Bowling Håndbogen - (1983 84)

Page 1VELKOMMEN TI L SÆSON 1983/84 På meget væsentlige, såvel sportslige som organisatoriske, områder, vil den kommende bowlingsæson byde på nyskabelser. De har for de flestes vedkommende, deres rod i repræsentantskabsmødet i vort forbund i maj måned, hvor beslutningerne blev taget. Men det sker jo efter mange og lange diskussioner i unionerne. rI Først og fremmest er spillestilen ;\ i danmarksturneringen ændret, fra .. •j Europæisk til Amerikansk. I flere år har der været om denne ændring, mest begrundet med, at vi og vore venner i Sverige, er de eneste i Verden, som spiller Europæisk. Nu skal det altså være, og med 2x3 mands hold, 4 serier, som den specifikke disciplin. Dernæst er der sket en markant ændring i vor bladstruktur. I erkendelse af, at det ikke mere er muligt at dække et bredt medlemsbehov med et landsdækkende blad, er det besluttet at opdele dette i 3. Et for henholdsvis øst- og Vestdanmark - som hovedsagelig skal beskæftige sig med det lokale stof, og et landslederblad, som udgives fra forbundshold og som primært vil beskæftige sig med organisatoriske emner. Alt dette ser spændende ud, og vi må så håbe, at vi i lang tid kan få tiltrængt ro på bladfronten. Dansk Bowling Forbund går i den nye sæsonind i video-produktion. Det tørste projekt financierer vi selv, muligvis dog med sponsorstøtte, hvis denne kan opnås. Men fremover vil vi i et vist omfang, supplerende kunne trække på Dansk Idræts-Forbunds Videoselskab. Det ene af vore første produktioner skal indgå som et led i hallernes PR-fremstØd til efteråret, og vi får derudover ved samme lejlighed, fremstillet et bånd, som mest vil henvende sig til etablerede spillere. En spændende begyndelse, som skal være med til at stimulere og øge interessen for bowlingsporten, og give os den fornødne rutine med henblik på evt. kommende produktioner. Men ellers er sæsonensaltoverskyggende sportslige begivenhed, verdensmesterskaberne i oktober i Venezuela, hvor vi har 8 spillere med. Vi er naturligvis i fuld gang med forberedelserne her i skrivende stund, juli 1983, og det ville jo være dejligt, hvis vore spillere kan hamle op med verdenstoppen, og endnu en gang vende hjem med øget sportsligt udbytte.


Er der noget, som især kendetegner bowlingsporten, er det den store aktivitet der er i vor sport hele året rundt. Må vi derfor Ønske alle, hvad de end beskæftiger sig med, ungdomsbowling, seniorbowling, organisatoriske ting eller haldrift, en god ny sæson. Også i år kan I regne med forbundsfolkenes assistance i den udstrækning I måtte Ønske at trække på denne. DANSK BOWLING FORBUND Frank Rasmussen Formand

DANSK BOWLING FORBUND Stiftet 10. december 1967 Tilsl uttet: Dansk Idræts-Forbund (DIF) Danmarks Olympiske Komite (DOK) Federation Internationale des Ouilleurs (FIO) Nordisk Bowling Forbund (NB)

Kontor:

Idrættens Hus, 2600 Glostrup Tlf. 02 - 45 55 55 - lok. 333 Giro 3 24 6812 Telex 33 111 idraet dk

Kontortid:

Mandag. . . Tirsd.-fred.

2

kl. 19.00 - 21.00 kl. 09.30 - 12.30


D.B.w.F. - BESTYRELSE FORMAND

Frank Rasmussen Parcelvej 110 - 2830 Virum Tlf. 02 - 85 90 09

SEKRETÆR

Helle Edlich Rådalsvej66 - 4040 Jyllinge Tlf. 02 - 94 35 22 (dag) Tlf. 02 - 13 1837 (aften)

KASSERER

Allan Christiansen Grøndalsvej 30 - 2000 København F Tlf. 01 - 11 5588 (dag) Tlf. 01 - 88 17 46 (aften)

SENIORLEDER

Torben Wurtz Amagervej 72 - 6900 Skjern Tlf. 07 - 3518 81

UNGDOMSLEDER

Kurt Jensen Vestergårdsvej 18 - Sulsted 9380 Vestbjerg Tlf. 08 - 26 22 97

UNIONSFORMAND K.B.U.

Bent Holst Rasmussen Bjelkes Alle 37 - 2200 København N Tlf. 01 - 85 03 48

UNIONSFORMAND J.B.U.

Per Nørgaard Grandbakken 13 - 7000 Fredericia Tlf. 05 - 56 26 24

UNIONSFORMAND S.B.U.

Edouard Nielsen Højagervænget2 - 2680 Solrød Strand Tlf. 03 - 1422 87

UNIONSFORMAND F.B.U.

Johannes Hansen Skovsbyvej 19 - 5492 Vissenbjerg Tlf. 09 - 96 79 81

PRESSESEKRETÆR

John Jørgensen Frydensbergvej 16 - 3660 Stenløse Tlf. 02 - 17 1033 (dag) Tlf. 02 - 31 1401 (aften) 3


D.S.w.F.

- FORRETNINGSUDVALG

FORMAND

Frank Rasmussen Parcelvej 110 - 2830 Virum Tlf. 02 - 85 90 09

SEKRETÆR

Helle Edlich Rådalsvej 66 - 4040 Jyllinge Tlf. 02 - 94 35 22 (dag) Tlf. 02 - 13 1837 (aften)

KASSERER

Allan Christiansen Grøndalsvej 30 - 2000 København F Tlf. 01 - 11 5588 (dag) Tlf. 01 - 8817 46 (aften)

D.B.w.F .. UNGDOMSUDVALG UNGDOMSLEDER

Kurt Jensen Vestergårdsvej 18 - Sulsted 9380 Vestbjerg Tlf. 08 - 26 22 97

UNGDOMSLEDER K.B.U.

Inger Knudsen Dronningborgvej 27 - 2770 Kastrup Tlf. 01-52 15 50

UNGDOMSLEDER J.B.U.

Henning Andersen Kirkevænget 88 - 8310 Tranbjerg J Tlf. 06-29 06 17

UNGDOMSLEDER S.B.U.

Ragna Skødt Omøvej 76 - 4600 Køge Tlf. 03-65 83 98

UNGDOMSLEDER F.B.U.

Helge Andersen Vesterløkken 3 - 5210 Odense NV Tlf. 09-16 47 90

SEKRETÆR

Helle Edlich Rådalsvej 66·4040 Jyllinge Tlf. 02 - 94'35 22 (dag) Tlf. 02 - 13 1837 (aften)

4


D.B.w.F. - SENIORUDVALG SENIORLEDER

Torben Wurtz Amagervej 72 - 6900 Skjern Tlf. 07-35 1881

SPILLEUDVALGSFdRMAND - K.B.U.

Jørgen Jørgensen Hvidovrevej 362 - 2650 Hvidovre Tlf. 01-78 7417

SPILLEUDVALGSFORMAND - J.B.U.

Kim Jensen Drejøgade 8 - 9000 Aalborg Tlf. 08-16 77 33

SPI LLEUDVALGSFORMAND - S.B.U.

Thomas Sørensen Ølbyvej 119 - 4600 Køge Tlf. 03-65 08 87

SPILLEUDVALGSFORMAND - F.B.U.

Ib Hansen Åbakken 67 - 5250 Odense SV Tlf. 09-9615 66

FORMAND - T.U.K.

Erik Raun

cl o Raun Pedersen Brh. holms Alle 40 - 2700 Brønhøj Tlf. 01-11 5600, lok. 235 (om dagen) SPORTSSEKRETÆR

FORMAND

SEKRETÆR

LÆRERE

Helle Edlich Rådalsvej 66 - 4040 Jyllinge Tlf. 02 - 94 35 22 (dag) Tlf. 02 - 13 18 37 (aften)

D.B.w.F. - INSTRUKTlONS- OG KU RSUSKOM ITE Leo Klitte Viborg Bowling Center Tinghallen - 8800 Viborg Tlf. 06 - 61 0411 Anne Frandsen Randkløve Alle 14 - 2770 Kastrup Tlf. 01 - 52 40 89 ØST: Sonja Olsen - Bent Isenbecker VEST: Knud Theis - Preben Andersen Steen TØrner 5


D.B.w.F. - UDTAGELSESKOMITE FORMAND

Ralf Donde Nyskiftevej 15 - 2610 Rødovre Tlf. 01 - 70 74 52

SENIORMEDLEM

Poul Erik Larsen Sønderbro 17, 3. - 9000 Aalborg Tlf. 08 -176822 (dag) Tlf. 08 - 160656 (aften)

SENIORMEDLEM

Hans Jørgen Hansen Biskorupvej 80 - 5240 Odense NØ. Tlf. 09 -10 7810

UNGDOMSMEDLEM

Lone Donde Klintholmsvej 4 - 2700 Brønshøj Tlf. 01 - 80 20 02

UNGDOMSMEDLEM

Jan Holmgren Vangen 83 - 9400 Nørresundby Tlf. 08 - 190835

FORMAND

D.B.w.F. - TEKNISK KOMITE SØrenClaes Nielsen Soløjevej 12 - 9400 NØrre Sundby Tlf. 08 - 17 68 22 (dag) Tlf. 08 - 17 88 54 (aften) John E. Hansen Magnoliavej 8 - 3600 Frederikssund Tlf. 02 - 31 4876

D.B.w.F. - TURNERINGS KOMITE Erik Raun c/o Raun Pedersen Brh. holms Alle 40 - 2700 Brønshø] Tlf. 01 - 11 5600, lok. 235 (om dagen) Bruno Stokholm Jægerhusene77 - 2620 Albertslund Tlf. 02 - 64 71 11, lok. 230 (dag) Tlf. 02 - 64 18 21 (aften) Bjarne Petersen Anette Klink EDB REGISTRERING Bruno Stokholm

FORMAND

6


D.B.w.F. - AMATØROG ORDENSUDVALG FORMAND

Poul Erik Petersen H.C.Ørstedsvej 8 - 1879 København V Tlf. 01 - 24 84 30

UDVALGSMEDLEMMER

Lisbeth Garnum Amicisvej 25 - 1852 København V. Tlf.01 - 221760 Mogens Nymann Stadionsvej 29 - 2600 Glostrup Tlf. 02 - 4533 12 Vibeke Hedeager Danasvej 21 - 7400 Herning Tlf. 07 - 22 39 56 John Jørgensen Muldager 23 - 3600 Frederikssund Tlf. 02 -171033 (dag) Tlf. 02 - 31 1401 (aften)

SUPPLEANT

Børge Christiansen Lemberggade 6 - 2300 KØbenhavn S Tlf. 01 - 58 37 63

PRESSESEKRETÆR

John Jørgensen Frydensbergvej 16 - 3660 Stenløse Tlf. 02 -171033 (dag) Tlf. 02 - 31 1401 (aften)

D.B.w.F. - PRESSEKOMITE

Mogens Hansen Tårnvej 65,2. th. - 2610 Rødovre Tlf.02-451971 (dag) Tlf. 01 - 41 4747 (aften) Mogens Nymann Stadionsvej 28 - 2600 Glostrup Tlf. 01 - 11 85 11 (dag) Tlf. 02 - 45 33 12 (aften) Tlf. 02 - 34 77 41 (i ferier) Da dette medlem's træffesteder er svært difinerbare, anbefales det at starte fra en ende, hvis kontakt ønskes!) 7


DBwF's VIDEO-GRUPPE Pressekomiteens medlemmer samt VIDEOOPTAGELSE

Poul Riise Vognmandsmarken 68 - 2100 Kbh. Tlf. 01 - 2038 15 (bedst 6-7 og 16.30-18.00)

BOWLINGBLADE DBwF KOORDINATOR

BOWLING - INTERN John Jørgensen Frydensbergvej 16 - 3660 Stenløse Tlf. 02-171033 (dag) Tlf. 02-31 1401 (aften)

ADMINISTRATION

Forbundskontoret,

BLAD - ØST

Milred og BØrge Holm Åflejen 2 - 2700 Brønshøj Tlf. 02 - 94 98 04

se side 2

BLAD - VEST

Eivind Samuelsen Hasselvej 11 - 9260 Gistrup Tlf. 08 - 31 47 61 B O W L A R E N (Sverige)

REDAKTION ANNONCER

8

OG

Gi:ista Zelen Brøndby Nordvej 92, lejl. 12-D7 2610 RØdovre Tlf. 01 - 75 90 07

ø


ARENA BOWLING CENTER har det bowlinggrej, som du skal bruge til din sport Vi fører følgende mærker: ANGLE - COLUMBIA 300JOHN PETRAGLIA - EBONITE SKO-TASKER

-

pA GENSYN Arena Bowling Center Frichsvej 2 - 8600 Silkeborg - Tlf. 06-81 2828 Poul Jørgensen NB: Plukning og måltagning. Instruktion. Fremstilling af kuglevægte og andet udstyr: Jan Nielsen - Tlf. (06) 85 1346 9


DANSKE BOWLINGHALLER

BY

HAL

BANER

AALBORG

Løwang Bowling Center LØvbakken 9400 NØrresundby Tlf. (08) 17 6822 Daglig leder: Poul E. Larsen

24AMF

ARHUS

Arhus Bowlinghal Echersbergsgade13 A - 15 8000 Arhus C Tlf. (06) 12 52 00 Daglig leder: Bjarne Hedegård

16AMF

HERNING

Herning Bowlinghal Fyrrevej 6 7400 Herning Tlf. (07) 122894

10 AMF

VIBORG

Viborg Bowlinghal 8 Brunswick Tinghallen - Elsenpladsen 8800 Viborg Tlf. (06) 62 57 90 Daglig leder: Preben Carlsen

SILKEBORG

Arena Bowling Center Frichsvej 2 8600 Silkeborg Tlf. (06) 81 2828 Daglig leder: Poul Jørgensen

KOLDING

Kolding Fritids Center/Bowlinghallen Ambolten 2 - 4 10 AMF 6000 Kolding Tlf. (05) 53 18 53 - (05) 538463 Daglig Leder: Hans Boysen

ODENSE

Odense Bowlinghal Møllemarksvej 80 5200 Odense V Tlf. (09) 1681 13 Daglig leder: Helge Andersen

10

10 AM F

24AMF


BY

HAL

BANER

KØBENHAVN

Bryggens Bowling Center Islands Brygge 83 2300 KØbenhavn S. Tlf. (01) 540050 Daglig leder: Jørgen Petersen

21 AMF

Gladsaxe Bowling Gladsaxevej 200 2860 Søborg Tlf. (01) 672396

14 AMF

Grøndal-Centret 20 AMF Hvidkildevej 64 . 2400 Kbh. NV Tlf. (01) 34 1109 - 341692 (Inspektørkontoret klo 9.00· 15.00) Daglig leder: Jens Olsen Rossini Bowling 22 Brunswick GI. Jernbanevej 27 - 35 2500 Valby Tlf. (01) 4677 38 Daglig leder: Poul Albertsen RØdovre Bowlinghal Rødovre Centrum 2610 RØdovre Tlf. (01) 41 1247 Daglig leder: Jan Donde

26AMF

KØGE

Køge Bowling Center Ravnsborgvej 4600 Køge Tlf. (03) 659082 Daglig leder: Edouard Nielsen

12 AMF

FREDERIKSSUND

Frederikssund Bowlinghal 8 Brunswick Kocksvej 23 3600 Frederikssund Tlf. (02) 31 3690 Daglige ledere: Karen Emborg/Per Fledelius 11


KØBENHAVNS FORMAND

SENIOR LEDER

UNGDOMSLEDER

KASSERER

SEKRETÆR

LICENSFORMAND

FU-SUPPLEANT KONTOR OG MØDELOKALER

1. kreds formand

2. kreds formand

12

BOWLING

UNION

FORRETNINGSUDVALG Bent Holst Rasmussen Bjelkes Alle 37 - 2200 København N Tlf. 01-85 03 48 Jørgen Jørgensen Hvidovrevej 362 - 2650 Hvidovre Tlf. 01-78 74 17 Inger Knudsen Dronningborgvej 27 - 2770 Kastrup Tlf. 01-52 1550 Annelise Hornbæk Hammelstrupvej 19 - 2450 København SV Tlf. 01-30 38 50 Sommertelefon: 02-84 04 72 Sonja Sørensen Skotlands Plads 7 - 2300 København S Tlf. 01-59 49 59 Jytte Thomsen Torvegade 53 - 1400 København K Tlf. 01-549354 Sommertelefon: 01-53 9351 Peter Halgren Tlf. 02-91 5421 Frejasgade9, kld. 2200 København N Tlf. 01-85 3610

ØVRIGE BESTYRELSE Kurt Johansen Kastrupvej 260 - 2770 Kastrup Tlf. 01-51 0785 Kurt Olesen Rossini Bowlinghal GI. Jernbanevej 27 - 2500 Valby Tlf. 01-17 1030 - 0146 77 38


3. kreds formand

Jan Donde Rødovre Centrum 99 - 2610 RØdovre Tlf. 01-41 1247 4. kreds formand Louis Pagel Hejstrupvej 111 - 2700 Brønshøj Tlf. 01-28 91 64 Derudover består bestyrelsen af 4 medlemmer, som udpeges af kredsen fra gang til gang efter behov.

PRESSESEKRETÆR

IKK-KONTAKTMAND FOR KBU MEDLEMSBLADETS REDAKTØRER

GIRO

IKK-KONTAKTMAND IKK-LÆRER

INSTRUKTØRFORENINGEN

Børge Holm Afløjen 2 - 2700 Brønshe] Tlf. 02-949804 (vinter) Tlf. 02-66 1422 (sommer) Peter Halgren Tlf. 02-91 5421 Mildred og Børge Holm Afløjen 2 - 2700 Brønshøj Tlf. 02-949804 (vinter) Tlf. 02-66 1422 (sommer) Kasserer: 1082728 Licens: 1 40 76 19

BOWLINGSKOLERNE Peter Halgren Tlf. 02-91 5421 Bent Isenbecker Banefløjen 12 - 2700 Brønshøj Tlf. 02-91 2899 Leo Olsen Lyngbyvejen 459M - 2820 Gentofte Tlf.01-651619

13


FORMAND

SPILLEUDVALGSFORMAND UNGDOMSLEDER

SEKRETÆR

KASSERER

FORMAND

SPILLEUDVALGSFORMAND UNGDOMSLEDER

KASSERER

SEKRETÆR

14

KBU's KREDS 1 - AMAGER Bestyrelse Kurt Johansen Kastrupvej 260 - 2770 Kastrup Tlf_ 01-51 0785 Jette Nielsen Vigerslev Alle 159E - 2500 Valby Tlf. 01-17 08 30 Poul Frederiksen Vesterbrogade 114, 1. - 1620 Københ. V Tlf. 01-54 00 50 - TORSDAG Viggo Knudsen Hallingparken 7. 6-1 - 2660 Brøndby Strand Tlf. 02-54 54 37 Henrik Vith Vinkelhuse 7 - 4. - 2770 Kastrup Tlf. 01-58 74 57

KBU's KREDS 2 - VALBY Bestyrelse Kurt Olesen Rossini Bowlinghal GI. Jernbanevej 27 - 2500 Valby Tlf. 01-17 1030 Jacob Bojsen Karetmagerporten 122 - 2650 Hvidovre Tlf. 01-789209 Leik Andersen Ruten 29 - 2700 Brønshøj Tlf. 01-2821 09 Gurli Jørgensen Hvidovrevej 362 - 2650 Hvidovre Tlf. 01-78 74 17 Birger Holm Børglumvej 24B - 2720 Vanløse Tlf. 01-719883


FORMAND

SPI LLEUDVALGSFORMAND UNGDOMSLEDER

KASSERER

SEKRETÆR

FORMAND

SPILLEUDVALGSFORMAND UNGDOMSLEDER

KASSERER

SEKRETÆR (Funq.I

KREDSUDVALGSFORMAND

KBU's KREDS 3 - RØDOVRE Bestyrelse Jan Donde RØdovre Centrum 99 - 2610 RØdovre Tlf. 0141 1247 Mogens Meldgaard Lykkemosevej 1 - 3480 Fredensborg Tlf. 02-28 20 54 Knud. Olesen Asvinget 26, Nejede, 3400 Hillerød Tlf. 01-41 1247, TIRSDAG fra kJ. 17.30 Susanne Rasmussen Eriksgade 3 - 1703 KØbenhavn V Tlf. 01-21 0568 Britta Larsen Valhejs Alle 68B - 2610 RØdovre Tlf. 01-414849 KBU's KREDS 4 - GRØNDAL Bestyrelse Louis Pagel Hejstrupvej 111 - 2700 Brønshej Tlf. 01-28 91 64 Viggo Christensen Grundtvigsvej 34,2. - 1864 København V Tlf. 01-23 31 42 Leif Andersen Ved Klosteret 19 - 2100 København Tlf. 01-29 7671 Mildred Holm Afløjen 2 - 2700 Brønshej Tlf. 02-949804 (vinter) Tlf. 02-66 1422 (sommer)

ø

Kathe Laugesen Vindingevej 35 - 2700 Brønshøj Tlf. 01-28 1765 GLADSAXE BOWLINGHAL Grethe Jørgensen Tranevænget 13 - 2600 Glostrup Tlf. 02-45 32 74 15


KLUBBER UNDER KREDS 1 - AMAGER

B64

CRAZY

MIX

SHOOT

SAS

SPORVEJENE

VSK

KASTRUP

SUNDBY

EAGLE BK

DØVANIA VKB

TROTTERNE

16

Ole Busch Arildsgård 33 - 27 00 Brønshøj Tlf. 01-80 00 15 Keld Larsen Vigerslev Vænge 26, 1. - 2500 Valby Tlf. 01-46 90 82 Ebbe Lindboe Tinghøjvej 27 - 2860 Søborg Tlf. 01-67 38 04 Solveig Falk Sleipnersgade 4 - 2200 København N Tlf. 01-85 8312 Benny Poppe Durbanvej 13 - 2770 Kastrup Tlf. 01-5381 28 Bruno Jensen Svendebjergvej 51 - 2650 Hvidovre Tlf. 01-491226 Arly Olsen Nørrekær 9, 1. - 2610 RØdovre Tlf. 01-75 7691 Henry Christiansen Vinkelhusene 17, 11. - 2770 Kastrup Tlf. 01-51 6050 Pia Kjølhede Ådalsvaj 58B - 2720 Vanløse Tlf. 01-714656 Mogens Bredahl Magleholm 12 - 2600 Glostrup Tlf. 02-45 98 62 Rita Thy Mortensen Tårnbypark Alle 11 - 2770 Kastrup Finn Petersen Rodosvej 48 - 2300 København S Tlf. 01-59 65 64 Jan Christiansen Kongelundsvej 59 - 2300 København S Tlf. 01-52 1636


STORNO

QUARK

Ursula Knudsen Hallingparken 7, 6-1 - 2660 Brøndby Strand Tlf. 02-54 54 37 Jonna Hansen Røglevænget 30 - 3450 Allerød Tlf. 02-27 3409

KLUBBER UNDER KREDS 2 - VALBY STJERNEN 72 Erik Madsen Folehaven 132 - 2500 Valby Tlf. 01-30 46 73 BK65 Tommy Jensen M. Bechs Alle 40 - 2650 Hvidovre Tlf. 01-75 06 09 Egil Reimers STJERNESKUD GI. Jernbanevej 37 - 2500 Valby Tlf. 01-460378 Solveig Øelund CKC Husumvej 35 - 2700 Brønshøj Tlf. 01-28 36 28 DINO Kjeld Nielsen Menelaos Boulevard 68 - 2650 Hvidovre Tlf. 01-78 79 08 FLINTSTONE Erik Petersen Guldborgvej 36, Ij. 22 - 2000 Kbh. F. Tlf. 01-19 92 24 VALBY Gert Johansen Herredsvej 30 - 28 20 Gentofte Tlf. 01-65 29 96 SMASH 81 Eri k Grcegorczy k Bjergbakkevej 150 - 2600 Glostrup Tlf. 02-45 52 21 Jørgen K. Hansen RØDOVRE Cedergangen 10 - 2300 KØbenhavn S Tlf. 01-58 59 59 POLITIETS BK Lars Jacobsen Hvidovrevej 482, 1. tv. - 2650 Hvidovre Tlf. 01-49 38 85 ELLIPSEN Henning Jacobsen Vigerslevvej 121 - 2500 Valby Tlf. 01-46 72 60 17


VBI68

KÆRNE

Mogens Andersen SØdertoften 66 - 2630 Tåstrup Tlf. 02-99 3766 Frank Dahlbæk Nielsen Fyrrelunden 15 - 2635 Ishøj Tlf. 02-54 17 71

KLUBBER UNDER KREDS 3 - RØDOVRE Flemming Svindt Magleparken 62 - 2750 Ballerup Tlf. 02-97 5452 Mogens Meldgård HERLEV BK Lykkemosevej 1 - 3480 Fredensborg Tlf. 02-28 20 54 Ralf Donde HOOK BK Nyskiftevej 15 - 2610 RØdovre Tlf. 01-70 74 52 LK -NES John Nielsen Fjeldstedvej 49 - 2650 Hvidovre Tlf. 01-49 84 29 Peter Andersen HT-BOWLlNG Drosselvej 19 - 4653 Karise Tlf. 03-689062 Hans C. Glerup PARTNER BK Parkhøjvej 42 - 2760 MålØV Tlf. 02-18 36 82 SISU BK Gert Nielsen Holdstedparken 17 - 2660 Brønsby Strand Tlf. 02-544668 Horst Senf DLG/MIELE Erhvervsvej 2 - 2600 Glostrup Tlf. 02-45 6611 Bent Møller SEBO Krogerupgade 59, 1. - 2200 København N Tlf. 01-85 65 23 Poul Carlslund MARS Nissumvej 7 - 2730 Herlev Tlf. 02-94 22 81 DVL John Møller Hampeland 8 - 2700 Brønshøj Tlf. 02-91 1306 CENTER

18


NESA BK

SMUT 79

CBC

VANGEDE

BP-BOWLlNG

GIRO BK

BBK 73

Gunnar Frederiksen Søndervangen 74 - 2600 Glostrup Tlf. 02-968892 (vinter) Tlf. 02-92 07 32 (sommer) Uffe Elvej Rævebakkevej 25 - 2700 Brønshøj Tlf. 02-91 4315 Martin Frank-Jensen Ved Lindelund 3 - 2650 Hvidovre Tlf. 01-47 2684 Claus Enevoldsen Hedemarksvej 56 - 2620 Albertslund Tlf. 02-6419 48 Allan Jensen Amaliegade 3 - 1294 København K Tlf. 01-15 54 55 (dag) Iry Arneke Tårnvej 76 - 2610 Rødovre Tlf. 01-70 77 79 Torben Petterson Hedeparken 151 - 2750 Ballerup Tlf. 02-97 55 57

KLUBBER UNDER KREDS 4 - GR0NDAL Villy Langthjem Stenbukvej 55, Ejby, 4623 LI. Skensved Tlf. 03-82 08 59 Bente E. Hansen VVK/SPARETI ME Kolleruplund 66 - 2660 Brøndby Strand Tlf. 02-54 12 67 Leif L. Nielsen BK77 Høje Gladsaxe 122,3. - 2860 Søborg Tlf. 01-69 75 43 BKK38 Axel Rosenløve Lyshøj Alle 18 - 2500 Valby Tlf. 01-46 85 07 Flemming Olsen BRH-SPORT Elsevej 19-21 - 3500 Værløse Tlf. 02-4807 23 Herman Carlsen HELLERUP Krps. Sofiesvej 8 - 2000 København F TIf.Ol-l04187

TEMPO BK

19


BK ALEA

SØren Skive Nerqårdsve] 18 - 2800 Lyngby Tlf. 02-87 1312 Erik Hagemann Brøndkærvej 8 - 2500 Valby Tlf. 01-16 70 36 BØrge Holm Afløjen 2 - 2700 Brønshøj Tlf. 02-94 98 04 (vinter) Tlf. 02-66 1422 (sommer)

JOKER BK

JACKPOT

KBK 1940

SPLIT BK

STARLET

BK

BEL YSNINGS I.F.

ROSSINI BK

FOCUS BK

KLUBBER GBK

SØBORG BK

KVIK BK

20

Søren Jørgensen BØrkop AIIEE 21 - 2770 Kastrup Tlf. 01-52 29 95 Jane Rasmussen Kildeløbet 29 - 2700 Brønshøj Tlf. 01-28 29 57 Gurli Pedersen Voldparken 10,2. - 2700 Brønshøj Tlf. 01-60 20 94 Kurt Lasota Bispeengen 5,4. - 2200 KØbenhavn N Tlf. 01-10 22 51 Poul Erik Petersen H.C.Ørstedsvej 8 - 1879 København V Tlf. 01-24 84 30 Rita Nielsen Roasvej 52 - 2750 Ballerup Tlf. 02-97 2685

HJEMMEHØRENDE

I GLADSAXE BOWLINGHAL Anders Christensen Ejby toften 19 - 2600 Glostrup Tlf. 02-45 7390 Fini Seiffert Gladsaxemøllevej 100 - 2860 Søborg Tlf. 01-56 11 90 Ole Hundborg Værebrovej 124 Tlf. 02-44 33 20


JYDSK FORMAND

KASSERER

SEKRETÆR SPI LLEUDVALGSFORMAND UNGDOMSLEDER

RESULTATFORMIDLING LICENS

KONTORER

BOWLING

UNION

FORRETNINGSUDVALG Per NØrgaard Granbakken 13, Taulov, 7000 Fredericia Tlf. 05-56 26 24 Kirsten Hedegaard Langenæs Alle 34 - 8000 Arhus c Tlf. 06-149795 Rita Sørensen Langenæs Alle 78, st.th. - 8000 Arhus c Kim Jensen Drejøqade 8 - 9000 Aalborg Tlf. 08-16 77 33 Henning Andersen Kirkevænget 88 - 8310 Tranbjerg J. Tlf. 06-29 06 17 Per Rasmussen 01stedvej 5, Lisbjerg - 8200 Arhus N Tlf. 06-23 16 61 Poul Erik Larsen SØnderbro 17 - 9000 Aalborg Tlf. 08-160656 Henvendelser vedr. JBU's holdturneringer, -sen iorarrangementer, -seniorrekorder, godkendelse af stævner og licens: Jydsk Bowling Union Willemoesgade 3, kld. tv. - 9000 Aalborg Tlf. 08-13 02 07 Giro5531241 Kontortid: mandag kl. 19.00-22.00 JBU's ungdomsarrangementer, -ungdomsrekorder, økonomi, ansøgning om godkendelse af spilledragt, dispensationsansøgninger og alle Øvrige forespørgsler: Jydsk Bowling Union _ Jægergårdsgade152, 03G - 8100 Arhus C Tlf. 06-18 26 33 Postboks 654 Giro 5531241 Kontortid: mandag kJ. 19.00-22.00

21


FORMAND

SPILLEUDVALGSFORMAND UNGDOMSLEDER

FORMAND

SPILLEUDVALGSFORMAND UNGDOMSLEDER

FORMAND

SPILLEUDVALGSFORMAND UNGDOMSLEDER

FORMAND

SPILLEUDVALGSFORMAND 22

JBU's AALBORG KREDS E. Samuelsen Hasselvej 11 - 9260 Gistrup Tlf. 08-31 47 61 Helmut Ernst Godske Lindenovsvej 217 - 9210 Aalb. Sø Tlf. 08-14 34 59 Agnar Madsen Strubjerg 2 - 9400 Nørresundby Tlf. 08-17 77 82 JBU's ARHUS KREDS Palle Lilmoes Tjelevej 32 - 8240 Risskov Tlf. 06-21 40 62 Oluf Henriksen Vårvej 3 - 8200 Arhus N Tlf. 06-16 06 82 Poul Hedegaard LangenæsAlle 34 - 8000 Arhus C Tlf. 06-149795 JBU's HERNING KREDS Hans Christensen Munkegårdkvarteret 109, Snejbjerg 7400 Herning - Tlf. (07) 16 17 39 Per Steenberg Odinsvej 44, Skibbild - 7480 Vildbjerg Tlf. 07-13 7348 Lars Korsgaard Guldregnvej 4 - 7400 Herning Tlf. 07-22 57 21

JBU's VIBORG KREDS Kurt Jensen Vestre Ringvej 6 - 8800 Viborg Tlf. 06-61 1078 Ernst Christensen Jegstrupvej 458 - 8800 Viborg Tlf. 06-62 89 68


UNGDOMSLEDER

Niels J. Mikkelsen Silkeborgvej 10, Almind - 8800 Viborg Tlf. 06-639456

JBU's SILKEBORGKREDS Poul Jensen Drewsensvej 66, st. 4: - 8600 Silkeborg Tlf. 06-81 0567 SPILLEUDVALGSFORMA SPILLEUDVALGSKnud Erik Skov FORMAND Drewsensvej 66, st. 3_- 8600 Silkeborg Tlf. 06-81 5782 FORMAND

UNGDOMSLEDER

FORMAND

SPI LLEUDVALGSFORMAND UNGDOMSLEDER

Benny Petersen Færgevej 23, Kæld. - 8600 Silkeborg Tlf. 06-82 85 93 JBU's KOLDING KREDS Hans Boysen Syrenvej 18 - 6000 Kolding Tlf. 05-53 26 64 John Emborg Enebærparken 124, Vonsild - 6000 Kolding Tlf. 05-56 67 88 Terkild Nielsen Aparken 24 - 6640 Lunderskov Tlf. 05-58 60 61

KLUBBER - AALBORG CIMBRER

Jan Søhuus Danmarksgade 29, 2., - 9000 Aalborg Tlf. 08-16 75 07 - 08-16 71 38

SPLIT

Egon Christensen Hjortevej 23 - 9200 Aalborg SV Tlf. 08-18 5174

STRIKE

Jørn Sørensen Offerlunden 3 - 9230 Svenstrup J Tlf. 08-38 36 65

23


THE GUNNERS

Lars Kinnerup Holsteinsgade 66/106 - 2100 København Tlf. 01-38 7138

DE,NNIS

Karl P. Nielsen A. F. Heidemannsvej 6 - 9800 Hjørring Tlf. 08-91 1520

ABV

Arne Sørensen Morsøgade 8, 4., - 9000 Aalborg Tlf. 08-138441

CHOCK

Ejgil Nielsen Bregentvedvej 8 - 9400 Nørressundby Tlf. 08-19 0647

FIVE O'CLOCK

Bent Larsen Kristinevej 25 - 9000 Aalborg Tlf. 08-13 7394

MBC

John NØrgaard Jensen Klimvej 3 - 9220 Aalborg Tlf. 08-15 5172

STENHUSET

Poul Erik Madsen Hornbækvej 102 - 9270 Klarup Tlf. 08-31 95 58

KVIK

Daphne Wagner Jupitervej 12 - 9000 Aalborg Tlf. 08-18 3321

HBK

Ella Nielsen Scheelsmindevej 33 - 9200 Aalborg SV Tlf. 08-18 39 27

JUN-AIR

Kurt Nielsen Skansevej 46, 2. - 9400 NØrresundby Tlf. 08-17 7281

LBC

Agnar Madsen Strubjerg 2 - 9400 Nørresundby Tlf. 08 -17 77 82

BATES

Preben Nielsen Herskindsgade 14 - 9000 Aalborg Tlf.08-133347

BK 81

Preben Mølbæk Norgesgade 18, st. th. - 9000 Aalborg Tlf. 08-12 09 29

24

ø

ø


KLUBBER - ARHUS EXODUS

Keld Mortensen Sigridsvej 38 - 8220 Brabrand Tlf. 06 - 255771

TOP 5

Leo Kristensen Teglvæksgade 16,2. - 8000 Arhus C Tlf. 06 -124706

KBK 63

Tove Larsen Steinmannsgade 9 - 8000 Arhus C Tlf. 06-132732

CENTRUM

Niels Spring Haslegårdsvej29B - 8210 Arhus V Tlf. 06-151104

KAMMERATERNE

Knud Rasmussen Biilowsqade 22B, st. - 8000 Arhus C Tlf. 06-138060

V I K ING

Lasse Loberg Lykkendalsvej 119 - 8220 Brabrand Tlf. 06 - 26 30 72

SAMSON

Leo Gammelgaard Mejløvænget 19 - 8381 Mundelstrup Tlf. 06-24 2081

PUDS

Bowlingklubben Puds Møllegade 9 - 8000 Arhus C Tlf. 06-12 01 07

AM ICI

Per Rosendahl Kolt Kirkevej 48 - 8361 Hasselager Tlf. 06-28 37 47

AROSIA 80

Palle Rasmussen Langkjærvej 27, st. - 8381 Mundelstrup Tlf. 06-24 44 60

SLIP

Leif Dannemann Sørensen Vidtskuevej 24, 1. th. - 8260 Viby J. Tlf.06-146250

SI F

Egon Mortensen Kildegården 11, 1. - 8000 Arhus C Tlf. 06-12 3186 25


FAIR PLAY

Leif Sørensen Rundhøj Alle 133 - 8270 HØjbjerg Tlf. 06-11 0479 KLUBBER

- HERNING

ULDJYDEN

Herning Bowlinghal Fyrrevej 6 - 7400 Herning Tlf. 07-12 2894

FIGHT

Per Steenberg Odinsvej 44, Skibbild - 7480 Vildbjerg Tlf. 07-13 73 48

MBK 78

Gunnar Madsen Vestergade 141 - 7400 Herning Tlf. 07-22 22 02

HBC

EvaId Pedersen Banetoften 36 - 7500 Holstebro Tlf. 07-41 2929

STJERNEN 67

Orla Larsen Valdemarsvej 201 - 7400 Herning Tlf. 07-221237 KLUBBER

- VIBORG

TWENTY FIVE

Boe Andersen Jegstrupvej 16 - 8800 Viborg Tlf. 06-61 07 15

HOT SPOT

Gitte Juel GI. Arhusvej 160B - 8800 Viborg Tlf. 06-61 0802

OP-NED

Peter Borup Stjærten 12 - 8800 Viborg Tlf. 06-67 44 16

ST

Johs. Jørgensen Syrenvej 44 - 8800 Viborg Tlf. 06-62 44 14

VBK

Svend Carstensen Teglbrændervej 24 - 8800 Viborg Tlf. 06-62 7999

JUM-JUM 76

Tage Knudsen Færøvej 9 - 8800 Viborg Tlf. 06-62 62 98

26


KLUBBER

- SILKEBORG

NEPTUN

Knud Erik Skov Drewsensvej 66, st. 3. - 8600 Silkeborg Tlf. 06-81 5782

APOLLON

Ove Rasmussen Hjejlevej 69 - 8600 Silkeborg Tlf. 06-82 38 82

SBwK

Poul Jørgensen Sølystvej 21 - 8600 Silkeborg Tlf. 82 46 77

HJEJLEN

Erling Kjeldsen Hvevevænget 2 - 8600 Silkeborg Tlf. 06-82 30 82

AB 77

Jan Nielsen Skovfyrren 22 - 8620 Kjellerup Tlf. 06-88 17 26

KBC 78

Steen Uglebjerg Chr. 10. Gade 2, - 6000 Kolding Tlf. 05 - 53 96 07

TORDENSKJOLD

Bowlingklubben Tordenskjold Købmagergade 77, 2. - 7000 Fredericia Tlf. 05-9342 29

TREKANTEN

Leif Sandberg Piledamsvej 50 - 6000 Kolding Tlf. 05-53 95 31

ABC

Oluf Villadsen Knagmøllevej 23, Skudstrup - 6600 Vejen Tlf. 04-848283

KLUBBER-

KOLDING

27


SJÆLLANDS

FORMAND

BOWLING

UNION

BESTYRELSE Edouard Nielsen Højagervænget 2 - 2680 Solrød Tlf. 03-142287

NÆSTFORMAND

John Jelmo Bringebakken 86 - 2750 Ballerup Tlf. 02-97 1375

KASSE RER

Bent Skødt Omøvej 76 - 4600 Køge Tlf. 03-65 83 98

SPILLEUDVALGSFORMAND

Thomas SØrensen Ølbyvej 119 - 4600 Køge Tlf. 03-65 08 87

UNGDOMSLEDER

Ragna Skedt Omøvej 76 - 4600 Køge Tlf. 03-65 83 98

ØVRIGE

Wivian Arvesen Søvangen 5 - 2635 Ishøj Tlf. 02-73 77 18 Bo Vinsløv Hvidovrevej 222 - 2650 Hvidovre Tlf. 01-781944

SBU's GI RO NR.

LYNGBY

672 69 09 (v. kassereren) KLUBBER Jytte Rye Nielsen Bybækpark 17 - 3520 Farum Tlf. 02-95 18 34

LR64

Leif Rasmussen Blødevej 1 - 3600 Frederikssund Tlf. 02-31 1348

MASCOT

Jan Holst Stagetornsvej 27 - 3600 Frederi kssund Tlf. 02-31 5484

FREJA

Richard Dyhr Kastanievej 5 - 3650 Ølstykke Tlf. 02-17 8661

28


KEGLEN

Jan Dideriksen Langelandsvej 20 - 4600 Køge Tlf. 03-66 1603

KØGE

Ole Christensen Vemmendrupvej 5 - 4632 Bjæverskov Tlf. 03-67 12 83

BK75

Annie Andersson Gymnasievej 206 - 4600 Køge Tlf. 03-65 62 92

RAVNSBORG

Benny SØrensen Smedevænget 19 - 4600 Køge Tlf. 03-65 79 86

LC82

Gert Jørgensen Boholtevej 28 - 4600 Køge Tlf. 03-6623 03

HENKEL

Wivian Arvesen Søvangen 5 - 2635 Ishøj Tlf. 02-73 77 18

ENA

Preben Jacobsen Spormagervej 4, st. - 2400 Kbh. NV.

FARUM

Karen Emborg Frederikssund Bowlinghal Kocksvej 23 - 3600 Frederikssund Tlf.02-311919

29


FYNS

FORMAND

SEKRETÆR

BOWLING

UNION

BESTYRELSE Johs. Rasmussen Skovsbyvej 19 - 5492 Vissenbjerg Tlf. 09-96 79 81 Anne-Marie Pedersen Søbakkevej 21 - 5210 Odense NV Tlf. 09-94 35 98

KASSERER

Jette Jensen Falen 65, st. mf. - 5000 Odense C Tlf. 09-11 07 20

SPI LLEUDVALGSFORMAND

Ib Hansen Åbakken 67 - 5250 Odense SV Tlf. 09-96 15 66

UNGDOMSLEDER LICENS

Helge Andersen Vesterløkken 3 - 5210 Odense NV Tlf. 09-164790

BESTYRELSESMEDLEMMER: SPI LLEUDVALG

Troels E. Funder østre Stationsvej 40A 3. th. - 5000 Odens. C OleWie Sdr. Boulevard 46B - 5000 Odense C

UNGDOMSUDVALG

Karen Nielsen Lathyrusvej 9 - 5000 Odense C Tlf. 09-14.1807 Torben Hansen Vægtens Kvarter 354 - 5220 Odense Sø

BRASILlA

SIRlUS

30

KLUBBER Bjarne Rohde Dragebakken 17 - 5250 Odense SV Tlf. 09-17 42 03 Kaj Brink Præstegårdsvænget40 - 5210 Odense NV Tlf.09-139161


TOP10

Henning Espensen Junovænget 12 - 5210 Odense NV Tlf. 09-16 04 75

OBwK

Bente Niedermeyer Carl Blochsvej 54 - 5230 Odense M Tlf. 09-144354

BCM

Niels Ærboe Hansen Aløkken 16 - 5250 Odense SV Tlf. 09-96 15 01

HPI

Robert Grense Klydevænget 8 - 5550 Langeskov Tlf. 09-38 18 87

SVENDBORG

Bjarne Laugesen Lathyrusvænget 2 - 5700 Svendborg Tlf. 09-22 06 09

TBC

Erik Damgård Døckerslundsvej 172 - 5000 Odense C Tlf. 09-12 37 77

FRAUGDE

Lena Staszak Østparken 119 - 5220 Odense Sø Tlf. 09-97 23 78

SMUT

Johan Paulsen Groløkkevej 59 - 5270 Odense N Tlf. 09-18 73 46

CITY

Edith Frederiksen Wollsmose Alle 415 - 5240 Odense NØ Tlf. 09-10 31 87

SAMBOWL

Kurt Leugesen Birkemosevej 8 - 5471 Søndersø Tlf. 09-89 20 61

31


DANSK IDRÆTS-FORBUND PROTEKTOR FORMAND

SEKRETARIAT

KONSULENTTJENESTEN UDDANNELSESAFD.

REDAKTION "Idrætsliv" og årbog FILMAFDELINGEN

32

(DlF)

Hendes Majestæt Dronningen Svend O. Hansen DIF Idrættens Hus 2600 Glostrup Idrættens Hus - 2600 Glostrup Tlf. (02) 45 55 55 - Giro 1 001914 Telegramadr.: difsport - Telex 33111 Tilbagesvar. 33111 idraet dk Generalsekretær Bent Agerskov lok. 211 Birthe Jochumsen lok. 210 Kontorchef Leif Nielsen lok. 213 Kathe Nielsen, sekretær lok. 212 Konsulent Asbjørn Nordam lok.218 Konsulent Torben-Hertz lok.217 Vibeke Hoe, sekretær lok. 219 Ud. chef. Torben Bundgaard lok. 224 Ud. afd. Gert Egstrup lok. 223 Ud. afd. Bente Nielsen lok. 215 lok. 220 Allan Margolinsky Ingbritt Andersen lok. 222 Preben SØborg,fotograf /grafi ker lok. 221 Lissi K. Nielsen lok. 216 (åben 12-14)


INTERNATIONALE

ORGANISATIONER FIQ - FEDERATION INTERNATIONALE DES QUILLEURS Zone Europllenne - Bowling Division

PRÆSIDENT

Hub Haenen

SEKRETARIAT

Secretariat FIQ - TD European Zone Mr. Mart Mulder Nieuwe Staatsbaan 20 B 2360 Oud Turnhout Tlf. 014-67 01 91

PRÆSIDENT

FORMAND

FORMAND

FORMAND

NB - NORDISK BOWLING FORBUNDET Harri Liljendal Rosavillaqatan 3 - SF-00260 Helsingfors 26 Finland Tlf. 009 35 80 40 96 55 SVENSKA BOWLING FORBUNDET Carl Axel Bergstrøm Box 2067 - S-l 03 12 Stockholm 2 Sverige Tlf. 009 46 8234365 NORGES BOWLING FORBUND Willy Bjearkebakke Idrættens Hus, Hauger Skolevej N 1352 Rud - Tlf. 00947 2134290 FINLANDS BOWLING FORBUND Harri Liljendal Hosavillaqatan 3 - SF-00260 Helsingfors 26 Finland Tlf. 009 35 80 40 96 55

33


DANMARKSTURNERINGEN

1. og 2. division ARRANGEMENTSOVERSIGT

ANVENDTE

FORKORTELSER

I de efterfølgende turneringsplaner og især arrangementsoversigter, kan være anvendt forskellige forkortelser i relation til de bowlinghaller , hvor de enkelte begivenheder finder sted. Her en oversigt over, hvad forkortelserne dækker: LØv Årh Hern Vib Silk Kold Odense BBC Glad Grøn Ros RØd Køge Frss

34

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

LØvvang Bowling Center, NØrresundby (Aalborg) Århus Bowlinghal, Århus Herning Bowlinghal, Herning Viborg Bowlinghal, Viborg Arena Bowling Center, Silkeborg Kolding Fritids Center/Bowlinghallen, Kolding Odense bowlinghal, Odense Bryggens Bowling Center, København S Gladsaxe Bowlinghal, København/Gladsaxe Grøndal-Centret, København NV Rossini Bowling, København/Valby Rødovre Bowlinghal, København/Rødovre Køge Bowling Center, Køge Frederikssund Bowlinghal, Frederikssund


DANMARKSTURNERINGEN 1. RUNDE15.00 15.30 10.00 11.45 11.45 12.00 16.30 16.30

-1. DIVISION

- HERRER

LØRDAG DEN 3. SEPTEMBER 1983 Sundby RØdovre Sisu Joker LR64 Grøndal SØNDAG DEN 4. SEPTEMBER 1983 Sundby Grøndal Joker Puds Twenty Five Arhus Stjernen 67 Exodus Arhus Sisu LR64 Rødovre Twenty Five Arhus Exodus Stjernen 67 Puds Arhus OVERSIDDERE: Cimbrer/Stenhuset

· ......................... 2. RUNDE15.30 16.00 09.30 10.30 11.45 11.45 16.30 16.30

LØRDAG DEN 17. SEPTEMBER 1983 Stjernen 67 Joker Herning Twenty Five Sisu Viborg SØNDAG DEN 18. SEPTEMBER 1983 Twenty Five Joker Viborg Stjernen 67 Sisu Herning Stenhuset Puds Løwang Cimbrer Exodus Løwang Cimbrer Puds Løwang Exodus Stenhuset Løwang OVERSIDDERE: LR64/Sundby

· ................... 3. RUNDE16.00 16.00 16.00 16.30 09.30 09.30 09.30 09.30

LØRDAG DEN 8. OKTOBER 1983 Puds Sisu Arhus Exodus Joker Arhus LR64 Cimbrer Frederi kssund Sundby Stenhuset BBC SØNDAG DEN 9. OKTOBER 1983 Exodus Sisu Arhus Puds Joker Arhus LR64 Stenhuset Frederikssund Sundby Cimbrer BBC OVERSIDDERE: Stjernen 67/Twenty Five

· ..........................

35


DANMARKSTURNERINGEN

-1. DIVISION

- HERRER

4. RUNDE - LØRDAG DEN 5. NOVEMBER 1983 16.00 LR64 Exodus Frederikssund 16.30 Sundby Puds BBC SØNDAG DEN 6. NOVEMBER 1983 LR64 Puds Frederikssund 09.30 09.30 Sundby Exodus BBC 11.45 Twenty Five Stenhuset Løwang 11.45 Cimbrer Stjernen 67 Løwang 16.30 Cimbrer Twenty Five Løvvanq 16.30 Stenhuset Stjernen 67 Løvvanq OVERSIDDERE: Joker/Sisu 5. RUNDE - LØRDAG DEN 12. NOVEMBER 15.30 Joker Cimbrer 17.30 Sisu Stenhuset SØNDAG DEN 13. NOVEMBER 09.30 Sisu Cimbrer 10.00 Joker Stenhuset LØRDAG DEN 19. NOVEMBER 15.30 Stjernen 67 LR64 16.00 Twenty Five Sundby SØNDAG DEN 20. NOVEMBER 09.30 Twenty Five LR64 10.30 Stjernen 67 Sundby OVERSIDDERE: Puds/Exodus

1983 Grøndal RØdovre 1983 RØdovre Grøndat 1983 Herning Viborg 1983 Viborg Herning

6. RUNDE - SØNDAG DEN 4. DECEMBER 1983 Cimbrer 09.30 Stenhuset Løwang Stjernen 67 11.30 Twenty Five Herning 12.00 LR64 Sundby Frederikssund 12.00 Sisu Joker RØdovre 14.30 Puds Exodus Arhus ...... . .....

36


DANMARKSTURNERINGEN

-1. DIVISION - HERRER

7. RUNDE - LØRDAG DEN 7. JANUAR 1984 14.00 Sundby Sisu BBC 14.00 Stjernen 67 Exodus Herning 15.15 Twenty Five Puds Viborg 15.30 LR64 Joker Frederikssund

11.30 11.45 12.00 14.30

SØNDAG DEN 8. JANUAR 1984 Stjernen 67 Puds Herning Twenty Five Exodus Viborg LR64 Sisu Frederikssund Sundby Joker BBC OVE RSIDDE RE: Stenhuset/Cimbrer

8. RUNDE - LØRDAG DEN 21.JANUAR 1984 15.30 Joker Stjernen 67 Grøndal 17.30 Sisu Twenty Five RØdovre SØNDAG DEN 22. JANUAR 1984 09.30 Sisu Stjernen 67 RØdovre 10.00 Joker Twenty Five Grøndal SØNDAG DEN 29. JANUAR 1984 11.45 Stenhuset Arhus Puds 11.45 Cimbrer Exodus Arhus 16.30 Puds Cimbrer Arhus 16.30 Exodus Stenhuset Arhus OVE RSIDDE RE: Sundby/LR64

37


DANMARKSTURNERINGEN

- 1- DIVISION

- HERRER

9. RUNDE - LØRDAG DEN 18. FEBRUAR 1984 16.00 Stenhuset Sundby LØvvang 16.00 Cimbrer LR64 Løvvang SØNDAG DEN 19. FEBRUAR 1984 Stenhuset LR64 l.evvanq 09.30 Cimbrer Sundby Løvvang 09.30 LØRDAG DEN 3. MARTS 1984 15.30 Joker Exodus Grøndal Sisu Puds RØdovre 17.30 SØNDAG DEN 4. MARTS 1984 09.30 Sisu Exodus RØdovre 10.00 Joker Puds Grøndal OVERSIDDERE: Twenty Five/Stjernen 67 10. RUNDE -LØRDAG DEN 24. MARTS 1984 14.00 Stjernen 67 Cimbrer 15.15 Twenty Five Stenhuset 16.00 Puds Sundby 16.00 Exodus LR64 SØNDAG DEN 25. MARTS 1984 09.30 Puds LR64 Exodus Sundby 09.30 11.30 Stjernen 67 Stenhuset 11.45 Twenty Five Cimbrer OVE RSI DDERE: Sisu/Joker

..................

38

Herning Viborg Arhus Arhus Arhus Arhus Herning Viborg

. .....


DANMARKSTURNERINGEN

-1_ DIVISION

11. RUNDE -LØRDAG DEN 7. APRIL 1984 Sundby Twenty Five 14.00 16.00 LR64 Stjernen 67 16.00 Stenhuset Sisu Cimbrer Joker 16.00 SØNDAG DEN 8_ APRIL 1984 Sundby Stjernen 67 09.30 Twenty Five 09.30 LR64 09.30 Stenhuset Joker 09.30 Cimbrer Sisu OVERSIDDERE: Exodus/Puds

- HERRER

BBC Frederikssund Løwang Løwang BBC Frederikssund Løwang

l.evvanq

....................

12. RUNDE -SØNDAG DEN 29. APRIL 1984 09.30 Exodus Puds 11.00 Stenhuset Cimbrer 12.00 Twenty Five Stjernen 67 14.30 Sundby LR64 15.00 Joker Sisu

Arhus Løwang Viborg BBC Grøndal

39


DANMARKSTURNERINGEN

-1. DIVISION - DAMER

1. RUNDE - LØRDAG DEN 3. SEPTEMBER 1983 Sisu Sundby RØdovre 15.00 15.30 Starlet Sporvejene Grøndal SØNDAG DEN 4. SEPTEMBER 1983 Starlet Sundby Grøndal 10.00 11.45 Puds Hot Spot Århus 11.45 Sporvejene Exodus Rødovre 12.00 Sisu Sporvejene RØdovre 16.30 Exodus Hot Spot Århus 16.30 Puds Fight Årh us OVERSIDDE RE: Chock/Stenhuset 2. RUNDE - LØRDAG DEN 17. SEPTEMBER 1983 15.30 Fight Starlet Herni ng 16.00 Hot Spot Sisu Viborg SØNDAG DEN 18. SEPTEMBER 1983 09.30 Hot Spot Starlet Viborg 10.30 Fight Sisu Herning 11.45 Stenhuset Puds Løvvang 11.45 Check Exodus Løvvang 16.30 Chock Puds LØvvang 16.30 Stenhuset Exodus Løvvang OVERSIDDERE: Sporvejene/Sundby 3. RUNDE - LØRDAG DEN 8. OKTOBER 1983 16.00 Puds Sisu Århus 16.00 Exodus Starlet Århus 16.30 Sundby Stenhuset BBC 16.30 Sporvejene Chock BBC SØNDAG DEN 9. OKTOBER 1983 Sisu Exodus 09.30 Århus Puds Starlet 09.30 Århus Sporvejene Stenhuset 09.30 BBC Sundby Chock 09.30 BBC OVERSIDDERE: Fight/Hot Spot

40


DANMARKSTURNERINGEN

-1. DIVISION

- DAMER

4. RUNDE - LØRDAG DEN 5. NOVEMBER 1983 16.30' Sundby Puds BBC 16.30 Sporvejene Exodus BBC SØNDAG DEN 6. NOVEMBER1983 09.30 Sporvejene Puds BBC 09.30 Sundby Exodus BBC 11.45 Stenhuset Hot Spot Løwang 11.45 Chock Fight Løwang 16.30 Chock Hot Spot Levvanq 16.30 Stenhuset Fight Løwang OVERSIDDERE: Starlet/Sisu 5. RUNDE - LØRDAG DEN 12. NOVEMBER 15.30 Starlet Chock 17.30 Sisu Stenhuset SØNDAG DEN 13. NOVEMBER 09.30 Sisu Chock 10.00 Starlet Stenhuset LØRDAG DEN 19. NOVEMBER 15.30 Fight Sporvejene 16.00 Hot Spot Sundby SØNDAG DEN 20. NOVEMBER Hot Spot Sporvejene 09.30 10.30 Fight Sundby OVERSIDDERE: Puds/Exodus

1983 Grøndal RØdovre 1983 RØdovre Grøndal 1983 Herning Viborg 1983 Viborg Herning

6. RUNDE - SØNDAG DEN 4. DECEMBER 1983 Chock Stenhuset Løwang 09.30 09.30 Sporvejene Sundby BBC Herning Fight Hot Spot 11.30 Sisu Starlet RØdovre 12.00 Arhus 14.30 Puds Exodus

.....

.

.......

41


DANMARKSTURNERINGEN

- L DIVISION

- DAMER

7. RUNDE - LØRDAG DEN 7. JANUAR 1984 14.00 Sundby Sisu 14.00 Sporvejene Starlet 14.00 Fight Exodus 15.15 Hot Spot Puds SØNDAG DEN 8. JANUAR 1984 11.30 Fight Puds 11.45 Hot Spot Exodus 14.30 Sundby Starlet 14.30 Sporvejene Sisu OVE RSIDDE RE: Stenhuset/Chock

BBC BBC Herning Viborg Herning Viborg BBC BBC

8. RUNDE - LØRDAG DEN 21. JANUAR 1984 15.30 Starlet Fight Grøndal 17.30 Sisu Hot Spot Rødovre SØNDAG DEN 22. JANUAR 1984 09.30 Sisu Fight Rødovre 10.00 Starlet Hot Spot Grøndal SØNDAG DEN 29. JANUAR 1984 11.45 Puds Stenhuset Århus 11.45 Exodus Chock Århus 16.30 Puds Stenhuset Århus OVE RSIDDE RE: Sundby/Sporvejene

42


DANMARKSTURNERINGEN· 9. RUNDE· 16.00 16.00 09.30 09.30 15.30 17.30 09.30 10.00

10.RUNDE· 14.00 15.15 16.00 16.00 09.30 09.30 11.30 11.45

1. DIVISION·

DAMER

LØRDAG DEN 18. FEBRUAR 1984 Stenhuset Sundby LØwang Chock Sporvejene Løwang SØNDAG DEN 19. FEBRUAR 1984 Stenhuset Sporvejene Løwang Chock Sundby Løwang LØRDAG DEN 3. MARTS 1984 Starlet Exodus Grøndal Sisu Puds RØdovre SØNDAG DEN 4. MARTS 1984 Sisu Exodus RØdovre Starlet Puds Grøndal OVERSIDDERE: Hot Spot/Fight LØRDAG DEN 24. MARTS 1984 Chock Fight Stenhuset Hot Spot Puds Sundby Sporvejene Exodus SØNDAG DEN 25. MARTS 1984 Sporvejene Puds Sundby Exodus Stenhuset Fight Chock Hot Spot OVERSIDDERE: Sisu/Starlet

Herning Viborg Århus Arhus Århus Århus Herning Viborg

...................

43


DANMARKSTURNERINGEN

-1. DIVISION - DAMER

11.RUNDE - LØRDAG DEN 7. APRIL 1984 Sisu 16.00 Stenhuset Starlet 16.00 Chock 16.30 Sundby Hot Spot 16.30 Sporvejene Fight SØNDAG DEN 8. APRIL 1984 09.30 Sundby Fight 09.30 Sporvejene Hot Spot Sterlet 09.30 Stenhuset 09.30 Chock Sisu OVERSIDDERE: Exodus/Puds

Løvvang Løwang BBC BBC BBC BBC Løwang Løwang

....................

12.RUNDE - SØNDAG DEN 29. APRIL 1984 09.30 Exodus Puds 11.00 Stenhuset Chock 12.00 Hot Spot Fight 14.30 Sundby Sporvejene Sterlet 15.00 Sisu ......

44

..

. . .

. . .

Arhus Løvvang Viborg BBC Grøndal

.. .. ..


DANMARKSTURNERINGEN 1. RUNDE13.45 14.00 14.00 15.00 09.30 09.30 12.00 16.00

- 2_ DIVISION/ØST

- HERRER

LØRDAG DEN 3. SEPTEMBER 1983 Lyngby Henkel Gladsaxe B64 Rossini BBC KBK 1940 SAS BBC Ellipsen LC 82 Rossini SØNDAG DEN 4. SEPTEMBER 1983 Rossini SAS BBC B64 KBK 1940 BBC Ellipsen Henkel Rossini Lyngby LC 82 Gladsaxe OVERSIDDERE: Trotterne/Hellerup

· .......................... 2. RUNDE15.30 15.30 15.30 15.30 09.30 12.00 15.00 15.00

LØRDAG DEN 17. SEPTEMBER 1983 KBK 1940 Lyngby Grøndal Rossini Ellipsen Grøndal Henkel Trotterne Køge LC 82 Hellerup Køge SØNDAG DEN 18. SEPTEMBER 1983 Henkel Hellerup KØge LC 82 Trotterne Køge KBK 1940 Ellipsen Grøndal Rossini Lyngby Grøndal OVERSIDDERE: SAS/B64

· 3. RUNDE13.00 13.00 13.00 14.00 12.00 15.00 15.00 15.00

.

. ... ...

.

..

. . . . .

.

.

.....

LØRDAG DEN 8. OKTOBER 1983 KBK 1940 Henkel Grøndal Rossini LC 82 Grøndal Hellerup B64 Grøndal Trotterne SAS BBC SØNDAG DEN 9. OKTOBER 1983 Trotterne B64 BBC KBK 1940 LC 82 Grøndal Rossini Henkel Grøndal Hellerup SAS Grøndal OVERSIDDERE: Lyngby/Ellipsen

· .

.

. . .

.. .

.

. . .... ... .. .

.

.

. .

. 45


DANMARKSTURNERINGEN

- 2_ DIVISION/ØST

- HERRER

4. RUNDE - LØRDAG DEN 5. NOVEMBER 1983 11.30 Lyngby Trotterne Gladsaxe 15.00 Ellipsen Hellerup Rossini 15.30 Henkel SAS Køge 15.30 LC 82 B64 Køge SØNDAG DEN 6. NOVEMBER 1983 09.30 LC 82 SAS Køge 12.00 Henkel B64 Køge 14.30 Ellipsen Trotterne Rossini 16.00 Lyngby Hellerup Gladsaxe OVERSIDDERE: KBK 1940/Rossini 5. RUNDE -LØRDAG DEN 19. NOVEMBER 1983 14.00 SAS Lyngby BBC Ellipsen 14.00 B64 BBC 14.00 Trotterne KBK 1940 BBC Hellerup Rossini 15.30 Grøndal SØNDAG DEN 20. NOVEMBER 1983 Hellerup 10.00 KBK 1940 Grøndal Ellipsen 12.00 SAS BBC 12.00 B64 Lyngby BBC 12.00 Trotterne Rossini BBC OVERSIDDERE: Henkel/LC 82

....................

6·RUNDE 10.00 12.00 12.00 12.00 12.30

46

SØNDAG DEN 4. DECEMBER 1983 LC 82 Henkel Køge Hellerup Trotterne BBC SAS B64 BBC Ellipsen Lyngby Rossini KBK 1940 Rossini Grøndal

... .....

......

. .....


DANMARKSTURNERINGEN 7. RUNDE13.00 15.30 15.30 15.30 12.00 14.30 15.00 15.00

- 2. DIVISION/ØST

- HERRER

LØRDAG DEN 7. JANUAR 1984 Lyngby Henkel Køge Ellipsen LC 82 Køge KBK 1940 SAS Grøndal Rossini B64 Grøndal SØNDAG DEN 8. JANUAR 1984 LC 82 Lyngby Køge Ellipsen Henkel Køge Rossini SAS Grøndal KBK 1940 B64 Grøndal OVERSIDDERE: HelleruplTrotterne

............................ 8. RUNDE13.45 14.00 15.00 15.30 14.30 14.30 15.00 18.15

LØRDAG DEN 28. JANUAR 1984 KBK 1940 Gladsaxe Lyngby Trotterne Henkel BBC Ellipsen Rossini Rossini Hellerup LC 82 Grøndal SØNDAG DEN 29. JANUAR 1984 Ellipsen KBK 1940 Rossini Trotterne LC 82 BBC Hellerup Henkel Grøndal Lyngby Rossini Gladsaxe OVERSIDDERE: B64/SAS

. 9. RUNDE13.00 15.30 16.30 16.30 09.30 09.30 12.00 12.00

.

..

.

. ..

.

. ...

.

.. ..

LØRDAG DEN 18. FEBRUAR 1984 Henkel KBK 1940 Køge LC 82 Rossini Køge SAS Trotterne BBC B 64 Hellerup BBC SØNDAG DEN 19. FEBRUAR 1984 B64 Trotterne BBC SAS Hellerup BBC LC 82 KBK 1940 Køge Henkel Rossini Køge OVERSIDDERE: Ellipsen/Lyngby

.. .

. . . . . . . . .

.

. .

. ... ... . .. . 47


DANMARKSTURNERINGEN

- 2. DIVISION/ØST

- HERRER

1O.RUNDE - LØRDAG DEN 24. MARTS 1984 13.00 Hellerup Ellipsen Grøndal 14.00 SAS Henkel BBC BBC 14.00 B64 LC 82 14.00 Trotterne Lyngby BBC SØNDAG DEN 25. MARTS 1984 12.00 B64 Henkel BBC 12.00 SAS LC 82 BBC 14.30 Trotterne Ellipsen BBC Hellerup Lyngby Grøndal 15.00 OVERSIDDERE: Rossini/KBK 1940 11.RUNDE - LØRDAG DEN 7. APRIL 1984 13.45 Lyngby SAS 15.00 Ellipsen B64 '15.30 Trotterne KBK 1940 15.30 Hellerup Rossini SØNDAG DEN 8. APRIL 1984 12.00 Ellipsen SAS 12.30 Rossini Trotterne Hellerup 12.30 KBK 1940 16.00 Lyngby B64 OVERSIDDERE: Henkel/LC 82

Gladsaxe Rossini Grøndal Grøndal Rossini Grøndal Grøndal Gladsaxe

.....................

12. RUNDE -SØNDAG DEN 29. APRIL 1984 Henkel LC 82 12.00 13.45 Lyngby Ellipsen 14.30 B64 SAS Hellerup Trotterne 15.00 Rossini KBK 1940 15.00 .

48

.

. . . .

.

.

.

. . . . .

.

Køge Gladsaxe BBC Grøndal Grøndal

. .....


DANMARKSTURNERINGEN

- 2. DIVISION/VEST

- HERRER

1. RUNDE10.00 10.00 11.45 11.45 15.00 15.00 16.30 16.30

SØNDAG DEN 4. SEPTEMBER 1983 Hot Spot Viking Viborg Amici ST Viborg Chock Strike Løwang Five o'Clock Centrum Løwang Amici Viborg Hot Spot ST Viking Viborg Chock Centrum Løwang Five o'Clock Strike Løwang .~~E.R.S~!?!?~~ E.:~i.g~t!~ir.i~s. . . . . . . . .

2. RUNDE13.00 13.00 13.00 13.00

LØRDAG DEN 17. SEPTEMBER 1983 Strike Hot Spot Løwang Centrum ST Arhus Viking Fight Arhus Amici Sirius Arhus SØNDAG DEN 18. SEPTEMBER 1983 ST ?trike Løwang C:entrum Hot Spot Arhus Viking Sirius Arhus Amici Fight Arhus OVERSIDDERE: Chock/Five o'Clock

11.45 14.15 14.15 14.15

3. RUNDE - LØRDAG DEN 8. OKTOBER 1983 13.00 Sirius Five o'Clock Odense 13.30 Centrum Amici Arhus 14.00 Fight Chock Herning 15.15 Strike Viking Løwang SØNDAG DEN 9. OKTOBER 1983 Fight Five o'Closk Herning 11.30 Strike Amici Løvvanq 11.45 Centrum Viking Arhus 12.00 Sirius Chock 13.00 Odense OVERSIDDERE: Hot Spot/ST

49


DANMARKSTURNERINGEN 4_ RUNDE11.45 11.45 11.45 11.45 16.30 16.30 16.45 16.45

- 2_ DIVISION VEST - HERRER

SØNDAG DEN 6. NOVEMBER 1983 Århus Viking Chock Amici Five o'Clock Århus Hot Spot Fight Viborg Sirius Viborg ST Five o'Closk Århus Viking Amici Chock Århus Sirius Viborg Hot Spot Fight Viborg ST OVERSIDDERE: Strike/Centrum

· ......................... 5. RUNDE13.00 13.00 11.45 11.45 13.00 13.00 16.30 16.30

LØRDAG DEN 19. NOVEMBER 1983 Fight Strike Herning Sirius Centrum Odense SØNDAG DEN 20. NOVEMBER 1983 Chock Hot Spot Løwang Five o'Clock ST Løwang Centrum Herning Fight Strike Sirius Odense Chock ST LØwang Five o'Clock Hot Spot Løwang OVERSIDDERE: AmicilViking

·. 6. RUNDE09.30 09.30 11.45 13.00 14.30

50

. . . . . . ~. . . . . . . . . . . . . . . . .

SØNDAG DEN 4. DECEMBER 1983 Chock Five O'Clock Løwang Amici Viking Århus Hot Spot ST Viborg Sirius Fight Odense Centrum Strike Århus

· ......

.......

.

......


DANMARKSTURNERINGEN·

2. DIVISION/VEST·

7. RUNDE - LØRDAG DEN 7, JANUAR 1984 13.00 Strike Chock 15.15 Centrum Five o'Clock 15.15 Viking Hot Spot Amici 15.15 ST SØNDAG DEN 8. JANUAR 1984 09.30 Strike Five o'Clock 14.15 Centrum Chock 14.15 Amici Hot Spot 14.15 Viking ST OVE RSIDDE RE: Sirius/Fight

HERRER

Løwang Århus Århus Århus l.evvanq Århus Århus Århus

· ....................

8. RUNDE· 13.00 13.45 11.30 11.45 11.45 13.00 16.45 16.45

LØRDAG DEN 28. JANUAR 1984 Sirius Amici Odense Fight Viking Herning SØNDAG DEN 29. JANUAR 1984 Amici Fight Herning l:Iot Spot Strike Viborg Centrum ST Viborg Sirius Viking Odense Strike Viborg ST Hot Spot Centrum Viborg OVERSIDDERE: Five o'Clock/Chock

· ......................... 9. RUNDE11.45 11.45 12.00 12.00 16.30 16.30 16.45 16.45

SØNDAG DEN 19. FEBRUAR 1984 Viking Strike Århus Amici Centrum Århus Chock Fight Løwang Five o'Click Sirius Løvvanq Amici Strike Århus Viking Centrum Arhus Five o'Clock Fight Løvvanq Chock Sirius Løwang OVERSIDDERE: ST/Hot Spot

· ...................

....

.. 51


DANMARKSTURNERINGEN·

2. DIVISION/VEST·

10. RUNDE· LØRDAG DEN 24. MARTS 1984 11.30 Fight Hot Spot 13.00 Sirius ST SØNDAG DEN 25. MARTS 1984 11.45 Chock Viking 11.45 Amici Five o'Clock 13.00 Hot Spot Sirius 14.00 Fight ST 16.30 Five o'Clock Viking 16.30 Chock Amici OVERSIDDERE: Centrum/Strike

· ...................

11. RUNDE· LØRDAG DEN 7. APRIL 1984 13.00 Strike Fight 15.15 Centrum Sirius SØNDAG DEN 8. APRIL 1984 11.45 Centrum Fight 11.45 Hot Spot Chock 11.45 Five o'Clock ST 14.15 Sirius Strike 16.45 Chock ST 16.45 Hot Spot Five o'Clock OVERSIDDERE: Viking/Amici

HERRER

Herning Odense Løwang Løvvanq Odense Herning Løvvanq LØwang

...... Løwang Arhus Arhus Viborg Viborg Løwang Viborg Viborg

· ...................

12. RUNDE· 09.30 09.30 11.00 11.00 11.30

52

SØNDAG DEN 29. APRIL 1984 ST Hot Spot Amici Viking Strike Centrum Five o'Ciock Chock Fight Sirius

· ........

Viborg Arhus l.evvanq LØwang Herning

. ......


DANMARKSTURNERINGEN

- 2. DIVISION/ØST

- DAMER

1. RUNDE - LØRDAG DEN 3. SEPTEMBER 1983 13.45 Lyngby Henkel Gladsaxe 14.00 SAS Rossini BBC 15.00 Hook Center Rødovre 15.00 CKC Ravnsborg Rossini SØNDAG DEN 4. SEPTEMBER 1983 09.30 SAS Center BBC 12.00 Hook Rossini RØdovre 12.00 CKC Henkel Rossini 13.45 Lyngby Ravnsborg Gladsaxe OVERSIDDERE: LK-Nes/Hellerup 2. RUNDE - LØRDAG DEN 17. SEPTEMBER 1983 15.00 Center Lyngby Rødovre 15.30 Rossini CKC Grøndal 15.30 Henkel LK-Nes Køge 15.30 Ravnsborg Hellerup Køge SØNDAG DEN 18. SEPTEMBER 1983 Hellerup 09.30 Henkel Køge 12.00 Center CKC Rødovre Ravnsborg LK-Nes 12.00 Køge Rossini Lyngby 15.00 Grøndal OVERSIDDERE: Hook/SAS 3. RUNDE - LØRDAG DEN 8. OKTOBER 1983 15.30 Rossini Ravnsborg Grøndal 15.30 Hellerup SAS Grøndal 17.30 Center Henkel Rødovre 17.30 LK-Nes Hook Rødovre SØNDAG DEN 9. OKTOBER 1983 Rødovre 12.00 Center Ravnsborg 12.00 LK-Nes RØdovre SAS 12.30 Rossini Henkel Grøndal Grøndal 12.30 Hellerup Hook OVERSIDDERE: Lyngby/CKC 53


DANMARKSTURNERINGEN

- 2_ DIVISION/ØST

- DAMER

4. RUNDE - LØRDAG DEN 5. NOVEMBER 1983 13.00 Henkel Hook Køge CKC Hellerup Rossini 15.00 15.30 Ravnsborg SAS Køge Lyngby LK-Nes Gladsaxe 16.00 SØNDAG DEN 6. NOVEMBER 1983 09.30 Henkel SAS Køge Ravnsborg Hook Køge 09.30 CKC LK-Nes Rossini 14.30 Lyngby Hellerup Gladsaxe 16.00 OVERSIDDERE: Center/Rossini 5. RUNDE - LØRDAG DEN 12. NOVEMBER 1983 17.30 Hook Lyngby Rødovre 17.30 LK-Nes Center Rødovre SØNDAG DEN 13. NOVEMBER 1983 09.30 Hook CKC RØdovre LK-Nes Rossini RØdovre 09.30 LØRDAG DEN 19. NOVEMBER 1983 15.30 Hellerup Rossini Grøndal 16.30 SAS CKC BBC SØNDAG DEN 20. NOVEMBER 1983 09.30 SAS Lyngby BBC 10.00 Hellerup Center Grøndal OVERSIDDERE: Ravnsborg/Henkel 6. RUNDE 10.00 12.00 12.30 12.30 13.45

54

SØNDAG DEN 4. DECEMBER 1983 Ravnsborg Henkel Køge SAS Hook BBC Hellerup LK-Nes Grøndal Rossini Center Grøndal Lyngby CKC Gladsaxe

.......

. ......


DANMARKSTURNERINGEN

- 2. DIVISION/ØST

7. RUNDE - LØRDAG DEN 7. JANUAR 1984 15.00 Center Hook 15.30 Rossini SAS 15.30 Henkel Lyngby 15.30 Ravnsborg CKC SØNDAG DEN 8. JANUAR 1984 12.00 Center SAS 12.00 Ravnsborg Lyngby 12.00 Henkel CKC 15.00 Rossini Hook OVERSIDDERE: Hellerup/LK-Nes

- DAMER

RØdovre Grøndal Køge Køge RØdovre Køge KØge Grøndal

8. RUNDE - LØRDAG DEN 21. JANUAR 1984 17.30 LK-Nes Henkel RØdovre SØNDAG DEN 22. JANUAR 1984 LK-Nes Ravnsborg RØdovre 09.30 LØRDAG DEN 28. JANUAR 1984 13.45 Lyngby Center Gladsaxe CKC Rossini Rossini 15.00 Hellerup Ravnsborg Grøndal 15.30 10.00 14.30 18.15

SØNDAG DEN 29. JANUAR 1984 Hellerup Henkel Grøndal Rossini Center CKC Lyngby Rossini Gladsaxe OVERSIDDERE: SAS/Hook

55


DANMARKSTURNERINGEN

s. RUNDE 15.30 15.30 16.30 09.30 09.30 09.30 09.30 17.30

- 2_ DIVISION/ØST

10. RUNDE -LØRDAG DEN 24. MARTS 1984 13.00 Hellerup CKC 16.30 SAS Ravnsborg 17.30 Hook Henkel 17.30 LK-Nes Lyngby SØNDAG DEN 25. MARTS 1984 14.30 SAS Henkel Hook Ravnsborg 14.30 LK-Nes 14.30 CKC Hellerup Lyngby 15.00 OVERSIDDERE: Rossini/Center

56

- DAMER

LØRDAG DEN 18. FEBRUAR 1984 Henkel Center Køge Ravnsborg Rossini Køge SAS Hellerup BBC SØNDAG DEN 19. FEBRUAR 1984 Ravnsborg Center Køge Henkel Rossini Køge LK-Nes SAS BBC Hook Hellerup RØdovre LØRDAG DEN 3. MARTS 1984 Hook LK-Nes RØdovre OVERSIDDERE: CKC/Lyngby

Grendal BBC RØdovre Rødovre BBC RØdovre RØdovre Grøndal


DANMARKSTURNERINGEN

- 2. DIVISION/ØST

- DAMER

11. RUNDE -LØRDAG DEN 7. APRIL 1984 15.00 CKC SAS Rossini 15.00 Center LK-Nes RØdovre 15.30 Rossini Hellerup Grøndal 16.00 Lyngby Hook Gladsaxe SØNDAG DEN 8. APRIL 1984 12.00 CKC Hook Rossini 12.00 Center Hellerup Rødovre 12.30 Rossini LK-Nes Grendal 16.00 Lyngby SAS Gladsaxe OVERSIDDERE: Henkel/Ravnsborg 12. RUNDE12.00 14.30 14.30 14.30 14.30

SØNDAG DEN 29. APRIL 1984 Henkel Ravnsborg LK-Nes Hellerup Hook SAS Center Rossini CKC Lyngby

....

. .

Køge Rødovre RØdovre RØdovre Rossini

......

57


DANMARKSTURNERINGEN 1. RUNDE13.00 15.00 10.30 10.30 12.30 15.30 15.30 15.30

- 2. DIVISION!VEST

LØRDAG DEN 3. BCM Op-Ned SØNDAG DEN 4. Brasilia OBwK Op-Ned Brasilia OBwK BCM OVERSIDDERE:

. DAMER

SEPTEMBER 1983 Amici Odense Viborg Viking SEPTEMBER 1983 Odense Top 5 Kammeraterne Odense Amici Viborg Kammeraterne Odense Odense Top 5 Odense Viking Top 10/Sirius

· .................... 2. RUNDE11.45 11.45 11.45 11.45 16.45 16.45 16.45 16.45

SØNDAG DEN 18. SEPTEMBER 1983 Op-Ned Arhus Top 5 Arhus Kammeraterne - BCM Arhus Viking Top 10 Amici Arhus Sirius Top 5 Arhus BCM Arhus Kammeraterne - Op-Ned Viking Sirius Arhus Top 10 Arhus Amici OVERSIDDERE: Brasilia/OBwK

· ......

'.'

............

3. RUNDE - LØRDAG DEN 8. OKTOBER 1983 Brasilia Odense 13.00 Top 10 Sirius OBwK Odense 13.00 Top 5 Viking Arhus 13.30 Arhus Kammeraterne - Amici 13.30 SØNDAG DEN 9. OKTOBER 1983 Amici Top 5 Arhus 12.00 Kammeraterne - Viking 12.00 Arhus Top 10 Odense 13.00 OBwK Sirius Brasilia 13.00 Odense OVERSIDDERE: Op-Ned/BCM

· ...................

58

.

.....


DANMARKSTURNERINGEN· 4. RUNDE13.00 13.00 15.15 11.45 11.45 14.15 16.30 16.30

2. DIVISIONIVEST·

DAMER

LØRDAG DEN 29. OKTOBER 1983 Sirius Odense BCM SØNDAG DEN 30. OKTOBER 1983 BCM Top 10 Odense LØRDAG DEN 5. NOVEMBER 1983 Op-Ned Top 10 Viborg SØNDAG DEN 6. NOVEMBER 1983 Viking Brasilia Arhus Amici Arhus OBwK Op-Ned Sirius Viborg Viking OBwK Arhus Amici Brasilia Arhus OVERSIDDERE: Top 5/Kammeraterne

· ......................... 5. RUNDE10.30 10.30 10.30 10.30 15.30 15.30 15.30 15.30

SØNDAG DEN 20. NOVEMBER 1983 Brasilia Op-Ned Odense OBwK BCM Odense Top 10 Top 5 Odense Sirius Kammeraterne Odense Brasilia BCM Odense OBwK Op-Ned Odense Top 10 Kammeraterne Odense Sirius Top 5 Odense OVERSIDDERE: AmicilViking

· ................... 6. RUNDE· 09.30 09.30 11.45 13.00 13.00

.....

..

SØNDAG DEN 4. DECEMBER 1983 Kammeraterne Top 5 Arhus Amici Viking Arhus Op-Ned BCM Viborg Top 10 Sirius Odense Brasilia OBwK Odense

·

.....

.......

59


DANMARKSTURNERINGEN

- 2. DIVISIONIVEST

7. RUNDE11.45 11.45 11.45 11.45

JANUAR 1984 Brasilia OBwK Op-Ned BCM Brasilia OBwK Op-Ned BCM Sirius/Top 10

16.45 16.45 16.45 16.45

SØNDAG DEN 8. Top 5 Kammeraterne Viking Amici Kammeraterne Top 5 Amici Viking OVERSIDDERE:

....................

8. RUNDE - LØRDAG DEN 28. JANUAR 1984 13.00 BCM Kammeraterne 15.15 Op-Ned Top 5 SØNDAG DEN 29. JANUAR 1984 10.30 Top 10 Viking Amici 10.30 Sirius 14.15 Op-Ned Kammeraterne Top5 15.30 BCM 15.30 Sirius Viking Amici 15.30 Top 10 OVERSIDDERE: OBwK/Brasilia

- DAMER

Arhus Arhus Arhus Arhus Arhus Arhus Arhus Arhus

...

...

Odense Viborg Odense Odense Viborg Odense Odense Odense

.....................

9. RUNDE13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.30 16.30

60

LØRDAG DEN 18. FEBRUAR 1984 Viking Top 5 Arhus Amici Kammeraterne Arhus Brasilia Top 10 Odense Sirius OBwK Odense SØNDAG DEN 19. FEBRUAR 1984 OBwK Top 10 Odense Brasilia Sirius Odense Amici Top 5 Arhus Viking Kammeraterne Arhus OVERSIDDERE: BCM/Op-Ned


DANMARKSTURNERINGEN 10. RUNDE10.30 10.30 10.30 10.30 15.30 15.30 15.30 15.30

- 2_ DIVISIONIVEST

- DAMER

SØNDAG DEN :?5. MARTS 1984 Brasilia Viking Odense Amici OBwK Odense Top 10 Op-Ned Odense Sirius BCM Odense OBwK Viking Odense Amici Brasilia Odense Op-Ned Sirius Odense Top 10 BCM Odense OVERSIDDERE: Kammeraterne/Top 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 11. RUNDE- LØRDAG DEN 7. APRIL 1984 13.00 BCM OBwK 15.15 Op-Ned Brasilia SØNDAG DEN 8. APRIL 1984 11.45 Top 10 Top 5 11.45 Kammeraterne - Sirius 13.00 Brasilia BCM 14.15 Op-Ned OBwK 16.30 Kammeraterne - Top 10 16.30 Top 5 Sirius OVERSIDDERE: Viking/Amici

Odense Viborg Arhus Arhus Odense Viborg Arhus Arhus

.....................

12. RUNDE12.00 12.00 13.00 13.00 13.00

SØNDAG DEN 29. APRIL 1984 Kammeraterne - Top 5 Amici Viking Sirius Top 10 Brasilia OBwK BCM Op-Ned

Arhus Arhus Odense Odense Odense

61


ARRANGEMENTSOVERSIGT 1983/84 - 1_ HALVAR DATO

ARRANGEMENT

STED

SEPTEMBER 3.-4. 11. 17.-18. 24.-26.

Danmarksturnering - 1. World-Cup - DK-finale Danmarksturnering - 2. Landskamp - DK-Norge

Div Køge Div. Rødovre/ Rossini

Danmarksturnering - 3. Verdensmesterskaber Landsyngl ingeturnering - 1.

Div. Venezuela Gladsaxe

Danmarksturnering - 4. Danmarksturnering - 6. World-Cup - Verdensfinale

Div. Div. Mexico

Danmarksturnering - 6. Unionsmesterskaber Mix-par Landsynglingeturnering - 2.

Div.

OKTOBER 8.-9. 16.-31. 22.-23. NOVEMBER 6.-6. 19.-20. 24.-6.12. DECEMBER 3.-4. 10.11. 17.-18.

62

Div. Arhus


prlnce bukser LlK0RSTRÆDE 5 2800 KGS LYNGBY TELEFON 02 8819 91 63


ARRANGEMENTSOVERSIGT 1983/84 - 2. HALVÅR

DATO JANUAR 7.-8. 14.-15. 28.-29. FEBRUAR 11.-12. 18.-19. 26. MARTS 11. 16. 17. 24.-25. 31. 31.3.1.4.

APRIL 7.-8. 15.-21. 28.-29. MAJ 5.-6. 12. 13. 18.-20. 26.-27. 64

ARRANGEMENT

STED

Danmarkstyrnering - 7. Landsyngl ingeturnering - 3. Danmarksturnering - 8.

Div. Køge Div.

Unionsmesterskaber Danmarksturnering Unionsmesterskaber

Div. Div. Div.

- indl. - 9. - finaler

Repræsentantskabsm.-KBU Repræsentantskabsm.-FBwU Repræsenta ntskabsm. -J BU Danmarksturneerng - 10. Repræsentantskabsm.-SBU

Idrættens Odense Viborg Div. Idrættens

DM - Juniorer DM - Seniorer - kvalifikationsstævner - øst Vest

Køge

H.

H.

BBC Odense

Danmarksturnering - 11. Europacup - individuel Europamesterskaber - ungd. Danmarksturnering - 12.

Div. Geneve

DM - Puslinge/Ynglinge Landspokalturneringen finaler Landsynglingeturnering - 4. DM - Seniorer - indl./finaler Repræsentantskabsm.-DBwF

Køge

Norrkopinq

Div.

Odense Odense Løvvang Frederiksd.


sælger Brunswick's produkter rige, Norge og Danmark.

i Sve-

Skandinavisk Bowling AB tilbyder et komplet program i bowling - lige fra maskiner og baner til reservedele og tilbehør. Skandinavisk Bowling AB lagerfører alle væsentlige tilbehør- og reservedele - det gi'r hurtig levering. Skandinavisk Bowling AB foretager service og montering med eget, veluddannet personale. Skandinavisk Bowling AB forsyner makedet med Brunswick's populære bowlingkugler. Skandinavisk Bowling AB foretager omslibninger med den slagfaste og udbredte lak ASTRO 100.

SKANDINAVISK BOWLING AB

Halmiavågen 11 . 181 31 Lidingii Tlf. 08 - 767 0240 65


DANSK BOWLING FORBUND'S LOVE Kapitel I § 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Forbundets navn er Dansk Bowling Forbund, DBwF. 2. Forbundets hjemsted er Dansk Idræts-Forbund's

forkortet

til

adresse.

§ 2. FORMAL 1. Dansk Bowling Forbund's formål er at fremme og højne bowlingsporten som amatøridræt i Danmark. 2. at samle landets bowlingorganisationer i Dansk Bowling Forbund for, gennem indførelse af ensartede love og bestemmelser i overensstemmelse med det internationale forbund's (FIQ) regler, at styrke sporten, 3. at foranledige afholdelse af de af DIF godkendte danmarksmesterskaber, 4. at medvirke til afholdelse af internationale arrangementer, herunder landskampe, 5. at varetage dansk bowling's interesser, såvel nationalt som internationalt. § 3. ORGANISATION OG TILHØRSFORHOLD 1. Dansk Bowling Forbund er en organisation, bestående af danske og/eller herboende amatørbowlere. som gennem respektive klubber og unioner er medlemmer af forbundet. 2. Dansk Bowling Forbund's unioner og disses områder: KØBENHAVNS BOWLING UNION (KBU) omfatter kommunerne Brøndbyerne, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, RØdovre, St. Magleby og Tårnby. KBU kan endvidere optage klubber i følgende kommuner: Albertslund, Ballerup-Måløv, Ledeje-Smørum. Lyngby-Tårbæk, Søllerød og Vallensbæk. Såfremt en kl ub i et af sidstnævnte områder ønsker optagelse i KBU (henhv. SBU), er KBU (henhv. SBU) pligtig at underrette SBU (henhv. KBU), som har ret til at optage forhandling med den pågældende klub om medlemsskabet. SJÆLLANDS BOWLING UNION (SBU) omfatter Øvrige Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. FYNS BOWLING UNION (FBU) omfatter Fyn med omliggende øer. JYDSK BOWLING UNION (JBU) omfatter Jylland.

66


3. Under de enkelte unioners ledelse kan der oprettes lokalkredse. 4. Enhver henvendelse til DBwF's ledelse eller eventuel højere instans skal følge den organisatoriske opbygning, d.v.s. ske qennem klub, kreds, union og forbund. 5. Dansk Bowling Forbund er tilsluttet Dansk Idræts-Forbund, Danmarks Olympiske Komite (DOK), Nordisk Bowling Fornund og Federation Internationale des Ouilleurs (FIOl. 6. Dansk Bowling Forbund's love og bestemmelser skal til enhver tid være i overenstemmeise med Dansk ldræts-Forbund's love og bestemmelser. 7. En union må kun arrangere turneringer og stævner i bovvlinqhaller, beliggende indenfor pågældende unions område. Bowling· haller, beliggende i de i stk. 2 nævnte grænsekommuner, kan anvendes af såvel KBU som SBU. § 4. MEDLEMMER Som medlem af Dansk Bowling Forbund kan optages enhver, der gennem en klub, med minimum 8 licenserede medlemmer, er tilsluttet en af forbundets unioner. Ved en klubs optagelse i en union, krævestilmelding af minimum 8 licenserede medlemmer. Klubber, der ønsker optagelse, skal skriftligt fremsende begæring herom til pågældende union (via lokal kreds). Beqæringen skal være vedlagt klubbens love og medlemsfortegnelse over medlemmer, der ønskes optaget. Medlemsfortegnelsen skal indeholde navn, adresseog fødselsdata med tilføjelse af sidste ciffer i CPR· nummeret, endvidere klubbens bestyrelse, samt ansøgning om ønskede idrætsdragters farve med angivelse af klubnavn og evt. bomærke. Spilledragten skal bestå af ens klubbluser samt ens benklæder/nederdele. Herfra undtaget ungdomsspillere, der dog skal bære ens klubbluser.

5. OPTAGELSE Ved optagelse som medlem af Dansk Bowling Forbund, skal spillerens klub samtidig med de i § 4 nævnte oplysninger, indbetale det til enhver tid gældende licensgebyr og unionskontingent, til unionens kasserer. FØrst når denne betingelse også er opfyldt, kan medlemsskab effektueres. § 6. LICENS

1. Kun Dansk Bowling Forbund kan udstede licens for medlemsskab. 2. Licens løses gennem respektive unioner. Spilleren er spilleberettiget 8 dage herefter. 3. Når ansøgning om licens er godkendt, udstedes et licenskort som bevis for medlemsskab af DBwF. 67


4. Under forudsætning af fortsat gyldigt klubmedlemsskab, giver licensen ret til deltagelse i DBwF's arrangementer, unionernes turneringer og stævner og udenlandske arrangementer, som respekteres af medlemslande under FIQ og som ikke strider imod DBwF's Amatør- og ordensbestemmelser. Intet medlem af DBwF må deltage i stævner der ikke er godkendt af DBwF. 5. licensen er gældende fra den 1. januar til den 31. december. LØseslicens efter 1. juli, betales kun halvt licensgebyr. Ved fornyelse af licens gælder samme regler som for optagelse, se § 5. 6. licensgebyret, som fastsættes hvert år på DBwF's ordinære repræsentantskabsmøde (ungdomsspillere halvt licensgebyr) , indbetales af unionerne til Dansk Bowling Forbund senest den 1. februar. 7. Ved misbrug af licenskortet, som er strengt personligt, eller hvis et medlem overtræder forbundets love og bestemmelser, kan licenskortet helt eller delvis inddrages. 8. Enhver inddragelse af licens skal forelægges DBwF's forretningsudvalg til endelig godkendelse. Forretningsudvalgets afgørelse skal inden 8 dage meddeles forbundsbestyrelsens medlemmer. 9. Et medlem, der den 1. januar ikke har opfyldt betingelserne for opnåelse af licens, slettes automatisk af DBwF's rnedlernsliste. § 7. REGNSKAB

1. DBwF's regnskabsårer kalenderåret. 3. Forbundets kontante midler anbringes i en anerkendt bank eller sparekasse,hvor beløb kun kan hævesmed formandens eller kassererensunderskrift. 3. Revision af regnskabet skal være afsluttet inden udgangen af februar, og revisorerne er pligtige at konstatere tilstedeværelse af beholdninger og anden formue. 4. Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere forbundets regnskabsmøder, bilag og formue. § 8. UNIONERNES ORGANISATION

1. Unionernes anliggender varetages af deres repræsentantskab og unionsledelse. 2. Repræsentantskabet vælger unionsledelse og fastsætter unionens love og bestemmelser, der skal være i overensstemmelse med Dansk Bowling Forbund's love og bestemmelser. 3. Unionernes love og bestemmelser samt vedtagne ændringer skal godkendes endeligt af Dansk Bowling Forbund's bestyrelse. 4. Unionernes ordinære repræsentatnskabsmøde afholdes en gang årligt i februar/marts.

68


5. Alle unionernes repræsentantskabsmøder, såvel ordinære som ekstraordinære, skal med normal indkaldelsesfrist, dagsorden og forslag, tilsendes DBwF's formand. 6. DBwF's forretningsudvalg samt udvalgsformænd, har på disse møder forhandlingsret, men ikke stemmeret. 7. På unionens ordinære repræsentantskabsmøde vælges repræsentanter og suppleanter til DBwF's repræsentantskabsmøde. 8. En liste over de valgte repræsentanter og suppleanter fremsendes til DBwF's formand senest 8 dage efter mødets afholdelse. § 9. DANSK BOWLING FORBUND'S LEDELSE 1. Dansk Bowling Forbund's opgaver varetagesaf: A. Repræsentantskabet B. Forbundsbestyrelsen C. Forretningsudvalget D. De faste udvalg Seniorudvalget Ungdomsudvalget Amatør- og ordensudvalget §10.REPRÆSENTANTSKABET 1. Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed og beo står af 45 repræsentanter, der sammensættes på følgende måde: A. Forbundsbestyrelsen . . . . . . . . . . . 9 repræsentanter B. Fordelt mellem unionerne efter forholdstal udregnet på basis af løst licens pr. 1/1. . 36 repræsentanter 2. Dansk Bowling Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år medio maj måned. 3. Forretningsudvalget indkalder til repræsentantskabsmødet med 4 ugers varsel. I ndkaldelse skal indeholde dagsorden, det reviderede regnskab for den forløbne regnskabsperiode, samt diverse forslag. 4. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, kan stilles af unionerne, forretningsudvalg, bestyrelsen og de faste udvalg. Forslagene skal være fremsendt til forbundsformanden senest 14 dage efter unionernes repræsentantskabsmøder. Forslag fra forretningsudvalget, bestyrelsen eller de faste udvalg, omhandlende lovændringer, fremsendes til unionerne senest 3 uger før unionernes repræsentantskabsmøder. 5. Dagsorden ved repræsentantskabsmødet skal indeholde fØlgende punkter. 1. Mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent

69


3. 4.

Forhandlingsprotokol Beretninger: Forretningsudvalget Udvalgsformændene 5. Regnskab og budget 6. Forslag 7. Fremtidige sportslige arrangementer 8. Fastsættelse af licensgebyr 9. Valg til forretningsudvalg samt 2 suppleanter, jfr. § 12.2 og 12.3 10. Valg til faste udvalg, jfr. §§ 14 og 15 Amatør- og ordensudvalg Evt. stående udvalg samt suppleanter 11. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant, jfr. § 12.3 12. Fastsættelse af næste ordinære møde 13. Eventuelt 6. Mandaternes prøvelse sker ved at forbundsformanden ved navneopråb konstaterer repræsentanternes tilstedeværelse. Benyttes suppleant, skal der ligge en skriftlig fuldmagt. Mandater, der kan komme til godkendelse, er forbundsbestyrelsens medlemmer, samt de fra hver union, ved navn, til DBwF anmeldte repræsentanter, jfr. § 8, stk. 8. 7. Hvert godkendt mandat har een stemme, som kun kan afgives personligt. Ingen repræsentanter kan således afgive mere end een stemme. Mandatet skal være medlem af DBwF. 8. Repræsentanter, der ankommer i løbet af mødet. kan ved henvendelse til dirigenten få mandatet prøvet umiddelbart forinden påbegyndelse af nyt punkt på dagsordenen. 9. Repræsentantskabet vælger en dirigent til at lede mødet. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlingsog afstemningsmåden. Afstemning skal dog altid være skriftlig, såfremt 3 repræsentanter forlanger dette. 10. For at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst 50% af de stemmeberettigede mandater. 11. Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed falder et forslag. Til ændring af forbundets love kræves dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 12. Kun de i § 10 stk. 1A og B, forbundsbestyrelsens medlemmer og godkendte repræsentanter, samt medlemmer af de faste udvalg, har forhandlingsret. 13. Foruden repræsentanterne har følgende adgang til at overvære mødet: Medlemmer af de faste udvalg og komiteformænd, unionernes og evt. kredses bestyrelsesmedlemmer, bowlingpressen 70


og Dansk Idræts-Forbund. Repræsentantskabet kan i særlige tilfælde give andre end de ovennævnte adgang. 14. Repræsentantskabet kan nedsætte stående udvalg. 15. For at kunne bestride en valgt tillidspost kræves der medlemsskab af DBwF. 11. EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når DBwF's forretningsudvalg eller bestyrelse finder det påkrævet, eller når 2 unioner skriftligt overfor forretningsudvalget begærer det afholdt med motiveret emne. 2. Forretningsudvalget indkalder til mødet senest 7 dage efter begæringens modtagelse med 14 dagesvarsel. 3. I ndkaldelsen skal indeholde det eller de forslag, der ligger til grund for afholdelsen af mødet, samt en dagsorden med følgende punkter: 1. Mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Forslag 4. Eventuelt 4. Kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan behandles på mødet. 5. Den øvrige forretningsorden for det ekstraordinære møde, sker i henhold til § 10, men skulle der ved et ekstraordinært re· præsentantskabsmøde ikke være fremmødt 50% af de stemmeberettigede, indkaldes der med 14 dages varsel til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som er beslutningsdygtigt alene med de fremmødte mandater. 6. Forretningsudvalget fastsætter tid og sted for det ekstraordinære mødes afholdelse. §

§12.FORBUNDSBESTYRELSEN 1. Forbundsbestyrelsen består af følgende 9 medlemmer: Forbundsformand Forbundssekretær Forbundskasserer Forbundsseniorleder Forbundsungdomsleder Formanden for FBU Formanden for JBU Formanden for KBU Formanden for SBU 2. Formanden for bestyrelsen er DBwF's formand, som sammen med de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer, vælges på DBwF's 71


repræsentantskabsmøde, for en periode af 2 år. Formanden og ungdomslederen vælges de lige år. Sekretær, kasserer og seniorleder vælges de ulige år. 3. For en periode af 1 år vælges 2 revisorer samt 1 suppleant. 4. Hverken -seniorleder, ungdomsleder eller medlemmer af forretningsudvalget kan samtidig være medlem af en unions bestvrelse eller Amatør- og ordensudvalget. 5. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer, som er de 4 unionsformænd, er fødte medlemmer. Unionsformanden kan erstattes af et andet unionsbestyrelsesmedlem mod skriftlig fuldmagt. 6. Bestyrelsens opgaver består bl.a. i: A. at påse, at DBwF's love og bestemmelser overholdes, og hvor overtrædelse af disse finder sted, gøre indsigelse og i særlige alvorlige tilfælde, indberette overtrædelsen til DBwF's forretningsudvalg. B. at behandle sager som forretningsudvalget og/eller bestyrelsen, jfr. § 12 stk. 7, finder nødvendigt skal behandles af den samlede bestyrelse. C. at jfr. § 8, stk. 3, godkende unionernes love og bestemmelser. D. at fastsætte regler og foretage tildeling af DBwF's ærestegn. E. at foranledige udgivelse af et organisatorisk lederblad. FØre kontrol med, at unionerne på rimelig måde og med rimelige intervaller, udsender obligatoriske medlemsblade. Bladkontingentet fordeles således: kr. 12,- for seniorer og kr. 6,- for ungdomsspillere til forbundet, resten forbliver i unionerne. F. Til det sidste ordinære bestyrelsesmøde i året, forelægger kassereren budgetforslag for det kommende år, til bestyrelsens godkendelse. . Budgettet forelægges herefter på næste ordinære repræsentantskabsmøde. 7. Forretningsudvalget indkalder til bestyrelsesmøde mindst 2 gange årligt med 14 dages varsel. Såfremt mindst 2 af bestyrelsens medlemmer fremsætter motiveret Ønske herom, skal forretningsudvalget, senest 7 dage efter begæringens modtagelse, indkalde til møde med 14 dages varsel. 8. Bestyrelsen afgør selv sin forretningsorden. 9. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens, eller dennes stedfortræders, stemme afgørende. Der kan kun afgives personlig stemme. Ved forfald i bestyrelsen skal suppleant møde med fuldmagt. 72


10. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, kræves mindst 5 medlemmer til stede og deriblandt mindst 1 medlem af FU. 11. Bestyrelsens rejseomkostninger og diæter betales efter aftale med forretningsudvalget. § 13. FORRETNINGSUDVALGET

1. FU består i overgangsåret 1982/83 af: Forbundsformand Forbundssekretær Forbu ndskasserer Forbundsseniorleder Forbundsungdomsleder Fra 1. juni 1983 består FU af: Forbundsformand Forbundssekretær Forbundskasserer 2. Forretningsudvalget fastsætter selv sin dagsorden. 3. Forretningsudvalget ledesaf formanden, der tegner DBwF. 4. Formanden foranlediger indkaldelse til FU-møder mindst gang om måneden. 5. Forretningsudvalget træffer alle afgørelser og bestemmelser i organisatoriske, økonomiske og repræsentative opgaver, i henhold til DBwF's love og bestemmelser samt repræsentantskabsog bestyrelsesbeslutn inger. 6. Forbundssekretæren er ansvarlig leder af forbundets sekretariat. 7. Det påhviler forbundssekretæren at varetage den daglige korrespondance, at der bliver tørt en forhandlingsprotokol fra samt· lige repræsentantskabs-, bestyrelses-og forretningsudvalgsmøder. Endvidere, at der til bestyrelsen bliver tilsendt referat af repræsentantskabsmøder, bestyrelsesmøder samt FU-møder. 8. Til assistance i sekretariatet kan forretningsudvalget, i det omfang det skønnes nødvendigt, ansætte lønnet medhjælp. 9. Forbundskassereren varetager alle forbundets ind- og udbetalinger.

73


§ 14. DANSK BOWLING FORBUND'S SENIORUDVALG

1. Seniorudvalget består af følgende: Forbundsseniorleder Spilleudvalgsformanden for r ~u Spilleudvalgsformanden for JBU Spilleudvalgsformanden for KBU Spilleudvalgsformanden for SBU Formanden for TUK Sportssekretær 2. Seniorudvalgets ledelse varetages af seniorlederen, der er ansvarlig for DBwF's sportslige seniorarrangementer. Landspokalturneringen for seniorer Afholdelse af alle senior DM·arrangementer Afholdelse af alle internationale seniorarrangementer i Danmark. Seniorudvalgets arbejdsopgaver består iøvrigt bI. a. i: Godkendelse af seniorrekorder Behandling af protester vedr. seniorer Udvælgelse af rejseleder til seniorlandshold Udvælgelse af sportssekretær i samråd med ungdomsudvalget. Foranledige udarbejdelse af landsdækkende styrkeliste pr.l.7. 3. Herudover kan seniorudvalget pålægges specielle senioraktiviteter. 4. Det påhviler seniorudvalget at fremsætte forslag til forbedring af DBwF's sportslige senioraktiviteter. § 15. DANSK BOWLING FORBUND'S UNGDOMSUDVALG

1. Ungdomsudvalget består af følgende: Forbundsungdo msieder Ungdomslederen for FBU Ungdomslederen for JBU Ungdomslederen for KBU Ungdomslederen for SBU Sportssekretær 2. Ungdomsudvalgets ledelse varetagesaf forbundsungdomslederen, der er ansvarlig for DBwF's sportslige ungdomsarrangementer: Landspokalturnering for ungdom Afholdelse af alle ungdoms DM arrangementer Afholdelse af alle internationale ungdomsarrangementer i Danmark 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver består iøvrigt bI. a. i: Godkendelse af ungdomsrekorder Udvælgelse af rejseleder til ungdomshold 74


Udvælgelseaf sportssekretær i samråd med seniorudvalget Foranledige udarbejdelse af landsdækkende styrkeliste pr.l.7. 4. Herudover kan ungdomsudvalget pålæggesspecielle unqdorrisaktiviteter. 5. Det påhviler ungdomsudvalget at fremsætte forslag til forbedring af DBwF's sportslige ungdomsaktiviteter.

§ 16. DANSK BOWLING FORBUND's AMATØR-

OG ORDENSUDVALG 1. Udvalget består af en formand og 4 andre medlemmer, der alle vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde, for en periode af 2 år. Formanden og de to medlemmer vælgesde lige år. De øvrige medlemmer vælgesde ulige år. Udvalgets formand bør have juridisk uddannelse. Desuden vælgeshvert år een suppleant for en periode af to år. 2. Arneter- og ordensudvalgets medlemmer og suppleanter kan ikke samtidig være medlem af DBwF's forbundsbestyrelse. 3. I nt et medlem af udvalget kan deltage i behandling af en sag, når han selv er part i sageneller er interesseret i dens udfald. 4. Udvalget bestemmer selv, hvem der i tilfælde af formandens forfald skal fungere som formand. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal sager ekspederesgennem DBwF's forretningsudvalg. 5. Til vedtagelse af gyldig beslutning kræves, at mindst 3 af udvalgets medlemmer er tilstede og stemmer for beslutningen. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 6. Arneter- og ordensudvalgets arbejde er: A. at afgØre alle sager vedrørende anvendelse af arnatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelserne, om overtrædelse af reglementet o. lign. eller om usportslig, usømmelig adfærd. B. som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under Dansk Bowling Forbund, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen. Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om, hvorledes dens omkostninger skal betales af parterne og kan kræve depositum indbetalt. C. En unions- eller en forbundsafgørelse skal, for at kunne behandles af A & O udvalget, senest 14 dage efter afgørelsen er meddelt parterne, indankes for A & O udvalget. Anke har ikke opsættende virkning, med mindre den in75


stans, hvis afgØrelse ankes, bestemmer andet. I karantæne- og udelukkelsessager har anke altid opsættende virkning fra dens indgivelse, som rekommanderet post til DBwF's kontor. A & O udvalget skal senest 3 uger efter ankens modtagelse træffe sin afgørelse. 7. Amatør- og ordensudvalget kan tildele organisationer under Dansk Bowling Forbund advarsler eller irettesættelser og træffe bestemmelser om deres midlertidige eller endelige udelukkelse fra enkelte eller alle konkurrencer eller organisationsarbejde. De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter andragende hæves af udvalget, når dette finder tilstrækkelig anledning hertil. 8. Amatør- og ordensudvalgets kendelser kan indankes for Dansk Idræts-Forbunds amatør- og ordensudvalg. Anken skal ske senest 14 dage efter domsafsigelse. Under ganske særlige omstændigheder kan udvalget undtagelsesvis genoptage en påkendt sagtil fornyet behandling og afgørelse, når nye oplysninger af betydning er fremkommet i sagen. 9. Amatør- og ordensudValget skal ved DBwF's ordinære repræsentantskabsmøde aflægge beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år. 10. Udvalgets medlemmer og suppleanter har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne. Vedr. amatør- og ordensudvalgets reglement og voldgiftsregler: se § 19. 17A. OANSK BOWLING FORBUNO'S UOTAGELSESKOMITE(UK) 1. U K består af følgende: Formand 2 medlemmer for seniorer 2 medlemmer for ungdommen 2. Formanden for U K vælgesfor 2 år af DBwF's repræsentantskab de ulige år. De 4 medlemmer vælges for 2 år af DBwF's repræsentantskab. 1 medlem for seniorer og 1 medlem for ungdommen vælges de lige år, og 1 medlem for seniorer og 1 medlem for ungdommen vælgesde ulige år. 3. UK er ansvarlig for udtagelsen af landshold, der skal repræsentere Dansk Bowling Forbund, ifølge de til enhver tid gældende regler. 4. Holdleder(e) vælgesaf UK og kan - såfremt et flertal i UK finder det hensigtsmæssigt- indtræde i komiteen. Holdleder(e) udtages sammen med brutto-Iandsholdsudtagelsen. Såfremt der ikke udtages et bruttohold, vælges holdlederen inden nettoholdet udtages. §

76


§ 17B. DANSK BOWLING FORBUND'S

INSTRUKTØR- OG KURSUSKOMITE (lKK) 1. I K K består af følgende: Formand Sekretær 1 kontaktperson fra FBU 1 kontaktperson fra JBU 1 kontaktperson fra KBU 1 kontaktperson fra SBU Diverse lærere 2. Formanden for I KK vælges for 2 år af DBwF's repræsentantskab i de lige år. Sekretær og div. lærere udpeges af formanden for IKK i samråd med DBwF's bestyrelse. Unionernes kontaktpersoner udpeges af unionerne i samråd med formanden for IK K. 3. IKK er ansvarlig for forbundets instruktør- og kursusvirksomhed. § 17C. DANSK BOWLING FORBUND'S

TEKNISKE KOMITE (TEK) 1. TEK består af følgende: Formand Sekretær 1 - 2 medlemmer 2. Formanden for TEK vælgesfor 2 år af DBwF's repræsentantskab i de ulige år. Sekretær og 1 - 2 medlemmer udpeges af formanden for TEK i samråd med DBwF's bestyrelse. 3. TEK er ansvarlig for besigtigelse og godkendelse af bowlinganlæg. Samtlige bowlinganlæg skal besigtiges og godkendes min. 1 gang pr. år, samt inden hvert internationalt/nationalt arrangement.

77


§ 170. DANSK BOWLING FORBUND'S

TURNERINGSKOMITE . (TUK) 1. TU K består af følgende: Formand 1-3 medlemmer 2. Formanden for TUK vælgesfor 2 år af DBwF's repræsentantskab i de lige år. 1 - 3 medlemmer udpeges af formanden for TU K i samråd med DBwF's bestyrelse. 3. TU K er ansvarlig for tilrettelæggelse og resultatopfølgning af turneringer arrangeret af DBwF. Komiteen står til rådighed ved øvrige forbundsarrangementer. § 18. FORBUNDETS OPLØSNING

1. Dansk Bowling Forbund kan ikke opløses, sålængemindst to tilsluttede unioner ønsker dets beståen. 2. Beslutning om opløsning kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde og med mindst 2/3 majoritet af tilstedeværendestemmeberettigede medlemmer. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder forbundets midler Dansk Idræts-Forbund.

78


DANSK BOWLING FORBUND's BESTEMMELSER Kapitel II § 19.

REGLEMENT FOR DANSK BOWLING FORBUNDS AMATØR- OG ORDENS UDVALG. VOLDGIFTSREGLER FOR DBwF. 1. Enhver henvendelse til DBwF's amatør- og ordensudvalg skal tilstilles gennem DBwF's forretningsudvalg, gennem hvilket også alle udvalgets afgØrelserskal tilbagesendes. 2. Udvalget kan under en sagsbehandling indhente alle de oplysninger, det finder fornødent, og såvel forbund som unioner, klubber og enkelte medlemmer skal besvareudvalgets forespørgsler i så henseendeinden den frist, udvalget måtte sætte. 3. Hver af parterne kan forlange, at der gives parterne lejlighed til overfor udvalget, mundtligt, at fremsætte og begrunde deres påstande. 4. Hvis en person eller organisation under DBwF på grund af overtrædelse af dettes love eller amatør- og ordensbestemmelser bliver udelukket af forbundet, og dette finder, at udelukkelsen bør udvides til at gælde samtlige organisationer under Dansk Idræts-Forbund, sender DBwF indstilling herom, med angivelseaf forseelsens art, udelukkeisens varighed m.m., til Dl F, hvis amatør og ordensudvalg derpå afgør sagen. Efter ansøgning, indgivet af DBwF, kan udelukkelsen ophæves af amatør- og ordensudvalget i DIF. 5. Amatør- og ordensudvalget kan ifølge DBwF's love §16, stk. 6 b, fungere som voldgiftsret under iagttagelse af følgende voldgiftsregler: a. Parterne gives lejlighed til at udtale sig om sagen. b. Udvalget kan selv hente oplysninger og anstille undersøgelsertil brug for sagensafgørelse. c. Udvalget kan fordre at parterne giver personligt møde ved forhandlingerne. d. Når sagen er tilstrækkeligt belyst, optages den til påkendelse. e. Såfremt nogen af parterne ikke viser vilje til at medvirke til sagensoplysning, må den finde sig i, at sagenafgøres på grundlag af de oplysninger, der foreligger for udvalget. f. Udvalget har ret til på et hvert punkt at mægle forlig mellem parterne.

79


g. Når sagen er optaget til påkendelse, skal kendelsen afgives snarest muligt, og senest inden 4 uger. h'. Kendelsen er ubetinget forbindende for parterne, således at sagen ikke senere kan indbringes for nogen domstol, undtagen for at skaffe tvangsmidler til kendeisens gennemførelse. 6. Forbundet afholder samtlige omkostninger ved amatør- og ordensudvalgets rejseudgifter rn.v .. Parterne må selv afholde deres omkostninger. Den ankende part skal senest samtidig med anken indbetale et depositum på kr. 500,00 til DBwF. Beløbet kr. 500,00 tilbagebetales kun, såfremt den pågældende får fuldt medhold i anken, sker dette tilbagebetales også evt .. indbetalte beløb til DBwF's spilleudvalg kr. 350,00 (se også § 28 stk.11.O). I tilfælde af delvis medhold afgør amatør- og ordensudvalget, hvorvidt der skal tilbagebetales noget og i bekræftende fald hvor meget.

§ 20.

DANSK BOWLING FORBUNDS AMATØR- OG ORDENSBESTEMMELSER

1. Amatør er den, der for fornøjelsen og som fritidsbeskæftigelse konkurrerer af interesse for bowlingen og uden tanke for Økqnomisk vinding. AMATØRSKABET KAN SALEDES FORTABES AF DEN DER: 2. 'udøver bowling for betaling eller for at opnå anden økonomisk vinding end nævnt i stk. 9 - PRÆMIEREGULATIV - eIler som overtræder DBwF's love og bestemmelser med Økonomisk vinding for øje. 3. - modtager et større beløb til dækning af tabt arbejdsfortjeneste end den dokumenterede normale tabte arbejdsfortjeneste. 4. - i reklameøjemed modtager betaling eller anden begynstigelse for andres udnyttelse af hans/hendes sportslige anseelse. 5. - undlader at give meddelelse om og indsende pengepræmier o. lign. vundet i stævner og turneringer i udlandet. 6. - deltager i stævner og/eller turneringer, hvori der spilles om pengepræmier o. lign., der ikke er godkendt af DBwF. 7. - deltager i stævner og/eller turneringer udenfor DBwF's regi, medmindre der i hvert enkelt tilfælde er indhentet tilladelse fra DBwF. Generel tilladelse kan gives f.s.v. angår samarbejde med klubber under DDSG&I og DDG&U. 8. - fremmer eller medvirker til overtrædelse af Amatør- og Ordensbestemmelserne.

80


9. Til fortolkning af ovenstående Amatør- og Ordensbetemmelser gælder følgende PRÆMIEREGULATIV: A. Nærværende præmieregulativ er vedtaget af DBwF's repræsentantskab og godkendt af Dansk Idræts-Forbund (DIF) i tilknytning til - og som yderligere fortolkning af Amatør- og Ordensbestemmelserne. B. Præmieregulativet omfatter alle stævner og turneringer, hvori der, udover de traditionelle præmier som pokaler, vaser o. lign., anvendes pengepræmier, gavecheckseller lignende. C. Bevis for vundne præmier af de i stk. B nævnte art, udleveres den enkelte præmiertager og liste over vundne præmier og det aktuelle beløb, indsendes af arrangøren til DBwF umiddelbart efter konkurrencen. D. Pengepræmier o. lign. indvundet i udlandet, skal umiddelbart efter hjemkomsten indsendestil DBwF af spilleren. E. Præmier i form af forbrugsgoder, varer, tjenesteydelser o. lign. kan overrækkes vinderen, men arrangøren skal umiddelbart efter konkurrencen indsende oplysninger til DBwF med angivelseaf den aktuelle værdi. F. Den samlede maksimale værdi af pengepræmier, materielle goder o.lign. må for den enkelte bowlingspiller ikke overstige kr. 50.000,- pr. år. Den maksimale værdi af en enkelt præmier må ikke overstige kr. 15.000,-. G. De indvundne præmier qodskrives den enkeltes præmiekonto, som administreres af DBwF. Udbetaling af kontantbeløb fra præmiekontoen kan finde sted efter anmodning til DBwF, men kun til dokumenterede udgifter til: 1. Rejsegodtgørelse og diæter i forbindelse med stævner og turneringer for kontohaveren personligt samt eventuelle hjælpere godkendt af DBwF. 2. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med stævner og turneringer. 3. Forsikringspræmier vedr. deltagelse i bowlingsport. 4. Udgifter til træningsvedligeholdeise - herunder klubkontingent - samt udgifter til nyanskaffelse af kugler, sko m.m. 5. Genstande af varig værdi i overensstemmelsemed, hvad ligningsmyndighederne til enhver tid måtte godkende (se DIF's emnehefte: "SKAT"). H. Der kan ikke finde udbetaling sted til dækning af udgifter, der er afholdt INDEN pengepræmien er vundet. I. DBwF påtager sig intet økonomisk ansvar overfor præmietagere i tilfælde, hvor pengepræmier, materialle goder o.lign. i et givet stævne, fra arrangørside ændres eller helt fjernes. 81


J. DBwF's forret-ningsudvalg administrerer præmiekontoordningen med ansvar overfor DBwF's hovedbestyrelse. K. Ansvaret for overholdelsen af Amatør- og Ordensbestemmelserne påhviler Hovedbestyrelsen, som har pligt til at skride ind overfor konstaterede overtrædelser. Sådanne overtrædelser vil kunne medføre karantæne, udelukkelse eller fortabelse af amatørrettighederne for den/de implicerede. L. Hvis hovedbestyrelsen finder det hensigtsmæssig,kan Dl F ansøgesom tilladelse til at lade en lokal union/kreds forestå den nævnte administration af præmiekontoordningen for den enkelte spiller, men kontrollen med og ansvaret for overholdelsen af gældende regler vil forblive hos Hovedbestyrelsen.

§ 21.

DANSK BOWLING FORBUNDS REGLEMENT FOR ANVENDELSE AF REKLAMER pA SPILLEDRAGTEN 1. Reklamen må ikke omfatte varegrupper, serviceområder eller illustrationer, som kan virke forstyrrende eller anstødelige i almindelighed eller som direkte strider mod idrættens ide eller grundtanke. Opfordringsord eller slogans i teksten kan ikke godkendes. Et påtrykt fabrikatnavn, som på hver sin uafhængide del af turneringsdragten ikke overstiger max. 16 cm2, betragtes ikke som reklame. 2. Reklameaftale kan alene træffes med klubber tilsluttet DBwF og ikke med DBwF's medlemmer individuelt. Reklameaftale kan uafhængigt af hinanden træffes med flere sponsorer. DBwF's kontraktformularer (der rekvireres på forbundskontoret] er eneste lovlige aftalegrundlag, og en reklameaftale er fØrst gyldig, når kontrakten er underskrevet af DBwF. 3. Forslag til reklame - påsat den godkendte spilledragt - fremsendes, sammen med kontraktformularen, udfyldt og underskrevet af begge parter, til forbundskontoret ad de sædvanlige kanaler (Kreds-Union-DBwF). Formularen, der gælder som ansøgning om tilladelse til at bære den pågældende reklame, vedlægges et ekspeditionsgebyr på kr. 50,-. Ansøgning om kontraktfornyelse fremsendes på samme måde, idet der ved fornyelsen ikke skal erlæggesekspeditionsgebyr. Såfremt en reklameaftale ikke fornyes ved kontraktens udløb - er den pågældende klub forpligtet til at fjerne reklamen på spilledragten. Meddelelse herom skal skriftligt tilgå forbundskontoret senest 14 dage efter kontraktens udløb, udløb. 4. Reklamen på spilledragten skal være sådan, at den ikke ændrer helhedsindtrykket af den godkendte spilledragt. Den enkelte

82


reklame må ikke overstige 300 cm2. Reklamen må ikke fremtræde mere dominerende end klubbens navn. 5. Spilledragt med reklame må ikke anvendes i forbindelse med arrangementer, hvor særlige reklameinteresser allerede er involveret, med mindre særlig tilladelse opnås hos arrangørerne. 6. DBwF påtager sig ikke, ved sin eventuelle godkendelse af en overenskomst, noget ansvar af økonomisk eller anden art, overfor overenskomstpartnere eller over for myndigheder m. fl. for parternes efterleven af almindelig dansk lovgivning, f. eks. med hensyn til overholdelse af afgiftspligter o. lign. 7. Den enkelte idrætsudøver skal være frit stillet m.h.t. at bære reklame på sin spilledragt.Modsat er den reklamerende virksomhed beskyttet mod at enkelte idrætsudøvere fra den kontraherende idrætsorganisation bærer anden reklame. 8. Reklameprovenuet må ikke udbetales til den enkelte idrætsudøver. og skal indgå i organisationens regnskab. DBwF har ret til når som helst at kontrollere, at dette påbud overholdes. 9. Den, der uden DBwF's godkendelse påsætter spilledragten reklame, eller efter godkendelse foretager ændringer i reklamens indhold, udformning eller placering, kan af DBwF udelukkes fra deltagelse i tu rner inger og stævner.

§ 22. REGLEMENT

FOR KLUBSKIFTE 1. En spiller kan kun repræsentere den på licenskortet registrerede klub, hvorfor licenskortet ved ethvert klubskifte må indsendes til DBwF gennem den stedlige union for ændring. Administrationsudgifterne ved klubskifte betales af spilleren til den pågældende union. Unionen fastsætter prisen på det årlige repræsentantskabsmøde. Erstatningskort betales med kr. 5,00 til DBwF samt unionens administrationsgebyr. 2. Ved klubskifte får spilleren 3 måneders karantæne, gældende alt holdspil. som regnes fra den dag, licenskortet tilgår union! DBwF for ændring. Karantænen indtræder uanset spilleren straks eller senere fortryder sin indmeldelse i ny klub, og også selvom spilleren går tilbage til sin hidtidige klub. Forlader spilleren sin klub uden at overgå til anden klub med det samme, skal spilleren underrette DBwF. 3. Undtaget fra karantænebestemmelserne er spillerens deltagelse i individuelle stævner og på repræsentative hold. I stævner skal spilleren repræsentere sin nye klub, med mindre spilleren kan op83


nå sin tidligere klubs skriftlige tilladelse til at bære dennes klubdragt. Denne dispensation kan dog kun gælde i de 3 måneder, karantænen varer. 4. Såfremt en spiller skifter klub på grund af (dokumenteret) flytning til en anden kreds/union, bør der gives dispensation fra stk. 2, dog er spilleren tidligst spilleberettiget 8 dage efter licenskortets modtagelse i kreds/union. 5. Hvis en spiller skifter fra en klub, der ikke anmelder hold eller løser licens for spillere, skal stk. 2 stadig respekteres, med mindre klubben eller dens bowlingafdeling er opløst. Dog respekteres 8 dagesreglen i stk. 4. 23. OFFICIELLE OG GODKENDTE MESTERSKABER OG KAMPE 1. Officielle arrangementer er følgende: DBwF's DM individuelt og 2-mands hold. DBwF's DM for hold (Danmarksturneringen) DBwF's landspokalturnering DBwF's Did Boys/Old Girls mesterskab DBwF's ungdomsmesterskaber, individuelt og 2-mands hold World Cup Zonefinaler og Danmarksfinale. Internationale mesterskaber, hvori DBwF officielt er repræsenteret (VM, EM, NM, Landskampe, World Cup rn.m.) 2. Følgende stævner, turneringer og mesterskaber er godkendte: Unionskampe og udtagelse hertil Udtagelse til landshold Unionernes mesterskaber og 2-mands hold Unionernes holdmesterskaber (turneringskampe) Unionernes/ kredsenesåbningsstævner Unionernes mixed-mesterskaber Bykampe FIQ's "A" stævner.

§

3. Ved officielle arrangementer udpeger DBwF's seniorleder en repræsentant, som er ansvarlig for overholdetsen af F IQ's reglement (kontrol af baner og rekvisitter, udpegning af regnskabsførere etc.l. 4. Ved godkendte kampe m.m. påhviler det arrangørerne med ansvar overfor DBwF's seniorudvalg, at FIQ's regler overholdes. Kuglekontrol vil normalt ikke være påkrævet. 5. Herudover kan DBwF godkende et stævne eller en turnering såfremt der, senest4 uger inden udsendelsenaf invitationer fremsendes en ansøgning om anerkendelse fra en union til DBwF's forretningsudvalg. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 84


1. Tid og sted for stævnets afholdelse. 2. Hvilke discipliner der spilles i. 3. Antallet af rækker og specifikationer af disse. 4. Eventuelle handicap. 5. Startafgiftens størrelse, 6. Præmiernes art og omtrentlige værdi. Ønsker arrangøren udenlandsk deltagelse, gælder følgende regler: Spilleren skal fremvise licensbevis på forlangende. Spillere fra medlemslande af Nordisk Bowlingforbund starter i den klasse, hvori spilleren er licenseret i sit hjemland ..... Andre udenlandske spillere starter i højeste klasse. De pågældende landes respektive forbund, skal underrettes om udsendelse af invitationerne og om pro positionerne for stævnet. Af plakater og invitationer i forbindelse med et godkendt stævne skal det fremgå, at der spilles efter FlO's regler og at der forelig· ger godkendelse af DBwF. Svaret på ansøgningen skal være ansøgereni hænde senest2 uger efter modtagelsen i DBwF og indeholde begrundelse for et evt. afslag. Efter ændringer af pro positionerne i overenstemmeise med DBwF's anvisninger, kan stævnet godkendes. Når et stævne er godkendt af DBwF betyder det, at deltagerne har garanti for, at der spilles efter F lO's regler og at propositionerne for stævnet overholder DBwF's love og bestemmelser. 6. I alle officielle og godkendte kampe må kun deltage DBwF's licenserede medlemmer og udenlandske spillere, der er medlem af et nationalt forbund under FIO, medmindre DBwF har givet skriftlig tilladelse til at gennemførespecielle rækker for ulicenserede spillere. Disse må i såfald kun omfatte ulicenserede spillere og ikke international deltagelse. § 24. INTERNATIONALE

TURNERINGER 1. For at afholde en egentlig, åben international turnering, kræves en officiel tilladelse af FIO. 2. Ansøgning herom skal udfærdiges på specielle blanketter, der kan rekvireres hos DBwF, og sammen med indbetaling af gebyr, fastsat af F 10, indsendes til F IO, gennem DBwF, senest 3 måneder inden stævnets eller turneringens afholdelse. 3. FIO sørger for, at samtlige medlemslande gøres bekendt med turneringens afholdelse, når godkendelsen foreligger. 4. Turneringen må kun gennemføres som en international turnering, såfremt mindst 4 nationer er repræsenteret.

85


§ 25. ANDRE ARRANGEMENTER

1. Ved andre arrangementer, nationale såvel som internationale, må DBwF's licenserede medlemmer deltage, under forudsætning af, at DBwF's amatør- og ordensbestemmelser respekteres, og at deltagelse heri ikke er i strid med DBwF's, unioners eller klubbers interesser. Ved turneringer i Norden stiller de 4 landes spillere op i den klasse de har i deres forbund. Hvis en spiller ikke kan fremvise licenskort. bliver hun/han sat i højeste klasse.

§ 26. DANSK BOWLING FORBUNDS MESTERSKABS-

BESTEMMELSER FOR INDIVIDUEL OG 2 M. HOLD 1. DBwF skal een gang årligt afholde følgende, af Dansk IdrætsForbund godkendte Danmarksmesterskaber (DM): Herrer, individuelt og 2 mands hold, damer, individuelt og 2 mands hold. 2. Tidspunktet for DM fastsættes hver år på DBwF's ordinære repræsentantskabsmøde. 3. DBwF's repræsentantskab vælger den union, der skal varetage gennemfØrelsen af DM-arrangementerne, blandt de unioner, der udtrykker ønske om at være arrangør. Foreligger der ikke et sådant ønske, udpeger repræsentantskabet en union som arrangør. 4. Deltagelse i konkurrencerne om Danmarksmesterskabet står åben for: Danske statsborgere, der har løst licens under DBwF. Statsløse personer, der i en periode af mindst 5 år har haft varig opholdstilladelse her i landet, for såvidt tilladelse i hvert tilfælde er opnået af Dansk Idræts-Forbund's forretningsudvalg. 5. Propositionerne for DM fastsættes af forbundsbestyrelsen. 6. Den arrangerende union udsender senest 6 uger før DM meddelelse om mesterskabernes afholdelse til samtlige klubber under DBwF. Meddelelsen skal indeholde propositionerne for mesterskaberne. Anmeldelse om deltagelse skal ske skriftligt til den arrangerende union senest 14 dage fØr mesterskabernes start. Ved anmeldelsen kan klubberne fremsætte Ønsker om foretrukne starttidspunkter. Der skal af arrangøren fØrst tages hensyn til tilrejsende klubbers ønsker og i den rækkefølge anmeldelserne indløber. 7. Vinderne modtager Dansk Idræts-Forbund's mesterskabsmedaljer. Yderligere uddeles der til nr. 1, 2 og 3 i hver disciplin DBwF's mesterskabsmedaljer i henholdsvis guld, SØlvog bronce.

86


§ 27. DANSK

BOWLING FORBUND'S REKORDER 1. Dansk rekord kan kun sættes af en dansk statsborger, der er medlem af Dansk Bowling Forbund, i en konkurrence, hvor der spilles efter spilleregler, som er godkendt af Dansk Bowling Forbund eller et andet nationalt forbund blandt FIQ's medlemslande. 2. Som dansk rekord kan kun godkendes et resultat, opnået i nedennævnte kampe og stævner: DBwF's DM individuelt og 2-mands hold. DBwF's DM for hold (Danmarksturneringen). DBwF's Landspokalturnering. DBwF's Old boys/Old girls-mesterskab DBwF's Ungdomsmesterskaber individuelt og 2-mandsh. Unionskampe. Unionernes og kredsenes mesterskaber, individuelt og 2-mands hold. Unionernes holdmesterskaber (turneringskampe). Unionernes pokalturnering. Unionernes/ Kredsenesåbningsstævner. Bykampe World Cup zonefinaler og Danmarksfinale. FIQ's "A"-stævner. Internationale mesterskaber, hvori DBwF officielt er repræsenteret (VM, EM, NM, landskampe, World-Cup rn.m.). I nternationale kampe og mesterskaber, hvori der deltager medlemmer af FIQ, og hvori DBwF er repræsenteret af udvalgte hold eller enkeltpersoner (VM, EM, NM, Landskampe rn.rn.): 3. Rekorder kan kun godkendes, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Der må kun spilles een serie på samme bane (europæisk spil) leet banepar (amerikansk spil) og der skal ske normalt skift med en anden spiller. 4. I alle konkurrencer med europæisk spil kan underliggende resultater godkendes som rekord. Resultatet skal altid regnes fra 1. serie. Kun resultater, i de for stævnet og/eller turneringen udskrevne discipliner, kan blive godkendt som rekord. 5. Opnås der i samme disciplin flere rekorder på en og samme dag, uanset spillested, kan kun dagens højeste resultat godkendes som dansk rekord. Opnår 2 spillere samme rekordresultat samme dag, bliver beggeat anse som rekordholdere. 6. Stævne- eller turneringsledelse skal, ved anmeldelse af ny rekord, udfylde en særlig blanket, som findes i enhver af Dansk Bowling Forbund godkendt bowlinghal, og indsende denne blan87


ket senest 14 dage efter spilledagen til Dansk Bowling Forbund. Overfor Dansk Bowling Forbund skal den ansvarlige for arrangementet ved sin påtegning af anmeldelsesblanketten indestå for, at det pågældende resultat er opnået under de betingelser, som foreskrives i dette rekordreglement. 7. Når et anmeldt resultat er godkendt som ny dansk rekord, vil spilleren modtage Dansk Bowling Forbund's rekorddiplom. 8. En godkendt rekord kan eventuelt annulleres, såfremt det senere viser sig, at betingelserne for godkendelse af danske rekorder alligevel ikke har været opfyldt.

§ 28. TURNERINGSREGLER

FOR OANMARKSTURNERINGEN 1.0 Danmarksturneringen, som omfatter damer og herrer, afgøres ved pointsystem således:Der gives 2 points for hver vunden serie, 1 point for uafgjort serie og O point for tabt serie. 1.1 Det hold der opnår flest points er nr. 1 og de øvrige hold placeressom nr. 2, 3, 4 o.S.V.i forhold til opnåede points. 1.2 I tilfælde af points-lighed ved sæsonafslutningen, er indbyrdes kampe afgØrende for placering (points-keglefald-strikeso.s.v.). 2.0 Vindere af 1. division er Danmarksmestre og modtager Dl F's mesterskabsmedaljer i guld og DBwF's medaljer i guld. Nr. 2 og 3 i 1. division modtager DBwF's mesterskabsmedaljer i henholdsvis sølv og bronce. 3.0 I divisionerne kan kun deltage eet hold fra hver klub. Har en klub i forvejen et hold i divisionerne, kan et nyt hold ikke rykke op, hvorfor næstplacerede hold rykker op. 4.0 Serierne og rækkerne, der administreres af Unionerne, benævnesens i alle Unioner således: øverste unionsrække benævnesserie 1 (Jyllandsserie 1 - Københavnsserie 1 - Sjællandsserie 1l, nærmeste rækker herefter benævnesserie 2 - serie 3 o.s.v., efter sidste serie benævnesrækkerne ved bogstav, A-række, B-række o.s.v. 5.0. Alle divisioner og oprykningsrækker hertil, spiller 2x3mandshold, 4 serier, amerikansk spilleform. De lokale serier spiller efter unionernes egne bestemmelser. 5.1 Spillerne stiller op og spiller holdvis. 6.0 En klub, der deltager i turneringen, må ved holdets første kamp i samme sæson, ikke benytte spillere, der allerede har deltaget i et af de andre holds første kamp. 6.1 En spiller, der har deltaget på en klubs højere liggende hold, kan i samme sæsonkun deltage på et lavere hold, hvis hans 88


tidligere hold i mellemtiden har spillet eller samme dag spiller en turneringskamp uden hans deltagelse. 7.0 Mindst 50% af spillerne skal være spilleklare ved banerne ved kampens begyndelse. Spillere, der møder for sent, kan ind træde i spillet i den rude, sparringspartneren spiller, efter anmeldelse til turneringslederen for kampen. Hvis det ikke er muligt at fremskaffe en sparringspartner, skal "alene-spilleren" følge en medspillers turnus. løvrigt vil det være at betragte som usportslig optræden, såfremt et hold forsinker kampens start på grund af manglende spiller/ spillere. 7.1. Med undtagelse af 2-mandshold, praktiseres "flyvende udskiftning" i alle holddiscipliner. Udskiftning af en spiller kan dog kun finde sted efter en færdig afsluttet serie. Den udskiftede spiller kan genindtræde i kampen ved senere udskiftning, efter en færdig afsluttet serie. Kun i tilfælde, hvor en spiller skades, kan udskiftning finde sted før serien er færdigafsluttet. Den udskiftede spiller kan ikke genindtræde i samme kamp. Før udskiftning kan foretages, skal modstanderens holdleder underrettes. Ved udskiftning af skadet spiller, underrettes tillige turneringslederen. Holdet består AL TI D max. af holddisciplinsterrelsen, samt en udskiftninqsspiller. hvorfor samtlige spillere fra kampens start til dens afslutning, er underlagt de til enhver tid gældende turnerings- og spilleregler. 8.0

I kke-danskeresstart i Danmarksturneringen: 1. Pågældende skal af anden årsag forud have ønsket at tage ophold her i landet og ikke alene for at dyrke speciel idræt. 2. Pågældende skal have fast bopæl i Danmark og have haft det i mindst 6 måneder fØr første start i turneringen. 3. I holdkampe kan der deltage udlændinge, som har fast bopæl her i landet. På det enkelte hold må endvidere kun 50% af deltagerne være udlændinge. 9.0 I turneringskampe skal spillerne afskrive for hinanden, dog kan afskrivere benyttes. 9.1 Hvert hold SKAL stille med en holdleder, som har tilladelse til at være bag sit hold ved banerne. Holdlederen kan evt. være en spiller på holdet. Den i turneringsplanen førstnævnte klubs holdleder er jourhavende for kampen og skal sørgefor listefører for begge klubber. Holdlederen er ansvarlig for, at alle slagsedier eftertælles, og for at scoresedlen udfyldes korrekt med navne, licensnumre og score. Det er ikke tilladt at rette på slagsedlensscorede kegler. Hvis

89


der skrives forkert, skal holdlederen i samråd med modstanderens holdleder, rette scoren til de faktisk faldne kegler. 9.2 De af unionerne udpegede turneringsledere, er øverste myndighed hvis afgørelse må respekteres. Eventuelle tvivlsspørgsmål kan indankes, jvf. stk. 11.0. Turneringslederne er ansvarlige overfor seniorudvalget. 10.0 Udebliver et hold fra en turneringskamp uden gyldig grund, er denne tabt. Det hold som er mødt, spiller mod hinanden indbyrdes, og får 2 point for hver serie, samt det antal kegler, holdet opnår. 10.1 Hvis et hold trækkes inden turneringens afslutning, spiller modparten på hjemmebane efter samme regler som nævnt i 10.0. 10.2 Det pålægges det forsinkede hold, på et så tidligt tidspunkt som muligt, at meddele forsinkelsen/udeblivelsen til modstander, spillehal og turneringskomiteens formand. Tilrettelæggelse af evt. ny spilledato. formidles af turneringskomiteen. 10.3 Såfremt en turneringskamp i Danmarksturneringen strækker sig ud over 4 timer fra det annoncerede starttidspunkt. jvnf. dog stk. 10.2, skal kampen aflyses såfremt en af de implicerede holdledere ønsker det. Når en såledesafbrudt kamp genoptages, skal kampen spilles af de samme spillere som holdet stillede med i den afbrudte kamp, ligesom kampen skal genoptages med den score holdene havde i den sidst spillede rude inden kampens afbrydelse. DBwF afholder alle udgifter i forbindelse med en eventuel omkamp. 11.0 En klub, som under afviklingen af en kamp ønsker at nedlægge protest, skal henvende sig til turneringslederen, som påtegner scoresedlen PROTEST. Holdlederen udfærdiger efter kampen en skriftlig protest, som enten overdrages til den lokale turneringsledeise senest 3 timer efter kampens afslutning eller til unionens spilleudvalgsformand, som skal have den i hænde senest anden hverdag efter kampen. Den protesterende part skal, senest samtidig med protestens indsendelse til DBwF's seniorudvalg, indbetale -et depositum på kr. 350,00 til DBwF. Beløbet tilbagebetales kun, såfremt den pågældende får fuldt medhold i protesten. I tilfælde af delvis medhold afgør DBwF's seniorudvalg, hvorvidt der skal tilbagebetales noget og i bekræftende fald hvor meget. Protestens afgørelse træffes af DBwF's seniorudvalg. Se iøvrigt turneringslederhåndbogens § 3.0, 3.1,3.2 og 3.3. 12.0 Datoen for de berammede kampe kan kun undtagelsesvis

90


ændres. Ansøgning herom skal i så tilfælde skriftligt tilstilles turneringskomiteen senest2 uger før kampens afholdelse. Seniorudvalget kan i særlige tilfælde i samråd med de implicerede klubber forlange en kamp flyttet til et andet tidspunkt. Også her gælder 2 ugersvarsel. 12.1 I tilfælde hvor en kamp flyttes, kan kun de spillere benyttes, som var spilleberettiget den dag, kampen oprindeligt var fastsat til. 13.0 Klubberne hæfter for startgebyr til alle kampe i hele turneringen for de af klubben anmeldte hold. Startgebyr for en ikke spillet turneringskamp skal være betalt før næste kamp spilles. 13.1 Til delvis dækning af transport - rejseudgifter for hold i 1. division, yder Dansk Bowling Forbund et tilskud pr. kamp, der spilles i anden zone (henhv. Vest/Øst for Storebælt). 14.0 For at kunne deltage i en turneringskamp, skal en spiller, jfr. §6, være i besiddelse af licens. Licens skal være løst senest 8 dage fØr start i en turneringskamp. 14.1 For at deltage i kampene i divisionsrækkerne, skal spillerne være fyldt 16 år. 15.0 En spiller skal bære den klubdragt, ind. korte eller lange benklæder/nederdele, der gennem unionerne er indregistreret og godkendt, samt respekteret af DBwF. Et klubhold SKalved en turneringskamp være ens påklædt, d.v.s. enten korte eller lange benklæder/nederdele, samt ens bluser/Tshirts. Endvidere skal spilleren benytte en anerkendt bowlingsko, som ikke afsætter mærker på banen. 16.0 Det er enhver spiller/holdleder, under kampe og stævner, forbudt at ryge, samt at indtage alkoholiske drikke. 17.0 Det er enhver spiller, samt alle uvedkommende, forbudt, selv at påføre talkum m.m. på titlebsbaneme. jfr. turneringslederhåndbogens § 2.3. 18.0 En spiller må ikke samme dag deltage i mere end een turneringskamp. LØrdag og påfølgende søndag, samt tilsluttende helligdage betragtes som een og samme spilledag. Herfra er dog undtaget divisionerne, serierne og rækkerne, såfremt der spilles to kampe i sammeweekend. 19.0 En spiller, der optræder usportsligt. kan bortvises fra banen. Der henvises iøvrigt til DBwF's love og bestemmelser og turneringslederhåndbogens § 4.0. 20.0 Ved kampene skalovertrædelseslinien ubetinget respekteres af såvel spillere som afskrivere og overtrædelse skal tydeligt markeres på slagsedlen med et "F", jfr. turneringslederhåndbogens § 2.1. 91


§ 29. OP· OG NEDRYKNINGSREGLER

FOR DANMARKSTURNERINGEN 1. Vinder af 1. division er danmarksmester. 2. Nedrykning fra 1. division sker hvert år med 2 hold, således at sidst og næstsidst placerede hold rykker ned i 2. division. 3. Vindere af 2. division Vest og 2. division øst rykker op i 1. division. 4. Nedrykning fra 2. division foregår hvert år med 4 hold således: 2 lavest placerede hold i 2. div/Øst og 2 lavest placerede hold i 2. div/Vest rykker ned i unionsrækkerne. 5. Vinderne af Unionernes øverste serie rykker op i 2. div. øst eller vest - dog henvises til nuv. &28 stk. 3. For at give ret til oprykning, skal serierne bestå af mindst 6 hold. 6. I tilfælde hvor de to hold, der rykker ud af 1. division er fra samme union, vil dette forårsage ekstra nedrykning fra 2. division. 7. Op- og nedrykning koordineres af turneringskomiteen. § 30. TURNERINGSREGLER

FOR UNIONSTURNERINGERNE Se de lokale Unioners turneringsplaner. § 31. UAFGJORTE KAMPE Såfremt man ved to eller flere ens opnåede points (keglepoints)! skal finde en vinder, eller en placering, skal følgende fremgangsmåde anvendes: a) Den spiller eller det hold med flest strikes, incl, evt. strikes i 10. rudes ekstraslag, er den bedst placerede spiller, eller det bedst placerede hold. b) Den spiller eller det hold med flest spares, incl. 10. rudes ekstraslag, er den bedst placerede spiller, eller det bedst placerede hold. c) Den spiller med mindst seriedifference, eller det hold med mindste holdseriedifference, er den bedst placerede spiller, eller det bedst placerede hold.

92


REGLER FOR UNGDOMSARBEJDE I DANSK BOWLING FORBUND 1. Ungdomsbowlere opdeles i 3 grupper, gældende for såvel piger som drenge: PUSLINGE: Omfatter unge til udgangen af den turneringssæson hvilken de fylder 12 år. JUNIORER: Omfatter unge til udgangen af den turneringssæson hvilken de fylder 16 år. YNGLINGE: Omfatter unge til udgangen af den turneringssæson i hvilken de fylder 20 år. Fortolkning af ovenstående: En puslingespiller kan deltage i puslinge-, junior- og ynglingerækkerne. En juniorspiller kan deltage i junior- og ynglingerækkerne. En ynglingespiller kan deltage i ynglinge- og seniorrækkerne. 2. Ved turneringer og stævner bør der arbejdes hen imod at lade de nævnte grupper spille adskilte, samt at have selvstændige pigeog drengerækker. 3. Fra det fyldte 16. år kan en ungdomsspiller deltage i stævner og holdturneringer i ynglingerækkerne eller som senior. En ungdomsspiller, som en gang har været benyttet på et seniorhold, kan ikke, i samme sæson,rykke tilbage til ynglingeholdturneringen. 4. Ungdomsspillere kan stille op til DM, ligesom kvalifikation til opstilling/udtagelse til landskampe, NM, EM og VM kan finde sted. 5. Ved udtagelse til ungdomslandshold til UEM og UNM, fastsættes aldersgrænsen af FIQ og Nordisk Bowling Forbund. Alle ungdomsspillere kan, uanset i hvilke rækker de spiller i, indstilles til ungdomslandshold. 6. I ungdomsmesterskaberne, der afholdes i en juniordrenge-, ynglingedrenge-, juniorpige- og ynglingepigerække, kan ALLE ungdomsbowlere, der ikke er fyldt 20 år inden den pågældende sæsonstart. deltage. 7. Ungdomsspillere klassificeres i A-spiller, B-spiller, C-spiller og D-spiller, udregnet efter gældende snit, i den række de spiller deres serier. 8. Ungdomsunionskampe søgesafviklet een gang pr. sæsonmed deltagelse af både junior- og ynglingehold. Såfremt der ikke kan afvikles ungdomsunionskampe for selvstændige pigehold, skal holdsammensætningen i såvel junior- som ynglingekampe bestå af mindst een pige på hvert hold. Aldersgrænsen for unionshol-

93


dene er de i stk. 1 angivne. Der spilles 4-mandshold, 6 serier EU og 5-mandshold, 3 serier AM. MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR DANSK BOWLING FORBUNDS UNGDOMSMESTERSKABER - INDIVIDUELT OG 2-MANDS HOLD 1. DBwF's ungdomsudvalg skal en gang årligt afholde DBwF's godkendte ungdomsmesterskab : Individuelt puslinge. Piger-drenge og 2-mandshold Individuelt juniorer. Piger-drenge og 2-mandshold Individuelt ynglinge. Piger-drenge og 2-mands hold 2. Tidspunktet for UDM fastsættes af DBwF's ungdomsudvalg. 3. DBwF's ungdomsudvalg vælger den union, der skal varetage gennemførelsen af UDM arrangementerne. 4. Deltagelse i UDM er åben for alle licenserede ungdomsspillere, som er født d. 1.7.-1963 eller derefter. Puslinge: for spillere fØdt d. 1.7.-1971 og herefter. Juniorer: for spillere født d. 1.7.-1967 til 30.6.1971. Ynglinge: for spillere født d. 1.7.1963 til 30.6.1967. 5. Proportionerne for UDM fastsættes af DBwF's ungdomsudvalg. 6. DBwF's ungdomsudvalg udsender senest 6 uger før UDM, meddelelse om mesterskabernes afholdelse, til samtlige klubber under DBwF. Meddelelsen skal indeholde proportionerne for mesterskaberne. Anmeldelse om deltagelse skal ske skriftligt til den arrangerende union, senest 14 dage før mesterskabernes start. Der skal af arrangøren først tages hensyn til tilrejsende klubber. 7. Vinderne modtager DBwF's mesterskabsmedaljer.

94


DANSK BOWLING

FORBUNDS UNGDOMS FOND Fundats §1. Fondets navn er Dansk Bowling Forbunds Ungdomsfond. Dets formål er at yde støtte til ungdomsspillere under DBwF. Fondet, hvis adresse er DBwF's, er en selvejende institution, hvis midler ingensinde kan anvendes til dækning af nogen DBwF påhvilende forpligtelse. §2. Fondets midler tilvejebringes ved frivillige bidrag eller ved overskud fra forskellige arrangementer, specielt arrangeret med dette formål for øje. §3. Fondets bestyrelse består af DBwF's ungdomsudvalg. Udgifter i forbindelse med fondets virke afholdes af fondet. §4. Bortset fra dækning af fondets udgifter, kan bidragene kun anvendes på en sådan måde, som udtrykkeligt fastlagt af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Bestyrelsen indkalder mindst een gang årligt gennem bowlingpressen ansøgninger, men også ansøgninger, der fremkommer i årets løb kan komme i betragtning, hvis der er midler hertil. Ansøgninger skal stiles til fondet, men sendestil den pågældende union, som ved sin påtegning tager stilling til ansøgningensrimelighed. Opfyldes de af bestyrelsen stillede betingelser til ydelse ikke, kan denne kræves tilbagekaldt. §5. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen vælger en sekretær, der skal føre protokol over bestyrelsens beslutninger. Fondets kasserer, som er DBwF's skal, på en speciel bankkonto, holde fondets midler adskilt fra DBwF's midler, og føre regnskab for fondet. Fondets regnskab forelægges i revideret stand DBwF's repræsentantskab ved det ordinære repræsentantskabsmøde. Regnskabsåret følger kalenderåret og revisorer er DBwF's. §6. Efter indstilling fra fondets bestyrelse, kan DBwF's hovedbestyrelse foreslå repræsentantskabet af foretage ændringer i nærværende fundats.

95


REGLEMENT FOR DANSK BOWLING FORBUND'S UNGDOMSREKORDER DBwF's ungdomsrekorder kan kun sættes af en dansk statsborger, der har licens under Dansk Bowling Forbund, i en konkurrence, hvor der spilles efter spilleregler, som er godkendt af Dansk Bowling Forbund, eller et andet nationalt forbund blandt FIQ's medlemslande. Ungdomsrekorder opdeles i puslingerekorder, juniorrekorder og ynglingerekorder, dog således, at der er særskilte rekorder for piger og drenge i hver af de tre ungdomsklasser. PUSLINGEREKORDER kan kun sættes af en ungdomsspiller, der inden sæsonstart ikke er fyldt 12 år. JUNIOR REKORDER kan kun sættes af en ungdomsspiller, der er fyldt 12 år, men ikke er fyldt 16 år inden sæsonstart. YNGLINGEREKORDER kan kun sættes af en ungdomsspiller, der er fyldt 16 år, men ikke er fyldt 20 år inden sæsonstart. Ungdomsrekorder kan kun godkendes, når de er opnået i henholdsvis puslinge-, junior- eller ynglingerækker ved følgende stævner, turneringer og mesterskaber: Unionernes (kredsenes) åbningsstævner, unionernes (kredsenes) mesterskaber, unionernes turneringskampe, DBwF's ungdomsturneringskampe, herunder turneringen for 5-mands hold. Ungdomsrekorder kan ligeledes godkendes, når de er opnået i ungdomsunionskampe, ved DBwF's ungdomsmesterskaber, ved ungdomslandskampe, UNM, UEM og UVM. Såfremt et ungdomslandshold består af spillere fra flere ungdomsaldersgrupper, kan en eventuel rekord kun noteres i den aldersgruppe, hvor den ældste spiller hører hjemme. Ungdomsrekorder kan desuden sættes af en unqdornsspiller ved DM, NM, EM og VM samt ved deltagelse på landshold. Ungdomsrekorderne kan sættes i samme discipliner, som de for Dansk Bowling Forbund's danske rekorder gældende, jfr. § 27 stk. 3 og efter de i § 27 stk. 4, 5, 6 og 7 nævnte betingelser. Ligeledes kari der sættes rekorder i: 5 mands hold, AM, mixed 3 serier/Juniorer og Ynglinge 3 mands hold, AM, mixed 3 serier/Puslinge 2 mands hold, AM, mixed 4 - 6 serier, Puslinge, Juniorer og ynglinge. Når et anmeldt resultat er godkendt som ny puslingerekord, ny juniorrekord eller ny ynglingerekord, vil spilleren modtage Dansk Bowling Forbund's rekorddiplom. En godkendt rekord kan evt. annulleres, såfremt det senere viser sig, at betingelserne for godkendelse af rekorden alligevel ikke har været opfyldt. 96


Ansøgning om godkendelse af ungdomsrekorder skal ved brug af den særlige blanket, som findes i enhver af Dansk Bowling Forbund godkendt bowlinghal, indsendes til Dansk Bowling Forbund, senest 14 dage efter spilledagen. DANSK BOWLING FORBUND'S LANDSPOKAL TURNERING Landspokalturneringen udskrives som en åben turnering for 5 mandshold (3-mandshold for puslinge). 1. Turneringen afvikles som en landsomfattende cup-turnering, der er åben for samtlige klubber, tilsluttet DBwF. 2. Turneringen spilles som en holdturnering efter cup-systemet og omfatter en dame-, herre-, ynglinge-, junior- og puslingerække. Hver klub tilsluttet DBwF kan max. tilmelde eet hold i hver af ovennænvte rækker. 3. Holdene skal være rene klubhold, hver på 5 spillere, puslingerækken dog på 3 spillere, som hver spiller 3 serier AM. 4. Anmeldelse om deltagelse i turneringen indsendesaf klubberne til de respektive unioner. Turneringens indledende runder spilles derefter i 2 sektioner, een øst og een vest for Storebælt. østsektionen tilrettelægges og arrangeresaf KBU og SBU i samarbejde og vest-sektionen af JBU og FBU i samarbejde. 5. Der foretages seeding, således at klubber med divisionshold eller hold i unionernes højest rangerende række, først indtræder i turneringen på et seneretidspunkt. 6. Indenfor hver sektion, mødes holdene 2 og 2, principielt efter almindelig lodtrækning, dog kan de første runder afvikles på lokalt plan. 7. Lodtrækning foretages senest 14 dage før spilletidspunktet og det først udtrukne hold får hjemmebane. 8. Spillerne må ikke deltage på mere end eet klubhold i løbet af en sæson. 9. Det tilbageværende hold i hver sektion i hver række mødes i landsfinalen. 10. Landsfinalen foregår på en af seniorudvalget fastlagt dag og udpeget hal. 11.Tilmeldingsfristen fastsættes af forretningsudvalget og skal være indbetalt til de respektive unioners kassereresamtidig med anmeldelsen.

97


DANSK BOWLING FORBUNDS LANDSLEDERBLAD BOWLING

INTERN

fremsendes til klub-, kreds-, unionsbestyrelser

m.m.

men

kan også erhverves i abonnement

Nærmere oplysninger

fås ved

henvendelse til forbundskontoret eller hos bladets koordinator på telefon

98

02-17 10 33


p.m. TRYK ApS PAPIRMAGASINET

- STENLØSE

{r FRYDENSBERGVEJ

16 . 3660 STEN LØSE

TLF. (02) 17 1033

- på gensyn i...

99


IIrOR BOWLERE MØDES ... .. OG KOMMER IGEN

I 80WLERNES EGEN HAL 21 BANER SALG AF BOWLINGUDSTYR RESTAURANT OG SELSKABSLOKALER TIL ALLE KLUBFESTER M.M. DEN SELVEJENDE

INSTITUTION

BRYGGENS BOWLINGCENTER BUS40 ISLANDS BRYGGE 83· TLF. (01) 540050 100


BANER

KEGLER

KUGLER

BANENS SAMLEDE LÆNGDE fra overtrædelseslinien til bagkant skal være 19,15 m, og til centrum af 1-keglen skal den være 18,30 m BANEN skal have en BREDDE af 104,14 cm. GRØFTERNE skal have en BREDDE af 22,95 cm. TILLØBSBANEN

skal have en LÆNGDE af min. 4,57 m.

KEGLEMÆRKERNE skal have en INDBYRDES centrum til centrum på 30,48 cm.

AFSTAND

fra

KEGLERNE må ikke VEJE mindre end 1,419 kg eller mere end 1,616 kg. Højden skal være 38,10 vm og keglens bundflade skal have en diameter på 5,72 cm. BOWLINGKUGLEN må ikke have en større omkreds end 68,58 cm og den må ikke veje mere end 7,257 kg og ikke mindre end 4,300 kg. Vægtforskellen mellem den kuglehalvdel, som indeholder fingerhullerne og den massive halvdel må ikke være mere end 85,05 g. lØvrigt skal bowlingkugler være således konstrueret og boret, at mindst 6 sider er i korrekt ligevægt.

KUGLEVÆGTE Forskellen mellem Ibs (pounds] - kilo

10 Ibs

ca 4,53 kg

11 Ibs 12 Ibs

ca 4,98 kg

13 Ibs 14 Ibs 15 Ibs 16 Ibs

ca 5,89 kg ca 6,35 kg

ca 5,44 kg

= =

ca 6,80 kg ca 7,25 kg

101


KØGE

BOWLING CENTER * *

2-komponent-lak-baner uden søjler Cafeteria med dagens ret og a la carte menuer

- - __ der er bare skønt ! ABNINGSTIDER: Mandag-fredag samt mandag og onsdag Lørdag, søn- og hel Iigdage

15 - 23 9 - 13 10 - 18

Ravnsborgvej 1 - 4600 Køge ru. (03) 659082 Daglig leder: Henrik Lind 102


KLASSE INDDELING

Klassificering af licenserede bowlere foretages hver den 1. juli og 1. december. Vedr. klassificering i forb. med indmeldelse i DBwF. Nye spillere, der ikke tidligere har været i besiddelse af licens, sættes i laveste klasse. Spillere, der tidligere har været i besiddelse af licens i DBwF, sættes i den klasse de havde ved udmeldelsen. Spillere, som har haft licens i andre forbund/unioner, skal opgive deres sidst opnåede klassificering/snit på licensansøgningsskemaet- og vil blive klassificeret derefter. Nye spillere, som ikke tidligere har været i besiddelseaf licens, placeres i laveste klasse. Spil i udlandet: se § 25. For tiden gælder følgende gennemsnit for udregningen af den enkeltes klasse:

HERRER A-spiller B-spiller C-spiller D-spiller

· over 184 .170-184 · 155-169 under 155

DAMER A-spiller B-spiller C-spiller D-spiller

over 169 · 150-169 · 140-149 under 140

UNGDOM A-spiller B-spiller C-spiller D-spiller

over 164 · 150-164 .140-149 under 140 103


DANSK BOWLING FORBUNDS HÆDERSTEGN GULD

1975 Kurt Christensen Eiben Henriksen

Helge A. Larsen

Dansk Bowling Forbunds første formand og flerårig leder af organisationen på landsplan. Flerårig leder i organisationen på landsplan. Spec. i forbindelse med udformning af love og bestemmelser. Flerårig leder i Københavns Bowling Union både som unionens formand og spilleudvalgsformand. I en 1 årig periode formand for Dansk Bowling Forbund.

1976 Per NØrgaard Ralf Donde

John Jørgensen

Flerårig formand for Jydsk Bowling Union. Flerårig idrætsleder i Dansk Bowling Forbund. I nogle år ungdomsleder, først i KBU og senere i DBwF. Flerårig redaktør af medlemsblad, først for KBU og SBU og senere for hele landet.

1977 Henning E. Jensen Flerårig formand for Dansk Kegle· og Bowling Union. (Organisationen nedlagt) .. Flerårig formand for Fyns Bowling Union. Villy Hansen Flerårig kasserer for Jydsk Bowling Union. Ove Jensen Flerårig leder, først i Københavns Bowling Karl Feldt Union som næstformand og senere i Dansk Bowling Forbund's forretningsudvalg.

1978 Grete Larsen

Johs. Rasmussen Børge Christiansen Jørgen Højager Bruno Stokholm

104

Flerårig leder i KBU og DBwF, bl.a. som leder for damelandsholdene og leder i en årrække af instruktions- og kursuskomiteen. Kasserer i KBU siden unionens oprettelse. Flerårig leder i KBU, i en periode som unionens spiIleudvalgsformand. Dansk Bowling Forbunds 2. formand. Tidligere pressesekretæri DBwF. Flerårig leder i JBU og DBwF. I en årrække spilleudvalgsformand i JBU og senere unqdomsleder i DBwF.


1979 Midte Larsen Walter Lauridsen Maulice Glazer 1981 John Højager William Raben Mogens Hansen

Kasserer i DBwF siden 1974 Spilleudvalgsformand i JBU i flere år. Tidligere præsident i F IQ. I mange år medlem af FU og sekretær for Dansk Bowling Forbund. En af dansk bowling's virkelige pionerer og mangeårigt medlem af A-O udvalget. Leder i mange år i dansk bowling, formand for TUK ligeledes i mange år.

1982

Gosta ZellE!n Mogens Hald Petersen

1983 Helge Andersen Ib Hansen

Redaktør af det svenske bowlingblad. Gennem mange år en betydelig hjælp for dansk bowling. Medlem af bestyrelsen gennem mange år som SBU-unionsformand.

Medstifter af Fyns Bowling Union og i mange år ungdomsleder i unionen. Medstifter af Fyns Bowling Union og i mange år spilleudvalgsformand i unionen.

DANSK BOWLING FORBUNDS HÆDERSTEGN SØLV MED EMALJE Hæderstegnet, "SØlv Med Emalje" blev indstiftet i anledning af Dansk Bowling Forbunds 15 års stiftelsesdag. Den uddeles efter forbundsbestyrelsens vedtagelse personer, som i en årrække har ydet en indsats i forbundet for bowlingsporten på landsplan. 1983 Nål nr. 1 Midte Larsen

Nål nr. 2 John Jørgensen

Dansk Bowling Forbunds kasserer i perioden 1974-1983. Har ydet en strålende indsats og et omhyggelogt arbejde i forbindelse med forbundets økonomi. Tidligere og mangeårig redaktør af forbundets medlemsblad. Siden 1978 pressesekretær med mange aktiviteter til følge. 105


DANSK BOWLING FORBUNDS HÆDERSTEGN SØLV 1975 Birgitte Lund Jan Donde

Vinder af World-Cup i Venezuela 6. plads i samme turnering. Lene Jensen Mange placeringer internationalt og vinder af ungdomsmesterskabet samt TV -mesterskabet. Danmarks 5 m. hold ved Nordiske Mesterskab 1974 Vandt det Nordiske Mesterskab (Jette Hansen, Birgitte Lund, Ilse Holst Rasmussen, Anni Theis og Lillian Christiansen). 1976 Ingen sølvnåle uddelt 1977 Danmarks 5 m. hold ved Europacupturneringen (Damer) Vandt Europacupturneringen i Amsterdam 1976. En af de hidtil bedste bowlingplaceringer i internationalt sammenhæng. Holdet bestod af: Tove Madsen, Lene Jensen, Bente Jensen, Else Andersen, Jette Hansen og Karin Mathisen. Bente Andreasen Ungdomsspiller med mange gode placeringer - i 1977 også i internationalt sammenhæng. Blev bedst individuelt ved 4-landes ungdoms kampene mellem Vesttyskland, Belgien, Holland og Danmark. Kampene blev spillet i Vesttyskland. 1979 Jette Hansen

Jonna Toksig

Per Rasmussen

106

Dansk bowling's 2. nordiske mester individuelt i 1978. Endvidere nordisk mester i par sammen med Jonna Toksiq, Igennem mange år en fremtrædende spiller, flere gange på udvalgte unions- og landshold, både som ungdomsspiller og seniorspiller. Nordisk mester i par sammen med Jette Hansen. En fremtrædende spiller både som ungdomsspiller og seniorspiller. Nordisk mester i par 1978 sammen med Flemming Damstoft. Flere gange på udvalgt hold, især i sin union, JBU.


Flemming Damstoft Nordisk mester i par i 1978 sammen med Per Rasmussen. Her i flere år været fremtrædende både som ungdomsspiller og senior. Deltaget på landshold i begge kategorier. 1980 Jette Hansen Birgitte Lund

Gennem hele sæsonenen fremtrædende spiller, placerede sig bI. a. på 2. pladsen i den individuelle europacupturnering. Bedste danske spiller ved VM på Philipplnerne. 4. plads i den indledende 6-seriers konkurrence og en 7. plads til slut.

Lars Pedersen Per Kuhlmann

Vandt europametserskabet i 2 m. hold for ungdom i Dublin. I ndividuelt sluttede Per Kuhlmann på 4. pladsen.

Søren Jensen Poul Juhl

Sluttede i 2 m. hold på 5. pladsen ved VM på Philipplnerne.

1981 Birgitte Lund

Nordisk mester individuelt i 1980. Har iqennem mange år hørt til blandt de bedste i dansk bowling. Johnny Christiansen Besatte 3. pladsen ved World·Cup 1980 i Djarkarta, hvor han spillede 52 serier med et gennemsnit på 203. Danmarks 5·mands hold for piger ved UNM 1981 i Oslo. Holdet blev nordiske ungdomsmestre og beo stod af Britt Christensen, Helle Christensen, Jette Håninq, Tina Jensen, Susan Klitte og Anita Kristensen.

107


~~~-~ f

Vi glæder os ti I den kommende sæson's mange kampe og stævner - og byder

HJERTELIG VELKOMMEN Frederikssund ~~!~~~2-31369~ 108

~


ARETS BOWLERE OG LEDER ARETS BOWLER

ARETS LEDER

ARETS UNGD. BOWLER

Bruno Stokholm JBU

ingen uddeling

Helge A. Larsen KBU

Ole Skals Twenty Five/JBU

M idte Larsen DBF

Lene Jensen Hot Spot/JBU

Eivin Samuelsen Aalborg Kreds

Willy Zabinski Twenty Five/JBU

Børge Christiansen KBU

Per Hjorth LR64/SBU

Walther Lauritsen JBU

Susan Damstoft Sundby/KBU

1979 Jette Hansen Stenhuset/JBU

Karl Feldt DBwF

1980 Poul Juhl Rossini/KBU

Lars Jeppesen Sundby/KBU John Hvid Pedersen, Chock/JBU

Leo Klitte I KK leder/DBwF

Thorben Klitten Arena/JBU

1981 Johnny Christiansen Stenhuset/JBU

Bestyrelsen Bryggens B.C.

Lars Pedersen Sisu/KBU

1982 Michael Kloster Sisu/KBU

Bestyrelsen Rødovre Bowl. AI.

Helle Andersen Puds/JBU

1973 Viggo Kjeldsen Exodus/JBU 1974 Jan Donde Hook/KBU 1975 Birgitte Lund Sisu/KBU 1976 Karin Mathiasen Fight/JBU 1977 Per Rasmussen Centrum/JBU 1978 Bent Pedersen Joker/KBU

1983 Birgitte Jensen Sisu/KB U

Ole Jørgensen Bestyrelsen Den selvejende inst. SBwK/JBU Kolding Bowl, Hal

109


HE.T

ODENSE BO'ttV'LJ:NGHAL ØNSKER FORTSAT SKUB I KUGLERNE

ÅBNINGSTIDER: Hverdage klo 15 - 23 Lørd./søndage klo 10- 18

TELEFON 09 - 1681 13 Daglig leder: HELGE 110

ANDERSEN


EUROPACUPTURNERINGEN (Emilio de Miguel's Cup) Turneringen spilles hvert andet lir med deltagelse af de europæiske bowling-nationer. Der spilles for herrer og damer, 5 m. hold, Amerikansk spillemåde, og 'alle lande spiller 1 serie mod hinanden. Der gives for en vunden serie 2 point og 1 point for en uafgjort serie. Her resultatet af den sidst afholdte turnering: HERRER 1. Sverige 28 p. 208,1 200,6 2. Frankrig 22 p. 192,5 3. Øtsrig 19 p. DAMER 199,6 4. Finland 18 p. 16 p. 190,2 1. Holland 183,4 196,3 5. Holland 18 p. 16 p. 2. Finland 194,5 6. Italien 18p. 13 p. 193,5 3. Sverige 7. England 16 p. 194,3 12 p. 185,7 4. England 8. Danmark 16 p. 190,9 12 p. 185,3 5. Norge 190,0 9. Norge 16 p. 11 p. 184,7 6. Østrig 196,8 10 p. 189,6 10. V. Tyskland 14 7. Italien 188,4 11. Irland 14 192,8 10 p. 8. Belgien 190,7 10 p. 182,6 12. Belgien 11 9. Danmark 8 p. 186,8 185,6 13. Jugislavien 10 10. V. Tyskland 189,4 177,5 14. Spanien 8 p. 11. Irland 8 178,1 15. San Marino 6 p. 12. Spanien 184,8 8 180,4 16. Cypern 4 INDIVIDUEL EUROPACUPTURNERING Turneringen spilles hvert år med deltagelse af de europæiske landes nationale mestre. FØrste gang turneringen blev afviklet, var i 1979 i Holland. Resultaterne har været: SCHEVENINGEN HOLLAND - 1982

DAMER 1979 (Holland) 1. Danielle Gruber, Vesttyskland 2. Heidi Schifferie, Schweitz 3. Maria Castaldi, Italien 4. Jaqueline Coudere, Belgien 10. Vibeke Jarlstrern, Danmark 1980 (Frankfurt, V.Tyskland) 1. Irene Gronert, Holland 2. Jette Hansen, Danmark 1981 (Helsingfors, Finland) 1. Irene Gronert, Holland 2. Rose Marie Pascual, Spanien

I

3. Anette Petersen, Danmark 4. Betty Vissard, Holland 1982 (Borås, Sverige) 1. Sheelagh Leonard, England 2. Irene Gronert, Holland 3. Margot Simon, Vesttyskland 4. Rosa Pascual, Spanien 7. Yvonne Steffensen, Danmark 1983 (Aalborg, Danmark) 1. Birgitte Jensen, Danmark 2. Heidi Schifferle, Schweitz 3. Gisela Insinger, V. Tyskland 4. Gerda Ohmann. Sverige 10. Margit Bangsø, Danmark 111


HERRER 1979 (Holland) 1. Lorenzo Monti, Italien 2. Per Olof Andersson, Sverige 3. Leo Hilokoski, Finland 4. Ruud Van der Schilde, Holland 13. Per Jørgensen, Danmark 1980 (Frankfurt, V. Tyskland) 1. Cafarati, Italien 2. Leo Hazebroek, Holland 14. Leif Petersen, Danmark

1982 (Borås, Sverige) 1. Arne Svein Stram, Norge 2. Olle Svensson,Sverige 3. Juan Guisasola, Spanien 4. Jose Esteves,Spanien 12. Tommy Klintskov, Danmark 1983 (Aalborg, Danmark) 1. Martti Koskela, Finland 2. Ronny Hansson, Sverige 3. Arne Svein Strøm, Norge 4. Ton Plummen, Holland 11. Arne Jensen, Danmark 13. Lars Pedersen,Danmark

1981 (Helsingfors, Finland) 1. Jose Estevez, Spanien 2. Friedhelm Rommel, V. Tysk!.) 3. Ton Plummen, Holland 4. Bartolemeo Caffarati, Italien 12. Kjeld Hjeds, Danmark RESULTAT AF 11. NORDISKE MESTERSKAB NORGE (Oslo) - DECEMBER 1982 Øvrige danske placeringer: Damer, 6. Jette Hansen. . . .. individuelt 12. Edy Steffen sen . .. 1. Lena Sulkanen, S 15. Yvonne Steffensen . 2. Gerda Ohmann. S 16. Lone Andersen. 3. Tove Walstad, N 19. Susan Damstoft 4. Birgitte Lund, DK Placering fundet efter trinfinale. Damer - 2 m. hold Øvrige danske placeringer 6 serier 27 serier: 1. Norge. . 10. Jette Hansen . . .. 5107 2. Sverige . 12. Yvonne Steffensen . 5030 3. Finland . 13. Susan Damstoft 5014 4. Danmark 21 serier: 5. Danmark 18. Lone Andersen. 3829 7. Danmark 20. Edy Steffensen . 3826 Damer - 3 m. hold Damer - ind!. 6 serier 6 serier 1. Airi Leppala, SF .. 1242 1. Sverige . 1216 2. Aasa Larsson, S .. 2. Finland. 1209 3. Lena Sul kanen, S . 3. Danmark 4. Birgitte Jensen, DK 1202 8. Danmark 112

1179 1104 1095 1092 1061

2471 2465 2393 2320 2312 2248

2877 3455 3452 3190


Damer - 5 m. hold 3 serier 1. Sverige . 2. Finland. 3. Norge . . 4. Danmark

2877 2812 2790 2785

Herrer - ind ividuelt 1. Tony Rosenqvist, S 2. Ralph Holst, S 3. Sam Anker, SF 4. Lars Hedqvist, S Placering fundet efter trinfinale. Danske placeringer 27 serier: 7. Poul Juhl . . . . . . . . 5552 13. Leif Elgaard 5399 15. Per Henriksen 5376 16. Johnny Christiansen. 5299 21 serier: 17. Michael Kloster. 4127 24. Lars Pedersen. . . 3717 Herrer - indl. 6 serier 1. Ralph Holst, S . . . 2. Tony Rosenqvist, S 3. Sam Anker, SF ... Danske placeringer: 9. Johnny Christiansen 10. Poul Juhl . . . . .. 12. Leif Elgaard .... 13. Michael Kloster 1226 18. Per Henriksen . .. 24. Lars Pedersen . . . . .

Herrer - 2 m. hold 6 serier 1. Sverige . 2. Finland. 3. Sverige . 4. Danmark 7. Danmark 10. Danmark

2577 2524 2483 2419 2352 2333

Herrer - 3 m. hold 6 serier 1. Sverige .. 2. Sverige .. 3. Finland. 5. Danmark. 8. Danmark.

3850 3768 3719 3574 3396

Herrer - 5 m. hold 3 serier 1. Sverige . 2. Finland. 3. Danmark 4. Norge ..

3179 3146 2949 2920

1345 1329 1294 1245 1238 1228 1187 1044

113


RESUL TAT AF 6. UNGDOMSEUROPAMESTERSKAB STUTTGART, VESTTYSKLAND· APRIL 1982

5·m hold DRENGE 6 serier AM 1 Vesttyskland 2 Finland . 3 England ... 7 Danmark ..

5783 5635 5621 5404

5-m. hold PIGER 6 serier AM 5-m. hold PIGER 6 serier AM 1 Sverige. . 2 Danmark ... 3 Norge . . . . .

5436 5307 5207

3-m hold DRENGE 6 serier AM 1 Sverige 1 3365 2 Norge 2 3355 3 holland 1 3352 14 Danmark 1 3219 Lars Pedersen-Lars Jørgensen-Flemming Kristensen 15 Danmark 2 . . . . . . 3134 Carsten Pedersen-Lars Jensen-Kim Larsen 3-m. hold PIGER 6 serier AM 1 Sverige 1 . . . 3390 2 Sverige 2 . . . 3387 3 Danmark 1 . . . 3326 Nana Holm-Jette HåningSusan Klitte 5 Danmark 2 . . . .. 3196 Helle Christensen-Helle Andersen-Sussie Persson 114

2·m. hold - DRENGE 6 serier AM 1 Vesttyskland 2 2498 2 Sverige 3 2391 3 Vesttyskland 1 10 Danmark 1 ..... 2212 Lars Pedersen-Carsten Pedersen 15 Danmark 2 . . . . . . 2173 Lars JørgeMen-F I. Kristens. 27 Danmark 3 .. ' ..... 1970 Lars M. Jensen-Kim Larsen 2-ma. hold PIGER 6 serier AM 1 Sverige 1 2325 2 Sverige 2 2265 3 Danmark 1 ... 2264 Helle Andersen-Susan Klitte 8 Danmark 3 . . . .. 2111 Sussie Persson-Helle Christ. 11 Danmark 2 . . . .. 2081 Nana Holm-Jette Håning Individuelt - 24 serier· DRENGE 1 Walter Meiburg, Vesttyskland .. 2 Richard Goransson, Sverige ..... 3 Oliver Stamm, Vesttyskland . 17 Lars Pedersen. 18 serier: 30 F I. Kristensen. 33 Lars Jørgensen 43 Carsten Pedersen 52 Kim Larsen .. 53 Lars M. Jensen .

4815 4711 4658 4465 3266 3255 3155 3028 3027


Individuelt - 24 serier PIGER 1 Karin Glennert, Sverige. . . . : . 2 Eva Lena Pender, Sverige. . . . . . . 3 Susanne Pettersson, Sverige. . . . . . ..

4672 4537

4 Helle Andersen 5 Jette Håning . 10 Nana Holm .. 16 Susan Klitte .. 22 Helle Kristensen 25 Sissie Persson ..

4417 4391 4270 4223 4162 3104

4419

RESUL TAT AF 7. NORDISKE UNGDOMSMESTERSKAB DANMARK (Rossini) - JANUAR 1983 Individuelt Piger - 21 serier 1. Susanna Knuutinen, SF 3890 2. Mari Tocklin, SF 3771 3. Eva Persson,S ... 3747 Danske placeringer: 9. Anne Neven .... 3638 12. Helle Christensen 3557 14. Helle Andersen . . 3542 16. Liselotte Ankerdal . 3507 20. Dorthe Honore . 3362 21. Gina Holm 3210 Piger - 2 m. hold 6 serier 1. Finland. 2. Sverige 3. Finland. 7. Danmark 9. Danmark 10. Danmark Piger - 3 m. hold 6 serier 1. Sverige 2. Finland . 3. Danmark 7. Danmark

2200 2103 2056 2024 2013 1771

3335 3205 3099 2736

Piger - 5 /TI. hold 3 serier 1. Finland. 2. Danmark. 3. Sverige . .

2640 2584 2523

Individuelt Drenge - 21 serier 1. Jari Jonassen. SF 2. Stefan l.arsson. S 3. Ole Jørgensen, OK .. Øvrige danske placeringer: 4. Bjarne Thomsen .. 17. Søren Sørensen .. 19. Niels Erik Iversen 21. Lars Jørgensen 23. John Olsen ..

3951 3679 3657 3602 3411

Drenge - 2 m. hold 6 serier 1. Sverige 2. Finland . 3. Sverige 6. Danmark 9. Danmark 11. Danmark

2324 2302 2298 2211 2032 1912

4069 3978 3968

115


Drenge - 3 m. hold 6 serier 1. Danmark 2. Finland. 3. Sverige . 8. Danmark

116

3366 3353 3342 3134

Drenge - 5 m. hold 3 serier 1. Norge .. 2. Danmark 3. Finland 4. Sverige .

2756 2745 2701 2683


RESULTAT AF VERDENSMESTERSKABET MANILLA • PHILLlPINERNE . NDV!DEC 1979 Damer· 6 serier indv. indl. 1 Lita de la Rosa, 1220 F'hil . 1198 2 Yvonne Nilsson, S . 1193 3 Nlthi Oravan, Thai!. 1192 4 Birgitte Lund ... 1172 8 Marian Jensen .. 1084 42 Jette Hansen .. 1069 60 Bente Andreasen 1012 121 Anette Petersen Herrer· 6 serier indv. indl. 1 Ollie Ongtawo, Phil . 1278 2 Rogelio Felice, Venez. 1265 3 Michio Matsubara, Ja.. 1263 46 Poul Juhl ... 1147 104 Søren Jensen. . . . 1087 109 Poul E Larsen . . . 1083 Damer· 2 m. hold· 6 serier 1 Phillipinerne 2348 2 Finland 2334 3 Japan 2258 12 Danmark (Jette Hansen! Anette Petersen) .... 2218 26 Danmark (Birgitte Lund! Marian Jensen) ..... 2144 Herrer· 2 m. hold· 6 serier 1 Australien 2460 2 Sydkorea . . . . . . . 2432 3 USA. . . . . . . .. 2421 5 Danmark (Søren Jensen! Poul Juhl} . . . . . . . . 2396 Damer· 3 m. hold· 6 serier 1 USA 3419 2 Philippinerne . . . . . 3331 3 Sverige. . . . . . . . . 3321 15 Danmark (Marian Jensen/ Anette Petersen/Jette Hansen 3218

Herrer- 3 m. hold· 6 serier 1 Malaysia. . . . . . . . 3582 2 USA 3564 3 Frankrig. . . . . . . . 3561 49. Danmark (Søren Jensen! Poul Juhl/Poul E. t.arsen) 3235 Damer· 5 m. hold· 6 serier 1 USA 5667 2 V.tyskland 5577 3 Australien. . . . . . . 5487 7 Danmark (Jette Hansen/ Marian Jensen/Bente AndreasentAnette Petersen/Bir· gitte Lund . . . . . . . . 5377 Herrer·5 m. hold· 6 serier 1 Australien. 5892 2 England . . . . . . . . 5793 3 Holland . . . . . . . . 5774

Damer· individuelt· samlet 1. Lita de la Rosa, Philipp. 2 Yvonne Nilsson, Sverige 3 Daniele Gruber, V.tyskland 7 Birgitte Lund 19 Jette Hansen 22 Marian Jensen 50 Anette Petersen 76 Bente Andreasen Herrer· individuelt· samlet 1 Gerry Bugden, En 1 Gerry Bugden, England 2 Philippe Dubois, Frankrig 3 Jin Koo, Malaysia 30 Poul Juhl 138 SØren Jensen 143 Poul E. Larsen 117


RESUL TAT AF 6. EUROPAMESTERSKAB VESTTYSKLAND (Frankfurtl . JUNI 1981 Individuelt· damer 1. Yvonne Berndt, Sverige 2. Jette Hansen, Danmark 3. Hanni Hoplitschek, V.Tysk. 4. Anette Hagre, Sverige 8. Birgitte Lund, Danmark 27. Lone Klitgaard, Danmark 48. Susan Damstoft, Danmark 64. Anette Petersen, Danmark 69. Marian Jensen, Danmark

3 mands hold· herrer 1. Holland. 2. Frankrig 3. Italien. . . . . . .. 4. Danmark . . . . ..

I ndividuelt, herrer 1. Arne Svein Strøm, Norge 2. Heinrich Koniq, V. Tysk. 3. Manfred Clemens, V. Tysk 4. Georg Winter. V. Tysk. 8. Michael Kloster, Danmark 35. Gert Gjertsen, Danmark 52. Johnny Christiansen. DK. 55. Leo Klitte, Danmark 63. Jan Donde. Danmark 77. Poul.Juhl, Danmark

2 mands hold - herrer 1. Finland . 2526 2. Frankrig . . . . .. 2475 3. Holland. . . . . .. 2455 30. Danmark . . . . . . 2224 (M. Kloster-J.Christians.)

5 mands hold· damer 1. Holland . 2. Belgien . 3. V. Tyskland 7. Danmark .

5448 5425 5416 .5130

5 mands hold· herrer 1. Vesttyskland. 2. Frankrig . 3. Sverige . . 13. Danmark

5985 5874 5830 5520

3 mands hold· damer 1. Belgien . . . . 2. Vesttyskland. 3. Danmark . .

3402 3349 3335

118

3575 3547 3543 3500

2 mands hold· damer 1. Belgien . . . . . .. 2386 2. Danmark . . . . . . . 2297 (Jette Hansen-Lone Klitg.) 3. Vesttyskland.. . 2295

Individuelt - 6 serier 1. Ingrid Anderseli S .. 2. Airi Leppiilii, SF . .. 3. Danielle Noyon F .. 10. Susan Damstoft, DK

1222 1199 1199 1139

Individuelt - 6 serier - herrer 1. Enrico Maddaloni, I. 1284 2. Michael Kloster, DK 1271 3. Patrick Rolland . .. 1270


DANSKE WORLD-CUP DELTAGERE

Ar 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Navn og klub Ib Svendsen, B64 Viggo Kjeldsen, Exodus Georg Jensen, Sisu John E. Hansen, Mascot Kaj Skarving, Sisu Henning Petersen, SBK Joan Højer Andersen, CKC Thorkild C. Jensen, Stjernen 67 Joan Højer Andersen, CKC Kaj Olsen, Cimbrer Birgitte Lund, Sisu (Senere vinder af verdensfinalen) Jan Donde Lone Klitgaard, Stenhuset Torben Wurtz, Viking Bodil Hansen, Center Bent Pedersen, Joker Karin Vallentin, Centrum Michael Peukert, Exodus Birgitte Lund, Sisu John Thomassen, Sisu Lone Klitgaard, Stenhuset Thorben Klitten, Arena Kirsten Christiansen, Chock Johnny Christiansen, Stenhuset Anne Rath, Sundby Michael Kloster, Sisu Suzann Møller, Exodus John Emborg, KBC78

Spillested Irland Frankrig Mexico Japen Danmark Hong-Kong Vesttyskland Singapore

Venezuela Philippinerne Iran England Columbia Thailand Indonesien USA Holland

119


DANSKE MESTRE 1964 1965 19q6 19Ej7 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 120

DAMER -INDIVIDUELT

Jette Kyhnau, Flintstane . Vibeke Raben, Flintstane . Lydia Johansen, R.K.B.K .. Jette B. Andersen, Fortun . Lillian Christiansen, SAS . Maria Petersen, Lady Strike . Joan Højer Andersen, C.K.C. Joan Højer Andersen, C.K.C. Ulla Frederiksen, BBK· .... Joan Højer Andersen, C.K.C. Annie Theis, Exodus .. Ulla Kloster Hook ... Bente Jensen, Hot Spot Bodil Hansen, Center . Vibeke Jarlstrern. Sisu. Jette Hansen, Stenhuset Anette Petersen, Hook Yvonne Steffensen, Hook. . Margit Banqsø, Fight. Anne Rath, Sundby

2. M. HOLD - DAMER Henny Siwert, BK61 Addy Sparre, BK 61 . . . . . Vibeke Raben, Flintstane Alice Christensen, Flintstane Vibeke Raben, Flintstane Alice J. Jensen, Flintstane Gerda Raben, Sisu Vibeke Raben, Sisu .... Lillian Christiansen, SAS Johnni V. Hasse,SAS ... Bodil Christiansen, Exodus Annie Theis, Exodus ... Lill ian Christiansen, SAS Ilse Kristensen, VKB ....

.

1274/ 8 2097/12 1369/ 8 1461/ 8 2935/16 2898/16 2982/16 2911/16 2967/16 3184/16 3024/16 2960/16 3193/16 3028/16 2999/16 3070/16 . 3299/16 3110/16 . 3142/16 . 3143/16

1238/ 8 2065/12 2065/12 2730/16 2851/16 2894/16 2961/16


1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Joan Højer Andersen, CKC Elsa Petersen, CKC . . . . Connie Buchardt, Starlet Jannie Nielsen, Starlet Maria Larsen, Sisu Lone Hansen, Sisu . . . . Ilse Rasmussen,SAS Lillian Christiansen, SAS Karin Mathiasen, Fight Margit Bangsøe,Fight . . . . . . . . . . . . . . Bente Jensen, Hot Spot Lene Jensen, Hot Spot Kate Nybro, SBK Anne Rath, SBK . . . . Birgitte Lund, Sisu Pia Jørgensen, Sisu ... Jette Hansen, Stenhuset Lone Klitgaard, Stenhuset . Marian Jensen,Stenhuset Jonna Toksig, Stenhuset . . Anette Petersen, Hook Edy Steffensen, Hook . . Lily Schartau, Amici Lise Emborg, ABC .... Anita Kristensen, Chock Helle Christensen, Stenhuset

2819/16 2890/16 3071/16 3028/16 2865/16 3077/1 El 2972/16

3071/16 3094/16 3039/16 3128/16 2998/16

121


1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1964 1965 1966 122

HERRER -INDIVIDUELT Per Christensen, 1940 . Per Christensen, Viking .. Poul Hansen, Tel-Star . Georg Jensen, Sisu . Svend Jarlstr ern, Sisu . Bent Rasmussen, MBC . Henning G. Pedersen, BBK John Hansen, Viking .... John Thomassen, Center . Harry Jensen, B 64 ..... Torben WUrtz, Viking/JBU .....•.. Jan Sørensen, Viking/KBU . . . . . . .. Tommy Klinskov, SBK John Thomassen, Sisu Per Jørgensen, LR64 Leif Pedersen, Viking .......•...... Kjeld Hjeds, Exodus . . . . . . .. . Tommy Klintskov, Sundby , Arne Jensen, Sisu . Anders Jensen, Twenty Five .. ,

2 M. HOLD - HERRER Per Christensen, 1940 Erling Nielsen, 1940 .... Bent Pedersen, 1940 Erling Nielsen, 1940 .... Ejben Henriksen, Viking Per Christensen, Viking ..

. . . . . . .

2961/16 3110/16 2278/12 2362/12 3162/16 3155/16 3139/16 3110/16 3221/16 3206/16 3202/16 3152/16 3179/16 3171/16 3276/16 3207/16 3266/16 3213/16 3246/16 3225/16

2903/16 2978/16 3015/16


1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Georg Jensen, Sisu Svend Jarlstrøm. Sisu Svend Jarlstrøm, Sisu Georg Jensen . . . . . Sisu. Henning Quie, Viking Torben Wurtz, Viking Viggo Kjeldsen, Exodus Tonny Lindgård, Exodus John Hansen, Viking Ole Nielsen, Viking .. Torben Wurtz, Viking Henning Quie, Viking Bo Carlsen, SBK Gert Gjertsen, SBK .. Kaj Olsen, Cimbrer Willy Jensen, Cimbrer Tommy Klintskov, SBK Per Carlsen, SBK .... Per Carlsen, SBK Tommy Klintskov, SBK Tommy Klintskov, SBK Per Carlsen, SBK . Tommy Klintskov, Sundby Per Carlsen, Sundby Peter Jørgensen, ST Knud Steenberg, ST ...• Arne Jensen, Sisu Jørgen Skriver, Sisu ..... Flemming Damstoft, Sundby Tommy Klintskov, Sundby . Flemming Damstoft, Sudnby John Nymann, Sundby Erik Pedersen, Top 10 Søren Sørensen, Top 10 ...

3036/16 3107/16 3148/16 3114/16 3038/16 3178/16 3131/16 3216/16 3224/16 3213/16 3126/16 3290/16 3184/16 3160/16 3184/16 3258/16 3186/16

123


UNGDOMSMESTRE-PIGER 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Lis Wendorf, Sisu Birgitte Lund, Sisu . Birgitte Lund, Sisu Birgitte Lund, Sisu JUNIOR PIGER Lene Jensen, Hot Spot . Jette Hansen, Chock . Joan Buchardt, Hook . Yvonne Steffensen, Hook . Mette Larsen, Køge 75 ... Hanne Sørensen, Op Ned . Monica Andersen, ST Helle Christensen, Stenhuset Lise Lotte Nørgård, Trekanten Dorthe Honore,Puds . Lene Klitte, Hot Spot

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

YNGLINGE PIGER Birgitte Lund, Sisu ..... Marianne Jensen, Chock .. Lene Jensen, Hot Spot . Bente Jensen, Hot Spot . Susan Møller, Sisu Helle Jensen, Hot Spot Yvonne Steffensen, Hook. Heidi Kondrup, Hellerup Hanne SØrensen, Op Ned Jette Haani ng, Puds ... Simone Svendsen, B64 ..

124

. . .

.

1176/ 6 2130/12' 2054/12 2116/12 2104/12 2355/12 2122/12 2068/12 2063/12 1992/12 2014/12 . 2135/12 2225/12 2249/12 . 2315/12

2261/12 2183/12 2233/12 2306/12 . 2213/12 . 2105/12 2126/12 2258/12 2257/12 2176/12 2278/12


1969 1970 1971 1972

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

2 M. HOLD· PIGER Birgitte Lund, Sisu Pernille Sparre, Rossini Birgitte Lund, Sisu Lis Wendorff, Sisu Birgitte Lund, Sisu Yvonne Pagel, Sisu Birgitte Lund, Sisu Yvonne Pagel, Sisu JUNIOR PIGER Bente Jensen, ST Lene Jensen, Hot Spot. Jette Hansen, Chock Bente Jensen, ST .... Joan Buchardt, Hook Britta Jacobsen, Hook. Helle Jensen, Hot Spot Bente Andreasen, Chock Mette Larsen, Køge 75 Berith Jensen, Køge 75 Hanne Sørensen, Op-Ned Bente Borup, Op-Ned Jette Haaning, Puds Helle Andersen, Puds .. Helle Andersen, Puds Jette Haaning, Puds .... Lise Lotte Nørgaard, Trekanten Lise Lotte Hallgren, Trekanten . Lene Klitte, Hot Spot Helle Jørgensen, ST ....... Lise Lotte Ankerdal, Trekanten Lene Klitte, Hot Spot ......

1909/12 1939/12 1946/12 2077/12

2022/12 2233/12 2175/12 1995/12 2044/12 1920/12 2033/12 2082/12 2151/12 2177/12 2237/12

125


1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 ;1981 1982 1983

126

JUNIOR DRENGE Anders Larsen, Strike .... Finn Poulsen, Stjernen 67 .. John SØrensen, Stenhuset .. Michael Kloster, Sisu ..... Poul Mandrup Five o Clock Michael Kloster, Sisu ..... Willy Zabinski, Twenty Five Per Kuhlmann, Keglen .. Steen Rasmussen, Split . Rene Gertsen ,Puds . Alan K. Jacobsen, BK75 . Lars Jørgensen, SBwK . Niels E. Iversen, Stjernen 67 Gert Olsen, Twenty Five ..

YNGLINGE PIGER Birgitte Lund, Sisu Yvonne Pagel, Sisu .... Marianne Jensen, Chock Lene Jensen, Hot Spot. Lene Jensen, Hot Spot Bente Jensen, Hot Spot Lone Donde, Hook Joan Buchardt, Hook .. Bente Andreasen, Chock Helle Jensen, Hot Spot .. Yvonne Steffensen, Hook Toni Krause, Hook ..... Hanne W. Andersen, Kammeraterne Jannie Andreasen, Kammeraterne Ulla Guldbæk, Chock Britt Christensen, Hellerup Hanne SØrensen, Op Ned Bente Borup, Op Ned ... Anita Kristensen, Chock Kirsten Oredsen, Stenhuset Sussie Persson, Sisu Nana Holm, Sisu .

2197/12 2123/12 2206/12 2248/12 2179/12 2261/12 2169/12 2165/12 2198/12 2223/12 2411i12 2339/12 2292/12 2242/12

2026/12 2174/12 2201/12 2031/12 2109/12 1981/12 1954/12 2150/12 2215/12 2145/12 2188/12


1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

2 M. HOLD - DRENGE Anders Larsen, Strike Carsten Andersen, LR64 .. John SØrensen, Stenhuset Kim Christensen, Stenhuset . Ole Nissen, Stenhuset Kim Christensen, Stenhuset .. Flemming Sørensen, Stenhuset Leif Jensen, Stenhuset .... Michael Kloster, Sisu Preben Elleby, Sisu . Willy Zabinski, Twentv Five Jan Mortensen, Twenty Five Jan Møller, Stenhuset Kim Thorsen, Stenhuset . Per Juhlmann, BK Køge SØren SØrensen, BK 75 Lars Pedersen, Hook Michael Bønding, Hook Alan K. Jacobsen, BK75 Joe Pedersen, BK75 ... Niels E. Iversen, Stjernen 67 Kaj Kristensen, Fight .... Henrik Boysen, Trekanten Bjarne Thomsen, Trekanten. John Johansen, Strike Par Andersen, Strike ..... YNGLINGE DRENGE John Hansen, Viking/JBU . Henning Petersen, SBK Per Carlsen, SBK . Rene Jensen, ST . Benny Kristensen, Rossini . Jesper Mikkelsen, Rossini Michael Kloster, Sisu ... Torben Hansen, Hot Spot Hermann Larsen, Chock . John H. Pedersen, Chock Rene Gertsen. Puds Lars Pedersen, Sisu . Rene Gertsen, Puds Lars Pedersen, Sisu .

2146/12 2061/12 2109/12 2110/12 2211/12 2054/12 2029112 2031/12 2193/12 2189/12 2277 /12 2217/12 2177/12

2252/12 2287/12 2436/12 2188/12 2380/12 2273/12 2249/12 2262/12 2224/12 2399/12 2504/12 2566/12 2489/12 2315/12

127


1970 1971 1972 . 1973 1974 1975 1976 1977 1978 .1979 1980 1981 1982 1983

1979 1979

128

2 M. HOLD - YNGLINGE DRENGE John Hansen, Viking/JBU Torben Madsen, BC69 ... Lars Kinnerup, Cimbrer Finn Poulsen, Stjernen 67 . Per Carlsen, SBK Bjarne Uhrskov, Center Ole Skals, ST Rene Jensen, ST .... Benny Nielsen, Hook Jens Dahl, Hook .... Benny Kristensen, Rossini Peter Odorici, Rossini ... Per Christensen, L.R64 Poul Schlytter, LR64 Jan Mortensen, Twenty Five WillyZabinski, Twenty Five Jan Johansen, Hellerup Jimmy Sonberg, Hellerup Henning Ochwat, Chock John H. Pedersen, Chock Jan Friits Nielsen, Arena Steen Damsgaard, Arena. Steen Damsgaard, Arena Jan F. Nielsen, Neptun Rene Gertsen , Puds Lars Pedersen, Sisu .... Flemming Kristensen, KBK 1940 Kim Larsen, KBK 1940 . . . . . .

PUSLINGE - PIGER OG DRENGE Gina Holm, Hook ... Henrik Bondo, Smut .. Dorthe Olsen Tina Søndergaard, LBC Henrik Bondo Jan Gaarn, Smut ....

2097/12 2015/12 2201/12 2194/12 2281/12 2317/12 2084/12 2333/12 2213/12 2313/12 2413/12 2436/12 2286/12 2238/12

1130/8 1325/8 1019/8 1172/8


PUSLiNGE - PIGER 1980 1981 1981 1982 1983

1980 1981 1982 1983

1980 1981 1982 1983

1980 1981 1982 1983

Dorthe Honere. Puds .. Tina Strømberg, ABC ... Tina Strømsborg, ABC ... Tina Strømsborq, ABC ... Gitte Gammelgård, Samson

2 M. HOLD - PUSLINGE PIGER Lise Lotte Hallgren;Køge Pia Jarlstrern, Sisu ..... Tina Hansen, LBC Lene Sørensen, Stenhuset . Gitte Gammelgård, Samson Connie Christensen, Puds Gitte Gammelgård, Samson Charlotte Jensen, Samson.

PUSLINGE - DRENGE Ole Jørgensen, Kammeraterne Erik Skriver, ABK .... Michael Nielsen, KBK63 . Kenneth Hansen, Brasilia ...

2 M. HOLD - PUSLINGE DRENGE John Guldbæk. Chock Ole Jørgensen, Kammeraterne Erik Skriver, ABK Lars Erhardt, SBwK ... Thomas Hansen, Top 10 Sten Rasmussen, Brasilia Kenneth Hansen, Brasilia Thomas Hansen, Brasilia .

1281/8 1216/8 1216/8 1373/8 1183/8

1157/8 1123/8 1298/8 1094/8

1357/8 1347/8 1358/8 1292/8

1256/8 1337/8 1331/8 1226/8

129


OLD BOYS/GIRLS

1979 1980 1981 1982 1983

1979 1980 1981 1982 1983

1979 1980 1981 1982 1983

1979 1980 1981 1982 1983

130

DAMER - INDIVIDUEL Lillian Christiansen, SAS Lilly Schartau, Puds ... Lillian Christiansen, SAS Connie Buchardt, SAS .. Kathe Laugesen, Hellerup

T 1468/8 1465/8 1515/8 1585/8 1523/8

2 M. HOLD - DAMER Lilly Schartau, Puds Ruth Andreasen, Puds .. Lilly Schartau, Puds Ruth Andreasen, Puds .. Lillian Christiansen, SAS Connie Buchardt, SAS .. Gurli Pedersen, Starlet Jytte Thomsen, BBK/Sparetime Connie Buchardt, SAS Elsa Kristensen, Centrum .... HERRER - INDIVIDUEL Willy Hansen, Top 10 .. Jørgen Johansen, Lyngby Helge A. Larsen, Sisu Erik Nielsen, Hellerup Erik Nielsen, Hellerup ..

2 M. HOLD - HERRER Karner Nielsen, Stenhuset Willy Aggerholm, Stenhuset . Helge A. Larsen, Sisu Viggo Christensen, Sisu .. Helge A. Larsen, Sisu Viggo Christensen, Tel-Star Erik Nielsen, Hellerup Karlo Lindstrøm, Hellerup Erik Nielsen, Hellerup Karlo Lindstrern, Hellerup

2806/16 2858/16 2842/16 3038/16 3016/16 T 1600/8 1489/9 1576/8 1609/8 1703/8

2976/16 2957/16 3070/16 3175/16 3120/16


DANMARKSMESTRE - 6 MANDS HOLD - 6 SERIER (Da nmarkstu rneringen) OAMER 1973 1. SAS . KBU 1974 1. Sisu KBU 2. SAS . KBU 3. BBK. KBU 1975 1. Sisu KBU 2. SAS ... KBU 3. Hot Spot · JBU 1976 1. Hot Spot · JBU 2.SAS ... KBU 3. Sisu · .. KBU KBU 1977 1. Sisu 2. Puds ...... JBU 3. Stenhuset ... JBU

HERRER 1973 1. Sisu 1974 1. B 64 ... 2. Cimbrer. 3. Viking 1975 1. SBK 2. Sisu 3. Viking 1976 1. Sisu 2.SBK .... 3. Stenhuset . 1977 1. SBK ..... 2. Cimbrer ... 3. Viking

KBU KBU · JBU · JBU KBU KBU · JBU KBU KBU · JBU KBU .JBU · JBU

1. Sundby ... 2. Rossini ... 3. KBK 1940 1979 1. Sisu · ... 2. Sundby .. 3. Stenhuset .

1. Stenhuset ... JBU 2. Hot Spot ... JBU 3. SAS ..... KBU 1. Stenhuset . . JBU 2.SAS. KBU 3. Fi9.ht . . . . JBU

1978

KBU KBU KBU KBU KBU .JBU

1980

1. Stenhuset . 2. Sisu 3. Hook ...

· JBU .KBU .KBU

1980

1. Sisu · .... .KBU 2. Stjernen 67 . . JBU 3. Sundby .KBU

1981

1. Stenhuset . 2. Fight 3. Sisu · .

· JBU · JBU KBU

1981

1. Sisu · ... 2. Stenhuset . 3. Exodus . .

KBU . JBU .JBU

1982

1. Sundby 2. Fight 3. Stenhuset .

KBU .JBU .JBU

1982

1. Sisu 2. Cimbrer. 3. Sundby.

KBU .JBU KBU

1983

1. Stenhuset . 2. Sisu · ... 3. Sundby ..

.JBU KBU KBU

1983

1. Sisu · .. 2. Stenhuset . 3. Cimbrer ..

KBU .JBU .JBU

1978

1979

131


LANDSPOKAL TURNERINGEN· DAMER

HERRER

1969

1. Lady Strike 2. Sisu ..

1970

1. CKC .. 2. Exodus

1971

1. CKC .. 2. Exodus

1972

1. CKC .. 2. Exodus

1973

i. CKC .. 2. Hot Spot 3. BBK ... 1. Sisu 2. Hot Spot 3.CKC ... 4. Puds ... 1. Hot Spot 2. SAS ... 3. Sisu 4. Puds ...

KBU · JBU KBU KBU · JBU KBU · JBU

1. 2. 3. 4.

SAS ... Sisu Hot Spot Fight ..

KBU KBU · JBU · JBU

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Stenhuset . Hot Spot SAS .... Hellerup SAS .... Stenhuset . Hot Spot Center

· JBU · JBU KBU KBU KBU · JBU · JBU KBU

1979

1. Stenhuset . 2. Hook 3. Sisu

. JBU KBU KBU

1980

1. Fight 2. Sisu 1. Exodus 2. Henkel 1 . Sisu .. 2. Hot Spot 1. Stenhuset . 2. Hook ...

.JBU KBU .JBU · SBU KBU .JBU . JBU KBU

1974

1975

1976

1977

1978

1981 1982 1983

132

5 mandshold . 3 ser. AM

· JBU KBU KBU · JBU KBU · JBU KBU · JBU

· JBU KBU KBU · JBU

..

Mascot Exodus Exodus Sisu ..

.SBU · JBU .JBU KBU

1971

1. Center 2. Exodus

KBU .JBU

1972

1. 2. 1. 2.

.JBU KBU

1969 1970

1973 1974 1975

1976

1977

1978

1979

1980 1981 1982 1983

1. 2. 1. 2.

Viking KBK 1940 Sisu Exodus · .

KBU · JBU

1. Twenty Five · JBU 2. Exodus · . · JBU 1. Viking · . · JBU 2. KBK 1940 KBU 3. Rossini KBU 4. KBK 63. · JBU 1. Viking 2 · JBU 2. Viking 1 · JBU 3. Rossini KBU 4. Hellerup KBU 1. SBK ... KBU 2. Hook KBU 3. Flygger .. · JBU 4. Stenhuset . . JBU 1. Viking I .. . JBU 2. BBK .... KBU 3. Hellerup KBU 4. Stenhuset . · JBU 1. Sundby. KBU 2. Køge .. .SBU 3. Cimbrer. .JBU

1. Sisu KBU 2. Stjernen 67 . . JBU 1. Sundby .. KBU 2. Cimbrer .. . JBU 1. Sundby .. KBU 2. Stenhuset . . JBU 1. Stenhuset . . JBU 2. Sisu .... KBU


GOD

SÆSON ÅRHUS BOWLINGHAL TELEFON - 06 - 125200

ABNINGSTIDER: Hver dag kl. 12.00 - 24.00 Daglig leder: Bjarne Hedegaard

133


LANDSPOKALTURNERINGEN, UNGDOM 1973 1974

1. Sisu 1. Rossini .. 2. Stenhuset .

KBU KBU . JBU

1975

1. 2. 3. 4.

Stenhuset . Hook . LR64 Chock

. JB U KBU SBU JBU

1976

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

ATI . . .. LR64 Stenhuset Five o'Clock Hook LR64 Chock Hot Spot

KBU SBU JBU . JBU KBU SBU JBU JBU

1978

1. 2. 3. 4.

Chock ... · . JBU Stenhuset . . JBU Sundby KBU Sisu KBU

1979

1. Sisu 2.Puds. 3.Split.

1977

KBU · . JBU · .JBU

PUSLINGE 1980 1. Sisu 2. Arena

.KBU .JBU

JUNIORER 1980 1. Puds . 2. Spar 2.

.JBU .KBU

YNGLINGE 1980 1. Arena 2. Spar 2 .

.JBU .KBU

134

fortsat: YNGLINGE 1980 1. Arena . JBU 2. Spar 2. . .. KBU 1981 1. Stenhuset ... JBU 2. Stjernen 72. KBU 1982 1. BK75 ..... SBU 2. Stjernen 67 .. JBU 1983 1. Sisu ..... KBU 2. Stjernen 67 .. JBU

JUNIORER 1980 1. Puds. 2. Spar 2 . 1981 1. Sisu. . 2. Puds. . 1982 1. B64 . . 2.0BwK 1983 1. Trekanten 2. Hook ....

PUSLINGE 1980 1. Sisu 2. Arena. 1981 1. Sisu .. 2. Brasilia 1982 1. Brasilia 2. Hook . 1983 1. Hook. 2. Brasilia

. JBU KBU KBU . JBU KBU FBwU . JBU KBU

· KBU · . JBU · KBU FBwU FBwU · KBU · KBU FBwU


BOWLING HALLEN 10 AMF Baner Åbningstider: Mandag - fredag 13.00-23.00 Lørdag - søndag . 9.00-23.00

*

Campingplads 4 - personers Hytter Friluftsbad Minigolf Svømmehal - 50 meters bassin

*

Ambolten 2 - 4 - 6000 Kolding TIt.: 05/53 18 53 Bowlinghallen direkte:

05·538463 135


SPONSORKONTRAKT wdrfr~ REKLAMERING PA SPILLEOIlAGTER FOR 80WlINGSPILlERE UNDER DANS~ BOWLING FORBUND mellem

..

Firma:

._._._ .._ .._ .._._._ .._._ .._ ..__ ._,._ .._ .._._. __

·ltJb:__

ET PAR HOVEDREGLER VEDR. INDGÅELSE AF SPONSORKONTRAKT Reklameaftalen skal være tidsbestemt. Reklameaftalen træffes alene på klubbasis. Det beløb klubben modtager ved reklameaftalen, må kun anvendes til fremme af klubbens arbejde, og må under ingen omstændigheder udbetales til spillere og/ eller ledere. Spilledragter med reklame må ikke benyttes ved eller i forbindelse med arrangementer, hvor særlige reklameinteresser allerede er involveret, medmindre særlig tilladelse opnås hos arrangørerne. Fornyes kontrakten ikke ved udløb, er klubben pligtig til at fjerne reklamen på spilledragterne. Fornyelse af kontrakten skal godkendes af DBwF.

Læs altid Dansk Bowling Forbund's reglement for anvendelse af reklamer på spilledragten. § 21. BEMÆ R K: Den af DBwF's udarbejdede kontrakt, som kan rekvireres ved henvendelse til forbundskontoret, skal altid anvendes. 136


RETNINGSLINIER FOR FREMGANGSMADEN VED OG BEHANDLING PROTEST

AF EN

KLAGEREN ingiver skriftlig protest, der bør indeholde følgende punkter i nævnte rækkefølge: Protest: angivelse af, hvad der protesteres over. Påstand: kort præcisering af, hvad der Ønskesopnået ved protesten. Sagsfremstilling: beskrivelse af sagsgenstanden,d.v.s. opsurnrnering af hændelsesforlebet og/eller de faktiske omstændigheder i sagen. Begrundelse for påstanden med anførelse af de love, bestemmelser, praksis, sædvaneeller andet, som klageren mener bør lægges til grund for sagensafgørelse. Oplysning om klageren ønsker flere oplysninger indhentet til sagen og om klageren ønsker at blive indkaldt til et møde om sagen (mundtlig forhandling), og i givet fald om der ønskes indkaldt vidner. Protesten stiles til rette instans: union/forbund, men fremsendes gennem kredsen. Samtidig med fremsendelsen indbetaler klageren evt. gebyr for sagensbehandling og sender en kopi af protesten til evt. implicerede parter. KLAGEINSTANSEN (union/forbund) opfordrer evt. øvrige implicerede parter til, inden for en vis tidsfrist, skriftligt at redegøre for sine synspunkter i sagen. MODPARTEN/ØVRIGE PARTER i sagen indgiver svarskrift (skriftligt indlæg), der bør indeholde de samme punkter som protesten, jfv. ovenfor. Dersom sagsfremstillingen ikke kan tiltrædes, anføres det udtrykkeligt, hvor uenigheden er og hvori den

består. KLAGEINSTANSEN sandes et evt. svarskrift til klageren med opfordring om at fremkomme med evt. supplerende bemærkninger (evt. tidsfrist for svar). Et evt. supplerende indlæg fra klageren sendes til modparten/øvrige parter med opfordring om at fremkomme med et evt. afsluttende indlæg (evt. tidsfrist for svar). Hvis en af parterne har begæret det, eller klageinstansen finder det hensigtsmæssigt, indkaldes til mundtlig forhandling, hvorunder klageinstansen om muligt søger at forlige sagen. Ved FORLIG bekræftes dette skriftligt overfor de implicerede parter. Hvis dagen ikke kan eller parterne ikke vil forliges, afsiges KENDELSE, der bør indeholde følgende punkter: 137


Parternes påstande. Sagsfremstilling med udtrykkelig angivelse af de punkter, som parterne evt. måtte være uenige om. Oplysninger, der evt. måtte være indhentet til brug for sagens afgørelse. Evt. vidneforklaringer gengives i korte træk. Parternes begrundelse for deres påstande. Begrundelse for kendelsen. Hvis der mellem parterne er uenighed om de faktiske omstændigheder, bør det anføres, hvad klageinstansen har lagt til grund for sin afgørelse. Kendelse, med anførelse af evt. fØlgevirkinger. Hvorledes det forholder sig med et indbetalt gebyr. Oplysning om ankemulighed med angivelse af ankegebyr og evt. ankefrist. Kendelsen sendes til samtlige implicerede parter. Ved ANKE TIL A&O UDVALGET fremsendes og der indbetales samtidigt ankegebyr.

sagen til DBwF

Hvis en UNION ELLER FORBUNDET UOPFORDRET OPTAGER EN SAG med henblik på at afsige en for en part byrdefuld afgørelse, bør den pågældende part orienteres om sagen og opfordres til skriftligt at fremkomme med sine synspunkter, inden afgørelse træffes. August 1983 Poul Erik Petersen

138


,

Den populære

ASOMA TASKE samt Robbys håndledsstøtte 3 størrelser - højre venstre

Forhandles af os Fås i farverne sort-grøn-rød-beige Løvbakken 9400 Nørresundby

LøVVANGIII BOWLING

08-17 68 22

CENTER

Daglig leder: Poul Erik Larsen

139


140


141


TIL EGNE NOTATER

142


KOM

I K K E I DENNE

SITUATION-

KØB DIT BOWLINGUDSTYR

I

LEO'S PIOSHOP c/o Viborg Bowling Center Tinghallen - 8800 Viborg Tlf. 06 - 61 04 11 eller Tlf. 06 - 62 57 90 (hallen)

Vi fører alle de gode moderne kugler Ring til Leo Klitte og få en uforpligtende samtale om din kugle eller dit spil. Har du eller din klub brug for instruktion eller anden hjælp, ring da og aftal tid. NB: LEO'S PRO SHOP er uddannet i specialboringer som f.eks. Axisweight m.m.

143


INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Bowling Forbund - kontor Dansk Bowling Forbund - bestyrelse, udvalg, komiteer Bowlingblade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danske Bowlinqhaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Københavns Bowling Union - bestyrelse, kredse, klubber Jydsk Bowling Union - forretningsudvalg, kredse, klubber Sjællands Bowling Union - bestyrelse, klubber Fyns Bowling Union - bestyrelse, klubber. Dansk Idræts-Forbund. . . . Internationale organisationer . Danmarksturneringen . . . . . Arrangementer 1983/84 . . . . Dansk Bowling Forbund's love Dansk Bowling Forbund's bestemmelser: Reglement for Amatør- og Ordensudvalg Amatør- og ordensbestemmelser . . . . . Reglement for anvendelse af reklamer på spilledragten Reglement for klubskifte . . . . . . . . . . . . . Officielle og godkendte mesterskaber og kampe Internationale turneringer. . . . . . . . . . . . Andre arrangementer Mesterskabsbestemmelser, indv. og 2 m. hold. Rekorder . . . . . . . . . . . . . . . Turneringsregler for Danmarksturneringen . . Op- og nedrykningsregler for Danmarksturneringen Regler for ungdomsarbejdet . . . . . . . Mesterskabsbestemmelserfor ungdom. Ungdomsfonden . . . . . . . . . Reglement for ungdomsrekorder andspokalturneringen ..... Baner, kegler, kugler. . . . . . . . . Klasseinddel ing . . . . . . . . . . . . Dansk Bowling Forbund's hæderstegn. Arets bowlere og -ledere. . . . . . . . . Landskampe - internationale arrangementer Danske World-Cup deltagere . Danske mestre Landspokalturneringen Retningslinier for protestsager Telefon/adressetavle . . . . . .

144

2 3 8 10 12 20 28 30 32 33 34 62 66 79 80 82 83 84 85 86 86 87 . 88 92 93 94 95 . 96 97 101 103 104 109 111 119 120 132 137 140