De Brandweer(m/v) 577 2021

Page 1

2300 Turnhout Masspost Erkenningsnr. P 106052

SCHRIJF JE NU IN VOOR HET

BRANDWEER CONGRES www.brandweer congres.be

PFOS, PFOA en PFAS: wat is de impact op de gezondheid van brandweermensen? Met vijf op één lijn Een gesprek met Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden Investeren in de toekomst

#17

#33

#12

#24

577

mei-juni 2021 96e jaargang

Tijdschrift toelating gesloten verpakking verschijnt 5 x per jaar ISSN 1374-5867


nr. 577 - 96e jaargang · ISSN 1374-5867

COLOFON Alle correspondentie en adreswijzigingen Contacteer uw hulpverleningszone of secretariaat@brandweervlaanderen.be

INHOUD #01 Brandpunt #02 Kort nieuws

› Brandweerverhalen bijna een bestseller!

› Succesvolle campagne van Brandweer Westhoek

› Noodcentrale 112 Luxemburg als eerste uitgerust met een bovenprovinciaal dispatchingplatform

› Campus Vesta staat niet stil en bouwt verder aan de toekomst

Verantwoordelijke uitgever V.U. Hans Clarysse, Goudbergstraat 101, Wevelgem Technische realisatie EVM Print, De Koninckstraat 40 b17, 1080 Brussel 02 240 44 11, info@evmprint.be Adverteren info@brandweervlaanderen.be Abonnementen Jaarabonnement: € 36,30 (incl. btw en verzending) Oplage 10.800 ex. Teksten voor volgende nummers moeten ons bereiken: Nr. 578 uiterlijk op 15 augustus 2021 Coverfoto Brandweercongres 2019 Vormgeving Arti·Tude - 0495 47 05 58 - www.arti-tude.be Eindredactie Filip Corselis Website BVV www.brandweervlaanderen.be De Brandweer[M/V] bestaat uit verschillende artikelen die aangeboden worden of in onderlinge toestemming en mits bronvermelding worden gepubliceerd. De mening of visie in deze artikelen zijn niet noodzakelijk de mening of visie van de redactie van Brandweer Vereniging Vlaanderen.

#04 BVV-info

› Brandweercongres ‘Keep it safe!’

› Jeugdbrandweer present!

› FAUN Luchthaven Deurne krijgt een plaats in het museum

› Work in progress: vrijwilliger 2.0

#07 Voor in jouw brandweeragenda ...

#08 Netwerk Brandweer #12 PFOS, PFOA en PFAS: wat is de

impact op de gezondheid van brandweermensen?

#15 Let’s stick together #17 Met vijf op één lijn #24 Een gesprek met Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden

#29 Jouw brandweervoordeel #33 Investeren in de toekomst #37 Brandveiligheid Thuis #39 Tips & Tricks Ambulance #40 Brandweervoertuigen II


BRANDPUNT BESTE COLLEGA’S, Eindelijk terug een moment om samen met de familie even te ontkoppelen van de alledaagse taken. Ik wens jullie dan ook allen een deugddoende vakantie waar de batterijen even opgeladen kunnen worden. Een noodzakelijk gegeven na deze zware periode waarin alle hulpverleners steeds paraat stonden voor de bevolking. Wat de covid delta variant voor de nabije toekomst zal betekenen weten we niet maar laten we positief blijven en hopen op het beste.

#8

#17

Een positief nabij moment kunnen we reeds benoemen. Het brandweercongres komt eraan. De inschrijvingen zijn geopend en we kunnen vandaag reeds een 300 inschrijvingen noteren. Dat het brandweercongres een belangrijk evenement voor de brandweer is wisten we al. Ik kan reeds tevreden terugblikken op een enorm engagement van de medewerkers en in het bijzonder van Hulpverleningszone Taxandria waar het congres plaats zal vinden. Ik kijk er ook naar uit om jullie allemaal nog eens samen te kunnen ontmoeten. Zeker na deze tijden waar afstand de norm was. Natuurlijk zullen we ook nu nog strikt de veiligheidsmaatregelen opvolgen maar het is toch een moment van samenkomen. Collega’s onder elkaar met dezelfde visie.

#24

Jullie visie is dan ook zeer belangrijk. Voor deze reden ben ik dan ook verheugd dat ik onlangs de kans kreeg om onze minister Annelies Verlinden te interviewen over de toekomst van de brandweermensen. Het stemt me dan ook tevreden dat bij veel van de aangesneden onderwerpen ik toch merk dat de visies niet ver uit elkaar liggen. Natuurlijk zijn er steeds punten waar we verschillen van mening. Last but not least: Het werken in 12 en of 24 uren regime. Wat mijn mening is doet er niet toe, los van haalbare, al dan niet nefast voor de familiale kring of het welzijn van onze mensen. Dit voorstel heeft zijn herkomst vanuit Europese regelgevingen en werd geïmplementeerd door de vorige kabinetten met een toestaan tot uitdovend karakter van het 24 uren regime. Ik begrijp de bezorgdheid van onze mensen, het huidig systeem is een goed werkend systeem die voor ieder zijn eigen pro en contra’s teweegbrengt.

#29

We zien wel vaker dat bij besluitvorming veel te weinig aan specificiteit van ons personeel is gedacht. Pompiers krijgen bij de bevolking veel respect, maar dit vertaalt zich niet in de wetgeving. Zie ook hoe de openbare sector zich bewezen heeft in deze coronapandemie. Word vervolgd.

#33

Hans Clarysse Voorzitter BrandweerVereniging Vlaanderen

1


SUCCESVOLLE CAMPAGNE VAN BRANDWEER WESTHOEK Nooit eerder voerde Brandweer Westhoek zo intensief campagne als dit jaar om nieuwe krachten aan te werven. “Maar het is meer dan nodig”, zegt Kpt. Lieven Delva. “We willen op middellange termijn eindigen op netto 100 extra krachten. Rekening houdend met pensioneringen betekent het dat je eigenlijk 130, misschien wel 140 nieuwe mensen nodig hebt. Die vind je niet zomaar. Het gaat echter de goeie richting uit, want Brandweer Westhoek mag 120 nieuwe aanmeldingen verwerken. Om deze kandidaten een goede kans te bieden organiseert men dan ook een voorbereidingsdag voor het behalen van de FGA. Bron en foto’s hln.be - Hans Verbeke

“Bedankt aan BVV en de hele brandweerwereld voor de waardevolle steun en het enthousiasme!” Natacha Michiels

BRANDWEERVERHALEN BIJNA EEN BESTSELLER! Het boek brandweerverhalen van Natacha Michiels werd zeker gesmaakt in de brandweerwereld. Bijna 1000 exemplaren werden verkocht en de verkregen reacties zijn uitermate positief. Als brandweervereniging zijn we dan ook blij dat we hier ons steentje konden aan bijdragen, want het is belangrijk dat jullie inzet de waardering krijgt die hij verdient! Hieronder kan je dan ook een greep uit de reacties terugvinden: - Dikke proficiat! Het boek is bangelijk geschreven, zonder te veel franjes. (Walter Demul) - Schitterend boek. Heb een mooi beeld gekregen van de brandweer. Een absolute aanrader! (Christophe van Mulders) - Zeer mooi boek, herkenbare verhalen. Zeer goed uitgeschreven, een aanrader! (Tom de Cremer) - Heel mooi boek, met ontroerende verhalen maar soms ook met een kwinkslag. Heel herkenbaar als ex-brandweerman en heel vlotjes om te lezen. (Jozef Troch) - Boek gekocht en reeds volledig uitgelezen. Prachtig! (Marc Huybrechts) - Mooie verhalen en interessant om te lezen wat de brandweerlieden tijdens hun dienst meemaken. (Roger Van Rossem) - Het is een super mooie bundel geworden van hartverwarmende échte brandweerverhalen! Eentje om te koesteren! (Eva Hensbergen) - Het boek is een mooie spiegel van de brandweer. Ik herken hier veel verhalen in terug. Mooi samengevat en geschreven. (Ivo Van Assche) Je kan het boek nog steeds bestellen via onderstaande link: https://brandweerverhalen.eu/?ref=bvv of op het brandweercongres waar u de auteur kan ontmoeten op de boekenstand.

2


NOODCENTRALE 112 LUXEMBURG ALS EERSTE UITGERUST MET EEN BOVENPROVINCIAAL DISPATCHINGPLATFORM Een eerste stap naar de integratie van alle noodcentrales en een betere dienstverlening

Vanaf dinsdag 4 mei 2021 nemen de operatoren in de Nood-

chingplatform zicht hebben op alle beschikbare ziekenwagens

centrale 112 Luxemburg als eerste noodoproepen aan via

en brandweermiddelen van het hele Belgische grondgebied.

een nieuw, bovenprovinciaal dispatchingplatform. In de vol-

Gelijktijdig worden ook de procedures van oproepafhan-

gende maanden zullen ook de andere Noodcentrales 112

deling geüniformeerd. In de praktijk verandert er niets. Een

overstappen op dit nieuwe dispatchingplatform. Dankzij

oproep naar het noodnummer 112 wordt in eerste instantie

deze bovenprovinciale organisatie zullen mensen die drin-

nog steeds in de bevoegde provinciale site opgenomen en af-

gend hulp nodig hebben in de toekomst nog sneller gehol-

gehandeld. Pas wanneer een Noodcentrale 112 bijvoorbeeld

pen kunnen worden.

geconfronteerd wordt met een forse toename van oproepen

Vandaag zijn de Noodcentrales 112 nog louter provinciaal

of tijdelijk moeilijk bereikbaar is door een technisch probleem

georganiseerd. Dankzij het bovenprovinciaal dispatching-

kunnen andere noodcentrales onmiddellijk bijspringen dank-

platform zal een Noodcentrale 112 in de toekomst de hulp-

zij het nieuwe dispatchingplatform.”

diensten van een andere provincie kunnen alarmeren en uit-

De overgang naar de nieuwe technologie werd de voorbije

sturen. De databanken van de verschillende Noodcentrales

maanden voorbereid door de medewerkers van de Nood-

112 worden samengevoegd tot één nationale databank en

centrales 112, de Directie 112 van de FOD Binnenlandse Za-

er zal gewerkt worden met een uniforme cartografie en ge-

ken, de Dienst Dringende Geneeskundige Hulpverlening van

deeld telefoniesysteem. Deze nieuwe werking zal leiden tot

de FOD Volksgezondheid, de NV Astrid en het personeel van

minder wachttijden en maakt een snellere inzet van zieken-

de technologieleveranciers CityGIS, Telenet en Proximus

wagens en brandweer uit een andere provincie mogelijk.

zodat de integratie in een bovenprovinciaal dispatchingplat-

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “De

form vlot kan verlopen.

noodcentrales zullen na hun migratie naar dit nieuwe dispat-

www.civieleveiligheid.be

CAMPUS VESTA STAAT NIET STIL EN BOUWT VERDER AAN DE TOEKOMST Er wordt gretig gebouwd en gegraven op en rond de tweede oefenplaat voor industriële brandbestrijding. Op de voorgrond zie je de pijpengracht in wording. Hier zullen over enkele maanden branden in pijpleidingen kunnen worden geënsceneerd. Bron en foto: Campus Vesta

3


BRANDWEERCONGRES ‘KEEP IT SAFE!’ Binnen een tweetal maand mogen we jullie terug verwelkomen op het brandweercongres. Eindelijk terug een moment waar we als collega’s onder elkaar kunnen samenkomen. We zijn dan ook verheugd dat we jullie binnenkort kunnen verwelkomen op jullie congres.

DE LIFTER Onlangs werd deze vreemde man gesignaleerd op het brandweercongres. We denken dat hij absoluut het brandweercongres wil bezoeken. Veel te vroeg natuurlijk maar we hebben een vermoeden dat hij hier en daar nog eens zal opduiken.

HET CONGRES IS ER VOOR IEDEREEN

INSCHRIJVINGEN GEOPEND

Ook dit jaar verwelkomen we terug graag administratieven,

Met wat vertraging en hiervoor onze excuses maar het is nu

beroepsbrandweer en vrijwilligers op het congres. Ben je

mogelijk om in te schrijven op het brandweercongres. Je

brandweer, onderofficier of officier? Iedereen is welkom.

kan kiezen om het congres fysisch of digitaal te bezoeken.

Dit jaar echter een primeur. We stellen het brandweercon-

Indien je fysisch aanwezig wil zijn schrijf je je automatisch in

gres eveneens open voor de ere-brandweer, jeugdbrand-

voor de plenaire sessie. Daarna kan je per dag twee work-

weer en bedrijfsbrandweer. Voor deze collega’s voorzien

shops kiezen. Eveneens kies je het moment waar je de beurs

we dan ook een plaatsje in het programma. Ieder van ons is

wil bezoeken.

welkom op het congres van de brandweer.

Wees er snel bij via www.brandweercongres.be

4


BRANDWEERVOORDELEN TERUG ONLINE Met de familie een park bezoeken of een korting op verschillende diensten en produkten. In afwachting van een nieuw platform plaatsen we de voordelen voor brandweermensen terug online op www.brandweervlaanderen.be.

JEUGDBRANDWEER PRESENT!

WELVERDIENDE VAKANTIE!

Dit jaar is een van de trajecten voorbehouden voor de

BrandweerVereniging Vlaanderen wenst

jeugdbrandweer.

iedereen een deugddoende vakantie toe.

We lichten dan ook een tipje van de sluier op.

Stuur ons uw vakantiefoto en een boodschap voor de

De jongeren worden vrijdagavond verwacht op het

collega’s en misschien win jij dan een google nest hub.

brandweer depot waar een warme maaltijd en tenten

De mooiste foto’s en boodschappen verschijnen volgen-

op hun wachten. De zaterdag start met een drill oefe-

de editie van jullie vakblad.

ning en inspectie.

Foto’s en boodschap kan u bezorgen via

Daarna krijgen ze de kans om enkele workshops te

redactie@brandweervlaanderen.be

WEDSTRIJD

volgen waaronder brandweerman in nood, PPMO en werken op hoogte. Hiervoor staat de oefenhall van HVZ Taxandria voor hun klaar. Na een warme maaltijd krijgen ze dans om de brandweerbeurs te bezoeken. aan enkele onderdelen.

FAUN LUCHTHAVEN DEURNE KRIJGT EEN PLAATS IN HET MUSEUM

Dit is slechts het voorlopige programma. Meer info

Op zaterdag 3 juli werd de FAUN van luchthaven Deurne getrans-

volgt via de verantwoordelijken van de jeugdbrand-

porteerd naar het brandweerdepot waar hij na vele jaren dienst

weer. Hou alvast een plaatsje vrij in je agenda!

een verdiende plaats krijgt. Met dank aan KDS NV.

Tijdens het congres kunnen ze eveneens meewerken

Dit voertuig bevat een tank van 12.550l en 2 motoren van 330 pk.

JBW aan het werk op het brandweercongres 2019

v.l.n.r. Emmanuel Willems (medewerker bwm), Nico Borgmans (verantw. luchthaven Deurne), Hans Clarysse (Voorzitter BVV) en Luc Faes (Zonecommandant Taxandria). Niet in beeld: Jonah Segers (medewerker bwm)

WORK IN PROGRESS: VRIJWILLIGER 2.0 Op vraag van Netwerk brandweer werd een visienota opgemaakt over de toekomst van de brandweervrijwilliger. Brandweervereniging vlaanderen droeg zijn steentje bij door partners en een veertigtal vertegenwoordigers van de brandweer samen te brengen rond de tafel. Dinsdag 6 juli zaten verschillende partners waaronder Brandweervereniging vlaanderen rond de tafel met minister van binnenlandse zaken Annelies Verlinden.Er werd beslist om een werkgroep samen te stellen bestaande uit alle stakeholders om verder aan deze nota te werken.

5


GEEF JE CARRIÈRE VLEUGELS! Als luchthavenbeheerder zit Brussels Airport Company aan de stuurknuppel van de grootste luchthaven in België, in het hart van Europa: Brussels Airport. Het voorbije jaar kende de vlucht van Brussels Airport flink wat turbulentie, maar nu zitten we weer op koers. Wij geloven in een mooie, duurzame toekomst voor onze luchthaven en hebben de ambitie om van Brussels Airport de beste luchthaven in Europa te maken. Zin om aan boord te komen en de luchthaven van morgen mee vorm te geven?

JOUW BESTEMMING? Om ons departement Compliance & Operations Continuity te versterken, zijn we voor Fire Emergency Services (FES) op zoek naar een Training & Proficiency coördinator (M/V/X)

JOUW VLUCHTINSTRUCTIES Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, coördineren en controleren van de trainings- en oefenprogramma’s van de brandweer zodat • deze in lijn liggen met de geldende wetgeving (ICAO-EASA-DGLVFOD WASO); • een eenvormige training en opleiding over de verschillende ploegen heen bereikt wordt; • het FES personeel het wettelijk vereiste en noodzakelijke kennisniveau bereikt en aanhoudt. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, coördineren, organiseren en uitvoeren van: • de train de trainer programma’s. • algemene vaktechnische oefen- en trainingsprogramma’s • opleidings- en evaluatieprogramma’s voor o.a. nieuwe medewerkers of functiehouders.Technische evaluatie FES personeel Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en opvolgen van • de technische evaluaties van het brandweerpersoneel. • individuele technische evaluatierapporten. • individuele opleidingsfiches van het FES personeel. FES Training Academy Je werkt mee aan het ontwikkelen van een FES Training Academy • Uitwerken van een training ground en bijhorende business case; • Ontwikkelen van vakgerichte trainingsprogramma’s voor eigen personeel en derden (andere luchthavens, luchthavengebruikers, openbare hulpdiensten, …)

• Opstellen en beheren van brandweer/hulpverlening gerichte trainingsprogramma’s voor niet FES personeel. • Beheren en opvolgen van opleidingsprogramma’s (inschrijvingen, facturatie, logistiek, lesgevers, …)Interventies

JOUW PASPOORT • Je bent in het bezit van een Bachelor (of gelijkwaardig door ervaring) • Je hebt reeds ervaring in het geven van brandweeropleiding (theorie) en training (praktijk) • Je bent in het bezit van een rijbewijs C • Je hebt sterke affiniteiten met de werking van een operationele brandweerdienst • Je bent bereid om een luchthavenrijbewijs te behalen • Je hebt een grondige kennis van courante (intranet, mail, Office toepassingen, …) en specifieke software (ASK, abifire, …) • Je beschikt over een grondige gesproken en geschreven kennis van het Nederlands en een zeer goede kennis van het Frans en het Engels. • Je bent sterk op organisatorisch en administratief vlak • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken • Je kan duidelijke, begrijpbare presentaties geven op een aangename, boeiende wijze

ONZE SERVICE AAN BOORD Bij Brussels Airport werk je in een wereld op zich, vol nieuwe kansen en boeiende uitdagingen. Je komt terecht in een unieke en inspirerende omgeving, die jouw talenten vleugels geeft. Bye bye files! Brussels Airport is vlot bereikbaar met trein, bus en fiets! Verder geloven we in een ‘hybrid way of working’ waarin we thuiswerk afwisselen met werken op kantoor en geniet je van flexibele werkuren. Zo vind jij moeiteloos de juiste balans tussen werk en privé. Naast een aantrekkelijk salarispakket bieden wij je ook heel wat niet-financiële voordelen. Wat dacht je van een topnotch verzekeringspakket, kortingen op luchthavendiensten, maaltijdcheques en een mobiliteitspakket?

DE CHECK-IN Zin gekregen om jezelf te overstijgen en met ons mee te reizen? Stuur jouw CV en motivatiebrief via de daarvoor bestemde link. En wie weet, verwelkomen we je heel binnenkort wel aan boord!

MEER INFO? Heb je toch nog vragen? Contacteer dan gerust Sophie Rottiers op sophie.rottiers@brusselsairport.be


VOOR IN JOUW BRANDWEERAGENDA ...

7


GREENKEY VOOR DE BRANDWEERZONES

names zijn interne opleidingen: ‘Transitional Attack’, ‘Hoogbouw’, ‘Gevaren bij drugsplantages en labo’s’, ‘Elektrische en

Dat opleidingen en vergaderingen binnen (en buiten) de

hybride voertuigen’ …

brandweerzones een nieuwe richting ingeslagen zijn na de

Recent maakte Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

start van de COVID-19-pandemie, heeft iedereen onder-

gebruik van de greenkey om preventiefilmpjes op te nemen.

vonden. Alles wat digitaal georganiseerd kon worden ging

Je ziet deze filmpjes de komende weken verschijnen op de

met rasse schreden vooruit.

sociale media van meerdere brandweerzones.

Netwerk Brandweer kocht begin 2021 een greenkey-set aan

De opleidingsfilms? Meestal gebruiken de zones deze eerst

en stelde deze ter beschikking van de hulpverleningszones.

intern en worden ze daarna ter beschikking gesteld van elke

Daar wordt ondertussen gretig gebruik van gemaakt. Brand-

hulpverleningszone. Je vindt de beschikbare films op het

weer zone Kempen, Brandweer Zone Rand, Hulpverlenings-

YouTube-kanaal van Netwerk Brandweer.

zone Oost Vlaams-Brabant, Brandweer Brussel en Hulpverleningszone Taxandria zijn een kleine greep uit de zones die

Wil je voor je zone gebruik maken van de greenkey?

al voor de camera stonden. Het overgrote deel van de op-

Neem contact op met niels.bouwens@vvsg.be

Foto’s: Netwerk Brandweer 8


ACTIVITEITENVERSLAG 2020

GIDS CONDITIEBELEID

Elk jaar publiceert Netwerk Brandweer een overzicht van de

De werkgroep conditiebeleid, ontstaan uit het Netwerk Wel-

werking van het voorgaande jaar. Daarin komen alle thema-

zijn Op het Werk, stelde een gids samen om een conditie-

tische netwerken binnen Netwerk Brandweer aan bod. Dit

beleid binnen de zones vorm te geven. In de gids wordt een

jaar werden bijna alle activiteiten van dicht of van ver geraakt

tijdslijn van de carrière van een brandweerman of -vrouw

door de COVID-19-crisis. Vooral tijdens de eerste jaarhelft

geschetst, onderbouwd door de fysieke doelstellingen per

was de impact groot zowel op de interventies zelf als op de

periode.

hele achterliggende machine van opleidingen, personeels-

Je vindt eveneens voorbeelden van oefenschema’s en prak-

wetgeving, preventie … Om vooruitgang te blijven maken

tische tips voor de inrichting van een fitnesszaal in de kazer-

voor de gehele brandweer, zetten zich meer dan 500 mede-

ne. Het resultaat vinden jullie via de zonale kanalen of via de

werkers van hulpverleningszones in.

onderstaande QR-code.

Elke zone heeft een aantal ge-

Vragen? Neem contact op met

drukte exemplaren ontvangen.

de voorzitter van de werkgroep

Digitaal raadpleeg je het ‘Activi-

via het volgende emailadres:

teitenverslag 2020’ via deze code:

tom.haerbos@bza.be

BRANDWEERRICHTLIJN VOOR OPSLAGPLAATSEN VOOR GEVAARLIJKE GOEDEREN

Het studiebureau FPC Risk heeft, met input van de betrokken hulpverleningszones en stakeholders, een brandpreventierichtlijn opgemaakt voor opslagplaatsen gevaarlijke goe-

De Vlaamse hulpverleningszones hebben in 2019 verschil-

deren en een werkdocument rond bluswateropvang. Deze

lende gezamenlijke Seveso-projecten opgestart. Eén van

documenten streven in eerste instantie een hoog brandvei-

deze projecten betrof de actualisatie en harmonisatie van

ligheidsniveau na en zijn realistisch uitvoerbaar.

brandpreventierichtlijnen voor opslagplaatsen gevaarlijke goederen en bluswateropvang, waarvoor Brandweer Zone

Het Netwerk Preventie van Netwerk Brandweer besloot om

Antwerpen de rol van piloot opnam. Dit Seveso-project had

de richtlijn ‘opslagplaatsen gevaarlijke goederen’ vanaf 1 ok-

als doelstelling om te evolueren naar een meer kwalitatieve

tober 2021 als referentie te gebruiken binnen de Vlaamse

en uniforme adviesverlening door de hulpverleningszones.

hulpverleningszones. Op basis van de ervaringen van de hulpverleningszones en stakeholders met deze richtlijnen,

Het aangestelde studiebureau FPC Risk heeft op basis van

kunnen in de toekomst verdere verfijningen worden aange-

een literatuurstudie, toegepast wetenschappelijk onderzoek

bracht.

en een internationale benchmark de bestaande richtlijnen geëvalueerd, gesynthetiseerd, geactualiseerd en gerationa-

Meer informatie?

liseerd. Dit werk werd uitgevoerd in nauwe samenwerking

Consulent preventie ing. Koen Van Looveren

met vijf vooraf geselecteerde hulpverleningszones met be-

Brandweer Zone Antwerpen

langrijk industrieel risico (Hulpverleningszone 1, Brandweer

koen.vanlooveren@bza.be

Zone Centrum, Hulpverleningszone Waasland, Brandweer

Majoor ir. Frederik Vercruysse

Zone Antwerpen en Brandweer Zone Kempen) en met en-

Brandweer Zone Antwerpen

kele voorname stakeholders (o.a. verschillende bedrijven via

frederik.vercruysse@bza.be

Voka-Alfaport en Essenscia).

9


HET WESPENSEIZOEN KOMT ERAAN … EN DE AZIATISCHE HOORNAAR OOK … Net zoals de voorgaande jaren blijft de richtlijn van kracht om de verspreiding van de Aziatische hoornaar zoveel mogelijk te beperken. Deze exotische wespensoort is immers een bedreiging voor onze inheemse bijen- en wespensoorten. Het Vlaams Bijeninstituut vzw voegt daarvoor de daad bij het woord en coördineert de aanpak van de verdelging van de

cifiek opgeleid personeel, de juiste PBM’s en de benodigde

nesten van de Aziatische hoornaar. Vespawatchers, opge-

materialen. Een verdelging op de klassieke manier is abso-

leide vrijwilligers, vaak imkers, zijn het eerste aanspreekpunt

luut onvoldoende en onveilig. Indien de verdelging niet aan

wanneer er een vermoeden is van aanwezigheid van een

deze voorwaarden kan voldoen, dan zullen private professi-

nest van de Aziatische hoornaar.

onele verdelgers aangesproken worden.

De Vespawatcher evalueert het risico voor de buurtbewo-

Alle nesten van Aziatische hoornaar die verdelgd worden

ners: bij een nest zonder bijzonder risico voor de omwo-

dienen gemeld te worden aan het Vlaams Bijeninstituut.

nenden, wordt de verdelging toegewezen aan een opge-

Vraag binnen je eigen zone na wie de plaatselijke contact-

leide private professionele verdelger. Is er daarentegen wel

personen zijn!

een risico voor de buurtbewoners, dan wordt de verdelging toegewezen aan een brandweerzone die beschikt over spe-

Een nest melden? Ga naar www.vespawatch.be!

NETWERK BRANDWEER @BRANDWEERCONGRES 2021! ONTHAALBELEID VOOR NIEUWKOMERS (ANN MOREELS)

Daarnaast is ze docente aan de KULeuven (vakken: leiderschap, hrm competenties en communication skills). Ze doctoreert ook momenteel op het vlak van onthaal

Netwerk Brandweer heeft een aantal

van nieuwe medewerkers en de impact van de leiding-

eigen workshops die het aanbiedt op

gevende in dit proces.

het Brandweercongres. Een eerste is het ‘Onthaalbeleid voor nieuwkomers’. Dit wordt op vrijdag gebracht door Ann Moreels (ML Management Services) en is zowel bedoeld voor administratieve medewerkers als voor iedereen in de

VIAS INSTITUTE - RESULTATEN ENQUÊTE ‘AGRESSIE TEGEN HULPVERLENERS’ (ARNE DORMAELS - ISABEL VERWEE)

posten die een peter- of meterfunctie opneemt. De inhoud van de workshop wordt bepaald in samenspraak met HRM

Daarnaast is er een tweede grote luik,

en VTO.

het thema ‘agressie’, gespreid over de twee congresdagen. Op 1 en 2 oktober

Ann Moreels is arbeids- en organisatiepsychologe en

worden de resultaten van VIAS-enquê-

heeft heel wat expertise, o.a. op het gebied van lokale

te bekendgemaakt. Deze enquête loopt

besturen rond werving en selectie, het uitwerken van

nog tot 16 juni.

onthaalprocessen, begeleiding van groepen (o.a. op het gebied van groepsdynamiek en conflicthantering),

Om zicht te krijgen op de agressie waar

persoonlijke begeleiding van o.a. leidinggevenden, enz.

hulpverleners het slachtoffer van worden, is het belangrijk dat zoveel moge-

10


lijk deelnemers de enquête invullen, ook als dit weinig voorvalt of ‘enkel’ verbale agressie betreft.

FIRST RESPONDER ANTI-AGRESSION TRAINING (FRAT) (DAVID MOORTGAT)

Op vrijdag geeft Isabel Verwee een presentatie van de resultaten van de enquête, op zaterdag geeft Arne Dormaels

Deze cursus FRAT werd ontwikkeld door David Moortgat

dezelfde presentatie. Arne is eveneens gespecialiseerd in

(Brandweerzone Vlaams-Brabant West) samen met Pie-

‘dadertrajecten’.

ter De Keyster (Brandweerzone Vlaams-Brabant West), Karl Van Tussenbroek (Defensie) en Robert Lambrecht

Arne Dormaels is doctor in de criminologische weten-

(Brandweer Zone Antwerpen).

schappen. Hij is directeur in het Vias institute. Isabel Verwee is doctor in de criminologische wetenschappen en Knowledge Group Manager van de Know-

Deze tweede opleiding wordt gegeven

ledge Group ‘Governance, Legislation, Security and En-

door David Moortgat (Brandweerzo-

forcement’ in Vias institute.

ne Vlaams-Brabant West) en heeft een meer praktische invalshoek.

OPLEIDING ‘RESULTAATGERICHT COMMUNICEREN IN MOEILIJKE SITUATIES VOOR OPERATIONELEN’ (SOFIE DE PAUW)

In de opleiding “First Responder Anti-Agression Training” (FRAT) wordt o.a. aangeleerd welke rechten en plichten first responders hebben bij aankomst op een interventie. De cursus FRAT is gebaseerd op technieken die gebruikt worden bij de politie en vooral bij Defensie. FRAT is absoluut geen

Op zaterdag gaan twee workshops

zelfverdedigingscursus maar eerder een tool om het gevaar

door in samenwerking met het KCCE.

te leren inschatten en op tijd de benen te nemen en zich in

Dit betreft twee - redelijk nieuwe - op-

veiligheid te brengen.

leidingen rond agressie. De workshop “Omgaan met agressie tijdens interventies: Resultaatgericht communiceren met

Ondertussen loopt er een aangepaste versie van FRAT al bij

moeilijke burgers en omstanders tijdens interventies op het

Brandweer Brussel waar ook een gedeelte aanhangt ‘werken

terrein voor de operationele brandweerlieden” wordt gege-

tijdens rellen’. Hierin ligt voornamelijk de nadruk op inter-

ven door Sofie De Pauw van Fieniks. Deze opleiding legt het

venties in een omgeving van groepsgebonden geweld zoals

accent op het communicatieve deel.

oudjaar en moeilijke buurten, hoe je potentiële agressiesituaties inschat op het terrein en hoe en wanneer je beslist om

Sofie De Pauw is criminologe van opleiding en werkte

op te schalen.

ruim 14 jaar voor Justitie. Zij werkt sinds 2009 als Trainer & Coach en is hierbij voornamelijk gespecialiseerd in “Omgaan met Agressie & Intimidatie”.

NIEUW @BRANDWEERCONGRES

BURGEMEESTER CUP

Op vrijdag dagen we de burgemeesters uit aan de hand van de PPMO-testen. Elke burgemeester mag hieraan meedoen. We voorzien een unieke brandweerbeker die de winnende burgemeester naar zijn gemeente/zone mag meedoen. Jullie kunnen hierbij helpen om de Cup bij de burgemeesters bekend te maken en hen te laten trainen op de PPMO-baan van de zone. Benieuwd wie deze eerste Burgemeester Cup mee naar huis neemt en zich de fitste burgemeester mag noemen …

Meer informatie over één van deze onderwerpen? Contacteer cathy.deschryver@vvsg.be

11


PFOS, PFOA en PFAS

WAT IS DE IMPACT OP DE GEZONDHEID VAN BRANDWEERMENSEN? PFOS, PFOA EN PFAS

van het bluswater en blusschuim bestaat, bijvoorbeeld een inzet op straat) of midden 2025 (indien wel een op-

De afkortingen PFOS, PFOA en PFAS verwijzen naar mole-

vangmogelijkheid van het bluswater en blusschuim be-

culen met veel fluoratomen. Deze stoffen hebben water-,

staat, bijvoorbeeld een inzet in een tankenpark).

vet- en vuilafstotende eigenschappen, en zijn bestand tegen hoge temperaturen. Het leken hierdoor jarenlang ideale

PFAS is de benaming van de gehele familie van stoffen

componenten in blusschuim: de stoffen zorgden ervoor dat

met een sterk gefluoreerde koolstofketen. Deze familie

het schuim intact bleef en zich snel kon verspreiden, zodat

heeft ongeveer 6000 leden. PFOS en PFOA behoren tot

de brand vlug onder controle gebracht kon worden.

deze familie. Producenten van blusschuim hebben in

De stoffen bleken later echter ook belangrijke nadelen te

het verleden PFOS en PFOA vaak vervangen door an-

hebben. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat

dere fluorverbindingen. Deze andere stoffen behoren

de stoffen niet of bijzonder traag in het milieu afbreken, en

echter nog steeds tot de groep van de PFAS. Het milieu-

dat de stoffen voor proefdieren en mensen schadelijk zijn.

en gezondheidsschadelijk karakter geldt (in mindere of

De stoffen krijgen daarom nu veel aandacht.

meerdere mate) voor de ganse PFAS groep.

PFOS, PFOA en PFAS zijn ‘familie’ van elkaar maar betreffen wel degelijk verschillende producten. Het onderscheid is belangrijk, bijvoorbeeld omdat de hulpverleningszones op

BLUSSCHUIM

basis hiervan invulling geven aan Europese richtlijnen met betrekking tot het gebruik van blusschuim. In het kaderstuk

De brandweer gebruikt nu nog vaak PFAS-houdende schui-

vatten we de belangrijkste eigenschappen van de verschil-

men hoewel er al verschillende jaren fluorvrije schuimen op

lende producten samen. Op het youtube-kanaal van Net-

de markt zijn. Dat komt omdat de kwaliteit van de fluorvrije

werk Brandweer is een (meer) gedetailleerde toelichting te

schuimen lange tijd minder was in vergelijking met de fluor-

vinden.

houdende schuimen. De hulpverleningszones in Vlaanderen stellen dat de be-

PFOS is vanwege milieuoverwegingen sinds 2000 stel-

schikbare fluorvrije schuimen ondertussen voldoende

selmatig uitgefaseerd. Het gebruik van blusschuim met

bluskracht hebben om normale incidenten te bestrijden.

PFOS is sinds 2011 definitief verboden: de brandweer

PFAS-houdende schuimen zullen daarom, ten minste op

moest daarom in het verleden PFOS-houdend blus-

de autopompen, in de nabije toekomst evolueren naar flu-

schuim afvoeren voor verwerking. Er komen tegen-

orvrije schuimen. Enkel voor zeer grootschalige, industriële

woordig nog wel oude verontreinigingen met PFOS

brandscenario’s wordt nog voorbehoud gemaakt.

aan het licht, zoals bijvoorbeeld bij de verbouwing van

In de nieuwe fluorvrije schuimen en in oefenschuim zit géén

brandweerkazernes.

PFAS. Dit betekent evenwel niet dat fluorvrij schuim en oefenschuim milieuvriendelijk zijn: ze zijn nog steeds belastend

PFOA mag op basis van dezelfde milieuoverwegingen

voor het milieu, maar de impact is vele malen kleiner.

sinds halfweg 2020 niet meer in de handel gebracht

De Vlaamse overheid (OVAM) stelt daarom in haar advies aan

worden. Blusschuim met PFOA mag slechts gebruikt

de brandweer:

worden tot eind 2022 (indien geen opvangmogelijkheid

• Oefen steeds met oefenschuim • Gebruik alleen blusschuim indien echt noodzakelijk

12


• Zorg dat blusschuim niet in beken of rioleringen terecht komt • Gebruik enkel fluorhoudend schuim als het niet anders kan, bijvoorbeeld voor zeer grootschalige industriële in-

men worden dan de grenswaarde. De juiste hoeveelheid dat iemand in zijn lichaam heeft, kan in het bloed worden bepaald maar is complex en kan slechts in enkele gespecialiseerde labo’s gebeuren.

cidenten

WAAROM VINDEN WE PFAS OVERAL?

WELKE EFFECTEN KUNNEN DEZE STOFFEN OP HET LICHAAM HEBBEN?

Naast blusschuim zijn er nog andere bronnen van PFAS. Dit

PFAS worden niet afgebroken in het lichaam en stapelen zich

zijn vaak stoffen die we in ons dagelijks leven gebruiken, bij-

op. Er is geen acuut gevaar, maar de stoffen kunnen op ter-

voorbeeld de beschermlaag van een teflon-braadpan die in

mijn wel leiden tot verschillende effecten:

elke keuken te vinden is, in regenjassen, paraplu’s, ski-wax…

• Verstoring leverwerking

Sommige industriële sectoren, zoals galvanisatie en textiel,

• Verstoring hormonenbalans

zijn ook potentiële vervuilers.

• Verhoging kankerrisico

PFAS worden niet afgebroken in de natuur. De gefluoreerde

• Verhoging cholesterolgehalten

koolstofketen maakt de stoffen in de PFAS-familie heel sta-

• Verhoging risico op hoge bloeddruk tijdens de zwanger-

biel. Als we PFAS blijven gebruiken en er daardoor PFAS in de

schap & pre-eclampsie

natuur blijft terecht komen, betekent dit dat de concentraties

• Vermindering geboortegewicht

in bodem en grondwater stelselmatig zullen blijven stijgen.

• Vermindering kans om zwanger te worden • Invloed op groei, leercapaciteit en gedrag van kinderen

HOE KOMEN ZE IN ONS LICHAAM TERECHT?

• Invloed op afweersysteem Qua wetgeving is er in Vlaanderen nog weinig geregeld. Men

PFAS komt van nature niet voor. Dat betekent dat alle PFAS

is in februari 2020 gestart met een plan tot regulatie van het

in de bodem en het grondwater er door de mens zijn inge-

gebruik van deze stoffen. Ook Europa buigt zich momenteel

bracht. Als we vis en -schaaldieren, aardappelen, eieren of

over het al dan niet verbieden van gebruik van deze mole-

groenten eten die in contact waren met vervuild water of

culen.

vervuilde bodem, dan komt PFAS in ons lichaam terecht. Je kunt PFAS slechts in mindere mate binnenkrijgen via de lucht, via huidcontact, via de navelstreng of via moedermelk.

CONTROLEONDERZOEK VOOR BRANDWEER

Dit is een belangrijk verschil met het Coronavirus die we wel via de lucht of huidcontact kunnen oplopen waar dit wel de

In samenspraak met de bevoegde overheid en de vakbon-

belangrijkste besmettingsvorm is.

den hebben de hulpverleningszones intussen beslist om een gezondheidsonderzoek te starten bij de brandweermensen

HOEVEEL IS SCHADELIJK VOOR JE LICHAAM?

om de eventuele effecten van de aanwezigheid van PFAS in blusschuim te onderzoeken. In een eerste fase nemen 3 zones deel aan het onderzoek.

De concentratie van perfluoroctaanzuur (PFOA) in het bloed

Dit zullen de zones zijn waar de kans het grootst is dat, als

van de gemiddelde Europeaan is 3,5 nanogram per milliliter.

er een effect is, we dat effect zullen terugvinden. Naast deze

PFOA is een van de meest voorkomende PFAS. In mensen

zones zullen ook andere hulpverleningszones, waar het ri-

breekt de stof niet af, en blijft de hoeveelheid gedurende het

sico op te hoge waarden lager wordt ingeschat, deelnemen

leven opbouwen, voornamelijk in bloedserum.

als controlegroep.

De grenswaarde was lange tijd gebaseerd op leverschade. Nu weet men dat kleinere hoeveelheden invloed hebben op

BRONNEN

immuniteit en vruchtbaarheid. Het EFSA (European Food Safety Authority) (Europees voedselagentschap) verlaagde de maximale wekelijkse inname van de vier voornaamste PFAS samen naar 4,4 nanogram PFAS per kilo lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 6,9 nanogram per milliliter bloed. Voor gezondheidseffecten moet aanzienlijk meer opgeno-

• Factsheet Perfluorverbindingen (PFAS) - Steunpunt milieu en gezondheid • Presentatie Brandweer Zone Antwerpen – ir. Frederik Vercruysse ‘Fluorproblematiek bij blusschuim’ • Presentatie Securex ‘PFAS’

13


AbiWare, klaar voor een nieuw decennium!

20 Software met een hart voor hulpverleningsdiensten WWW.ABIWARE.BE


DAG VAN DE BRANDWEER

LET’S STICK TOGETHER Wij plakken aan elkaar, ook als het moeilijk wordt

4 mei was de Internationele Dag van de Brandweer. Een dag die we naar jaarlijkse traditie niet zomaar voorbij laten gaan. Vorig jaar wijdden we onze dag aan de hulpverleners aan de frontlinie met ‘Wij zijn fier!’, maar dit jaar p(l)akten het Netwerk Communicatie van Netwerk Brandweer hem terug. Deze keer met een positieve boodschap voor al onze inwoners.

LET’S STICK TOGETHER

den gekleefd met post-its. Van kleine schattige vlammen tot

De brandweer, die kleeft echt aan elkaar. Die blijft ook plak-

reusachtige vlammen van maar liefst zes meter hoog! Let’s

ken als het moeilijk wordt. Dat hebben onze bijna 13.000

stick together!

brandweermannen en -vrouwen en ambulanciers het voor-

We verspreiden overigens ook maar liefst 13.000 magneten

bije jaar wel bewezen. Dat gevoel van samenhorigheid en

met onze leuze over de brandweerkazernes met onze - hier

doorzettingsvermogen mocht dit jaar wel eens in de verf

letterlijk - plakkende boodschap. Heb je die al gespot?

worden gezet bij de bevolking én onze eigen medewerkers. Want geef toe, iedereen kan zo’n positieve boodschap on-

Deze campagne werd

dertussen wel gebruiken.

georganiseerd door de werk-

Met een leuke campagnevideo, waarmee we maar liefst

groep communicatie met

250.000 mensen bereikten, toonden we dat onze bood-

ondersteuning van Netwerk

schap relevant is in de huidige maatschappelijke context. Er

Brandweer en Brandweer

is beterschap op komst, maar het blijft een moeilijke en ver-

Vereniging Vlaanderen.

warrende periode. Als er iets is wat de coronacrisis ons geleerd heeft, dan is het dat we moeten samenwerken. Alleen samen geraken we hier uit. En dát is net waar de brandweer geweldig goed in is. De brandweer sticks together, maar de bevolking ook. Nog even … Het zijn de laatste loodjes.

GETUIGENISSEN Het afgelopen jaar was voor niemand gemakkelijk, maar iedereen moest blijven doorgaan. Zeker bij de brandweer. Op de campagnewebsite www.westicktogether.be staan tien verhalen van collega’s gebundeld. Ze vertellen hoe zij het voorbije jaar beleefd hebben. Het werd een mooie mix van verschillende profielen: brandweermensen (beroeps en vrijwilligers), ambulanciers (beroeps en vrijwilligers), dispatchers, logistieke of administratieve medewerkers, instructeurs … Allemaal gewone mensen wiens werk en leven het voorbije jaar compleet veranderde. Van thuis uit, in de brandweerwagen, in een ambulance of waar dan ook: ze zijn allemaal deel van de brandweer.

EEN WARME VLAM En het was hartverwarmend om te zien dat er in heel wat korpsen en op ramen en deuren plakkende vlammen wer-

15MET VIJF OP ÉÉN LIJN 1 INLEIDING

Wat kunnen we nu gaan doen met die twee duo’s? En waar zit het grote voordeel op vlak van slagkracht van twee duo’s

Sedert heel wat jaren werkt de Belgische brandweer voor-

in vergelijking met slechts één duo?

namelijk met een bemanning van zes mensen op de autopomp. Een tiental jaar geleden was dit ook de standaard in

2 OP ELKE BRAND VOEDING AFLEGGEN?

Nederland en in Frankrijk. Voor veel Belgische brandweermensen was het dan ook een vreemd idee dat er ook minder

Een autopomp met zes mensen aan boord kan tegelijk twee

mensen op een autopomp konden zitten. Sedert de brand-

tactieken uitvoeren. In het verleden was dit zeer rigide: de

weerhervorming zijn de termen AP6 en AP4 al heel wat beter

taken van de twee ploegen lagen vast. Het werd zelfs op die

ingeburgerd. Een AP6 heeft 6 mensen aan boord terwijl dat

manier benoemd: Er werd gesproken over de aanvalsploeg

er slechts vier zijn bij een AP4. De Belgische wetgeving laat

en de waterploeg. Deze ploegen kregen hun naam omdat de

toe dat – onder bepaalde voorwaarden –een AP4 uitrukt bij

ene ploeg de brand ging aanvallen terwijl de andere ploeg

brand.

water moest gaan zoeken. De laatste ploeg gingen dan, gewapend met een standpijp en een hydrantsleutel, op zoek

Wat maakt nu het grote verschil tussen de AP6 en de AP4?

naar een hydrant om de autopomp van een voeding te voor-

Beide voertuigen hebben een chauffeur-pompbedienaar

zien. Zodra een werkende hydrant was gevonden, werd de

en een bevelvoerder van minimum het niveau sergeant aan

standpijp geplaatst en werd een voedingslijn afgelegd. Eén-

boord. Dit betekent dat er bij een AP6 nog twee duo’s brand-

maal de watervoorziening gerealiseerd was, was dit duo op-

weermensen zijn terwijl dit bij een AP4 slechts één duo is.

nieuw beschikbaar om een nieuwe tactiek uit te voeren. In de afgelopen jaren is het besef gerezen dat: • Brand veel sneller evolueert dan vroeger, tot tien keer

Figuur 1: Een brandweerman plaatst een standpijp. (Foto: Pierre-Henri Demeyere)

sneller. • Er meer rookproductie is dan vroeger en er een grote tijdsdruk is om mensen te redden. • De brandweermensen veel beter overweg kunnen met een straalpijp dan vroeger en dus veel minder water verbruiken. Deze gegevens laten toe om te beseffen dat er een betere manier is om aan brandbestrijding toe doen dan elke brand aan te pakken met een aanvalsploeg en een waterploeg. Door deze verandering in filosofie, wordt er niet meer altijd voeding voor de autopomp voorzien door de bemanning van dat voertuig. Er zijn natuurlijk wel andere mogelijkheden: • Een tankwagen voorziet de autopomp van voeding. De bemanning van de tankwagen kan bijkomend een hydrant uitrusten. • De voeding wordt afgelegd door bemanning van een voertuig dat later toekomt. • De chauffeur van de tweede autopomp ter plaatse pompt de 2.500 liter water van zijn of haar voertuig naar de tank van de eerste autopomp waardoor deze nu beschikt over in totaal 5.000 liter water zonder dat er een hydrant gevonden moet worden.

17


Het is de bevelvoerder van de eerste autopomp die beslist of

van 45 mm als het nominaal debiet van de straalpijp 400 à

de autopomp al dan niet van voeding moet voorzien wor-

500 liter per minuut bedraagt. Of nog anders gesteld: We

den.

sleuren die zware slangen mee terwijl dat absoluut niet nodig is.

Bij de meeste branden is er echter geen 2.500 liter water nodig om de brand onder controle te krijgen. In dat geval

Er zijn meer en meer brandweerkorpsen die inzien dat een

kan het tweede duo direct beginnen met search & rescue.

slang van 38 mm toelaat om hetzelfde debiet te gebruiken

Deze keuze leidt ertoe dat potentiële slachtoffers sneller

terwijl de brandweermensen 30% minder gewicht meesleu-

gered kunnen worden. Heel concreet start het tweede duo

ren. Een nadeel van de 38 mm slangen zijn de grotere wrij-

vroeger met hun zoekactie. De tijd die vroeger gebruikt werd

vingsverliezen. In de meeste gevallen zit de brandhaard op

om de voeding af te leggen, is de tijdswinst voor de red-

minder dan 40 meter van de plaats van het drieverdeelstuk.

ding. Door consequent die keuze te maken - telkens als het

De grotere wrijvingsverliezen worden dan gecompenseerd

brandgedrag dit toelaat – zullen uiteindelijk meer slachtof-

door één à twee bar meer druk te geven aan de pomp. Om-

fers gered worden.

wille van de grotere wrijvingsverliezen is het belangrijk om het aantal slanglengtes te beperken tot drie. Bij een 38 mm

3 HOE VEEL AFSTAND KAN JE AFLEGGEN MET TWEE MAN?

slang die langer is dan 60 meter lopen de drukverliezen te

De brandweer leert continu bij. Pakweg tien jaar terug zaten

Trainen op slangenmanagement en werken met 38 mm

in alle autopompen nog gerolde lage druk slangen. Hierdoor

slangen zijn twee factoren die ervoor zorgen dat de aanvals-

was het zeer moeilijk om een afleg lage druk te doen in een

ploeg sneller en vlotter kan werken. Ze kunnen meer doen

gebouw. Het gevolg hiervan was dat er zeer dikwijls met hoge

met minder inspanning. Toch is er een beperking op wat een

druk werd gewerkt. Eén van de grote voordelen van een hoge

duo kan doen. Bij een lange afleg of bij een afleg waarbij een

druk slang was dat er gevorderd kan worden terwijl de slang

aantal hoeken gepasseerd moeten worden, bereikt het duo

al onder druk staat. Dit was niet mogelijk met een opgerolde

al snel de grenzen van wat fysiek mogelijk is. Laag vorderen

lage druk slang. Hierdoor werd er regelmatig aan brandbe-

met een slang is immers hard werk. Als de hulplansdrager

strijding gedaan met een debiet dat gevaarlijk laag was.

moet terugkeren naar een hoek omdat de slang daar vast zit,

hoog op.

dan kost dat tijd en energie. Gelukkig werden vanaf 2008 de bundels geïntroduceerd in België. Deze raakten beetje per beetje ingeburgerd. Anno

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is dat de bevel-

2020 zijn de bundels standaard materiaal en worden ze veel-

voerder mee helpt om de slang te doen vorderen. Hij heeft

vuldig gebruikt op branden. Het gebruik van de hoge druk

meestal de warmtebeeldcamera en kan dus ook helpen

slangen is hierdoor gelukkig afgenomen. Het is nu wel mo-

zoeken naar slachtoffers terwijl hij helpt bij het vorderen van

gelijk om te vorderen met een lage druk slang die onder druk

de slang. Deze methode heeft echter ook een groot nadeel.

staat. Het nadeel van een slang van 45 mm ten opzichte van

De bevelvoerder maakt nu deel uit van de aanvalsploeg en is

een hoge druk is dat die slang veel meer weegt. Hierdoor is

dus niet meer beschikbaar voor het aansturen van zijn twee-

ze minder mobiel. Het gevolg was dat men aandacht begon

de duo. Hij of zij kan dit deels ondervangen door op voor-

te besteden aan slangenmanagement (hose management).

hand goede bevelen te geven. Echter, als er iets fout loopt,

In de VS zijn de hoge druk systemen al verdwenen sedert

dan weet hij of zij niet meer zo goed waar zijn twee andere

de jaren ’70. Daar werkt men zowat altijd met lage druk. Een

mensen zijn.

binnenaanval met een slang van 64 mm is daar geen uitzondering. Er kon dus veel geleerd worden over hoe men vlot

4 NIEUWE METHODE: MET VIJF OP EEN LIJN

met zo een zwaardere slang kon werken. In het artikel Hanteren van een slang werd hierop dieper in gegaan.

Een tactiek die meer en meer gebruikt wordt, heet “met vier op een lijn” of “met vijf op een lijn”. Het komt erop neer dat

Een meer recente insteek is het gebruik van slangen met een

de voltallige bemanning van de autopomp ingezet wordt op

diameter van 38 mm. Het debiet dat uit een slang van 45

dezelfde tactiek. Het doel ervan is zo snel mogelijk water

mm komt, wordt niet beperkt door de diameter van de slang

op de brand krijgen. In de SOP aflegsysteem van lijnen die

maar door de straalpijp die erop zit. Met andere woorden:

in maart 2018 gepubliceerd werd door het KCCE werd deze

het is niet nodig om een slang te hebben met een diameter

mogelijkheid al kort vermeld.

18


4.1 Beschrijving van de methode

om de slang vooruit te brengen. Op die manier wordt de bemanning verdeeld over 20 meter slang. Opnieuw, de af-

De lansdrager gaat voorop. Zijn rol bestaat eruit dat hij de

standen van vier meter zijn slechts vuistregels. De meeste

weg naar de brand moet vinden. Hij zorgt er ook voor dat de

brandhaarden bevinden zich op minder dan 20 meter van de

rookgassen gekoeld worden. Vroeger zou zijn collega hem

ingang. Echter, als de brandhaard zich verderaf bevindt, dan

direct gevolgd hebben. Typisch was er fysiek contact tussen

zal de afstand tussen de verschillende mensen groter moe-

de twee. Dit leidt er echter toe dat de tweede man de vol-

ten zijn. Hierbij wordt best in het achterhoofd gehouden dat

ledige slang moet versleuren. Technieken op vlak van slan-

de lansdrager meestal het dichtst bij het gevaar zit. Daarom

genmanagement leren aan om de tweede man een viertal

blijft de tweede man best in zijn of haar buurt. De afstand

meter achter de lansdrager te positioneren. Op die manier

tussen de lansdrager en de tweede man is dan best maxi-

“trekt” de lansdrager de vier meter slang met zich mee. De

maal vier meter. De drie andere teamleden kunnen dan ver-

tweede man is dan verantwoordelijk voor het volgende stuk

spreid worden over de resterende lengte slang in de ruimte.

slang. Ook hier is het belangrijk dat de ploeg zich aanpast aan de De afstand van vier meter is los te interpreteren. De ploeg

omgeving waarin ze zich bevindt. Als de slang langs een

moet rekening houden met de omstandigheden ter plaatse.

hoek of doorheen een deuropening gaat, kan het zeer zinvol

Als de lansdrager een hoek om gaat, dan kan de tweede man

zijn om daar een ploeglid achter te laten om de wrijving tus-

opschuiven tot op die hoek en daar even blijven zitten om

sen de slang en de hoek weg te nemen.

de slang door te geven. Op die manier neemt hij de wrijving weg. Alles verloopt vlotter.

4.2 Plaats bevelvoerder

Indien de volledige bemanning van de autopomp ingezet

De bevelvoerder kan samen met de ploeg afleggen maar het

wordt op dezelfde slang, dan wordt het systeem van slan-

is ook mogelijk om de vier mensen zelfstandig de aanvals-

genmanagement uitgebreid. De lansdrager vordert op kop

slang te laten afleggen terwijl de bevelvoerder verder verkent

en vervolgens komt er elke vier meter iemand bij die helpt

en zijn of haar beeld van de situatie completer maakt (= beter omgevingsbewustzijn). Tenslotte kan de bevelvoerder ook buiten blijven om daar de rol van de officier waar te nemen

Figuur 2: Oefening vijf op een lijn bij Post Nevele van BWZ Centrum. (Foto: Wouter Bingé)

tot deze aangekomen is op de interventieplaats. Het aantal warmtebeeldcamera’s in de autopomp zal hier een rol in spelen. Als er slechts één warmtebeeldcamera is, én de bevelvoerder wil die bijhouden, dan die zich best achter de lansdrager positioneren. Hierdoor kan de warmtebeeldcamera gebruikt worden om de lansdrager te helpen bij het zoeken naar de brand. Eens de brand gevonden is, zal de bevelvoerder de laatste meters tussen diens oorspronkelijke positie en de plaats van de lansdrager te overbruggen. De warmtebeeldcamera kan zeer zinvol zijn om de brand aan te vallen en de nablussing in te zetten in een omgeving met zeer beperkte zichtbaarheid.

4.3 Anti-ventilatie In de klassieke manier van werken met een aanvalsploeg van twee personen is het bijna onmogelijk om anti-ventilatie toe te passen als er geen rookstopper aanwezig is. De tweede man moet immers in de buurt van de lansdrager blijven. Door de volledige bemanning in te zetten op dezelfde lijn, kan iemand aan de deur blijven zitten om de rol van door man te spelen.

19


Een rookstopper is een betere manier om de instroom van lucht en de uitstroom van rook te beperken. Doordat vijf mensen beschikbaar zijn, is het gemakkelijker om een rookstopper mee te nemen dan in een ploeg van twee. Het tweede duo uit de autopomp neemt deze best mee aangezien het eerste duo zal bezig zijn met de bundels. Meestal zal de rookstopper geplaatst worden aan de eerste deur waardoor rook naar buiten stroomt (of waar men denkt dat er rook naar buiten zal stromen). Zodra de rookstopper geplaatst is, moet er enkel nog aandacht zijn voor het wrijvingspunt dat de zijkant van de deuropening kan zijn. Indien de slang rechtdoor doorheen de deuropening loopt, dan zal er weinig tot geen wrijving zijn. Indien de slang echter naar rechts of naar links gaat zodra ze de deur gepasseerd is, dan zal er (veel) wrijving ontstaan met de deurstijl.

4.4 Wat na start aanval? De ploeg van vijf zal snel en vlot voortbewegen met de slang. Zodra de lansdrager op een punt gekomen is waarbij hij of zij de brand kan aanvallen, zal de slang niet zoveel meer vorderen. Er kunnen zich dan twee situaties voordoen: • De bevelvoerder blijft bij de lansdrager. • De bevelvoerder laat de aanvalsploeg (twee man) de brand aanvallen en zal zelf andere zaken doen (tweede duo aanFiguur 3: De Doorman. (Foto: Ed Hartin)

sturen, verkennen, coördineren met officier, …) Het is op dat moment belangrijk dat de lansdrager beschikt

De rol van de door man is de deur zo dicht mogelijk houden

over een warmtebeeldcamera om het effect van zijn aan-

en tegelijk slang doorgeven. Door de deuropening zo klein

val te kunnen beoordelen en indien nodig bij te sturen. Of-

mogelijk te maken, kan er slechts een beperkte hoeveelheid

wel komt de bevelvoerder dus bij de lansdrager zitten ofwel

lucht naar binnen. Als de deuropening de enige opening, is

geeft hij zijn camera af aan de tweede persoon van het duo

dan zal de brand hierdoor meestal klein blijven. Een twee-

(In België is dit meestal het nummer twee). Indien er meer-

de belangrijk effect is het beperken van de uitstroom van

dere warmtebeeldcamera’s beschikbaar zijn, dan zal deze

rookgassen. De plaats voor de door man wordt best goed

persoon al een camera hebben.

gekozen. In een appartementsgebouw is dit best de appartementsdeur. In een kantoorgebouw kan het de toegangs-

Op het moment dat de lansdrager in positie komt, zal de

deur tot de verdieping zijn.

tweede persoon een paar meter verderop op de lijn zitten. Het is de bedoeling dat die persoon die afstand overbrugt en

De persoon aan de deur zal goed luisteren terwijl hij of zij

een lus vormt achter de lansdrager. Op die manier ontstaat

daar zit. Het is mogelijk dat de ploeg binnen meldt dat ze een

weer een klassieke aanvalsploeg op het aanvalspunt. Boven-

man extra nodig hebben binnen. Het is echter ook mogelijk

dien hebben zij nog een viertal meter slang ter beschikking

dat ze naar buiten komen omdat ze terugtrekken. In beide

om vlot te vorderen terwijl de rest van de aanvalsslang op

gevallen is het belangrijk dat hun boodschap opgevangen

haar plaats blijft liggen.

wordt. De twee andere teamleden hebben op dat moment niets De persoon zal aan de deuropening blijven zitten totdat de

meer te doen. Zij kunnen ingezet worden voor een andere

volgende op de lijn bij hem aankomt. Dan zal deze persoon

taak. Dikwijls zal dat search & rescue (primary search) zijn.

aan de deur komen te zitten en de functie door man overnemen. Er kan dan een extra persoon naar binnen.

20


5 VOORDELEN

doorgeven naar de mensen achteraan die op dat moment search & rescue ploeg worden. Zij zullen het slachtoffer naar

Wat is nu het voordeel van het afleggen met vijf op een lijn?

buiten brengen en de resterende drie mensen zullen nu het

Brand is veel sneller dan vroeger. Vijf op een lijn laat een

restant van de vordering naar de brand moeten afwerken.

snellere afleg toe dan vroeger. Hierdoor wordt het snellere brandgedrag deels gecompenseerd.

Een laatste voordeel van met vijf op een lijn is dat het overgewicht van een 45 mm tov een 38 mm een beetje kan ge-

Het is ook veel overzichtelijker werken voor de bevelvoer-

compenseerd worden. Het is dus een ideale tactiek om te

der. In de eerste fase van de inzet is de brand nog niet ge-

gebruiken indien geen 38 mm beschikbaar is of indien er

lokaliseerd. Dit betekent dat er een behoorlijk risico is. De

uitzonderlijk zou gekozen worden om een lijn van 70 mm in

bevelvoerder weet niet waar de brand zit, hoe groot deze is,

stelling te brengen.

hoe gemakkelijk deze zich kan uitbreiden, … Als de search & rescueploeg zelfstandig gaat zoeken (zeker als dit zonder

6 COMBINATIE MET ANDERE TECHNIEKEN

water gebeurt), dan heeft hij het moeilijker om het overzicht te bewaren. In het systeem met vijf op één lijn, bevindt de

Deze tactiek kan gecombineerd worden met de verschil-

volledige ploeg zich achter de straalpijp. De straalpijp zou

lende technieken die gebruikt worden bij een klassieke afleg

toch enige vorm van bescherming moeten bieden. De be-

met twee personen. Een lus meenemen is een techniek die

velvoerder weet tegelijkertijd ongeveer waar iedereen is.

zeer handig is om een paar meter slang mee naar binnen te brengen. De hulplansdrager trekt een lus achter zich mee.

Deze manier van werken is vooral handig bij grotere panden

Op die manier beweeg hij niet enkel de volledige slang ach-

waar afgelegd moet worden over een langere afstand zo-

ter zich maar er is een stuk slang van drie à vier meter dat

als een parkeergarage, een industriegebouw, een hotel, een

zich direct achter de hulplansdrager bevindt. Op het mo-

groot appartementsgebouw, … In een gewone ééngezins-

ment dat de lansdrager op een plaats komt van waaruit hij de

woning zal het wel mogelijk zijn om vlot de aanvalsleiding af

brand kan aanvallen, stopt de vordering. Het grote voordeel

te leggen met twee personen.

van een lus is dat de slang nu niet in één rechte lijn naar buiten gaat. In tegendeel: er ligt een reserve van drie à vier

Tijdens het vorderen kunnen de laatste twee ploegleden (in

meter klaar die toelaat om nog een klein beetje te vorderen

België: de nummers drie en vier) al zoeken naar slachtoffers

om na het neerslaan van de brand direct te beginnen met

op weg naar de brand. Langsheen de weg die de slang aflegt

het afblussen. Het nadeel van deze methode is dat de lus

kunnen ze kijken naar links en rechts of ze een slachtoffer

soms hapert tegen meubelen. Hoe kleiner de ruimtes, hoe

zien. Ze kunnen zich ook al vertrouwd maken met de situatie

meer kans dat dit voorvalt.

binnen: Hoe zit de geometrie in elkaar? Waar zitten deuren? Welke ruimte zou waar kunnen zitten? Dat zal hen later tij-

Het meenemen van een lus kan uitgevoerd worden door een

dens de search & rescue helpen. Doordat ze de vordering

persoon die volgt. Aangezien de persoon direct na de lans-

meemaken, vormen ze zich ook al een beeld van de brand:

drager al de warmtebeeldcamera vast heeft, is het best de

hoeveel rookontwikkeling is er? Hoe warm is het? Hun zoek-

daarop volgende die de lus meebrengt. Op die manier kan

tocht zal door deze elementen iets efficiënter worden, wat

de tweede brandweermens zich concentreren op de lans-

de overlevingskansen van slachtoffers verhoogt. Indien één

drager, het evalueren van het koelen van de gassen, op het

van hen een warmtebeeldcamera heeft, dan kan deze ook

zoeken naar de snelste route naar de brandhaard, het zoe-

gebruikt worden om te zoeken naar slachtoffers tijdens de

ken naar slachtoffers en het assisteren bij het aanvallen van

vordering. Als de bevelvoerder de enige is die een camera

de brand. Dit zijn allemaal zaken waar de warmtebeeldca-

heeft, dan zal hij tijdens de vordering ook aandacht moeten

mera een behoorlijke troef kan zijn.

hebben voor het scannen naar slachtoffers. Een methode die in de provincie Antwerpen aan populariIndien plots een slachtoffer wordt gevonden, dan is er di-

teit wint, is het gebruiken van een been om de slang naar

rect voldoende personeel ter plaatse om dit slachtoffer te

voor te brengen in plaats van de armen. De manier om dit

evacueren. Dikwijls zal de evacuatie uitgevoerd worden door

te doen is het achterste onderbeen over de slang plaatsen

de twee teamleden zijn die achteraan zitten. Afhankelijk van

(zie figuur 4). De slang passeert dan als het ware tussen de

de vindplaats van het slachtoffer zullen de lansdrager, de

twee benen.

tweede persoon vooraan en de bevelvoerder het slachtoffer

21


Figuur 4: Correcte plaatsing van het been over de slang. (Tekening: Bart Noyens)

Echter, de andere brandweer mensen kunnen deze techniek wel toepassen. Zij hebben geen straalpijp te bedienen. Ze moeten er wel op letten het stuk slang tussen henzelf en de persoon voor hen niet strak komt te liggen. Dan zal de techniek niet meer werken.

7 NABESCHOUWING In de loop van mijn carrière heb ik de volgende vernieuwingen meegemaakt bij de brandweer: • Straalpijptechnieken • Deurprocedure met straalpijp • Warmtebeeldcamera • Bundels • Slangenmanagement • Piercing nozzles • Stoppen met standaard voeding van de autopomp • rookstopper • 38 mm De volgorde van het invoeren van die vernieuwingen is niet overal dezelfde. Niet elke organisatie zit al even ver bij het invoeren van deze zaken. Met 5 op een lijn als tactiek is een Bij het vorderen, wordt het onderbeen naar voor geduwd.

volgende innovatie die ons werk beter kan maken, efficiënter

Doordat de voet achter de slang haakt, wordt de slang mee

kan maken. Laten we ze allemaal omarmen om een betere

naar voor getrokken. Beenspieren zijn veel groter en sterker

brandweer te bekomen die sneller branden blust en sneller

dan armspieren. Door deze methode te gebruiken, profiteert

mensen redt. Tenslotte is het ons allemaal toch hierom te

men van de sterke beenspieren om de slang relatief gemak-

doen …

kelijk te verplaatsen. Deze methode kan vooral handig zijn voor lichtere brandweermensen of brandweermensen die

8 BRONNEN

minder kracht hebben in hun armen en bovenlichaam. [1] Kerber S (2012) Analysis of Changing Residential Fire Dynamics

Aaron Fields van Seattle Fire Department heeft deze methode onder de vlag The Nozzle Forward uitgedragen in de VS. Zij gebruiken die methode voornamelijk om slangen van 70 mm voort te bewegen aangezien dit hun voornaamste aanvalsmiddel is. In Antwerpen is deze techniek gekend onder de naam de KASTRO-methode.

and Its Implications on Firefighter Operational Timeframes, Fire Technology, 48, 865–891 [2] Lambert K (2017) Beschouwingen over hogedruk, De BrandweerM/V, januari 2017 [3] Lambert K (2014) Hanteren van een slang, De BrandweerM/V, november 2014 [4] KCCE (2018) Aflegsysteem van lijnen

Deze techniek heeft wel een nadeel ten opzichte van de traditionele methode. Als de lansdrager die toepast, dan komt de slang (en dus de lans) tussen zijn of haar benen. Hierdoor is er minder controle over de richting van de straalpijp. Bij de

[5] Brandweerzone Rand (2020) Lesbrief: Vorderen door middel van de Kastro-methode, december 2020 [6] De Blauwe S & Lambert K (2019) Slangenmanagement, De BrandweerM/V, januari 2019

traditionele methode zit de slang geklemd in de oksel van de lansdrager. Hierdoor kan hij of zij de slang controleren door zijn of haar lichaam te bewegen. Dit laat toe om het bluswater zeer nauwkeurig op te brengen en leidt dus tot een hogere efficiëntie. Normaal gezien zal de lansdrager slechts een beperkte hoeveelheid slang moeten voortbewegen. Dit zou moeten lukken onder deze methode toe te passen.

22

Karel Lambert


PREMIUM KLEDIJ VOOR TECHNISCHE HULPVERLENING DE JUISTE KLEDING VOR DE JUISTE TAAK DANKZIJ GORE® PYRAD® Bij verschillende interventies, heeft technisch reddingspersoneel comfortabele & beweeglijke kleding nodig. Vaak vormt zware brandinterventiekledij hier een belemmering. De KEIRYO reeks van SAMURAI zorgt ervoor dat brandweermannen in de meest uiteenlopende omstandigheden veilig en comfortabel hun werk kunnen uitvoeren.

100%

WATER-EN WINDDICHT (GORE-TEX)

45%

lichter in gewicht dan andere parka’s

UNIEKE BESCHERMING TEGEN INCIDENTEEL VLAMCONTACT* De revolutionaire, zelfdovende eigenschappen van het GORE® PYRAD® weefsel zorgen ervoor dat de kleding intact blijft, zelfs na directe blootstelling aan vlambogen of vlammen. Het weefsel biedt een ongeziene bescherming in vergelijking met ander vlamwerend textiel.

GAAT TOT 2,5 KEER LANGER MEE

Bovendien is de stof ongelooflijk licht: de parka maat L weegt ongeveer 1225 gram. Dat is maar liefst 45% lichter dan de gebruikelijke parka’s van vlamboogklasse 2 op de markt.

Het GORE® PYRAD® weefsel is makkelijk te reinigen (minstens 25 keer op 60 °C) of via onze partner Decontex (CO2 reiniging), dit alles zonder kwaliteitsverlies.

Dit lijkt een detail, maar wanneer je al ander materiaal meedraagt, maakt dit het verschil.

Onze ervaring met dit weefsel (sinds 2012) heeft geleerd dat het product tot 2,5 keer langer meegaat dan andere vergelijkbare kledingstukken op de markt.

COMFORTABEL WERKEN IN REGEN EN WIND GORE® PYRAD® onderscheidt zich van andere vlamvertragende producten door: • • • • •

een hogere waterdichtheid een sterker ademend vermogen een lagere wateropname een snellere droogtijd een betere zichtbaarheid

*kledingstuk is conform aan EN ISO 11612

RED

SCAN EN ONTDEK GORE® PYRAD® KEIRYO

NAVY YOUR LOGO HERE

OVERTUIGD? STUUR EEN MAILTJE NAAR INFO@VDP.COM ! 23


EEN GESPREK MET MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN ANNELIES VERLINDEN Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden kreeg niet veel bedenktijd om te beslissen of ze minister zou worden. Als nieuwkomer in de federale politiek zet ze mee haar schouders onder een sterk verhaal. Verlinden, een nieuw fris gezicht met een sterke dossierkennis en met een hart voor de brandweer, ging de uitdaging aan om zich in volle coronaperiode in te zetten voor de toekomst van de brandweer. Hans Clarysse, voorzitter van Brandweervereniging Vlaanderen, kon haar enkele vragen stellen.

Vraag 1: In uw beleidsnota hebt u het over de aantrekkelijk-

weer, maar ook over de politie en civiele bescherming. Om

heid van alle veiligheidsberoepen herstellen en versterken.

de aantrekkelijkheid van een beroep als brandweerman of

Hoe wil u dit realiseren voor de brandweer?

-vrouw te versterken moeten we er in de eerste plaats voor

Een zeer belangrijke vraag. Als we het over veiligheidsberoe-

zorgen dat het huidige personeel, van administratieve talen-

pen hebben, spreken we natuurlijk niet enkel over de brand-

ten tot vrijwilligers en beroepskrachten, voldoende begeleid

24


wordt. Door hen kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden, dragen we bij aan een kwaliteitsvolle dienstverlening. Het nieuwe personeel moet zo begeleid worden dat het snel en eenvoudig zijn weg kan vinden in de hulpverleningszone. Enkele cruciale elementen zoals: de verschillende functies in de zone, de rollen en carrièreperspectieven moeten duidelijk worden gemaakt. Daarnaast denk ik dat de creatie van een goed klimaat binnen de verschillende zones via een goed personeelsbeleid en een cultuur van open communicatie ook bijdragen aan het aantrekken van nieuwe mensen. Respect is een essentiële factor in het rekruteringsproces voor nieuwe brandweermannen of -vrouwen. Respect van én voor de brandweer is iets waar we echt op moeten inzetten. Men denkt foutief dat agressie en geweld enkel bij politie voorkomt, maar het manifesteert zich helaas ook bij de brandweer. Het is niet correct dat mensen die zich elke dag inzetten voor het welzijn in de samenleving geconfronteerd worden met agressie en geweld. Geweld ten aanzien van de brandweer kunnen we dus in geen geval tolereren. We

willigers en enkele vakorganisaties aan het statuut van de

treden hier dan ook streng tegen op. Brandweerlui die met

vrijwilligers. Hiervoor werd al een nota opgemaakt. Aange-

geweld of agressie geconfronteerd worden, moeten kunnen

zien de brandweerwereld danig snel evolueert, moeten we

rekenen op de juiste bijstand en kunnen zich eventueel ook

dit zien als een dynamische nota. Vanuit onze organisatie

burgerlijke partij stellen bij procedures ten aanzien van de

stellen we ons dan ook de vraag hoe we hier verder mee

daders.

zullen omgaan.

Binnenlandse Zaken lanceert binnenkort een campagne om

Ik ben ervan overtuigd dat vrijwilligers noodzakelijk zijn om

respect voor de politie en de brandweer in de verf te zetten.

optimale brandweerdiensten te kunnen leveren. De brand-

Het is belangrijk dat we sensibiliseren over dit thema, want

weerorganisatie werkt pas efficiënt als vrijwilligers en pro-

zoals eerder gezegd: geweld en agressie tegenover mensen

fessionelen zij aan zij werken zonder onderscheid in or-

die zich inzetten voor anderen kan écht niet.

ganisatie en betrokkenheid. We moeten ons ervan bewust zijn dat vrijwilligers naast hun brandweertaken ook nog een

INFORMEREN

hoofdactiviteit hebben. Het feit dat ze zich willen engageren voor de brandweer is het belangrijkste. We moeten daarom

De complexiteit van brandbestrijding is de laatste jaren

zoeken naar een goede balans tussen hun hoofdactiviteit,

enorm toegenomen. Velen hebben geen idee wat er alle-

gezin, vrije tijd en hun vrijwillig engagement.

maal bij een brand komt kijken. Door meer te communiceren krijgen de burgers, en bij uitbreiding potentiele brand-

OPLEIDING

weerlieden, een beter beeld van hoe en op welke manier de brandweer bijdraagt aan de veiligheid in het dagelijkse leven.

Brandweerman word je natuurlijk niet van de ene dag op

Recent was er bijvoorbeeld de ontploffing van een elektri-

de andere. Hier gaan de nodige opleidingen aan vooraf, de

sche step. De meeste mensen linken dit niet meteen aan de

vrijwilligers moeten deze opleidingen ook volgen. We gaan

brandweer. Toch behoort dit ook tot de taken van de brand-

onderzoeken in welke mate vrijwillige brandweerlui dit soort

weer. Gelukkig liep het goed af.

opleidingen volledig moeten doorlopen alvorens ze kunnen starten. Momenteel is dat wel het geval. Dit maakt dat de

Vraag 2: De brandweer is een sterke organisatie die bestaat

goesting om vrijwillig brandweerman of -vrouw te worden

uit beroepskrachten en vrijwilligers. Beiden vormen een

bij sommigen afneemt.

onmisbare schakel in de brandweerorganisatie. Ongeveer

Kandidaten die afhaken - tijdens of nog voor ze hun op-

80% van de brandweerlui zijn vrijwilligers. Dit zorgt voor

leiding startten - kunnen we misschien motiveren door de

een gezonde mix van verschillende niveaus en compe-

opleiding te spreiden in verschillende modules. Zo kan er

tenties. Als brandweervereniging werkten we samen met

eventueel sneller gestart worden met het ‘echte werk’. Zoals

Netwerk Brandweer, Vereniging Vlaamse Brandweervrij-

gezegd, we gaan dit onder de loep nemen.

25


Behalve opleidingen die aan het echte werk vooraf gaan,

nologieën en innovaties op een snelle en efficiënte manier

blijven permanente opleidingen ook noodzakelijk om mee

kunnen aanbieden aan heel wat geïnteresseerde brandweer-

te blijven met alle technologische evoluties en om nieuwe ri-

mensen. Door hen te betrekken kunnen de we de middelen

sico’s goed te kunnen beheersen. Veilig kunnen werken blijft

efficiënt inzetten en kunnen we specialisaties toegankelijk

een prioriteit. Jaarlijks moet aan een minimum aantal oplei-

maken, zonder de bereikbaarheid uit het oog te verliezen.

dingsuren voldaan worden. Het is voor vrijwilligers soms een

Daar kunnen de veiligheidsscholen volgens mij het verschil

puzzel om deze opleidingen te kunnen volgen zonder al te

maken.

veel te moeten inboeten op hun privéleven. Toch geloof ik dat we ook hier creatief kunnen zijn.

E-LEARNING

Als we het over opleidingen hebben, kan ik niet anders dan het kenniscentrum voor de brandweer vermelden. Het ken-

In dit covidjaar werden we allemaal geconfronteerd met

niscentrum volgt de ontwikkeling van nieuwe technologie-

e-learning. De situatie dwong ons ertoe, maar ik denk toch

ën, zowel lokaal als internationaal, op de voet. Zo blijven de

dat het een blijver zal zijn binnen een aantal opleidingen. Ik

technieken voor brandbestrijding in ons land actueel. Dank-

stelde vast dat brandweerscholen snel de overstap maakten

zij het kenniscentrum blijft het opleidingsaanbod actueel en

naar digitale opleidingen. Zo bleef de achterstand tijdens de

wordt niet alleen ervaring, maar ook kennis gedeeld.

coronacrisis beperkt.

Ook de brandweerscholen zijn een belangrijke partner om

Inhoudelijk moet de opleiding er zich natuurlijk toe lenen.

het opleidingsaanbod mee vorm te geven. Het werd mij tij-

Niet alle opleidingsonderdelen zijn geschikt om volledig di-

dens een bezoek duidelijk dat de veiligheidsscholen tech-

gitaal gegeven te worden.

26


Het is evident dat digitale opleidingen geen allesomvattend alternatief bieden voor de brandweeropleidingen. Fysieke paraatheid en aanwezigheid zijn en blijven essentieel. Veel opleidingen zijn op elkaar afgestemd en reiken zeer praktijkgerichte technieken aan. Vorig jaar namen we het initiatief om via een overheidsopracht te bekijken hoe we opleidingen kunnen integreren in een e-module. We moeten samen met de brandweerscholen werk maken om e-learning nog verder te integreren, dit zonder in te boeten op de kwaliteit van de opleidingen. Kwaliteitsvolle opleidingen blijven een must, maar ik geloof sterk dat dat ook digitaal kan. Niet mee stappen in het digitale verhaal zou een gemiste kans zijn.

SAMENWERKEN Ik denk daarnaast dat we absoluut moeten blijven inzetten op dialoog binnen de verschillende hulpverleningszones. Vrijwillige brandweerlui en professionelen dragen bij volgens hun mogelijkheden en dat moeten we respecteren. Vrijwilligers en beroepskrachten moeten elkaar vinden in een integrale visie. Iedereen moet zich gewaardeerd voelen voor zijn of haar inbreng in de brandweerorganisatie. Samen dragen ze immers bij tot een veiligere samenleving.

JONGEREN Wanneer we praten over mensen die een carrière bij de

lende mensen op het terrein, maar dat was omwille van de

brandweer overwegen, mogen we de impact van de jeugd-

coronamaatregelen vaak in beperkte kring.

brandweer niet onderschatten.

De slogan “Keep it Safe” vind ik bijzonder goed gekozen. Veiligheid is enorm belangrijk. Het juist reinigen van brand-

In september start de derdegraadsopleiding defensie en vei-

weerkledij, het juist gebruiken van technieken, de inzet van

ligheid. Via deze opleiding maken jongeren op jonge leeftijd

drones om een exact overzicht van een gebied te krijgen,…

kans met veiligheidsberoepen. Wie weet krijgen ze tijdens

“Keep it Safe” spreekt behalve brandweermensen ook het

deze opleiding wel de microbe te pakken en vinden ze zo

brede publiek aan. Elke woning die de brandweer dankzij

hun weg naar een job bij de brandweer.

preventieve maatregelen niet moet blussen, is een stap in de goede richting. Mensen beseffen vaak niet dat wanneer ze

Vraag 3: Jaarlijks organiseert Brandweervereniging Vlaan-

elektrische toestellen van bedenkelijke kwaliteit in huis ha-

deren een brandweercongres voor de Vlaamse brandweer-

len, ze een risico nemen. Denk bijvoorbeeld maar aan die

lieden. Dit jaar kunnen we elkaar hopelijk opnieuw fysiek

ontplofte step.

ontmoeten op een veilige manier. Daarnaast voorzien we een digitale stream zodat de operationele collega’s even-

Ik denk ook aan eigenaars van panden of appartementen. Ik

eens kunnen volgen. Dit zijn twee dagen waar alle lagen

herinner me de explosie op de Paardenmarkt in Antwerpen

van de brandweer samenkomen en van en aan elkaar kun-

van een paar jaar geleden, dat was schokkend om te zien.

nen leren. Graag nodigen we u dan ook dit jaar uit voor het

Vandaar dat ik de dubbele betekenis van “Keep it Safe” zo

brandweercongres “Keep it Safe”.

belangrijk vind.

Alvast bedankt voor de uitnodiging. Ik zal graag aanwezig zijn. In de eerste plaats omdat dit congres de eerste gele-

In het volgende gedeelte van het artikel behandelen we

genheid zal zijn om kennis te maken met een grote verte-

verder agressie tegen hulpverleners en nog enkele andere

genwoordiging van de brandweer. Ik ontmoette al verschil-

onderwerpen.

27


DE iDEalE WBC VOOR DE aaNValSPlOEG Bullard TXS is de betaalbare allround warmtebeeldcamera voor de brandweer. ABSOLUUT LICHTGEWICHT: De TXS weegt slechts 0,75 kg inclusief batterij. Hij is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, dankzij de éénknopsbediening, het ergonomische ontwerp en het formaat waardoor het gemakkelijk met de zelfoprollende houder kan worden gedragen. PERFECTE BEELDKWALITEIT: Druk gewoon op een knop en de TXS is klaar voor gebruik. Dankzij de resolutie van 320x240 pixels en het 3,5” scherm met 30Hz biedt de TXS alle belangrijke informatie voor elke aanvalsploeg.

Hoog contrast

ALTIJD GEBRUIKSKLAAR: De verwisselbare en herlaadbare Li-ion batterij biedt tot zes uur continu gebruik. De innovatieve autolader biedt de mogelijkheid om twee accu’s of twee WBK’s tegelijk op te laden of één accu tegelijk met een WBK.

Multilevel kleuren, Super Red Hot

BETTER UNDER FIRE: De robuuste TXS werd in Zwitserland ontwikkeld in samenwerking met Europese brandweerkorpsen. De warmtebeeldcamera wordt geleverd met 5 jaar garantie.

www.bullard.com/txs

www.vanassche-fire.be


JOUW BRANDWEERVOORDEEL

N I EU W

Center Parcs en Sunparks bieden u als lid van de brandweer een verblijf aan, in een van de vakantieparken tegen zeer interessante prijzen tot maar liefst 40% korting. Ga naar de website van Center Parcs. Geef de kortingscode CP5007 op. De korting is ook geldig bij telefonische reservering op het nummer 070 220 330 (€ 0,30/min). Voor Sunparks, gaat u naar de website van Sunparks en geeft nische reservering op het nummer 070 223 723 (€ 0,30/min).

© Disney

u de kortingscode SP989. De korting is ook geldig bij telefoProfiteer nu van dit uitzonderlijk aanbod voor aankomsten NIET-GEDATEERDE TICKETS:

met maar liefst 40% korting.

1 DAG / 1 PARK*

64 84

/ VOLWASSENE

Meer informatie op www.brandweervlaanderen.be 1 DAG / 2 PARKEN*

/ VOLWASSENE

59 79

€ €

/ KIND (3-11 jaar)

/ KIND (3-11 jaar)

BEZOEKEN VAN 17 JUNI 2021 T/M 30 MAART 2022, ZONDER RESTRICTIEDAGEN

Meer informatie op www.brandweervlaanderen.be

Contacteer ons op voordelen@brandweervlaanderen.be

CC

* Speciale ticketaanbieding voor ondernemingen aangeboden in een beveiligd online platform alsook beschikbaar voor groepen bij het groepsdepartement (minimum aankoop van 20 tickets). Tarieven geldig van 16 maart 2021 t/m 3 november 2021. Tickets geldig voor een bezoek op een datum naar keuze vanaf 17 juni 2021 t/m 30 maart 2022, zonder restrictiedagen. Gratis toegang voor kinderen t/m 2 jaar (leeftijd op de dag van bezoek). Ticket niet beschikbaar aan de ingang van de Disney Parken. Ticket is niet omruilbaar en niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen. De capaciteit van het bezoekersaantal in onze Disney Parken is beperkt in overeenstemming met de richtlijnen van de Franse regering en gezondheidsautoriteiten. Er is duidelijke bewegwijzering om bezoekers hierop te wijzen. Registreer je tickets op voorhand op ons online registratieplatform om ervoor te zorgen dat je op jouw bezoekdatum toegang krijgt tot de Disney® Parken: DisneylandParis.com/nl-be/registreer-tickets (afhankelijk van de beschikbaarheid). Sommige attracties, shows en evenementen zijn mogelijk niet beschikbaar of kunnen worden gewijzigd afhankelijk van veranderingen in gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en aanbevelingen van de overheid. Er worden aangescherpte sanitaire maatregelen genomen om de netheid en fysieke afstand te garanderen. Controleer de laatste updates en details van deze belangrijke maatregelen op disneylandparis.com voor je bezoek. ©Disney - Euro Disney Associés S.A.S. – Siren 397471822 – RCS MEAUX – Capital Social 2.035.978.998,82 € – Siège : 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy. - Licences E.S. n°1-1118616 à 1-1118630 et PLATESV-D-2019-000335 ; n°2-1118631 et 3-1118632.

BELEEF SAMEN DE MOOISTE MOMENTEN IN DE EFTELING! Er is een plek waar je de wereld om je heen even vergeet. Waar je het ene moment zweeft tussen trollen en elfjes in Droomvlucht en het andere moment ten strijde trekt tegen de draak in de dubbele houten racerachtbaan Joris en de Draak. Waar de allerkleinsten op reis gaan met Jokie en Jet in Carnaval Festival en waaghalzen met 90 km/u de goudmijn van Baron 1898 instorten. En waar je met de hele familie afdwaalt in de geheime gangen en magische vertrekken van Symbolica, het Paleis der Fantasie! Dit najaar verwelkomen we een splinternieuw sprookje in het Sprookjesbos: De zes Zwanen. U kan uw tickets boeken via de website efteling.com/tickets met actiecode B2BDBBRAV5A. OPGELET! Je dient zowel je toegangsticket als je tijdslot-reservering mee te nemen om het park te kunnen bezoeken. Zonder reservering is het NIET mogelijk om het park te bezoeken. Het is eveneens belangrijk om binnen de uren van het tijdslot aan te komen.

29


Sportoase is een centrum van sport, ontspanning en rust. Een plek waar vrije tijd en mensen samenkomen. Fitnessen, zwemmen en groepslessen voor o.a. spinning, zijn maar een stukje van de mogelijkheden die geboden worden.

10% KORTING ELKE MAAND

De sportcentra zijn elke weekdag vanaf 8 tot 22 uur en tijdens het weekend van 8 tot 18 uur. Voor de exacte openingsuren kan je terecht op www.sportoase.be. De sportcentra van Sportoase bieden sportieve brandweerlieden dan ook een voordeel op de verschillende abonnementen:

Elke maand 10% korting tot

• 30% korting op alle jaarabonnementen, 3-maand abonnementen Fitness en

het einde van uw contract. Deze aanbieding is eveneens

10-beurtenkaart voor groepslessen (vb Spinning) van Sportoase en een ver-

geldig voor uw lopende

laagde instap van € 25,00 i.p.v. € 80,00.

abonnementen.

• 30% korting op jaarabonnementen voor het zwemmen • De korting is geldig voor de fitnessactiviteiten, de zwembadfaciliteiten en de

Wil je ook deze voordelen

groepslessen in alle Sportoase sportcentra. De korting is enkel geldig voor u als Brandweerlid (geen gezinsleden). De kor-

genieten? Surf snel naar

ting geldt ook niet voor losse beurten (enkel voor beurtenkaarten of abonne-

cooldeals.orange.be en geef

menten). U kunt de korting bekomen door het presenteren van een inschrij-

daar de unieke promocode 8632784 in.

vingsformulier aan de kassa.

Interesse voor een sportieve dag?

Meer informatie op www.brandweervlaanderen.be

Verkrijg dan het inschrijvingsformulier via www.brandweervlaanderen.be

FLASH Ethias voor de leden van de Brandweervereniging Vlaanderen ! UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN bij Ethias voor iedere nieuwe verzekering Auto, Brand, Ethias Bike & More, Bromfiets en Assistance

MOBILITY

BRAND

Autoverzekering

Woning- en Huurdersverzekering

✔ -25% op de BA

✔ -30% op alle waarborgen4

✔ -30% op alle omniumformules

ASSISTANCE

Ethias Bike And More verzekering

Assistance verzekering5

1

✔ -30% op alle waarborgen naar keuze2

✔ - 30€ op Ethias Assistance Car & Family

Bromfietsverzekering

✔ -20€ op Ethias Assistance Car & Family Plus en Ethias Assistance Family

✔ -20% op de BA3

Vergeet uw voordeelcode niet te vermelden:

30

INSP PBP


Brandt het vuur nog bij jou? Het bedrijfsleven zoals we dat kenden is verleden tijd. Gezellige babbels aan het koffieapparaat werden virtuele koffiekletsen, vurige brainstormsessies werden vermoeiende Zoom-calls en persoonlijk contact met je collega’s werd gereduceerd tot videobellen in Microsoft Teams. Hallo, horen jullie mij?

Huidhonger, disconnectie, afstand… allemaal woorden die momenteel onze band met de collega’s beschrijven. Digitaal werken maakt het niet makkelijker om de sociale contacten te onderhouden. Iets dat vaak ook voor frustraties zorgt, want boodschappen komen nu eenmaal anders over online. Bij Sigmund beschouwen we de mens als de grootste waarde van een organisatie, daarom zijn we vanaf dag 1 op zoek gegaan naar oplossingen. Nu, toegegeven, we hadden al een lichte voorsprong. Al jaren investeren we in digitale technieken die we gebruiken boven op onze fysieke workshops, coachings en projecten. Daardoor konden we heel snel schakelen in een wereld die plots volledig digitaal was. Hoe dat in zijn werk gaat? Hetzelfde als voorheen. We nemen (jouw) mensen mee naar een gemeenschappelijk doel. Daarbovenop passen wij ons heel gemakkelijk aan de omstandigheden aan. Volledig digitaal, volledig (coronaproof) fysiek of een combinatie van beide? Samen gaan we op zoek naar de juiste oplossing.

CHANGE OF PLANS Verandering, een eeuwenoud fenomeen waarmee ook jij te maken kan krijgen binnen je bedrijf. Met change of plans gidst Sigmund jou en je mensen stapsgewijs doorheen een veranderingstraject.

Op jullie tempo. Samen zorgen we ervoor dat je veranderingsverhaal wordt omgetoverd in een inspirerend wij-verhaal.

HYBRID SCAN Zijn je mensen wendbaar in een wereld die in sneltempo verandert? Snelheid, bereikbaarheid en efficiëntie. Slechts drie van de eindeloze voordelen die de digitale wereld ons biedt. De hybride manier van denken leeft meer dan ooit, maar bedrijven zijn vaak nog niet klaar voor de uitdagingen van morgen. Met de Hybrid Scan zoekt Sigmund binnen de twee weken uit hoe ook jouw organisatie future-proof wordt.

SURVIVAL GUIDE Je bedrijf staat op z’n kop; een crisis hindert de dagelijkse werking van je organisatie. Wat nu? Wel, met de Survival Guide tonen we jou de kneepjes van het vak, zodat blinde paniek ruimte maakt voor een gecoördineerd verhaal. En dat volledig op maat, want elke crisissituatie is anders. Enkel door duidelijke communicatie en voldoende scenario-testing haalt jouw organisatie het beste uit een crisis. Een beetje zoals de brandweer, maar dat is dan weer jouw vak. Wij weten hoe we jouw organisatie kunnen helpen om het vuur weer aan te wakkeren. Het interne vuur uiteraard, ah ja. MEER WETEN? Ga snel naar sigmund.be/solutions voor meer oplossingen of contacteer ons en we denken met veel plezier samen na over wat we voor jou kunnen betekenen.

www.sigmund.be hallo@sigmund.be +32 (0) 3 685 28 87

Change

Story

Branding

Communication

Community


introduceert

LUMAPHORE® autonome verlichting

Wilt u uw werkruimte optimaal verlichten?

Kies LUMAPHORE® LED De ideale oplossing die een goede verlichting garandeert van al uw werkterreinen en de mogelijkheid biedt om in ideale omstandigheden te werken. Onze Lumaphore Led-verlichting kan worden gemonteerd op vrachtwagens of op verstelbare driepoten.

Weldiflex sarl Rue de Bierg, 20B L-9656 Harlange Groothertogdom Luxemburg

TEL Lux. +352

691.45.04.78

w w w. w e l d i fl e x . c o m info@weldiflex.lu


INVESTEREN IN DE TOEKOMST De brandweer bestaat uit een professioneel team van beroepskrachten en vrijwilligers. Collega’s die geregeld diverse opleidingen volgen om hun taak op een productieve en veilige manier steeds tot een goed einde te brengen. Elke professional heeft echter ook degelijk materiaal nodig en dat is zeker het geval voor brandweermensen. Naast investeringen in mensen is er dus ook een grote nood aan investering in materiaal om deze brandweermensen te ondersteunen. Een overzicht van enkele investeringen van de laatste maanden.

OPTIMALISATIE WAGENPARK BIJ HULPVERLENINGSZONE OOST Elk jaar zijn heel wat verouderde voertuigen van de brandweer aan vervanging toe. Hulpverleningszone Oost streeft dan ook naar een modern, functioneel, en waar mogelijk, energiezuiniger wagenpark dat voldoet aan de nieuwste normen qua uitrusting en veiligheid.

De aankoop van een nieuwe signalisatiewagen en autopomp is dan ook een stap in de goede richting. Bij brandweermateriaal denken we dan ook meteen aan autopompen en bestelwagens, maar ook enkele elektrische fietsen dragen bij tot een ecologische manier van verplaatsen. Bron en foto’s: facebookpagina hulpverleningszone Oost

NIEUWE REDDINGSBOOT BRANDWEER OOSTENDE - HULPVERLENINGSZONE1 Het moeten natuurlijk niet altijd brandweerwagens zijn. Met de nieuwe reddingsboot van Brandweer Oostende is de kust opnieuw een beetje veiliger. Deze boot wordt bemand door 2 duikers en een oppervlakte redder en wordt ingezet voor redding aan de belgische kust en het zoeken naar vermiste zwemmers. Om drenkelingen snel en veilig uit het water te halen maakt men gebruik van een jason’s cradle.

33


preventieconsulenten. De aankoop kadert in de uitvoering van het voertuigenplan zoals opgesteld in het meerjarenbeleidsplan. Bron en foto’s: Brandweerzone Kempen.

DE NIEUWE TANKWAGEN VOOR POST LOMMEL - HULPVERLENINGSZONE NOORD-LIMBURG De nieuwe tankwagen T01 voor post Lommel - Hulpverleningszone Noord-Limburg vervangt het oude voertuig dat na 21 jaar uit dienst ging. Deze kanjer is uitgerust met 4x4 aandrijving voor onverharde wegen, bevat 8000 l water en kan ook worden ingezet voor reinigingswerken.

Bron en foto’s: facebook novi marine

OOK BRANDWEER ZONE KEMPEN “KLEURT GROEN” MET AANKOOP TWEE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN Brandweer zone Kempen breidt haar vloot uit met twee milieuvriendelijke voertuigen en zet hierbij de eerste stappen richting vergroening van haar vloot. De twee rode Renaults van het type Zoë worden ingezet als dienstwagen voor de

Bron en foto’s: Hulpverleningszone Noord-Limburg.

HULPVERLENINGSZONE MEETJESLAND INVESTEERT STERK IN VEILIGHEID Hulpverleningszone Meetjesland investeert in drie nieuwe, goed uitgeruste commandovoertuigen. Er is gekozen voor een milieuvriendelijke SUV 4x4 Euroklasse 6 met hybride aandrijflijn. Om verder garant te staan voor kwaliteitsvolle dringende geneeskundige hulpverlening werd werd er ook beslist om een nieuwe ziekenwagen aan te kopen.

34


Kennis digitaal delen Als we wel iets geleerd hebben tijdens het COVID-19-jaar is het wel de mogelijkheid tot het gebruik van digitale kanalen om kennis te delen. We maakten een instructiefilm voor de meer dan 600 actieve brandweerlieden van zone Midwest om het correcte gebruik van de container te demonstreren. Deze film zal op hun eigen digitaal leerplatform te bekijken zijn. Bron en foto’s: Hulpverleningszone Midwest

Last but not least werd een logistiek voertuig Peugeot Boxer met laadklep aangekocht. Het voertuig is een in het oog springende verschijning dankzij zijn opvallende rekruteringboodschap. Bron en foto’s: Hulpverleningszone Meetjesland.

DE B.O.E.-CONTAINER VAN HULPVERLENINGSZONE MIDWEST Hulpverleningszone Midwest heeft nu een eigen B.O.E.-container, wat staat voor Basis Ontsmettings Eenheid. In de container, die dienst doet als decontaminatieruimte, kunnen brandweerlieden zich eerst ontdoen van eventuele schadelijke stoffen voor ze in de decompressie- en verwerkingstent op adem komen.

35


ADVIESEUR GEVAARLIJKE STOFFEN

POSTGRADUAAT

Nieuwe postgraduaatopleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen start in januari 2022.

36

Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) leveren snel en gestructureerd advies aan brandweeroversten, beleidsverantwoordelijken of bedrijfsmanagement bij incidenten met gevaarlijke stoffen en bij grote branden. In de postgraduaatopleiding leer je: * De wetenschappelijke basisprincipes om het gevaar in te schatten van chemische stoffen, radioactieve stoffen en biologische agentia. * Een veilige en adequate operationele inzet vorm te geven bij diverse soorten incidenten (spectrum van CBRNE, zowel tijdens transport als opslag). * Adviesvaardigheden en communicatietechnieken van nut in crisissituaties. De cursusinhoud bestaat uit 5 opleidingsonderdelen: * Chemische, explosieve en radioactieve agentia * Toxische en biologische agentia * Incidentbeoordeling en repressie * Leren uit incidenten * Interventieadvies bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De opleiding bestaat uit 306 contacturen en 34 studiepunten.

Ingangstest en motivatiegesprek: 25 september 2021 Uiterste inschrijvingsdatum: 31 oktober 2021 Meer info: www.uantwerpen.be, www.campusvesta.be of via ags@campusvesta.be


BOEKLANCERING

BRANDVEILIGHEID THUIS Hoeveel rookmelders moet ik hebben? Waar moet ik die hangen? Welke moet ik kiezen? Hoe werkt een brandblusser precies? Moet ik een blusdeken in huis halen? Wat moet ik doen als er brand uitbreekt bij mij thuis? Hoe pak ik dit aan met kinderen?

Ook op de boekenstand van het BRANDWEER CONGRES

Vragen, vragen en nog eens vra-

Het boek begint met een quick-win om het aantal doden

gen. Men weet ondertussen wel dat

door brand snel te verminderen, waarna je alles te weten

rookmelders ‘bij wet’ verplicht zijn,

komt over rookmelders en een vluchtplan. Na brand en

maar hoe dit dan precies geïnte-

brandwonden leg ik uit hoe je je woning brandveiliger kunt

greerd moet worden in een woning

maken. Daarna komen de aanvullende maatregelen aan

of hoe men deze brandveiliger kan

bod zoals brandblussers, woningsprinklers en oplossingen

maken, weet men meestal niet of

voor minder zelfredzame personen. Aan brandveiligheid in

onvoldoende. Wat te doen als er ef-

appartementsgebouwen wordt een apart hoofdstuk gewijd

fectief brand uitbreekt, blijkt al hele-

omdat de wijze waarop gereageerd wordt bij brand gevol-

maal een probleem.

gen heeft voor alle bewoners. Hierna pas ik mijn ervaringen en visie op brandveiligheid toe op kinderen, op de vrije tijd,

Al jaren zet ik me in voor meer brandveiligheid, als brandpre-

op het werk en op huisdieren. Vervolgens komen de sei-

ventieadviseur bij de brandweer, als instructeur voor brand-

zoensgebonden brandrisico’s en huishoudelijke opslag van

weermannen en -vrouwen in opleiding en in bedrijven en

gevaarlijke producten in de woning aan bod. Ik analyseer

organisaties, als expert voor vakbladen en andere media. Ik

daarna fatale woningbranden in België om zo door te gaan

besloot om de kennis en expertise die ik heb opgedaan te

naar ‘de brandweer en brandveiligheid’. Met de hoofdstuk-

bundelen in een boek. Dit boek ‘Brandveiligheid Thuis’ is

ken ‘goede voorbeelden en inspiratiemogelijkheden’ en ‘doe

een leidraad voor iedereen die brandveilig door het leven wil

jij mee?’ hoop ik iedereen te inspireren om de boodschap zo

gaan. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het aantal wo-

breed mogelijk te verspreiden. Op het einde van mijn boek

ningbranden en het aantal doden door brand drastisch dalen.

behandel ik nog mogelijke partners voor brandveiligheid,

Want deze cijfers zijn dramatisch. Gemiddeld sterft er elke zes

de checklist voor een brandveilige woning/appartement en

dagen iemand door een woningbrand in ons land. Vorig jaar

wens ik een aantal grote misverstanden m.b.t. brandveilig-

eisten woningbranden in België minstens 76 doden.

heid uit de wereld te helpen.

Het belang van brandveiligheid in en om je woning of je ap-

Brand kan bij mij en bij jou nu, morgen, overmorgen of ho-

partement mag dus niet onderschat worden. 100% brand-

pelijk niet ontstaan. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat mijn

veiligheid bestaat niet, maar je kan je er wel 100% voor

boek jou kan helpen om je woning of appartement brand-

inzetten. Dit is niet enkel de verantwoordelijkheid van de

veilig te maken. Ik wens je alvast veel lees- en leerplezier en

bewoners en van de professionals, zoals brandweermannen

hoop dat we samen ervoor zorgen dat het aantal doden door

en -vrouwen, preventieadviseurs, verzekeringsmakelaars,

brand drastisch daalt, want elke dode is er één te veel. Alleen

installateurs, architecten, bouwpromotoren en -beheerders

samen kunnen we zorgen dat België brandveilig wordt!

en noem zo maar op. Maar bijvoorbeeld ook van de verzorgenden of thuisverpleegkundigen, die vaak bij senioren aan

Bestellen: www.maklu.be

huis komen. En het is uiteraard ook de verantwoordelijkheid van de overheid. Zij hebben de belangrijke taak om mee te

Tim Renders

sensibiliseren en te duiden op het belang van het nemen van

Brandpreventieadviseur en zelfstandige instructeur

maatregelen die de brandveiligheid in de woning verhogen.

tim.renders@hvzoost.be - www.timrenders.be

37


       

Inzetbaarheid Betrouwbaar Veilig Gebruiksgemak Nieuwste technologie Gunstige operationele kosten Makkelijk op te bouwen Duurzaam

Een Investering in een brandweerauto is een ingrijpende beslissing. Een brandweerauto gaat vele jaren mee en daarom is het ook een investering in de toekomst. Scania begrijpt dat als geen ander en biedt vandaag al de technologie en het rendement die morgen het verschil gaan maken. Scania – een veilige investering. www.scania.be


TIPS & TRICKS A MBUL ANCE In deze rubriek stellen we een nieuwe tip of trick voor die je als hulpverlener-ambulancier kan toepassen. Het gaat om kleine handigheidjes die je niet meteen leert in de opleiding. Ze komen tot stand door jarenlange ervaring van collega’s.

TIP OM EEN HELM VERWIJDERBAAR TE MAKEN

1

Bekijk of de helm dit systeem bevat.

2

Rode knop (groot) indrukken om kussens op te pompen zodat de helm beter aansluit aan het gelaat.

Metalen knopje (klein) indrukken om de kussens te lossen en dan starten met de techniek om de helm te verwijderen.

Auteur: Juan Herrero, HVZ Fluvia - Post Kortrijk

39


BRANDWEERVOERTUIGEN MATERIEELWAGEN MET KRAAN BRANDWEER ZONE RAND Brandweer Zone Rand heeft voor de post Zandhoven een

› Kastverlichting, klaptreden onderaan en

materieelwagen met kraan aangeschaft. De post Zandhoven

omgevingsverlichting uitgevoerd in LED-verlichting

is centraal gelegen tussen twee grote en druk bereden auto-

› Voorzien van rolluiken met traptreden en Rosenbauer

snelwegen, de E313 en de E34. Een probleem voor de zone zijn de vrachtwagenongevallen doordat de staart van de files in Antwerpen en de Ring veelal tot het interventiegebied van

draaideuren en uitschuifbare sledes › Rechts vooraan is een telescopische ladder voorzien om het dak te betreden

Brandweer Zone Rand reikt. In de staart van de files gebeuren namelijk heel wat (zware-) ongevallen.

KRAAN › Merk en type: Palfinger PK 19.001 SLD5 B. Ook

Het voertuig is complementair en als steun uitgerust voor

bedienbaar met een Palfinger radiosturing

de basisvoertuigen zoals de multifunctionele autopompen.

› De steunpoten achteraan zijn 180° kantelbaar › Hefmoment: 17,7 tonmeter

CHASSIS

› Hydraulisch bereik kraanarm: 10,4 m

› Scania P370 B4x4 HZ 17LXT

› Maximaal hefvermogen: 6000 kg. Hefvermogen op 4,1 m

› Motor: 370 pk (270 kW) › Versnellingsbak: Scania Opticruise automatisch schakelsysteem, GRS905.

is 4300 kg, op 6,1 m is 2800 kg › Een hydraulische Palfinger lier, gemonteerd op de kraanarm, heeft een capaciteit van 2,5t (24,5kNm) en

› Vierwielaandrijving.

is bedienbaar met de radiobesturing van de kraan.

› Cabine: CP17N, voorzien van 3 plaatsen. Eén

Kabellengte is 52 m.

ademluchttoestel met masker is in de cabine gemonteerd › MTM: 19 ton. Vooras 9 ton, achteras 12 ton.

LIER › Merk en type: Rotzler Treinmatic TR 080/7, met

OPBOUW › Opbouw Fire Technics nv

radiobesturing en hydraulisch aangedreven › Trekkracht: 8 ton (80kN). Lengte kabel: 60 m

› Aluminium opbouw in geschroefde profielen type Alufire › Signalisatie. Dak cabine: 9 geïntegreerde blauwe

BELADING

LED-lampen. Opbouw: 6 blauwe LED-lampen op de

Het voertuig is niet alleen uitgerust voor technische hulp-

hoeken. Achteraan en in de voorgrill nog eens 2 blauwe

verleningen bij auto- of vrachtwagenongevallen, maar ook

LED-lampen. Achteraan is nog een Led Traffic Advisor

voor instortingen en zwaardere interventies met bv. omge-

gemonteerd. Het speciale geluidsignaal is een bitonale

waaide bomen.

Martin horn + elektronische nachtbitonal

Naast een zéér uitgebreid assortiment reddingsmateriaal zijn

› Op het dak van de opbouw zijn 2 Rosenbauer

er nog hefkussensets, stabilisatie, allerhande gereedschap-

dakkoffers voor lange materialen voorzien en is een met

pen, hulpstukken voor kraangebruik en het gebruik van de

afstandsbediening uitschuifbare en kantelbare lichtmast

lier en windas. Verder nog een snijbranderset, werkplatform,

(Teklite TF400met 4 LED schijnwerpers 220V) geplaatst.

compressor en een speciale set NT-hefkussens. Dit is een

Max. uitgeschoven hoogte: 6m t.o.v. het grondopper-

speciale hefkussenset om zeer zware lasten te liften. Uiter-

vlak.

aard bevinden zich in het voertuig nog de klassieke mate-

› PTO aangedreven stroomgroep EME DR 160/20-4TS (30kVA)

40

rialen en gereedschappen waaronder kettingzagen, PBM’s, ademluchtapparatuur en diverse soorten verlichting.


Tekst & foto’s: Henri De Beul

41


V.U. Hans Clarysse, Doorniksesteenweg 214a, 8500 Kortrijk © Foto Archief en documentatiedienst voor de brandweer-FADB

MEER INFO OP WWW.BRANDWEERCONGRES.BE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.