Page 1

36e jaargang nummer 237

december 2018

BOELSPRIET


36e Jaargang nummer 237 – december 2018

In dit nummer

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan

3

Colofon

5

Voorzitterpraet, Nieuwjaarsbijeenkomst

7

Tussen de regels

8/9

Activiteitenkalender

11

Verjaardagen

Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

13-15 Reisverhaal Peter en Els, deel 1

www.jbvbulderbaan.nl

17-19 Eurotoernooien

Bestuur Guido Dennenbroek Bram Otte Conny Geel Andries Wijand Vacant Frans Posthuma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Algemene zaken Bestuurslid

Verenigingssecretariaat

20

Van de wedstrijdcommissie NPC, WCD, Joker

21

Kersttoernooi

22

Puzzel

Kopij Boelspriet 238 Bij voorkeur in WORD en zonder opmaak (platte tekst) als bijlage per e-mail is vóór 1 maart 2019 welkom bij de redactie (zie linker kolom).

Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 0643257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: www.jbvbulderbaan.nl

Wedstrijdcommissie Andries Wijand Tel. 0644652561 andrieswijand@outlook.com Peter Bleekrode Tel. 0653739453 promotie.bulderbaan@gmail.com Richard Rentinck

Adverteerders Brommer BV DIS BV - Huishoudelijke apparatuur GoldCar BV Grieks restaurant Alexandros Groenhof Optiek BV H. Zelhorst BV Keurslager Stronkhorst Kookstudio De Pantry Personal Touch Travel

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Andries Wijand(ad-intrim)

d.martron@outlook.com promotie.bulderbaan@gmail.com andrieswijand@outlook.com

Lief en Leed Marian Posthuma

Tel. 0206451883

Kantinecommissie Clubhuis GSM Tel. 0657956955 (zie speeltijden) Bob van Rjswijk, Loes de Boer; Jeannette Cramer; Gerda v. Elden; Vera Helsloot; Minke Otte; Anja Ploeger; Marian Posthuma

Bank IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan

Het wordt bijzonder op prijs gesteld als onze leden in voorkomende gevallen gebruik maken van de diensten van onze adverteerders.

Speeltijden Maandagavond (01/04 – 01/10): vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Woensdagavond hele jaar: vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

Speelterrein Broersepark; navigatie:

ingang Molenweg te Amstelveen. postcode 1182CK – 21

Doelstelling “Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.”

Bondsbureau

Omslagfoto:

Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl

Op de omslagfoto .De Prijzentafel van het Kersttoernooi

3


4


Voorzitterspraet Een lichtpuntje in december

Met het kersttoernooi sluiten we eigenlijk - zoals gebruikelijk - ons boulejaar af. Zaterdag 15 december speelde we dit toernooi met 39 leden van onze vereniging. Na de drie gespeelde partijen in een temperatuur van slechts 2 graden Celsius en een snijdend koud windje over ons veld stonden we met z’n allen binnen voor de prijsuitreiking. Gezéllig en knus, dat wel, maar ik moet zeggen dat bij mij toch de gedachte opkwam: “HOUDT DIT KNUSSE HOKJE HET WEL?” In dat verband wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om te vermelden dat onze pitch bij Rabobank/NOC*NSF, zoals deze op de ledenvergadering in het afgelopen voorjaar is aangekondigd, heel voorzichtig vruchten aan het vormen is. Door die bemiddeling is contact gelegd met een door Rabobank gefinancierde expert en is inmiddels een eerste bijeenkomst met het bestuur geweest. Het bedrijf van mededirecteur Sander ten Broek (foto) is gespecialiseerd in de ontwikkeling van o.m. zwembaden, tennis- en andere buitensportaccommodaties. Daaronder vallen zaken rondom die thema’s, zoals uitwerken van een Programma van Eisen, organiseren van lokaal organiserend vermogen, aanbestedingsstrategie en -begeleiding en management ondersteuning. Hij wist ons in het eerste gesprek te motiveren en vooral op de mogelijkheden te wijzen die wij als vereniging hebben. Wij gaan onder zijn regie een stappenplan uitwerken dat ons in een volgend gesprek met de gemeente een betere uitgangspositie moet geven. Ook het bezoek van wethouder Rob Ellermeijer (o.a. portefeuille Sport) gaf het bestuur reden tot het zien van lichtpunten. De deur met de gemeente staat weer open. En ik denk dat wij met de ondersteuning van Sander nu een reële mogelijkheid zien om naar een nieuw clubhuis uit te zien. Met nog wel in het achterhoofd dat eerst de naschoolse opvang KinderRijk naar hun nieuwe onderdak binnen de nieuwbouw van de Piet Heinschool moet verhuizen. Die planning ligt op zomer of najaar 2019! Met dat in het achterhoofd wens ik jullie allen fijne feestdagen toe en tot zondag 6 december op onze nieuwjaarsbijeenkomst! Guido Dennenbroek (voorzitter) ____________________

Nieuwjaarsbijeenkomst zondag 6 januari 2019 van 15:30 uur – 18:00 uur

Leden zijn met partner en/of gezinsleden van harte welkom Locatie: Clubhuis Broersepark. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar geen gelegenheid tot georganiseerd boulen. Uitleg:De reden van het gekozen tijdstip is dat zaterdag 5 januari een wedstrijddag is voor de landelijke Nationale Petanque Competitie (NPC). Minimaal 14-15 leden van onze beide teams zouden dan afwezig moeten zijn op de nieuwjaarsbijeenkomst. Het bestuur heeft daarom gekozen voor de eerstvolgende dag – zondag 6 januari – om de receptie zo kort mogelijk na nieuwjaarsdag te organiseren. 5


6


Tussen de regels

Door: Boudewijn Waijers, scheidsrechter

(Uit Petanque Nr. 95)

KLEDING, MEETINSTRUMENTEN, BUTS EN BOULES Twee (of drie) boules per persoon, en één but. Meer heb je niet nodig. Toch? Nou, niet dus. Er staan nog wat tastbare zaken in het spelreglement — en dan laat ik het terrein nog even buiten beschouwing. Deze keer wil ik het met u hebben over kleding, meetinstrumenten, en (toch weer) buts en boules. KLEDING EN SCHOEISEL Artikel 36 zegt: Spelers dienen correct gekleed te zijn. In het bijzonder is het verboden te spelen met ontbloot bovenlichaam en om veiligheidsredenen moeten spelers gesloten schoeisel dragen dat tenen en hielen beschermt. Wat is correct? Hier komt de goede smaak om de hoek kijken, en uw eigen beoordelingsvermogen. Maar ‘correct’ kan op een nudistencamping betekenen dat u juist géén kleding draagt (‘… in het bijzonder’ geldt alleen als het voorafgaande geldt). Uiteindelijk beslist de scheidsrechter. Wat betreft uw schoeisel: sandalen of blote voeten zijn dus niet toegestaan. De NJBB heeft voor ons allemaal een ongevallenverzekering afgesloten, en navraag bij de verzekeringsmaatschappij leert dat deze niet uitkeert als een speler geblesseerd raakt door verwijtbaar gedrag. Het dragen van onveilig schoeisel valt hier nadrukkelijk onder. Een scheidsrechter is verantwoordelijk voor de handhaving van deze regel, en hij of de club kunnen aansprakelijk worden gesteld, mocht er een ongeluk gebeuren. MEETINSTRUMENTEN In artikel 26 wordt iets gezegd over uw meetgereedschap. Metingen worden verricht met een geschikt instrument, waarover beide equipes dienen te beschikken. Wat is geschikt? Iemand vroeg de reglementencommissie of een digitale meter (die werkt met lasertechnologie) is toegestaan. Voor het antwoord had de commissie zich in 2016 al gewend tot de internationale scheidsrechterscommissie in Marseille. Het antwoord was duidelijk: De enige gevalideerde meetinstrumenten zijn, voorzover bekend, het meetlint (10m), de rolmaat, de uitschuifduimstok, en de passer. U kunt wel andere meetinstrumenten gebruiken, bijvoorbeeld de app mMesure van Obut om een ruwe schatting te maken, maar een dergelijke meting is reglementair niet geldig: een ‘echte’ meting gaat altijd voor. BUTS De laatste tijd is er (met name in het buitenland) wat commotie ontstaan over het but. In de laatste versie van de spelregels (2016) staat dat het gewicht van een but mag variëren tussen 10 en 18 gram. Echter, in de lijst met toegestane buts en boules staan de ‘magnetische’ butjes van Obut (de buts noirs) met name genoemd als toegestaan. Maar deze wegen bijna 22 gram! In afwachting van internationale consensus heeft de reglementencommissie hierover beslist dat de specifieke regel (over de buts van Obut) hier voorrang heeft op de algemene regel (over het gewicht). De buts noirs blijven in Nederland voorlopig dus toegestaan. BOULES In het verleden is de reglementencommissie altijd streng geweest over gekleurde boules. Deze zijn niet toegestaan, tenzij ze door de fabriek gekleurd worden geleverd. Internationaal begint de mening hierover echter te verschuiven. In reactie hierop heeft de commissie haar standpunt wat verzacht. Het nieuwe standpunt is dat het markeren van boules door middel van een bescheiden markering mag, bijvoorbeeld door met een stift enkele puntjes of streepjes erop te zetten, of een deel van de striage in te kleuren. De eigenschappen van uw boules, met name de stroefheid, mogen hierdoor niet veranderen, dit ter beoordeling van de scheidsrechter. U mag uw boule dus, bijvoorbeeld, niet voorzien van een paarse rubber coating. 7


.

Activiteiten kalender Januari - Maart

Speeltijden: maandagmiddag(-avond(zomer)), woensdagmiddag(-avond(zomer/winter)) en zaterdagmiddag. ’s-middags 13.30 uur (melden vanaf 13.00 uur)– ’s-avonds 19.30 uur (melden vanaf 19.00 uur) -dag

DATUM

ONDERWERP

MELDEN AANVANG INFORMATIE/ADRES januari 2019

woens

2,9,16,23, 30e Jokercompetitie 30

19.00

19.30

Broersepark

zater

5

NPC 2018/19-dag 7

11.30

12.00

BB1 thuis: De Gooiers 2 BB2 thuis: Petanque Lijnden 1

zon

6

Nieuwjaarsreceptie

15.30

18.00

Clubhuis

dins

8

Kaartavond Bulderbaan

19.15

19.30

Clubhuis

zater

12

7e Eurotoernooi nr. 1

13.00

13.30

Broersepark

maan

14

Binnenboulen

18.30

19.00

DGG, Haarlem (verzamelen bij apotheek)

zater

19

NPC 2018/19-dag 8

11.30

12.00

BB1 uit: Badhoevedorp 2 BB2 uit: De Purmer Boules 1

zon

27

Winter Competitie Doubletten-dag 3

10.00

10.30

BB1 en 2: De Goede Worp, Den Haag BB3 en 5: Boel de Boule, Roelofarendsveen BB4: OSB Bodegraven, Bodegraven

februari 2019

zater

2

NPC 2018/19-dag 9

11.30

12.00

BB1 thuis: Zoetermeer 1 BB2 thuis: De Boel de Boule 2

zater

9

7e Eurotoernooi nr. 2

13.00

13.30

Broersepark

19.00

19.30

Broersepark

woens

6,13,20, 30e Jokercompetitie 27

maan

11

Binnenboulen

18.30

19.30

DGG, Haarlem (verzamelen bij apotheek)

dins

12

Kaartavond Bulderbaan

19.15

19.30

Clubhuis

zater

16

NPC 2018/19-dag 10

11.30

12.00

BB1 uit: De Spaanse Ruiter 2 BB2 thuis: De Stetters 2

zater

23

NPC 2018/19-dag 11

11.30

12.00

BB1 thuis: BUT 1 BB2 uit: De Spaanse Ruiter 3

maart 2019

zater

2

7e Eurotoernooi nr. 3

13.00

8

13.30

Broersepark


woens

6,13,20, 30e Jokercompetitie (27= 19.00 27 laatste)

19.30

Broersepark

NPC 2018/19-dag 12

11.30

12.00

BB1 uit: Les Boules Fleuries 3 BB2 uit: OSB 1

11

Binnenboulen

18.30

19.30

DGG, Haarlem (verzamelen bij apotheek)

dins

12

Kaartavond Bulderbaan

19.15

19.30

Clubhuis

zater

23

NPC 2018/19-dag 13

11.30

12.00

BB1: vrij BB2 thuis: De Gouden Gooi 1

zater

30

25e Heintoernooi

11.30

12.00

Broersepark

zater

9

maan

april 2019

zater

6

NPC 2018/19- dag 14 (laatste)

11.30

12.00

BB1 uit: De Gooiers 2 BB2 uit: Petanque Lijnden 1

dins

9

Kaartavond Bulderbaan (laatste)

19.15

19.30

Clubhuis

zater

13

7e Eurotoernooi nr. 4

13.00

13.30

Broersepark

zon

28

Zomercompetitie tripletten (ZCT)

10.00

10.30

nnb

VOOR EXTERNE TOERNOOIEN VERWIJZEN WIJ U NAAR DE WEBSITES VAN DE NJBB DISTRICTEN. __________________________________________________________________________________________

9


10


advertentie

Januari 2019 Eddy de Reeper Lina Verhulst Bernard Knosp Hennie van Noord Peter Bleekrode Conny Geel Rita Giordani Lous Foederer Afra Betting

01/01 09/01 11/01 11/01 13/01 15/01 19/01 25/01 29/01

Februari 2019 Willie Bakker Jeannette Cramer Ruud Kool Loes de Boer

Maart 2019

Dorine Martron Frans vd Broek Ger de Jong Nico Veldt Sr. Elly Hammen Annemarie ten Cate Harry Kamp Marianne Krijger

April 2019

05/02 15/02 26/02 28/02

10/03 19/03 23/03 25/03 27/03 27/03 29/03 30/03

Bob van Rijswijk Bram Otte Thomas Verhoef Fred Stenekes Marian Kunst Dennis Cowan Magda van Peer Eddy Philips Ruud Blom Elly van het Groenewoud

03/04 13/04 16/04 20/04 21/04 22/04 25/04 28/04 29/04 29/04 11


DIS SERVICE DIS staat voor Dit Is Service en dat is precies de reden van het bestaan van de winkel en onze werkwijze. DIS staat garant voor: 

persoonlijke aandacht,

 zorgen voor snelle levering,

Groot huishoudelijk

 op een tevoren afgesproken tijd

Klein huishoudelijk

installeren, uitleg geven en pas

Stofzuigers

vertrekken als alles goed werkt!

DVD & Blu Ray Radio & Televisie

DIS Contact

Openingsuren

Adres

T. 020-645 64 71

di - vr. 09:30 - 18:00 zat. 09:30 - 17:00

Lindenlaan 382 1185 NM Amstelveen

Lampen Persoonlijke Verzorging Accessoires

12


Reisverhaal Ter inspiratie een reiverhaal van Peter en Els Bleekrode in twee delen,

deel 1

Schotland voor de tweede keer! Vele jaren geleden hadden Els en ik Schotland al eens in de nazomer bezocht (prachtig weer) maar kwamen toen eigenlijk niet Noordelijker dan ter hoogte van Fort William. Na voor de zoveelste keer weer enthousiaste verhalen gehoord te hebben en deze keer nog wel van onze dochter, was wat ons betreft de beslissing genomen. Ook in 2018 gaan we weer naar Schotland en voor gepensioneerden zoals we inmiddels zijn hadden we aanzienlijk meer tijd dan de eerste keer. Van 22 mei 2018, start vanuit Hillegom t/m 29 juni 2018, aankomst in Hillegom was de periode die we uitgevogeld hadden om Schotland nu eens helemaal te gaan bekijken. We gingen weliswaar niet in het hoogseizoen maar gezien de weinig aantal campings in de verschillende te bezoeken plaatsen, vond ik het toch wel plezierig om de campings vooraf te reserveren. Uiteindelijk bleek het bij twee campings noodzakelijk en voor de overige 5 bleek het eigenlijk niet nodig te zijn geweest.

13


Het vertrek vanuit IJmuiden met de ferry naar Newcastle is, gezien de afstand, een fluitje van een cent. Nadat we op een eerder moment de caravan al voor het grootste deel hadden beladen hebben we ’s-morgens op de dag van vertrek en voor de deur nog voldoende tijd om de inhoud van de caravan na te lopen en waar nodig aan te vullen. Om eventuele problemen op o.a. de weg voor te zijn vind ik het prettig om de rijtijd wat ruimer nemen en met een uiterlijke inchecktijd van 16.00 uur vertrokken we om ca. 14.30 uur rustig richting IJmuiden. Aangekomen in IJmuiden en na controle van alle papieren incl. paspoort, begon het grote wachten tot wij ingescheept zouden worden, natuurlijk waren we nu te vroeg want onderweg waren er geen problemen geweest. De eerste bestemming was Edinburgh en we hadden een camping gevonden in East Calder ten westen van Edinburgh. Van daaruit was het met de trein eenvoudig om snel in Edinburgh te zijn. Bij afrijden van de ferry bleek ik toch dommer te zijn dan ik altijd gedacht had. Bij het parkeren op een van de autodekken had ik de stroomkabel van de auto naar de caravan losgekoppeld maar wel los in de stekkerdoos laten hangen. Op geen enkele manier wilde ik het risico lopen dat de koelkast gedurende de nacht de accu leeg zou trekken. De volgende morgen aankomend bij de auto met de afstandsbediening de auto openend kwam er geen reactie. Dus de deur maar met de sleutel geopend en daarna met het starten alleen een klein klikje horend bleek dat het toch fout was gegaan. Waarschijnlijk was tijdens de overvaart en door het trillen van de boot de stekker er niet uitgevallen maar iets verder in de stekkerdoos geschoven, wat ik geprobeerd had te voorkomen was dan toch gebeurd. Natuurlijk stonden wij bijna helemaal vooraan in de rij en dat zou betekenen dat wij iedereen achter ons zouden ophouden. Alleen al dat gevoel maakte mij enigszins onrustig, daarom weer een paar etages naar boven naar de receptie mijn verhaal doen en aan de reactie die ik kreeg kon ik opmaken dat ik echt niet de enige was die dat was overkomen. “We sturen zo iemand naar beneden met een “quickstarter”, geen probleem! Weer naar beneden bleek dat het uitladen van de ferry inmiddels was begonnen maar eerst alle lagere dekken en tegen de tijd dat wij aan de beurt waren liep de motor weer en konden wij redelijk in de goede lijn de ferry af rijden. Daarna dacht ik er goed aan te doen om East Calder als eindbestemming op te geven. Er bleek echter een wijk in Newcastle te zijn met dezelfde naam maar ja je doet wat Tom zegt en plotseling vonden we ons terug in een wijkje met smalle straten en hoorden plotseling “u hebt uw bestemming bereikt”, daar stonden we dan! Evenals overal ter wereld werd ook hier druk aan de weg gewerkt maar gelukkig konden we toch eenvoudig op de provinciale weg naar het Noorden komen. Dit intermezzo schoven we maar op de noodzakelijke concentratie voor het links rijden, verder zijn deze grappen ons gelukkig bespaard gebleven. We mopperen wel eens op de slechte kwaliteit van de wegen in België maar het stuk vanaf de ring rond Edinburgh naar de camping was een waar drama. Alles was kennelijk aangewend om de gaten in het asfalt zo groot mogelijk te maken, met de nodige stuurmanskunst en heel rustig rijdend kwamen we uiteindelijk aan op Linwater Caravan Park. Een mooi groot terrein met uitstekende voorzieningen maar zonder behoorlijke winkel en dat betekende dat wij de eerder genoemde weg nog een aantal keer mochten berijden. Ons eerste bezoek aan Edinburgh van zeker 20 jaar geleden was ons altijd bijgebleven als “lekker”. Een goede sfeer, goed onderhouden en schoon waren begrippen die ons al die tijd waren bijgebleven. Eigenlijk bleek dit het meeste teleurstellende deel van de vakantie, normaal ben ik al niet zo’n stadsmens en daarbij viel de hernieuwde kennismaking ronduit tegen, veel vuil op straat, gebouwen die uiterlijk zwart waren geworden, vele authentieke gebouwen in de bekende wat grijzige zandsteen kleur waren meest smerig met te regelmatig moderne met veel glas gebouwde nieuwe kantoren er tussen in maakt het beeld van de stad in onze ogen er niet prettiger op. Behoorlijk verwaarloosd dus wat bij Els ook de wens naar boven kwam “van dit hoef ik niet”. 14


Het oorspronkelijke plan was om twee ruime dagen in Edinburgh door te brengen, één dag voor de stad zelf en de tweede dag zou bestemd zijn voor Edinburgh Castle. Uiteindelijk besloten we om de middag van de eerste dag het kasteel al in te duiken en hebben daar alle memorabele zaken tot ons genomen. Dat stuk geschiedenis is boeiend, goed toegelicht met veel origineel materiaal, foto’s en teksten, waarin de oh zo gewenste onafhankelijkheid van Engeland die er zeker in het verleden bestond, mooi werd weergegeven. Wat dat betreft was het maar goed dat wij zowel de boeken maar zeker de tv serie(s) van “The Outlander” nog redelijk kort daarvoor hadden gelezen en gezien. Na Edinburgh gingen we via het Cairngorm National Park richting Huntly, prachtig zonnig weer over een smalle weg met behoorlijk wat verkeer. De paar dagen dat we in Huntly zouden blijven zou voor een groot deel in het teken staan van whisky. Te midden van de Speyside en met name Dufftown ontkom je niet aan een bezoek aan één van de vele distilleerderijen. Ik had mij heilig voorgenomen om mij niet al te veel te laten leiden door de heerlijke geuren en dus ook niet te veel flessen aan te schaffen. Maar ja niets veranderlijker dan een mens, dus draaide het er op uit dat ik bij elke bezochte distilleerderij een fles zou kopen. Whisky: In en in de directe omgeving van Dufftown waren de merken Glenfiddich, Speyside Coop, en Cardhu te vinden met in een wat ruimere cirkel ook nog Strathisia, John Dewar (prachtige koperen ketels maar geen bezoekmogelijkheid), Glen Grant, Aberlour en Glenlivet. Met zoveel whisky’s om je heen is het bijna onmogelijk om een keuze te maken, niet doen maar je gewoon te buiten gaan! Gelukkig is de bagageruimte in de auto ruim voldoende om al deze ballast te dragen. Onze reis verder naar het Noorden bracht ons bijna bij het uiterste Noordoostelijke puntje van Schotland nl. in Dunnet vlak bij John o’Groats. Het verhaal gaat dat in 1496 ene Jan de Groot de veerrechten verkrijgt van Schotland naar de Orkney eilanden, de goede gever was Koning Jacobus IV van Schotland. In deze wat kale soms door veel wind geteisterde Noordelijke kust is het duidelijk koeler geworden. Gelukkig schijnt de zon nog waardoor het nog steeds acceptabel is maar buiten zitten is er eigenlijk niet meer bij. Hier vandaan zouden we naar de Orkney eilanden gaan met de voetveer van John o‘Groats, in een goede drie kwartier ’s morgens in alle vroegte is het behoorlijk frisjes op het water maar de overtocht zelf vergoedt veel. Een leuk voorval onderweg was een meeuw die regelmatig naast de boot mee vloog, zo nu en dan wat laten zakken maar steeds weer terugkomend en zo’n twee tot drie meter boven en direct naast de boot meevliegend. Het leek er op dat hij zijn tijd goed gebruikte en de afstand tot de mensen die aan de zijkant op het dek zaten goed in zich opnemend. Bij zijn zoveelste keer liet hij plotseling precies boven de mensen aan de kant een enorme flatsj los, behoorlijk wat consternatie en we hebben hem daarna ook niet meer gezien. Aankomend op Orkney bleek het weer aanzienlijk warmer te zijn dan op het vasteland, dat gevoel klopte ook wel. De golfstroom langs de eilanden bezorgen het weer een veel plezieriger karakter dan het helemaal niet zo verre vaste land van Schotland, in de loop van de middag werd het dan ook behoorlijk warm. Het grootste eiland, wat zo mooi Mainland heet is het bezoeken meer dan waard en al snel werd duidelijk dat ons bezoek van slechts 1 dag niet toereikend was om het goed te bekijken. Conclusie? We gaan er t.z.t. eens speciaal naar toe. Het heeft een oude geschiedenis die vaak merkbaar is in allerlei culturele manifestaties die in de loop van het jaar worden gehouden...... Wordt vervolgd...... 15


16


Eurotoernooi 2018 Een terugblik op dit jaar leert dat het slechts een keer is voorgekomen dat de eerste plaats door dezelfde persoon werd ingenomen, die eer viel Tineke Verhoef te beurt. Eigenlijk is het wel verrassend dat de verscheidenheid aan deelnemers eindigend op de eerste drie plaatsen zo groot is. Alleen al om die reden is het een clubtoernooi waar iedereen hoog in de rangschikking kan komen en dat is waarschijnlijk ook een van de aantrekkelijke kanten. Het aantal deelnemers schommelt het hele jaar zo rond de 30+, en aan het aantal deelnemers te zien was het weer in het voorjaar kennelijk niet zo best. Totaal hebben dit jaar 64 verschillende leden deelgenomen aan een maanduitvoering van dit toernooi. Bij dit terugkijken wil ik een aantal mensen bedanken voor hun altijd vrijwillige hulp. Het probleem van wat vaker op vakantie gaan betekent ook dat je sommige edities verstek moet laten gaan, ik dank daarom Bram Otte en Andries Wijand voor het feit dat zij de dagen dat ik niet aanwezig was de organisatie op zich hebben genomen. Daarnaast vanzelfsprekend Cora Roodhart, haar bedank ik voor het feit dat zij er in is geslaagd om het niveau van de maandelijkse prijzentafel op te krikken. De verscheidenheid aan prijzen is door alle winnaars op de juiste wijze ingeschat en erg positief beoordeeld. En ondanks dat heeft Cora moeten besluiten om afscheid te nemen van haar inbreng bij de prijzenaanschaf. Haar werk laat niet meer toe dat zij zoveel tijd kan spenderen aan enerzijds het kopen van de prijzen en anderzijds elk toernooi deel te nemen. Het was al bekend maar ik ben blij dat wij voor dit lastige onderdeel toch weer nieuwe kandidaten hebben kunnen vinden, Loes de Boer en Jeannette Cramer van harte welkom en succes bij het maandelijkse zoeken naar leuke prijzen. Op de derde plaats wil ik ook graag de kantine bezetting zeer bedanken, met name de grote inbreng van Gerda van Elden, ondersteund door wisselende leden van de kantinecommissie is zeer op prijs gesteld. Op de vierde plaats alle spelende deelnemers, zij zijn het die dit maandelijkse toernooi altijd in goede harmonie laten verlopen. Onderstaand heb ik een overzichtje van de maandelijkse resultaten van de top drie opgenomen en zoals ik al eerder aanhaalde is het verrassend om te zien hoeveel verschillende leden zich in de loop van het in die top drie “vechten�. Januari 42 deelnemers naam Verhoef. Tineke Verhoef. Thomas Bezoen. Dien Februari 18 deelnemers naam Gerda van Elden Gees Eelsing Dennis Cowan Maart 18 deelnemers naam Afra Betting Loes de Boer Conny Geel

totvoor 39 39 39

tottegen 18 22 27

totsaldo 21 17 12

totwinst 3 3 3

stand 1 2 3

totvoor 39 39 39

tottegen 12 16 18

totsaldo 27 23 21

totwinst 3 3 3

stand 1 2 3

totvoor 39 39 36

tottegen 21 27 29

totsaldo 18 12 7

totwinst 3 3 2

stand 1 2 3

17


April 32 deelnemers naam Jan Verhoef Jos Helsloot Willy Oudshoorn Mei 32 deelnemers naam Bram Otte Bianca Verhoef Frans Posthuma Juni 25 deelnemers naam Dorine Martron Vittorio Pontillo Thomas Verhoef Juli 34 deelnemers naam Ruud Blom Ger de Jong Jan Verhoef Augustus 33 deelnemers naam Tineke Verhoef Jos Helsloot Guido Dennenbroek September 35 deelnemers naam Vittorio Pontillo Bram Otte Jan Verhoef Oktober 33 deelnemers naam Trees Henricks Willy Oudshoorn Dennis Cowan November 33 deelnemers naam Co Loman Ruud Kool Gerda van Elden December 30 deelnemers naam Dick van Essen Ans van Raalte Theo Meijer

totvoor 39 39 39

tottegen 15 24 27

totsaldo 24 15 12

totwinst 3 3 2

stand 1 2 3

totvoor 39 39 39

tottegen 16 17 18

totsaldo 23 22 21

totwinst 3 3 3

stand 1 2 3

totvoor 39 39 39

tottegen 10 22 24

totsaldo 29 17 15

totwinst 3 3 3

stand 1 2 3

totvoor 39 39 39

tottegen 11 21 21

totsaldo 28 18 18

totwinst 3 3 3

stand 1 2 3

totvoor tottegen totsaldo totwinst stand 39 2 37 3 1 39 15 24 3 2 39

17

22

3

3

totvoor 39 39 39

tottegen 8 17 20

totsaldo 31 22 19

totwinst 3 3 3

stand 1 2 3

totvoor 39 39 39

tottegen 10 11 15

totsaldo 29 28 24

totwinst 3 3 3

stand 1 2 3

totvoor 39 39 39

tottegen 15 21 21

totsaldo 24 18 18

totwinst 3 3 3

stand 1 2 3

totvoor 39 39 39

tottegen 21 23 25

totsaldo 18 16 14

totwinst 3 3 3

stand 1 2 3

In januari (zaterdag de 12e) begint de 2019 versie van dit populaire clubtoernooi en ik hoop dat er ook dan weer vele leden zullen “vechten� om de prijzen, van mijn kant kan ik alleen maar zeggen blijf het in goede harmonie doen en succes! Peter Bleekrode

18


Dennis Cowan winnaar Eurotoernooien 2018

Op de voorgaande twee pagina’s heeft U kunnen lezen dat er vele verschillende maandwinnaars waren bij de Eurotoernooien, aan het eind van het jaar is er natuurlijk ook een overall winnaar en dat was dit jaar Dennis Cowan. Hij maakte zich nog enigszins zorgen dat hij het misschien niet ging halen omdat hij in november verstek moest laten gaan, maar die zorgen bleken ongegrond. Zijn voorsprong bleek uiteindelijk ruim voldoende om op 1 decemer de titel op te eisen. Dennis, van harte gefeliciteerd. Hiernaast de volledige jaaruitslag.

19


WEDSTRIJDCOMMISSIE Nationale Petanque Competitie In de NPC speelt Bulderbaan met twee teams. Het eerste team speelt in de 4e divisie in poule 4005 en bestaat uit 9 spelers, Andries Wijand, Dorine Martron, Richard Rentinck, Dennis Cowan, Peter Bleekrode, Lina Verhulst, Theo Meijer en Thomas en Tineke Verhoef. Dit team gaat fier aan kop in de poule, ze hebben alle vijf de ontmoetingen gewonnen en staan 1 punt los van de naaste concurrent de Gooiers uit Loosdrecht. 22 december is dit team vrij en daarna volgt op 5 januari de ontmoeting met de Gooiers. Zeer spannend dus . Het tweede team speelt in de 5e divisie in poule 5009 en bestaat uit Ruud en An Kool, Bram en Minke Otte, Ruud Blom, Irma Klaasen, Trees Henricks, Co Loman, Cora Roodhart en Ans van Raalte. Dit team heeft helaas vier van de eerste vijf ontmoetingen verloren. Op 10 november werd knap gewonnen van De Spaanse Ruiter, desondanks staat dit team op dit moment onderaan in de poule. Op 5 januari speelt dit team nog tegen Lijnden en daarna begint voor beide teams de tweede helft van de competitie. _________

Wintercompetite Doubletten In de Wintercompetitie Doubletten (WCD) speelt Bulderbaan net als vorig jaar met 5 teams. In de tweede klasse A spelen Richard Rentinck en Andries Wijand, zij wonnen de eerste dag 4 partijen maar helaas was die vorm ver te zoeken op de tweede dag, er werd slechts 1 partij gewonnen en dus staan zij nu 6e met 5 winstpartijen. In de 2e klasse B spelen Theo Meijer en Peter Bleekrode, zij wonnen zowel de eerste als de tweede dag 3 partijen en staan 7e met 6 winstpartijen.. In de 3e klasse A spelen twee teams, Dennis Cowan en Dorine Martron wonnen de eerste dag 4 partijen en de tweede dag 3, zij staan derde met 7 winstpartijen, met een goed resultaat op de laatste dag is er een goede kans op promotie. Het team van Cora Roodhart en Han van Leeuwen wonnen de eerste dag 2 partijen en de tweede dag 3, zij staan 8e met 5 winstpartijen. In de 3e klasse B speelt het team van Thomas en Tineke Verhoef, Zij wonnen de eerste dag 1 partij en de tweede dag 2, zij staan 12e met 3 winstpartijen. Nog een dag te spelen op 27 januari, dus alles is mogelijk voor onze teams. Vooral Dorine en Dennis en Theo en Peter maken nog een goede kans op promotie. De tweede klasse teams spelen 27 januari bij De Goede Worp in Den Haag. De beide teams in de 3e klasse A gaan naar Boel de Boule in Roelofarendsveen en het team in de 3e klasse B gaat naar OSB in Bodegraven. _____________

Joker Competitie

___

In de jokercompetitie doen dit jaar al 19 spelers mee die de inmiddels winterse koude trouw trotseren. De eerste periode is inmiddels gespeeld en is gewonnen door Lina Verhulst. Zij werd op de voet gevolgd door te heren Theo Meijer en Thomas Verhoef. Hieronder de totaalstand per 12 december. De totaalstand is na 12 december als volgt:: 1e Theo Meijer 116 punten e 2 Nico veldt Sr 115 punten e 3 Tineke Verhoef 113 punten e 4 Thomas Verhoef 109 punten 5e Peter Bleekrode 104 punten e 6 Lina Verhulst 103 punten +1 joker e 7 Bram Otte 103 punten e Ruud Kool 98 punten 8 e 9 Dorine Martron 98 punten e 10 Fred Stenekes 98 punten

11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e

Andries Wijand

20

Marian Kunst Guido Dennenbroek Bob van Rijswijk Jeannette Cramer Els Bleekrode Cora Roodhart Andries Wijand Conny Geel Eddy Philips

96 punten 87 punten +1 joker 84 punten 83 punten 81 punten +1 joker 81 punten 79 punten 73 punten 62 punten


Kersttoernooi Op 15 december is alweer het laatste toernooi van 2018 gespeeld. Het traditionele kersttoernooi werd gespeeld onder een bewolkte hemel met een temperatuur net boven het vriespunt. Helaas bleef de door het KNMI beloofde zon uit, waardoor de spelers na elke partij toch enigszins verkleumd in ons bescheiden clubhuisje weer moesten opwarmen. Gelukkig hebben de we dan de onvolprezen barvrijwiligers die ons weer van warme koffie, thee en gluhwein voorzien. Er waren deze editie 39 deelnemers op het toernooi afgekomen die in drie partijen hebben gestreden om de prachtige prijzen op de tafel, zie de voorplaat. Natuurlijk veel dank aan de sponsors, Slagerij Stronkhorst die twee cadeaubonnen sponsort en Grieks Restaurant Alexandros die wederom de hoofdprijs, een diner voor twee personen, ter beschikking heeft gesteld . Zie foto hiernaast. Met zo’n prachtige prijzentafel, met dank voor de vele complimenten, wordt er ook bij deze temperaturen fanatiek doch sportief gestreden om elke punt. De einduitslag wees uit dat er in totaal 5 leden waren die alle drie de partijen gewonnen hadden, daarvan was Jan Verhoef de gelukkige die met het hoogste saldo de dinerbon in ontvangst mocht nemen, De andere leden die er 5 wonnen waren in volgorde: Jos Helsloot, Eddy de Reeper, Conny Geel en Annemarie ten Cate. Zie foto onderaan pagina De volledig uitslag. Er waren in totaal 24 prijswinnaars inclusief de poedel 1 Jan Verhoef 3 winst +21 21 Cora Roodhart 1 winst 0 22 Elly vh Groenewoud 1 winst -1 2 Jos Helsloot 3 winst +19 23 Trees Henricks 1 winst -1 3 Eddy de Reeper 3 winst +13 24 Magda van Peer 1 winst -2 4 Conny Geel 3 winst +11 25 Jeannette Cramer 1 winst -4 5 Annemarie ten Cate 3 winst +8 26 Bob van Rijswijk 1 winst -5 6 Peter Bleekrode 2 winst +16 26 Tineke Verhoef 1 winst -5 7 Loes de Boer 2 winst +14 28 Rob Koekoek 1 winst -8 8 Vera Helsloot 2 winst +13 28 Bram Otte 1 winst -8 9 Fred Stenekes 2 winst +12 10 Afra Betting 2 winst +11 30 Els Bleekrode 1 winst -11 31 Ger de Jong 1 winst -12 10 Cees Reimerink 2 winst +11 32 Minke Otte 1 winst -13 10 Richard Rentinck 2 winst +11 13 Guido Dennenbroek 2 winst +6 33 Chiel Hagenberg 1 winst -18 14 Elly Hammen 2 winst +5 34 Bianca Verhoef 0 winst -3 35 Ruud Kool 0 winst -11 15 Dorine Martron 2 winst +3 15 Nico Veldt Sr 2 winst +3 35 Co Loman 0 winst -11 17 Thomas Verhoef 2 winst -3 37 Jan de Boer 0 winst -14 18 Dick van Essen 2 winst -5 38 Dien Bezoen 0 winst -15 18 Anne Kool 2 winst -5 39 Rita Giordani 0 winst -26 18 Andries Wijand 2 winst -5

21


22


Profile for Bram Otte

BOELSPRIET # 237  

Boelspriet is het verenigingsblad van Jeu de Boules Vereniging (JBV) Bulderbaan te Amstelveen (NL)

BOELSPRIET # 237  

Boelspriet is het verenigingsblad van Jeu de Boules Vereniging (JBV) Bulderbaan te Amstelveen (NL)

Profile for bramotte
Advertisement