Velkomst Brochure - 1990

Page 1

80WUNG~. 90'emeslDRÆf

((


Vælg den rigtige kugle - een, der passer til netop din hånd! Begynd med at prøve tommelfingerhullet. Det skal være så tilpas stort, at du har godt tag i kuglen, men alligevel nemt kan trække fingeren ud. For at finde det rigtige greb, skal første led på henholdsvis lang- og ringfinger være knapt 1 cm. over de respektive hullers kant, således at du kan holde kuglen i et løst greb uden at stramme musklerne. N år du har fundet en kugle, der passer dig, er du klar til at indtage din udgangsposition.

Inden

du starter

Din udgangsposition 0

finder du ved at udmåle 4 skridt fra tilløbslinien, der hvor kuglen slippes. Dette er din udgangsposition. Placer dig med begge fødder samlet, således at venstre fod befinder sig lige ud for den midterste kegle. Fat så kuglen ved først at stikke tommelfingeren og derefter de to øvrige fingre i de respektive huller. Støt kuglen med venstre hånd og hæv den foran dig. Så er du klar til at påbegynde 4-skridts tilløbet.... et tilløb der er anerkendt - og brugt over hele verden.


Kuglens gang Der er som hovedregel 3 måder, at kuglen bevæger sig på, når den løber op ad banen.

DET LIGE SLAG Mange bowlere foretrækker dette kast, fordi kuglen er lettest at få under kontrol. '''uglen holdes således, at tommelfingeren vender lige fremad (mod kJ. 12). N år kuglen kastes, slipper du først med tommelfingeren og derpå med de øvrige fingre.

"HOOK" SLAGET De fleste eksperter anvender "hook" - slaget. Kuglens skruning fremkommer, når den slippes rigtigt. I stedet for at holde tommelfingeren lige frem mod keglerne, som tilfældet er ved det lige slag, er håndleddet drejet så meget til venstre, at det V, der dannes af tommel- og langfinger, peger mod keglerne. Tommelfingeren slipper først og et ekstra "løft" med de to øvrige fingre, fremkalder ~ .

rurungen.

KURVE-SLAGET I kurveslaget bevæger kuglen sig langsommere i en større bue. Slager er vanskeligt at kontrollere og derfor mere ustabilt. I det øjeblik kuglen slippes, får håndleddet et ekstra drej mod venstre. Også ved udførelsen af dette slag, slipper du først med tommelfingeren.


Pointberegning De fleste bowlingcentre i Danmark er efterhånden udstyret med elektronisk pointberegning. Men for at få det fulde udbytte og den største glæde afbowlingspillet, er det nødvendigt at vide noget om regnskabet. Pointberegningen kan måske ved første øjekast se lidt vanskeligt ud, men når først det er prøvet nogle gange, er fremgangsmåden med at regne med Strikes og Spares ret overskuelig.

MANUEL SCORE

ELEKTRONISK SCORE

I hver af de 10 ruder i en serie, har spilleren 2 slag, undtaget dog ved Strike i 1. slag. I de øverste 2 rubrikker i hver rude, markeres værdien af det enkelte slag. Sammentællingen foregår i rubrikken nederst. F ølgende tegn anvendes for markering, af det enkelte slag. X = STRIKE, alle 10 kegler falder i første slag. A = SPARE, alle kegler er faldet efter 2. slaget. = MISS, en eller flere kegler står tilbage efter 2. slaget. O = SPLIT, stor afstand mellem kegler. ø = SPLIT, der er taget. Ved strike ( ><l opnås 10 point plus det antal kegler, som falder på de følgende 2 slag. Spare (A) giver 10 point plus det antal kegler, som falder på første slag i næste rude. Den split, som man har taget (0) giver samme point som en spare. Miss (-) og split (Q giver 1 point for hver væltet kegle. r>;

.• .sempel: NAVN

1

2

3

811 8 lA 612 25 33 9

4

5

I>K

71A 73

53

6

7

8

9

10

TOTAL

I>KI>K 98

512 81A X191161 115 122 142

161

Etableringen af nye bowlingcentre er inde i en rivende

udvikling. For at holde aktualiteten findes navne og adresser på de mange centre som "indstik" i denne brochure.


Er du ny bowler? ... eller har du tidligere haft lejlighed til at stifte bekendtskab bowlingsporten? I denne brochure finder du nogle nyttige oplysninger om organisationen "Dansk

Bowling Forbund", samt nogle praktiske oplysninger omkring bowlingspillet inden du for alvor går igang med 90'ernes idræt.

Find den rigtige bowlingkugle - Brug altid specielle bowlingsko Den rigtige udgangsposition og det rigtige tilløb Noget om kugler, sko, baner og kegler Noget om pointberegning r----------------------------------------------------------------------~ DANSK BOWLING FORBUND er stiftet i 1967 og medlem af den verdensomspændende organisation World Tenpin Bowling Association, som afholder Verdensmesterskaber, Europamesterskaber, World Team Cup, Europa Cup samt en række internationale mesterskaber for ungdommen. DANSK BOWLING FORBUND er medlem af Nordisk Bowling Forbund, som udover afholdelse af Nordisk Mesterskab ogsåformidler nordisk samarbejde blandt trænere, instruktører og ledere. DANSK BOWLING FORBUND blev i 1970 optaget under Danmarks Idræts-Forbundsom selvstændigt og eneste specialforbund inden for bowlingsporten .. DANSK BOWLING FORBUND afvikler en Danmarksturnering, der omfatter en l. divisionsamt to 2. divisioner henholdsvis øst og vest. En Landspokalturnering samt en række landsdækkende turneringerfor ungdommen.

Langt over 100.000 spiller bowlingjævnligt, og heraf er omkring de 10.000 medlemmer i klubber under Dansk Bowling Forbund. Du behøver ikke være medlem af en klub for at spille i en aflandets mange bowlingcentre, men hvis bowling skal være din idræt, skal du være medlem i en klub. Sæsonen igennem afvikler Dansk Bowling F orbund i samarbejde med de tre unioner mange mesterskaber og turneringer for såvel ungdom, seniorer som Old Boys/Girls. Bowlingsporten

er

DANMARKSFAMILIESPORTNR.l

DANSK BOWLING FORBUND er organisatorisk opdelt i 3 unioner, som igen kan være opdelt i regioner, kredse og klubber. KØBENHA VNS BOWLING UNION er sammenlagt med Sjællands Bowling Union og omfatter hele Sjælland samt Lolland og Falster. JYDSK

BOWLING

FYNS BOWLING gende øer.

UNION omfatter hele Jylland. UNION omfatter Fyn og omlig-

UNIONER, REGIONER og KREDSE både fælles- og egne lokale turneringer.

afholder

KLUBBERNE er tilknyttet det enkelte bowlingcenter medfaste træningsdage.

Henvend dig trygt til den nærmeste bowlinghal og kontakt en af de mange bowlin-"> klubber - de står klar til at give dig nærmere oplysninger om medlemsskab, aktiviteter ogm.m. Bowling er idrætten uden aldersgrænser, hvor ung og gammel, mand og kvinde, kan konkurrere på lige fod. Ungdommen er opdelt i 4 aldersgrupper: PUSLINGE 0- 12 år r2-15år JUNIORER 15 -.18 år YNGLINGE 18 - 23 år UNGSENIORER


4-skridts tilløbet Her forklarer vi ganske kort lidt om de 4 skridt. Tegningen til venstre markerer systemet i tilløbet. Alle oplysninger er baseret på spillere, som holder kuglen i højre hånd. For venstrehåndsspillere "byttes" blot om, således at når der står højre fod, skal venstre-i; håndsspillere bruge venstre fe o.s.v.

1. skridt Koncentration. Første skridt med højre fod. Skridtet skal nærmest være slæbende. Bemærk at fødderne ikke på noget tidspunkt må løftes højt over gulvet.

2. skridt Venstre fod føres frem og hele krops vægten lægges over den.

3. skridt Højre fod er nu igen forrest ~ bærer hele kroppens vægt. Mou slutningen af skridtet begynder du at bøje kroppen forover.

4. skridt Nu føres venstre fod frem i glidende bevægelse, samtidig med at kuglen afleveres. Armen fortsætter, efter at kuglen er sluppet, i en glidende, fremad/ opadgående bevægelse.


Hvilket udstyr kræves der? For at komme i gang med bowling, skal du udstyres med et par specialsko og en kugle.

BOWLINGSKO Brug kun anerkendte bowlingsko. Skoene kan lejes i et hvert bowlincenter mod et mindre gebyr, medens kuglerne står gratis til rådighed for spilleme. Bowlingskoene er udstyret med glidesåler, der ikke afsætter mærker på tilløbsbanen, og samtidig giver en bedre afslutning på tilløbet.

BOWLINGKUGLER Der er kugler i mange vægtklasser. For at få mest muligt ud af spillet, er det vigtigt at finde den kugle, der passer bedst muligt. Det gælder både vægt og hulstørrelse. Kuglerne, der ligger fremme til fri afbenyttelse, er udstyret med et nummer mellem 8 og 16, hvilket henviser til vægten. I nogle tilfælde har kuglerne en farve, der ligeledes henviser til vægten. Som hovedregel benyttes kuglerne (max.) således: 12lbs = S,44 kg. UNGOOM DAMER S,89kg. 13lbs HERRER 7,2Skg. 16lbs

= =

KEGLERNE Der er 10 kegler, hver med en vægt på l,S kg. og en højde på 38 cm., placeret i en pyramide med etterkeglen forrest og toerkeglen til venstre.

BANERNE Banerne er fremstillet af enten træ eller laminat. Der er 18,30 m. fra overtrædelseslinien og ned til forreste kegle, og bredden mellem "grøfterne" er 1,OS m. Tilløbeter4,S m.


BrunswicliE3 Få mere at vide i det lokale bowlingcenter eller hos:

Dansk Bowling Forbund Idrættens Hus 2605 Brøndby Telefon 42 45 55 55 lok. 333