Page 1

35e jaargang nummer 230 april 2017

BOELSPRIET


e

35 Jaargang nummer 230 – april 2017

In dit nummer 3 Colofon 5 Voorzitterspraet 7 3e plaats WCT / Clubkleding 8/9 Activiteitenkalender 11 Spelregelwijzigingen 13 Van de Facebookpagina 15 Verjaardagen 16 Kerst toernooi 17 Jokercompetitie 19 De Rookie 20/21 Sporttechnisch (Uit BUTterfly) 22/24 Van de Wedstrijdcommissie 25 Districts-west 26 Euro toernooien 27 Waarover Appten zij?

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

www.jbvbulderbaan.nl Bestuur Guido Dennenbroek Bram Otte Conny Geel Andries Wijand Vacant Frans Posthuma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Algemene zaken Bestuurslid

Verenigingssecretariaat

Kopij Boelspriet 230 Bij voorkeur in WORD en zonder opmaak (platte tekst) als bijlage per e-mail is vóór 15 mei 2017 welkom bij de redactie (zie linker kolom).

Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 0643257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: www.jbvbulderbaan.nl

Wedstrijdcommissie Andries Wijand Tel. 0644652561 andrieswijand@outlook.com Peter Bleekrode Tel. 0653739453 promotie.bulderbaan@gmail.com

Adverteerders Brommer BV DIS BV - Huishoudelijke apparatuur GoldCar BV Grieks restaurant Alexandros Groenhof Optiek BV H. Zelhorst BV Keurslager Stronkhorst Kookstudio De Pantry Personal Touch Travel Tandprothetische praktijk R. Meerleveld

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Andries Wijand(ad-intrim)

d.martron@outlook.com promotie.bulderbaan@gmail.com andrieswijand@outlook.com

Lief en Leed Marian Posthuma

Tel. 0206451883

Kantinecommissie Clubhuis GSM Tel. 0657956955 (zie speeltijden) Loes de Boer; Jeannette Cramer; Gerda v. Elden; Vera Helsloot; Minke Otte; Anja Ploeger; Marian Posthuma

Bank IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan

Het wordt bijzonder op prijs gesteld als onze leden in voorkomende gevallen gebruik maken van de diensten van onze adverteerders.

Speeltijden Maandagavond (01/04 – 01/10): vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Woensdagavond hele jaar: vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

Speelterrein Broersepark; navigatie:

ingang Molenweg te Amstelveen. postcode 1182CK – 21

Doelstelling

Omslagfoto:

“Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.”

Op de omslagfoto alle dapperen die de hele winter door met verschillende, soms extreme omstandigheden op de woensdagavonden deelnamen aan de Jokercompetitie.

Bondsbureau Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl

3


4


Voorzitterpraet Het 1e kwartaal Het is al weer even geleden dat we de Nieuwjaarsreceptie hadden en inmiddels hebben we ook de Algemene Vergadering van onze vereniging op 21 maart j.l. achter de rug. Dit jaar met een enorme en verheugende opkomst van maar liefst 46 leden!

Er viel dan ook wel wat te bespreken. Natuurlijk de voortgang van de nieuwbouw van ons verenigingsgebouwtje waar wij inmiddels al ruim negen jaar op zitten te wachten. Helaas: ook dit keer weer geen vooruitgang. WĂŠl vooruitgang zit er aan te komen in het vervangen van de huidige clubkleding! Het voorstel over de aanschaf van clubkleding met een eigen bijdrage dat door een sponsoring annex donatie mogelijk is gemaakt, werd aangenomen. Wij mogen ons daarmee gelukkig prijzen en willen deze sponsor bij deze best wel inlijsten! Ware het niet dat hij daar geen ruchtbaarheid aan wil geven. Het bestuur en ook de aanwezigen ter vergadering namen afscheid van Els Bleekrode in haar functie van penningmeester. Zij heeft dit een bestuurstermijn van drie jaar op voortreffelijke wijze gedaan en vanwege haar aanstaande verhuizing naar de Bollenstreek werd dit voor haar moeilijk te combineren. Gelukkig hebben wij een opvolger gevonden in de persoon van Conny Geel. Zij is na de voordracht in de ledenvergadering met algemene stemmen aangenomen zodat het bestuursteam weer compleet is. Natuurlijk is er op deze avond ook extra aandacht besteed en een woord van dank gesproken aan al onze vrijwilligers. Tenslotte zijn zij het die het mogelijk maken dat onze leden kunnen blijven spelen en onze vereniging zo ongemerkt mogelijk blijft voort bestaan. Ik hoop weer op een mooi boulejaar met voor iedereen veel spel- en sportplezier. Guido Dennenbroek Voorzitter 5


6


BULDERBAAN KNALT NAAR 3e PLAATS IN WINTERCOMPETITIE TRIPLETTEN Na twee speelzondagen in januari en februari ging Bulderbaan-1 met Guido Dennenbroek, Lina Verhulst en uw Facebookanier met 6 winstpartijen over naar de A-poule (Kampioenspoule) op de laatste speeldag bij Les Pointeurs in Alphen a/d Rijn. Volgens het reglement spelen op de derde dag de beste vijf teams uit de A-poule nog vijf wedstrijden tegen de beste vijf teams die uit de andere oorspronkelijke poule (B) kwamen. Aldus ontmoette Bulderbaan-1 achtereenvolgens de equipes Bulderbaan 2 en 3; Les Pointeurs-1; OSB-1(Bodegraven) en PUB-1 (Badhoevedorp). Nadat het team BB-1 eerst de clubgenoten had verslagen en daarna ook nog de equipe van de thuisspelers, werd het spannend om zo hoog mogelijk in de einduitslag te kunnen eindigen. BB-1 vocht zich vervolgens met ruime winstcijfers en een heel mooi batig saldo van 25 punten in de laatste twee partijen naar een uiteindelijk derde plek in de totaalstand. Vijf partijen achtereen de dikke winst pakken vindt het team zelf een knappe prestatie en dat ze er blij mee waren wordt in de foto weerspiegeld. Bulderbaan feliciteert uiteraard wel de equipes van De Boel de Boule (kampioen) en Jeu de Boules Zandvoort (2 e plaats) met hun succes in poule A en e Guido Dennenbroek, Lina Verhulst en Bram Otte Petanque Lijnden (1 in poule B).

Nieuwe clubkleding Tijdens de Algemene Ledenvergadering is over de aanschaf van nieuwe clubkleding een notitie besproken die was opgenomen in de vergaderstukken. Deze kledingset bestaat uit: 1 poloshirt; kleur rood; 65/35 polyester/cotton, 200g/m2; voorzien van clublogo; (€ 21,--) (*) 1 traiingsvest; kleur rood; 65/35 Polyester/cotton, 280g/m2; voorzien van clublogo; (€ 33,50) (*) Het clublogo wordt geborduurd en blijft daardoor zeer houdbaar. (Zie foto hieronder. Kleurverschil met de werkelijke kleding kan afwijken ivm flitsgebruik.) De kledingset komt beschikbaar voor de ledenprijs van € 25, -- . Inmiddels hebben zich veel mensen aangemeld voor de neiuwe clubkleding en zal er binnenkort gepast gaan worden onder leiding van Trees Henricks en Afra Betting Met veel dank aan Frans Posthuma voor het voorbereidende werk en de onderhandeling met de kledingleverancier. Verdere informatie kunt U vinden in een eerder al verzonden ledenmail. 7


Activiteiten kalender April-Juli Speeltijden: maandagmiddag(-avond(zomer)), woensdagmiddag(-avond(zomer/winter)) en zaterdagmiddag. ’s-middags 13.30 uur (melden vanaf 13.00 uur)– ’s-avonds 19.30 uur (melden vanaf 19.00 uur)

-dag

DATUM

ONDERWERP

MELDEN AANVANG INFORMATIE/ADRES April 2017

maan

10

Training 2 basistraining

19.00

19.30

Broersepark

dins

11

Kaartavond Bulderbaan (laatste)

19.15

19.30

Clubhuis

zater

15

5e Eurotoernooi nr 4

13.00

13.30

Broersepark

donder

20

Bestuursvergadering

19.30

Clubhuis

zon

23

Zomer Doubletten Competitie 2017 – ZDC- dag 1

10.00

10.30

OPSB, Groene Zoom 6, 2411 SL Bodegraven

maan

24

Training 3 basistraining

19.00

19.30

Broersepark

Mei 2017 maan

1

Training 4 basistraining

19.00

19.30

Broersepark

zater

6

5e €urotoernooi nr. 5

13.00

13.30

Broersepark

zon

7

Het 4-Buren toernooi

11.30

12.00

JBV Bulderbaan, Broersepark

maan

8

Training 5 basistraining

19.00

19.30

Broersepark

zon

14

Zomer Doubletten Competitie 2017 – ZDC- dag 2

10.00

10.30

Les Pointeurs, Olympiaweg 2B, 2406 LG Alphen a/d Rijn

maan

15

Training 6 basistraining

19.00

19.30

Broersepark

woens

17

Clubuitwisseling met Boel de Boule, Roelofarendsveen

19.00

19.30

Broersepark

zater

20

Bondsvergadering NJBB

10.00

Nieuwegein

zon

28

10.30

Broersepark

24e Dikkerttoernooi (€ 12.00 per doublette)

09.30

8


Juni 2017 zater

maan

zon zater zon

3

5e €urotoernooi nr. 6

13.00

13.30

Broersepark

12,19,26

12e Troefcompetitie (12=eerste, 5 is vervallen i.v.m. Pinksteren)

19.00

19.30

Broersepark

11

Zomer Doubletten Competitie 2017 – ZDC- dag 3

10.00

10.30

Petanque Lijnden, Schipholweg 649, 1175 KR Lijnden

8e Midzomertoernooi

12.30

13.00

Broersepark

Zomer Doubletten Competitie 2017 – ZDC- dag 4

10.00

10.30

De Vaste Voet, van Alkemadelaan 16, 2171 KH Sassenheim

13.30

Broersepark

17 of 24 25

Juli 2017 zater

1

5e €urotoernooi nr. 7

zater

1

Besturentoernooi District West

zon

2

Het 4-Buren toernooi

11.30

12.00

Petanque Lijnden, Schipholweg 649, 1175 KR Lijnden

12e Troefcompetitie

19.00

19.30

Broersepark

maan

3,10,17, 24,31

13.00 nnb

9

Les Boules Fleuries, Lisse


10


Spelregelwijzigingen; Let Op! : Belangrijk De FIPJP heeft de spelregels aangepast en aangescherpt. Belangrijkste nieuws is:  Het but moet een gewicht hebben tussen de 10 en 18 gram en mag niet opgeraapt kunnen worden met een magneet.  Een equipe heeft één poging om het but uit te werpen op een reglementaire plaats. Is dit niet het geval dan mag de tegenstander het but op een reglementaire plaats neerleg gen (Er zijn dus geen drie worpen meer mogelijk). Wordt een but bij het uitwerpen tegengehouden door een tegenstander, scheidsrechter, toeschouwer, dier of een bewegen voorwerp, dan moet het but opnieuw uitgeworpen worden.  Wordt tijdens het uitwerpen het but tegengehouden door een equipegenoot, dan mag de tegenstander het but op een reglementaire plaats neerleggen.  Het is een speler toegestaan om een inslag van een eerder gespeelde boule dicht te maken. Het is NIET toegestaan om als er geschoten gaat worden het terrein voor de boule te vegen. Dit was de laatste jaren gebruikelijk geworden en mag dus niet meer!  Als U de cirkel of een van uw al gespeelde boules opraapt voordat de speelronde beëindigd is mag U uw nog niet gespeelde boules niet meer werpen. U heeft immers met het oprapen aangegeven dat de speelronde voor U beëindigd is. Uw tegenstander mag nog wel zijn ballen spelen na het terugplaatsen van de cirkel

Reglement voor de petanquesport (RPS) heeft het oude ISP per 1 maart 2017 vervangen In hiernaast aangegeven boekje en op de website NLpetanque.nl vindt u het reglement voor de petanquesport (RPS), de officiële vertaling van het “Règlement officiels pour le sport de pétanque”. Deze vertaling van de spelregels is gemaakt door de reglementencommissie, en is van dwingende toepassing op alle onder auspiciën van de NJBB gehouden toernooien en competities. Dit reglement gaat in Nederland in op 1 maart 2017, en vervangt dan zijn voorganger, het internationaal spelreglement petanque (ISP). Voor scheidsrechters en geïnteresseerde spelers is een document toegevoegd dat de verschillen tussen RPS en ISP beschrijft. In enkele gevallen worden uitzonderingen op dit reglement toegestaan. Deze vindt u in het toernooireglement petanque. Hoewel de reglementencommissie haar best doet om het origineel zo goed mogelijk te vertalen, blijven er vaak zaken over die voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Daarom heeft zij in het verleden vaak uitspraken gedaan over hoe bepaalde artikelen geïnterpreteerd moeten worden. Deze interpretatie is te vinden in het RPSPlus, en maakt integraal onderdeel uit van het reglement. Zij dient door scheidsrechters dan ook te worden toegepast als ware het onderdeel van het RPS zelf.

** Het nieuwe Reglement Petanque Sport (RPS), dat miv 01-03-2017 het Internationaal Spelreglement Petanque (ISP) vervangt, is de officiële vertaling van het “Règlement officiels pour le sport de pétanque” en kunt u hieronder ook downloaden. http://www.jbvbulderbaan.nl/Downloads/9643/Reglement%20PetanqueSport_A6-boekje.pdf

** Voor scheidsrechters en geïnteresseerde spelers is het document te downloaden dat de verschillen tussen het RPS en het ISP beschrijft. http://www.jbvbulderbaan.nl/Downloads/9643/Reglement%20PetanqueSport_Vergelijking -ISPRPS.pdf

11


DIS SERVICE DIS staat voor Dit Is Service en dat is precies de reden van het bestaan van de winkel en onze werkwijze. DIS staat garant voor: 

persoonlijke aandacht,  zorgen voor snelle levering,

Groot huishoudelijk

 op een tevoren afgesproken tijd

Klein huishoudelijk

installeren, uitleg geven en pas

Stofzuigers

vertrekken als alles goed werkt!

DVD & Blu Ray Radio & Televisie

DIS Contact

Openingsuren

Adres

T. 020-645 64 71

di - vr. 09:30 - 18:00 zat. 09:30 - 17:00

Lindenlaan 382 1185 NM Amstelveen

Lampen Persoonlijke Verzorging Accessoires

12


Van de facebook pagina ! https://www.facebook.com/Bulderbaan/

BULDERBAAN grijpt opnieuw naast beker en cheque Maar liefst 12 verenigingen hadden zich aangemeld voor de prijs van Sportvereniging van het Jaar 2016. Uit vier genomineerden moest de winnaar aangewezen worden door de jury die bestond uit vier gemeenteraadsleden en één ambtenaar van de Gemeente Amstelveen: Rob Ellermeijer (RE) (VVD) Robert Zuidbroek (RZ) (D66) Stieneke Kruijer (SK) (Groenlinks) Sandra van Engelen (SvE) (CDA) Tjipke Bokma (TB) (Gem. Amstelveen/Beleidsmedewerker sport) De jury is tot de volgende conclusie gekomen: 1. AV Startbaan (winnaar) 2. ARC (Amstelveense Rugby Club) 3. JBV Bulderbaan (gedeelde derde plaats) Drie juryleden beoordeelden onze nominatie alsvolgt:  ‘Deze club gaat voor beweging en ontspanning voor de veelal oudere inwoner van Amstelveen. Gelukkig weten ook jongeren voor een ontspannen moment de weg naar deze buitensport in ons prachtige Broersepark te vinden.’ (SvE)  ‘Deze vereniging heeft een toegankelijk aanbod voor jong en oud, maar ook vooral voor ouderen. Het is een groeiende vereniging die verdere aanmoediging zeker verdiend. Belangrijk ook is de maatschappelijke rol in Amstelveen (Broersepark familie festival, Indië herdenking e.d.). Een kleine vereniging die nog te weinig aanspreekt om te winnen, maar zeker een aanmoedigende vermelding verdiend.’ (RE)  ‘JBV Bulderbaan – Laten zien dat sport ook op oudere leeftijd nog kan. Zetten zich er voor in om ook oudere mensen actief te laten zijn op een relaxte manier. Het is laagdrempelig wat ik zo lees. En ze creëren ook een sfeer van gezelligheid: Sporten doe je samen. Ik vind het goed  dat ze zo de nadruk leggen op dit sociale aspect. Dat lijkt me een belangrijke motivator voor mensen om er te gaan sporten.’ (RZ) 3. Bushido Dojo (gedeelde derde plaats). BULDERBAAN: NPC-THUIS SPELEN KON EVENTUEEL OOK! Het is zaterdag 11 december 2017 en alle NL-weermannen hebben een klein hogedrukgebiedje gemist. En dus vroor en sneeuwde het bovendien plotseling hier en daar. Hier soms meer dan daar en dat leverde niet alleen voor de Open Huizendag tegenvallende zoekers op. Niettemin werd in het Broersepark bij Bulderbaan al ruim voor enen de kachel aangestoken om de verwachte menigte sneeuwboulers een warm welkom te bieden. En nadat Facebookanier zich met partner bij de voorverwarmde bardame van dienst had gevoegd ging hij zich zelf nog even buiten verwarmen. De NPC-teams speelden tenslotte in een verwarmde hal elders, maar de geliefde leden die zouden toestromen in het Broersepark zouden tenminste een stukje geruimd veld kunnen gebruiken voor hun geliefde sport. Samen met de voltallige – beschikbare- bardienst werd het na enig zwoegen wachten op de toeloop. Die niet kwam opdagen en daarover waren de bardienst en Facebookanier toch wel teleurgesteld. NPC-team BB-1 had eigenlijk best dat mooie geruimde veldje kunnen gebruiken om thuis te spelen in die idyllische omgeving. Velen hebben die kans gemist en kunnen nu alleen even genieten van de plaatjes.

Door Bram Otte 13


advertemtie

Comfort en zelfvertrouwen met een kunstgebit? De normale gebitsprothese Als uw natuurlijke gebit aan vervanging toe is en de boven– en onderkaak nog in goede staat zijn maken wij – als u dat wilt – graag een normale boven en/of onderprothese. Ook als u een partiële– of frameprothese wilt is dat bij ons mogelijk. Hebt u klachten met een kaakgewricht dan kunnen wij u ook helpen met ´knarsplaatjes´.

Wie zijn ‘wij’? ‘Wij’ zijn (vlnr) Andres Bink, Dennis Meerleveld en Dolf Meerleveld van de Praktijk voor Tandprothetiek & Mondhygiëne in Amstelveen. Uiteraard kunnen wij voor onze klanten een normale gebitsprothese aanmeten. Maar als tandprotheticus kunnen wij meer voor u doen. Wij leveren maatwerk , houden rekening met individuele wensen, overleggen en adviseren welk gebit het beste bij u past en doen er alles aan om uw gebit een natuurlijke en frisse uitstraling te geven. Zo’n fijne afstemming vinden wij belangrijk.

Voor wie één, meerdere of zelfs alle tanden en kiezen moet missen en tóch

Een kunstgebit met implantaten: dát klikt !

ongehinderd wil kunnen lachen, praten en eten, kunnen implantaten een goede oplossing zijn. Eén van de mogelijkheden is het vastklikken van het kunstgebit op implantaten. Doordat de ingreep relatief klein is en de verzekeraar in veel gevallen een groot deel van kosten vergoedt, komt deze behandeling steeds meer in de belangstelling te staan. Onze praktijk is lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Tandprotheticus is een beschermd beroep en heeft sinds 1987 een wettelijke status.

14


advertentie

April 2017 Bob van Rijswijk Bram Otte Thomas Verhoef Daan Staffhorst Dennis Cowan Magda van Peer Eddy Philips Ruud Blom Elly van het Groenewoud

03/04 13/04 16/04 20/04 22/04 25/04 28/04 29/04 29/04

mei 2017 Bianca Verhoef Guus de Leen Ans van Raalte-de Boer Cees Klanderman Cor Wijand Nico Veldt Jr. Irma Kraaipoel-Klaasen Danielle Snijders Rob Koekoek Hans Slier Anne Kool

02/05 02/05 07/05 07/05 16/05 09/05 17/05 23/05 23/05 25/05 31/05

juni 2017 Chris Verrijk Hennie Meijer Tonny Grondman Andries Wijand Willy Oudshoorn Coby Kolk

juli 2017 Chris van de Ven Atie van Oijen Ad Pouw Nan Swidde

02/07 03/07 08/07 30/07

15

02/06 03/06 04/06 09/06 13/06 20/06


KERSTTOERNOOI 2016 ’s-Morgens voor aanvang van het laatste clubtoernooi van dit jaar sprak ik kort even met Willie Bakker. “Leuk dat je er bent” sprak ik ter verwelkoming ´Ach ja´ zei Willie, ´een dagje lekker spelen.´En winnen?’vroeg ik. ‘Ach dat vind ik niet zo belangrijk, als het maar gezellig is’. Tsja, ‘stille waters hebben diepe gronden!’ Later in de middag rond 16.30 uur was Willie degene die trots als winnaar de dinerbon van onze Griekse sponsor Alexandros in ontvangst kon nemen. Iedereen en alles verslagen! Wij keken elkaar kort aan en haar blik zei ‘het ging wel lekker en het was gezellig!’ Zo kan het gaan, eens te meer blijkt dat iedereen deze toernooien kan winnen, het hangt af van de eigen instelling, je medespelers, je tegenstanders, het veld, het weer en ga zo maar door en plotseling vind je jezelf dan terug op een welverdiende eerste plaats. Over het weer gesproken: dat was voor de tijd van het jaar geweldig, rustig en zacht. Over het veld gesproken: dat had zich na de eerste vorstperiode en de daarna invallende dooi goed hersteld, de zachte bovengrond was weer behoorlijk ingedroogd. Over de deelnemers gesproken: dat waren er 42, jammer genoeg had ook bij ons de aanstormende griepepidemie zijn invloed doen gelden. Een aantal leden moest teleurgesteld verstek laten gaan en al proestend en snuitend het bed, of op z’n minst het huis houden. Over de kantine gesproken: die was zoals altijd weer top, het Kerstbrood smaakte iedereen goed en de verzorging over de gehele dag was weer goed in orde. Over de wedstrijdleiding gesproken: Andries en Peter hadden weer voor een mooie prijzentafel gezorgd en in z’n verscheidenheid was er voor ruim 20 deelnemers een mooie prijs te winnen. Dat daarnaast de gang van zaken tijdens het verloop van de drie partijen vlekkeloos verliep kon door iedereen zeer worden gewaardeerd. Al met al dus een mooie toernooi-afsluiting van het jaar 2016. Op naar het nieuwe jaar dat, en dat staat al wel vast, weer voor mooie toernooien en veel spelplezier zal leiden. e e e De Beste Drie: 1 Willie Bakker, 2 Guido Dennenbroek 3 Jan de Boer Peter Bleekrode

16


Jokercompetitie 2016-2017 Een kort verslag van een wintertoernooi dat deze keer 21 deelnemers had, wat beduidend meer was dan voorgaande jaren. Ook deze keer bleek maar weer dat de condities van het veld/verlichting voor een paar deelnemers te veel problemen opleverden en daardoor, tegen hun zin, tus sendoor moesten afhaken. Deze winter kenmerkte zich ook door nattigheid, deze keer niet zo veel sneeuw als andere jaren maar met name de regen heeft ons een paar keer behoorlijk parten gespeeld. Dat neemt niet weg dat er over het geheel genomen 38 partijen gespeeld zijn, per avond twee partijen betekent dat er 19 avonden gestreden is om de beste resultaten. Dat is lang niet iedereen gegeven geweest, met de sterke overheersing van Theo Meijer viel dit jaar voor anderen slechts te spelen om de plaatsen 2 en verder naar beneden. Dat het niveau van Theo dit jaar wel erg hoog lag blijkt ook uit het feit dat hij in totaal slechts zeven partijen heeft verloren en een score behaald van 453 punten! Om het geheugen weer even op te frissen heb ik hieronder een staatje gemaakt van de eerste drie deelnemers per periode en van de eindstand. De totaalstand staat vanzelfsprekend ook al op de website, waar ook wekelijks de voortgang van de competitie te zien is geweest. Per. 1

2

3

4

5

eind

Pl. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Naam Theo Meijer Eddy Philips Jeannette Cramer Daniëlle Snijders Peter Bleekrode Tineke Verhoef Theo Meijer Carla van Wijk Els Bleekrode Andries Wijand Carla van Wijk Dorine Martron Theo Meijer Carla van Wijk Gerda van Elden Theo Meijer Carla van Wijk Peter Bleekrode

Gspld Wnst 4 4 4 3 4 3 6 6 6 5 6 5 8 7 8 6 8 5 6 5 6 5 6 5 10 8 10 7 10 6 38 31 36 23 38 25

Op de slotavond van deze competitie (29 maart) werden alle prijswinnaars in het zonnetje gezet met een plezierig aantal flessen wijn. Daarnaast kreeg de eindwinnaar vanzelfsprekend de wisselbeker overhandigd en het ijskonijn opgespeld. Laten wij nu al vast afspreken dat op de slotavond van de komende editie 2017-2018 alle voorgaande winnaars hun ijskonijn opgespeld hebben, maken wij er dolle en ijzige boel van! Nu eerste de zomer in en daarna………! Peter Bleekrode

17

Score 52 44 41 78 71 68 99 96 91 75 73 73 119 112 104 453 400 392

Saldo 23 11 20 38 32 34 39 37 26 26 31 20 51 19 23 167 64 52


18


De rookie… Half augustus 2016 besloot ik op een mooie zomeravond eens een kijkje te gaan nemen bij de Bulderbaan, gewoon voor een keertje. Ik had in 2015 een clinic met mijn werk gehad in Badhoevedorp en zag nog steeds het Franse beeld voor me van een glaasje wijn, een stukje kaas en tussendoor een balletje gooien in de schaduw van de platanen. De platanen stonden er niet, de fles wijn was ook nog niet open, maar wat werd ik toch hartelijk ontvangen. Ik kreeg een set boules in mijn handen en tijdens het spelen werd h et een en ander uitgelegd. Het ging best goed, of althans…zo deed men het overkomen. We wonnen en daar kwam uiteindelijk dan toch het verdiende glaasje wijn. Aan het eind van de avond fietste ik vrolijk naar huis. Direct kwam de zin om vaker te spelen. Een keer werd 2 keer, 2 keer werd 3 keer en voor ik het wist speelde ik 2 maal per week. Van Anja mocht ik een set boules lenen. Al snel kwam het Eurotoernooi en ook het Veendorp-toernooi volgde kort daarna. Guido was zo dapper om dit toernooi met mij te spelen. Jeetje wat was ik zenuwachtig! Met toch zeker 5 hele weken ervaring stond ik in mooi Bulderbaanrood, slaperig en met trillende handjes, om mij heen te kijken naar alles dat gebeurde voor aanvang van het toernooi. Eerst maar even bij het kraampje kijk en met mooie glimmende boules. De eerste partij moesten we tegen een ander BB team spelen. Dat was wel fijn en gaf iets minder druk. De tweede partij hebben we gewonnen waardoor we ons in de B -poule plaatsten. De euforie duurde maar kort want we werden daarna flink ingemaakt. Door alle zenuwen was ik enorm moe geworden en de middag is in een waas voorbij gegaan. Dat smaakte naar meer! Het ene toernooi na het ander volgde. Alles was leuk om mee te doen en jeetje wat hebben we een actieve club. Mooi zomerweer maakte plaats voor oranje en bruine bladeren op het veld, wind en kou. We spelen gewoon door, bikkels zijn we! Het Jokertoernooi ging in november van start. Zal ik het volhouden om in de winter door te spelen met dat vieze weer? Ach, wat heb ik te verliezen, gewoon doen, ik heb tenslotte 5 jokers. Bij de uitreiking van de eerste maandprijs aan Theo zei ik nog tegen de persoon naast mij dat ik nooit zou winnen in de eerste 10 jaar. “Als ik de maandprijs ooit win, krijgt iedereen een glaasje port”. Ik kon het makkelijk zeggen want dat ging toch niet gebeuren. Eind december stond ik als winnaar van de maand met een fles port in mijn hand! Beloofd is beloofd, voor iedereen een glaasje. Inmiddels was ik er wel aan toe om eens op een ander veld te spelen. Op een vrijdagavond in februari reden we voor de clubuitwisseling naar Roelofarendsveen. Wat was het lastig op een ander soort grond. Spelende in de verwarmde hal miste ik direct ons mooie park, de vogels en de frisse lucht. Dat had ik dus echt niet verwacht toen ik in oktober nog twijfelde over deelname aan het Jokertoernooi. Achteraf viel het reuze mee met de kou en het vieze weer en heb ik de hele winter heerlijk buiten gespeeld in het park. Binnenkort beginnen de lessen op maandagavond waar ik erg naar uitkijk. De agenda staat vol met leuke toernooien en wie weet volgt er wel een W-licentie. We hebben een mooie club om trots op te zijn. Laat de zomer maar beginnen, ik heb er zin in! Veel speelplezier,

Daniëlle Snijders 19


Waarom? Doen we dingen tijdens een partij, omdat de techniek of tactiek dat van ons vraagt of doen we dingen zonder na te denken of om de eigen ego te strelen? Let maar eens tijdens een clubavond op wat anderen doen. Wat ze doen voordat ze hun worp uitvoeren. U ziet dan het volgende:

Spelers, die het but uitwerpen zonder dat daar een plan achter zit;

Spelers, die heel vaak een boule van de tegenstander die voor het butje ligt ongewild opspelen;

Spelers, die blind driemaal achter elkaar schieten en missen;

Spelers, die in de cirkel gaan staan en de boule werpen, terwijl de tegenpartij níét ligt;

Spelers, die per definitie een inslag in de buurt van het but dichtmaken, terwijl de maat moet spelen;

Spelers, die een inslag dichtmaken waar hun donnee absoluut niet komt.

Spelers, die als de tegenstander geen boules meer heeft, plaatsen en als ze er niet bij komen dan maar met de laatste boule schieten, waarbij regelmatig het punt alsnog naar de tegenstander gaat;

Er wordt weinig geschoten voor ruimte, om makkelijker extra punten te scoren. Waar spelers staat had net zo goed speelsters kunnen staan. Voor beiden geldt hetzelfde! Laten we eens naar deze punten kijken.

Het uitwerpen van het but Spreek met je maat/maten af op welke afstand er gespeeld gaat worden. Vaak wordt het but maar een “gier” gegeven en komt het op zo’n 9 1/2 meter te liggen. Fijn voor de tireur! Ook de pointeur heeft daar vaak moeite mee. Hoe verder het but ligt hoe meer kans op afwijkingen van de baan van een geplaatste boule en hoe meer kans op scheef schieten door de kracht die men in de worp legt. Dus spreek af, laat een medespeler staan op de plek waar het but moet komen en werp deze met een boogje. Je hebt dan meer controle over het but.

Het ontwijken van een boule voor het but Ga na de worp van de tegenstander kijken hoeveel ruimte er is voor verbetering van het punt. Kijk hoe groot de “verbeterzone” is (zie Infobouletin nov. 2013). Dus ga bij het but kijken. Je weet dan hoeveel ruimte je naast en achter het but hebt om het punt te veroveren. Dus NIET naar het but spelen, want die wordt afgedekt door de vijandelijke boule. Laat je equipegenoot eventueel aangeven welke richting je op wilt spelen, maar bepaal samen die richting. Help je tegenstander niet!

Blind schieten! Er doen zich situaties voor waarbij de boule van de tegenstander echt weg moet. Bijvoorbeeld als het het 13e punt is of als de boule met plaatsen niet te verbeteren is en de equipe die aan de beurt is nog veel boules heeft. Vaak zie je dat er dan gemist wordt, er meteen een tweede schot achteraan vliegt en als die mis is ook de derde als een raket onderweg gaat. Die derde wordt vaak uit frustratie gespeeld, omdat de speler boos op zichzelf is en meestal loopt dit laatste schot slecht af en is de tegenstander de lachende partij. Neem voor elk schot je tijd. Loop een keer naar de boule die je moet schieten. Maak de plaats waar je je boule wilt laten landen even vlak en ga niet hard gooien. Bij hard gooien gaat het lichaam meebewegen met de armzwaai en is het schot meestal mis. Hard hoeft niet. De boul e weegt 7 ons of meer en dat is genoeg gewicht om bij raken de andere boule te verplaatsen. 20


Voor je beurt spelen! Dit is eigenlijk een “misdaad” en wordt bij officiële wedstrijden ook bestraft. De geworpen boule is ongeldig en wordt uit het spel verwijderd. Alle boules die door deze worp verplaatst zijn worden teruggelegd. Daarvoor hoeven ze niet gemarkeerd te zijn. Hoe komt het nu dat men voor de beurt werpt? Dit gebeurt vrijwel altijd bij spelers, die min of meer vastgeplakt zijn bij de werpcirkel. Ze werpen hun boule en denken dat deze niet op punt gekomen is en werpen zonder eerst ter plaatse te kijken de volgende boule. Ook komt het voor dat deze spelers, staande schuin achter de cirkel denken dat de tegenstander op punt ligt, terwijl dit niet zo is. Spelers, die in de cirkel “wonen” overkomt dit vaak.

Het dichtmaken van een inslag. Er is in het verleden veel geschreven over het dichten van een inslag. Er mag maar één inslag dichtgemaakt worden In het Internationaal Spelreglement Petanque ISP) staat in Artikel 10: Kleine obstakels Het is de spelers verboden een klein obstakel dat zich op het terrein bevindt te verwijderen, te verplaatsen, in de grond te drukken of plat te stampen. De speler die het but gaat uitwerpen, mag niettemin de plek onderzoeken waar hij zijn boule wil laten neerkomen (de donnee), door daar ten hoogste drie keer met een van zijn boules op te kloppen. Bovendien mag een speler van de equipe die aan de beurt is, één inslag van een eerder gespeelde boule dichtmaken. Spelers die zich niet houden aan deze regels, riskeren de sancties genoemd in artikel 34. Vegen en/of een spoor dichtmaken mag dus niet. Maar waarom zou je een inslag dicht willen maken. Als je donnee (landingspunt van de boule) op de plaats van een inslag is, is het verstandig deze inslag dicht te maken, want er is op die plek materiaal weg, waardoor de ondergrond harder is en de boule, als deze daar landt, meer snelheid krijgt. Als je donnéepunt op een “ongerept” plekje is, hoeft je niets dicht te maken. Vaak zie je spelers inslagen dichtmaken op plaatsen waar hun boule helemaal niet komt. Er is echter een uitzondering. Een tireur, die ijzer op ijzer schiet zal vaak een inslag in de baan van zijn schot of net daarnaast ter hoogte van de te schieten boule dichtmaken. Dit is om dat zo’n donkere plek aantrekkingskracht heeft en de tireur afleidt.

Durf te schieten voor ruimte! Het komt regelmatig in een partij voor dat een equipe nog drie of meer boules over heeft en al op punt ligt. Vaak volgt dan het volgende gesprek: De tireur: “Moet ik ruimte maken?” De pointeur antwoordt: “Nee, ik plaats er wel een balletje bij!” Jammer dan. Of de tegenstander wordt op punt gedrukt of de gespeelde boule eindigt vlak bij de boule die weg moet en moet de tireur ineens een “wereldschot” produceren. Of het gebeurt precies andersom. De pointeur wil dat er ruimte gemaakt gaat worden, maar de tireur wil er eerst een balletje bij! Dit kan dan weer resulteren in de noodzaak van een wereldschot en als het schot verkeerd uitpakt is er een boule minder beschikbaar om de zaak te kunnen herstellen. Dus eerst schieten en dan plaatsen. Het is een kwestie van “damage control”.

Tot slot nog een paar vraagjes: We zien vaak tijdens de clubavond dat een speler steeds met de voet aangeeft waar naar zijn me ning de boule naartoe gespeeld moet worden? Waarom doen ze dit? Vindt de medespeler dat wel prettig? Is die plek in overleg bepaald?

Bron: BUTterfly/Infobouletin jaargang 29 nummer 9. 

21


WEDSTRIJDCOMMISSIE Nationale Petanque Competitie

Bulderbaan speelde dit winterseizoen met twee teams mee in de NPC: een team in de 3e divisie en een team in de 4e divisie. Het 3e divisieteam zat in poule 3002 met JBV Schoorl, Elza Boules uit Beverwijk, Celeritas uit Alkmaar, De Gooiers uit Loosdrecht, DOSC uit Den Dolder, LBF uit Lisse en De Spaanse Ruiter uit Nieuw Vennep. Dit team speelde twee keer gelijk, on twee keer en verloor de overige tien ontmoetingen. Geen beste prestatie met degradatie met een laatste plaats en degradatie tot gevolg. Het 4e divisie team zat in poule 4005 samen met teams van de Spaanse Ruiter uit Nieuw Vennep, Zoetermeer, Les Pointeurs uit Alphen aan den Rijn, LBF uit Lisse, DGW uit Den Haag, De Boel de Boule uit Roelofarendsveen en PU- Badhoevedorp. Dit team won 5 keer, speelde 1 keer gelijk en verloor 7 keer de verloren ontmoeting met PUB werd omgezet in een reglementaire 8-0 winst omdat de tegenstander een onreglementaire speler had opgesteld. Het tweede team is uiteindelijk met 13 punten op de 5e plaats geëindigd. In deze competitie worden uit en thuis wedstrijden gespeeld, maar door de plaatsing van deze competitie in de wintermaanden is er voor teams zonder hal slechts beperkt sprake van echte “thuiswedstrijden” omdat we in de maanden november tot en met februari gezien de kou en andere ongunstige weersomstandigheden noodgedwongen uitwijken naar de hal van PUK in Haarlem. Het eerste team heeft 3 partijen op onze eigen locatie kunnen spelen en het tweede team zelfs maar twee keer. Dit systeem is een groot voordeel voor clubs die over een hal beschikken. Alle uitslagen staan op www.jbvbulderbaan.nl op de pagina’s Toernooien en Uitslagen en breed op www.nlpetanque.nl. ___

Wintercompetitie Tripletten (WCT) Er hebben in de WCT 20 teams deelgenomen waaronder 4 van Bulderbaan. Alle teams speelden in de eerste klasse die in twee poules van 10 werd verdeeld voor de eerste twee dagen. De teams BB1, BB2 en BB3 wisten zich voor de derde dag te plaatsen in de A poule ) ook wel kampioenspoules) waar de beste 5 teams uit de beide oorspronkelijke poules geplaats werden. Het vierde team kwam de derde dag uit in de B poule. Het team BB 1 met Guido Dennenbroek /Lina Verhulst en Bram Otte werden heel knap derde in de Kampioenspoule, zie ook elders in deze Boelspriet. BB2 met Dorine Martron / Dennis Cowan en Jan Snoek werden in dezelfde poule 7e en BB 3 met Thomas Verhoef / Tineke Verhoef en Peter Bleekrode.10e, ook in de Kampioenspoule. BB 4 met Theo Meijer / Cees Reimerink en Els Bleekrode werden 7e in de B poule. Volgend jaar is er geen wintercompetitie tripletten meer, maar komt er wel een soortgelijke zomer competitie tripletten in het nieuwe district west. Deze zal plaatvinden in de maanden april- juni. _________________________________________

Zomer Competitie Doubletten Dit voorjaar wordt door District West nog een keer de Zomer Competitie Doubletten georganiseerd met de clubs uit de oude afdeling 09. De 30 aangemelde teams, waarvan 5 van Bulderbaan, zijn ingedeeld in drie poules van tien. Op de eerste drie dagen spelen de teams in de poules van tien een halve competitie waarna de teams voor de finaledag worden ingedeeld in poules van vier op basis van hun resultaat van de eerste drie dagen. Op elke speeldag worden 3 partijen gespeeld. Op de eerste drie dagen zijn er dagprijzen voor de die dag best presterende teams in de drie poules, op basis van winstpartijen en saldo. Op de finaledag zijn er zes poule van 4 en een poule va n 6, ook op de finaledag zijn er prijzen voor de beste teams uit iedere poule, dit op basis van winstpartijen en onderling resultaat, in de poule van 6 op basis van winstpartijen en saldo. Er zijn geen klassen ingedeeld naar niveau maar drie poules op gelijk niveau. Aanvang van de wedstrijden is op alle speeldagen 10.30 uur 22


Speeldagen en locaties voor de ZCD: Datum Vereniging Adres Zondag 23 april

OSB

Groene Zoom 6, 2411 SL Bodegraven

Zondag 14 mei

Les Pointeurs

Olympiaweg 2b, 2406 LG Alphen aan den Rijn

Zondag 11 juni

Petanque Lijnden

Schipholweg 649, 1175 KR Lijnden

Zondag 25 juni

De Vaste Voet

v. Alkemadelaan 16, 2171 KH Sassenheim

De teams die namens Bulderbaan meedoen aan deze competitie zijn: BB 1 Daniel Staffhorst – Carla van Wijk BB 2 Trees Henricks – Co Loman BB 3 Bob van Rijswijk – Conny Geel BB 4 Cora Roodhart – Willy Bakker BB 5 Bram en Minke Otte ________________________________________________

4 buren toernooien Op initiatief van Ton Roos van PU-Badhoevedorp en Rajen Koebeer namens Les Bohemiens is er een initiatief gestart om een zomerse toernooi cyclus met vier buurverenigingen te starten. Dit heeft geleid tot het 4 buren toernooi. Aan deze toernooicyclus doen 4 Buurclubs mee, te weten PUBadhoevedorp, Petanque Lijnden, Les Bohemiens uit Amsterdam en onze eigen club JBV Bulderbaan. Deelname bestaat uit 8-10 doubletten per vereniging per dag. Teams kunnen iedere dag anders van samenstelling zijn. De kosten bedragen slechts 2 euro per team Er zijn prijzen voor de twee beste doubletten per dag. Aanvang van de partijen is om 12 uur, dus graag melden om 11.30 uur. Er worden 3 partijen per dag gespeeld Voor de aanmelding van de teams namens bulderbaan ligt er een inschrijflijst in de kantine Voor deze toernooien is geen licentie nodig, dus alle leden kunnen meedoen. Het zou leuk zijn als alle teams in de nieuwe clubkleding verschijnen. Zie ook de hiernaast getoonde flyer.

23


Hein toernooi Het Heintoernooi is gespeeld met maar liefst 38 teams, niet slecht voor het eerste toernooi van 2017. De spelers geven zich traditioneel op als pointeur of tireur en de tireurs worden aan een pointeur gekoppeld om een evenwichtige verdeling van krachten te bewerkstelligen. Er waren 14 dapperen die zichzelf als tireur hadden opgegeven en 24 die zichzelf meer als pointeur zien. Dit levert dus 7 partijen op ,met een tireur aan een pointeur gekoppeld en nog 4 partijen met alleen pointeurs. Het weer was wat twijfelachtig, dus stond een partytent over de door Peter en Andries samengestelde prijzentafel die dit bestond uit mooie planten en een ander plantaardig product, namelijk pakketjes van verschillende bieren met bijbehorend glas. Ook werden door de onvolprezen kantinedames Gerda en Anja de nodige onder de partytent gefrituurde hapjes tussendoor geserveerd. Dit alles natuurlijk ter verhoging van de feestvreugde. Zoals u op de foto hiernaast kunt zien werd de wisselbeker dit jaar gewonnen door Theo Meijer die zijn titel bij de Tireurs met succes verdedigde en bij de Pointeurs was Eddy de Reeper het die voor et eerst in zijn Bulderbaan carrière zijn naam op de wisselbeker zal zien staan. Bij de Pointeurs waren de 2e en 3e plek voor resp. Nico Veldt Sr en Bernhard Knosp. Bij de Tireurs waren de 2 e resp. 3e plaats voor Peter Bleekrode 2 e en Bram Otte. De winnaars: Pointeurs Eddy de Reeper Tireurs

Theo Meijer

___________________________________________________________________________________

Clubuitwisseling met Boel de Boule Op dinsdagavond 28 februari zijn we weer op bezoek geweest bij Boel de Boule voor de tradition ele clubontmoeting. Beide clubs hadden weer 12 teams en het was net als anders weer lekker gezellig. De eerste twee ronden ging de strijd voor de clubontmoeting geheel gelijk op met beide clubs een gelijk aantal gewonnen partijen. De laatst ronden wist Boel de Boule echter 9 van de 12 partijen te winnen zodat zij dit keer de ontmoeting wonnen, het werd ook weer een keer tijd na onze twee overwinningen vorig jaar. Namens Bulderbaan waren er prijzen voor de volgende duo’s: 4 e Carla van Wijk en Daniel Staffhorst, 5 e Richard Rentinck en Lina Verhulst, 8e Peter en Els Bleekrode, 11 e Thomas en Tineke Verhoef en 12 e Theo Meijer en Eddie Philips. De revanche is gepland op woensdag 17 mei bij ons in het Broersepark ___________________________________________________________________________________

Trainingen Op 3 april is net als vorig jaar weer een groep van 8 voornamelijk nieuwe leden begonnen met een serie van 6 basis trainingen onder leiding van de door ons ingehuurde trainer Jos Bunel. Wij hebben gemerkt dat Jos er goed in is om basistechniek bij te brengen en beginners maar ook gevorderden goed aan en bij te sturen op technisch gebied. Vorig jaar hebben we gezien dat dit kan bijdragen tot het verrassend winnen van prijzen bij de clubkampioenschappen. We hebben er alle vertrouwen in dat ook dit jaar de deelnemers aan de trainingen beter uit de trainingen komen dan ze erin gingen. Blijft natuurlijk altijd afwachten of het voor iedereen succesvol is en vooral volhouden en toepassen van het geleerde is erg belangrijk om het maximale effect te halen uit de trainingen. Op de maandagavonden worden ook andere leden uitgenodigd om te komen oefenen.

24


Wedstrijdgebeuren binnen district west Maandag 6 maart vond in Zoetermeer een bijeenkomst plaats tussen het districtsteam en de wedstrijdfunctionarissen van de verenigingen van het district. Bijna alle verenigingen waren aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werden de plannen voor de door het district te organiseren competitie besproken. De Vergadering werd voorgezeten door de Andries Wijand, hij is wedstrijd coördinator van het nieuwe district west. 2017 is nog een overgangsjaar. Dit betekent dat enkele afdelingscompetities deze zomer nog doorgaan. Eén daarvan is de Zomer Competitie Doubletten (ZCD) zoals die in voorgaande jaren door afdeling 09 georganiseerd is. De plannen zijn door de aanwezige verenigingen akkoord bevonden. In de zomerperiode wordt er naast de ZCD van 09 de ZAMI voor de verenigingen uit afdeling 11 gecontinueerd. De ZAMI is een verenigingscompetitie met teams van vier spelers/speelsters. Per speeldag worden drie ronden gespeeld. Ronde 1 bestaat uit een triple ttenpartij en een tête-à-tête, ronde 2 uit twee doublettenpartijen en ronde 3 weer uit een triplettenpartij en een tête -à-tête. In de regio Haaglanden (Den Haag e.o.) blijft een Winter Senioren Cyclus (55+) (WSC) op de woensdag- middag bestaan, evenals een Avond Doubletten Competitie op dinsdagavonden in de periode mei-juni Vanaf 1 oktober zullen een Winter Competitie Doubletten en een Zomer Competitie Tripletten district breed uitgerold worden. Het eerste jaar zal een kwalificatiejaar zijn, waarin bepaal d zal worden op welk niveau men voor de competitie 2018/2019 en volgende ingedeeld zal worden. Wintercompetitie doubletten(WCT) poules van 16, 3 zondagen plus een reserve dag in de periode oktober-februari. Wintercompetitie tripletten: poules van 16, 3 zondagen plus een reserve dag in de periode april-juni. De equipes van een poule spelen allen tegelijk op dezelfde locatie. Bij drie speeldagen worden er vijf partijen per dag gespeeld. Meer nieuws hierover in de komende maanden. Voorts werd de toernooikalender oktober 2017-april 2018 vastgesteld. Deze staat binnenkort op de website van het district. ___________________________________________________________________________________

Ledenraadpleging Op 10 april heeft in het district de eerste ledenraadpleging plaatsgevonden waar namens Bulderbaan Bram Otte en Andries Wijand aanwezig waren. Deze ledenraadpleging is de eerste stap in de bepaling van het bondsbeleid. Er werd plenair gepeild wat de hoofdlijnen van het bondsbeleid zouden moeten zijn voor de bond voor de komende jaren. Binnen ons district kwam daaruit dat het beleid van de bond zich zou moeten toespitsen op de volgende drie punten: Verjonging, Publiciteit/Promotie en Cultuur (Samenhang Wedstrijd en Recreatie). Vervolgens werd in kleine groepjes verder gediscussieerd over meer concrete punten binnen deze drie onderwerpen. Het Bondsbestuur verzamelt alle ideeën en onderwerpen uit alle acht districten en zal naar aanleiding daarvan een beleidsplan maken voor de komende jaren. ___________________________________________________________________________________

Website District west Het Districtsteam is - na enig zoeken - versterkt met een webmaster. Dat betekent dat de website nu ook inhoud heeft gekregen. Zo zijn daar onder meer de gegevens, indelingen en utslagen van de competities binnen het district te vinden. Ook kunt U daar de complete wedstrijdkalender met alle toernooien en competities te vinden. De website is te vinden op de volgende link: https://www.njbb.nl/west Ook is er een facebook pagina: https://www.facebook.com/NJBBwest/

Namens de wedstrijdcommissie, Andries Wijand

25


€urotoernooi 7 januari 2017

De planning was zo mooi, aansluitend aan de nieuwjaarsreceptie de eerste uitvoering van 2017, het mocht echter niet zo zijn. Gezien de planning van de NPC was deze zaterdag eigenlijk de enige mogelijkheid om in januari het Eurotoernooi te spelen maar gezien het weer viel dat in de “watersneeuw”.

Na enig overleg om te peilen of er voldoende belangstelling was om het weer alsnog te trotseren moest vastgesteld worden dat er te weinig animo was (ca. 10 voorstemmers). De gedachte om ergens van de zomer twee keer in één maand de januari uitvoering in te halen werd al snel losgelaten zodat uiteindelijk werd besloten om de eerste editie van 2017 helemaal te laten vervallen. Dit jaar doen wij het dus met 11 maanden in plaats van 12. Peter Bleekrode

____________________ Op 4 februari werd het eerste Eurotoernooi gehouden met 27 deelnemers. Dit werd gewonnen door Lina Verhulst met een 2e plaats voor Jeannette Cramer en een 3e plaats voor Eddy de Reeper. _____________________ Het tweede Eurotoernooi op 4 maart werd gehouden met 32 deelnemers. Deze werd gewonnen door Jos Helsloot met Co Loman als goede tweede en Bob van Rijswijk als derde.

26


Waarover Appten zij? Ten behoeve van de communicatie over de joker competitie is er een Whatsapp groep gemaakt. Hieronder een kleine greep wat daar zoal geappt wordt. Toch voornamelijk over het weer. _________________________________________________________________________ 01-02-17 : D.: Neem allemaal je regenkleding mee want tijdens de competitie gaat het gezellig regenen T.: Je moet niet alles verklappen S.: En ook een rolletje alufolie voor je bouletjes natuurlijk.

08-02-17 : D.: Bij deze meld ik me af voor vanavond

D.: Ik moet mijn snorkel nog even zoeken.

E: Kan ik mij wat bij voorstellen. T.: Ik zou een duikpak aandoen

22-02-17 : D.: Goedemiddag weerman wat wordt het weer voor vanavond lieslaarzen aan of zwembroek aan

15-02-17 : A.: Allen, De toestand van het veld is door opdooi en nog aanwezige smeltende sneeuw te slecht om op te spelen. De Jokercompetitie wordt voor vanavond afgelast.

A.: Misschien beide misschien ook niet D.: Ik heb mijn zuidwester al klaarliggen

C.: Okay dank je A D.: Jammer A.: Dank je wel. B.: Ik had me er zo op verheugd ! ☃ D.: D.: Top! Dank je wel!

A: Andries ik was net in het park. Het is een groot meer hopelijk wordt het droog. A.: Regent nu zachtjes hier. Geen idee hoe hard straks

Groeten A Volgende week beter.

P.: Een pontonbut A.: Ga vanavond naar veld en zie wel wie er komen. Hangt er vanaf of en hoe hard het regent denk ik

E.: Wij kunnen ook badeendjes meenemen om op te mikken. Spat lekker!

E Jij blijft ook optimistisch!

:

D: Arme eend!

C: En de kruik mee!

B: Een kruik met cognac !

B.: Laat Danielle het maar niet horen ! Dierenbeul

!

D.: Andries anders dweil je de plas toch even voor ons op

27


28

Profile for Bram Otte

Boelspriet 230 edit  

Boelspriet # 230 JBV Bulderbaan te Amstelveen

Boelspriet 230 edit  

Boelspriet # 230 JBV Bulderbaan te Amstelveen

Profile for bramotte
Advertisement