2 minute read

Redaktørens spalte

Nytt år, nye muligheter

René van Helvoirt

Eva Hofsli

Kathrine Flørenes Vandraas

Erlend Tenden Øverbø

2019 har vært preget av flere store nyhetssaker, ikke minst har klimakrisen fått stor oppmerksomhet. En global oppvarming på et par grader vil kunne ha store konsekvenser også for helsesituasjonen i verden. Vi har derfor utfordret ulike aktører (Senter for klimaforskning, Legenes klimaaksjon og en representant for helseforetakene, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Arild Slørdahl) til å komme med betraktninger og råd om hvordan vi som enkeltindivider og som helsepersonell kan bidra i kampen mot global oppvarming. Selv om Onkonytt er et onkologisk tidsskrift, tenker vi at det å se litt utover egne faglige grenser både er nødvendig og fornuftig da klimakrisen også er en helsekrise. Fokus på klimakrisen er nå synlig ved de store internasjonale kreftkongressene. Under årets ESMO i Barcelona var det en forskergruppe fra Uppsala som valgte å sette fokus på saken ved å arrangere togtur til Spania i stedet for fly, og i forbindelse med årets ENETS i Barcelona i mars, arrangeres togtur med arbeidsmåte om bord på toget.

NOFs leder gjennom de siste 6 år, Stein Sundstrøm, takker nå for seg, og redaksjonen vil benytte anledningen til å takke Stein for et godt samarbeid og for innsatsen han har nedlagt alle disse årene for å sette onkologi på dagsorden. Stein ble fortjent utnevnt til æresmedlem i NOF under årets Onkologisk Forum som gikk av stabelen i Tromsø i november. Redaksjonen ønsker Daniel Heinrich velkommen som ny leder i NOF, og vi er sikre på at Daniel vil fortsette i Steins ånd og stadig gjøre onkologi synlig i den helsepolitiske debatten.

Vår serie om palliativ strålebehandling har så langt høstet mange lovord, og vi følger opp i dette nummeret med flere tema, blant annet strålebehandling av skjelettmetastaser. Et område som har fått økende oppmerksomhet siste årene er betydningen av å kartlegge pasientens helsetilstand på en strukturert måte uten fortolkning av kliniker eller andre (patient related outcome measures, PROMs). Prosjektleder for PROMiNET, overlege Cecilie Delphin Amdal, forteller mer om dette i årets første utgave av Onkonytt. PROM omfatter blant annet måling av livskvalitet, funksjonsnivå, symptomer og mestring, og inngår nå i økende grad både i kliniske studier men også i kvalitetsregistre.

Vi har i det siste numrene hatt fokus på psykisk helse og også hvilke utfordringer som møter oss som leger, og i dette nummeret gjør professor Trond Markestad sine etiske refleksjoner rundt legeyrket. Onkohistorisk spalte handler i dette nummeret om Hode-hals-kreft for 100 år siden.

Utviklingen innen onkologi skjer meget raskt, og redaksjonen er derfor takknemlig for at faggruppene tar seg tid til å skrive en rapport i Onkonytt om nyvinninger innenfor de ulike fagområdene. I dette nummeret rapporterer Odd Terje Brustugun om lunge, Petter Brandal om CNS, Bjørn Naume om bryst og Oddbjørn Straume om malignt melanom.

Til slutt ønsker redaksjonen alle våre lesere et riktig godt nytt år, og vi oppfordrer alle til å komme med tips eller skrive innlegg selv om saker de mener har aktualitet for landets onkologer.

This article is from: