__MAIN_TEXT__

Page 1

38e jaargang Nummer 245 December 2020

BOELSPRIET


38e Jaargang nummer 245 – December 2020

In dit nummer 3

Colofon

5

Bestuurspraet

7

Activiteitenkalender

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan

8

Verjaardagen

Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

9

Elkaar helpen / stoelyoga

www.jbvbulderbaan.nl

11

Tete a Tete door Peter Bleekrode

12/13 Eurotoernooien stand 15-22 Kerstbijlage

Bestuur

15

Kerstverhaaltje door Bram Otte

16

Hoezo nostalgie door Henk Koerselman

17

Appels door Harry Kamp

Conny Geel

18/19

Kerst (diner) herrineringen door Els Bleekrode

Verenigingssecretariaat

20-22

Kerst recepten door Richard Rentinck

22

Lofschuitjes door Andries Wijand

Guido Dennenbroek Bram Otte Niek Cramer Andries Wijand Frans Posthuma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Bestuurslid

Financiele administratie

Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 0643257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: www.jbvbulderbaan.nl

Wedstrijdcommissie

Kopij Boelspriet 246 Bij voorkeur in WORD en zonder opmaak (platte tekst) als bijlage per e-mail is vóór 1 maart 2021 welkom bij de redactie (zie linker kolom).

Andries Wijand Tel. 0644652561 andrieswijand@outlook.com Peter Bleekrode Tel. 0653739453 promotie.bulderbaan@gmail.com Richard Rentinck

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Andries Wijand

d.martron@outlook.com promotie.bulderbaan@gmail.com andrieswijand@outlook.com

Lief en Leed Bram Otte (ad interim)

Tel. 0643257204

Adverteerders Brommer BV DIS BV - Huishoudelijke apparatuur GoldCar BV Grieks restaurant Alexandros Groenhof Optiek BV H. Zelhorst BV Keurslager Stronkhorst Personal Touch Travel Total Copy

Kantinecommissie Clubhuis GSM Tel. 0657956955 (zie speeltijden) Bob van Rijswijk, Gerda v. Elden; Conny Geel, Gees Eelsing; Minke Otte

Bank IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan

Speeltijden Maandagavond (01/04 – 01/10): vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Woensdagavond hele jaar: vanaf 19.00, aanvang 19:30 u. Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

Speelterrein Broersepark; navigatie:

ingang Molenweg te Amstelveen. postcode 1182CK – 21

Het wordt bijzonder op prijs gesteld als onze leden in voorkomende gevallen gebruik maken van de diensten van onze adverteerders.

Doelstelling “Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.”

Bondsbureau Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl

Op de omslagfoto: Kerstwens door middel van butjes. 1


2


Bestuurspraet 2020! 2020 zal een jaar worden om niet snel te vergeten, het past in het rijtje ‘14-‘18, ‘40‘45 en 9/11. Getallen waar een hele geschiedenis achter schuil gaat. Wij gingen 2020 in met het vooruitzicht van de viering van ons 40 jarig bestaan. Het bestuur had hier op een aantal momenten speciale aandacht aan willen geven. Niet in de laatste plaats omdat ook de besprekingen rondom de nieuwbouw van ons onderkomen dichtbij het punt van verwezenlijken stond. Een nieuwe wending dat we dat met een tweede partij gezamenlijk zouden gaan doen. Maar het is 2020 het jaar van de onzekerheid, en ook bij de nieuwbouw staan we op een punt waar de onzekerheid groter is dan we als bestuur begin van dit jaar op hadden gehoopt. En de veranderingen volgen elkaar zo snel op dat een huidige status morgen alweer oud nieuws kan zijn. Door de huidige omstandigheden kunnen we ook geen gebruik maken van het clubhuis. Afgezien van de inkomsten, zijn door de coronaregels de sociale contacten in verenigingsverband ook op een lager pitje komen te staan. Ik hoop dat we midden 2021 toch weer op meer normale wijze ons leven kunnen inrichten. En zoals het er naar uitziet toch op een andere manier dan voor maart 2020. Hoe……???? Mooie overdenking voor onder de kerstboom of op oudejaarsdag dit keer zonder door knallen en flitsen te worden opgeschrikt. 2020 zal in stilte achter ons gelaten worden. Ik wens iedereen een mooie tijd naar het einde van dit jaar met alle feestdagen, en voor volgend jaar alle goeds! Guido Dennenbroek (Voorzitter) 3


4


Activiteiten kalender Januari 2021 – Maart 2021 Speeltijden: maandagmiddag(-avond(zomer)), woensdagmiddag(-avond(zomer/winter)) en zaterdagmiddag. ’s-middags 13.30 uur (melden vanaf 13.00 uur)– ’s-avonds 19.30 uur (melden vanaf 19.00 uur)

Tot nader order zijn de volgende regels nog steeds van kracht • • • • • • • • • • • •

De kantine is en blijft gesloten voor de leden. De verkoop van consumpties is in elk geval tot nader order niet toegestaan. De ingang van de toiletten blijft nog steeds buitenom. Verblijf in het clubhuis zelf is voor anderen dan de dienstdoende coördinator, niet toegestaan. Eventuele uitzondering hierop wordt door de dagcoördinator per geval bekeken. Het organiseren van wedstrijden en eigen toernooien op het speelveld zijn niet toegestaan. Trainingen en vrij spelen zijn mogelijk, waarbij nadrukkelijk de afstand van 1,5 meter in acht dient te worden genomen. Een ‘baanaanwijzing’ met pylonnen wordt nog steeds aangehouden. In principe wordt 1x indelen van teams door de dagcoördinator aangehouden. Op dit moment is alleen het spelen van tete a tete toegestaan als gevolg van de regel “NIET meer dan 2 personen”. Dit in ieder geval tot 19 januari Ieder team gebruikt een eigen butje bij de uitgooi en bij het oprapen van de eigen ballen wordt contact met anderen vermeden. Bijv.: laat het winnende team per mêne eerst oprapen. Blijf zoveel mogelijk de hygiënische protocollen vasthouden.

-dag

DATUM

ONDERWERP

MELDEN BEGIN

INFORMATIE/ADRES

Januari 2021

woens

6,13, 20, 27

Jokercompetitie (tot nader order uitgesteld)

19:00

19:30

Broersepark

zater

2

9e Eurotoernooi nr. 1 Afgelast

13:00

13:30

Broersepark

19:00

19:30

Broersepark

13:00

13:30

Broersepark

19:00

19:30

Broersepark

13:00

13:30

Broersepark

11:30

12:00

Broersepark

Februari 2021 woens

zater

3, 10, 17, Jokercompetitie 24, 31 (tot nader order uitgesteld) 6

9e Eurotoernooi nr. 1 (Alleen als wedstrijden weer zijn toegestaan)

Maart 2021 woens

3, 10, 17, Jokercompetitie 24, 31 (tot nader order uitgesteld)

zater

6

9e Eurotoernooi nr. 3 (Alleen als wedstrijden weer zijn toegestaan)

zater

27?

Hein toernooi

De NPC en de WCD zijn van bondswege afgelast! 5


advertentie

Januari 2021 Eddy de Reeper

01/01

Lina Verhulst

09/01

Bernard Knosp

11/01

Peter Bleekrode

13/01

Conny Geel

15/01

Ton Plasmeijer

15/01

Peter Buis

15/01

Rita Giordani

19/01

Lous Foederer

Donat.

25/01

Watte de Wit

28/01

Afra Betting

29/01

Februari 2021 Willie Bakker

05/02

Jeannette Cramer

15/02

Loes de Boer

28/02

Maart 2021 Dorine Martron

10/03

Frans vd Broek

19/03

Ger de Jong

23/03

Nico Veldt Sr.

25/03

Elly Hammen Annemarie ten Cate

27/03 27/03

Harry Kamp

29/03

Marianne Krijger

30/03/

April 2021 Bob van Rijswijk

03/04

Bram Otte

13/04

Thomas Verhoef

16/04

Fred Stenekes

20/04

Marian Kunst

21/04

Dennis Cowan

22/04

Magda van Peer

25/04

Eddy Philips

28/04

Ruud Blom

29/04

Elly van het Groenewoud

29/04

6


Elkaar helpen in moeilijke tijden…… Midden in alle lastige Covid-19 perikelen nam de bij ons bestuur bekende wijkcoach van Participe – Patrimonium contact op. Voor één van hun wijkactiviteiten met dames-senioren – het stoelyoga – zochten zij een mogelijkheid om dat tijdens de zomermaanden juli tot en met augustus te kunnen realiseren. Met name om de damesgroep uit hun isolement te halen en onderlinge contacten en beweging te kunnen onderhouden. Of er misschien een mogelijkheid was om dat tijdens de woensdagochtenden op ons speelveld in de buitenlucht te kunnen doen. Mede omdat gebruik van de vaste locatie in het Pluspunt aan de Amsterdamseweg gesloten was door een verbouwing. Een en ander werd na afstemming met ‘onze’ gastvrouw Gerda snel geregeld en zo kon het clubje dames wekelijks op onze stoelen onder leiding van yoga-coaches hun fysieke en geestelijke conditie op peil houden. Waarna na afloop de koffie klaar stond en soms tot aanvang van onze speeltijd een nazit in het zonnetje werd genoten. Eind augustus werd voor aanvang van ons eigen clubkampioenschap onze gastvrouw Gerda door wijkcoach Wilma Stokkel in de bloemetjes gezet. Ook de eerste yogacoach Claire Steinmetz was meegekomen en dus werd het voor Gerda een écht leuke verrassing in aanwezigheid van andere leden. Namens Bulderbaan nam de secretaris voor onze bijzonder gewaardeerde medewerking een donatie in ontvangst. Uiteindelijk werd onze facilitaire medewerking aan de stoelyoga alsnog afgerond in september. Gerda met bloemenhulde en Wilma (m) met Claire Steinmetz

7


8


Tête à Tête “Onbekend maakt ongeliefd”, een gezegde dat bij vele gelegenheden gebruikt kan worden of wordt! “Wat de boer niet kent vreet hij niet”, is een gezegde dat ook regelmatig gebruikt wordt en evenals het vorige, ten onrechte. “Eerst maar proberen en daarna recht van spreken hebben”. Hetzelfde geldt voor een aantal spelvormen binnen de Petanquesport. Binnen onze vereniging wordt soms negatief gereageerd op het moment dat er een tripletten-partij gespeeld moet worden, “je hebt maar twee ballen en mijn derde bal is bijna altijd goed” is dan een vaak gehoord argum ent. Eigenlijk natuurlijk een beetje flauw kul want als je speelt moet ook je eerste bal goed zijn en dat vraagt gewoon om meer oefening en concentratie. Voor spelers die uitsluitend vanuit het oogpunt van sociaal contact spelen is het spelen van een doubletten-partij eigenlijk het belangrijkste, andere vormen vragen meer concentratie en dat maakt het dan meestal minder aantrekkelijk. Wat dat betreft is de huidige situatie, waarbij de Corona invloed van grote betekenis is voor de bewegings(on)mogelijkheden tijdens onze speeltijden eigenlijk een uitkomst. Het verplicht ons om een andere vorm dan doubletten te spelen, als je dat niet wilt kan er niet gespeeld worden. Plotseling kon er alleen maar één tegen één gespeeld worden, waarbij in eerste instantie de an gst bestond of er wel voldoende mensen zouden komen spelen. Eigenlijk viel dat erg mee, wat ik op de presentielijsten heb gezien zijn er op de middagen toch over het algemeen tussen de ca. 15 en 20 spelers, vanzelfsprekend afhankelijk van het weer is dat helemaal niet slecht. In de lockdown periode van november betekende dat gewoon dat men toch op deze spelvorm af kwam, waar komt dan toch die terughoudendheid vandaan? Misschien heeft deze periode wel als eye-opener gewerkt en kwam naar voren dat je bijna verplicht bent om zowel te plaatsen als te schieten en dat je nu lekker kon oefenen. Daarnaast geeft deze spelvorm ook meer inzicht in de tactiek van de sport, je hebt maar drie ballen en dus moet je goed weten wanneer je welke worp toepast om punten te kunnen scoren. Misschien dat het straks bij het weer vrij mogen spelen toch wat meer tireurs of meer allround spelers gaat opleveren en dat daardoor de drempel om bijvoorbeeld mee te gaan doen aan het clubkampioenschap of andere toernooien wat lager komt te liggen. Het zou voor de vereniging en met name voor de districtstoernooien en nationale competitie een uitkomst zijn om meer allround spelers te verwelkomen. Er kwamen na afloop van deze extra lock-down periode ook nog positieve geluiden van leden die dit eigenlijk wel een leuke spelvorm vonden en waarbij zelfs het sociale aspect van de mogelijkheid van een één op één gesprekje tijdens het spelen als postief werd ervaren. Inmiddels zijn we weer voor 5 weken gebonden aan tete a tete spelen, dus wie weet wat het doet voor niveau verbetering. Peter Bleekrode

9


€urotoernooien 2020 Met slechts 6 gespeelde maanden ontkomen we er toch niet aan om ook voor dit jaar een overall winnaar vast te stellen. Het schenkt weinig tevredenheid om het door de Corona crisis verminkte Eurotoernooi op deze manier dit jaar af te moeten sluiten. Overslaan leek de wedstrijdcommissie geen reële optie daarom hebben we toch maar besloten om op dit moment een overall winnaar aan te wijzen. We hadden nog enige hoop om de afsluiting te laten plaats vinden tijdens het laatste toernooi van dit jaar nl. het Kersttoernooi. Helaas zjin de coronamaatregelen dusdanig dat dit laatste 2020 toernooi geen doorgang zal kunnen vinden. Daarom gaan de felicitaties uit naar Dick van Essen als de nummer 1 van het Eurotoernooi 2020. Ik hoop dat het overhandigen van de beker zal kunnen plaatsvinden tijdens de eerstkomende versie van het Eurotoernooi 2021, wanneer dat is zal de toekomst leren! Het overzicht van de overige jaar resultaten vinden jullie op de pagina hiernaast. Om enige duidelijkheid te scheppen in de berekening van eindstanden van verschillende toernooien is in de loop van dit jaar door de wedstrijdcommissie in overleg met de dames van de “prijzenkast” besloten om de eindstand van de maand en jaarresultaten van het Eurotoernooi gelijk te trekken met de Troefcompetitie. Het betekent dat met ingang van 2021 de standen zullen worden opgemaakt in volgorde van de volgende criteria: 1. Gewonnen wedstrijden 2. Saldo 3. Eigen gescoorde punten Of het mogelijk is om de januari versie van het 2021 toernooi direct na afloop van de nieuwjaarsreceptie te laten plaatsvinden is mij op dit moment nog niet bekend. Ik ga er van uit dat het bestuur tegen die tijd een beslissing heeft genomen over de doorgang van de receptie en dat de overheid de beperkende maatregelen voor het spelen van toernooien voldoende heeft versoepeld. We zullen u van dit alles zo goed als maar mogelijk is op de hoogte houden. Mij rest u op dit moment slechts allemaal een plezierige en gezonde kerstviering en jaarwisseling toe te wensen en laten we hopen dat 2021 er heel anders uit zal gaan zien, hou het gezond!

Jaarwinnaar Dick van Essen

Peter Bleekrode 10


Beste 3 per gespeelde maand Januari

32 deelnemers

1 Richard Rentinck 2 Elly Hammen 3 Theo Meijer Februari

20 deelnemers

1 Co Loman 2 Gees Eelsing 3 Dick van Essen Maart

3w 39p +19 3w 39p +18 3w 39p +18

42 deelnemers

1 Frans Posthuma 2 Richard Rentinck 3 Ans van Raalte Augustus

3w 39p +25 3w 39p +24 3w 39p +21

25 deelnemers

1 Minke Otte 2 Bernard Knosp 3 Lida Vogelaar Juli

3w 39p +20 3w 39p +17 3w 39p +15

3w 39p +25 3w 39p +24 3w 39p +23

26 deelnemers

1 Harry Kamp 3w 39p +34 2 Peter Buis 3w 39p +13 3 Elly vh Groenewoud 3w 39p +12 September

26 deelnemers

1 Harry Kamp 2 Dick van Essen 3 Magda van Peer

3w 39p +24 3w 39p +17 3w 39p +16

11


DIS SERVICE DIS staat voor Dit Is Service en dat is precies de reden van het bestaan van de winkel en onze werkwijze. DIS staat garant voor: ✓

persoonlijke aandacht, ✓ zorgen voor snelle levering,

Groot huishoudelijk

✓ op een tevoren afgesproken tijd

Klein huishoudelijk

installeren, uitleg geven en pas

Stofzuigers

vertrekken als alles goed werkt!

DVD & Blu Ray Radio & Televisie

DIS Contact

Openingsuren

Adres

T. 020-645 64 71

di - vr. 09:30 - 18:00 zat. 09:30 - 17:00

Lindenlaan 382 1185 NM Amstelveen

Lampen Persoonlijke Verzorging Accessoires

12


Kerstbijlage In het vervolg van deze boelspriet vindt u verhalen, recepten en herineringen van verschillende leden, alles naar aanleiding van de oproep in de vorige boelspriet om deze kerstuitgave een echt kersttintje mee te geven. Laat u verrassend door de creativitei t van uw medeboulers. We beginnen hier met een oud maar ook een beetje vreemd aandoend kerstverhaaltje.

Een Oud Kerstverhaal uit Apoloemta Heel lang geleden leefde er in het hartje van Apoloemta een oude, maar wijze tuf. Snarrekatel was zijn naam. Hij was weesvader van acht Arrotiden die Afritalen werden genoemd. Op een zekere dag liep Snarrekatel met z´n acht Afritalen in het spurre gras te zeunen, toen hen in de verte een grote gruttel tegemoet kwam. ‘ Gossie possie, wat zoekt u hier ? ´vroeg Snarrekatel. ‘ Ik zoek het stadje Alipetelaar ‘, antwoordde de gruttel. ‘ Oh, dat ligt zeker nog 9 kretels van Apoloemta af ‘. ‘ Maar wat wilt u daar ? ‘ wilde Snarrekatel weten. ‘ Wel, ‘ zo verklaarde de gruttel, ‘ morgen is het Kerstmis en dan luiden alle klokken daar zo lang totdat alle Arrotiden van verbazing door het glarre snit druifelen ‘. Zoiets vond Snarrekatel wel leuk. Hij wist dit niet. En zo vertrok ook hij met z’n acht Afritalen naar Alipetelaar om daar de klanken van de klokken te beluisteren. Ook dit keer staan zij daar met z’n allen en zij wensen alle mensen prettige feestdagen en een voorspoedig 2021. En zouden er lezers van dit blad zijn die dit verhaal niet geloven, dan moeten zij zelf maar eens naar Alipetelaar gaan om dit schouwspel te beleven. Ook wij hebben dit gedaan en onze wensen voor 2021 sluiten daarbij heel graag aan. Uw Secretaris

Inzending: BO

13


Hoezo nostalgie Als je een zekere leeftijd hebt bereikt, krijg je soms de neiging terug te denken. Of dat zinnig is mag betwijfeld worden, neemt niet weg dat je er niet aan ontkomt. De Kersttijd versterkt dit. Maar dat is in elk geval niet zinnig; terugdenken is niet seizoensgebonden. Maar laten we dit filosofisch geleuter stoppen en ons richten op de barre werkelijkheid. Een feit is dat ik mijn laatste Bulderbaanballetje al geruime tijd geleden heb geworpen. De oorzaak daarvan is zo simpel, bijna alledaags, dat het nutteloos is die oorzaak hier en nu uiteen te zetten. Als deze bewering uw nieuwsgierigheid pijn d oet, dient u het lezen van deze tekst onmiddellijk te stoppen. Goed, we zijn nu onder ons met een gezelschap van volhardende literatuurconsumenten. Ik ga toch even door over dat onderwerp terugdenken. Dan bekijken we de tijd voor dat laatste balletje. En dat doen we hier vanuit mijn invalshoek. Als een uwer het niet eens is met die gang van zaken en enige periode wil bekijken vanuit zijn invalshoek, laat hem zijn gang gaan en ook een artikeltje voor de Boelspriet schrijven. Best kans dat dat leuker wordt. Als ik aan mijn actieve boule-periode terugdenk (dus toch!) doe ik dat met genoegen. Niet veel genoegen of enig genoegen, nee, gewoon met genoegen. Ik speelde doorgaans op de maandag- en woensdagmiddagen. Dat waren (of zijn wellicht nog steeds) speelperioden die gefrequenteerd werden door een select, licht aristocratisch, en dus doorgaans klein gezelschap, waar het spelniveau enigszins ondergeschikt was aan het gespreksniveau. Er werd dus niet over het weer of het tv-programma van gisteravond geleuterd, neen, de zinsbouw van onze mondelinge mededelingen inzake uiteenlopende maar altijd boeiende onderwerpen speelde een uiterst belangrijke rol. Dat nam niet weg dat het nu en dan voorkwam dat een discussie vast lie p. Het constateren daarvan gaf altijd aanleiding tot een niet homerisch maar zeer beschaafd gegrinnik onder de deelnemers. En daar ging het om. Aan die momenten denk ik nog steed s nu en dan met veel plezier terug. Bedankt Bulderbaan. Henk Koerselman

14


Appels stokoud, jong, fris en verleidelijk. Door Harry Kamp Waar komt de appel eigenlijk vandaan? Het einde van het geologische tijdperk het Krijt, zo’n slordige 65 tot 60 miljoen jaar geleden was het begin van de komst van de primaten (opperdieren) waartoe ook de mens behoort. De appel is voortgekomen uit een wilde vrucht die de voorouder was van appels en peren en andere vruchtsoorten. De appel is ontstaan in het huidige kazachstan. Hoe het de appel al die miljoen jaren verging, zal nog lang gissen blijven, maar wel werd ontdekt uit opgravingen en graftombes dat zo’n zesduizend jaar geleden al een vorm van verkeer was waarbij appels werden verhandeld en wellicht, belangrijker verspreid. Zo’n 400 jaar voor Christus kwamen via Kazachstan. Iran (Perzie), Turkije en Griekenland de vruchten in het Romeinse rijk terecht waar de teelt zich kon ontwikkelen. De Romeinen wisten al dat zaaien variatie gaf en dat door enten een ras doorgekweekt kon worden Het waren ook de Romeinen die de fruitteelt naar onze streken brachten. Zo hadden bijvoorbeeld alle Nederlandse kloosters en kastelen in de vroege middeleeuwen al een boomgaard. Een vorst of een kasteelheer steeg in aanzien als hij nieuwe rassen ontwikkelde. Later ontstonden de kwekerijen die fruit teelden hoofdzakelijk voor de rijke stedelingen. Rond 1400 vonden fruithandelaren een plek op de markten en had elke boerderij vruchtbomen voor eigen gebruik Door bewuste kweek, maar ook door toeval, ontstonden en in de loop der eeuwen vele honderden appel en perenrassen ( inmiddels zijn er meer dan zevenduizend appelrassen), en nog steeds ontstaan er nieuwe rassen. Kent u ze eigenlijk wel de Bellefleur,sterappel of glorie van Holland. Het is niet de allernieuwste appel, maar de Elstar is bij de hedendaagse consument wel zeer populair. Waarom eigenlijk? Hij is lekker sappig niet te zoet, niet te zuur, mooie blos en niet te duur. Het is dan moeilijk knokken voor Kanzi, Junami, Rubens, Pink lady en de Wellant om een plaatsje te veroveren op de markt. Thuis gekomen met de vruchten krijgen zij een prominent plekje op de fruitschaal waar zij dan dagenlang liggen te wezen. Zij worden dan melig en flauw. De kwaliteit van appels gaan snel achteruit zodra zij op kamertemperatuur worden bewaard. In de koelkast er mee waar ze knapperig, fris en sappig blijven. Wie zich tegoed doet aan een appel begrijpt pas hoe deze vrucht zo oud kon worden en tegelijk zo fris en verleidelijk kon blijven.

15


Kerst (diner) herinneringen Door Els Bleekrode Zo in de maand december, als het tegen de Kerst loopt, denk ik een beetje weemoedig aan alle mooie Kerstdiners die wij samen met onze familie hebben gehad. Ja, dat waren mooie tijden. Het ontstond aldus: Mijn zus en ik hadden samen één moeder, twee schoonmoeders en een alleenstaande oudere broer. Dus was het ieder jaar de vraag: Hoe doen wij het met Kerst? Tot op een dag mijn nichtje, destijds al ruim volwassen, op het lumineuze idee kwam om een gezamenlijk Kerstdiner te gaan maken voor onze beide gezinnen plus de alleen staande aanhang. Zij zei: “En niet beknibbelen op de kosten, als wij in de stad gaan eten zijn wij ook een hoop geld kwijt. Dan kunnen wij zelf er ook best iets moois van maken”. Zo gezegd,zo gedaan. Het eerste diner was heerlijk, maar niet zo ingewikkeld . Nu ben ik degene die beroemd is om haar eigengemaakte aardappelkroketten, dus dat zou ik gaan doen, voor twaalf man. Nou, ik thuis de hele dag bezig om een mooie schaal kroketten te maken en de anderen naar het huis van mijn zus om voor te bereiden, want daar was de meeste ruimte. Ik heb die dag een hoop pret gemist zo in mijn eentje, dus dat was eens maar nooit meer. Het geheel was een succes, dus het volgende jaar zouden wij dat herhalen, maar nu een beetje grootser. Uiteindelijk werd dit een jaarlijkse happening. En het werd steeds mooier: Eerst een avond met z’n allen bespreken wat er gekookt zou worden, de boodschappenlijst opstellen, de planning samenstellen, wie doet wat, en dat alles onder het genot van de nodige wijn. Ja, en iedereen werd aan het werk gezet. Mijn zus en zwager deden de boodschappen, want het was in hun huis. Degenen die iets speciaals wilde maken deed dat van te voren thuis.

De dag voor het diner kwamen wij allemaal bij elkaar om te koken, en de laatste zaken voor de Kerstdag te bespreken, natuurlijk weer onder het genot van…. En dan de Kerstdag: Wij op pad naar het huis van mijn zus, met tassen vol extra serviesgoed, glazen enzovoorts, èn met mooie feestkleding voor ’s avonds. Mijn zwager hielp met allerlei tafels aan elkaar te passen en overal stoelen vandaan te halen, en samen met mijn zus met de tafel dekken en versieren met kaarsen en bloemen zodat het een feestelijk geheel was, 16


Daarna haalde hij alle moeders en broer op. Onze jongste dochter schreef de menukaarten, want zij had het mooiste handschrift, de anderen gingen alvast koken onder leiding van mijn nichtje, want zij was de grote organisator. De voorraden verse groenten en kruiden die op het balkon in de kou stonden werd alsmaar minder en de pannen en schalen werden steeds voller. Ik zie onze zoon nog steeds worstelen om de geroosterde nectarines van hun vel te ontdoen. En mijn neef om van een groot stuk vlees een prachtige carpaccio te snijden. En niet te vergeten de soesjestaart die gemaakt werd van, natuurlijk, eigengebakken soesjes. Het resultaat was altijd prachtig. De menu’s, later door Peter op de PC gemaakt, werden ook steeds mooier. Hele avonden werden besteed om alle gerechten een mooie naam te geven. De menu’s kregen een naam, bij voorbeeld “Una giornata Particulare” waarbij alle gerechten de naam van een film kregen, “Het Rivieren Menu”waarbij alle gerechten de naam van een toepasselijke rivier kregen, “Voor Elck wat Wils Menu”, “Het Resultaat van 10 jaar Culinaire Variatie”, “Het Pré Millennium Kerstdiner” een tafel vol tapas gerechten, “Het Bijna Eind van de Eeuw Kerstdiner”, “Noel 2000 – Diner de Fête” . Het waren heerlijke en lange avonden. Ik herinner mij een keer dat het allemaal iets uitliep en dat wij om half twaalf aan het dessert toe waren, wat bijna niemand meer wilde omdat wij vol waren van alle heerlijke spijzen en dranken. En de keren dat wij de moeders tussendoor naar huis brachten omdat het allemaal veel te lang duurde voor hen en zij doodmoe waren. En als mijn zwager dan terugkwam gingen we gewoon weer verder. Ja, prachtige avonden. En toen was de fantasie op. De familie werd groter, er kwamen kleinkinderen, de moeders werden alsmaar ouder en hadden er niet zo’n zin meer in, de jeugd wilde ook wel eens op Eerste Kerstdag bij de schoonfamilie zijn, of op reis, en zo hield na 13 jaar het gezamenlijke Kerstdiner op te bestaan. Maar de herinneringen zijn mooi! En… ik heb ieder jaar de beroemde aardappelkroketten gemaakt, maar nu ruim van te voren thuis, zodat ik niets van de voorbereidingen hoefde te missen! Hierbij het recept: Maak een lekkere smakelijke aardappelpuree, wel een beetje stevig. Kruid het met zout, peper, nootmuskaat, een beetje kerrie, en flink wat gesnipperde ui en veel fijngesneden peterselie. Laat het koud worden en opstijven. Maak er dan mooie kroketjes van, rol die eerst door het paneermeel, dan door het losgeklopte ei en dan weer door het paneermeel. Het is heel handig om ze kort ( zo’n 10 tellen) al vast voor te bakken in de olie of de frituurpan, en goed uit te laten lekken. Je kunt ze dan beter bewaren, en zelfs invriezen om later nog eens van te smikkelen. Dan kunnen ze worden gebakken in de olie of de frituur, niet te lang, want dan springen ze open. Eet smakelijk en PRETTIGE KERSTDAGEN!!!

Els Bleekrode

17


Kerstrecepten van Richard Kerst was in huize Rentinck altijd een feest wat betreft het eten. Zowel mijn vader als ik zijn / waren grote liefhebbers van wild. Toen mijn moeder dan ook door omstandigheden niet meer thuis kon wonen aten mijn vader en ik elk jaar met Kerst een menu met wild en traditioneel was ik degene die dat dan klaarmaakte. Ik mag namelijk graag lekker koken (en eten). Alle recepten heb ik zorgvuldig gearchiveerd op mijn computer en toen Andries mij vroeg of ik een paar recepten wilde delen met jullie in de clubkrant was het best moeilijk om een keuze te maken. Mijn keuze is gevallen op een wildpate met cranberry compote omdat de meeste mensen denk ik niet weten hoe eenvoudig het is om zelf een wildpate te maken. Je kunt dan zelf kiezen of je 'm grof of fijn maakt. En een frisse cranberry compote smaakt erg goed bij het over het algemeen wat sterker smakende wild. Mijn tweede gerecht is een dessert. Een panna cotta met sleedoorngelei. Deze laatste is voor mij momenteel eenvoudig omdat ik, zoals de meeste inmiddels wel weten, een Duitse vriendin heb en ze daar verdomd goede schnapps en likeuren maken van allerlei vruchten. Sleedoorn (of Schlehen in het Duits) is een vrucht die veel voorkomt in de natuur en iedereen daar dus zelf ook makkelijk aan kan komen. Panna cotta is letterlijk vertaald gekookte room. De kunst is dat er net genoeg gelatine in de panna cotta zit om deze stijf te maken maar niet hard. Een beetje drilpudding mag dus. De combinatie met de bitterzoete sleedoorn vind ik zelf erg lekker omdat ik niet van heel zoet houdt maar een panna cotta kan men met heel veel verschillende dingen garneren dus je kunt hier ook bijvoorbeeld een frambozensaus of een karamelsaus bij serveren. Net wat je zelf lekker vindt. Mijn vriendin heeft een recept voor Plätzchen toegestuurd. Welke ik voor het gemak maar even heb vertaald. In Jena waar zij is opgegroeid is dat een typische zoetigheid die men met Kerst eet bij de koffie of thee. Tip! Voor goed en lekker koken moet je je goed voorbereiden en de tijd nemen. Een haastklus levert vaak niet het resultaat waar je op hoopt. Voordeel van de tijd ervoor nemen is dat je tussendoor alvast een glas van de likeur of wijn kunt proeven đ&#x;˜‰ Eet smakelijk! Richard

Wildpate met Cranberry compote IngredieĚˆnten voor de wildpate: Voor een patevorm met een inhoud van 3/4 liter 3 laurierblaadjes 1 takje tijm 10 jeneverbessen 1/2 theelepel versgemalen peper 1 glas rode wijn 1 glas rode port 250 gr wild vlees (zwijn,hert,haas) 200 gr vette speklappen 150 gr kalfs of varkenslever 8 gr zout 1 ei 25 gr bloem 150 gr dunne plakken gesneden ontbijtspek

IngrediĂŤnten voor de cranberry compote: 1 zak cranberries 150 ml tawny port 80-100 gram suiker sap van 1 citroen geraspte schil van 1 sinaasappel

Hulpmiddelen: Wildpate: Pate of cakevorm van 3/4liter, foodprocessor, houten lepel en een grote kom Cranberry compote: Steelpannetje en houten lepel 18


Voorbereiding wildpate: Doe de laurierblaadjes, tijm, de geplette jeneverbessen, peper, rode wijn en port in een kom. Snij het wild in blokken, schep ze door de marinade en laat 1 nacht intrekken. Bereidingswijze wildpate: Neem het vlees uit de marinade, zeef het vocht en laat het inkoken tot er 2eetlepels over zijn. Snij de speklappen in blokken, hak het wildvlees grof in de foodprocessor en doe dit in een kom. Hak de speklappen fijn in de foodprocesser, maal de lever met het zout zeer fijn, meng het wildvlees, speklappen en de lever met de ingekookte marinade, het los geklopte ei en de bloem goed door elkaar. Verwarm de oven voor op 80 graden. Bekleed de patevorm met het spek, vul met het vleesmengsel en druk het goed aan. Dek het af met het overhangende spek. Zet de vorm circa anderhalf uur in de oven. Laat de pate afkoelen. Bereidingswijze cranberry compote: Was de cranberries en haal de slechte eruit Doe de cranberries in de pan en voeg de rest van de ingrediënten toe, verwarm op een matig hoog vuur, af en toe roeren zodat de ingrediënten goed mengen. Als het kookt al roerend door laten koken zodat de bessen kapot gaan en het geheel een jam-achtige substantie heeft, voeg eventueel nog wat suiker of port toe naar smaak en verwarm het geheel weer even zodat alles weer goed kan mengen.

Panna cotta met sleedoorngelei Ingrediënten voor de panna cotta: 250 ml room 40 gr palmsuiker 1 vanillestokje 5 gr gelatine (3-4 blaadjes), geweekt in koud water

Hulpmiddelen: 1 kleine (steel)pannetjes garde 4 vormpjes

Ingrediënten voor de vlierbessengelei: 233 ml water 100 ml sleedoorlikeur 13 gr palmsuiker 12 gr gelatine (9-10 blaadjes), geweekt in koud water Bereidingswijze sleedoorngelei: Verwarm de likeur, water en de suiker en laat dit 5 minuten langzaam koken. Neem de pan van het vuur en laat de uitgeknepen gelatineblaadjes hierin oplossen. Bereidingswijze panna cotta: Halveer het vanillestokje en schraap met een scherp mes de merg eruit. Doe in een klein pannetje de room, palmsuiker en de merg van het vanillestokje en breng dit langzaam aan de kook. Laat dit op een laag vuur en met constant roeren 15-20 minuten indikken. Neem de pan van het vuur en laat de uitgeknepen gelatineblaadjes hierin oplossen. Verdeel over de vier vormpjes een laagje vlierbessengelei en vul de rest van het vormpje af met de panna cotta. Zet de vormpjes (let op heet!) in de koelkast en laat minimaal 2 uur opstijven. Voor het serveren, zet de vormpjes met de bodem in een bord warm water. Laat de panna cotta in het midden van een bord uit hun vorm glijden. 19


Serveer eventueel met wat rood fruit en een blaadje mint.

Plätzchen Ingrediënten: 250 gr boter 100 gr poedersuiker 250 gr bloem 30 gr suiker 30 gr cacao 100 gr hele hazelnoten of amandelen Bereidingswijze: Meng de boter, poedersuiker, bloem, suiker en cacao tot je een deeg hebt. Rol dit tot een 2 cm dikke rol en snij hier schijven van 1 cm dik af. Leg op deze schijven een hazelnoot of amandel in het midden en maak hiervan een bolletje. Leg de bollen op een ovenplaat met bakpapier en bak deze in een voorverwarmde oven op 180 graden 20 minuten af

Feestelijke Lofschuitjes Door Andries Wijand

Ik wil graag een zeer simpel maar wel zeer feestelijk gerechtje met U delen. Het gaat om lofschuitjes, in het kort losse blaadjes witlof met daarop een feestelijke vulling. Ik maak ze met een smeersel van Avocado en Creme Fraiche met daarop Hollandse Garnalen, er zijn echter vele varianten te bedenken, zo heb ik ze ook al eens gemaakt met plakjes Coquilles Saint Jacques ipv Garnalen, wel de plakjes Coquille dan even kort bakken in de boter en warm op de lofschuitjes serveren, 2 halve Coquilles per schuitje. De Lofschuitjes zijn als voorgerecht of als los hapje te serveren, indien als voorgerecht 2-3 per persoon netjes op een bord gedrapeerd met daarbij een klein plakje extra avocado en wat alfalfa gemengd met tuinkers als garnering, de alfalfa/tuinkers dient tevens als steun voor de lofschuitjes zodat ze niet omvallen. Indien als hapje dan serveren op een grote schaal om rond te delen. De lofschuitjes kun je uit de hand eten.

Ingedienten voor 4 personen als voorgerecht. 12 witlofblaadjes (2 a 3 stronkjes) 300 gram gepelde hollandse garnalen 1 eetrijpe avodocado 1 bakje creme fraiche 1 bakje tuinkers 1 bakje alfalfa 1 citroen Zwarte peper, bij voorkeur uit de molen Bereidingswijze Breek voorzichtig één voor één de lofblaadjes van de buitenkant van de lofstruikjes. Haal de avocado in twee helften uit de schil (ik gebruik hiervoor een lepel), snijd uit het midden van één van de helften vier dunne halve maantjes voor de garnering en prak de rest van de avocado met een vork zeer fiijn. Voeg wat citroensap toe voor de smaak en tegen verkleuring, doe ook wat citroensap over de uitgeneden partjes. Meng de avocado creme met een eetlepel Creme Fraiche en wat fijngeneden tuinkers, voeg wat peper uit de molen toe en eventueel een heel klein snufje zout. Breng met een lepel een laagje van dit mengsel aan op de binnenkant van elk lofblaadje. Drapeer de garnalen gelijkelijk over de lofblaadjes en leg de blaadjes per drie in waaiervorm op de borden. Gebruik wat alfalfa/tuinkers hoopjes om de lofschuijes te stabiliseren en leg het partje avocado en eventueel een stukje citroen onderaan de waaier. Klaar is kees. Eet smakelijk. 20


Profile for Bram Otte

BOELSPRIET # 245  

Advertisement
Advertisement