Program European Team Cup - (1992)

Page 1

EUROPEAN TEAM CUP

b~ ~ SOUILLt.U~

JUNE 02.-07. 1992 AALBORG.

DENMARK


PROGRAM THE EUROPEAN Tuesday, June 2nd 09.00 - 13.00 Ball-check and official practising 13.00 - 14.00 Lanemaintenance 14.00 - 18.00 Ball-check and official practising 15.30-17.00

TEAM

CUP

1992

17.00-18.10

Game no. 9 - men

18.10-19.20

Game no. 10 - men

19.20 - 20.30 Game no. 11 - men 20.30-21.40

Game no. 12 - men

21.40 - 22.50 Game no. 13 - men 22.50 - 24.00 Game no. 14 - men

Managermeeting

19.30 - 20.30 Opening ceremony

Wednesday, June 3rd

Friday, June 5th 08.00 - 08.30

Practising ladies .

08.30 - 09.40

Game no. 11 -ladies

09.40 - 10.50 Game no. 12 - ladies

08.00 - 08.30

Practising ladies

10.50 - 12.00 Game no. 13 -ladies

08.30 - 09.40

Game no. l - ladies

12.00 - 13.10 Game no. 14 -ladies

09.40 - 10.50 Game no. 2 - ladies

13.10-14.20

Game no. 15 - ladies

10.50 - 12.00 Game no. 3 - ladies

14.20-15.30

Game no. 16 -ladies

12.00-13.10

Game no. 4 - ladies

15.30 - 16.30 Lanemaintenance

13.10-14.20

Game no. 5 - ladies

16.30-17.00

Practising men

14.20 - 15.20 Lanemaintenance

17.00 - 18.10 Game no. 15 - men

15.20-15.50

Practising men

18.10-19.20

15.50-17.00

Game no. l - men

19.20 - 20.30 Game no. 17 - men

17.00-18.10

Game no. 2 - men

20.30 - 21.40 Game no. 18 - men

18.10-19.20

Game no. 3 - men

21.40-22.50

19.20 - 20.30 Game no. 4 - men

Game no. 16 - men

Game no. 19 - men

22.50 - 24.00 Game no. 20 - men

20.30 - 21.40 Game no. 5 - men 21.40 - 22.50 Game no. 6 - men 22.50 - 24.00 Game no. 7 - men

Saturday, June 6th 08.00 - 08.20

Practising ladies

08.20 - 09.30

Game no. 17 - ladies

Thursday, June 4th

09.30 - 09.50

Practising men

08.00 - 08.30

Practising ladies

09.50 - 11.00 Game no. 21 - men

08.30 - 09.40

Game no. 6 - ladies

l 1.00 - 13.l 5 Break for Television and

09.40-10.50

Game no. 7 - ladies

lanemaintenance

10.50 - 12.00 Game no. 8 - ladies

13.15 - 13.30 Practising ladies

12.00 - 13.10 Game no. 9 - ladies

13.30-14.45

13.10-14.20

Game no. 10- ladies

Final ladies

14.45 - l 5.00 Practising men

14.20 - 15.20 Lanemaintenance

15.00-16.15

15.20 - 15.50 Practising men

17.00 - 17.30 Closing ceremony / medals

15.50-17.00

20.00 - 02.00

2

Game no. 8 - men

Final men Banquet, Hotel Hvide Hus


(DANISR BOWLING TOUR 1992) 25. JULI - 9. AUGUST

(TOTAL ..... D.kr. 251.700)


VELIZOMMEN WELCOME

TIL DANMARK TO DENMARK

Det er mig en stor glæde som formand for Dansk Idræts-Forbund at kunne byde Europas bedste bowlere velkommen til Europa Cup i Danmark. Jeg har specielt hæftet mig ved den glædelige konstatering, at ikke mindre en 20 europæiske nationer er på plads i Løvvarig Bowling Center i Aalborg. Dertil kommer Sydafrika, som for første gang er med i en international bowlingturnering. Vi har i Dansk Idræts-Forbund de seneste år med glæde bemærket den utrolige styrke, som europæiske bowlere besidder. Europas bedste bowlere gør sig fremragende gældende, når verdenseliten afgør deres mellemværende. Senest ved verdensmesterskaberne i Singapore. Her markerede ikke mindst dansk bowling sig strålende. Helle Andersens verdensmesterskab har givet genlyd i hele den danske idrætsverden. Dansk Idræts-Forbund lægger megen vægt på, at de enkelte specialforbund markerer sig internationalt. Såvel sportsligt som organisatorisk.

Det er derfor helt i tråd med Dansk Idræts-Forbunds politik, at Dansk BowlingForbund har påtaget sig arrangementet af Europa Cup for 5-mandshold. Jeg ønsker derfor samtlige deltagere, ledere, trænere og organisationsfolk held og lykke med arrangementet. Det kan kun vær med til at styrke BOWLING som 90'ernes idræt.

VELKOMMEN WELCOME

I am very pleased as Chairmand of Con federation of Danish Sport (DIF) to welcome you, the best bowlers of Europe, to European Team Cup 1992 in Denmark. It is with great pleasure that I notice that no less than 20 European nations will participate at the Løvvang Bowling Center in Aalborg. Also present will be South Africa who is for the first time playing in an international bowling tournament. We in the DIF have over the past years with pleasure noticed the high standard of the European bowlers. Europe's best bowlers do extremely well when the world elite meets. Latest at the World Championship in Singapore. Danish bowlers came home fra Singapore after having performed very well. Helle Andersen's World Champion Title was noticed throughout the Danish world of sports. DIF considers it very much important that the individual branches distinguish themselves internationally, in sports as well as within organization. It is therefore fully in line with DlF's policy that the Danish Bowling Federation has accepted to organize and host the European Team Cup. I wish all bowlers, coaches, trainers and officials good luck with the tournament. This arrangement can only help strengthen BOWLING as the Sport of the 90'es.

Kai Holm

Formand Dansk Idræts-Forbund Cnairman af DIF

TIL AALBORG TO AALBORG

Det er ming en fornøjelse at byde velkommen til Aalborgs 2x 650 års jubilæum Det er i år 1300 år siden, de første vikinger bosatte sig på Lindholm Høje. Det er samtidig 650 år siden, Valdemar Atterdag fornyede Aalborgs købstadsrettigheder. Det skal fejres, og i Aalborg har vi i flere år arbejdet med at gøre alt klar til byens store jubilæum Jubilæumssekretariatet i Aalborgs gamle rådhus koordinerer de op mod 600 arrangementer, der skal gøre 1992 til et ganske særligt år for Aalborg. Jubilæumssekretariatet står også for salget af en lang række jubilæumsartikler, så vores mange gæster kan få en souvenir med hjem efter et jubilæumsbesøg i Aalborg. Vi er altid glade for at vise vores by frem, og vi er glade for de mange gæster, der hvert år besøger os, Der sker altid mange spændende ting i Aalborg, men i år er der en helt speciel lejlighed til at opleve Aalborg fra den festlige side.

I have great pleasure inwelcoming you to Aalborgs 2X650th lubilee. This year it is 1,300 years since the first vikings settled on Lindholm Høje. At the same time it is 650 years since the Danish King Valdemar Atterdag renewed Aalborg's municipal charter. These anniversaries must, of course. be celebrated. In Aalborg we have been working for several years to prepare everything for the town's great lubilee year. The lubilee Office in Aalborgs old Town Hall coordinates the dose on 600 events which are to make 1992 a really special year for Aalborg. The Iubilee Office is in charge ofthe sale of a large number of Iubilee artides so our many guests can take a souvenir home with them after their lubilee visit to Aalborg We are aJways pleased to show our town to visitors and we are delighted to see the many guests who visit us every year. There are always many exciting things going on in Aalborg, but this year there is a truly exceptional opportunity for seeing Aalborg in afestive mood.

Welcome to Aalborg Yours sincerely

4


10.~16.AUGUST 1992 Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.

I - 30.000,00 2 - 15.000,00 3 - 10.000,00 46.000,00 55.000,00 64.000,00 73.000,00 82.000,00 1.500,00 91.500,00 10II - 1.500,00 1.500,00 121.500,00 131.500,00 141.500,00 151.500,00 16-

1718 1920 2I 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3I 32 -

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

STED!PLACE: WORLD CUP HALLEN - RØDOVRE DENMARK SINGLES TOURNAMENT

107.000,00 DKR. Hver 300 serie præmieres til de 16 bedste nationale

med kr. 1.000,00. Der er præmier og internationale spillere.

Every 300 game is awarded DKR 1,000.00. There are prizes for the 16 best national and international players

TilmeldinglRegistration: på telefon 31 41 1247/ Phone +45 31 41 12 47 Den selvejende Institution

World Cup Hallen RØDOVRE CENTRUM 99 - 2610 RØDOVRE - TLF 31 41 1247


HILSEN GREETING Europa Cup i Aalborg 1992 ser ud til at blive en af de største bowlingbegivenheder i verden og ikke mindst på europæisk plan. Det er lykkedes for Dansk Bowling Forbund at tiltrække endnu en ny nation. Vore bowlingvenner fra Sydafrika vil her deltage for første gang i europæisk sammenhæng. Velkommen og held og lykke På grund af den ændrede situation i Jugoslavien har FIO anerkendt Kroatien og Slovien som nye medlemmer og det glæder mig at kunne byde også disse to nationer velkommen. På vegne af EZ præsidiet vil jeg gerne takke vor vært for et indtil nu overmåde vel udført arbejde og jeg ønsker alle deltagere en god turnering og håber, at den bedste nation vil vinde.

FRA FIO FROM FIO The European Team Cup Event in Aalborg 1992 promises to be the biggest event worldwide and defenite ly in Europe. The Dansk Bowling Forbund succeeded in attracting another new country Our bowling friends from South Africa will participate for the first time in a european event. Welcome to them and good luck. Because of the changed situation in Yugoslavia, FIO has recognised as new members Croatia and Slovenia. I am pleased to welcome those team s as well. On behalf of the EZ Presidium I would like to thank our host for a tremendous job already done and I wish all competitors a go od trounament and may the best country win.

Ad Ophelders president FIO-EZ

VELKOMMEN TIL EUROPA CUP I DANMARK WELCOME TO EUROPEAN TEAM CUP IN DENMARK Det er en meget stor glæde for mig, på vegne af Dansk Bowling Forbund, at byde velkommen til samtlige deltagere i Europa Cup for 5-mandshold. Netop Europa Cup for 5-mandshold står som en særdeles betydningsfuld international aktivitet for Dansk Bowling Forbund. Ikke mindst på grund af dansk bowlings succes i denne disciplin. Specielt på dames iden i tidens løb. Her i 1992 kan Dansk Bowling Forbund fejre 25-års jubilæum som selvstændig specialforbund. Da Aalborg kommune endvidere har byjubilæum i år, har det været helt naturligt for os, at bringe Europa Cup til Danmark i 1992, nærmere bestemt til Aalborg. Aalborg er ikke uvant med store internationale aktiviteter. Vi er derfor særdeles trygge ved denne placering. Idet også Løvvang Bowling Center indeholder de rammer der skal til for et stort og prestigefyldt arrangement. Organisationen ligger ligeledes i de bedste hænder. Hos organisationskomiteens formand, idrætsleder Kim Jensen. Dansk Bowling Forbund har mødt meget stor opbakning til gennemførelse af dette store arrangement. Lad ming nævne, Danmarks Radio TVsporten, der transmitterer finaleserien hos damer og herrer Aalborg kommune og Dansk Idræts-Forbund. Samt ikke mindst en række sponsorer og Team Danmark. Et arrangement af denne størrelse kræver mange, mange frivillige hjælpere Også til disse vil jeg gerne rette en tak på nuværende tidspunkt. Tak for Jeres flotte engagement. Europæisk bowling er verdens-bowling. Der skal derfor lyde et varmt velkommen til alle verdens bedste bowling-nationer En speciel velkomst skal lyde til Sydafrika, der deltager i en international bowlingaktivitet for første gang. Udviklingen i Jugoslavien bevirker mulighed for deltagelse af såvel Slovien som Kroatien. Begge hold skal være hjertelig velkommen i Aalborg. Velkommen til Europa Cup i Danmark. Held og lykke til samtlige involverede. Lad os alle vise vi hører til i OL-sammenhæng. Jan Donde Dansk Bowling Forbund.

6

On behaJf of the Danish Bowling Federation it is a great pleasure for me to welcome all participants in the European Team Cup. Particularly the European Team Cup is a very important international activity for the Danish Bowling Federation taking into consideration the success Danish bowlers have had in this discipline. Especially our women bowlers have over the years been extremely successful. This year 1992 the Danish Bowling Federation is celebrating it's 25 years anniversary as individual branch. Furthermore the City of Aalborg is celebrating it's City Anniversary and it has therefore been quite obvious for us to bring the European Cup to Denmark this year and particularly to Aalborg. Aalborg is accustomed to big international events and we are therefore full of confidence by placing this tournament here. AJso the Løvvang Bowling Center has everything for handling such a big and prestigious tournament. The organization of this tournament is in the best hands of the Chairman of the Organizing Committee, viz. Kim Jensen The Danish Bowling Federation has received great support in connection with this Championship. Iwish to mention the Danisk Broadcasting Corporation, TV-Sport, who is showing the finals for both men and women. Aalborg City and DIf Last not least all our sponsors and Team Denmark. A tournament of this size requires many, many voluntary hel pers. Also these people are to receive my thanks. Thank you for your enthusiastic involvement. European Bowling is world-bowling. Therefore I wish to velcome the world's best bowling nations. A special welcome to the Republic of South Africa, who is participating for the first time in an international bowling event. The evolution in the previous Yugoslavia has made it possible for Slovenia as well as Croatia to join us. Both nations are very welcome to Aalborg. Welcome to European Team Cup in Denmark. Good Luck to all involved parties. Let us all show that we belong to the Olympic family. Jan Donde

Danisn Bowling Federation


Don 't worry... L0WANG

- be happy!

BOWLING CENTER MEET ALL YOUR REQUIREMENTS

24 WELL-CARED AMF BOWLING-LANES

- AND A TEMPTING CAFETERIA

in a row in comfortable

in light, pleasant rooms and a

surroundings.

relaxed atmosphere.

Fully automatic and electroni-

Separate rooms at the disposal

cally controlled scoreboards

og club meetings and festive

ensure the bowler's concen-

arrangements.

tration on the game itself. Discuss menu, table reservation, Approved for FIQ-arrangements.

and room reservation with Tove in the Cafeteria.

Lanereservation : Telephon +45 98 17 68 22.

Telephone +45 98 176822

- we are here to serve you LØVVANGI. BOWLING

CIENTER 66 II! LØVBAKKEN . 9400 NØRRESUNDBY.

~

TELEFON +45 98 17 68 22 . FAX +45 98 19 29 68


ORGANISATIONSKOMITEEN ORGANIZING COMMITTEE Først og fremmest hjertelig velkommen til den 12. udgave af Europa Cup for 5-mandshold. Specielt en varm velkomst til de nye medlemsnationer: Slovenien, Kroatien og Sydafrika Som formand for organisationskomiteen har jeg været med siden Dansk Bowling Forbund for næsten 3 år siden begyndte at tale om at arrangere dette mesterskab. For mere end to år siden begyndte vi det forberedende arbejde, hvilket er nødvendigt for et arrangement, der har nået en rekordtilmelding på 38 hold. Næsten alle taler ved officielle mesterskaber har i de seneste år indeholdt bemærkninger om bowlingsportens manglende olympiske status, hvilket er helt naturligt, da det for os alle bør være et klart mål, at vores sportsgren bliver medlem af den olympiske familie Netop I som spillere, trænere og managers kan med jeres optræden og attitude medvirke til, at netop denne 12. Europa Cup for 5mands hold endnu engang understreger, at bowlingsporten er en særdeles seriøs og krævende sportsgren, der skal være en del af og ikke kan undværes i olympisk sammenhæng. Også vi fra den organisatoriske del af arrangementet tilstræber, at vi medvirker til at give dette arrangement en seriøs profil, der understreger bowlingsportens kvaliteter. Jeg ser derfor frem til en uge, hvor hallen bobler af spilleglæde, kampgejst, fremragende bowling af høj klasse og ikke mindst en uge, hvor hele arrangementet er præget af sportsånd og venskab. Jeg håber, at I vil nyde jeres ophold i Aalborg, og at arrangementet må blive en oplevelse for livet for jer alle. Held og lykke med de sportslige aktiviteter!

Margit Nielsen, Secretary of Organization

Kurt jensen, Transportation

8

Officer

Committee

First of all I want to wellcome You to the 12th European Team Cup in Aalborg. I want to adress a special wellcome to the new members, the nations: Slovenia, Croatia and South Africa. As chairman of the Organizing Committee I have worked on this event, since the Danisk Bowling Federation first began to consider arranging this championship - which is now 3 years back. More than 2 years ago we started making preparations for the legwork, which is nescessary when we are handling an arrangement like this, which has reached a record-high accomodation of 38 tea rns. Allmost every speech at any official championship during the latest years has contained remarks about the lacking olympic status of the bowlingsport, something we find very natural, because our aim is to find our sport as a member of the olympic farnily. You. especially, as players, coaches and managers are - through your behaviour and attitudes - able to contribute to making this 12th European Team Cup an example of bowling being an absolutely serious and dernanding sport, which shall join the olympic family - and which should not be left out of the olympic games. The Organizing Com mitte and all the people, who work along with us during this arrangement attempt to give the arrangement a very serious profile - to set off the qualities of the sport bowling. I look forward to a week, where the bowling alley just bubbles with enthusiasm, the sheer enjoyment of the game, outstanding bowling and not the least to a week, where the arrangement is characterized by deepfelt fighting spirit and friendship among the cornpetitors. I hope that you will enjoy your stay in Aalborg, and that the arrangement will become an experience for life for all of you Finally I want to wish all participants good luck in the activities of our sport! Kim Thorsgaard lensen

Formand for organisationskomiteen/ Cnairman of tfle Organizing Committee

John Nørgaard Jensen, Tournament Officer

Poul Erik Madsen, Treasurer

Poul Erik Larsen, Bowling Center Manager

Henning Salling, Press Officer


AUSTRIA Ladies:

Men:

101 Ingrid Czerny

111 Friedrich Pollak

102 Christa Kirschbaum

112 Hans Had

103 Renate Pekarek

113 Robert Skach

104 Ulrika Schmotz

114 Rudolf Friesz

105 Ingrid Seethaler

115 Johann RiegIer

106 Herta Perschy

116 Johann Aigner Josef Gablek . Coach

Manfred Kohler . Coach

Officials:

Walter Ransrnayr. Manager'

Helmut Schmekal, Assist

BELGIUM Ladies:

Men:

121 Jacqueline Coudere

131 Dominique

122 Maria Jansen

132 lean-Mare Lebon

123 Cindy Jaspers

133 Roger Pieters

124 Suzanne Jerusalem

134 Yves Van Damme

125 Chris Parisis

135 Sven Van Eyken

126 Ria Verboven

136 Gery Verbruggen

Gibby Sels . Coach

Officials:

De Nolf

Rik De Ridder路 Coach

Annie Blommaert, Team Manager Assistant Marcel Maheur, Manager

. lacky Felsenstein, Chief of Delegation

CROATIA EUROPEAN

TEAM CUP

Men: 151 Berislav Antunovic 152 Alojz Simcic 153 Augustin Zuro 154 Vladimir

Kuljak

155 Ivan Dugec 156 Jure Spaija JUNE 02.路07. 1992 AALBORG. DENMARK

Officials:

Duro Mesic Coach

Dragutin Ivkovic, Delegate

9


CYPRUS EUROPEAN

TEAM CUP

Men: 171 Dinos Stylianou 172 Christoforos 173 Philippos

Philalithis

Nicolaides

174 Nicos Charalambous 175 Costas Kyriakou 176 Rois Potamides JUNE 02.路07. 1992 AALBORG. DENMARK

Officials:

Costas Constantinou

. Coach

John Lefas. Secretary . Stelios loannides. Treasurer

FINLAND Ladies:

Men:

181 Pauliina Aalto

191 Tom Hahl

182 Tytti Kujanen

192 Ari Halme

183 Reija Lunden

193 Mika Koivuniemi

184 Annikki Maattola

194 Kimmo Lehtonen

185 Marja-Liisa Ritvanen

195 Teemu Raatikainen

186 Sari Yrjola

196 Olli Tiainen

Kari Nenonen . Coach

Officials:

Paavo Grorimark . Coach

Sampsa Ahokas, President of FBF . Seija Lankinen, Press

FRANCE Ladies:

Men:

20 l Marie-Paule Berton

2 I I Yvan Augustin

202 Patricia Eyherabide

2 I 2 Philippe Dubois

203 Pascale Moynot

2 I 3 Claude Giuvanne

204 MaryeIle Pagola

214 Alain Laucris

205 Marie-Therese

215 Patrick Rolland

Prud'Hornme

206 Annie Vallerant Jean Gibert . Coach

Officials: 10

Robert Perriaux . Iean-Pierre Lahille

216 Olivier Simonian Bernard Pujol . Coach


GERMANY Ladies:

Men:

221 Michaeia Vol

231 Wolfgang Strupf

222 Martina Beckel

232 Jens Nickel

223 Martina Becker

233 Achim Grabowski

224 Martina Griese

234 Christian Nokel

225 Thekla Dittmann

235 Stephan Schallwig

226 Andrea Mirschel

236 Frank Bornet lurgen Kohlberg . Coach

Manfred Steffen路 Coach

Officials:

Michael Wolf, Manager路

Karl Heinz Schmidt, Manager路

GREAT

Harry Kappier, Press

BRITAIN

Ladies:

Men:

241 Pauline Smith

251 Geoff Buck

242 Gina Wardle

252 Chris Buck

243 Tina Darvill

253 Simon Brown 254 Lol Ellis

. 244 Shelagh Leonard 245 Carol Callon

255 Nev Robinson

246 Judy Howlett

256 Trevor Birch Tom Marshall . Coach

Tom Marshall . Coach

Officials:

Mike Pike, Squad Manager

GREECE Ladies:

Men:

261 Esmeralda Tzouni

271 Kostas Sakellariou

262 Emi Georgiou

272 Socrates Kiriazoglou

263 Pitsa Pliaka

273 Alex Tzounis

264 Effie Zafiropoulou

274 Spiros Bohotis

265 Katerina Kiriazakou

275 George Glinos

266 Kristina Fotinia

276 Takis Karetsos

Roulis Alberti . Coach

Officials:

Bill Hartofellis,

Koos Kroenenberg President路

Agelos Tsouroupis

. Coach

. Litsa Hatzisotiriou

11


THE DANISH

Ladies: 50 l Helle Andersen

504 Marlene Møller Nielsen

502 Helle Jørgensen

505 Anne Rath

503 Bettina Lund

506 Trine Simonsen John Thomassen . Coach

Officials:

Margit Bangsø, manager Leo Klitte

12


BOWLING TEAM

Men: 511 Martin Bøgehave

514 Peer Jensen

512 John Guldbæk

515 Ulrik Jørgensen

513 Tom Hedegaard

516 Lars 0ager Lis Rasmussen·

Coach

13


ICELAND Ladies:

Men:

281 Agusta Borsteinsdottir

291 Jon H. Bragason

282 Heidrun Borbjomsdottir

292 Valgeir Gubbjaresson

283 Jana Gunnarsdottir

293 Bjorn Sigurdsson

284 Elin Oskarsdottir

294 Hjalmtyr

285 Gudny Helga Hanksdottir

295 Asgrimur Helgi Einarsson

286 Solveig Guamundsdottir

296 Asgeir Bordarsen

Officials:

Bjarni Sveinbjorusson

. Haraldur Sigursteinsson路

Ingason

Siguraur Gubbjornsson

IRELAND Ladies:

Men:

301 Miehele Agnew

311 Paul Magee

302 Monica Mc Menamon

312 Philip Dunne

303 Beeni Moriaety

313 Luigi Sacco

304 Anne Quinn

314 Tom Byrne

305 Mary Mulcahy

315 Jerry Cullen

306 Jean Robinson

316 Joe Pearce

Finton Mc Menamon

. Coach

o Reilly,

Manager

Officials:

Ros

Eugene Dunne . Coach

ISRAEL Ladies:

Men:

321 Gila Roman

331 Reuven Strass

322 Mali Mizrachi

332 Gadi Aviram

323 Sari Mizrachi

333 Aui Yacabovitz

324 Sara Auiram

334 Menachem Hanaor

325 Uran Bar Yoma

335 Uzi Ben Nathan

326 Tami Nizli

336 Rami Koren

Officials: 14

Chika Karo, Team Manager, President !BF . Pesi Israel, Asst. Team Manager


ITALY Ladies:

Men:

341 Daniela Lana

351 Claudio Aiola

342 Filomena Autieri

352 Massimo Avena

343 Eliana Rigato

353 Roberto Galdini

344 Christina Valmori

354 Lorenzo Monti

345 Milena Moioli

355 Rossano Rossi

346 Valentina Putilli

356 Enrico Maddaloni

Luigi Torre Della . Coach

Officials:

Sergio Bellini . Coach

Pietro Mure, President

NETHERLAND Ladies:

Men:

361 Dorette Boelens

371 Bart-Iart Van Den Boogaart

362 Annemiek Van Den Boogaart

372 Marcel Van Den Bosch

363 Chris Koopmans

373 Andre Van Gurp

364 Helen Minnebruiker

374 Rob Loos

365 Betty Vissers

375 Marco Maaswinkel

366 Angelique

376 Clenn Werkhoven

De Win

Rene Van Den Bosch . Coach

Officials:

Chris Mynsbergen

Dick Dreyer, Team Manager· Henk Smits, Treasurer

jaap Krist, President·

. Coach

Die Oostdam, General Secretary

NORWAY Ladies:

Men:

381 Kari Haugtvedt

391 Ulf Arnesen

382 Liv Marie Iakobsen

392 Per Kristian Eide

383 Inge Kyndesen

393 Bjørn Egil Ludvigsen

384 Torill Pedersen

394 Sverre Lund

385 Randi Storvold

395 Tore Nordermoen

386 Ingunn Øien

396 Tore Torgersen

Gunnar Løfsgaard . Coach

Officials:

lanne Mattsson,

Per Kaare Halvorsen . Coach

Head coach

15


SAN MARINO EUROPEAN

TEAM CUP

Men: 411 Fabrizio Biordi 412 Daniele Bronzetti 413 Marino Capicchioni 414 Giovanni Ercolani 415 Domenico Righi 416 Silvano Valentini

JUNE 02.-07. 1992 AALBORG. DENMARK

Officials:

Maria Capodagli路

Coach

JoeIle Bruschi . Italo Giardi

SLOVENIA EUROPEAN

TEAM CUP

Men: Navne ikke modtaget ved redaktionens

slutning.

The players names are not received by dead-line.

JUNE 02.-07. 1992 AALBORG. DENMARK

Officials:

KovacJanez'Coach

Stojan Trsan

SOUTH

AFRICA

Ladies:

Men:

441 Anne Jacobs

451 Paul Pisecny

442 Julie Smith

452 Paul Korte

443 loanne Warrington

453 Craig Foster

444 Lynn Snyman

454 Trevor Freeman

445 Laura Segal

455 Jimmy Clinghan

446 Zelda Louw

456 George Jagga

Officials: 16

Robert Coetzer, President路

Geraldo Paluzzi, 1nternationalliason

. Paul Page, Manager


SPAIN Ladies:

Men:

461 Montserrat

Badia Barzoso

471 Juan Ricart Aguila

462 Sandra Torrents Pelaez

472 Diego Tomas Ivancich

463 Gloria Sala Mestre

473 Lorenzo Socias Bouza

464 Monica Boldo Pascual

474 Luis Algaz Marin

465 Roser Romero Burgos

475 Angel Morento

466 Virginia Esteban Alonso

476 Antonio Alcalde

Jamorato Mora'

Officials:

Coach

Fernandez

Fernando Galan Rarisiez . Coach

Fernando Galan, Manager

SW'EDEN Ladies:

Men:

481 Carina Eriksson

491 Lars-Erik Andersson

482 Susanne Erlandsson

492 Patrick Boman

483 Marie Holmquist

493 Ulf Hamnas

484 Jeanette Johansson

494 Raymond Iansson

485 Åsa Larsson

495 Tomas Leandersson

486 Ann Nystrom

496 Anders Wåhlstedt

Peter lohansson

Officials:

. Coach

Rune Widell·

Carl Axel Dahlgren . Coach

Bengt Iohansson . Sture Pettersson

~PATRICK~

A~F 17


Profile of a World Champ

Portræt af en verdensmester Vilje, enorm træningsflid, nødvendig opbakning så selvfølgelig et åbenlyst talent for bowlingspillet en del af opskriften på at blive verdensmester

og er

Determination, enormous amount of training hours, the necessary support and, of course, an obvious talent are what makes a world champion.

Opskriften havde den 26 årige Århus-bowler Helle Andersen klar længe inden det gik løs ved verdensmesterskaberne i Singapore i august 1991.

The above recipe was what the 26-year old bowler, Helle Andersen, from Aarhus had ready long before the World Championship started in Singapore in August, 1991.

Hele Helle's vågne liv gik i lange perioder op i bowling kun afbrudt af det nødvendige arbejde som kontorassistent i et århusiansk transportfirma Træningen startede allerede om morgenen med en 15 km lang cykeltur til arbejde Og efter arbejdstid og cykelturen retur fortsatte forberedelserne på bowlingbanerne Indsatsen blev kronet med held, og det var alt sliddet værd, da det blev til VMguld i All Event. All Event er en sammenlægning af individuelle resultater opnået i holddisciplinerne. All Event er særdeles krævende, da den strækker sig over en uge, og kræver spillerens fulde koncentration i hele perioden. Helle Andersen stod distancen og spillede med over 200 i snit.

All of Helles daily life was over a long period of time concentrated around bowling and only interrupted by her necessary job as office clerk at with a freight forwarder in Aarhus. The training started already in the morning with a 15 kilometers long ride on her bike on the way to work. After office hours and the ride back to her home the preparations continued on the bowling lanes. The efforts paid off and it was worth all the hard work when it finally turned into a gold medal at the World Championship in Singapore in the "All Event". "All Event" is a combination of the individual results obtained in the team disciplines "All Event" is tremendously demanding as it goes on for more than a week and requires all players' full concentration during the whole period.

Helle Andersen har været på det danske landshold 7 gange siden 1985. Det er i tidens løb blevet til flere medaljer og flotte placeringer. Blandt andet EM-guld med 5-mandsholdet i 1989 samt en 5. plads individuelt. Bronze ved sidste Europa Cup for Landshold i 1990 i Wien. En medalje som Helle Andersen skal være med til at forsvare og aller helst forbedre ved dette års Europa Cup i Aalborg.

Helle Andersen passed the exam and played with an average of more than 200 pins.

Helle Andersen

Helle Andersen har været at finde på bowlingbanerne siden sit 8. år. Interessen har hun fået gennem sine bowling-interesserede forældre Else og Henning Andersen. Else Andersen har selv i en årrække været fast på landsholdet.

Helle Andersen has been on the Danish National Team 7 times since 1985. Since then she has won several medals and achieved several excellent results.

Among others. 1989: Gold medal in the European Championship, 5-men Team and 5th place, individually. 1990: Bronze medal in the European Team Cup in Vienna. Helle Andersen will defend the latter and hopefully improve it in Aalborg this year. Since the age of eight Helle Andersen could always be found at the Bowling Alley No doubt she has inherited this interest for bowling from her bowling playing parents, Else and Henning Andersen. Else Andersen has herself for several years been permanent member of the Danish National Team.

18


VELKOMMEN pA LIMFJORDSHOTELLET

Limfjordshotellet Ved Stranden 14-16 . 9000 Aalborg· TIt. 98 1643 33

Til lands ...

til vands ...

og i luften ...

Din rejserådgiver med fly, tog, skib. - Ungdomspriser

OSB rejsebureau John F Kennedys Plads 3 • Aalborg Tlf. 98 129600


PATRICK l-LAGSDRAGTER TIL SPORT OG FRITID Du befinder dig godt i Patricks nye 2-lagsdragter, både på ude- og hjemmebane. Montreal dragt Hvid-grå-blå-lilla Str. 8-14 år: Str. XS-XXL:

kr. 499,kr. 599,-

SPORTS shoppen BISPENSGADE 5 TLF. (08) 11 45 33


EUROPA

CUP 1990

Damer:

~ WIEN,

AUSTRIA

Herrer:

l. Holland

24 point

l. Belgien

34 point

2. Sverige

22 point

2. Sverige

30 point

3. Danmark

18 point

3. Holland

30 point

Bowling i Sydafrika

Bowling in South Mrica

I juli 1986 kunne bowling i Sydafrika fejre 35 års jubilæum.

In Iuly 1986 Tenpin Bowling in South Africa celebrated it's 35 years anniversary.

Det startede i juli 1951 med 6 baner hos Muizenburg, Cape Town, efterfulgt af endnu 4 baner hos Kenilworth Showland, Durban.

It all started in luly 1951 with 6 lanes at Muizenburg, Cape Town, followed by another 4 lanes at Kenilworth Showland, Durban.

Begge disse steder var der tale om manuelt betjente baner.

Both sites instalIed manually operated lanes.

I november 1952 åbnede Casablanca Road House, Johannesburg, efter at have overtaget banerne fra Muizenburg men lukkede 6 år senere i marts 1958. Året efter i april lukkede også Kenilworth Showland, idet banerne blev sOllgt til Nigeria.

November 1952 saw the opening of Casablanca Road House, Johannesburg, after having acquired the lanes from Muizenburg. However Casablanca Road House closed it's doors in March 1958. The year after in April also Kenilworth Showland closed the doors and the lanes were later shipped to Nigeria.

Første automatiske anlæg blev installeret hos Vanderbijlpark (Riverpark Bowl) i april 1963. Der blev her nedlagt 14 baner liste for liste.

The first automatic lanes were instalIed at Vanderbijlpark (Riverpark Bowl) in April, 1963. 141anes were being built on site, board for board.

Udviklingen tog rigtigt fart i 1976 og fra da af og til og med 1987, blev der ialt startet 20 nye centre med ialt 258 baner.

The progress started indeed in 1976 and up to and including 1987 20 new bowling centers opened with totally 258 lanes.

Bowlingsporten i Sydafrika er underlagt det nationale organ Tenpin Bowling Association of So uth Africa, TBASA, som er delt op i lokale unioner, som har deres egne bowlere under provinsernes egne farver.

The bowling sport in South Africa is controlled by Tenpin Bowling Association of South Africa, TBASA, which has grown from strength to strength from the mid 60's controlling the sport through it's Provincial Associations each of which have their own bowler with Provincial colors. As an '1\ grade status sport, Tenpin Bowling has a total of 31 Springboks.

Hvert bowling center huser 140 officielle afdelinger, hvor over 15.000 registrerede bowlere spiller ugentlig over hele landet. Som i f.eks. golf opererer man også med et handicap system, som sætter bowlerne i stand til at møde hinanden på samme niveau i en af følgende turneringstyper: husmoder-, junior-, senior-, firmabowling eller mixed-voksenbowling. Turneringskalenderen er året fyldt med forskellige mesterskaber: nationale og provinsmesterskaber. Bowlingcenterne indbyrdes Lokale halmesterskaber og morskabsmesterskaber, hvor discipliner som single, double, herrehold, damehold, voksenhold og juniorhold deltager. Desforuden brugte mere end 425.000 løsbowlere i 1986 bowlingen som sport eller ren afslapning, hvilket gjorde bowlingen til en af de hurtigts voksende indendørs aktiviteter i Sydafrika, hvor ung og gammel, dame og herre kunne deltage sammen.

Each bowling center operates official leagues where over 15,000 registered league bowler participate in 140 leagues on a weekly basis throughout the country. As in many other sports like golf, Tenpin Bowling operates on handicap system thus affording all types of bowlers the opportunity to compete on an equal basis or be grouped into one of the foliowing types of leagues: Housewife, Junior, Senior Citizens, Business man, Company or mixed adult. On the tournament side of Tenpin Bowling, the yearly calendar is always full of National, Provincial, Inter-Center, ln-House. Inter-League and fun tournaments, catering for every bowlers needs in the form of singIes, doubles, team for men, ladies, veterans and junior bowlers. On the other han d over 425,000 social bowler partielpated in Tenpin Bowling both as a sport and a recreational activity during 1986, making Tenpin Bowling one of the fastest growing indoor sports in South Africa, where young and old, male and femaIe can participate simultaneously.

21


N N

RESULTATER

e~~ -

EUROPEAN

TEAM CUP

"

~

ID::f'=r1J

~

~t;d: 'tSOurLLf..\l~

JUNE 02.-07. 1992 AALIJORG. DENMARK

ru ••• ..•..•

.rJJ

«=

Austria

e .-=

"'O C

Q) U

co

-.C LI.

ru ••• LI.

-

-

bJ) Q)

ru

C

DAMER / RESULTS .-..•..•cru .-••• » C co "'O "'O ru C C ru e••• ..•..•ru ru ..eru

..c ..•..• Z

Z

Q)

Q) U Q) Q)

Q)

ru U

ru ••• Q)

'<..•..• ..c .-ru =o mP. m C

~

o

•••

ru ..•..•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•••

o

o

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Q) U

Q)

Q)

TEAM

.-•••

"'O C

••• rJJ

•••

Q)

-- - -- -

LADIES

C Q)

"'O Q)

~

~

••• ru

eC Q)

m

Q

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belgium

-

Finland

-

-

France

-

-

-

Germany

-

-

-

-

Great Britain

-

-

-

-

-

Greece

-

-

-

-

-

-

Iceland

-

-

-

-

-

-

-

Ireland

-

-

-

-

-

-

-

-

Israel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Italy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Netherland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norway

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SouthMrka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spain

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sweden

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Denmark

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~

o E--


RESULTATER

co

•• U

••Q. ti

= .-=

-

HERRER / RESULTS .-=ru I» .-co•• =ru ru = •• u u ..c e ru= ru ru = =LI..••ru •• •• •• u - ••ru .e-ru

-

-

-

-

-

-

-~.~ .- .- .--

EUROPEAN

TEAM CUP

. m:tVJ

~ ""

"

'~.

JUNE

02.-07.

~,~

J992 AALBORG

.IlENMARK

ru

•• rIJ

~

Austria

e::s

~

Q)

ru ru

o

rIJ

::s

"O

ru

Q)

--

Q)

Q) Q)

o

ø

ø

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LI..

- F .-:E••=ru .-ru= z- z =ru -

- •• -- - - -

"O

"O

Q)

Q)

Q)

Q)

Q)

rIJ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TEAM

o

"O

Q)

Q)

MENS

o

~

o

.-••ru U

'<..c

::s

.-=ru

"O

o

Q.

= Q) Q)

~

~

••ru

e

= Q)

rJj

rJj

v:

rJj

rJj

Q

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belgium

-

Croatia

-

-

Cyprus

-

-

-

Finland

-

-

-

-

France

-

-

-

-

-

Germany

-

-

-

-

-

-

Great Britain

-

-

-

-

-

-

-

Greece

-

-

-

-

-

-

-

-

Iceland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ireland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Israel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Italy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Netherland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norway

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

San Marino

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Slovenia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

South Africa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spain

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sweden

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Denmark

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L-.

--

-

~

o E-c


IIII

l

International casino, French Roulette, American Roulette, Black Jack and gambling machines.

I nternationales Kasino, Franzosisches und Amerikanisches Roulette, Black Jack und Spielautomaten.

n

lIillDlm AAlBORG

VED STRANDEN - TLF. 98 10 15 50

w a: > o Cl

~,

,.." a: f-

a a:

cc x

IS> I