Page 43

1977 lige retningslinier. Slutteligt vistes finalen på den eneste kanal, der var, Danmarks Radio. To københavnere gjorde sig i særlig grad bemærket, da finalen blev vist fra den nye Odense Bowlinghal. Flemming Damstoft, SBK (nr. 1) og Torben Ellmann, Flintstone viste god bowling, og den gode PR for sporten fik endnu en fin understregning. Joan Højer Andersen, CKC, sluttede på 2. pladsen efter Margit Bangsø, Herning.

Gunnar Hansen var bowlingsporten særdeles venligtsindet, og han fulgte med i, hvad der skete. »Det er nemlig mig, der har indført bowling her til Iands«, oplyste Gunnar ved flere lejligheder, og han lod sin viden om den svære kunst, komme andre til gode. Martin Højager og Bo Jarlstrøm glemmer vist sent den instruktion, den populære sportschef kunne give dem ved TV-mesterskabet i Odense.

skabsmøde måtte deles over 2 aftener. En ordentlig mundfuld nye forslag til hvordan den sportslige fremtid skulle tegne sig - især for elitespillerne - og et par af repræsentanternes store talelyst, forlængede hele affæren. »Men alle synspunkter skal jo også høres i så vigtige sager, som der her er tale om.« Den 2. aften var man ved at komme på glatis. Der mødte kun 45 repræsentanter ud af 87, og da en af dem forlod mødet, var man lige akkurat så mange til stede, som der krævedes for at være beslutningsdygtige. Så de resterende fik besked på at blive hængende, så de blandt andet kunne være med til at indvælge Anker Haldbæk og Vibeke Jarlstrøm til bestyrelsen i stedet for Grethe Larsen og Kaj Endahl, som selv ønskede at trække sig efter mange års tjeneste ..

John Thomassen, Sisu, fik revanee ved årets danske mesterskaber. I hjemmehallen var han den stærkeste i et nyt gigantopgør med Tommy Klintskov, SBK, som måtte tage til takke med sølv. Det synlige bevis for det danske mesterskab, DIF-plaketten, hænges om halsen på den dygtige bowler af forbundsformand, Jørgen Højager. Men der var mere KBU ved DM. Bodil Hansen, Center, vandt også DM og satte dermed kronen på værket: en fantastisk sæson. Hun vandt den danske afdeling i World-Cup i 1976,blev indiviuel københavns mester og nu altså dansk. Pr. tradition vandt Tommy Klintskov/ Per Carlsen, SBK deres danske mesterskab i herre par. Kate Nybro/ Anne Rath fra samme klub deres i par for damer. Børge Christiansen fik, for sit store arbejde i KEU, prisen som årets leder.

En imponerende teknik lå bag disse udsendelser, og TV skyede intet middel for at få så gode transmissioner ud af finalerne som muligt. Men da Gunnar Hansen trak sig tilbage og nye mere »moderne« folk kom til, var det sket med regelmæssige TV-mesterskaber. Til gengæld kom der andre spændende begivenheder ind i stuerne, via det elektroniske medie - også indenfor bowling.

Hos ungdommen gik det så som så: Det blev til guld i ynglinge piger ved Susan Møller, Sisu og i junior drenge til Per Kuhlmann, Keglen, Køge. To unge mere fra Køge gjorde sig bemærket: Mette Larsen og Berith Jensen, Køge 75 tog sig af parmesterskabet hos junior-pige. Resten var jydsk.

41

Profile for Bowleren

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Københavns Bowling Union - 25 år - 1966 - 1991  

Profile for bowleren
Advertisement