1 minute read

Påtroppende leder har ordet

Kjære kollega!

Det var en stor ære for meg å bli forspurt om å stille til valg som styreleder i NOF og en enorm glede å få tillitten på årsmøtet.

Med ydmykhet overtar jeg stafettpinnen etter Stein som sammen med det gamle styret har gjort en fantastisk jobb i onkologiens navn, noe som jeg vi takke ham for på veiene av oss alle og som jo så velfortjent ble belønnet med æresmedlemskapet i NOF under Onkologisk Forum i Tromsø i november i fjor.

Norsk Onkologisk forening skal fremme våre, onkologenes, sak, styrke onkologien som fag og bidra til den offentlige debatten om kreftsaken. I tråd med disse tre hovedmålene lover jeg at det også i kommende styreperiode ikke kommer til å bli stille fra NOF sin side. I økende grad og ikke helt uten sammenheng med ovennevnte raske faglige fremskritt, har også utfordringen om et todelt helsevesen og muligheten for å få raskere tilgang til ny behandling når man (eller forsikringen) kan betale privat for den, vokst og blitt satt mere fokus på i den offentlige debatten. Vi vil sørge for at denne debatten videreføres saklig og jobbe for også i fremtiden like behandlingsmuligheter for alle våre pasienter.

Men styret i NOF skal først og fremst representere dere, medlemmene i foreningen, på en best mulig måte. Jeg oppfordrer derfor alle til å ta kontakt direkte med store og små saker av nasjonal eller heller lokal betydning som fortjener å bli satt ekstra lys på. Alle skal forsikres om at vi ønsker å jobbe for deres sak.

Sammen med det nye styret som har fått med seg flere erfarne styremedlemmer fra forrige periode gleder jeg meg til å ta fatt på oppgavene som måtte komme.

En av de sentrale utfordringene som Onkologi-Norge kommer til å stå overfor er implementering av stadig økende grad av individuell tilpassede behandlingsmuligheter. Både diagnostikk og interpretasjon av raskt økende diagnostisk informasjon, godkjenning av nye legemidler og ikke minst kunnskap om stadig nye medikamenter med stadig mindre pasientgrupper må utvikles og implementeres i takt med kunnskapsutviklingen. NOF styret skal være en pådriver for at dette lykkes. Med ønske om et fantastisk nytt år 2020,

Daniel Heinrich Leder Norsk onkologisk forening

This article is from: