{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 5

DET BLEV I 2-MANDS HOLD MERE VORE DAMER SOM SATTE PRÆG pA DENNE DISCIPLIN. Med sikre 1193 til Jette Hansen over de 6.serier Lone Klitgaard,

var dette par helt afgØrende

am og 1104 til

med i slaget om me-

daljerne.

MED ET VIRKELIGT TOP RESULTAT pA 2.386 - et snit på 198,8 - VAR DET BELGISKE PAR JACQUELINE COUDERE og NORA HAVENEERS DOG HELT UR0RLIGEJ OG L0B MED MESTERSKABET I DENNE DISCIPLIN. VICE-EuROPAMESTREJ SOM DET sA FORNEMT OGSA KALDESJ NEMLIG S0LVVINDERE BLEV IMIDLERTID DET DANSKE PAR JETTE HANSEN OG LONE KLITGAARD MED SIKRE 2.297 - et snit på 191 Resultater

iøvrigt

blev:

25. plads -

Susan Damstoft/Birgitte

39.

Marian

på sværdsiden

Jensen/Anette

Lund

Petersen

1.900

så vi det finske par JUKKA TUOMINEN

STROM sejre ret så sikkert med et resultat De danske

2.102

resultater

og PEKKA LUND-

på 2.526 - snit 210,5

bar nok i en vis udstrækning

fra "single" disciplinen,

præg af presset

og blev fØlgende:

30. plads -

Johnny

Christiansen/Michael

31.

Jan Donde/Ge~t

41.

Poul Juhl/Leo

2.224

Kloster

2.194

Gjertsen

2.155

Klitte

DE TO NÆSTE DAGE VAR AFSAT TIL 3-MANDS HOLD DISCIPLINEN. HOLDSAMMENSÆTNINGERNE: JETTE HANSEN~LONE

KLITGAARD-BIRGITTE

og SUSAN DAMSTOFT-MARIAN

JENSEN-ANETTE

HER VAR

LUND PETERSEN

Hos herrerne: MICHAEL

KLOSTER-JOHNNY

og POUL JUHL-GERT

CHRISTIANSEN-JAN

GJERTSEN-LEO

DONDE

KLITTE

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * For fuldstændighedens de nationer

stillede

der 42 2-mands

skyld bØr det nok tilfØjes,

med ialt: 84 damer og 102 herrer. Dermed

damehold

og 51 2-mands

Det blev tilsvarende

til 28 3-mands

14 nationer

5-mands

tioner

stillede

stillede

at de 17 deltagen-

herrehold.

damehold

damehold

og 34 3-mands herrehold.

og samtlige

17 deltagende

5-mands herrehold.

DE DELTAGENDE NATIONER VAR: BELGIEN -

ENGLAND -

FINLAND -

IRLAND

DANMARK -

CYPERN

-

SCHWEIZ - NORGE

-

ITALIEN -

- MALTA

SPANIEN -

deltog

-

HOLLAND - FRANKRIG ØSTRIG

-

SVERIGE

JUOOSLAVIEN & VESTrYSKLAND.

na-

Profile for Bowleren

F.U. Information - 1981  

Udgiver: Danmarks Bowling Forbund

F.U. Information - 1981  

Udgiver: Danmarks Bowling Forbund

Profile for bowleren
Advertisement