Danske Rekorder 1981

Page 1


DANSK BOWLING FORBUND FORRETNINGSUDVALG: FORMAND: Jørgen Højager Høvedstensvej34 - 2650 Hvidovre IDRÆTSLEDER: Bruno Stokholm Jægerhusene77 - 2620 Albertslund .... Dag: 02-6471 SE K R ETÆ R: John Højager Oehlenschlægersgade 65, 1. mf. 1663 København V . . . . . . . . . . . . . . . KASSER E R: Midte Larsen Tårnvej 83 - 2610 Rødovre UNGDOMSBent Pedersen LEDER: Voldparken 10 - 2700 Brønshøj UDVALGSGurli Pedersen MEDLEMMER: Voldparken 10 - 2700 Brønshøj Svend Jarlstrøm Brøndbyvester Strandvej 15 2660BrøndbyStrand

01-78 15 14 02-64 1821 11, lok. 230

01-24 02 49 01-704279 01-602094 01-602094

02-731615

KOMITEER: TEKNISK KOMITE:

SØren Claes Nielsen Løvvang Bowling Center 9400 Nørre Sundby INSTRUKTIONSOG KURSUS Leo Klitte KOMITE: Risvænget23, Frederiks7470 Karup TURNERINGS- Mogens Hansen KOMITE: Tårnvej 65, 2. th. - 2610 Rødovre

PRESSESEKRETÆR:

. 08-17 68 22

. 06-661420 01-414747 Dag: 02-451971

John Jørgensen Frydensbergvej 16 - 3660 Stenløse ..... 02-171033 Aften: 02-31 1401 SENIOR UK: Ralf Donde Nyskiftevej 15 - 2610 Rødovre 01-707452 UNGDOMS UK: Flemming Svindt Magleparken 62, 3. sal - 2750 Ballerup .. 02-975452 Dag:01-704111 BOWLEREN: ANSV.: Børge Holm Åfløjen 2 - 2700 Brønshøj 02-949804


INDHOLDSFORTEGNELSE

HERRER: Individuelt, EU 2 m. hold, 4 m. hold, 6 m. hold, 8 m. hold, Individuelt, AM . . . 2 m. hold, 5 m. hold, DAMER: Individuelt, EU 2 m. hold, 4 m. hold, 6 m. hold, 8 m. hold, Individuelt, AM . . . 2 m. hold, 5 m. hold, YNGLINGE - DRENGE: Individuelt, EU 2 m. hold, 4 m. hold, 6 m. hold, 8 m. hold, Individuelt, AM 5 m. hold, AM YNGLINGE - PIGER: Individuelt, EU I ndividuelt, AM . . . JUNIOR - DRENGE: Individuelt, EU 2 m. hold, 4 m. hold, I ndividuelt, AM . . . 5 m. hold, AM . . . . JUNIOR - PIGER: Individuelt, EU I ndividuelt, AM . . . 5 m. hold, AM . . . . PUSLINGE - DRENGE: Individuelt, EU 4 m. hold, EU I ndividuelt, AM PUSLINGE - PIGER: I ndividuelt, E U 2 m. hold, EU I ndividuelt, AM

EU EU . . . AM

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.. .. .. ..

2 2 3 4 4

EU EU . . . AM

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.. .. .. ..

5 5 6 7 7

EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

8 8 9 10 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

11 12

EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

13 13 14 14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

15 16 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

17 17 18 19 19 20


DANSK DANSKE Disciplin

BOWLING REKORDER Serier

Points

HERRER Navn / Klub

Hal

Dato

2

535

KNUD THEIS / EXODUS

ROSSINI

3

735

PER CARLSEN / S,B,K,

VED KAJEN

4

963

POUL TCHOU / ROSSINI

ROSSINI

5

1185

THORKILD

C,

JENSEN

/ STJ,

67

HERNING

18/11-79

6

1410

THORKILD C,

JENSEN

/ STJ,

67

HERNING

18/11-79

7

1616

VILLY

ZABINSKI

/ HOT SPOT

SILKEBORG

9/2 -80

8

1785

VILLY ZABINSKI

/ HOT SPOT

SILKEBORG

9/2 -80

4

1691

PEER MADSEN / 7BC VILLY POULSEN STRIKE

AARHUS

2/5 -80

6

2556

POUL E, LARSEN JOHN SØRENSEN

/ STENHUSET

AALBORG

9/2 -75

8

3403

POUL E, LARSEN JOHN SØRENSEN

/ STENHUS ET

AALBORG

9/2 -75

4

3192

EJNER DAMSTOFT HELGE A, LARSEN / TEL-STAR ERLI NG N I ELSE N BENT PEDERSEN

RØDOVRE

10/2 -68

6

4672

ANDERS MORTENSEN EDV, OLUFS E N KURT PEDERSEN JAN SARAUW

VED KAJEN

21/1 -68

6079

EJNER DAMSTOFT ERLING NIELSEN PER NYBRO BENT PEDERSEN

VED KAJEN

27/4 -68

Individuelt europæisk

FORBUND

spil

6/5 -79 16/2 -75 2/2 -74

2 - mandshold europæisk spil

4 - mandshold europæisk spil

8

/ B

64

/ TEL-STAR

:

2

Revideret

den,

l, JANUAR 1981


DANSK

BOWLING

FORBUND

REKORDER

HERRER

DANSKE Disciplin

Serier

4

Points

Hal

Dato

HERNING

19/10-80

HERNING

20/4 -80

6142

GEORG JENSEN JENS Co JØRGENSEN HELGE Ao LARSEN KARLO LI NDSTRØM HENNING PETERSEN HENNING Go PETERSEN LEIF PETERSEN TORBEN WURTZ / DBwF's LANDSHOLD

TAMMERFORS, FINLAND

31110-70

9198

OLE HANSEN GEORG JENSEN TOMMY KLINTSKOV HELGE A o LARSEN HENNING PETERSEN HENNING Go PETERSEN JØRGEN TOFT TORBEN WURTZ

LUND, SVERIGE

14/2 -70

VED KAJEN

11/5 -72

5028

KEN N BRUUN KNUD ERIK JENSEN ORLA LARSEN / STJERNEN EIVIND MADSEN VILLY MORTENSEN HENNING NIELSEN

7617

KENN BRUUN KNUD ERIK JENSEN THORKILD Co JENSEN ORLA LARSEN EIVIND MADSEN VILLY MORTENSEN

6- mandshold europæisk

6

Navn / Klub

spil

/ STJERNEN

67

67

8

4

8 - mandshold europæisk

6

Spil

/ DBwF's

8

12346

PER CARLSEN JAN DONDE FLEMMING HOLM GEORG JENSEN HENNING PETERSEN POUL Eo PETERSEN ERIK SVENSSON JOHN THOMASSEN / KBU'S

LANDSHOLD

UNIONSHOLD

Revideret

den:

lo JANUAR

1981

3


DANSK DANSKE Disciplin

Individuelt amerikansk spil

BOWLING REKORDER Serier

Points

FORBUND HERRER

Navn / Klub

/ B 64

Hal

Dato

BRYGGEN

29/ll-80

L0VVANG

2

463

KURT

3

658

PETER CHRISTENSEN

4

885

JOHNNY

KNUDSEN

/ TOP 10

ODENSE

8/ll-80 13/12-80

5

llOl

JOHNNY

KNUDSEN

/ TOP 10

ODENSE

13/12-80

6

1282

JOHNNY

KNUDSEN

/ TOP

10

ODENSE

13/12-80

2268

POUL JUHL / ROSSINI LEO KLITTE / HOT SPOT

SCAN-BOWL

6/12-80

3261

KENN BRUUN KNUD ERIK JENSEN THORKILD C, JENSEN EIVIND MADSEN TORBEN WURTZ / STJERNEN

HERN I NG

26/4 -80

SCAN-BOWL

6/12-80

PETERSEN

/ CIMBRER

7 8

2 - mandshold amerikansk

6

spil

3 3 - mands hold amerikansk

spil 6

3 5 - mandshold

67

amerikansk

spil 6

4

5590

LEIF ELGAARD ARNE JENSEN POUL JUHL LEO KLITTE TOMMY OLSEN

/ DBwF's LANDSHOLD

Revideret

den:

l,

JANUAR

1981


DANSK

BOWLING

FORBUND

DANSKE REKORDER Disciplin

Serier

Points

Navn / Klub

Hal

2

490

LONE KLI TGAARD / STENHUS ET

3

689

SUSANNE

4

891

BODIL CHRISTIANSEN

5

1100

LONE KLITGAARD

6

BENTE

7

1287 1458

8

1661

BENTE

4

1590

6

7

BØCHER

NIELS N STRIKE

/ EXODUS

kØGE

/ STENHUS ET

Dato

2/12-78

L0VVANG

12/10-80

AARHUS

18/4 -70 2/12-78

Individuelt europæisk

DAMER

KØGE

spil

/ CHOCK

LØVVANG

/ HOOK

AARHUS

15/10-78 3/5 -80

AALBORG

16/5 -76

INGE HOLM BIRGITTE LUND / SISU

RØDOVRE

19/5 -73

2380

JETTE HANSEN LONE KLITGAARD / STENHUSET

LØVVANG

17/8 -79

8

3101

JETTE HANSEN LONE KLI TGAARD

LØVVANG

11/2 -78

4

3031

ULLA BUSCH BODIL CHRISTIANSEN ASE GISSEL ANNIE THEIS

/ EXODUS

AARHUS

18/4 -70

6

4456

ULLA BUSCH BODIL CHRISTIANSEN ASE GISSEL ANNIE THEIS

/ EXODUS

AARHUS

18/4 -70

8

5530

JOAN H, ANDERSEN LISSIE CARLS EN LILLIAN CHRISTIANSEN ELSA PETERSEN

RØDOVRE

28/4 -68

2 - mandshold europæisk spil

4- mandshold europæisk spil

ANDREASEN

ANETTE PETERSEN JENSEN

/ HOT SPOT

/ STENHUS ET

Revideret

den,

l, JANUAR 1981

5


DANSK DANSKE Disciplin

BOWLING REKORDER Serier

4

6 - mandshold europæisk spil

FORBUND

6

DAMER

Points

Navn / Klub

4690

MARG IT BANGSØ ETA BODILSEN ELLEN MADSEN HELLE MADSEN BIRTHE MARTENS KARIN MATHIASEN

Hal

Dato

/ FIGHT

HERNING

30/11-80

6810

JONNA GUNDERSEN JETTE HANSEN MARIAN JENSEN LONE KLI TGAARD HENNY LARSEN TOVE MADSEN

/ STENHUSET

LØVVANG

15/10-78

5980

ELSE ANDERSEN ELSEBETH DREIER JETTE HANSEN BENTE JENSEN HENNY LARSEN MARIA LARSEN MARGIT NI ELSEN ANNIE THEIS

/ JBU'S

AARHUS

4/12-77

9026

ELSE ANDERSEN ELSEBETH DREIER JETTE HANSEN BENTE JENSEN HENNY LARSEN MARIA LARSEN MARG lT N I ELSEN ANNIE THEIS

/ JBU'S

AARHUS

4/12-77

AARHUS

4/12-77

8

4

8 - mandshold europæisk

6

spil

UNIONSHOLD

UNIONSHOLD

ELSE ANDERSEN

ELSEBETH 8

6

11877

JETTE BENTE HENNY MARIA MARGIT ANNIE

DREIER

HANSEN JENSEN LARSEN LARSEN NIELSEN THEIS

/ JBU'S

Revideret

den:

l, JANUAR 1981


DANSK

BOWLING

DANSKE Disciplin

Individuelt amerikansk spil

Serier Points

Navn

I

FORBUND

REKORDER

Klub

DAMER

Hal

Dato

2

437

ILSE HOLST

/ SAS

BRYGGEN

29/11-80

3

648

ILSE

HOLST

/ SAS

BRYGGEN

29/11-80

4

817

BIRGITTE

LUND

/ SISU

SCAN-BOWL

7/12-80

5

1001

BIRGITTE

LUND

/ SISU

SCAN-BOWL

7/12-80

6

1218

BIRGITTE

LUND / SISU

SCAN-BOWL

7/12-80

2312

BIRGITTE LUND / SISU ANETTE PETERSEN / HOOK

SCAN-BOWL

6/12-80

7 8

2 - mandshold amerikansk spil

6

. 3 3-mandshold amerikansk spil 6

3

2849

BENTE JENSEN HANNE JENSEN LENE JENSEN / HOT SPOT ELSE KLITTE TOVE NIELSEN

5534

JETTE HANSEN MARIAN JENSEN LONE KLI TGAARD BIRGITTE LUND ANETTE PETERSEN

HERNING

24/4 -77

5 - mandshold amerikansk

spil 6

6/12-80

SCAN-BOWL

/ DBwF's

LANDSHOLD

Revideret

den;

l.

JANUAR

1981

7


DANSK

BOWLING

FORBUND

DANSKE REKORDER Disciplin

Serier

Points

YNGLINGE

DRENGE

Navn I Klub

Hal

Dato

F r d , sund

17/1

-71

Frd.sund

17/1

-71

2

521

Carsten

Andersen

/

LR 64

3

695

Carsten

Andersen

/

LR

4

922

Ol e Sk al s

/

Twenty

F iv e

A ar hu s

16/12-73

Five

A arhu s

16/12-73

Aarhus

16/12-73

64

Individuelt europæisk

5

1132

Ol e Sk al s

/

Twenty

6

1325

Ol e Sk al s

/

Tw en t y F iv e

7

1409

Steen

Dam sg aa r d

/

A ren a

Herning

11/4

-80

8

1636

St een

Dam sg a a r d

/

A ren a

Herning

11/4

-80

4

1648

P r eb en A ast en / P ud s M ar i an W. Nielsen / Viking

Aarhus

6

2447

Per P er

GI abe

12/2

A a r hu s

16/12-73

A a r hu s

16/12-73

spil

2 - mandshold europæisk spil

Henrik sen Hj o r t h

/

3179

4- mandshold europæisk

6

spil

4652

Len e J en sen Harris Jørgensen Ol e Sk al s J oh n Sø rensen / JBU's L ene Jensen Harris Jørgensen Ol e Sk al s John Sørensen / JBU's

Unionshold

Unionshold

8

8

-78

-

8

4

Sundby-KBU

8/2 -75

Revideret

den:

l. JANUAR 1981


DANSK DANSKE Disciplin

Serier

4

Points

europæisk

6

REKORDER

Navn I Klub

4553

J an Ol e Arne Rene Per John

6814

J an Donde Ol e Jacobsen Arne J en sen Rene Jensen Per Søndberg J oh n Sø rensen

5582

Per Carl sen Flemming Damstoft J an Donde Kaj Hansen A nd e r s Larsen Ol e Berg Nielsen Kaj Ol sen Henning Petersen

fl4fl7

Per C a r I sen Flemming Damstoft J an Dond e K a j Hansen And 8 r s L ar sen (J l e Oerg Ni el sen Kaj Ol sen Henni ng Petersen

6- mandshold spil

BOWLING

Don de Jacobsen J en sen J e n sen Søndberg Sørensen

FORBUND

YNGLINGE

DRENGE

Hal

Dato

/

DBwF ' s L and shold

Turku/Abo F i nI and

3/2

-73

/

DBwF's Landshold

Turku/Abo FinI and

3/2

-73

A l borg

31/1

-71

A l b o rg

31/1 - 71

8

4

8 - mandshold europæisk

6

spil

8

Revideret

den:

l,

JANUAR

1981

9


DANSK

BOWLING

DANSKE REKORDER Disciplin

Serier

Points

FORBUND YNGLINGE

DRENGE

Navn I Klub

Hal

Dato

72

ROSSINI

27/9 -80

72

ROSSINI

27/9 -80

/ SMUT

ODENSE

13/12-80

MØLLER

/ SMUT

ODENSE

13/12-80

MØLLER

/ SMUT

ODENSE

13/12-80

AARHUS

3/12-77

2

421

HENRIK

BERG / STJERNEN

3

638

HENRIK

BERG

4

735

MICHAEL

MØLLER

5

943

MICHAEL

6

1112

MICHAEL

2864

BENTE ANDREASEN JOHNNY CHRISTIANSEN BO LARSEN HERMANN LARSEN TIM MORTENSEN / JBU'S UNIdNSHOLD

/ STJERNEN

Individuelt amerikansk spil

7 8 2 - mandshold amerikansk

6

spil

3 3-mandshold amerikansk spil

6

3

5 - mands hold amerikansk spil

6

10

Revideret

den:

l.

JANUAR

1981


DANSK DANSKE Disciplin

Serier

Points

BOWLING

REKORDER

FORBUND

YNGLINGE

Navn / Klub

Hal·

Dato

2

403

KIRSTEN

OREDSEN

/ STENHUSET

L0VVANG

12110-80

3

577

KIRSTEN

OREDSEN

/ STENHUSET

L0VVANG

"30/11-80

4

767

KIRSTEN

OREDSEN

/ STENHUS ET

L0VVANG

5

925

KIRSTEN

OREDSEN

/·STENHUSET

L0VVANG

30/11-80 30/11-80

6

1120

KIRSTEN

OREDSEN

/ STENHUSET

L0VVANG

30/11-80

Individuelt europæisk

PIGER

spil

7 8

4

2 - mandshold europæisk

6

spil

8

4

4 - mandshold europæisk

6

spil

8

Revideret

den,

l,

JANUAR

1981

11


DANSK

BOWLING

DANSKE REKORDER Disciplin

Serier

Points

FORBUND YNGLINGE

PIGER

Navn / Klub

Hal

Dato

2

396

BRITT

CHRISTENSEN

/ HELLERUP

ROSSINI

27/9 -80

3

586

BRITT

CHRISTENSEN

/ HELLERUP

ROSSINI

27/9 -80

4

603

ANN KAAS LARSEN

/ BRASILlA

ODENSE

14/12-80

5

759

ANN KAAS LARSEN

/ BRASILlA

ODENSE

6

914

ANN KAAS LARSEN

/ BRASILlA

ODENSE

14/12-80 14/12-80

Individuelt amerikansk spil

7 8 2 - mandshold amerikansk

6

spil

3 3-mandshold amerikansk spil

6

3

5 - mandshold amerikansk spil

6

12

Revideret

den:

l,

JANUAR

1981


DANSK

BOWLING

DANSKE REKORDER Disciplin

Serier

Points

FORBUND

JUNIOR

Navn / Klub

Hal

Dato

SILKEBORG

14/9 -80

/ STENHUS ET

AALBORG

26/3 -72

/ STENHUS ET

AALBORG

26/3 -72 16/3 -80

2

417

LARS JØRGENSEN

/ SBwK

3

689

JOHN SØRENSEN

4

872

JOHN SØRENSEN

5

1071

ALAN K,

6

RENE

7

1255 1434

MICHAEL

KLOSTER

/ SISU

RØDOVRE

11/2 -78 18/5 -73

8

1620

MICHAEL

KLOSTER

/ SISU

RØDOVRE

18/5 -73

4

1562

MICHAEL KLOSTER / SISU MAJA PAGEL

VED KAJEN

18/2 -73

6

2295

MICHAEL KLOSTER MAJA PAGEL

VED KAJEN

18/2 -73

8

2961

PER CARLSEN FLEMMING DAMSTOFT

RØDOVRE

24/4 -70

4

3047

PETER KASPERSEN BENNY KRISTENSEN JESPER MIKKELSEN P:OTER ODORICO

4341

LONE DONDE MICHAEL KLOSTER JESPER MIKKELSEN PETER ODORICO / KBU'S UNIONSHOLD

Individuelt europæisk

DRENGE

JACOBSEN

BK 75

/

KØGE

spil

GERTSEN

LØVVANG

/ PUDS

2 - mandshold europæisk spil

4 - mandshold europæisk

6

spil

/ SISU

/ S,B,K,

/ ROSSINI

VED KAJEN

3/3 -73

FRD,SUND

3/12-72

8

Revideret

den:

1,

JANUAR

1981

13


DANSK

BOWLING

DANSKE REKORDER Disciplin

Serier

Points

FORBUND JUNIOR

DRENGE

Navn I Klub

Hal

Dato

ODENSE

11/10-80

ODENSE

11/10-80

/ SMUT

ODENSE

14/12-80

/ SMUT

ODENSE

14/12-80

ODENSE

14/12-80

ODENSE

11/10-80

2

389 STEEN RASMUSSEN

3

603 SØREN SØRENSEN / BRASILIA

4

657

ALLAN NIELSEN

5

814

ALLAN NIELSEN

6

963 ALLAN NIELSEN / SMUT

/ BRASILlA

Individuelt amerikansk spil

7 8 2 - mandshold amerikansk

6

spil

3 3 - mandshold amerikansk spil

6

3

5 - mandshold amerikansk

KENNETH HANSEN STEEN HANSEN RASMUSSEN 2530 PIA STEEN RASMUSSEN SØREN SØRENSEN PER VILLESEN

/ BRASILlA

spil

6

14

Revideret

den;

l, JANUAR 1981


DANSK

BOWLING

JUNIOR

DANSKE REKORDER Disciplin

Serier

Points

Navn / Klub

FORBUND PIGER

Hal

Dato

RØDOVRE

10/3 -74

2

483

JETTE

3

642

HELLE CHRISTENSEN

/ STENHUS ET

LØVVANG

14/9 -80

4

826

HELLE

/ STENHUSET

L0VVANG

14/9 -80

5

1062

HELLE CHRISTENSEN

/ STENHUS ET

L0VVANG

14/9 -80

6

1224

Ht.LLE

/ ST.ENHUSET

L0VVANG

14/9 -80

HANSEN / STENHUSET

CHRISTENSEN

Individuelt europæisk spil

CHRISTENSEN

7 8

4

2 - mandshold europæisk

6

spil

8

4

4 - mandshold europæisk

6

spil

8

Revideret

den,

l,

JANUAR

1981

15


DANSK

BOWLING

JUNIOR

DANSKE REKORDER Disciplin

Serier

Points

FORBUND

Navn / Klub

Hal

Dato

2

402

MARIANNE

HENRIKSEN

/ PUDS

ODENSE

ll/10-80

3

554

MARIANNE

HENRIKSEN

/ PUDS

ODENSE

ll/10-80

4

617

HEIDI BENNEKE

ODENSE

14/12-80

5

778

HEIDI BENNEKE

ODENSE

14/12-80

6

908

HEIDI BENNEKE

ODENSE

14/12-80

Individuelt amerikansk

PIGER

spil

/ OBwK / OBwK / OBwK

7 8 2 - mandshold amerikansk

"-

6

spil

3 3 - mandshold amerikansk spil

6

3

5 - mandshold

2593

LISBETH ALBERTSEN JOAN BUCHARDT BRITTA JACOBSEN MICHAEL KLOSTER YVONNE STEFFEN SEN / KBU'S UNIONSHOLD

RØDOVRE

amerikansk spil

6

16

Revideret

den:

l, JANUAR 1981

7/12-74


DANSK

BOWLING

DANSKE REKORDER Disciplin

Serier

Points

FORBUND

PUSliNGE

Navn / Klub

DRENGE

Hal

Dato

2

457

OLE JØRGENSEN

/ KAMMERATERNE

L0VVANG

24/2 -80

3

626

OLE JØRGENSEN

/ KAMMERATERNE

LØVVANG

24/2 -80

4

783

OLE JØRGENSEN

/ KAMMERATERNE

LØVVANG

24/2 -80

5

876

THOMAS GUNNARSSON

6

1064

THOMAS GUNNARSSON

2199

KENNETH ANDERSEN THOMAS GUNNARSSON THOMAS HANSEN JAN PETTERSEN STEEN RASMUSSEN

Individuelt europæisk spil

/ OBwK / OBwK

ODENSE

7/9 -80

ODENSE

7/9 -80

7 8

4

2 - mandshold europæisk

6

spil

8

4

/ FBU'S UNIONSHOLD

23/11-80

BRYGGEN

4 - mandshold europæisk

6

spil

8

Revideret

den:

l.

JANUAR

1981

17


DANSK

BOWLING

PUSLINGE

DANSKE REKORDER Disciplin

Serier

Points

FORBUND DRENGE

Navn I Klub

2

331

KENNETH

ANDERSEN

3

463

KENNETH

ANDERSEN

Hal

/ OBwK / OBwK

Dato

SCAN-BOWL

22/11-80

SCAN-BOWL

22111-80

\

4 Individuelt amerikansk

5

spil

6 7 8 2 - mandshold amerikansk

6

spil

3 3':'mandshold amerikansk spil

6

3

5 - mands hold amerikansk spil

6

18

Revideret

den:

lo

JANUAR

1981


DANSK DANSKE Disciplin

Serier

Points

BOWLING

REKORDER

FORBUND

PUSLINGE

Navn / Klub

Hal

/

2

359

Liselotte

3

506

Pia

Jarlstrøm

/

4

668

Dort

he

/

5

794

Liselotte

Hallg

ren

/

BK

6

941

Li selotte

Hallg

ren

/

H allg

ren

Dato

Køg e

9/2 -80

Si su

Scan-B-owl

7/3 -80

Puds

Køg e

16/3

-80

Køge

Køg e

24/2

-80

BK

Køg e

Køg e

24/2

-80

Liselotte Hallgren / BK Pia Jarlstrøm / Si su

Køg e

Hon o r e

BK

Køg e

PIGER

Individuelt europæisk spil

7 8

4

1157

1/3 -80

Køg e

2 - mandshold europæisk

6

spil

8

4

4 - mandshold europæisk

6

spil

8

Revideret

den:

l.

JANUAR

1981

19


DANSK

BOWLING

DANSKE REKORDER Disciplin

Serier

Points

FORBUND PUSLINGE

PIGER

Navn / Klub

Hal'

Dato

2

229

LISBETH PETERSEN

/ HOOK

BRYGGEN

27/9 -80

3

361

LISBETH PETERSEN

/ HOOK

BRYGGEN

27/9 -80

4 Individuelt amerikansk

5

spil

6 7 8

-

2 - mandshold amerikansk

6

spil

3 3 - mandshold amerikansk spil

6

3

5 - mandshold amerikansk spil

6

20

Revideret

den,

l,

JANUAR

1981Udgivet

af DANSK

BOWLING

FORBUND

januar

1981

- Trykt

af PM-Tryk

Stentøse