte blicken mot tillvarons skuggsidor och människans mysterium. Nordiska konstnärer började utforska naturens mystik, ofta med hjälp av forntida myter och sagor.

De illustrerade tidskrifterna och böckerna fick ett uppsving under sekelskiftet som ett resultat av tryckteknikens utveckling under det sena 1800-talet. Konstnärer anlitades som illustratörer och bland dem var Carl Larsson en av de största. John Bauer blev tidigt erbjuden att göra illustrationen och han tog starka intryck av den äldre Larssons stil. Han fattade tycke för sagoillustrationerna och fick som sitt första större uppdrag Anna Wahlenbergs sagosamling ”För Länge, Länge Sedan”.

1907 publiceras första årgången av sagoboken Bland Tomtar och Troll av Åhlén & Åkerlunds förlag och Bauer gavs uppdraget att illustrera dess sagor. I de tidiga årgångarna mellan 1907 och 1910 ser man konstnären utvecklas och hitta sin egen stil men det är mellan 1912-15 som sagokonstnären når en kreativ mognad och det är i dessa årgångar som många av hans mest älskade bilder är ifrån.

622. John Bauer (Sverige, 1882–1918) ”Han vilade icke ett ögonblick förrän han i skymningen nådde fram”.

Signerad John Bauer. Illustration till sagan ”Vingas krans” i den sjätte årgången av Bland Tomtar och Troll 1912. Akvarell, bildyta 25 x 25 cm.

Proveniens: Nordén Auktioner, Skandinavisk konst samt antikviteter, 6–7 december 1994, kat. nr 67.

Utropspris: SEK 500 000 – 700 000 / EUR 42 810 – 59 940

623. Ulrica Fredrica Pasch (Sverige, 1735–1796) ”Gustaf I” (1496–1560), ”Eric XIV” (1533–1577), ”Carolus XI” (1655–1697).

Tre porträtt ur en regentlängd. Signerade Ulrika Fr: Pasch pinx. Pannå, vardera 21 x 16 cm. Samtida förgyllda ramar.

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 550 – 1 720

624. Martin Mijtens d.ä (Tillskrivna) (Sverige, 1648–1736) ”Johan Linroth” (1653–1720) & ”Juliana Elisabeth Linroth” (född Ertman) (1675–1745). Duk, vardera 91 x 71 cm. Äldre förgyllda ramar.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Storfors, Värmland.

Litteratur: Sixten Strömbom, ”Index över svenska porträtt”, 1835/43, band II, s. 515. (SPA 1921:505), band I, s. 249. (SPA:1921:1507).

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

625. David Klöcker Ehrenstrahl (Tyskland/Sverige, 1629–1698) Kvinna med pärlhalsband, symbolen för oskuldsfullhet, renhet, ärlighet och skönhet. Duk 112 x 89 cm. Samtida förgylld ram i svensk barock.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

626. Per Krafft d.ä. (Hans ateljé) (Sverige, 1724–1793)

”Fredrik Adolf Löwenhielm” (1743–1810).

Duk 72 x 62 cm. Ram troligen av Pehr Ljung.

Litteratur: Sixten Strömbom, ”Index över svenska porträtt”, 1935/43, band II, sid 531. Troligtvis identisk med (1917:610).

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

627. Johan Henrik Scheffel (Tillskriven) (Sverige, 1690–1781)

”Carl Axel Linroth” (1740–1816).

Uppfodrad duk 75 x 64 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Storfors herrgård, Värmland.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

628. David von Krafft (Tyskland/Sverige, 1655–1724)

”Riksänkedrottning Hedvig Eleonora” (1636–1715).

Uppfodrad duk 130 x 110 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 570 – 3 000

629. David Klöcker Ehrenstrahl (Hans ateljé) (Tyskland/Sverige, 1629–1698)

”Otto Wilhelm von Königsmarck” (1639–1688), knäbild.

Uppfodrad duk 140 x 120 cm.

Proveniens: Tidigare i de Wikströmska samlingarna på Listonhill/Blasieholmen. Bukowski

Auktioner, auktion 327, 7-8 oktober 1942, kat nr 5, avbildad pl 1. Stockholms Auktionsverk 1980, inköpt av nuvarande ägare.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 8 570 – 10 710

630. Adolf Ulrik Wertmüller (Sverige, 1751–1811) ”Erik August Tersmeden” (1759–1790).

Signerad A: Wertmüller, Suédois och daterad à Paris 1783. Duk 73 x 59 cm. Samtida förgylld ram.

A tergo: ”Morceau d’agrement à l’academie Royal de Paris”.

Proveniens: Tidigare i de Tersmedenska samlingarna på Hinseberg, Närke. Tidigare i fru Julie Tersmedens (född Hammarhjelm-Strokirk) (1865–1942), samling, Uppsala.

Utställningar: Kungl. Akademien för de fria konsterna, ”Svenska Porträttutställningen”, november 1917. (Tillhörande fru Julie Tersmeden, Uppsala) Parisutställningen, 1929. (Tillhörande fru Julie Tersmeden, Uppsala).

Litteratur: Sixten Strömbom, ”Svenska porträtt från tiden 1700–1850”, 1917, kat nr 142. Sixten Strömbom, ”Index över svenska porträtt”, 1835/43, band II, s. 843. (SPA 1917:656) & (SPA 1920:659).

Utropspris: SEK 200 000 – 225 000 / EUR 17 130 – 19 270

631. Adolf Ulrik Wertmüller (Sverige, 1751–1811) ”M. Pierre- Nicolas Grassot”.

Signerad A: Wertmüller Suédois och daterad à Lyon 1780. Uppfodrad duk, oval 63,5 x 49 cm. Samtida förgylld ram.

Proveniens: Tidigare i familjen Grassots samlingar, Lyon. Tidigare i Bengt Rapps samling, Stockholm. Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm.

Utställningar: Bordeaux, ”La peinture française en Suède. Hommage à Roslin et à Wertmüller”, 9 maj - 15 september 1967, kat nr 190, avbildad sid 135.

Litteratur: M Audin & E Vial, ”Dictionnaire des artistes et ouvriers d’Art de la France. Lyonnais”, II, 1919, sid 311. A Laes, ”Actes du Congrès de l’histoire de l’Art”, 1921, sid 387. Veckojournalen, Stockholm, 4 december 1959, avbildad. Gunnar W Lundberg &(…).

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

632. Carl Fredrik von Breda (Sverige, 1759–1818) ”Fredrica de Ron” (1783–1809) (född Engman).

Duk 73 x 73 cm. Samtida förgylld ram.

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 570 – 3 000

633. Fredric Westin (Hans krets) (Sverige, 1782–1862) ”Kronprins Oskar” (Oscar I) (1799–1859).

Duk 77 x 65 cm. Samtida krönt ram i svensk empire.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

634. Lorens Pasch d y (Sverige, 1733–1805) ”Axel von Fersen dä” (1719–1794).

Studie, utförd ca 1760. Duk 27 x 21,5 cm.

Proveniens: Tidigare i Johan Gustaf Sandbergs (1782–1854) samling.

Sedermera i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Litteratur: Tidskrift för konstvetenskap. 3de häftet XIV årgång 1936.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

635. Carl Theodor Staaf (Tillskriven) (Sverige, 1816–1880) ”Konung Oscar I” (1799–1859).

Duk 82 x 65 cm. Samtida krönt ram.

Proveniens: Text på ramen: ”Enke Drottning Josephina till minne af Konung Oscar I Riks Marsalken Grefwe Mauritz Lewenhaupt”.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

636. Mikael Dahl (Hans krets) (Sverige/England, 1659–1743)

Black Rod, möjligen Sir William Sanderson (1586?–1676).

Uppfodrad duk 127 x 101 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

637. Anton Genberg (Sverige, 1862–1939) Motiv från Nybrokajen.

Signerad A. Genberg och daterad 1926. Olja på duk 60 x 81 cm.

Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Höstutställning - anordnad av Sveriges allmänna konstförening”, 6 november - 5 december 1926, kat. nr 164.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280

638. Prins Eugen (Sverige, 1865–1947) Scen från Källhagen.

Signerad Eugen och daterad 1889. Skrift a tergo: ”Studie från Källhagen, Stockholm af Prins Eugen”. Olja på duk lagd på papp-pannå 45 x 32,5 cm.

Proveniens: Direktör Oscar Höckert, Malmö Därefter i arv till Harry Höckert (f. 1898) Gåva av ovanstående till Krister Sjögren och Margit Bengtsson.

Litteratur: Inga Zachau, ”Prins Eugen -nationalromantikern”, 1988, avbildad helsida s. 106. Utropspris: SEK 45 000 – 50 000 / EUR 3 860 – 4 280

639. Karl Nordström (Sverige, 1855–1923) ”En stuggavel” (Djurgården).

Signerad KN. Utförd 1916. Olja på pannå 33,5 x 35 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

640. Helmi Sjöstrand (Finland, 1864–1956) Katarinahissen, Stockholm.

Signerad Helmi Sjöstrand. Olja på duk 75,5 x 70,5 cm.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 140 – 6 850 (d)

641. Anna Palm de Rosa (Sverige, 1859–1924) Utsikt mot Stockholms slott från Grand Hotel.

Signerad Anna Palm och daterad Stockholm 1890. Akvarell, bildyta 34 x 128 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Internationella höstauktionen 530, 2–5 december 2003, kat. nr 19.

Utropspris: SEK 100 000 – 150 000 / EUR 8 570 – 12 850

642. Herman Lindqvist (Sverige, 1868–1923) Sommardag i Kungsträdgården med Carlssonska huset (Danmarks hus) och S:t Jacobs kyrka.

Signerad H. Lindqvist och daterad 1919. Olja på duk 65 x 54 cm.

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 550 – 1 720

Gustaf Fjaestad

Få konstnärer har likt Gustaf Fjaestad lyckats skildra den vinterskrudade svenska naturens skönhet. I sina målningar gav konstnären uttryck för en näst intill översinnlig tolkning av den orörda svenska naturens estetiska kvalitéer och skönhetsvärden. En av Fjaestads levnadstecknare, Agneta Fjaestad Nordmark talar om ”en intimitetskänsla”, ”som om just denna plats vore ’ens eget’ privata ställe”. Det är lätt att instämma i påståendet när man betraktar auktionens aktuella målning. Någonstans i skärningspunkten mellan naturlyrik och symbolism avbildas de värmländska skogsmotiven med konstnärlig skärpa och detaljrikedom. Efter Fjaestads död 1948 skrev signaturen ”Felix” i Arvika Nyheter: ”Med sina utsökta mästerverk hade han under sin långa levnad skänkt glädje. Han upptäckte vinterns skönhet och hela hans av äkta stämning fyllda konst har tjusat oss..”. Citatet sammanfattar på ett bra sätt de inneboende kvalitéerna i Fjaestads konstnärskap. Gustav Fjaestad målade sin och sina landsmäns kärlek till kylan för den övriga världen, och han kunde göra det som ingen annan. I ett brev till hustrun Maja beskriver han sin djupa inspiration en vinterdag: ”snön ligger så vackert på marken och Herre Gud så vacker skogen är”. I L’Art Decoratif beskrev en kritiker Fjaestads vintermotiv på följande sätt: ”Här har vi den återkommande svenska vintern på ett mycket begränsat område, vintern som man uthärdar dagligen och inte bara ser från en släde. Den vintern som är lika passionerat omtyckt som solen är omtyckt av sydlänningen och som härdar kropp och själ så som Fjaestad själv har härdats. Är inte detta kärnan av Sverige?”

643. Gustaf Fjaestad (Sverige, 1868–1948)

Rimfrost på en frusen sjö.

Signerad G Fjaestad och daterad 32. Olja på pannå 93 x 123 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Internationella höstauktionen 522, 4 december 2001, kat. nr 61.

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 34 250 – 42 810

644. Fritz Klimsch (Tyskland, 1870–1960)

Vilande kvinna med turban (på strand).

Signerad med monogram FK. Gjutarstämpel H Noack Berlin. Utförd 1956. Mörkpatinerad brons, höjd 30 cm.

Utropspris: SEK 35 000 – 40 000 / EUR 3 000 – 3 430 (d)

645. Christian Eriksson (Sverige, 1858–1935) ”Elof”. Signerad Chr. Eriksson och daterad Arcueil 1901. Gjutarstämpel Herman Bergman Fud. Brunpatinerad brons. Höjd 19,5 cm.

Litteratur: ”Katalog öfver bronser från Herman Bergmans Konstgjuteri A.B. Stockholm”, modellen upptagen samt avbildad som nr 62. Helge Kjellin, ”Christian Eriksson 1858–1935”, 1953, motivet omnämnt samt avbildat s. 155.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290

646. Theodor Lundberg (Sverige, 1852–1926) Orfeus med lyran. Monogramsignerad. Gjutarstämpel Otto Meyers Eftr. Grönpatinerad brons. Höjd 27 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

647. Edme Antony Paul Noël (Frankrike, 1845–1909)

Gladiatoren (Uno avulso non deficit alter).

Signerad T. Noël. Brons med mörkbrun patina. Koncipierad 1888. Höjd 100 cm, längd 110 cm, bredd 90 cm.

Utropspris: SEK 100 000 – 150 000 / EUR 8 570 – 12 850

648. John Börjeson (Sverige, 1835–1910) ”Musiken”. Signerad Börjeson. Gjutarstämpel O. Meyer Fud. Mörkpatinerad brons. Höjd. 40,5 cm.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 860 – 1 030

649. Carl Milles (Sverige, 1875–1955) ”Lek med fiskar”. Signerad Carl Milles. Gjutarstämpel H Bergman fud. Koncipierad 1948. Grön/brun patinerad brons. Höjd 42 cm, längd 48 cm, bredd 35 cm.

Proveniens: Carl Milles, därefter i arv inom familjen.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 8 570 – 10 710 (d)

650. Isaac van Duynen (Tillskriven) (Holland)

Stilleben med fiskar.

Parketterad pannå 49 x 59 cm.

Proveniens: Uppsala Auktionskammare, 2–5 december 2014, kat nr 12.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

651. Gillis Gillisz. de Bergh (Holland, 1600–1669)

Stilleben med frukter och fjäril.

Signerad G de Bergh. Uppfodrad duk 65 x 76,5 cm.

Proveniens: Rapps Konsthandel, Stockholm. Bukowski Auktioner, auktion 589, 2–5 december 2015, kat nr 2065.

Utställningar: Rapps Konsthandel, Stockholm, ”Utställning av nederländskt 1600-talsmåleri”, 1955, kat nr 2.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

652. Pehr Hilleström (Sverige, 1733–1816) Pehr Hilleström, Stilleben med köttstycke, terrin, bröd och skål med krusbär och röda vinbär.

Uppfodrad duk 58 x 73 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, auktion 450, 4–7 april 1987, kat nr 73.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 140 – 6 850

Stillebenmåleri

Stillebenmåleriet och de så kallade ”pronkstillevens” utvecklades på 1640–talet i Antwerpen spred sig snabbt till Holland. Stilen kännetecknas av extravagans och överdåd. Med briljant noggrannhet återgavs kompositioner av blommor i alla dess former, europeiska och tropiska frukter, humrar och ostron, fjärilar och nattfjärilar, sten och metall, sniglar och snäckskal. I tolkningar av 1600-talets stilleben ses ostron och frukter som symboler för fruktbarhet, medan sädesax och fjärilar representerade evigt liv och återuppståndelse. Vattendroppar eller insekter gav ett intryck av omedelbarhet. Genom att inkorporera symboler i kompo-

sitionen kunde ett budskap och moral förmedlas. En giftig orm under strån av gräs utgör ett dolt hot, ett kranium minner om livets förgänglighet, krus i guld och silver visar på fåfängligheten i överklassens jordiska ägodelar, likaså de dyrbara faten i porslin importerade från Kina. Frälsningen illustreras allegoriskt som en kalk bland blommor och döden som ett krucifix i en krans. Målningarna med arrangerade dukningar av utvalda delikatesser fungerade som religiösa påminnelser om att undvika frosseri, men de visade också på konstnärens enastående skicklighet i att avbilda dessa vackra och unika kompositioner.

653. Pieter van Overschie (van Overschee) (Tillskriven) (Flandern)

Stilleben med hummer, nautilussnäcka, kraakfat och citron.

Parketterad pannå 49 x 63 cm.

Proveniens: Maison Jansen, rue Royale, Paris.

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 10 710 – 12 850

654. Jan Davidsz. de Heem (Samtida kopia) (Holland, 1606–1684) Stilleben ostron, frukter och kraakfat.

Parketterad pannå 49 x 64 cm.

Proveniens: Maison Jansen, rue Royale, Paris, inköpt 1949.

Litteratur: Fred G. Meijer, ”Jan Davidsz. de Heem 1606–1684”, 2024, vol 2, jfr kat nr 112, 113, sid 581.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 8 570 – 10 710

655. Pieter Angellis (Tillskrivna) (Frankrike, 1685–1734) Marknadsscener efter Frans Snyders; ”Der Obstmarkt”, ”Der Gemüsemarkt”, ”Der Wildbrethändler”, ”Der Fischmarkt”. Pannå, vardera 26,5 x 35,5 cm. Äldre förgyllda ramar. Bukowskis tackar Fred G Meijer för hjälp med bekräftade av tillskrivningen till Pieter Angellis baserat på fotografier.

Proveniens: Hertigen av Norfolk Christie’s, stämplad a tergo. Gösta Stenmans samling. (929, 930, 931, 932).

Utställningar: West Ham Free Picture Exhibition, ”Fifth Annual Exhibition”, Easter 1899. (Utlånade av hertigen av Norfolk, troligtvis Henry Fitzalan-Howard (1847–1917) 15:e hertigen av Norfolk.

Litteratur: Hella Robles, ”Frans Snyders”, 1989, jfr ”Die vier Märkte” (”Der Obstmarkt”, ”Der Gemüsemarkt”, ”Der Wildbrethändler”, ”Der Fischmarkt”) i samlingarna på Eremitaget, St Petersburg , sid 190–195.

Utropspris: SEK 300 000 – 400 000 / EUR 25 690 – 34 250

Johan Laurentz Jensen

På Det Kongelige Danske Kunstakademi studerade I.L. Jensen för C.W. Eckersberg (1783-1853) och blomstermålaren C.D. Fritzsch (1765-1841). År 1821 bestämde han sig för att ägna sig åt blomstermåleriet och reste till Paris för att studera för de två flamländska bröderna Gérard (1746-1822) och Cornelis van Spaendonck (1756-1840). Efter att ha återvänt till Danmark anställdes han på Den Kongelige Danske Porcelænsfabrik, där han bland annat dekorerade porslinstallrikar och stora prydnadsvaser till kungafamiljen. I. L. Jensen blev den ledande blomstermålaren i Danmark och han hade en stor skara framför allt kvinnliga elever. Hans produktion sträcker sig från blommotiv till fruktmotiv, eller en blandning av båda, som i den aktuella målningen, till blomkrukor, vildblommor och enkla blomsterstudier. Han målade både vilda och odlade blommor så nära verkligheten som möjligt. Den här målningen är ett fint exempel på hur mästerligt I. L. Jensen kunde återge alla typer av blommor så att de såg ut som i naturen, t.ex. de små blå blåklintarna eller de färgglada stockrosorna bakom den överdådiga korgen, som är full av färska frukter.

656. Johan Laurentz Jensen (Danmark, 1800–1856) Stilleben med stockrosor, prästkragar, blåklint, vallmo, kornax, rönnbär och en fruktkorg.

Signerad och daterad 1848. Duk 102 x 78 cm. Originalram i empire.

Proveniens: Redaktör Edvard Meyers auktion, oktober 1852, kat. nr 26.

Uppsala Auktionskammare, Kvalitetsauktion, 28 maj 2004, kat. nr 91.

Privatsamling.

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 25 690 – 29 970

657. Mario Nuzzi (Mario dei Fiori) (Hans krets) (Italien, 1603–1673) Blomsterstilleben.

Uppfodrad duk 94 x 62 cm. Förgylld ram från sent 1700-tal.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

658. Michel-Joseph Speeckaert (Flandern, 1748–1838) Stilleben med blommor och fågel.

Signerad MJ: Speeckert och daterad 1832. Pannå 32 x 25 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 860 – 1 030

659. Ulrica Fredrica Pasch (Sverige 1735-1796) ”Magdalena Sophia Wrangel af Sauss” (gift Nauckhoff) (1764-1788).

Påskrift a tergo ”Magdalena Sophia Wrangel f. den 2 september 1764”. Duk 67 x 52 cm. Äldre förgylld ram.

Proveniens: Henrik Johan Nauckhoff (1744-1818), därefter i arv.

Litteratur: Sixten Strömbom, ”Index över svenska porträtt”, 1935/43, band II, sid 943. (SPA 1925:1482).

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 520 – 4 390

660. Alexander Roslin (Sverige/Frankrike, 1718–1793) ”Antoinette Agathe Montaudoüin de Launay” (född Pascaud).

Signerad Roslin, Suédois à Paris och daterad 1766. Uppfodrad duk 65,5 x 55 cm. Samtida förgylld ram.

Proveniens: Tidigare i fransk privatsamling. Svensk privatsamling.

Litteratur: Gunnar W. Lundberg, ”Roslin Liv och Verk”, 1957, del III, upptagen i katalogen över Alexander Roslins kända verk, kat. nr 253, s. 47, avbildad helsida i del I, s. 98.

Utropspris: SEK 500 000 – 700 000 / EUR 42 810 – 59 940

661. Frits Thaulow (Norge, 1847–1906) Flodlandskap.

Signerad Frits Thaulow. Olja på uppfodrad duk 46 x 55 cm.

Proveniens: Åmells Konsthandel, Stockholm. Beijers Auktioner, Klassiska Vårauktion 17, 22–24 april 1987, kat. nr 397. Privatsamling, Sverige.

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 12 850 – 14 990

662. Lesser Ury (Tyskland, 1861–1931) ”Das Bodetal im Harz/ Bodetal of the Harz mountains”.

Olja på uppfodrad duk 93 x 63 cm. Utförd på 1890-talet. Äktheten är bekräftad av Dr Sibylle Gross, Berlin, certifikat medföljer. Verket kommer att inkluderas i den kommande Catalogue Raisonné.

Proveniens: Konstnärens dödsbo, listad som gåva till Else Pincus, Schwiebus, 1933. Else and Willy Pincus, Schwiebus (Świebodzin)/Berlin (efter 1933). Simon Heinrich och Helene Cahn, Buenos Aires (troligen köpt på 1950-talet i Berlin).

Därefter i arv till nuvarande ägare.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

663. Sir Robert Ponsonby Staples (Storbritannien, 1853–1943) Swans on the pond.

Signerad R. Ponsonby Staples. Duk 112 x 72 cm.

Proveniens: Inköpt på Börjesons Konsthandel, Göteborg, omkring 1950. Därefter i arv.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

664. Blandford Fletcher (England, 1858–1936) Bygata med barn.

Signerad Blandford Fletcher. Olja på duk 61 x 91,5 cm.

Proveniens: Privatsamling, Sverige. Därefter i arv.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

665. Leonardo Gasser (Italien, 1831–1892) Rökande kvinna.

Signerad L. Gasser. Olja på duk 38 x 70 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

666. Philip Burne-Jones (Storbritannien, 1861–1926) Självkritik.

Signerad Philip Burne-Jones och daterad 1892. Olja på duk 62 x 51 cm.

Proveniens: Privatsamling, Sverige. Därefter i arv.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

Anders Zorn

År 1887 kunde makarna Zorn äntligen besöka Spanien och Medelhavet tillsammans. Resan gick via Alger dit man anlände i månadsskiftet januari-februari. Den 27 mars tog de en båt från Oran till Tanger och Gibraltar varifrån man fortsatte till Cádiz.

Från Cádiz gick färden via Sevilla vidare mot Granada dit man anlände den 27 april 1887. Granada och Alhambra var givna resmål för de utländska konstnärer som tagit sig hela vägen till Andalusien. Zorn som tidigare aldrig nått så långt som Granada tog in på det populära värdshuset med Emma. Det första motivet från Alhambra utgörs av en solig interiör från palatset vilken genom sin betoning av den moriska arkitekturen ansluter till ett flertal av akvarellerna från Alger tidigare under året. Johan Cederlund skriver i sin bok ”Zorn i Spanien”, 2009: ”Någon romantiserande orientalism är det inte frågan om. I stället är det ljuset och färgernas upplösning som intresserar Zorn. Han agerar som ’plein-air’ målare och låter former och konturer flyta samman. [...] Zorns interiör från Alhambra blev dock bara en parentes i hans produktion. Zorn var inte född att måla arkitektur; hans fokus låg på kvinnor och landskap”. Emma beskriver i breven hem hur han arbetade: ”Om han bara vill ege sig någon ro i sin själ. Men det är omöjligt. Hela dagarna tror han [att] han måste måla och om kvällarna tror han att det borde finnas något någonstädes som han borde se”. Zorn själv sammanfattar det hela i sina självbiografiska anteckningar: ”Jag målade där flera saker, mest flickor i vit klädning, parkinteriörer, zigenerskor m.m. Härlig tid”.

I maj bröt makarna Zorn upp från Granada och påbörjade färden hem. Den aktuella akvarellen gavs i bröllopspresent till Ellen och Otto Rooth som gifte sig i maj samma år. Emma Lamm och Otto Rooth var barndomsvänner alltsedan 1860-talet, då båda familjerna hade sina sommarnöjen på Lidingö. Det betagande porträttet av den unga spanjorskan med den intensiva blicken vittnar om Zorns enastående akvarellteknik.

667. Anders Zorn (Sverige, 1860–1920) Spanjorskan.

Signerad Zorn och daterad Granada 87. Originalram. Akvarell, bildyta 19 x 13,5 cm.

Proveniens: Direktör Otto Rooth, i gåva (lysningspresent) av Anders och Emma Zorn, den 3 maj, 1887 Därefter i arv inom familjen.

Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Anders Zorn - Minnesutställning”, 1 mars - 6 april 1924, kat. nr 315 (tillhörande Direktör Otto Rooth).

Utropspris: SEK 200 000 – 300 000 / EUR 17 130 – 25 690

668. Gustaf Wilhelm Palm (Sverige, 1810–1890) Flanören.

Signerad GW och en stiliserad Palm. Daterad 1885. Olja på pannå 25,5 x 17 cm.

Proveniens: Beijer Auktioner, Klassiska höstauktion, 6 - 8 november 1990, kat. nr 252.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 690 – 860

669. Axel Jungstedt (Sverige, 1859–1933) Bland växterna.

Signerad Axel Jungstedt och daterad 1884. Olja på pannå 26,5 x 14 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

670. Jenny Nyström (Sverige, 1854–1946) Sydländsk flicka.

Signerad Jenny Nyström och daterad 78. Olja på duk 93 x 74 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

671. Caleb Althin (Sverige, 1866–1919) Porträtt av Pierre Louis Alexandre (Pettersson).

Signerad C. Althin. Olja på duk 46 x 55 cm.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 690 – 860

672. Karl Cederberg (Sverige, 1861–1904) Villaträdgården Linköping.

Signerad K. Cederberg och daterad -89. Olja på duk 57 x 74 cm.

Proveniens: Inköpt direkt av konstnären. Därefter i arv inom familjen.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280

673. Carl Skånberg (Sverige, 1850–1883) Dandyn.

Signerad Carl Skånberg. Olja på duk lagd på papp-pannå 28 x 16 cm.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 860 – 1 030

Carl Larsson

Åren 1914-1915 spenderar Carl Larsson största delen av sin tid med väggmålningen ”Midvinterblot” som skulle täcka den sista tomma väggytan i Nationalmuseums trapphus. För att stötta konstnären ekonomiskt under denna period beställde Fritzes Kungl. Hofbokhandel i Stockholm en rad akvareller av honom med hans uppskattade Sundbornmotiv. I ”Målargården”, som tycks vara en av dessa akvareller, visar konstnären prov på både sin tekniska skicklighet och sin kompositionella kreativitet. Vi ser modellen sitta vid Carl Larssons staffli framför förstugan och verkstaden i huvudbyggnaden med ateljédelen till vänster. Hon sitter framför staffliet och betraktar målningen som konstnären målat av henne men Larsson själv tycks ha lämnat scenen. Kanske för att skissa på auktionens aktuella målning istället.

Fotografiets utveckling under 1800-talet hade ett betydande inflytande på måleriet. De franska impressionisterna började implementera en rad tekniker för att skapa den spontana effekten av ett äkta ögonblicksbild, inklusive djärvare utsnitt och nya perspektiv. De strävade efter att avbilda människor i deras naturliga rörelser, snarare än i de konstgjorda positioner som karaktäriserade den akademiska konsten. I ”Målargården” kan man vittna om fotografiets påverkan även på Carl Larsson. Istället för att en centrera kompositionen kring modellen och staffliet så placerar konstnären dem ur fokus där halva staffliet till och med beskurits. Naturen däremot, som i vanliga fall skulle ha en sekundär funktion i en akademisk figurscen, ges här närmast en huvudroll i Carl Larssons komposition.

674. Carl Larsson (Sverige, 1853–1919) ”Målargården”. Signerad C.L och daterad 1915. Akvarell, bildyta 68 x 99 cm. Proveniens: Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm. Konsul Samuel Sandberg, Söderhamn. Bukowski Auktioner, Internationella Vårauktionen 458, 19–22 april 1988, kat. nr 291. Nordén Auktioner, Skandinavisk konst samt antikviteter, 24 maj 1994, kat. nr 170.

Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Invigningsutställning: Larsson-Liljefors-Zorn”, mars - april 1916, kat. nr 127. Charlottenborg, Köpenhamn, Svenska Konstutställningen, 1916, kat. nr 462 Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Svensk konstkavalkad 1916-1956 - Jubileumsutställning”, 1956, kat. nr 6 (med titel ”Naken modell på gårdsplanen”)

Litteratur: ”Konst i svenska hem”, andra delen, 1943, upptagen s. 262, under samling 401: ”Konsul Samuel Sandberg, Söderhamn”. Ulwa Neergaard, ”Carl Larsson, signerat med pensel och penna”, 1999, avbildad s. 543 samt upptagen i katalogdelen, under år 1915, s. 159, kat. nr 1641.

Utropspris: SEK 1 500 000 – 2 000 000 / EUR 128 430 – 171 240

675. Johan Krouthén (Sverige, 1858–1932) Sommaridyll.

Signerad Johan Krouthén och daterad 1922. Olja på duk 75 x 100 cm.

Proveniens: Införskaffad på 1940-talet. Därefter i arv.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 140 – 6 850

676. Johan Krouthén (Sverige, 1858–1932) Sommarträdgård.

Signerad Johan Krouthén. Olja på duk 79 x 110 cm.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 280 – 5 140

677. Johan Krouthén (Sverige, 1858–1932) Blommande fruktträd.

Signerad Johan Krouthén och daterad 1928. Olja på duk 43 x 55 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 570 – 3 000

678. Alfred Bergström (Sverige, 1869–1930)

Vy från Djurgården över Kastellholmen mot Söder och Katharina kyrka.

Signerad Alfr. Bergström. Olja på duk 23 x 33 cm.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290

679. Victor Forssell (Sverige, 1846–1931) ”Kalmar slott”.

Signerad V. Forssell. Utförd omkring 1880. Olja på pannå 27,5 x 37,5 cm.

Proveniens: Gösta Stenmans samling, Stockholm/Helsingfors. (Nr 2450) Fru Bertha Stenman, Stockholm. (Gösta Stenmans hustru) Holländsk Konst Aktiebolag, Stockholm. Stockholms Auktionsverk, Kvalitetsauktion, 16–20 november 1971, kat. nr 471.

Utställningar: Konstakademien, Stockholm, ”Konstakademiens minnesutställning”, 1932. Holländsk Konst Aktiebolag, Stockholm, ”Minnesutställning över Victor Forssell”, 1941. Liljevalchs konsthall, Stockholm, Sveriges Allmänna Konstförening, ”Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1885”, 1944, kat. nr 109. Sveriges Allmänna Konstförening, ”Minnesutställning över Victor Forssell i Konstnärshuset”, Stockholm, september 1950, kat. nr 146. Riksförbundet för bildande konst, utställning nr 196 ”Båtar, stränder och hav”, kat. nr 1.

Litteratur: Viggo Loos, ”Victor Forssell”, avbildad pl. 22, s. 149.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290

679A. Carl Larsson, (Sverige, 1853–1919) ”Skolgosse” (studie till ”Skolungdomens korum” på Ladugårdsgärde).

Signerad C.L. Troligen utförd 1898. Blyerts på papper, bildyta 56,5 x 19,5 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Internationella Vårauktionen 484, 14 maj 1992, kat. nr 1.

Litteratur: Ulwa Neergaard, ”Carl Larsson, signerat med pensel och penna”, 1999, upptagen i katalogdelen, under år 1898 - 1899, s. 74, kat. nr 856.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 320 – 1 580

680. Utgår

Carl Fredrik Hill

I augusti 1876 anlände Carl Fredrik Hill till Luc-sur-mer i Normandie. Här, vid den franska atlantkusten, fann Hill ett överraskande nytt och inspirerande motivområde. Under en knapp månad skapade Hill några av sina mest kraftfulla samt expressiva landskapsskildringar. Bo Wingren ger följande bakgrund: ”På försommaren 1876 befann sig Hill i Montigny, en småstad vid Loing nära Grez och mycket besökt av både franska och utländska konstnärer. Det här året var kanske Hills mest omvälvande och kreativa period i Frankrike. Asfaltfärgen försvinner från paletten, måleriet blommar upp, hans produktion är imponerande. En viss del av denna utveckling måste tillskrivas Hills upplevelse av den andra impressionistutställningen samma år. De solgassiga gatorna och sandbackarna i Montignytrakten blev till slut för mycket för Hill. Han beslöt att resa ut till kusten, en idé som han kan ha fått av sin äldre vän och beskyddare Gegerfelt”. (”Tillbaka till Normandie. Nordiska konstnärer i Normandie 1850-1900”, 1992.)

Varför Hill valde just Luc-sur-mer är inte klarlagt, eventuellt kan medicinska skäl ha spelat in. Typiskt för Luc är den ytterst rikliga tångbildningen på plagen, synlig först vid ebb. Detta gav Luc ett speciellt rykte som hälsobad, läkare rekommenderade baden här som särskilt stärkande för kropp och själ. Möjligen kan den fysiskt och mentalt ganska nergångne Hills syfte ha varit att stärka sig med rekreerande tångbad. I sitt första brev från Luc-sur-mer, den 9 augusti 1876, skriver Hill: ”Jag målar sedan en vecka atlantiska oceanen och varje gång jag slutat min sittning badar jag i bemälda ocean”. Om hans arbeten får man veta att han från morgon till kväll gör skisser av ”hafsträsken”. Wingren fortsätter: ”När Hill skriver att han målar havet som träsk är detta inte en poetisk metafor utan bör förstås ordagrant. Då havet vid lågvatten drar sig undan från Lucs stränder blottas en kryllande värld av organismer, grönsvart undervattensvegetation, vattenslipade stenpartier och håligheter som gömmer skaldjur och fisk som inte hunnit undan. […] Det förefaller som Hill varit ständigt fascinerad av detta naturens skådespel, av den mosaik av färgtoner som utvecklas här. Fenomenet bidrog till att förlösa hans ’färgmusik’. Havet och himlen – den vida rymden – gjorde även sitt för att få hans palett att ljusna”.

Viggo Loos har kommenterat strandmotiven från Luc-sur-mer, vilka enligt honom ”intaga en märklig plats i vårt måleris utveckling”: ”Hill har älskat denna kustnatur. […] I en stor grupp motiv är han helt friluftsmålare och ägnar sig intensivt åt studiet av ljuset, luften, strandens koloristiska förtrollningar och havets färgspel. […] Det är havets stillhet och storhet, som gripit målaren. […] Själv är han medveten om att han åstadkommer något, som han förut ej mäktat, ’så djärvt, så nytt, så friskt, så otyglat och så tyglat av en sann känsla för naturen’. […] Man förstår hans eget yttrande, att tingen få sin form, när man går på avstånd och

ser ljuset och luften och färgen spela”. Loos fortsätter genom att beskriva de motiv där ”det gröna havets strimma övergår i en silvervit sträng” och konstnären ”omedelbart” och ”intensivt” fångar ”augustidagens solhetta som ett dallrande skimmer över hav och kust under den ljusa sommarhimlen. Om någonsin benämningen ’impression’ kan användas, så är det här”. (”Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1885”, 1945).

Hill själv skrev: ”Det finns ej mera likhet emellan vad jag förut gjort och det jag nu gör än mellan natt och dag. Lika tunga, mörka och dystra mina opus hitintills varit, lika ljusa, lätta och luftiga äro de nu. Asfalten är totalt bannlyst. Men vad som gör, att folk kanske får svårt att få detta i sig är att jag satt upp som första och nödvändiga logistiska regeln: att ej utföra”. Resonemanget knyter an till det brev Hill skrivit hem till Sverige några veckor tidigare: ”Jag har nu kommit till den övertygelsen att i konsten är ej annat att söka än det sanna, le vrai”.

Erik Blomberg lägger an följande perspektiv avseende Hills kustmotiv: ”Vad man inte minst måste beundra i dessa bländande friska dukar är det oerhört levande penselarbetet: variationen mellan släta och pastosa partier, de svarta toucherna som inte bara markerar de utströdda tångbältena utan samtidigt ger relief åt ljuset. Det är en teknik som aldrig blir självändamål, som står helt i naturens tjänst, för att ge förnyat liv åt elementen, åt det ögonblick då solljuset som en bländande blixt slår en silverbräsch i det ärggröna havet”. (”Carl Fredrik Hill. Hans friska och sjuka konst”, 1949).

Under senare delen av sitt liv återkommer Hill till minnet av den korta, men oerhört viktiga, vistelsen i Luc-sur-mer:

”Vid Luc jag såg det höga valvet blå

Så topas-blått och skimmerfullt ändå…

I solen glänste ebbens vita bankar

Och måsar flögo öfver strandens ankar…

I solen glänsa ebbens pussar skimrande

Och krusningen på sköna ytan glimrande Är som af diamanter i etheriskt ljus…”

Det av Hill omnämnda ”eteriska ljuset” för tankarna till Sixten Strömboms beskrivning av den närmast öververkliga känsloutlevelsen hos Hill under tiden i Luc-sur-mer: ”Hill rörde sig nu mycket snabbt upp emot sitt skapandes zenit. […] Viddernas och kustformationernas färgrika ljusspel tvingade fram hans väsens innersta drift, hans längtan efter det enklas storhet och en nästan extatiskt förhöjd livskänsla” (”Konstnärsförbundets historia I”, 1945).

681. Carl Fredrik Hill (Sverige, 1849–1911) Havsstrand, Luc-sur-Mer. Utförd 1876. Olja på uppfordrad duk 60 x 74,5 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne -inköpt 1925 via förmedling av Prins Eugen. Utställningar: Malmö Museum, ”Carl Fredrik Hill - retrospektiv utställning”, 1933, kat. nr 75. Galleri Färg och Form, Stockholm, ”Carl Fredrik Hill (1849-1911)”, februari 1943, kat nr 53. Malmö Rådhus, utställning arrangerad av Föreningen Malmö Konsthall, ”Carl Fredrik Hill (1849-1911)”, mars 1943, kat nr 49. Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1885”, 1944, kat. nr 243. Nationalmuseum, Stockholm, ”Carl Fredrik Hill - Minnesutställning”, september - oktober 1949, kat. nr 135. Skånska Konstmuseer, ”För att känna Hill”, 19 april - 3 maj 1953, kat. nr 15. Malmö Konsthall, ”Carl Fredrik Hill”, 10 april - 7 juni, 1976, kat. nr 38. Nationalmuseum, Stockholm, ”Carl Fredrik Hill”, 1 oktober 1999 - 16 januari 2000, kat. nr 45.

Litteratur: Viggo Loos, ”Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1885”, 1945, omnämnd s. 222, avbildad helsida pl. IV samt upptagen i katalogen s. 341 (med titel ”Marine, Luc-sur-Mer”). Adolf Anderberg, ”Carl Hill. Hans liv och hans konst”, 1951, avbildad s. 257. Sten Åke Nilsson, ”Carl Fredrik Hill. Maximus Pictor”, 2011, avbildad helsida s. 109.

Utropspris: SEK 1 200 000 – 1 500 000 / EUR 102 740 – 128 430

682. Axel Petersson Döderhultarn (Sverige, 1868–1925) ”Beväringsmönstring”, (7). Grupp bestående av sex stycken figurer samt måttstock. Fyra figurer stämpelsignerade Axel Petersson, otydligt stämpelsignerade. Snidat och delvis bemålat trä. Höjd 25–35 cm.

Utställningar: Nationalmuseum, ”Döderhultarn, Axel Petersson, 1868–1925”, 1951, motivet omnämnt s. 3 samt som katalog nr 52, s. 16.

Litteratur: Hjalmar Svensson red., ” Minnesalbum över Döderhultarn och hans konst”, 1928. Motivet (hela gruppen) avbildat s. 24–25 samt beskriven s. 26–27. Albert Engström m.fl, ”Döderhultarn”, 1965. Motivet beskrivet s. 16–18 samt avbildat s. 17.

Utropspris: SEK 60 000 – 70 000 / EUR 5 140 – 6 000

683. Axel Petersson Döderhultarn (Sverige, 1868–1925) ”Fingerkrok”. Stämpelsignerad Axel Petersson. Snidat och delvis bemålat trä.

Längd 41,5 cm, höjd 28,5 cm. Monterad på träplatta.

Utställningar: Nationalmuseum, ”Döderhultarn, Axel Petersson, 1868–1925”, 1951, samma motiv utställt som kat. nr 59, s. 16. Lunds konsthall, ”Döderhultarn”, 1971–1972, samma motiv utställt som kat. nr 64, s. 19.

Litteratur: Hjalmar Svensson red., ” Minnesalbum över Döderhultarn och hans konst”, 1928. Jämför illustrationer s. 17 samt s. 60-61. Kompositionen omnämnd s. 59. Gunnar Jungmarker, ”Döderhultarn”, 1943, jämför ett annat exemplar med samma motiv avbildat på s. 132. Gunnar Jungmarker, Döderhultarmuseet, ”Döderhultarn”, 2001, jämför ett annat exemplar avbildat s. 110-111.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

684. Axel Petersson Döderhultarn (Sverige, 1868–1925) ”Auktion” (6).

Grupp bestående av ”Ropar-Olle” samt fem andra figurer. Stämpelsignerade Axel Petersson Döderhultarn Oskarshamn. Snidat och delvis bemålat trä, höjd ca 16 - 24 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 640 – 3 080

685. Utgår

685A. Okänd konstnär 1800-tal. Sittande Venus. Troligen utförd i Italien. Marmor, höjd 64 cm.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 879 – 1 050

686. Ruth Milles (Sverige, 1873–1941) ”Flitiga Kajsa”.

Signerad Ruth Milles och daterad 1911. Gjutarstämpel Herman Bergman Fud. Mörkpatinerad brons, höjd 20 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550

687. Gudmar Olovson (Sverige/Frankrike, 1936–2017) ”L’angoisse” (Ångest).

Signerad Gudmar. Numrerad 3/10. Gjutartämpel A Valsuani cire perdue. Mörkpatinerad brons, höjd 19,5 cm (inklusive stenbas 32 cm). Koncipierad 1961.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430 (d)

688. Fransk konstnär, 16/1700-tal, ”Noël Bouton, Marquis de Chamilly” (1636–1715).

Uppfodrad duk, oval 73 x 59,5 cm. Samtida förgylld ram.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

689. Nicolas de Largilliere (Hans ateljé) (Frankrike, 1654–1746) ”Louis-Charles-Édmé de La Châtre, comte de Nançay” (känd som le marquis de La Châtre) (1661–1730).

Duk 84 x 66 cm.

Proveniens: Tidigare i bergsrådinnan Disan von Rettig (1912–1991) samling, Åbo.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

690. Caspar Netscher (Hans krets) (Holland, 1636–1684) ”Maria Agatha van Kinschot” (1678-).

A tergo (överfört från originalduken) Aetatis VII. A. 1685.

Uppfodrad duk 54 x 45 cm.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290

691. Roelof Koets (Holland, 1592–1655)

Sittande ung dam med hund i landskap.

Signerad R. Koets. Uppfodrad duk 43 x 36,5 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, auktion 589, 1–4 december 2015, kat nr 1086.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

692. Peter Lely (Pieter van der Faes) (Hans efterföljd) (Holland/England, 1618–1680) Pojke med papegoja. Uppfodrad duk 99 x 81 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

693. Rysk skola, omkring 1850, Damporträtt. Uppfodrad duk 71 x 60 cm. Samtida förgylld ram.

Proveniens: Stockholms Auktionsverk, 5 juni 2013, kat nr 2097.

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 570 – 3 000

694. Pehr Hilleström (Sverige, 1733–1816) ”Frällsaren, och den för hor anklagade qvinnan”.

Signerad Hilleström och daterad 1801. Duk 50 x 43 cm. Samtida förgylld ram.

Proveniens: Beijer Auktioner, 5 november 1991, kat nr 66. Bukowski Auktioner, auktion 506, 26–28 november 1997, kat nr 56.

Litteratur: Gerda Cederblom, ”Pehr Hilleström som kulturskildrare”, del 1, 1927, Upptagen i konstnärens egenhändiga förteckning, kat nr 911.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280

695. Carl Abraham Rothstén (Sverige, 1826–1877)

Södra varvet sett från Djurgården.

Signerad C Rothstén och daterad 1857. Olja på duk 67 x 89 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550

696. Anna (Anette) Catharina Hasselgren (född Åbom) (Sverige, 1775–1841) Högbergsgatan brinner.

Signerad Anette Åbom (gift Hasselgren) och daterad 1804. Duk 26 x 31 cm.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290

697. Carl Gustaf Plagemann (Sverige/Italien, 1805–1868)

Ung Italienska.

Signerad Plagemann och daterad 1863. Duk 102 x 86 cm.

Proveniens: Direktör Axel Fahleson, Stockholm. Bukowski Auktioner, auktion 466, 25–28 april 1989, kat nr 211.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280

698. Carl Gustaf Plagemann (Sverige/Italien, 1805–1868)

Ung italienska vid havet.

Signerad C.G. Plagemann och daterad Roma 1840. Duk 68 x 55 cm. Samtida förgylld ram.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

699. Jakob Kulle (Sverige, 1838–1898) Tuppluren.

Signerad Jacob Kulle och daterad 1877. Duk 60 x 48 cm.

Proveniens: Inköpt direkt från konstnären, därefter i arv.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

Bruno Liljefors

Från och med sommaren 1894 utökade Bruno Liljefors sina konstnärliga ”jaktmarker” från Upplandsslätten till Stockholms skärgård där han bland skär, stenhällar, vågor och bränningar fann nya motiv i havsbandets rika fågelliv.

1908 köpte Liljefors Bullerön längst ut i havsbandet i Stockholms skärgård. Bullerön är huvudö i Bulleröarkipelagen som numer är naturreservat och omfattar omkring 900 öar, kobbar och skär. Här på ön, vid Rävängen, byggde konstnären en jaktstuga där han och hans familj vistades på somrarna. Under början av 1900-talet gjorde Liljefors och hans vänner i ”Bullerölaget” skärgården mer allmänt känd. I vänkretsen ingick bland andra konstnärerna Anders Zorn, Albert Engström, Axel Sjöberg och ”flygbaronen” Carl Cederström. Det sägs att de gånger Bruno Liljefors gästade sin stuga med sina vänner, lastade man en skuta med förnödenheter - mycket mat och dryck samt kökspersonal - och begav sig ut till Bullerön. Man festade och hade trevligt i flera dagar tills maten och drycken tog slut. Då avslutade man helt enkelt och begav sig hemåt. En liten vik öster om Rävängen benämns idag ”Zorns vik” eftersom Zorn där brukade förtöja sin segelbåt Mejt.

År 1923 sålde Liljefors Bullerön till affärs- och tidningsmannen Torsten Kreuger, bror till finansmannen Ivar Kreuger. Kreuger lät bygga ut jaktstugan och bjöd in ett flertal berömda filmstjärnor som Mary Pickford, Errol Flynn och sir Charlie Chaplin att njuta av den svenska skärgården. Staten köpte Bulleröarkipelagen 1967.

Från sin bevarade jaktstuga på Bullerön, vilken användes av konstnären 1908-1923, kunde Liljefors studera skärgårdens fåglar och djur i dess naturliga miljö. Det var med inspiration från denna svenska skärgårds skönhet ”Ejdrar på kobbe” utfördes år 1920.

700. Bruno Liljefors (Sverige, 1860–1939) Ejdrar på skär. Signerad Bruno Liljefors och daterad 1920. Olja på duk 68 x 100 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Vårens Klassiska auktion 562, 14–17 juni 2011, kat. nr 88.

Utropspris: SEK 175 000 – 200 000 / EUR 14 990 – 17 130

701. Bruno Liljefors (Sverige, 1860–1939)

Rastande vildgäss.

Signerad Bruno Liljefors och daterad 1928. Olja på duk 70 x 100 cm.

Proveniens: Per Paréns samling. Därefter i arv.

Litteratur: Dr K.E. Russow, ”Bruno Liljefors. En studie”, 1929, avbildad helsida s. 61.

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 10 710 – 12 850

702. Lars Jonsson (Sverige, 1952 -) ”Mot alla vindar”.

Signerad Lars Jonsson och daterad 2002.

Akvarell, bladmått 75 x 106 cm.

Proveniens: Inköpt direkt från konstnären av nuvarande ägares far.

Utställningar: Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Fåglar och ljus”, 19 oktober 2002–19 januari 2003.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430 (d)

703. Bruno Liljefors (Sverige, 1860–1939)

Höstlandskap med älg.

Signerad Bruno Liljefors och daterad 1918. Olja på duk 70 x 85 cm.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 8 570 – 10 710

Hilma af Klint

I den aktuella målningen avbildar Hilma af Klint ett lag sotarpojkar gåendes på Stigbergsgatan på Söder i Stockholm. Det är ett akademiarbete från tiden efter examen från Kungliga Konstakademien 1888. Tillsammans med några kvinnliga kollegor delade Hilma af Klint ateljé i det sk Ateljéhuset på Hamngatan 5 vid Kungsträdgården i Stockholm. På de övre våningarna i huset fanns arbetsrum och bostäder för elever som avslutat sina studier. Det var dåtidens kulturella mittpunkt med Blanchs Café och Konstsalong på bottenplanet.

Historikern Dick Harrisson har beskrivit ”sotarpojkarnas” öde i en artikel i Svenska Dagbladet 2017: ”Sotpojkar och sotgossar nämns i svenska källor redan i början av 1700-talet, och ännu i slutet av 1800-talet var de vanligt förekommande. De fick löjligt låg lön: kost, logi, arbetskläder och en summa pengar som inte ens garanterade att de kunde äta sig mätta. Enligt lagen skulle visserligen lärlingar i hantverksyrken vara minst 14 år gamla, men inom sotarbranschen ignorerade man paragrafen. Till saken hör också att många sotgossar inte arbetade frivilligt. Ofta hämtade sotarna arbetskraft från barnhem och gjorde fosterbarn till medarbetare.” Hilma af Klint var en pionjär på många plan. Hennes konstnärliga gärning

startar i det klassiska måleriet och hon tillhörde en av de första generationer kvinnor som utbildades vid Kungliga Konstakademin i Stockholm. Fram till 40-årsåldern målar hon främst porträtt och landskap, botaniska studier och beställningsuppdrag.

Utan någon progressiv övergång, slår hon sedan över från ett traditionsenligt måleri till att skapa abstrakt konst på ett absolut fritt och okonventionellt sätt. Långt efter sin död blir Hilma af Klint internationellt uppmärksammad och hyllad som en tidig föregångare för den abstrakta konsten. Från att ha varit praktiskt taget okänd likställs hon nu med de största moderna målarna och hennes abstrakta verk anses banbrytande. Hon har ritat om kartan för den tidiga abstrakta konsten, både i Sverige och internationellt.

704. Hilma af Klint (Sverige, 1862–1944) ”Sotarpojkar Stigberget”. Signerad H. af Klint och daterad 1890. Olja på duk 80 x 117 cm.

Proveniens: Inköpt tidigt 1900-tal. Därefter i arv.

Litteratur: ”Hilma af Klint, Catalogue Raisonné”, band 7, Bokförlaget Stolpe, Stockholm, 2022. Utropspris: SEK 175 000 – 200 000 / EUR 14 990 – 17 130

705. Björn Ahlgrensson (Sverige, 1872–1918) Visby.

Signerad Björn Ahlgrensson och daterad 1909. Duk 50 x 64 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

706. Victor Forssell (Sverige, 1846–1931)

Gatubild, Visby.

Signerad Victor Forssell och daterad 82. Olja på pannå 37 x 47 cm.

Proveniens: Privatsamling, Sverige.

Utställningar: Sveriges Allmänna Konstförening, Konstnärshuset, Stockholm, ”Minnesutställning över Victor Forssell”, september 1950, kat. nr 14 (med titel ”Gatuparti från Stockholm”. Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Victor Forssell”, december 1975 - januari 1976, kat. nr 86 (med titel ”Gatuparti Visby”).

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550

707. Ingeborg Westfelt-Eggertz (Sverige, 1855–1936)

Solnedgång över Hållö och Hållö fyr, Bohuslän.

Signerad I. Westfelt-Eggertz. Olja på duk uppfäst på papp-pannå 26,5 x 47 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

Elsa Beskow

I år är det 150 år sedan Elsa Beskow föddes – hennes omfattande produktion av vackra, naturromantiska sagoböcker lever kvar än i dag. Bukowskis har glädjen att presentera fem originalakvareller till barnboken ”Resan till landet Längesen”. Boken utgavs första gången 1923 och kom 100 år senare ut i en efterlängtad nyutgåva.

Elsa Beskow f. Maartman (1874–1953) växte upp i en stor familj på Söder och på Östermalm i Stockholm. Det var en tid som präglades av nya tankar och influenser om en socialt engagerad estetik. Arts and Craftsrörelsen, med ursprung i England förespråkade att konst och god design inte enbart skulle vara till för de väl beställda klasserna. Rörelsen uppmärksammades i Sverige, och gjorde stort intryck på bland andra Carl och Karin Larsson. En viss kvinnlig emancipation följde Arts and Craftsrörelsen då många kvinnor kunde få en egen ekonomisk inkomst tack vare sin verksamhet som inte sällan bedrevs från hemmet.

Elsa Beskow drömde om att bli konstnär och hennes mål var att söka in på Konstakademien i Stockholm. Familjens ekonomiska situation tillät dock inte detta, men ett stipendium möjliggjorde tre års studier på Tekniska skolan, nuvarande Konstfack. Där utbildades mönsterritare och modellörer för att utveckla en ”ädlare” formgivning inom svenskt konsthantverk och konstindustri. Utbildningen till teckningslärare låg också under Tekniska skolan och Elsa blev kvar i fem år. De två sista åren arbetade hon deltid som teckningslärare på Whitlockska samskolan. Hon var mycket angelägen om att kunna försörja sig och bli en yrkeskvinna och försöker samtidigt att få illustrationer och sagor antagna för publikation. Så träffade hon prästsonen och konstnären Natanael Beskow, som hon satt modell för, varpå han omedelbart blev förälskad och friade. De gifte sig 1897, samma år som Elsa Beskow fyllde 23 år och hennes första bilderbok kom ut på förlaget Wahlström och Widstrand. Det var ”Sagan om den lilla lilla gumman”, som fortfarande är en av grundpelarna i svensk bilderbokskonst. Det unga paret flyttade in i villa Ekeliden på Djursholm, en stor villa som skulle visa sig mycket lämplig för den växande familjen. Där fick Natanael ett arbetsrum och så småningom även en ateljé, medan Elsa satt vid bordet i salongen och ritade. Barnen fick stå modell för Elsas rollfigurer, vare sig de var pojk- eller flickkaraktärer. Under närmare 50 år dominerar Elsa Beskow bilderbokskonsten i Sverige, då hon såväl skrev som illustrerade ett fyrtiotal böcker. Den rika produktionen imponerar, inte minst med tanke på den växande familjen med sex söner och ett stort umgänge.

”Det var en gång … ”Resan till landet Längsen” är ett klassiskt sagoäventyr med fantasy känsla som handlar om syskonen Kaj och Kajsa. Barnen bor i närheten av en kullfallen trädstam, som de brukar leka på. När de lekfullt styr ut den med vingar från ett trasigt paraply spelar en liten tomte dem ett spratt. Trädstammen förtrollas och blir till en flygande och talande drake. Den vänliga draken tar med sig Kaj och Kajsa på ett långt äventyr till det medeltida sagolandet Längesen. Här följer läsaren med på barnens färd över hav och land och möter trollet, den elaka draken som vaktar den förtvivlade prinsessan och den fängslade riddaren. De orädda barnen lyckas lura av trollet en nyckel och vips är riddaren fri och tillsammans räddar de prinsessan. Äventyret kantas av Elsa Beskows återkommande teman; motsättningarna mellan fantasins kraft och vardagens trygghet, natur och onatur, frihet och tvång och vår längtan efter det okända och det välkända.

I Elsa Beskows bildvärld finns sällan närbilder av människorna, djuren eller sagofigurerna. Hennes skicklighet som tecknare förmedlar känslor, sinnesstämning och inbördes relationer med några få penndrag. Figurerna smälter samman med den omgivande miljön och i ”Resan till Landet Längesen” förkommer bara en enda bild som inte föreställer naturen med skog, ängar, stränder och hav.

Sagan slutar lyckligt. Riddaren får prinsessan. Den elaka draken dör. Kaj och Kajsa adopteras av kungaparet och blir överösta med vackra kläder och leksaker. Men lyckan finns inte i världsliga ting. ”Kaj och Kajsa gick där i den vackra slottsträdgården, men de kunde inte ha roligt med alla sina vackra saker, för de längtade hem så det var som om deras hjärtan ville brista.” Det finns ett tydligt socialt engagemang i sagan; till slut är det de små förskjutna trollungarna som hjälper barnen att väcka liv i sin drake och de flyger hem för att återförenas med far och mor och sin egen trygga värld. Det är genom att komma bort som vi kan längta hem.

708. Elsa Beskow (Sverige, 1874–1953) Flickan och fåren (ur ”Resan till landet Längesen”).

Signerad EB. Akvarell, bildyta 18 x 18,5 cm.

Proveniens: Förvärvad direkt från konstnären.

Därefter i arv till nuvarande ägare.

Utropspris: SEK 70 000 – 90 000 / EUR 6 000 – 7 710

709. Elsa Beskow (Sverige, 1874–1953) Riddaren (ur ”Resan till landet Längesen”).

Signerad EB. Akvarell, bildyta 18 x 18,5 cm.

Proveniens: Förvärvad direkt från konstnären.

Därefter i arv till nuvarande ägare.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 280 – 5 140

710. Elsa Beskow (Sverige, 1874–1953) Prinsessan och barnen (ur ”Resan till landet Längesen”).

Signerad EB. Akvarell, bildyta 18 x 18,5 cm.

Proveniens: Förvärvad direkt från konstnären.

Därefter i arv till nuvarande ägare.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 140 – 6 850

711. Elsa Beskow (Sverige, 1874–1953)

Barnen flyger (ur ”Resan till landet Längesen”).

Signerad EB. Akvarell, bildyta 18 x 18,5 cm.

Proveniens: Förvärvad direkt från konstnären.

Därefter i arv till nuvarande ägare.

Utropspris: SEK 70 000 – 90 000 / EUR 6 000 – 7 710

712. Elsa Beskow (Sverige, 1874–1953)

Barnen och trollet (ur ”Resan till landet Längesen”).

Signerad EB. Akvarell, bildyta 18 x 18,5 cm.

Proveniens: Förvärvad direkt från konstnären.

Därefter i arv till nuvarande ägare.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 140 – 6 850

Anna Bobergs visionära arktiska landskapsmåleri

1901 skulle bli ett avgörande år i konstnären Anna Bobergs karriär. Det var året då hon tillsammans med sin make, arkitekten Ferdinand Boberg, första gången reste till Lofoten i Norge. Upplevelsen gjorde starkt intryck på henne och hon beskriver i sin självbiografi hur hon under ett senare besök samma år blev bergtagen och vägrade lämna. Hon ville bara måla. Hennes make ska genast ha förstått situationen och skrev från Stockholm att han börjat rita en ateljéstuga, ”dock med plats för två”.

Arkivbild: Anna Boberg, tidigt 1900-tal. Foto: Public domain

Resan till Lofoten skulle forma Bobergs konst i decennier framöver. I februari 1903 ställde Boberg ut sina vinterbilder från Lofoten i Konstföreningens lokal på Västra Trädgårdsgatan 10 i Stockholm och utställningen vandrade sedan vidare till Berlin där den blev en sensation. Litteraturhistorikern och kritikern Karl Warburg noterade Bobergs ”mycket egendomliga” målarteknik som såg ut som att hon ”spacklade”. Likt van Gogh använde hon ofta palettkniv istället för pensel för att närmast skulptera hennes kompositioner. Warburg jämförde den effektiva distansverkan som uppstod med verk av Claude Monet och Giovanni Segantini.

Bobergs framgångar fortsatte 1905 med en utställning på Galerie des artistes modernes i Paris. Hon medverkade i flera utställningar i Paris under de efterföljande åren och samtliga fick översvallande recensioner, både av de svenska utrikeskorrespondenterna och de europeiska och amerikanska kritikerna. Franska kritiker ansåg att hon kunde måla ”allt – fullt dagljus och svart natt, orkan, storm, lugn, med lika ifrig vilja som klar intelligens”.

Till höger: 714. Anna Boberg, ”Aftonstiltje” (detalj).

713. Olof Sager-Nelson (Sverige, 1868–1896) Segelbåtar i Marstrands hamn.

Signerad Olof Sager Nelson och daterad -93. Olja på pannå 64 x 34 cm.

Proveniens: Stockholms Auktionsverk, Stora Kvalitén, 28–29 november 2000, kat. nr 1237. Privatsamling.

Litteratur: Axel Gauffin, ”Olof Sager-Nelson”, 1945, jfr ”Fiskarbåtar” (oljemålning från 1893, tidigare i fru Signe Nelsons samlingar, Stockholm) avbildad helsida s. 167. Utropspris: SEK 140 000 – 160 000 / EUR 11 990 – 13 700

714. Anna Boberg (Sverige, 1864–1935) ”Aftonstiltje”.

Signerad Anna Boberg. Olja på duk 49 x 75 cm.

Proveniens: Inköpt på utställning i Bergens Kunstforening 1916. Därefter i arv.

Utställningar: Köpenhamn, 1916, enligt etikett a tergo.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 140 – 6 850

715. Woldemar Toppelius (Finland, 1858–1933)

Seglare i skärgården.

Signerad Woldemar Toppelius och daterad -09. Olja på duk 36 x 58 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Helsingfors, Jubileumsauktion, 11 december 2004, kat. nr 151.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

716. Anna Boberg (Sverige, 1864–1935) En hamn i fjorden.

Signerad A Boberg. Skrift på spännram: ”Anna Boberg 93 Rue Caulaincourt, Paris”. Olja på duk 46 x 55 cm.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280

Owe Zerge

Zerge föddes i Oppmanna, Kristianstad 1894. Han växte upp på torpet Kullesta i Arkelstorp med en omgivande orörd och stor trädgård. Hans far Nils Svensson var kantor, klockare och porträttmålare. Hans fars intresse för porträttmåleri inspirerade Zerge att efter studenten flytta upp till Stockholm för att öppna egen ateljé i samband med konststudier på Konstakademin.

Efter studietid och konstnärskap i Stockholm flyttade Zerge en tid till Italien där han odlade ett trädgårdsintresse och konverterade till katolicismen. Han bodde även i Frankrike en tid därefter, där lärde han känna varietésångaren och skådespelaren Maurice Chevalier. Eftersom Zerge var en eminent vissångare fann de snabbt varandra och sjöng ofta och tillsammans i sociala sammanhang.

1931 ropade Zerge in sitt gamla barndomshem Kullesta på auktion. Han flyttade hem igen och levde kollektivt med sina två äldre systrar. Han gestaltade och anlade en vacker trädgård med inspiration från hans tid i Italien. Hans systrar drev den lokala banken och många bankärenden skedde även på Kullesta. Zerge var både frimurare och en flitigt anlitad konferencier. Det sägs i bygden att han var populär både som person och konstnär. Hans äldre systrar ska ha skämt bort sin mycket yngre lillebror. Zerge levde gott på porträttmålningar men målade även blomstermotiv. Zerge umgicks tätt med den tre år äldre kusinen och skulptören Nils Möllerberg vars familj auktionens porträtt härstammar ifrån.

717. Owe Zerge (Sverige, 1894–1983) Pojke i halsduk.

Signerad Owe Zerge. Duk 70 x 46 cm.

Proveniens: Konstnärens familj.

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 21 410 – 25 690 (d)

718. Owe Zerge (Sverige, 1894–1983) Konstnärskollegan Axel Olsson.

Signerad med dedikation ”Till Axel från Owe Zerge”. Pannå 50 x 36 cm.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280 (d)

719. Owe Zerge (Sverige, 1894–1983) Jens Burchard.

Signerad Owe Zerge och daterad med skriften ”Ritat den 31 December 1919 vid ett besök på Kullesta”.

Blandteknik på papper, bildyta 47 x 29,5 cm.

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 550 – 1 720 (d)

720. Owe Zerge (Sverige, 1894–1983) Korgosse i profil.

Signerad Owe Zerge och daterad Firenze 1926. Dedikation ”Till Dagmar och Philibert Humbla från vännen Owe”.

Blyerts och kol på papper, bildyta 46 x 31 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720 (d)

721. Jenny Nyström (Sverige, 1854–1946) Kvinna med påskliljor i håret.

Signerad Jenny Nyström. Akvarell, bildyta 27 x 18 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

Införselmoms (12%) tillkommer på klubbat pris.

722. Jenny Nyström (Sverige, 1854–1946) Flicka med halsband.

Signerad Jenny Nyström och daterad 1924. Akvarell, bildyta 27 x 21 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

723. Jenny Nyström (Sverige, 1854–1946) Påskflicka med bukett.

Signerad Jenny Nyström. Akvarell, bildyta 27,5 x 18 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

Införselmoms (12%) tillkommer på klubbat pris.

Carl Fredrik Hill

I augusti 1876 anlände Carl Fredrik Hill till Luc-sur-Mer i Normandie. Bakom sig har han två år i Paris, till en början goda recensioner och en första målning antagen till Salongen. Den första tiden i Paris var en lycklig tid för Hill. Han kände äntligen frihet från akademien och kunde måla i en ny miljö. Han inspirerades starkt av Camille Corot, den berömde franske landskapsmålaren. Under de följande åren reser han ut och söker nya motiv i de omkringliggande områdena utanför staden. Resandet med järnväg hade tagit fart i Europa och nya stationer hade öppnat på linjerna som utgick från Paris. Utvecklingen av järnvägen möjliggjorde ett intensivt resande för Hill under åren 1873 - 76. Hans resor utgår från Paris och sträcker sig från atlantkusten i nordväst, ända till Boi-le-Rois, Fontainbleau och Montigny vid floden Loing sydot om huvudstaden. År 1875 invigdes stationen i Luc-sur-Mer på Atlantkusten.

Vid den franska atlantkusten, fann konstnären ett överraskande nytt och inspirerande motivområde. Mellan de två kustbyarna Luc-sur-Mer och Lion-sur-Mer ligger det dramatiska klippområdet ”La falaise des Confessionnaux”. Under tusentals år har klippväggen, av sedimentär bergart, eroderats av havet och stupar på sina ställen lodrätt ned mot stranden. Det starka tidvattnet har urholkat stenen och skapat ett grottsystem längs hela kusten. Hill blev drabbad av den storslagna naturupplevelsen av klippväggens möte med havets breda stränder. Ebb och flod levandegjorde en värld av maritim flora och fauna och som motvikt i horisonten lyste den mänskliga bebyggelsens vita husfasader. Under en knapp månad skapade Hill några av sina mest kraftfulla och expressiva landskapsskildringar. Han omnämner själv att sjutton studier på en ”kvadrataln” i medeltal blev resultatet av den vistelsen i Luc-sur-Mer.

Bo Wingren sammanfattar: ”På försommaren 1876 befann sig Hill i Montigny, en småstad vid Loing nära Grez och mycket besökt av både franska och utländska konstnärer. Det här året var kanske Hills mest omvälvande och kreativa period i Frankrike. Asfaltfärgen försvinner från paletten, måleriet blommar upp, hans produktion är imponerande. En viss del av denna utveckling måste tillskrivas Hills upplevelse av den andra impressionistutställningen samma år. De solgassiga gatorna och sandbackarna i Montignytrakten blev till slut för mycket för Hill. Han beslöt att resa ut till kusten, en idé som han kan ha fått av sin äldre vän och beskyddare Gegerfelt”. (”Tillbaka till Normandie. Nordiska konstnärer i Normandie 1850-1900”, 1992.)

724. Carl Fredrik Hill (Sverige, 1849–1911) Kustlandskap, Luc-sur-Mer (mot la Falaise de Lion-sur-Mer).

Utförd 1876. Olja på papp-pannå 37 x 45 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne. Utställningar: Malmö Museum, ”Carl Fredrik Hill - retrospektiv utställning”, 1933, kat. nr 74. Galleri Färg och Form, Stockholm, ”Carl Fredrik Hill (1849-1911)”, februari 1943, kat. nr 54. Malmö Rådhus, utställning arrangerad av Föreningen Malmö Konsthall, ”Carl Fredrik Hill (18491911)”, mars 1943, kat nr 50. Nationalmuseum, Stockholm, ”Carl Fredrik Hill - Minnesutställning”, september - oktober 1949, kat. nr 52. Skånska Konstmuseer, ”För att känna Hill”, 19 april - 3 maj 1953, kat. nr 17. Nationalmuseum, Stockholm, ”Carl Fredrik Hill”, 1 oktober 1999 - 16 januari 2000, kat. nr 49.

Litteratur: Erik Blomberg, ”Carl Fredrik Hill. Hans friska och sjuka konst”, 1949, avbildad helsida pl. 18. Adolf Anderberg, ”Carl Hill. Hans liv och hans konst”, 1951, avbildad helsida pl. 77. Sten Åke Nilsson, ”Carl Fredrik Hill. Maximus Pictor”, 2011, avbildad helsida s. 108.

Utropspris: SEK 500 000 – 700 000 / EUR 42 810 – 59 940

725. Wilhelm von Gegerfelt (Sverige, 1844–1920)

Flodlandskap.

Signerad W v Gegerfelt. Olja på duk 52 x 80 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Internationella Vårauktionen 466, 25 - 28 april 1989, kat. nr 53.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

726. Gottfrid Kallstenius (Sverige, 1861–1943)

Skärgårdslandskap.

Signerad G Kallstenius. Olja på duk 56 x 75 cm.

Proveniens: Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

727. Oscar Törnå (Sverige, 1842–1894)

Kvällsbåten kommer.

Signerad Oscar Törnå och daterad 1887.

Olja på duk 44 x 68 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Internationella Vårauktionen 466, 25 - 28 april 1989, kat. nr 258.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550

728. Bruno Liljefors (Sverige, 1860–1939)

”Sommarnatt med räf”.

Signerad Bruno Liljefors och daterad 1929. Olja på duk 55 x 80 cm.

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 10 710 – 12 850

729. Carl Larsson (Sverige, 1853–1919) Fyra teckningar föreställande konstnärens dotter Lisbeth i ateljén.

Tusch och täckvitt på papper. ”Lisbet, om du rör min skiss - kan om smörj du vara viss!” ca 13 x 15 cm.

”Nu stod far och mor ej ut, Lisbeth påtade till slut!”, ca 15 x 16 cm.

”Lisbeth blir liksom perplex - lyfter likväl sitt index! ca 13 x 6 cm.

”Häraf lär man Lisbeth är - en såkallad karaktär” ca 14 x 14 cm.

Samramade, ramens mått 46 x 52 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

730. Ivar Arosenius (Sverige, 1878–1909) ”I väntan. Normandie”. Signerad IA och daterad 04. Akvarell, bildyta 26 x 21,5 cm.

Proveniens: Fru Gudrun Törneman. Privatsamling, Sverige.

Utställningar: Kunstpalast Düsseldorf, Tyskland, enligt utställningsetikett a tergo. Kungl. Akademien för de fria konsterna, Stockholm, ”Ivar Arosenius. Minnesutställning”, 1926, kat. nr 187. Färg och Form, Stockholm, ”Ivar Arosenius. 1878-1909”, maj 1944, kat. nr 68.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280

Elsa Beskow

Bukowskis har glädjen att presentera förlagan till boken ”Mors lilla Olle och andra visor av Alice Tegnér med bilder av Elsa Beskow” som utkom första gången 1903. Motivet med Olle som sitter på en sten i björkhagen är utfört i akvarell och täckvitt. Ett hav av vitsippor omger Olle där ha sitter med sin ännu tomma korg och en maskros i handen. Motivet inramas elegant på jugend-manér med en slinga björkhängen i bildens övre kant.

Elsa Beskows och Alice Tegnérs samarbete var långvarigt och mycket lyckat. Före de gemensamma framgångarna hade de båda, på olika håll, skapat ett namn var för sig. Alice Tegnér hade ute i Djursholm vunnit en publik för sina omtyckta barnvisor och de fick snabbt fäste i de borgerliga hemmen. I Djursholm kom även teologen och konstnären Nathanael Beskow att slå sig ned tillsammans med sin hustru Elsa. År 1889 blev Elsa mycket uppmärksammad för sin första bok ”Sagan om den lilla, lilla gumman” varefter följde en rad sagor och illustrationer. Elsa Beskow behärskade svensk barnboksutgivning i över 50 år.

De två kvinnorna möttes första gången 1895 i Djursholm då Tegnérs bjöd hem Beskows. Enligt Alices dagboksanteckningar bjöds det på: ”svamplåda, grönkålssoppa, kalvstek, sockerärter, gurka, äppelkompott. Kaffe i almbersån”. Det hela blev en stor succé och de två kom därefter

att umgås och ur vänskapen växte ett professionellt samarbete fram. ”Mors lilla Olle och andra visor av Alice Tegnér” gavs ut 1903 och kom att bli det första samarbetet mellan Tegnér och Beskow.

I visboken ingick bl. a. de folkkära sångerna ”Blåsippan”, ”Ekorren”, ”Mors lilla Olle”, Bä bä vita lamm”, ”Sov du lilla videung” och ”Sockerbagaren”. Det som gjorde sångerna till en framgång var att både Elsa och Alice, vid sidan av sitt skapande, skötte hem och barn varvid visorna bygger på historier ur vardagen samtidigt som barnen i illustrationerna, till stor del, hämtades från de egna hushållen.

Deras verk möter än idag, mer än 120 år senare, ständig efterfrågan och ny publik.

731. Elsa Beskow (Sverige, 1874–1953) ”Mors lilla Olle”.

Signerad EB och daterad -09. Akvarell och täckvitt bildyta 30,5 x 25 cm.

Förlaga till omslaget för boken ”Mors lilla Olle och andra visor av Alice Tegnér med bilder av Elsa Beskow”.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Internationella Jubileumsauktionen 498, 29 november - 1 december 1995, kat. nr 14.

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 12 850 – 14 990

732. Arvid Knöppel (Sverige, 1892–1970) Stående björn.

Signerad Knöppel. Otydlig gjutarstämpel H Bergman cire perdue. Brunpatinerad brons. Höjd 32 cm, längd 17 cm (på lös träbas, höjd 36,5 cm).

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 570 – 3 000 (d)

733. Carl Milles (Sverige, 1875–1955) ”Carl Wilhelm Scheele”. Signerad C. Milles. Gjutarstämpel Herman Bergman Fud. Mörkpatinerad brons. Höjd 49 cm.

Litteratur: ”Katalog öfver bronser från Herman Bergmans Konstgjuteri A.B. Stockholm”, motivet i det aktuella formatet upptaget som nr 21. M.P. -Verneuil, ”Carl Milles. Sculpteur suédois”, vol. I, 1929, motivet omnämnt sid 32, jfr monumental version av motivet, avbildat helsida, PL. 1, i vol. II. Henrik Cornell, ”Carl Milles”, SAK, 1963, motivet omnämnt s. 62, jfr monumental version av motivet, avbildat helsida s. 63.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 270 – 7 030 (d)

734. Jussi Mäntynen (Finland, 1887–1978) Björnhona med unge. Signerad J. Mäntynen. Brunpatinerad brons, höjd 12 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570 (d)

Carl Milles

Som ung bedrev Carl Milles självstudier i antikens skulptur på museer i Paris och München. Antikintresset behöll han hela livet och för honom var den antika skulpturen en ständig källa till kunskap och inspiration. Övertygelsen om nyttan av att studera antikens skulptur fick Carl Milles i sin ungdom då han assisterade den franske skulptören Auguste Rodin. Rodin var en hängiven beundrare och samlare av både antik och östasiatisk skulptur.

När Carl Milles fick ekonomiska möjligheter började han samla grekiska och romerska antikviteter. Han började med marmorskulpturer. Senare köpte han även mindre bronser och keramikkonst, mynt och guldsmycken. Han talade om sin samling som The Greek Collection och använde den i sin skulpturundervisning. Hans elever, både på Konstakademien i Stockholm och på Cranbrook Academy of Art utanför Detroit, uppmanades att skaffa sig ordentliga kunskaper om antik skulptur.

Förutom de grekiska och romerska verken, samlade Milles också egyptiska, etruskiska och kinesiska antik viteter. Samtliga finns idag på Millesgården i Stockholm.

Vid två stora konstmanifestationer, Baltiska utställningen i Malmö 1914 och Jubileumsutställningen i Göteborg 1923, spelade Milles en central roll. I Malmö visades för första gången skilda verk med dansmotiv: Danserskor (musselkalksten, 1913), Två danserskor (brons, 1914–17), samt den för auktionen aktuella Danserska (bronsrelief, 1913). I dansmotiven manifesterades en ny inspirationskälla, den grekisk-arkaiska skulpturen, och Carl Milles visade upp en ny känsla för form och rytm.

735. Carl Milles (Sverige, 1875–1955) Dansande menad.

Daterad Stockholm 1914. Gjutarstämpel Herman Bergman fud. Koncipierad 1913. Grönpatinerad brons. Längd 46, höjd 72, bredd 20 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne. Enligt anteckning inköpt 1920. Litteratur: ’ Små konstböcker No. 18. Carl Milles. 62 reproduktioner i tontryck efter fotografier af originalen’, ill. full page p. 58 (under the title ’Danserska’). Henrik Cornell, ’Carl Milles, hans verk’, 1963, the motif listed p. 252, compare illustration p. 40. Millesgården Art Database, registered under no. M 79.

Utropspris: SEK 400 000 – 600 000 / EUR 34 250 – 51 370 (d)

736. Louis Masreliez (Hans art) (Frankrike/Sverige, 1748–1810)

Fris med kentaurer/överstycke.

Uppfodrad duk 18 x 60 cm.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 690 – 860

737. August Jernberg (Sverige, 1826–1896) En gryende talang.

Signerad A. Jernberg. Duk 41 x 32 cm.

Proveniens: Stockholms Auktionsverk, 3 december 2014, kat nr 2144.

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 550 – 1 720 (d)

738. Bengt Nordenberg (Sverige, 1822–1902)

Italiensk flicka med lamm.

Signerad B. Nordenberg och daterad 1859. Duk 53 x 45 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550

739. Carl d’Unker (Sverige, 1828–1866) ”Inför polisen”.

Signerad C. D’Unker och daterad Df. 1857. Duk 91 x 136 cm.

Proveniens: Tidigare i privatsamling, Helsingfors. (1942).

Litteratur: Eskil Cronlund, ”Carl d’Unker 1828–1866”, 1942, upptagen i förteckningen, kat. nr 30, s. 168, avbildad pl. 16.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280

740. Marcus Larsson (Sverige, 1825–1864)

Skepp på stormande hav.

Signerad M. Larson och daterad 1859. Uppfodrad duk 84 x 122 cm. samtida förgylld ram.

Proveniens: Bukowski Auktioner, auktion 605, 5 dec 2017, kat nr 377.

Litteratur: Axel Gauffin, ”Simon Marcus Larsson 1825–1864”, 1908, förteckning över konstnärens arbeten, under år 1859, troligen kat nr 242 (”Hav i månsken med fyr”, Nordiska Kompaniet, Stockholm).

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 8 570 – 10 710

741. Bengt Nordenberg (Sverige, 1822–1902) Kvällsandakt.

Signerad B. Nordenberg och daterad -64. Duk 39 x 47 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, auktion 413, 23-26 april 1980, kat. nr 165.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

742. Joost Cornelisz. Droochsloot (Tillskriven) (Holland, 1586–1666) Kermess.

Förstärkt pannå 59 x 75 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, auktion 307, 19-21 april 1961, kat nr 145. (Inköpt av nuvarande ägare)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280

743. Matheus van Helmont (Hans krets) (Holland, 1623–1679) Kermess. Parketterad pannå 49 x 65 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

744. Mathys Schoevaerdts (Tillskriven) (Nederländerna, 1663–1703) Fiskarfänget. Uppfodrad duk 45 x 66 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

745. Godfried ( Godefridus) Schalken (Holland, 1643–1706) Korvstoppning.

Pannå 30,5 x 24,5 cm.

Proveniens: Vente Akers, London 1816. Vente duc de Marlborough, London 1819. Collection H Servvas, Oldenzaal. Vente Glückstadt, Köpenhamn, 1924. Vente Jonkheer, Amsterdam, 1948. Vente Christie’s New York, 1987. Privatsamling, Sverige.

Litteratur: Smith, 1883, no 19. Hofstede de Groot, 1913, no 147. Thieme et Becker, 1907-1947, p. 570, no 147. Robinson, 1974, p. 29, note 50, p. 116, fig 31. Sumowski, 1977-1985, vol 3, p. 1148, no 529. (Dou). Thierry Beherman, ”Godfried Schalken”, 1988, upptagen i katalogen, kat nr 166, sid 262. (”Jeune femme faisant des saucisses”) signerad, utförd 1665-1670.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

746. Monogramisten JRP, Sällskapsstycken, ett par.

Den ena signerad J.R.P. Pannå, vardera 15 x 15 cm. Samtida ramar i barock.

Proveniens: Bukowski Auktioner, auktion 366, 26–28 oktober 1960, kat nr 323. (Inköpt av nuvarande ägare).

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550

747. Judith Leyster (Hennes krets) (Holland, 1600–1660) Lutspelare.

Pannå 44 x 32 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, auktion 370, 7–10 november 1962, kat nr 184. (Inköpt av nuvarande ägare).

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

748. Jean Honoré Fragonard (Hans efterföljd) (Frankrike, 1732–1806) ”La bergère”/”La vendangeuse”.

Uppfodrad duk, vardera 65 x 54 cm.

Proveniens: Beijer Auktioner, Höstens klassiska 1989, kat nr 332.

Litteratur: Jean-Pierre Cuzin, ”Fragonard - Vie et œuvre”, 1987, jfr kat nr 45–46, sid 268.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

749. Nicolas Lancret (Efter) (Frankrike, 1690–1743)

Une fête galante / allegori över luften.

Uppfodrad duk 91 x 84 cm.

Proveniens: Uppsala Auktionskammare, 2013.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550

750. Jean-Baptiste Huet (Hans krets) (Frankrike, 1745–1811) Fabel med rävar efter La Fontaine.

Förstärkt pannå 66 x 58 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

751. Nicolas Lancret (Hans art) (Frankrike, 1690–1743)

Väggfält med spegel och figurscen.

Totalt mått 152 x 72 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550

752. Thomas de Keyser (Tillskriven) (Holland, 1596–1665)

Familjebild i en park.

Uppfodrad duk 95 x 108 cm.

Proveniens: Koser, Berlin, 1 mars 1906, kat nr 87. Bukowski Auktioner, 19–21 april 1961, kat nr 136, avb pl 20. (som signerad Bol och daterad 1666).

Litteratur: Albert Blankert, ”Ferdinand Bol - Rembrandt’s pupil”, 1982, kat nr R275.

Utropspris: SEK 35 000 – 40 000 / EUR 3 000 – 3 430

753. Teodoro Matteini (Tillskriven) (Italien, 1754–1831) Angelica och Medoro.

Uppfodrad duk 41,5 x 36 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, auktion 583, 2–5 december 2014, kat nr 901.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

754. Jacques Courtois kallad Le Bourguignon (Hans krets) (Frankrike, 1621–1676) Jacques Courtois kallad Le Bourguignon, Kavalleribatalj.

Uppfodrad duk 67 x 88 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, auktion 371, 3–5 april 1963, kat nr 162.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR

755. Giovanni Domenico Ferretti (Hans krets) (Italien, 1692–1766) Soldater till häst, ett par.

Uppfodrad duk respektive duk på pannå, vardera 57,5 x 46 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR

756. Holländsk skola 16/1700-tal, ruinlandskap med figurer vid kust, ett par.

Uppfodrad duk, vardera 41,5 x 59 cm.

Proveniens: Bukowski auktioner, auktion 589, 1–4 december 2015, kat nr 1070.

Utropspris: SEK 20 000 – 30 000 / EUR

1 720 – 2 140
1 720 – 2 140
1 720 – 2 570

757. Adrien de Grijf (Holland 1670-1715 ) Köksbestyr.

Olja på duk 48 x 60 cm.

Proveniens: Inköpt på auktion 1876 av Johan Fredrik von Matérn (18201899), Torps egendom i Hjärtrums socken, Bohuslän, därefter i arv.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

758. Nicolaes Berchem (Tillskriven) (Holland, 1620–1683)

Pastoralt landskap med herdar och herdinnor.

Parketterad pannå 43 x 64 cm.

Proveniens: Thomas Agnew & Sons, London/Liverpool/Manchester (Enligt etikett a tergo) Tidigare i Gösta Stenmans samling, Stockholm/Helsingfors (3370) Rapps Konsthandel, Stockholm.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290

759. Adriaen Cornelisz. Beeldemaker (Tillskriven) (Holland, 1618–1709) Hundar vid köksträdgård. Uppfodrad duk 65 x 82 cm.

Proveniens: Rapps Konsthandel, Stockholm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

Anders Zorn

Auktionens aktuella målning daterad 1906 är ett utmärkt exempel på den tematik inom Anders Zorns konstnärskap som ibland kallas ”naket i det fria”. Det var på det sena 1880-talet, under sommarvistelserna på Dalarö, som Zorn började skildra den nakna kvinnan i den soliga skärgårdsnaturen. Han återkom till motivet under resten av sin karriär och den bringade honom stor framgång och berömmelse.

Naket i de fria-målningarna var ofta inte enbart studier i den mänskliga kroppen och sommarens grönska utan även i vattenytornas rörelser. I sina självbiografiska anteckningar skriver han 1886: ”Hemkomna till Sverige bodde vi hos min svärmor på Dalarö och började jag genast gå lös på naturen, att lösa nya problem. Vad som nu tycks ha lockat mig särskilt var vattnets lek och reflexer, att riktigt få det att röra sig, sätta vågorna och allt i perspektiv och vetenskapligt förklara allt med minutiös skärpa. Också invecklade snår i granskog och törnbuskar, alltid med några figurer som med sin färg avbröt enformigheten i tavlan”.

”Zorns bilder från /…/ handlar också ytterst om vattnets rörelser: spelet mellan vågkammar och vågdalar med sina ljusa solreflexer och mörka skuggor klingar av med perspektivet och förenar sig så småningom med den höga horisonten, både genom den alltmer ljusnande färgen och genom vattenytans till synes avtagande rörelser.”

Johan Cederlund (ed) ”Zorns mästerverk”, 2010, s. 42.

760. Anders Zorn (Sverige, 1860–1920) ”Från Sandhamn”. Signerad Zorn och daterad 1906. Olja på duk 73 x 54 cm.

Proveniens: Christie’s, New York, 19th Century European paintings-drawings-watercolors and sculpture, 25 oktober 1989, kat. nr 92. Stockholms Auktionsverk, Stora Kvalitén, 31 maj - 1 juni 1994, kat. nr 5606.

Litteratur: Tor Hedberg, ”Anders Zorn”, del 2, 1924, omnämnd s. 93 samt avbildad s. 98.

Gerda Boëthius, ”Zorn”. Tecknaren. Målaren. Etsaren. Skulptören”, 1949, omnämnd s. 462 samt 464, upptagen i katalogen under år 1906.

Anders Zorn, ”Självbiografiska anteckningar”, utgivna och kommenterade av Hans Henrik Brummer, 1982, omnämnd s. 232. Hans Henrik Brummer, ”Till ögats fröjd och nationens förgyllning - Anders Zorn”, 1994, omnämnd s. 307. Anders Zorn, ”Självbiografiska anteckningar” (utgivna av Birgitta Sandström), 2004, avbildad s. 222.

Utropspris: SEK 5 000 000 – 7 000 000 / EUR 428 090 – 599 320

Foto: Zorn liggande vid rodret på sin segelbåt ”Mejt II” utanför Sandhamn. Okänd fotograf. Zornmuseet, Mora ref. ZFO 1243.

Detalj vattenreflexer.

Detalj på ljusspelet på modellens ben.

Zorn som friluftsmålare, ca 1908. Fotograf okänd, Zornmuseet ZFO0567.

Som valörmålare utgick han från motivets ljusvärden. På franska kallas receptet enveloppe . I Jules Adélines ”Lexique des termes d’art” betyder envelopper att man beslöjar motivet genom en mjuk modellering genom att bildens föremål och figurer får mindre skarpa konturer så att de uppgår i den omgivande atmosfären. I sitt friluftsmåleri lyckades Zorn åstadkomma ett sammanhållet ljusspel utan att växlingen mellan medierna blev alltför påfallande – färgen ligger jämt och obehindrat fördelad över bildytan. Ljusskildringen utomhus och återgivningen av stoffer och hud var för akvarellisten Zorn knappast några nya problem. När han övergick till oljemåleriet fanns möjligheten att förtunna pigmenten med terpentin. Över dukens väv kunde han växelvis arbeta med partier där färgen ligger tät och med andra där pigmenten förtunnats. När han övergav akvarellteknik till förmån för det tröga oljemåleriet förlorade han transparens men vann en mättnad i färgen. Övergången till oljemåleriet var för honom närmast en fråga om att komplettera sin invanda akvarellteknik med valörmålarens begränsade palett. Den tröga oljefärgen krävde kraftigare penslar, runda och platta och i stället för akvarellmålarens svamp stod kniven till förfogande som hjälpredskap.

I ”Från Sandhamn” har Zorn, till fullo, spelat ut alla de nyanser som fanns på hans konstnärliga palett, och i en ögonblicksbild förmedlas den sammantagna storheten. I hans älskade skärgård har konstnären hittat ett tidlöst motiv som låter honom utforska olika måleriska aspekter i det ljusfyllda friluftsmåleriet. Mästerligt avbildar han ljusets reflexer i vattnet och på modellens kropp, där solen lyser på hennes ben genom ett bladverk utanför målningen. Motivet tycks vid första anblicken förmedla just det som konstnären alltid eftersträvade, ett direkt utsnitt ur verkligheten. Samtidigt ryms där en gåtfullhet. Vad ser hon? Varför tvekar hon där på klippan?

Brummer skriver i sin bok ”Till ögats fröjd och nationens förgyllning – Ander Zorn” under året 1906 om auktionens målning ”Från Sandhamn”: Sommarens segling äger rum i Stockholms skärgård. I juli är han i Sandhamn. «Det jag har gjort här tror jag är det bästa. Skulle göra min sista insats på en aftonstämning men där satt (en) otäck präst från Clara med sina söner och meta aborrar.» Denna aftonstämning har fått titeln ”FRÅN SANDHAMN.” s. 307.

761. Helmer Osslund (Sverige, 1866–1938) ”Ångermanälven vid Rödskägget”.

Signerad Helmer Osslund. Olja på smörpapper lagd på papp-pannå 40 x 63 cm.

Proveniens: Vattenrättsdommare Gösta Schirén. Därefter i arv.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 140 – 6 850

762. Helmer Osslund (Sverige, 1866–1938) ”Utsikt från Åreskutan”.

Signerad Osslund. Olja på papp-pannå 32 x 68 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Vårauktionen 398, 23 - 26 april 1975, kat. nr 110. Därefter i arv.

Utropspris: SEK 100 000 – 150 000 / EUR 8 570 – 12 850

763. Helmer Osslund (Sverige, 1866–1938) ”Forsmoforsen”.

Signerad Helmer Osslund. Olja på smörpapper lagd påpapp-pannå 46 x 98 cm.

Proveniens: Tandläkare Erik Hellströms samlingar, Sollefteå.Därefter i arv.

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 10 710 – 12 850

764. Bror Lindh (Sverige, 1877–1941) Höstträd.

Signerad Bror Lindh. Olja på duk 94 x 78 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

765. Utgår

766. Gunnar Hallström (Sverige, 1875–1943) ”De dödas stad”.

Utförd 1909. Olja på duk 60 x 115 cm.

Utställningar: Svenska Konstutställningen i Rom, 1911 Konstakademien, Stockholm, ”Gunnar Hallström - Minnesutställning”, 1946.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 280 – 5 140

Stefan Johansson

”Tystnad och stillhet, en atmosfär av högtidlig ro, av andakt och fint allvar, detta är Stefan Johanssons gåva till eftervärlden.”

Så avslutar Folke Holmér sin bok ”En bok om Stefan Johansson”. Johansson är mest känd för sin skicklighet i att fånga ljusets subtila nyanser och dess inflytande på landskap och stämningar. Under 1940-talet genomgick Johansson en fas av konstnärlig mognad där ljuset blev ett av hans främsta uttrycksmedel. Hans målningar från denna period avslöjar en djup förståelse för ljusets skiftningar och dess förmåga att förvandla det avbildade motivet till något poetiskt och emotionellt laddat.

Ett av de mest karakteristiska dragen i Johanssons konst från 1940-talet är hans förmåga att skildra det svenska landskapet i olika ljusförhållanden och årstider. I auktionens målning ”Julikväll” från 1944 fångar han solnedgången över ett landskap med vatten och träd. Genom att använda varma guld- och röda toner lyckas Johansson skapa en känsla av fridfullhet och skönhet som förstärks av ljusets mjuka och diffusa reflektioner i vattnet.

Johanssons användning av ljus är inte bara tekniskt skicklig utan också symboliskt laddad. Ljuset i hans målningar fungerar som en metafor för livets skiftningar och naturens cykler. Genom att förmedla ljusets magi och dess förmåga att förändra vår uppfattning av en scen, lyckas Johansson skapa verk som går bortom det rent visuella och når betraktarens känslomässiga innersta.

767. Stefan Johansson (Sverige, 1876–1955) ”Julikväll”.

Signerad Stefan och daterad -44. Akvarell på duk, 56,5 x 70,5 cm.

Totalmått inklusive av konstnären utförd originalram 71 x 85 cm.

Proveniens: Inköpt direkt av konstnären. Därefter i arv.

Utställningar: Konstnärshuset, Stockholm, ”Stefan Johansson”, 29 januari - 17 februari 1944, kat. nr 10. Värmlands Museum, Karlstad, ”Stefan Johansson. Minnesutställning”, 15 februari - 5 mars 1958, kat. nr 58.

Utropspris: SEK 800 000 – 1 000 000 / EUR 68 500 – 85 620 (d)

Lotte Laserstein

Lotte Laserstein (1898–1993), föddes i Ostpreussen, hennes far dog redan 1902 och hon växte upp hos sin mor och mormor i nuvarande Gdansk och i Berlin. 1927 tog hon examen på Konstakademien i Berlin, som en av de första kvinnliga eleverna, och fick omedelbart stora framgångar. Hon blev snabbt omtalad på stadens konstscen för sitt skickliga porträttmåleri, då speciellt av unga moderna kvinnor i 1920–talets Weimarrepublik. När nazisterna tog över makten 1933 avbröts hennes lovande karriär då hon i enlighet med den dåvarande ideologin kategoriserades som 3/4 judinna (hennes far– och morföräldrar var judar men inte hennes egna föräldrar). Det resulterade i att hon blev alltmer utestängd från konstscenen.

Genom en inbjudan att ställa ut på Galerie Moderne i Stockholm 1937 öppnades dock en möjlighet för henne att lämna sitt hemland. Hon reste från Berlin 1937 och lyckades samtidigt skeppa över en majoritet av sina konstverk till Stockholm. Utställningen genomfördes och hon kunde stanna kvar i Sverige på ett tre månaders visum. I Stockholm skaffade hon sig nya vänner och några av dessa hjälpte henne att ingå ett skenäktenskap, på den vägen fick hon svenskt medborgarskap.

Laserstein försökte bygga upp en ny tillvaro i Stockholm och försörjde sig främst på porträttbeställningar. Hon hade svårt att komma in i nya konstkretsar, då det där var modernismen och det abstrakta måleriet som lyftes fram. Hon ansökte om att bli medlem i Konstnärernas riksorganisation, KRO, men blev vid flera tillfällen nekad, vilket blev ett personligt nederlag. Hon ansågs inte vara tillräckligt modern, förmodligen bidrog hennes konsekventa fasthållande vid realismen under efterkrigsdecenniernas dominans av konstnärlig abstraktion, till att hon inte fick ett större genombrott i Sverige.

Laserstein fick en klassisk akademisk skolning och i hennes verk återfinns ofta referenser till konsthistorien. Men i sin konstnärligt expansiva fas under 1920– och 1930–talet, tog hon i sina motiv även intryck från samtida populärkultur. Hon influerades av den tidens frigörande mode för kvinnor; att bära löst sittande klänningar, att klippa håret kort, att klä sig och markera androgyna drag. Laserstein avbildade gärna moderna emanciperade kvinnor som utövade sport eller satt ensamma på café. Hennes konst räknas in i ”den nya sakligheten” och är på samma gång traditionellt figurativ och diskret upprorisk. Människan var Lasersteins främsta motiv och hon målade under sitt liv omkring 2000 porträtt. Hon kunde under hela sitt liv försörja sig på konsten, bland hennes klienter fanns välkända personligheter inom aristokratin såväl som inom politiken, näringslivet och kulturen.

1952 fick Lotte Laserstein en beställning att porträttera dåvarande landshövdingeparet i Kalmar, Ruben och Helga Wagnsson. I samband med det började hon att pendla mellan Kalmar och Stockholm. Hon fattade tycke för Öland där hon i mitten av 1950–talet köpte en sommarstuga. 1959 bosatte hon sig permanent i Kalmar. Laserstein fortsatte att måla porträtt men ägnade sig även åt blomsterstilleben och landskap. På utställningar i Kalmar ställde hon ut nya oljor, teckningar, akvareller och pasteller. Hennes ateljé och bostad låg på Norra Långgatan i Kalmar och där hängde hennes centrala verk från Berlinperioden.

1987 uppmärksammades Lasersteins måleri på två prestigefyllda gallerier i London vilket kom att innebära början på en internationell återupptäckt. 2003 uppmärksammades hon även i Tyskland genom en utställning på Museum Ephraim–Palais i Berlin. För den tyska utställningen och dess katalog svarade Anna–Carola Krausse som också skrivit sin doktorsavhandling om Lotte Laserstein samt en presentation av hennes liv och verk. ”Meine einzige Wirklichkeit” var temat för Berlinutställningen, ett citat från Lotte Laserstein som såg konsten som den verklighet hon levde i och för. I Sverige lyftes hennes konstnärskap först fram i en minnesutställning på Kalmar museum 2004, därefter på Judiska Museet och senare på Bror Hjorths hus i Uppsala.

775. Lotte Laserstein, Liggande Traute, skiss till ”I min ateljé”. 779. Lotte Laserstein, Tre självporträtt.

768. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993) ”Lite nyfiken”.

Signerad Lotte Laserstein. Utförd 1960-tal. Duk 33,5 x 41 cm. Utställningar: Kalmar Slott, ”Hedersutställning Lotte Laserstein”, 25 maj - 1 september 1991. Moderna Museet, ”Lotte Laserstein - ett delat liv”, i Malmö 6 maj 2023 – 1 oktober 2023, i Stockholm 11 november 2023–14 april 2024.

Litteratur: Iris Müller-Westermann & Anna-Carola Krausse, ”Lotte Laserstein, Ett delat liv”, Moderna Museet, 2024, avbildad s. 188. Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430 (d)

769. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993) Blomsterstilleben med kaffekoppar.

Signerad Lotte Laserstein. Utförd under 1940-talet. Pastell på papper 30 x 40 cm.

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 550 – 1 720 (d)

770. Meissen (Tyskland) Kaffekoppar med fat, fyra stycken, porslin, 1920-tal.

Dekorerad med det berömda mönstret ’Meissen rose’. Uppsvängda öron med fästen i form av svanhuvuden. Meissen/Meissen-liknande märke. Kopparnas höjd 7,5, fatens diameter ca 14 cm.

Proveniens: Konstnären Lotte Lasersten. Se pastell med kat. nr 769, Lotte Laserstein, ”Blomsterstilleben med kaffekoppar”.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 260 – 350

771. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Självporträtt.

Signerat Lotte Laserstein. Utfört på 1930-talet. , Kol och pastell på papper 29,5 x 42 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430 (d)

772. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Porträtt av Dr Lindenthal.

Signerat Lotte Laserstein. Utfört 1940/50-tal. Pastell på papper 38,5 x 29 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140 (d)

773. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Porträtt av Greta Schwarz.

Signerat Lotte Laserstein. Utfört på 1930-talet. Olja på papper 42 x 31,5 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570 (d)

774. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Självporträtt.

Signerat Lotte Laserstein. Utfört på 1940-talet. Blyerts på papper 19 x 27,5 cm.

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 550 – 1 720 (d)

775. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Liggande Traute, skiss till ”I min ateljé”.

Signerad Lotte Laserstein. Utförd 1928. Kol på papper 48 x 68 cm.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570 (d)

776. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Självporträtt med hatt.

Signerat Lotte Laserstein. Utfört sent 1920-tal. Blyerts på papper 14 x 15 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550 (d)

777. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Porträtt av Traute.

Signerat Lotte Laserstein. Utfört 1940/50-tal. Blyerts på papper 21 x 15 cm.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290 (d)

778. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993) Liggande modell.

Signerad Lotte Laserstein. Utförd i Berlin i slutet av 1920-talet. Kol på papper ca 48 x 70 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430 (d)

779. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Tre självporträtt.

Signerad Lotte Laserstein. Utförd i slutet av 20-talet. Blyerts på papper 13 x 19,5 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140 (d)

780. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Landskap från Nordtyskland.

Signerad Lotte Laserstein. Utförd på 1930-talet. Olja på papper, bildyta 26,5 x 35 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570 (d)

781. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Landskap med hus.

Signerad Lotte Laserstein. Pastell på papper 33 x 41 cm.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290 (d)

782. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Landskap, Tyskland.

Signerad Lotte Laserstein. Utförd på 1930-talet. Akvarell på papper 25,5 x 35,5 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550 (d)

783. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993) Gata i Örebro.

Signerad Lotte Laserstein. Utförd 1942. Olja på papper 65 x 50 cm.

Utställningar: Judiska Museet, Stockholm, ”Sternverdunkelung. Lotte Laserstein och Nelly Sachs – om exilens villkor”, 17 april - 31 augusti 2005. Moderna Museet, ”Lotte Laserstein - ett delat liv”, i Malmö 6 maj 2023 – 1 oktober 2023, i Stockholm 11 november 2023 - 14 april 2024.

Litteratur: Anna-Carola Krausse, ”Lotte Laserstein - Meine einzige Wirklichheit”, 2022, avbildad helsida s. 176. Iris Müller-Westermann & Anna-Carola Krausse, ”Lotte Laserstein, Ett delat liv”, Moderna Museet, 2024, avbildad helsida s. 192.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430 (d)

784. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993) Tranebergsbron, Stockholm.

Signerad Lotte Laserstein. Utförd 1930/40, Akvarell på papper bildyta 23,5 x 34,5 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550 (d)

785. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993) Hus på Djurgården.

Signerad Lotte Laserstein. Utförd på 1930/40-talet. Akvarell på papper 24 x 32 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550 (d)

786. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993) Reciterande man.

Signerad Lotte Laserstein. Utförd 1920/30-tal. Blyerts på papper 28 x 22 cm.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 860 – 1 030 (d)

787. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993) Dubbelporträtt.

Signerat Lotte Laserstein. Utfört på 1930-talet. Blyerts på papper 28 x 36,5 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550 (d)

788. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Porträtt föreställande Ida Birnbaum, konstnärinnans mormor.

Signerat Las. Utfört 1924/25. Kol och blyerts på papper ca 33 x 25 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550 (d)

789. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Skrivande Traute.

Signerad Lotte Laserstein. Utförd tidigt 1930-tal. Blyerts på papper 9,5 x 16 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550 (d)

790. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Stående mannekäng i klänning.

Signerad Las. Utförd 1920/30-tal. Tusch på smörpapper 33,5 x 19,5 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140 (d)

791. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Stående mannekäng i klänning.

Signerad Las. Utförd 1920/30-tal. Tusch på smörpapper 34 x 20 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140 (d)

792. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Landskap med sjö.

Signerad Lotte Laserstein. Utförd 1939. Olja på papper 46 x 61 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570 (d)

793. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Sovande bebis.

Signerad Lotte Laserstein. A tergo signerad Berlin - Charlottenburg. Utförd ca 1930. Blyerts på papper 28 x 30 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550 (d)

794. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Porträtt av Dr Lindentahl.

Signerat Lotte Laserstein. Utförd på 1940-talet.

Kol på papper 48 x 64 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140 (d)

795. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993) Kanal Oxford.

Signerad Lotte Laserstein. Utförd på 1950-talet. Pastell på papper 30 x 42 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550 (d)

796. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993) Ungdomar.

Signerad Las. Utförd 1930-tal. Akvarell och blyerts på papper 14,5 x 10,8 cm.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290 (d)

797. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993) Petra med docka - konstnärinnans guddotter.

Signerad Lotte Laserstein. Utförd på 1930/40-talet. Kol på papper 63 x 46,5 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140 (d)

798. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993) Två gossporträtt.

Signerat Lotte Laserstein. Utfört i början på 1930-talet. Kol på papper 47,5 x 62 cm.

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 550 – 1 720 (d)

799. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Gossporträtt, fyra stycken.

Signerat Lotte Laserstein. Utfört på 1930-talet.

Blyerts på papper 25 x 35 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140 (d)

800. Lotte Laserstein (Tyskland/Sverige, 1898–1993)

Porträtt av ett sittande barn.

Signerat Lotte Laserstein. Utfört i Berlin i slutet av 1920-talet.

Kol och pastell på papper 62 x 48 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570 (d)

801. Ernst Josephson (Sverige, 1851–1906) Ängel.

Signerad Ernst Josephson. Tuschteckning, bildyta 37 x 22,5 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

802. Ernst Josephson (Sverige, 1851–1906) Figurscen.

Signerad Ernst Josephson. Tuschteckning 34 x 21 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

803. Ernst Josephson (Sverige, 1851–1906) ”Dramatisk scen”.

Signerad Ernst Josephson. Tuschteckning, bildyta 37,5 x 22,5 cm.

Proveniens: Konstnären Sven X:et Erixson. Därefter i arv inom familjen.

Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Ernst Josephson Minnesutställning”, 1951, kat. nr 426.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290

Ivan Aguéli

Aguéli föddes i Sala men kom att tillbringa större delen av sitt liv utomlands och i hans produktion finns landskap från såväl Frankrike och Spanien som Indien och Egypten. Aguéli var en globetrotter, en sökare och en gränsöverskridare - inom måleri såväl som religion och filosofi. 1911 befann konstnären sig åter i Stockholm och gick i målarskola hos Carl Wilhelmson för att året därpå ställde han ut på Konstnärsförbundet utställning. Sommaren 1912 skulle han ge sig iväg på vad som visade sig bli hans sista resa. Den slutade i Spanien fem år senare där han tragisk omkom i en tågolycka utanför Barcelona, 48 år gammal.

Resan började precis som hans första gjorde 22 år tidigare, nämligen med Frankrike. Vi vet inte var han spenderade sommarmånaderna men vi vet att han till hösten bosatte sig i Paris. Det var hit han kom år 1890 på sin första studieresa och introducerades till nya konst – och idéströmningar. Han gick i lära hos Émile Bernard och kom i kontakt med konstnärer som Cezanne och Gauguin. När han hösten 1912 kom tillbaka till Paris började han studera på l’Académie Humbert på boulevard Clichy. Han återknöt kontakten med sin tidigare älskarinna Madame Huot, en person som hade haft stor betydelse för Aguélis liv och konst. Hon var poet, ockultist och djurvän och, som Ulf Linde skriver, så brukade hon och Aguéli göra utflykter i Paris för att rädda sjuka kattor som de sedan vårdade i hennes våning”.

Precis som 19 år tidigare reste han från Frankrike till Egypten. Nu, i december 1913, steg Aguéli i land på Afrikas kust för att för sista gången återse den stad som betytt så mycket för honom. Flytten gör konstnären nervös och han flyttar från hotell till hotell. Han fylls av minnena från hans första besök tidigare som hade varit så betydelsefull för honom. Här studerade han arabiska och islamisk filosofi på det anrika al-Azhar-universitetet och kallar sig i slutet av 1890-talet för mohammedan Abdul Hâdi. Den här gången stannade han i Egypten mellan åren 1913-1916 och under denna period intensivt och produktivt.

Dock bröt Första världskriget ut och det blev oroligt i landet. Detta ledde till att Aguéli utvisades ur landet och flyttade istället till Spanien där han skulle leva sitt sista levnadsår fram till tågolyckan 1917. Det var under detta sista år i Spanien som auktionens målning utfördes. Vi ser här det formspråk som kom att bli hans signum, nämligen ett landskapsmåleri i litet format med en sval och dov palett och ett vackert samspel mellan tydligt definierade färgfält.

804. Ivan Aguéli (Sverige, 1869–1917) Spanskt landskap.

Utförd 1916. Olja på duk uppklistrad på pannå 19,5 x 24,5 cm.

Proveniens: Algot Wahlins samling. Privatsamling.

Utställningar: Nationalmuseum, Stockholm, ”Aguéli-utställningen”, maj - juni 1939, kat. nr 165 Helsingfors, Finland, ”Aguéli - Isakson-utställningen”, 1948, kat. nr 57 Valby Kunstforening, Frederiksberg Rådhus, Danmark, ”Aguéliudstillingen”, 25 februari - 12 mars 1961, kat. nr 103

Litteratur: Axel Gauffin, ”Ivan Aguéli. Människan - Mystikern - Målaren”, del II, 1941, upptagen i katalogen s. 317 med kat. nr 209 samt avbildad s. 282. Gunnar Ekelöf, ”Svenska konstnärer - Ivan Aguéli”, 1944, avbildad helsida, plansch 30.

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 34 250 – 42 810

805. Gerda Tirén (Sverige, 1858–1928) Flicka som matar höns.

Signerad Gerda Rydberg. Olja på duk 52,5 x 66 cm.

Proveniens: Nordén Auktioner, ”Skandinavisk konst samt antikviteter”, 25 oktober 1994, kat. nr 34.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

Snidat och delvis bemålat trä. Höjd 25–35 cm.

Utställningar: Nationalmuseum, ”Döderhultarn, Axel Petersson, 1868–1925”, 1951, motivet omnämnt sid 3 samt som katalog nr 52, s. 16.

Litteratur: Hjalmar Svensson red., ” Minnesalbum över Döderhultarn och hans konst”, 1928. Motivet (hela gruppen) avbildat sid. 24–25 samt beskriven s. 26–27. Albert Engström m.fl, ”Döderhultarn”, 1965. Motivet beskrivet sid 16–18 samt avbildat sid. 17.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 280 – 5 140

807. Severin Nilson (Sverige, 1846–1918) Aftonrodnad, vårlandskap med björkar vid bäck.

Signerad Severin Nilson. Olja på duk 86 x 64 cm.

Proveniens: Norrköpings Auktionskammare, 24–25 april 2010.

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 570 – 3 000

808. Johan Krouthén (Sverige, 1858–1932) Aftonskymning vid torpet.

Signerad Johan Krouthén och daterad 91. Olja på duk 39 x 30,5 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Internationella Vårauktionen 548, 27 - 30 maj 2008

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280

809. Gerda Roosval-Kallstenius (Sverige, 1864–1939) Vid spinnrocken.

Signerad Gerda Roosval och daterad -91. Olja på duk 61 x 50 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

810. Severin Nilson (Sverige, 1846–1918) Flicka i grönska.

Signerad Severin Nilson. Olja på duk 60 x 40 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

811. Jacob Philipp Hackert (Tyskland, 1737–1807) Kortspelare utanför värdshus. Signerad Jaq Ph. Hackert och daterad 1763. Duk 60 x 71 cm. Äldre förgylld ram. Certifikat från dr Claudia Nordhoff, mars 2024 medföljer.

Proveniens: Grosshandlare Carl Scharps (1789–1848), i arv till hans änka Catharina [Carin] (1795–1876), såld Bukowskis 25 oktober 1876, katalognummer 68 Köpt av sonen Johan Henrik [Janne] Scharp (1830–1890), i arv till hans änka Clara Westman (1831–1902) såld Bukowskis 14 oktober 1902, auktion 148, katalognummer 6. Inköpt av Edvin Almqvist, därefter i arv.

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 25 690 – 29 970

813. Girolamo da Ponte (Bassano) (Hans krets) (Italien, 1566–1621) Frambärandet i templet.

Uppfodrad duk 59 x 75 cm.

Proveniens: A13082.

Utropspris: SEK 50 000 / EUR 4 280

812. Jakob de Wit (Holland, 1695–1754) Allegorisk figurscen.

Signerad J Wit och daterad 1721. Uppfodrad duk 83 x 117 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, auktion 583, 2–5 december 2014, kat nr 913.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 140 – 6 850

814. William Adolphe Bouguereau (Tillskriven) (Frankrike, 1825–1905) Amor och Psyke.

Pannå 54 x 34 cm.

Proveniens: Norrköpings Auktionskammare, 20–22 mars 1950, kat nr 367, därefter i arv.

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 570 – 3 000

815. Francesco Francanzano (Tillskriven) (Italien, 1612–0) St Petrus.

Olja på uppfodrad duk 76 x 64 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

816. Pierre Brébiette (Hans efterföljd) (Frankrike, 1598–1642)

Memento Mori.

Uppfodrad duk 54 x 64 cm.

Proveniens: Stockholms Auktionsverk, 3 december 2014, kat nr 2345.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

817. Jacopo Robusti Tintoretto (Hans krets) (Italien, 1518–1594)

Salvator Mundi (Världens frälsare).

Pannå 44 x 61 cm. Äldre förgylld ram.

Proveniens: Tidigare i drottning Desiderias (1777–1860) samlingar. Tidigare i Christian Hammers (1818–1905) samlingar, Stockholm. Försåld på Lempertz, Köln

Anders Hallengren, Författare.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 280 – 5 140

818. Gaspar van Wittel (Vanvitelli) (Hans krets) (Holland, 1653–1736)

Utgrävningar vid Colosseum och Konstantinbågen, Rom. Uppfodrad duk 72 x 135 cm. Förgylld gustaviansk ram.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280

819. Quiringh Gerritsz. van Brekelenkam (Tillskriven) (Holland, 1620–1668) Köksbestyr.

Pannå 36 x 30 cm.

Proveniens: Stockholms Auktionsverk, 3 december 2014, kat nr 2348.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

820. Ferdinand Friedrich Weiss (Tyskland, 1814–1878) Marin med segelfartyg utanför kust, ett par.

Signerade F Weiss. Duk, vardera 64 x 90 cm.

Proveniens: Stockholms Auktionsverk, 2 december 2014.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

821. William Daniell (Tillskriven) (Storbritannien, 1769–1837)

Vy med figurer, troligen mot floden Hooghley och Bengaliska bukten.

Inskriberad W Daniell och daterad 1804.

Papp-pannå 20 x 36 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 50 000 / EUR 2 570 – 4 280

822. Giovanni Paolo Pannini (Hans krets ) (Italien, 1691–1765) Figurer vid klassiskt tempel.

Uppfodrad duk 29,5 x 35 cm.

Proveniens: Rapps Konsthandel, Stockholm.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550

823. Claude Joseph Vernet (Efter) (Frankrike, 1714–1789) Bergslandskap med figurer vid vatten.

Uppfodrad duk 49 x 93 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

824. Charles Leopold Grevenbroeck (Tillskrivna) (Holland) Charles av Bourbon lämnar Neapel för Spanien 1759. Koppar, vardera 24 x 41,5 cm.

Proveniens: Collection Heidi Boyce Broström (1939–2022), änka efter skeppsredaren Dan-Axel Broström (1915–1976).

Utropspris: SEK 150 000 – 200 000 / EUR 12 850 – 17 130

825. Abraham Willaerts (Tillskriven) (Holland, 1603–1669)

Kustlandskap med figurer och skepp.

Uppfodrad duk 112 x 180 cm.

Proveniens: Svensk privatsamling.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 8 570 – 10 710

Bruno Liljefors

Bruno Liljefors fördjupade sig i naturen och dess skönhet, vilket återspeglas i hans verk som utgör en hyllning till den svenska landsbygden och dess rika fauna. Svanar, med sin elegans och majestätiska närvaro, fångade Liljefors intresse och blev ett återkommande motiv i hans konstnärskap.

Genom att måla svanar i olika situationer och miljöer - från stilla vatten till stormiga sjöar - lyckades Liljefors fånga deras fysiska skönhet. Med konstnärlig skicklighet använde han penselns stråk för att ge liv åt svanarnas rörelser och deras samspel med naturen runt omkring dem.

I auktionens aktuella målning anas symbolistiska inslag i skymningslandskapet. Symbolismen var en konstnärlig rörelse som fick sitt genombrott i Sverige under 1890-talet och strävade efter att fånga det inre känslolivet och fantasin. Detta fick stor betydelse för det svenska landskapsmåleriet, som under sekelskiftet 1900 präglades av stämningsfulla och ofta esoteriska inslag. Om den aktuella målningen skriver Allan Ellenius: ”Stämningar från sekelskiftet återklingar i det dunkla landskapet under de fällande svanarna. Fågelkropparnas silhuetter mot kvällshimlen i kombination med vingfältens ljusa ytor mot skogsranden och de ödsliga sankmarkerna fångar in stämningen över land och vatten.”

826. Bruno Liljefors (Sverige, 1860–1939) Skymningslandskap med sträckande svanar. Signerad Bruno Liljefors och daterad 1924. Olja på duk 109 x 163 cm.

Litteratur: Allan Ellenius, ”Bruno Liljefors. Naturen som livsrum”, 1996, avbildad s. 180.

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 34 250 – 42 810 Införselmoms (12%) tillkommer på klubbat pris.

827. Gustaf Fjaestad (Sverige, 1868–1948) Blommande vårträd.

Signerad G Fjaestad och daterad -04. Olja på duk 72 x 79 cm.

Proveniens: Privatsamling, Sverige. Därefter i arv.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

828. Per Ekström (Sverige, 1844–1935)

Landskap med läsande dam.

Signerad Ekström. Utförd omkring 1877–80. Olja på duk 70 x 97 cm.

Litteratur: Manne Hofrén, ”Per Ekström. Människan och målaren”, 1989, omnämnd s. 85, avbildad fig. 24, s. 87.

Utropspris: SEK 30 000 – 50 000 / EUR 2 570 – 4 280

829. Ida Gisiko-Spärck (Sverige, 1859–1940)

Vy från kusten vid Skotterup i Danmark.

Signerad Ida Gisiko-Spärck och daterad Skotterup -97. Olja på papper lagd på papp-pannå 16 x 23 cm.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290

830. August Hagborg (Sverige, 1852–1921)

Musselplockerskor på stranden.

Signerad Hagborg. Olja på duk 82 x 100 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Kvällsauktioner 454, 19 oktober 1987, kat. nr 23.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

831. Gustaf Cederström (Sverige, 1845–1933)

Porträtt av General Bror Cederström.

Signerad G. Cederström och daterad -95. Olja på duk 83,5 x 67 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Gustaf Cederström Minnesutställningen”, 9 januari - 10 februari 1935, kat. nr 176.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

832. Pelle Swedlund (Sverige, 1865–1947) ”Tiggaren från Concarneau”. Signerad PS och daterad Concarneau -93. Olja på duk 56 x 28 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

Anders Zorn

Vinter 1906 var Anders Zorn mycket flitig och målade många porträtt. I sina självbiografiska anteckningar skriver Zorn: ”Den sällsynt vackra fru Granberg etsade och målade jag. Delsbostintan som fick sitta av en gästgivarskjuts mellan Hedemora och Falun, Bull Liljevalchs som jag målade på Ernest Cassels beställning och fick samtidigt en beställning av den förre att måla den senare.”

I auktionens porträtt möter vi Delsbostintan klädd i den traditionella bygdedräkten från Hälsingland. Ljuset faller in från vänster och lyser upp modellens ansikte och händer. Kompositionen präglas av en rofylld stillhet vilken samtidigt ger uttryck för närheten mellan konstnären och hans modell. Den världsvane Zorn har fångat ett kort ögonblick av en vardaglig stund, en paus på resans väg. Delsbostintans vitala uppenbarelse mot den svarta fonden, hennes rosiga kinder med den lilla smilgropen vittnar om konstnärens ypperliga skicklighet som porträttmålare. Zorns intresse för klädedräkt och mode återspeglas i framställningen av den vackra mönsterstickade koftan i varma röda färger. Modellen är på genomresa i Zorns hemtrakter, men hon tycks verkligen uppskatta stunden och sitter helt stilla med kjolbältets tofsar i handen.

En av Zorns stora ambitioner i livet blev att bevara den lokala kulturen och skydda den mot industrialismens alltför starka förändringar. I hans måleri från Mora med omnejd finns ofta en omsorg om traditionerna bland annat genom att föra fram dräkternas kulturella egenart och därmed ge folket en hyllning för att de höll fast vid sin unika historia. Zorn engagerade sig under hela sitt liv för nationaldräktens bevarande och i hans skildringar av hembygdens kullor och hantverkare syns särskilt hans önskan att återge de dalska klädedräkterna på ett realistiskt sätt åt eftervärlden.

833. Anders Zorn (Sverige, 1860–1920) ”Delsbostintan”.

Signerad Zorn och daterad 1906. Olja på duk 73 x 54 cm.

Proveniens: Karl Bergstens samling. Bukowski Auktioner, Vårauktionen 401, 7–10 april 1976, kat. nr 138.

Utställningar: Verein Berliner Künstler, Künstlerhaus, Bellevuestrasse 3, Berlin, vandringsutställning Tyskland i Torsten Laurins regi, mars - september 1907 ”Anders Zorn - Ausstellung”, Galerie Heinemann, München, 1909, kat. nr 24 VIII Esposizione Internationale d’Arte della Città di Venezia, 1909, kat. nr 612 (enligt etikett a tergo). Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Invigningsutställning: Larsson-Liljefors-Zorn”, mars - april 1916, kat. nr 59. Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Anders Zorn - minnesutställning”, 1 mars - 6 april 1924, kat. nr 147. Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Svensk konst under 100 år: utställning anordnad av Svenska Allmänna Konstförening med anledning av dess 100-årsjubileum”, 1932, kat. nr 256.

Litteratur: Gerda Boëthius, ”ZORN. Tecknaren. Målaren. Etsaren. Skulptören”, 1949, upptagen i katalogen under år 1906, s. 551. Anders Zorn, ”Självbiografiska anteckningar”, utgivna och kommenterade av Hans Henrik Brummer, 1982, omnämnd s. 142. Cecilia Lengefeld, ”Zorn - Resor, konst och kommers i Tyskland”, Carlssons Bokförlag, 2000, upptagen under dokumenterade utställningar under år 1907 och 1909.

Utropspris: SEK 1 000 000 – 1 200 000 / EUR 87 900 – 105 000

834. Bruno Liljefors (Sverige, 1860–1939) Morkulla.

Signerad Bruno Liljefors och daterad -93. Olja på duk 50 x 69 cm.

Proveniens: Neumeister, München,Tyskland. Åmells Konsthandel, Stockholm.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 17 130 – 21 410

835. Helmer Osslund (Sverige, 1866–1938) Höstlandskap i blåst.

Signerad Helmer Osslund. Olja på duk 47 x 69 cm.

Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 17 130 – 21 410

836. Johan Krouthén (Sverige, 1858–1932) Sommargrönska.

Signerad Johan Krouthén. Olja på duk 70 x 100 cm.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280

837. Johan Krouthén (Sverige, 1858–1932) På klipporna.

Signerad Johan Krouthén och daterad 1910.

Olja på duk 76 x 99 cm.

Proveniens: Inköpt direkt av konstnären. Därefter i arv.

Utropspris: SEK 50 000 – 70 000 / EUR 4 280 – 6 000

838. Johan Krouthén (Sverige, 1858–1932)

Gårdsmotiv med höns.

Signerad Johan Krouthén och daterad 1915.

Olja på duk 80 x 110 cm.

Utropspris: SEK 60 000 – 70 000 / EUR 5 140 – 6 000

839. Nikolai Alexandrovich Klodt (Ryssland, 1865–1918)

Sommarlandskap med sjö.

Signerad och daterad 1909. Olja på duk 60 x 80 cm.

Proveniens: Elsa f. von Wogau och Hugo Marc (1869 – 1918), handelshuset Wogau & Co, Moskva, Ryssland. 1918 kom Elsa von Wogau till Sverige och denna målning medföljde. Därefter i arv inom familjen.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 8 570 – 10 710

840. Sergej Michaijlovic Kolesnikov (Ryssland, 1889–1952)

Gammal man med käpp.

Signerad Kolesnikoff. Olja på papp-pannå 26 x 44 cm.

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 550 – 1 720

841. Hans Andersen Brendekilde (Danmark, 1857–1942)

Sommarlandskap.

Signerad H.A.B och daterad 87. Olja på duk 25 x 31 cm.

Proveniens: Privatsamling, Sverige.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

Konstantin Fedorovic Yuon

Konstantin Fedorovic Yuon föddes i Moskva i en familj med schweiziskryskt ursprung. Mellan 1892 och 1898 studerade han vid Moskvas akademi för måleri, skulptur och arkitektur där Konstantin Savitsky och Konstantin Korovin var bland hans lärare. Efter examen tog han privatlektioner hos konstnären Valentin Serov. Under flera resor till Västeuropa, särskilt till Paris, kom han i kontakt med Camille Pissarro och andra impressionister, men behöll sin egen distinkta stil. Före revolutionen låg fokus i Yuons kreativa arbete på ryska landskap, städer med kyrkor, kvinnor i folkdräkter och traditionellt ryskt liv. Han fann inspiration i provinserna med sina magnifika kloster och kyrkor.

Landskapsmålningen som presenterad på denna auktion föreställer en vy över en krök i floden Volga med byn Uglich synlig på den motsatta stranden. Konstnären har fångat intrycket av det stilla landskapet utan att fixera sig vid en viss punkt. Den frodiga vegetationen i förgrunden är avbildad med korta penseldrag i alla riktningar. De pointillistiskt pålagda rena färgerna bildar ett komplext och livfullt nät av grönska. Längre bort i bilden passerar segelfartyg, det flyter nedför floden samtidigt som den lilla byn reser sig på den motsatta stranden. Bebyggelsen är målad med breda penseldrag och klosterkomplexets kupoler avtecknar sig mot den ljusblå himlen. Den diagonal som floden

bildar i kompositionen förstärks av promenadstråket till vänster som leder mot den fjärran horisonten.

År 1911 gjorde Yuon en resa till den pittoreska staden Uglich, en av de äldsta städerna vid Volgas flodbankar, och det är möjligt att denna målning tillkom under denna resa. Yuon visade sex verk målade i Uglich på Union of Russian Artists’ utställning i Moskva och S:t Petersburg 1913-14 och målningen förvärvades av Hugo Marc och Elsa von Wogaus familj i Moskva vid denna tid.

842. Konstantin Fedorovic Yuon (Ryssland, 1875–1958) Floden Volga vid Uglich.

Signerad K Yuon med kyrillisk skrift. Olja på duk 69 x 142.

Proveniens: Elsa f. von Wogau och Hugo Marc (1869 – 1918), handelshuset Wogau & Co, Moskva, Ryssland. 1918 kom Elsa von Wogau till Sverige och denna målning medföljde. Därefter i arv inom familjen.

Utropspris: SEK 500 000 – 600 000 / EUR 43 900 – 52 700 (d)

843. Carl Kjellin (Sverige, 1862–1939) ”Far och son i skogen”.

Signerad Carl Kjellin och daterad 94. Olja på duk 87 x 100 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

844. Charlotte Wahlström (Sverige, 1849–1924) Maskrosor.

Signerad Charlotte Wahlström. Duk 50 x 29 cm.

Proveniens: Stockholms Auktionsverk, Stora kvalitén, 25 - 27 november 2009, kat. nr 2142.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

845. Olof Sager-Nelson (Sverige, 1868-1896) Kustbild.

Utförd 1898. Olja på duk lagd pannå 19.5 x 28 cm.

Litteratur: Axel Gauffin, ”Olof Sager-Nelson”, Stockholm, 1945, avbildad s. 170.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 390 – 5 270

846. Johan Krouthén (Sverige, 1858-1932) Sommarlandskap.

Signerad Johan Krouthén och daterad 1923. Olja på duk 50 x 75 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000/ EUR 2 640 – 3 080

847. Gunnar Åberg (Sverige, 1869-1894) ”Artisten Hedberg” (Konstnären Ecke Hedberg 1868-1959).

Signerad Gunnar Åberg och daterad -92. Olja på duk 52 x 35 cm.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

August Malmström

Barnmotiv utgör en viktig del i August Malmströms produktion, speciellt inom hans genremåleri. Vi känner idag till ungefär 40 oljemålningar av konstnären med barnmotiv och utöver det tillkommer ett flertal skisser, repliker och litografier. ”Vill frun köpa?” är en av de mest kända barnmotiven från Malmströms sena period. Han återupptog kring 1800-talets mitt att skilda barn men nu målade han dem i större format vilket möjliggjorde en friare penselföring en nya kompositionsmönster. Tomas Björk skriver om motivet: ”I samspelet mellan de rikligt varierade blå, röda och bruna nyanserna är målningen en av de koloristiskt mest raffinerade bland de senare barnmotiven.”

Auktionens målning är en osignerad replik av den ursprungliga målningen. Det var vanligt förekommande för Malmström att göra repliker av sina mest populära motiv. Den första versionen visades oftast på en större utställning och om motivet uppskattades av publiken fick konstnären vanligtvis beställningar på ytterligare versioner. Om auktionens aktuella replik skriva Björk: ”I kvarlåtenskapen fanns en sådan version av ’Vill frun köpa?’, som av allt att döma tillkommit efter den utställda versionen. Den är osignerad men äger den finish som man förknippar med andra utförda verk. Malmström har också infört några små förändringar som uppfattas av betraktaren först vid en noggrann granskning. Så gott som hela motivet har kopierats från ursprungsversionen men leksakshästen har flyttats till förgrunden och den sittande flickans sjalett kring axlarna har uteslutits. I repliker tycks Malmström ha undvikit att åstadkomma en direkt kopia av den ursprungliga versionen. Detta förfaringssätt kan indikera att han ansåg att förbättringar hela tiden var möjliga eller också ville han på detta sätt förläna sina repliker status som ’original’”

848. August Malmström (Sverige, 1829–1901) ”Vill frun köpa?”. Olja på duk 119 x 91 cm.

Proveniens: Advokat Emil Heijnes samling. Privatsamling, Sverige. Bukowski Auktioner, Internationella Vårauktionen 466, 25–28 april 1989, kat. nr 168. Privatsamling, Sverige.

Utställningar: Nordiska Museet, Stockholm, ”Barnet i konsten”, 1941, kat. nr 188.

Litteratur: Tomas Björk, ”August Malmström - Grindslantens målare och 1800-talets bildvärld”, 1997, omnämnd s. 226 samt avbildad s. 227.

Utropspris: SEK 500 000 – 600 000 / EUR 42 810 – 51 370

849. Jean Le Moal (Frankrike, 1909–2007) ”Les Andes”.

Signerad Jean LeMoal och daterad 1969 samt signerad och daterad a tergo. Duk 105 x 120 cm.

Utropspris: SEK 100 000 – 150 000 / EUR 8 570 – 12 850 (d)

Införselmoms (12%) tillkommer på klubbat pris.

850. Ola Billgren (Sverige, 1940–2001) ”Romantiskt landskap (blått)”.

Signerad Ola Billgren och daterad -84 a tergo. Olja på duk 80 x 110 cm.

Proveniens: Galleri Engström, Stockholm.

Fredrik Roos Collection.

Stockholms Auktionsverk, Fredrik Roos nordiska samling från Rooseum, 27 september 2006, kat. nr 15.

Privatsamling, Sverige.

Utställningar: Rooseum, Malmö.

Litteratur: Jaana Järretorp och Ulrika Levén (red), ”Rooseum - Center for Contemporary Art 1988-98”, Malmö, avbildad s. 19.

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 12 850 – 14 990 (d)

851. Peter Frie (Sverige, 1947–) Utan titel.

Signerad Frie a tergo. Duk 90 x 120 cm.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 8 570 – 10 710 (d)

852. Terry O’Neill (Storbritannien, 1938–2019)

”Faye Dunaway, Hollywood, 1977”.

Signerad Terry O’Neill och numrerad 36/50.

Total upplaga 50 + 10 AP. C-print, bildyta 66 x 66 cm.

Litteratur: Terry O’Neill, ”Terry O’Neill: The A-Z of Fame”, 2013, jämför bild s. 104–105.

Utropspris: SEK 150 000 – 200 000 / EUR 12 850 – 17 130 (d)

853A. Andy Warhol (USA, 1928–1987) ”Leonardo da Vinci, The annunciation”, ur: ”Details of renaissance paintings”. Färgserigrafi, 1984, signerad med blyerts 20/60, tryckt av Rupert Jasen Smith, New York, utgiven av Editions Schellmann & Klüser, München/New York, med utgivarens stämpel a tergo. I: 64.2 x 94 cm, bladstorlek 81,7 x 111,8 cm.

Litteratur: Feldman & Schellmann II 321.

Utropspris: SEK 200 000 – 300 000 / EUR 17 600 – 26 400 (d)

853. Christer Strömholm (Sverige, 1918–2002) ”Paris, 1962”.

Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Kopierad av Håkan Elofsson. Silvergelatinfotografi, bildyta 29,5 x 22 cm.

Proveniens: Gåva från Strömholm till nuvarande ägares far.

Litteratur: Lars Hall och Gunilla Knape (red), ”Imprints by Christer Strömholm - CHR. The Hasselblad Award 1997”, 1998, avbildad s. 27. Joakim Strömholm och Jakob Strömholm, ”Christer Strömholm 1918-2002. On verra bien”, 2002, avbildad s. 35. Moderna Museet, ”En annan historia”, 2011, avbildad bild 96. Joakim Strömholm (red), ”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad s. 99.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 8 570 – 10 710 (d)

Francis Newton Souza

Francis Newton Souza föddes 1924 i den portugisiska kolonin Goa, Indien. Som barn flyttade han med sin mamma från Goa till Bombay. Där växte han upp i en katolsk miljö och gick i en skola driven av jesuitpräster varvid han mötte den religiösa ikonografi som kom att ge honom en stor del av sin konstnärliga vokabulär. Souza var rebellisk som ung och blev vid 15 års ålder relegerad från skolan när han blev påkommen med att rita pornografiska bilder på skolans toaletter. Senare började han på J.J School of Art i Bombay men blev även där avstängd då han och 21 andra studenter gick med i Gandhis “Lämna Indien-rörelse”. Efter dessa nederlag valde Souza att inte återvända till sina konststudier utan fortsatte att utforska sin konstnärliga bana själv.

1947 grundade Souza tillsammans andra avantgardistiska konstnärer “Progressive Artists Group” (PAG). Gruppen strävade efter att kombinera Indiens klassiska kultur med innovativa västerländska tekniker och stilar i sitt skapande. Gruppen kom att spela en avgörande roll i utvecklingen av den moderna konsten i Indien. 1949 lämnade Souza Indien för London med förhoppningen att möta en mer liberal konstpublik. Efterkrigstidens London var dock inte vad han hoppats på och Souzas första år på plats blev svåra. Några år senare, 1955, vände det och Souza visade tre verk på det nyöppnade Institute of Contemporary Arts sida vid sida med bland andra Francis Bacon och Henry Moore. Samma år hade han även sin första soloutställning på Victor Musgrave’s Gallery One. Utställningen blev en stor framgång för Souza och han etablerade sig som en av de mest intressanta konstnärerna på Londons konstscen.

Souza var ofta provokativ och kontroversiell i sina motivval och utforskade teman som erotik, religion, (katolicismen i synnerhet) och dikotomin ont och gott. Under sin långa karriär experimenterade han med en rad stilar och uttryck, men det är för hans starka, figurativa måleri med drivna svarta linjer utförda i London under 1950- och 60-talet som han är mest uppskattad för. Souzas kraftfulla och känslosamma porträtt fångar essensen hos den avbildade på ett rått och ofiltrerat sätt som lämnar få betraktare oberörda. Hans porträtt är inte bara avbildningar av fysiska likheter, utan snarare uttryck för inre känslor och psykologiska tillstånd. Genom att använda överdrivna drag och intensiva penseldrag kunde Souza förmedla en känsla av intensitet och djup i sina porträtt, vilket skapade en koppling mellan betraktaren och motivet. Hans porträtt avslöjade ofta den inre oron och komplexiteten i den mänskliga erfarenheten, vilket gör porträtten både fängslande och tankeväckande. Sammantaget är Souzas porträtt ett bevis på hans konstnärliga vision och hans förmåga att fånga essensen av sina motiv på ett verkligt effektfullt sätt. Souzas period i London, under vilken auktionens målningen är utförd, betraktas allmänt som höjdpunkten i hans karriär, det var då han var som mest driven och hade möjlighet att producera verk i större skala. Under sin levnad kom Souza att bli en av Indiens mest inflytelserika moderna konstnärer.

854. Francis Newton Souza (Indien, 1924–2002) Porträtt av man. Signerad Souza och daterad 1956. Pannå 99 x 61 cm. Verket visas på ”Modern and Contemporary South Asian Art”, Bonhams, New Bond Street, London den 2-4 juni, på Bukowskis Important Spring Sale, Stockholm från och med den 5 juni.

Proveniens: Inköpt på auktion, Österbybruk, 2011 av nuvarande ägare..

Utropspris: SEK 1 500 000 – 2 000 000 / EUR 128 430 – 171 240 (d)

855. Jan Frans van Bredael (Hans krets) (Flandern 1686–1750) Batalj mellan kristna och turkar. Uppfodrad duk 72 x 106 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

856. Jan Olis (Tillskriven) (Holland, 1610–1676) Rökande sällskap.

Otydligt signatur i nedre högra hörnet. Pannå 48 x 68 cm.

Proveniens: Skarhults slott, Skåne i arv till Louise Lyberg (f. von Schwerin, 1932-2024), f.d. statsfru, fil. kand. och konstvetare.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

857. Johann Melchior Roos (Tyskland, 1663–1731) Landskap med björnar/leoparder, ett par.

Signerade JM Roos och otydligt daterad 1722?. Pannå, vardera 29 x 19 cm. Äldre förgyllda ramar.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne. Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

858. Louis Belanger (Tillskriven) (Frankrike/Sverige, 1756–1816)

”Vue de la Grand Cascade de Trollhetta”.

Akvarell 51 x 76 cm. Samtida ram i Pehr Ljungs art.

Proveniens: Tidigare i Niclas Holtermans (1758–1824) samlingar på Forsby säteri, Södermanland.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

859. Louis Belanger (Frankrike/Sverige, 1756–1816)

”Veu du pont de Grezin sur de Rhone”.

Signerad Louis Belanger och daterad 1812. Akvarell med täckvitt 69 x 52 cm. Samtida förgylld ram. A tergo blyertsskiss.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

860. Johan Adam von Gertten (Gerdten) (Finland/Sverige, 1767–1835)

”Vue du Lac Laxen en Westrogothå”.

A tergo på samtida papper ”Definé d’aprés nature par J. A. v. Gerdten”.

Bladstorlek 50,5 x 70 cm.

Proveniens: Enligt uppgift inköpt på auktion i Wien 1922. Möjligen medtagen av Gustaf IV Adolf (1778–1837) och efter hans död i arv till prins Gustaf av Wasa (1799–1877) som var fältmarsalk i Österrikisk tjänst.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

861. Johan Tobias Sergel (Sverige, 1740–1814)

Studie av en man. Tusch 22 x 18 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 690 – 860

862. Johan Tobias Sergel (Sverige, 1740–1814) Manshuvud. Bär påskrift Sergell. Blyerts 11,5 x 14 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 690 – 860

863. Carl August Ehrensvärd (Sverige, 1745–1800)

Knäböjande man (Illustration ur brev).

Tuschlavering. (Text på baksidan) 8 x 11 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 260 – 350

864. Carl August Ehrensvärd (Sverige, 1745–1800)

Samtalande män.

Tuschlavering 13,5 x 11,5 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 260 – 350

865. Utgår

866. Albrecht Dürer (Tyskland, 1471–1528)

”The Adoration of the Lamb”, from The Apocalypse of Saint John. Träsnitt uppklistrat på papper, 1498. 39 x 28 cm. Ur den tyska upplagan.

Litteratur: Meder 1932, nr 176.

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 550 – 1 720

866A. Pehr (Pierre) Eberhard Cogell (Sverige/Frankrike 1734–1812)

Herre vid gustaviansk byrå och noter & dam vid gustaviansk skrivchiffonjé.

Ett par. Uppfodrad duk, oval vardera 46 x 37,5 cm. Samtida förgyllda ramar.

Proveniens: Bukowski Auktioner, auktion 542, 28 november - 1 december 2006, kat. nr 384.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 270 – 7 030

866B. Olof Södermark (Sverige 1790–1848)

”Greve Magnus Brahe” (1790–1844).

Duk 79 x 66 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Vårens Klassiska auktion 586, 2 juni 2015, kat. nr 1055.

Litteratur: Lena Rangström, ”Dödens teater, Kungliga svenska begravningar under 500 år”, 2015.

Utropspris: SEK 50 000 – 70 000 / EUR 4 390 – 6 150

866C. Louis Masreliez (Frankrike/Sverige 1748–1810) Figurscen.

Tusch 14 x 18 cm. Samtida gustaviansk ram.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 703 – 879

866D. Ulrica Fredrica Pasch (Sverige 1735–1796) ”Carl Ferdinand Lorentz Giers” (1755–1798).

Signerad ”Målad af Ulrica Pasch år 1787 i Stockholm” a tergo.

Duk 52 x 43 cm. Samtida ram.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 320 – 1 580

866E. Johan Stålbom (Sverige 1712–1777) ”Christian Joachim Klingspor” (1714-1778) & makan ”Helena Christina Klingspor” (född De Besche) (1730-1765).

Ett par. Signerade J. Stålbom pinxit och daterade 1758 a tergo. Duk, vardera 78,5 x 63 cm. Samtida ramar.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Åkers styckebruk, Södermanland, därefter i arv.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

866F. Niclas Lafrensen d.y. (Sverige 1737–1807)

Man med svenska dräkten och svärdsorden.

Miniatyr. Gouache 4,5 x 3,5 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne

Utropspris: SEK SEK 8 000–10 000 / EUR 703 – 879

867. Niclas Lafrensen d.y. (Sverige, 1737-1807) Interiör med brevskrivande kvinna vid skrivbord.

Miniatyr, signerad Lafrensen och daterad 1791, Gouache. D. 7 cm.

Senare in fattning i förgyllt silver otydligt stämplad trol 1912.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 050 – 1 320

868. Porträtt av adelsman i harnesk.

Miniatyr. Gouache 6 x 5 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 4 000 – 5 000 / EUR 350 – 430

869. Okänd konstnär 1700-tal (Sverige)

Adelskvinna med briljanterat hovdamsmonogram.

Miniatyr. Gouache 7,5 x 6 cm. Senare innefattning stämplad 1895.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 260 – 350

870. Okänd konstnär 1700-tal (Sverige)

Porträtt av adelsmän, två stycken.

Miniatyrer. Gouache, vardera 3,5 x 2,8 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 260 – 350

871. Okänd konstnär 1700-tal (Sverige)

Adelsman med brev och ordenstecken.

Miniatyr. Gouache 3,5 x 3 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 180 – 260

872. Domenico Bossi (Italien, 1765–1853)

Ung kvinna i rosa sjal.

Signerad D: Bossi pinxit och daterad 1797. Gouache. D. 6 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 520 – 690

Peter Ilsted

Peter Ilsted utgjorde tillsammans med Vilhelm Hammershöi och Carl Holsöe ett mäktigt triumvirat på den danska konstscenen vid sekelskiftet 1900. Ilsted är mest känd för sina intima och detaljerade målningar av vardagslivet, där han ofta skildrade inomhusmiljöer, interiörer och människor i deras vardagliga sysslor. Han utbildade sig på Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn och studerade bland annat för Kristian Zahrtmann och Holger Grønvold.

I samband med att Ilsteds syster Ida gifte sig med Hammershöi 1891 blev de två konstnärerna vänner och tillsammans med Holsöe utforskade de interiörsmåleriet som skulle finna bred uppskattning både i hemlandet men även utomlands. Likt Hammershöi använde Ilsted ofta sitt eget hem som scen för sina interiörer och familjen som sina modeller. I auktionens aktuella målning ser vi en av hans döttrar som står lutad mot fönsterkarmen läsande en bok. Ilsted låter solljuset stråla in genom fönstret och belysa rummet och skapa en scen fylld av stillhet och intimitet.

873. Peter Ilsted (Danmark, 1861–1933) Interiör med kvinna vid fönster. Monogramsignerad. Olja på duk 58 x 53 cm.

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 34 250 – 42 810

874. Carl Holsoe (Danmark, 1863–1935) Kvällsinteriör.

Signerad C. Holsöe. Olja på duk 35 x 44 cm.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 280 – 5 140

875. Hans Andersen Brendekilde (Danmark, 1857–1942) Motiv från Naestved.

Signerad H.A. Brendekilde. Olja på duk 39,5 x 58,5 cm.

Proveniens: Sotheby’s, London, Storbritannien, 19th Century European Paintings including German, Austrian & Central European paintings, and the Scandinavian sale, 13 juni 2006, kat. nr 153.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

876. Utgår

877. Janus La Cour (Danmark, 1837–1909) Kustlandskap. Signerad J. la Cour och daterad 6 augusti 1892. Olja på duk 45,5 x 67,5 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

878. Utgår

879. Frits Thaulow (Norge, 1847–1906) Hus vid vattnet. Signerad Frits Thaulow. Olja på pannå 32,5 x 41 cm.

Proveniens: Blomqvist auktioner, Oslo, 1977. Privatsamling. Därefter i arv inom familjen.

Utropspris: SEK 40 000 – 60 000 / EUR 3 430 – 5 140

”Min kära lilla Martina, sade Carl Larsson en gång, nu har barnen fått var sin skiss, och nu skall du få din. Då gav mig herr Larsson den här fina tavlan, säger Martina och visar på en ljuvlighet utan like.”

(Martina Westergren f. Eriksson intervjuad i Dalademokraten den 25 november 1965)

Anna Martina Eriksson (1886 – 1967) var familjen Larssons avhållna jungfru i Sundborn, i skolhushållet i Falun och Stockholm – överallt där familjen under en längre tid var bosatt. Martina har berättat hur hon som 18-åring kom till Sundborn –”Jag hade en väninna som hette Anna Arnbom, som var tjänsteflicka hos familjen Larsson. En dag i februari tog hon med mig dit. Jag blev kvar där i femton långa år. Det rådde en ljus och glad stämning i Sundbornshemmet. Jag kände mig hemma redan från första stunden.”

En morgon när hon var på väg in i matsalen med frukostbrickan fick Carl Larsson ingivelsen att måla av henne. Det blev den välkända målningen ”Martina med frukostbrickan”, utförd 1904. Målningen köptes av Museo d’Arte Moderna i Venedig i samband med utställningen där 1907. Den blev väl känd i svenska hem då ”Martina med frukostbrickan” var omslagsbild på Hemmets Kokbok fram till 1965. Martina, även kallad den sundbornska familjens solstråle, förekommer i flera av Carl Larsson målningar bl.a. ”Martina vid brasan”, ”Julafton” och ”Frukost i det gröna”.

Martina var en uppskattad person och en viktig del av hushållet och familjen. Med det aktuella katalognumret följer ett antal handskrivna brev och vykort från Carl Larsson, Karin Larsson och döttrarna Brita och Lisbeth. En personlig födelsedaghälsning från Carl Larsson vittnar om hennes ställning som nära tillhörande familjen. Carl Larsson har skrivit en dikt och tecknat Martina och presenten, en byrå med spegel som väntar på henne hos snickaren. Som tack för lång och trogen tjänst fick Martina egendomen Kartbacken i gåva av Carl Larsson. Gåvobreven för Kartbacken medföljer det aktuella katalognumret.

”Martina med frukostkorgen” är en av förstudierna till den monumentala, smått legendariska målningen ”Frukost i det gröna”. I den aktuella studien har konstnären har kvadrerat upp duken och skissat jungfrun Martina när hon packar upp matkorgen. Martina är klädd i sina favoritfärger rött och vitt. Ränderna i blusens vida ärmar formar sig till ett elegant mönster som kontrasterar mot den enfärgade röda kjolen. Det stärkta vita förklädet böljar när hon böjer sig ned över korgen. På marken står en trave med blåvita porslinstallrikar. Martinas ansikte, hennes lockar som sticker ut under hättan, klänningstygets fall, korgen och porslinet är utsökt utfört med Carl Larssons säkra linjeföring. Björkstammarna och det dignande frukostbordet förblir skissartade och som betraktare bjuds vi in att ta del av den konstnärliga processen. Carl Larsson arbetade med motivet ”Frukost i det gröna” under tre år och Bukowskis har tidigare sålt delmotiven ”Bodakulla” och ”Lisbeth vid björkstammen” båda daterade 1910. Uppe till höger har konstnären dedikerat studien ”Till Martina”.

”Frukost i det gröna” är ett av Carl Larssons mest kända motiv från Sundborn. I början av 1890-talet började Carl Larsson att skildra familjens liv i vardag och fest i hemmet Lilla Hyttnäs i Sundborn som de fått i gåva av Karins far 1888. Familjens idylliska liv och friska leverne blev stilbildande i skapandet av det tidiga 1900-talets ideal.

Efter årstidsskildringar av familjens liv i akvarell bestämde sig Carl Larsson på försommaren 1910 att måla en monumental familjetavla i olja med friluftsmotiv. Han hade länge gått och tänkt på en picknick i björkhagen på ön Bulllerholmen som låg mittemot Lilla Hyttnäs. Karin skrev den 1 augusti till barnen som vistades på skilda orter; ”Far har nu planerat en stor familjetafla på Bullerholmen”. Suzanne reste hem från sitt arbete som sjuksköterska i Domnarvet och Brita och Kersti återvände från Stralsund i Tyskland. När familjen samlats i augusti i Sundborn kunde arbetet med tavlan påbörjas. I den första versionen, en skiss i akvarell 65 x 98 cm (såld 1912 via Fritzes Hovbokhandel för 2000 kr.)

Foto: Martina Westergren, fotograf Bo Trenter Födelsedagshälsning till Martina från Carl Larsson. Födelsedagshälsning till Martina från Carl Larsson.

befinner sig hustrun Karin centralt mellan björkarna och i förgrunden dominerar dottern Lisbeth som står lutad mot en björkstam. Troligen var innehållet detsamma i den stora oljan 193 x 408 cm, som i början av 1911 sändes till Rom tillsammans med akvarellerna från serien ”Åt solsidan” för att ställas ut på ”Internationella Konstutställningen”. När oljemålningen kom tillbaka fortsatte Carl Larsson att arbeta med tavlan vars rollbesättning förändrades fram till 1913 då han ansåg sig färdig. I slutversionen sitter yngste sonen Esbjörn mellan björkarna och lyssnar till en lappgubbe som spelar på sin fiol och Karin Larsson har bytts ut mot några lysande röda stolar. Karin återfinns på andra sidan Sundbornån där hon och konstnären själv tycks vänta på att bli hämtade till den framdukade frukosten. Runt bordet har barnen samlats, Kersti står och strör blommor över Pontus, Suzanne med stor hatt står med sin syster Britta i kringlor och beundrar dukningen och jungfrun Martina plockar upp de sista godsakerna ur korgen tillsammans med hunden Kicki. Carl Larsson målade även en rad delmotiv i olja och akvarell av ”Frukost i det gröna”. Den stora oljan och delmotiven utgör alla symboler för sommaren och den svenska traditionen att äta utomhus med släkt och vänner. ”Frukost i det gröna” inköptes 1946 av Norrköpings konstmuseum från Carl och Karin Larssons sterbhus.

880. Carl Larsson (Sverige, 1853–1919) Martina med matkorgen (studie till ”Frukost i det gröna”).

Signerad CL och dedikerad ”Till Martina”. Utförd 1910. Olja på duk 60 x 80 cm. Medföljer: Brev från Carl Larsson till Martina, daterat den 3 september 1906. Brev med teckning från Carl Larsson till Martina, ej daterat. Brev från Karin Larsson till Martina, daterat Sundborn Thorsdagen. Brev till Martina från Karin Larsson, daterat den 30 maj 1914. Tackkort i frankerat litet kuvert från Karin Larsson till Martina. Gåvobrev signerat Carl Larsson avseende Kartbacken med tillhörande gårdslott och loge, daterat den 23 juni 1915. Gåvobrev signerat Carl Larsson avseende lagfart för Kartbackshagen, daterat den 12 mars 1925 och den 18 januari 1933. Två fotografier av Martina, fotograf: Bo Trenter. Vykort från Lisbeth och Brita till Martina, 1966. ”Små konstböcker No 4”, 1908, med dedikation till Martina.

Proveniens: Gåva till Martina Westergren av Carl Larsson. Därefter i arv inom familjen.

Litteratur: Ulwa Neergaard, ”Carl Larsson. Signerat med pensel och penna”, 1999, avbildad i färg s. 472 samt upptagen i katalogsupplementet under år 1910, s. 130 som nr 1397.

Utropspris: SEK 500 000 – 700 000 / EUR 42 810 – 59 940

Hilma af Klint

Hilma af Klint var en pionjär på många plan. Hennes konstnärliga gärning startar i det klassiska måleriet och hon tillhörde en av de första generationer kvinnor som utbildades vid Kungliga Konstakademin i Stockholm. Fram till 40-årsåldern målar hon främst porträtt och landskap, botaniska studier och beställningsuppdrag. Utan någon progressiv övergång, slår hon sedan över från ett traditionsenligt måleri till att skapa på ett absolut fritt och okonventionellt sätt. Långt efter sin död blir Hilma af Klint internationellt uppmärksammad och hyllad som en tidig föregångare för den abstrakta konsten.

Hilma af Klint växte upp i en sjöofficersfamilj i Stockholm och tillbringade somrarna på Adelsö i Mälaren. Efter examen från Kungliga Konstakademien och fram till ca 1908 hade hon sin ateljé på Hamngatan 5 vid Kungsträdgården i Stockholm. Det s.k. Ateljéhuset var dåtidens kulturella mittpunkt med Blanchs Café och Konstsalong på bottenplanet. I de övre våningarna disponerade Konstakademien ateljéer och bostäder för elever som avslutat sina studier. Det var speciellt landskap, och senare porträttmåleri som kom att engagera Hilma af Klint under denna, hennes utåtriktade period som konstnär.

Auktionens målning är sannolikt målad på Adelsö vid Mälaren omkring sekelskiftet. Förgrunden upptas av ett par vindpinade vildrosor och bortom vassruggarna glider två svanar fram i soldiset.

Vid sidan av sitt stora intresse för naturen drogs Hilma af Klint tidigt till andevärlden och deltog i spiritistiska kretsar i Stockholm. 1896 bildades den kvinnliga gruppen De Fem som uppfattade att de var i kontakt med andliga väsen som de kallade De Höga. Hilma af Klint upplevde sig utvald att utföra ett stort uppdrag; sviten Målningarna till Templet. Detta arbete, som utfördes mellan 1906 och 1915, skulle komma att förändra hela hennes liv. Det nya formspråket med sitt abstrakta och symboliska uttryck hade inget gemensamt med det hon någonsin målat eller ens sett.

Hilma af Klint har tagit konstvärlden med storm. Från att ha varit praktiskt taget okänd likställs hon nu med de största moderna målarna och hennes verk anses banbrytande. Hon har, långt efter sin död, ritat om kartan för den tidiga abstrakta konsten, både i Sverige och internationellt.

881. Hilma af Klint (Sverige, 1862–1944) Landskap med svanar och blommor.

Signerad H. af Klint. Olja på duk lagd på pannå 23 x 31 cm.

Proveniens: Överdirektör Viktor Almquist (1860–1951). Därefter i arv inom familjen.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 8 570 – 10 710

Våren 1882 började den skandinaviska invasionen av den lilla byn Grézsur-Loing som ligger några kilometer från Fontainebleauskogen utanför Paris. I detta ”konstnärliga kraftcentrum” utför Julia Beck ett antal motiv som idag, i mångt och mycket, ses som en länk mellan det franska och skandinaviska måleriet vid slutet av 1800-talet. I samband med utställningen ”De drogo till Paris –Nordiska konstnärinnor på 1880-talet” på Liljevalchs konsthall i Stockholm hösten 1988 skrev Inga Zachau följande i utställningskatalogen: ”Hon hade levt så länge i Frankrike att hennes konst var fransk in i minsta detalj. Över dem vilar det franska diset som gör färgerna behagligt milda. Julia Beck målade gärna flodlandskap som är inbäddade i dis vilket ger målningarna en vemodsfylld stämning. Här kan möjligen spåras ett nordiskt drag, nämligen dragningen till det vemodsfyllda. Julia Becks målningar är dock inte svårmodigt vemodiga som de nordiska utan rymmer mera en mild, allvarlig stämning av eftertanke. [...] Japonismen var högsta mode vid sekelskiftet och många konstnärer har påverkats av det japanska sättet att se naturen. Det gäller även Julia Beck som gärna lade horisontlinjen högt och lät olika vassväxter skugga förgrunden på sina flodlandskap”.

När en koleraepidemi bröt ut i Paris sommaren 1884 flydde de flesta konstnärer staden. Några av de skandinaviska konstnärerna tvingades återvända till Sverige men Julia Beck hade andra planer. Den 9 juli tog hon avsked av vännerna Per Hasselberg och Eva Bonnier på Gare

Montparnasse för att bege sig med tåg till den lilla kustbyn Carolles i Normandie där konstnären Per Ekström bodde. Becks ankomst sammanföll med Georg Arsenius och Johan Tiréns vistelser på platsen varvid en liten svensk konstnärskoloni formades. Beck blev kvar i Carolles fram till mitten av augusti då hon återvände till Paris.

I den aktuella målningen har Beck avbildat det sydvästra hörnet av Église Saint-Vigor de Carolles som ligger mitt i byn. Det vilar ett milt dis över den stilla platsen och den lite vemodiga stämningen förstärks av ett ensamt kors som tycks luta sig övergivet. Mellan gravplatserna spirar dock grönskan. Skira hundkex vajar mot kyrkans stenmur och blå förgätmigej tränger sig upp mellan grästuvorna. Förgrundens elegant inkomponerade blomsterstänglar och grässtrån anknyter till japonismen och Julia Becks flodlandskap från Gréz-sur-Loing.

882. Julia Beck (Sverige, 1853–1935) Motiv från Carolles, Frankrike. Signerad Julia Beck och daterad Carolles -84. Olja på duk 78 x 107 cm.

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 21 410 – 25 690

Julia Beck
Gustaf Fjaestad

I auktionens aktuella målning från 1944 ser vi Gustaf Fjaestad skildra de djupa skidspåren i det värmländska vinterlandskapet. Det var just en skidresa som 47 år tidigare tog konstnären till Värmland för första gången, en resa som komma att utgöra en radikal vändning i den unga konstnärens liv.

Året var 1897 och Fjaestad var bosatt i Stockholm. Han hade inlett sin konstnärliga karriär tidigare under årtiondet och bland annat varit delaktig som assitent i två av den tidens stora konstprojekt: Carl Larssons väggmålningar på Nationalmuseum och Bruno Liljefors panoramamålningar på Biologiska Museet.

”Snökonungen från Norden”, som tyska konstkritiker kallade honom, var ett känt epitet för Fjaestad redan innan han slog igenom som konstnär. Han var nämligen en framgångsrik idrottsman och hade bland annat världsrekordet i en engelsk mil på skridsko och segern i det första cykelloppet runt Mälaren på sin meritlista.

När han gjorde skidresan till Värmland 1897 förälskade han sig med platsen. Vid den här tiden låg Bröderna Erikssons Möbelverkstad utanför Arvika i Värmland vars produktion under 1890-talet hade lett till berömmelse. När Fjaestad gifte sig med Maja Hallén sommaren 1898 har den ena brodern Christian Eriksson bosatt sig i Stockholm. Han erbjuder det nygifta paret att flytta in i sin nybyggda ateljé Oppstuhage som han byggt på familjens ägor i Taserud i Arvikas norra utkant. Värmland blev deras boplats för resten av livet och båda begravdes i Arvika.

För Fjaestad blev skildringen av det värmländska landskapet ett livsprojekt. När han i en intervju 1944, samma år som auktionens aktuella målning utförs, fick frågan om varför de valde just Rackstad svarade han ”I Sundbyberg bor ingen Pan” vilket visar hur industrialiseringen och urbaniseringen satte sina spår även i stadens utkanter.

883. Gustaf Fjaestad (Sverige, 1868–1948) Skidspår i eftermiddagssolen. Signerad Fjaestad och daterad 1944. Olja på pannå 88 x 116 cm.

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 34 250 – 42 810

884. Richard Bergh (Sverige, 1858–1919) Skiss till porträtt föreställande Gustaf Fröding. Blandteknik på papper, bildyta 53 x 43,5 cm.

Proveniens: Konstnären Alf Wallanders samling.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 140 – 6 850

885. Hilma af Klint (Sverige, 1862–1944)

Porträtt föreställande Viktor Almquist.

Signerad H af Klint. Akvarell och krita, bildyta 44 x 37 cm.

Proveniens: Överdirektör Viktor Almquist. Därefter i arv inom familjen.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 140 – 6 850

886. Ludwig Meidner (Tyskland, 1884–1966) Mansporträtt.

Signerad L.M och daterad 1913. Kol på papper, bildyta 41 x 33 cm.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290 (d)

887. Owe Zerge (Sverige, 1894–1983) Gosse i profil.

Signerad Owe Zerge och daterad Dec. 1931.

Blyerts på papper, bildyta 37 x 27 cm.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 690 – 860 (d)

888. Ernst Josephson (Sverige, 1851–1906)

Figurer i dramatisk scen.

Signerad Ernst Josephson. Olja på pannå 20 x 9 cm.

Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Ernst Josephson. Minnesutställning. Utställning anordnad av Nationalmuseum, Göteborgs Konstmuseum och Liljevalchs konsthall”, 1951, kat. nr 236

Utropspris: SEK 150 000 – 200 000 / EUR 12 850 – 17 130

889. Carl Fredrik Hill (Sverige, 1849–1911)

Landskap med ensamt träd.

Färgkrita på papper, bildyta 15 x 19,5 cm.

Proveniens: Inköpt på 1980-talet. Därefter i arv.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 280 – 5 140

890. Carl Fredrik Hill (Sverige, 1849–1911)

Jason och det gyllene skinnet.

Tuschteckning, bildyta 21,5 x 26,5 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Internationella vårauktionen 500, 29–31 maj 1996, kat. nr 49.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

891. Owe Zerge (Sverige, 1894–1983)

Porträtt föreställande Åke Carlsten, sju år.

Signerad Owe Zerge och daterad 1920. Blyerts på papper, bildyta 39 x 28 cm.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 690 – 860 (d)

Anders Zorn

”Fröken Amelie Coyet” från 1919 är ett exempel på vad ofta benämns som Anders Zorns ultima maniera – hans sista period. Zorn hittar ett nytt uttryck i sina målningar från det tidiga 1900-talet och framåt där man återfinner de breda penseldragen och den reducerade konturskärpan från hans tidigare perioder men även ser en ny enkelhet i uttrycket med en mer koncentrerad kolorit och större återhållsamhet i formen.

Om porträttet har Gerda Boëthius skrivit: ”Unga Fröken Amelie Coyet, arvtagerska till Torup, står flickaktigt ung mot den ljusgrå väggen i ateljén, och han har gjort en färgsymfoni i gråblått av hennes klädning och fonden, medan familjepärlorna ligga vita mot hennes blonda hals. Det är en mästerlig psykologisk skildring av den ännu inte frigjorda unga kvinnan, som inom sig bär både lidelse, kraft och vilja”.

892. Anders Zorn (Sverige, 1860–1920) ”Fröken Amelie Coyet”. Signerad Zorn och daterad 1919. Olja på duk 125 x 80 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Bruno Liljefors - Anders Zorn”, 10 april - 25 april 1920, kat. nr 93.

Litteratur: Tor Hedberg, ”Anders Zorn”, del 2, 1924, omnämnd s. 154 samt avbildad s. 153. Gerda Boëthius, ”Zorn”. Tecknaren. Målaren. Etsaren. Skulptören”, 1949, omnämnd s. 514, upptagen i katalogen under år 1919.

Utropspris: SEK 200 000 – 400 000 / EUR 17 130 – 34 250

893. Wilhelm Smith (Sverige, 1867–1949)

Drosksamling vid Arvfurstens palats, Stockholm.

Signerad W. Smith och otydligt daterad. Olja på duk 95 x 125 cm.

Proveniens: Konstnärens familj. Därefter i arv.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

894. Wilhelm Smith (Sverige, 1867–1949)

Motiv från Brügge, Belgien.

Signerad W Smith. Olja på pannå 38 x 46 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

895. Elias Erdtman (Sverige, 1863–1945)

Månsken över vattendrag (Heyst-sur-Mer).

Signerad E. Erdman och daterad -84. Olja på duk lagd på pannå 29 x 18,5 cm.

Utställningar: Galerie Moderne, Stockholm, ”Elias Erdtman”, 22 oktober - 5 november 1942.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 860 – 1 030

897. John Bauer (Sverige, 1882–1918) Porträtt av Carl Larsson. Intyg a tergo av Hjalmar Bauer. Blyerts på papper, bildyta 15,4 x 19 cm.

Proveniens: Gåva från Carl Larsson. Därefter i arv till nuvarande ägare.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 290 – 1 720

896. John Bauer (Sverige, 1882–1918) Två unga herdar utanför staden.

Signerad JB. Tusch, täckvitt och akvarell på papper, bildyta 25 x 22 cm.

Litteratur: ”John Bauer: en konstnär och hans sagovärld”, LiberFörlag i samarbete med Nationalmuseum, Stockholm, 1982, jämför teckning s. 180–181.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

898. John Bauer (Efter) (Sverige, 1882–1918) Humpe. Signerad JB. Gjutarstämpel H. Bergman. Brons, brunpatinerad. Höjd 11 cm.

Litteratur: Harald Schiller, ”John Bauer - sagotecknaren”, Sveriges Allmänna Konstförening, 1935, jfr bild s. 115.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

899. Ferdinand Boberg (Sverige, 1860–1945) Interiör från Torups slott.

Signerad Boberg och daterad -38. Akvarell och tusch, bildyta 34,5 x 43,5 cm.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Torups slott, Bara socken, Skåne.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 520 – 690

900. Albert Engström (Sverige, 1869–1940) Självporträtt.

Signerad Albert Engström. Tusch och akvarell 38 x 33 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

901. Albert Engström (Sverige, 1869–1940) Jägaren och haren.

Signerad Albert Engström. Olja på duk 82 x 49,5 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Internationella Höstauktionen 469, 31 oktober - 3 november 1989, kat. nr 26.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 280 – 5 140

Gustaf Fjaestad

Gustaf och Maja Fjaestad började vid sekelskiftet 1900 att intressera sig för teosofi, en esoterisk lära som blandar element från kristendom, buddhism och hinduism. De medverkade i grundandet av Arvikas teosofiska samfund och tog del av litteraturen och föreläsningar som förmedlades av några av lärans centralfigurer såsom Helena Blavatsky och Rudolf Steiner. Gustaf Fjaestad återkommer ofta till vattnet i sin bildvärld, ofta i form av snö och is men även, som i auktionens aktuella målning, i sjöns stillhet. Vattnet är en återkommande symbol inom teosofin och representerar livsanden vars kraft finns i varje beståndsdel av naturen och människan.

902. Gustaf Fjaestad (Sverige, 1868–1948) Månsken över Engelbrektsholmen. Signerad G Fjaestad. Olja på pannå 96 x 121 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Important Winter Sale 613, 6–7 december 2018, kat. nr 587. Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 25 690 – 29 970

903. Hjalmar Munsterhjelm (Finland, 1840–1905)

Kustlandskap med en skuta.

Otydligt signerad. Olja på pannå 16 x 31,5 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000/ EUR 2 640 – 3 080

904. Hans Dahl (Norge, 1849–1937) Hölasset.

Signerad Hans Dahl. Olja på duk 97 x 153 cm.

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 21 410 – 25 690

Införselmoms (12%) tillkommer på klubbat pris.

905. Otto Sinding (Norge, 1842–1909) Fiskande pojke.

Signerad Otto Sinding. Olja på duk 38 x 50 cm.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 280 – 5 140

907. Alfred Emile Léopold Stevens (Belgien, 1823–1906) Båtar till sjöss.

Signerad A Stevens. Olja på pannå 46 x 37 cm.

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 550 – 1 720

906. Peder Mork Mönsted (Danmark, 1859–1941) Senebukten, Hammeren.

Signerad P Mönsted och daterad 1917. Olja på duk 63,5 x 48 cm.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280

908. Carl Flodman (Sverige, 1863–1888) Strandparti med förtöjda båtar. I bakgrunden s.k. ”Strandkorben” (strandkorgar) och figurer, möjligen Skagen eller Skåne.

Signerad C Flodman. Olja på duk lagd på papp-pannå 16,5 x 30 cm.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290

Carl Larsson

Anne-Marie Hagelin (1902 - 2007), var August Strindbergs yngsta dotter i äktenskapet med skådespelerskan Harriet Bosse. Äktenskapet blev kortvarigt men Bosse och Strindberg lyckades hålla kontakten. I praktiken delade de vårdnaden om dottern Anne-Marie vilket var lika radikalt för sin tid som att de under en period levde i ett särbo-förhållande.

Strindbergsforskaren Björn Meidal har i sin bok ”Berättelsen om August Strindberg, Harriet Bosse och deras dotter Anne-Marie” berättat historien om Strindbergs sista äktenskap och hans ömsinta relation till sin yngsta dotter. Han skämde bort Anne-Marie med målarlådor och dockor, men var också mån om att hon skulle bli en ”käck flicka”. Förutom pilbåge, metspö och allehanda fiskeredskap försökte han överföra sitt pyrotekniska intresse på sin dotter. I den bevarade brevväxlingen frågar han ständigt om hans presenter i form av smällare och fyrverkerier behagat henne.

Anne-Marie Strindberg, 1905, okänd fotograf.

August Strindberg och Carl Larsson hade en lång och komplicerad vänskapsrelation. De flyttade runt i världen och befann sig ofta långt ifrån varandra men höll kontakt per brev. Björn Meidal har samlat och kommenterat denna mångåriga brevväxling i boken ”Käre Strix! Broder Lars!” De kämpade med sina liv och med den mariga kreativiteten, i Paris och i Lund, på Kymmendö och i Grez, i Sundborn och Stockholm och Furusund. I framgång som motgång bibehöll de kontakten, blottade sina bekymmer och tröstade varandra. Omväxlande skällde de på varandra och lyckönskade varandra, de blev ordentliga ovänner och de blev vänner igen.

Foto: Anne-Marie Strindberg, 1905, okänd fotograf - avbildad Paulson, Arvid (ed. and translated, 1959). Letters of Strindberg to Harriet Bosse. New York: Thomas Nelson and Sons.

909. Carl Larsson (Sverige, 1853–1919) Porträtt av August Strindbergs dotter Anne-Marie.

Signerad C.L. och daterad 1905 med dedikation ”Till vännen August Strindberg, hans lilla tös Anne-Marie”. Akvarell, kol och blyerts på papper, bildyta 63,5 x 47 cm.

Proveniens: Sothebys, London, Storbritannien, ”19 and 20th Century Scandinavian Paintings Watercolours and Sculpture”, 27 mars, 1990, kat. nr 41. Sothebys, London, Storbritannien, ”19th Century European Paintings”, 3 juni, 2003, kat. nr 204 .

Utställningar: Konstnärshuset, Stockholm, ”Carl Larsson. Separatutställning”, september 1906, kat. nr 66.

Litteratur: Ulwa Neergaard, ”Carl Larsson, signerat med pensel och penna”, 1999, illustrerad s. 355 samt upptagen i katalogdelen, under år 1905 s. 105, kat. nr 1174.

Utropspris: SEK 500 000 – 600 000 / EUR 42 810 – 51 370

910. Bruno Liljefors (Sverige, 1860–1939) Hare i disigt landskap.

Signerad Bruno Liljefors och daterad 1925. Duk 70 x 100 cm.

Proveniens: Stockholms Auktionsverk, Stora kvalitén, 4–5 december 1995, kat. nr 97.

Föremålet säljs i samarbete med Kronofogden.

Utropspris: SEK 175 000 – 200 000 / EUR 14 990 – 17 130

911. Ernst Norlind (Sverige, 1877–1951) Porträtt av kvinna.

Signerad EN. Utförd 1926. Olja på duk 110 x 100 cm.

Litteratur: Helge Kjellin, 1927, ”Ernst Norlinds konst”, avbildad i svartvitt.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

912. Ernst Norlind (Sverige, 1877–1951) Kvinna med hatt.

Signerad EN. Olja på duk lagd på pannå 56 x 44 cm.

Litteratur: Helge Kjellin, ”Ernst Norlinds konst”, 1927, jfr ”Den beslöjade damen” 1908, avbildad i svartvitt.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

913. Waldemar Tode (Sverige, 1859–1900) I konstnärens ateljé.

Signerad Wald. Tode och daterad 1882. Olja på duk 64 x 47 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

”Ropar Olle”. Höjd 36 cm.

Axel Petersson Döderhultarn

Axel Petersson Döderhultarn är en av landets främsta träskulptörer berömd långt utanför Sveriges gränser. På ett mästerligt och humoristiskt sätt skildrar han livet i Småland kring sekelskiftet. Döderhultarn var en självlärd snidare och är idag en av Sveriges mest kända skulptörer. Han föddes 1868 i Döderhults socken och det var efter socknen han fick namnet Döderhultarn. Hela sitt vuxna liv var han bosatt och verksam i Oskarshamn. Döderhultarn slog igenom först när han var över 40 år gammal. 1909 kom hans genombrott och då började beställningarna strömma in. Hans skulpturer köptes av privatpersoner, konstsamlare och museer och han deltog i många utställningar, både i Sverige och utomlands, bland annat i Paris, Köpenhamn, Brighton, Rom och New York.

Hans figurer är genuina karaktärer och igenkänns från fotografier på de människor Döderhultarn hade runt omkring sig. Förutom de mer välkända mänskliga gestalterna snidade han kor och hästar men även små porträttbyster i mer konventionell stil och med sandpappersslipade ytor. Han brukar beskrivas som karikatyrist men han var mer än så vilket ses med berömda figurer som den döda utmärglade hästen ”ottenbyare”. Det är några ämnen som Döderhultarn återkom till, det är grupperna dop, bröllop, begravning, auktion, beväringsmönstring, häradsrätt och en rad andra karakteristiska situationer ur allmogens liv. Han skulpterade dessa motiv gång på gång men ofta med variation i de enskilda figurerna. Prästen, auktionsutroper osv är specifika individer från konstnärens hemsocken.

Det är något genuint eget över hans konst och han skapade med sina folkkära figurgrupper en konstgärning som varar långt efter hans egen tid.

914. Axel Petersson Döderhultarn (Sverige, 1868–1925) En mycket betydande samling. 82 delar. Signerade och stämpelsignerade. Skuret samt delvis bemålat trä.

”Lantlig idyll - kobröllop” (2). Höjd 30 cm och längd 45 cm.

Monterade på platta i trä 37 x 42 cm.

Sugga. Höjd 16 cm

5 skulpturer: Kvinna med kopparpanna ur gruppen ”Auktion”.

Höjd 25 cm. Mjölkerska på pall. Höjd 8 cm. Mansbyst.

Höjd 11 cm. En mindre ko, 9 cm. Ottenbyare, 10 cm.

”Ropar Olle”. Höjd 36 cm.

”Begravning” (7). Höjd 16 - 30 cm.

”Barndop” (5). Höjd 24 - 25 cm.

”Beväringsmönstring” (7). Höjd 23 - 32 cm.

”Beväringsmönstring”, (7). Höjd 24 - 34 cm.

Korna vattnas (4). Höjd 15 - 25 cm. Trågets längd 47 cm.

”Fingerkrok”. Längd 42, höjd 27,5 cm.

Proveniens: Auktionisten Folke Pettersson, Småland. Privatsamling.

Utropspris: SEK 1 200 000 – 1 500 000 / EUR 102 740 – 128 430

Vallpojke och piga med boskapsgrupp (6), höjd 10-12 cm.

”Lantlig idyll - kobröllop”, höjd 22 cm.

”Auktion” (7). Höjd 25,5-36,5 cm.

Figurgrupp med två kor samt kofösare. Höjd 19 - 28 cm.

”Auktion” (8). Höjd 24,5 - 36 cm

”Bröllop” (5). Höjd 25-29 cm.

Stående dragspelare. Höjd 30,5 cm.

Sittande dragspelare. Höjd 23,5 cm.

”Hos fotografen” (4+2). Height 27 - 35 cm.

”Fingerkrok”. Längd 41 cm, höjd 29,5 cm. Monterad på träplatta.

”Äktenskapet”. Höjd 27, längd 37 cm.

Liggande kor, ett par. Höjd 17 cm, längd 34 cm.

Sittande dragspelare. Höjd 23,5 cm.

”Auktion” (7). Höjd 25,5-36,5 cm. Två kor samt kofösare (3). Höjd 19 - 28 cm. ”Beväringsmönstring” (7). Höjd 23 - 32 cm. ”Barndop” (5). Höjd 24 - 25 cm. Vallpojke och piga med boskapsgrupp (6), höjd 10-12 cm. ”Lantlig idyll - kobröllop” (2). Höjd 30 cm och längd 45 cm. Sittande dragspelare. Höjd 23,5 cm. Liggande kor, ett par. Höjd 17 cm, längd 34 cm. ”Auktion” (8). Höjd 24,5 - 36 cm ”Bröllop” (5). Höjd 25-29 cm.

Stående dragspelare. Höjd 30,5 cm.

”Fingerkrok”. Längd 41 cm, höjd 29,5 cm.

Sittande dragspelare. Höjd 23,5 cm.

”Lantlig idyll - kobröllop”

”Äktenskapet”. Höjd 27, längd 37 cm.

”Beväringsmönstring” (7). Höjd 24 - 34 cm.

Sugga. Höjd 16 cm ”Begravning” (7). Höjd 16 - 30 cm. ”Fingerkrok”. Längd 42, höjd 27,5 cm. ”Hos fotografen” (4 +2). Height 27 - 35 cm. 5 skulpturer: Mjölkerska på pall. Höjd 8 cm. En mindre ko, 9 cm. Kvinna med kopparpanna ur gruppen ”Auktion”. Höjd 25 cm. Ottenbyare, 10 cm. Mansbyst. Höjd 11 cm. Korna vattnas (4). Höjd 15 - 25 cm.

915. Nikifor Krynicki (Polen, 1895–1968) Självporträtt.

Med konstnärens stämpel a tergo. Gouache på kartong, 23 x 18,5 cm.

Proveniens: Hägerstens konstförening.

Privat samling.

Utställningar: Vandringsutställning 1966, Hägerstens Konstförening, Midsommargården, 5-28 september, Blackebergs Konstförening, Ängbykyrkan 1-9 oktober, Farsta Konstförening, Farsta Forum, 5-13 november, Vantörs Konstförening, Högdalen, 19-27 november, Spånga Konstförening, Spånga Församlingshus 3-10 december, Skarpnäcks Konstförening Årsta Centrum, kat. nr 1. Katalog medföljer.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550 (d)

916. Nikifor Krynicki (Polen, 1895–1968) Stadsbild.

Gouache på kartong, 20 x 29 cm.

Proveniens: Hägerstens konstförening.

Privat samling.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140 (d)

917. Nikifor Krynicki (Polen, 1895–1968) Stadsbild.

Blyerts, 23 x 32,5 cm.

Proveniens: Hägerstens konstförening. Privat samling.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 430 – 600 (d)

918. Roland Svensson (Sverige, 1910–2003) Tall i vinterlandskap.

Signerad Roland S. Akvarell och krita, bildyta 41 x 29,5 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430 (d)

919. Roland Svensson (Sverige, 1910–2003) Skymning vid Sandhamns inlopp.

Signerad Roland S. Pastell 12 x 35 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570 (d)

Signerad L. Rönquist och daterad 1905. Olja på pannå 29 x 44,5 cm.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

Utropspris:

/ EUR 1 720 – 2 140

920. Lotten Rönquist (Sverige, 1864–1912) ”Prestgårdsrosor”. 921. Anders Trulson (Sverige, 1874–1911) Motiv från Brügge, Belgien. Signerad Anders Trulson. Troligen utförd 1909. Olja på pannå 39 x 49 cm. SEK 20 000 – 25 000

922. Catharina Sperling-Heckel (Tyskland, 1699–1741)

Ung adelsgosse.

Signerad Cathar. Sperlingin geb. Hecklin pinx Aug. Vind . 1726. Gouache 9,5 x 6,5 cm.

Utropspris: SEK 4 000 – 5 000 / EUR 350 – 430

924. Jacob Axel Gillberg (Sverige, 1769–1845) ”Carl Henrik Röslein” (1774–1840).

Miniatyr, signerad Gillberg 1820, gouache på ben, oval 6 x 4,8 cm, ram av förgylld mässing infattad i fyrkantig ram med upphängningsring, passepartout av svart glas. Total höjd 14,2, bredd 10,6 cm.

Utställningar: Stockholm, Bukowskis Porfyrutställning december 1985februari 1986, katalognummer 282. Paris, Centre culturel suédois: Porphyre, La Pierre Royale, 31 maj - 14 juli 1990, katalognummer 115.

Litteratur: Katalog över Bukowskis Porfyrutställning december 1985februari 1986 katalognummer 282, avbildad sid 114. Katalog över Bukowskis utställning på Centre Culturel Suédois i Paris maj - juli 1990, katalognummer 115, avbildad.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 690 – 860

923. Okänd Konstnär 1600-tal (Sverige) Man i pipkrage. Miniatyr. Gouache 2,5 x 1,6 cm. Troligen tidigare en ring.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 180 – 260

925. Johan Erik Bolinder (Sverige, 1768–1808) ”Werner Gottlob von Schwerin” (1772–1840).

Miniatyr. Signerad Orig: af Bossi cop. af Bolinder 1803. Gouache 7,5 x 7 cm.

Proveniens: Skarhults slott, Skåne i arv till Louise Lyberg (f. von Schwerin, 1932-2024), f.d. statsfru, fil. kand. och konstvetare.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 520 – 690

926. Christian Albrecht Jensen (Danmark, 1792–1870) ”Professorinde Brigitte Clausen” (född Swane) (1797-1875).

Signerad Jensen pinxit. Duk 25 x 20 cm. Samtida förgylld ram.

Proveniens: Kunstföreningen i Køpenhavn.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 290 – 1 550

926A. Lorens Pasch d y (Tillskriven) (Sverige 1733–1805) ”Gerhard Meijer d.y.” (1704-1784).

Olja på koppar, oval 25 x 21 cm.

Proveniens: Kunstföreningen i Køpenhavn.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 030 – 8 790

927. Utgår

928. Kilian Zoll (Sverige, 1818–1860) ”Badande kvinnor” (Susanna och gubbarna).

Signerad K Zoll och daterad 1845. Duk 69,5 x 56,5 cm.

Proveniens: Tidigare i Sagerska samlingarna på Ryfors bruk, Småland. Bukowski Auktioner, Vårauktionen 419, 26 - 29 april 1982, 26–29 april 1982, kat. nr 310, avb pl 61. Åmells Konsthandel AB, Stockholm.

Litteratur: Philibert Humbla, ”Killian Zoll 1818–1860”, 1932, upptagen i katalogen över Zolls oljemålningar, kat.nr 21, s. 229.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280

929. Carl d’Unker (Sverige, 1828–1866) ”En toast”.

Otydligt signerad C d’Unker daterad Df 1856. Duk 60 x 80 cm.

Utropspris: SEK 35 000–40 000 / EUR 3 080–3 520

929A. Carl Johan Hjelm (Sverige, 1771–1827) ”Carthagos ärröfring af Scipio”.

Signerad ”Dessein af Despres”. ”Anutation af Carl J Hjelm”. Akvarell 58 x 89 cm.

Utställningar: Kungliga Akademien för de fria konsterna, 1807, kat. nr 100.

Litteratur: Emil Hultmark, ”Kungl. Akademiens för de fria konsterna utställningar 1794-1887”, 1935, s. 136.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

930. Pehr Hilleström (Sverige, 1733–1816) ”En piga skrapar morötter, ett frunt: talar med henne, samt en som kokar”. Signerad Hilleström. Utförd 1801. Duk 49 x 40.

Proveniens: Tidigare i ryttmästare Gustaf Pipers (1771–1857) samlingar på Mariedals slott, Västergötland. Gift med Jaquette Elizabeth Du Rietz af Hedensberg (1771–1816). Därefter i de Hamiltonska samlingarna på Hedensberg, Västmanland. Bukowski Auktioner, auktion 518, 5–7 december 2000, kat nr 357. Privatsamling, Sverige.

Litteratur: Gerda Cederblom, ”Pehr Hilleström som kulturskildrare”, del 1, 1927, avbildad bild 86. (Tillhörande greve Alexander Hamilton, Hedensberg). Upptagen i konstnärens egenhändiga förteckning kat nr 914. Målningen omnämns i brev till en av konstnärens elever 16 november 1801 såsom nyss fullbordad.

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 10 710 – 12 850

931. Pehr Hilleström (Sverige, 1733–1816) ”Ett Fruntimmer sköljande bouteiller, och en Piga som skurar knifvar”.

Signerad Hilleström. Duk 50 x 40 cm.

Proveniens: Tidigare i överintendenten friherre J V von Knorrings samling, Göteborg. Uppsala Auktionskammare, 5 december 1999, kat. nr 85.

Utställningar: Kungl. Akademien för de fria konsterna, Stockholm, 1799, kat. nr 19.

Litteratur: Osvald Sirén, ”Pehr Hilleström dä - Väfvaren och målaren - hans liv och hans värk”, 1900, upptagen i den beskrivande förteckningen, kat nr 126, sid 224. (”Köksinteriör)

Gerda Cederblom, ”Pehr Hilleström som kulturskildrare”, del 1, 1927, Upptagen under Pehr Hilleströms kända porträtt och genremålningar, kat nr 212. (”Köksinteriör”) Emil Hultmark, ”Kungl. Akademiens för de fria konsterna utställningar 1794-1887”, 1935, sid 132.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 8 570 – 10 710

932. Pehr Hilleström (Sverige, 1733–1816)

Stilleben med köttstycke, mortel och pomerans..

Signerad Hilleström. Duk 35 x 47 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

933. Pehr Hilleström (Sverige, 1733–1816) ”Handlande Vestgötar”.

Duk 31 x 38 cm.

Proveniens: Tidigare i Hedvig Gyllenhaals samling, Uppsala. Bukowski Auktioner, auktion 500, 29–31 maj, 1996, kat nr 44. (”Västgötaknalle bjuder ut band”).

Litteratur: Osvald Sirén, ”Pehr Hilleström dä - Väfvaren och målaren - hans liv och hans värk”, 1900, upptagen i den beskrivande förteckningen, kat nr 375, sid 255. (”Handlande Vestgötar”) Gerda Cederblom, ”Pehr Hilleström som kulturskildrare”, del 1, 1927, Upptagen i konstnärens egenhändiga förteckning kat nr 2.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

934. Per Krafft d.ä. (Sverige, 1724–1793) ”Brukspatron Gustaf Wittfooth” (1725–1782) & hustrun ”Christina Wittfooth” (född Brandt) (1727–1771).

Daterade 1769. Duk, vardera 67 x 54 cm. Samtida gustavianska ramar.

Proveniens: Tidigare i de Wittfoothska samlingarna på Gysinge bruk, Gästrikland. I arv till Gustaf & Christina Wittfooths dotter Carolina (gift af Ugglas) 1765–1810) gift med Samuel af Ugglas (1750–1812) därefter i arv inom ätten af Ugglas. Försåld genom; Bukowski Auktioner, auktion 469, 31 oktober - 3 november 1989, kat. nr 83.

Utropspris: SEK 50 000 – 75 000 / EUR 4 280 – 6 430

935. Stepan Semenovich Shchukin (Hans krets) (1754-1828)

”Alexander I av Ryssland” (1777-1825).

Duk 49 x 38 cm.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

936. Pehr Hilleström (Sverige, 1733–1816) ”Careln”.

Duk 39,5 x 32 cm. Samtida ram.

Proveniens: Tidigare i samlingarna på Stäholm, Västmanland.

Bukowski Auktioner, auktion 440, 22-25 april 1986, kat. nr 48, avbildad pl 69.

Litteratur: Osvald Sirén, ”Pehr Hilleström dä - Väfvaren och målaren - hans liv och hans värk”, 1900, möjligen upptagen i den beskrivande förteckningen, kat nr 394, sid 257. (”Karelsk allmoge”) Gerda Cederblom, ”Pehr Hilleström som kulturskildrare”, del 1, 1927, Upptagen i konstnärens egenhändiga förteckning kat nr 460.

Utropspris: SEK 25 000 – 35 000 / EUR 2 140 – 3 000

937. Okänd 1700-tals mästare, Elegant dam med vinglas. Uppfodrad duk 26 x 21 cm.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 690 – 860

938. Utgår

939. August Jernberg (Sverige, 1826–1896) Knyta skon.

Signerad A Jernberg. Duk 55 x 47 cm.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290

940. Nicolaes Maes (Tillskriven) (Holland, 1634–1693) Allegori över konsterna. Uppfodrad duk 90 x 83 cm.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280

941. Amalie Kärcher (Tyskland, 1819–1887) Stilleben med plommon, fikon, vindruvor och insekter.

Signerad Amalie Kärcher och daterad 1860. Duk 50 x 63 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

942. Bonadsmålning, sk. Tuppamålning, Halland 17/1800-tal. ”Tuppamålning”. Limfärg på papper uppfäst på masonit 112 x 50 cm.

Proveniens: Nils-Arvid Bringéus (1926–2023).

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290

943. Bonadsmålning, Småland, Anders Eriksson i Ås (1774–1855) daterad 1854.

”Christus lärer i templett”/”De fåvitska junfrurna”. Tempera på duk 128 x 100 cm.

Proveniens: Nils-Arvid Bringéus (1926–2023).

Utropspris: SEK 20 000 – 30 000 / EUR 1 720 – 2 570

944. Bonadsmålning, Sunnerboskolan, Småland, 1839. ”Joseph fick uppenbarelse i sömnen att fly åt Egypten… ” Limfärg på papper uppfäst på duk 51 x 234 cm.

Proveniens: Nils-Arvid Bringéus (1926–2023).

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 550 – 1 720

945. Bonadsmålning, Sunnerboskolan, Småland, 1815. ”Jesus i örtagården” m. fl. Limfärg på papper 55 x 214 cm.

Proveniens: Nils-Arvid Bringéus (1926–2023).

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 720 – 2 140

946. Bonadsmålning, Halland, Johannes Nilsson (1757–1827), Breared 1801. ”De tre vise männen”/De fåvitska jungfruarna”. Tempera på duk 136 x 216 cm.

Proveniens: Nils-Arvid Bringéus (1926–2023).

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 430 – 4 280

947. Bonadsmålning av Johannes Nilsson (1757–1827), Breared, Halland 1806. ”King Ahasveros och drottning Vastis gästabud”, Tempera på duk 69 x 223 cm.

Proveniens: Nils-Arvid Bringéus (1926–2023).

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 140 – 2 570

Anders Zorn

I februari 1884 lämnade Zorn ett regnigt och dimmigt London, där han sedan ett par år bodde, för att för andra gången i sitt liv resa till Spanien. Det var den svenske ministern i Madrid, Henrik Åkesson, som hade lockat honom dit med utsikter om porträttuppdrag. Till och med den unge spanske kungen, Alfons XII, kunde tänkas vara intresserad.

Mycket av tiden i Madrid ägnade Zorn med spanska konstnärskollegor, särskilt två målare, Luis Sainz och Juan Comba y Garcia. De erbjöd svensken plats i sina ateljéer och han fann sig snart väl tillrätta. I ett brev till fästmön Emma daterat den 9 maj 1884 skriver Zorn: ”Jag har nu flyttat och trivs ypperligt kännandes mig mer hemma och ej alltid som en resande provryttare. Jag har två förtjusande rum åt en av de finaste gatorna och äter mina mål hemma tillsammans med Señoran och de andra.”

Zorns stora produktion från våren i Madrid 1884 är känd till omfånget, men de flesta verken är inte katalogiserade (enligt kap. II, not 13 i Zorns Självbiografiska anteckningar).

Den aktuella akvarellen är daterad Madrid 83 vilket är förvillande då Zorn enligt sin levnadstecknare Gerda Boëthius inte satte sin fot i Spanien under 1883. Dock återfinns signaturen ”Madrid 83” även på andra akvareller slutförda i London 1984-85 bl.a studier till ”Kärleksnymf”.

948. Anders Zorn (Sverige, 1860–1920) Spanjorska.

Signerad Zorn och daterad Madrid 83. Akvarell, bildyta 29,5 x 22 cm.

Proveniens: Privatsamling.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 17 130 – 21 410

949. Anders Zorn (Sverige, 1860–1920) ”August Strindberg”.

Signerad Zorn i blyerts. Etsning, 1910. P. 29 x 19 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner, Internationella höstauktionen, 28 november 2006, kat. nr 226.

Litteratur: Asplund 231, Hjert & Hjert 149.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 280 – 5 140

950. Anders Zorn (Sverige, 1860–1920) ”Kusinerna”.

Signerad med blyerts. P. 44,4 x 27,8 cm.

Litteratur: Delteil 6, Asplund 7, Hjert & Hjert 7.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

951. John Bauer (Sverige, 1882–1918) ”Troll”. Signerade John Bauer. Svit om 10 litografier, 1915 (Nr 1 ”Julafton”; Nr 2 ”Humpe”; Nr 3 ”-God kväll farbror sa’ pojken”; Nr 4 ”-Här har du allt, som återstår af mina kläder!”; Nr 5 ”Två friare”; Nr 6 ”Den lilla prinsessan och trollen”; Nr 7 ”Trollhästen”, Nr 8 ”-En sådan eländig liten bleknos! Sa’ trollet”; Nr 9 ”Prinsessan och småtrollen”; Nr 10 ”Trollens styfdotter”). Bladstorlekar 12,5 x 9,5 cm.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

953. Helene Schjerfbeck (Finland, 1862–1946) ”Sidenskon”.

Signerad HS. Färglitografi, 1938. Bladstorlek 48 x 62,5 cm. Utanför den numrerade upplagan.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

952. Lars Jonsson (Sverige, 1952 -) ”Dagrar”.

Signerade med blyerts och numrerade 241/366.

Portfölj med 12 färglitografier, 2000. Bladstorlek 27 x 36 cm. Boken ”Dagrar” inkluderad.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 030 – 1 290 (d)

954. Helene Schjerfbeck (Finland, 1862–1946) ”Konfirmanden I”.

Signerad med blyerts och numrerad 10/50. Färglitografi, 1938-39.

Bladstorlek 62 x 47 cm.

Litteratur: Ahtela 830. Holger 90.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 6 850 – 8 570

955. Helene Schjerfbeck (Finland, 1862–1946) ”Konvalescenten”.

Signerad i blyerts och numrerad 10/70. Färglitografi, 1938-39. Bladstorlek 47 x 62 cm.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 140 – 6 850

956. Helene Schjerfbeck (Finland, 1862–1946) ”Bilderboken”.

Signerad i blyerts och numrerad 18/90. Färglitografi, 1938. Bladstorlek 52 x 65 cm.

Litteratur: Ahtela 826, Holger 85.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

957. Helene Schjerfbeck (Finland, 1862–1946) ”Kostymbild (Bagarens dotter)”.

Signerad med blyerts och numrerad 54/90.

Färglitografi, 1938. I. 47 x 27 cm.

Litteratur: Ahtela 828, Holger 86.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

958. Helene Schjerfbeck (Finland, 1862–1946) ”Sidenskon”.

Signerad i blyerts och numrerad 54/75. Färglitografi, 1938. Bladstorlek 48 x 62,5 cm.

Litteratur: Ahtela 827.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 8 570 – 10 710

959. Helene Schjerfbeck (Efter) (Finland, 1862–1946) ”Helene Schjerfbeck”.

Den kompletta boken med 48 rotogravyrer, 1945. Med originalportfölj, numrerad 113 ur en upplaga om 500. Utgiven av Nordisk Rotogravyr, Stockholm. Bladstorlek 45 x 40 cm.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 570 – 3 430

Katalogpriserna anges i svenska kronor SEK och Euro €. Bukowskis allmänna villkor för köpare och säljare, budgivningsinstruktioner, blanketter för inropsuppdrag och telefonbud samt avvikande villkor för specifika objekt hittar du på www.bukowskis.com

Bukowskis Stockholm Arsenalsgatan 2 Box 1754

111 87 Stockholm, Sweden

T +46 8 614 08 00 F +46 8 611 46 74 www.bukowskis.com

All lots with a low estimate value of 15 000 SEK and above in the Art section of Modern Art and Important Winter/Spring’s hammer sales are searched against the Art Loss Register database

WWW.BUKOWSKIS.COM

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.