Program Nordisk Mesterskab Seniorer Veitvedthallen 1974

Page 1

PROGRAM NORDISK MESTERSKAP ~~

•..•~~-

VEITVEDTHALLEN

KR. 4,Gjelder som inngangsbillett


VVIE"IEf\.PØlSEf\ Gf\IllPØlSEf\. Vi har gjennom flere år med prøver og analyser kommet fram til det beste som kan skaffes. - Vi sender prøver. De blir ikke skuffet,

",cG,. Åsveien. Holter. 1440 Drøbak Telefoner; 930257 - 931054


•..

• NBF "

•••••

I de seks disk" her vært stor gledelige er kommet

:

-

Det er med stor glede vi Ønsker våre venner fra Danmark,Finland og Sverige vel møtt til det ?nordiske mesterskap i bowling.

•••••••

år som er gått siden ~i møttes til "nori Oslo, har utviklingen innen vår sport over hele verden, og innen norden er det skjedd at Danmark og Norge så absolutt på "talefot" med Finland og Sverige.

Dette gjør sitt til at spenningen foran årets mesterskap er stor, og utfallet er vel mer usikkert enn noen gang tidligere. Alle land stiller med sine beste spillere, ikke under mottoet "det viktigste er å delta" , men "vi skal ta gull". Omfanget av mesterskapet har også Øket, men vårt håp er å kunne avvikle mesterskapet til alles tilfredshet, selvom vi kun har ti baner. Nordiske bowlingvenner, hjertelig velkommen noen hyggelige og spennende dager i Oslo.

til

Med hilsen NORGES BOWLINGFORBUND Øivind Ødegård president.

MESTERSKAPETS ANSVARLIGE FUNKSJONÆRER. Turneringsledere: Sekretariat: Skrivestue:

Erling K Aasen Arne Hansen BjØrn Haugaard Liv Aukner

Bankett - Innkvartering Presse - Program

Knut Habberstad


Gør som

Europa-mas'aren ARNE SVEIN STROM samt ett flertal Nordiska

och Svenska

MAsT ARE, anvend Bowlingklot och tillbehor fr. specialisten i Bowlingutrustning .

• I vårt sortiment har vi BOWlINGKLOT for såvel

nyborjare

som mestare ! l

MANHA TT AN:

PRO MAKER HOOK TRO L

DUNLOP:

MA TTERHORN WIZARD DX och EX WIZARD samt SEAGULL

BOWL KING:

300 och 300 ROYAL

JUBILEE:

DIAMOND och GOLD samt nyheter på vag

TECHNICA II och BONANZA 300

FACK 51 100 51 STOCKHOLM TELEFON 08/60 38 87 08/6771 25


DET

7. NORDISKE MESTERSKAP I BO~~ING.

Torsdag 31. 10. Kl.

15.00

LagledermØte

17.00

Ofisiell åpning.

17.30

8 mannslag - 8 serie~ Danmark og Finland.

20.00

8 mannslag - 8 serier Sverige og Norge. Medaljeutdeling.

22.30

i Veitvedthallen.

Fred,ag 1.11. Kl.

10.00 12.00 15.00 17.00 19.30

6 damerslag - 6 serier Finland og Sverige. 6 damerslag - 6 serier Danmark og Norge. 2 mannslag - 6 serier. 2 mannslag - 6 serier. Medaljeutdeling.

LØrdag 2.11. Kl.

09.00 11.00 13.00 15.00 18.00 20.30

2 damerslag - 6 serier. 2 damerslag - 6 serier. Nordiska BowlingfØrbundets Kongress på Linne Hotell.

5

mannslag - 3 serier. 5 damerslag - 3 serier Medaljeutdeling.


NADDERUDHALLEN

BOWLING

T E L E F O N 53 73 83

Stedet hvor det s-kjer noe


SØndag Kl.

3. 11.

09.00

Individuell

finale damer

15 - 28

11. 00

Individuell

finale herrer

19 - 36

14.00

Individuell

finale damer

16.00

Individuell .finale herrer

18.30 19.45 20.00 01. 00

Medaljeutdeling -Bus s fra Linne HotelI til banketten. Bankett på Grefsenkollen Bussavgang til hotellet

1

1

-

14 18

PROGRAMMET INNEBOLDER. Hilsen fra Norges Bowlingforbund •••••••••side Ansvarlige funksjonærer •••••••~ ••••••••••side Banketten ~ ".. ~ . ~ . e.side Den danske tropp •.....................•.. side Hilsen fra Dansk Bowling Forbund ••••••.••side Den finske tropp .•......••.•...••..•...•• side Hilsen fra Finlands Bowling Forbund ••••.•side Den svenske tropp •• · •••••••••••••••••.••••• s ide Hilsen fra Svenska Bowl.ingfØrbundet ••••••side Den norske tropp ••••••••••••••~ ••••••••••side Mesterskapshistorikk .••••••••••••••~ ••••• side Spilleprogram Danmark ......••••..••.•.•.• side Spilleprogram Finland ..•.....••..••.•••.• side Spilleprogram Sverige ....••.•....••.•.... side Spilleprogram Norge •.•••.•••••••••.••••••• side Lagresultater damer •••........•...•..•••• side Lagresultater herrer •............•....... side

Støtt våre annonsØrer de støtter oss.

3 3 9 10 11 14 15 16 17 18 20 26 29 30 32 34 36


\\\1//// ,\

/1

\

TELEFON

210209

<ønsker mesterskapets deltagere lykke til. velkommen til banketten! ****~********************************************* * . . *

** *

!

* ** ** ** :

** *

*** :

** **

** *:

** : *:

STEDET HVOR BOWLERNE MØTES : VI FØLGER ALLTID OPP

MED DET SISTE I FRISYRER

VEITVEDT DAME OG HERREFRISØR, SHOPPINGSENTERET VEITVEDT, TLF.

25 16 60

**************************************************

***

i

~ ** *** * :

***

** :*

*** *

**

*:

** :

*:


VELKOMMEN

TIL BANKETTEN.

Vi er svært glad for at det har lykkes oss å få en så sportslig og hyggelig ramme omkring banketten som Grefsenkollen representerer. Det er også vårt håp at mesterskapets deltagere,funksjonærer og gjester deler vår oppfatning. Vi vil i alle fall gjøre hva vi kan for at alle skal trives på dette gamle utfartssted "på toppen av Oslo". Grefsenkollen ligger 384 m.over havet med en strålende utsikt over Oslo.Er vi heldige med været sØndag kveld,så kan vi love et praktfullt panorama over hovedstadens hundretusener av lys. Det er ikke mange større byer i verden som kan vise til slik natureldorado som Oslo. Grefsenkollen ble bygget i 1927 og ble allerede da holdt i en gammel stil 8,V byggherrene som var Oslo

Kommune og Ringnes Bryggeri.Det er denne stil som også idag står urørt og som vi som arrangører er glad for å kunne invitere våre utenlandske gjester til. Utenfor restaurantens vegger hadde Laila Schou Nielsen sin treningsbakke for alpine grener. Denne legendariske idrettskvinne med olympiske medaljer i de aller fineste valØrer,en rekke verdensmesterskap og langt over 100 norske mesterskap i forskjellige disipliner.Den dag i dag finner ambisjonsrik . norsk idrettsungdom sin vei mot de store hØyder, med Grefsenkollen som utgangspunkt. Avslutningsbanketten for det 7.Nordiske Mesterskap i Bowling blir altså avholdt i et realt norsk idrettsmiljØ. Det er dit vi Ønsker dere hjertelig velkommen. Busser vil avgå fra Linne Hotel kl.19.45 sØndag 3.november.Turen til Grefsenkollen tar ca.15 min. Kl.Ol.oo mandag 4.november returnerer bussene til Linne HotelI. Det 7.Nordiske Mesterskap i Bowling er da ugjenkallelig forbi.

9


DEN

DA~SKE

TROPP.

Startnr: 1: Lillian Christiansen

SAS

KØbenhavn

2: Bodil Hansen

Center

3: Jette Hansen 4: Lene Jensen 5: Birgitte Lund 6: Ilse Holst Rasmussen

Chbck Hot Spot Sisu

KØbenhavn Jylland

7:

Annie Theis

8: Flemming Damstoft

9: Jan Donde

SAS Exodus SBK Sisu Sisu

10:Georg Jensen 11:Helge A Larsen 12:Kaj Olsen

Sisu Cimbrer

13:Tommy Olsen 14~Henning Petersen

LR 64 SBK

15:John Thomassen 16:Torben Wurtz

Center Viking

Lagleder damer: Lagleder herrer:

Grethe M Larsen Ralf Donde

Vertskap: Claire og Knud Lysholt.

\0

Jylland KØbenhavn KØbenhavn Jylland KØbenhavn KØbenhavn KØbenhavn KØbenhavn Jylland Sjælland KØbenhavn KØbenhavn Jylland


Dansk BO\tvling Forbund Geografisk set forekommer nordisk sammenhold og samarbejde ganske naturligt, og gennem tiderne har historien da også bevist at dette har været både nØdvendig og gavnligt.Idrætten har i vort århundrede indtaget en ganske naturlig plads i dette samarbejde,og når det gælder bowling, er det i særlig grad udviklingen af samarbejdet genem de seneste 10 år,der har haft størst betydning. Uden dette samarbejde ville nordisk bowling ikke være det ,som den idag er-og langt fra vedblive at være det, også imorgen. Vort nordiske samarbejde har efterhånden skabt et image og en ganske klar markering udadtil, som ikke mindst i EM-sammenhæng, også har skabt respekt omkring bowlingsporten i Norden. Norge er vor vært ved disse ?Nordiske Mesterskaber i bowlingåog selvom Norge er yngst blandt de nordiske lande i bowling h~nseende,sættes dette værtsskab i et særligt relief af,at det alligevel er tredie gang Norsk Bowling Forbund er arrangør for et NM-arran'genient. En virkelig og overmåde_ stor indsats fra norsk side,ti:)_ stor gavn for det nordiike samarbejde. De 3.Nordiske Mesterskaber i bowling fandt således også sted i Oslo, nØjagtig" for 6 år siden, og alle husker vi det strålende arrangement tidligere på året,da Norsk Bowling Forbund var arrangør af det 2.Nordiske Ungdoms Mesterskab. Fra dansk side ser vi med glæde frem til nogle hyggelige dage i Oslo,i et nordisk bowlingmiljØ. Vi får lejlighed til ,helt på tværs af en helt sikkert'meget skærpet,men venskabelig konkurrence,


at opfriske personlige bekendtskaber og at skabe nye kontakter, hvilket vi ser som noget meget værdifuldt i konkurrence-sammenhæng. Må det endelig være mig tilladt ved denne lejlighed, at bringe en hyldest til alle nordiske bowlere, og i særdeleshed til Norsk Bowling Forbund som arrangører, - og sluttelig hilser Dansk Bowling Forbund de nordiske ungdoms bowlere velkommen til KØbenhavn , til det J.Nordiske Ungdoms Mesterskab, 1-2 februar 1975.

e ,

,

«

Jørgen HØjager formand for DANSK BOWLING FORBUND

,

GAMLE » MESTERE

Ethvert mesterskap har sitt innslag av møtet mellom de "de gode gamle mestere". Så også i Oslo. BØrie ÅSberg,Sveriges eminente spiller ble nordisk mester nettopp i Veitvedthallen i 1966. I år er han atter på plass i det svenske landslag.Kjersti StrØm,den ndrske mesterinne fra Tammerfors 1970 er skadet fo~ tiden. Men hun vil være å finne blandt mesterskapet travle funksjonærer.MalmØmesteren fra 1972,Ulf LØnngren er stadig på topp og vil sikkert også denne gang bli å finne hØyt oppe. Tittelforsvarere er Eija Krogerus,Finland og Norges egen Arne Svein Strøm. Begge er uttatt på sine lands lag og pub.l kum kan gIede seg til å se dem i aksjon i Veitvedhallen disse dager.Vi tror i det hele tatt at alle vil få oppleve meget fin bowling. å

,1..



DEN

FINSK E TROPP.

20:

Aå r.o Ahoks.Lrien

21 :

Kai j a Andberg

22:

Lea HiIokoski Anja IhaIainen

23 : 25:

UIpu Kaikko Eija Krogerus

26:

Marjaterttu Lah t i

27:

Jussi

28:

Leo Hilokoski Jukka Kuukasjgrvi Paavo Leppgkorpi Matti Nieminen

24:

29: 30:

31: 32:

AIa - Nikkola

34:

Tauno Ranta Armas Rantanen Erkki Rissanen

35:

Ailo Uotila

33:

Lagleder damer: Lag'Led e.r herrer:

Pekka Harju Kaarlo Asukas

Vertskap: Eva og BjØrn Frimann.

,~


Fra Fredrjk Castr~n9-President Nordiska BowliIlgfØrbundet.

i

Nordiska M~sterskapst~vlingarna i Bowling har utvecklat sig till en betydelefull fØreningsl~nk mellan toppspelare och hela bowlingfolket i Danmark,Norge,Sverige och Finland. De har gett en betydande insats i utveckli~gen av bowlingsporten och nått en uppskattat st~llning som internationell tgvling Jag hoppas att tgvlingarna blir jgmgoda och spgnnande och Ønsker alla deltagare framgång, goda resultat och renhårig t~vlingsanda. På Nordiska BowlingfØrbundets v~gnar tackar jag Norges Bowlingforbund fØr ordnandet av dessa tgvlingar och Ønskar framgång fØr bowlingsporten och bowlingfolket i Norge. FREDRIK

CASTREN

VI ER MEGET LEI OSS FOR at programmet ikke inneholder bilder av de enkelte tropper og ledere. Imidlertid ankom bildene så sent(noen er i skrivende stund ennu ikke kommet) at vi ikke hadde noen mulighet til å få de med. Derfor fant vi det mest riktig å heller ikke bruke de som holdt tidsskjemaet. En lang rekke pene ansikter blir derfor desverre ikke tilgjengelig for de som gjemmer programmet, og ser på det fra tid til annen. Vi oppfordrer de enkelte deltagerland å gjøre programoppgaven lettere for Finland, som arrangerer neste nordiske mesterskap.

15


DEN SVENSKE

TROPP.

Startnr:

40:

Christina Jalkemc

41:

Anne-Marie Johansson Mary Ann LandØ

42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: .50: 51:

52: '53 :

54: 55:

Svea Ljungkvist Yvonne Nilsson Sonja Nyqvist Yvonne Prag Gøran Grape Lars Hedqvist Bo Holmberg Ulf LØnngren Jan-Olov: Nilsson Henry SundstrØm Olle Svensson Josef Wiener BØrie Asberg

Lagleder damer:·

Bength Lindh

Lagleder herrer:

Kurt Forsberg

Vert:

Nils Wold


SVENSKA

BOWLING FORBUNDET

1964 - 1974. F~r tio år sedan tAvlades om de fØrsta nordiska mAsterskapen i GØteborg oen alla deltagare, såvAl spelare som ledare var ense om att den nordiska samhØrigheten inom vår idrott vAl behevd e denna form av samn:.ankomst. Sedan dess har tAvl ingen arrangerats i tur oeh ordning av de fyra medlemsHlnderna inom Nordiska BowlingfØrbundet oeh varje gång har trivsel oeh glAdje varit utmArkande fØr sammankomsterna. NAr Norge aeh Oslo nu åter står i tur att svara fØr ar~etet bakom kuliEserna Ar det min fØrhoppning oeh øvertygeIse att deltagerna skal finna "fØrnØjelse" med arra.ngementen o ch min Ønskan att de norske bowlarna, som arrangØrer skall få stor glAdje i utbyte mat ett hårt ar~ete. Slutligen ett hjArtligt "lyeka till'" i kampen om medaljerna.

Visa Europa att Norden har strike i slaget.

AHNE TYSEN FØrbundsordfØrande

SVENSKA BOWLINGFORBUNDET


DEN NORSKE TROPP. .t ar t.nr : 60: Ragnhild BjØrklund 61: Aase Bråten

62:

63: 64: 65: 66: 67: 68:

69: 70;

71: 72:

73:

74: 75:

Strike Solli

Oslo Oslo Oslo

Laila Elde Birgith Gregersen

Club 300 Joker

Grethe Johnsen

Jumbo

Gunn Eva Linn Tove Walstad

Nonnen Nonnen

Reidar Balstad Geir Berntsen

Kjægla Family

Oslo

Gulbrand Gagnum Re1n Henden Leif Johansen Per Kittelsen Jan Kurås Arne Svein Strøm Roald Tveit

Westend Sol11

Oslo Oslo

Club 300 Hybo/Skru

Oslo Oslo

Strike Strike Players

Oslo Oslo Bergen

Oslo Bergen Trondheim Trondheim Trondheim

Lagleder damer: Karl Johan Carlsen Lagleder herrer: Rolf Walstad

IS


Vi arranserer gjerne Deres neste relse: Ferie-eller forretningsreise med fly, båt eller tog.

SPESIALISTER I FIRMA-, FORENINGSOG GRUPPEREISER! kjønstad

reisebyrå o.s

STORGA~EN 5 - OSLO 1 - TELEFON 33 19 56


FRA DE TIDLIGERE

RESULTATER NORDISKE MESTERSKAP

I BOWLING

1964: Del 1. Nordiske Mesterskap i Giiteborg, Sverige (S tigbergshallen): HERRER: DAMER 4 mannslag - 3 ser. amerikansk: 4 damers lag - 3 ser. amerikansk: 1. Sverige . . ..... . 2288 1. Finland 2189 . 2. Sverige ................ 2239 2. Sverige 1986 3. Finland .. . . 3. Danmark 1879 . . .... . 2224 4. Norge .. . . ..... . ... . 2218 4. Norge 1752 "

2 mannslag 1. Sverige 2. Finland 3. Finland 4. Finland

6 ser. amerikansk: 2397 2333 2272 2271

8 mannslag -'8 1. Sverige 2. Finland 3. Norge 4. Danmark

ser. europeisk: 12088 12078 11561 11044

Individuelt etter 17 serier: 1. Penti Virtonen. FinI. 2. Gosta Algeskog, Sve. 3. Onni Kyto, FinI. 4. Tauno Nieminen, FinI. ..

3395 3366 3342 3333

2 damerslag 1. Sverige 2. Finland 3. Finland 4. Sverige

6 ser. amerikansk: 2054 2050 1965 1902

4 damerslag - 6 ser. europeisk: 1. Finland 4353 2. Sverige 4220 3. Danmark 3916 4. Norge .. . . . . . . . . . . . . .. 3603 Individuelt etter 15 serier: 1. Maire Rautakoski FinI. .. 2. Ella Svensson, Sve. .... 3. Kerstin Hedblorn, Sve. .. 4. Karin Selenius, FinI. ....

2710 2689 2639 2627

1966: Det 2. Nordiske Mesterskap i København, Danmark .

HERRER: 4 mannslag 1. Finland 2. Sverige 3. Finland 4. Sverige

(Rodovrehallen]:

DAMER -

3 ser. amerikansk: 2310 2267 2254 2252

4 damers lag - 3 ser. amerikansk; 1. Finland 203,0 2. Danmark " ,. 2023 3, Sverige , ", ,., 1892 4. Norge , , , , , , " 1815

2 mannslag 1. Sverige 1 2. Finland 3 3. Sverige 3 4. Finland 4

6 ser. amerikansk: 2319 2284 , 2272 2264

2 damerslag 1. Finland 2 2, Finland 1 3, Sverige 1 4. Sverige 2

8 marinslag I. Finland 2. Sverige 3. Norge -l. Danmark

8 ser. curopcisk: 12006 11968 11467 . , 11398

4 damerslag 1. Sverige ., 2. Finland 3. Danmark 4. Norge.

2 1 1 2

6 ser. amerikansk: ",., " ... ..... , , .. " "" .. ", ..... .,.,.".,.,...

2114 2110 2055 1988

6 scr. curopeisk: , .. ", 4312 . , .

,.

4273 4013 3714


Individuelt etter 17 serier: 1. Olof Wallin, Sve. . 2. Paal Heivang, Norge 3. G. Bergendorff, Sve 4. Arild Andersen, Norge ..

3326 3294 3273 3272

Individuelt etter 15 serier: 1. Vibeke Raben, Danm. .. 2. Eija Krogerus, Finl. .... 3. Maj Olander, Sve ... 4. Tuula Kaartinen, Finl.

2721 2708 2689 2663

1968: Det 3. Nordiske Mesterskap i Oslo, Norge (Veitvedthallen): HERRER: DAMER: 4 mannslag - 3 ser. amerikansk: 4 damerslag - 3 ser. amerikansk: 1. Sverige 2 2320 1. Finland 2116 2. Sverige 1 2265 2. Sverige 2093 3. Norge 1 2188 3. Norge . . . . . . . . . . . . . . .. 1965 2 mannslag 1. Finland 1 2. Sverige 2 3. Sverige 1

6 ser. amerikansk: 2345 2328 2246

2 damerslag - 6 ser. amerikansk: 1. Finland 1 2161 2. Sverige 1 2142 3. Sverige 2 2046

8 mannslag 1. Sverige 2. Finland 3. Norge

8 ser. europeisk: 12088 11886 11647

4 damers lag - 6 ser. europeisk: 1. Finland 4401 2. Sverige 4256 3. Norge . . . . . . . . . . . . . . .. 4125

Individuelt etter 17 serier; 1. Borie Åsberg, Sve. 2. Niilo Olonen, FinI. 3. Berndt Hellstrorn, Sve

3321 3313 3312

Individuelt etter 15 serier: 1. Tuula Kaartinen, FinI. .. 2. Maj Olander, Sve. 3. Lea Hilokoski, FinI.

2801 2782 2759

1970: Det 4. Nordiske Mesterskap i Tammerjors, Finland: HERRER: DAMER: 4 mannslag - 3 ser. amerikansk: 4 damers lag - 3 ser. amerikansk: 1. Sverige 2369 1. SVerige 2251 2. Danmark 2262 2. Finland 2080 3. Norge 2230 3. Norge . . . . . . . . . . . . . . .. 2038 2 mannslag 1. Sverige 2. Finland 3. Sverige

6 ser. amerikansk: 2461 2359 2344

8 mannslag 1. Sverige 2. Danmark 3. Finland

8 ser. europeisk: . 4 damerslag - 6 ser. europeisk: 12346 1. Finland 4535 . . . . . . . . . . .. 12023 2. Sverige 4272 11925 3. Norge . . . . . . . . . . . . . . .. 4260

Individuelt etter 17 serier: l. Gaston Frimann, Svc 2. Leif Nilsson, Svc 3.

Bcrrid

t

Hcl ls t rorn , Svc

3361 3330 3326

2 damers lag 1. Finland 2. Sverige 3. Finland

6 ser. amerikansk: 2251 2240 2230

Individuelt etter 15 serier: l. Kjersti Strøm, Norge 2. Anja Ihalaincn, FinI. 3. Tuula Kaart incn. FinI.

2908 2891 2829


1972:

Det 5. Nordiske Mesterskap

i Malmo, Sverige:

HERRER: :; manuslag 1. Sverige 2. Finland 3. Danmark 4. Norge

3 ser. amerikansk: 2864 2758 2729 2651

DAMER: 5 damerslag - 3 ser. amerikansk: 1. Sverige 2700 2. Finland 2583 3. Danmark 2553 4. Norge . . . . . . . . . . . . . . .. 2437

2 mannslag 1. Finland 2. Sverige 3. Sverige

6 ser. amerikansk: 2525 2467 2418

2 damerslag - 6 ser. amerikansk: 1. Sverige 2378 2. Sverige 2356 3. Sverige 2220

8 mannslag 1. Sverige 2. Finland 3. Danmark 4. Norge

8 ser. europeisk: .. 12524 12291 11975 11817

6 1. 2. 3. 4.

Individuelt etter 25 serier: 1. Ulf Lonngren, Sve. . ... 5317 2. Gaston Primann. Sve. .. 5145 3. Henry Sundstrorn, Sve. 5095

damerslag - 6 ser. europeisk: Sverige 6731 Finland 6441 Danmark 6404 Norge . . . . . . . . . . . . . . .. 6001

Individuelt etter 21 serier: 1. Barbro Lindberg, Sve. .. 4059 2. Mary-Ann Lando, Sve. .. 3958 3. Yvonne Prag, Sve . 3930

1973: Det 6. Nordiske Mesterskap i København, (Rossinihallen) :

Danmark

HERRER: 5 mannslag - 3 ser. amerikansk: 1. Norge .. . . . . . . . . . . . . .. 2924 2. Danmark 2800 3. Finland 2793 4. Sverige 2781

DAMER: 5 damerslag - 3 ser. amerikansk: 1. Sverige 2845 2. Danmark 2708 3. Finland 2578 4. Norge .. . . . . . . . . . . . . . 2505

2 mannslag 1. Finland 2 2. Sverige 1 3. Finland 1

6 ser. amerikansk: 2371 2367 2362

2 damerslag - 6 ser. amerikansk: 1. Finland 1 2270 2. Sverige 1 2197 3. Sverige 3 2195

8 mannslag 1. Norge 2. Finland 3. Sverige 4. Danmark

8 ser. europeisk: 12303 12278 12121 . . . . . . . . . .. 11865

6 damerslag - 6 ser. europeisk: 1. Finland 6677 2. Sverige 6461 3. Danmark 6189 4. Norge . . . . . . . . . . . . . 5881

etter 25 serier: l. Arnc-Svcln Strøm, Norge 5043 2. Lco Hilokoski, FinI. 4932 3. ou. Svcnssori, Svc. 4926

etter 21 scr icr: 1. Eija Krogerus. FinI. . 4059 2. Ulpu Kaikko, FinI. . 3977 3. Tove Walstad, Norge . 3862

Individuelt

Individuelt


BOWLAREN

Stefan Karlsson slog 300 /(raft;

SIKTET.INSTALLT

I rem f gt Sl'ell k Strajkrn e serien r. S t rJek S undSfr" US/k ' O' k ad J darts',atte \I' °rn 228 o e n/lig e[i ara karn \lertrarrad ter fina 167Par sin es av OlJe S 7, Lerre \lensson

PA VM

*

Stor trup p till USA

"'tUd ~ett

DlV l GOTALA~~34_581.7 Oden-1FK Ka~,lskrona 6027-5884 Stenbocken-Gota 6099-6444 Geist-Elbogen 5999-5950 Tiana-Rollers 5911-6007 Kåglan-Joker 6196-5970 Miillan-Orgryte

doeuli'")4ttJ/I

25",eemøee't ft't, å't

,

A't4addo",,,,eHte,,,t ao. ''t, 50,om "(J't~~ ~._--------------

53:e årgång en Utgiven av Svensk. Bowlingforbundet Munkbron 7, 3 tr Box 2067 ' 103 12 Stockholm 2


GJELDENDEMESTERSKAPSREKORDER

Damer: 4 damerslag. 3 ser. amerikansk: 2251 p. 5 damers lag, 3 ser. amerikansk: 2845 p. 2 damers lag, 6 ser. amerikansk: 2378 p. 4 damers lag, 6 ser. europeisk: 4535 p. 6 damers lag, 6 ser. europeisk: 6731 p. -

Sverige 1970 i Tammerf. Sverige 1973 i Københ. Sverige 1972 i Malmo. Finland 1970 i Tammerf. Sverige 1972 i Malmo.

Individuelt etter 15 serier: 2908 p. Kjersti Strøm, Norge - 1970 i Tammerfors. Individuelt etter '21 serier: 4059 p. Barbro Lindberg, Sverige - 1972 i Malme. Eija Krogerus, Finland -

1973 i København.

Herrer: 4 mannslag, 3 ser. amerikansk: 2369 p. 5 mannslag, 3 ser. amerikansk: 2924 p. 2 mannslag, 6 ser. amerikansk: 2525 p. -

Sverige 1970 i Tammerf. Norge 1973 i København. Finland 1972 i Malmo,

8 mannslag, 8 ser. europeisk: 12524 p. -

Sverige 1972 i Malmo.

Individuelt etter 17 serier: 3395 p. Pentti Virtonen, Finland - 1964 i Goteborg. Individuelt etter 25 serier: 5317 p. Ulf Lonngren, Sverige - 1972 i Malmo.


({{ub

300;

ønsker velkommen til Nadderudhallen og 10 ARS JUBILEUMSTURNERING I TIDEN 7-16 MARS 1975 12serier single STARTTIDER: Hverdager kl.19,Lør-og søndager kl.lI,- & 15,Startavgift n. kr. 80,-

Damer klasse A-B & c-D Herrer - .. - A-B &C-D

SPILLEPLASSER KAN FOR SPILLERE UTENFOR OSLO RESERVERES ALLEREDE NU. OSLOKLUBBER KAN FRA NU RESERVERE HELE SPILLEPULJER (16 plasser). BESTILLING TIL:CLUB 300,POSTB.89,VEITVEDT,OSLO 5.


od. Ib

Sd. iag INI).euwt TOTAL bserltr bser~lr 3 &e.,tt..- b Kri.e.r 2.A. Se.rte.r

~R'. DANMARK - damer

-

2.d.la.9

ID!

14

:

~.

.-

18m.la~ 2. m. lag Srn.I'_g 18serw o!.erter :3~"t~t

NIt DANMARK-herrer

I

IND,FI~ALE TOTAL I

g Se.rLe.r 2aS. ser ~e.r

fLAS5


Priser

0110 FAlCH KONGENS GATE 15

o

na o og8a

med

Pr. 1. juni 1974 Trykk kun med sort farge i format A 4. 1-sidig Deres Antall 1-sidig 2-sidig eget papir 10 33,63,33,34,20 64,34,25 35,65,35,50 36,66,36,75 38,38,68,100 40,70,40,500 90,160,90,flg. 100 13,23,10,1000 140,240,110,5000 490,840,340,90,flg. 1000 150,60,Alle priser netto ekskl. MVA. Større og mer omfattende oppdrag vil falle rimeligere og bli beregnet spesielt. Ferdiggjøring beregnes spesielt. Papir Prislisten gjelder hvitt offsetpapir 80 g/m2, i format A 4. Tillegg for farget offset i 90 g/m2 kr. O,SO pr. 100 ark A 4.

hurtig- hurtigtrykk trykk Fra ferdige originaler i A 4 kan De få trykksakene mens De venter!

Krav til original Format A 4. Størrelsesforhold

1 :1.

I Kongensgate's

kontrast mel lom papir og trykkbilde. og rød farge reprodu-

nedre del (rundt Norges Bank og festningsmurene) er det rikelig og

serer bra.

rimelig

Trykte underlag i sort

&t\. <a0d..

Parkering

Det må være god

"b(l\JJ'~tT\,~~u..t't\e.ft"T\~

b~~

n..,,~\..u.ti..e.S ~~ ~~ y~'\., tC!S.~\..~~\.'-~\.c..

parkering

mot avgift. Gule parkometere vis å vis Kongensgt.

15.


mat cg d"'i~~e mellem slagene 1

_UEITUEDT ~AQ .

SNITTER - KOLDANRETNINGER KAKER M.M. Gyldenloves gt. Ii Oslo 2 Telefon 56 56 80


-

NR. FINLAND-damer

od. lag

2.d.la.9 Sd. lag INI)JI.wl TOTAL ID! bserle.r b seri.e.r ~ Sto,t" b~ri.e.r 2.A. Strt.e.•• ~

I

-

N.R. FINLAND-herrer

l8m.la.9 2.1"1\. las Srn.I •..9 IND.FI.,ALE TOTAL PlAS~ i8 se,Le.r b 5.erler 3~,i.~r 18.s.e.rLer 12.5. serter


-

_"

.

--i

~'"....

I I

..:

..,

_J

I

Q}

~ ~ o

l-

C\!

j ..: o :z

j ~ 1J

'"æ

C"il

C&I

V')

U)

j al~

\,.;

"

II)

-v ..sJ

~

..:

Q) \I)

N .J)

<i)

,

ii 00

e

I~

«l

,

~

Cl)

!~

"

.c

Ecu I

W

Cl) I

W

-

-eIX:

ø

> en

> en

~ c:

1:

w

IX:

W

i I

:~

I~

J

I

E ,..rj

~ ~

!

e

1~

'" ri>

.D

~

~

QI

I~

..: IV

_)

~ ~ ~

..D

I

~Q.._

!

""

Q}

a::

l

I

I I

I


STORT UTVALG i armbåndsur, vekkerur og kjøkkenur •

spesielle ønsker effektueres hvis mulig

Reparasjoner leveres hurtig

Hyggelige priser for bowlere! Med!. av NUF

P.O.HORGEN Urmakerforretning Bogstadvn. 23 Tlf. 464854

STEREO STUA ALT UTSTVR

I KASSETTER FOR

Toftesgt. 59 Oslo 5. tIL

38 07 34

BIL DG H.JEM u Bowler-

rabatt"


~-

ni'.

NORGE-damer

bd.llS 2c:1.Ia.9 5d.l~ ;.

~.

b ser.

bS!f,

!>.ser,

INt> .flN4IE ToTAL

'=>.ser.

pla~

2.A.se.r.

I

I ! ~ I~-~'"

"I',

NORGE - herrer

'g ro. la.!! 2.m-Jag 5m·la.g INb.tIWAlE lOTAL rlo.l.s ~ ser. b ser. 3.se.r . g . ser. 2E~er.

I---


Et greit regnestykke: BOlt: lR'(/(1(

~ . OFFSfT

PRE6EDE . SEL1IKLESENDE fnKE.TTE:12 r.JAI<7lER


LAGRESULTATER DAMER 6d.lag-6s.

......................... . . 3 '· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: . . . . . . . . . ................. 1: .

2: •

2d.lag-6s.

,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·........................... 3: • . • • • • • • • • . . . . . . .. . ..

1: 2: •

'

_

...•............•.........

~: 5: ..••• 6: •••••••••• 7: .••••••••••••• •

e.e

••••••

,.

~

. ......... ............. 8: ..•............ ', . 9: • · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~

10: ' •..............•...... 11: .•...........•..........•....

·........................... ·............................ 2: · . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 3: · . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12: •

5d.lag-3s.

1:


Linne har mange mesterskap! Vi har faste idrettsgjester på Linne - som vi backer opp før det virkelig -gjelder. Enten det dreier seg om det norske fotball-landslaqet. Tottenham - Hotspurs. Rosenborg, Norges Bordtennisforbund, Norsk komite for Stoke -Mandeville-Iekene, Fjeldhammer Bruqs Bedriftsidrettslaq - eller det laget du tilhører. Vi vet-hvordan idrettsfolk vil ha det, og vi ønsker -flere velkommen.

Be om spesialtilbud Vi kan ofte komme med meget fordelaktige tilbud til idrettsklubber og foreninger. Det gjelder å ta kontakt med oss i go~ tid. Ring eller skriv til hotellsjefen (02) 1522 10 Mathiesens vei 12, Oslo 5.

Linne Hotel, Statsråd


LAGRESULTATER - HERRER.

Bm.loq-Bs,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2: · . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3: · . . . . . . . . . . . ·....... 4: .. • • • ·..... 1: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ••••• 6: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7: 8: · . . . .......... ·....... 9: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11: 12: · . ................ 13: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14: • . . . . . . . . . . . . . . . · ..... 15: ·................ · . 16: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 3: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: ....... 1: .

• • • • • • • • • • o • • • •

2m.lag-6s.

o •

5m.Iag-3s.

• • • • • • • • • • • • • • • e e • • • • • • • • • • • • •

• • e •

e


1/ $OL\.1 &O\AJL'NC:t OSLO

Ol.-4"~SC.1

"";ItD:. ~. N 1) :

"O'3 •.- 2.1. 2:~ .,

QDA~IEL &oWLINCiI 075- 1,.. 7'" TR. "ElM "'"ER.D: 40 - J."!. ~GSH O:

Q KOW&S1EIJ

1~ - 2.1..

O~, - 2.1'571 I1A-o~-Fft •• 1'"' -1'!.

t.O\AJLIWb

?R.~"AD

'T, - TOt -

L" a...

~WD:

BOWLINGSENTERET !tS

Drammensveien 40,

Oslo 2

14· Z) 13 - 2.3


W

U

t---

>II . . ·lEVERANOØR . FAST W

.

Til

Norges

~.

W

II D.

PREMIESE·RVICE

~ ~ G={] § § ~ PI LESTREDET 27 OSLO 1

Telefon

©~ 337956 2071 72


Hennig Olsens

OLEKAA/s


Det er ikke lenge til 1980. Men den tid den sorg, tenkte man før. Det gjør man ikke nå. Verden har fått seg en kraftig vekker når det gjelder energisituasjonen. Og vi på JØTUL har allerede gjort noe med den når det gjelder vårt område - boligvarme. Det finnes tre energiformer til oppvarming: ved, elektrisitet og olje. Hvilken av dem skal man så satse på for fremtiden? Alle tre!

JØTUL har lenge hatt et oppvarmingssystem som bygger på kombinasjonen elektrisitet, olje og ved. Vi har kalt det Jøtulsystemet. Gjennom årenes løp har over 600.000 norske hjem benyttet dette systemet. Jøtulsystemet gjør at enhver kan kombinere oppvarmingsutstyret etter behov og ønske. Man kan ha oljekamin og peis, hver for seg eller kombinert, begge deler supplert med elektriske ovner. Og i tillegg til selve fyrings- eller varmeenhetene har JØTUL også blant annet Brannpaneler og Stålpiper.

Helgarder med

JøtuIIX[XI~