Unions Pokal-Turneringen - 1974

Page 1

FREDERIKSSUND

l. OG 8. DECEMBER ARRANGØR:

SJÆLLANDS

RØDOVRE BOWLING

UNION


VELKOMMEN til unionskampene 1974 Det er Sjællands Bowling

Union en glæde, at byde velkommen

til landets bedste bowlere til årets unionskampe. kampene afvikles som et samlet arrangement, les lige så sportsligt

korrekt,

som tilfældet

og vi håber, at alt kan afvik-

har været de andre år.

Med dette lille program vil vi orientere punkter,

Det er nu 3. gang, unions-

om unionskampens

tids-

deltagelsen og andre ting. Det vil glæde os, hvis det kan være med-

virkende til, at arrangementet

forløber

følgende har ansvaret på de forskellige

gnidningsløst,

og vi kan oplyse, at

områder:

Stævneleder Stævneleder

Frederikssund: Rødovre:

Sekretariat

: John Jørgensen

Festen

: Inger Vigeholm

Og så endnu en gang rigtig hjertelig

Palle Holst Benny Holm

velkommen

til unionernes

senior- og ungdomsspillere.

SJÆLLANDS BOWLING UNION

2


PROGRAM FOR UNIONSKAMPENE

1974

FREDER IKSSUND - SENIORERNE: Lørdag den 7. december: KI. 14.00 5 m. hold, 3 serier AM Herrer: bane 1 - 2 SBU - JBU 3-4 KBU - FBU Damer: bane 5 - 6 JBU - SBU 7 -8 KBU - Sparring KI. 16.30 Damer: KI. 19.30 KI. 00.30

4 m. hold, 8 serier EU SBU - KBU - JBU Spisning og dans Afslutning - afgang til respektive overnatningssteder.

SØndagden 8. december: KI. 09.00 KI. 11.30 KI. 14.00 KI. 17.00

8 m. hold, 8 serier EU Herrer - KBU - JBU 4 m. hold, 8 serier EU Damer ~ SBU - KBU - JBU 8 m. hold, 8 serier Herrer - SBU - FBU Afslutning og pokaloverrækkelse.

RØDOVRE - UNGDOMSSPILLERNE Lørdag den 7. december: K I. 14.30 5 m. hold, 3 serier AM Samtlige spillere KI. 17.30 Afgang fra Rødovre Bowlinghal med bus til Frederikssund. KI. 19.30 Spisning og dans Søndag den 8. december: KI. 10.00 Afgang fra Frederikssund med bus til Rødovre For JBU- og SBU-spillere KI. 11.00 4 m. hold, 6 serier EU Samtlige spillere KI. 13.30 Afslutning KI. 14.00 Afgang fra Rødovre Bowlinghal med bus til Frederikssund For JBU- og SBU-spillere. 3


DELTAGERE - KØBENHAVNS

BOWLING

UNION

Nr.

Junior

Nr.

Ynglinge

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Michael Kloster

19. 20. 21. 22. 23. 24.

Jesper Mikkelsen

Britta Jacobsen Joan Buchardt Lisbeth Albrechtsen Yvonne Steffensen

Benny Christensen Peter Kaspersen Alan P. Nielsen Maja Pagel

Nr.

HERRER

Nr.

DAMER

10. 11.

Søren Jensen

Li II ian Christiansen

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Georg Jensen

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Helge A. Larsen

Jan Donde Per Carlsen Flemming

Damstoft

Henning Petersen Gert Gjertsen Vaqn Møller

DELTAGERE - FYNSK BOWLING

19.

Kaj Anker

20. 21.

Hans Jørgen Hansen Daniel Landat

22.

Torben

4

Nielsen

Ahman

Ilse Holst Rasmussen Birgitte

Lund

Bodil Hansen Bodil Christiansen Joan Højer Andersen Vivi Petersen Hanne Henckel Lone Andersen

UNION

23. 24.

Sverre Johannesen

25. 26. 27.

Henning Villesen

Helge Andersen

Poul Erik Andersen Villy

Hansen


DELTAGERE - JYDSK BOWLING UNION

Nr.

Ynglinge Preben Aasten

Jens Simonsen

30. 31. 32. 33. 34.

Nr.

HERRER

Nr.

DAMER

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Bjarne Hedegaard

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Else Andersen

Nr.

Junior

25. 26. 27. 28. 29.

Torben

Hansen

Hermann

Larsen

Bente Zabinsky Villy

Zabinsky

Niels Honore Thorkild

Jensen

Henning Mølgaard Jess Olsen Kaj Olsen Leif Pedersen Torben WUrtz Per Rasmussen

John Husum Lene Jensen Steen Jørgensen Finn Poulsen

Margit Bangsø Jette Hansen Bente Jensen Marian Jensen Margit Nielsen Lilly Schartau Tove Madsen Birthe Martens

ET PAR FORBUD (DESVÆRRE) Under spillet er tobaksrygning i bowlinghallen ikke tilladt. Under spillet er fotografering med blitz ikke tilladt. Vi håber disse beskedne forbud overholdes af alle.

5


DELTAGERE - SJÆLLANDS BOWLING UNION

Nr.

Junior

-

Nr.

Ynglinge

1.

Per Jørgensen

7.

Bjarne Jørgensen

2.

Kim Larsen

8.

Claus Hein

3.

Teddy Jeppesen

9.

Poul SchlUter

4. 5.

Marianne Nielsen Per Hjorth

10. 11.

6.

Rene Rasmussen

12.

HERRER

Nr.

Nr.

Lone Andersen N iels Petersen

DAMER

1.

Lars Hornung

1.

Gurli B. Hansen

2.

Carsten Andersen

2.

Birthe Palm

3.

John E. Hansen

3.

Alice Bjarnø

4.

Finn Breusch

4.

K irsten Jørgensen

5.

Tommy

5.

Edel Larsen

6.

Leif Rasmussen

6.

Asta Nørgaard

7.

Frank Rasmussen

7.

Lene Schultz

8.

Anders Larsen

8.

Inge Thomsen

9.

Flemming

9.

Annie Breusch

Olsen

Jensen

SE NOGLE AF DE POPULÆRE BOWLERPRISER PA BAGSIDEN AF PROGRAMMET Frederikssund Bowlinghal's mange faciliteter, administreres af bowlerne selv. Eventuelt overskud tilfalder udelukkende fællesformål i Frederikssund Bowling Alliance. 6


UNIONSPOKALTURNERINGEN

Arets unionskampe er led i unionspokalturneringen. Dette gælder såvel ungdoms- som seniorspillere, hvor der spilles over en 4-årig periode, og denne omgang er den 3. Pointfordelingen i denne turnering udregnes på den måde, at vinderen af disciplinen, enten 5 m. hold 3 serier AM eller 8 m. hold 8 serier EU, får tildelt 4 point, nr. 2,3 point o.s.v.. Ungdomsspillerne spiller 5 m. hold 3 serier AM og 4 m. hold 6 serier EU, og pointfordelingen er den samme som hos seniorerne. Resultaterne af de 2 første omgange var: 1972:

1973: 4 m. hold, 6 ser.

5 m. hold, 3 ser.

4341 4029 3799

2434 2442 2325

4296 4339 3493

2703 2631 2183

8 m. hold, 8 ser.

5 m. hold, 3 ser.

KBU JBU SBU FBU

11602 11309 11031 10713

2661 2829 2759 2473

Damer KBU JBU SBU

10968 10917 10213

2653 2431 2340

Juniorer KBU JBU SBU Ynglinge KBU JBU SBU Herrer

Juniorer

4 m. hold, 6 ser.

5 m. hold, 3 ser.

KBU JBU SBU

4132 4072 3809

2495 2537 2413

Ynglinge KBU JBU SBU

4462 4652 3685

2579 2640 2308

8 m. hold, 8 ser.

5 m. hold, 3 ser.

KBU -JBU SBU FBU

11942 11593 11132 11038

2733 2880 2649 2495

KBU JBU SBU

11237 10798 9662

2568 2459 2249

Herrer

7


Stillingen i Unionspokalturneringen: Juniorer: 1. KBU 2. JBU 3. SBU

14 point 14 point 8 point

13402 kegler 13080 kegler 12346 kegler

Herrer: 1. JBU 2. KBU 3. SBU 4. FBU

14 point 13 point 9 point 4 point

28611 28938 27571 26721

kegler kegler kegler kegler

Ynglinge: 1. JBU 15 point 14262 kegler 2.KBU 13 point 14041 kegler 3. SBU 8 point 11654 kegler Damer: 1. KBU 2. JBU 3. SBU

16 point 27426 kegler 12 point 26605 kegler 8 point 24464 kegler

POKALER TIL BEDSTE HOLD 4 lokale pengeinstitutter, SparekassenSOS, Landmandsbanken, Andelsbanken og Handelsbanken, har skænket bowlerne en pokal hver til uddeling ved unionskampene for seniorspillerne. I samråd med giverne, er følgende proportioner for at vinde pokalerne opstillet: '-- Pokalen uddeles det hold, som er bedst i den enkelte disciplin. - Pokalen vindes til ejendom efter en 3-årig periode af den union, som har vundet den enkelte disciplin flest gange. Har 3 unioner vundet hver en gang, spilles det 4. år om hvem der skal vinde pokalen endeligt. Sjællands Bowling Union siger tak for den velvillige indstilling fra Institutternes side.

Pokalerne i unionspokalturneringen er for ungdomsspillernes vedkommende skænket af MAC LEN NAN og LEIF RASMUSSEN. Seniorpokalerne er skænket af ROSSINI BOWLINGHAL og BOWLEREN, bowlernes landsblad.

8


PRAKTISKE OPLYSNINGER Resultatformidlingen under unionskampene vil ligne den resultatformidling,

som kendes fra andre tilsvarende arrange-

menter. Umiddelbart efter hver serier vi! det UOFF ICIE LLE resultat blive ophængt på tavlen til venstre i bowlinghallen. Når slagsedlerneer fintalt, vil de OFFICIELLE resultat blive hængt op. I år vil serieresultaterne blive forsynet med GENNEMSNIT - en lille ny ting, som vi mener gør vurderingen af resultaterne nemmere. Lørdag aften vil lister for dagens 5-mands hold kampe blive tilgængelige, og SA SNART SOM MU LIGT efter afslutningen søndag, vil den endelige resultatliste kunne fås. Det er ikke lykkedes i fuld udstrækning af skaffe kvalificerede afskrivere. Vi appelerer til, at spillerne selv klarer afskrivningen i det nødvendige omfang.

Frederikssund Bowlinghal er en 8 baners Brunswick hal, som i 10 år har været rammen om den sjællandske bowlingaktivitet.

Bowlinghallen rummer foruden banerne,

restaurant, bar, selskabslokale, billard m. m., og blev den 15. oktober i år forpagtet af bowlerne omkring hallen. Rødovre Bowlinghal er en 26 baners AMF har og har også i en halv snesår været centrum for mange, mange aktiviteter. Bowlinghallen udmærker sig især ved de fortrinelige klublokaler, som stillestil rådighed for klubbernes arrangementer. Også bowlinghallen i Rødovre Centrum drives af bowlerne selv, som er sammensluttet i den såkaldte RØDOVRE ALLIANCE. 9


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Telefonnumre

Frederikssund Bowlinghal

03- 31 19 19

Frederikssund Bowlinghal's restaurant

03- 31 3690

Rødovre Bowlinghal

01- 41 1247

Jørlunde Motel (overnatningssted for JBU)

03- 33 3389

Hotel Isefjord (overnatningssted for FBU)

03- 31 0702

10


NOTATER


VELKOMMEN

I BOWLINGHALLENS

RESTAURANT OG

SELSKABSLOKALER Som I ved, er det bowlerne i Frederikssund, som driver bowlinghallen - og også under unionskampene vil I hovedsagelig blive betjent af lokale bowlingspillere, som har stillet sig til rådighed for arrangementet. Vi er ikke professionelle, men skal bestræbe os på, at I ikke mærker dette, så håber vi til gengæld, at I vil se gennem fingrene med eventuelle små kiksere. Bowlingfesten lørdag aften er lagt i Frederikssund BowlinghaL Det betyder, at hele restauranten, baren og selskabslokalerne vil være optaget af jer. Det betyder også, at vi i en lille times tid umiddelbart efter kl. 18.00 må have plads til borddækning m.m., og vi håber så, I vil kunne tage til takke med den lille, intermistiske BOWLINGBAR, som oprettes i hallens reception. Nedenfor kan I se nogle eksempler på vore populære bowlerpriser, og vi må, i lighed med normal praksis, bede om, at al afregning finder sted med det samme. B La. får dette stor betydning ved middagen, hvor alle må afregne, inden de går fra bordet. Øl Lys øl Stærke øl

4,50 3,00 6,50

Whisky, Rom 8,00 Te, kaffe (hel kande) 3,50 3 Håndmadder 5,00

Snaps Bitter Vodka,

Gin

Cognac, Pernod

1 Bowlingplatte

4,00 5,00 7,00 9,00

10,00

Søndag serveres en varm ret til en billig pengeog restauranten vil iøvrigt være åben under hele arrangementet. God kamp ønskes alle deltagere. DEN SELVEJENDE

INSTITUTION

Frederikssund Betding Alliance PM-Trvk Stenløse