Page 1

01 magazín společnosti OKD, doprava OKD, doprava company magazine leden january  2009

OKD, Doprava – velký hráč na železničním trhu OKD, Doprava – a Big Player on the Railway Market

Zsolt Vecsera: Každý zákazník je pro nás důležitý Zsolt Vecsera: Every Customer Is Important to Us

Zimní amsterdamské procházky Winter Walks in Amsterdam


2

obsah content

3

Editorial Attila Boros generální ředitel, předseda představenstva, General Director, Chairman of the Board

Kaleidoskop Kaleidoscope

45

Novinky z OKD, Doprava OKD, Doprava News

67

Rozhovor Interview

Dámy a pánové,

Ladies and Gentlemen,

OKD, Doprava je dynamická dopravní a logistická společnost s téměř šedesátiletými zkušenostmi. V  rámci neustále se rozrůstajících služeb našim zákazníkům vám přinášíme první číslo našeho nového časopisu, jehož prostřednictvím chceme navázat bližší kontakt s našimi obchodními partnery, zaměstnanci i příznivci. Na stránkách Horizonu budeme pravidelně nabízet aktuality ze světa dopravy, informace o nabízených službách a  novinky z  naší společnosti.

OKD, Doprava is a dynamic transport and logistics company with almost 60 years of experience. In the context of our constantly expanding customer services, we hereby bring you the first issue of our new magazine through which we intend to forge ever-closer contacts with our business partners, employees and supporters. We will regularly offer you current news from the world of transportation, information about available services and news from our company on the pages of Horizon.

Toto číslo je věnováno hlavní oblasti našeho působení, železniční dopravě. Je uznávanou skutečností, že pro svou nespornou efektivnost a ekologičnost má toto dopravní odvětví významný rozvojový potenciál a prochází výraznými změnami, rozvojem a  modernizací. Pozveme vás také k  prohlídce zimního Amsterdamu, v němž kromě osobité kosmopolitní atmosféry můžete nalézt také sídlo New World Resources Transportation B.V., mateřské společnosti skupiny NWRT a jediného akcionáře OKD, Doprava.

This issue is dedicated to one of our main activities, rail transport. It is widely recognized that this transportation method has large development potential due to its undeniable efficiency and ecological credentials and as it is undergoing significant change, development and modernization. In the pages of our magazine, we invite you to join us for a winter walk through Amsterdam, where, beyond the unique cosmopolitan atmosphere of the city, you can also find the headquarters of New World Resources Transportation B. V., the parent company of the NWRT Group and sole shareholder of our company.

Doufám, že společnými silami přispějeme k vytváření nových horizontů v oblasti dopravy.

I hope that through our joint endeavors we will help to create new horizons in transportation.

813

Téma Topic

Zaostřeno Focus

Současnost na českém železničním trhu The Czech Railway Market Today

1415

Portfolio hlavních služeb OKD, Doprava Portfolio of OKD, Doprava – Main Services

Na cestě On the Way

horizon 01 magazín společnosti OKD, doprava, a. s. OKD, doprava company magazine leden january 2009 Číslo 1 vyšlo 26. 1. 2009. Vychází 3× ročně. Issue 1 published 26. 1. 2009. Published 3 times a year. Vydává PUBLISHed BY OKD, Doprava, a. s. Nádražní 93/2967, 702 62 Ostrava. Kontakt Contact Kateřina Novotná novotnak@okdd.cz výroba PRODUCTION Boomerang Publishing www.bpublishing.cz

Zsolt Vecsera Každý zákazník je pro nás důležitý Every Customer Is Important to Us

Proměna Transformation

1619

Zimní Amsterdam Klidné romantické procházky Winter Amsterdam Quiet Romantic Walks

2021

Proměny v dopravě Transformation in Transport Služby Services

2223

Náš nový web Our New Web Pages


4

Kaleidoskop rubrika Kaleidoscope rubrika A

V portfoliu i kontejnerové zásilky po železnici Railway Container Shipments in Our Portfolio

Mezníkem v oblasti kontejnerové přepravy se pro OKD, Doprava stal 2. leden, kdy byla zahájena přeprava kontejnerových vlaků mezi německou pohraniční stanicí Bad Schandau a Mělníkem. Vlaky jezdí z přístavu Rotterdam na kontejnerový terminál v Mělníku pro firmu ERS Railways šestkrát týdně v každém směru. Dopravu zajišťují lokomotivy řady 753.7, jež umožňují zajistit i přetah vlaku na předávací kolejiště terminálu MIT (Mělník Intermodal Terminal), napojené neelektrifikovanou kolejí na železniční stanici Mělník. Jediné hnací vozidlo tak dokáže zajistit maximální přesnost přepravy při co možná nejkratší přepravní době. January 2nd became an important day in terms of container transport for OKD, Doprava. On this day we started to transport container trains between the German border station at Bad Schandau and Mělník. The trains run from the port of Rotterdam to the container terminal in Mělník (for the ERS Railways Company) six times a week in each direction. To transport these trains, we use the 753.7 series locomotives that are able to take them on to the transfer track of the MIT (Mělník Intermodal Terminal) which is connected to the Mělník railway station by non-electrified tracks. These single driving units thus fulfil all the customer requirements – great accuracy of transports with the shortest possible transportation times.

Nové lokomotivy New Locomotives Do konce roku 2008 rozšířila OKD, Doprava svůj park traťových lokomotiv o další čtyři čtyřnápravové motorové lokomotivy řady 753 s naftovým motorem Caterpillar o výkonu 1455 kW, jejichž dodavatelem je CZ LOKO, a. s. Dodávky lokomotiv této řady od téhož dodavatele budou pokračovat i v letech 2009 a 2010. Before the end of the year 2008 OKD, Doprava extended its fleet of track locomotives by another four four-axle diesel engine locomotives of the 753 series. These locomotives, equipped with Caterpillar diesel engines with power outputs of 1455 kW, are supplied by CZ LOKO, a. s. Locomotive deliveries from the same supplier will continue in 2009 and 2010.

OKD, Doprava získala klíčový železniční koridor OKD, Doprava Gained Key Railway Corridor OKD, Doprava získala v prosinci 90% podíl ve společnosti Belterminal, která provozuje železniční překladiště v běloruském Brestu. Získala tak kontrolu nad jedním z klíčových dopravních koridorů pro nákladní dopravu mezi Ruskem a Asií a Evropou. Koupě terminálu je součástí strategické vize OKD, Doprava v logistice. In December OKD, Doprava acquired a 90% share in the Belterminal Company, which operates the railway transfer terminal in Brest, Belarus. In so doing, it has acquired control over one of the key freight transport corridors between Russia, Asia and Europe. The terminal acquisition is a part of the strategic vision of OKD, Doprava in logistics.

Viamont Cargo součástí OKD, Doprava Viamont Cargo Becomes Part of OKD, Doprava Začátkem prosince OKD, Doprava dokončila akvizici ústecké železniční společnosti Viamont Cargo a. s., do jejíhož představenstva byli zvoleni zástupci OKD, Dopravy, jediného akcionáře. Obě společnosti nyní zahájí integrační proces, který přinese zvýšení efektivnosti a posílí pozici OKD, Dopravy na železničním trhu. In the beginning of December OKD, Doprava completed the acquisition of the railway company Viamont Cargo a. s., Ústí nad Labem. Representatives of OKD, Doprava, the only Viamont Cargo shareholder, have been voted onto the Viamont Cargo Board of Directors. Both companies will now start the integration process that will bring them increased effectiveness and strengthen the OKD, Doprava position in the railway market.

Úvěr na financování rozvoje Development Financing OKD, Doprava získala dlouhodobý úvěr ve výši přes 2 miliardy Kč pro financování svého rozvoje. Aranžéry financování, jež je druhou největší transakcí svého druhu uzavřenou na českém trhu v logistice v roce 2008, jsou ING Bank N.V. a UniCredit Bank Czech Republic a.s. OKD, Doprava obtained long-term credit of over 2 billion CZK for financing its development. The banks that arranged this credit, which is the second largest transaction of its kind concluded on the Czech market in logistics in 2008, are ING Bank N. V. and UniCredit Bank Czech Republic a.s.

5 Nové sídlo ředitelství OKD, Doprava New OKD, Doprava Headquarters Ředitelství OKD, Doprava přemístilo svá pracoviště z tradičních, nyní již však poněkud zastaralých prostor v Ostravě na Nádražní třídě do moderních prostor ve zbrusu novém kancelářském komplexu ORCHARD v Ostravě na Hornopolní ulici. OKD, Doprava has moved its headquarters from its traditional but now rather outdated location at Nádražní třída, Ostrava, to a brand new site in the ORCHARD office complex at Hornopolní ulice, Ostrava.

Jak se k nám dostanete?

Zvýšená kapacita kontejnerového terminálu Increased Capacity of Container Terminal Kapacita kontejnerového terminálu OKD, Doprava v Paskově se provedenými úpravami zvýšila na 350 kontejnerů. Navýšení kapacity přišlo v pravý čas. Na začátku listopadu zahájila výrobu automobilka Hyundai v Nošovicích, pro kterou směřuje přes tento terminál z Jižní Koreje měsíčně 180 kontejnerů a toto množství se v roce 2009 podstatně zvýší. The capacity of the OKD, Doprava container terminal in Paskov has been increased to 350 containers by recently completed modifications. This increase has come at the right time as the Hyundai car factory in Nošovice (for which 180 containers from South Korea pass through this terminal every month), started production at the beginning of November. The number of containers will increase significantly in 2009.

GPS souřadnice: 49°50‘12.993“N, 18°16‘29.475“E Adresa: ORCHARD Office Building 2, Hornopolní 38, Ostrava – Moravská Ostrava Vlakem: Do Ostravy jezdí pravidelně rychlíky. Nejrychlejší je Pendolino. Letadlem: V Ostravě je mezinárodní letiště, denně tam směřuje několik letů. Taxi: Z ostravského letiště vám bude cesta k nám trvat asi 30–40 minut, z hlavního nádraží cca 15 minut.

How do you get here? GPS coordinates: 49°50‘12.993“N, 18°16‘29.475“E Address: ORCHARD Office Building 2, Hornopolní 38, Ostrava – Moravská Ostrava By train: there are express trains running from Prague to Ostrava every two hours. The trip takes 3–4 hours and the fastest train on this route is the Pendolino. By plane: there are six flights from Prague to Ostrava daily and the flight takes less than an hour. By taxi: a taxi from Ostrava airport takes about 30–40 minutes, while from the main train station the journey is only about 15 minutes.


rubrika Rozhovor rubrika A Interview

6

7 Chci z firmy orientované na zakázky vytvořit společnost zaměřenou na zákazníky a současně centralizovat její komunikační a prodejní činnosti My main goal is to change OKDD from an order driven company to a customer oriented company and to centralize its communication and sales activities

OKD, Doprava, a. s., poskytuje kompletní logistické služby šité na míru potřebám zákazníků. Ve snaze napomoci co nejrychlejší a cenově efektivní přepravě na kterýkoli evropský trh nyní společnost uskutečnila ve své prodejní strategii některé změny. Hovořili jsme o nich s obchodním ředitelem Zsoltem Vecserou. OKD, Doprava, a. s., offers a package of logistic services, tailored to the specific needs of customers. To promote

Zsolt Vecsera Každý zákazník je pro nás důležitý Every Customer Is Important to Us txt Magdaléna Chvalinová pict Michael Kratochvíl

the rapid and cost-effective transportation of your products to any market in Europe OKD, Doprava has implemented changes to its sales strategy. We asked Zsolt Vecsera, Sales Director of the company, for the details.

Vybudoval jste ve společnosti OKD, Doprava nový tým obchodníků. Proč? OKD, Doprava je mezinárodní společnost, která svým zákazníkům poskytuje široké spektrum logistických služeb. Snažíme se pro zákazníka zvyšovat kvalitu včasným dodáváním spolehlivých a hodnotných služeb. Vzhledem k těmto skutečnostem potřebujeme experty se zkušenostmi s dopravou jak na tomto trhu, tak v celé střední a východní Evropě. Požádali jsme společnost Korn Ferry International, aby nám je pomohla hledat. Výsledkem spolupráce se společností K/F bylo to, že jsme vybrali i nové pracovníky našeho centrálního obchodního týmu. Věřím, že tento mezinárodní tým (v němž jsou zastoupeni Češi, Slováci a Maďaři) bude schopen našim zákazníkům poskytnout celé portfolio našich služeb tak, aby se shodovalo s jejich potřebami. Jaké jsou cíle vašeho nového obchodního týmu? Na rychle se měnícím dopravním trhu bude nejdůležitější soustředit se na naše partnery a zaměřit se na to, co potřebují. Proto se musí naši obchodní manažeři a lidé, kteří se starají o rozvoj obchodu, stoprocentně soustředit na své zákazníky a trhy, aby byli schopni okamžitě a profesionálně reagovat na jejich měnící se požadavky. Kde vás vaši zákazníci najdou? Nedávno jsme otevřeli naši hlavní obchodní kancelář v  Praze, abychom centralizovali styk s  našimi zákaz-

Zsolt Vecsera Člen představenstva a obchodní ředitel holdingu OKD, Doprava se narodil v Maďarsku. Profesionální zkušenosti získal v jedné z největších společností v Evropě, Waberer‘s Holding Pte Co., která se zabývá silniční dopravou a logistikou. Pro společnost OKD, Doprava začal pracovat v únoru 2008. Je ženatý a má dvě děti.

níky jak z České republiky, tak ze zahraničí. Máme také kanceláře v Ostravě a v Ústí nad Labem. Navíc jsme v důsledku naší expanze v regionu otevřeli kancelář v Budapešti. Jaké jsou vaše plány pro nejbližší budoucnost? Mým hlavním úmyslem je změna: chci z firmy orientované na zakázky vytvořit firmu zaměřenou na zákazníky a současně centralizovat její komunikační a prodejní činnosti. Zároveň se soustředíme na rozšíření portfolia našich služeb. Z toho důvodu pracujeme na nových akvizicích. Naším cílem je nabídnout kombinovanou přepravu. Pocházíte z Maďarska. Jak dlouho žijete v České republice a jak se vám tady líbí? Pro OKD, Doprava pracuji téměř rok a v České republice se mi skutečně líbí. V nejbližší době se sem přestěhuje i má rodina.

You built a new sales team at OKD Doprava (OKDD); Why? OKDD is an international company providing a wide range of logistic services to our customers. Our focus is to increase customer value by delivering reliable quality services on time. Because of these demanding targets I wanted to have logistics experts from the market as well as from across Central & Eastern Europe with different transportation backgrounds and know-how. I asked Korn Ferry International to support me in the search and because of the cooperation with K/F we selected the new members of the central sales team. I believe that the international team (with Czech, Slovak and Hungarian nationals) will be able to provide a whole portfolio of our services matching customer needs. What are the targets of your new sales team? In the fast changing environment of logistics, our highest priority must be the focus on our partners – to concentrate on the needs of the customer. Therefore, our sales and business development managers have to be 100% focused on our customers and on the market in order to react immediately and professionally to changing conditions and requirements. Where can customers find you? Recently we opened our sales headquarters in Prague to centralise the contact with our customers within the Czech Republic and abroad. We also have offices in Os-

Zsolt Vecsera OKD, Doprava Holdings Board Member and Sales Director, was born in Hungary. He gained professional experience at Waberer’s Holding Pte Co., one of the biggest road transportation and logistics companies in Europe. He joined OKD, Doprava in February 2008. He is married and he has two children.

trava and in Usti nad Labem. In addition, to facilitate our expansion across the region, we have also opened an office in Budapest, Hungary. What are your immediate plans? My main goal is to change OKDD from an order-driven company to a customer-oriented company and to centralize its communication and sales activities. At the same time, we wish to focus on the extension of our services portfolio. For that reason, we are working on new acquisitions; our target being the ability to offer intermodal transport. You are from Hungary; how long have you been living in the Czech Republic and how do you like it? I have been working for OKDD for nearly one year and I really enjoy my time in the Czech Republic. Soon my family will move to the Czech Republic to join me, as we plan to be based here for the foreseeable future.


Téma Topic

8

9

Současnost na českém železničním trhu The Czech Railway Market Today txt Petr Kadeřávek pict archiv OKD, Doprava, fotobanka

Liberalizace železniční dopravy má

Liberalization of rail transport has

na českém trhu již poměrně dlouhou

a comparatively long tradition in the

tradici. Od jejích počátků v polovině

Czech market. There have been many

devadesátých let proběhlo na českém

changes in the Czech railway market

železničním trhu mnoho změn, ovšem

since its beginnings in the mid-nineties

tři hlavní společnosti stále zůstávají na

but three main companies remain on

vrcholu. Jak se v průběhu let změnila

top. How did the market situation and

situace na trhu a obchodní priority

business priorities of the main carriers

hlavních dopravců?

change during these years?


10 Z historie společnosti History of the OKD, Doprava company

1977 převzetí všech vleček OKD – centralization of siding 1979 transport 1988 z ahájení těžby a zušlechťování černouhelných kalů beginning of surface mining activities related to mining and refining of black coal sludge

1952 vznik národního podniku OKR-Doprava foundation of the national enterprise OKR-Doprava

1994 v znik akciové společnosti OKD, Doprava foundation of the joint-stock company OKD, Doprava

1961 z ahájení provozu centrálního odvalu důlních hlušin Zárubek v Ostravě take-over of the central waste rock dump of Zárubek mine in Ostrava

1996 vznik nových provozních center – mimo ostravsko-karvinský 1999 r egion; zahájení provozu veřejné osobní železniční dopravy founding of new operation centers beyond Ostrava-Karviná region; a public passenger rail transport on the regional line

1967 zahájení provozu železničních – vleček na nově budovaných 1972 dolech expansion of activities connected to the operation of railroad sidings at the newly built mines

První základy pro soukromou železniční dopravu položil zákon o dráhách č. 266/1994 Sb., který nabyl platnosti 1. ledna 1995, avšak znatelný posun trval delší dobu a z určitého pohledu se tento proces ještě stále vyvíjí. Jeho rezervy spočívají v  postupném vyčleňování infrastruktury nezávislému správci nebo ve velmi omezených možnostech pořizování moderní trakce s ohledem na specifické parametry některých zařízení české infrastruktury a obecně platnou technickou náročnost schvalování

1997 s tart rozvoje kombinované dopravy kontejnerovým systémem ACTS start of combined transport development, using ACTS container system

pravců. Při porovnání tunokilometrů, které zohledňují nejen hmotnost naloženého zboží, ale i vzdálenost, na kterou jsou po veřejné železniční síti přepraveny, se Česká republika mezi zeměmi Evropské unie nalézá zhruba na osmém až devátém místě. Podíl nestátních dopravců se v tomto ukazateli u nás již mnoho let pohybuje mezi třemi a čtyřmi procenty. Prakticky neměnné jsou i názvy společností, které většinu tohoto podílu tvoří. V čele trojice společností od samot-

1998 zahájení výroby vojenské manipulační techniky beginning of military manipulation equipment production 2000 rozvíjení portfolia služeb – (skládkování a třídění 2002 paliv, nakládání s hlušinou, elektrárenskými popílky apod.) development of services (storage and sorting of fuels, manipulation of waste rock, power plant ash etc.) 2003 vznik dceřiné společnosti ŽDD, a.s., a průnik na železniční trh na Slovensku foundation of ŽDD, a.s. and penetration of the Slovak railway market

Společnosti na trhu Tomuto vývoji odpovídá pozice české železnice mezi ostatními zeměmi ve statistikách podílu nestátních do-

ného začátku stojí OKD, Doprava, následovaná společnostmi Unipetrol Doprava (dříve Chemopetrol Doprava) a Viamont Cargo. Z menších společností se do viditelnější podoby vyvinula například také Ostravská dopravní společnost, založená jako dceřiná firma spediční společnosti NH Trans, později dokonce menšinovým podílem i dceřiná společnost ČD. Podobně i dopravce Railtransport, dříve známý jako Railtrans, je firmou nabourávající kon-

2008 intenzivní rozvoj silniční kamionové dopravy a logistiky, akvizice železniční společnosti Viamont Cargo, a.s. intensive development of road truck transportation and logistics, acquisition of the railway company Viamont Cargo, a. s.

The foundation of private railway transportation is the Railway Law (266/1994 Sb.), which became effective on January 1, 1995. This, however, was just the start and any recognizable development took a long time to emerge, and from some points of view this process is still developing now. This is due to the gradual handover of the infrastructure of the industry to an independent administrator, and to the very limited possibilities for acquisition of modern traction stock (considering

specific parameters of some Czech infrastructure equipment), and the generally valid technical demands for the approval of new locomotives. International operations is a separate matter altogether since, due to certain legislative and technical specifics of the railway transport acts, the crossing of the state borders by non-state carriers was not possible, until the Czech Republic joined the European Union in May 2004.

Companies on the Market The position of the Czech railways among other countries corresponds to this development, as far as the statistics of the share of non-state carriers are concerned. When we compare ton-kilometers (tkm), which take into account not only the mass of loaded goods, but also the distance of their transport on the public railway network, we find that the Czech Republic ranks about eighth or ninth among the European Union countries, and that the share of non-state carriers, regarding this indicator, is between three and four percent in this country – and has been for many years. Even the names of the companies, which constitute most of this share, have not changed much. At the head of these is OKD, Doprava, followed by Unipetrol Doprava (formerly Chemopetrol Doprava) and Viamont Cargo. Among the smaller companies, Ostravská dopravní společnost was founded as a subsidiary of the NH Trans forwarding company and has become more visible (later even becoming a subsidiary of ČD, by minority share). Similarly, Railtransport, formerly known as Railtrans, is

Nejdelší české železniční tunely The longest Czech railway tunnels Březenský tunel

1758 m Špičácký tunel

1747 m Vítkovský tunel II

1364 m Vítkovský tunel I 

1316 m Vinohradský tunel I 

1146 m

2005 zahájení provozu logisticko– -distribučního centra Barbora; 2007 zprovoznění kontejnerového terminálu Paskov beginning of logistics and distribution center Barbora; start of operations at the container terminal Paskov.

OKD, Doprava využívá elektrické lokomotivy polského státního dopravce PKP Cargo OKD, Doprava uses the Polish national carrier PKP Cargo locomotives nových lokomotiv. Samostatnou kapitolou byl mezinárodní provoz, protože pro určitá legislativní i technická specifika železniční dopravy nebylo přejíždění státní hranice nestátními dopravci až do vstupu České republiky do Evropské unie v květnu roku 2004 možné.

2007 OKD, Doprava se stává členem skupiny New World Resources Transportation, náležející do uskupení RPG Industries OKD, Doprava become a member of New World Resources Transportation group, belonging to RPG Industries conglomerate

11

Koupit, nebo modernizovat? Cena nové lokomotivy je poměrně vysoká: výkonná elektrická lokomotiva, uzpůsobená pro mezinárodní provoz, stojí zhruba 100 milionů Kč, u motorové lokomotivy to je kolem 60–80 milionů. Čeští železniční dopravci z důvodu vysoké ceny zatím raději investují do modernizace starších železničních vozidel. Nicméně na technice, která je nová jak věkem, tak vývojem, lze jedině vydělat. Je totiž nejen výkonnější a bezpečnější, ale i výrazně úspornější na provoz i údržbu. Z hlediska nákladů po celou dobu životnosti je tedy ve výsledku drahá lokomotiva nezřídka podstatně levnější.

zervativní pravidla místního trhu, čímž nezřídka pomáhá urychlit chod věcí; navíc se zde tato společnost stává průkopníkem nasazení moderních lokomotiv.

Rozšiřování služeb První dva uvedení dopravci začínali působit zejména v klíčové oblasti své mateřské společnosti – v přepravách uhlí v  prvním případě a přepravách produktů a surovin pro petrochemický průmysl v případě druhém. Kromě technické základny tak měli do začátku jistou výhodu i  v  existenci zaručeného zákazníka. Společnost Unipetrol Doprava z tohoto trendu v  podstatě nevybočila, pro OKD, Doprava přeprava ostravského uhlí sice stále představuje významné objemy, již však zdaleka ne jediné. Obchodní aktivity na domácí půdě, jakož i navázání spolupráce se zahraničními dopravci, přineslo také zakázky v oblasti chemického, stavebního nebo metalurgického průmyslu, k  významným patří i přepravy materiálu pro železniční stavby. Za připomenutí rovněž jistě stojí provoz systému kombinované dopravy ACTS (Abroll-Container-Transport-System), který se uplatňuje v domácích i mezinárodních přepravách.

Společnost Viamont, která vznikla na základě firmy v oblasti traťového hospodářství, začala působit v domácím severočeském regionu rovněž zprvu jako dopravce uhlí. K tomu se postupně přidal bezpočet dalších komodit jako cement, obilí, petrochemické zboží nebo potraviny a akční rádius byl rozšířen na celou republiku. Postupné rozšiřování přepravy za hranice podpořilo členství v alianci European Bulls, která sice po letech poněkud ztratila na úvodní dynamice, dveře na zahraniční trhy však díky tomu zůstávají otevřené. Počátkem roku 2007 získal Viamont jako první a  zatím stále jediný nestátní český dopravce možnost přepravy nových automobilů, přesněji řečeno tranzit ze žilinské automobilky Kia k překládce na lodě v německých přístavech.

Do všech stran světa Obecně dnes platí, že každý dopravce již navázal spolupráci s řadou zahraničních společností a  využívá možností a potenciálu mezinárodního přepravního trhu takřka všemi zeměpisnými směry. U OKD, Doprava tato orientace přerostla až do takové podoby, že využívá elektrické lokomotivy polského státního dopravce PKP Cargo

a carrier that has broken the conservative rules of the local market, and by so doing has helped to accelerate change. This last company is also a pioneer in putting modern locomotives into operation.

Expanding Services The first two mentioned carriers commenced operations in the key areas of their parent company’s activities – in coal transport in the first case, and in the transport of products and raw materials for the petrochemical industry in the second. Therefore, in the beginning they had a definite advantage in the existence of a guaranteed customer, beyond their technical base. Unipetrol Doprava did not buck this trend; for OKD, Doprava the transport of Ostrava coal is still significant but it is not its only business by far. Domestic business activities, as well as initiating cooperation with foreign carriers, has brought in orders from the chemical, construction and metallurgical industries. The transport of materials for railway construction is also important. We should also mention the combined transport system, ACTS (Abroll-Container-Transport-System), which is being used in both domestic and international transport.

Viamont, a company, which has its base in a railway infrastructure company, started operations as a coal-carrier in the North Bohemian region. A large number of other commodities were then added to this freight base, like cement, cereals, petrochemicals and foodstuffs, and its operations area then expanded to include the whole of the Czech Republic. Gradual expansion of transport abroad was then supported by membership in the ‘European Bulls’ alliance, which has perhaps lost some of its initial dynamism over the years, but served to ensure that doors to foreign markets remained open. At the beginning of 2007, Viamont was the first, and so far the only non-state Czech carrier that gained the chance to transport new automobiles, specifically from the Kia car factory in Žilina, Slovakia, and to ship them to terminals in German ports.

To All Corners of the World Generally, in today’s world, each carrier cooperates with several foreign companies and uses their capabilities and international transport market potential in all parts of the globe. In the case of OKD, Doprava this cooperation has grown to the extent

Buy or Modernize? The price of a new locomotive is comparatively high: a powerful electric locomotive, modified for international operations, costs approx. 100 million CZK and a diesel engine locomotive costs about 60–80 million. Due to these high prices, Czech railway carriers so far prefer investing into the modernization of older railway vehicles. However, you can only make money on equipment, which is not only new but also up to date in terms of design. This is because this equipment is more powerful and safe, and also significantly cheaper to operate and maintain. When you look at the costs from the point of view of service life, it is quite clear that an expensive modern locomotive is in fact cheaper than apparently ‘cheaper’ alternatives in the end.


12

Majoritní český dopravce prošel v poslední době významnou organizační změnou. V  rámci postupné restrukturalizace byla v prosinci 2007 nákladní doprava vyčleněna do samostatné akciové společnosti ČD Cargo, jež je sice zcela vlastněná Českými drahami, a. s., avšak má již oddělené hos-

K další významné události na českém železničním trhu došlo v loňském roce, když byla na sklonku léta 2008 dohodnuta akvizice spočívající v převzetí železničního nákladního dopravce, společnosti Viamont Cargo, společností OKD, Doprava. Je zřejmé, že OKD, Doprava si tím nejen upevní pozici jedničky mezi nestátními dopravci v ČR, ale značně rozšíří možnosti pro realizaci mezinárodních přeprav, což je bezpochyby velmi zásadní krok na cestě k dosažení výrazného postavení na dopravně-logistickém trhu středoevropského regionu. Pokud toto posílení

that it uses the locomotives of the Polish national carrier (PKP Cargo) for its own transports on the Czech railway network and regularly does business in Slovakia, using its own license, both in railway transport (on the Slovak public network), and in railway sidings operations.

Changes in České dráhy, a. s. The majority Czech carrier has gone through a significant organizational change recently. Within the framework of gradual restructuring in 2007, its freight transport was divested into an individual joint-share company, ČD

OKD, Doprava si převzetím společnosti ViamontCargo upevní pozici jedničky na trhu By the acquisition of Viamont Cargo, OKD, Doprava will solidify its number one position on the market podaření. To je deklarováno zejména jako osvobození od nutnosti dotovat ztrátovou osobní dopravu, nicméně nikdy nebylo prokazatelně doloženo, že výše dorovnání vykazované ztráty z osobní dopravy není na některých tratích naopak podstatně vyšší, než je realita, a křížové financování nemělo třeba i opačný směr.

pozice firmy bude následováno investicemi do modernizace železničního vozidlového parku OKD, Doprava v podobné míře, v jaké momentálně podniká obnovu kamionů, bude mít na cestě vzhůru rozhodně silnou pozici.

Cargo, and this company (although it is wholly owned by České dráhy, a. s.), operates as a separate economic agent. This was declared primarily to ensure freedom from the need to subsidize passenger transport. Interestingly, it was never proven that the amount of subsidization for reported passenger transport losses was not

OKD, Doprava and Passenger Transport As a company, OKD, Doprava does not focus only on freight transport, but also operates railway passenger transport. After the 1997 floods, OKD Doprava repaired the heavily damaged regional route between Milotice nad Opavou and Vrbno pod Pradědem by its own means, and has operated the public passenger transport on this route since January 13, 1998. It also intermittently runs passenger train special trips on its own railway siding network in the Ostrava-Karviná region.

in fact significantly higher on some routes than the reported reality, and that this cross-financing did not even possibly work the other way around.

OKD, Doprava – on the Rise Another significant event in the Czech railway market took place last year, with the acquisition of the railway cargo carrier Viamont Cargo Company by OKD, Doprava. This was negotiated at the end of the summer of 2008. It is clear that OKD, Doprava will solidify its number one position among the non-state carriers in the Czech Republic, and will also significantly expand its capabilities in terms of international transport. This is undoubtedly a very necessary step on its way to achieving an outstanding position in the transport and logistics market of the Central European region. If this strengthening of the company position is backed up with investments into the modernization of its rolling stock, as it has done with its truck fleet, then it seems assured of a solid market position and a continued rise.

 Objem převezeného zboží v roce 2008 Volume of transported goods in 2008

listopad November 930 701

Změny u Českých drah

OKD, Doprava na cestě vzhůru

říjen October 993 426

k vlastním přepravám na české železniční síti nebo naopak sama na vlastní licenci běžně podniká na Slovensku, jak v oblasti drážní dopravy na veřejné síti, tak – již po mnoho let – i v provozování vleček.

září September 870 830

451 669

srpen August 838 925

Ostatní / Other

červenec July 768 758

247 000

červen June 868 189

Viamont

květen May 840 994

612 160

duben April 839 623

UNIPETROL DOPRAVA

březen March 788 759

956 096

Společnost OKD, Doprava se nezaměřuje jen na nákladní dopravu, ale působí i v železniční dopravě osobní. Po záplavách v roce 1997 OKD, Doprava vlastními silami a prostředky opravila těžce poškozenou regionální dráhu Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem a od 13. ledna 1998 na této dráze provozuje i veřejnou osobní dopravu. Příležitostně také pořádá zvláštní jízdy osobních vlaků po vlastní železniční vlečkové síti v ostravsko-karvinském regionu.

únor February 762 115

OKD, Doprava

OKD, Doprava a osobní přeprava

leden January 789 840

Přepravní výkony největších soukromých českých železničních dopravců v roce 2007 (v tisících hrtkm) Transportation performance of the largest Czech railway carriers in 2007 (in thousands of gross tkm)

13


14

Zaostřeno Focus

Portfolio hlavních služeb OKD, Doprava Portfolio of OKD, Doprava – Main Services

Železniční doprava Rail transport

Provozování dráhy a drážní dopravy na vlečkách

Logistické služby a železniční spedice

— komplexní zajištění a převzetí provozování dráhy a drážní dopravy na vlečkách

— zajišťování logistických služeb — zajišťování přepravy samostatných vozových zásilek — přeprava v ucelených vlacích — celní odbavení zásilky — zajištění průvodních dokladů — sledování zásilek po trase

Operation of track and railway transport on the sidings

OKD, Doprava

— complex take-over of track operation and railway operation on the sidings

Vlaková doprava — zajištění komplexní přepravy zásilek po celém území České republiky a Slovenska a v rámci kooperujících partnerů

Train transport — providing of complex goods transport all over the Czech Republic and Slovakia and within cooperating partnerships

Logistic services and railway forwarding — transportation operations — wagon-goods transports — Block Train Transports — customs clearance — providing of accompanying documents — tracking of goods

15 Společnost OKD, Doprava je největším soukromým

The OKD, Doprava company is the largest private

železničním nákladním dopravcem na českém trhu.

railway freight carrier on the Czech market. Our

U železniční dopravy však naše činnost zdaleka

activities are not limited to rail transport only and

nekončí, nabízíme i širokou škálu dalších služeb.

we offer a wide range of other services as well. We

Zákazníkovi poskytneme vlastně jakoukoliv další

offer any services that are required by our customer’s

činnost, kterou vyžaduje jeho výrobní nebo odbytový

manufacturing and distribution processes. We will,

proces. Náklad tedy nejen přepravíme, ale také jej

of course, transport our customer’s goods, and

vyložíme, roztřídíme, uložíme a vložíme přímo do

also unload, sort, store and put them into their

výroby. A pokud při zpracování nákladu vznikne

manufacturing processes. If the processing of the

odpad, postaráme se o jeho odvoz a uložení nebo

goods generates waste, then we will take care of its

zhodnocení. Všechny naše činnosti do sebe zapadají,

removal, storage, or liquidation. All our activities are

a vytvářejí tak komplexní nabídku služeb spojených

interconnected and thus represent a comprehensive

s přepravou.

transportation services proposal for our clients.

Silniční doprava Road Transport

Doprava na čas — koncepce na zakázku přizpůsobená potřebám zákazníka — detailní rozvrhy, nouzový plán, záložní plán — podpora IT: GSM, GPS

Just-in-Time — tailor-made concepts adapted to customer needs — detailed schedules, emergency and backup planning — IT support: GSM, GPS

Pohotovostní návěs — umožňuje pružný rozvrh nakládky a vykládky — poskytuje dočasnou skladovou kapacitu – „sklad na kolech“ — zabraňuje prostojům při nakládce a vykládce

Standby trailer — enables flexible loading and unloading schedules — provides temporary warehouse capacity – “warehouse on wheels” — avoids loading and unloading waiting

Expresní přeprava — bezzastávková přepravní doba se dvěma řidiči nebo řidiči v pohotovosti na motelech

Express run — non-stop driving time with two drivers or standby drivers in motels

Přeprava zboží vysoké hodnoty Transport of high value goods

Ostatní služby Other Services

Stavební činnost — zemní práce — sanační a revitalizační práce — asanačně-rekultivační práce — demoliční práce — realizace protipovodňových opatření

Construction work — groundwork — redevelopment and revitalization work — sanitation and recultivation work — demolition of industrial structures — implementation of flood-protection measures

Manipulační a přepravní činnosti — těžba substrátů — drcení a třídění substrátů — manipulace se substráty — přepravy silničními sklápěcími vozidly — dodávky certifikovaného materiálu

Handling and transportation — mining of substrates — crushing and sorting of substrates — substrate handling — transport by tipper trucks — delivery of certified material


Na cestě On the Way

Zimní Amsterdam Klidné romantické procházky Winter Amsterdam Quiet Romantic Walks

txt Petra Šmídová pict profimedia, isifa

Hlavní město Nizozemska láká turisty především v průběhu jarních a letních měsíců. I když sem v zimě mnoho zahraničních návštěvníků nezavítá, město jim má rozhodně co nabídnout. A není to jen poklidná atmosféra historického centra nebo množství výstavních síní s obrazy starých mistrů. The Dutch capital attracts tourists mainly during the spring and summer months. Although there are not many foreign tourists in winter, the city definitely has a lot to offer to its visitors beyond the quiet atmosphere of the historical center or the number of galleries with paintings of old masters.

16

17 Amsterdam není jen oblíbenou turistickou destinací. V posledních letech se stal také atraktivním sídlem podnikatelských korporací holdingového typu, zastřešujících významné české podnikatelské subjekty. Amsterdam se tak stal i sídlem korporací skupiny RPG. Své sídlo zde má New World Resources N.V., jediný akcionář důlní společnosti OKD, a. s., stejně jako další sesterské společnosti RPG Real Estate B.V. a Green Gas International B.V. Od jejího založení v roce 2007 nalezneme v Amsterdamu také společnost New World Resources Transportation B.V., mateřskou společnost skupiny NWRT a jediného akcionáře akciové společnosti OKD, Doprava.

Amsterdam is not only a popular tourist destination: in the last few years it has become an attractive place of residence for the Holding Companies of major Czech commercial entities. Amsterdam has thus become the residence of the RPG corporate group and also of New World Resources N. V. (the only shareholder of the mining company OKD, a. s.), as well as other sister companies: RPG Real Estate B. V. and Green Gas International B. V. Since its founding in 2007, New World Resources Transportation B. V., the parent company of NWRT group and the only shareholder of the joint stock company OKD, Doprava, has had a base here as well.

„Město patří v zimě lidem, kteří tady žijí, a nikoliv turistům,“ stručně shrnuje důvody zimní návštěvy Belgičan Jan, pravidelný návštěvník Amsterdamu. Zatímco v létě je město doslova obleženo turisty, které přístav na řece Amstel přitahuje svou kosmopolitní atmosférou, právě zimní období zájemci umožní poznat jeho skutečného ducha.

Město plné vody Pokud nejsou zrovna Vánoce či Nový rok, můžete se bez problémů ubytovat přímo v centru, třeba v některém z penzionů v úzkých, nakloněných domech ze 16. a 17. století, které jsou pro historické centrum typické. Stoupám po vrzajících dřevěných schodech do nejvyššího patra, abych mohla ze svého pokoje úzkým oknem obdivovat jeden z kanálů, kvůli kterým bývá někdy Amsterdam poeticky nazýván Benátkami severu. Je to dosti přiléhavé označení, vždyť město, které vzniklo ve 13. století z rybářské osady, bylo postaveno na mnoha vodních kanálech, kterým se zde říká grachty.

Nizozemskem na bruslích Na obloze se sice honí mraky, sem tam zaprší a vítr fouká pěkně zčerstva, ale to je tak asi to nejhorší, co od zimy v  Amsterdamu můžete čekat. Díky přímořskému podnebí mrzne v Amsterdamu jen velmi zřídka, podle informací místních obyvatel asi tak jednou za třicet let. Sníh, pokud přece jen spadne, se rychle rozpustí. Na kanálech mimo městskou zástavbu se ale můžete setkat s nizozemským národním sportem – rychlobruslením. Pokud to počasí dovolí, koná se zde dvousetkilometrový rychlobruslařský závod spojující jedenáct nizozemských měst, nazvaný Elfstedentocht. Od roku 1909 se sice konal jen patnáctkrát, ale pokaždé to byla největší sportovní událost sezony.

Romantická projížďka městem Na zamrzlých kanálech v Amsterdamu si s největší pravděpodobností nezabruslíte, ale zato jsou skvělou příležitostí, jak poznat město. Stačí

“In winter the city belongs to people who live here and not to tourists,“ this is how Jan from Belgium, a regular visitor to Amsterdam, concisely summarizes the reasons for his winter visits. While in summer the city is literally besieged by tourists, who are attracted by the port on the Amstel River’s cosmopolitan atmosphere; visitors comming in the winter period are able to see something of the city’s true spirit.

A City of Water You can find accommodation right in the center without any problems, unless it is Christmas or New Year, perhaps even in one of the narrow, crooked 16th or 17th century inns that are typical of the historical center. I climb up the creaky wooden stairs to the highest storey, from where, through a narrow window in my room, I can see one of the canals, for which Amsterdam is sometimes poetically called ‘Venice of the North’. This is a fitting description, since the city began as a fishing village in the 13th century and was built up around its many ‘grachts’, or water canals.

Through the Netherlands on Skates Clouds are dashing across the sky, it rains on and off, and the wind blows hard, but this is about the worst you can expect from Amsterdam in winter. Thanks to the ocean climate, it freezes very rarely in Amsterdam; according to locals maybe only once in thirty years. Snow, if it falls at all, melts quickly. On canals outside the city, however, you can enjoy the national sport of the Netherlands – speed skating. If the weather allows, then the ‘Elfstedentocht’ is held: this is a two-hundred-kilometer speed-skating race that connects eleven Dutch cities. It has been held just fifteen times since 1909, but every time it was the outstanding sporting event of the season.

A Romantic Ride Through the City Although you probably will not get to skate on the frozen Amsterdam canals, they are still


18

19  Přímo v centru Amsterdamu se nachází hlavní nádraží Amsterdam’s main railway station is located right in the centre of the city

si zakoupit speciální kartu a můžete se vydat na lodích po kanálech jako ve vyhlídkovém autobuse. Vystoupíte tam, kde se vám to bude hodit, a znovu naskočíte, až budete chtít jet zase dál.

Zsolt Vecsera doporučuje Jako obchodní ředitel OKD, Doprava jsem pořád na cestách. Amsterdam navštěvuji velice rád především kvůli jeho malebnému centru a milým lidem. Rád mám ovšem i místní speciality, které jsou jednoduché, ale zároveň velice chutné. K zahřátí je nejlepší goudská bramborová polévka a k ní pak Bitterballen, což jsou výborné masové kuličky. Nesmím také zapomenout na sýry – gouda nebo edam jsou vhodné i jako dárky pro blízké. K tradičním upomínkám pak patří například dřeváky nebo vaječný likér Advocaat.

Zsolt Vecsera Recommends As the OKD, Doprava Sales Director I travel a lot. I love visiting Amsterdam, above all due to its picturesque center and nice people. I also like the specialties of the local cuisine, which are simple, but very tasty at the same time. The best thing for warming you up is the Gouda potato soup, followed by Bitterballen, which are excellent meatballs. I must not forget the famous cheeses – Gouda and Edam – that would also make excellent gifts for your friends. Also, wooden clogs or Advocaat egg-nog are other traditional souvenirs.

Ovšem už jen samotná projížďka, která vede pod známými amsterdamskými mosty, je romantická. Klenuté či zvedací, mostů je v Amsterdamu kolem 1200. Při pohledu na vysoké klenby, které umožňovaly proplout i  vyšším lodím, je vám jasné, proč na nich měly v minulosti kočáry takové problémy. Dokonce zde existovalo povolání takzvaného kargadoora, který povozům pomáhal vysoké klenutí překonat. Nejznámějším mostem je bíle natřený zvedací most Magere Brug, který najdete na konci ulice Kerkstraat. Původní most postavený v 17. století musel být nahrazen kvůli nárůstu dopravy mostem širším, ale i tak se stále ramena mostu zvedají, a to každých dvacet minut.

Bicykly všude, kam se podíváš Kromě toho však můžete město poznávat i jinak. V Amsterdamu je totiž vůbec nejoblíbenějším dopravním prostředkem jízdní kolo. Není divu, vždyť město stojí stejně jako celé Nizozemsko na rovině a cyklostezky tvoří záviděníhodnou síť po celém městě. Kola jsou zde v  převaze a uskakují před nimi nejen zasnění turisté, ale přednost jim musejí dát i auta či autobusy. Na jednoduchých bicyklech, které vypadají jako z poloviny minulého století, bez převodů a  dalších vymožeností moderních kol, se vezou zpříma slečny i kluci, pánové v kravatách s notebooky pod paží i dámy na večerní představení.

Umění, kabelky i diamanty Ať už lodí, na kole, nebo pěšky – kam se vydat nejdřív? Pokud máte rádi výtvarné umění nebo se chcete schovat před náhlým deš

Amsterdam byl postaven na třech vodních kanálech, kterým se říká grachty – Prinsengrachtu (Princově kanálu), Herengrachtu (Panském kanálu) a Keizersgrachtu (Císařském kanálu). V 17. století, v době takzvaného Zlatého období, byl vybudován okolo středu města celý systém kanálů a kamenných mostů, jak ho známe dnes. A jakmile se postavily hráze, které zamezily ničivým povodním, město začalo vzkvétat.

těm, rozhodně si nenechte ujít plátna holandských mistrů v amsterdamských galeriích na náměstí Museumplein. Rijksmuseum shromažďuje bohaté sbírky nizozemského malířství z 15. až 19. století včetně Rembrandtových pláten a patří ke zdejším nejvýznamnějším muzeím. Galerie Vincenta van Gogha vystavuje největší sbírku tohoto malíře, stejně jako obrazy

dalších autorů: Gauguina, Moneta, Toulouse-Lautreka a dalších van Goghových současníků. Kromě toho jsou zde ale také výstavní sály zaměřené na poněkud prozaičtější exponáty: milovníci pěnivého moku zamíří do muzea v  pivovaru Heineken, jiní do Muzea tropů. Ženské návštěvnice jistě potěší výstava z historie tašek a  kabelek a  také jedna z  nejstarších brusíren diamantů – Coster Diamonds, kde se leštil slavný diamant Koh-i-Noor (neboli Hora světla), modrobílý diamant, který je součástí britských korunovačních klenotů.

Červené lucerny dohořívají Ale dost bylo muzeí a slávy dávných dob, ponořme se opět do dnešního Amsterdamu. „Centrum města hravě obejdete během jednoho dne, ale na amsterdamské bary a  noční podniky byste si museli vyhradit alespoň půlrok,“ říká Jan, který má zkušenosti i s proslulou čtvr-

tí červených luceren. I když si bez ní většina návštěvníků město nedokáže představit, podle Janových informací jí prý hrozí zánik: „Už dlouho se mluví o rekonstrukci čtvrti. Podniky s děvčaty ve výkladních skříních mají být už brzy nahrazeny restauracemi a  obchody s  uměním.“ Ačkoliv se to zdá málo uvěřitelné, charakteristickým uličkám lásky tedy zřejmě zvoní umíráček. Z  ohrožené části města se vydáváme do dalšího důležitého centra amsterdamského nočního života – na náměstí Leidseplein. Zde se nachází většina známých hudebních klubů, jako je Paradiso či Melkweg neboli Mléčná dráha, která byla jakýmsi chrámem svobody už od počátku sedmdesátých let. V zimě jsou kluby plné lidí z města – oproti létu, kdy zde bývá až polovina návštěvníků z  řad turistů. A zatímco bary a restaurace v centru pomalu zavírají už vyprázdněné lokály, obyvatelé Amsterdamu se baví klidně dál. V zimě totiž patří město jenom jim.

Amsterdam was built on three canals called ‘grachts’ – the Prinsengracht (Prince‘s canal), Herengracht (Gentleman‘s canal) and Keizersgracht (Emperor’s canal). In the 17th century, in the so-called Golden period, the entire system of canals and stone bridges was built around the city center in the form that we know it today, and as soon as levies were built to prevent destructive floods, the city started to flourish.

the best way to get to know the city. All you need to do is to buy a special card and you can ride the channel boats, as if you were on a sightseeing bus. You can hop off where you please and hop on again when you feel like moving on again. A ride under the famous bridges of Amsterdam is very romantic itself. There are about 1200 bridges of various sorts – arched and draw – in Amsterdam. A quick glance at the high arches needed to enable the passage of tall ships demonstrates the problems street coaches had to overcome in the past: this is a city which even had a special job performed by so called ‘kargadoors’, who had to help carts to negotiate the high arches. The most famous drawbridge is the white-painted Magere Brug, which can be found at the end of the Kerkstraat. The original bridge, built in the 17 th century, had to be replaced later by a much wider bridge due to the increase in traffic, but the sides of the draw bridge are still raised every twenty minutes.

Bicycles Everywhere You Look

what to see first? If you like fine art or you want to hide from a sudden squall, you definitely must not miss the paintings of the Dutch masters in Amsterdam’s galleries and on the Museumplein square. The Rijksmuseum, among the most famous local museums, boasts a rich collection of Dutch paintings from the 15th to the 19th centuries including works by Rembrandt. The Vincent van

by the exhibition of bags and handbags. Amsterdam is also home to Coster Diamonds, one of the oldest diamond-cutting shops in the world where the famous Koh-i-Noor (or “Mountain of Light”) white and blue diamond that forms part of British crown jewels, was cut.

Red Lights Dimming But enough of museums and olden glories, what about con-

It does not matter if you are riding a boat, a bike, or just walking, one question remains:

From the endangered part of town, we go on to another center of Amsterdams nightlife – the Leidseplein square. Here you can visit most of the famous music clubs, like the Paradiso, or the Melkweg (Milky

V Amsterdamu je vůbec nejoblíbenějším dopravním prostředkem jízdní kolo The most popular of all means of transport in Amsterdam is the bicycle Gogh gallery exhibits the largest collection of this painter, as well as paintings by his contemporaries and other masters such as Gauguin, Monet, Toulouse-Lautrec. Beyond this there are also exhibition halls that focus on more populist items: beer-lovers can visit the beer museum in the Heineken brewery, while others may fancy a trip to the Museum of the Tropics. Many female visitors may also be amused

temporary Amsterdam? “You can easily go around the city center in one day, but you would need half a year to get to know Amsterdam’s bars and night clubs,” Jan says about the famous Red-light district. He points out that while most visitors cannot imagine Amsterdam without it, it is actually threatened by destruction: “They have been talking about reconstruction of this quarter for a long time. The clubs with girls in shop

You can get to know the city by yet another method. The most popular of all transport methods in Amsterdam is the bicycle. No wonder, since the city, just like the whole of the Netherlands, lies on a plain, and bicycle paths create a convenient network around the city. Bicycles rule and everyone, starry-eyed tourists, cars and buses alike have to give way to them too. Simple bicycles – without gears and other conveniences of modern bikes – that look as though they have been left over from the last century, carry everyone from upright young women and boys, gentlemen in ties with laptops under their arms and ladies on their way to evening theatre performances.

Art, Handbags and Diamonds

windows should be replaced by restaurants and art shops soon.” It sounds incredible, but it seems to be the death toll for ‘the streets of love’.

 Kola jsou zde v převaze a přednost jim musejí dát auta i autobusy Bicycles rule and cars and buses have to give way to them

Way), which have been a kind of temple of freedom since the beginning of the 70es. The clubs are full of people from the city in winter, as opposed to summer, when about half of them are tourists. And, while bars and restaurants in the center slowly close their empty rooms as the tourists depart, Amsterdam’s inhabitants keep partying; in the winter the city belongs to them alone.


20

Proměna Transformation

Proměny v dopravě Transformation in Transport

Lokomotiva typu 1435 BN 60 se vyráběla v letech 1955–1957 a v začátcích naší společnosti sloužila jako jeden z prvních původních českých strojů. Výkon lokomotivy byl 44 kW, hmotnost 12 t a maximální rychlost 50 km/h. Tyto stroje vynikaly vysokou spolehlivostí. An example of this is locomotive type 1435 BN 60, which was produced between 1955– 1957, and served us as one of the first original Czech machines when our company started. The locomotive’s power output was 44 kW, its weight was 12 tons and had a maximum speed of 50 km/h. These machines were well known thanks to their reliability.

Vždy jsme využívali ty nejnovější technologie. Jejich vývoj jde v dopravě velmi rychle kupředu, což je nejpatrnější především na dopravních prostředcích. Zvyšuje se jejich rychlost, výkon i bezpečnost a snižuje se spotřeba. Nové lokomotivy jsou funkčnější a pohodlnější, ovšem ty staré mají nezaměnitelné kouzlo, které můžeme obdivovat dodnes.

We have always employed the newest technologies. Their development is very rapid in the transport industry, and it can be seen primarily on vehicles. Their speed, performance and safety increase, while their fuel consumption goes down. New locomotives function better and are more comfortable, but older designs have an irreplaceable charm that we still admire today.

 V současné době je lokomotiva typu 740.301 jedním z nejvýkonnějších prostředků v našem vozovém parku. Modernizovaná verze, kterou pro OKD v letech 2003–2005 sestrojila firma ČMKS, má dosazený nový motor Caterpillar 3406 DI-TA o výkonu 369 kW. Lokomotiva váží 64 t a dosahuje maximální rychlosti 60 km/h. Díky svému novému motoru představuje ideální kompromis mezi výkonem, spolehlivostí a nižší spotřebou. Currently the locomotive type 740.301 is one of the most powerful in our locomotive fleet in terms of siding operations. Its modernized version, upgraded by ČMKS (now CZ Loko) for OKD, Doprava in 2003–2005, uses the Caterpillar 3406 DI-TA engine, with a power output of 369 kW. The locomotive weighs 64 tons and can attain a maximum speed of 60 km/h. Thanks to its new engine it represents an ideal compromise between performance, reliability and lower fuel consumption.

21


Služby Services

22

Náš nový web Další krok ke spokojenému zákazníkovi Our New Web Pages Another Step towards the Satisfied Customer

23 V těchto dnech spouštíme do provozu novou

These days we have started operating a new Internet

internetovou prezentaci naší společnosti.

presentation of our company. Not only will you find

Na stránkách OKD, Doprava najdete spoustu nových

a wealth of new information on these pages, we also

informací. Zároveň věříme, že se na nich budete lépe

believe that it will be easier for you to navigate them and

orientovat a uvítáte jejich svěží a moderní design.

that you will enjoy their fresh and modern design.

Naše nové webové stránky se od těch původních liší na první pohled, a to nejen svým designem, ale i celkovým pojetím předání informací. V době nových technologií je zcela zřejmé, že webové stránky jsou jednou z nejdůležitějších vizitek společnosti. Ve většině případů jsou právě ony tím prvním kontaktem s potenciálním klientem či obchodním partnerem. Právě proto jsme se opravdu pečlivě věnovali přípravě materiálů pro náš nový web. Pevně věříme, že v této formě budou internetové stránky dobrou vizitkou naší společnosti.

Our new web pages are different from the old ones at first sight, both in terms of design and in terms of their complete concept of presenting information. It is quite apparent that in this time of new technologies, web pages are one of the most important platforms on which to present a company. In most cases they are the first contact with a potential client or a business partner. We have therefore paid close attention to detail in the preparation of materials for our new web site and we firmly believe that our Internet pages in this format will be an excellent introduction to our company.

Jelikož naši klienti pocházejí z nejrůznějších zemí, připravili jsme náš nový web ve dvou jazykových mutacích – v českém a anglickém jazyce. V budoucnu pak rozhodně nevylučujeme rozšíření o další jazykové verze. Vše bude samozřejmě záležet na potřebách uživatelů. Budeme je systematicky monitorovat, a tak se webové stránky stanou živou součástí naší společnosti.

Since our clients come from different countries, you will find our web pages in two language versions – English and Czech – although we definitely do not exclude their expansion to include other languages in the future. It all depends on the needs of our customers. We will monitor their needs systematically, and so our web pages will become a living, responsive part of our company.

Doufáme, že nové webové stránky na první pohled zaujmou a že na nich každý nalezne informace, které hledá. Těšíme se na vaše návrhy na rozšíření naší internetové prezentace.

We hope that you will find our new web pages interesting and that everybody will find the information he or she is looking for. We are looking forward to your suggestions on how to extend our Internet presentation.

Co na našem webu najdete — informace o společnosti (finanční informace, historie, management), — portfolio služeb, — aktuality, — kontakty … a mnoho dalších informací. Podívejte se na www.okd-doprava.cz.

What Can You Find Here — company information (financial, history and management), – service portfolio, – current news, – contacts ... and other information. See www.okd-doprava.cz.


Vaše zboží bezpečně a spolehlivě dopravujeme už celých 57 let. Po železničních tratích a na vlečkách, v terénu

We have transported your goods for a full 57 years, safely and reliably. We negotiate thousands of kilometers of railway tracks,

i na silnicích a dálnicích.

sidings, terrain, highways

Spolehlivě a profesionálně

and freeways reliably and

překonáváme tisíce kilometrů a zdoláme každý nový horizont, za nímž se nachází cíl naší dodávky.

professionally. We travel across every new horizon, behind which lies the destination of your delivery.

naželezničnímtrhuOKD,Doprava–aBigPlayerontheRailwayMarketZsoltVecsera:Každýzákazníkjeproná  

OKD, Doprava – velký hráč na železničním trhu OKD, Doprava – a Big Player on the Railway Market Zsolt Vecsera: Každý zákazník je pro nás důl...