NEXTHR

Page 1

Noordwijk Exclusief | VOOR EN DOOR NOORDWIJKERS

NEXTHR | AUGUSTUS 2012 | € 5,95

PASSIE VOOR AUTHENTIEKE CUSTOMMADE PAKKEN Nieuw in onze collectie is Ben Borst CustomMade: unieke maatpakken en colberts naar eigen ontwerp. Wij helpen u graag bij het creëren van een elegante pasvorm en een stijlvol, eigentijds design dat bij u past.

Keun

Blinkende fietsen en snelle pakjes

Noordwijks Talent ‘We vinden alles leuk van elkaar’

Noordwijk

goes Noordwijk

24/7 BENBORST.NL

SHOP

De ambachtelijk vervaardigde pakken van Italiaanse kwaliteitsstoffen garanderen optimaal draagcomfort. Ervaar de luxe van puur maatwerk en u wilt niet anders meer. Daarom bewaren we uw maten in ons systeem. Uw ontwerp is binnen drie tot vijf weken klaar.

C U S T O M

M A D E

Sjaak Arnoldus

‘Ik verveel me geen dag’

Men’s Fashion Hoofdstraat 73 | 2202 EV Noordwijk | T 071 364 70 36 Casual Wear Hoofdstraat 71 | 2202 EV Noordwijk | T 071 362 25 35

BEKENDE NOORDWIJKER | COLUMN | BATTLE | HISTORIE | ETEN&DRINKEN | NOORDWIJKS TALENT | SHOPPEN | SPORT | CULTUUR


Passie voor schoenen

Top STyle Shoe FaShion RijSwijk webShop

aad

v a n d e n

berg

m

s

o

o

d

e

c

h

e

n

e

n

Hoofdstraat 86 • Noordwijk • 071 3612705 Hoofdstraat 50 • Noordwijk • 071 3612994 Herenstraat 50 • Rijswijk • 070 3998199 www.aadvandenberg.nl twitter.com/AadvdBergShoes Aad van den Berg


PASSIE PASSIE VOOR VOOR AUTHENTIEKE AUTHENTIEKE CUSTOMMADE CUSTOMMADE PAKKEN PAKKEN Nieuw Nieuw in in onze onze collectie collectie isis Ben Ben Borst Borst CustomMade: CustomMade: unieke maatpakken en colberts naar eigen unieke maatpakken en colberts naar eigen ontwerp. ontwerp. Wij Wij helpen helpen uu graag graag bij bij het het creëren creëren van van een een elegante elegante pasvorm pasvorm en en een een stijlvol, stijlvol, eigentijds eigentijds design design dat dat bij bij uu past. past. De De ambachtelijk ambachtelijk vervaardigde vervaardigde pakken pakken van van Italiaanse Italiaanse kwaliteitsstoff kwaliteitsstoffen en garanderen garanderen optimaal optimaal draagcomfort. draagcomfort. Ervaar Ervaar de de luxe luxe van van puur puur maatwerk maatwerk en en uu wilt wilt niet niet anders anders meer. meer. Daarom Daarom bewaren bewaren we we uw uw maten maten in in ons ons systeem. systeem. Uw Uw ontwerp ontwerp isis binnen binnen drie drie tot tot vijf vijf weken weken klaar. klaar.

C CU U SS TT O OM M

M MA AD D EE

24/7 24/7 BENBORST.NL BENBORST.NL

SHOP SHOP

Men’s Men’s Fashion Fashion Hoofdstraat Hoofdstraat 73 73 || 2202 2202 EV EV Noordwijk Noordwijk || TT 071 071 364 364 70 70 36 36 Casual Casual Wear Wear Hoofdstraat Hoofdstraat 71 71 || 2202 2202 EV EV Noordwijk Noordwijk || TT 071 071 362 362 25 25 35 35


NEXTHR | INHOUD

Noordwijk Exclusief | VOOR EN DOOR NOORDWIJKERS

Noordwijk Exclusief | VOOR EN DOOR NOORDWIJKERS

G EN DAL

NEXTHR | AUGUSTUS 2012 | € 5,95

08

Keun

Blinkende fietsen en snelle pakjes

Noordwijks Talent ‘We vinden alles leuk van elkaar’

Noordwijk

goes Noordwijk

NEXTHR | AUGUSTUS 2012

angsbergendal.nl

Sjaak Arnoldus

‘Ik verveel me geen dag’ BEKENDE NOORDWIJKER | COLUMN | BATTLE | HISTORIE | ETEN&DRINKEN | NOORDWIJKS TALENT | SHOPPEN | SPORT | CULTUUR

02-03-12 20:16

42

cover: sjaak arnoldus Beeld: Buro Binnen

Colofon uiTgeveR stichting Noordwijk exclusief Brian Issac, Paul Vermin en xxxxxxxxxxxx Frank van den Berg HoofdRedacTie Brian Issac cHef RedacTie Hans schalk en linda Versteege aRT diRecToR thomas steenvoorden voRmgeving Buro Binnen Pauline de ruiter en thomas steenvoorden

16

28

38

eindRedacTie lonneke gillisen

51

TeksT caroline Bierens-spaans, judith Booij, chris Haenen, Dorine Holman, Brian Issac, Han kuijper, gerben Oostdam, Hans schalk, wim siemerink, marga thomassen, Paul Vermin en linda Versteege foTogRafie sandra aartman, Pauline de ruiter, thomas steenvoorden, monica stuurop, marcel Verheggen, carla Versteege, linda Versteege, monique Vermin-van reisen adveRTeRen sales@noordwijkexclusief.nl pRoducTie Buro Binnen, Voorstraat 29 Noordwijk veRspReiding maregroep, afdeling post 0252 262 190 Nex verschijnt drie keer per jaar en wordt huis-aan-huis in heel Noordwijk verspreid. Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever in welke vorm dan ook.

|4

07

VOOrwOOrD

33

cOlUmN

08

cOVerstOry

35

cUlINaIr

16

NOOrDwIjk gOes... NOOrDwIjk

37

exclUsIeVe wIjNeN

18 28

modespecial

38

keUN

Noordwijk2

Sjaak Arnoldus

BekeNDe NOOrDwIjker

Horen, zien en zwijgen

Astrid Koelewijn

Nederland, culinair kikkerland?

Goede rosé

Blinkende fietsen en snelle pakjes


77

118

124

113

Bedrijfsspecials 14 Van Egmond Totaal Architectuur 32 Kinderdagverblijf Pinokkio 48 Paramedisch Centrum Noordwijk 50 Het Zuiderbad 56 Van der Zwart Jewelz 59 Grand Hotel Huis ter Duin 60 Alexander hotel en beach club 67 MareGroep 70 Golfcentrum Noordwijk 72 Noordwijk Marketing 76 De Praktijk 88 Gemeente Noordwijk 111 Slender You 126 Dutch!

93

42

laNDgOeDereN

51 68

TRouWspecial

74

gOeDe DOel

77

sPOrt

In het verleden

Battle

Happily ever after…?

Genootschap Oud Noordwijk

Jalou Langeree

81

NOOrDwIjker IN Het BUIteNlaND

117

cOlUmN

84

cUltUUr

118

terUgBlIk

123 124

cartOON

128

PartyPIcs

90 93 113

Ron den Elzen

Maja van Hall rem-eIlaND

neXkids NOOrDwIjks taleNt

‘We vinden alles leuk van elkaar’

Paul Rietveld

Stephan Hendriksen

IN De VOetsPOreN VaN

Van Abswoude

5|


Who’s Nex?

e v e r y

s u n d ay a f t e r n o o n d j

d i e d e r i k

g as t

va n

e g m o n d

d j ’ s

E WE ARN FASHIO

www.nilles.nl

www.nilles.nl


NEX | VOOrwOOrD

2

Noordwijk

tropische oorden, warme vakantiebestemmingen, tapa’s, mezze, antipasti. Het klinkt allemaal heerlijk en we genieten er ook zeker van. maar hoe blij zijn we als we vanaf schiphol of rotterdam airport ons dorp weer inrijden met het zicht op de hotels aan de kust, de vuurtoren en de twee kerktorens in Binnen. we zijn weer thuis in ons Noordwijk! waar in de wereld vind je zo’n klein plekje aarde met zo veel bedrijvigheid als bij ons? Het ‘Ons Noordwijk-gevoel’ zet mensen aan tot innovatie en creatieve ideeën. traditie is ons natuurlijk niet vreemd. De tuinmarkt onder de linden wordt afgewisseld met de nieuwste ontwikkeling wearefashion2012. Oké, niet helemaal nieuw, maar wie weet zit er straks wel een gucci-winkel naast Bakker de witt in de Hoofdstraat. Het kan gekker, toch? wij stonden natuurlijk vooraan in de rij om de race op hoge hakken om te dopen tot de Nex stiletto run. Daarmee slaan we de spijker juist op zijn kop. Nex is hét initiatief voor en door Noordwijkers. wij willen voor zover ons dat lukt ook Noordwijkse initiatieven steunen. De muzikale kerstwandeling kon op sponsoring rekenen, de veiling voor de Noordwijkse voetbaljeugd heeft eveneens een bijdrage ontvangen. wij sponsorden niet alleen onze burgervader tijdens zijn klim op de alpe d’Huez, maar ook het benefietconcert in Huis ter Duin. en de verslaggeving door Han kuijper van de tulpenrallye is ook deels door ons mogelijk gemaakt. kortom, Nex houdt van Noordwijk! In deze derde editie van onze Noordwijkse glossy besteden wij wederom veel aandacht aan Noordwijk, maar ook aan Noordwijk. Voorgaande zin klinkt wellicht een beetje vreemd, maar na het lezen wordt alles duidelijk. Zoals bekend is Nex als een grapje begonnen. Desondanks leggen wij de lat voor eenieder steeds hoger. wij willen Noordwijk steeds weer verbaasd laten staan over wat er in ons kleine dorp mogelijk is. Dat is niet altijd makkelijk, maar met vereende kracht gaan wij voort. wij maken dit magazine vanuit het Noordwijkse hart, maar zonder de ondersteuning van de Noordwijkse bevolking en bedrijfsleven hadden wij dit nooit kunnen realiseren. wij danken Noordwijk voor deze derde editie en gaan op 1 december ons 1-jarig jubileum vieren!

Brian, Frank en Paul

7|


NEX | cOVerstOry

sjaak arnoldus (1934) kun je met recht een Bn’er (Bekende noordwijker) noemen. drie generaties kwamen bij hem stappen in discotheek de Bob. ‘eerst de oma’s, daarna hun kinderen en tegenwoordig de kleinkinderen’, lacht sjaak. Ruim vijftig jaar was hij dag en nacht in zijn zaak te vinden. ‘We hebben mooie tijden gekend, maar noordwijk gaat nu naar de knoppen.’ sjaaks wieg stond in leiden, net als die van zijn vrouw Barrie. Ze woonden bij elkaar om de hoek en kregen verkering toen zij 16 en hij 17 was. De ouders van sjaak waren gescheiden en zijn vader werkte bij hotel-café Bob aan de Van speykstraat. ‘Hij werkte er een aantal jaar als kelner en in 1955 kreeg hij de kans om de zaak van eigenaar karel de jong te huren’, vertelt sjaak. ‘twee jaar later vroeg mijn vader of ik bij hem kwam werken. Ik was 23, kwam net uit dienst, zei ja en ben er nooit meer weggegaan.’

vier dubbeltjes ‘Het was keihard werken’, aldus sjaak. ‘In die tijd was het ook nog een hotel met vijf kamers, één badkamer en een keukentje. elke morgen serveerden we het ontbijt voor onze – voornamelijk Duitse – badgasten. Op mooie dagen liep ik ’s middags met lunchpakketjes naar het strand, op zoek naar onze hotelgasten. en ’s avonds serveerden we eenvoudige menu’s. Om wat extra mensen binnen te halen liep mijn vader regelmatig door de Hoofdstraat met een koksmuts op. Het lukte hem zo altijd om wat meer biefstukmenu’s van 4,50 gulden te verkopen. Daarna kwamen de eerste gasten een biertje

halen. Vier dubbeltjes betaalden ze daar toen voor. Of een jonge jenever, ook vier dubbeltjes. Voor sommige vaste stamgasten maakte mijn vader een uitzondering, die betaalden 35 cent. als om drie uur ’s nachts de laatste gast vertrokken was, werd er opgeruimd en schoongemaakt, en kon ik eindelijk gaan slapen. Niet in mijn bed, maar in de zaak, voor de jukebox op de grond. Het kwam voor dat de vroege Duitse gast over me heen stapte om te gaan spazieren op het strand. Dat kun je je nu toch niet meer voorstellen? Ik ben ook nog een tijdje met de blauwe tram naar leiden heen en weer gegaan, maar dan was ik zo lang onderweg, dat scheelde me een uur slaap!’

el dorado In 1965 kocht de vader van sjaak het bedrijf en in 1968 werd er verbouwd. ‘Het hotel bleef, maar de faciliteiten werden minder. geen restaurant meer, alleen nog café. De benedenverdieping werd grondig aangepakt, de “huiskamer” verdween en zo kregen we er negentig vierkante meter caféoppervlak bij. Noordwijk floreerde in die tijd. elke tent zat vol. Niet alleen op zaterdag-avond, maar tijdens het seizoen elke dag van de week. In het

‘Als je altijd aan het werk bent, mis je veel. Dat kan ik nu ik met pensioen ben een beetje inhalen’

Noortukker met een leidse ‘rrrr’ |8


tekst Linda Versteege | Beeld Buro Binnen

9|


NEX | cOVerstOry

De naam De Bob

eigenaar van de van speykstraat nummer 4 was Jan de Jong. Toen hij in 1942 kwam te overlijden, nam Jans zoon karel het café over en noemde het hotel-café Bob, naar zijn zoon. karel verkocht het café in 1965 aan Henk arnoldus. de naam ‘de Bob’ bleef.

Links op de foto Jan Hese, met bril Henk Arnoldus de vader van Sjaak (rechts) en op de achtergrond zoon Marco.

casino zat duizend man, club ’71 herbergde achthonderd man, Duna Deli zeker vijftienhonderd. Dan had je nog Boule 7, miramar en nog wat andere zaken. In het weekend waren er in Noordwijk zeker tienduizend mensen op stap. aan De grent was toen alleen nog Het Zeepaardje te vinden. De rest van de zaken lag verspreid over Noordwijk. Van problemen met sluitingstijden had nog nooit iemand gehoord. als de officiële tijd waarop we dicht moesten was aangebroken, liepen de agenten met de pet achterstevoren mee in de polonaise. Daar hoorde je niemand over klagen. Iedereen profiteerde mee van de badgasten, elke Noordwijker verdiende er aan. Noordwijk was toen echt een el Dorado.’

naar de knoppen ‘Ik vind het jammer om te zien dat de tijden zo veranderd zijn. Hard werken is van alle tijden, maar tegenwoordig wordt het ondernemers niet gemakkelijk gemaakt. als je keihard werkt om je hoofd boven water te houden, maar van onder weer naar beneden wordt getrokken door de gemeente of door overdreven wet- en regelgeving, valt het niet mee. In de loop der jaren is het hele horecagebeuren steeds meer richting zee opgeschoven. Nu staan de strandpaviljoens jaarrond op het strand en dat is voor het achterliggende gebied echt een klap geweest. Daarbij is Noordwijk zich gaan richten op congressen. De toeristen blijven weg. Vroeger stond het hier in het hoogseizoen vol met Duitse auto’s. elke kamer in Noordwijk was verhuurd. tegenwoordig moet je zoeken om een Duits kenteken te vinden.

| 10

Sjaak en Frans in hun karakteristieke pose voor de deur van de ‘oude’ Bob.

De betaalbare hotels zijn verdwenen en de prijzen in de horeca zijn gestegen. Dat is voor de gewone man toch niet meer te betalen? Noordwijk gaat naar de knoppen. Hoe we dat tij kunnen keren? Ik ben blij dat ik daar niet over ga.’

van vader op zoon sjaak werkte al die jaren bij zijn vader in loondienst. ‘mijn vader wilde de touwtjes in handen houden en bleef daarom altijd de baas’, vertelt sjaak. ‘Dat was nou eenmaal zo in die tijd. Pas toen hij ziek werd (hij kreeg de ziekte van Parkinson, red.) heb ik in 1976 de zaak van hem overgenomen. Ons bedrijf draaide nog steeds heel goed, maar in de jaren ’80 merkte ik wel een verandering. De Duitsers ontdekten het vliegtuig. Ze konden ook naar spanje, waar de zon altijd schijnt. toch bleef De Bob prima draaien. Frans Bicker kwam bij ons werken en werd het vaste gezicht aan de deur, en lou Brittijn was hét gezicht achter de bar. en in plaats van de jukebox kwam er regelmatig een dj singeltjes draaien. we gingen met onze tijd mee. In 1986 kwam mijn zoon marco in de zaak werken. anders dan mijn vader altijd had gedaan, wilde ik het echt samen met mijn zoon doen. we werden partners, marco kreeg zijn eigen verantwoordelijkheden. Na 25 jaar achter de bar, stond ik samen met Frans aan de deur. mijn dochter monique werd kapster, maar marco en ik konden altijd op haar rekenen. Zo verzorgde zij ieder jaar voor de kinderen het sinterklaasfeest en op


zaterdag heeft ze jarenlang bij de entree gezeten. als wij ’s morgens op de zaak kwamen had mijn dochter er al voor gezorgd dat alles klaar was, zodat wij meteen konden starten.’

nieuwe Bob Op een gegeven moment kreeg sjaak van Victor salman vanuit de gemeente de vraag of hij interesse had om met zijn zaak richting De grent te verhuizen. De gemeente had het plan opgevat de uitgaansgelegenheden te centreren. sjaak: ‘Voor ons hadden ze het pand van maison meier in gedachten, in die tijd een luxe serviezenwinkel. toen ik de tekeningen zag en besefte hoe groot het was, leek het me wel wat. Het pand was van ronnie van der Putten, dus of de koop door zou gaan, was de vraag. maar in 1996 kon ik het kopen en openden we de deuren van wat iedereen ‘De nieuwe Bob’ noemde. Vanaf die tijd werd ik een soort peetvader van De grent; marco regelde toen al een groot deel van de zakelijke kant. De wet- en regelgeving veranderde zo erg, dat kon hij veel beter bijhouden dan ik.’

met pensioen sinds twee jaar is sjaak met pensioen. Dat het daarbij allemaal niet zo leuk is gelopen, daar heeft sjaak het liever niet meer over. ‘Dat heb ik met marco uitgepraat en dat ligt achter ons. achteraf denk ik dat het

‘Iedereen profiteerde mee van de badgasten, elke Noordwijker verdiende er aan. Noordwijk was toen echt een El Dorado’ eigenlijk wel goed is geweest dat ik toen volledig afstand heb genomen, anders was ik er toch nooit los van gekomen. De nieuwe generatie heeft andere ideeën en het werkt niet als ik daar dan steeds bij zit. marco doet het op zijn manier en dat is goed. gelukkig heb ik me sinds mijn pensioen nog geen moment verveeld. als ik even een broodje ga halen bij Bakkerij De witt in de Hoofdstraat – een wandelingetje van zo’n vijf minuten – dan ben ik drie uur onderweg. een praatje met die, een praatje met die. Ik ga regelmatig een bakkie doen bij arie Balk. Op zaterdag sta ik langs de lijn bij VV Noordwijk om naar mijn kleinzoon te kijken. mijn kleindochter komt geregeld op de koffie of we gaan naar strandpaviljoen j. van roon. als je altijd aan het werk bent, mis je veel. Dat kan ik nu een beetje inhalen. Ik woon in een geweldig appartement vlak bij de Hoofdstraat, vlak bij zee. Noordwijk is echt mijn thuis. Ik voel me Noordwijker, maar die leidse ‘rrrr’ die krijg ik er niet uit, hoorrr.’

11 |


Pauline de Ruiter

Thomas Steenvoorden

VORMGEVING & FOTOGRAFIE

VOORSTRAAT 29 • 2201 HL • NOORDWIJK-BINNEN • 071 8878230 INFO@BUROBINNEN.NL• WWW.BUROBINNEN.NL


Fotografie: Buro Buro Binnen, Binnen, H.J. H.J. Sperwer Sperwer vanaf vanaf een een hoogte hoogte van van 40 40 meter. meter. Fotografie: Voor informatie informatie of of een een offerte offerte aanvraag aanvraag kunt kunt uu bellen bellen met met Thomas Thomas Steenvoorden Steenvoorden Voor

NEX | COVERSTORy

Soms te bescheiden, maar trots op ons werk. Soms uit de hoogte, maar altijd met beide benen op de grond.

13 |


NEX | Van Egmond Totaal Architectuur

Klaar voor de start?...Go! Ontwerp Olympische sporthallen in Noordwijk wordt een feit

Deze zomer start reeds de eerste fase van het project Sportpark Duinwetering. Het draaien van het hoofdveld van VV Noordwijk vormt de aftrap naar het realiseren van het ontwerp voor de gloednieuwe Noordwijkse sportaccommodatie. De gemeente heeft groen licht gegeven voor de realisatie van de sporthallen die geheel volgens NOC-NSF richtlijnen worden ontworpen. Er komen twee hallen voor de binnensport, een tribune voor VV Noordwijk en een gezamenlijke kantine voor alle gebruikers. De ambitie is om het complex in 2014 gereed te hebben. Van Egmond Totaal Architectuur is gevraagd om het complexe programma van eisen tot een prachtig en functioneel ontwerp te maken. De Noordwijkse Architecten Diederik en Britta van Egmond hebben al eerder sportcomplexen ontworpen, maar nog niet in eigen dorp. ‘Het mooie van een sportcomplex als Duinwetering is dat we met de architectuur echt een bijdrage kunnen leveren aan ‘een thuis’ voor alle Noordwijkse sporters. Zowel de binnen- als buitensporter moet zich hier welkom voelen. Ook het onderwijs zal bijna dagelijks gebruik maken van de accommodatie. Wij willen dat het een Sportcomplex voor alle Noordwijkers wordt. Sport verbindt immers.’

Van Egmond Totaal Architectuur

Postbus 147, 2201 AX Noordwijk tel. 071 361 97 00 info@vanegmondarchitecten.nl www.vanegmondarchitecten.nl

| 14

Het ontwerpen van deze accommodatie voelt als een ‘thuiswedstrijd’. Diederik is actief als vrijwilliger bij de Business Club en Britta haar zoons voetballen met veel plezier in de jeugdelftallen bij de club. We voelen ons dan ook zeer betrokken in zowel persoonlijke als


Tekst en beeld Van Egmond Architecten

‘HET onTwErpEn VAn dEzE AccommodATiE VoElT Als EEn ‘THuiswEdsTrijd’ professionele zin. We ontwerpen nu voor onze directe omgeving. Dat geeft een kick!’ Het wordt een vrolijk gebouw met een vriendelijke en warme uitstraling. Functionele materialen als staal en beton worden afgewisseld met juist veel hout en glas voor goed contact met de velden en veel natuurlijk lichtinval. Een riante glazen pui met een grote luifel verwelkomt alle bezoekers bij binnenkomst. Daarachter zit een accommodatie met een doordachte logistiek. ‘Door veel gesprekken met sportwethouder Gerben van Duin en de gebruikers hebben we ieders wensen zoveel mogelijk kunnen honoreren. De twee sporthallen vormen daarbij de basis. Daar hebben wij alle functies op gericht. Daarnaast hebben we gekeken naar bezonning van terras en kantine, zicht op velden en speelplekken en een logische routing.’ De kantine is multifunctioneel. Zo kan er ook in ‘dal-uren’ door bijvoorbeeld het bedrijfsleven of naschoolse opvang gebruik van worden gemaakt. Dit maakt het gebouw geschikt voor een breed publiek. Het wordt het kloppend sporthart van Noordwijk.

15 |


NEX | grONINgeN

Zo’n tweehonderd kilometer en twee uur rijden bij ons vandaan ligt… noordwijk! een klein plaatsje in de provincie groningen. Het neX-team ging op expeditie naar haar dorpsnaamgenoot, sprak daar op een zonnige donderdag met de burgemeester en kreeg een grande tour door het pittoreske dorpje.

Noordwijk goes… Noordwijk

Ver van huis, maar in naam vertrouwd als na twee uur rijden Noordwijk op de borden verschijnt, is dat best raar. Ver van huis, maar door de naam toch heel vertrouwd. we rijden het dorp door en voor we het weten zijn we er alweer uit! en dat is niet zo gek, met een totale oppervlakte van 0,36 vierkante kilometer. ter vergelijk: ‘ons’ Noordwijk heeft een oppervlakte van 35,46 vierkante kilometer (en mag daar ook nog eens 16,07 vierkante kilometer wateroppervlak bij optellen!).

de burgemeester Het is lunchtijd en dus gaan we op zoek naar het restaurant dat de gemeenteambtenaar ons aanraadde, toen we belden om een afspraak te maken met de burgemeester. we moeten daarvoor in het naastgelegen dorp marum zijn, want in Noordwijk zijn geen horecagelegenheden. Noordwijk valt bestuurlijk gezien ook onder de gemeente marum, waar eveneens de plaatsen Boerakker, jonkersvaart, lucaswolde, Niebert, Nuis en De wilp onder vallen. Het ligt in de streek westerkwartier, zoals wij vallen onder de Bollenstreek. De burgemeester, tjeerd van Bekkum, eet gezellig met ons mee en vertelt ons meer over ‘Noordwiek’, zoals de groningers het uitspreken. ‘Noordwijk is een klein en rustig dorp met een heel actief en ondernemend dorpsleven. Iedereen kent elkaar en de verenigingen zijn springlevend.’ Het kleine dorpje telt maarliefst tien verenigingen, waarvan de grootste korfbalclub Nkc is. Het middelpunt van het dorp is dorpshuis De weme. ‘Het dorpshuis wordt 100 procent gerund door vrijwilligers en draait zonder enige vorm van subsidie. De activiteitencommissie zorgt voor een gevarieerd jaarprogramma, van kaartavonden en viswedstrijden tot een feestweekend in de zomer. Zoals in veel dorpen in groningen, slaat helaas ook in Noordwijk de vergrijzing toe. we proberen het aantrekkelijk te houden voor jongeren, maar die kiezen toch eerder voor marum.’

| 16


tekst en Beeld Linda Versteege

De zuivelfabriek

Het kerkje

de kerk van noordwijk is naar alle waarschijnlijkheid begin 1300 gebouwd. Ze staat op een opgeworpen heuvel midden in het dorp en valt door de gele kleur direct op. in 2005 is het kerkje volledig gerestaureerd en wordt nu gebruikt voor algemene culturele doeleinden, rouw-, trouw- en doopdiensten (eventueel besloten) en andere bijeenkomsten. de preekstoel die rond 1600 is gebouwd, het doopvont dat als 17e-eeuws wordt gedateerd, de klok die gegoten is in 1712 en de kroonluchter die in de 18e-eeuw werd gegoten geven de kerk een karakteristieke uitstraling. de grond rond om het kerkje vormt het kerkhof van noordwijk. de kerk is eigendom van de stichting oude groninger kerken en wordt beheerd door de plaatselijke commissie.

in 1902 wordt in noordwijk de coöperatieve stoom-Zuivelfabriek opgericht, maar ook daarvoor al is zuivelhandel een belangrijke economische factor in groningen. de fabriek – tegenwoordig onderdeel van friesland campina – staat nog steeds in het dorp en er werken 55 mensen. in de fabriek wordt room, afkomstig van andere zuivelfabrieken van friesland campina, verwerkt tot melkvet, dat dient als grondstof voor de productie van diverse producten bestemd voor de bakkerij-, ijs- en chocolade-industrie. daarnaast worden er bak- en braadproducten voor de horeca en consumentenmarkt gemaakt.

NoorDwijk GN vs NoorDwijk ZH iNwoNers: 460 VS 25.500 Grootste pArtij: PVDA VS PuuR NOORDWIJK GemiDDelDe woZ-wAArDe: 242.000 EuRO VS 356.000 EuRO

De vlag

noordwijk is in het bezit van een eigen vlag en een wapen dat officieel is geregistreerd. op de vlag is een leeuw afgebeeld, die de familie von inn- und kniphausen symboliseert, een bekende familie in deze streek. op de vlag is ook een lelie weergegeven. deze symboliseert het voormalige klooster van de susteren van Reyde, dat in de buurt van noordwijk stond. de twee kruizen staan voor de Wemerlanden, weilanden die door boeren gehuurd worden van de kerk. de blauwe baan tot slot symboliseert het riviertje de Wemer, dat al lang niet meer bestaat, maar in vroeger jaren zorgde voor de afwatering van het water uit de omliggende gebieden.

17 |


NEX | MODE

Indian Summer


Met onze modellen - en de nieuwste kleding, schoenen en accessoires uit de najaarscollectie - gingen we terug naar ‘the summer of ‘69’. We beleefden een avontuurlijke dag, die eindigde rond het kampvuur, waar we liedjes zongen en terugkeken op een geslaagde dag.

Fotografie Pauline de Ruiter & Thomas Steenvoorden, Buro Binnen Kapsels Hair and Dair Visagie Hélène, Béautifique Styling Esther Oostdam byZENOstyle

19 |


NEX | MODE

9 6 ‘ f o r e Summ

| 20


21 |


NEX | MODE

| 22


23 |


De geleverde merken door onderstaande winkeliers in deze modeshoot zijn:

Via Mio Scotch & Soda, Death by Zero, Denham, Tommy Hilfiger, Goosecraft, Marco Polo, Ralph Lauren, Reign! en Blackstone Ben Borst Aeronautica, Fame on You, Tommy Hilfiger en Armani De Ridder Glitz & Glame, Miss Me, Company and Co, Emu, Karma of Charme Aad van den Berg schoenen All Stars, Pantofola d’ Oro, Sendra, Atelier do Sapato Van der Zwart Jewelz Sieraden en horloges InTwo Sieraden en accessoires Amazing Tom Tayler

| 24


- De Ridder Fashion biedt een grote collectie merkschoenen en daarnaast ook een prachtige collectie dameskleding. Wij bieden u de beste service. Wij staan voor kwaliteit en vernieuwende collecties met een mix tussen verrassende en gevestigde merken. Zeven dagen per week geopend.

eye fashion

Trendy opticien Eye Fashion is deze zomer verhuisd naar een prachtige, totaal vernieuwde winkel aan de Hoofdstraat 49 en heeft de ruime collectie aangevuld met grote merken als Trussardi, Christiaan Lacroix, JF Rey, D&G, Pro Design en Jill Sander. Bij binnenkomst in de winkel staat de gevarieerde zonnebrillencollectie centraal; merken als Ray Ban, Persol, Michael Kors, Carrera, Serengeti en Sinner worden uitdagend gepresenteerd. De nieuwe oogmeetruimte is het hart van de winkel; hier geven de gediplomeerde opticiens advies over brilsterktes, glazen en contactlenzen. In de webshop op www.eye-fashion.nl is de leukste collectie zonnebrillen te vinden met een interessante korting! www.eye-fashion.nl

Kerkstraat 32 Noordwijk Tel 071-3624478

Bastian Shoes Hoofdstraat 18c Noordwijk tel 071 362 3662 Herenstraat 43h Voorhout tel 0252-223129

O.a. verkrijgbaar Mi Moneda Buddha to Buddha Josh Otazu Gem Kingdom Reminisence Paris Joy Bali

IN TWO

MOD E A C C E SSOIR ES Hoofdstraat 113 w w w . i n t w o . n l Te l : 0 7 1 3 6 2 0 7 6 0

25 |


I N S P I R AT I E A DV I ES ONT WERP & U I T VO E R I N G

Noort Interieur BV Bedrijventerrein ‘s-Gravendijck

Jonckerweg 11 2201 DZ Noordwijk T: 071 - 408 00 08 E: info@noortinterieur.nl

W W W. N O O R T I N T E R I E U R . N L Foto: De Meelfabriek in Leiden

Industriële herbestemming door architect Peter Zumthor


Van der Zwart Jewelz is een trendy juwelier gelegen in de Hoofdstraat in Noordwijk. Hier worden grote merken als: Pandora, Thomas Sabo, TW Steel, ZINZI, Fossil, Diesel, Michael Kors, DKNY, etc. verkocht. Ook beschikken zij over een ruime huiscollectie gouden en zilveren sieraden voor jong en oud. De winkel heeft een speciaal ingerichte hoek voor Pandora met horloges, sieraden en charms. Als Pandora Gold-dealer is de keuze binnen dit merk enorm. Van der Zwart Jewelz heeft een eigen reparatieatelier. Hiermee onderscheidt zij zich van de ‘gewone’ juwelier.

Via Mio Noordwijk

Hoofdstraat 7/11 heren: 071-8200212 dames: 071-7890225

www.vdzwartjewelz.nl

www.viamio.nl

Amazing damesmode al 23 jaar gevestigd in de Hoofdstraat en biedt op haar 100 m2 een overzichtelijk aanbod van draagbare, sportieve damesmode in de maten 36 - 46. Pasvorm en kwaliteit gaan hier onlosmakelijk hand in hand. Amazing beschikt ook nog eens over een uitstekende service en eigenaar Marian Janssen geeft met haar 32 jaar evaring in de branche een tailermade advies.

Ben Borst casual wear Hoofdstraat 71/73 tel.071-3622535

www.benborst.nl

Hoofdstraat 21, Noordwijk Tel: 071 3646012 27 |


NEX | BEKENDE NOORDWIJKER

Zijn werk als postbode was hem op het lijf geschreven. in de buitenlucht, tussen de mensen, Herman compier deed dit vak 28 jaar. Tot omstandigheden hem ertoe brachten uit te kijken naar een andere baan en hij sporthalbeheerder werd. na vier jaar deed zich een nieuwe kans voor: de functie van gemeentebode kwam vrij. sindsdien is Herman een vertrouwd gezicht in het noordwijkse gemeentehuis.

Herman Compier, de sportieve gemeentebode

Horen, zien en zwijgen

gemeentebode Herman compier is een vrolijke, warme persoonlijkheid, een vriendelijk mens. Zo hield een trouwambtenaar de aanwezigen bij een huwelijksplechtigheid voor: ‘Niet de burgemeester, maar deze bode is de belangrijkste man in dit gemeentehuis!’ Herman glimlacht breed als hij hieraan wordt herinnerd, maar ontkent stellig dat hij écht zo belangrijk is. Voor alle mensen die hij tegenkomt, heeft Herman een vriendelijk woord klaar én die vriendelijke lach, maar tijdens ons gesprek blijkt dat hij de zaken tevens op een zeer serieuze manier benadert. we kennen hem als de man die bij raadsen commissie-vergaderingen de raadszaal in orde brengt, koffie schenkt en diverse documenten kopieert. maar dat is slechts één onderdeel van zijn taak. ‘mijn werk is veelomvattend’, houdt Herman ons voor, ‘want er gebeurt ook veel buiten het zicht van de mensen.’ Het blijkt dat hij ook als conciërge en huismeester fungeert, intern de post distribueert en een taak heeft bij de huwelijken die in het gemeentehuis worden gesloten. Op zijn rooster staan tal van kleine taken die zowel binnenshuis als buitenshuis verricht moeten worden om alles binnen de organisatie soepel te laten verlopen.

‘Je moet zaken goed weten te scheiden. Mensen die ik op andere plaatsen met een klap op de schouder verwelkom, kan ik hier niet tutoyeren’ | 28

sportman Naast gemeentebode is Herman een bekend gezicht in de Noordwijkse sportwereld. Natuurlijk ooit begonnen als voetballer bij sjc, waarna er ongeveer twintig jaar geleden een racefiets kwam. Herman ging meedoen aan de eerste kleine triatlon, georganiseerd door een lokale sportschool van Piet van Beelen, en stapte over op het racefietsen. al vele jaren doorkruist hij als lid van toerFietsclub Zilveren kruis achmea op zijn vrije dagen ons land, maar ook europa. gepassioneerd kan


tekst Wim Siemerink | Beeld Buro Binnen

29 |


Wat maakt Keurslager Krijn van der Bent uniek? Uw Keurslager is meer dan een lekker stukje vlees alleen… Wat maakt Keurslager Krijn van der Bent nu echt bijzonder?

Een vakman in hart en nieren

Vernieuwend

Slager zijn is een ambacht; een vak waarvoor de slager vele jaren geleerd heeft. Vele vleeswaren, worstsoorten, panklare artikelen en maaltijden worden door ons dan ook in eigen huis gemaakt. Wie een slager een rollade ziet knopen, ziet wat voor vakmanschap voor vlees nodig is.

Naast een ruim assortiment vers vleesproducten en vleeswaren kunt u bij ons ook terecht voor verrassende specialiteiten. Hiermee kunt u elke dag wat nieuws op tafel zetten. Daarbij verkopen wij de ‘Special’: een origineel vleesproduct dat om de twee weken wordt vernieuwd.

Servicegericht

Alles voor een smakelijke barbecue

Klantvriendelijkheid en service staan bij ons hoog in het vaandel. Voor een stukje extra advies en aandacht bent u bij ons aan het juiste adres! Elk gewenst gewicht vlees of vleeswaren kunnen wij precies voor u afsnijden. Alles om u een handje te helpen in de keuken!

De dagen lijken langer, het leven lichter. Het is alsof we nu pas opnieuw tijd vinden om volop te genieten van vrienden, familie, feestjes en etentjes. En wat is er gezelliger dan lekker buiten eten met de barbecue binnen handbereik. Wij hebben alle ingrediënten in huis om uw feest compleet te maken! Uiteraard hebben we hiervoor het beste vlees, de mooiste salades en de lekkerste sauzen.

Advies op maat Wilt u meer informatie over de bereiding Buiten eten! van vlees of heeft u een lekker recept gevonden? Keurslager Krijn van der Bent kent de verschillende manieren van vleesbereiding en geeft u graag vakkundig advies. Het receptenmagazine Proef verschijnt 8x BBQ-en : Specials: per jaar en is gratis verkrijgbaar. Dit magazine staat boordevol lekkere recepten, informatie over vleesspecialiteiten en bereidingsadviezen. Nr. 4 | 2012

de wereld over

www.keurslager.nl

van uw Keurslager

Heerlijke groente: aubergines

Krijn van der Bent, keurslager Kerkstraat 50, Noordwijk Tel. 071-361 27 20 www.vanderbent.keurslager.nl


NEX | BekeNDe NOOrDwIjker

hij vertellen over de beklimming van de grote bergen in de alpen en Pyreneeën. ‘Het verleggen van je grenzen is zo mooi in deze sport’, vindt hij. Naast wielrennen heeft Herman de afgelopen twintig jaar veel tijd besteed aan zijn schaatshobby en zich het marathonschaatsen eigen gemaakt. Op de kunstijsbaan van Haarlem heeft hij dan ook al veel wedstrijden geschaatst. ‘Ik kon best aardig meekomen, maar was niet een van de allerbesten’, herinnert de gemeentebode zich, en hij benadrukt dat hij veel steun kreeg van het thuisfront. ‘want anders gaat het niet’, is zijn overtuiging. een plakboek is er in huize compier echter niet te vinden. De vele foto’s en documenten die herinneren aan Hermans sportverleden zijn verstopt in een schoenendoos. wel heeft de fietsclub een website met een archief waaruit Herman nog wel eens wat opdiept.

prins carnaval Ook mooi: op een dag in 2002 stond carnavalsvereniging De Noortukkers voor zijn deur. Of ze even binnen mochten komen. tot zijn grote verbazing volgde daar de vraag: ‘wil jij dit jaar onze Prins worden?’ Herman en zijn vrouw Helma vroegen een dag bedenktijd en zeiden toen ja. Vol overgave werd de kar getrokken en als Prins crevasse & Prinses Oriënta bezochten ze tal van evenementen, zoals het

Frühshoppen bij de keiebeiters in Noordwijkerhout. Het gebruikelijke cadeautje, een pakketje haring, was licht ingevroren en omdat andere verplichtingen riepen, werd een functionaris opgedragen zich hierover te ontfermen. toen de goede man na enkele dagen erachter kwam dat het nog in de kofferbak van zijn auto lag, waren de haringen bedorven, zat de kofferbak vol ongedierte en moest de auto worden ontsmet. Herman: ‘maar het was een geweldige tijd en we hadden het super naar onze zin. toch heeft het carnavalsvirus mij niet besmet, ik vind sport veel leuker.’ De steek met fazantenveren werd dan ook snel opgeborgen en de sportkleding kwam weer vooraan in de kast te hangen. Die hangt nu vlak achter het gemeentelijk uniform met de zwarte broek, het witte overhemd met zwarte stropdas, en de zwarte epauletten met daarop de gemeentelijke leeuw. ‘je moet zaken goed weten te scheiden’, stelt Herman. ‘Hier binnen het raadhuis gebeurt veel en is het horen, zien en zwijgen. mensen die ik op andere plaatsen met een klap op de schouder verwelkom, kan ik hier niet tutoyeren. In het gemeentehuis gelden andere regels.’ Herman compier, alweer zo’n ‘keune Noordwijker’. een bijzondere man, ondanks of misschien wel juist doordát hij zo gewoon is.

Naam: Herman Compier Geboren: 1 september 1957 in de offemweg (‘Het achterom’) Opgegroeid: in de Bijdorpstraat Getrouwd met: Helma Kinderen: dochter wendy (26)

31 |


NEX | Kinderdagverblijf Pinokkio

Tekst & Beeld caroline bierens - Spaans | Beeld monica Stuurop

Vier uur ’s middags en het is opvallend rustig bij kinderdagverblijf Pinokkio. Geen gehuil. Geen gejengel. Vrolijke kleuren. Deurklinken hoog gemonteerd op de posten. Een schone, opgeruimde hal. De drie R-en zijn hier aanwezig: Rust, reinheid en regelmaat, terwijl er op het moment van het interview toch 24 kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar binnen zijn.

Rust, reinheid en regelmaat

Oprichter en eigenaar Anita Barnhoorn straalt zelf ook rust uit. En trots. Dat is niet zo gek, want ze heeft er sinds januari naast het kinderdagverblijf aan de Van Panhuysstraat nóg een prachtige locatie bij, aan de Van de Mortelstraat, vlak achter het Zilveren Kruis. Bovendien beschikt ze inmiddels over vijftien trouwe teamleden. Barnhoorn: ‘We werken met een vast dagprogramma. We beginnen met een klein ontbijtje en daarna wat vers fruit. Tussen de middag eten we warm met de kinderen en na het middagslaapje krijgen de kinderen nog een snack met iets te drinken. Rond een uur of vijf hebben we een broodmaaltijd. Wanneer de ouders hun kind weer komen ophalen, hebben de kinderen het hele dagprogramma doorlopen. En dat bieden we iedere werkdag, van half acht ’s ochtends tot half zeven ’s avonds. En op verzoek kan het zelfs al vanaf zeven uur.’ Ruim negentien jaar zit ze al in het vak. Hiervoor was ze stewardess. ‘Ik besefte dat ik dat niet heel mijn leven kon blijven doen. Daarbij heb ik altijd de ambitie gehad om een eigen bedrijf te hebben. Liefst ‘iets met kinderen’. En dat is dus gelukt!’

| 32

Van de huidige financiële malaise merkt Barnhoorn weinig: ‘Er zijn ouders die minder dagdelen ‘afnemen’, maar al met al hebben we genoeg aanbod. De meeste ouders die komen kijken, schrijven hun kind ook daadwerkelijk in. Wij proberen de ouders ook tegemoet te komen door naast een hoge kwaliteit het laagste all-inclusive opvangtarief in Noordwijk te bieden. Dat kan doordat we weinig overhead hebben en ik zelf veel mee werk. Niet zozeer op de groepen, maar al het werk dat ook komt kijken bij het runnen van een kinderdagverblijf. Ik heb geen planner in dienst of een inkoper. Dat regel ik allemaal zelf.’ Pinokkio heeft een geheel eigen visie en doelstelling. Barnhoorn zit niet vast aan de touwtjes van een grote organisatie. ‘Wanneer we iets willen veranderen, omdat dat een verbetering kan zijn, kunnen we dat bij wijze van spreken, mits financieel haalbaar en pedagogisch verantwoord, vandaag bedenken en morgen invoeren.’ De nieuwe locatie achter het Zilveren Kruis is een verrassend gebouw, verscholen in het groen. Naast een mooie en zonnige buitenspeelplaats is

Anita Barnhoorn

er binnen een unieke ‘snoezelruimte’, waar de kinderen helemaal tot rust kunnen komen met geluid, licht, aromatherapie, loungekussens en een onderwaterwereld. Bij beide locaties bestaat ook de mogelijkheid tot zogenaamde ‘flexibele’ opvang. De ouder moet dan minimaal één dag per week opvang afnemen, maar dat mag op verschillende dagen. Naschoolse opvang kan ook geregeld worden. Barnhoorn: ‘Wij willen met deze twee locaties onze kleinschaligheid behouden en benadrukken. Per locatie hebben we drie groepen die zijn ingedeeld op leeftijd: baby, dreumes en peuter. En daar is zeer bewust voor gekozen. Ook het werken met een vast team medewerkers is heel belangrijk voor zowel ouders als kinderen. Zo kun je een band opbouwen met elkaar. Ik ben daar heel trots op, op dit team!’

Kinderdagverblijf Pinokkio Van Panhuysstraat 11, Noordwijk, 071-3647595 Goohorstlaan 12, Noordwijk, 071-3618066 www.pinokkio-noordwijk.nl


NEX | COLuMN

Levenslessen als geboren en getogen Noordwijkse kan ik zeggen dat Noordwijk in mijn genen, in mijn bloed zit. Bijna 42 jaar geleden kwam ik ter wereld als tweede in een gezin van drie. Zomers aten we op ’t strand boterhammen met zand, pelden we garnalen en bakten we zelfgevangen makreel tot het bedtijd was. Op zaterdagmiddag fikkie stoken op het strand, ik vond het geweldig! maar ook de hoge golven bij storm en springtij leerde ik al vroeg kennen. mijn vader nam ons mee en dan stonden we met mutsjes op en laarsjes aan oog in oog met het Noordwijks natuurgeweld. Van juffrouw Van wetten op de wigwam ging ik aan de hand van mijn grote broer naar de sint jeroensschool. Ik groeide op met de kunstjes van meneer Oostemeijer op de willibrord mavo en brommerde Noordwijk uit voor het rijnlands lyceum in sassenheim en de opleiding tot medisch secretaresse in amsterdam. In de tijd die volgde, kocht ik samen met léon een appartement in de kerkstraat. Vanuit ons logeerkamertje begonnen wij ons reclamebureau. léon als ontwerper, ik regelde alles van inkoop tot boekhouding. Omdat we zakelijk groeiden en dachten aan gezinsuitbreiding, verhuisden we naar een eengezinswoning, waar wij drie prachtige kinderen het Noordwijkse levenslicht hebben laten zien. Intussen bleef ons bedrijf groeien en verzorgde ik naast ons gezinnetje ook de administratie en personeelszaken. Inmiddels ging al dit werk niet meer vanaf de zolder en kochten wij, na een periode in katwijk te hebben gezeten, ons bedrijfspand in Noordwijk. Daar groeide kcND uit tot een reclamebureau met mooie opdrachtgevers en vijftien medewerkers. een keerpunt kwam eind 2008. Ik zat niet lekker in mijn vel en kreeg steeds meer moeite om met verschillende dingen om te gaan. Zowel zakelijk als privé dacht ik vaak: ach laat maar, maar dat lukte toen niet meer. mijn motivatie, zelfvertrouwen, maar ook mijn plezier verdwenen. Voor mij werd toen duidelijk dat het anders moest! samen met een coach ben ik gaan zoeken naar wat mij energie oplevert in plaats van energie kost. al zoekende werd mijn interesse voor lifecoaching gewekt. lifecoaching gaat om de bewustwording van lichamelijke signalen, wat ze betekenen en wat je daarmee kunt doen. als snel werd ik zelf mijn beste leerschool en leerde ik in mijn opleiding veel van mijn ervaringen begrijpen.

Astrid Koelewijn Geboortedatum 2 oktober 1970 te Noordwijk. Onderneemster, echtgenote, moeder en sinds 2009 lifecoach voor zelfstandig onderneemsters. www.lifecoach.nl

‘Ik heb mijn vrouwelijke kracht en passie gevonden. Dat geeft mij energie en plezier. En daar gaat het toch om?’

gedurende de verkoop van ons bedrijf eind 2009 was ik al begonnen met de opleiding tot lifecoach. Intussen startte ik mijn eigen praktijk voor zelfstandig onderneemsters, ging ik schrijven, netwerken en werd actief op de verschillende social media, waarbij Noordwijk het decor vormt voor mijn coaching- en wandelsessies. Ik heb helemaal mijn draai gevonden en ben blij dat ik nu vrouwen zoals mijzelf ondersteuning kan bieden bij al hun taken. Ik weet tenslotte als geen ander hoe moeilijk dat is en welke dingen je tegenkomt als vrouw, onderneemster, echtgenote en moeder. Ik heb mijn vrouwelijke kracht en passie gevonden. Dat geeft mij energie en plezier. en daar gaat het toch om?

33 |


Lady’s night op woensdag 2e menu voor halve prijs GELDIG TOT 1 SEPTEMBER

Wekelijks wisselend 3 gangen menu €25

www.caferosser.nl Café Rosser is goed voor een ontbijt in de morgen, de krant met heerlijke koffie, een lunch of een dagschotel.

nieuwe wijnkaart alle flessen wijn onder €20

7 dagen per week geopend ma-di-wo-zo van 08.00 tot 24.00 uur do-vrij- za van 08.00 tot 02.00 uur. De Grent 10 - 2202 EL Noordwijk - 06-22588711

NEX WORX Wine Club NEX Magazine heeft in samenwerking met de Kookerij Culinary College en Italiaanse wijnimporteur Con Gusto, het volgende netwerk opgezet: de NEX WORX Wine Club. De wine club komt één keer in de maand samen, op de laatste vrijdag van de maand, van 17:00 uur – 19:00 uur. De locatie is, op augustus na, de Kookerij. De wijnleveranciers en -experts zijn telkens verschillend. Zo wordt er elke maand een ander thema geboden, leert men elke maand iets nieuws en komen we bij elkaar met een steeds verschillende en steeds groter wordende club leuke mensen uit de Duin- en Bollenstreek. De NEX WORX Wine Club is de enige wine club in de Duin- & Bollenstreek die geen besloten karakter heeft: iedereen is welkom!

Meedoen? Deelname aan de NEX WORX Wine Club kost € 25,00 pp per keer. Indien u lid wilt worden voor een kwartaal, half jaar of jaar, gaan de kosten per keer omlaag. U kunt inschrijven en betalen via de website van de Kookerij: www.kookerij.com. Klik links op de kop NEX WORX Wine Club en dan op het aantal keren dat u wilt inschrijven, u betaalt via iDeal: klaar! U bent ingeschreven en heeft betaald.

Meetwitteren over de NEX WORX Wine Club? Graag! #NEXWORXWINECLUB

VANAF 1 SEPTEMBER WOENSDAG GESLOTEN

Agenda NEX WORX Wine Club 2012* Vrijdag 31 augustus 2012 Wijnexcursie & -proeverij op locatie in de wijngaard ism Noordwijkse wijngaard ‘Lidrusgaarde’ NB: maximaal 40 personen. VOL = VOL!

Vrijdag 28 september 2012 Wijnproeverij Italië, Friuli, ism Con Gusto: Chris Haenen

Vrijdag 26 oktober 2012 Champagneproeverij ism The Champagne Experience: Rogier de Bonth

Vrijdag 30 november 2012 Wijnproeverij (diverse landen) met kazen ism Bourgondisch Lifestyle: Rene Koelman

Vrijdag 28 december 2012 Dessertwijnproeverij ism Pieter Booij (voormalig eigenaar Huize van Wely & toppatissier /–chocolatier) *Data staan vast, invulling kan nog wijzigen.


tekst Judith Booij | Beeld Pauline de Ruiter & Thomas Steenvoorden

NEX | cUlINaIr

Nederland, culinair kikkerland?

in tegenstelling tot pakweg zo’n tien jaar geleden is in nederland de belangstelling voor eten en drinken, en gastronomie in het algemeen, enorm toegenomen. als je er een willekeurige dag in een tv-gids op naslaat komen er gemakkelijk tien kookprogramma’s op de reguliere zenders voorbij. digitale netten als 24kitchen, waar 24 uur per dag culinaire programma’s worden uitgezonden, nog daargelaten. en dat is eigenlijk best bijzonder. We zijn toch een landje van ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’.

De manier waarop de Nederlandse culinaire top (denk aan restaurants met één michelinster of meer, want daar beginnen de ontwikkelingen) zich heeft ontwikkeld en een ongelooflijke inhaalslag heeft gemaakt ten opzichte van de ons omringende culilanden als België, Frankrijk en Duitsland mag gerust een wonder heten. Buren met culinaire tradities die bijna stammen tot in de tijd van de holenmens. In diezelfde tijd hoefde je daar niet om te komen in Nederland. en ook later, toen er al met de pink omhoog werd gedineerd in onze buurlanden, aten wij nog enkel rauwe knollen en rapen: ongelogen!

De opmars begon in Nederland eigenlijk pas in de tweede helft van de jaren ’50 van de vorige eeuw. De welvaart groeide en daarmee de mogelijkheden om anders te eten. en: we begonnen op vakantie te gaan. Veel Nederlanders kwamen voor het eerst over de grens en proefden daar gerechten en producten die ze

niet kenden. Bij thuiskomst wilden ze die in Nederland ook weleens proberen. Dit alles in het achterhoofd houdend maakt dat er veel kritischer op onze toprestaurants gelet schijnt te worden dan op elk willekeurig restaurantje in Frankrijk. en wel omdat we zo’n calvinistisch schrieperig landje zijn,

Toen er al met de pink omhoog werd gedineerd in onze buurlanden, aten wij nog enkel rauwe knollen en rapen judith Booij is vanaf het najaar van 2011 mede-eigenaar van de kookerij culinary college in noord- wijkerhout, een van de grootste kookstudio’s van nederland. daarnaast heeft ze een communicatiebureau. als dochter van patissier en chocolatier pieter Booij, oud-eigenaar van het internationale Huize van Wely, is ze opgegroeid met het kritisch kijken naar en beoordelen van smaken, het proeven en waarderen. dat maakt haar de culinaire expert van neX. Reacties? andere mening? Twitter @boyobooy of judith@kookerij.com

in de ogen van de ons maar zuinigjes michelinsterren uitdelende Zuiderburen. aldaar maken ze namelijk ‘even kikkerbilletjes op een andere manier’, en voilà: een michelinster. gechargeerd natuurlijk, maar u begrijpt de strekking: door onze korte culinaire traditie wordt Nederland vanuit het buitenland nog steeds wat argwanend bekeken. we mogen er dus best trots op zijn dat we ons in een relatief korte tijd dat bastion van de culinaire wereldtop hebben weten binnen te vechten. maarliefst vier Nederlandse chefs staan in de top 50 van beste chefs van de wereld, waarvan er twee een restaurant in Nederland hebben (Oud sluis van sergio Herman – dat overigens gaat sluiten – en De librije van jonnie Boer). knap!

35 |


AAD&WIJN Life is too short to drink bad wine !

www.aadenwijn.nl

Exclusieve wijnen uit Italiaans-Sloveens Friuli www.congusto.nl

Trendy gifts, relatiegeschenken en kerstpakketten

Exclusieve geschenken

‘Wij luisteren naar uw wensen zodat uw relatiegeschenk ook echt gewaardeerd wordt!’ ‘U bent van harte welkom in onze vernieuwde showroom.’ Weversbaan 25, 2352 BZ Leiderdorp 071 581 09 24 www.horesca-horecavo.nl

Pien Moerman

Monique Offerman


NEX | exclUsIeVe wIjNeN

Goede rosé Hoe maak je die eigenlijk?

De NEX zoektocht naar Exclusieve Wijnen, deel 3

in eerdere edities hebben we kennisgemaakt met wijn uit friuli en slovenië. deze keer gaan we het eens niet hebben over een land of gebied, maar over het wijn maken zelf. op het eerste gezicht lijkt dat toch eenvoudig? Het romantische beeld is dat de boer druiven plant, deze met de hand plukt, vervolgens met vrienden en familie met blote voeten aanstampt, het sap dat er uit loopt laat gisten, en voilà: hij heeft wijn. maar dat is te eenvoudig gesteld, want hoe zit het bijvoorbeeld met de kleur? rode wijn komt van rode druiven en witte wijn van witte druiven. Ook al niet helemaal. De kleur van de wijn wordt bepaald door het pigment in de schil. als de schil direct wordt verwijderd, zal de wijn wit zijn. De bekende Pinot grigio is bijvoorbeeld gemaakt van rode druiven. en rosé? waar menig student simpelweg rode en witte wijn mengt, is het maken van een goede rosé niet eenvoudig. rosé wordt gemaakt van rode druiven waarvan de schil voor korte tijd heeft geweekt. De schil geeft dan een kleine hoeveelheid kleur af en de wijn wordt rosé. tot niet zo lang geleden was rosé het zielige broertje van rode en witte wijn, dat doorgaans werd gedronken door oude dames of opgeschoten tieners. De rosé is nu echter niet meer weg te denken van het zomerterras! Ik heb het voorrecht gehad om een eigen rosé te laten maken en heb met de oenoloog (wijnmaker) samen bepaald wat de kleur, geur en smaak zou moeten zijn. Het kiezen van de juiste rode druiven is dan ook de eerste stap. we hebben gekozen voor 80 procent merlot (voor de fruitigheid en elegantie) en 20 procent refosco (voor de frisse zuren). als je een frisse rosé wilt, zul je vroeg moeten oogsten, omdat er anders te

veel suiker ontstaat in de rijpe druiven. Na de handmatige pluk hebben de druiven exact vier uur schilweking gehad, wat heeft geleid tot een mooie volle kleur. Na een koele gisting op achttien graden in ongeveer tien dagen tijd blijft de wijn tot februari op de gistcellen liggen (sur lie). Na het overzetten op schone vaten en het filteren is de rosé in juni gebotteld.

De naam van deze mooie rosé? Le Rosé Isabella: vernoemd naar onze pasgeboren dochter De naam van deze mooie rosé? le rosé Isabella: vernoemd naar onze pasgeboren dochter! en omdat we graag delen in ons geluk, zullen we de gehele opbrengst van de rosé doneren aan Orange Babies.

deze bijdrage is geleverd door noordwijkers chris Haenen en suzan Haenen-kerkvliet van wijnimport con gusto – flavor from friuli (www.congusto.nl), specialist in friuli en autochtone friulaanse wijnen. con gusto levert aan particulieren en (top) restaurants.

37 |


Victor Salman ‘de Sal’ 52 Vennootschap directeur

Dirk Meeuwenoord ‘De Ponnie’ 58 Postbesteller

Jaap Koemans ‘De Poerel’ 70 barkeeper

Anton Kraska ‘De Kras’ 66 Directeur worstfabriek

Peter van den Berg ‘De Kouwe’ 64 Beroeps brandweerman

Willem Ouwerkerk ‘De Ouwe’ 66 Horecaondernemer

Paul Star ‘Opa’ 81 Benzinepompbediende

Kees Spruit ‘De Oliebaron’ 63 Transportmanager oliepijpleidingen

Piet Augustinus ‘De Frog’ 69 Docent Engels

Gerard Duijndam ‘De Kleinen Stip’ Arie Duijndam ‘De Stip’ 68 Ambtenaar Sportzaken 63 Ondernemer/Gemeenteraadslid

Hans Hoogeveen ‘De Kapper’ 66

Leo van den Berg ‘De Kouwe’ 66

| 38

Jan Barnhoorn ‘De Hereboer’ 59

Huug van Hal ‘De Croissant’ 61 Horecaondernemer

Jan van der Zalm ‘De Mug’ 56


tekst Wim Siemerink | Beeld Buro Binnen

NEX | keUN

Blinkende fietsen en snelle pakjes

‘we hebben heel Nederland al doorkruist’ Het begon allemaal met twee kampioenschappen van voetbalvereniging sJc. Toen trainer/ coach arie duijndam besloot op zijn hoogtepunt te stoppen, gaf de club hem een racefiets als afscheidscadeau. niemand vermoedde dat dit een nieuwe periode in aries leven zou inluiden: de eerste tochtjes met vriend anton kraska stonden aan de basis van een nu zeer florerende toerfietsclub. Inmiddels heeft iedere Noordwijker ze weleens zien langskomen: de groep mannen op blinkende racefietsen. allen in perfect ogende wielerkleding, compleet met valhelm en zonnebril. Het gaat natuurlijk over de fietsgroep die bekendstaat als ‘De fietsers van Het Zilveren kruis’, maar officieel de naam ‘toerFietsclub Zilveren kruis achmea’ draagt. een bijzondere club van zeventig leden, van wie er veertig regelmatig op de fiets stappen. en eentje die een zeer gevarieerd ledenbestand kent: van jong tot oud, en van bouwvakker tot wethouder. een club die wel sportief, maar niet prestatiegericht wil zijn, en waarbij de nadruk ligt op het sportief recreëren. Het liefst door gebieden die iets extra’s in zich hebben. Hierdoor kennen de Noordwijkse sportmannen veel mooie plekjes in de Nederlandse provincies.

algarve

pochen

‘We zijn zelfs eens met een klein groepje naar de Algarve in Portugal gefietst. De tocht van ons leven!’

Het wordt ons verteld door oprichter arie Duijndam, die zich als oud-voetbaltrainer van beide voetbalclubs en voormalig gemeentelijk sportambtenaar een bekende Noordwijker mag noemen. arie: ‘Het begon in 1987 met tochtjes met mijn vriend anton kraska op de nieuwe fiets door de duinen naar Zandvoort en scheveningen, maar al gauw fietsten we ook verder van huis. Zo ontdekten we de polders achter leiden, en omdat dit erg leuk was zochten we steeds nieuwe routes.’ arie Duijndam en anton kraska maakten hun ervaringen, bepaald niet zonder pochen, aan vele dorpsgenoten kenbaar, waardoor zich steeds meer mannen bij hen aansloten. ‘Dat waren toen onder anderen Peter van de Berg, leo Heemskerk, ron Hoek, rinus lamboo, ger Oostermeijer, broer gerard Duijndam, jan van der Zalm en willem Ouwerkerk.’ met de jaren groeide de groep gestaag en de eerste sponsoring werd in 1991 een feit, waardoor ze de al eerder genoemde, zeer verzorgde, uitstraling kregen.

‘we vormden een club waarvan iedereen na een beperkte ballotage lid mocht zijn, maar er waren wel strenge regels. Zo mocht er niet geschreeuwd worden en was door rood licht rijden streng verboden. evenals gevaarlijk gedrag voor medeweggebruikers’, vertelt arie. en toen de club te maken kreeg met een aantal fikse valpartijen, werd het dragen van een valhelm verplicht gesteld. Voor slechts 25 euro contributie krijgen de leden nu een vol jaarprogramma met een zeer gevarieerd aanbod van ritten aangeboden, variërend van 40 tot 150 kilometer. Intussen is heel Nederland doorkruist en reden de leden veel bekende routes. ‘Zo is er jaarlijks de grote sterrit van Noordwijk naar Den Helder en weer terug. een rit van 235 kilometer, waarbij we om zeven uur ’s ochtends

vertrekken en rond zes uur ’s middags – afhankelijk van wind, lekke banden en valpartijen – weer terug zijn in Noordwijk.’ en hoewel het decor voor de fietstochten voornamelijk Nederland is, vertelt Duijndam ook enthousiast over de buitenlandse activiteiten. Zo maakten clubleden in wat kleiner verband lange tochten met elkaar in Frankrijk, engeland, België en Duitsland. ‘we zijn zelfs eens met een klein groepje naar de algarve in Portugal gefietst. De tocht van ons leven! Over de 2.748 kilometer deden we 21 fietsdagen.’ andere groepjes zochten de bergroutes in Frankrijk op, waarbij de mont Ventoux en col d’aubisque, evenals de col du galibier en alpe d’Huez werden bedwongen. Niet niks, voor een club die begon als de hobby van één enkel persoon.

39 |


Nieuw in Noordwijk

Arabic Salsa Fitness Work-Out voor dames. De nieuwste collectie voetbalschoenen vind je natuurlijk bij

DE LANGE SPORT Ook ruime collectie opruimingsmodellen met veel korting!

Een combinatie van Bellydance en Salsa gecombineerd met fitness en aerobic bewegingen. Geïnspireerd door programma’s van dansscholen in de Arabische wereld.

Arabic Salsa Fitness Work-out V.V. NOORDWIJK

NEDERLAND

vraagt geen danservaring is niet leeftijd gebonden is sportend dansen is heel leuk en veel lol met elkaar!

Officieel kledingsponsor van v.v. S.J.C. en v.v.Noordwijk

Theater De Muze Noordwijk

www.jmiaa.nl Molenstraat 18 Noordwijk

WWW.DELANGESPORT.NL

Dealer van de betere merken fietsen en scooters en een groot assortiment elektrische fietsen...

Schoolstraat 45 - Noordwijk aan Zee www.mooijekind-fietsen.nl


NEX | KEuN

Karakteristieke leden Joop Zonderwijk ‘de Zwarte’ (65 uitvoerder)

‘Voor mij gaat het meer om de wielersport dan om het ontdekken van mooie landschappen’

joop Zonderwijk, was tot zijn pensioen uitvoerder in de bouw, is ook zo’n vertrouwd gezicht bij de fietsclub. Van jongs af aan was de wielrennerij een hobby van hem. en toen zijn zoon ook fietsen als sport koos, was het joops taak hem te begeleiden. tien jaar geleden ging joop zelf weer op de pedalen. ‘redelijk fanatiek’, noemt hij zichzelf. Ondanks zijn leeftijd, bijna 65, kan hij nog mee in de snelle groep, waarin ook jonkies als eric van asten en willem van klaveren junior meefietsen. en dat is niet het enige bijzondere aan joop Zonderwijk: hij bouwt ook zijn eigen fietsen. Voor hem geen kant-en-klaar exemplaar uit de showroom, maar een prachtige racefiets ontstaan uit de samenvoeging van met zorg gekozen kwaliteitsonderdelen. joop: ‘Het is op de eerste plaats een leuke hobby en op de tweede plaats spaar ik er geld mee uit.’ joop Zonderwijk staat echter niet vooraan als er een buitenlandse reis wordt georganiseerd. ‘Voor mij gaat het meer om de wielersport dan om het ontdekken van mooie landschappen’, vertrouwt hij ons toe. In de maanden juni en juli kon joop niet fietsen, doordat hij herstellende was van een sleutelbeenbreuk. tijdens een trainingsritje werd hij aangereden door een niet oplettende automobilist.

cees van der niet ‘de spar’ ( 57 kombuismanager)

‘Ik rijd mee in de snellere groep en als ik niet regelmatig train, kan ik ze niet meer bijhouden’ cees van der Niet beter bekend als cees ‘de spar’, is eveneens een gepassioneerd lid. als dertienjarige jongen ging hij naar zee en inmiddels werkt hij als kok op een schip dat voornamelijk op haring vist. als zeeman is zijn werkrooster onregelmatig; zes weken op zee, drie weken thuis. tijdens die drie weken klimt cees vier keer per week op de racefiets en aan boord werkt hij aan zijn conditie op een spinfiets waarop hij bijna dagelijks zijn trainingsuren maakt. cees: ‘Dat moet wel, want ik rijd mee in de snellere groep en als ik niet regelmatig train, kan ik ze niet meer bijhouden.’ Zijn eerste racefiets kocht cees voor 200 euro, maar inmiddels heeft hij een wat beter exemplaar van meer dan 3000 euro. Hij is enthousiast over de grote buitenlandse tochten, zoals

zijn eerste van 280 kilometer door de Franse ardèche. Bovendien reed hij het parcours van bekende wielerevenementen als de amstel gold race en luik Bastenaken luik. Bij thuiskomst scheert cees direct zijn benen. Niet omdat dit snelheid bevorderend zou zijn, maar omdat massages daardoor minder pijnlijk zijn en het de kans op infectie verkleint na een valpartij. Zo af en toe gebeurt er immers weleens wat. ‘aan mijn eerste valpartij tegen een stoeprand hield ik drie gebroken ribben over. en bij Bilderdam reed ik tegen een paal en smakte tegen de grond. Ik kon nog wel verder fietsen, maar staande op de pedalen. mijn zadelpen bleek gebroken.’

Willem van klaveren ‘de nijdige’ (60 stucadoor)

‘Wat mijn vrienden voor mij hebben gedaan is ongelooflijk’ Het was 4 mei 2005. willem van klaveren, eigenaar van een florerend stucadoorsbedrijf in Noordwijk, was die dag geopereerd aan een goedaardige tumor in zijn hoofd. De operatie leek goed geslaagd. maar plots voelde willem dat het misging en vroeg nadrukkelijk om hulp. De artsen negeerde zijn herhaalde verzoeken en diende slechts pijnstillers toe. Het gevolg was een bloeding in de hersenen. willem raakte in coma en kwam na langdurige revalidatie, met ernstige evenwichtsproblemen, die het werken onmogelijk maakte, weer thuis. ervan overtuigd dat hij zijn lichamelijke beperkingen te wijten had aan verwijtbaar medisch falen. Om toch wat te bewegen schafte hij een driewieler-fiets aan en kon zich daarmee enigszins verplaatsen. Op één van de tochtjes in het dorp kwam hij arie Duijndam tegen. Die trok zich het lot van willem aan en belde hen met de vraag of hij mee wilde met de fietsclub, op een tandem! ‘Niet geschoten is altijd mis’, was het antwoord en dat heeft arie geweten. Op de eerste tocht werd de kopman van de Zilveren kruisploeg, bont en blauw geknepen. want voor Van klaveren was het een bijzonder angstig avontuur. maar nu, zeven jaar later, spreken we een enthousiaste sportman die inmiddels 10.000 km per jaar aflegt en hierdoor een uitstekende lichamelijke conditie heeft. ‘Ik was een verwoed zeiler, maar de boot moest worden verkocht. Nu fiets ik enkele keren per week mee op de aangeschafte sporttandem’, vertelt willem ons. De evenwichtsproblemen zijn gebleven, dus is hij afhankelijk. ‘wat mijn vrienden voor mij hebben gedaan is ongelooflijk’, benadrukt hij daarom. De artsen in het ziekenhuis weten inmiddels ook dat willem een volhouder is, want nog altijd vecht hij voor zijn gelijk.

41 |


NEX | laNDgOeDereN

Landgoederen uit het verleden

| 42


tekst & Beeld Caroline Bierens-Spaans, Buro Binnen; luchtfoto

Naast strand, zee en duinen is Noordwijk bekend om haar landgoederen. op het grondgebied van Noordwijk zijn dat offem en Calorama. leeuwenhorst en Dijkenburg liggen in Noordwijkerhout en het oude vinkenveld in Noordwijk en de Boekhorst in Noordwijkerhout zijn niet meer. een overzicht van de Noordwijkse landgoederen te beginnen met klein leeuwenhorst. vanuit de lucht valt pas op dat Noordwijk zo veel groen heeft en de Gooweg verscholen gaat onder een bomenrij.

43 |


NEX | laNDgOeDereN

Alles voor de familietraditie

Vijf generaties op klein leeuwenhorst Wanneer je ‘klein leeuwenhorst’ googelt, vind je een overvloed aan informatie over het bekende landgoed aan de gooweg. Boeken zijn erover volgeschreven. vele foto’s zijn ervan gemaakt. Het charmante witgele landhuis met oprijlanen aan weerszijden is een eyecatcher tussen het groen. Het heeft de status rijksmonument en is niet opengesteld voor publiek; het is in particulier bezit. Wie wonen er? neX mocht kennismaken.

mevrouw alexandra van den Bosch-van Heeckeren van Brandsenburg staat trots in de grote hal aan de achterzijde van het huis. ‘rijdt u maar door met de auto en kom achterom’, had ze verzocht. aan de achterkant is het landgoed zo mogelijk nog mooier: met de enorme vijverpartij in de verte, omringd door een tuin waar een beetje liefhebber de groene vingers bij aflikt. links achterin de tennisbaan met het zwembad. en waar je ook kijkt: rust en ruimte. Haar dochter adeline evelein-de Vos van steenwijk, die met haar gezin in het naastgelegen stalhuis woont, is er ook, samen met haar jongste zoon Octave (inmiddels vier jaar oud). met zijn twee zusjes vormt hij de vijfde generatie op klein leeuwenhorst.

Huwelijkscadeau De familietraditie wordt dus in stand gehouden, maar dat gebeurt niet bewust, volgens adeline. ‘Dat is onbedoeld. Het is hier gewoon een hecht familiegebeuren. mijn moeder was enig kind, net als mijn grootmoeder. In totaal zijn er nu vijf kleinkinderen. mijn zus leidt een expatleven en woont in Zwitserland

| 44


met haar gezin. Hoe de toekomst eruitziet, weet niemand. alexandra: ‘Ons familieverhaal is eigenlijk gelinkt aan Offem. De familie Hoog heeft in 1858 klein leeuwenhorst laten bouwen. wij hebben geen bouwtekeningen en weten ook niet wie het heeft ontworpen. mijn overgrootvader was een neef van de vrouw van graaf Van limburg stirum van landgoed Offem. leeuwenhorst is gebouwd als huwelijkscadeau voor mijn overgrootvader, een vriendelijke geste van mijn kinderloze oudtante Van limburg stirum-gevers. Het werd gebouwd in 1880 en door de Duitsers in 1943 afgebroken. Die wilden precies waar het huis stond hun tankgracht graven.’

drie generaties alexandra vervolgt: ‘mijn grootvader erfde klein leeuwenhorst van oudtante gevers in 1904. Hij was toen veertien jaar oud. toen hij trouwde is hij hier ook daadwerkelijk gaan wonen. Het stalhuis werd in 1950 tot woonhuis verbouwd voor hun enig dochter, mijn moeder, met het geld dat door de staat werd uitbetaald voor oorlogsschade. Hier ben ik opgegroeid. mijn moeder heeft totdat zij in 2000 op 82-jarig leeftijd overleed, in het stalhuis gewoond.’ Dochter adeline vult aan: ‘Ik woon met mijn gezin dus in het oude huis van mijn grootmoeder. toen mij werd gevraagd of ik hier wilde wonen, was mijn eerste gedachte: jeetje... wil ik dat nu al? maar wonend op een tweekamerflat in amsterdam met gezinsuitbreiding op komst, was het wel heerlijk dat we hiernaartoe konden verhuizen.’ alexandra: ‘Vroeger woonden we hier dus ook al met drie generaties. toen mijn oma overleed in 1980, ben ik met mijn twee dochters op klein leeuwenhorst gaan wonen en is mijn moeder in het stalhuis blijven wonen.’

geheime ruimte alexandra heeft ook een aantal jaar in Brussel en Zuid-afrika gewoond. met haar huidige man, Otto van den Bosch, besloot ze uiteindelijk om in 2004 permanent op klein leeuwenhorst terug te keren. Dat was ook de periode van de grondige verbouwing. ‘Zowel buiten als binnen, een enorm project. afvoeren, leidingen, elektriciteit, noem maar op. alles was zo oud en vergaan inmiddels. Dat er geen kortsluiting is geweest, is een wonder!’ tijdens de verbouwing werd ook nog een geheime ruimte onder de vloer aangetroffen. alexandra: ‘we vertelden daarover tijdens het project Van luchtkasteel tot Dassenburcht, dat is bedoeld om schoolkinderen dichter bij natuur en cultuur te brengen. Op een gegeven moment kwamen er kinderen aan de deur: ‘mevrouw, er is bij u een mummie onder de grond gevonden, hè?’ Ik moest ze helaas teleurstellen. De geheime ruimte was leeg. wel grappig dat zoiets een eigen leven gaat leiden in een kinderbrein.’

Landgoed Offem in de ambachtsheerlijkheid Offem 1855. Gelegen op het terrein van landgoed Offem aan de huidige Nieuwe Offemweg.

‘Daarom organiseren we ieder jaar een familie- en vriendenweekend. Dan zijn we met een man of vijftien, waarvan de ene helft de catering verzorgt en op de kinderen past, en de andere helft het bos in gaat met elektrische zagen en grote snoeischaren. Handen uit de mouwen en afzien. maar o, zo leuk en gezellig. Daarnaast is er ook nog de landelijke Natuurwerkdag. Daar doen we dit jaar voor de derde keer aan mee. Heel veel vrijwilligers helpen dan mee aan het onderhoud van het landgoed.’ adeline: ‘en als de zon schijnt staan wij ook gewoon onkruid te wieden en het gras te maaien; het is hier zo groot! er is altijd wel iets te doen. Het afwerken van onze to do-list in onze vrije tijd is een manier van leven geworden, maar we beseffen ons terdege hoe heerlijk het is om hier te mogen wonen. toch lijkt het onze kinderen soms ook leuk om te spelen met kinderen in de straat. aanbellen en vragen: mag ik spelen? Dat gaat niet hier en dat miste ik vroeger ook. Het is nu eenmaal een stuk minder toegankelijk.’ Na een verbouwing werd gestart met de exploitatie van de zadelkamer. ‘Die ruimte kan voor allerlei doeleinden gebruikt worden. Zo werd hier het zomerfeest van de peuterspeelzaal gehouden. er blijft hier altijd veel te doen – heerlijk’, besluit adeline.

‘Als de zon schijnt staan wij ook gewoon onkruid te wieden en het gras te maaien, het is hier zo groot!’

de zadelkamer In de kastanjetijd staan de hekken vaak open en komen er veel kinderen op het landgoed om kastanjes te rapen. Het hele landgoed bestrijkt zo’n 66 hectare gras- en bollenland en 34 hectare bos. ‘Dat moeten we allemaal zelf onderhouden’, vertelt alexandra.

45 |


NEX | laNDgOeDereN

Er was eens... landgoed offem

landgoed Offem ten zuidoosten van NoordwijkBinnen was ooit ‘de plaats van de Heere van Noortwijk’. In de volksmond wordt Offem nog steeds ‘de plaats’ genoemd.

Offem heette vroeger Hoffenne - vandaar ook de school Hoffenne die nu in het Vinkeveld staat. De heerlijkheid Offem, die veel groter was, kwam in 1660 in het bezit van wigbold van der Does, graaf van limburg stirum. De kern ervan, het huidige landgoed Offem, is sinds 1812 nog steeds eigendom van de familie Van limburg stirum en is zonder omliggende weilanden 30 hectare groot. In 1996 werd de tuin aan de oostkant verkleind voor de bouw van een aantal villa’s. als een soort voorloper van de Floriade werd in 1932 een florapark op Offem ingericht. De in die tijd geplante narcissen en hyacinten steken in het voorjaar nog steeds massaal de kop op. In 1938 werd nog een visotter op het landgoed gespot, maar voor grotere zoogdieren is Offem te klein. Daarnaast ligt het te geïsoleerd in het landschap. regelmatig opent het landhuis zijn deuren voor tentoonstellingen. Ook zijn er plannen om het landhuis te verbouwen tot 4-sterren kunsthotel, met op de eerste verdieping twaalf kamers en beneden een ruimte voor wijnproeverijen, ateliers, kookworkshops en een klein restaurantje. Het Vinkenveld met op de achtergrond de schuur van Alkemade

landgoed vinkenveld

| 46

Landhuis Klein Offem aan de Offemweg.

aan de duinvoet ten zuiden van de Oude Zeeweg lag landgoed Vinkenveld. Het werd door johan Ouderogge omstreeks 1685 aangelegd en hoorde bij jachthuis Haasduinen. Hiernaast stonden een blekerij en een taanderij. In de laatste taanden de vissers hun netten en het touwwerk dat op zee nat was geworden om verrotting tegen te gaan. Het gebied tussen de Oude Zeeweg, de Freesialaan en de Beeklaan herinnert nog aan het bleken van wasgoed op de grasvelden; het wordt nog altijd de Bleek genoemd. In het midden van de 18de eeuw werd een theekoepel in het duin gebouwd, het schagentorentje. Het circa 30 hectare grote landgoed is halverwege de 19de eeuw verkocht en voor de bollenteelt afgegraven. alleen het wachtershuis bleef gespaard. De afgravingen in het gebied tussen Noordwijk en katwijk gingen nog lang door. Door scherp protest in 1910 bleef het koepelduin gespaard. een belangrijk tijdverdrijf voor de eigenaren van het landgoed was de jacht. De grote vinkenbaan op het terrein speelde hierbij een bijzondere rol. Hier werden met netten vogels gevangen voor de consumptie. Vogels in kooitjes, of aan een touwtje op stokken, moesten de vrije vogels naar de grond lokken. Ook op landgoed leeuwenhorst was een Vinkenbaan.

kasteel Boekhorst kasteel Boekhorst stond langs de weg van Noordwijkerhout naar het langeveld, op het grondgebied van het huidige Noordwijkerhout. Het terrein waarop het kasteel werd gebouwd, kwam in 1272 in het bezit van Boudewijn van Nortteke en zijn vrouw aleydis. Hun zoon noemde zich Floris van Boekhorst. Bij het kasteel hoorde een groot grondgebied van binnenduinen met bebossing. Het kasteel, dat tot 1840 bewoond is geweest, raakte later in verval en werd gedeeltelijk afgebroken. een groot deel van de binnenduinbossen, met daarin een jachthuis, bleef tot in de jaren dertig van de vorige eeuw gespaard. Daarna ontstonden er plannen van de eigenaren van de steenfabriek in Hillegom om het terrein te ontgronden. Het Boekhorsterbos werd voor een groot deel gekapt en het onderliggend zand werd weggezogen voor het fabriceren van kalkzandsteen, waardoor het Oosterduinsemeer ontstond. Het jachthuis, het landhuis van martini genaamd, was tot het laatst bewoond en tal van foto’s herinneren nog aan de jachtpartijen in het gebied.


Kasteel Leeuwenhorst. Het bij het kasteel behorende koetshuis aan de Gooweg te Noordwijkerhout is bewaard gebleven

Landgoed Boekhorst

landgoed leeuwenhorst

landgoed calorama

Ook landgoed leeuwenhorst ligt in de gemeente Noordwijkerhout, grotendeels op de oude duinen. In de 15de eeuw stond op dit landgoed een abdij en in de 17de eeuw werd er een herenhuis gebouwd, dat werd bewoond door caspar Fagel en die vooral bekend werd vanwege de botanische tuin die hij er aanlegde. Op de ‘Fagelsloot’ die uitmondde in de trekvaart, leerden veel Noordwijkers schaatsen. De sloot werd abusievelijk ook wel Vogelsloot genoemd, maar is vernoemd naar de raadpensionaris Fagel.

landgoed calorama ligt tussen de dorpskern van Noordwijk-Binnen en de rooms-katholieke begraafplaats. De naam calorama is ontleend uit het grieks: calos = mooi, ramio = ruim uitzien. Het landhuis is waarschijnlijk in de 17de eeuw gebouwd en werd in de 18de en 19de eeuw bewoond door de familie groeneveld, die zich bezighield met de teelt van kruiden, een bedrijfstak waar Noordwijk lange tijd bekend om stond. In 1848 werd jan everwijn eigenaar van het landhuis en landgoed. Ook hij was een kruidkundige en teelde en verwerkte kruiden op calorama. Op het landgoed staat nog een gebouw dat als kruidendrogerij fungeerde.

Van de abdij en het herenhuis is niets meer over. leeuwenhorst bestaat nu uit drie delen. Op het deel tussen de leeweg en de gooweg staat huis klein leeuwenhorst; het deel tussen de gooweg en het westeinde heeft de naam nieuw leeuwenhorst. Hier stond van 1889 tot 1943 het grote huis leeuwenhorst, gebouwd en bewoond door de familie gevers. In de tweede wereldoorlog is het afgebroken door de Duitsers. westelijk van het westeinde staat nu huize Dijkenburg, dat in het begin van deze eeuw geheel is gerestaureerd. Voorheen lag in deze omgeving ook landgoed Vijverbeek, later Hofwyck genaamd.

De naam everwijn is bovendien nog verbonden aan een villapark aan de overkant van de gooweg. Daar, en op de gronden waar de wijken calorama en Boechorst zijn gebouwd, werden de kruiden geteeld. Op het meest oostelijke punt van Boechorst stond van 1835 tot 1900 de hofstede Peterhof, onderdeel van het landgoed calorama. Ook het lugubere martelveld maakt deel uit van het landgoed. Op deze plek zou de heilige jeroen van Noordwijk aan zijn einde zijn gekomen.

Landgoed Calorama

Met dank aan Willem Baalbergen en Ton Meijer | Beeld Willem van der Haak

47 |


NEX | Paramedisch centrum Noordwijk

Specialisten bundelen krachten De verse verflucht prikt nog in je neus. Hier en daar worden nog wat puntjes op de i getimmerd en er hangen nog geen bordjes waarop je kunt lezen wie waar zit. Het Paramedisch Centrum Noordwijk is sinds mei gehuisvest in het monumentale pand De Vonk op de hoek van het Westeinde en de Northgodreef. En wat is het mooi geworden!

Initiatiefnemers Jacques Piekaar en Jan Hoekstra zijn reuze trots op het resultaat van de verhuizing naar De Vonk. Jacques: ‘Jan en ik hadden een visie toen we begonnen in ’93: zo veel mogelijk disciplines onder één dak om een zo breed mogelijk pakket te kunnen aanbieden. Dat is nu gelukt.’ Jacques en Jan zijn beiden dertig jaar werkzaam als fysiotherapeut in Noordwijk. ‘We werken hier in totaal met vijf fysiotherapeuten, een logopediste, een oefentherapeute Mensendieck, een psychologe en een zelfstandige bekkenfysiotherapeute, die voorheen werkzaam was in haar praktijk in de Voorstraat. Zo bieden we op verschillende vakgebieden zorgvuldige paramedische zorg aan onze patiënten.’ Het centrum biedt groepsfitness voor algemene groepen, 55+ groepen en voor COPD/diabetespatiënten. Daarnaast is vrije training mogelijk. ‘Dit is niet te vergelijken met een sportschool, omdat we groepen trainen met gelijksoortige klachten.

Zo kunnen we deze mensen individueel begeleiden en indien nodig sturen’, aldus Jan. ‘Twee jaar geleden zijn we serieus op zoek gegaan naar andere praktijkruimte, omdat we wisten dat het pand op de oude locatie gesloopt zou worden. Vanwege de authenticiteit, de ruimte en goede bereikbaarheid had De Vonk onze sterke voorkeur. Hoewel er veel moest gebeuren, konden we goed door de puinhopen heen kijken. Samen met de eigenaar zijn we rond de tekentafel gaan zitten en hebben een plan gemaakt. Langzaam zagen we de contouren van onze praktijk ontstaan’, vertellen ze enthousiast. En het resultaat mag er inderdaad zijn! Paramedisch Centrum Noordwijk, Westeinde 94 (hoek Northogodreef), Noordwijkerhout, www.paramedisch-centrum-noordwijk.nl. Op de site staat een link naar de afzonderlijke specialisten die in het Paramedisch Centrum werkzaam zijn.

De Vonk Het Paramedisch Centrum Noordwijk is gevestigd in een monumentaal pand van het voormalige vakantiehuis ‘De Vonk’. Een gebouw met een bijzondere geschiedenis. De Vonk werd in 1917 gebouwd in opdracht van de ‘Vereeniging buitenverblijf van het Leidsch Volkshuis’, met als initiatiefneemster Emilie Knappert (1860-1952). Doel van De Vonk was om jonge vrouwen uit Leidse arbeidersgezinnen te laten kennismaken met de natuur om ze zo ‘op een hoger moreel peil’ te brengen. In het Leidsch Volkshuis ontwikkelden zij tal van activiteiten, zoals muziekuitvoeringen, toneelvoorstellingen en cursussen. De Vonk werd ontworpen door de bekende Leidse architect J.J.P. Oud. Het gebouw was geheel symmetrisch van opzet en ademde een landelijke sfeer uit. Om het wat sobere gebouw te verlevendigen, liet Oud twee andere kunstenaars, Theo van Doesburg en Harm Kamerlingh Onnes, respectievelijk de tegeltableaus en –vloeren en de gebrandschilderde ramen ontwerpen. Bekend zijn ook de centrale hal en trap, die eveneens in samenwerking met Theo van Doesburg ontworpen werden.

| 48


Tekst caroline bierens-Spaans | Beeld buro binnen

Van links naar rechts: Roos Veldt, fysiotherapeut, zwangerfit docent, Jacques Piekaar, fysiotherapeut, manueel therapeut, McKenzie therapeut, Liesbeth van Gulik, logopedist, Esmeralda Peschier, oefentherapeut Mensendieck, Karlijn van Heur, fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut i.o., Merel Hovestad, psycholoog, wandelpsycholoog, Mirjam de Visser, fysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut i.o., Jan Hoekstra, fysiotherapeut, acupuncturist en Andy Limoen, fysiotherapeut, sportfysiotherapeut.

In 1919 werd De Vonk officieel geopend en konden stadskinderen gedurende een of meer weken de heilzame werking van de natuur en verschillende vormingsactiviteiten ondergaan. In de jaren twintig en dertig breidde het vormingswerk zich verder uit naar schoolgaande meisjesen vrouwenclubs. Na de Tweede Wereldoorlog werden er ook cursussen in internaatsverband gegeven voor meisjes van veertien tot zestien jaar. Het verhaal gaat dat huidige mannelijke Noordwijkse zestigplussers er in hun jeugd een sport van maakten om de meisjes te bespieden, waarbij ze meer dan eens werden verjaagd door de politie. Uiteindelijk ontkwam De Vonk niet aan nieuwe en veranderende maatschappelijke inzichten, en mede door financiële problemen was ze genoodzaakt haar deuren in 1994 te sluiten. Gedurende een tiental jaar daarna was het Centrum ‘45 er gehuisvest, een instituut waar getraumatiseerde oorlogsen geweldslachtoffers werden behandeld. Ook was het enige tijd de locatie voor een filmhuis. Het gebouw is na de verkoop ingrijpend verbouwd, maar gelukkig zijn vrijwel alle oude details behouden gebleven en nog steeds zichtbaar in het huidige Paramedisch Centrum Noordwijk. Bron: Genootschap ‘Oud Noordwijk’ - Van Dam tot Wurft

49 |


NEX | het Zuiderbad

Tekst caroline bierens-Spaans | Beeld het Zuiderbad

Als locatie voor het lanceerfeestje van deze derde editie mocht NEX gebruikmaken van Het Zuiderbad. Het warme, zonnige Zuiderbad. Want ook al komt de regen met bakken uit de hemel, hier lijkt het altijd lekker weer. Of je nu afdaalt naar het terras of het restaurant binnenwandelt, je krijgt er het gevoel dat een behaaglijke jas je omsluit. Er waait alleen af en toe een frisse wind door de inrichting, die onlangs met lichte tinten en trendy meubilair weer helemaal anno nu is gemaakt. Thuiskomen met een hoofdletter T. Vertrouwd en gezellig.

Het Zuiderbad;

uniek gedurende alle vier de seizoenen! Het knappe van de broers Michiel en Martijn van den Berg, die Het Zuiderbad & Beachclub Bries exploiteren, is dat ze heel goed aanvoelen hoe ze een perfecte sfeer kunnen neerzetten. Michiel: ‘In tegenstelling tot onze Beachclub Bries, is Het Zuiderbad het hele jaar geopend. 365 dagen genieten van een mooie, maandelijks wisselende kaart, afgestemd op het seizoen. We serveren typisch Franse brasseriegerechten met een eigen twist.’ Doordat het restaurant in een duinpan ligt, kun je er vaak eerder en langer zonnen dan op andere plaatsen aan de kust. Het Zuiderbad richt zich op een breed publiek, maar zeker voor jonge ouders met kinderen is het een overzichtelijke en veilige plek. Heerlijk zonnen op de comfortabele loungebanken, een hapje eten met uitzicht op zee en de kids vermaken zich uitstekend op een van de klimtoestellen in het speelduin. Kortom, een zalige, ontspannen dag aan het strand. Naast eten en drinken aan zee, leent de locatie zich uitstekend voor een receptie of feestje. Zakelijk of privé. En natuurlijk is er gratis wifi: ideaal voor de zakelijke gasten, maar uiteraard beschikbaar voor iedereen.

Bra�erie aan Zee

Restaurant Het Zuiderbad Koningin Astridboulevard 104, Noordwijk 071 – 362 05 51 www.zuiderbad.nl

Beachclub Bries

Koningin Astridboulevard 102, Afrit 2, Noordwijk 071 – 361 78 91 www.briesnoordwijk.nl Open: medio maart tot medio oktober

| 50


Trouwspecial

Love

Alles wAt je wilt weten over trouwen in noordwijk


NEX | TROUWspecial

In Noordwijk stappen elk jaar zo’n 180 stellen in het huwelijksbootje. Trouwen kan tegenwoordig op 26 locaties. NEX maakte een trouwspecial met als decor het romantische Grand Hotel Huis ter Duin. Fotografie Pauline de Ruiter en Thomas Steenvoorden, Buro Binnen Kapper tophaarstylist & kapper Leon van ARTI hairstylisten Huis ter Duin Visagie Hélène, Béautifique Styling Esther Oostdam byZENOstyle Noordwijk Met dank aan bruidspaar Michel en Thalitha en bruidskinderen Ami en Zeta

| 52


Love is in the air...

53 |


NEX | TROUWspecial

Trouwen in eigen stijl!

Be Born st

Op de mooiste dag van je leven wil je maar 1 ding: naast de mooiste vrouw in je leven, er zelf ook goed gekleed uitzien! Wij helpen je daar graag bij. Naast onze ruime collectie aan kostuums van Boss, Corneliani en het slank gesneden Hugo is het ook mogelijk om je eigen trouwpak samen te stellen. Samen met ons bepalen we het model dat bij je past, kies je de stof uit de ruime stofcollectie die bij de jurk past en de voering, knopen en stiksels in bijvoorbeeld de kleur van de jurk of bruidsboeket. Verder is het mogelijk om de trouwdatum of de namen in het maatpak te laten borduren. Tot slot het overhemd in de juiste kleur, schoenen eronder en manchetknopen, stropdas en riem als finishing touch! Kom naar Ben Borst Men’s Fashion en laat je informeren over de mogelijkheden voor je eigen unieke trouwpak!

info@benborst.nl - www.benborst.nl

Ben Borst Men’s Fashion

Ben Borst Casual Wear

Hoofdstraat 73 2202 eV Noordwijk aan Zee Tel: 071-3647036

Hoofdstraat 71 2202 eV Noordwijk aan Zee Tel: 071-3622535

WEDDING Spring Summer ‘12

Bij Hair and Dare word je op een persoonlijke en professionele manier geholpen. Jouw wensen zijn voor ons het uitgangspunt voor een passend haar advies. Hair and Dare is specialist in haarkleuring, we kleuren met Sassoon en Fuente (amoniavrij). We geven jou en je haar de aandacht en comfort dat je verdient. Naast de werkzaamheden in de salon werken we als freelance hairstylist voor diverse lifestyle media, zodat we op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in haarproducten en trends.

Genomineerde Coiffure Awards 2012

Bomstraat 17 2202 GH Noordwijk aan Zee 071 361 87 07

| 54


Ja, ik wil...

55 |


NEX | TROUWspecial

r VAn Det ZWAr Z JeWeL

Kwaliteit gewaarborgd Bij het aanschaffen van een trouwring ga je niet over één nacht ijs. Het is iets tastbaars voor de rest van je leven en daarom is goed advies van cruciaal belang. Grote kans dat Van der Zwart Jewelz in die behoefte kan voorzien. ‘We hebben de kennis en ervaring in huis en staan echt voor kwaliteit.’

Het is een weinig verheffende zomerdag in Noordwijk. Plaats van handeling is Van der Zwart Jewelz, gelegen aan het begin van de Hoofdstraat. De winkel wordt bevolkt door een aantal geïnteresseerde klanten, die rustig een blik werpen op het ruime assortiment aan sieraden en horloges. Eigenaar Jeroen van der Zwart dirigeert ons meteen door de winkel naar boven, waar we plaatsnemen in een aparte ruimte, vol met prachtige trouwringen. Het is de speciale trouwshop, ‘Trouw-Jewelz’, waar sinds een halfjaar toekomstige echtparen voorzien worden van topadvies. ‘Voor de aankoop van een trouwring moet je de tijd nemen. Zoiets doe je niet

aan de balie’, zegt Van der Zwart, die spreekt van ‘een huiselijke sfeer’. ‘Dit is een prettige plek, zonder afleiding.’ Wie bij Van der Zwart langsgaat, weet dat kwaliteit gewaarborgd is. Niet alleen zijn alle denkbare opties mogelijk, de juwelier heeft ook service en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. ‘We hebben de kennis en ervaring in huis en staan echt voor kwaliteit.’ Aan zijn vakmanschap hoeft niet getwijfeld te worden. Van der Zwart rondde de zware goudsmidopleiding af met een meesterdiploma en behoort tot de vierde generatie van zijn familie die in het vak actief is. Drie jaar geleden begon hij voor zichzelf, in Noordwijk. De werkplaats is volledig uitgerust met de nieuwste technische middelen, zodat geen reparatie of nieuw te vervaardigen sieraad te gek is. De mogelijkheden zijn dan ook talrijk. Naast het brede assortiment aan ringen dat Van der Zwart in huis heeft, beschikt hij over een computerprogramma waarin de wensen van de klant verwerkt kunnen worden. ‘We kunnen echt alle kanten op. Het voordeel van het programma is dat veranderingen direct zichtbaar worden. Het creëren van een eigen ring spreekt veel mensen aan, omdat ze daarmee onderscheidend zijn en een ring creëren die anderen niet hebben.’ Van der Zwart, die ringen tussen de 500 en 10.000 euro per paar in huis heeft,

| 56

benadrukt het belang van het uitkiezen van een goede trouwring. ‘Een trouwring neem je voor je hele leven, althans dat is wel de insteek bij aanschaf’, zegt de Noordwijkse ondernemer, gevolgd door een brede lach. ‘Dat dringt gelukkig wel tot de mensen door. Een bruiloft is leuk, maar duurt maar een dag, een ring voel en zie je elke dag weer. Dan maar een bitterballetje minder op de bruiloft.’ Negen van de tien keer vertrekken aanstaande echtparen al na het eerste bezoek tevreden uit Van der Zwart Jewelz. ‘De meeste mensen weten vaak al wat ze willen. Ik adviseer ze daarbij.’ Daarbij schuwt hij niet kritisch te zijn. ‘Mensen moeten zich afvragen of ze een bepaald motief of model over tien jaar nog steeds leuk vinden. Het zou bijvoorbeeld kinderachtig kunnen worden. Ik heb dat vermoeden nu tweemaal uitgesproken en tweemaal zijn de klanten overstag gegaan, naar volle tevredenheid.’ Momenteel is witgoud erg in trek, de afgelopen jaren was dat geelgoud. De switch kan op bekoring rekenen bij Van der Zwart, die witgoud stoer en elegant noemt. Het past ook in de interesseverschuiving die gaande is. ‘Het mag steeds bijzonderder. Tegenwoordig zie je veel strakke, gladde ringen. Meerlaags ook. Dat geeft meer effecten, waardoor ringen er steeds meer uitspringen.’


Negen van de tien keer vertrekken aanstaande echtparen al na het eerste bezoek tevreden uit Van der Zwart Jewelz Zie voor meer informatie: www.vdzwartjewelz.nl

57 |


Al 90 jaar een begrip in Noordwijk Huize van Wely een lust voor het oog en heel erg lekker!

Dat zeggen de mensen die één van onze producten weleens heeft geproefd. En dat is natuurlijk ook niet zo gek want alleen met de mooiste grondstoffen, het zoetste fruit en de romigste chocolade, creëren wij de lekkerste bonbons, truffels, gebakjes, (bruids) taarten, zoete en zoute koekjes en het heerlijkste ijs dat er bestaat. Kwaliteit zoals u van ons gewend bent, sinds 1922

Huize van Wely Noordwijk | Hoofdstraat 88 | T (071) 3612228 | www.huizevanwely.nl | info@huizevanwely.nl | 58


GRAN D HUIS HOTEL T DUINER

Droomlocatie Overnachten Beleef je huwelijksnacht op het hoogste punt van Noordwijk in één van de luxueuze kamers of suites. Geniet de volgende ochtend van een heerlijk champagne ontbijt op bed en het schitterende uitzicht over de Noordzee en/of het Noordwijkse landschap. Informeer naar de verschillende mogelijkheden.

ideale locatie voor een koperen, zilveren of gouden bruiloftsviering.

Bruidstaarten De lekkerste en mooiste bruidstaarten van Noordwijk worden in de patisserie van Grand Hotel Huis ter Duin bereid. Chef patisserie Hans Tros bespreekt graag de mogelijkheden met het bruidspaar.

Ceremonie en Feest

Bruidsfotografie

Grand Hotel Huis ter Duin biedt een scala aan mogelijkheden voor de huwelijksceremonie. Van intiem met een klein gezelschap in één van de Penthouses tot een sprookjesachtige entourage voor een groot gezelschap op een van de terrassen, de schitterende Keizerzaal of Breakers Beach House. Daarnaast is Club Conversation een

Laat de romantiek van zee, strand en romantiek van Grand Hotel Huis ter Duin terugkomen in de bruidsfoto’s. Voor gebruik van de ruimtes en begeleiding bij binnenkomst berekenen wij e 150,00. Daarnaast ontvang je een voucher ter waarde van e 150,00 wat vrij te besteden is in de restaurants van het hotel. Een leuk cadeau voor het bruidspersoneel.

Wil je meer weten over trouwen in Grand Hotel Huis ter Duin. Neem dan contact op met een van onze wedding planners via 071-3651213

59 |


NEX | TROUWspecial

Der ALeXAnL & Hote er D ALeXAn BeACH CLUB

Een gesprek over trouwen bij Alexander Hotel of Alexander Beach Club leert al snel dat de mogelijkheden oneindig zijn. ‘Bij elk gesprek is het uitgangspunt dat alles kan. En de ervaring leert ook dat eigenlijk altijd alles wat het bruidspaar graag wil ook kan. ‘Het is mooi om op die manier als trouwlocatie te kunnen bijdragen aan ‘de mooiste dag’.’

Trouwen bij Alexander Hotel en Alexander Beach Club

Uitgangspunt: alles kan! Combinatie Doordat het mogelijk is om zowel in het Alexander Hotel als in de Alexander Beach Club te trouwen, heeft het bruidspaar een grote keuze. ‘Het ene paar kiest voor het hotel, het andere voor het strand en er zijn ook stellen die kiezen voor een combinatie van beide. Bijvoorbeeld de receptie in het hotel, de ceremonie in het hotel en het diner – vaak een barbecue of ‘walking beach diner’ op het strand.’ Veel keuzes hangen ook af van het aantal gasten en het budget. ‘In het hotel hebben we de mogelijkheid om ruimtes te creëren variërend in grootte van vijftig tot vierhonderd vierkante meter. Er is een ruimte met een eigen bar en we hebben een prachtige serre, waar ook getrouwd kan worden. Wie kiest voor trouwen op het strand, kan bij mooi weer op het terras het jawoord geven. We nodigen aanstaande bruidsparen graag uit voor een persoonlijk gesprek, om alle mogelijkheden te bespreken!’

Alexander Balk, eigenaar van het hotel en de Beach Club, voert zelf alle voorgesprekken met het bruidspaar. ‘Dat zorgt ervoor dat de lijnen kort zijn’, zegt Ingrid Balk die samen met Alexander het hotel runt. ‘Alle vragen van het bruidspaar kan Alexander direct beantwoorden. Daarbij trouwen veel mensen voor het eerst en vinden ze het fijn als iemand met ze meedenkt. We hebben inmiddels heel wat bruiloften mogen verzorgen en daardoor de nodige kennis en ervaring in huis om de dag perfect te laten verlopen. Op de dag zelf zijn wij vrijwel altijd aanwezig om er persoonlijk voor te zorgen dat alles op rolletjes verloopt.’

| 60

Zie voor meer informatie: www.alexanderhotel.nl en www.alexanderbeach.nl


Tekst en Beeld linda Versteege

We nodigen aanstaande bruidsparen graag uit!

61 |


NEX | TROUWspecial

Trouwen

IN NOOR DWIJK

N oordwijk telt zes trouwambtenare

n

Mevrouw M.E. den Otter-Ooster veer ‘Ik wil iedereen in zijn waarde laten, ieder mens is een radertje van het grote uurwerk, en daarom belangrijk.’ De heer M. Ruis ‘Als ik het anderen een beetje naar de zin kan maken, maak ik het mijzelf ook naar de zin.’ Mevrouw J.C.G. van Eerten-den Haan ‘Door de energie, liefde en vreu gde die de bruidsparen mij geven, is het een feest om dez e baan te mogen uitoefenen.’ Mevrouw L.M. Crama ’Ik wil proberen om er voor het bruidspaar een onvergetelijke dag van te mak en.’ De heer G.R. Stiekema ‘Ik hoop de komende jaren nog veel stellen te mogen trouwen en te horen zeggen: Dit was het mooiste moment.’ Mevrouw C.M. Versteege-Wowi js ‘Een bijdrage kunnen leveren aan een onvergetelijke dag in het leven van het bruidspaar, vind ik een bijzondere eer!’

D

r

mbtenaa

e trouwa

n voltrokke welijken u h e ll a n e naar wijk word on ambte In Noord itengewo u b e ren e rn rv te e ex het res door een abs). Bij (b de d ij n b a f st e welijk o burgerlijk an het hu v n ts e a la rd p o n eur w van tijd e een voork e w kan er u ro aar. Met d rt n e te d on en amb e r or de o o o v v n n e ve lle wens a aangege n e n n u nomen. btenaar k n doorge e trouwam rd o w ie ceremon huwelijks

Bruid en bruidegom arrangement 15% korting op ons Beauté arrangement voor bruid en bruidegom (zie website) Onze vakkundige specialistes laten jullie stralen op de trouwdag! Geniet van suprème behandelingen in Rust, Privilege en Luxe in private sfeer.

071-3018497 - Rembrandtweg 39 - Noordwijk www.instituutbeautifique.nl - mail@instituutbeautifique.nl

| 62

O

pruimen!

Het strooien van rijst, confetti en dergelijke is niet toegestaan. Indien u dit toch laat doen, bent u zelf verantwoordelijk voor het opruimen ervan; gebeurt dit niet, dan worden de kosten van het schoonmaken op u verhaald.

G

etuigen

Bij de huwelijksvoltrekking moeten ten minste twee en mogen maximaal vier getuigen aanwezig zijn. De getuigen moeten gehuwd, of achttien jaar of ouder zijn.


W

at kost trouwen in Noordwijk?

Op maandag om 9:00 uur en 9:30 uur kan er alleen in de nieuwe raadzaal ‘gratis’ getrouwd worden. De voltrekking van een kosteloos huwelijk bestaat uit een korte (officieel benodigde) ceremonie zonder toespraak. Na afloop ontvangt het bruidspaar een eenvoudig huwelijksboekje; tegen betaling kan een luxe boekje worden verkregen. Nieuwe raadzaal Maandag - vrijdag 9:00 - 16:30 uur € 375,00

Nieuwe raadzaal Zaterdag 9:00 - 12:00 uur € 570,00

Oude raadzaal Maandag - vrijdag 9:00 - 16:30 uur € 375,00

N

Tekst Linda Versteege

aamgebruik

Door het invullen van een zogena amde verklaring naamgebruik is het mogelijk om he t naamgebruik wijzigen. Dit vin te dt vaak plaats vo or het sluiten van huwelijk, waarbi een j het naamgebr uik van personen wijzigen vanaf ka n de datum van he t huwelijk. Som men dat na het s de nk t invullen van de verklaring naam ook daadwerkeli gebruik jk de geslachts naam (achternaa de persoon wijz m) van igt, maar dat is in Nederland niet Men krijgt wel he het geval. t recht om de na am van de echt of partner te vo ge noot eren, en dit word t in verschillend straties doorge e ad minivoerd, maar de achternaam wijz igt niet. In akten van de burgerlijke stan d, maar ook in het trouw boekje, staat altijd allee n de officiële achter naam vermeld, en nooi t de naam die men gebruikt. Een ve rklaring naamgebruik ka n altijd worden herzien of ingetrokken.

Oude raadzaal Zaterdag 9:00 - 12:00 uur € 675,00

Externe locaties Alle locaties Maandag - zaterdag 9:00 - 20:00 uur € 825,00

W

aar trouwen?

Strandpaviljoens

H

e lijks aarden e w u rw voo

dse erlan rouwd d e get de N eren ens rden oed g Volg n er wo n va ka hap orwet ensc lijkse vo e m e e ordt g w w u in iets er h n d ar n ls e tom of o n. A e au nschap j e d r w u e waa , tro eme der geld ele g n on h e e gere g w l u a o in Tr en is is tisch ederen. aard o w r g otar o vo van en n e e s s k t. l j i el lijk a opmaak huw oge e m t k n allee or een a vo r a a d

Alexander Beach Beachclub Oranje Blu Beach Branding Beach Club Breakers Beach House Bries De Klink De Koele Costa Playa Buiten Gewoon Strandclub Witsand Take 2 Beach & Bungalows De Zeemeeuw St(r)andplaats Nederzandt

Hotels Alexander Hotel Hotel De Witte Raaf Grand Hotel Huis ter Duin Hotel De Heeren van Noortwyck Hotels van Oranje Palace Hotel

Restaurants & overige locaties Golfcentrum Noordwijk Restaurant Blush Restaurant Het Zuiderbad Restaurant Koetjes en Kalfjes Restaurant Zon & Zeebad Space Expo Theater De Muze

63 |


NEX | TROUWspecial

le a i c e p s ften o l i u br rdo o n n i wijk

Getrouwd!

Wie: Ruud (64) en Renske de Groot (28) Getrouwd op: 30 juli 2010 Binding met Noordwijk Ruud: ‘Vanaf seizoen 20042005 was ik vier jaar voetbaltrainer van SJC heren 1. Daar heb ik Renske leren kennen, zij voetbalde in dames 1. In 2006 ben ik met haar in Noordwijk gaan wonen, daarvoor heb ik altijd in Leiden gewoond.’ Binding met Noordwijk Renske: ‘Ik woon hier mijn hele leven al.’ Waarom getrouwd in Noordwijk: ‘We woonden al in Noordwijk en hebben geen moment getwijfeld of gedacht aan een andere plaats.’ Bijzonder: Op het voetbalveld leerden Ruud en Renske elkaar kennen. Ruud gaf training en de dames wilden ook een stuk veld. ‘Mooi niet’, zei Ruud, maar toen kwam Renske (‘dat bijdehandje’), om Ruud te bewerken en zo kregen ze toch het beoogde stuk veld. ‘We hebben veel gesproken over het leeftijdsverschil, dat de buitenwereld commentaar zou hebben was voor ons niet interessant, het ging om ons en het voelde goed. In het begin waren we uiteraard een hot item, maar dat verdween vanzelf, omdat men zag hoe goed wij met elkaar omgingen. We hebben dezelfde hobby’s, voetbal, hardlopen, golf, reizen, staan vol in het leven en hebben veel gevoel voor humor. We maken zelf nog de meeste geintjes over ons leeftijdsverschil!’ Een korte terugblik: Ruuds aanzoek was romantisch: In een roeibootje midden op een groot meer in Madrid ging hij op zijn knieën. Met als gevolg één jaar later een fantastische dag om nooit te vergeten.

| 64

Wie: Vanya Verhoeff (39) en Bart van der Vijver (37) Getrouwd op: 3 september 2011 Binding met Noordwijk Vanya: Woont sinds 1974 in Noordwijk op steenworpafstand van het strand Binding met Noordwijk Bart: Woont bijna tien jaar in Noordwijk Waarom getrouwd in Noordwijk: ‘Vanya is opgegroeid in Noordwijk, vlak bij het strand, en het strand vonden wij allebei een unieke trouwlocatie’ Bijzonder: ‘We hebben gezocht naar een manier om te trouwen zonder alle poespas, maar toch omringd te zijn door alle mensen die we liefhebben op een plek die ons beiden dierbaar is. De tweede verjaardag van onze dochter Gillian gaf de perfecte dekmantel. We besloten een strandtent af te huren voor haar verjaardag en meteen te trouwen.’ De enigen die het wisten, waren Vanya’s zus en Barts broer, de getuigen – en één vriendin het per ongeluk raadde. ‘De feestmiddag begon als een gewoon kinderfeestje, maar nam ineens een heel andere wending toen er een taart met een bruidspaar werd binnen gedragen… Zelfs toen wij ons huwelijk aankondigden, beseften veel gasten niet dat we meteen gingen trouwen. Pas toen de ambtenaar van de burgerlijke stand vol ornaat binnenkwam, had iedereen door dat het écht was!’ Een korte terugblik: ‘Na een avondje stappen, kwamen wij elkaar tegen in De Stip. Bart floot naar Vanya en kreeg een fluitje van haar. Hij kon de humor wel waarderen en al snel kwamen ze op het onderwerp ‘lekker eten’, en hij vertelde haar hoe lekker hij kon koken… Of ze kwam proeven? Vanya ging bij Bart eten en het viel haar op hoe mooi de tafel gedekt was. Weken later kwam Vanya er pas achter, dat er maar twee mooie bordjes, twee mooie glazen en twee mooie dessertkommetjes in de kast te vinden waren. Pas toen besefte ze dat Bart al het mooie servies speciaal voor dat etentje had gekocht en wist ze: deze houd ik!


Tekst linda Versteege

Wie: Nicky Barnhoorn en Cleo de Jong Getrouwd op: 13 mei 2009 Het huwelijk: Juf Agnes gaat trouwen! Dat vonden de kinderen uit haar klas heel interessant en bijzonder. Zo ontstond het idee om een heus kleuterhuwelijk te organiseren in de oude raadzaal van het gemeentehuis. Maar dan wel een écht kleuterhuwelijk! En dus werd er een gelukkig bruidspaar uitgekozen, de getuigen bepaald en de trouwambtenaar ‘geboekt’. Op 13 mei was het zover. In een prachtige trouwauto werden Nicky en Cleo bij het gemeentehuis afgezet. In pak én met een trouwjurk liepen zij stralend lachend naar binnen. Iedereen was mooi aangekleed, iedereen was wel een beetje zenuwachtig! Alles ging precies zoals het ook in het echt gaat. Trouwambtenaar Carla Versteege hield een speech, de trouwakte moest getekend worden. Alleen de kus liet het pasgetrouwde stel toch maar achterwege. Twee dagen later trouwde juf Agnes met haar Fons. De kinderen hadden zich allemaal weer heel mooi aangekleed en versierde bogen gemaakt.

Huwelijken van bekende Noordwijkers Wie: Louis van Gaal en Truus Opmeer Getrouwd op: 8 augustus 2008 Het huwelijk: Louis en Truus stapten in het huwelijksbootje in de Portugese Algarve. In de kustplaats Albufeira gaven de twee elkaar het jawoord op een rots met uitzicht op zee. Onder de vijfenzeventig genodigden bevonden zich ook de dochters van Van Gaal, Renate en Brenda. De zusjes hadden een speciale taak tijdens de huwelijksvoltrekking: ze mochten hun vader weggeven. ’s Avonds werd gezamenlijk gedineerd in het Sheraton Algarve Hotel, waar het echtpaar en de gasten nog twee dagen na de huwelijksvoltrekking verbleven. Bijzonder: Toenmalig burgemeester van Noordwijk, Harry Groen, reisde met hen mee om het gelukkige koppel op Van Gaals verjaardag in de echt te verbinden. De bruidsjurk: Truus’ jurk werd ontworpen door de Nederlandse modeontwerper Addy van den Krommenacker. samen: Voordat Louis en Truus besloten te trouwen, waren zij al twaalf jaar bij elkaar. Wie: Prins Pieter-Christiaan en Anita van Eijck Getrouwd op: 27 augustus 2005 Het huwelijk: Het paar trouwde voor de wet al op 25 augustus in Apeldoorn. De kerkelijke inzegening vond plaats in de Grote of St. Jeroenskerk in Noordwijk. Voorganger bij de kerkelijke inzegening was de Amsterdamse doopsgezinde predikant Henk Leegte. Het huwelijk was een hele happening. Alle royals liepen over een rode loper en ook een aantal BN’ers, onder wie René Froger, Marc Klein Essink en natuurlijk premier Balkenende. In totaal werden er zo’n zevenhonderd gasten verwelkomd. Bijzonder: Ook de pers was in groten getale aanwezig om elke seconde vast te leggen en achter dranghekken stonden honderden Noordwijkers en koningshuisgezinden om een glimp van de hoogheden op te vangen. Tijdens de ceremonie trad Katie Melua live op en zong het nummer Nine Million Bicycles. Na afloop vertrok het paar met de genodigde gasten richting Paleis Noordeinde, waar het bruiloftsfeest verder werd gevierd. Kinderen: Inmiddels heeft het prinselijk paar twee kinderen. Op 28 november 2006 werd dochter Emma geboren en op 19 november 2008 zoon Pieter. Het gezin woont nu ook in Noordwijk.

65 |


Speciale kaarten

voor speciale momenten

In ruim 25 jaar hebben we ĂŠĂŠn miljoen mensen geholpen met de grootste en leukste aankoop van hun leven: hun huis.

Proficiat! Jullie gaan binnenkort trouwen en de voorbereidingen voor jullie trouwdag zijn reeds gestart. Een speciale dag vraagt natuurlijk om een speciale huwelijksuitnodiging, volledig in stijl. Gelukkig is dat bij MultiCopy geen probleem, want daar is volop keuze in exclusieve kaarten met een persoonlijke service. Wilt u een afspraak maken na sluitingstijd? Belt u ons gerust op en tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u ook nog eens E 25,- korting. Deze kortingsactie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Uw grafisch dienstverlener ... met oog voor detail

Meer informatie op hypotheker.nl

MultiCopy Katwijk/Noordwijk De Scheysloot 3 2201 GN Noordwijk T 071 408 10 03 E katwijk@multicopy.nl I www.multicopy.nl/katwijk

MultiCopy Teylingen Wattstraat 64 2171 TR Sassenheim T 0252 21 50 99 E teylingen@multicopy.nl I www.multicopy.nl/teylingen

Noordwijk, Parallelboulevard 214D, (071) 362 25 30 Ook voor jou zoeken we de optimale hypotheek. Onafhankelijk en transparant. En alles is goed geregeld.


NEX | mareGroep

Tekst caroline bierens-Spaans

Altijd netjes op tijd De bezorging van NEXTWO werd begin juni tot volle tevredenheid door MareGroep uitgevoerd. Correct, op tijd en zonder klachten. Ook de nabezorging verliep vlekkeloos. Voor de bezorging van dit nummer is dan ook opnieuw voor MareGroep gekozen. Alle reden voor een kijkje achter de schermen bij MareGroep, dat naast postbezorging nog veel meer diensten aanbiedt.

Redacteur en medebedenker van NEX, Brian Issac vertelt: ‘De bezorging van NEXONE verliep niet geheel naar wens, waardoor we voor NEXTWO een andere bezorger zochten. Via de gemeente, die goede ervaringen heeft met MareGroep, kwam ik bij hen terecht. In tegenstelling tot de vorige bezorger brengt MareGroep ons magazine ook in de buitengebieden, zoals Langevelderslag en de vakantieparken. MareGroep slaat de 12.500 NEX-magazines op locatie op in een keet, zodat bezorgers niet iedere keer op de fiets naar het afhaalpunt hoeven. De keet verhuist mee met de bezorgers en ik krijg iedere keer een update van wat al gedaan is en wat nog moet gebeuren. Heel netjes!’ Chantal de Miranda, hoofd Communicatie & Directiesecretariaat bij MareGroep legt uit: ‘We hebben een flink aantal opdrachtgevers, zo’n 200 in totaal. Naast de bijna 70 man kantoorpersoneel en werkleiding, werken er zo’n 550 medewerkers binnen of buiten de muren aan diverse opdrachten voor bedrijven en gemeenten, en ook de post wordt grotendeels vanuit deze locatie verwerkt. Daarnaast zijn er vanuit MareGroep zo’n 325 medewerkers gedetacheerd of begeleid aan het werk bij verschillende bedrijven en gemeenten in de regio. Voor de gemeente Noordwijk, medeaandeelhouder van MareGroep, doen we de schoonmaak, post en een groot deel van het groenonderhoud. Uit de hele Bollenstreek werken er mensen bij MareGroep, uit Noordwijk zijn dat er bijna honderd.’ De Miranda is enthousiast over ‘haar’ MareGroep. Ze zit duidelijk op haar

plek. ‘Het is een prachtig bedrijf dat steeds meer naamsbekendheid krijgt in de regio. Er werken hier veelal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld mensen met een beperking of die in de bijstand zitten en om wat voor reden dan ook niet zonder ondersteuning aan het werk komen in het reguliere bedrijfsleven. MareGroep begeleidt hen bij het vinden van een passende functie.’

chaNtaL de miraNda:

‘mareGroeP doet Zo veeL meer daN meNSeN weteN’ Dat de postbezorging van NEX zo goed verloopt, bewijst volgens De Miranda eens te meer hoe gemotiveerd de medewerkers van MareGroep zijn. ‘Onze medewerkers zijn secuur en gedreven. Ze vinden het belangrijk dat ze iets kunnen bijdragen aan de maatschappij, in plaats van thuis te blijven met een uitkering.’ Issac: ‘Van enkele adverteerders hoorde ik zelfs dat ze direct weten wanneer de bezorging via MareGroep verloopt, want de bezorger komt de winkel in en drukt je het magazine persoonlijk in handen.’ De Miranda vult aan: ‘Dat is een typisch voorbeeld van hoe begaan onze medewerkers met hun werk zijn. Als de opdracht is: dit poststuk moet worden afgeleverd bij de ontvanger, dan wordt dat ook keurig netjes uitgevoerd. En dat dat echt zo is, kan ook NEX nu onderstrepen!’

MareGroep MareGroep is als Re-integratie en Ontwikkelbedrijf een van de grootste werkgevers van de kust-, duin- en Bollenstreek. Het bedrijf verzorgt een zeer breed dienstenpakket voor een groot aantal gerenommeerde bedrijven en diverse gemeenten. MareGroep helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hun ontwikkeling en re-integratie, met waar mogelijk als einddoel een reguliere baan. Dit geschiedt onder meer door het bieden van aangepast werk, detachering, begeleid werken en het organiseren van leerwerkplekken. Tevens levert MareGroep diensten als postbezorging, groenvoorziening, (elektro-)montage, schoonmaak, het verwerken van mailings en verpakkingswerkzaamheden. MareGroep Nijverheidsweg 22, Voorhout 0252 – 26 21 00 www.maregroep.nl

67 |


NEX | battle

In 2011 werden in de gemeente Noordwijk 178 huwelijken gesloten en 16 partnerregistraties. Er werden 66 echtscheidingen geregistreerd.

Trouwen en scheiden. Woorden die onlosmakelijk met elkaar verbonden lijken te zijn. Maar is dat wel zo? Want hoewel de scheidingsadvocaat niet bestaat zonder de trouwambtenaar, kan de laatste heel goed zonder de eerste. Een interview over ware liefde en de trend die scheiden lijkt te worden. ‘Beter gelukkig gescheiden dan ongelukkig getrouwd.’

Happily ever after…?

Boterbriefje versus convenant Scheidingsadvocaat esther Mielen (41) van MielenJanssen advocatuur & Mediation uit Noordwijk kent het klappen van de zweep inmiddels. Ze is dertien jaar als advocaat in loondienst geweest en runt nu sinds tweeënhalf jaar haar eigen kantoor. trouwambtenaar Carla Versteege (56) is beëdigd in juni 2008 en is tevens raadslid. Ondanks het feit dat hun werk haaks op elkaar staat, is er ook herkenning. In de tranen bijvoorbeeld. er wordt wat af gehuild. Zij het om totaal verschillende redenen. esther: ‘Dat vind ik de mindere kant van mijn beroep, dat verdriet. De tissues vinden hier gretig aftrek. Des te mooier is het wanneer je een scheiding zo goed kunt regelen dat er weer ruimte is voor dialoog. Dat mensen elkaar ondanks alles toch nog wat gunnen. Het is tenslotte ooit met liefde begonnen.’

De liefste, mooiste en knapste Carla: ‘Iedereen die bij esther komt, heeft – bij wijze van spreken – ook bij mij gestaan. Ooit was die ander de liefste, de mooiste en de knapste van de wereld. Ik spreek regelmatig mensen die gaan trouwen en al jarenlang bij elkaar zijn. Wanneer je vraagt hoe de liefde ooit begon, ben je voor je het weet anderhalf uur verder. ‘Wat maakt hem of haar zo speciaal?’, vraag ik ook altijd. Dat is bij nieuwe geliefden niet zo moeilijk natuurlijk, maar wanneer je al vijftien jaar onder één dak woont is het wat lastiger om daar uitgebreid antwoord op te geven. Maar toch, tijdens zo’n gesprek komen er dingen terug naar boven. Mensen zeggen: ‘Wat leuk dat u dat vraagt, want dat waren we bijna alweer vergeten.’ Dat ophalen van gezamenlijke herinneringen is een mooi bindmiddel.’ bij esther gebeurt dat precies andersom. ‘In de mediationopleiding wordt daar veel aandacht aan besteed: het waarom van een scheiding. Voorheen vroeg je daar nooit naar, maar nu praat je daar in zo’n eerste gesprek over. Dat maakt het verloop van het scheidingsproces vaak opener en zorgt ervoor dat er meer begrip voor elkaar is.’

Goedkoop is duurkoop esther heeft gerichte opleidingen tot scheidingsmediator gevolgd. ‘tegenwoordig zijn er allerlei hulpverleners, niet-advocaten, die je door je scheiding (denken te) kunnen helpen. Het internet staat er vol van. Niet gek dat mensen dan op tarieven afgaan. Maar ze hebben specialistische hulp nodig bij het op een fatsoenlijke manier uit elkaar gaan; daarin moet ik ze als advocaatmediator begeleiden. bij een echtscheiding gaat het immers om heel belangrijke zaken: een ouderschapsplan, een financieel plan, alimentatieberekeningen, de boedelscheiding, noem maar op. Mensen denken nogal eens: een advocaat, dat doen we niet, dat is duur. Maar goedkoop is vaak uiteindelijk duurkoop.’

Carla Versteege

| 68


tekst Caroline Bierens - Spaans | beeld Pauline de Ruiter & Thomas Steenvoorden

Carla: ‘Dat is ook een groot verschil tussen ons. Voor een huwelijk sparen mensen soms jaren! als er getrouwd wordt, speelt geld geen rol, en als er gescheiden wordt, is elke euro die uitgegeven wordt er één teveel.’ esther: ‘Natuurlijk hanteer ik ook gewoon mijn uurtarief, maar niet-rechtskundige hulpverleners werken evenmin voor niets. bovendien is er altijd een advocaat nodig om tot een scheiding te komen, want alleen een rechtbank mag een scheiding uitspreken en alleen een advocaat kan daartoe een verzoek indienen.’

Vechten voor elkaar esther: ‘Vrouwen zijn (financieel) onafhankelijker en mondiger geworden en dat speelt zeker een rol in de toename van het aantal scheidingen.’ toch vinden beide dames dat er makkelijker uit elkaar wordt gegaan tegenwoordig. Carla: ‘echtparen lijken niet meer te willen vechten voor elkaar. Ik waarschuw mensen die ik spreek met overvolle agenda’s en veel werkdruk, en adviseer ze om een avond in de week voor elkaar in te plannen. Geen telefoon, computer of tv. esther: ‘Ik hoor toch wel erg vaak dat mensen uit elkaar zijn gegroeid, dat de koek op is, ze naast elkaar leven als broer en zus. bij elkaar blijven voor de kinderen is natuurlijk eveneens een vaak gehoorde kreet, maar ik vraag me af of je daarmee nou zo’n goed voorbeeld bent. Dan zeg ik: beter gelukkig gescheiden dan ongelukkig getrouwd.’ Carla en esther merken al pratend dat hun beroepen opvallende overeenkomsten vertoont. beiden zien koppels die een belangrijke beslissing maken op basis van gevoel. er komt geen ratio meer aan te pas. Je trouwt omdat je van elkaar houdt en je gaat scheiden omdat je dat om wat voor reden dan ook niet meer doet.

Boterbriefje een andere overeenkomst tussen de trouwambtenaar en scheidingsadvocaat, is het maatwerk. Ieder convenant en ieder boterbriefje is anders. Voordat een huwelijk wordt gesloten of ontbonden, spreken beide dames uitgebreid met het betreffende koppel. Carla: ‘Indien mogelijk voer ik een trouwgesprek altijd bij mensen thuis, zodat ik een volledig beeld heb van het paar.’ esther ziet de echtelieden graag in een neutrale ruimte, bij haar op kantoor. als de emoties hoog oplopen, wat nogal eens gebeurt, is ze het liefst op eigen terrein. ‘bij mij aan tafel is de kilte soms tastbaar en dat is heel naar voor het verloop van het gesprek. Je moet empathie hebben in dit vak. Dat is denk ik ook zo bij Carla’. Carla knikt instemmend. ‘Soms raad ik mensen af om bepaalde dingen te vermelden tijdens een huwelijksplechtigheid, bijvoorbeeld zaken die kwetsend kunnen zijn voor een oma of moeder.’ en ondanks het grote aantal scheidingen, geloven beide dames nog steeds in het huwelijk. Sterker, Carla ziet dat trouwen weer helemaal terugkomt. ‘Mensen die al jaren bij elkaar zijn en kinderen hebben, besluiten alsnog te gaan trouwen. Ik vind het heel goed, dat mensen eerst een poosje samenwonen en niet meer – zoals vroeger – vanuit hun ouderlijk huis trouwen. Vaak liep dat stuk.’ Zelf is ze 37 jaar getrouwd. ‘Ik was 19 en mijn man 21. Ha! Dus vanuit het ouderlijk huis die stap nemen wil niet altijd zeggen dat het fout gaat!’ en esther? Die is al 12,5 jaar getrouwd met haar grote liefde en gelooft ook nog steeds in het huwelijk. ‘Veel valkuilen die ik in mijn werk bij anderen zie, kan ik natuurlijk positief toepassen in het spannend houden van mijn eigen relatie.’ Zo komt uit iets vervelends toch nog iets goeds.

Esther Mielen

Cijfers

Landelijk worden ongeveer 73.000 huwelijken per jaar gesloten, zo’n 200 per dag. Echter, het aantal huwelijken loopt behoorlijk terug, doordat steeds meer mensen gaan samenwonen. Bovendien is volgens CBS de kans dat een huwelijk uitloopt op een echtscheiding nog nooit zo groot geweest. Na een lichte afname in 2009 (waarschijnlijk te wijten aan afwachtend ingestelde mensen die bang waren het gezamenlijke huis niet te kunnen verkopen) lijkt de rek er bij velen uit nu de huizenmarkt niet aantrekt. Men besluit het verlies voor lief te nemen. De lengte van het huwelijk neemt wel toe: gemiddeld 14,4 jaar. Ook zijn mensen over het algemeen ouder wanneer ze gaan scheiden.

69 |


NEX | Golfcentrum Noordwijk

Zaterdag 29 september

Opening Golfschool Noordwijk Highlights:

• Gratis golflessen en masterclasses • Trick shows • Wedstrijden op de baan

Golfcentrum Noordwijk:

nieuwe golfschool voor jong en oud

Gedurende een lange periode je golfspel ontwikkelen en continu geprikkeld blijven is de ultieme beleving van golf. Golfcentrum Noordwijk maakt deze beleving mogelijk. Op 29 september opent Golfschool Noordwijk op spectaculaire wijze haar deuren en geeft gratis inkijk in een vernieuwend golfconcept. Jong of oud, beginner of topspeler, vanaf nu kan iedereen bij Golfschool Noordwijk terecht.

Golfcentrum Noordwijk

Van Berckelweg 38 2203 LB Noordwijk 071 – 364 65 43 info@golfcentrumnoordwijk.nl www.golfcentrumnoordwijk.nl

Golfschool Noordwijk

Van Berckelweg 38 2203 LB Noordwijk 071 – 364 65 43 info@golfschoolnoordwijk.nl www.golfschoolnoordwijk.nl

| 70

De jarenlange ervaring en expertise in zowel golfen als lesgeven van topgolfprofessionals Floris Vos, Mark Reynolds en Michael-John de Moor komen samen in verschillende lesproducten.

Het negenstappenplan Floris Vos: ‘In lijn met de Nederlandse Golf Federatie zal er gaan worden gewerkt met een zogenaamd negenstappenplan. Dit opleidingsplan biedt voor ieder niveau een uitdagende lesmodule, zodat de stap naar een volgend niveau kan worden gemaakt. Elke module wordt aangeboden in cursusvorm, waarbij wordt gewerkt met kleine groepen. Naast een sociale sfeer en een aantrekkelijk kostenplaatje bieden de kleine groepen een hoge leskwaliteit.’

Doelgericht golfen ‘Naast de verschillende cursussen zijn er andere lesmogelijkheden’, vervolgt Mark Reynolds. ‘De golfschool organiseert speciale themalessen en masterclasses. Bij deze groepslessen worden specifieke golftechnieken en spelonderdelen verder uitgelicht, waardoor je heel doelgericht beter kunt worden in golf. Met regelmaat zullen bekende golfcoaches het pro-team ondersteunen en kunnen deelnemers ervaren wat de topgolfers ervaren.’ ‘Naast de verschillende cursussen en lessen heeft de golfschool een goede jeugdopleiding’, aldus Michael-John de Moor. ‘Zodoende zijn er door de jaren heen al veel topgolfers voortgebracht. Niet voor niets staat de golfschool bekend als ‘de kweekvijver’ van de regio. Fun en spelenderwijs leren zijn hierbij de sleutelwoorden.’ Ook doet de Golfschool aan club fitting. Golfclubs kunnen op maat worden gemaakt en worden getest op de driving range.

Uitdagende oefenfaciliteiten Alle lessen worden gegeven op de uitdagende oefenfaciliteiten en de


Tekst hans Schalk | Beeld buro binnen

schitterende 9 holes par 3- baan van Golfcentrum Noordwijk, die werd ontworpen door de bekende golfarchitect Alan Rijks. Bijzonder is dat bij veel van de lesproducten onbeperkt gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten. Natuurlijk is iedereen welkom om een rondje te lopen of een balletje te slaan op de driving range. Hiervoor is golfervaring overigens geen vereiste en zijn alle benodigde materialen te huren bij de receptie van het Golfcentrum.

Opening Golfschool Noordwijk Golfschool Noordwijk wordt op zaterdag 29 september geopend. Van negen uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags zijn er tal van activiteiten, waaronder gratis golflessen en masterclasses, trickshows en wedstrijden op de baan. Ook is er deze dag golfequipement te koop: op maat gemaakte clubs voor beginners tot en met gevorderde spelers. Er is al een beginnerset vanaf 179 euro. Voor bijzonderheden: www.golfschoolnoordwijk.nl

Floris Vos, Mark Reynolds en Michael-John de Moor

Gezellig en lekker!

Voor NEX-leze rs is er een specia le aanbieding die to t 1 december 20 12 geldt: het wekelijks wisselende chef skeuzemenu vo or tie euro. U bent va n n harte welkom bij Zoomie!

Zoomie food & drinks ‘Bij Zoomie kunt u terecht voor een kop koffie, lunch, borrel, diner, vergaderingen, feesten en partijen.’ Aan het woord is Stephanie Richters, samen met Allard Besier eigenaar van Zoomie food & drinks. ‘We hebben een prachtig terras met uitzicht over de schitterende golfbaan en een ruime parkeergelegenheid waar u gratis kunt parkeren. We beschikken over een compleet uitgeruste vergaderzaal met capaciteit voor 35 personen, en ons restaurant leent zich voor veel doeleinden die de moeite waard zijn om te ontdekken. Helaas denken veel mensen dat bar-restaurant Zoomie alleen toegankelijk is voor golfers, maar wij ontvangen ook graag niet-golfers in onze gezellige eet- en drinkgelegenheid. Wij staan klaar om u te ontvangen en kennis te laten maken met een restaurant waar gezelligheid en kwaliteit vooropstaan’, aldus Stephanie Richters.

Openingstijden Zoomie: Ma t/m vrij 08:30 uur - 00:00 uur Zaterdag 08:30 uur - 20:00 uur Zondag 08:30 uur - 19:00 uur Keuken: Lunch 12:00 uur - 14:30 uur Diner 17:30 uur - 21:00 uur (diner op aanvraag in het weekend) Zoomie Food & Drinks Van Berckelweg 38 2201 LB Noordwijk 071 – 362 91 88 info@zoomie.nl www.zoomie.nl

71 |


NEX | Noordwijk marketing

Noordwijk, the space to be… ‘Noordwijk, the space to be’ , is het motto van de nationale ontvangst van ESA astronaut André Kuipers en van de andere space-activiteiten deze zomer in Noordwijk. Noordwijk is immers de plaats waar het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is gevestigd. Noordwijk Spacecity

Nationale ontvangst André Kuipers

Open Dag ESTEC op 7 oktober

Op geen enkele andere plek in Nederland is zo veel kennis te vinden over ruimtevaart als hier in ons eigen Noordwijk. ESTEC is het technische hart van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en al sinds 1975 te vinden in Noordwijk. Mensen uit de hele wereld ontmoeten elkaar bij ESTEC. Noordwijk heeft daarom een innige band met het thema ‘space’. Zo worden er jaarlijks veel congressen georganiseerd rondom dit onderwerp en wordt momenteel gebouwd aan het Space Business Park. Inmiddels staat er een spectaculair gebouw in de vorm van een heuse meteoriet (Decos) en in de toekomst verrijzen hier nog veel meer ‘spacy’ gebouwen. Kortom, Noordwijk is ‘the space to be!’

Op donderdag 30 augustus vindt de grootse ontvangst van André Kuipers plaats op de Oranjepromenade aan de Koningin Wilhelmina Boulevard. Dit gebeurt tegen de achtergrond van de zee en op een steenworp van ESA/ ESTEC, het testcentrum waar André Kuipers voorafgaand aan zijn missie vele trainings- en onderzoeksuren doorbracht. Daarbij opgeteld maken spectaculaire optredens het een onvergetelijke dag. Het precieze programma vind je op www.noordwijk.info.

Na het nauwe contact met ‘space’ deze zomer, is er in het najaar nog meer te beleven op ruimtevaartgebied. Zo krijg je op 7 oktober een unieke kans om het hart van de Europese ruimtevaart te bekijken bij ESTEC in Noordwijk. Van 10.00 tot 16.00 uur is er een open dag met een route die door heel ESTEC leidt. Je komt op plekken waar normaal nooit iemand mag komen. Voor de kids zijn er activiteiten in samenwerking met Space Expo. Iedereen is welkom. Om verzekerd te zijn van een plek kun je je ook van te voren inschrijven. Kijk voor details op www.esa.nl of www. noordwijk.info (evenementen).

Ruimtevaartfoto’s op de boulevard & meer Van 20 juli (historische eerste stap op de maan in 1969) t/m 2 september 2012 is op de Koningin Wilhelmina Boulevard een expositie van twintig fotopanelen te bezichtigen van de ruimtemissie van André Kuipers. Daarnaast is er gedurende deze periode van alles te doen rondom het thema Space in Noordwijk, zoals een kleurplaten- en etalagewedstrijd en mooie en vooral ook lekkere space to be-arrangementen bij restaurants, strandpaviljoens en hotels.

| 72

Space Expo Raketten, de maanlander, het Internationale Space Station, kunstmanen: ze worden werkelijkheid in Space Expo. Je vindt er zelfs een echte maansteen, het ruimtepak van André Kuipers, zonnecellen van de Hubble Space Telescoop en een Russische spionagesatelliet. Open van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In schoolvakanties ook op maandagen geopend. www.space-expo.nl


Tekst Noordwijk marketing | Beeld els bax e.a.

kunst in duin Van 29 augustus t/m 2 september vindt het tweejaarlijkse kunstfestival ‘Kunst in Duin’ plaats in het Noordwijkse bos- en duingebied: het Piet Florisdal (Hollands Duin). Iedere editie is er weer een interessante mix van verschillende kunstdisciplines zoals woodcarven, beeldhouwen, schilderen, textielkunst en performing arts te bewonderen. Kunst in Duin brengt onder de titel ‘Verbeelding’ kunstenaars bijeen die in staat zijn de fantasie van de toeschouwer te prikkelen. De entreeprijs is voor volwassenen € 5,00 (inclusief een consumptie en een programmaboekje). Kinderen vanaf elf jaar betalen € 2,00. Deelname aan het Kinder Kunstdorp bedraagt € 5,00. Voor meer informatie en dagelijkse programmaonderdelen: www.kunstinduin.nl

Evenementen & activiteitenkalender Noordwijk

zomer & najaar 2012

zomervakantie/zomerperiode Elke zaterdag: Torenbeklimming Oude Jeroenskerk Elke zondag: Zomermarkt Vuurtorenplein Elke zondag: Bezoek museumbunker bunkercomplex Noordduinen Zomervaknatie: Zomerbioscoop in De Muze augustus Elke dinsdag 1, 8 en 15 augustus 9 t/m 12 augustus 11 en 12 augustus 16 augustus 18 augustus 29 augustus t/m 2 september 30 augustus september 1 september 2 september

Verborgen Klanken ‘Nachtdichten’ van Kunstklank Zomermarkten Hoofdstraat Flora Holland Bloemenfestival, Oude Jeroenskerk Flower Parade (Bloemencorso) Harddraverij, Koningin Wilhelmina Boulevard Horesca Horecavo Beachparties Kunst in Duin, Piet Florisdal Nationale ontvangst André Kuipers

8 september 8 september Vanaf 20 september

Open NK Ocean Events 2012, strand Mini Marathon, Koningin Wilhelmina Boulevard Open Monumentendag Food Market in de Hoofdstraat Start van het theaterseizoen bij De Muze

oktober 3 t/m 13 oktober 7 oktober 12 t/m 14 oktober

Kinderboekenweek, diverse locaties Noordwijk Open Dag ESA ESTEC Circus Renz, Wantveld

Kijk voor brandingraften, powerkiten, brandingkanoën, mountainbiken, GPS wandeltocht, hatha yoga en yogalessen, meer informatie en alle andere Noordwijkse evenementen op www.noordwijk.info Volg @VisitNoordwijk op twitter Like ons op Facebook: www.facebook.com/visitnoordwijkholland

Folklore in noordwijk met de Flower parade 9 en 12 augustus 2012 Niet alleen het voorjaar heeft een bloemencorso. Ook hartje zomer trekt er elk jaar weer een Bloemencorso door ons dorp: de Flower Parade (voorheen Rijnsburgs Bloemencorso). Op en top folklore in onze bloemenbadplaats met veel swingende muziek en een groot aantal versierde praalwagens. De stoet vertrekt op 11 augustus 2012 vanuit Rijnsburg en komt rond 18.00 uur aan in Noordwijk. Op 12 augustus 2012 zijn de praalwagens te bezichtigen op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk. In de Oude Jeroenskerk in het historische Noordwijk Binnen vindt tijdens het corsoweekend van 9 t/m 12 augustus het geurige en kleurige Flora Holland Bloemenfestival plaats. Entree is gratis! Zie ook www.rijnsburgscorso.nl en www.demooistefile.nl

www.noordwijk.nl

Volg VisitNoordwijk op:

73 |


NEX | GOEDE DOEL

december 1961. naar aanleiding van een fototentoonstelling in het schooltje in de Hoofdstraat besluiten de heren kok, van duyn en van nes ‘wat met het verleden te doen’. doel: ‘een stukje van het verleden bewaren en conserveren’. een oudheidskamer creëren lijkt hen een goede mogelijkheid.

genootschap Oud Noordwijk

vijftig jaar jong Het genootschap Oud Noordwijk (gON) werd op 19 april 1962 officieel opgericht en geregistreerd bij een notaris. een ruimte om echt iets te doen was er nog niet, maar de heren hoorden dat de boerderij aan het jan kroonsplein in Noordwijk aan Zee – een circa 350 jaar oude binnenduinse hoeve, een van de laatste in Nederland – te koop stond. er kwam een actie en met de hulp van vele vrijwilligers en giften van de Noordwijkse bevolking werd overgegaan tot de aankoop van wat wij nu kennen als het museum Oud Noordwijk. 25 jaar later, in 1986 en 1987, werd het pand, dat op instorten stond, grondig gerestaureerd. In 1995 vervolgens werd de Blauwdotterzaal aangebouwd, waarmee het museum meer expositieruimte creëerde, en in 2003 kon met hulp van leden en instanties het pand jan kroonsplein 6 worden verworven. met steun van het bedrijfsleven werd dit gerenoveerd en geïntegreerd in het museum. Verdere vergrotingskansen liggen echter voorlopig niet in het verschiet en ook de plannen voor het jan kroonsplein zelf beloven niet veel goeds. er zou wellicht hoogbouw komen en de uitgang van de ondergrondse parkeergarage zou tegenover de ingang van het museum zijn gepland. De stichting heeft meteen tegen de plannen geprotesteerd, die inmiddels – en misschien wel met dank aan de recessie – op de lange baan zijn geschoven. Nu is de hoop dat het bestaande ‘gat van Palace’ bebouwd gaat worden en het jan kroonsplein een evenementenplein wordt.

een Nooteboom als handbagage De collectie van het museum is in de loop der jaren gegroeid door aankopen en giften, en wordt nog altijd uitgebreid. De huidige voorzitter van het gON, anton kors, vertelt: ‘we krijgen schenkingen en kopen soms dingen aan op (kunst)veilingen. Overal zoeken we naar erfgoedvoorwerpen. Ook worden er stukken tot letterlijk aan de voordeur gebracht. Zo kwam er op een

| 74


tekst Han Kuijper | Beeld Sandra Aartman en archief GON

zomerse dag eens een echtpaar uit canada langs, met in hun handen een echte Nooteboom. De hele reis hadden ze die als handbagage bij zich gehouden om hem aan ons te komen schenken!’ Het museum beschikt verder over een collectie aardewerk met een voor Nederland unieke collectie Noordwijks keramiek van Porseleinfabriek De kroon. In het vijftienjarig bestaan van de fabriek is er redelijk wat aardewerk gemaakt en er wordt nog steeds naarstig getracht om dat weer bij elkaar te krijgen. tevens is in het gehele museum een belangrijk deel van de uitgebreide collectie Noordwijkse schilderijen te zien. Zo wordt er op de visserijzolder een beeld gegeven van de visserij van toen en is er op de textielzolder een wisselende expositie van Noordwijkse dracht in voorbije jaren te bewonderen. ‘we hebben een magazijn met veel textiel, origineel authentieke kleding, maar voor de klederdrachtgroep hebben we ook wel kleding bijgemaakt’, zegt kors.

Zomerhuis en winterstal Bij testament van jaap Hoogeveen kreeg het genootschap in 2008 de beschikking over het zomerhuis en de winterstal van boerderij Veldzicht. met steun van de gemeente en enkele grote donaties werden de gebouwen gerenoveerd en door vrijwilligers omgetoverd tot museum, waarna het in 2009 als streekmuseum Veldzicht kon worden geopend. ‘een aantal jaar geleden hebben wij het gebouw ondergebracht in de stichting museumboerderij en daar huren wij het nu van’, vertelt anton kors.

‘recentelijk is een grote onderhoudsbeurt afgerond, dus alles is nu pico bello in orde.’ alleen de kozijnen aan de buitenkant moeten nog in de verf worden gezet. Tot 30 september is de tentoonstelling – HET VERLEDEN BEWAARD, 50 jaar collectievorming Museum Oud Noordwijk – te bezichtigen

‘Een echtpaar uit Canada kwam langs met in hun handen een echte Nooteboom, die ze de hele reis als handbagage bij zich hadden gehouden’ Genootschap oud Noordwijk GoN www.g-o-n.nl

museum Noordwijk Jan kroonsplein 4 2202 Jc noordwijk aan Zee 071 - 361 78 84 contactpersoon: aleid matser www.museumnoordwijk.nl

streekmuseum veldzicht Herenweg 114 2201 al noordwijk-Binnen contactpersoon: cees van der Bent www.streekmuseumveldzicht.nl

75 |


NEX | de Praktijk

Tekst caroline bierens – Spaans | Beeld buro binnen

Lopende visitekaartjes van hun eigen winkel zijn ze, de oprichters van ‘De Praktijk’, Jan van der Zwet en Hans Pauëlsen. Ze zien er opvallend goed uit. Gezond. Fit. Volle koppen met haar en nauwelijks een rimpel te bekennen. Van der Zwet is bijna 55, Pauëlsen een jaar ouder. ‘We kunnen nu eenmaal niet tegen mensen zeggen: drink voldoende water, eet gezond en beweeg af en toe, om vervolgens zelf aan een hamburger met cola achter ons bureau te blijven zitten. Dat is net zo geloofwaardig als de kettingrokende longarts.’

In de Praktijk Jan van der Zwet en Hans Pauëlsen

In het pand aan de Kerkstraat waar ‘De Praktijk’ is gevestigd, huizen ze alweer 23 jaar. Van der Zwet: ‘We zijn nagenoeg samen begonnen. Ik was bezig met de (ver)bouwing van een praktijk toen Hans vroeg of het misschien niet slim was om onze therapiehanden ineen te slaan.’ Pauëlsen: ‘De vraag was eigenlijk meer: in hoeverre kunnen we samenwerking verlenen in de voorlichting naar artsen over de behandeling van acupunctuur?’ Beiden beschikken ze over een fysiotherapeutische vooropleiding en hebben zich gespecialiseerd in acupunctuur. Wat heet gespecialiseerd. Als je ruim 25 jaar ervaring hebt met deze vorm van therapie mag je je met recht deskundig noemen. De mensen die zich bij ‘De Praktijk’ laten behandelen, komen binnen met zeer diverse klachten. Van der Zwet: ‘Bij het stellen van een diagnose komen heel veel aspecten aan bod. Soms komt iemand binnen met een tennisarm, maar blijkt dat hij een scala aan andere klachten heeft. Iedereen kan met elke klacht bij ons binnenstappen. Dat varieert van allergieën, menstruatiepijn, zwangerschapsklachten en stress tot chronische vermoeidheid en mensen met kanker. Bij deze laatste groep is de duidelijke afspraak: zij zijn onder behandeling in het ziekenhuis en wij doen een aanvullende behandeling. Want hier wordt de kanker niet behandeld, maar proberen we mensen fit te houden, of te maken.

| 76

Bijvoorbeeld ter voorbereiding op een zware chemokuur, zodat patiënten meer behandelingen aankunnen en minder last hebben van de nare bijwerkingen. We begeleiden regelmatig zwangerschappen, ook bij weeënzwakte bijvoorbeeld. In het ziekenhuis heb ik meegemaakt dat zodra de acupunctuurnaaldjes erin gingen die weeënactiviteit direct, boem, op de monitor omhoog schoot.’ Hoewel acupunctuur in Nederland geen erkend medisch beroep is, en wordt gerekend tot de zogenaamde complementaire en alternatieve geneeskunde, is de positieve werking wel degelijk wetenschappelijk aangetoond. Pauëlsen: ‘Bij specialisten ligt dat tegenwoordig een stuk makkelijker. Het contact tussen de artsen en ons is daardoor ook veel beter geworden, maar we blijven paramedische therapeuten. En met sommige artsen blijft dat moeilijk samenwerken.’ Van der Zwet vult aan: ‘Het gaat natuurlijk om het welzijn van de klant. Als wij vinden dat iemand terug moet naar de huisarts, dan sturen we hem terug. Dat heet in de gezondheidszorg ‘the red flag’, een soort onderbuikgevoel: hier klopt iets niet. En dan trek je aan de bel.’ ‘De Praktijk’ heeft ook een tak fysiotherapie, maar alle vijf maten hebben als basis acupunctuur ‘met iets extra’s’. Bij Pauëlsen zijn dat Chinese kruiden, bij Van der Zwet en Marcel de Vries de bioresonantietherapie. Tevens combineren deze drie maten de biochemie van het lichaam binnen hun behandeling (mineralen, vitaminen, voedingsadvies). De andere maten, Jan Pleij en Wilco den Hollander, zijn gespecialiseerd in manuele therapie. Acupunctuurbehandelingen zijn in De Praktijk in Noordwijk aan de Kerkstraat. De locaties van De Praktijk in de Schelft in Noordwijkerhout en in het Palace Hotel zijn ingericht op (sport)fysiotherapie, bekkenproblemen en zwangerschapsbegeleiding.

De Praktijk Noordwijk (locatie Noordwijk-Binnen, secretariaat), Kerkstraat 25, 071 3640000 www.de-praktijk.nl


tekst Gerben Oostdam | Beeld Buro Binnen, kBO Marcel Verheggen

NEX | sPOrt

Het heilige vuur is bij jalou langeree weer helemaal terug onder de vleugels van haar oudere broer kevin begon ze al op jonge leeftijd met kitesurfen. inmiddels is Jalou langeree zevenvoudig nederlands kampioen en bezocht ze de meest adembenemende plekken ter wereld. een verandering van discipline heeft het heilige vuur weer helemaal teruggebracht. ‘ik ben gemotiveerder dan ooit’.

‘Ik leef voor de wind en de golven’ als jalou langeree (22) praat over kitesurfen lijkt het leven ongecompliceerd. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk. Ze vertelt vol passie over de sport, die haar nu al tien jaar in de greep houdt, het reizen en de adembenemende spots die ze bezoekt. kitesurfen is haar leven. langeree stond op haar twaalfde voor het eerst op een board en werd vijf jaar later – na het afronden van de middelbare school – professional.

Heilig vuur Het is nauwelijks voor te stellen dat langeree het ruim anderhalf jaar geleden allemaal niet meer zag zitten. Ze haalde niet langer voldoening uit het freestylen. De Noordwijkse was het zat om iedere keer zesde of zevende te worden en was toe aan iets nieuws. De overstap naar het golfrijden bracht het heilig vuur gelukkig weer terug. ‘Ik wist op een gegeven moment niet meer welke richting ik op wilde’, vertelt langeree. ‘In iedere sport heb je af en toe een dip. Voor het freestylen kon ik mij niet meer motiveren. Daarna ben ik gaan free riden: tripjes maken, filmpjes produceren en artikelen schrijven voor magazines, maar ik merkte al snel dat ik daar ook niet veel voldoening uit zou halen.’ In kaapstad, de laatste jaren in de winter langerees uitvalsbasis, besloot ze zich op een andere

discipline te richten, het golfrijden. Ze legt uit: ‘In Zuid-afrika zijn de condities het best, een mooiere plek heb ik nog niet gevonden. je bent daar altijd omgeven door mooie golven en dat prikkelde me enorm. Op een gegeven moment heb ik een golfrijdboard gepakt, wat iets anders is dan een freestyleboard, en ben ik steeds vaker gaan golfrijden. Dat gaf zo’n enorme passie. Nu gaat het weer onwijs goed. Ik doe zelfs weer mee aan wedstrijden, terwijl ik dat twee jaar geleden eigenlijk niet meer wilde.’

Top drie Inmiddels is langeree bezig aan haar eerste volledige seizoen als golfrijder. Doel is zo snel mogelijk aansluiting te vinden bij de absolute wereldtop. ‘Ik wil mezelf in mijn eerste jaar niet te veel druk opleggen, maar het doel is om top drie te gaan varen. Voor minder doe ik het niet, en dat moet ook wel haalbaar zijn.’ Over de concurrentie kan langeree nog niet veel zeggen. De eerste wedstrijd van de ksP world tour, in Portugal, werd niet onder topcondities gevaren. ‘Ik heb dus nog niet iedereen op z’n best gezien’, zegt langeree. De volgende stop is mauritius, begin september. Dat de ksP world tour slechts vier stops telt, vindt langeree ‘heel relaxt’. ‘Dan heb ik tenminste

77 |


NEX | sPOrt

‘Ik wil mezelf in mijn eerste jaar niet te veel druk opleggen, maar het doel is om top drie te gaan varen. Voor minder doe ik het niet’

De disciplines binnen het kitesurfen Freestyle Bij het freestylen staat het doen van trucs centraal. Binnen deze discipline bestaan ook nog twee verschillende stromingen: old-school, waar stijl erg belangrijk is en new-school, waar kracht en moeilijkheid van de truc meer aandacht krijgt. Golfrijden (waveriding) lijkt ontzettend veel op golfsurfen, maar dan met een kite. Het grote verschil is dat men bij het kitesurfen gebruik kan maken van de vlieger om door de branding te komen, maar ook rekening moet houden met de vlieger tijdens het surfen. (Course) race Bij de Race-discipline is het doel om als snelste een vooraf bepaald parcours af te leggen. op dit moment lijkt deze discipline olympisch te worden en zal voor het eerst deelneming kennen tijdens de olympische spelen van Rio de Janeiro van 2016.

| 78

wie is jalou?

Naam: Jalou langeree Leeftijd: 22 jaar Burgelijke staat: relatie Broer: kevin langeree, wereldkampioen freestyle 2009 Beroep: professioneel kitesurfer Hobby’s: golfsurfen, sporten bij azzuro


‘Eigenlijk zijn we een stel hippies, vooral Kevin en ik. Zijn we even thuis, gaan we meteen weer weg’ nog tijd om andere tripjes te doen. Bij het freestylen, waar kevin aan meedoet, zijn er tien tot elf stops. Dan ben je alleen maar op reis en wedstrijden aan het surfen. en wanneer heb je tijd om te trainen? Nauwelijks. Nu heb ik tussendoor de tijd om beter te worden voor de volgende wedstrijd.’

Hippies Het woord reizen is inmiddels een paar keer gevallen. Het zit de familie langeree in het bloed. Ook jalous ouders zijn veel op pad en vaak bij de wedstrijden van hun kinderen aanwezig. ‘alle vier hebben we een passie voor reizen en elke keer nieuwe dingen zien. als kevin en ik in het buitenland zitten, willen mijn ouders ook weg. eigenlijk zijn we een stel hippies, vooral kevin en ik. Zijn we even thuis, gaan we meteen weer weg. en als we een lange tijd thuis zijn, voelt dat ook meteen raar.’ een echte klik met Noordwijk, de plek waar ze opgroeide, heeft langeree dan ook niet. ‘Nee, eerlijk gezegd heb ik niet zo veel met Noordwijk. Ik heb mijn vrienden hier en de surfclub is mijn tweede thuis, maar het is niet zo dat ik Noordwijk mis als ik weg ben. Ik leef voor de wind en de golven. Die zijn hier ver te zoeken.’

altijd onrustig De drang naar goede surfcondities maakte langeree de afgelopen maan-

den onrustig. Nieuw in het golfrijden wil ze geen tijd verliezen om zichzelf te ontwikkelen. langeree: ‘Die paar weken dat ik in Nederland ben, ga ik voor mijn gevoel van heel veel trainen naar helemaal niets. Dat is zo’n groot verschil, daar word ik onrustig van. Dan denk ik: ik leer niets, ik sta stil, ik mis dingen. waarschijnlijk heb ik dit zo extreem, omdat ik nieuw ben in deze discipline. misschien moet ik niet zeuren, maar voor wat ik nu doe, wil ik gewoon de beste omstandigheden hebben.’ en dus rest langeree eigenlijk maar één ding: de goede condities opzoeken. Verhuizen dus. Ze speelt al langer met de gedachte. ‘Ik ben er alleen nog niet achter waar naartoe’, zegt de bewoonster van de Nicolaas Barnhoornstraat, die in haar jeugd vier jaar op de antillen woonde. ‘al is het maar voor een of twee jaar, ik wil gewoon nog een keer in het buitenland gewoond hebben. Het is ook iets dat ik later aan mijn kinderen wil meegeven.’

overal thuis Het moge duidelijk zijn, voorlopig reist langeree het avontuur tegemoet. gesteund door haar sponsoren – O’Neill en Naish – kan ze zich de reizen veroorloven die ze wil. rijk wordt ze er echter niet van. ‘als ik morgen naar Brazilië wil, dan kan dat, maar het is niet zo dat ik iets opbouw, waardoor ik later

een huis kan kopen. Dat maakt me ook niet zo veel uit. Hoe sick is het dat ik dit leven kan leiden? Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Bovendien denk ik dat niemand van mijn leeftijd zo veel gereisd heeft als ik.’ een ander bestaan kan langeree zich ook niet voorstellen. ‘Ik ben omringd door vrienden die werken of op school zitten. Vriendje, huisje, allebei werken en één keer een wereldreis maken. Dat werk. Ik krijg er pijn in mijn buik van als ik eraan denk. Ik zal mijn leven altijd zo inrichten dat ik daar niet snel aan hoef toe te geven.’ Voorlopig richt langeree zich dus nog op haar sportieve carrière. Ze verwacht nog zeker vijf tot tien jaar mee te kunnen. ‘Het is een bijzonder leventje en ik ben benieuwd hoe lang ik het nog ga doen. De sport heeft voor mij nu al een andere wending genomen, omdat ik ben gaan golfrijden. Daarbij: er zijn dames van 32 die het nog steeds doen, maar we zien het wel. misschien ben ik op gegeven moment wel klaar met het reizen. je moet er ook tegen kunnen. Ik vind het leuk, want ik houd van afwisseling, maar er zijn ook mensen met heimwee, die houden echt van thuis. Ik houd ook van thuis, maar vind het ergens anders net zo leuk. Ik kan me heel makkelijk aanpassen.’

79 |


Hoofdstraat Koopcentrum is altijd in beweging! Verrassende speciaalzaken, gezellige terrassen en een gevarieerd vernieuwd en vertrouwd winkelaanbod zorgen voor een heerlijke middag winkelen.

Foto: Linda Versteege / SeeTekst.nl

N O O R D W I J K

A A N

Z E E

www.noordwijkshopping.nl


NEX | NOOrDwIjker IN Het BUIteNlaND

tekst Paul Vermin Beeld privébezit Ron den Elzen

Noordwijker ron den elzen opent een café/restaurant in Frankrijk en leeft er als een god

Domweg gelukkig in Domont Ron den elzen woont sinds 1 april 2012 samen met vriendin nadja eisenga en hun twee zoons daan (4) en Jari (2) in de Bourgogne in frankrijk. in domont, een dorp in parc Régional du morvan, dat samen met 28 andere dorpjes de commune mhère vormt, wonen 350 mensen op een oppervlakte vergelijkbaar met leiden. Ze leven er nauw samen. en dat schept een band.

Hoe zijn jullie tot het besluit gekomen om een café/restaurant te openen in Frankrijk? ‘wij zijn hier terechtgekomen via mijn schoonouders Ijsbrand en ria eisenga. Zij wonen hier nu ruim veertien jaar. we gingen twee keer per jaar richting Domont voor vakantie, maar ik moest er niet aan denken om ons hier te settelen. totdat mijn schoonouders ons rond maart 2010 belden met de mededeling dat zij een café/restaurant gingen heropenen in mhère. Het pand stond al een tijd leeg. De vorige eigenaar ging alleen open als het mooi weer was of als er iets te doen was op het dorpsplein, zoals een brocante markt of dorpsfeest. Het ontbrak aan elke vorm van structuur. toen mijn schoonmoeder aan de praat raakte met de burgemeester, vroeg zij of ze er niets in zag om chez léonie te heropenen. Daar hoefde ze niet lang over na te denken. mijn schoonouders besloten om het voor drie jaar te proberen. Op 1 mei 2010 was de opening, een groot feest, en alle mensen uit het dorp kwamen langs. In onze vakantie, de derde week van mei, gingen wij natuurlijk eerst even langs de nieuwe ‘kroeg’. Ik zal dat moment nooit vergeten: het viel als een warme deken over ons heen. Ik keek Nadja aan met een blik van: dit is het! maar het zou een hele stap zijn om te vertrekken uit ‘mijn’ Noordwijk. Dat besefte ik direct. Op weg terug naar huis hebben Nadja en ik in acht uur tijd besloten dat we het toch wilden proberen. wat hadden we te verliezen?’

Hoe reageerden je schoonouders op het nieuws? ‘toen wij onze beslissing namen, wisten mijn schoonouders nog van niks. Natuurlijk hadden ze wel gemerkt dat ik het erg leuk vond allemaal. tijdens onze vakantie was ik al dagelijks in het café aanwezig om te helpen met de drankjes en assisteerde ik ria in de keuken. maar we zaten nog met zo veel losse eindjes.

81 |


NEX | NOOrDwIjker IN Het BUIteNlaND

‘De jongens doen het heel goed op school en leren sneller Frans dan papa en mama’

De jongens zouden daar naar school moeten, waar zouden we gaan wonen? wat kon Nadja voor werk gaan doen? Pas toen we het mijn schoonouders vertelden is het balletje echt gaan rollen. Zij kwamen toen zelf met het idee dat het leuk zou zijn als wij hun huis zouden overnemen. Ons enthousiasme werd daarmee groter en groter, want het ging om een geweldig huis met tweeduizend vierkante meter grond. en het zou voor Daan en jari ook leuk zijn om in het huis van opa en oma te gaan wonen. Op dat moment hebben we de knoop definitief doorgehakt en zijn we ons serieus gaan voorbereiden op de emigratie.’

kun je vertellen hoe je week er nu uitziet? ‘Ik werk nog niet fulltime in onze eigen zaak. Op maandag werk ik in het café, op dinsdag in de bouw, woensdag is papadag omdat de jongens dan ook vrij zijn. Donderdag en vrijdag werk ik weer in de bouw en zaterdag weer in het café. Ik combineer dus diverse werkzaamheden om zo het eerste jaar financieel door te komen. Nadja heeft altijd op kantoor gewerkt, maar daar is hier geen brood in te verdienen. aangezien de gemiddelde leeftijd van de inwoners hier aan de hoge kant is, is er veel vraag naar werknemers in de zorg. Nadja heeft zich daarom omgeschoold en al snel bleek dat ze het werk erg leuk vindt en er ook echt

| 82

aanleg voor heeft. Zowel in de praktijk als theorie haalde ze direct heel goede cijfers. Op dit moment staat ze ingeschreven bij de Ordre de médecins, een overkoepelend orgaan van de zorgsector in Frankrijk en binnenkort gaat ze aan de slag.’

is het hele gezin inmiddels gewend aan het Franse leven? ‘Daan en jari gaan naar school in gâcogne, een dorpje zeven kilometer hier vandaan. Ze zitten in dezelfde klas. aan de ene kant zitten de kindjes van 2 tot 4 en aan de andere kant de kindjes van 4 tot 6, met ieder een eigen lerares. In het begin was het erg wennen, want het gaat behoorlijk anders dan in Nederland. De kinderen gaan vier dagen in de week van negen tot half vijf naar school. Het zijn best lange dagen, zeker voor jari, die in Nederland twee keer drie uur peuterspeelzaal per week gewend was, maar ze slaan zich er goed doorheen, al is het ’s middags eten van een viergangenmaaltijd nog altijd niet ‘gewoon’. toch doen de jongens het heel goed op school en leren sneller Frans dan papa en mama. er wordt extra aandacht aan hen besteed, zodat ze zo snel mogelijk kunnen praten met hun Franse vriendjes en vriendinnetjes.’

wonen er veel Nederlanders in de morvan? ‘Behoorlijk veel! mensen die een tweede


‘Veel Nederlanders verhuren hun huis hier in de zomer aan mensen die tot rust willen komen en willen genieten van de prachtige natuur’ huis hebben of hier permanent wonen. Dat maakt het erg leuk, vooral in de zomer zie je hier veel auto’s met een gele nummerplaat. Het is een geliefd gebied voor wandelaars en fietsers. De natuur is écht geweldig! er zijn hier de meest fantastische plekjes met heel mooie uitkijkpunten. Het is bovendien erg groen, en omdat het een beschermd natuurpark is zonder industrie vind je hier de schoonste lucht van Frankrijk. Dat zie je vooral in de nacht als het donker is: dan is het ook echt donker. De straatverlichting gaat om tien uur ’s avonds uit en als het helder weer is zie je een mooie sterrenhemel, echt een geweldig fenomeen. Veel Nederlanders verhuren hun huis in de zomer aan mensen die lekker tot rust willen komen en willen genieten van de prachtige natuur. Ook zijn er veel campings in de omgeving.’

we willen alle vrienden en familie bezoeken. Of we voorgoed hier blijven? Voorlopig hebben we het prima naar ons zin. we kunnen pas na een jaar oordelen of we de juiste keuze hebben gemaakt. eerst alle seizoenen mee-

maken en dan de balans opmaken. Voorlopig kan ik zeggen dat we hier als god in Frankrijk leven. wie weet tot ziens in de morvan en anders in Noordwijk tijdens één van onze bezoekjes!

en zijn jullie van plan om regelmatig terug te gaan naar Nederland? ‘Ons eerste bezoek aan Nederland voor dit jaar staat gepland voor eind augustus. Dat wordt een drukke week;

83 |


NEX | CuLTuuR

Kunst beheerst mijn leven kunstenares maja van Hall is dit jaar 75 geworden. dat heuglijke feit werd van 30 januari t/m 3 juni luister bijgezet met een overzichtstentoonstelling in museum Beelden aan Zee in scheveningen. een hele eer, want dit gebeurde geen enkele levende kunstenaar eerder. niet voor niets bezocht een groot aantal noordwijkers de expositie dan ook, onder wie velen die maja kennen: zij woont en werkt immers al zo’n veertig jaar in de voorstraat. daar spraken we maja over kunst, cultuur en noordwijk. | 84


tekst Dorine Holman | Beeld Monica Stuurop

85 |


mozart Beweegt - moves

wereldpremière in Noordwijk

WaT

met het tweeluik mozart Beweegt brengt kunstklank dit jaar in Noordwijk twee uitvoeringen van het requiem van mozart. In november het tweede deel : moves Hierin brengen dansers uit verschillende culturen, met koor, orkest en solisten, een theatrale dansvoorstelling. een tweede nieuw element is de hertaling. Het kerkelijk latijn wordt vervangen door Nederlands, in een volledig nieuwe tekst die verwijst naar moderne vragen en dilemma’s.

WaaR

De uitvoering vindt plaats in de keizerzaal van grand Hotel Huis ter Duin. Deze zaal ligt op de direct aan zee grenzende duinenrij. Daarmee biedt zij een onvergelijkbaar natuurlijk decor: de speciaal voor de gelegenheid kunstzinnig verlichte Noordzee.

Wie

De stichting kunstklank heeft de afgelopen jaren met verschillende producties het culturele leven in Noordwijk verrijkt. met zowel grote muziektheatervoorstellingen op locatie zoals Vloed en Valle tango als klassieke werken zoals misa tango en de verschillende grote requiem-uitvoeringen. artistieke & muzikale leiding: Herma van Piekeren Hertaling requiem: Bruun Kuyt choreografie: Carla van Driel lichtkunst: Quintus, Nationaal Symfonisch Kamerorkest en KunstKlankkoor

kaartverkoop: www.kunstklank.nl en Boekhandel van der meer/Het cultuurcafé vuurtorenplein 6-10, noordwijk

| 86


NEX | CuLTuuR

‘Het blijft link om je te veel te laten meeslepen door emoties. Voor je het weet, heb je een hoog gehalte ‘huilend zigeunerinnetje’

Hoe belangrijk is kunst in jouw leven? ‘Heel erg belangrijk. Ik ben 24 uur per dag, 365 dagen per jaar kunstenaar. Het houdt me wakker en is voor mij een continu leerproces. al van kinds af aan ben ik gespitst op indrukken die me kunnen helpen groeien. toen al wist ik wat ik mooi of lelijk vond, en verplaatste ik voorwerpen om ze meer tot hun recht te laten komen. Dat ik voor mijn werk uiteindelijk heb gekozen voor beeldhouwen – toch een niche in de kunst – heeft ermee te maken dat driedimensionaal werken ontzettend boeiend is. Het vergt naast fantasie en materiaalkennis veel techniek. Bovendien voedt het mijn ambitie, want kunst maken is niet leuk als het niet moeilijk is. Ik durf dus wel te zeggen: kunst beheerst mijn leven.’

Je bent nu ruim vijftig jaar bezig met beeldhouwen. Wat beschouw je als je mooiste werk? ‘altijd het laatste werk. maar dat vind je natuurlijk een te makkelijk antwoord… Omdat ik naast het beeldhouwen een tekenopleiding heb gevolgd, probeer ik op verschillende manieren uiting te geven aan mijn gevoelens. maar het blijft altijd link om je te veel te laten meeslepen door emoties. Voor je het weet, heb je iets gemaakt met een hoog gehalte ‘huilend zigeunerinnetje’. Het gaat er dus om emoties te verpakken op een manier die de kijker ook raakt. Dat hij of zij ervan kan genieten of erdoor wordt gefascineerd. Dat lukt natuurlijk niet altijd. soms word ik hels als ik voor ogen heb hoe ik iets wil, maar het me niet lukt. Dat is niet te verdragen en houdt me dan intens bezig. maar uiteindelijk gaat het om de noodzaak iets te maken: waar kom ik mijn bed voor uit.’

Hoe ben je in noordwijk terechtgekomen? ‘toen mijn man eylard en ik in 1972 vanuit de Verenigde staten terug naar Nederland kwamen, maakte mijn moeder ons attent op dit huis. Het was toen nog voor de prijs van een doorzonwoning te verkrijgen. we hebben er veel aan gedaan en wonen hier nog steeds met enorm veel plezier. tot medio jaren negentig had ik mijn atelier aan de Bronckhorststraat 17, vanaf 1993 werk ik vanuit een atelier aan de rand van Noordwijk en hier thuis.

Noordwijk is voor mij belangrijk. Ik ben gefascineerd door het magnetisme van de zee en word leeg in mijn hoofd als ik aan het strand ben. De altijd maar doorgaande interne dialoog stopt dan even, en ik word blij. ja, Noordwijk voegt zich als een handschoen.‘

maar wat maakt noordwijk zo speciaal? Je werkt tenslotte ook vaak in italië en spanje. ‘als inwoner van Noordwijk hoef je eigenlijk het dorp niet uit. er zijn veel verschillende, boeiende mensen die leven in de brouwerij brengen. Vrienden van mij zeggen weleens dat er in Noordwijk meer gebeurt dan in amsterdam. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat er hier met veel inzet van een beperkt aantal mensen in een relatief klein dorp van alles wordt gedaan geeft allure. juist op het vlak van kunst en cultuur, waar Noordwijk inmiddels landelijke bekendheid mee heeft verworven. Daar moeten we met elkaar zuinig op zijn en ik ben de gemeente dan ook dankbaar dat zij hier royale ondersteuning aan biedt. Deelnemers van congressen willen tenslotte ook op een andere manier inhoud geven aan hun verblijf. en dat moeten we wat mij betreft blijven koesteren.’

maja Blom

maja Blom is in 1937 geboren in voorburg in een kunstenaarsfamilie. na verschillende kunstopleidingen in den Haag en amsterdam trouwt zij in 1959 met eylard van Hall. in 1968 heeft zij haar eerste expositie in de amsterdamse galerie d’eendt, waarna haar bekendheid snel toeneemt. in 1978 ontmoet zij de veel oudere beeldhouwster charlotte van pallandt, met wie zij tot aan diens overlijden een innige vriendschap onderhoudt. in 1982 heeft maja haar eerste internationale solo-expositie op de kunstbeurs in Basel (art 13’82). Haar werk is aangekocht door verschillende nationale en internationale musea, overheidsinstellingen, zieken-huizen en particulieren. maja wordt regelmatig gevraagd zitting te nemen in jury’s en adviescommissies. in 2012 kreeg zij als eerste nog levende kunstenaar een overzichtstentoonstelling en presentatie van monografie met oeuvrecatalogus in museum Beelden aan Zee in scheveningen. meer weten over maja van Hall? kijk op www.majavanhall.nl

87 |


NEX | Gemeente Noordwijk

Wonen in Noordwijk, dat is wat heel veel woningzoekende Noordwijkers willen. Enthousiast zijn ze op zoek naar een geschikt huis. Voor zichzelf, voor hun kinderen. Misschien jij ook. Waar maak je een kans?

Offem-Zuid Kwaliteitswijk voor Noordwijk Een geschikte woning vinden wordt in de toekomst misschien wat gemakkelijker nu er groen licht is voor de bouw van Offem-Zuid, de nieuwe, lang verwachte grote uitbreiding aan de oostelijke kant van onze kustgemeente.

Intentieovereenkomst In de afgelopen jaren is de gemeente druk geweest om de ontwikkeling van Offem-Zuid voor te bereiden. Achter de schermen is met verschillende partijen intensief onderhandeld. Het zetten van de handtekeningen onder de intentieovereenkomst kan worden gezien als het startschot voor de ontwikkeling van de tweede grote uitbreiding van Noordwijk aan de oostelijke kant. De eerste is natuurlijk het geslaagde Boechorst, Noordwijks jongste wijk.

LeveNdiG, GroeN eN mooi GeLeGeN Jong en oud Een nieuwe kwaliteitswijk met maximaal 750 woningen, zo luidt de intentie voor wat betreft Offem-Zuid, waarbij de partijen mikken op een afgewogen mix van betaalbare woningen en woningen in de hogere prijsklasse. Offem-Zuid wordt een levendige wijk waar vooral Noordwijkers alle kans krijgen hun droomhuis te verwerven. Op een steenworp afstand van de dorpskern van Noordwijk en op een kwartiertje fietsen van de kust. Offem-Zuid betekent dicht bij je familie, vrienden en bekenden wonen met alle voortreffelijke voorzieningen om de hoek. Binnen het plan is er bovendien ruimte voor een woonzorgvoorziening. Want, zo is de bedoeling, jonge én wat oudere Noordwijkers moeten fijn kunnen wonen in de nieuwe wijk, en gezien de verwachte vergrijzing willen de samenwerkende partijen onderzoeken of zo’n woonzorgvoorziening gerealiseerd kan worden.

| 88

Stelling Het is natuurlijk niet niets om in een tijd van teruglopende bouwactiviteiten, moeilijke financieringen, sombere voorspellingen en zwaar economisch weer de handen in één te slaan voor een volgende uitbreiding, maar de samenwer kende partijen geloven in het marktpotentieel van Noordwijk. Ze worden daarin geruggensteund door de onderzoeksresultaten uit het recente woningbehoeftenonderzoek. Ook blijkt uit analyses dat er de komende jaren nog veel extra woningen nodig zijn om te voldoen aan de verwachte bevolkingsgroei in de Randstad. Met Offem-Zuid spreken de partijen hun geloof in Noordwijk als gewilde woonlocatie uit.

Vliegwieleffect Als ontwikkellocatie zal Offem-Zuid op een andere manier gerealiseerd worden dan bijvoorbeeld Boechorst. Er komt geen overheidsblauwdruk. Geen van tevoren opgesteld integraal plan waarna een strak geregisseerde roll-out volgt. In de ontwikkeling is gekozen voor een flexibele, en vooral ook marktgerichte aanpak. Vraaggestuurd, zodat de consument krijgt wat hij zoekt en de kans op verkoop zo groot mogelijk is. Ook wordt er zo geprobeerd financiële ruimte te creëren voor de realisatie van de betaalbare woningen. De specialisten verwachten dat door deze flexibele aanpak er steeds gedeeltes van Offem-Zuid gebouwd en verkocht kunnen worden. Ze mikken op een vliegwieleffect. Het succes stimuleert de bouw van een volgend deelplan.

Interesse Ben je nieuwsgierig geworden en heb je vragen? Mail met gemeente@noordwijk.nl, ter attentie van mevrouw Hilda Sietsema, onder vermelding van Offem-Zuid.


Tekst Gemeente Noordwijk | Beeld monica Stuurop

offem-Zuid biedt je aLLe KaNS om dicht bij vrieNdeN eN famiLie te woNeN

89 |


NEX | rem

van zendplatform aan de Noordwijkse kust tot restaurant in de Amsterdamse Houthaven veel noordwijkers herinneren zich het Rem-eiland, dat bij helder weer aan de horizon te zien was. in 2006 werd het eiland ontmanteld en aan wal gebracht, om in 2011 opnieuw in gebruik te worden genomen. als restaurant in de amsterdamse Houthaven.

REM Begin jaren zestig ontving je in Nederland slechts één televisiekanaal en werd de zendtijd verdeeld onder zes omroepen. er werd wel gediscussieerd over de toelating van commerciële televisiezenders, maar de overheid was daar op tegen. Om de omroepwet te ontduiken, zonden zeezenders als Veronica al vanaf de jaren vijftig uit vanaf een schip op zee.

Tv noordzee een aantal illustere pioniers, onder wie Pieter schelte Heerema en scheepsbouwer cornelis Verolme, kwam op het idee om een kunstmatig eiland in de Noordzee te bouwen, net buiten de territoriale wateren. Op het platform kwam een tachtig meter hoge zendmast te staan. Het eiland kreeg al snel de naam remeiland, waarbij rem staat voor reclame exploitatie maatschappij. Om de bouw te financieren werd overgegaan tot een aandelenemissie. toen de verkoop begon, vormden zich al snel lange rijen voor het kantoor van huisbankier teixeira de mattos. In enkele dagen werden er dan ook 350.000 aandelen verkocht. en na een proefuitzending op 12 augustus, begonnen op 15 augustus 1964 de reguliere uitzendingen: tV Noordzee was een feit.

| 90

iJzeren kleerhanger tV Noordzee bracht buitenlandse hitseries, zoals Zorro; mr ed, het sprekende paard; rin tin tin; De onzichtbare man en the saint. Programma’s die op de publieke zenders niet werden uitgezonden. De jonge zender oogstte volop media-aandacht: nog voor de uitzendingen waren begonnen stroomden de reclamegelden binnen, ondanks het feit dat een reclamespotje van een minuut zes- tot achtduizend gulden kostte. Het rem-eiland kon ook rekenen op grote steun onder de bevolking. In de eerste week van uitzending werden 650.000 toestellen (ruim twee miljoen kijkers) een of meerdere malen op tV Noordzee afgestemd. Ook kochten vele duizenden Nederlanders een speciale rem-antenne om de zender te kunnen ontvangen, en fabriceerden anderen zelf een antenne van bijvoorbeeld een ijzeren kleerhanger.

meetpost noordwijk Ondanks haar populariteit zocht de regering naar een manier om de commerciële zender zo snel mogelijk te verbieden. Nadat het eiland was geplaatst, zag de regering kans de wet Installaties continentaal Plat, ook wel anti-rem-wet, door het parlement te loodsen.


tekst Linda Versteege | Beeld Linda Versteege en archiefbeeld

jo ‘de Grote’ over het rem-eiland

Hiermee kwam het rem-eiland op Nederlands grondgebied te liggen en waren de zendactiviteiten illegaal geworden. De regering maakte op 17 december 1964, net na 9 uur ’s ochtends, met een inval op het eiland een einde aan de uitzendingen van tV Noordzee. Zeezenders die vanaf een schip uitzonden, konden hiermee nog niet worden aangepakt. Het eiland werd overgenomen door de Nederlandse staat en was vanaf 1974 geruime tijd in gebruik bij rijkswaterstaat als meetpost Noordwijk, waar onder meer de hoogte van de golven, de watertemperatuur en het zoutgehalte werden gemeten.

‘Het Rem-eiland was voor mij de aanleiding om in 1964 te gaan varen. ik organiseerde tochten naar het eiland, liet kaartjes maken en verkocht die voor tien gulden per persoon. ’s ochtends om tien uur stapten dan vijftien tot twintig man aan boord en voer ik zo’n anderhalf uur om bij het eiland te komen. daaraan voorafgaand maakte ik één van de meest memorabele tochten met journalist Bert van duin – helaas dit jaar overleden. voor het leidsch dagblad maakte hij een verslag over het Rem-eiland en hij vroeg me of ik er met hem heen wilde zeilen. de volgende ochtend vertrokken we om zes uur en precies op het moment dat we aan kwamen varen, hing het onderstel in de takels en zakte steeds verder in zee. Bert maakte daar prachtige foto’s van en hij had de primeur! in die tijd was het Rem-eiland dagelijks in het nieuws en dus vonden veel mensen het leuk en interessant om het platform van dichtbij te zien. kort daarna kocht ik de ‘albatros’ en na de genoemde tochten van 3,5 uur voer ik ’s middags met mijn boot nog langs de kust van noordwijk. ik denk dat ik er zo’n tien keer was geweest, toen ik van frans vink – politieman op het strand - de vraag kreeg of ik wel een vergunning had om zo ver uit de kust te mogen varen. ik had een certificaat waarop stond dat ik de wateren mocht bevaren, maar daar stonden geen mijlen op. Toch verbood inspecteur merkelbach me om de tochten nog langer te maken. ik snapte hem wel, hij wilde geen risico nemen dat er iets zou gebeuren, of dat ik de grote scheepvaart zou hinderen. of ik er later toch nog eens geweest ben? op die vraag geef ik maar geen antwoord.’

Herrezen In de zomer van 2004 werd de meetpost ontmanteld en enkele maanden later werd het rem-eiland te koop aangeboden. er werd echter geen koper gevonden, omdat het niet lukte een activiteit te vinden die mogelijk was binnen de strenge wetgeving op zee. Op 8 juni 2006 werd door personeel van rijkswaterstaat en pers afscheid genomen van het platform. Omdat het eiland in slechte staat verkeerde en ter plaatse geen ongebruikte bouwwerken werden toegestaan, werd het eiland in september 2006 ontmanteld en aan wal gebracht. Daar kwam het onder de aandacht van Nick van loon en Hilly engels. Zij ontwikkelden een plan om het eiland te redden van de sloop en om te toveren tot restaurant. Nadat het amsterdamse havenbedrijf het plan verwelkomde, wisten Van loon en engels ook woningcorporatie De key te enthousiasmeren: het eiland werd aangekocht en gerenoveerd. medio maart 2011 was het zover: de herrijzenis van het rem-eiland. In de amsterdamse Houthaven.

TV Noordzee bracht hitseries als Zorro, Rin Tin Tin en The Saint, die op de publieke zenders niet werden uitgezonden 91 |


b e d rijf

SNS Bank zoekt de baby van het kwartaal

SNS Bank Noordwijk is op zoek naar de baby van het kwartaal in Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Wil jij dat jouw kind of kleinkind de baby van het kwartaal wordt? Stuur ons dan het geboortekaartje en maak kans op het SNS Babypakket.

SNS babypakket inclusief babyboek van Anne Geddes, een knuffel, slabbetje en een SNS kinderspaarrekening met 25 euro.

Kerkstraat 87, 2201 KL Noordwijk

Voor uw gemak vloeren en wanden onder één dak www.stucadoorsbedrijf-ajmink.nl Voorjaarsaanbieding! Fris nu uw woning op en laat uw plafonds en wanden sausen vanaf Euro 9,- per m2. Wij werken vakkundig en snel! STUCADOORSBEDRIJF A.J. Mink

Wanden en plafonds - Buitengevel afwerking Schuur en pleisterplafonds - Spuitwerk lijsten Ornamenten - Sierpleister

Tel: 071- 5281185 Mob: 06-15003210 Onderhoudsaanbieding! Uw woonkamervloer weer mooi en opgefrist, wij olieen uw vloer voor Euro 95,- Wilt u uw parketvloer latenopschuren bel ons dan voor een scherpe offerte! Parket - Kasteelvloeren - Laminaat Parketv lo eren

Tel: 071-3647457 Mob: 06-24693868

www.ceesnoppe.nl

U bent van harte welkom in onze showroom in Noordwijk, bel voor een afspraak!


kids Wat ‘n Bink!


NEX | kidsmOdE

Tim & Daantje | 94


Nova, Zeta, Ami & Bink Fotografie Pauline de Ruiter & Thomas Steenvoorden, Buro Binnen Visagie Hélène, Béautifique styling Esther Oostdam byZENOstyle Haar en aankleding Daniëlle van de Beek, DeeBee Styling

95 |


Dylan

De geleverde kleding door Humpy Kids & Teens zijn van de volgende merken:

Scotch & Soda shrunk, Cimarron, Nono, Supertrash, Vingino, Scotch R’belle, Tommy Hilfiger en McGregor

| 96


Jongens tegen de meisjes


‘BAH vakantie’

Beeld: Buro Binnen

Dat is de titel van een hoofdstuk uit het kinderboek Kip met patat en appelmoes, dat ik samen met mijn zoon geschreven heb. Maar klopt die titel wel? Want vakantie, dat is toch juist leuk? Vraag je dat na het lezen van deze column nog maar eens af!

Dirk-Pieter van Leeuwen is kok van beroep. Zijn hobby’s zijn hardlopen en het verzamelen van lp’s. Hij werd geboren in de Gladiolenstraat op nummer 19, alweer 45 jaar geleden, en vrienden noemen hem DP. In het programma Love Letters van Linda de Mol trouwde DP 12 jaar geleden met Susanne. Samen kregen ze twee zoons, Chess van 8 en Ivan van 4. Samen met zijn zoon Chess schreef hij het boekje Kip met patat en appelmoes. Maar pas op: na het lezen van dit verhaal zal dit kindermenu nooit meer hetzelfde smaken!

Nu kun je nog heerlijk met je vriendjes spelen, maar de vakantie is dichtbij. Samen spelen op het schoolplein, het voetbalveldje, in het zwembad of bij de naschoolse opvang. In de straat balletje trap of verstoppertje doen, springtouwen, knikkeren of elastieken. Lekker lachen en bezig zijn en even alles vergeten. Ja, alles vergeten, want hoe vaak kom je thuis zonder je jas? Omdat die nog als doelpaal op het voetbalveld ligt? Of staat je fiets nog bij het schoolplein, want je was toch lopend? Maar speelt iedereen wel mee? Of lachen er maar een paar? Staan er niet altijd een paar kinderen omheen die niet mee mogen doen of niet durven? Dit niet kunnen of niet mogen, van hun ouders of van jou, omdat ze ‘stom of vervelend’ zouden zijn? Zelf valt het je misschien niet eens op, want jij en je vrienden zijn lekker aan het spelen. Wat ‘die anderen’ nu weer lopen te zeuren, laat ze het lekker uitzoeken! Nee, dat kan anders, samen spelen met elkaar en als iemand niet zo hard kan rennen of niet goed kan gooien laat hem of haar dan gewoon meedoen. Misschien kan hij of zij wel heel goed vangen, of heel goed op doel staan. Dan kan iedereen eens alles lekker vergeten en met een rood hoofd en frisse neus thuis heerlijk vertellen dat het gezellig was. Of nog een keer terug moeten op zoek naar hun jas of fietssleutel. Herkenbaar? Heerlijk toch! Kijk eens om je heen! Is er bij jullie in de straat of in de klas ook iemand die alleen staat? Vraag de volgende keer dan eens: ‘Wil je ook meedoen?’ Misschien verschijnt er dan een glimlach en staat er iemand hard ja te knikken. Dat is toch net zo’n lekker gevoel als op vakantie gaan? En als hij of zij dan op vakantie gaat, wat zal die jullie missen, want eindelijk hoort hij of zij er ook bij! ‘Bah vakantie’, zal hij of zij misschien niet denken, maar zeker wel blij zijn als de vakantie weer voorbij is. Want dan mag hij of zij weer meedoen. Want meedoen, dat wil iedereen!

| 98


Beeld: Monica Stuurop

Wie: Natasja Heemskerk Woont: in Noordwijkerhout Werkt: sinds maart 2008 voor De Muze Noordwijk Verknocht aan: ‘Het strand, wandelen met de hond, varen, eigenlijk alles wat met water te maken heeft.’ Relatie: ‘Getrouwd met een kok en dat komt goed uit, want ik hou ook erg van koken.’

‘Als het licht dooft en de film of voorstelling begint, is dat altijd weer een magisch moment’

Mijn neefje zegt vaak vol trots: ‘Mijn tante is directeur van De Muze!’ Natuurlijk vind ik het leuk dat hij daar zo trots op is, maar ik was vooral nieuwsgierig waar dat gevoel van trots vandaan kwam. ‘Jij hebt zo’n leuke baan’, vertelde hij me toen ik het hem vroeg. ‘Je mag alle kinderfilms zien al voordat ik ze kan zien! Je kunt alle theatershows bezoeken en als je wilt zou je zelf kunnen zingen of dansen op het podium.’ Nu kan ik – in tegenstelling tot mijn neefje – helemaal niet dansen, laat staan zingen. En optreden op het podium mag zelfs ík niet zomaar. Maar wat die andere dingen betreft heeft hij wél gelijk. Bij alle leuke theatershows en films die er in De Muze worden gedraaid, zit ik natuurlijk vooraan. Meestal zie ik de films als allereerste en ook ga ik vaak naar andere theaters om naar voorstellingen te kijken, om zo te bepalen of ze leuk genoeg zijn voor in De Muze. Als het programma dan klaar is, kan ik al heel veel vertellen over de films en voorstellingen. En dat kan inderdaad niet iedereen! Dus ik snap mijn neefje wel een beetje. Wat hij – en iedereen – gelukkig wel kan, is naar De Muze komen om al die nieuwste films en gaafste voorstellingen te bekijken. Er is echt niets leuker dan in de grote zaal op die mooie rode stoelen te zitten, in afwachting van het licht dat dooft en de film of voorstelling begint. Dat is altijd weer een magisch moment en elke keer weer een feestje. Zo speelt aankomend theaterseizoen de voorstelling De Griezelbus, gebaseerd op het beroemde kinderboek van Paul van Loon, in De Muze. Superspannend is die, dus ik daag iedereen uit om daarnaartoe te durven komen!

‘Mijn tante is directeur van De Muze’

En natuurlijk draaien er de hele zomer allemaal leuke kinderfilms in de zomerbioscoop. Ik heb ze al gezien en ze zijn echt vet (cool, gaaf, stoer – wat is tegenwoordig hét woord?)! Mijn neefje heeft al een plekje gereserveerd, jullie ook? En misschien kom ik wel even naast je zitten om alvast een heel klein beetje te verklappen waar de film of de voorstelling over gaat… Maar niet te veel natuurlijk! Tot ziens in De Muze! Natasja Heemskerk

99 |


Beeld: Sandra Aartman

Hallo! Wij zijn Mees van den Berg (10 jaar) en Fee van Wijnen (9 jaar). Voor NEXKIDS zijn we langs geweest bij basisschool De Jutter en Museum Oud Noordwijk om te kijken wat de grootste verschillen zijn tussen het onderwijs van vroeger en nu.

Onderwijs: vroeger en nu

‘Kinderen werden geslagen als ze iets fout deden!’ Bij het Museum Oud Noordwijk vertelt Toos van Maris, vrijwilligster in het museum, ons van alles over hoe het er vroeger aan toe ging op school. In Noordwijk was de Bewaarschool, dat kun je vergelijken met wat we nu de kleuterschool noemen. Daarna ging je naar de basisschool en dan waren er twee keuzes: je ging naar een gereformeerde of een katholieke school. Op een gereformeerde school zaten geen katholieke kinderen en andersom ook niet. Dat hoorde zo in die tijd. In Noordwijk kun je nu kiezen uit wel tien verschillende basisscholen, die allemaal op hun eigen manier lesgeven. Bijvoorbeeld door een bepaalde lesmethode te hanteren, zoals Jenaplan, Daltononderwijs, Montessorionderwijs of De Noordwijkse Methode.

Straffen in de klas

Een ander groot verschil is dat vroeger in één klas kinderen van verschillende leeftijden door elkaar zaten. Broers en zussen zaten daardoor vaak gewoon bij elkaar in de klas. Verder waren de klassen heel groot, met soms wel veertig kinderen, of meer! Maar wat wij het grootste en ergste verschil vinden, is de manier waarop ze in die tijd straften: kinderen werden geslagen als ze iets fout deden! Met een liniaal op de vingers, of met een Spaans rietje, een buigzaam stokje dat flink pijn deed! Als een kind het antwoord op een vraag niet wist, of een verkeerd antwoord gaf, kreeg hij de ezelsoren toegegooid en moest die dan opzetten. Of hij moest een bord om zijn nek doen met het woord ezel erop. Wij zijn blij dat die straffen tegenwoordig niet meer gegeven worden. Als je nu niet luistert dan moet je op de gang staan, of bijvoorbeeld binnen schooltijd een pagina of twee overschrijven.

| 100

Aap, Noot, Mies

Computers bestonden rond 1900 natuurlijk nog niet. Pas sinds een aantal jaar zijn er op veel scholen digitale lessen. Het krijtbord is in veel lokalen vervangen door een digibord. In het lokaal van groep 6 van De Jutter kan de meester gewoon surfen op internet en wat hij op zijn computerscherm ziet, zien wij meteen op het digibord. In de klas staan ook computers waarop gewerkt kan worden. Vroeger gebeurde dat met grote kartonnen schoolplaten, met daarop bijvoorbeeld woordjes. Het ‘Aap, Noot, Mies’leerbord is heel bekend. Als je aan je opa of oma vraagt wat dat is, weten ze je er vast meer over te vertellen. Ook was er een plaat met Nederland erop getekend, voor de aardrijkskundeles. Om zelf te oefenen, kregen de kinderen een leesplankje, met losse lettertjes in een doosje. Toos van Maris van Museum Oud Noordwijk laat ze ons zien en we mogen zelf wat woordjes maken op de leesplank. Ook mogen we schrijven met een griffel, een soort potlood maar dan heel dun. We schrijven daarmee op een lei, zeg maar een klein schoolbord. Wat je daarop schrijft, kun je steeds weer uitwissen. Later schreven de kinderen op school met pen en inkt op een vel papier.

Klederdracht

Het laatste opvallende verschil is de kleding. Vroeger gingen de kinderen in klederdracht naar school. Elke dag hetzelfde aan! Voor de fotoshoot mochten we die oude klederdracht aantrekken. Voor even is dat wel leuk, maar het lijkt ons heel saai als iedereen er elke dag hetzelfde uitziet.


‘Vroeger gingen de kinderen in klederdracht naar school. Elke dag hetzelfde!’

101 |


gaan met hun schrijfNijs Vermin en Torrence Issac hun interviewkandidaat blok op pad naar het huis van nerveuzer dan de aan de Voorstraat. De één wat want zij gaan een ander. Niet zo verwonderlijk, wen: Stan Hendriks. grote baas van Disney intervie

Beeld: Monique Vermin-van Reisen

‘Welk kind zou niet de baas van Sneeuwwitje willen zijn? Als je al niet nerveus was, word je dat wel van de titel op het kaartje: Vice President en General Manager Retail and Direct to Customer van The Walt Disney Company Benelux. De eerste vraag komt er nog wat moeilijk uit, maar de jongens zijn daarna al snel op dreef. Vooral Torrence voelt zich helemaal thuis en zit er relaxed bij.

Nijs: ‘Wat is uw lievelingsfilm van Disney?’ Stan: ‘Commercieel gezien is dat natuurlijk de nieuwste film, maar de film die ik het meest indrukwekkend vind, is de Lion King. Die is in Nederland twee keer uitgebracht. In 1995 zijn er zelfs één miljoen films van verkocht in twee uur tijd.’ Torrence: ‘Hoe lang bestaat Disney al?’ Stan: ‘Het bedrijf is in 1928 opgericht door twee broers: Roy Disney was de financiële man en Walt Disney was de creatieve motor achter het bedrijf. De allereerste film van Walt Disney was Steamboat Willy. In die tijd werkten er nog maar weinig mensen bij Disney. Nu zijn dat er wereldwijd 150.000. De eerste echte lange film was Sneeuwwitje. Die kreeg meteen een Oscar – heel bijzonder voor een tekenfilm. Met die film is veel geld verdiend, waarvan onder andere Disneyland in Anaheim is geopend, vlak bij Los Angeles in de Verenigde Staten, waar Disney ook vandaan komt. En nu heeft Disney zelfs cruiseschepen. Dat zijn eigenlijk drijvende attractieparken, die ook aanmeren in de Caribean bij een eigen eiland van Walt Disney.’ Nijs: ‘Wat is uw lievelingsfiguur van Disney?’ Stan: ‘Dat is een goede vraag. Ik heb er wel een paar. Winnie de Poeh vind ik erg leuk, maar ook Japie Krekel uit Pinokkio. En wat dacht je van Baloe uit het Jungle Book?’

‘Winnie de Poeh vind ik erg leuk, maar ook Japie Krekel uit Pinokkio. En Baloe uit het Jungle Book’

Torrence: ‘O ja, die is lachen, die maakt altijd van die leuke dansjes! Waarom zit Walt Disney eigenlijk in Nederland?’ Stan: ‘Walt Disney is een commercieel bedrijf met een hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Vanuit het hoofdkantoor kun je niet alles sturen, want Amerikanen kennen de markt hier helemaal niet. Je kunt pas succesvol zijn in de markt waarin je opereert als je er zelf een kantoor hebt. Daarom hebben we ook een kantoor in België. Wist je dat in België de winkelwagens veel groter zijn dan in Nederland? Belgen doen minder vaak boodschappen per week en hebben daarom grotere karren nodig. Dat is een goed voorbeeld van hoe je ergens moet zijn om de consumenten te begrijpen en ze beter te kunnen bedienen. Snappen jullie het nog?’


Nijs: ‘Waarom is er eigenlijk geen Disneyland in Nederland?’ Stan: ‘Nederland ligt helaas niet centraal in Europa en dat heb je wel nodig om veel bezoekers te kunnen trekken. Net als Utrecht centraal in Nederland ligt, ligt Parijs centraal in Europa. Je hebt ook mooi weer nodig voor een attractiepark. Dat is het in Parijs ook niet altijd, maar het is wel beter dan hier.’ Torrence: ‘Hoe lang werkt u al bij Disney?’ Stan: ‘In 1990 ben ik samen met drie anderen gestart om de verkoopen distributieorganisatie in de Benelux op te zetten. In 1992 ben ik in dienst gegaan bij Walt Disney. Dat is dus al 23 jaar. Inmiddels werken er 220 mensen voor Disney in de Benelux. We hadden dit interview eigenlijk in Brussel moeten doen, want daar staat het mooiste kantoor van Disney van de hele wereld. Het is het hipste gebouw van België, in een oud pakhuis dat vroeger van de douane was. Er loopt zelfs een spoorlijn door het gebouw. Het heet Tour & Taxis (www.tourtaxis.be).’ Nijs: ‘Wat is het leukst aan het werken bij Disney?’ Stan: ‘Het allerleukst vind ik het mensen zich te laten ontwikkelen, zodat ze carrière kunnen maken. Bij ons moet je alles proberen en soms gaat dat fout en kost het geld. Fouten maken kan bij Disney. Goede beslissingen neem je op basis van ervaring, en ervaring krijg je van slechte beslissingen.’ Torrence: ‘Komt u uit Noordwijk?’ Stan: ‘Nee, ik kom oorspronkelijk uit Valkenswaard. Dat ligt in Brabant bij de Belgische grens, maar ik woon wel al twintig jaar in Noordwijk.’ Nijs: ‘Hoe vaak komt u in Disneyland?’ Stan: ‘In Parijs ben ik dit jaar ongeveer vijf keer geweest om te vergaderen. Als ik in een park ben, dan is dat altijd om te vergaderen. Ik zal jullie iets leuks vertellen over het park in Parijs. De straat naar het grote Disney Paleis, die Main Street USA heet, lijkt heel erg lang. Eigenlijk is hij best kort. De verhoudingen zijn aangepast om dit zo te laten lijken. Het is dus een vorm van optisch bedrog. Zo worden de bomen kleiner richting het paleis door kleinere bakken te gebruiken, waardoor de wortels minder hard kunnen groeien. Ook leuk om te vertellen is dat Disney graag voorop wil lopen met ontwikkelingen. Jaren geleden zijn we gestopt met het verkopen van happy meals van McDonald’s, omdat die toch niet zo gezond waren. Onlangs zijn bij Disney de voedselvoorschriften nog verder aangescherpt. Voor ongezond voedsel is er geen ruimte meer op de Disney-televisiekanalen. Hiervoor mag geen reclame meer gemaakt worden. Gezond voedsel is belangrijk voor kinderen. Ik las vanmorgen nog in de krant dat er drie kinderen uit huis zijn geplaatst omdat ze te dik waren geworden door ongezond eten.’ Ten slotte vraagt Torrence of er ook iets van Disney in Noordwijk is. Stan: ‘Jazeker, vorig jaar hebben we zandsculpturen van Disney op de Noordwijkse boulevard gehad. Of ze dit jaar weer komen, weet ik nog niet. Jongens, welke Disney-film vinden jullie leuk? Dan zorg ik ervoor dat jullie die krijgen!’ Torrence en Nijs kunnen zo snel geen keus maken, dus zal Stan zelf een leuke film uitkiezen. En met een grote glimlach wordt het interview afgesloten.

103 |


atlantik wall noordwijk Niet elke Noordwijker weet dat wij een Atlantik Wall museum hebben. Deze is geopend van mei tot en met augustus. Naast het museum kun je ook een bezoek brengen aan de gangen en bunkers in de duinen. Deze zijn vrij gemaakt van zand en zo veel mogelijk weer in de oude staat gebracht. Dit is mogelijk gemaakt door het werk van vele vrijwilligers en met steun van de gemeente en het bedrijfsleven. Het NEX-KIDS team ging op bezoek en was zeer onder de indruk! Met dank aan de vrijwilligers die ons team heeft rondgeleid. Voor meer informatie kijk op www.atlantikwall.nl

| 104


105 |


GOLF SURFEN Als je naar het noorden loopt over strand kom je het watersportcentrum tegen van Hank Snel; Beach Break. Na een ochtend in de donkere bunkers te hebben gelopen was dit sportieve uitje van het NEX-KIDS team een feest!

| 106


Wie is Beach Break? Eigenaar Hank Snel van Beach Break, mag gezien worden als één van de pioniers als het gaat om watersport. Hij was één van de eerste windsurfers die met een Ten Cate de zee op ging om te windsurfen. En stond aan de vooravond van het nu zo bekende snowboarden. Al snel zag Hank dat je dit niet alleen op sneeuw kon doen maar ook op het water met een kite. Het kite-surfen is geboren.

Tegenwoordig runt Hank een watersportschool op het Noordwijkse strand, waar je terecht kan voor les, of gewoon een dagje uit. Onder begeleiding van een ervaren instructeur kan je les krijgen in met name kite-surfen, SUP’en, zeilen en golfsurfen. Daarnaast zijn er nog diverse andere sporten die je bij Hank op het strand kunt beoefenen. Dus neem een keer een kijkje, het zal je zeker bevallen! Voor meer info en openingstijden kijk op www.beachbreak.nl

107 |


Tekst: Athene Soeverijn Beeld: Linda Versteege

Het stormt, af en toe valt er een bui, het is zo’n 12 graden. Maar the show must go on, en dus gaan de opnames van de serie De Vier van Westwijk gewoon door! Athene Souverijn droomt ervan om filmster te worden. Voor NEXKIDS keek ze mee op de set en vroeg ze de spelers en producent: Hoe word ik een filmster?

Op de set van De Vier van Westwijk

Hoe word ik een filmster? Camera’s, lampen, draden en heel veel mensen. Iemand die gaat over het licht, nog iemand voor het geluid, een mevrouw die de kinderen begeleidt en weer een ander zorgt voor de koffie. Op de set is het een drukte van belang. ‘En actie!’, roept de regisseur, en dan is iedereen op de set muisstil. Elke scène wordt eerst met de acteurs doorgenomen, een paar keer geoefend en dan begint het echte werk. Maar dan nog gaat het een paar keer over. Het moet perfect zijn en dat lukt eigenlijk nooit in één keer.

Hoofdrolspelers Tussen het draaien door kan ik even met de drie hoofdrolspelers praten. Floor Blommenstijn speelt Chris, Fleur van der Zon speelt Tessa en Stefan Perrier speelt de stoere Jack. Allereerst wil ik weten hoe zij de rol in deze serie gekregen hebben. Floor: ‘Een halfjaar geleden heb ik me ingeschreven bij een castingbureau. Ik hoorde in het begin niets, maar onlangs kreeg ik de vraag of ik auditie wilde doen voor deze serie. Dat leek me wel wat!’ Ook Fleur en Stefan vertellen dat ze via het castingbureau een oproep hebben gekregen. Maar wat moet je eigenlijk kunnen om in een serie te mogen spelen? Stefan: ‘Je moet acteren vooral heel erg leuk vinden. Natuurlijk moet je niet verlegen zijn en je inleven in je rol. Als je auditie doet ziet de producent of de regisseur of je goed genoeg bent om de rol te krijgen. Maar het plezier moet vooropstaan. Je moet soms best lang wachten voordat je aan de beurt bent en daar moet je wel tegen kunnen.’ De kindbegeleider wil er ook nog wel wat over zeggen: ‘Je moet ook een beetje geluk hebben. Ze moeten toevallig net iemand zoeken die eruitziet zoals jij.’ Doorzetten Eigenlijk wil ik ook graag nog even met de regisseur praten, maar die heeft het veel te druk. Gelukkig kan de producent, Jan van der Zanden, even tijd vrijmaken. Van hem wil ik weten hoe ik bij hem zo kan opvallen dat hij mij kiest voor een rol! ‘Stap één heb je nu al gezet’, lacht hij. ‘Het is altijd goed om je gezicht te laten zien bij producenten. Verder is het vooral een kwestie van doorzetten. Hoe je eruitziet is minder belangrijk, want elke rol vraagt weer een ander uiterlijk. We zoeken vooral heel veel verschil-


lende mensen. Als je wilt acteren, dan kun je je het best inschrijven bij een castingbureau. Die maken voor producenten de eerste selectie. Je moet ook om kunnen gaan met teleurstelling, want als je uitgenodigd wordt voor een casting, kun je ook afgewezen worden.’ Het was een kort gesprekje, want de producent wordt weer op de set verwacht. Doorzetten is wel echt belangrijk, want de hoofdrolspelers staan nu buiten in de kou in een zomerjurkje! Zodra de camera stopt krijgen ze een badjas aan om warm te blijven. Toch lijkt het me nog steeds geweldig om actrice te worden. Ik ga mijn moeder dus maar snel vragen of ze me wil inschrijven bij een castingbureau.

Je moet acteren vooral heel erg leuk vinden

Waar gaat de serie over? De zomer is in volle hevigheid losgebarsten in Westwijk aan Zee en het kustplaatsje wordt overstroomd door toeristen. Iedereen verheugt zich op het concert dat de populaire zanger Bo Monti komt geven. De kaartjes zijn binnen een mum van tijd uitverkocht, maar De Vier van Westwijk, Chris, Koesja de hond, Jack en Tessa, weten ook zonder kaartje binnen te dringen in het Openluchttheater. Ze staan vooraan als Bo Monti wordt aangekondigd. Het publiek is uitzinnig van vreugde, maar na de derde aankondiging wordt duidelijk dat het optreden die avond niet zal doorgaan. Bo Monti is spoorloos verdwenen! Gewapend met een flinke dosis lef gaan de Vier van Westwijk op onderzoek uit. Het blijkt dat dingen er backstage heel anders uitzien dan op het podium. De onderliggende vraag bij dit verhaal is wat uiteindelijk belangrijker is: de binnenkant of de buitenkant?

Ik ga mijn moeder dus maar snel vragen of ze me wil inschrijven bij een castingbureau

109 |


NISSAN JUKE. BUILT TO THRILL

NISSAN JUKE.

NISSAN

JUKE Compact crossover design 1.6L DIG-T 190pk

BUILT TO THRILL

All Mode 4x4-i met Torque Vectoring system

NISSAN

VAN € 18.750,-* VOOR

€ 16.990.** € 16.990.**

INCL. DEALERKORTING

VAN € 18.750,-* VOOR INCL. DEALERKORTING

JUKE Compact crossover design 1.6L DIG-T 190pk All Mode 4x4-i met Torque Vectoring system

20% BIJTELLING Dealer naam Dealer adres Telefoonnummer 20% BIJTELLING www.dealernaam.nl

Nissan. Innovation that excites.

Nissan. Innovation that excites.

*Consumentenadviesprijs Nissan JUKE Visia 1.6L 117pk € 18.750,- (prijslijst 1 april 2012) is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Opties en uitrusting is afhankelijk van de uitvoering. **Het klantvoordeel van € 1.760,- is uitsluitend geldig voor de aanschaf van een nieuwe Nissan JUKE met een klantorder datum tussen 11/05/2012 en 30/06/2012. N.B.( Niet geldig voor fl eet en lease orders ). Aanbod is geldig op alle beschikbare uitvoeringen van de JUKE. Het bedrag van € 1.760,- is het klantvoordeel incl. BTW, is niet inwisselbaar tegen contanten en is tevens het maximum bedrag. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Dealer naam Dealer adres Telefoonnummer Overeenkomstig 1999/100.EC. Min/max verbruik JUKE gamma gecombineerd: 4.9-7.6 l/100km, resp. 20.4 – 13.2 km/ltr. CO2 uitstoot variërend: van 129 gr/km tot 175 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland. www.dealernaam.nl Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl *Consumentenadviesprijs Nissan JUKE Visia 1.6L 117pk € 18.750,- (prijslijst 1 april 2012) is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Opties en uitrusting is afhankelijk van de uitvoering. **Het klantvoordeel van € 1.760,- is uitsluitend geldig voor de aanschaf van een nieuwe Nissan JUKE met een klantorder datum tussen 11/05/2012 en 30/06/2012. N.B.( Niet geldig voor fl eet en

lease orders ). Aanbod is geldig op alle beschikbare uitvoeringen van de JUKE. Het bedrag van € 1.760,- is het klantvoordeel incl. BTW, is niet inwisselbaar tegen contanten en is tevens het maximum bedrag. Abswoude Autopromenade ‘s-Gravendijckseweg 61-91 • Noordwijk Zh • tel. 071-36 43 600 Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Overeenkomstig 1999/100.EC. verbruik JUKE gamma gecombineerd: 4.9-7.6 l/100km, resp. 20.4 – 13.2 km/ltr. CO2 uitstoot variërend: van 129 gr/km tot 175 gr/km. 0129.32.010 WT JUKE private 210x148.inddMin/max 1 16-05-12 15:30 Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl

0129.32.010 WT JUKE private 210x148.indd 1

Wie zorgt er voor u na uw operatie of tijdens uw vakantie?

16-05-12 15:30

Op 50 meter afstand van het Noordwijkse strand, bieden wij u een comfortabel herstelverblijf in prettige sfeer en met een voortreffelijke keuken. De Kim biedt u HKZ-gecertificeerde zorg en fysiotherapie. Wordt u lid van onze vereniging, dan ontvangt u korting op de dagprijs.

J.G. de Witt

De Echte Bakker Hoofdstraat 66, Noordwijk, tel 071 3612506

www.herstelhotel.nl

Rembrandtweg 2 2202 AX Noordwijk Telefoon: 071 36 40 730 info@herstelhotel.nl


NEX | Slender You

Tekst marga thomassen | Beeld buro binnen

Slender You is gespecialiseerd in bewegen. Iedereen weet dat bewegen noodzakelijk is om soepel te blijven en je energie op peil te houden, waardoor je lekker in je vel zit. Maar er zijn ook mensen in onze samenleving voor wie dat niet zonder meer is weggelegd. Die hebben daar door omstandigheden hulp bij nodig. Bij Slender You staat de beweging centraal, evenals de benadering van de klanten. Onlangs is het bedrijf verhuisd naar de Keyserswey in Noordwijk, waar klanten in een open en aangename ambiance individueel worden begeleid in slenderen en afvallen. NEX sprak de twee enthousiaste compagnons.

Frieda Fokker

Ontspannen je lichaam in de juiste conditie houden?

Slender You is méér dan bewegen Sylvia Korsuize startte Slender You in 2004 aan de Schiestraat in Noordwijk. In 2005 ontmoette zij Frieda Fokker, die klant bij haar werd in verband met een reumatische aandoening. Toen Sylvia Korsuize een partner zocht in 2007, besloten zij en Frieda Fokker, die enorm enthousiast was over de wijze waarop haar reuma zich stabiliseerde, te gaan samenwerken. Sindsdien zijn ze officieel partners. Fokker en Korsuize zijn professioneel en nemen hun taak serieus. Slender You begeleidt mensen met lichamelijke klachten, zoals reuma, artrose, artritis, fibromyalgie, rugklachten en lichte vormen van MS. ‘Wij onderhouden de beweging van het lichaam door middel van ondermeer onze slender- en famebanken’, vertelt Korsuize. ‘De klant blijft in beweging, terwijl hij dat zelf door omstandigheden niet kan. De toestellen doen voor hem de aangepaste bewegingen, zodat het lichaam soepel blijft.’ De ruimte biedt plaats aan drieëntwintig verschillende toestellen. In aparte ruimtes bevinden zich een staande turbobruiner en een vibrosaun (droge sauna). Het ‘op

hartslag en vacuüm lopen’ in de Vacumove doet billen, buik en benen centimeters slinken. Bij Slender You wordt het Cambridge-dieetplan gehanteerd, met persoonlijke, wekelijkse, gratis begeleiding. Na het afvallen is er de minstens zo belangrijke nabehandeling, namelijk de afbouw van het dieet en opbouw naar gewone voeding. Bij Slender You is ook een voedingsdeskundige aanwezig. De twee eigenaressen hebben een gedegen opleiding genoten en zijn door het plezier dat ze in hun werk hebben sterk betrokken bij hun klanten. Velen van hen liggen al jaren naar tevredenheid bij hen op de banken en zijn na de sessies verkwikt en vol energie weer naar buiten gelopen.

Slender You is een erkend bedrijf. Vrijblijvend kan geïnformeerd worden. De koffie/thee staat altijd klaar op Keyserswey 2, 2201 CW in Noordwijk: Tel: 071 3613601 www.slenderyou-noordwijk.nl

Sylvia Korsuize en Frieda Fokker

111 |


EXCLUSIEVE KEUKENS • BADKAMERS • MEUBELS OP MAAT

Kuivenhoven keukenfabriek is gespecialiceerd in het fabriceren van exclusieve keukens, badkamers en meubels op maat. Maar ook kunt u bij ons terecht voor het renoveren van keukens en/of vervangen van bestaande apparatuur. Bel voor een afspraak of bezoek geheel vrijblijvend onze showroom en/of fabriek, waar een ervaren team van eigen mensen zorgt voor een kwaliteitsvolle invulling van uw wensen.

Wij maken uw interieur op maat zoals u dat wenst!

Oegstgeesterweg 204b I 2231 BD Rijnsburg I Tel: 071 - 40 21 339 I www.kuivenhovenkeukens.nl I info@kuivenhovenkeukens.nl


NEX | NOOrDwIjks taleNt

tekst Dorine Holman | Beeld Monica Stuurop

een drieling bestaat uit drie individuen met eigen talenten

‘We vinden alles leuk van elkaar’ Ze zijn al vanaf hun geboorte een bezienswaardigheid, de drieling van der Bent: Jackelien, Wendy en ellen. inmiddels 21 jaar oud, nog thuiswonend en alle drie echte noordwijk-fans. Hoewel de buitenwereld ze vaak als een drie-eenheid ziet, zijn het weldegelijk individuen. met eigen talenten, interesses, opleiding, ambitie en – natuurlijk – eigen vriendjes.

een gesprek met deze vrolijke dames vergt het nodige concentratievermogen, want de energie spat ervan af. Ze vullen elkaars zinnen aan en nemen het woord van elkaar over. Voor je het weet, word je meegesleept in hun dynamiek en springt het gesprek van de hak op de tak. Over Noordwijk zijn ze alle drie echter duidelijk: ‘we gaan echt nooit weg uit Noordwijk, hier hebben we alles. Onze vrienden, het strand, de gezelligheid, de grent. In de stad is het veel te druk, dit dorp is veel leuker. en er is altijd veel te doen.’

vals zingen sinds hun twaalfde zitten jackelien, wendy en ellen bij Het kleijnkoor. ‘we zongen op jonge leeftijd thuis steeds al samen liedjes, maar omdat onze moeder vond dat het behoorlijk vals klonk, stelde ze voor om bij het koor te gaan en les te nemen’, vertelt jackelien lachend. eerst nog bij de kleintjes, maar al snel bij de oudere meiden. Het kleijnkoor is vernoemd naar pastoor kleijn uit Noordwijk en staat onder muzikale leiding van Herma van Piekeren. en die bracht de drie de liefde voor muziek en zingen bij. Zelfs in die mate dat jackelien de theaterschool is gaan doen.

113 |


‘Het is ook belangrijk om je individueel te ontwikkelen, want we willen niet voor eeuwig ‘die drieling’ zijn.’


speciale dank Suzanne’s Feest-shop voor de kleding, www.feest-shop.nl

NEX | NOOrDwIjks taleNt

wat bijna niemand weet over de drieling van der Bent

Jackelien, Wendy en ellen (in volgorde van geboorte) zijn van 21 november 1990 en hebben nog een broer van 27. Toen hun ouders hoorden dat er een drieling op komst was, werd er afgesproken dat ieder een naam mocht verzinnen. Hun broer koos de naam Wendy en is opmerkelijk genoeg ook getrouwd met een Wendy. Jackelien was de keuze van hun moeder elly, en is ontleend aan de namen van de beide oma’s (Jacoba en Johanna). Hun vader ging voor ellen, een verbastering van elly.

en nog steeds gaan ze graag naar de wekelijkse repetitie en voelen ze zich zeer betrokken bij de groep. ‘De optredens, maar vooral ook de uitstapjes, zijn écht super’, aldus de dames. ‘samen optreden is leuk, maar het is ook belangrijk om je individueel te ontwikkelen, want we willen niet voor eeuwig ‘die drieling’ zijn.’

eigen ontwikkeling en ontwikkeld hebben de dames zich, ieder op hun eigen manier. ellen kwam na de lagere school als eerste in de sportklas van de kts in Voorhout, omdat haar zussen in de zevende groep waren blijven zitten. ‘Dat was best even wennen, want ik was dat jaar gewoon ellen. toen later mijn zussen alsnog naar de kts kwamen was dát vervolgens weer vreemd, want toen waren we weer een drieling en werd ik soms aangesproken op wat zij deden, terwijl ik er niets mee te maken had!’ Inmiddels zit ze in het eerste jaar van de PaBO in leiden, nadat ze vorig jaar haar cIOs-diploma heeft gehaald. ‘Ik vind lesgeven erg leuk, en heb mede daarom een eigen groep bij de vereniging waar ik zelf sport. Omdat ik me in het lesgeven verder wil ontwikkelen, heb ik gekozen voor een vervolgopleiding.’ Volgens haar zussen is ellen de braafste van de drie, maar terwijl ze dat zeggen klinkt er al een drievoudig lachsalvo door de kamer. ‘Nee hoor, zo erg is het niet, maar ze denkt wel het meeste na!’ wendy heeft de kappersopleiding gedaan en werkt naar eigen zeggen ‘bij de leukste kapper van NoordwijkBinnen’. ‘als kind was ik altijd al bezig met het haar van poppen: föhnen, vlechten, verven, dat soort dingen. Dit vak is iedere dag weer anders

en vooral kinderen vind ik leuk om te doen. Die zijn zo lekker gewoon. en verder hebben we onwijs veel leuke klanten.’ jackelien heeft deze zomer theaterschool Hofplein in rotterdam afgerond en werkt nu bij een croissanterie in de Hoofdstraat. ‘Het liefst zou ik bij een musicalensemble werken bij joop van den ende theater Producties, maar ja, in dit vak ben je op je 26ste oud en het wordt voor mij nu al lastig om een baan te vinden. Zeker met alle bezuinigingen in de cultuursector. Ze nemen liever stagiaires, die zijn goedkoop.’ jackelien gaat binnenkort dan ook de opleiding tot tandarts-assistente volgen en werken bij een tandarts in Noordwijk. ‘eigenlijk vinden we alles leuk van elkaar, maar we doen het toch allemaal anders en op onze eigen manier.’

Turnen een gezamenlijke liefde is het turnen. Ook daarmee zijn de drie op jonge leeftijd begonnen, al op hun derde maakten ze handstandjes. Om ongelukken te voorkomen leek het hun ouders verstandig als ze les zouden krijgen. reden waarom de meiden naar DOs Noordwijk (gymnastiek- en sportvereniging Door Oefening sterk) gingen. al snel bleek dat ze alle drie talent hadden. De flikflak (een achterwaartse hele rotatie om de breedte-as met afzet van beide handen van de vloer) was hun favoriet en werd uitgebouwd tot de 12 meter tumbling (een aaneenschakeling van turnoefeningen op een verende baan). Op hun 10de kwamen ze in de selectie en werden ze met hun team Nederlands kampioen. wendy was in 2011 een van de genomineerden voor de titel Noordwijkse

sportvrouw van het jaar, en ellen is dit jaar als beste van de club geëindigd. jackelien stopte op haar 18de met turnen, omdat het niet meer te combineren was met haar studie in rotterdam.

vijf minuten ruzie sommige mensen vinden het lastig om de drieling uit elkaar te houden, maar wie goed kijkt, ziet toch duidelijk verschillen. Niet alleen in uiterlijk, maar zeker ook in gedrag. ‘soms, als ik alleen over straat loop, roepen mensen: ‘Hé, daar heb je de drieling’, en dat vind ik best irritant. we zijn weliswaar één met z’n drieën, maar ik ben ook jackelien.’ ‘aan de andere kant is het ook weer zo dat we een bijna telepathische verbinding hebben’, zegt ellen, serieus kijkend. Vervolgens kibbelen ze wie de verhalen mag vertellen en worden het toch weer gezamenlijke anekdotes: ‘eén keer trok mijn moeder een pleister bij jackelien eraf en riep ik au’, geeft ellen als voorbeeld. Of die keer dat ellen op een skikamp was. wendy en jackelien voelden zich tegelijkertijd niet lekker. Onafhankelijk van elkaar probeerden ze ellen telefonisch te pakken te krijgen, maar die nam niet op. later bleek dat ze juist op dat moment in botsing was gekomen met een andere skiër en met veel pijn in de sneeuw lag. ‘we gaan eigenlijk nooit met ruzie uit elkaar. sterker, we hebben nooit langer dan vijf minuten ruzie. Ik moet er niet aan denken dat ik boos de deur uitga en dat er met één van ons iets gebeurt. Dat zou ik niet overleven! we weten sowieso altijd waar iedereen van ons gezin is. we leggen altijd een briefje neer waar we zijn en wat we doen. Zelfs al doen we alleen maar een boodschap. Best bijzonder, hè?’

‘We leggen altijd een briefje neer waar we zijn en wat we doen’ 115 |


Don’t freeze! Take care of your network

Buiten genieten!

Effect ICT Solutions is een dienstverlener, die bedrijfsoplossingen implementeert. Wij bieden ervaring, projectmanagement en innovatieve oplossingen voor de automatisering van uw bedrijfsprocessen. Wij automatiseren, terwijl u onderneemt.

Dealer van o.a. - Gloster - Borek - Dedon

- Kettler - PalmCollect - Weber U kunt ook bij ons terecht voor: Grasmachines, gereedschappen, zaden, hoge drukreinigers etc...

Robotmaaier

den Haan

Tuinmeubelen Vliet Zuidzijde 24 Rijnsburg aan het grachtje in het centrum

Losplaatsweg 24a | 2201 CV Noordwijk info@effect-ict.nl | www.effect-ict.nl | Telefoon: 071-7114641

Telefoon: 071 402 13 01 www.denhaanrijnsburg.nl


NEX | COLuMN

Jazekerheden in Noordwijk Zo’n vijf jaar geleden is het voor mij allemaal begonnen in Noordwijk. Na jarenlange ervaring opgedaan te hebben als hypotheekadviseur bij een vestiging van De Hypotheker in leiden startte ik mijn eigen hypotheekkantoor in deze prachtige gemeente. al snel veroverden we een plekje in het hart van veel huizenkopers in Noordwijk en omgeving. we mochten talloze mensen adviseren bij de keuze van hun hypotheek. en naar tevredenheid! De onafhankelijke vergelijkingssite Independer.nl riep ons eind vorig jaar uit tot het beste hypotheekkantoor van regio Holland midden! Daar zijn wij natuurlijk heel erg trots op, maar we realiseren ons ook dat we dat te danken hebben aan het vertrouwen en de goede beoordelingen van onze klanten.

Paul Rietveld is 47 jaar. Getrouwd en vader van twee kinderen, Glenn van 19 en Carmen van 16. Hij is ondernemer en hypotheekspecialist bij De Hypotheker Noordwijk. In zijn (weinige) vrije tijd sport hij veel, tennis en voetbal. Daarnaast is wijn Pauls grote passie. Hij verzamelt en proeft (!) heel veel.

als je zo goed wordt beoordeeld door je klanten, dan schept dat natuurlijk hooggespannen verwachtingen bij nieuwe klanten. Vooral in de huidige tijd is dat een mooie uitdaging! want wat is er in de afgelopen vijf jaar veel veranderd op het huizenfront. toen ik hier in Noordwijk begon, waren huizenkopers optimistisch en werden huizen snel verkocht. Dat is tegenwoordig een ander verhaal... als je nu je huis wilt verkopen, dan moet je vaak een lange adem hebben. en huizenkopers? Die voelen zich nu vooral onzeker. Dat is geen wonder, want de economische crisis greep snel om zich heen en trof de woningmarkt heel hard. Ook hier in Noordwijk. Via allerlei maatregelen probeert de overheid de vaart erin te houden. Denk maar aan de verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2 procent. en ook lokaal draagt de overheid een steentje bij. Zo stelt onze gemeente sinds kort de starterslening weer beschikbaar. goed nieuws! er is de laatste tijd veel veranderd in de regelgeving rond de woningmarkt en er staan nog allerlei wijzigingen op stapel. juist dan is een goed advies cruciaal! Dat is dan ook wat ik het allerleukste vind aan mijn werk: samen met mensen op zoek gaan naar een creatieve en optimale oplossing. Hun onzekerheid wegnemen met een goed en verantwoord advies. Ook vind ik het inspirerend om jonge mensen te helpen bij het realiseren van hun woonwensen.

‘De economische crisis greep snel om zich heen en trof de woningmarkt heel hard. Ook hier in Noordwijk’

In de huidige tijd zoeken de meeste mensen naar wat meer zekerheid. Dat is dan ook wat ik met mijn manier van werken probeer te bereiken. we noemen dat de ‘jazekerheden’ van De Hypotheker. Zekerheid... dat past bij ons. Ook in Noordwijk. jazeker! Paul Rietveld

117 |


NEX | terUgBlIk

Stephan kwam om het leven door zinloos geweld

op 22 september is het elf jaar geleden dat stephan Hendriksen op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. na een avondje stappen op de grent werd hij na een ruzie neergestoken en overleed diezelfde avond nog aan zijn verwondingen. neX sprak met de ouders van stephan over die fatale nacht.

Dickie: ‘rond kwart voor vier ’s nachts ging de bel. een van de jongens zal zijn sleutel wel vergeten zijn, dacht ik. maar toen ik opendeed stond de politie voor de deur. ‘we hebben niet zo’n prettige mededeling’, zei de agent. rené was inmiddels ook uit bed gekomen. Nog half slapend hebben we het nieuws dat onze zoon was overleden te horen gekregen. Het leek een droom, het was zo onwerkelijk. wat is er gebeurd? een messteek? Hoe? wie heeft het gedaan? Onze stephan? Dat kan niet! we hoopten dat het om iemand anders ging. Zolang we hem nog niet hadden gezien, kon het een vergissing zijn. Het was vast iemand die op stephan leek. er ging van alles door me heen, maar ik kon en wilde niet geloven dat het om mijn kind ging.’

identificeren rené: ‘toen we in het ziekenhuis arriveerden bleek er verwarring te zijn over de leeftijd van het slachtoffer. Het zou gaan om een jongen van 18 jaar, maar stephan was pas 16. Dat gaf een sprankje hoop, maar achteraf bleek dat stephan met zijn papieren had gesjoemeld.

| 118

en toen kwam dat onvermijdelijke moment waarop we ons eigen kind moesten gaan identificeren. Dat is het ergste wat een ouder kan overkomen. Het was muisstil en donker in de gangen van het ziekenhuis toen we richting het mortuarium liepen. wat ik voelde toen ik met eigen ogen zag dat hij het inderdaad was, is niet te beschrijven. Onze wereld stortte in, alle hoop was vervlogen. Vanaf dat moment leefde ik in een roes. gek genoeg gingen we ons na die eerste schok bezighouden met praktische zaken. Familie inlichten, de school waarschuwen, vrienden op de hoogte stellen. Ik omschrijf het zelf alsof we zweefden tussen verdriet en verstand. Halverwege de ochtend kwamen we thuis. gelukkig werden we opgevangen door vrienden en familie. Iedereen was verslagen en leefde enorm met ons mee. een vriend van stephan belde op om te vragen hoe het nu met hem ging. Op de plek waar stephan was neergestoken is paniek ontstaan. er mocht niemand mee met de ambulance, dus wist ook niemand hoe het was afgelopen. Niemand wist dat stephan inmiddels was overleden.’


tekst Linda Versteege | Beeld Privébezit familie Hendriksen

Niet alleen het aantal bossen bloemen, brieven, gedichten en kaarsen nam in de dagen na de steekpartij toe. Ook de geruchtenstroom over de toedracht van de vechtpartij groeide gestaag. Leerlingen van het Northgo College lopen langs de boom met plaquette op het schoolplein, tijdens de eerste herdenking van Stephans dood.

Recht in het hart Dickie: ‘De bewuste vrijdagavond had stephan samen met een vriendin thuis nog een kroketje gegeten. Zoals elk weekend ging hij ook die avond stappen met vrienden. Voordat hij wegging, gaf hij ons altijd een zoen en zei ons gedag. ‘Doe je voorzichtig?’, riepen we dan. gevolgd door: ‘en drink je niet te veel!’ stephan ging graag uit. Het was een echte levensgenieter. Die avond verliep het helaas allemaal anders dan normaal. Zoals ons later is verteld, hebben stephan en zijn vrienden onenigheid gekregen met twee broers. waar de woordenwisseling precies over ging hebben we niet kunnen achterhalen – dat vinden we ook niet belangrijk, want door het te weten, krijgen we stephan toch niet terug. De twee broers zijn op een gegeven moment de discotheek uitgezet en stephan en zijn vrienden zijn binnen gebleven. rond half twee besloten ze om naar huis te gaan. stephan haalde zijn jas en liep richting zijn brommer, die hij op ongeveer tweehonderd meter van de discotheek had neergezet. In dat korte stukje is hij die twee

‘Omdat de aanval zo onverwacht was, heeft Stephan zich niet kunnen verweren en trof het mes hem recht in zijn hart’ broers weer tegen-gekomen. De woordenwisseling werd toen buiten voortgezet. De jongste broer verklaarde later dat hij even is weggelopen naar zijn brommer. Daar heeft hij het dertig centimeter lange keukenmes gepakt dat de broers bij zich hadden. De jongste broer heeft het mes aan zijn oudste broer gegeven en die heeft stephan uiteindelijk de fatale messteek toegebracht. stephan heeft het mes zeer waarschijnlijk niet zien aankomen. De normale reactie van iemand die wordt aangevallen, is dat de beweging wordt afgeweerd. Omdat de aanval zo onverwacht was, heeft stephan zich niet kunnen verweren en trof het mes hem recht in zijn hart.’

Blonde engel

119 |


NEX | terUgBlIk 22 september 2001 27 september 2001 28 september 2001 12 december 2003 16 december 2003 4 december 2008

stephan wordt neergestoken op de grent onder grote belangstelling wordt stephan in zijn woonplaats katwijk begraven duizenden mensen lopen mee met de stille tocht van de northgo scholengemeenschap naar de plek waar stephan werd neergestoken op de grent op het schoolplein van het northgo college wordt ter herinnering aan stephan een lindeboom gepland, met daaromheen een bankje en daarop een gedenkplaat met stephan’s naam, geboortedatum en sterfdatum op de grent wordt een monument onthuld ter nagedachtenis aan stephan de uitzending van derek ogilvie, waarin te zien is dat hij René en dickie bezoekt

elk jaar proberen René en dickie de dag Herdenken geweldslachtoffers te bezoeken. dit jaar wordt die – heel bijzonder gehouden op de sterfdag van stephan, 22 september in den Haag. meer info: www.dagherdenkengeweldslachtoffers.nl

Vele duizenden liepen mee in de stille tocht van Noordwijk.

Dickie: ‘Het beeld van stephan, bloedend op de grond, zie ik honderden keren voor me. Het lijkt alsof elke keer dezelfde dia wordt getoond. Ik ben er niet bij geweest, maar ik kan me maar al te goed voorstellen hoe het eruit moet hebben gezien. als ik beelden van oorlog of geweld op tv zie, of zelfs maar een mes, dan zap ik nog steeds meteen weg. Ik kan er niet naar kijken. De enige troost die we hebben is dat stephan niet alleen is geweest, vlak voor hij stierf. een meisje met prachtig lang blond haar heeft hem vastgehouden, totdat de ambulance er was. andrea heet ze, maar wij noemen haar de Blonde engel. we zijn haar enorm dankbaar dat ze stephan heeft geholpen en heeft vastgehouden toen hij daar hulpeloos op de grond lag. we hebben ons vaak afgevraagd wat stephan die laatste momenten heeft gevoeld en gedacht: als hij maar geen pijn heeft gehad, als hij zich maar geen zorgen om ons heeft gemaakt. maar we zullen het nooit weten. we kunnen alleen maar hopen dat hij niet te veel heeft geleden. Het feit dat er iemand bij hem was tijdens de laatste momenten van zijn leven, is voor ons een schrale troost.’

| 120

Vrienden van Stephan hebben op de omheining van een bouwplaats zijn portret gespoten.


Jaap de kok, teamchef politie noordwijk:

‘stappen in Noordwijk is leuk en gezellig, maar je moet je wel aan een aantal spelregels houden’ ‘Wat er met stephan Hendriksen is gebeurd, geeft ook de politie een heel onmachtig gevoel. Het moeilijke van een dergelijk incident is dat het, hoe vervelend dat ook is, onmogelijk is om het te voorkomen. uiteraard doen we er als politie in samenwerking met de gemeente alles aan om het uitgaan in noordwijk zo veilig mogelijk te maken. gelukkig kunnen we spreken van een uitzondering.’ preventie ‘de afgelopen jaren zien we een daling van het aantal incidenten in het uitgaansgebied. per jaar krijgen we in totaal zo’n zestienhonderd meldingen. dat gaat van een melding dat iemand onwel is geworden of zijn portemonnee is kwijtgeraakt tot een vechtpartij die dreigt te ontstaan. de afname heeft onder andere te maken met de komst van het cameratoezicht, de aanwezigheid van de susploeg en een andere aanpak van de politie. de samenwerking met de susploeg is bovendien beter geworden en we hebben als politie de medewerkers in het uitgaansgebied getraind om in deze bijzondere omstandigheden hun werk te kunnen doen. per weekend krijgen we gemiddeld melding van vier tot vijf geweldsincidenten. van een rake klap tot een grote vechtpartij. We zien een afname van de massale vechtpartijen, zoals die een aantal jaar geleden vaak ontstonden op de grent of in het omliggende gebied. Het geweld richting politie is eveneens afgenomen.’ imago ‘We doen er alles aan om het uitgaansgebied van noordwijk een positief imago te geven. dat doen we door duidelijk te communiceren richting de doelgroep. stappen in noordwijk is leuk en gezellig, maar je moet je wel aan een aantal spelregels houden. Zo niet, dan volgen er maatregelen. als iemand rotzooi trapt, wordt hij of zij direct aangepakt: een bekeuring bij een licht vergrijp of aanhouding bij een ernstiger vergrijp, waarna de zaak wordt voorgeleid aan de officier van Justitie. lichte vergrijpen door minderjarigen kunnen we doorverwijzen naar Bureau Halt. dit doen we nu standaard voor openbare dronkenschap. Wat ook kan is dat op voordracht van de politie de burgemeester iemand voor een bepaalde periode een gebiedsverbod voor het horecagebied oplegt. afgelopen jaar is er in samenspraak met de gemeente opnieuw een belangrijke stap gezet om het stappen in noordwijk veiliger en prettiger te maken, en met name ook de overlast voor omwonenden te verminderen. in dat kader is het fietskwakken aangepakt en zijn de sluitingtijden vervroegd. We blijven daarbij wel realistisch. Helemaal voorkomen is helaas niet mogelijk, omdat alcohol er altijd voor zal zorgen dat grenzen makkelijker overschreden worden. Het uitgaansgebied blijft daarom een punt van aandacht vormen.’

‘Er ging van alles door me heen, maar ik kon en wilde niet geloven dat het om mijn kind ging’

121 |


U komt er even niet meer uit?

Een echtscheiding, ontslag, een conflict met uw werkgever, een geschil over uw huurwoning of een overeenkomst die niet wordt nagekomen. U maakt het voor het eerst mee, wij elke dag. Wij staan u bij in dit soort situaties met gedegen kennis en jarenlange ervaring. In heldere stappen informeren wij u over uw mogelijkheden, zodat u de juiste keuzes kunt maken. Maak vrijblijvend een kennismakingsafspraak via www.mjadvocatuur.nl of bel 071 – 362 25 73. MielenJanssen advocatuur & mediation, Losplaatsweg 22-c, 2201 CV, Noordwijk


VERVROEGDE VERVROEGDE SLUITINSTIJD SLUITINSTIJD VOOR VOOR DE DE GRENT... GRENT...

WE WE MOETEN MOETEN EEN EEN ‘LOKKERTJE’ ‘LOKKERTJE’ VERZINNEN VERZINNEN ZODAT ZODAT DE DE NEX(T) NEX(T) GENERATION GENERATION VEEL VEEL EERDER EERDER GAAT GAAT STAPPEN STAPPEN OP OP DE DE GRENT GRENT ... ...

DORUS! DORUS! DE DE DORPSOMROEPER... DORPSOMROEPER... GTT Z ZEEG W WEE U U E E RTT OR OO IITT VO ’T N ’T V NII S U U E E D D X IIS O...... V VO N NEEX ......

EHH... EHH... J.P.? J.P.? MISSCHIEN MISSCHIEN HEEFT HEEFT DORUS DORUS EEN EEN GOEDE GOEDE RAAD RAAD .?!. .?!.

HALLO HALLO DORUS! DORUS! BLA, BLA, BLA, BLA, BLA... BLA...

YES! YES! GEWELDIG GEWELDIG DORUS! DORUS!

HOE HOE HEB HEB JE JE DAT DAT VOOR VOOR ELKAAR ELKAAR GEKREGEN? GEKREGEN?

DORUS? DORUS? WIE WIE IS IS DORUS DORUS ??? ???

AHH... AHH... LEEN, LEEN, DAT DAT REGEL REGEL IK IK WEL WEL EVENTJES EVENTJES HOOR... HOOR...

...VAN ...VAN 21 21 TOT TOT 23 23 UUR UUR IS IS HET HET GRATIS GRATIS DRINKEN DRINKEN OP OP KOSTEN KOSTEN VAN VAN DE DE GEMEENTE.!. GEMEENTE.!.

OHH... OHH... SIMPEL SIMPEL HOOR HOOR ... ...

De De avonturen avonturen van van Dorus Dorus zijn zijn elke elke week week te te volgen volgen in in De De Noordwijker. Noordwijker.Reageren? Reageren? Stuur Stuur een een e-mail e-mail aan aan Dorus: Dorus:dorus@nortuksomroeper.nl dorus@nortuksomroeper.nl


NEX | IN De VOetsPOreN VaN

Vader en zonen

van abswoude joop: ‘Ook ik trad in de voetsporen van mijn vader én van mijn grootvader. Vanaf mijn tiende jaar was ik mee op de tuin. Dat was vaak zo in tuinderfamilies. mijn kleinkinderen zijn nu in hun vrije tijd ook graag hier op de kas. Ik heb altijd van mijn werk gehouden. Het is niet alleen mijn brood, maar ook mijn liefde voor de bloementeelt. wij waren en zijn één grote en saamhorige familie, met neven en nichten, en hún kinderen. Ook de feestdagen vieren we altijd met elkaar. mijn moeder was daar vroeger de grote spil in en na haar dood is dat zo gebleven. met mijn vader ventte ik vanaf mijn tiende jaar bloemen uit. Ik in Noordwijk, mijn pa in Heemstede. later werden dat de weekenden en kochten wij, naast ons eigen product, ook voor een deel bloemen voor de verkoop. In 1965 ben ik getrouwd. mijn vrouw kwam uit een heel andere familie, haar vader was marinier. maar ook zij ging van de bloementeelt houden en hielp mee wanneer dat nodig was. Vanaf 1973 had ik een lapje grond om zelf te verbouwen. Dat was in de Zeestraat, achter destijds de st jeroenschool. In de winter waren het hyacinten en ’s zomers snijbloemen. Het was hard werken, maar daar waren wij in onze familie aan gewend. In 1966 werd de eerste tweeling geboren. twee jongens, ronald en richard. Ik had zelf

vijf zussen en één broer dus die jongens, zo vond mijn familie, dat was een mazzel! Dáár zou ik wel veel plezier van gaan beleven. In 1970 kregen wij nog een tweeling, Bernard en yvonne. mijn jongens waren graag op de tuin. In 1987 moesten we gedwongen van de Zeestraat weg. De grond werd verkocht voor bebouwing. wij verhuisden naar rijnsburg en moesten helemaal opnieuw beginnen. mijn jongens zaten na hun opleiding inmiddels in het bedrijf en het was ook voor hen een risico, zonder zekerheid. Vier gezinnen moesten van dit bedrijf gaan leven. met een enorme inzet zijn we gekomen waar we nu zijn. De economie ziet er op het moment niet echt florissant uit en mede daarom zijn wij ons gaan specialiseren in snijdhyacinten, het jaar rond. Het hele jaar door kunnen wij hyacinten leveren in maar liefst zeven kleuren. Hierin zijn wij op wereldniveau echt de enigen! mijn zoons werken alweer 28 jaar met mij samen in dit bedrijf. Net als mijn ouders gaan we voor wat ons voor ogen staat. Ik ben geweldig trots op mijn jongens. Zij volgen de lijn van hun voorouders in de bloementeelt. en hoe moeilijk ook, zij zien net als ik altijd weer een nieuwe horizon.’

‘Het was hard werken, maar daar waren wij in onze familie aan gewend’ Joop van abswoude, 70 jaar oud, is geboren in noordwijk en woont daar nog steeds. als bloembollenkweker is hij gespecialiseerd in het telen van hyacinten. Joops bedrijf J.c.n. van abswoude en Zonen is gevestigd in het tuinbouwgebied kloosterschuur in Rijnsburg. Hij is vader van drie zonen en een dochter. de zonen zijn in Joops voetsporen getreden.

| 124


tekst Marga Thomassen | Beeld Carla Versteege

Ronald en Richard (45 jaar) en Bernard (42 jaar) zijn de drie zonen van Joop van abswoude. met hun gezin wonen ze in Rijnsburg en noordwijk, en werken ze al 28 jaar samen in J.c.n. van abswoude en Zonen in Rijnsburg.

Zoons ronald, richard en Bernard: ‘De kracht van ons bedrijf is, denken we, de harmonie tussen onze vader en ons als zonen. met daarbij gedrevenheid. wij groeiden thuis op in de bloementeelt. als jonge jongens gingen we graag naar de tuin om klusjes te doen. Zo leerden we spelenderwijs, groeiden we vanzelf in het vak en beleefden we ook de vreugde van het kweken. Onze vader leerde ons wat aanpassen is, moeilijkheden het hoofd te bieden en goed om ons heen te kijken. wij hebben in ons bedrijf wel eigen taken, maar we kunnen alle vier het werk van elkaar overnemen als dat moet. wel hebben we ieder onze specifieke kwaliteiten: Bernard doet het technische gedeelte, pa en richard de administratie en inkoop, en ronald de verkoop. Dat wil zeggen, hij gaat naar de veiling en onderhoudt de handelsbetrekkingen. Op de wereldmarkt zijn wij zeer goed bekend met ons product. we leveren aan amerika, rusland, australië en ook in europa natuurlijk. Bernard is de jongste. Hij deed de mulo, maar is technisch ingesteld. Dat is handig, want er zijn zo veel technische zaken die in het bedrijf de aandacht vragen. Hij is net als wij helemaal van onder af aan begonnen. je loopt mee en doet eerst de makkelijke klusjes. gaat dat goed, dan krijg je steeds meer verantwoordelijkheid. je leert steeds weer van elkaar. als broers voelen we elkaar haarscherp aan, dat leerden we van onze ouders. Natuurlijk zijn er ook weleens discussies. we hebben alle vier een eigen mening. Bij beslissingen gaan we om de tafel zitten en beargumenteren de bewuste kwestie tot we het

eens zijn. Door discussie kom je tot een oplossing. wij nemen ook geen beslissingen zonder elkaar te raadplegen, en al zijn we het niet altijd meteen met elkaar eens, als de neuzen eenmaal één kant op staan, dan gaan we er ook helemaal voor. Naast de bloementeelt is voetbalclub sjc onze passie. Onze vader, wij en onze kinderen zijn elke zondag op het sjc-terrein te vinden. Dan staan we met z’n allen langs de lijn te supporten. we gaan inmiddels ook alweer ons zesde jaar in als hoofdsponsor van sjc. Onze kinderen zijn als het even kan hier op de kas. met sinterklaas zijn we inmiddels met eenentwintig man. we zijn trots op onze vader én hem dankbaar, want door hem hebben wij de mogelijkheid gekregen om dit bedrijf voort te zetten en erin te werken. Hier leerden we onze grenzen kennen, al onze mogelijkheden en natuurlijk de liefde voor het vak.’

‘Als broers voelen we elkaar haarscherp aan, dat leerden we van onze ouders’ 125 |


NEX | Hotels van Oranje

Met de make-over van de hotel lobby en restaurant Romanoff is Hotels van Oranje gestart met het vernieuwen van haar uitstraling. Romanoff heet tegenwoordig DUTCH! en met het vernieuwde concept trekt het restaurant een breder publiek aan.

Going DUTCH! Beetje bij beetje zal het hotel volgens een strak schema geheel worden geüpdatet naar een modernere look. De inrichting van DUTCH! is losser en lichter met een knipoog naar typisch Hollandse herkenbaarheid, zoals Delfts blauwe tegeltjes. Maar met de grote open keuken en bijzondere wijnkamer blijft ze onvervalste klasse uitstralen. Marketeer Loes Al vertelt: ‘DUTCH! blijft fine dining, maar wel verfijnd dineren met een speelse twist. We willen de drempel wat verlagen. Onze gasten kunnen kiezen uit een keur aan gerechten van eigen bodem, streek- en biologische producten.’ Chef Maurice Hoegee (39), die als Executive Chef verantwoordelijk is voor de keuken van Beachclub O, Het Elfde Gebod en DUTCH!, vertelt met gepaste trots over zijn restaurant: ‘Niet alleen de naam en het interieur zijn veranderd, ook werk ik met een nieuwe kaart, keukenbrigade en mensen in de bediening. De gerechten zijn ‘losser’ en we werken meer met

DUTCH!

Koningin Wilhelminaboulevard 20-31, Noordwijk. www.hotelsvanoranje.nl.

| 126

herkenbare Hollandse ingrediënten. Uiteraard spelen we in op de seizoenen met seizoensgerechten met bijvoorbeeld haring, kreeft en mosselen.’ De Gouwenaar werkt ruimt vier jaar bij Hotels van Oranje en zit duidelijk op zijn plek. ‘Ik ben altijd met koken bezig. Het is mijn leven, al vanaf dat ik heel klein was. Mijn vrouw en kinderen zijn er inmiddels aan gewend.’ Hoegee vindt het belangrijk dat hij een eerlijk, goed, gezond en kwalitatief mooi product kan bereiden. Daar zoekt hij ook zijn leveranciers op uit. Hotels van Oranje is daar zeer alert op. Duurzaam, biologisch verantwoord. Goed voor omgeving en maatschappij. Het hotel heeft hiervoor op 19 juni het Green Globecertificaat ontvangen. Heel bijzonder, want hiermee zijn zij één van de eerste vijfsterrenhotels in Nederland dat dit label mag voeren. Green Globe is actief in 83 landen en daarmee een internationaal erkend duurzaamheidcertificaat voor de hotelindustrie.


Tekst Caroline Bierens-Spaans | Beeld Dutch!

127 |


NEX | Party PIcs

Launch Party NEXTWO Alexander Beach Club

Hoe heurt het in Noordwijk NOV jong, Huis ter Duin

VESPA RIDE XXX

Fotografie Marcel Verheggen

| 128


Fotografie NOV jong

Fotografie Ontwerpbureau Thomas

129 |


NEX | Party PIcs

#G2P0 Tekenles

Fotografie Marcel Verheggen

TEAM NEX samen met De Kookerij en Koetjes De Cleyburch | 130

Fotografie Carla Versteege


WERKPLEKWERKT! WERKT! WERKPLEK WAARUUOOK OOKWERKT... WERKT... WAAR Ondernemen anno nu kan niet zonder IT. Maar niet elke ondernemer is een IT specialist. Hoe blijft u Ondernemen anno nu kan niet zonder IT. Maar niet elke ondernemer is een IT specialist. Hoe blijft u dan up-to-date met de laatste technologie? En hoe zorgt u ervoor dat u altijd de juiste apparatuur in dan up-to-date met de laatste technologie? En hoe zorgt u ervoor dat u altijd de juiste apparatuur in huis heeft? WerkPlek van Ricoh biedt uitkomst! Sluit uw organisatie aan op dit schaalbare platform en huis heeft? WerkPlek van Ricoh biedt uitkomst! Sluit uw organisatie aan op dit schaalbare platform en uw IT zorgen zijn verleden tijd. Met WerkPlek is namelijk al uw data beheerd, uw software up-to-date uw IT zorgen zijn verleden tijd. Met WerkPlek is namelijk al uw data beheerd, uw software up-to-date en uw apparatuur virusvrij. En kunt u zich richten op uw core business. Ondernemen! en uw apparatuur virusvrij. En kunt u zich richten op uw core business. Ondernemen! Maak nu kans op een gratis WerkPlek Scan! Ga naar www.ricoh.nl/werkplek of bel met Ricoh Maak nu kans op een gratis WerkPlek Scan! Ga naar www.ricoh.nl/werkplek of bel met Ricoh Document Center Haaglanden op 071 - 402 00 19. Document Center Haaglanden op 071 - 402 00 19.


m o k l e W

THUIS BIJ LANGS BERG EN DAL

WAAR DE DUINEN EN HET BOS EINDIGEN, BEGINT LANGS BERG EN DAL VOOR FAMILIE EN VRIENDEN. - 270 soorten pannenkoeken - kinderpannenkoeken met cadeautje - diverse soorten gegrild vlees en vis - kinderballenbak en bioscoop - HIGH TEA voor echte theeleuten - kinderpartijtjes met activiteiten in bos en duin Langevelderlaan 22, 2204 BD Noordwijk, Tel: 0252 - 37 24 74, E-mail: info@langsbergendal.nl

W W W. L A N G S B E R G E N D A L . N L


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.