F.U. Information - 1981

Page 1

su DANSK BOWLING FORBUND

INFORMATION OKTOBER

1981

MED DENNE UDGAVE AF FU-INFORMATION VIL VI FORSØGE, I KORTE TRÆK, AT KOMME MED SÅVEL "GAMLE" SOM "NYE" INFORMATIONER.

SOM DET SIKKERT

ER DE FLESTE BEKENDT

UDKOMMER

DBwF' BLAD

BOWLEREN IKKE MERE I ÅR LYS I BEGYNDELSEN

M E N FORHÅBENTLIG AF 1982.

SER BLADET

IGEN DAGENS

JØRGEN HØjAGER, SOM VAR MED VED EUROPAMESTERSKABERNE I FRANKFURT, HAR PÅ DE FØLGENDE SIDER BIDRAGET MED EN MEGET FYLDESTGØP-ENDE BESKRIVELSE AF HELE EM ••• ,•• Ii

•••


EM-MEDALJEREGN TIL DANMARK *INDIVIDUELT

SØLV TIL VICE-EUROPAMESTER

*INDIVIDUELT

SØLV TIL VICE-SINGLE

JETTE HANSEN

CHAMPION

*SØLV TIL JETTE HANSEN og LONE KLITGAARD, TO-MANDS *BRONCE

KLOSTER

som VICE-EUROPAMESTRE

HOLD

I TRE-MANDS-HOLD

BIRGITTE

MICHAEL

TIL JETTE HANSEN,

LONE KLITGAARD

og

LUND * * * * * * * * * * * * * *

DE 6. EUROPAMESTERSKABER I BOWLINGJ SOM FANDT STED I SIDSTE HALVDEL AF JUNI MANED I DEN 40-BANER STORE BRUNSWICK HENNINGER TURM BOWLINGHAL I FRANKFURT AM MAINJ BLEV EN STOR SUCCES FOR DANSK BOWLING. J

DE RØD/HVIDE

FARVER VAR HELT KLART MED TIL AT DOMINERE

EUROPAMESTERSKABER, DISCIPLINER. AFGØRELSENS

OG BRILLEREDE

GANG pA GANG I SAMTLIGE

DER VAR KORT OG GODT DANSKE STUND. AT DE TO DANSKE

LÆRE BLANDT DE ØVRIGE NATIONER, ENDNU FINERE RELIEF.

••

DETTE ARS

SPILLERE

LANDSHOLD

SPILLE-

MED OVERALT

TILLIGE

I

VAR MEGET POPU-

SÆTTER BLOT DEN SAMLEDE

INDSATS

I ET


e-

DAME LANDSHOLDET SUSAN DAMSTOFT - JETTE HANSEN - MARIAN JENSEN LONE KLITGAARD - BIRGITTE LUND - ANETTE PETERSEN POUL ERIK LARSEN HOLDLEDER:

HERRE LANDSHOLDET

EM-rapport

JOHNNY CHRISTIANSEN - JAN DONDE - GERT GJERTSEN POUL JUHL - LEO KLITTE - MICHAEL KLOSTER KNUD THEIS HOLDLEDER: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DEBUTANTERNE

LAGDE STÆRKT UD

FØrst på programmet på spindesiden

stod den nye disciplin

var de danske

SINGLE,

6-serier

am indv.

resultater:

10.plads

SUSAN DAMSTOFT

193-157-193-179-200-217 1.139

14.

IDNE KLITGAARD

178-152-197-246-197-153 1.123

17.

JEITE HANSEN

175-196-152-180-214-201 1.118

24.

BIRGITTE LUND

171-159-168-190-202-200 1.090

45.

MARIA..i\I JENSEN

168-192-166-146-176-180 1.028

63.

ANETI'EPEI'ERSEN 163-138-164-166-171-194

996

EUROPAMESTER I SINGLE DISCIPLINEN BLEVJ SOM DEN ENESTE MED ET RESULTAT OVER DE 1200 1222 INGRID ANDERSELLJ SVERIGE sØlv AIRI LEPPALAJ FINLAND 1199 og DANIELLE NOYONJ FRANKRIG 1199 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HOS HERRERNE

3. MEGET FINE 12oo-SERIER

Her var spændingen

omkring

de gode resultater

fØrste start, hvor GERT GJERTSEN bilitet

og-frem

I SINGLE

for alt fine serier,

var således helt klart.

Spørgsmålet

Efter halvdelen deltagerne

Resultatet

i gruppe

sta-

i spidsen

af gruppe

om der var nogle i gruppe

var naturligt

af distancen

sat ind efter

lagde GERT sig hurtigt

1262 på de 6-serier.

slå dette resultat,

allerede

var i ilden. Med en usædvanlig

for feltet med suveræne kunne

111

I

II der

nu det helt store samtaleemne.

II - 3.serier,

var der tre af

der havde slået mere end Gerts 627. Det var Enrico Madda-

loni fra Italien med 679, Heinrich

Konig

endelig

Philippe

med 638. Kunne de nu holde racet?

Michael

Kloster

Johnny

Frankrig,

med 563.

hen mod slutningen

gjorde

med 633 og

lå ikke langt efter med 606, Leo Klitte med 588 og

Christiansen

Spændingen Michael

Dubois,

fra Vesttyskland

var nærmest

sit til at fortætte

gen nemlig denne:

uudholdelig,

den. FØr sidste

og ikke mindst

serie var stillin-


MICHAEL

KLOSTER

HAVDE

LAGT SIG I SPIDSEN

Med ikke mindre

end 258 i 4.serie

taget en kneben

fØring med en total på 1075

Lige efter med 1072 lå Maddaloni, trick Rolland,

DANMARK

HAVDE

Frankrig.

SALEDES

Der skulle således, på henholdsvis Naturligvis tuationen

SERlEJ

og med 1070 fulgte Pavar Gerts resultat

2.SPILLERE

HELT

set ud fra Gerts slutresultat som kunne

meget presset,

Kloster,

henholdsvis

l!!

på de 1262, serier

var således hvordan

det stod

igennem og kom foran, der i blandt

som i lange perioder

havde således

givet et stort bidrag

fra da af prægede

af sidste serie,

vor

længe

om guld, sØlv eller bronce.

sluttede

således

på på en meget ærefuld til den ukuelige

4.plads, optimisme,

og der

vore landshold.

pA HERRESIDEN

BLEV HEREFTER:

EUROP~[STER GULD ENRICO MADDALONIJ ITALIEN VICE-EUROPAMESTER SØLV MICHAEL KLOSTERJ DANMARK BRONCE PATRICK ROLLANDJ FRANKRIG DANSKE RESULTATER:

1.284 1.271 1.270

2. plads

MICHAEL KIDSTER

199-194-198-258-226-196 1.271

4.

GERI'GJERrSEN

181-235-211-224-204-207 1.262

-

I TOP

angår.

Gert Gjertsen

7.

1055.

slås, men på den anden side er si-

og spørgsmålet

Der var tre der stod presset

SLUT FACIT

havde Michael

187, 190 og 192 til for at fjerne Gert fra 1.pladsen.

til hvad nerver

kæmpede

Italien,

Efter de 5.serier

FØR SIDSTE

resultater

egen Michael

og 226 i 5.serie,

JOHNNY CHRISTIANSEN 211-166-186-245-190-245 1.243

22.

LEO KLITTE

181-175-232~212-199-185 1.184

77.

POUL JUHL

161-160-195-164-186-195 1.061

88.

JAN mNDE

158-214-159-170-150-181 1.032

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NÆSTE

PROGRAMSATTE

DISCIPLIN

VAR SA 2-MANDS

HOLD

SOM OFTEJ ER DER EN DEL SNAK OM PAR-SAMMENSÆTNINGEN. FØLGENDE: D~: JETTE HANSEN/WNE KLITGAARD

DENNE

BLEV DOG

SUSAN DAMSTOFT/BIRGITTELUND MARIAN JENSEN/ANEITEPETERSEN HERRERNE:

JOHNNY CHRISTIANSEN/MICHAELKIDSTER JAN DONDE/GERTGJERrSEN POUL JUHL/LED KLI'lTE

EFTER DE INDLEDENDE RESULTATER I SINGLE DISCIPLINENJ SOM LOVEDE VÆLDIGT GODT FOR DET FORTSATTE SPILJ VAR DER JO NOK EN HEL DEL FORVENTNINGER TIL 2-MANDS HOLDENE.


DET BLEV I 2-MANDS HOLD MERE VORE DAMER SOM SATTE PRÆG pA DENNE DISCIPLIN. Med sikre 1193 til Jette Hansen over de 6.serier Lone Klitgaard,

var dette par helt afgØrende

am og 1104 til

med i slaget om me-

daljerne.

MED ET VIRKELIGT TOP RESULTAT pA 2.386 - et snit på 198,8 - VAR DET BELGISKE PAR JACQUELINE COUDERE og NORA HAVENEERS DOG HELT UR0RLIGEJ OG L0B MED MESTERSKABET I DENNE DISCIPLIN. VICE-EuROPAMESTREJ SOM DET sA FORNEMT OGSA KALDESJ NEMLIG S0LVVINDERE BLEV IMIDLERTID DET DANSKE PAR JETTE HANSEN OG LONE KLITGAARD MED SIKRE 2.297 - et snit på 191 Resultater

iøvrigt

blev:

25. plads -

Susan Damstoft/Birgitte

39.

Marian

på sværdsiden

Jensen/Anette

Lund

Petersen

1.900

så vi det finske par JUKKA TUOMINEN

STROM sejre ret så sikkert med et resultat De danske

2.102

resultater

og PEKKA LUND-

på 2.526 - snit 210,5

bar nok i en vis udstrækning

fra "single" disciplinen,

præg af presset

og blev fØlgende:

30. plads -

Johnny

Christiansen/Michael

31.

Jan Donde/Ge~t

41.

Poul Juhl/Leo

2.224

Kloster

2.194

Gjertsen

2.155

Klitte

DE TO NÆSTE DAGE VAR AFSAT TIL 3-MANDS HOLD DISCIPLINEN. HOLDSAMMENSÆTNINGERNE: JETTE HANSEN~LONE

KLITGAARD-BIRGITTE

og SUSAN DAMSTOFT-MARIAN

JENSEN-ANETTE

HER VAR

LUND PETERSEN

Hos herrerne: MICHAEL

KLOSTER-JOHNNY

og POUL JUHL-GERT

CHRISTIANSEN-JAN

GJERTSEN-LEO

DONDE

KLITTE

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * For fuldstændighedens de nationer

stillede

der 42 2-mands

skyld bØr det nok tilfØjes,

med ialt: 84 damer og 102 herrer. Dermed

damehold

og 51 2-mands

Det blev tilsvarende

til 28 3-mands

14 nationer

5-mands

tioner

stillede

stillede

at de 17 deltagen-

herrehold.

damehold

damehold

og 34 3-mands herrehold.

og samtlige

17 deltagende

5-mands herrehold.

DE DELTAGENDE NATIONER VAR: BELGIEN -

ENGLAND -

FINLAND -

IRLAND

DANMARK -

CYPERN

-

SCHWEIZ - NORGE

-

ITALIEN -

- MALTA

SPANIEN -

deltog

-

HOLLAND - FRANKRIG ØSTRIG

-

SVERIGE

JUOOSLAVIEN & VESTrYSKLAND.

na-


I TRE-MANDS HOLD DISCIPLINEN VAR DANMARK MEGET TÆT VED AT HENTE MEDALJERJ BADE HOS DAMERNE OG HERRERNE. VORE DAMER KLAREDE EN FIN BRONCE MEDALJE I HUSJ MEDENS HERRERNE IHÆRDIGT KÆMPENDE MATTE TAGE TIL TAKKE MED EN GANSKE VELFORTJENT 4. PLADS

JO TAK - DE DANSKE SPILLERE KUNNE HELE VEJEN IGENNEM "SPISE 'KIRSEBÆR MED DE STORE" - JAJ DEN pASTAND AT DANMARK DENNE GANG HØRTE TIL DE "STORE" RESULTATERNE DAMER:

I

ER IKKE ENGANG

VOVET.

DENNE DISCIPLIN

BLEV:

EUROPAMESTRE BELGIEN SØLV

3.402

V.TYSKIAND

3.349

DANMARK

3.335

(Jette,

Lone og Birgitte)

DANMARK

3.191

(Susan,

Marian

BRONCE 18. plads

- - - - - - - - - - - - -

HERRER:

EUROPAMESTRE HOLLAND SØLV BRONCE 4. plads 2l.

og Anette)

-

3.575

FRANKRIG

3.547

ITALIEN

3.543

DANMARK

3.500

(Michael,

DANMARK

3.345

(Poul,

Johnny og Jan)

Gert

og Leo)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NÆSTEN 300 KEGLER OP TIL EN MEDALJEPLADS VAR DAMERNES SLUTRESULTATJ OG GODT OG VEL SAMME FACIT NAEDE VORE HERRER. DET ER JO SADAN AT SAMTLIGE SPILLERE pA ET S-MANDS HOLD SKAL VÆRE OPPE pA MÆRKERNE J OG NATURLIGVIS SPECIELT I ET EUROPA MESTERSKABJ HVOR DER IKKE BLIVER GIVET VED DØRENE. DET GAV SIG DA OGSA DET UDSLAGJ AT BEGGE HOLDLEDERE FØLTE SIG FORANLEDIGEDE TIL AT SKIFTE UD pA HOLDENE EFTER FØRSTE RUNDE. RESULTATERNE HOS DAMERNEBLEV: EUROPAMESTRE HOLLAND SØLV BRONCE

BELGIEN

5.425

V.TYSKIAND

5.416

DANMARK

5.130

7. plads Her spillede rian

Jette,

Lone,

og Susan hver

5.448

spillede

Anette

og Birgitte

3.serier

hver

samtlige

6 • serier

, medens Ma-

på holdet.

RESULTATERNE HOS HERRERNEBLEV: EUROPAMESTRE V. TYSKIAND SØLV BRONCE 13. plads Michael,

Leo,

Gert

5.985

FRANKRIG

5.874

SVERIGE

5.830

DANMARK

5.520

og Jan spillede

hver

samtlige

6. serier,

Poul

og Johnny hver

3.

r:


JETTE HANSEN's FINALE SOM DET JO ER BEKENDT~ AFVIKLES DER NOK MESTERSKABER I HOLD-DISCIPLINER~ MEN HVER ENKELT SPILLERS RESULTATER TÆLLER TILLIGE INDIVIDUELT~ IDET DE 16 BEDSTE GAR VIDERE TIL EN SAKALDT MATCH-PLAY FINALE. på spindesiden og Birgitte

var to danske

klar til finale, nemlig Jette Hansen

Lund. Der spilles

for en vunden Jette vandt

alle mod alle am, med 10 bonus point

serie.

sine kampe mod Frankrigs

Hanni Hoplitschek, Lemin, Sveriges

Sveriges

Yvonne

Anette

Berndt

Lins, mod en sparring,

Gregori,

Vest Tysklands

Hagre, Vest Tysklands

(tidl. Nilsson),

på grund af sygdom. Endvidere

sine kampe mod Anja Bisschops,

Holland,

Brigitte

Vest Tysklands

som blev indsat efter at Belgiens

neers måtte udgå af finalen laIt 85 bonus point,

Liliane

Jacqueline

Gisela

Nora Havevandt Jette

Coudere,

Belgien.

idet alle fik 5 point ved mØdet med sparring

partneren. Omvendt

tabte Jette sine kampe mod den engelske,

enske og Østrigske allersidste

modstander,

samt til Sveriges

kamp mødte Jette Birgitte

kamp blev skæbnesvanger. holdsvist

tamt opgør.

nus point

skulle betyde

Birgitte

hollandske,

itali-

Inger Levhorn.

I den

Lund. Det var lige før denne

vandt kampen

182 mod 169 i et for-

Der var en vis frygt for at de mistede farvel til en plads mellem

10 bo-

de fire sidste.

DOG SKULLE DET VISE SIG AT FRYGTEN VAR UBEGRUNDET. DER VAR 5 KEGLER NED TIL SVERIGES INGER LEVHORN pA 5. PLADSEN~ SALEDES AT DE FIRE SOM SKULLE VIDERE VAR: YVONNE BERNDT HANNI HOPLITSCHEK ANETTE HAGRE JETTE HANSEN Forinden

havde Birgitte

len. Også Birgitte

SVERIGE V.TYSKLAND SVERIGE DANMARK

2.866 2.883 2.876 2.800

Lund tilsvarende

opnåede

mØdt

+ 115 BONUS POINT + 90 + 85 + 85 15 modstandere

i fina-

85 bonus point, men med en ren score på

2.731 som rakte til en slut placering

som nr. 8

Ved halvtid,

var Jette på en 10.plads,

efter de fØrste

terfulgt

af Birgitte

i sidste

"halvleg",

8.serier

på ll.pladsen.

Begge

sluttede

ef-

de således bedre

- og som nævnt Jette endda blandt de sidste

fire

som nu skulle dyste om EM-medaljerne.

EN SPÆNDENDE SLUTFINALE~

HVOR DET VAR "MISSER" OG "HULLER" SOM VAR

DE AFGØRENDE FAKTORER FOR HVOR EM-GULDET SKULLE PLACERES. DEN SAKALDTE TRIN-FINALE

SPILLES SALEDES AT NUMMER FIREM0DER

NUMMER


TRE OVER l SERIE~ - VINDEREN MØDER NUMMER TO~ LIGELEDES OVER l SERIE~ - OG ENDELIG MØDES NUMMER ET MED VINDEREN OVER 2. SERIER. Jette lagde for med l. serie som sagt, mod Anette ganske pænt ad serien så vidt afgjorde

igennem.

serien,

Som nævnt var det "affald" der for

som Jette vandt

Næste serie var så mod hjemmebane Sejrs-marginalen

Hagre. De fulgtes

189-177

favoritten

var her endnu mindre,

Hanni Hoplitschek.

idet facit blev 169 til Jet-

te mod 161.

HVAD INGEN VEL FORUD HAVDE TILTROET NOGEN AF DE DANSKE SPILLEREJ VAR NU EN KENDSGERNING - JETTE SKULLE OVER 2.SERIER DYSTE OM DET INDIVIDUELLE EUROPAMESTERSKAB. DER VAR EN FANTASTISK

STEMNING

- OG IKKE MINDST

EN FORTÆTTET

ATMOS-

FÆRE I HALLEN. Slutspillet

var igang. Et rent nordisk

Jette Hansen. kampen

Spændende

forlØb, virkede

var i fare. Cifrene

Yvonne Berndt

eller

var det, omend det reelt må siges, at som det som om Yvonnes mesterskab

viser

ikke overbevisende

ste serie på 168 til Yvonne kan kalde EM-standard,

opgør.

aldrig

resultater,

og 154 til Jette. Absolut

rigtig

med en fØr-

ikke hvad man

men på den anden side tror jeg at kunne

at de to finale-"piger"

afgjort

sige,

er to af Europas mest rutinerede

bow-

lere hos det "svage" kØn.

NAR VI KENDER STANDARDEN HOS DE TO SLUT SPILLEREJ VENTEDE VI NATURLIGVIS ET DRABELIGT OPGØR I SIDSTE OG ALTAFGØRENDE SERIE. Serien blev nok på sin vis drabelig, resultater. meldte

Strikene

"affaldet"

men fortsat uden de helt store

så vi godt nok, men efter en double

sig. Yvonne

sluttede

eller trip le

af med 179 mod Jettes

168 og

en samlet score på 347 mod 322. DAMERNES

SLUTRESULTAT

GULD og SØLV og BRONCE

.oM EM-81

EUROPAMESTERSKAB VICE-EUROPAMESTER

I FRANKFURT

BLEV:

4.PLADS

YVONNE BERNDT SVERIGE JETTE HANSEN DANMARK HANNI HOPLITSCHEK VESTTYSKLAND ANETTE HAGRE SVERIGE

8.PLADS

BIRGITTE

LUND

27.PLADS

LONE KLITGAARD

48.PLADS

SUSAN DAMSTOFT

64.PLADS

ANETTE

PETERSEN

69.PLADS

MARIAN

JENSEN

SIN UNGE ALDER TIL TRODSJ HAR JETTE HANSEN EFTERHANDEN MANGE VIRKELIG FREMRAGENDE PRÆSTATIONER AT KUNNE VISE FREM. VI BEHØVER BLOT AT NÆVNE DET INDIVIDUELLE NORDISKE MESTERSKAB I 1978 TILLIGE MED GULD SAMME STED I 2-MANDS HOLD. EN INDIVIDUEL SØLVMEDALJE VED EUROPA-CUP 1980 J

f>


FOR NATIONSMESTREJ OGSA RESULTATET DENNE GANGJ

I FRANKFURTJ

- MEN""

INGEN TVIVL OMJ AT

VICE - EUROPAMESTER ER JETTE'S .HIDTIL FORNEMSTE

INTERNATIONALE

RESULTAT,

* * * * * * * * * * * * * * * * *

HERRERNES SE,

FINALEJBLEV

pA MANGE MADER

Blandt de godt 100 mandlige ret det helt utrolige, mands hold og endelig

deltagere

gennem

EN HELT EKSTRAORDINÆR

OPLEVEL-

havde Michael

præste-

sit spil i single,

i fem-mands

Kloster

to-mands

hold, at nå en samlet score på he-

le 4.837 over de 24 serier - snit 201,5 - Dette placerede en meget Michael

flot 3.plads

- med andre ord blandt

lagde helt eminent

Heinrich

Konig,

Ligeså

sikrede

gik det i de to næste

Jukka Tuominen

Eric Kok~s 187. Tre hurtige

sig

serier.

med 141, og 201 mod

sejre og tre gange 10 bonus point.

havde endnu 12 serier (kampe) tilbage,

pen er uhyggelig

de 16 finalister.

som ikke var langt efter med 226. Michael

Helt på toppen med 212 mod Finlands

Michael

Michael

ud, med en serie på 244 mod Vesttysklands

dermed de fØrste 10 bonus point. Hollands

hold, tre-

hård, og ikke mindre

og konkurrencen

end 28 gode 200-serier

i topså dagens

lys blandt de første tre serier, med andre ord af 48 mulige. Michael

fortsatte,

på de sidste som nummer

og med så udmærket

12 serier,

8. Efter

rakte dette dog "kun" til en slutplacering

fØrste halvleg,

på en lovende 5.plads,

en score som et snit på 192,4

men de sidste

de fØrste 8 serier 7 serier

lå Michael

gav 2 sejre og 5 neder-

lag.

UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER EN STRALENDE INDSATS FOR MICHAELJ DER SOM DEBUTANT pA ET SEN IOR ·LANDSHOLDJ LOVER ENDDA SÆRDELES GODT FOR FREMTIDEN OG DE KOMMENDE INTERNATIONALE OPGAVER FOR DANSK BOWLING, DE AFSLUTTENDE

4. SERIER

REN NORSK OPLEVELSE

BLANDT

DE SIDSTE FIRE FINALISTER

- OG FREMFOR

SVEIN STRØM DOMINEREDE

ALT EN FANTASTISK

TOTALT MED SERIER

SERIEN PÅ DE 265 VAR NOGET HELT SÆRLIGT. DE, SOM NATURLIGVIS

BLEV EN

OPLEVELSE.

ARNE

PÅ 244 - 265 og 209. SPECIELT ET ENKELT

"HUL" I TREDIE

LIGESÅ VEL KUNNE HAVE VÆRET EN STRIKE, OG ELLERS

STRIKE EFTER STRIKE EFTER STRIKE.

MODSTANDERNE

BLEV TOTALT TROMLET

NED. GULD og SØLV og BRONCE

RU-

EUROPAMESTERSKAB VICE-EUROPAMESTER

4. PLADS

ARNE SVEIN STRØM HEINRICH KONIG MANFRED CLEMENS GEORG WINTER

8. PLADS

MICHAEL

KLOSTER

NORGE VESTTYSKLAND VESTTYSKLAND VESTTYSKLAND


AF DE DELTAGENDE 17. NATIONER PLACEREDE DANMARK SIG pA EN MEGET FIN DELT 4.PLADS SAMMEN MED SVERIGE OG HOLLAND~ UDREGNET EFTER ET POINT SYSTEM~ HVOR EN GULDMEDALJE GIVER 3 POINT~ SØLV GIVER 2 OG BRONCE l POINT. VESTTYSKLAND SLUTTEDEPA I.PLADSEN MED 11 POINT~ DEREFTER FRANKRIG MED 9 POINT~ BELGIEN MED 8 POINT~ OG SOM NÆVNT~ SVERIGE~ HOLLAND OG DANMARK~ HVER MED 7 POINT. DET ER IØVRIGT NOK FØRSTE

GANG AT MEDALJE

STOR BREDDE

VAR. DER VAR INTET LAND DER TOTALT DO-

MINEREDE MINDST

SOM TILFÆLDET

MESTERSKABERNE,

F.EKS. EN NATION

DE EN DEL. IKKE MINDRE

FORDELINGEN

FIK EN sA

SOM DET SA OFTE HAR VÆRET TILFÆLDET, SOM SVERIGE,

SOM FORØVRIGT

END 9. NATIONER

IKKE

VEL NOK SKUFFE-

FIK DENNE GANG ANDEL

I MEDAL-

JERNE.

DETTE EUROPAMESTERSKAB DET MESTERSKAB FRA EN VURDERING

HVOR DANMARK AF ANTALLET

HAR KLARET SIG BEDST. AF HJEMBRAGTE

OVER EN BRED FRONT~ MED DE DANSKE OG GODT EN MEGET STOR BREDDE INDLEDNINGSVIS

SOM DET 6. I RÆKKEN~

ER UDEN NOGEN DISKUSSION~

MEDALJER~

RESULTATER

MEN BETRAGTET

SOM HELHED. DER VAR KORT

HOS BEGGE DE DANSKE

BLEV NÆVNT~ VAR DE DANSKE

IKKE ALENE SET UD

LANDSHOLD.

FARVER SIMPELTHEN

AT DOMINERE

E U R O P A

M

E S

T

E

R

S

K A B

E

R N

E

1 981 * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * *

* *

SOM DET MED TIL


DANSK BOWLING FORBUND

TUBORG FONDEN HAR TILDELT DANSK BOWLING TIL BRUG FOR UNGDOMSARBEJDET.

FORBUND

KR.

3.000,-

VI ØNSKER HELD OG LYKKE TIL VORE WORLD CUP DELTAGERE: ANNE RATH, SUNDBY, OG r1ICHAEL KLOSTER, SISU, DER D. 25. OKTOBER REJSER TIL NEW YORK. RALF DONDE SKAL MED SOM REJSELEDER. 42 NATIONER DELTAGER I ÅR FOR HERRERNES VEDKOMMENDE OG ANTALLET ER 35 PÅ SPINDESIDEN. IKK FORMANDEN MÅNED D.Å. INDIVIDUEL U-TRÆF

2

LEO KLITTE

EUROPA-CUP FINDER

I

SKAL PÅ STUDIEREJSE

1983

STED I VIBORG

AFHOLDES

TIL U.S.A.

I OKTOBER

I DANMARK.

DAGENE D.

5-6

DECEMBER.

l.

OG 2. RUNDE AF DEN LANDSDÆKKENDE YNGLINGETURNERING SPILLES I WEEK-ENDEN 24-25 OKTOBER I RØDOVRE BOWLINGHAL. ( LØRDAG KL. 17.30 OG SØNDAG KL. 13.30 ).

3.

OG

4.

RUNDE ER FASTLAGT

TIL D.

19-20

DECEMBER.

PÅ ET HOVEDBESTYRELSESMØDE I ODENSE, HAR MAN DRØFTET ALLE ANLIGGENDER SOM VEDRØRER DBwF I MERE ELLER MINDRE OMFANG. BL.A. BLEV DER FORELAGT ET FORSLAG TIL STRUKTURÆNDRING, HVILKET BL.A. INDEBÆRER EN REDUCERING AF ANTALLET AF REPRÆSENTANTER TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDER, FORRETNINGSUDVALGSMØDER, BESTYRELSEN M.M. MATERIALE HEROM ER UDSENDT TIL SAMTLIGE UNIONER, DIVERSE UDVALG OG KOMITEER. I NÆR FREMTID UDSENDER DIF SKEMAER TIL KLUBBERNE VEDRØRENDE REGISTRERING AF MEDLEMSANTAL. SKEMAET SKAL UDFYLDES MED OPLYSNINGER OM SÅVEL ALLE AKTIVE MEDLEf1MER MED OG UDEN LI CENS, DA D IF YDER TI LSKUD TIL DISSE. VI BEDER DERFOR ALLE KLUBBER RETURNERE SKEMAET INDEN TIDSFRISTENS UDLØB - ELLERS VIL DET BETYDE EN REDUCERING AF FORBUNDETS INDTÆGTER.


.u.

DANSK BOWLING FORBUND

DER ER KOMMET NY LEDELSE

I FØLGENDE

BOWLINGHALLER:

RØDOVRE BOWLINGHAL, ,,,,,,,,,"

JAN DONDE

KØGE BOWLINGCENTER,

HENRIK LIND

GLOBETROTTER,

,,,,,,,,,,,,,,,"

ARENA BOWLINGCENTER, FREDERIKSSUND

""""'"

"""""

BOWLINGHAL"

JOHN THOMASSEN ELSE OG LEO KLITTE

:,,; TOMMY PETERSEN

RESULTATLISTER VEDRØRENDE DANMARKSTURNERINGEN MOD INDBETALING AF KR, 35,00 TIL DBwF,

KAN REKVIRERES

ENDVIDERE ER DET MULIGT AT REKVIRERE FOTOKOPI FOR l, OG 2, DIVISION, DENNE KOSTER DOG 200,00 KRONER FOR SÆSONEN,

AF SCORINGSTAVLEN

FORSENDELSE AF OVENNÆVNTE RESULTATLISTE ELLER SCORINGSKOPI, FØRST FINDE STED EFTER MODTAGELSEN AF BELØBET,

DET TIDLIGERE EKSPEDITIONSGEBYR FOR SPONSORKONTRAKTER BORTFALDET ALTSÅ N U L K R O N E R,

SÅFREMT EN KLUB HAR SPONSOR KRÆVER DETTE IN GEN

TIL OVERTRÆKST0J

GODKENDELSE

VIL

ER

ELLER TRÆNINGSTØJ

AF UNION ELLER FORBUND,


DANSK BOWLING FORBUND

• udklip fra Idrætsliv 9/81

Debat

Advarsel

TIL SLUT

FØR VI SER OS OM ER DET

J U L IGEN I ÅR VIL VI LADE ET JULEMÆRKE UDKOMME. DET SKER CA. D. 16. NOVEMBER, OG NÆRMERE INFORMATION VIL TILGÅ KLUBBERNE DIREKTE. DET SELVFØLGELIGE OVERSKUD VIL GÅ TIL UNGDOMSBOWLINGEN.

DBwF HAR PR. 1/8 ANTAGET EN ~ DAGS KONTORDAME PÅ FORBUNDETS KONTOR I IDRÆTTENS HUS, HUN HEDDER ANITA OG KONTORTIDEN ER MANDAG TIL FREDAG MELL. KL. 9.30 OG 12.30. (02-45 55 55 LOK. 333 )

OSB har gjort det igen. Atter er det lykkedes at gøre vilkårene for den rejsende idrætsungdom dårligere. For nogle år siden afskaffedes idrætsrabatten. Et gevaldigt slag især for de idrætsgrene, der har deres udøvere så spredt, at der konstant skal rejses langt. For visse gruppers vedkommende var det næsten en fordobling af rejseudgifterne. Med denne manøvre lykkedes det OSB at skubbe mange sportsgrupper over til de private vognmænd. Det betalte sig bedre for idrætsudøverne - men betaler det sig bedre udfra et samfundsøkonomisk synspunkt? Og nu er OSB gået til sagen igen. Når man ikke kan få tilstrækkelig med bevillinger til at drive togdriften, som man ønsker, skal grupperne nu k anøfles. På billetterne hæftes en uskyldig hvid seddel, hvor der gøres opmærksom på, at billetten skal anvendes til det tog, hvortil den er bestilt. Ja selvfølgelig skal den det, må enhver fornuftig gruppeleder sige. Men pas på. For hvis det arrangement, som I er med i, af en eller anden grund bliver forsinket - eller en af Jeres forbindelser bliver forsin ket - så er det slut med gruppebilletten. Kommer I forsent til toget, og sætter jer op i det næste, skal l betale fuld enkeltbilletpris for hver eneste billet plus et bodslignende beløb fordi man rejser uden gyldig rejsehjemmel. Hvorvidt l kan få gruppebilletten refunderet, kan [ jo så håbe på. Men skal [ betale fuld enkelt billetpris for gruppen, vil det formentlig aldrig kunne betale sig at tage OSB. [ så fald vil selv den dyreste private vognmand kunne konkurrere. Og hos ham vil skal man ikke stå op i toget, ikke møde togkontrollører , som udsætter jeres ledere for grove beskyldninger om forsøg på svindel, ikke udsættes for risiko for økonomisk fallit for foreningen, hvis man kommer ud for et forsinket arrangement eller en misforståelse mellem Jer og rejsebureauet. Søren I. N issen nst.f'md, Dansk Cricket-Forbund