__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

39e jaargang Nummer 246 Mei 2021

BOELSPRIET


39e Jaargang nummer 246 - Mei 2021

In dit nummer 3

Colofon

5

Bestuurspraet

7

Activiteitenkalender

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan

8

Verjaardagen

Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

9

Spelen op de avonden

www.jbvbulderbaan.nl

10

In Memoriam

11

Dank berichten

12/13 Kamperen in corona tijd door Peter Bleekrode

Bestuur Guido Dennenbroek Bram Otte Niek Cramer Andries Wijand Frans Posthuma

15

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Bestuurslid

De Loire door Harry Kamp

17/18 Vakantie in het buitenland door Dorine Martron

Financiele administratie Conny Geel

18

Veranderde spelregels

19

Aankondiging 4 buren toernooi

Verenigingssecretariaat Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 0643257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: www.jbvbulderbaan.nl

Kopij Boelspriet 247 Bij voorkeur in WORD en zonder opmaak (platte tekst) als bijlage per e-mail is vóór 10 Juli 2021 welkom bij de redactie (zie linker kolom).

Wedstrijdcommissie Andries Wijand Tel. 0644652561 andrieswijand@outlook.com Peter Bleekrode Tel. 0653739453 promotie.bulderbaan@gmail.com Richard Rentinck

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Andries Wijand

d.martron@outlook.com promotie.bulderbaan@gmail.com andrieswijand@outlook.com

Adverteerders Brommer BV DIS BV - Huishoudelijke apparatuur Autogroep Ursem Barten (vh Goldcar) Grieks restaurant Alexandros Groenhof Optiek BV H. Zelhorst BV Keurslager Stronkhorst Personal Touch Travel Total Copy

Lief en Leed Bram Otte (ad interim)

Tel. 0643257204

Kantinecommissie Clubhuis GSM Tel. 0657956955 (zie speeltijden) Bob van Rijswijk, Gerda v. Elden; Conny Geel, Gees Eelsing; Minke Otte

Bank IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan

Speeltijden Maandagavond (01/04 – 01/10): vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Woensdagavond hele jaar: vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

Het wordt bijzonder op prijs gesteld als onze leden in voorkomende gevallen gebruik maken van de diensten van onze adverteerders.

Speelterrein Broersepark; navigatie:

ingang Molenweg te Amstelveen. postcode 1182CK – 21

Doelstelling “Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.”

Op de omslagfoto: Sneeuwruimen in de winterperiode. Meerdere vrijwilligers.

Bondsbureau Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl www.nlpetanque.nl (voor sporters)

1


2


Bestuurspraet Niet alleen de knoppen springen open! Nog steeds houdt de COVID pandemie Nederland en onze verenging zich in haar/zijn greep. Er zijn wat voorzichtige verruimingen, maar die geven voor onze vereniging nog niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld de kantine te openen of vrijuit te kunnen spelen. In de nieuwe route kaart begint daar pas rond juni een mogelijkheid te ontstaan, maar dan moet het wel verbeteren. Met koningsdag hebben we gezien waar de teugels laten vieren toe leidt, direct de remmen los. Ik hoop niet dat dit gedrag ons weer een half jaar terug werpt. Als verenging zijn wij gehouden aan de regels die ons door de overheid worden opgelegd. Gevoelsmatig zou je wel wat meer willen, met in je achterhoofd dat wij met een kleine groep mensen actief zijn. Overzichtelijk en controleerbaar, maar toch en zeker gezien de populatie binnen onze vereniging houden wij ons aan de opgelegde regels. Net als met het wat kille weer dat er dit voorjaar is, springen de knoppen wat later dit jaar open. Ik hoop dan ook dat we nog even het geduld kunnen opbrengen en halverwege de zomer ook weer als verenging kunnen opbloeien. Guido Dennenbroek (Voorzitter)

3


4


Activiteiten kalender Januari 2021 – Maart 2021 Speeltijden: maandagmiddag(-avond), woensdagmiddag(-avond) en zaterdagmiddag. ’s-middags 13.30 uur (melden vanaf 13.00 uur) – ’s-avonds 19.30 uur (melden vanaf 19.00 uur)

Tot nader order zijn de volgende regels nog steeds van kracht • • • • • • • • • • • •

De kantine is tot nader order gesloten voor de leden. De verkoop van consumpties geschiedt via het zijluik, met het verzoek om voldoende afstand te houden en met de kaart te betalen. De ingang van de toiletten blijft nog steeds buitenom. Alleen de dagcoördinator en de diestdoende kantinevrijwilliger mogen in de kantine komen. Eventuele uitzondering hierop wordt door de dagcoördinator per geval bekeken. Het organiseren van wedstrijden en eigen toernooien is onder voorbehoud. Trainingen en vrij spelen zijn mogelijk, houdt hierbij de 1,5 meter in acht. Een ‘baanaanwijzing’ met pylonnen wordt nog steeds aangehouden. In principe wordt 1x indelen van teams door de dagcoördinator aangehouden. Ieder team gebruikt een eigen butje bij de uitgooi en bij het oprapen van de eigen ballen wordt contact met anderen vermeden. Bijv.: laat het winnende team per mêne eerst oprapen. Blijf zoveel mogelijk de hygiënische protocollen vasthouden. Meer vrijheiden per 5 juni worden nog nader gecommuniceerd

-dag

DATUM

ONDERWERP

MELDE N

BEGIN

INFORMATIE/ADRES

Juni 2021

zater

5

Eurotoernooi nr. 6 (onder voorbehoud)

13,00

13,30

Broersepark

maan

7,14,21, 28

Troefcompetitie (onder voorbehoud)

19,00

19,30

Broersepark

zater

19

Midzomertoernooi (afgelast)

13,00

13,30

Broersepark (inclusief maaltijd)

Juli 2021 zater

3

Eurotoernooi nr. 7

13,00

13,30

Broersepark

maan

5,12,19, 26

Troefcompetitie

19,00

19,30

Broersepark

zon

18

4-burentoernooi-dag 1

11,30

12,00

Sporting Badhoevedorp

Augutus 2021 maan

2,9,16, 23,30

Troefcompetitie (30=laatste)

19.00

19.30

Broersepark

zater

7

Eurotoernooi nr. 8

13.00

13.30

Broersepark

zon

8

4-burentoernooi-dag 2

11,30

12,00

Les Bohémiens, Amsterdam

zon

22

4-burentoernooi-dag 3

11,30

12,00

Petanque Lijnden, Lijnden

zater

?28?

Clubkampioenschappen-dag 1

10.00

10.30

Broersepark

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van versoepelingen 5


advertentie

Mei 2021 Martin Weij

01/05

Bianca Verhoef

02/05

Guus de Leen

02/05

Ans van Raalte-de Boer

07/05

Cees Klanderman Donat.

07/05

Tineke Poelman

10/05

Cor Wijand

16/05

Irma Kraaipoel-Klaasen

17/05

Kris Plomp

20/05

Rob Koekoek

23/05

Hans Slier

25/05

Anne Kool

31/05

Juni 2021 Hennie Meijer

Donat.

03/06

Hetty Staff

07/06

Andries Wijand

09/06

Willy Oudshoorn

13/06

Steven Kraaijenhof

30/06

Vera Helsloot

30/06

Juli 2021 Chris van de Ven

02/07

Ad Pouw

08/07

Donat.

Jan Poelman

12/07

Rob Broer

24/07

Augustus 2021 Richard Rentinck

03/08

Niek Cramer

08/08

Jan Verhoef

13/08

Leo Eelsing Jopie Verbrugge Donat

15/08 24/08

Guido Dennenbroek

25/08

Ricky van Maaren

26/08

Jan de Boer

31/08

Donat

6


Spelen op de avonden ... In de pré Covid-19 periode werden er gedurende de zomer- en wintermaanden twee toernooien gespeeld. * *

Gedurende de winter, van november t/m maart, werd op de woensdagavond de Jokercompetitie gespeeld. Gedurende de zomer, van juni t/m augustus, werd op de maandagavond de Troefcompetitie gespeeld.

Met het verbod van de landelijke overheid tot het spelen van competitie en toernooi wedstrijden is daar zowel vorig jaar als ook dit jaar vooralsnog een einde aan gekomen. Toch is er ook nu nog steeds voor liefhebbers een blijvende gelegenheid om op deze avonden te spelen maar dan in een vrije vorm zoals ook op de speeldagen overdag gebruikelijk is. Een groep, met name competitiespelers, hebben de afgelopen maanden beide avonden gebruikt om in oefening te blijven voor het geval dat de competities en toernooien weer gespeeld gaan worden, zie hiervoor ook de op 1 mei j.l. rondgestuurde agenda en de website www.jbvbulderbaan.nl Ook voor anderen zijn deze avonden natuurlijk open voor het spelen van onderlinge trainingspartijen, mochten jullie je dus verder willen bekwamen in de petanquesport schroom dan niet om te komen spelen. De speeltijden zijn: melden vanaf 19.00 uur start om 19.30 uur, er worden afhankelijk van de weersomstandigheden normaal gesproken drie partijen gespeeld. Nu de avondklok is vervallen hoeven we ons niet meer zo druk te maken over de eindtijd al geldt 22.30 uur wel als eindtijd mede ter wille van de lieve vrede met de buren. Peter Bleekrode

7


In Memoriam In de afglopen periode hebben we helaas afscheid moeten nemen van Wim Smit en Vittorio Pontillo. Ter herrinnering twee in-memoriams zoals die eerder via de ledenmail zijn verstuurd.

Wim Smit Op 18 maart 2021 overleed ons oudste lid Wim Smit op 94 jarige leeftijd . Wim is in augustus 1990 lid geworden van onze vereniging en heeft dat tot zijn overlijden volgehouden. Enkele jaren geleden heeft hij tot zijn spijt het spelen moeten afbouwen als "mooi weer speler" tijdens de zomerperiode en later incidenteel als toeschouwer in het zonnetje op een van onze bankjes of een stoel op het speelveld. Maar altijd zelfstandig lopend vanuit het park uit de richting van het monument aan de Amsterdamseweg. Zoals je hem ook tegen kon komen of ontmoeten op het winkelcentrum Stadshart en de vrijdagmarkt met echtgenote Mary. Vaak ook in een bijna vast hoekje van de koffiehoek nabij 'De Blokker'. En dat nog niet eens zo erg lang geleden. Als 30-jarig lid ontving Wim vorig jaar in juli nog een nieuwe uitgave van het boek van Henk Reesink over de Geschiedenis van het Petanque als herinnering aan meer dan 25 jaar lidmaatschap. (foto).

Vittorio Pontillo Op 3 mei jongstleden bereikte on het trieste bericht dat ons oud lid Vittorio Pontillo was overleden. Vitto was lid van 1 oktober 2002 t/m 31 december 2019 toen zijn gezondheid afnam en het spelen te lastig voor hem werd. In die tussenliggende jaren was hij een fanatiek, maar kunstig speler die zéker de laatste jaren na het werpen van zijn boules en het tellen van de punten al snel de winst naar zich toe trok en slechts met tegenzin toegaf als het meetlint anders besliste. Maar altijd een gewilde medespeler en leuke tegenstander die nooit zijn italiaanse afkomst en spraakgebruik heeft verloochend. Tot eigenlijk op het laatst van zijn lidmaatschap was hij samen met zijn vaste kampioensmaatje Jos Helsloot succesvol clubkampioen. In 2014 met Jan Verhoef en in 2016+2017 met Jos († 2019). We herinneren ons een unieke, leuke, charmante en markante Italiaan.

Dank. 8


Enkele dagen geleden kreeg ik een vraag die je de laatste tijd zelden hoort: “Kunnen we straks even met z’n tweeën langskomen voor een kopje koffie?”. Het bleken Andries en Dorine, met gebak maar ook met een heel leuke grote kaart vol handtekeningen van Bulderbaners die mij langs deze weg een goed herstel toewensten en een hart onder de riem wilden steken. Het herstel zal nog wel wat tijd vergen maar ik hoop toch, zonder corona - of wat voor beperkingen ook, weer snel een balletje mee te kunnen gooien. Iedereen heel hartelijk bedankt voor deze leuke geste. Frans Posthuma Een half jaar geleden kreeg ik een heftige pijnaanval en na onderzoek in het ziekenhuis kreeg ik te horen dat ik “een tumor” in de buik had. De schrik was erg groot voor Andries en mij. Na een heleboel onderzoeken ben ik half december geopereerd en heeft men de tumor geheel verwijderd. Het bleek een grote eierstokkanker te zijn, maar gelukkig in een stadium zonder uitzaaingen. Na enkele weken herstel van de zware operatie kreeg ik chemotherapie om de kans op terugkomen van de ziekte te verkleinen. Na zes keer chemotherapie ben ik er nu vanaf en hebben ze weer onderzoeken gedaan met een scan en bloedonderzoek. Nu kreeg ik het goede nieuws dat alles er goed uitziet. De prognose voor de toekomst is ook gunstig. Vanaf nu is het voorlopig elke drie maanden controle. Ik heb tijdens deze zware periode veel belangstelling, kaartjes, bezoekjes, bloemen en telefoontjes gehad van mijn vrienden bij Bulderbaan, ook als ik weer eens kwam spelen was de b elangstelling naar mijn toestand groot. Dit alles heeft me ontzettend geholpen. Nu alle behandelingen afgelopen zijn wil ik iedereen heel erg bedanken voor de belangstelling en ondersteuning. We gaan met goede hoop de toekomst in. Dorine Martron

DIS SERVICE DIS staat voor Dit Is Service en dat is precies de reden van het bestaan van de winkel en onze werkwijze. DIS staat garant voor:

persoonlijke aandacht, ✓ zorgen voor snelle levering,

Groot huishoudelijk

✓ op een tevoren afgesproken tijd

Klein huishoudelijk

installeren, uitleg geven en pas

Stofzuigers

vertrekken als alles goed werkt!

DVD & Blu Ray Radio & Televisie

DIS Contact

Openingsuren

Adres

T. 020-645 64 71

di - vr. 09:30 - 18:00 zat. 09:30 - 17:00

Lindenlaan 382 1185 NM Amstelveen

Lampen Persoonlijke Verzorging Accessoires

9


Kamperen in Corona tijd Door verschillende omstandigheden kwam er zowel in 2020 als waarschijnlijk ook niet in 202 1 een kans om naar het buitenland te gaan om een lekkere vakantie te regelen. Dichter bij huis dan maar een leuke plek vinden om met de caravan toch even uit de huiselijke omgeving te zijn. Al heel veel jaren, ik schat zo’n 40 tot 45, komen we regelmatig , als het kan elk jaar een paar dagen maar wel buiten het seizoen, op een camping op de Veluwe vlakbij het dorp Harskamp. Bij velen bekend als legerplaats en ook als groot oefenschietterrein. Deze camping “Harskamperdennen” vertegenwoordigt alles wat wij op een camping zoeken, geen animatie, geen grootschaligheid, geen winkel, geen zwembad maar rust midden in het bos. Op kleinere veldjes die je alleen in het bos doen wanen, omgeven door oude tot zeer oude dennenbomen en een scala aan vogels, eekhoorns, en konijnen is het daar goed toeven. Om het voorjaar goed te beginnen hadden we het plan opgevat om eens een arrangement te nemen voor een periode van 4 weken, eind maart tot eind april. Weliswaar vroeg in het jaar maar normaal gesproken geen probleem dachten wij, inmiddels zijn we daarvan teruggekomen. De eerste paar dagen was het prachtig, redelijk warm weer dus we zagen ons al gebruind terugkeren naar de jachtige Randstad om iedereen jaloers te maken met een mooie voorjaarskleur op onze wangen. Na die paar eerste dagen trad er een polaire periode aan die ons hebben doen beseffen dat het heerlijk kan zijn in een caravan maar dat het deze keer niet echt wilde lukken. Overdag ging het nog wel maar temperaturen tot maximaal 10 tot 13 graden Celcius overdag en ‘s nachts tot -3 met een koude Noordenwind deden ons eens temeer beseffen dat het zomers veel aangenamer is om in een caravan te zitten. Els heeft zich nog ruimschoots vermaakt met lekkere wandelingen in het bos en naar de zandverstuivingen bij Kootwijk maar lekkere lange wandelingen maken zijn niet meer zo mijn ding en zeker niet wanneer ik regelmatig vingers aan mijn handen ontdek die lichte bevriezingsverschijnselen dreigen te gaan vertonen. Juist door die koude wind was buiten zitten lezen eigenlijk niet mogelijk dus waren supermarkten een regelmatige uitvlucht om op temperatuur te blijven. Het was natuurlijk niet alleen maar “kommer en kwel” maar om vroeg in de morgen zo rond 07.30 uur je bed uit te moeten om de kachel aan te zetten en dan tot ontdekking te komen dat het buiten -3 is en binnen +4, doen je de wenkbrauwen fronsen en bedenken dat het thuis aanzienlijk behaaglijker zal zijn.Rond Pasen toch maar even naar huis en kort daarna nogmaals om voor beiden onze eerste Covid-prik te halen, voor beiden gold “geen lastige bijverschijnselen, los van de spierpijn die ik de eerste nacht voelde”. Gelukkig kwamen na ca. 2,5 week onze kampeervrienden Jeannette en Niek Cramer ook langs om 1,5 week te genieten van de frisse, gezonde buitenlucht. En wat doe je dan, je houd een strak dagschema aan, ‘smorgens je eigen gang gaan, hier en daar een gezamenlijke tocht maar elke dag om 15.00 uur boulen en aansluitend om 17.00 uur aan de borrel met lekkere hapjes enz. 10


Boulen doen we in de vorm van “jongens tegen de meisjes” en dat hebben we in het begin geweten. Geen poot aan de grond kregen we en daarmee de tegenpartij voedend met bakken vol zelfvertrouwen. Toch, de lange adem was de oplossing voor een dreigende inmaakpartij. Ik geloof dat de jongens op een bepaald moment met 6-0 achter stonden (3 dagen à twee partijen) voordat er een kentering zichtbaar werd. Dat we uiteindelijk met ik dacht 13-12 hebben verloren doet niets af aan het feit dat het wedstrijden op het scherpst van de snede waren en die ons allemaal ve el plezier hebben gebracht. Op 21 april gingen Jeannette en Niek weer huiswaarts en wij volgden twee dagen later en vonden thuis de warmte van een constant brandende kachel in de prettige en eigen leefomgeving. Bijna een maand in een veel te koud voorjaar deed ons verlangen naar een warmere periode en misschien vinden we die dit jaar nog in het buitenland al denk ik dat het beter is om voorlopig nog maar te denken aan een periode in het vroege najaar, bijvoorbeeld september en ergens in Nederland. Peter Bleekrode

11


12


De Loire.

Door Harry Kamp

Deze keer wil ik het eens hebben over wijn en een streek in Frankrijk, Ik heb gekozen voor de Loire. De Loire ontspringt in de Ardeche en stroomt zo ongeveer 1020 kilometer veder op in de Atlantische oceaan. Wie de Loire volgt komt vruchtbare akkers en vele wijngaarden tegen. Het Loiredal is verweven met de renaissance. Deze levensopvatting die aan het eind 15e en in de eerste helft van de 16e eeuw plaats vond resulteerde in een opmerkelijke cultuur en architectuur. De Val de Loire is op zijn mooist in mei en juni. De lucht is schoon en helder, de bloemen ontluiken en men ziet vele kleurrijke velden, waaronder lelies en rododendrons. De Loire streek brengt ook vele vruchten voort zoals kersen, pruimen, aardbeien enz. Terugkomend op mijn vorige stukje ( de Appel) komt hier ook de fameuze appel de Reine-Claude vandaan, deze appel is vernoemd naar de vrouw van koning Frans de eerste. De Franse koningen waren fervente jagers en hadden het Loire dal al gauw als jachtgebied ontdekt. Toen in 1453 de Engelsen verdreven waren uit het land, mede door toedoen van Jeanne d”Arc werd aan de bouw van kastelen begonnen. Lodewijk XI bouwer van kasteel Langeais, waar zijn vader Karel de VII opgevolgd. In 1483 kwam Karel de VIII aan het bewind, deze koning begon met de bouw van kasteel Amboise. Maar helaas hij mocht de bouw niet afmaken aangezien hij bij een bezoek in 1498 zijn hoofd tegen een portaalboog stootte en nog diezelfde dag overleed. Lodewijk XII was zijn opvolger, zijn eer was het fraaie slot Blois. De renaissance beleefde zijn hoogtepunt onder Frans de eerste die regeerde van 1515 tot 1547. Hij liet het grootste kasteel van de Loire bouwen, en wel het kasteel Chambord. Dit kasteel telt maar liefst 440 kamers en evenzoveel schoorstenen. Het markante aan dit gebouw is de trap naar de eerste verdieping, deze trap is zo ontwikkeld dat degene die omhoog gaat de naar beneden gaande mens niet ziet. De trap staat dan ook in het midden van de entree. Zo kent de Loire streek nog veel mooie kastelen bijvoorbeeld Chenonceau die over de rivier de Cher heen gebouwd is. In 1547 heeft Hendrik de tweede dit kasteel aan zijn maîtresse Dianne de Poitiers geschonken. Deze maîtresse was wel even 20 jaar Chenonceau ouder dan hij zelf was. Wij laten de kastelen even voor wat zij waren en gaan door met de wijn die uit het gehele Loire dal komt. Er komen vele druivensoorten in de het Loire dal voor, ik wil er een paar noemen, - Chenin Blanc, geeft o.a. uiteenlopende wijnen van krijt droog tot weelderig zoet - Sauvignon Blanc, deze geeft frisse wijnen met een markant parfum, lekker bij asperges. - Chardonnay, een nobele druif die breed smakende wijn geeft, een allemans- vriend - Pinot Gris, Malvoisie, Pinot Beurot of Tokay d’ Alsace. Deze wijnen geven een stevige wijn. - Muscadet of de Melon de Bourgogne, dit zijn vorstbestendige druiven. Dit zijn de wijn soorten waar men de witte wijn van maakt. Men kent in de Loire streek verschillende blauwe druivensoorten, ik zal er een paar noemen; - Gamay Noir a Jus Blanc, veel voorkomend en oorsponkelijk afkomstig uit de Beaujolais. - Cabernet Franc dit is een vriendelijk druivensoort met makkelijk drinkende wijnen - Cabernet Sauvignon, deze geeft een strenge harde wijn, komt weinig voor. - Malbec, dit is een tanninerijke en kleurrijke wijn,veel aangeplant in de Cahors streek. - Pinot Noir, helaas in het Loire dal geen groot succes. - Pinot Meunier, tamelijk productieve wijn uit de champagne, vooral present bij Orleans. Zo zijn er nog wel enige druivensoorten die voorkomen in het Loire dal. De volgende keer zal ik het hebben over de wijnen uit diverse streken en A.C. (Apellation Controle). 13


14


Vakantie in het buitenland in corona tijd? Kunnen we dit jaar nog op vakantie in het buitenland? Net zoals vorig jaar is het nog niet duidelijk hoe de maatregelen zullen uitpakken deze zomer. Hebben we een corona-paspoort nodig? Dan de vorige zomer. Wij konden uiteindelijk pas in juni plannen gaan maken omdat toen de grenzen open gingen. In Frankrijk waren alleen mondkapjes (ik kan dat woord niet meer horen) verplicht in openbare gelegenheden. Dus ook in winkels, hotels, restaurants.. Dat was gek. We waren op de eerste dag in Duinkerken aangekomen en daar moest je dus in het hotel een m….dragen. Leuke stad trouwens met een bij eb echt heel breed strand. Duinkerken, bekend van de kapers en van eerste en de tweede wereldoorlog. In de eerste wereldoorlog was het belangrijk met name bij de bevoorrading van de geallieerde troepen en werd het regelmatig gebombardeerd door Duitse zeppelins. In de tweede WO was er de vlucht in 1940 van het Britse leger uit de haven om niet in Duitse handen te vallen. Heel erg veel bombardementen ook te verduren gehad deze prachtige havenstad. Deze stad werd gesticht door vlamingen en is later onder Frans, Spaans en Engels gezag geweest, op 25 juni 1658 werd het zelfs op dezelfde dag van Spaans naar Frans naar Engels, heel bijzonder. De volgende dag reden we door naar de baai van de Somme. Ook daar is veel gevochten, maar is ook bekend van het grote getijdenverschil en de rijkheid aan natuur. Wij hadden daar een hotel precies aan de baai in het dorpje Le Crotoy. Het was een leuk dorpje met veel dagjestoeristen ondanks de corona toch erg druk. We konden gewoon binnen in een restaurant eten met ramen en deuren open maar dat was met het warme weer geen probleem. Het water stond laag in de avond en de vissers boten lagen op het zand maar toen we in de nacht uit het raam keken, was het gestegen tot aan de rand van de kadeen was alles water, ongeveer 10 meter hoger dan bij eb. De volgende dag gingen we kijken bij het droogvallen van de monding bij zee aan de andere kant van de baai en zagen daar kolonies zeehondjes en ook veel lepelaars. Dat is zo leuk. Erg genieten deden we ook van het eten dat de restaurants serveerden en waar natuurlijk heel veel zeefruit bij kwam kijken. We zijn vanuit ons huisje in een piepklein dorpje Bois-Héroult in het departement Seine Maritime, waar misschien dertig huizen stonden plus een enorm kasteel, tochtjes gaan maken naar de kust, het binnenland en de stad Rouen. De kust was een uurtje rijden en daar kwamen we in Dieppe wat ook een hele leuke plaats is met een hele grote en gezien de omstandigheden voor ons iets te drukke markt, in Etretat met de beroemde rotsen in de zee en in Fecamp.

Wat ons opviel was dat het water bij Etretat een graad of drie kouder was dan om de hoek bij Fecamp. We hebben op beide plekken gezwommen en het een was lekker bij 19 graden en brrrr bij 16 graden. Aan de Seine ligt de stad Rouen met veel mooie karakteristieke vakwerkhuizen en een stukje geschiedenis, want daar is Jeanne d’Arc op de brandstapel beland, om maar iets te noemen. 15


Voorafgaand aan de reis hadden we onze vriend Rob van der Meer laten weten dat we in Normandië zaten en dat hij langs kon komen als hij daar zin in had. We hadden toch nog een slaapkamer over. Hij belde vrijdagmiddag of dat aanbod nog steeds gold en na een ja van ons is hij spontaan in de auto gestapt om de ruim 400 km vanaf Heerlen naar ons huisje in een ruk door te rijden. Hij kon pas laat weg, dus kwam hij even na middernacht aan. Hij bleef tot dinsdag en dat was heel gezellig en zo werd er ook nog een beetje gebould tegenover het kasteel in het het dorp. We speelden tete a tete waarbij na iedere ronde de winnaar bleef staan en de verliezer gewisseld werd en zo verder net zolang tot iemand 13 punten had. Op de terugreis reden we weer via Duinkerken en Brugge door Zeeland naar huis. Antwerpen was toen al code oranje, dus dat hebben we vermeden door de Westerschelde tunnel te nemen. Een mooie route die wel iets langer duurt dan over de snelweg langs Antwerpen. We hopen ook deze zomer nog naar het zuiden op vakantie te kunnen, maar dat zal de tijd leren. Dorine Martron

Veranderde spelregels Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021 (zie ook het bondsblad Petanque van Maart jongsleden) De wijzigingen in het RPS behelzen in veel gevallen verplaatsing van tekst of herformulering (met het doel een en ander duidelijker te maken). Van de inhoudelijke wijzigingen De meest belangrijke spelregelwijzigingen vindt u hieronder. Ten eerste gaat het om wijziging van het toegestane gebied waar de werpcirkel kan worden getrokken/neergelegd en waar het but na uitwerpen geldig is. • •

• • • • • •

De werpcirkel moet worden geplaatst op minstens 1,5 meter van een andere in gebruik zijnde cirkel (was 2 meter). Nieuw is dat ook geldt: minstens 1,5 meter van een but dat in gebruik is (artikel 6 en artikel 7.2). De afstand van de cirkel tot een obstakel is nog steeds minimaal 1 m. Uitwerpen but: minstens 50 cm (was 1 meter) van enig obstakel en van de uitlijn aan de kopse kant van de baan. Er geldt geen minimale afstand meer tot de (eventuele) uitlijnen aan de zijkant van de baan. Ook moet de afstand van het but tot een andere in gebruik zijnde cirkel of but minstens 1,5 meter zijn (artikel 7.3). Voor het incorrect plaatsen van het but (als de tegenstander het niet goed had uitgeworpen) gelden de sancties van artikel 35 voor de speler die de overtreding beging; bij herhaling wordt opnieuw een sanctie opgelegd, maar nu aan de gehele equipe (artikel 6). In meer artikelen is nu bepaald dat boules alleen mogen worden teruggelegd als zij waren gemarkeerd, zodat nu in alle gevallen geldt dat terugleggen alleen is toegestaan als de positie vooraf gemarkeerd was (nieuw in artikel 22 en artikel 23). Het verbod op nat maken van de boules en but is geschrapt (stond in artikel 16). Als een equipe niet binnen 30 minuten na het vastgestelde tijdstip van begin respectievelijk hervatting van de partijen aanwezig is, wordt het gediskwalificeerd (was 1 uur) (artikel 32). Een speler die meer dan 30 minuten na het begin van een partij aanwezig is mag aan die partij niet meer deelnemen (was 1 uur) (artikel 33). Het markeren van de but is nu echt verplicht. Ook na verplaatsing van het but tijdens de partij is het verplicht om de but opnieuw te markeren. Noot: de but markeer je het best met twee streepjes die recht onder de but elkaar snijden.

Het volledige nieuwe Reglement kunt u vinden op de website NLPETANQUE.NL https://nlpetanque.nl/reglementen-formulieren/

16


4 Buren toernooi:

Binnenkort mogen we waarschijnlijk weer wedstrijden spelen, niet alleen onderling, maar hopelijk ook weer tegen teams van andere clubs. Vooruitlopend daarop hebben we met onze naaste buren alvast nieuwe data gepland voor het 4 buren toernooi. We starten op 18 juli bij Sporting Badhoevedorp en eindigen op 5 september bij ons in het park. De bedoeling is om net als voorgaande jaren steds met 10 doubletten per club te spelen. Mocht het vanwege de corona maatregelen nodig zijn om nog ruimte tussen de banen/speelvakken te laten dan zal het aantal teams per club worden verminderd. Hieronder het affiche dat ook in of aan de kantine zal verschijnen. Bulderbaan is na de enige speeldag in 2020 de trotse houder van de wisseltrofee !!

17


Profile for Bram Otte

Boelspriet # 246  

Boelspriet is het clubblad van Jeu de Boulesvereniging Bulderbaan te Amstelveen (NL)

Boelspriet # 246  

Boelspriet is het clubblad van Jeu de Boulesvereniging Bulderbaan te Amstelveen (NL)

Profile for bramotte
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded